Xu Hướng 2/2023 # Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Theo Mẫu 2022 # Top 5 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Theo Mẫu Mới Nhất 2022 # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Theo Mẫu 2022 được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT đang được hướng dẫn thực hiện theo thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Hóa đơn điều chỉnh được lập trong những trường hợp nào? – Khi viết sai hóa đơn: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. – Khi thực hiện giảm giá hàng bán: khi bên bán chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất, hàng lỗi…

– Khi thực hiện chiết khấu thương mại: trong trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. – Khi điều chỉnh doanh thu: khi quyết toán giá trị công trình xây dựng, lắp đặt2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh như thế nào? Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…3. Khi viết hóa đơn điều chỉnh cần chú ý gì? – Hóa đơn đã lập trước đó bị sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó. – Chỉ ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh. – Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-) – Khi lập hóa đơn điều chỉnh gười bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót hoặc lý do phải điều chỉnh hóa đơn.

4. Kê khai hóa đơn điều chỉnh như thế nào? – Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. II. Cách lập hóa đơn điều chỉnh trong từng trường hợp cụ thể: – Hóa đơn điều chỉnh phát sinh vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó

1. Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Trường hợp 1: điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu trên cùng 1 hóa đơn

+ Đơn giá: 11.000.000đ/bộ (đã bao gồm chưa thuế), + Tổng thanh toán: 55.000.000

ề ghi âm nha Một vài lưu ý trên hóa đơn điều chỉnh: – Khi kê khai: cả 2 công ty kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào kỳ quý 2/2021 – Chỉ ghi giá trị cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh – Các bạn thấy trong mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không h

+ Bên bán KK giảm đầu ra (tại bảng kê bán ra hoặc tại chỉ tiêu 32, 33 trên tờ khai 01/GTGT) + Bên mua KK giảm đầu vào (tại bảng kê mua vào hoặc tại chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT)

+ Số lượng: 12 + Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao gồm chưa thuế) + Thành tiền: 120.000.000 + Tiền thuế: 12.000.000 + Tổng thanh toán: 132.000.000

– Ngày 28/2/2021. Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn GTGT số 0001289, ký hiệu: TU/21P Trên hóa đơn GTGT ghi:

+ Số lượng: 21 + Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao gồm chưa thuế) + Thành tiền: 120.000.000 + Tiền thuế: 12.000.000 + Tổng thanh toán: 132.000.000

+ Số lượng: 1 + Đơn giá: 9.700.000đ/bộ + Thành tiền: 9.700.000 + Tiền thuế: 970.000 + Tổng thanh toán: 10.670.000

– Ngày 20/3/2021. Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn GTGT số 0000568, ký hiệu: TU/21P Trên hóa đơn GTGT ghi:

Theo công văn số 63746/CT-TTHT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Cục thuế TP Hà Nội về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn thì: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Theo Mẫu Mới Nhất

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT đang được hướng dẫn thực hiện theo thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Hóa đơn điều chỉnh được lập trong những trường hợp nào? – Khi viết sai hóa đơn: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. – Khi thực hiện giảm giá hàng bán: khi bên bán chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất, hàng lỗi…

– Khi thực hiện chiết khấu thương mại: trong trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. – Khi điều chỉnh doanh thu: khi quyết toán giá trị công trình xây dựng, lắp đặt2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh như thế nào? Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…3. Khi viết hóa đơn điều chỉnh cần chú ý gì? – Hóa đơn đã lập trước đó bị sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó. – Chỉ ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh. – Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-) – Khi lập hóa đơn điều chỉnh gười bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót hoặc lý do phải điều chỉnh hóa đơn.

4. Kê khai hóa đơn điều chỉnh như thế nào? – Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. II. Cách lập hóa đơn điều chỉnh trong từng trường hợp cụ thể: – Hóa đơn điều chỉnh phát sinh vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó

1. Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Trường hợp 1: điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu trên cùng 1 hóa đơn

+ Đơn giá: 11.000.000đ/bộ (đã bao gồm chưa thuế), + Tổng thanh toán: 55.000.000

ề ghi âm nha Một vài lưu ý trên hóa đơn điều chỉnh: – Khi kê khai: cả 2 công ty kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào kỳ quý 3/2019 – Chỉ ghi giá trị cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh – Các bạn thấy trong mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không h

+ Bên bán KK giảm đầu ra (tại bảng kê bán ra hoặc tại chỉ tiêu 32, 33 trên tờ khai 01/GTGT) + Bên mua KK giảm đầu vào (tại bảng kê mua vào hoặc tại chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT)

+ Số lượng: 12 + Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao gồm chưa thuế) + Thành tiền: 120.000.000 + Tiền thuế: 12.000.000 + Tổng thanh toán: 132.000.000

+ Số lượng: 21 + Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao gồm chưa thuế) + Thành tiền: 120.000.000 + Tiền thuế: 12.000.000 + Tổng thanh toán: 132.000.000

+ Số lượng: 1 + Đơn giá: 9.700.000đ/bộ + Thành tiền: 9.700.000 + Tiền thuế: 970.000 + Tổng thanh toán: 10.670.000

