Xu Hướng 7/2022 # Giá Cổ Phiếu Agribank Mới Nhất # Top View

Xem 9,999

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Cổ Phiếu Agribank mới nhất ngày 04/07/2022 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Cổ Phiếu Agribank để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 9,999 lượt xem.

Bảng giá cổ phiếu sàn HSX & HNX hôm nay

Tại sàn HSX & HNX, theo khảo sát lúc 12:48 ngày 04/07, giá cổ phiếu của tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đang giao dịch hiện tại cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:48 - 04/07/2022
NgànhThị giáPhiên TrướcBiến động giá 1 ngày% Biến động giá 1 ngày
AAA Hóa chất 11,500 11,300 200 1.33%
AAM Thực phẩm & Đồ uống 11,200 11,600 -400 -3.46%
AAT Hàng cá nhân & Gia dụng 9,500 9,300 200 2.15%
AAV Bất động sản 8,700 8,500 200 2.35%
ABR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,200 13,200 0 0.00%
ABS Bán lẻ 11,600 10,800 800 6.91%
ABT Thực phẩm & Đồ uống 38,900 39,100 -200 -0.38%
ACB Ngân hàng 24,100 24,000 100 0.21%
ACC Xây dựng và Vật liệu 14,100 14,100 0 0.00%
ACL Thực phẩm & Đồ uống 24,400 24,300 100 0.41%
ACM Tài nguyên cơ bản 1,300 1,400 -100 -7.14%
ADC Truyền thông 20,500 20,900 -400 -1.91%
ADG Truyền thông 37,000 37,700 -700 -1.86%
ADS Hàng cá nhân & Gia dụng 19,200 19,500 -300 -1.54%
AGG Bất động sản 38,000 38,100 -100 -0.13%
AGM Thực phẩm & Đồ uống 26,200 27,200 -1,000 -3.68%
AGR Dịch vụ tài chính 9,800 9,400 400 4.14%
ALT Truyền thông 18,300 19,700 -1,400 -7.11%
AMC Tài nguyên cơ bản 24,000 26,400 -2,400 -9.09%
AMD Bất động sản 3,000 2,900 100 2.40%
AME Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 10,700 0 0.00%
AMV Dược phẩm và Y tế 8,100 8,100 0 0.00%
ANV Thực phẩm & Đồ uống 51,600 53,000 -1,400 -2.64%
APC Dược phẩm và Y tế 18,500 18,600 -100 -0.54%
APG Dịch vụ tài chính 6,400 6,200 200 2.56%
APH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,000 200 1.67%
API Bất động sản 37,000 34,500 2,500 7.25%
APP Hóa chất 8,900 8,900 0 0.00%
APS Dịch vụ tài chính 13,800 12,700 1,100 8.66%
ARM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 45,000 45,000 0 0.00%
ART Dịch vụ tài chính 4,600 4,500 100 2.22%
ASG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,900 27,700 1,200 4.33%
ASM Thực phẩm & Đồ uống 15,000 15,000 0 0.00%
ASP Tiện ích cộng đồng 6,600 6,800 -200 -2.24%
AST Bán lẻ 57,900 57,900 0 0.00%
ATS Du lịch và giải trí 17,000 17,000 0 0.00%
BAB Ngân hàng 17,400 17,600 -200 -1.14%
BAF Thực phẩm & Đồ uống 34,900 33,200 1,700 5.12%
BAX Xây dựng và Vật liệu 81,500 81,500 0 0.00%
BBC Thực phẩm & Đồ uống 75,500 80,900 -5,400 -6.67%
BBS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,500 11,400 1,100 9.65%
BCC Xây dựng và Vật liệu 14,000 14,000 0 0.00%
BCE Xây dựng và Vật liệu 8,900 8,900 0 0.11%
BCF Thực phẩm & Đồ uống 37,600 34,600 3,000 8.67%
BCG Dịch vụ tài chính 14,000 14,100 -100 -0.71%
BCM Bất động sản 63,200 67,000 -3,800 -5.67%
BDB Truyền thông 11,500 11,500 0 0.00%
BED Truyền thông 39,700 39,700 0 0.00%
BFC Hóa chất 22,900 23,100 -200 -0.87%
BHN Thực phẩm & Đồ uống 52,100 52,700 -600 -1.14%
BIC Bảo hiểm 27,300 28,200 -900 -3.19%
BID Ngân hàng 35,100 33,500 1,600 4.63%
BII Bất động sản 4,400 4,500 -100 -2.22%
BKC Tài nguyên cơ bản 6,100 6,500 -400 -6.15%
BKG Hàng cá nhân & Gia dụng 5,500 5,500 0 0.55%
BLF Thực phẩm & Đồ uống 3,300 3,600 -300 -8.33%
BMC Tài nguyên cơ bản 12,900 13,500 -600 -4.09%
BMI Bảo hiểm 30,000 29,400 600 2.04%
BMP Xây dựng và Vật liệu 57,200 57,700 -500 -0.87%
BNA Thực phẩm & Đồ uống 19,300 19,800 -500 -2.53%
BPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 10,100 600 5.94%
BRC Hóa chất 13,000 13,300 -300 -1.89%
BSC Bán lẻ 14,400 14,400 0 0.00%
BSI Dịch vụ tài chính 23,900 22,300 1,600 6.94%
BST Truyền thông 13,700 13,700 0 0.00%
BTP Tiện ích cộng đồng 16,900 16,700 200 0.90%
BTS Xây dựng và Vật liệu 7,700 7,700 0 0.00%
BTT Bán lẻ 45,500 47,000 -1,500 -3.19%
BTW Tiện ích cộng đồng 32,000 32,000 0 0.00%
BVH Bảo hiểm 53,100 52,500 600 1.14%
BVS Dịch vụ tài chính 18,600 18,000 600 3.33%
BWE Tiện ích cộng đồng 51,100 51,000 100 0.20%
BXH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,500 0 0.00%
C32 Xây dựng và Vật liệu 24,800 24,900 -100 -0.40%
C47 Xây dựng và Vật liệu 13,400 13,200 200 1.14%
C69 Xây dựng và Vật liệu 10,000 10,000 0 0.00%
C92 Xây dựng và Vật liệu 4,600 4,600 0 0.00%
CAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 11,100 -400 -3.60%
CAN Thực phẩm & Đồ uống 65,800 65,800 0 0.00%
CAP Tài nguyên cơ bản 71,500 72,000 -500 -0.69%
CAV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 56,500 56,000 500 0.89%
CCI Tiện ích cộng đồng 27,700 29,200 -1,500 -5.14%
CCL Bất động sản 9,900 10,100 -200 -1.89%
CCR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,500 17,400 1,100 6.32%
CDC Xây dựng và Vật liệu 17,100 17,200 -100 -0.58%
CDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,100 29,000 -1,900 -6.55%
CEE Xây dựng và Vật liệu 13,000 14,000 -1,000 -6.83%
CEO Bất động sản 28,000 26,300 1,700 6.46%
CET Hàng cá nhân & Gia dụng 5,600 6,100 -500 -8.20%
CHP Tiện ích cộng đồng 23,600 23,500 100 0.21%
CIA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,800 12,200 -400 -3.28%
CIG Xây dựng và Vật liệu 6,500 6,200 300 5.05%
CII Xây dựng và Vật liệu 16,300 15,900 400 2.52%
CJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,000 22,000 0 0.00%
CKG Bất động sản 13,100 12,700 400 3.15%
CKV Công nghệ thông tin 21,000 20,000 1,000 5.00%
CLC Hàng cá nhân & Gia dụng 36,500 36,300 200 0.55%
CLH Xây dựng và Vật liệu 32,400 32,500 -100 -0.31%
CLL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,500 28,700 -200 -0.70%
CLM Tài nguyên cơ bản 32,000 32,000 0 0.00%
CLW Tiện ích cộng đồng 35,500 35,500 0 0.00%
CMC Ô tô và phụ tùng 8,100 8,500 -400 -4.71%
CMG Công nghệ thông tin 62,000 58,500 3,500 5.98%
CMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,000 9,800 200 2.04%
CMV Bán lẻ 12,600 13,100 -500 -3.46%
CMX Thực phẩm & Đồ uống 17,000 17,000 0 0.00%
CNG Tiện ích cộng đồng 36,500 37,200 -700 -1.88%
COM Bán lẻ 46,600 50,000 -3,400 -6.80%
CPC Hóa chất 17,900 17,900 0 0.00%
CRC Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,500 -300 -4.90%
CRE Bất động sản 22,000 22,000 0 0.00%
CSC Bất động sản 54,500 55,300 -800 -1.45%
CSM Ô tô và phụ tùng 17,400 17,800 -400 -1.97%
CSV Hóa chất 44,600 44,800 -200 -0.34%
CTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,900 24,700 200 0.81%
CTC Du lịch và giải trí 4,300 4,200 100 2.38%
CTD Xây dựng và Vật liệu 53,800 53,800 0 0.00%
CTF Ô tô và phụ tùng 28,500 27,200 1,300 4.78%
CTG Ngân hàng 27,000 26,200 800 3.06%
CTI Xây dựng và Vật liệu 13,100 12,900 200 1.55%
CTP Thực phẩm & Đồ uống 5,500 5,600 -100 -1.79%
CTR Xây dựng và Vật liệu 63,700 62,000 1,700 2.74%
CTS Dịch vụ tài chính 16,000 15,200 800 4.92%
CTT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,900 15,900 0 0.00%
CTX Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,300 200 2.74%
CVN Dược phẩm và Y tế 6,200 6,100 100 1.64%
CVT Xây dựng và Vật liệu 39,100 41,800 -2,700 -6.46%
CX8 Xây dựng và Vật liệu 10,200 11,300 -1,100 -9.73%
D11 Bất động sản 15,300 15,900 -600 -3.77%
D2D Bất động sản 41,300 41,500 -200 -0.48%
DAD Truyền thông 24,000 24,000 0 0.00%
DAE Truyền thông 24,000 24,000 0 0.00%
DAG Hóa chất 5,300 5,300 0 -0.75%
DAH Du lịch và giải trí 6,900 6,900 0 0.14%
DAT Thực phẩm & Đồ uống 16,200 17,400 -1,200 -6.90%
DBC Thực phẩm & Đồ uống 21,000 19,600 1,400 6.89%
DBD Dược phẩm và Y tế 41,200 41,400 -200 -0.48%
DBT Dược phẩm và Y tế 11,600 11,900 -300 -2.11%
DC2 Xây dựng và Vật liệu 8,400 8,000 400 5.00%
DC4 Xây dựng và Vật liệu 8,400 8,500 -100 -0.59%
DCL Dược phẩm và Y tế 25,000 25,100 -100 -0.40%
DCM Hóa chất 31,500 32,800 -1,300 -3.82%
DDG Tiện ích cộng đồng 39,300 39,300 0 0.00%
DGC Hóa chất 112,000 116,500 -4,500 -3.86%
DGW Bán lẻ 63,500 116,000 -52,500 -45.26%
DHA Xây dựng và Vật liệu 36,500 37,100 -600 -1.49%
DHC Tài nguyên cơ bản 67,000 65,000 2,000 3.08%
DHG Dược phẩm và Y tế 87,900 87,800 100 0.11%
DHM Tài nguyên cơ bản 10,200 10,100 100 0.99%
DHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,600 10,600 0 0.00%
DHT Bán lẻ 40,500 40,900 -400 -0.98%
DIG Bất động sản 36,500 35,400 1,100 3.11%
DIH Xây dựng và Vật liệu 28,100 28,300 -200 -0.71%
DL1 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,900 5,000 -100 -2.00%
DLG Tài nguyên cơ bản 3,800 3,800 0 0.00%
DMC Dược phẩm và Y tế 50,500 50,500 0 0.00%
DNC Tiện ích cộng đồng 61,300 61,300 0 0.00%
DNM Dược phẩm và Y tế 29,000 31,000 -2,000 -6.45%
DNP Xây dựng và Vật liệu 24,900 24,900 0 0.00%
DP3 Dược phẩm và Y tế 90,000 90,000 0 0.00%
DPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,000 0 0.00%
DPG Xây dựng và Vật liệu 45,300 48,700 -3,400 -6.98%
DPM Hóa chất 49,500 51,100 -1,600 -3.04%
DPR Hóa chất 70,800 71,800 -1,000 -1.39%
DQC Hàng cá nhân & Gia dụng 22,400 22,500 -100 -0.44%
DRC Ô tô và phụ tùng 27,500 27,200 300 1.10%
DRH Bất động sản 8,400 8,300 100 0.72%
DRL Tiện ích cộng đồng 60,000 62,000 -2,000 -3.23%
DS3 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,200 5,100 100 1.96%
DSN Du lịch và giải trí 46,100 47,400 -1,300 -2.64%
DST Truyền thông 7,200 6,600 600 9.09%
DTA Bất động sản 8,400 8,500 -100 -1.06%
DTC Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,700 0 0.00%
DTD Xây dựng và Vật liệu 22,500 22,400 100 0.45%
DTK Tiện ích cộng đồng 12,700 12,700 0 0.00%
DTL Tài nguyên cơ bản 25,800 25,800 0 0.00%
DTT Hóa chất 17,000 15,900 1,100 6.60%
DVG Xây dựng và Vật liệu 8,100 8,500 -400 -4.71%
DVP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 51,200 51,900 -700 -1.35%
DXG Bất động sản 19,700 19,500 200 1.03%
DXP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,100 13,000 100 0.77%
DXS Bất động sản 17,400 18,400 -1,000 -5.43%
DXV Xây dựng và Vật liệu 5,200 5,200 0 0.78%
DZM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,100 6,900 200 2.90%
EBS Truyền thông 10,000 11,100 -1,100 -9.91%
ECI Truyền thông 25,600 25,600 0 0.00%
EIB Ngân hàng 32,400 32,000 400 1.25%
EID Truyền thông 20,600 20,600 0 0.00%
ELC Công nghệ thông tin 15,700 15,600 100 0.64%
EMC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,300 20,400 -1,100 -5.39%
EVE Hàng cá nhân & Gia dụng 14,400 14,400 0 0.00%
EVF Dịch vụ tài chính 9,900 10,000 -100 -1.00%
EVG Xây dựng và Vật liệu 6,500 6,300 200 2.83%
EVS Dịch vụ tài chính 25,600 27,600 -2,000 -7.25%
FCM Xây dựng và Vật liệu 4,900 4,900 0 0.82%
FCN Xây dựng và Vật liệu 12,700 12,500 200 1.60%
FDC Bất động sản 24,000 24,000 0 0.00%
FID Bất động sản 3,000 3,200 -200 -6.25%
FIR Bất động sản 42,000 42,200 -200 -0.47%
FIT Dịch vụ tài chính 6,400 6,400 0 0.00%
FLC Bất động sản 5,800 5,700 100 0.87%
FMC Thực phẩm & Đồ uống 58,800 58,800 0 0.00%
FPT Công nghệ thông tin 88,000 86,200 1,800 2.09%
FRT Bán lẻ 88,800 91,200 -2,400 -2.63%
FTM Hàng cá nhân & Gia dụng 2,700 2,900 -200 -6.97%
FTS Dịch vụ tài chính 38,700 36,200 2,500 6.91%
FUCTVGF3 Dịch vụ tài chính 13,200 13,200 0 0.00%
FUCVREIT Dịch vụ tài chính 9,400 9,400 0 0.00%
GAB Xây dựng và Vật liệu 196,400 196,400 0 0.00%
GAS Tiện ích cộng đồng 113,000 115,500 -2,500 -2.16%
GDT Hàng cá nhân & Gia dụng 45,000 45,200 -200 -0.44%
GDW Tiện ích cộng đồng 31,400 31,400 0 0.00%
GEG Tiện ích cộng đồng 24,000 24,500 -500 -2.04%
GEX Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,900 19,600 300 1.53%
GIC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,900 16,000 -100 -0.63%
GIL Hàng cá nhân & Gia dụng 56,600 56,000 600 1.07%
GKM Xây dựng và Vật liệu 46,100 46,800 -700 -1.50%
GLT Hàng cá nhân & Gia dụng 30,000 30,000 0 0.00%
GMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 50,000 50,000 0 0.00%
GMC Hàng cá nhân & Gia dụng 22,700 22,700 0 0.00%
GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 51,400 52,000 -600 -1.15%
GMH Xây dựng và Vật liệu 17,300 17,100 200 0.87%
GMX Xây dựng và Vật liệu 16,000 16,500 -500 -3.03%
GSP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,600 10,500 100 0.47%
GTA Tài nguyên cơ bản 14,500 15,200 -700 -4.61%
GVR Hóa chất 22,600 22,500 100 0.22%
HAD Thực phẩm & Đồ uống 14,500 14,500 0 0.00%
HAG Thực phẩm & Đồ uống 8,900 8,300 600 6.97%
HAH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 71,300 72,500 -1,200 -1.66%
HAI Hóa chất 2,500 2,500 0 1.23%
HAP Tài nguyên cơ bản 6,900 6,900 0 -0.29%
HAR Bất động sản 4,900 4,900 0 0.41%
HAS Xây dựng và Vật liệu 11,300 10,900 400 3.69%
HAT Thực phẩm & Đồ uống 17,900 17,900 0 0.00%
HAX Ô tô và phụ tùng 19,600 19,400 200 0.77%
HBC Xây dựng và Vật liệu 17,800 16,600 1,200 6.91%
HBS Dịch vụ tài chính 6,400 6,500 -100 -1.54%
HCC Xây dựng và Vật liệu 10,600 11,100 -500 -4.50%
HCD Hóa chất 7,900 8,200 -300 -3.09%
HCM Dịch vụ tài chính 21,600 20,200 1,400 6.93%
HCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,000 17,000 0 0.00%
HDA Xây dựng và Vật liệu 11,300 11,600 -300 -2.59%
HDB Ngân hàng 24,500 24,000 500 2.08%
HDC Bất động sản 37,300 37,000 300 0.81%
HDG Bất động sản 54,900 56,500 -1,600 -2.83%
HEV Truyền thông 45,800 45,800 0 0.00%
HGM Tài nguyên cơ bản 60,500 60,500 0 0.00%
HHC Thực phẩm & Đồ uống 98,900 98,900 0 0.00%
HHG Du lịch và giải trí 2,700 2,800 -100 -3.57%
HHP Tài nguyên cơ bản 9,700 9,600 100 0.52%
HHS Ô tô và phụ tùng 5,600 5,500 100 1.08%
HHV Xây dựng và Vật liệu 11,600 11,700 -100 -0.43%
HID Xây dựng và Vật liệu 5,800 5,900 -100 -1.36%
HII Hóa chất 6,900 6,900 0 0.59%
HJS Tiện ích cộng đồng 36,100 36,100 0 0.00%
HKT Thực phẩm & Đồ uống 4,900 4,800 100 2.08%
HLC Tài nguyên cơ bản 15,200 14,800 400 2.70%
HLD Bất động sản 27,500 27,000 500 1.85%
HMC Tài nguyên cơ bản 16,000 16,100 -100 -0.31%
HMH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,400 17,000 400 2.35%
HMR Xây dựng và Vật liệu 10,000 10,000 0 0.00%
HNG Thực phẩm & Đồ uống 5,200 5,000 200 4.00%
HOM Xây dựng và Vật liệu 6,900 6,900 0 0.00%
HOT Du lịch và giải trí 35,500 35,300 200 0.57%
HPG Tài nguyên cơ bản 22,400 22,300 100 0.45%
HPM Tài nguyên cơ bản 19,700 19,700 0 0.00%
HPX Bất động sản 27,300 27,300 0 0.00%
HQC Bất động sản 4,000 3,900 100 2.85%
HRC Hóa chất 59,000 56,000 3,000 5.36%
HSG Tài nguyên cơ bản 16,900 16,100 800 4.97%
HSL Thực phẩm & Đồ uống 6,100 6,300 -200 -2.54%
HT1 Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,600 -400 -2.26%
HTC Tiện ích cộng đồng 25,000 25,000 0 0.00%
HTI Xây dựng và Vật liệu 17,400 17,700 -300 -1.69%
HTL Ô tô và phụ tùng 20,900 19,500 1,400 6.92%
HTN Bất động sản 31,600 30,100 1,500 4.98%
HTP Truyền thông 36,800 36,100 700 1.94%
HTV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,200 0 0.00%
HU1 Xây dựng và Vật liệu 9,100 8,700 400 4.37%
