Xu Hướng 12/2023 # Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ # Top 16 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn điện tử sẽ không thiếu những trường hợp gặp phải sai sót hay những sự cố không mong muốn. Nhưng đừng vì vậy mà lo lắng!

EasyInvoice sẽ hướng dẫn cách để bạn xử lý hóa đơn điện tử viết sai hoặc các trường hợp sai sót theo quy định của Bộ Tài chính và Chính phủ dựa vào Thông tư 68 mới đây của Bộ Tài chính.

Ở nửa sau bài viết sẽ là phần hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai dành cho những doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy.

Xử lý hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi có sai sót 1. Xử lý hóa đơn điện tử có mã phát hiện sai sót khi chưa gửi cho người mua

Cơ quan thuế sẽ thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của Cơ quan thuế.

2. Xử lý hóa đơn điện tử có mã phát hiện sai sót đã gửi cho người mua

Trong trường hợp này lại được chia thành 2 trường hợp nhỏ hơn, đó là:

2.1. Trường hợp sai về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai về mã số thuế và các nội dung khác

Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sốt và thông báo tới Cơ quan thuế theo mẫu số 04 Phụ lục như trên và không phải lập lại hóa đơn.

2.2. Trường hợp sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai thuế suất, tiền thuế hay hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách và chất lượng

– Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thông báo tới Cơ quan thuế theo mẫu số 04 Phụ lục như trên về việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử khác thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã nhưng sai sót.

– Sau khi nhận được thông báo của bên mua, Cơ quan thuế sẽ thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của Cơ quan thuế.

– Hóa đơn điện tử mới thay thế phải có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn…, số hóa đơn…, ngày…tháng…năm…”.

– Người bán cần ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới và gửi Cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

3. Trường hợp Cơ quan thuế phát hiện sai sót trong hóa đơn đã được cấp mã

Nếu Cơ quan thuế phát hiện sai sót trong hóa đơn điện tử đã được cấp mã thì sẽ thông báo cho bên bán theo Mẫu số 5 Phụ lục kèm trong Nghị định 119/2023/NĐ-CP để bên bán kiểm tra sai sót.

Vậy nếu hóa đơn điện tử gặp sự cố thì sao?

4. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã gặp sự cố

Theo Điều 19 Nghị định 119,

Với các trường hợp bên bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã trong bán hàng và cung cấp dịch vụ và gặp sự cố không thể sử dụng được hóa đơn điện tử thì cần phải thông báo với Cơ quan thuế để được hỗ trợ xử lý sự cố.

Nếu trong trường hợp xử lý sự cố mà bên bán có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã thì phải đến trực tiếp Cơ quan thuế để được sử dụng.

Chính phủ cũng quy định Bộ tài chính hướng dẫn xử lý các sự cố do lỗi hệ thống cấp mã của Cơ quan thuế.

Xử lý hóa đơn điện tử không có mã khi có sai sót

Với hóa đơn điện tử không có mã, có 2 trường hợp sai sót thường gặp cần phải xử lý, cụ thể đó là:

1. Hóa đơn điện tử không có mã đã gửi cho người mua

Tương tự hóa đơn điện tử có mã, trường hợp này của hóa đơn điện tử không có mã cũng được chia làm 2 trường hợp nhỏ:

1.1. Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác

Người bán thông báo cho người mua về sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

Nếu dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi Cơ quan thuế thì bên bán thông báo với Cơ quan thuế theo mẫu Số 4 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2023/NĐ-CP.

1.2. Trường hợp hóa đơn sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng.

Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót.

Hóa đơn điện tử thay thế cần có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng năm”.

Người bán ký số, ký điện tử lại và gửi cho người mua.

Nếu dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi Cơ quan thuế thì cần thực hiện thông báo với Cơ quan thuế theo Mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2023/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử theo phương thức và thời gian tại Điều 16, Thông tư 68/2023/TT-BTC.

2. Cơ quan thuế phát hiện sai sót sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử

Nếu Cơ quan thuế phát hiện sai sót ở hóa đơn điện tử sau khi nhận dữ liệu thì thông báo tới người bán theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2023 của Chính phủ cho người bán kiểm tra sai sót.

