Xu Hướng 3/2023 # Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Karaoke # Top 8 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Karaoke # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Karaoke được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ……..,ngày….. tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)

…………………………………………………………………………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………..

– Điện thoại:……….……………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………ngày cấp:……..nơi cấp:…

  Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

  – Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………

  – Tên nhà hàng karaoke (nếu có)……..……………………………………

  – Số lượng phòng karaoke………………………………………………

  – Diện tích các phòng…………………….………………………………

   Cam kết:

   – Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.

   Tài liệu kèm theo

   – Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký

   kinh doanh

   – ……………………………

   -……………………………

   Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép                                                  kinh doanh

   (Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

   5

   /

   5

   (

   2

   votes

   )

   Mọi chi tiết về Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh KARAOKE xin vui lòng liên hệ :

   CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

   Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

   Hotline : 1900 6296

   Email : ceo@bravolaw.vn

   Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Internet

   CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (Áp dụng với chủ điểm là cá nhân)

   Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…………………

   /Ủy ban nhân dân Quận, Huyện………………………….)

   Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

   Họ và tên:……………………………………………………………………………

   Số CMND:……………….Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………………..

   Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………

   Điện thoại: …………………. Địa chỉ thư điện tử:………………………………….

   Tên điểm:…………………………………………………………………………..

   Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:……….

   Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương): …………………

   Tổng diện tích các phòng máy (m2):……………………………………………….

   Số lượng máy tính dự kiến: ……………………………………………………….

   Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

   Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;

   Tôi xin cam kết:

   Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

   Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

   CHỦ ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 02b/ĐĐN (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc …… , ngày … tháng … năm …

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

   Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố………………..

   /Ủy ban nhân dân Quận, Huyện…………………..)

   (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

   Tên tổ chức, doanh nghiệp:………………………………………………………..

   – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của tổ chức:

   Số: ………… …Ngày cấp:………………Cơ quan cấp:…………………………..

   – Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………..

   – Điện thoại liên hệ:……………………………………….Fax:………………………………………

   – Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………………………..

   Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng:…………………………..

   Thông tin của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

   – Họ và tên:…………………………………………………………………………

   – Số CMND:……………Ngày cấp:……………. Nơi cấp:…………………………

   – Điện thoại liên hệ: …………………Địa chỉ thư điện tử: ………………………….

   Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương):………………

   Tổng diện tích các phòng máy (m2):……………………………………………….

   Số lượng máy tính dự kiến: ………………………………………………………..

   Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

   Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

   (Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

   Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

   Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo đơn này, (tên tổ chức, doanh nghiệp) cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu)

   tag: mở cửa hàng

   Mẫu Đơn Đề Nghị Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Sao Khách Sạn

   Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh sao khách sạn căn cứ vào thông tư Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 và nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2007. Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, các chủ doanh nghiệp phải nộp đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh sao khách sạn tại Sở Du lịch TPHCM hoặc Sở Du Lịch cấp huyện, tỉnh.

   Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh sao khách sạn gồm có

   Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh sao khách sạn (Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

   Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong khách sạn (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch).

   Bảng xếp hạng sao khách sạn (Phụ lục 6 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

   Hồ sơ pháp lý khách hàng cần phải thực hiện

   Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh khách sạn được hoạt động tại trụ sở

   Giấy phép PCCC, biên bản kiểm tra PCCC

   Giấy chứng nhận đủ điều kiện an nin trật tự

   Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

   giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

   Trường hợp khách sạn mới bắt đầu kinh doanh chưa có các giấy phép con như trên C.A.O Media đại diện cho chủ khách sạn thực hiện tất cả các giấy phép con, sau đó C.A.O Media nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh sao khách sạn tại Sở Du Lịch .

   Thời gian thực hiện xin giấy phép và ra giấy chứng nhận khách sạn

   Từ 10 -15 ngày Sở Y Tế đến thẩm định khách sạn

   Từ 05 – 07 ngày có giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn do Sở Du Lịch cấp,

   Giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn có thời gian hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.

   Dịch Vụ Gia Hạn Giấy Phép Kinh Doanh Karaoke

   Bạn đang kinh doanh dịch vụ karaoke? Bạn muốn gia hạn giấy phép kinh doanh? Hãy đến với công ty chúng tôi, với dịch vụ gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke uy tín và chất lượng nhất sẽ đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất cho khách hàng.

   1. Trình tự thực hiện

   Bước 1:Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke.

   Bước 2:Tổ chức doanh nghiệp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Văn hóa, thể thao và Du Lịch để nộp hồ sơ.

   + Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân .

   Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân làm lại cho đầy đủ.

   Bước 3:Đến ngày hẹn trong phiếu, tổ chức doanh nghiệp đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy phép kinh doanh karaoke

   và ký nhận giấy phép.

   2. Cách thức thực hiện

   Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ

   a. Thành phần hồ sơ

   – Đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke (theo mẫu).

   – Giấy phép kinh doanh karaoke đã hết hạn (bản chính).

   b. Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

   4. Thời gian giải quyết

   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   5. Đối tượng thực hiện TTHC

   Tổ chức, cá nhân

   6. Cơ quan thực hiện TTHC

   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   7. Kết quả thực hiện TTHC:

   Giấy phép

   8. Lệ phí (nếu có):

   Không

   9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

   Đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke

   10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

   Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng chống cháy nổ.

   Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.

   Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịc sử – văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.

   – Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

   11. Căn cứ pháp lý của TTHC

   Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

   Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

   Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT

   Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.

   Tác giả: vntuvanluat.com

   Cập nhật thông tin chi tiết về Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Karaoke trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!