Xu Hướng 5/2022 # Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2022 # Top View

Xem 3,663

Bạn đang xem bài viết Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2022 được cập nhật mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,663 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Và Điều Kiện Xin Cấp Visa Đức Ngắn Hạn
 • Nguyên Nhân, Giải Pháp Khắc Phục
 • Xin Xác Nhận Tạm Trú Để Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần
 • Sơ Cấp Nghề Sửa Ô Tô, Xe Máy, Điện Lạnh , Sửa Chữa Máy Tính Laptoptại Tphcm
 • Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam Tại Công An Cấp Tỉnh
 • Ngày 23/6/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1573/SNV-CCVC về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2022.

  Thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2017 của Bộ

  trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành

  Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

  chuyên ngành khoa học và công nghệ

  (KH&CN) từ hạng II lên hạng I và từ hạng III

  lên hạng II năm 2022 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND

  Thành phố;

  Căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại

  Công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 tổ chức thi

  thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên

  ngành KH&CN,

  Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở nhu

  cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát, tổng

  hợp danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng,

  có văn bản và hồ sơ gửi về Sở Nội vụ để thẩm định, tham

  mưu Chủ tịch UBND Thành phố cử đi dự thi. Nội dung cụ thể như sau:

  I. THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I

  1. Đối tượng dự thi

  a) Đối với thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nghiên cứu

  viên chính (hạng II) lên nghiên cứu

  viên cao cấp (hạng I):

  Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ

  nghiên cứu viên chính (hạng II) mã số

  V.05.01.02 lên nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)

  mã số V.05.01.01 (sau đây viết tắt là thăng hạng

  chức danh nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)) phải là

  viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp nghiên cứu

  viên chính (hạng II) mã số V.05.01.02, hiện đang

  làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, có khả

  năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công

  tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức

  danh nghề nghiệp nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) quy định

  tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

  b) Đối với thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kỹ sư chính

  (hạng II) lên kỹ sư cao cấp (hạng I):

  Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kỹ sư

  chính (hạng II) mã số V.05.02.06 lên kỹ sư cao cấp

  (hạng I) mã số V.05.02.05 (sau đây viết tắt là

  thăng hạng chức danh kỹ sư cao cấp (hạng I)) phải là viên

  chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư chính (hạng II)

  mã số V.05.02.06, hiện đang làm việc tại đơn vị sự

  nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang

  làm việc ở vị trí công tác phù hợp

  với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ sư cao

  cấp (hạng I) quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

             

  2. Điều kiện dự thi

  a) Đối với thi thăng hạng chức danh nghiên cứu viên cao

  cấp (hạng I):

  Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh

  nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) mã số V.05.01.01

  phải bảo đảm đủ các điều kiện sau đây:

  – Đang giữ chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên

  chính (hạng II) mã số V.05.01.02, có khả năng đảm

  nhiệm vị trí công tác phù hợp với chức

  trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp nghiên cứu

  viên cao cấp (hạng I) quy định tại Thông tư liên

  tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV;

  – Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá

  hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công

  tác 03 (ba) năm liên tục gần nhất (2014, 2022, 2022);

  có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp

  tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong

  thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử

  lý kỷ luật tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ

  đăng ký thi;

  – Có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên

  chính hoặc tương đương tối thiểu 06 (sáu) năm, trong

  đó thời gian gần nhất giữ chức danh nghiên cứu viên

  chính (hạng II) mã số V.05.01.02 (tính cả thời

  gian chuyển tiếp từ ngạch nghiên cứu viên chính,

  mã ngạch 13.091) tối thiểu là 02 (hai) năm (24

  tháng) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

  b) Đối với thi thăng hạng chức danh kỹ sư cao cấp (hạng I):

  Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh kỹ sư

  cao cấp (hạng I) mã số V.05.02.05 phải bảo đảm đủ các

  điều kiện sau đây:

  – Đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư chính (hạng II)

  mã số V.05.02.06, có khả năng đảm nhiệm vị trí

  công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ

  của chức danh nghề nghiệp kỹ sư cao cấp (hạng I) quy định tại

  Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV;

  – Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá,

  phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian

  công tác 03 (ba) năm liên tục gần nhất (2014, 2022,

  2022); có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề

  nghiệp tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc

  trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét,

  xử lý kỷ luật tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ

  sơ đăng ký dự thi;

  – Có thời gian giữ chức danh kỹ sư chính hoặc tương

  đương tối thiểu 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần

  nhất giữ chức danh kỹ sư chính (hạng II) mã số

  V.05.02.06 (tính cả thời gian chuyển tiếp từ ngạch kỹ sư

  chính, mã ngạch 13.094) tối thiểu là 02 (hai) năm

  (24 tháng) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký

  dự thi;

             

  3. Tiêu chuẩn dự thi

  a) Đối với thi thăng hạng nghiên cứu viên cao cấp (hạng I):

  Viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh

  nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) phải có đủ

  các điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 mục I Công văn

  này và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

  – Có bằng tiến sĩ trở lên phù hợp với

  chuyên ngành, lĩnh vực công tác;

  – Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4

  (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày

  24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

  hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

  (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT);

  – Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng

  sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại

  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ

  Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử

  dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là

  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên cao cấp

  (hạng I) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế

  – kỹ thuật chương trình dành cho nghiên cứu

  viên cao cấp;

  – Đã chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ

  KH&CN cấp quốc gia (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ

  KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên

  và tham gia ít nhất 02 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp

  tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc là (đồng)

  tác giả hoặc (đồng) chủ biên của ít nhất 01

  sách chuyên khảo và là tác giả của

  ít nhất 01 bài báo khoa học công bố

  trên tạp chí quốc tế có mã số chuẩn quốc tế

  cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) (hoặc ít nhất 06 bài

  báo khoa học công bố trên tạp chí

  chuyên ngành được tính điểm công

  trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt

  tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

  của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước).

  b) Đối với thi thăng hạng chức danh kỹ sư cao cấp (hạng I):

  Viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh kỹ sư cao

  cấp (hạng I) phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm

  b khoản 2 mục I công văn này và phải đạt

  các tiêu chuẩn sau:

  – Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc chuyên

  ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực

  công tác; 

  – Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4

  (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

  – Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng

  sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại

  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư cao cấp (hạng I) hoặc chứng chỉ

  bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế – kỹ thuật chương

  trình đối với ngạch kỹ sư cao cấp;

  – Đã tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc

  gia (hoặc chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ,

  cấp tỉnh) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên và chủ

  trì ít nhất 02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được nghiệm

  thu ở mức đạt trở lên.

  4. Hình thức, nội dung và thời gian thi

  Viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh

  nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) hoặc kỹ sư cao cấp (hạng

  I) phải dự thi đủ các bài thi sau:

  a) Môn thi kiến thức chung

              –

  Hình thức thi: Thi viết.

              –

  Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết về chủ trương, đường lối,

  chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

  nước về kinh tế – xã hội nói chung và KH&CN

  nói riêng; thành tựu và xu hướng

  phát triển KH&CN trên thế giới và trong nước;

  vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về KH&CN; việc

  áp dụng các chủ trương, đường lối, chính

  sách phát triển KH&CN vào thực tiễn và

  giải pháp đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế của

  Bộ, ngành, địa phương; pháp luật về viên chức

  phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

  chức chuyên ngành KH&CN hạng I.

  – Thời gian thi: 180 phút.

  b) Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ

              –

  Hình thức thi: Bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN (đề

  tài, đề án, dự án) cấp quốc gia;

              –

  Nội dung thi: Thí sinh chuẩn bị 01 (một) thuyết minh nhiệm vụ

  KH&CN (đề tài, đề án hoặc dự án) cấp quốc gia

  và bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN.

             

  Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN đề xuất: Đáp ứng

  yêu cầu của nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, là đề xuất

  mới, không trùng lặp với các nhiệm vụ đã

  và đang thực hiện.