Người bán có thời gian 2 ngày để thông báo với Cơ quan thuế theo mẫu số 4 phụ lục ban hành kèm nghị định 119/2023 về việc hủy hóa đơn điện tử (nếu có).

Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử thì cần lập bản mới thay thế để gửi bên mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn điện tử tới Cơ quan thuế.

Nếu người bán không thông báo với Cơ quan thuế thì Cơ quan thuế sẽ tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót để bên bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết về việc xử lý hóa đơn không có mã cho các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không mã.

Xử lý hóa đơn giấy bị viết sai

Dù hóa đơn điện tử đã và đang được triển khai rộng rãi, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy bởi nhiều lý do. Và những sai sót khi viết hóa đơn giấy có thể chỉnh sửa theo những cách được chia sẻ trong phần này.

Một số trường hợp hóa đơn viết sai bao gồm:

– Viết sai mã số thuế, thuế suất, tiền thuế;

– Viết sai ngày tháng; – Viết sai tên công ty, địa chỉ; – Viết sai tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, hình thức thanh toán, số tiền bằng chữ trên hóa đơn; – Viết sai tên người mua hàng;

Và với những trường hợp trên, dựa theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 119, sẽ có những cách xử lý tùy theo mức độ như sau:

1/ Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống: Gạch chéo các liên và xuất hóa đơn mới.

2/ Hóa đơn viết sai, đã xé nhưng chưa giao cho khách: Gạch chéo các liên và xuất hóa đơn mới.

3/ Hóa đơn viết sai, đã giao cho khách nhưng chưa kê khai: Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn mới thay thế.

4. Hóa đơn viết sai, đã giao cho khách và cũng đã kê khai thuế: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh (hóa đơn điều chỉnh chứ không phải hóa đơn mới).

Các bạn lưu ý rằng chỉ có một trường hợp duy nhất là khi hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế thì xử lý bằng cách các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Và để cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi chi tiết vào cách giải quyết của từng trường hợp trên.

1. Xử lý hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

Khi hóa đơn viết sai và chưa xé khỏi cuống (sai bất kể tiêu thức nào) cũng thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Gạch chéo các liên.

Bước 2: Lập hóa đơn mới

Bước 3: Lưu trữ hóa đơn viết sai

Trường hợp này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần gạch chéo các liên và lập một hóa đơn mới thay thế là xong.

2. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách

Khi hóa đơn viết sai và đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách (sai bất kể tiêu thức nào) cũng thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Gạch chéo cả 3 liên của hóa đơn viết sai

Bước 2: Lập lại hóa đơn mới thay thế

Bước 3: Giữ lại hóa đơn viết sai (đã gạch chéo liên) để lưu trữ và giải trình.

Đặc biệt: Ngày bạn phát hiện sai hóa đơn cũng là ngày bạn phải xử lý ngay.

3. Xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thuế

Hóa đơn viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thuế (sai bất kỳ tiêu thức nào) cũng xử lý theo 3 bước sau:

Bước 2: Lập lại hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập sai

Các bên lập vào ngày hiện tại luôn và sử dụng hóa đơn mới này để kê khai thuế.

Bước 3: Người bán giữ gạch chéo hóa đơn lập sai và giữ lại để sau này giải trình.

4. Xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách và đã kê khai thuế

Ở trường hợp này, lại có 2 trường hợp nhỏ hơn đó là:

Bởi vậy, với mỗi trường hợp cũng sẽ có cách giải quyết riêng, cụ thể:

4.1. Xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách, đã kê khai thuế mà không ảnh hưởng tiền hàng và tiền thuế

Các bạn xử lý trường hợp này như sau:

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh

Hóa đơn điều chỉnh cần phải thể hiện rõ được nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu. Cụ thể như ví dụ bên dưới:

4.2. Xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách, đã kê khai thuế nhưng CÓ ảnh hưởng tiền hàng và tiền thuế

Các lỗi sai này chủ yếu là sai về thuế suất, đơn giá, thành tiền…

Các bạn gặp phải lỗi này xử lý như sau:

Bước 1: Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai Bước 2: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót

Hóa đơn điều chỉnh cần phải ghi rõ điều chỉnh (tăng – giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất, tiền thuế… Nói chung sai lỗi nào thì ghi rõ điều chỉnh lỗi đó.

