Xu Hướng 12/2022 ❤️ Bảng Giá Bạc Ngày Hôm Nay ❣️ Top View

Bảng giá trang sức bạc

Nhẫn bạc

Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000A060002
612.000  đ
815.000  đ (-25%)
287 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ PM00Y000001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
20 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XMZTA060000
712.000  đ
895.000  đ (-20%)
162 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060052
731.500  đ
1.045.000  đ (-30%)
21 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060048
612.000  đ
845.000  đ (-28%)
18 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMX060005
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
20 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060049
612.000  đ
845.000  đ (-28%)
37 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060045
512.000  đ
595.000  đ (-14%)
34 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060044
512.000  đ
645.000  đ (-21%)
34 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00W000002
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
10 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình cánh hoa XMXMH060000
512.000  đ
595.000  đ (-14%)
94 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000005
675.500  đ
965.000  đ (-30%)
12 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ XM00Y000037
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
25 đã bán
Nhẫn Nam Bạc đính đá Sythentic PNJSilver ZT00B000002
612.000  đ
845.000  đ (-28%)
61 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver khoen tròn kết đai cách điệu XMXMW060015
412.000  đ
525.000  đ (-22%)
59 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00W060007
712.000  đ
995.000  đ (-28%)
67 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060036
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
19 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060034
752.500  đ
1.075.000  đ (-30%)
26 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060020
412.000  đ
495.000  đ (-17%)
38 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hở đai cách điệu XMXMW060018
412.000  đ
495.000  đ (-17%)
57 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver đai to hở cách điệu 0000W060004
312.000  đ
445.000  đ (-30%)
29 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver ZTMXX000002
612.000  đ
745.000  đ (-18%)
45 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMH000043
512.000  đ
645.000  đ (-21%)
120 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060035
878.500  đ
1.255.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver đính đá 3 tầng XM00W060001
878.500  đ
1.255.000  đ (-30%)
64 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000031
512.000  đ
595.000  đ (-14%)
78 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW000024
712.000  đ
895.000  đ (-20%)
203 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver The Language of Flowers XMXMY000020
712.000  đ
895.000  đ (-20%)
35 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMW000026
752.500  đ
1.075.000  đ (-30%)
93 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMW000030
612.000  đ
775.000  đ (-21%)
91 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver hình Oval đính đá XMXMW060008
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
154 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMW060003
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
157 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMH060001
512.000  đ
675.000  đ (-24%)
142 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMC060000
612.000  đ
745.000  đ (-18%)
206 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình họa tiết đan xen XMXMW060004
512.000  đ
675.000  đ (-24%)
135 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver NHXMW060000
312.000  đ
395.000  đ (-21%)
122 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver 0000A060007
412.000  đ
495.000  đ (-17%)
18 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XM00H000046
412.000  đ
495.000  đ (-17%)
37 đã bán
Nhẫn nam Bạc đính đá PNJSilver ZTZTW000002
512.000  đ
585.000  đ (-12%)
173 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000029
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
145 đã bán