HU3 Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,200 300 4.47%
HUB Xây dựng và Vật liệu 23,600 24,400 -800 -3.28%
HUT Xây dựng và Vật liệu 26,800 25,000 1,800 7.20%
HVH Xây dựng và Vật liệu 6,500 6,500 0 0.31%
HVN Du lịch và giải trí 15,600 15,500 100 0.65%
HVT Hóa chất 51,200 51,200 0 0.00%
HVX Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,300 -200 -3.74%
IBC Dịch vụ tài chính 19,900 19,900 0 0.00%
ICG Xây dựng và Vật liệu 8,000 7,600 400 5.26%
ICT Công nghệ thông tin 16,700 16,800 -100 -0.30%
IDC Bất động sản 49,500 50,300 -800 -1.59%
IDI Thực phẩm & Đồ uống 20,900 21,300 -400 -1.88%
IDJ Bất động sản 13,900 12,800 1,100 8.59%
IDV Bất động sản 42,700 42,900 -200 -0.47%
IJC Bất động sản 18,200 18,200 0 0.00%
ILB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,000 35,700 -700 -1.96%
IMP Dược phẩm và Y tế 59,400 59,500 -100 -0.17%
INC Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,200 0 0.00%
INN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 48,500 47,900 600 1.25%
IPA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,300 18,000 300 1.67%
ITA Bất động sản 7,300 7,600 -300 -4.06%
ITC Bất động sản 9,600 9,800 -200 -1.54%
ITD Công nghệ thông tin 11,300 11,600 -300 -2.16%
ITQ Tài nguyên cơ bản 4,400 4,300 100 2.33%
IVS Dịch vụ tài chính 7,600 7,400 200 2.70%
JVC Dược phẩm và Y tế 5,100 5,000 100 1.59%
KBC Bất động sản 32,600 32,800 -200 -0.46%
KDC Thực phẩm & Đồ uống 64,900 64,900 0 0.00%
KDH Bất động sản 38,900 39,000 -100 -0.13%
KDM Xây dựng và Vật liệu 14,300 13,800 500 3.62%
KHG Bất động sản 7,200 7,200 0 0.42%
KHP Tiện ích cộng đồng 10,300 10,500 -200 -1.90%
KHS Thực phẩm & Đồ uống 32,900 32,900 0 0.00%
KKC Tài nguyên cơ bản 18,000 18,000 0 0.00%
KLF Du lịch và giải trí 3,100 3,100 0 0.00%
KMR Hàng cá nhân & Gia dụng 4,300 4,300 0 -0.46%
KMT Tài nguyên cơ bản 10,800 10,800 0 0.00%
KOS Bất động sản 34,200 34,200 0 0.00%
KPF Xây dựng và Vật liệu 10,900 10,500 400 3.33%
KSB Tài nguyên cơ bản 24,600 24,600 0 0.00%
KSD Hàng cá nhân & Gia dụng 6,800 6,900 -100 -1.45%
KSF Bất động sản 84,600 84,000 600 0.71%
KSQ Tài nguyên cơ bản 3,200 3,300 -100 -3.03%
KST Công nghệ thông tin 14,500 14,500 0 0.00%
KTS Thực phẩm & Đồ uống 18,000 16,900 1,100 6.51%
KTT Xây dựng và Vật liệu 8,700 9,000 -300 -3.33%
KVC Tài nguyên cơ bản 3,200 3,200 0 0.00%
L10 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,500 28,500 0 0.00%
L14 Xây dựng và Vật liệu 102,000 101,300 700 0.69%
L18 Xây dựng và Vật liệu 27,000 27,500 -500 -1.82%
L35 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,000 0 0.00%
L40 Xây dựng và Vật liệu 23,400 23,400 0 0.00%
L43 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,600 4,900 -300 -6.12%
L61 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,500 9,100 -600 -6.59%
L62 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,800 4,000 -200 -5.00%
LAF Thực phẩm & Đồ uống 20,000 18,700 1,300 6.95%
LAS Hóa chất 12,800 13,100 -300 -2.29%
LBE Truyền thông 31,600 28,800 2,800 9.72%
LBM Xây dựng và Vật liệu 92,800 93,600 -800 -0.85%
LCD Xây dựng và Vật liệu 26,700 26,700 0 0.00%
LCG Xây dựng và Vật liệu 10,000 9,800 200 1.53%
LCM Tài nguyên cơ bản 2,900 2,900 0 0.00%
LCS Xây dựng và Vật liệu 2,200 2,300 -100 -4.35%
LDG Bất động sản 8,800 8,200 600 6.95%
LDP Dược phẩm và Y tế 15,900 15,900 0 0.00%
LEC Bất động sản 9,000 9,300 -300 -3.33%
LGC Xây dựng và Vật liệu 42,000 42,000 0 0.00%
LGL Bất động sản 5,100 5,000 100 2.59%
LHC Xây dựng và Vật liệu 130,000 130,000 0 0.00%
LHG Bất động sản 32,800 32,800 0 0.00%
LIG Xây dựng và Vật liệu 5,900 5,600 300 5.36%
LIX Hàng cá nhân & Gia dụng 42,000 42,400 -400 -0.94%
LM7 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,500 3,600 -100 -2.78%
LM8 Xây dựng và Vật liệu 11,900 11,700 200 1.28%
LPB Ngân hàng 13,100 13,100 0 0.00%
LSS Thực phẩm & Đồ uống 9,700 9,500 200 2.00%
LUT Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,500 -400 -8.89%
MAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,700 9,400 300 3.19%
MAS Du lịch và giải trí 43,900 43,900 0 0.00%
MBB Ngân hàng 24,200 24,200 0 0.00%
MBG Xây dựng và Vật liệu 6,900 6,800 100 1.47%
MBS Dịch vụ tài chính 17,700 16,600 1,100 6.63%
MCC Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,200 0 0.00%
MCF Thực phẩm & Đồ uống 9,600 9,200 400 4.35%
MCG Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,800 -100 -3.42%
MCO Xây dựng và Vật liệu 3,800 4,100 -300 -7.32%
MCP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,700 29,800 -2,100 -6.90%
MDC Tài nguyên cơ bản 12,200 12,200 0 0.00%
MDG Xây dựng và Vật liệu 17,000 16,500 500 2.72%
MED Dược phẩm và Y tế 22,800 22,800 0 0.00%
MEL Tài nguyên cơ bản 13,600 14,000 -400 -2.86%
MHC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,900 5,900 0 -0.51%
MHL Tài nguyên cơ bản 8,100 9,000 -900 -10.00%
MIG Bảo hiểm 25,000 24,000 1,000 3.95%
MIM Tài nguyên cơ bản 9,500 9,500 0 0.00%
MKV Dược phẩm và Y tế 12,900 12,900 0 0.00%
MSB Ngân hàng 17,000 17,000 0 0.00%
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng 48,200 51,100 -2,900 -5.68%
MSN Thực phẩm & Đồ uống 109,500 112,000 -2,500 -2.23%
MST Xây dựng và Vật liệu 8,800 8,800 0 0.00%
MVB Tài nguyên cơ bản 18,300 18,200 100 0.55%
MWG Bán lẻ 70,300 71,500 -1,200 -1.68%
NAF Thực phẩm & Đồ uống 11,400 11,500 -100 -0.44%
NAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,700 13,700 0 0.00%
NAP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,000 13,000 0 0.00%
NAV Xây dựng và Vật liệu 21,700 22,100 -400 -1.59%
NBB Bất động sản 15,700 16,000 -300 -1.88%
NBC Tài nguyên cơ bản 15,000 15,100 -100 -0.66%
NBP Tiện ích cộng đồng 16,900 16,900 0 0.00%
NBW Tiện ích cộng đồng 23,100 23,100 0 0.00%
NCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 96,100 97,400 -1,300 -1.33%
NDN Bất động sản 10,800 10,600 200 1.89%
NDX Xây dựng và Vật liệu 7,400 7,400 0 0.00%
NET Hàng cá nhân & Gia dụng 48,500 49,000 -500 -1.02%
NFC Hóa chất 13,200 13,200 0 0.00%
NHA Xây dựng và Vật liệu 20,100 19,900 200 0.75%
NHC Xây dựng và Vật liệu 30,000 30,000 0 0.00%
NHH Hóa chất 13,000 13,100 -100 -0.76%
NHT Hàng cá nhân & Gia dụng 23,900 23,100 800 3.25%
NKG Tài nguyên cơ bản 18,700 17,800 900 5.06%
NLG Bất động sản 36,100 35,800 300 0.70%
NNC Xây dựng và Vật liệu 16,900 16,700 200 0.90%
NRC Bất động sản 14,400 14,500 -100 -0.69%
NSC Thực phẩm & Đồ uống 91,800 93,500 -1,700 -1.82%
NSH Tài nguyên cơ bản 5,900 5,900 0 0.00%
NST Hàng cá nhân & Gia dụng 7,500 7,700 -200 -2.60%
NT2 Tiện ích cộng đồng 25,300 24,800 500 1.81%
NTH Tiện ích cộng đồng 44,500 44,500 0 0.00%
NTL Bất động sản 25,500 25,200 300 1.19%
NTP Xây dựng và Vật liệu 37,400 37,100 300 0.81%
NVB Ngân hàng 31,000 32,400 -1,400 -4.32%
NVL Bất động sản 74,400 74,500 -100 -0.13%
NVT Bất động sản 12,700 12,700 0 0.00%
OCB Ngân hàng 17,100 16,800 300 1.49%
OCH Thực phẩm & Đồ uống 7,300 8,000 -700 -8.75%
OGC Dịch vụ tài chính 12,900 12,100 800 6.64%
ONE Công nghệ thông tin 6,800 7,400 -600 -8.11%
OPC Dược phẩm và Y tế 56,200 56,400 -200 -0.35%
ORS Dịch vụ tài chính 15,200 14,700 500 3.05%
PAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 36,600 37,000 -400 -1.08%
PAN Thực phẩm & Đồ uống 20,600 20,700 -100 -0.48%
PBP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,500 10,700 -200 -1.87%
PC1 Xây dựng và Vật liệu 40,000 39,500 500 1.27%
PCE Hóa chất 24,800 24,800 0 0.00%
PCG Tiện ích cộng đồng 6,600 6,400 200 3.13%
PCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,700 5,800 -100 -1.72%
PDB Xây dựng và Vật liệu 15,400 15,500 -100 -0.65%
PDC Du lịch và giải trí 6,000 6,300 -300 -4.76%
PDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 101,600 101,600 0 0.00%
PDR Bất động sản 52,400 51,800 600 1.16%
PEN Xây dựng và Vật liệu 9,800 9,800 0 0.00%
PET Bán lẻ 35,800 37,600 -1,800 -4.79%
PGC Tiện ích cộng đồng 19,100 19,000 100 0.53%
PGD Tiện ích cộng đồng 31,900 32,200 -300 -0.93%
PGI Bảo hiểm 27,400 27,000 400 1.48%
PGN Hóa chất 11,900 11,900 0 0.00%
PGS Tiện ích cộng đồng 24,400 24,500 -100 -0.41%
PGT Du lịch và giải trí 6,400 6,000 400 6.67%
PGV Tiện ích cộng đồng 25,900 26,200 -300 -1.15%
PHC Xây dựng và Vật liệu 7,400 7,300 100 0.68%
PHN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,800 37,800 0 0.00%
PHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,800 17,800 0 0.00%
PHR Hóa chất 64,800 65,000 -200 -0.31%
PIA Viễn thông 29,100 29,100 0 0.00%
PIC Tiện ích cộng đồng 12,600 12,600 0 0.00%
PIT Bán lẻ 6,900 7,200 -300 -3.90%
PJC Tiện ích cộng đồng 27,100 27,100 0 0.00%
PJT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 11,000 -300 -2.74%
PLC Hóa chất 24,000 24,200 -200 -0.83%
PLP Hóa chất 7,400 7,400 0 0.27%
PLX Dầu khí 40,600 40,300 300 0.74%
PMB Hóa chất 14,300 14,300 0 0.00%
PMC Dược phẩm và Y tế 63,100 69,000 -5,900 -8.55%
PME Dược phẩm và Y tế 80,200 75,000 5,200 6.93%
PMG Tiện ích cộng đồng 14,100 14,900 -800 -5.37%
PMP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,700 14,700 0 0.00%
PMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 23,500 23,500 0 0.00%
PNC Truyền thông 10,400 9,700 700 7.00%
PNJ Hàng cá nhân & Gia dụng 128,200 128,500 -300 -0.23%
POM Tài nguyên cơ bản 7,100 7,100 0 0.28%
POT Công nghệ thông tin 28,300 30,000 -1,700 -5.67%
POW Tiện ích cộng đồng 13,600 13,600 0 0.00%
PPC Tiện ích cộng đồng 17,700 17,500 200 1.14%
PPE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,200 14,200 0 0.00%
PPP Dược phẩm và Y tế 14,700 15,000 -300 -2.00%
PPS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,000 12,900 100 0.78%
PPY Tiện ích cộng đồng 10,100 10,100 0 0.00%
PRC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,200 18,200 0 0.00%
PRE Bảo hiểm 18,800 18,000 800 4.44%
PSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,000 15,000 0 0.00%
PSD Bán lẻ 21,800 21,900 -100 -0.46%
PSE Hóa chất 18,800 18,800 0 0.00%
PSH Bán lẻ 11,800 11,600 200 1.29%
PSI Dịch vụ tài chính 7,200 6,900 300 4.35%
PSW Hóa chất 14,900 15,200 -300 -1.97%
PTB Tài nguyên cơ bản 61,400 60,400 1,000 1.66%
PTC Xây dựng và Vật liệu 8,900 8,900 0 0.45%
PTD Xây dựng và Vật liệu 12,900 12,900 0 0.00%
PTI Bảo hiểm 71,800 71,800 0 0.00%
PTL Bất động sản 4,400 4,300 100 3.33%
PTS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,100 12,100 0 0.00%
PV2 Bất động sản 3,400 3,500 -100 -2.86%
PVB Dầu khí 14,400 14,300 100 0.70%
PVC Dầu khí 17,400 16,100 1,300 8.07%
PVD Dầu khí 16,800 16,600 200 1.20%
PVG Tiện ích cộng đồng 10,100 10,000 100 1.00%
PVI Bảo hiểm 47,800 48,100 -300 -0.62%
PVL Bất động sản 5,300 5,300 0 0.00%
PVS Dầu khí 24,500 23,900 600 2.51%
PVT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 20,500 20,200 300 1.49%
PXS Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,000 200 3.95%
QBS Hóa chất 3,900 3,800 100 2.90%
QCG Bất động sản 7,300 7,500 -200 -2.93%
QHD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 52,000 52,000 0 0.00%
QST Truyền thông 17,200 17,200 0 0.00%
QTC Xây dựng và Vật liệu 16,200 16,200 0 0.00%
RAL Hàng cá nhân & Gia dụng 95,000 97,900 -2,900 -2.96%
RCL Bất động sản 15,800 16,000 -200 -1.25%
RDP Hóa chất 7,900 7,700 200 1.94%
REE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 86,000 86,200 -200 -0.23%
RIC Du lịch và giải trí 12,500 13,000 -500 -3.85%
ROS Xây dựng và Vật liệu 2,900 2,900 0 -0.69%
S4A Tiện ích cộng đồng 36,500 36,100 400 1.11%
S55 Xây dựng và Vật liệu 59,500 59,500 0 0.00%
S99 Xây dựng và Vật liệu 9,400 9,400 0 0.00%
SAB Thực phẩm & Đồ uống 153,900 154,600 -700 -0.45%
SAF Thực phẩm & Đồ uống 65,000 65,000 0 0.00%
SAM Công nghệ thông tin 11,000 10,900 100 0.92%
SAV Tài nguyên cơ bản 17,900 18,500 -600 -2.99%
SBA Tiện ích cộng đồng 21,900 21,800 100 0.46%
SBT Thực phẩm & Đồ uống 17,700 18,700 -1,000 -5.09%
SBV Bán lẻ 14,200 14,100 100 0.35%
SC5 Xây dựng và Vật liệu 17,100 17,900 -800 -4.21%
SCD Thực phẩm & Đồ uống 18,800 18,600 200 1.08%
SCG Xây dựng và Vật liệu 69,800 68,500 1,300 1.90%
SCI Xây dựng và Vật liệu 10,700 10,700 0 0.00%
SCR Bất động sản 9,200 9,100 100 1.21%
SCS Du lịch và giải trí 156,000 158,700 -2,700 -1.70%
SD2 Xây dựng và Vật liệu 6,900 7,000 -100 -1.43%
SD4 Xây dựng và Vật liệu 4,300 4,300 0 0.00%
SD5 Xây dựng và Vật liệu 8,900 9,000 -100 -1.11%
SD6 Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,100 0 0.00%
SD9 Xây dựng và Vật liệu 8,500 7,900 600 7.59%
SDA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,700 -200 -1.46%
SDC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,000 9,000 0 0.00%
SDG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,400 24,400 0 0.00%
SDN Xây dựng và Vật liệu 52,800 52,800 0 0.00%
SDT Xây dựng và Vật liệu 4,500 4,500 0 0.00%
SDU Xây dựng và Vật liệu 25,000 23,100 1,900 8.23%
SEB Tiện ích cộng đồng 41,400 41,400 0 0.00%
SED Truyền thông 20,700 20,800 -100 -0.48%
SFC Tiện ích cộng đồng 22,500 22,500 0 0.00%
SFG Hóa chất 13,500 14,100 -600 -4.26%
SFI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 58,600 62,500 -3,900 -6.24%
SFN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,400 27,400 0 0.00%
SGC Thực phẩm & Đồ uống 82,500 82,500 0 0.00%
SGD Truyền thông 15,400 15,400 0 0.00%
SGH Du lịch và giải trí 28,000 28,000 0 0.00%
SGN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 67,500 68,000 -500 -0.74%
SGR Bất động sản 17,300 17,500 -200 -1.14%
SGT Công nghệ thông tin 25,600 26,000 -400 -1.54%
SHA Tài nguyên cơ bản 5,300 5,300 0 -0.19%
SHB Ngân hàng 13,500 13,600 -100 -0.37%
SHE Hàng cá nhân & Gia dụng 11,500 11,500 0 0.00%
SHI Tài nguyên cơ bản 14,700 14,500 200 1.03%
SHN Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,000 500 7.14%
SHP Tiện ích cộng đồng 28,000 28,000 0 0.00%
SHS Dịch vụ tài chính 14,500 13,600 900 6.62%
SIC Xây dựng và Vật liệu 22,700 22,700 0 0.00%
SII Xây dựng và Vật liệu 16,200 15,300 900 5.54%
SJ1 Thực phẩm & Đồ uống 14,400 14,400 0 0.00%
SJD Tiện ích cộng đồng 17,200 17,900 -700 -3.64%
SJE Xây dựng và Vật liệu 27,500 27,500 0 0.00%
SJF Hóa chất 6,000 6,400 -400 -6.88%
SJS Bất động sản 72,000 71,900 100 0.14%
SKG Du lịch và giải trí 15,000 15,100 -100 -0.33%
SLS Thực phẩm & Đồ uống 127,500 126,000 1,500 1.19%
SMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,900 8,500 -600 -6.94%
SMB Thực phẩm & Đồ uống 40,700 40,900 -200 -0.49%
SMC Tài nguyên cơ bản 18,000 18,100 -100 -0.55%
SMN Truyền thông 13,900 14,000 -100 -0.71%
SMT Công nghệ thông tin 12,500 12,800 -300 -2.34%
SPC Hóa chất 18,000 18,000 0 0.00%
SPI Tài nguyên cơ bản 6,000 5,500 500 9.09%
SPM Dược phẩm và Y tế 19,200 18,000 1,200 6.39%
SRA Công nghệ thông tin 6,700 6,900 -200 -2.90%
SRC Ô tô và phụ tùng 16,600 16,500 100 0.61%
SRF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,900 12,900 0 0.00%