  – Thời gian bảo vệ thuyết minh: 30 phút.

              c)

  Môn thi ngoại ngữ:

              –

  Hình thức thi: Thi viết và phỏng vấn.

              –

  Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

  một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở

  trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

  quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

  – Thời gian thi: Thi viết 120 phút và phỏng vấn 15 phút.

              d)

  Môn thi tin học:

              –

  Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.  

  – Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử

  dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở

  trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

  tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

  – Thời gian thi: 45 phút.

  II. THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

  1. Đối tượng dự thi

  a) Đối với thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nghiên cứu

  viên (hạng III) lên nghiên cứu viên

  chính (hạng II):

  Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ

  nghiên cứu viên (hạng III) mã số V.05.01.03

  lên nghiên cứu viên chính (hạng II) mã

  số V.05.01.02 (sau đây viết tắt là thi thăng hạng chức

  danh nghiên cứu viên chính hạng II) phải là

  viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp nghiên cứu

  viên (hạng III) mã số V.05.01.03, hiện đang làm

  việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận

  hoặc đang làm việc ở vị trí công tác

  phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề

  nghiệp nghiên cứu viên chính (hạng II) quy định tại

  Điều 5 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

  b) Đối với thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kỹ sư (hạng III)

  lên kỹ sư chính (hạng II):

  Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kỹ sư

  (hạng III) mã số V.05.02.07 lên kỹ sư chính (hạng

  II) mã số V.05.02.06 (sau đây viết tắt là thi

  thăng hạng chức danh kỹ sư chính (hạng II)) phải là

  viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III)

  mã số V.05.02.07, đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp

  công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc

  ở vị trí công tác phù hợp với chức

  trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ sư chính

  (hạng II) quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

  2. Điều kiện dự thi

  a) Đối với thi thăng hạng chức danh nghiên cứu viên

  chính (hạng II):

  Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh

  nghiên cứu viên chính (hạng II) phải bảo đảm đủ

  các điều kiện sau đây:

  – Đang giữ chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên (hạng

  III) mã số V.05.01.03, có khả năng đảm nhiệm vị

  trí công tác hoặc đang làm vị trí

  công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ

  của hạng chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên

  chính quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV;

  – Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá,

  phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

  trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục gần

  nhất (2014, 2022, 2022); có phẩm chất chính trị

  và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian thi

  hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có

  thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật tính đến 15/7/2017;

  – Có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên hoặc

  tương đương tối thiểu 09 (chín) năm (không kể thời gian

  tập sự, thử việc), trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh

  nghiên cứu viên (hạng III) mã số V.05.01.03

  (tính cả thời gian chuyển tiếp từ ngạch nghiên cứu

  viên, mã ngạch 13.092) tối thiểu là 02 (hai) năm

  (24 tháng) tính đến 15/7/2017.

  b) Đối với thi thăng hạng chức danh kỹ sư chính (hạng II):

  Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh kỹ sư

  chính (hạng II) phải bảo đảm đủ các điều kiện sau đây:

  – Đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III) mã số

  V.05.02.07, có khả năng đảm nhiệm vị trí công

  tác hoặc đang làm vị trí công tác

  phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề

  nghiệp kỹ sư chính (hạng II) quy định tại Điều 9 Thông tư

  liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV;

  – Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá

  hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công

  tác 03 (ba) năm liên tục gần nhất (2014, 2022, 2022);

  có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp

  tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong

  thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử

  lý kỷ luật tính đến 15/7/2017;

  – Có thời gian giữ chức danh kỹ sư hoặc tương đương tối thiểu

  09 (chín) năm (không kể thời gian tập sự, thử việc),

  trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh kỹ sư (hạng III)

  mã số V.05.02.07 (tính cả thời gian chuyển tiếp từ ngạch

  kỹ sư, mã ngạch 13.095) tối thiểu là 02 (hai) năm (24

  tháng) tính đến 15/7/2017.