Nhẫn nam Bạc PNJSilver 0000W000047
512.000  đ
635.000  đ (-19%)
98 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Style by PNJ Spring Love ZTMXW000008
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
19 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình họa tiết đan xen XMXMH060002
512.000  đ
675.000  đ (-24%)
91 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Xmas Collection ZTMXW000007
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
6 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000005
612.000  đ
745.000  đ (-18%)
99 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver Xmas Collection 0000Y000062
612.000  đ
745.000  đ (-18%)
18 đã bán
Nhẫn bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000044
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
19 đã bán
Nhẫn bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA ZTMXY000002
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
10 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060003
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
28 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060001
612.000  đ
795.000  đ (-23%)
27 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver Aura XM00W000011
312.000  đ
395.000  đ (-21%)
500+ đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver Aura XMZTW000002
312.000  đ
425.000  đ (-27%)
451 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver Aura NH00C000001
512.000  đ
655.000  đ (-22%)
237 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver Aura XMZTW000003
712.000  đ
895.000  đ (-20%)
308 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver Aura XMZTW000001
612.000  đ
735.000  đ (-17%)
322 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver hoa văn hình cây lá 0000A060009
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
13 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver hình hoa văn 0000A060008
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
16 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver ZTXMX000003
512.000  đ
645.000  đ (-21%)
99 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE by PNJ Edgy 0000Z060001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
17 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060050
612.000  đ
795.000  đ (-23%)
35 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060046
512.000  đ
595.000  đ (-14%)
18 đã bán
Nhẫn bạc đính Ngọc trai PNJSilver PFXMW000005
822.500  đ
1.175.000  đ (-30%)
59 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051
712.000  đ
995.000  đ (-28%)
25 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060047
612.000  đ
845.000  đ (-28%)
14 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00W060006
612.000  đ
755.000  đ (-19%)
78 đã bán
Nhẫn bạc nam đính đá PNJSilver XM00W060004
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
87 đã bán
Nhẫn bạc nam đính đá PNJSilver XM00W060002
712.000  đ
995.000  đ (-28%)
44 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XM00W060005
612.000  đ
755.000  đ (-19%)
78 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver XM00W060003
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
91 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver hình lượn sóng 0000Z060000
412.000  đ
495.000  đ (-17%)
82 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000025
752.500  đ
1.075.000  đ (-30%)
93 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình Mỏ neo SN0000A060005
712.000  đ
1.025.000  đ (-31%)
190 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver hình La bàn ZT00A060001
712.000  đ
1.025.000  đ (-31%)
65 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình con rắn 0000A060004
612.000  đ
755.000  đ (-19%)
136 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000A060003
712.000  đ
875.000  đ (-19%)
125 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000L060000
712.000  đ
925.000  đ (-23%)
241 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình La bàn 0000A060001
712.000  đ
1.025.000  đ (-31%)
92 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình chim đại bàng 0000A060000
712.000  đ
1.025.000  đ (-31%)
116 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000003
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
500+ đã bán