SSB Ngân hàng 31,700 31,600 100 0.16%
SSC Thực phẩm & Đồ uống 36,000 36,000 0 0.00%
SSI Dịch vụ tài chính 19,700 18,800 900 4.79%
SSM Tài nguyên cơ bản 5,600 5,600 0 0.00%
ST8 Công nghệ thông tin 17,900 17,700 200 0.85%
STB Ngân hàng 22,000 21,500 500 2.33%
STC Truyền thông 22,000 22,000 0 0.00%
STG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 32,000 30,400 1,600 5.27%
STK Hàng cá nhân & Gia dụng 50,500 51,200 -700 -1.37%
STP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,300 8,200 100 1.22%
SVC Ô tô và phụ tùng 102,700 102,700 0 0.00%
SVD Hàng cá nhân & Gia dụng 5,700 5,800 -100 -1.20%
SVI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 73,100 73,100 0 0.00%
SVN Xây dựng và Vật liệu 5,900 5,900 0 0.00%
SVT Tài nguyên cơ bản 15,900 16,000 -100 -0.31%
SZB Bất động sản 37,500 37,400 100 0.27%
SZC Bất động sản 45,300 45,000 300 0.56%
SZL Bất động sản 57,000 57,400 -400 -0.70%
TA9 Xây dựng và Vật liệu 14,900 14,900 0 0.00%
TAC Thực phẩm & Đồ uống 57,000 54,200 2,800 5.17%
TAR Thực phẩm & Đồ uống 26,600 26,600 0 0.00%
TBC Tiện ích cộng đồng 30,000 30,000 0 0.00%
TBX Xây dựng và Vật liệu 22,300 22,300 0 0.00%
TC6 Tài nguyên cơ bản 9,000 9,100 -100 -1.10%
TCB Ngân hàng 36,000 35,500 500 1.27%
TCD Xây dựng và Vật liệu 10,400 10,000 400 4.42%
TCH Ô tô và phụ tùng 11,000 10,700 300 2.34%
TCL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,000 35,500 -500 -1.27%
TCM Hàng cá nhân & Gia dụng 46,500 46,500 0 0.00%
TCO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,800 10,100 -300 -2.97%
TCR Xây dựng và Vật liệu 4,500 4,400 100 1.36%
TCT Du lịch và giải trí 39,000 38,900 100 0.13%
TDC Bất động sản 11,100 11,300 -200 -1.34%
TDG Tiện ích cộng đồng 5,700 5,700 0 -0.18%
TDH Bất động sản 5,800 5,500 300 5.45%
TDM Tiện ích cộng đồng 40,700 41,000 -300 -0.73%
TDN Tài nguyên cơ bản 12,600 12,500 100 0.80%
TDP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,000 26,000 0 0.00%
TDT Hàng cá nhân & Gia dụng 9,700 9,700 0 0.00%
TDW Tiện ích cộng đồng 43,000 43,000 0 0.00%
TEG Bất động sản 9,200 9,200 0 0.00%
TET Hàng cá nhân & Gia dụng 31,200 31,200 0 0.00%
TFC Thực phẩm & Đồ uống 7,000 7,700 -700 -9.09%
TGG Xây dựng và Vật liệu 6,300 6,800 -500 -6.91%
THB Thực phẩm & Đồ uống 14,000 14,000 0 0.00%
THD Bất động sản 56,800 56,700 100 0.18%
THG Xây dựng và Vật liệu 50,500 51,100 -600 -1.17%
THI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,000 25,000 -1,000 -4.00%
THS Bán lẻ 18,400 18,400 0 0.00%
THT Tài nguyên cơ bản 12,100 12,000 100 0.83%
TIG Bất động sản 12,500 12,600 -100 -0.79%
TIP Bất động sản 25,000 23,900 1,100 4.61%
TIX Bất động sản 32,700 32,700 0 0.00%
TJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,700 14,700 0 0.00%
TKC Xây dựng và Vật liệu 5,900 6,300 -400 -6.35%
TKU Tài nguyên cơ bản 20,000 20,000 0 0.00%
TLD Bất động sản 5,700 5,800 -100 -1.21%
TLG Hàng cá nhân & Gia dụng 49,500 49,600 -100 -0.20%
TLH Tài nguyên cơ bản 9,000 9,000 0 0.00%
TMB Tài nguyên cơ bản 18,100 19,500 -1,400 -7.18%
TMC Tiện ích cộng đồng 15,500 15,500 0 0.00%
TMP Tiện ích cộng đồng 53,500 54,500 -1,000 -1.83%
TMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 82,000 80,800 1,200 1.49%
TMT Ô tô và phụ tùng 22,000 22,800 -800 -3.30%
TMX Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,400 -200 -1.92%
TN1 Bất động sản 26,000 26,000 0 0.00%
TNA Tài nguyên cơ bản 9,300 9,400 -100 -1.28%
TNC Hóa chất 50,200 50,200 0 0.00%
TNG Hàng cá nhân & Gia dụng 30,700 30,800 -100 -0.32%
TNH Dược phẩm và Y tế 42,900 41,000 1,900 4.63%
TNI Tài nguyên cơ bản 3,800 3,800 0 0.26%
TNT Tài nguyên cơ bản 7,000 7,100 -100 -0.85%
TOT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,200 0 0.00%
TPB Ngân hàng 27,300 27,100 200 0.55%
TPC Hóa chất 9,000 9,100 -100 -1.21%
TPH Truyền thông 13,500 13,500 0 0.00%
TPP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
TRA Dược phẩm và Y tế 92,000 93,000 -1,000 -1.08%
TRC Hóa chất 41,300 41,300 0 0.00%
TSB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,400 0 0.00%
TSC Hóa chất 6,400 6,500 -100 -1.54%
TST Công nghệ thông tin 8,700 8,200 500 6.10%
TTA Xây dựng và Vật liệu 11,700 11,800 -100 -0.85%
TTB Xây dựng và Vật liệu 3,800 3,800 0 0.53%
TTC Xây dựng và Vật liệu 12,800 12,800 0 0.00%
TTE Tiện ích cộng đồng 13,300 14,000 -700 -5.00%
TTF Tài nguyên cơ bản 7,300 7,100 200 2.10%
TTH Bán lẻ 3,000 3,100 -100 -3.23%
TTL Xây dựng và Vật liệu 17,500 16,800 700 4.17%
TTT Du lịch và giải trí 43,000 43,000 0 0.00%
TTZ Xây dựng và Vật liệu 2,900 2,900 0 0.00%
TV2 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 43,900 44,200 -300 -0.57%
TV3 Xây dựng và Vật liệu 24,000 24,000 0 0.00%
TV4 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,600 -600 -3.23%
TVB Dịch vụ tài chính 7,000 7,000 0 0.00%
TVC Dịch vụ tài chính 8,000 7,900 100 1.27%
TVD Tài nguyên cơ bản 14,500 14,600 -100 -0.68%
TVS Dịch vụ tài chính 32,300 32,200 100 0.16%
TVT Hàng cá nhân & Gia dụng 30,000 30,300 -300 -0.99%
TXM Xây dựng và Vật liệu 5,200 5,200 0 0.00%
TYA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,200 16,200 -1,000 -6.17%
UDC Xây dựng và Vật liệu 8,700 8,700 0 -0.12%
UIC Xây dựng và Vật liệu 39,800 40,500 -700 -1.73%
UNI Công nghệ thông tin 15,900 15,800 100 0.63%
V12 Xây dựng và Vật liệu 14,800 13,900 900 6.47%
V21 Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,800 -100 -1.47%
VAF Hóa chất 12,600 11,800 800 6.81%
VBC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 33,500 33,500 0 0.00%
VC1 Xây dựng và Vật liệu 11,600 11,600 0 0.00%
VC2 Xây dựng và Vật liệu 23,100 23,300 -200 -0.86%
VC3 Bất động sản 45,000 44,300 700 1.58%
VC6 Xây dựng và Vật liệu 10,700 11,800 -1,100 -9.32%
VC7 Xây dựng và Vật liệu 9,600 9,400 200 2.13%
VC9 Xây dựng và Vật liệu 9,700 9,700 0 0.00%
VCA Tài nguyên cơ bản 15,100 15,400 -300 -1.63%
VCB Ngân hàng 74,000 74,800 -800 -1.07%
VCC Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,200 0 0.00%
VCF Thực phẩm & Đồ uống 237,500 237,500 0 0.00%
VCG Xây dựng và Vật liệu 18,200 17,500 700 4.00%
VCI Dịch vụ tài chính 35,400 33,100 2,300 6.96%
VCM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,700 13,700 0 0.00%
VCS Xây dựng và Vật liệu 73,500 74,400 -900 -1.21%
VDL Thực phẩm & Đồ uống 21,000 21,000 0 0.00%
VDP Dược phẩm và Y tế 38,000 38,000 0 0.00%
VDS Dịch vụ tài chính 17,000 16,500 500 3.03%
VE1 Xây dựng và Vật liệu 4,000 4,000 0 0.00%
VE2 Xây dựng và Vật liệu 8,300 8,300 0 0.00%
VE3 Xây dựng và Vật liệu 10,300 10,500 -200 -1.90%
VE4 Xây dựng và Vật liệu 81,000 81,000 0 0.00%
VE8 Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,900 -200 -2.90%
VFG Hóa chất 48,000 48,500 -500 -1.03%
VGC Xây dựng và Vật liệu 52,900 52,600 300 0.57%
VGP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,500 25,000 2,500 10.00%
VGS Tài nguyên cơ bản 17,600 17,200 400 2.33%
VHC Thực phẩm & Đồ uống 90,000 93,500 -3,500 -3.74%
VHE Dược phẩm và Y tế 5,000 5,000 0 0.00%
VHL Xây dựng và Vật liệu 23,100 25,200 -2,100 -8.33%
VHM Bất động sản 61,400 62,100 -700 -1.13%
VIB Ngân hàng 22,800 21,500 1,300 5.81%
VIC Bất động sản 72,600 73,500 -900 -1.22%
VID Tài nguyên cơ bản 8,800 8,800 0 0.34%
VIE Công nghệ thông tin 9,100 9,100 0 0.00%
VIF Tài nguyên cơ bản 17,400 17,400 0 0.00%
VIG Dịch vụ tài chính 6,300 6,000 300 5.00%
VIP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,400 6,500 -100 -0.94%
VIS Tài nguyên cơ bản 10,300 9,600 700 6.77%
VIT Xây dựng và Vật liệu 20,900 20,900 0 0.00%
VIX Dịch vụ tài chính 9,600 9,000 600 6.93%
VJC Du lịch và giải trí 130,100 130,000 100 0.08%
VKC Ô tô và phụ tùng 4,500 4,800 -300 -6.25%
VLA Công nghệ thông tin 62,000 62,000 0 0.00%
VMC Xây dựng và Vật liệu 13,400 13,200 200 1.52%
VMD Dược phẩm và Y tế 22,300 22,700 -400 -1.76%
VMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
VNC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 46,500 46,500 0 0.00%
VND Dịch vụ tài chính 18,600 17,400 1,200 6.90%
VNE Xây dựng và Vật liệu 11,800 11,700 100 0.43%
VNF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,500 -500 -2.70%
VNG Du lịch và giải trí 11,200 11,500 -300 -2.18%
VNL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,000 19,400 -400 -2.06%
VNM Thực phẩm & Đồ uống 73,700 72,200 1,500 2.08%
VNR Bảo hiểm 23,500 23,500 0 0.00%
VNS Du lịch và giải trí 12,700 13,000 -300 -1.93%
VNT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 82,000 82,000 0 0.00%
VOS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,200 17,300 900 4.91%
VPB Ngân hàng 29,100 29,000 100 0.34%
VPD Tiện ích cộng đồng 18,500 19,000 -500 -2.38%
VPG Tài nguyên cơ bản 29,200 29,000 200 0.69%
VPH Bất động sản 6,800 6,600 200 3.03%
VPI Bất động sản 62,300 63,000 -700 -1.11%
VPS Hóa chất 12,200 12,200 0 0.00%
VRC Bất động sản 9,700 9,800 -100 -1.12%
VRE Bất động sản 28,700 28,600 100 0.35%
VSA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 29,800 29,800 0 0.00%
VSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 41,500 41,700 -200 -0.36%
VSH Tiện ích cộng đồng 44,000 45,000 -1,000 -2.22%
VSI Xây dựng và Vật liệu 22,700 22,700 0 0.00%
VSM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,000 25,000 0 0.00%
VTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 11,200 800 6.70%
VTC Công nghệ thông tin 15,500 15,500 0 0.00%
VTH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,000 11,000 0 0.00%
VTJ Hàng cá nhân & Gia dụng 4,500 4,100 400 9.76%
VTL Thực phẩm & Đồ uống 11,900 11,700 200 1.71%
VTO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,700 7,900 -200 -2.28%
VTV Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,100 -100 -1.96%
VTZ Hóa chất 9,900 10,000 -100 -1.00%
VXB Xây dựng và Vật liệu 16,500 16,500 0 0.00%
WCS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 165,000 173,000 -8,000 -4.62%
WSS Dịch vụ tài chính 7,900 8,000 -100 -1.25%
X20 Hàng cá nhân & Gia dụng 9,100 9,100 0 0.00%
YBM Tài nguyên cơ bản 8,000 8,000 0 0.00%
YEG Truyền thông 23,000 22,300 700 3.14%
 • Giá cổ phiếu AAA (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.33%)
 • Giá cổ phiếu AAM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.46%)
 • Giá cổ phiếu AAT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.15%)
 • Giá cổ phiếu AAV (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.35%)
 • Giá cổ phiếu ABR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ABS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 10,800đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.91%)
 • Giá cổ phiếu ABT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 38,900đ (so với giá phiên trước 39,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.38%)
 • Giá cổ phiếu ACB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,100đ (so với giá phiên trước 24,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.21%)
 • Giá cổ phiếu ACC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ACL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 24,400đ (so với giá phiên trước 24,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.41%)
 • Giá cổ phiếu ACM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 1,300đ (so với giá phiên trước 1,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu ADC (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,500đ (so với giá phiên trước 20,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.91%)
 • Giá cổ phiếu ADG (ngành Truyền thông) có thị giá là 37,000đ (so với giá phiên trước 37,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.86%)
 • Giá cổ phiếu ADS (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu AGG (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,000đ (so với giá phiên trước 38,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.13%)
 • Giá cổ phiếu AGM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 26,200đ (so với giá phiên trước 27,200đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.68%)
 • Giá cổ phiếu AGR (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.14%)
 • Giá cổ phiếu ALT (ngành Truyền thông) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.11%)
 • Giá cổ phiếu AMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 26,400đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu AMD (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 2,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.40%)
 • Giá cổ phiếu AME (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu AMV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ANV (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 51,600đ (so với giá phiên trước 53,000đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.64%)
 • Giá cổ phiếu APC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.54%)
 • Giá cổ phiếu APG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,200đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.56%)
 • Giá cổ phiếu APH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.67%)
 • Giá cổ phiếu API (ngành Bất động sản) có thị giá là 37,000đ (so với giá phiên trước 34,500đ tăng 2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.25%)
 • Giá cổ phiếu APP (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu APS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,800đ (so với giá phiên trước 12,700đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.66%)
 • Giá cổ phiếu ARM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ART (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.22%)
 • Giá cổ phiếu ASG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,900đ (so với giá phiên trước 27,700đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.33%)
 • Giá cổ phiếu ASM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ASP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.24%)
 • Giá cổ phiếu AST (ngành Bán lẻ) có thị giá là 57,900đ (so với giá phiên trước 57,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ATS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BAB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.14%)
 • Giá cổ phiếu BAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 34,900đ (so với giá phiên trước 33,200đ tăng 1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.12%)
 • Giá cổ phiếu BAX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 81,500đ (so với giá phiên trước 81,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 75,500đ (so với giá phiên trước 80,900đ giảm -5,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu BBS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 11,400đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.65%)