Theo công văn số 63746/CT-TTHT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Cục thuế TP Hà Nội về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn

thì: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm

Thứ ba – 01/08/2017 15:18

Hóa đơn điều chỉnh tăng giảm được sử dụng trong các trường hợp điều chỉnh các hóa đơn đã được lập, 2 bên cả người mua lẫn người bán đã kê khai thuế mà có sai sót về tiền hàng, tiền thuế.Theo Khoản 3 Điều 20 Chương I Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã quy định như sau:“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)“Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu có sai kế toán tiến hành lập biên bản ghi nhận sai sót, đồng thời người mua sẽ lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn sai sót.Tư Vấn Thuế Huy Hoàng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cách lập hóa đơn điều chỉnh này:1. Điều Chỉnh Tăng– VD: Ngày 25/06/2017 Huy Hoàng mua 1 máy laptop giá 20.000.000 đ. Tiền thuế 2.000.000 đ. Tổng tiền là 22.000.000 đ. Đã xuất hóa đơn số 0000001, ngày 25/06/2017, ký hiệu AA/17P, 2 bên đã kê khai thuế. Tuy nhiên đến ngày 29/07/2017 bên công ty đối tác phát hiện hóa đơn có sai sót. Giá ghi trên hóa đơn hiện tại là: 18.000.000 đ, tiền thuế là: 1.800.000 đ, tổng tiền hàng và tiền thuế là: 19.800.000 đ.Như vậy hóa đơn đã chênh lệch là :– Tiền hàng : 20.000.000 – 18.000.000 = 2.000.000– Tiền thuế : 2.000.000 – 1.800.000 = 200.000

Ngày 29/07/2017 2 bên lập biên bản ghi rõ điều chỉnh tăng doanh thu của hóa đơn đã lập ngày 25/06/2017 là 2.000.000, ghi tăng tiền thuế là 200.000 đ. Đồng thời xuất hóa đơn điều chỉnh tăng như sau:

2. Điều Chỉnh GiảmCũng với VD như trên, tuy nhiên giá ghi trên hóa đơn hiện tại lại là 22.000.000 đ. Tiền thuế là : 2.200.000. Tổng thành tiền là 24.200.000 đ. Như vậy là giá trên hóa đơn đã cao hơn giá trị thực mà Huy Hoàng đã mua. Cụ thể là :Giá tiền : 22.000.000 – 20.000.000 = 2.000.000Tiền thuế : 2.200.000 – 2.000.000 = 200.000

Đầu tiên ta cũng ghi nhận và lập biên bản ghi rõ sai sót. Kế tiếp cũng xuất hóa đơn điều chỉnh ghi giảm doanh thu. Hóa đơn điều chỉnh tag hi như sau:

Lưu ý : Trong hóa đơn điều chỉnh không ghi âmCăn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người mua và người bán tiến hành khai báo thuế tại kỳ lập hóa đơn điều chỉnh. Trong trường hợp điều chỉnh giảm như ở trên, Tư Vấn Thuế Huy Hoàng sẽ ghi (2.000.000) và (200.000 ) trong bảng kê mua vào 01-2/GTGT. Đối với bên bán sé điều chỉnh giống như vậy vào bản kê bán ra 01-01/GTGT

Tác giả bài viết: Tư Vấn Thuế Huy Hoàng

Nguồn tin: Tổng Hợp

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Giá Bán, Số Lượng, Thuế Suất, Thành Tiền…

Theo điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC thì Cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: “Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… ”

Hoá đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm (-).

Kế Toán Thiên Ưng lưu ý với các bạn: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” (Theo khoản 7, điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC Có hiệu lực: 01/01/2015 )

Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ đưa ra một sai sót cụ thể rồi chúng ta sẽ tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh:

1. Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm:

Ví Dụ: Công ty TNHH Bảo An mua 12 máy tính ASUS của công ty TNHH Hoàng Anh, đơn giá: 22.000.000đ/chiếc ( chưa thuế), theo HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 30/01/2017. Công ty TNHH Bảo An đã thanh toán, lấy hóa đơn và nhận đủ hàng và đã kê khai thuế vào ngày Q1/2017.  Đến ngày 22/05/2017 công ty TNHH Bảo An phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế vào Q1/2017. Giá ghi trong hợp đồng chỉ 20.000.000 (chưa thuế). Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý và lập lại hóa đơn điều chỉnh sai sót trong trường hợp này: – Vậy là kế toán bên công ty Hoàng Anh đã ghi sai đơn giá, tăng 2.000.000 (chưa thuế) / chiếc. – Vậy là chúng ta phải đi làm điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính ASUS. Trình tự thực hiện như sau: – Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên công ty Hoàng Anh và công ty TNHH Bảo An phải lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. – Và công ty TNHH Hoàng Anh lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                  Ký hiệu: AA/13P

                              Liên 1: Lưu                                     Số:    0001235

                                                           Ngày 22 tháng 05 năm 2017

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Hoàng Anh Mã số thuế: 0009836571 Địa chỉ: 275 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản ………………………………

