Xu Hướng 12/2022 # Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ / 2023 # Top 20 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ / 2023 # Top 20 View

Bạn đang xem bài viết Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN PCCC&CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN PCCC&CNCH

Kính gửi: ………………. (ghi tên cơ quan quản lý phụ trách về pccc&cnch) – vd: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh ….

Thực hiện Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Luật PC&CC; Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2016 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Tôi là: ……………….. Chức vụ: Giám đốc.

Số CMT: ………. Ngày cấp:…………. Cơ quan cấp:…………..

Đại diện cho Cơ sở………………………………………………. .

Địa chỉ: ………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………

Để bảo vệ an toàn cho người lao động, người lưu trú tại cơ sở, tài sản và đảm bảo an toàn PCCC&CNCH chung, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC&CNCH sau đây:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCCC&CNCH, các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH đối với cơ sở cụ thể là:

a. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC&CNCH, điểm thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

b. Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trong cơ sở và tổ chức thực hiện.

c. Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC&CNCH phù hợp với điều kiện kinh doanh, buôn bán.

d. Có lực lượng PCCC&CNCH cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PC&CC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, có phương án chữa cháy thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH theo quy định.

2. Thường xuyên tìm hiểu cập nhật các kiến thức về PCCC&CNCH cho người lao động, an toàn viên và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ. Thành lập lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

3. Thường xuyên định kỳ tự kiểm tra, khắc phục những thiếu sót về PCCC&CNCH, xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm quy định an toàn PCCC&CNCH, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

5. Lập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ tại chỗ theo đúng quy định.

6. Không để xảy ra cháy, nếu cháy thì dập tắt kịp thời. Khi có sự cố về CNCH xử lý kịp thời.

7. Phối hợp với cơ quan cơ sở lân cận, hộ gia đình và chính quyền địa phương sở tại trong việc tổ chức các hoạt động PCCC&CNCH.

8. Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC&CNCH của cấp có thẩm quyền.

9. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình kỹ thuật theo đúng ngành nghề kinh doanh của cơ sở.

10. Hệ thống điện phải kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, không câu móc các thiết bị điện bừa bãi, thay thế các dây dẫn thiết bị điện đã hư hỏng đề phòng quá tải, chập mạch gây cháy.

11. Phương tiện PCCC&CNCH phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo quy định, đảm bảo hoạt động tốt và hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy / 2023

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy hay được gọi nôm na là giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

Trước khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chấp thuận địa điểm xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền (đối với một số công trình).

Sau khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt phụ thuộc vào từng loại dự án.

Chủ phương tiện nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, chủ phương tiện cơ giới phải thông báo kèm theo hồ sơ đến cơ quan thẩm duyệt kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;

Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư;

Dự toán tổng mức đầu tư của dự án;

Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 (theo hướng dẫn).

Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của chủ đầu tư;

Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở (theo hướng dẫn).

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư;

Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật (theo hướng dẫn).

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ phương tiện;

Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;

Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy (theo hướng dẫn).

Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

➡ Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Bình Luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy / 2023

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC hay được gọi nôm na là giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

CÁC BẠN HÃY XEM VIDEO NÀY ĐỂ CÓ THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PCCC

Do vậy, bằng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục hành chính, Công ty Luật Thái An cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) nhanh chóng và chất lượng nhất.

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy):

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy):

2.1 Đối với dự án xây dựng:

Trước khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chấp thuận địa điểm xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền (đối với một số công trình).

Sau khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt phụ thuộc vào từng loại dự án.

2.2 Đối với phương tiện giao thông cơ giới:

Chủ phương tiện nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2.3 Thủ tục hậu cấp phép:

Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, chủ phương tiện cơ giới phải thông báo kèm theo hồ sơ đến cơ quan thẩm duyệt kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

3.1 Hồ sơ xin phép chấp thuận địa điểm xây dựng:

Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;

Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

3.2 Hồ sơ xin thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy:

3.2.1 Đối với thiết kế quy hoạch:

Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư;

Dự toán tổng mức đầu tư của dự án;

Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 (theo hướng dẫn).

3.2.2 Đối với thiết kế cơ sở:

Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của chủ đầu tư;

Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở (theo hướng dẫn).

3.2.3 Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư;

Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật (theo hướng dẫn).

3.2.4 Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới:

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ phương tiện;

Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;

Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy (theo hướng dẫn).

3.3 Hồ sơ đề nghị kiểm tra nghiệm thu PCCC:

Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

4. Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) của Công ty Luật Thái An:

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) với những loại dịch vụ sau:

Tư vấn chi tiết thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC;

Tư vấn chi tiết thủ tục xin chấp thuận địa điểm xây dựng;

Tư vấn chi tiết thủ tục nghiệm thu PCCC;

Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận địa điểm xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC; hồ sơ đề nghị nghiệm thu PCCC;

Tư vấn nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

Phối hợp khách hàng làm việc với cơ quan thẩm định cho đến khi dự án, công trình xây dựng, phương tiện giao thông được cấp Giấy chứng nhận thẩm định PCCC.

Khách hàng có thể lựa chọn những loại dịch vụ kể trên. Các luật sư và chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Thái An luôn thực hiện công việc theo quy trình chuẩn mực nhằm tiết kiệm chi phí và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho khách hàng. Do vậy, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC(Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy)  nhanh chóng và chất lượng với chi phí phù hợp nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đơn Xin Học Phòng Cháy Chữa Cháy / 2023

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001. Luật sửa đổi bổ xung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ nghị định 79/2014 luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; Căn cứ Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành.

Đơn xin học phòng cháy chữa cháy là văn bản của cá nhân/đại diện hộ kinh doanh có mong muốn tham gia lớp học các kỹ năng phòng cháy chữa cháy để có thể ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ví dụ như sau:

ĐƠN XIN HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kính gửi: – Phòng Cảnh sát PCCC- Công an thành phố Hà Nội

Tôi là: Nguyễn Văn A Sinh ngày: …………………..

CMND số: ……………………… Cấp ngày: ……………………. Nơi cấp:…………………..

HKTT: …………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: 098xxxxxxx

Ngày 19 tháng 8 năm 2018 tôi có mở một cửa hàng kinh doanh bán lẻ Gas và Bếp Gas tại địa chỉ: ……………………………………………………………. Tôi được biết, ngày……/…./…. Viện ESC Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh Sát Phòng Cháy,Chữa Cháy và Cứu Nạn ,Cứu Hộ, Trung tâm PCCC tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an:

“1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.“

” Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC bao gồm cả Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ.”

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định về Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy:

Người làm đơn Nguyễn Văn A

Tôi nhận thấy việc tham gia lớp phòng cháy chữa cháy là việc làm cần thiết không chỉ riêng cho cơ sở tôi đang thực hiện dịch vụ kinh doanh gas và bếp gas mà còn cho bản thân và xã hội. Chính vì vậy, tôi làm đơn này với mong muốn được tham gia khóa học do Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy diễn ra từ ngày… đến ngày…. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Trong quá trình tham gia tập huấn tôi cam kết tuân thủ và chấp hành nghiêm mọi quy định của khóa học, kính mong quý cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cập nhật thông tin chi tiết về Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ / 2023 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!