 • Giá cổ phiếu BCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BCE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.11%)
 • Giá cổ phiếu BCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 37,600đ (so với giá phiên trước 34,600đ tăng 3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.67%)
 • Giá cổ phiếu BCG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.71%)
 • Giá cổ phiếu BCM (ngành Bất động sản) có thị giá là 63,200đ (so với giá phiên trước 67,000đ giảm -3,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.67%)
 • Giá cổ phiếu BDB (ngành Truyền thông) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BED (ngành Truyền thông) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 39,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,900đ (so với giá phiên trước 23,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.87%)
 • Giá cổ phiếu BHN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 52,100đ (so với giá phiên trước 52,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.14%)
 • Giá cổ phiếu BIC (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 28,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.19%)
 • Giá cổ phiếu BID (ngành Ngân hàng) có thị giá là 35,100đ (so với giá phiên trước 33,500đ tăng 1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.63%)
 • Giá cổ phiếu BII (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.22%)
 • Giá cổ phiếu BKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu BKG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu BLF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.33%)
 • Giá cổ phiếu BMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 13,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.09%)
 • Giá cổ phiếu BMI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 29,400đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.04%)
 • Giá cổ phiếu BMP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 57,200đ (so với giá phiên trước 57,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.87%)
 • Giá cổ phiếu BNA (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 19,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.53%)
 • Giá cổ phiếu BPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.94%)
 • Giá cổ phiếu BRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.89%)
 • Giá cổ phiếu BSC (ngành Bán lẻ) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 23,900đ (so với giá phiên trước 22,300đ tăng 1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.94%)
 • Giá cổ phiếu BST (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.90%)
 • Giá cổ phiếu BTS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 45,500đ (so với giá phiên trước 47,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.19%)
 • Giá cổ phiếu BTW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BVH (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 53,100đ (so với giá phiên trước 52,500đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.14%)
 • Giá cổ phiếu BVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 18,000đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%)
 • Giá cổ phiếu BWE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 51,100đ (so với giá phiên trước 51,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.20%)
 • Giá cổ phiếu BXH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu C32 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 24,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.40%)
 • Giá cổ phiếu C47 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,200đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.14%)
 • Giá cổ phiếu C69 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu C92 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.60%)
 • Giá cổ phiếu CAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 65,800đ (so với giá phiên trước 65,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 71,500đ (so với giá phiên trước 72,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.69%)
 • Giá cổ phiếu CAV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 56,500đ (so với giá phiên trước 56,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.89%)
 • Giá cổ phiếu CCI (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,700đ (so với giá phiên trước 29,200đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.14%)
 • Giá cổ phiếu CCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.89%)
 • Giá cổ phiếu CCR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 17,400đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.32%)
 • Giá cổ phiếu CDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.58%)
 • Giá cổ phiếu CDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,100đ (so với giá phiên trước 29,000đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.55%)
 • Giá cổ phiếu CEE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.83%)
 • Giá cổ phiếu CEO (ngành Bất động sản) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 26,300đ tăng 1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.46%)
 • Giá cổ phiếu CET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.20%)
 • Giá cổ phiếu CHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,600đ (so với giá phiên trước 23,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.21%)
 • Giá cổ phiếu CIA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.28%)
 • Giá cổ phiếu CIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.05%)
 • Giá cổ phiếu CII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,300đ (so với giá phiên trước 15,900đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.52%)
 • Giá cổ phiếu CJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CKG (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 12,700đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.15%)
 • Giá cổ phiếu CKV (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 20,000đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.00%)
 • Giá cổ phiếu CLC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 36,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu CLH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 32,400đ (so với giá phiên trước 32,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.31%)
 • Giá cổ phiếu CLL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 28,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu CLM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CLW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CMC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.71%)
 • Giá cổ phiếu CMG (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 62,000đ (so với giá phiên trước 58,500đ tăng 3,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.98%)
 • Giá cổ phiếu CMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.04%)
 • Giá cổ phiếu CMV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 13,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.46%)
 • Giá cổ phiếu CMX (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CNG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 37,200đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.88%)
 • Giá cổ phiếu COM (ngành Bán lẻ) có thị giá là 46,600đ (so với giá phiên trước 50,000đ giảm -3,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.80%)
 • Giá cổ phiếu CPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CRC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.90%)
 • Giá cổ phiếu CRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CSC (ngành Bất động sản) có thị giá là 54,500đ (so với giá phiên trước 55,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.45%)
 • Giá cổ phiếu CSM (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.97%)
 • Giá cổ phiếu CSV (ngành Hóa chất) có thị giá là 44,600đ (so với giá phiên trước 44,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.34%)
 • Giá cổ phiếu CTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 24,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.81%)
 • Giá cổ phiếu CTC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.38%)
 • Giá cổ phiếu CTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 53,800đ (so với giá phiên trước 53,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTF (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 27,200đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.78%)
 • Giá cổ phiếu CTG (ngành Ngân hàng) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 26,200đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.06%)
 • Giá cổ phiếu CTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 12,900đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.55%)
 • Giá cổ phiếu CTP (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.79%)
 • Giá cổ phiếu CTR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 63,700đ (so với giá phiên trước 62,000đ tăng 1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.74%)
 • Giá cổ phiếu CTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 15,200đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.92%)
 • Giá cổ phiếu CTT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.74%)
 • Giá cổ phiếu CVN (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.64%)
 • Giá cổ phiếu CVT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 39,100đ (so với giá phiên trước 41,800đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.46%)
 • Giá cổ phiếu CX8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.73%)
 • Giá cổ phiếu D11 (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,300đ (so với giá phiên trước 15,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.77%)
 • Giá cổ phiếu D2D (ngành Bất động sản) có thị giá là 41,300đ (so với giá phiên trước 41,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu DAD (ngành Truyền thông) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAE (ngành Truyền thông) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAG (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.75%)
 • Giá cổ phiếu DAH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.14%)
 • Giá cổ phiếu DAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 17,400đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu DBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 19,600đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.89%)
 • Giá cổ phiếu DBD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 41,200đ (so với giá phiên trước 41,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu DBT (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.11%)
 • Giá cổ phiếu DC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.00%)
 • Giá cổ phiếu DC4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.59%)
 • Giá cổ phiếu DCL (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.40%)
 • Giá cổ phiếu DCM (ngành Hóa chất) có thị giá là 31,500đ (so với giá phiên trước 32,800đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.82%)
 • Giá cổ phiếu DDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 39,300đ (so với giá phiên trước 39,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DGC (ngành Hóa chất) có thị giá là 112,000đ (so với giá phiên trước 116,500đ giảm -4,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.86%)
 • Giá cổ phiếu DGW (ngành Bán lẻ) có thị giá là 63,500đ (so với giá phiên trước 116,000đ tăng -52,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -45.26%)
 • Giá cổ phiếu DHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 37,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.49%)
 • Giá cổ phiếu DHC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 67,000đ (so với giá phiên trước 65,000đ tăng 2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.08%)
 • Giá cổ phiếu DHG (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 87,900đ (so với giá phiên trước 87,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.11%)
 • Giá cổ phiếu DHM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.99%)
 • Giá cổ phiếu DHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DHT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 40,500đ (so với giá phiên trước 40,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.98%)
 • Giá cổ phiếu DIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 35,400đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.11%)
 • Giá cổ phiếu DIH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 28,100đ (so với giá phiên trước 28,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.71%)
 • Giá cổ phiếu DL1 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu DLG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 3,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 50,500đ (so với giá phiên trước 50,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DNC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 61,300đ (so với giá phiên trước 61,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DNM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 29,000đ (so với giá phiên trước 31,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.45%)
 • Giá cổ phiếu DNP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 24,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DP3 (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 90,000đ (so với giá phiên trước 90,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 45,300đ (so với giá phiên trước 48,700đ giảm -3,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu DPM (ngành Hóa chất) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 51,100đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.04%)
 • Giá cổ phiếu DPR (ngành Hóa chất) có thị giá là 70,800đ (so với giá phiên trước 71,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.39%)
 • Giá cổ phiếu DQC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 22,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.44%)
 • Giá cổ phiếu DRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.10%)
 • Giá cổ phiếu DRH (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.72%)
 • Giá cổ phiếu DRL (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 60,000đ (so với giá phiên trước 62,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu DS3 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.96%)
 • Giá cổ phiếu DSN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 46,100đ (so với giá phiên trước 47,400đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.64%)
 • Giá cổ phiếu DST (ngành Truyền thông) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 6,600đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.09%)