Bông tai bạc

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000030
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
12 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Sexy XMXMX060013
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
12 đã bán
Bông tai Bạc đính Ngọc trai STYLE by PNJ Sexy NH00X060003
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
4 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY060002
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
26 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ NH00Y060010
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
2 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 0000C060011
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
18 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver ZTXMX000001
512.000  đ
645.000  đ (-21%)
55 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver NH00Y060000
412.000  đ
525.000  đ (-22%)
121 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver hình cánh hoa XMXMH060001
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
136 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000013
577.500  đ
825.000  đ (-30%)
46 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ NH00Y000001
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
28 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver NH00W060007
402.500  đ
575.000  đ (-30%)
40 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver tòng teng tròn gợn XMXMW060025
412.000  đ
575.000  đ (-28%)
66 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000C000020
570.500  đ
815.000  đ (-30%)
35 đã bán
Bông tai Bạc PNJSilver hình giọt nước đính đá XMXMW060027
412.000  đ
575.000  đ (-28%)
34 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMW060022
412.000  đ
575.000  đ (-28%)
57 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver ZTMXX000002
712.000  đ
915.000  đ (-22%)
81 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000041
612.000  đ
795.000  đ (-23%)
90 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMH000048
612.000  đ
775.000  đ (-21%)
62 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XMXMY000029
712.000  đ
975.000  đ (-27%)
44 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000037
712.000  đ
895.000  đ (-20%)
230 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMH060002
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
166 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XMXMW060008
612.000  đ
845.000  đ (-28%)
209 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver hình thoi XMXMX060003
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
37 đã bán
Bông tai Bạc PNJSilver NH00W060003
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
143 đã bán
Bông tai trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZT00X000002
772.000  đ
965.000  đ (-20%)
300 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ Cinderella ZTXMW000002
636.000  đ
795.000  đ (-20%)
184 đã bán
Bông tai bạc đính đá Synthetic Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000005
556.000  đ
695.000  đ (-20%)
207 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000007
976.500  đ
1.395.000  đ (-30%)
9 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XMXMC060001
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
62 đã bán
Bông tai Bạc PNJSilver Xmas Collection 0000W000049
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
184 đã bán
Bông tai bạc PNJSilver 0000C000019
612.000  đ
795.000  đ (-23%)
23 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000003
512.000  đ
645.000  đ (-21%)
159 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ XM00C000020
724.000  đ
905.000  đ (-20%)
257 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ DNA ZTMXY000001
1.970.500  đ
2.815.000  đ (-30%)
6 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver NH00C000002
412.000  đ
515.000  đ (-20%)
154 đã bán
Bông tai bạc đính đá ECZ PNJSilver Aura ZTXMW000012
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
385 đã bán
Bông tai bạc đính đá Style by PNJ XMXMW060072
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX060021
472.500  đ
675.000  đ (-30%)
Bông tai Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMX060002
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
48 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ NH00X060001
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
22 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ Beauty and The Beast NHNHW000001
492.000  đ
615.000  đ (-20%)
305 đã bán
Bông tai bạc giả cổ PNJSilver 0000A060000
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
46 đã bán
Bông tai Bạc hạt đậu PNJSilver 0000W060003
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
52 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 0000C060000
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
7 đã bán
Bông tai bạc PNJSilver 0000W060004
412.000  đ
525.000  đ (-22%)
135 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver ZTXMH000009
512.000  đ
725.000  đ (-29%)
44 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XM00X060000
276.500  đ
395.000  đ (-30%)
52 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver NH00W060001
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
170 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver NHXMX060000
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
61 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ XMXMW000026
731.500  đ
1.045.000  đ (-30%)
44 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver hình ốc sên XMXMW060002
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
119 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver Juice Me Up hình trái thơm 00ZTW060002
941.500  đ
1.345.000  đ (-30%)
58 đã bán
Bông tai bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000001
412.000  đ
525.000  đ (-22%)
500+ đã bán
Bông tai trẻ em bạc PNJSilver Gem Melting hình ly kem 0000Z000001
312.000  đ
375.000  đ (-17%)
500+ đã bán
Bông tai bạc đính đá màu xanh lá PNJSilver Fantasia ZTXMK000030
492.000  đ
615.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Bông tai bạc PNJSilver Spring Vibe NHXMK000016
412.000  đ
515.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver Friendzone Breaker hình trái tim XMXMK000207
367.200  đ
459.000  đ (-20%)
1000+ đã bán

Dây chuyền bạc

Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060009
1.716.000  đ
2.145.000  đ (-20%)
478 đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060010
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060012
612.000  đ
795.000  đ (-23%)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver xoắn bản nhỏ 0000W060008
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver xoắn hai màu 0000H060000
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
414 đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000K060012
412.000  đ
440.000  đ (-6%)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000W060013
412.000  đ
440.000  đ (-6%)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu đai rết 0000W060003
1.436.000  đ
1.795.000  đ (-20%)
439 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060004
412.000  đ
495.000  đ (-17%)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000K060030
512.000  đ
595.000  đ (-14%)
2000+ đã bán

Mặt dây chuyền bạc

Mặt dây chuyền Bạc đính đá STYLE by PNJ Spring Love NHMXW000003
1.116.500  đ
1.595.000  đ (-30%)
9 đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Thomas ba trái tim 0000Z060000
241.500  đ
345.000  đ (-30%)
110 đã bán

