Xu Hướng 12/2022 # Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ / 2023 # Top 16 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ / 2023 # Top 16 View

Bạn đang xem bài viết Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn điện tử sẽ không thiếu những trường hợp gặp phải sai sót hay những sự cố không mong muốn. Nhưng đừng vì vậy mà lo lắng!

EasyInvoice sẽ hướng dẫn cách để bạn xử lý hóa đơn điện tử viết sai hoặc các trường hợp sai sót theo quy định của Bộ Tài chính và Chính phủ dựa vào Thông tư 68 mới đây của Bộ Tài chính.

Ở nửa sau bài viết sẽ là phần hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai dành cho những doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy.

Xử lý hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi có sai sót

1. Xử lý hóa đơn điện tử có mã phát hiện sai sót khi chưa gửi cho người mua

Cơ quan thuế sẽ thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của Cơ quan thuế.

2. Xử lý hóa đơn điện tử có mã phát hiện sai sót đã gửi cho người mua

Trong trường hợp này lại được chia thành 2 trường hợp nhỏ hơn, đó là:

2.1. Trường hợp sai về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai về mã số thuế và các nội dung khác

Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sốt và thông báo tới Cơ quan thuế theo mẫu số 04 Phụ lục như trên và không phải lập lại hóa đơn.

2.2. Trường hợp sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai thuế suất, tiền thuế hay hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách và chất lượng

– Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thông báo tới Cơ quan thuế theo mẫu số 04 Phụ lục như trên về việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử khác thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã nhưng sai sót.

– Sau khi nhận được thông báo của bên mua, Cơ quan thuế sẽ thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của Cơ quan thuế.

– Hóa đơn điện tử mới thay thế phải có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn…, số hóa đơn…, ngày…tháng…năm…”.

– Người bán cần ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới và gửi Cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

3. Trường hợp Cơ quan thuế phát hiện sai sót trong hóa đơn đã được cấp mã

Nếu Cơ quan thuế phát hiện sai sót trong hóa đơn điện tử đã được cấp mã thì sẽ thông báo cho bên bán theo Mẫu số 5 Phụ lục kèm trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP để bên bán kiểm tra sai sót.

Vậy nếu hóa đơn điện tử gặp sự cố thì sao?

4. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã gặp sự cố

Theo Điều 19 Nghị định 119,

Với các trường hợp bên bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã trong bán hàng và cung cấp dịch vụ và gặp sự cố không thể sử dụng được hóa đơn điện tử thì cần phải thông báo với Cơ quan thuế để được hỗ trợ xử lý sự cố.

Nếu trong trường hợp xử lý sự cố mà bên bán có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã thì phải đến trực tiếp Cơ quan thuế để được sử dụng.

Chính phủ cũng quy định Bộ tài chính hướng dẫn xử lý các sự cố do lỗi hệ thống cấp mã của Cơ quan thuế.

Xử lý hóa đơn điện tử không có mã khi có sai sót

Với hóa đơn điện tử không có mã, có 2 trường hợp sai sót thường gặp cần phải xử lý, cụ thể đó là:

1. Hóa đơn điện tử không có mã đã gửi cho người mua

Tương tự hóa đơn điện tử có mã, trường hợp này của hóa đơn điện tử không có mã cũng được chia làm 2 trường hợp nhỏ:

1.1. Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác

Người bán thông báo cho người mua về sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

Nếu dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi Cơ quan thuế thì bên bán thông báo với Cơ quan thuế theo mẫu Số 4 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

1.2. Trường hợp hóa đơn sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng.

Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót.

Hóa đơn điện tử thay thế cần có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng năm”.

Người bán ký số, ký điện tử lại và gửi cho người mua.

Nếu dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi Cơ quan thuế thì cần thực hiện thông báo với Cơ quan thuế theo Mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử theo phương thức và thời gian tại Điều 16, Thông tư 68/2019/TT-BTC.

2. Cơ quan thuế phát hiện sai sót sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử

Nếu Cơ quan thuế phát hiện sai sót ở hóa đơn điện tử sau khi nhận dữ liệu thì thông báo tới người bán theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2018 của Chính phủ cho người bán kiểm tra sai sót.

Người bán có thời gian 2 ngày để thông báo với Cơ quan thuế theo mẫu số 4 phụ lục ban hành kèm nghị định 119/2018 về việc hủy hóa đơn điện tử (nếu có).

Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử thì cần lập bản mới thay thế để gửi bên mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn điện tử tới Cơ quan thuế.

Nếu người bán không thông báo với Cơ quan thuế thì Cơ quan thuế sẽ tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót để bên bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết về việc xử lý hóa đơn không có mã cho các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không mã.

Xử lý hóa đơn giấy bị viết sai

Dù hóa đơn điện tử đã và đang được triển khai rộng rãi, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy bởi nhiều lý do. Và những sai sót khi viết hóa đơn giấy có thể chỉnh sửa theo những cách được chia sẻ trong phần này.