 • Giá cổ phiếu DTA (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu DTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,500đ (so với giá phiên trước 22,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.45%)
 • Giá cổ phiếu DTK (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 25,800đ (so với giá phiên trước 25,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTT (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 15,900đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.60%)
 • Giá cổ phiếu DVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.71%)
 • Giá cổ phiếu DVP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 51,200đ (so với giá phiên trước 51,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.35%)
 • Giá cổ phiếu DXG (ngành Bất động sản) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 19,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.03%)
 • Giá cổ phiếu DXP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 13,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.77%)
 • Giá cổ phiếu DXS (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 18,400đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.43%)
 • Giá cổ phiếu DXV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.78%)
 • Giá cổ phiếu DZM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 6,900đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.90%)
 • Giá cổ phiếu EBS (ngành Truyền thông) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.91%)
 • Giá cổ phiếu ECI (ngành Truyền thông) có thị giá là 25,600đ (so với giá phiên trước 25,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 32,400đ (so với giá phiên trước 32,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.25%)
 • Giá cổ phiếu EID (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,600đ (so với giá phiên trước 20,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ELC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 15,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.64%)
 • Giá cổ phiếu EMC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 20,400đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.39%)
 • Giá cổ phiếu EVE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EVF (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.00%)
 • Giá cổ phiếu EVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.83%)
 • Giá cổ phiếu EVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 25,600đ (so với giá phiên trước 27,600đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.25%)
 • Giá cổ phiếu FCM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 4,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.82%)
 • Giá cổ phiếu FCN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.60%)
 • Giá cổ phiếu FDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FID (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu FIR (ngành Bất động sản) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 42,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.47%)
 • Giá cổ phiếu FIT (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FLC (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.87%)
 • Giá cổ phiếu FMC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 58,800đ (so với giá phiên trước 58,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FPT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 88,000đ (so với giá phiên trước 86,200đ tăng 1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.09%)
 • Giá cổ phiếu FRT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 88,800đ (so với giá phiên trước 91,200đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.63%)
 • Giá cổ phiếu FTM (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.97%)
 • Giá cổ phiếu FTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 38,700đ (so với giá phiên trước 36,200đ tăng 2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.91%)
 • Giá cổ phiếu FUCTVGF3 (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FUCVREIT (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GAB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 196,400đ (so với giá phiên trước 196,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GAS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 113,000đ (so với giá phiên trước 115,500đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.16%)
 • Giá cổ phiếu GDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.44%)
 • Giá cổ phiếu GDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,400đ (so với giá phiên trước 31,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GEG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.04%)
 • Giá cổ phiếu GEX (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 19,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.53%)
 • Giá cổ phiếu GIC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.63%)
 • Giá cổ phiếu GIL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 56,600đ (so với giá phiên trước 56,000đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.07%)
 • Giá cổ phiếu GKM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 46,100đ (so với giá phiên trước 46,800đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.50%)
 • Giá cổ phiếu GLT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 50,000đ (so với giá phiên trước 50,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 51,400đ (so với giá phiên trước 52,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.15%)
 • Giá cổ phiếu GMH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 17,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.87%)
 • Giá cổ phiếu GMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu GSP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.47%)
 • Giá cổ phiếu GTA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.61%)
 • Giá cổ phiếu GVR (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,600đ (so với giá phiên trước 22,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.22%)
 • Giá cổ phiếu HAD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,300đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.97%)
 • Giá cổ phiếu HAH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 71,300đ (so với giá phiên trước 72,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.66%)
 • Giá cổ phiếu HAI (ngành Hóa chất) có thị giá là 2,500đ (so với giá phiên trước 2,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 1.23%)
 • Giá cổ phiếu HAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.29%)
 • Giá cổ phiếu HAR (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 4,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.41%)
 • Giá cổ phiếu HAS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 10,900đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.69%)
 • Giá cổ phiếu HAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAX (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 19,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.77%)
 • Giá cổ phiếu HBC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 16,600đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.91%)
 • Giá cổ phiếu HBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu HCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.50%)
 • Giá cổ phiếu HCD (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.09%)
 • Giá cổ phiếu HCM (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 21,600đ (so với giá phiên trước 20,200đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.93%)
 • Giá cổ phiếu HCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HDA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.59%)
 • Giá cổ phiếu HDB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 24,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.08%)
 • Giá cổ phiếu HDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 37,300đ (so với giá phiên trước 37,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.81%)
 • Giá cổ phiếu HDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 54,900đ (so với giá phiên trước 56,500đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.83%)
 • Giá cổ phiếu HEV (ngành Truyền thông) có thị giá là 45,800đ (so với giá phiên trước 45,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HGM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 60,500đ (so với giá phiên trước 60,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 98,900đ (so với giá phiên trước 98,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu HHP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.52%)
 • Giá cổ phiếu HHS (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.08%)
 • Giá cổ phiếu HHV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.43%)
 • Giá cổ phiếu HID (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.36%)
 • Giá cổ phiếu HII (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.59%)
 • Giá cổ phiếu HJS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 36,100đ (so với giá phiên trước 36,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HKT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 4,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.08%)
 • Giá cổ phiếu HLC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 14,800đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.70%)
 • Giá cổ phiếu HLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.85%)
 • Giá cổ phiếu HMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.31%)
 • Giá cổ phiếu HMH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.35%)
 • Giá cổ phiếu HMR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HNG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.00%)
 • Giá cổ phiếu HOM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HOT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.57%)
 • Giá cổ phiếu HPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 22,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.45%)
 • Giá cổ phiếu HPM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 19,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPX (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HQC (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 3,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.85%)
 • Giá cổ phiếu HRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 59,000đ (so với giá phiên trước 56,000đ tăng 3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.36%)
 • Giá cổ phiếu HSG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,100đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.97%)
 • Giá cổ phiếu HSL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.54%)
 • Giá cổ phiếu HT1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.26%)
 • Giá cổ phiếu HTC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.69%)
 • Giá cổ phiếu HTL (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 20,900đ (so với giá phiên trước 19,500đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.92%)
 • Giá cổ phiếu HTN (ngành Bất động sản) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 30,100đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.98%)
 • Giá cổ phiếu HTP (ngành Truyền thông) có thị giá là 36,800đ (so với giá phiên trước 36,100đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.94%)
 • Giá cổ phiếu HTV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HU1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 8,700đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.37%)
 • Giá cổ phiếu HU3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.47%)
 • Giá cổ phiếu HUB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,600đ (so với giá phiên trước 24,400đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.28%)
 • Giá cổ phiếu HUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,800đ (so với giá phiên trước 25,000đ tăng 1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.20%)
 • Giá cổ phiếu HVH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.31%)
 • Giá cổ phiếu HVN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 15,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.65%)
 • Giá cổ phiếu HVT (ngành Hóa chất) có thị giá là 51,200đ (so với giá phiên trước 51,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HVX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.74%)
 • Giá cổ phiếu IBC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 19,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ICG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 7,600đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.26%)
 • Giá cổ phiếu ICT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 16,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.30%)
 • Giá cổ phiếu IDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 50,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.59%)
 • Giá cổ phiếu IDI (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,900đ (so với giá phiên trước 21,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.88%)
 • Giá cổ phiếu IDJ (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 12,800đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.59%)
 • Giá cổ phiếu IDV (ngành Bất động sản) có thị giá là 42,700đ (so với giá phiên trước 42,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.47%)
 • Giá cổ phiếu IJC (ngành Bất động sản) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 18,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ILB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.96%)
 • Giá cổ phiếu IMP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 59,400đ (so với giá phiên trước 59,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.17%)
 • Giá cổ phiếu INC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu INN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 48,500đ (so với giá phiên trước 47,900đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.25%)
 • Giá cổ phiếu IPA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 18,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.67%)
 • Giá cổ phiếu ITA (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.06%)
 • Giá cổ phiếu ITC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu ITD (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.16%)
 • Giá cổ phiếu ITQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.33%)
 • Giá cổ phiếu IVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 7,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.70%)