Dây cổ bạc

Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XM00X000009
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
34 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZT00W000011
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
25 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver ZTXMX000001
712.000  đ
995.000  đ (-28%)
58 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000005
759.500  đ
1.085.000  đ (-30%)
11 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00W000001
731.500  đ
1.045.000  đ (-30%)
13 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000C000004
1.067.500  đ
1.525.000  đ (-30%)
20 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver XMMXH060000
612.000  đ
795.000  đ (-23%)
80 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ 0000C000007
976.500  đ
1.395.000  đ (-30%)
23 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060019
512.000  đ
645.000  đ (-21%)
25 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver kết nhiều hoa NHXMW060000
612.000  đ
845.000  đ (-28%)
39 đã bán
Dây cổ bạc PNJSilver 0000W060019
512.000  đ
595.000  đ (-14%)
14 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver ZTZTX000002
712.000  đ
1.045.000  đ (-32%)
83 đã bán
Dây cổ bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMW000029
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
78 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMW060003
612.000  đ
745.000  đ (-18%)
164 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver XMMXW060000
512.000  đ
645.000  đ (-21%)
73 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver hình thoi XMXMX060003
612.000  đ
795.000  đ (-23%)
37 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMW060012
612.000  đ
755.000  đ (-19%)
155 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZTZTW000005
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
39 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZT00W000010
948.500  đ
1.355.000  đ (-30%)
54 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Cinderella NHXMW000007
1.156.000  đ
1.445.000  đ (-20%)
259 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Spring love 0000H000002
822.500  đ
1.175.000  đ (-30%)
10 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMC060001
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
32 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMC060000
612.000  đ
745.000  đ (-18%)
106 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000Y000063
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
72 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000004
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
176 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000003
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
108 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXC000003
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
25 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver Xmas Collection 0000Y000064
712.000  đ
995.000  đ (-28%)
61 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver NHNHC000001
745.500  đ
1.065.000  đ (-30%)
74 đã bán
Dây cổ bạc Ý PNJSilver 0000W060007
1.011.500  đ
1.445.000  đ (-30%)
54 đã bán
Dây cổ bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000057
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
20 đã bán
Dây cổ bạc PNJSilver Aura 0000W000010
712.000  đ
955.000  đ (-25%)
405 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver hoa văn hình cây lá 0000A060001
712.000  đ
895.000  đ (-20%)
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMC000007
1.525.500  đ
1.695.000  đ (-10%)
37 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XM00H000018
2.306.500  đ
3.295.000  đ (-30%)
33 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Sexy 0000X000005
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
23 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000W060016
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
22 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY060000
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
30 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000004
1.003.500  đ
1.115.000  đ (-10%)
13 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine NHXMW060001
731.500  đ
1.045.000  đ (-30%)
27 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMX060001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
54 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ NHNHC000002
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
18 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ hình chìa khóa XM00H060000
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
32 đã bán
Dây cổ bạc PNJSilver hình đôi mắc xích 0000W060018
612.000  đ
745.000  đ (-18%)
8 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000Z060000
512.000  đ
725.000  đ (-29%)
30 đã bán
Dây cổ Bạc đôi PNJSilver 0000W060017
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
28 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00C000008
976.500  đ
1.395.000  đ (-30%)
25 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY000001
1.571.500  đ
2.245.000  đ (-30%)
45 đã bán
Dây cổ bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000003
712.000  đ
925.000  đ (-23%)
500+ đã bán
Dây cổ bạc đính đá ECZ PNJSilver Minimalist XMXMK000071
512.000  đ
701.000  đ (-27%)
1000+ đã bán

Vòng bạc

Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W060002
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
77 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE By PNJ XMXMX000002
1.368.500  đ
1.955.000  đ (-30%)
97 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XM00W000009
822.500  đ
1.175.000  đ (-30%)
131 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XM00H000008
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
27 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W000027
1.151.500  đ
1.645.000  đ (-30%)
30 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00W000004
788.000  đ
985.000  đ (-20%)
218 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000H060002
996.000  đ
1.245.000  đ (-20%)
179 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060004
1.116.500  đ
1.595.000  đ (-30%)
88 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 00XMW060002
1.606.500  đ
2.295.000  đ (-30%)
55 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W060005
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
19 đã bán
Vòng tay Bạc Ý đính đá CZ PNJSilver 00XMW060000
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
129 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver 00XMW060001
1.858.500  đ
2.655.000  đ (-30%)
129 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060003
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
99 đã bán