Họ tên người mua hàng: Vũ Quang Minh Tên đơn vị: Công ty TNHH Bảo An Mã số thuế:0037291269 Địa chỉ: 45 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Hình thức thanh toán:…… CK …………… Số tài khoản………………………

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơnvị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 2 3 4 5 6=4×5

01 Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế của máy tính ASUS của HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 30/01/2017 Chiếc 12 2.000.000 24.000.000

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                                                  24.000.000

Thuế suất GTGT:   10 %                       ,                    Tiền thuế GTGT:                       2.400.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   26.400.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Minh Vũ Quang Minh

 Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Mai Tạ Thị Mai

Thủ Trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên) ANH Hoàng Bá Anh

 Các bạn thấy trong mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không hề ghi âm nha)

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh:

Theo công văn Số: 3430/TCT-KK, ngày 21 tháng 08 năm 2014 của tổng cục thuế thì: “Căn cứ quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai: – Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm. – Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.”

(CÁC BẠN KÊ KHAI VÀO KỲ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH NHÉ) Trong ví dụ của hóa đơn trên: Nếu công ty Hoàng Anh kể khai thuế GTGT theo quý thì hóa đơn điều chỉnh giảm đó sẽ kê vào quý 2/2017.

Chú ý: Để thể hiện là hóa đơn điều chỉnh giảm khi kê khai thuế các bạn để giá trị của tiền hàng và tiền thuế trong ngoặc (…). ví dụ trên là (2.400.000).

2. Cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: Tăng đơn giá – doanh thu

Ngày 20/3/2016 Xuất hóa đơn bán 1 điều hòa Cột đơn giá ghi 7,900,000

Ngày 5/5/2016 Phát hiện sai sót GIÁ ĐÚNG 9,700,000

Hóa đơn ngày 20/3/2016 đã dùng để KK Thuế

Hai bên lập BB xác nhận sai sót ghi sai đơn giá: ghi thấp hơn 1,800,000

Sau khi lập biên bản xác nhận sai sót (hai bên ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản) Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh tăng như sau:

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Cực Chính Xác, Nhanh Chóng

Lập hóa đơn điều chỉnh giảm hay tăng là việc mà các tổ chức doanh nghiệp cần phải làm với những hóa đơn đã lập nhưng xảy ra sai sót.

Cụ thể, theo Khoản 2, Điều 9 về xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập trong Thông tư 32/2011/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định các hóa đơn đã lập nhưng có sai sót xảy ra thì cần người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên rồi ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn điều chỉnh giảm là gì?

Hóa đơn điều chỉnh giảm hay tăng cần phải ghi rõ các thông số như: số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế GTGT cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh giảm hay tăng, người bán và người mua tiến hành thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Lưu ý thêm: hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

2. Hóa đơn điều chỉnh giảm cần lập trong trường hợp nào?

Hóa đơn điều chỉnh giảm sẽ được lập trong các trường hợp sau đây:

Khi bạn biết hóa đơn sau: là khi hóa đơn đã được lập và đã giao cho người mua, người bán và người mua đã tiến hành kê khai thuế, tuy nhiên sau đó có phát hiện sai sót thì người bán cần lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Khi bạn thực hiện giảm giá hàng bán: là khi người bán chấp thuận giảm giá sau khi đã bán do hàng bán bị kém hay lỗi.

Khi bạn thực hiện chiết khấu thương mại: là khi số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu bán hàng, cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm để đính kèm với bảng kê.

Khi bạn điều chỉnh giảm doanh thu: là khi quyết toán giá trị công trình, lắp đặt khiến doanh thu bị giảm nên cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm.

3. Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm

Hóa đơn điều chỉnh giảm có thể điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu trên cùng một hóa đơn hoặc chỉ điều chỉnh một chỉ tiêu trên cùng một hóa đơn.

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm.

Dù là điều chỉnh một hay nhiều chỉ tiêu trên cùng một hóa đơn thì khi làm hóa đơn điều chỉnh giảm, bạn cũng sẽ tiến hành viết hóa đơn điều chỉnh giảm theo trình tự sau:

Trước tiên, cả 2 bên bán và mua đều phải lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng về sai sót phạm phạm phải.

Tiếp đó, bên bán sẽ tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh giảm, điều chỉnh các chỉ tiêu bị sai sót.

Khi tiến hành viết hóa đơn điều chỉnh giảm, bạn cần lưu ý một số điều như sau:

Chỉ ghi giá trị cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh giảm.

Cần chú ý phía trên của hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm.

Khi tiến hành kê khai, cả hai bên bán và mua phải điều chỉnh giảm vào đúng kỳ phát hiện sai sót và tiến hành làm điều chỉnh. Cụ thể:

Bên bán sẽ kê khai giảm đầu ra vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm

Để được tư vấn thêm hóa đơn điều chỉnh giảm hay giải pháp hóa đơn điện tử phổ biến nhất hiện nay E-invoice hoàn toàn miễn phí của ThaisonSoft, bạn liên hệ ngay Hotline 24/7:

Miền Bắc: 1900 4767

Miền Nam/Trung: 1900 4768

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Theo Mẫu 2022 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!