 • Giá cổ phiếu JVC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.59%)
 • Giá cổ phiếu KBC (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,600đ (so với giá phiên trước 32,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu KDC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 64,900đ (so với giá phiên trước 64,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,900đ (so với giá phiên trước 39,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.13%)
 • Giá cổ phiếu KDM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 13,800đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.62%)
 • Giá cổ phiếu KHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.42%)
 • Giá cổ phiếu KHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.90%)
 • Giá cổ phiếu KHS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 32,900đ (so với giá phiên trước 32,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KLF (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 3,100đ (so với giá phiên trước 3,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KMR (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu KMT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KOS (ngành Bất động sản) có thị giá là 34,200đ (so với giá phiên trước 34,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KPF (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 10,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%)
 • Giá cổ phiếu KSB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 24,600đ (so với giá phiên trước 24,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KSD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.45%)
 • Giá cổ phiếu KSF (ngành Bất động sản) có thị giá là 84,600đ (so với giá phiên trước 84,000đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.71%)
 • Giá cổ phiếu KSQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu KST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KTS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 16,900đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.51%)
 • Giá cổ phiếu KTT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu KVC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L10 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 28,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L14 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 102,000đ (so với giá phiên trước 101,300đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.69%)
 • Giá cổ phiếu L18 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.82%)
 • Giá cổ phiếu L35 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L40 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 23,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L43 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu L61 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,500đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.59%)
 • Giá cổ phiếu L62 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 4,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu LAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 18,700đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.95%)
 • Giá cổ phiếu LAS (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,800đ (so với giá phiên trước 13,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.29%)
 • Giá cổ phiếu LBE (ngành Truyền thông) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 28,800đ tăng 2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.72%)
 • Giá cổ phiếu LBM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 92,800đ (so với giá phiên trước 93,600đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu LCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 26,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.53%)
 • Giá cổ phiếu LCM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 2,900đ (so với giá phiên trước 2,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,200đ (so với giá phiên trước 2,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu LDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,200đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.95%)
 • Giá cổ phiếu LDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LEC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu LGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 42,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LGL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.59%)
 • Giá cổ phiếu LHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 130,000đ (so với giá phiên trước 130,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,800đ (so với giá phiên trước 32,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 5,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.36%)
 • Giá cổ phiếu LIX (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 42,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.94%)
 • Giá cổ phiếu LM7 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,500đ (so với giá phiên trước 3,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu LM8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 11,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.28%)
 • Giá cổ phiếu LPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 13,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LSS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.00%)
 • Giá cổ phiếu LUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.89%)
 • Giá cổ phiếu MAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.19%)
 • Giá cổ phiếu MAS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 43,900đ (so với giá phiên trước 43,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,200đ (so với giá phiên trước 24,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.47%)
 • Giá cổ phiếu MBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 16,600đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.63%)
 • Giá cổ phiếu MCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,200đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.35%)
 • Giá cổ phiếu MCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.42%)
 • Giá cổ phiếu MCO (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 4,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.32%)
 • Giá cổ phiếu MCP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,700đ (so với giá phiên trước 29,800đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu MDC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MDG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.72%)
 • Giá cổ phiếu MED (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 22,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MEL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.86%)
 • Giá cổ phiếu MHC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 5,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.51%)
 • Giá cổ phiếu MHL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu MIG (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.95%)
 • Giá cổ phiếu MIM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MKV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MSH (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 48,200đ (so với giá phiên trước 51,100đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.68%)
 • Giá cổ phiếu MSN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 109,500đ (so với giá phiên trước 112,000đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.23%)
 • Giá cổ phiếu MST (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MVB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 18,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu MWG (ngành Bán lẻ) có thị giá là 70,300đ (so với giá phiên trước 71,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.68%)
 • Giá cổ phiếu NAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.44%)
 • Giá cổ phiếu NAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NAP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NAV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,700đ (so với giá phiên trước 22,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.59%)
 • Giá cổ phiếu NBB (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.88%)
 • Giá cổ phiếu NBC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.66%)
 • Giá cổ phiếu NBP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,100đ (so với giá phiên trước 23,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 96,100đ (so với giá phiên trước 97,400đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu NDN (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.89%)
 • Giá cổ phiếu NDX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 48,500đ (so với giá phiên trước 49,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.02%)
 • Giá cổ phiếu NFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 20,100đ (so với giá phiên trước 19,900đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.75%)
 • Giá cổ phiếu NHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHH (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.76%)
 • Giá cổ phiếu NHT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 23,900đ (so với giá phiên trước 23,100đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.25%)
 • Giá cổ phiếu NKG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,700đ (so với giá phiên trước 17,800đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.06%)
 • Giá cổ phiếu NLG (ngành Bất động sản) có thị giá là 36,100đ (so với giá phiên trước 35,800đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.70%)
 • Giá cổ phiếu NNC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.90%)
 • Giá cổ phiếu NRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.69%)
 • Giá cổ phiếu NSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 91,800đ (so với giá phiên trước 93,500đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.82%)
 • Giá cổ phiếu NSH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 5,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NST (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.60%)
 • Giá cổ phiếu NT2 (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,300đ (so với giá phiên trước 24,800đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.81%)
 • Giá cổ phiếu NTH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 44,500đ (so với giá phiên trước 44,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 25,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.19%)
 • Giá cổ phiếu NTP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 37,400đ (so với giá phiên trước 37,100đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.81%)
 • Giá cổ phiếu NVB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 31,000đ (so với giá phiên trước 32,400đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.32%)
 • Giá cổ phiếu NVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 74,400đ (so với giá phiên trước 74,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.13%)
 • Giá cổ phiếu NVT (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu OCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 16,800đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.49%)
 • Giá cổ phiếu OCH (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.75%)
 • Giá cổ phiếu OGC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,100đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.64%)
 • Giá cổ phiếu ONE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.11%)
 • Giá cổ phiếu OPC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 56,200đ (so với giá phiên trước 56,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.35%)
 • Giá cổ phiếu ORS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 14,700đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.05%)
 • Giá cổ phiếu PAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 36,600đ (so với giá phiên trước 37,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.08%)
 • Giá cổ phiếu PAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,600đ (so với giá phiên trước 20,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu PBP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.87%)
 • Giá cổ phiếu PC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 40,000đ (so với giá phiên trước 39,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27%)
 • Giá cổ phiếu PCE (ngành Hóa chất) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 24,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PCG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.13%)
 • Giá cổ phiếu PCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.72%)
 • Giá cổ phiếu PDB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.65%)
 • Giá cổ phiếu PDC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu PDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 101,600đ (so với giá phiên trước 101,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PDR (ngành Bất động sản) có thị giá là 52,400đ (so với giá phiên trước 51,800đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.16%)
 • Giá cổ phiếu PEN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PET (ngành Bán lẻ) có thị giá là 35,800đ (so với giá phiên trước 37,600đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.79%)
 • Giá cổ phiếu PGC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 19,100đ (so với giá phiên trước 19,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.53%)
 • Giá cổ phiếu PGD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,900đ (so với giá phiên trước 32,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.93%)
 • Giá cổ phiếu PGI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.48%)
 • Giá cổ phiếu PGN (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 11,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PGS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,400đ (so với giá phiên trước 24,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.41%)
 • Giá cổ phiếu PGT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.67%)
 • Giá cổ phiếu PGV (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,900đ (so với giá phiên trước 26,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.15%)
 • Giá cổ phiếu PHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.68%)
 • Giá cổ phiếu PHN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 37,800đ (so với giá phiên trước 37,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 17,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHR (ngành Hóa chất) có thị giá là 64,800đ (so với giá phiên trước 65,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.31%)