Một số trường hợp hóa đơn viết sai bao gồm:

– Viết sai mã số thuế, thuế suất, tiền thuế;

– Viết sai ngày tháng; – Viết sai tên công ty, địa chỉ; – Viết sai tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, hình thức thanh toán, số tiền bằng chữ trên hóa đơn; – Viết sai tên người mua hàng;

Và với những trường hợp trên, dựa theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 119, sẽ có những cách xử lý tùy theo mức độ như sau:

1/ Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống: Gạch chéo các liên và xuất hóa đơn mới.

2/ Hóa đơn viết sai, đã xé nhưng chưa giao cho khách: Gạch chéo các liên và xuất hóa đơn mới.

3/ Hóa đơn viết sai, đã giao cho khách nhưng chưa kê khai: Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn mới thay thế.

4. Hóa đơn viết sai, đã giao cho khách và cũng đã kê khai thuế: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh (hóa đơn điều chỉnh chứ không phải hóa đơn mới).

Các bạn lưu ý rằng chỉ có một trường hợp duy nhất là khi hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế thì xử lý bằng cách các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Và để cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi chi tiết vào cách giải quyết của từng trường hợp trên.

1. Xử lý hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

Khi hóa đơn viết sai và chưa xé khỏi cuống (sai bất kể tiêu thức nào) cũng thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Gạch chéo các liên.

Bước 2: Lập hóa đơn mới

Bước 3: Lưu trữ hóa đơn viết sai

Trường hợp này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần gạch chéo các liên và lập một hóa đơn mới thay thế là xong.

2. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách

Khi hóa đơn viết sai và đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách (sai bất kể tiêu thức nào) cũng thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Gạch chéo cả 3 liên của hóa đơn viết sai

Bước 2: Lập lại hóa đơn mới thay thế

Bước 3: Giữ lại hóa đơn viết sai (đã gạch chéo liên) để lưu trữ và giải trình.

Đặc biệt: Ngày bạn phát hiện sai hóa đơn cũng là ngày bạn phải xử lý ngay.

3. Xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thuế

Hóa đơn viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thuế (sai bất kỳ tiêu thức nào) cũng xử lý theo 3 bước sau:

Bước 2: Lập lại hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập sai

Các bên lập vào ngày hiện tại luôn và sử dụng hóa đơn mới này để kê khai thuế.

Bước 3: Người bán giữ gạch chéo hóa đơn lập sai và giữ lại để sau này giải trình.

4. Xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách và đã kê khai thuế

Ở trường hợp này, lại có 2 trường hợp nhỏ hơn đó là:

Bởi vậy, với mỗi trường hợp cũng sẽ có cách giải quyết riêng, cụ thể:

4.1. Xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách, đã kê khai thuế mà không ảnh hưởng tiền hàng và tiền thuế

Các bạn xử lý trường hợp này như sau:

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh

Hóa đơn điều chỉnh cần phải thể hiện rõ được nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu. Cụ thể như ví dụ bên dưới:

4.2. Xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách, đã kê khai thuế nhưng CÓ ảnh hưởng tiền hàng và tiền thuế

Các lỗi sai này chủ yếu là sai về thuế suất, đơn giá, thành tiền…

Các bạn gặp phải lỗi này xử lý như sau:

Bước 1: Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai Bước 2: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót

Hóa đơn điều chỉnh cần phải ghi rõ điều chỉnh (tăng – giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất, tiền thuế… Nói chung sai lỗi nào thì ghi rõ điều chỉnh lỗi đó.

Ví dụ về hóa đơn điều chỉnh như sau:

– Kê khai thuế: Cần kê khai hóa đơn điều chỉnh này vào quý IV/2019 (vì hóa đơn điều chỉnh ngày 19/11/2019). Kê khai vào cột: Thuế GTGT: 200.000. Cột doanh thu hoặc giá trị hàng hóa mua vào bằng 0.

– Với hóa đơn điều chỉnh tăng các bạn cũng làm tương tự.

– Với hóa đơn điều chỉnh giảm:

+ Bên bán ghi âm ở Chỉ tiêu – Doanh thu và thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT (-200.000)

+ Bên mua ghi âm ở Chỉ tiêu giá trị mua và thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT.

– Nếu cùng trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì bạn cần trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm, sau đó mới nhập Các chỉ tiêu.

Hóa đơn điện tử EasyInvoice là phần mềm do Công ty Softdreams thiết kế, xây dựng và phát triển. Đăng ký sử dụng EasyInvoice, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa các thủ tục triển khai, đăng ký và sử dụng hóa đơn, thủ tục phát hành hóa đơn nhanh chóng, đơn giản.

