Xu Hướng 2/2024 # Chi Tiết Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2024 # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Chi Tiết Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2024 được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………….

Chi bộ: ……………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2024 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể như sau:

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)

– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức nhà nước .

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc thông qua những đăng ký trong mẫu cam kết tu dưỡng của đảng viên

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2024 (nếu có)

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ – bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm

Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng.

( Việc chấp hành chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ xã lần thứ III và Nghị quyết đại hội chi bộ thôn).

– Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2024 của Bộ Chính trị về ” Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

Tuyên truyền cho nhân dân và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ xã lần thứ III và Nghị quyết đại hội chi thôn Hố Lao

– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm,…

Bản mẫu cam kết thực hiện nghị quyết của đảng viên này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2024, đề nghị chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Bên cạnh đó, trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024, người cam kết sẽ phải ghi rõ những cam kết về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục những ưu nhược điểm bản thân còn mắc phải…

– Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 cần trình bày một cách cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng viên. Thông qua nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 các Đảng viên sẽ có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, trở thành các Đảng viên ưu tú.

– Các Đảng viên sẽ thực hiện những nội dung cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 để xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch và ngày càng tiến bộ hơn.

– Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho các đảng viên đang đứng trước những nghĩa vụ lớn lao của quá trình phấn đầu rèn luyện về chuyên môn và đạo đức. Bản cam kết này sẽ là những mục tiêu được đặt ra để các Đảng viên theo đó mà làm theo, đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng đến.

Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2024 Chi Tiết Nhất

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 là gì?

Trong tổ chức Đảng và các cơ quan Nhà nước đặc thù hàng năm sẽ tiến hành đánh giá xếp loại thông qua thực tế quá trình sinh hoạt, phấn đấu trong năm đó của các cán bộ, Đảng viên. Vào đầu năm, mỗi Đảng viên sẽ cần phải viết một bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện đúng như những gì đã cam kết trong suốt một năm đó. Chi ủy Đảng nơi Đảng viên sinh hoạt sẽ tiến hành so sánh, đánh giá quá trình rèn luyện thực tế của bạn với những gì đã hứa và đưa ra đánh giá xếp loại chính xác nhất cho năm đó.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu hàng năm năm 2024 là một văn bản chính trị nhằm đưa ra lời cam kết của các cán bộ, Đảng viên về việc rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức và lối sống, những phấn đấu và mục tiêu chính trị trong năm 2024, những cam kết về việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và các công việc được giao, cũng như việc chấp hành tốt kỷ luật Đảng. Trong bản cam kết này, Đảng viên cần ghi rõ những ưu điểm cá nhân cần phát huy, những khuyết điểm sẽ sửa chữa trong năm nay và vị trí mình sẽ phấn đấu đạt được.

Kết quả đánh giá quá trình tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hàng năm là cơ sở quan trọng phản ánh mức độ trưởng thành của mỗi người trong nhận thức, lối sống, đạo đức, tư tưởng chính trị. Có một kết quả tốt sẽ giúp hồ sơ lý lịch cá nhân của bạn sáng hơn, giúp cho sự nghiệp chính trị của bạn tiến triển tốt hơn. Đối với các cán bộ, đây sẽ là căn cứ trong quá trình thăng chức, thăng cấp bậc quân hàm (đối với các cơ quan quân sự).

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024

Để có một lời cam kết phù hợp nhất, trước hết bạn nên xem lại kết quả của việc thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của mình. Từ đó có những tiêu chí phù hợp với thực lực nhất cho năm 2024, tránh việc đặt mục tiêu quá cao rồi thực hiện không tốt sẽ dễ làm lý lịch Đảng của bạn không còn hoàn hảo. Một bản cam kết chuẩn phải là những gì đi từ thực tế, theo kịp với tình hình chung của đất nước cũng như của toàn Đảng, đồng thời phải gắn với tính thực tiễn ở mỗi cơ sở Đảng và năng lực chính trị cá nhân của mỗi cán bộ, Đảng viên.