             

  3. Tiêu chuẩn dự thi

  a) Đối với thi thăng hạng chức danh nghiên cứu viên

  chính (hạng II):

  Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh

  nghiên cứu viên chính (hạng II) phải có đủ

  các điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Mục II công văn

  này và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

  – Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với

  chuyên ngành nghiên cứu;

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên

  chính (hạng II) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về quản

  lý kinh tế – kỹ thuật chương trình đối với ngạch

  nghiên cứu viên chính.

  – Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ tương

  đương bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

  – Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng

  sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại

  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

  – Đã chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ KH&CN cấp

  bộ, cấp tỉnh (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ KH&CN

  cấp cơ sở) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên và tham gia

  ít nhất 01 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu

  ở mức đạt trở lên; hoặc tham gia nhóm tác giả của

  ít nhất 01 sách chuyên khảo và là

  tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học

  công bố trên tạp chí chuyên ngành

  được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi

  xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo

  sư, phó giáo sư của Hội đồng chức danh giáo sư

  Nhà nước.

  b) Đối với thi thăng hạng chức danh kỹ sư chính (hạng II):

  Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh kỹ sư

  chính (hạng II) phải có đủ các điều kiện quy định

  tại điểm b khoản 2 Mục II công văn này và phải đạt

  các tiêu chuẩn sau:

  – Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên

  ngành kỹ thuật, công nghệ;

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính (hạng II) hoặc

  chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế – kỹ thuật

  chương trình đối với ngạch kỹ sư chính;

  – Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3

  (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

  – Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng

  sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại

  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

  – Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh ở

  mức đạt trở lên hoặc tham gia ít nhất 02 nhiệm vụ

  KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

  4. Nội dung, hình thức thi

             

  Viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh

  nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc kỹ sư

  chính (hạng II) phải dự thi đủ các bài thi sau:

              a)

  Môn thi kiến thức chung

              –

  Hình thức thi: Thi viết.

              –

  Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết về chủ trương, đường lối,

  chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

  nước về kinh tế – xã hội nói chung và KH&CN

  nói riêng; thành tựu và xu hướng

  phát triển KH&CN trên thế giới và trong nước;

  vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về KH&CN; việc

  áp dụng các chủ trương, đường lối, chính

  sách phát triển KH&CN vào thực tiễn và

  giải pháp đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế của

  Bộ, ngành, địa phương; pháp luật về viên chức

  phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

  chức chuyên ngành KH&CN hạng II.

  – Thời gian thi: 180 phút.

              b)

  Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ

              –

  Hình thức thi: Trắc nghiệm.

              –

  Nội dung thi: Kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp

  vụ, kỹ năng triển khai, xử lý các vấn đề KH&CN đặt

  ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng

  lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp

  viên chức  chuyên ngành KH&CN hạng II.

  – Thời gian thi: 45 phút.

              c)

  Môn thi ngoại ngữ

              –

  Hình thức thi: Thi viết.

              –

  Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết  một

  trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở

  trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

  quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

  – Thời gian thi: 90 phút.

              d)

  Môn thi tin học

              –

  Hình thức thi: Trắc nghiệm.

  – Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử

  dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở

  trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

  tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

              –

  Thời gian thi: 45 phút.

             

  III. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

  VÀ HỒ SƠ DỰ THI

  1.

  Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học:

   a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp có

  một trong các điều kiện sau:

  – Viên chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại

  ngữ (trường hợp viên chức chỉ có một bằng đại học

  là đại học ngoại ngữ thì phải đăng ký thi ngoại

  ngữ khác);

  – Viên chức có bằng tốt nghiệp theo trình độ

  đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ

  đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định của

  tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký dự thi

  thăng hạng mà học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng

  nước ngoài ở Việt Nam.

  b) Miễn thi môn tin học đối với viên chức đã tốt

  nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ

  thông tin trở lên.

             

  2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

  a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng lần lượt theo Mẫu số 1;

  b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tại

  Thông tư số 12/2012/TT-BNV, có xác nhận của cơ

  quan sử dụng hoặc quản lý viên chức theo Mẫu số 2;

  c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ

  quan, đơn vị sử dụng viên chức đối với viên chức

  không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc của người

  đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đối với

  viên chức lãnh đạo, quản lý trong thời gian ba năm

  liên tục gần nhất (2014, 2022, 2022) lần lượt theo Mẫu số 3;

  d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức

  danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng, được cơ quan

  có thẩm quyền chứng thực.

  Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

  thì thay bằng bản cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ,

  kỹ năng tin học ở trình độ theo quy định, được người đứng đầu

  cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức xác nhận.

  Trường hợp có đủ điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ

  và môn tin học thì phải nộp bản sao các văn

  bằng, chứng chỉ làm căn cứ xét miễn thi môn ngoại

  ngữ, tin học để thẩm định.

  đ) Bản sao các quyết định cử chủ trì/tham gia,

  biên bản nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực

  hiện nhiệm vụ KH&CN ở mức đạt trở lên; hoặc chứng nhận

  là tác giả/chủ biên sách chuyên khảo,

  bài báo khoa học đã được công bố theo

  yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng

  ký dự thi thăng hạng.

  e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp

  trong thời gian 30 ngày tính đến ngày 15/7/2017.

  g) Bản sao: Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm chính

  thức vào viên chức, Quyết định bổ nhiệm vào hạng

  chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch

  số 25/2014/TTLT-BKHCN-BNV, Quyết định nâng lương gần nhất.

  h) Bản đăng ký tên nhiệm vụ KH&CN (đề án, đề

  tài, dự án) cấp quốc gia dự kiến xây dựng thuyết

  minh để dự thi theo Mẫu số 5 (đối với viên chức đăng

  ký dự thi thăng hạng từ hạng II lên hạng I). 

  Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ

  vào một bì đựng riêng có kích thước

  250 x 340 x 5mm (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số

  06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc

  ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức

  và mẫu biểu quản lý hồ sơ của cán bộ, công

  chức), kèm 02 ảnh kích thước 4 cm x 6 cm có ghi

  rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và

  tên cơ quan sau ảnh .

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ thi thăng hạng:

  Dự kiến tổ chức vào quý III và quý IV năm

  2022, tại Hà Nội.

  2. Về việc đăng ký dự thi:

  Viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy

  định đều có quyền đăng ký dự thi và phải chịu

  trách nhiệm trước pháp luật về tính chính

  xác của nội dung hồ sơ đăng ký dự thi.

  Các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị

  xã; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc

  Thành phố có trách nhiệm rà soát,

  báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo Mẫu số

  4a, tổng hợp và cử viên chức có đủ điều kiện,

  tiêu chuẩn dự thi; chịu trách nhiệm về lý lịch,

  phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian giữ hạng chức danh

  nghề nghiệp, việc đã chủ trì, tham gia nhiệm vụ khoa học

  và công nghệ và các tiêu chuẩn, điều

  kiện khác theo quy định của chức danh nghề nghiệp viên

  chức đăng ký dự thi.

  Văn bản cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

  kèm theo danh sách viên chức có đủ điều

  kiện, tiêu chuẩn dự thi theo Mẫu số 4b và hồ sơ

  dự thi, gửi về Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh

  Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (kèm bản mềm

  qua phòng Công chức, viên chức, địa chỉ email: [email protected],

  ghi rõ tiêu đề: DS dự thi thăng hạng VC KHCN của….)

  trước ngày 03/7/2017. Các biểu mẫu

  đăng trên trang mạng của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn

  Quá thời hạn nêu trên, Sở Nội vụ không tiếp

  nhận văn bản và hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

  viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2022.

  Tải

  nội dung Công văn

  Tải

  biểu mẫu số 1

  Tải

  biểu mẫu số 2

  Tải

  biểu mẫu số 3

  Tải

  biểu mẫu số 4

  Tải

  biểu mẫu số 5

  Sở nội vụ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngành Công Nghệ Sinh Học Làm Gì?
 • Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
 • Mỗi Nghề Một Mẫu Cv: Môi Giới Chứng Khoán
 • Xác Nhận Đang Tham Gia Bhxh
 • Giấy Phép Liên Vận Việt – Lào
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2022 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100