Lắc bạc

Lắc tay bạc STYLE by PNJ Active 0000Y060018
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
23 đã bán
Lắc tay nam bạc PNJSilver 0000C000009
1.578.500  đ
2.255.000  đ (-30%)
49 đã bán
Lắc bạc nam đính đá PNJSilver ZT00B000008
1.256.500  đ
1.795.000  đ (-30%)
100 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060083
412.000  đ
545.000  đ (-24%)
381 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000C000001
895.500  đ
995.000  đ (-10%)
21 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver mắc xích 2 màu 0000C060001
712.000  đ
995.000  đ (-28%)
28 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver mắc xích kết 2 vòng 0000W060041
712.000  đ
995.000  đ (-28%)
46 đã bán
Lắc tay bạc STYLE By PNJ 0000W060045
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
49 đã bán
Lắc bạc đính đá PNJSilver NH00W060001
712.000  đ
895.000  đ (-20%)
98 đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver The Language of Flowers XMXMW000017
712.000  đ
1.035.000  đ (-31%)
55 đã bán
Lắc bạc đính đá Disney|PNJ Frozen ZTXMW000003
940.000  đ
1.175.000  đ (-20%)
261 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Frozen XMXMW000004
1.324.000  đ
1.655.000  đ (-20%)
297 đã bán
Lắc bạc đính đá Disney|PNJ Frozen NHMXW000002
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
201 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver Xmas Collection 0000Y000022
712.000  đ
995.000  đ (-28%)
85 đã bán
Lắc bạc DIY PNJSilver 0000W060029
412.000  đ
495.000  đ (-17%)
500+ đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh ZTZTC000002
940.000  đ
1.175.000  đ (-20%)
194 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000002
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
30 đã bán
Lắc tay Bạc đính Ngọc trai STYLE by PNJ Feminine NH00X000001
892.500  đ
1.275.000  đ (-30%)
31 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
619.500  đ
885.000  đ (-30%)
10 đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver ZT00B000006
1.368.500  đ
1.955.000  đ (-30%)
68 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060068
1.236.000  đ
1.545.000  đ (-20%)
58 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060067
512.000  đ
595.000  đ (-14%)
105 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060066
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
73 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060064
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
41 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060061
512.000  đ
695.000  đ (-26%)
124 đã bán
Lắc tay nam Bạc PNJSilver 0000W000048
1.221.500  đ
1.745.000  đ (-30%)
53 đã bán
Lắc tay nam bạc đính đá PNJSilver ZT00B000004
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
38 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Beauty and The Beast NHNHW000001
660.000  đ
825.000  đ (-20%)
217 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000K060053
512.000  đ
620.000  đ (-17%)
1000+ đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000K060073
759.500  đ
1.085.000  đ (-30%)
363 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000K060074
1.417.500  đ
2.025.000  đ (-30%)
184 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver 0000K000003
512.000  đ
590.000  đ (-13%)
1000+ đã bán

Kiềng bạc

Kiềng bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XMXMH000001
1.151.500  đ
1.645.000  đ (-30%)
17 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000W060016
2.341.500  đ
3.345.000  đ (-30%)
58 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver kiểu lượn sóng 0000W060017
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
149 đã bán
Kiềng Bạc Ý PNJSilver 0000H060000
1.690.500  đ
2.415.000  đ (-30%)
133 đã bán