 • Giá cổ phiếu PIA (ngành Viễn thông) có thị giá là 29,100đ (so với giá phiên trước 29,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.90%)
 • Giá cổ phiếu PJC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,100đ (so với giá phiên trước 27,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PJT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.74%)
 • Giá cổ phiếu PLC (ngành Hóa chất) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu PLP (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.27%)
 • Giá cổ phiếu PLX (ngành Dầu khí) có thị giá là 40,600đ (so với giá phiên trước 40,300đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.74%)
 • Giá cổ phiếu PMB (ngành Hóa chất) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 63,100đ (so với giá phiên trước 69,000đ giảm -5,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.55%)
 • Giá cổ phiếu PME (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 80,200đ (so với giá phiên trước 75,000đ tăng 5,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.93%)
 • Giá cổ phiếu PMG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.37%)
 • Giá cổ phiếu PMP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 14,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PNC (ngành Truyền thông) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 9,700đ giảm 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.00%)
 • Giá cổ phiếu PNJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 128,200đ (so với giá phiên trước 128,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.23%)
 • Giá cổ phiếu POM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.28%)
 • Giá cổ phiếu POT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 28,300đ (so với giá phiên trước 30,000đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.67%)
 • Giá cổ phiếu POW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 13,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PPC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.14%)
 • Giá cổ phiếu PPE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,200đ (so với giá phiên trước 14,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PPP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 15,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu PPS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 12,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.78%)
 • Giá cổ phiếu PPY (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 18,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRE (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,000đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.44%)
 • Giá cổ phiếu PSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSD (ngành Bán lẻ) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 21,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu PSE (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.29%)
 • Giá cổ phiếu PSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 6,900đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.35%)
 • Giá cổ phiếu PSW (ngành Hóa chất) có thị giá là 14,900đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.97%)
 • Giá cổ phiếu PTB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 61,400đ (so với giá phiên trước 60,400đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.66%)
 • Giá cổ phiếu PTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.45%)
 • Giá cổ phiếu PTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PTI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 71,800đ (so với giá phiên trước 71,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%)
 • Giá cổ phiếu PTS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PV2 (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.86%)
 • Giá cổ phiếu PVB (ngành Dầu khí) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.70%)
 • Giá cổ phiếu PVC (ngành Dầu khí) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 16,100đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.07%)
 • Giá cổ phiếu PVD (ngành Dầu khí) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 16,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.20%)
 • Giá cổ phiếu PVG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.00%)
 • Giá cổ phiếu PVI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 47,800đ (so với giá phiên trước 48,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.62%)
 • Giá cổ phiếu PVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PVS (ngành Dầu khí) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 23,900đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.51%)
 • Giá cổ phiếu PVT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 20,500đ (so với giá phiên trước 20,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.49%)
 • Giá cổ phiếu PXS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.95%)
 • Giá cổ phiếu QBS (ngành Hóa chất) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 3,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.90%)
 • Giá cổ phiếu QCG (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.93%)
 • Giá cổ phiếu QHD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 52,000đ (so với giá phiên trước 52,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QST (ngành Truyền thông) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 17,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 16,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu RAL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 95,000đ (so với giá phiên trước 97,900đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.96%)
 • Giá cổ phiếu RCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,800đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.25%)
 • Giá cổ phiếu RDP (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 7,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.94%)
 • Giá cổ phiếu REE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 86,000đ (so với giá phiên trước 86,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.23%)
 • Giá cổ phiếu RIC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.85%)
 • Giá cổ phiếu ROS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,900đ (so với giá phiên trước 2,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.69%)
 • Giá cổ phiếu S4A (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 36,100đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.11%)
 • Giá cổ phiếu S55 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 59,500đ (so với giá phiên trước 59,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu S99 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SAB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 153,900đ (so với giá phiên trước 154,600đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.45%)
 • Giá cổ phiếu SAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 65,000đ (so với giá phiên trước 65,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SAM (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 10,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.92%)
 • Giá cổ phiếu SAV (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 18,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.99%)
 • Giá cổ phiếu SBA (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 21,900đ (so với giá phiên trước 21,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.46%)
 • Giá cổ phiếu SBT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 18,700đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.09%)
 • Giá cổ phiếu SBV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 14,200đ (so với giá phiên trước 14,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.35%)
 • Giá cổ phiếu SC5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.21%)
 • Giá cổ phiếu SCD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.08%)
 • Giá cổ phiếu SCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 69,800đ (so với giá phiên trước 68,500đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.90%)
 • Giá cổ phiếu SCI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SCR (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.21%)
 • Giá cổ phiếu SCS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 156,000đ (so với giá phiên trước 158,700đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.70%)
 • Giá cổ phiếu SD2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.43%)
 • Giá cổ phiếu SD4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.11%)
 • Giá cổ phiếu SD6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,500đ (so với giá phiên trước 7,900đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.59%)
 • Giá cổ phiếu SDA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.46%)
 • Giá cổ phiếu SDC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,400đ (so với giá phiên trước 24,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 52,800đ (so với giá phiên trước 52,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDU (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 23,100đ tăng 1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.23%)
 • Giá cổ phiếu SEB (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 41,400đ (so với giá phiên trước 41,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SED (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,700đ (so với giá phiên trước 20,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu SFC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 22,500đ (so với giá phiên trước 22,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 14,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.26%)
 • Giá cổ phiếu SFI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 58,600đ (so với giá phiên trước 62,500đ giảm -3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.24%)
 • Giá cổ phiếu SFN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 82,500đ (so với giá phiên trước 82,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGD (ngành Truyền thông) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 28,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 67,500đ (so với giá phiên trước 68,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.74%)
 • Giá cổ phiếu SGR (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 17,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.14%)
 • Giá cổ phiếu SGT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 25,600đ (so với giá phiên trước 26,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu SHA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.19%)
 • Giá cổ phiếu SHB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.37%)
 • Giá cổ phiếu SHE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SHI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 14,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.03%)
 • Giá cổ phiếu SHN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.14%)
 • Giá cổ phiếu SHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 28,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SHS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 13,600đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.62%)
 • Giá cổ phiếu SIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 15,300đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.54%)
 • Giá cổ phiếu SJ1 (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SJD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 17,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.64%)
 • Giá cổ phiếu SJE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SJF (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.88%)
 • Giá cổ phiếu SJS (ngành Bất động sản) có thị giá là 72,000đ (so với giá phiên trước 71,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.14%)
 • Giá cổ phiếu SKG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.33%)
 • Giá cổ phiếu SLS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 127,500đ (so với giá phiên trước 126,000đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.19%)
 • Giá cổ phiếu SMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu SMB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 40,700đ (so với giá phiên trước 40,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.49%)
 • Giá cổ phiếu SMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.55%)
 • Giá cổ phiếu SMN (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.71%)
 • Giá cổ phiếu SMT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 12,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.34%)
 • Giá cổ phiếu SPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SPI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 5,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.09%)
 • Giá cổ phiếu SPM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 18,000đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.39%)
 • Giá cổ phiếu SRA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.90%)
 • Giá cổ phiếu SRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.61%)
 • Giá cổ phiếu SRF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 31,700đ (so với giá phiên trước 31,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.16%)
 • Giá cổ phiếu SSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 18,800đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.79%)
 • Giá cổ phiếu SSM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ST8 (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.85%)
 • Giá cổ phiếu STB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 21,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.33%)
 • Giá cổ phiếu STC (ngành Truyền thông) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 30,400đ tăng 1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.27%)
 • Giá cổ phiếu STK (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 50,500đ (so với giá phiên trước 51,200đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.37%)
 • Giá cổ phiếu STP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.22%)
 • Giá cổ phiếu SVC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 102,700đ (so với giá phiên trước 102,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.20%)
 • Giá cổ phiếu SVI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 73,100đ (so với giá phiên trước 73,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 5,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.31%)