Ví dụ về hóa đơn điều chỉnh như sau:

– Kê khai thuế: Cần kê khai hóa đơn điều chỉnh này vào quý IV/2023 (vì hóa đơn điều chỉnh ngày 19/11/2023). Kê khai vào cột: Thuế GTGT: 200.000. Cột doanh thu hoặc giá trị hàng hóa mua vào bằng 0.

– Với hóa đơn điều chỉnh tăng các bạn cũng làm tương tự.

– Với hóa đơn điều chỉnh giảm:

+ Bên bán ghi âm ở Chỉ tiêu – Doanh thu và thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT (-200.000)

+ Bên mua ghi âm ở Chỉ tiêu giá trị mua và thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT.

– Nếu cùng trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì bạn cần trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm, sau đó mới nhập Các chỉ tiêu.

Hóa đơn điện tử EasyInvoice là phần mềm do Công ty Softdreams thiết kế, xây dựng và phát triển. Đăng ký sử dụng EasyInvoice, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa các thủ tục triển khai, đăng ký và sử dụng hóa đơn, thủ tục phát hành hóa đơn nhanh chóng, đơn giản.

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng thử phần mềm EasyInvoice vui lòng liên hệ hotline 0981 772 388 để được tư vấn Hoặc đăng ký dùng thử trực tiếp tại:

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE

Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai: Số Tiền, Tên Công Ty, Ngày Tháng, Mst, Địa Chỉ

Hướng dẫn chi tiết cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

Văn bản hướng dẫn thực hiện: – Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết cụ thể hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập sai tại điều 20)

– Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

( Chi tiết cụ thể hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập sai tại khoản 7, điều 3)

Trước khi tiến hành xử lý hóa đơn viết sai, nhiệm vụ đầu tiên của kế toán là kiểm tra và xác minh lại sai sót. Nếu hóa đơn đã giao cho khách hàng, kế toán không được đơn phương điều chỉnh hóa đơn, mà phải có xác nhận bằng văn bản của cả 2 bên (bên bán và bên mua).

+ Đã giao hóa đơn cho khách hàng hay chưa

I. Phát hiện hóa đơn viết sai khi chưa giao cho khách hàng (bên mua):

– 1. Viết sai hóa đơn nhưng kế toán chưa xé ra khỏi cuống. Cách xử lý: Trường hợp này khá đơn giản, kế toán chỉ cần:

+ Gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai (không xé ra) và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuống của quyển hóa đơn. + Sau đó xuất lại hóa đơn mới đúng, giao liên 2 cho khách hàng.

– Rút kinh nghiệm: + Tham khảo thật kỹ các thông tin trên hợp đồng hay đơn đặt hàng (nếu có)… cần viết trên hóa đơn để viết đúng.

2. Hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng:

+ Kẹp tại cuống của quyền hóa đơn (Nên kẹp bằng ghim để tránh mất hóa đơn)

+ Lưu trữ riêng tại 1 file nào đó để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, xuất trình khi CQT yêu cầu.

– Rút kinh nghiệm: + Trước khi xé hóa đơn ra khỏi cuống kế toán cần kiểm tra thật kỹ các thông tin trên hóa đơn, và yêu cầu người mua kiểm tra lại 1 lần nữa, sau đó mới ký, đóng dấu và xé ra khỏi cuống. + Cuối hóa đơn có dòng chữ “(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)”. Cả bên lập và bên nhận hóa đơn hãy thực hiện đầy đủ “lời kêu gọi hay cảnh báo” này.