Charm bạc

Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
2 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMW000001
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
1 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000003
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
Phụ kiện trang trí giày hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000002
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
1 đã bán
Phụ kiện charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMX000002
304.500  đ
435.000  đ (-30%)
2 đã bán
Phụ kiện charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMX000001
234.500  đ
335.000  đ (-30%)
5 đã bán
Hạt Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Spring Love 0000X000001
265.500  đ
295.000  đ (-10%)
33 đã bán
Hạt charm xỏ STYLE by PNJ cung Song Ngư 0000Y000027
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
54 đã bán
Hạt charm xỏ Bạc STYLE by PNJ cung Bảo Bình 0000Y000026
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
51 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Ma Kết 0000Y000025
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
59 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Nhân Mã 0000Y000024
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
44 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Sư Tử 0000Y000020
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
63 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Cự Giải 0000Y000019
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
63 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Song tử 0000Y000018
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
42 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Kim Ngưu 0000Y000017
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
65 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ số 0 0000Y000054
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
20 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ số 1 0000Y000055
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
32 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ số 2 0000Y000056
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
22 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000057
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
20 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000058
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
17 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000060
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
34 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000061
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
38 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000062
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
38 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000063
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
44 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ 0000Y000028
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
110 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ 0000Y000029
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
35 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ chữ C 0000Y000030
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
51 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ chữ D 0000Y000031
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
60 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ chữ E 0000Y000032
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
32 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ DNA chữ F 0000Y000033
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
16 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ DNA chữ G 0000Y000034
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
36 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ chữ I 0000Y000036
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
40 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ 0000Y000037
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
33 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000038
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
77 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000039
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
61 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000040
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
89 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000041
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
150 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ số 0 0000Y000042
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
33 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000043
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
74 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000044
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
42 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ chữ R 0000Y000045
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
27 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ chữ S 0000Y000046
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
62 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ 0000Y000047
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
183 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ 0000Y000048
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
53 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ chữ W 0000Y000050
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
14 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ chữ X 0000Y000051
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
16 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ chữ Y 0000Y000052
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
68 đã bán
Hạt charm bạc treo STYLE by PNJ chữ Z 0000Y000053
212.000  đ
255.000  đ (-17%)
13 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000013
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
42 đã bán
Hạt charm bạc STYLE by PNJ DNA XM00W000007
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
162 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ hạt thủy tinh đỏ 0000W060254
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
14 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ 0000W060244
212.000  đ
295.000  đ (-28%)
37 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060270
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
18 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060264
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
6 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000003
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
Hạt charm bạc STYLE By PNJ 0000X000002
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
85 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ 0000Y000012
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
70 đã bán
Hạt charm nam PNJSilver My Man hình tròn đính hạt màu đen ZTZTA060004
312.000  đ
420.000  đ (-26%)
66 đã bán
Hạt charm nam PNJSilver My Man hình trụ tròn đính hạt màu đen ZTZTA060003
312.000  đ
420.000  đ (-26%)
75 đã bán
Hạt charm bạc trẻ em DIY PNJSilver hình con thỏ XM00H000001
312.000  đ
315.000  đ (-1%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình oval 00MXZ060001
312.000  đ
425.000  đ (-27%)
84 đã bán
Hạt charm bạc PNJSilver DIY XMXMK060089
312.000  đ
370.000  đ (-16%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000W060000
318.500  đ
455.000  đ (-30%)
145 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trụ đính đá màu xanh dương ZT00A000002
312.000  đ
350.000  đ (-11%)
1000+ đã bán
Hạt charm Bạc xỏ DIY PNJSilver hình bông hoa nhiều màu 0000K060203
412.000  đ
520.000  đ (-21%)
1000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060192
336.000  đ
480.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060194
412.000  đ
480.000  đ (-14%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060193
412.000  đ
480.000  đ (-14%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel XMXMK060102
412.000  đ
540.000  đ (-24%)
492 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trái tim họa tiết bông hoa XMXMK060098
312.000  đ
370.000  đ (-16%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn đính hạt màu hồng ZT00K060024
312.000  đ
370.000  đ (-16%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trái tim XMXMK060094
312.000  đ
360.000  đ (-13%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY đính đá PNJSilver XMXMK060091
312.000  đ
370.000  đ (-16%)
1000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn màu xanh 0000K060172
212.000  đ
270.000  đ (-21%)
1000+ đã bán
Hạt charm nam PNJSilver My Man hình tròn đính hạt màu đen 0000K060159
312.000  đ
420.000  đ (-26%)
500+ đã bán
Hạt charm nam PNJSilver My Man hình trụ tròn đính hạt màu đen 0000K060157
312.000  đ
420.000  đ (-26%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn màu giả cổ ZT00K060020
312.000  đ
370.000  đ (-16%)
1000+ đã bán

Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Theo khảo sát vào lúc 10:21 ngày 09/12/2022, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Giá bạc Tp Hồ Chí Minh

Ghi nhận ngày 09/12/2022, vào lúc 10:22 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:22 - 09/12/2022
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kg16,564,00017,222,000658,000
1 ounce469,594488,24918,655
1 gram16,56417,222658
1 lượng (1 cây)621,000 646,000 25,000
1 chỉ62,10064,6002,500

Giá bạc Hà Nội

Theo khảo sát vào lúc 09:25 ngày 09/12/2022, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Cập nhật lúc 09:25 - 09/12/2022
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kg16,512,00017,176,000664,000
1 ounce468,120486,94518,825
1 gram16,51217,176664
1 lượng (1 cây)619,000 644,000 25,000
1 chỉ61,90064,4002,500