Các nội dung chính trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu bao gồm:

Phần thông tin cá nhân của Đảng viên: Ghi rõ đầy đủ và chính xác họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác, chức vụ, chi bộ sinh hoạt Đảng, chức vụ Đảng.

Về tư tưởng chính trị: thể hiện lòng trung thành xuyên suốt với tư tưởng chính trị, đường lối chính sách của Đảng. Cam kết phấn đấu chính trị hết sức nghiêm túc, tránh xa các tệ nạn xã hội và cam kết không rơi vào các sai lầm của những Đảng viên suy thoái tư tưởng.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống: cam đoan tu dưỡng tốt, rèn luyện lối sống và đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống các tệ nạn diễn biến trong Đảng…

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Nêu rõ tinh thần trách nhiệm của bản thân trong công việc cũng như công cuộc thi đua xây dựng Đảng.

Về tổ chức kỷ luật: Cam kết chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định, nguyên tắc, điều lệ của Đảng và cơ quan nơi bạn làm việc.

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm trước (nếu có): Phần này thể hiện sự nghiêm túc và trung thực của bạn trong việc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm của một cán bộ, Đảng viên.

Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Phần này dành cho Đảng viên là cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của Đảng viên

Biên bản cam kết của cá nhân Đảng viên là quần chúng nói chung vẫn cần tuân thủ những tiêu chí mà Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành. Với tư cách là một Đảng viên, bạn phải có trách nhiệm tự phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện bản thân để xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người lãnh đạo giai cấp công nhân và vô sản cả nước.

Kết quả đánh giá xếp loại cuối năm của mỗi cá nhân Đảng viên sẽ dựa vào những gì đã cam kết thực hiện trong biên bản đã lập ra vào đầu năm, đối chiếu với những gì Đảng viên đó thực hiện được sẽ cho ra một kết quả công bằng và đúng thực tế nhất. Từng người biết tự giác tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu sẽ tạo nên một tổ chức Đảng vững mạnh, lãnh đạo đất nước đi lên trên con đường hội nhập phát triển.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của Bí thư chi bộ

Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2024 dành cho cán bộ Đảng viên như là sự cam kết của một người cán bộ lãnh đạo trước lá cờ thiêng liêng của Đảng. Khác với bản cam kết của Đảng viên quần chúng, bản cam kết của các lãnh đạo, bí thư chi bộ sẽ có thêm những nội dung nâng cao hơn. Tất cả các phần đều có yêu cầu khắt khe hơn, đặc biệt là phần cam kết thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người lãnh đạo. Ngoài ra, còn có thêm một phần cam kết về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trên cương vị của một cán bộ lãnh đạo, việc cam kết và thực hiện đúng cam kết đề ra là tấm gương để các Đảng viên khác noi theo. Chính vì thế, nó còn được gọi là bản cam kết trách nhiệm nêu gương tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho Đảng viên là lãnh đạo.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của giáo viên

Giáo viên là đội ngũ trí thức đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong công cuộc giáo dục, đào tạo những thế hệ tương lai của đất nước. Chính vì vậy mà tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ giáo viên càng quan trọng. Bản cam kết dành cho giáo viên vì thế là một văn bản quan trọng để đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm. Đây cũng là căn cứ quan trọng trong việc xét duyệt các danh hiệu, tăng lương, lên chức cho các Đảng viên là giáo viên.

Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2024

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu dành cho Đảng viên 2024 Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu:

ĐẢNG BỘ …………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ………………… ……………, ngày … tháng … năm 2024

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2024

Họ và tên: ………………… Sinh ngày: ………….

Đơn vị công tác: ……………… Chức vụ đảng: …………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………..

1. Về tư tưởng chính trị:

Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: ………………….

Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2024 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc

4. Về tổ chức kỉ luật:

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20..:

– Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê , đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng:

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

– Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2024 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm,…

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT

Hướng dẫn cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu:

– Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

– Mục 6 chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

– Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

【Havip】Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2024

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Đảng viên, lãnh đạo 2024 là bản cam kết về tư tưởng chính trị, những phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Bản cam kết ghi rõ họ tên Đảng viên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ nào. Qua đó, các Đảng viên sẽ thực hiện theo những gì đã cam kết để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại trong thời gian qua, rồi đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.

1. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của Đảng viên, lãnh đạo 2024

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2024

(Dùng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các cấp)

I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, tôi cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu như sau 1:

(Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước; cam kết không suy thoái; nghiêm túc thực hành công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, tài chính, thi đua – khen thưởng, kỷ luật;…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(Cam kết thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; không dùng xe công, kinh phí, cơ sở vật chất cơ quan sai quy định; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu tài chính công, nhận tiền, quà biếu sai quy định; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; gương mẫu trong công tác và cuộc sống; không suy thoái về đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện văn hóa công sở; xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị và khu dân cư; đời tư trong sáng, giản dị, không độc đoán, chuyên quyền; không thờ ơ, vô cảm, không né tránh trách nhiệm…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đổi mới phương pháp, tác phong, phong cách công tác; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ dưới quyền, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ dưới quyền; nói đi đôi với làm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; không phát ngôn tùy tiện, vô nguyên tắc; làm việc đúng giờ, đúng hẹn, đúng thẩm quyền;…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(Cá nhân cần ghi rõ nội dung hạn chế, khuyết điểm của cá nhân để làm cơ sở đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa, tu dưỡng, rèn luyện trong năm; đặc biệt là những hạn chế, khuyết điểm đã được chi bộ, cơ quan chỉ ra.)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng2

( Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2024 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm của cơ quan, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU

Để cụ thể hóa các nội dung đã cam kết nêu trên, tôi xin đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như sau:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

1 Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể lựa chọn hoặc bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

2 Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên còn lại chỉ đăng ký thực hiện từ nội dung 1 đến 5. Cá nhân đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

3 Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi bộ lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

2. Mẫu cam kết thực hiện nghị quyết của đảng viên, mẫu cam kết rèn luyện của đảng viên 2024

Mời các bạn tham khảo mẫu gốc mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện của đảng viên, mẫu cam kết thực hiện nghị quyết quy định của đảng viên, mẫu cam kết của đảng viên theo Công văn 2952-CV/BTCTW:

BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 202….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: …………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………….

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2024 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)[1].

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2024 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

[1] Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

[2] Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

[3] Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Link bài viết: https://havip.com.vn/ban-cam-ket-tu-duong-ren-luyen-phan-dau-nam-2024/

Từ khóa tìm kiếm:

bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của giáo viên bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên violet bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của giáo viên bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên violet bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của bí thư chi bộ bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 cá nhân bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 cá nhân mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 violet bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 hoàn chỉnh bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 violet bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 hoàn chỉnh bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của giáo viên mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 cá nhân bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 violet bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của giáo viên violet bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của quần chúng bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên ban cam ket tu duong ren luyen phan dau nam 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 bài viết bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2024 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2024 bài viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bài làm bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên violet bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 violet ban cam ket tu duong ren luyen phan dau nam 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của bí thư chi bộ bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 của giáo viên bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của quần chúng bản cam kêt tu dưỡng rèn luyện phấn đấu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 cua dang vien bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 201…. cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 ban cam ket tu duong ren luyen phan dau nam 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024.doc bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 ban cam ket tu duong ren luyen phan dau mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu đảng viên 2024 mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của đảng viên ban cam ket tu duong ren luyen phan dau 2024 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 violet bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 mẫu 3 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kế hoạch học tập và làm theo bác năm 2024 mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của giáo viên violet bản đăng ký và cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu duong ren luyện phấn đấu năm 2024 ban cam ket tu duong ren luyen phan dau 2024 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên ban cam ket tu duong ren luyen phan dau nam2024 mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 của đảng viên bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho quần chúng bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của giáo viên năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của bí thư chi bộ mau bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 ban cam ket tu duong ren luyen, phan dau bản cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2024 bản cam kết trách nhiệm nêu gương tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 ban cam ket tu duong ren luyen phan dau dang vien 2024 bản cam kết tu dương rèn luyện phấn đấu năm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên 2024 mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 bản cam kết trách nhiệm nêu gương tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 bản đăng ký và cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu đảng viên năm 2024 mau ban cam ket tu duong ren luyen phan dau nam 2024 bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 bản cam kêt tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2024 ban cam ket tu duong, ren luyen, phan dau nam 2024 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2024 Dành Cho Giáo Viên