(Kế Toán Thiên Ưng cũng xin lưu ý các bạn thêm rằng: Theo điểm d, khoản 3, điều 11 của TT 10/2014/TT-BTC – xử phạt vi phạm hóa đơn thì Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu. Vậy là nếu các bạn đã lập Hóa đơn nhưng vì 1 lý do nào đó (chưa thanh toán…) nên chưa giao cho khách hàng mà ngày hôm sau trở đi mới phát hiện ra sai sót trên hóa đơn thì dù chưa giao hóa đơn cho khách hàng chúng ta cũng phải xử lý tương tự như trường hợp đã giao để không bị phạt vì hành vi xuất hóa đơn mà không giao cho khách hàng)

1. Hóa đơn viết sai chưa được sử dụng để kê khai thuế:

– Nếu kế toàn đã viết sai thông tin trên hóa đơn đã lập sau đó đã xé khỏi cuống và đã giao hóa đơn cho bên mua, nhưng hai bên chưa tiến hàng kê khai thuế. Nay 1 trong 2 bên phát hiện ra hóa đơn có sai sót thì liên lạc với bên còn lại để xác nhận lỗi sai. Sau đó bên bán tiến hành:

( Sau khi đã thu hồi được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo các liên, và lưu giữ số hóa đơn đã lập để giải trình với Thuế khi có yêu cầu.)

+ Bước 2: Xuất hóa đơn mới (đúng) giao cho khách hàng. Chú ý trên hóa đơn mới xuất thay thế:+ Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại (ngày làm biên bản thu hồi) Xác định lỗi sai của hóa đơn cũ, và viết thành thông tin đúng.

– Kê khai – báo cáo thuế: + Khi kê khai thuế GTGT: Bên bán và bên mua dùng hóa đơn mới viết đúng để kê khai thuế.(Hóa đơn thu hồi không kê khai) + Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Bên bán cho số hóa đơn viết sai và cột “Xóa bỏ”

2, Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:

Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. L ập 2 bản, ký, đóng dấu – mỗi bên giữ 1 bản.

Đây là những sai sót về giá trị các bạn có thể ghi sai cao hoặc thấp hơn so với quy định hoặc thỏa thuận của các bên.

Khi lập hóa đơn điều chỉnh thì: – Ngày trên hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại (ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn)

Hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất, thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

(Hóa đơn các bạn viết sai cái gì thì điều chỉnh cho cái đó)

– Kê khai thuế: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào, vào kỳ lập hóa đơn điều chỉnh:

+ Bên bán: lập hóa đơn điều chỉnh nên kê ở bảng kê hàng hóa – dịch vụ bán ra. + Bên mua: Nhận hóa đơn điều chỉnh kê ở bảng kê mua vào + Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm không được viết số âm trên hóa đơn. Nhưng khi kê khai thuế thì phải kê khai âm bằng cách đặt dấu trừ (-) đằng trước giá trị.

TH2: Hóa đơn viết sai: ngày tháng, tên hàng hóa, ĐVT, mã số thuế, số tiền viết bằng chữ:

+ B1: Hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (2 bản – mỗi bên giữ 1 bản)

+ B2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh cho phần sai sót

+ Ngày lập hóa đơn: là ngày lập biên điều chỉnh hóa đơn. + Viết đúng và đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người. + Tại tiêu thức: ” Tên hàng hóa, dịch vụ” các bạn ghi: Điều chỉnh …..(Sai cái gì điều chỉnh cái đó)…… ghi tại hóa đơn số …. ký hiệu… ngày.. tháng …. năm..

+ Các tiêu thức còn lại: các bạn gạch chéo.

Hướng Dẫn Xử Lý Thay Đổi Địa Chỉ, Tên Công Ty Trên Hóa Đơn Điện Tử

Sau khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ/tên công ty trên giấy phép kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư thì doanh nghiệp cần xử lý tiếp các thủ tục đối với hóa đơn điện tử. Trong bài viết này, MISA sẽ hướng dẫn doanh nghiệp xử lý 2 tình huống:

Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ, tên công ty nhưng không thay đổi Cơ quan thuếTrường hợp 2: Thay đổi địa chỉ, tên công ty dẫn đến thay đổi Cơ quan thuế

1. Thay đổi địa chỉ, tên công ty nhưng không thay đổi Cơ quan thuế

Với thủ tục này, mỗi cơ quan thuế thường có yêu cầu không giống nhau. Do đó doanh nghiệp cần liên hệ với Cơ quan thuế trực thuộc để được hướng dẫn trước khi tiến hành thủ tục.