Website giá bạc hôm nay: giabac.org

Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 10:22 ngày 09/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):

Giá bạc

Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 09:01 ngày 09/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 09:01 - 09/12/2022
Đơn Vị TínhGiá BánGiá Thấp NhấtGiá Cao Nhất
Đồng/Kg 17,757,337 17,657,834 17,772,646
Đồng/Ounce 552,315 549,220 552,791
Đồng/Gram 17,757 17,658 17,773
Đồng/Lượng 665,888 662,175 666,488
Đồng/Chỉ 66,589 66,218 66,649

Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 10:22 ngày 09/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 10:22 - 09/12/2022
NgàyGiá Bán (Đồng/Kg)Giá Bán (Đồng/Ounce)Giá Bán (Đồng/Gram)Giá Bán (Đồng/Lượng)Giá Bán (Đồng/Chỉ)
10/10/2022 15,079,000 469,014 15,079 565,463 56,546
11/10/2022 14,783,000 459,788 14,783 554,363 55,436
12/10/2022 14,689,000 456,875 14,689 550,838 55,084
13/10/2022 14,661,000 455,995 14,661 549,788 54,979
14/10/2022 14,187,000 441,274 14,187 532,013 53,201
17/10/2022 14,599,000 454,069 14,599 547,463 54,746
18/10/2022 14,734,000 458,266 14,734 552,525 55,253
19/10/2022 14,541,000 452,275 14,541 545,288 54,529
20/10/2022 14,736,000 458,327 14,736 552,600 55,260
21/10/2022 15,408,000 479,244 15,408 577,800 57,780
24/10/2022 15,383,000 478,454 15,383 576,863 57,686
25/10/2022 15,470,000 481,172 15,470 580,125 58,013
26/10/2022 15,647,000 486,676 15,647 586,763 58,676
27/10/2022 15,659,000 487,048 15,659 587,213 58,721
28/10/2022 15,377,000 478,271 15,377 576,638 57,664
31/10/2022 15,306,000 476,083 15,306 573,975 57,398
01/11/2022 15,726,000 489,120 15,726 589,725 58,973
02/11/2022 15,416,000 479,502 15,416 578,100 57,810
03/11/2022 15,572,000 484,335 15,572 583,950 58,395
04/11/2022 16,475,000 512,424 16,475 617,813 61,781
07/11/2022 16,649,000 517,845 16,649 624,338 62,434
08/11/2022 17,071,000 530,961 17,071 640,163 64,016
09/11/2022 16,853,000 524,181 16,853 631,988 63,199
10/11/2022 17,348,000 539,599 17,348 650,550 65,055
11/11/2022 17,324,000 538,830 17,324 649,650 64,965
14/11/2022 17,485,000 543,845 17,485 655,688 65,569
15/11/2022 17,180,000 534,373 17,180 644,250 64,425
16/11/2022 17,125,000 532,655 17,125 642,188 64,219
17/11/2022 16,739,000 520,631 16,739 627,713 62,771
18/11/2022 16,704,000 519,561 16,704 626,400 62,640
21/11/2022 16,652,000 517,947 16,652 624,450 62,445
22/11/2022 16,852,000 524,169 16,852 631,950 63,195
23/11/2022 17,210,000 535,287 17,210 645,375 64,538
24/11/2022 17,177,000 534,276 17,177 644,138 64,414
25/11/2022 17,221,000 535,647 17,221 645,788 64,579
28/11/2022 16,691,000 519,141 16,691 625,913 62,591
29/11/2022 16,917,000 526,184 16,917 634,388 63,439
30/11/2022 17,583,000 546,888 17,583 659,363 65,936
01/12/2022 17,919,000 557,352 17,919 671,963 67,196
02/12/2022 18,247,000 567,550 18,247 684,263 68,426
05/12/2022 17,180,000 534,372 17,180 644,250 64,425
06/12/2022 17,131,000 532,821 17,131 642,413 64,241
07/12/2022 17,485,000 543,845 17,485 655,688 65,569
08/12/2022 17,659,000 549,245 17,659 662,213 66,221