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng thử phần mềm EasyInvoice vui lòng liên hệ hotline 0981 772 388 để được tư vấn Hoặc đăng ký dùng thử trực tiếp tại:

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE

Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Tên Công Ty, Địa Chỉ (Điều Chỉnh Theo Mẫu 2022) / 2023

Hôm nay, ngày 03 tháng 08 năm 2020 hai bên chúng tôi gồm có:Sau khi kiểm tra lại thông tin về tên công ty của công ty TNHH Thành An Nguyễn (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0002356, ký hiệu TU/20P ngày 01/08/2020 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2018

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2018

Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNGĐơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH THÀNH AN NGUYỄN

Mã số thuế : 0106208569 Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi xác nhận:

Mã số thuế : 0106325645 Địa chỉ : Số 31, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Đại diện: Ông Trần Văn An Chức vụ: Giám đốc

Hóa đơn đã ghi sai tên công ty của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua

Nên căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của bộ tài chính Chúng tôi điều chỉnh nội dung thông tin về tên công ty người mua trên hóa đơn đã lập số 0002356, ký hiệu TU/20P ngày 01/08/2020 như sau:

– Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản lưu trữ cùng hóa đơn đã viết sai số 0002356, ký hiệu TU/20P ngày 01/08/2020.

Ví dụ: * Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ người mua:

– Ngày 01/09/2020, công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn bán hàng số 0002301, ký hiệu TU/20P công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh

+ Tên đơn vị: công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh + Địa chỉ: số 96 đường Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Trường hợp địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

(Theo khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn!

CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT!

Xử Lý Thay Đổi Địa Chỉ Tên Công Ty Trên Hóa Đơn / 2023

Xử lý thay đổi địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn

Do đó, cần có sự hiểu biết rõ về vấn đề này để có thể thay đổi một cách phù hợp và đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

I. Quy định sử dụng hóa đơn khi thay đổi tên công ty trên hóa đơn

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định: * Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông bảo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, đia chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dung và gửi thông bảo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo đó, Doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty trong trường hợp Mã số thuế và Cơ quan quản lý thuế không thay đổi. Khi đó, doanh nghiệp được phép đóng dấu tên, địa chỉ bên cạnh các tiêu thức đã thay đổi để tiếp tục sử dụng lượng hóa đơn đó. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn cho cơ quan thuế được biết.

II. Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo hướng dẫn tại Điều 29 về việc Hủy hóa đơn, Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các trường hủy hóa đơn bao gồm: * Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn. * Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất. * Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. * Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

III. Thủ tục hồ sơ hủy hóa đơn

Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ:CTY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – THUẾ – KẾ TOÁN TÂN THÀNH THỊNH Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM Tel:028.3985.8888 – Hotline: 0909.54.8888 Email: lienhe@tanthanhthinh.com – Website:tanthanhthinh.com

Hướng Dẫn Cách Xử Lý Khi Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Trên Hóa Đơn Điện Tử Chính Xác Nhất 2022 / 2023

Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử sẽ được chia thành nhiều trường hợp cụ thể với những cách xử lý không giống nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp cách xử lý chính xác và chi tiết nhất.

1. Trường hợp doanh nghiệp đổi địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế

Nhiều doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh phải đổi địa điểm, trụ sở kinh doanh, dẫn đến việc phải thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử. Theo đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp kinh doanh cần phải tiến đăng ký và khai báo địa điểm kinh với cơ quan thuế có thẩm quyền, trường hợp đổi địa điểm kinh doanh cũng cần phải khai báo lại và sửa đổi thông tin trên hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Trường hợp doanh nghiệp đổi địa chỉ nhưng không thay đổi MST và cơ quan thuế.

Với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế trực thuộc thì sẽ phải tiến hành nộp Thông báo điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế. Cụ thể, các bước tiến hành xử lý như sau:

Doanh nghiệp lập Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn và lập thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn mới để có thể thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp trên các hóa đơn điện tử sử dụng sau này.

Doanh nghiệp thực hiện gửi các file thông báo đã lập tới cơ quan thuế để được chấp thuận việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử.

Lưu ý rằng, bạn nên đợi xem cơ quan thuế đã chấp nhận chưa rồi mới sử dụng hóa đơn điện tử đã thay đổi địa chỉ công ty, hoặc cũng có thể liên hệ với Chi cục thuế trực thuộc xem có cần nộp bản cứng nữa không để hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử.

2. Trường hợp doanh nghiệp đổi địa chỉ dẫn đến đổi cả cơ quan thuế

Trường hợp doanh nghiệp đổi địa chỉ dẫn đến đổi cả cơ quan thuế.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đổi địa điểm kinh doanh, không những phải thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử mà còn phải thay đổi cả cơ quan thuế trực thuộc thì cần phải tiến hành xử lý như sau:

Doanh nghiệp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn rồi gửi đến cơ quan thuế trực thuộc ở địa điểm cũ trước.

Tiếp sau đó, doanh nghiệp lập thông báo điều chỉnh thông tin trên Thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới và gửi đến cơ quan thuế trực thuộc tại địa điểm mới chuyển đến.

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ / 2023 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!