1.1 Nếu Cơ quan thuế yêu cầu thông báo phát hành mẫu hóa đơn điện tử mới

Bước 1: Hủy các số hóa đơn mẫu cũ theo hướng dẫn Tại đây

Bước 2 : Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hóa đơn điện tử để hỗ trợ cập nhật tên và địa chỉ mới trên Giấy phép sử dung (GPSD) của phần mềm. Sau khi có GPSD, thực hiện đăng ký GPSD mới vào phần mềm theo hướng dẫn Tại đây

Bước 3: Lập thông báo phát hành mẫu mới theo hướng dẫn Tại đây

Bước 4: Sau 2 ngày lên trang http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ để tra cứu xem thông báo đã được chấp nhận chưa? Nếu chưa thì liên hệ thuế để làm thủ tục.

Bước 5: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế, vào Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm điều chỉnh trạng thái “Đã có hiệu lực” để phát hành được hóa đơn trên phần mềm.​​

1.2 Nếu Cơ quan thuế yêu cầu lập Thông báo điều chỉnh thông tin

Bước 2: Sau khi làm thủ tục với thuế xong , doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ cập nhật tên và địa chỉ mới trên GPSD của phần mềm.​

Bước 4: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế thì mới vào Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm chỉnh trạng thái “Đã có hiệu lực” để phát hành được hóa đơn trên phần mềm.​

2.1 Nếu muốn sử dụng tiếp hóa đơn còn lại:

Thực hiện theo các bước tại mục 1.2 ở trên. Tuy nhiên, ở bước 1 doanh nghiệp Nộp thêm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo mẫu BK01/AC. Sau đó nộp cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi.

Xem video hướng dẫn chi tiết Lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn:

2.2 Nếu không muốn sử dụng tiếp hóa đơn còn lại:

Bước 2: Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến. Hồ sơ nộp cơ quan thuế như ở lần thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu:

Bước 3: Sau 2 ngày, doanh nghiệp kiểm tra xem thông báo đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa tại đường dẫn: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ Nếu chưa được chấp nhận thì có thể liên hệ trực tiếp vơi cơ quan thuế để được hướng dẫn thủ tục.

Hi vọng những hưỡng dẫn chi tiết trên sẽ giúp doanh nghiệp và kế toán tháo gỡ vướng mắc khi thay đổi địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn điện tử.

Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Tên Công Ty, Địa Chỉ (Điều Chỉnh Theo Mẫu 2023)

Hôm nay, ngày 03 tháng 08 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có:Sau khi kiểm tra lại thông tin về tên công ty của công ty TNHH Thành An Nguyễn (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0002356, ký hiệu TU/20P ngày 01/08/2023 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2023

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2023

Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNGĐơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH THÀNH AN NGUYỄN

Mã số thuế : 0106208569 Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi xác nhận:

Mã số thuế : 0106325645 Địa chỉ : Số 31, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Đại diện: Ông Trần Văn An Chức vụ: Giám đốc

Hóa đơn đã ghi sai tên công ty của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua

Nên căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2023/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2023 của bộ tài chính Chúng tôi điều chỉnh nội dung thông tin về tên công ty người mua trên hóa đơn đã lập số 0002356, ký hiệu TU/20P ngày 01/08/2023 như sau:

– Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản lưu trữ cùng hóa đơn đã viết sai số 0002356, ký hiệu TU/20P ngày 01/08/2023.

Ví dụ: * Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ người mua:

– Ngày 01/09/2023, công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn bán hàng số 0002301, ký hiệu TU/20P công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh

+ Tên đơn vị: công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh + Địa chỉ: số 96 đường Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Trường hợp địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

(Theo khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2023/TT-BTC)

Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn!

CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT!

Xử Lý Thay Đổi Địa Chỉ, Tên Công Ty Trên Hóa Đơn

Cách xử lý thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn ,thay đổi tên công ty cùng mã số thuế, giải đáp các thắc mắc về đổi tên công ty trên hóa đơn

Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

Quy định sử dụng hóa đơn khi thay đổi tên công ty trên hóa đơn

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

“Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông bảo phát hành nhưng chưa sử dụng hêt có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, đia chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dung hoá đơn đã đăt in thì thưc hiên đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, đia chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dung và gửi thông bảo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp .”