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 là một mẫu văn bản được Trung ương Đảng ban hành như một lời kêu gọi tất cả các Đảng viên. Dù là Đảng viên chính thức hay dự bị, là giáo viên, công nhân, viên chức hay nhân viên công ty, là cán bộ lãnh đạo quản lý hay là Đảng viên quần chúng đều phải viết một bản cam kết này hàng năm để tự đặt mục tiêu cho mình trong hành trình sinh hoạt chính trị trong năm đó. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin được hướng dẫn cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho giáo viên. Đồng thời, cung cấp sẵn mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 dành cho giáo viên mới nhất để các bạn tham khảo.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là gì?

Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024, Đảng viên sẽ trình bày những kế hoạch, mục tiêu chính trị sẽ phấn đấu trong năm 2024 cũng như những cam kết về việc tự rèn luyện và tu dưỡng đạo đức trong năm. Chị bộ Đảng và Đảng ủy sẽ thu thập bản cam kết này, lưu trữ và đối chiếu với quá trình thực hiện của Đảng viên để tiến hành đánh giá, xếp loại Đảng viên cuối năm. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cùng với bản kiểm điểm Đảng viên là hai loai văn bản được lấy làm căn cứ cho quá trình đánh giá chất lượng Đảng viên hàng năm.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho giáo viên là gì?

Đối với Đảng viên là giáo viên, việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tư tưởng chính trị và nhận thức Đảng sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn những Đảng viên thuộc khối ngành khác. Đảng nhận định giáo viên và những người làm trong lĩnh vực giáo dục có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn lực cho đất nước. Muốn đào tạo được một thế hệ tương lai có đức có tài, giúp xây dựng đất nước nay mai thì bản thân người giáo viên phải hội tụ những đức tính cần thiết để có thể làm tốt vai trò dẫn đường cho thế hệ tương lai này.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của giáo viên là một văn bản được viết bởi cá nhân giáo viên nhằm cam kết về mục tiêu phấn đấu, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của một người Đảng viên và những vấn đề khác trong năm 2024. Bản cam kết này được lập ra trong năm để làm căn cứ để mỗi giáo viên tự đưa ra kế hoạch cụ thể, từ đó đạt được những thành tựu nhất định về mặt chính trị, đạo đức, lối sống của bản thân, tạo động lực để giáo viên phấn đấu trong công việc và các lĩnh vực khác. Sau khi lập, giáo viên sẽ gửi bản cam kết về chi bộ trường nơi mình sinh hoạt, giảng dạy. Đến cuối năm, đây sẽ là căn cứ quan trọng để chi bộ có quyết định đánh giá và xếp loại cán bộ Đảng viên năm 2024.

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho giáo viên

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 cho Đảng viên nói chung và cho giáo viên nói riêng cần sử dụng theo mẫu mà Trung ương Đảng đã ban hành. Đối với nội dung trong biên bản, Đảng viên căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực cá nhân để đưa ra những cam kết cho riêng mình. Văn bản này không phải là một văn bản mang tính hô hào lý thuyết suông, nó cần được lập một cách thực tế và đúng với năng lực, dự định của mỗi người sao cho tất cả những cam kết này sẽ được thực hiện đúng và đủ trong hành trình 1 năm sinh hoạt chính trị của mình. Bởi đúng như tên gọi của nó, đây không phải là lời hứa mà là lời cam kết trước Đảng về việc sẽ thực hiện những điều ghi trong bản cam kết.