Theo đó, Doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty trong trường hợp Mã số thuế và Cơ quan quản lý thuế không thay đổi. Khi đó, doanh nghiệp được phép đóng dấu tên, địa chỉ bên cạnh các tiêu thức đã thay đổi để tiếp tục sử dụng lượng hóa đơn đó. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn cho cơ quan thuế được biết.

Thắc mắc về việc đổi tên công ty trên hóa đơn

Hỏi : Công ty tôi muốn thay đổi tên và chuyển địa chỉ của trụ sở công ty nhưng không thay đổi mã số thuế thì liệu có được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ hay không?

Đáp : Nếu một doanh nghiệp thay đổi tên và địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế với cơ quan quản lý thuế thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn đó. Tuy nhiên khi thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh phương thức tên, địa chỉ đã in sẵn trên hóa đơn để tiếp tục sử dụng hóa đơn đó cho đến khi cơ quan thuế có sự điều chỉnh lại.

Hỏi : Thời hạn hủy hóa đơn là bao nhiêu ngày?

Đáp : Theo điểm b , khoản 2 điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định : Tổ chức, hộ, cá nhân phải thực hiện hủy hóa đơn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan Thuế về hóa đơn cũ không sử dụng. Tổ chức, hộ, cá nhân phải thực hiện hủy hóa đơn chậm nhất 10 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế thông báo hóa đơn hết hạn sử dụng.

Hỏi : Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc doanh nghiệp đã đổi tên thì có được phép hủy hóa đơn hay không?

Đáp : Một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và một doanh nghiệp đã đổi tên thì những hóa đơn đã xuất ra thị trường và đã phát hành sẽ không có giá trị sử dụng nữa và có thể được phép hủy những hóa đơn đó. Tuy nhiên cần phải khai báo với cơ quan thuế về việc dừng sử dụng và phát hành loại hóa đơn đó hoặc thay thế bằng hóa đơn mới nếu thay đổi tên công ty.

Hỏi : Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn không?

Đáp : Công ty của bạn hoàn toàn có thể sử dụng loại hóa đơn cũ mà chỉ cần đóng dấu mã số thuế lên là được. Tuy nhiên tốt nhất là nên in lại hóa đơn mới để dễ dàng trong công việc chi xuất cho doanh nghiệp của bạn.

Đáp : Nếu tên doanh nghiệp thay đổi thì chỉ cần đóng dấu trên hóa đơn cũ thì vẫn có thể được phép lưu hành. Tuy nhiên nếu thay đổi mã số thuế thì đồng nghĩa với việc thành lập một công ty mới do đó phải dùng loại hóa đơn mới.

Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo hướng dẫn tại ​Điều 29. Hủy hóa đơn, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;​ các trường hủy hóa đơn bao gồm:

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tục hồ sơ hủy hóa đơn

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).

Biên bản hủy hóa đơn.

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Tên Công Ty, Địa Chỉ (Điều Chỉnh Theo Mẫu 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN  (Số 01/TU-TAN)

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2023

Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Hôm nay, ngày 03 tháng 03 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có: Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG   

Mã số thuế : 0106208569                                                                                            Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH THÀNH AN NGUYỄN

Mã số thuế : 0106325645                                                                                           Địa chỉ : Số 31, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội   Đại diện: Ông Trần Văn An    Chức vụ: Giám đốc

Sau khi kiểm tra lại thông  tin về tên công ty của công ty TNHH Thành An Nguyễn (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2023 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2023 Chúng tôi xác nhận:

Hóa đơn đã ghi sai tên công ty của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua

Nên căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2023/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2023 của bộ tài chính Chúng tôi điều chỉnh nội dung thông tin về tên công ty người mua trên hóa đơn đã lập số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2023 như sau:

1. Nội dung đã ghi sai: 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Thành An

2. Nội dung điều chỉnh:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thành An Nguyễn

– Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản lưu trữ cùng hóa đơn đã viết sai số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2023.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!