1. Về tư tưởng chính trị

– Trung thành và kiên định đi theo đường lối của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn nâng cao nhận thức và thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp. – Thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tuân theo sự phân công và điều động công tác của Đảng. – Tuyên truyền, vận động các đồng chí cùng quần chúng nhân dân và học sinh chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước. Kiên quyết ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong

– Luôn có ý thức và phấn đấu không ngừng, thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”. – Thể hiện phong cách đĩnh đạc, nghiêm túc, mẫu mực của một giáo viên. – Giữ gìn và phát huy tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong công việc giảng dạy và đời sống, luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên. – Cương quyết ngăn chặn và không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về tự phê bình, phê bình

– Luôn có ý thức phê bình và tự phê bình cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện nghiêm túc để không sa vào những sai lầm, khuyết điểm cũ.

– Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình mà Trung ương Đảng đề ra, rèn luyện bản thân để không sa vào những thói hư tật xấu và sai lầm dù là nhỏ.

4. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một giáo viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp trong công việc và công tác Đảng cũng như lề lối làm việc. – Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; nâng cao nhận thức Đảng và tư tưởng chính trị; Cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của tổ chức Đảng, hưởng ứng và chấp hành mọi nghị quyết mà Trung ương Đảng đề ra.

– Tuân thủ những nội quy nơi làm việc, có ý thức nâng cao kỷ luật trong cơ sở Đảng và nhắc nhở mọi người cùng chấp hành kỷ luật.

6. Đăng ký “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2024.

– Luôn làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”. – Kiên quyết đấu tranh chống lại các tệ nạn, những diễn biến tư tưởng dễ phát sinh trong Đảng như quan liêu, tham nhũng, tiêu cực… Có ý thức tự giác thực hiện và nhắc nhở Đảng viên và nhân dân cùng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư., – Tự giác thực hiện nghiêm các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2024 của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”

Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho giáo viên

Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của giáo viên mới nhất Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho giáo viên Tiểu học (viết sẵn) Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho giáo viên THCS trở lên (viết sẵn) Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho giáo viên là cán bộ lãnh đạo

Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2024 Dành Cho Cán Bộ, Đảng Viên

Ngày 20/06/2024, Ban tổ chức Trung ương ban hành Công văn 2952-CV/BTCTW về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu năm 2024 của cá nhân. Bản cam kết ghi rõ họ tên Đảng viên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ nào. Qua đó, các Đảng viên sẽ thực hiện theo những gì đã cam kết để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại trong thời gian qua, rồi đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên – Mẫu 01

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2024

Họ và tên:…………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………

Chức vụ đảng:……………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………..

Sinh hoạt tại chi bộ::………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2024 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức nhà nước.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201… (nếu có)

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ – bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng.

( Việc chấp hành chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ xã lần thứ III và Nghị quyết đại hội chi bộ thôn).

– Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2024 của Bộ Chính trị về ” Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyết TW4 Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

– Tuyên truyền cho nhân dân và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ xã lần thứ III và Nghị quyết đại hội chi thôn Hố Lao

– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm,…

Bản mẫu cam kết thực hiện nghị quyết của đảng viên này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2024, đề nghị chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên – Mẫu 02

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2024

Họ và tên:…………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………

Chức vụ đảng:……………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………..

Sinh hoạt tại chi bộ::………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2024 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

………………………………………………

……………………………………………

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

………………………………………………

……………………………………………

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

………………………………………………

……………………………………………

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)[1].

………………………………………………

……………………………………………

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201…(nếu có)

………………………………………………

……………………………………………

Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2024 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Yêu cầu đối với Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

– Bên cạnh đó, trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024, người cam kết sẽ phải ghi rõ những cam kết về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục những ưu nhược điểm bản thân còn mắc phải…

– Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 cần trình bày một cách cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng viên. Thông qua nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 các Đảng viên sẽ có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, trở thành các Đảng viên ưu tú.

– Các Đảng viên sẽ thực hiện những nội dung cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 để xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch và ngày càng tiến bộ hơn.

– Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho các đảng viên đang đứng trước những nghĩa vụ lớn lao của quá trình phấn đầu rèn luyện về chuyên môn và đạo đức. Bản cam kết này sẽ là những mục tiêu được đặt ra để các Đảng viên theo đó mà làm theo, đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng đến.

Cập nhật thông tin chi tiết về Chi Tiết Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2024 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!