 • Giá cổ phiếu SZB (ngành Bất động sản) có thị giá là 37,500đ (so với giá phiên trước 37,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.27%)
 • Giá cổ phiếu SZC (ngành Bất động sản) có thị giá là 45,300đ (so với giá phiên trước 45,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.56%)
 • Giá cổ phiếu SZL (ngành Bất động sản) có thị giá là 57,000đ (so với giá phiên trước 57,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu TA9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,900đ (so với giá phiên trước 14,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TAC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 57,000đ (so với giá phiên trước 54,200đ tăng 2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.17%)
 • Giá cổ phiếu TAR (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 26,600đ (so với giá phiên trước 26,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TBC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TBX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,300đ (so với giá phiên trước 22,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TC6 (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.10%)
 • Giá cổ phiếu TCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 35,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27%)
 • Giá cổ phiếu TCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.42%)
 • Giá cổ phiếu TCH (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 10,700đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.34%)
 • Giá cổ phiếu TCL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.27%)
 • Giá cổ phiếu TCM (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 46,500đ (so với giá phiên trước 46,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TCO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.97%)
 • Giá cổ phiếu TCR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.36%)
 • Giá cổ phiếu TCT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 39,000đ (so với giá phiên trước 38,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.13%)
 • Giá cổ phiếu TDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 11,100đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.34%)
 • Giá cổ phiếu TDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.18%)
 • Giá cổ phiếu TDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,500đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.45%)
 • Giá cổ phiếu TDM (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 40,700đ (so với giá phiên trước 41,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.73%)
 • Giá cổ phiếu TDN (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.80%)
 • Giá cổ phiếu TDP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 26,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 43,000đ (so với giá phiên trước 43,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TEG (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 31,200đ (so với giá phiên trước 31,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TFC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu TGG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu THB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THD (ngành Bất động sản) có thị giá là 56,800đ (so với giá phiên trước 56,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.18%)
 • Giá cổ phiếu THG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 50,500đ (so với giá phiên trước 51,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.17%)
 • Giá cổ phiếu THI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.00%)
 • Giá cổ phiếu THS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 18,400đ (so với giá phiên trước 18,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.83%)
 • Giá cổ phiếu TIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 12,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.79%)
 • Giá cổ phiếu TIP (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 23,900đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.61%)
 • Giá cổ phiếu TIX (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,700đ (so với giá phiên trước 32,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 14,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TKC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.35%)
 • Giá cổ phiếu TKU (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 20,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.21%)
 • Giá cổ phiếu TLG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 49,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.20%)
 • Giá cổ phiếu TLH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,100đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.18%)
 • Giá cổ phiếu TMC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 53,500đ (so với giá phiên trước 54,500đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.83%)
 • Giá cổ phiếu TMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 82,000đ (so với giá phiên trước 80,800đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.49%)
 • Giá cổ phiếu TMT (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.30%)
 • Giá cổ phiếu TMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.92%)
 • Giá cổ phiếu TN1 (ngành Bất động sản) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 26,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TNA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.28%)
 • Giá cổ phiếu TNC (ngành Hóa chất) có thị giá là 50,200đ (so với giá phiên trước 50,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TNG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,700đ (so với giá phiên trước 30,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.32%)
 • Giá cổ phiếu TNH (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 42,900đ (so với giá phiên trước 41,000đ tăng 1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.63%)
 • Giá cổ phiếu TNI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 3,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.26%)
 • Giá cổ phiếu TNT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu TOT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu TPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.21%)
 • Giá cổ phiếu TPH (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRA (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 92,000đ (so với giá phiên trước 93,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.08%)
 • Giá cổ phiếu TRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 41,300đ (so với giá phiên trước 41,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSC (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu TST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,200đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.10%)
 • Giá cổ phiếu TTA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 11,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu TTB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 3,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.53%)
 • Giá cổ phiếu TTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,800đ (so với giá phiên trước 12,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu TTF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.10%)
 • Giá cổ phiếu TTH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu TTL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 16,800đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.17%)
 • Giá cổ phiếu TTT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 43,000đ (so với giá phiên trước 43,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTZ (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,900đ (so với giá phiên trước 2,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV2 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 43,900đ (so với giá phiên trước 44,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.57%)
 • Giá cổ phiếu TV3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV4 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu TVB (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TVC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 7,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27%)
 • Giá cổ phiếu TVD (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.68%)
 • Giá cổ phiếu TVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 32,300đ (so với giá phiên trước 32,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.16%)
 • Giá cổ phiếu TVT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.99%)
 • Giá cổ phiếu TXM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TYA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 16,200đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.17%)
 • Giá cổ phiếu UDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.12%)
 • Giá cổ phiếu UIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 39,800đ (so với giá phiên trước 40,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.73%)
 • Giá cổ phiếu UNI (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.63%)
 • Giá cổ phiếu V12 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 13,900đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.47%)
 • Giá cổ phiếu V21 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.47%)
 • Giá cổ phiếu VAF (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 11,800đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.81%)
 • Giá cổ phiếu VBC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 33,500đ (so với giá phiên trước 33,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,100đ (so với giá phiên trước 23,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.86%)
 • Giá cổ phiếu VC3 (ngành Bất động sản) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 44,300đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.58%)
 • Giá cổ phiếu VC6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.32%)
 • Giá cổ phiếu VC7 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.13%)
 • Giá cổ phiếu VC9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.63%)
 • Giá cổ phiếu VCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 74,000đ (so với giá phiên trước 74,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.07%)
 • Giá cổ phiếu VCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 237,500đ (so với giá phiên trước 237,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 17,500đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.00%)
 • Giá cổ phiếu VCI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 35,400đ (so với giá phiên trước 33,100đ tăng 2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.96%)
 • Giá cổ phiếu VCM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 73,500đ (so với giá phiên trước 74,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.21%)
 • Giá cổ phiếu VDL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 38,000đ (so với giá phiên trước 38,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.03%)
 • Giá cổ phiếu VE1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 4,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.90%)
 • Giá cổ phiếu VE4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 81,000đ (so với giá phiên trước 81,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.90%)
 • Giá cổ phiếu VFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 48,000đ (so với giá phiên trước 48,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.03%)
 • Giá cổ phiếu VGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 52,900đ (so với giá phiên trước 52,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.57%)
 • Giá cổ phiếu VGP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 25,000đ tăng 2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.00%)
 • Giá cổ phiếu VGS (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,600đ (so với giá phiên trước 17,200đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.33%)
 • Giá cổ phiếu VHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 90,000đ (so với giá phiên trước 93,500đ giảm -3,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.74%)
 • Giá cổ phiếu VHE (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VHL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,100đ (so với giá phiên trước 25,200đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.33%)
 • Giá cổ phiếu VHM (ngành Bất động sản) có thị giá là 61,400đ (so với giá phiên trước 62,100đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.13%)
 • Giá cổ phiếu VIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 21,500đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.81%)
 • Giá cổ phiếu VIC (ngành Bất động sản) có thị giá là 72,600đ (so với giá phiên trước 73,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.22%)
 • Giá cổ phiếu VID (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.34%)
 • Giá cổ phiếu VIE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.00%)
 • Giá cổ phiếu VIP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.94%)
 • Giá cổ phiếu VIS (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 9,600đ giảm 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.77%)
 • Giá cổ phiếu VIT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 20,900đ (so với giá phiên trước 20,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIX (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,000đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.93%)
 • Giá cổ phiếu VJC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 130,100đ (so với giá phiên trước 130,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.08%)
 • Giá cổ phiếu VKC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu VLA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 62,000đ (so với giá phiên trước 62,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VMC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,200đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.52%)
 • Giá cổ phiếu VMD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,300đ (so với giá phiên trước 22,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.76%)
 • Giá cổ phiếu VMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 46,500đ (so với giá phiên trước 46,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VND (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 17,400đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.90%)
 • Giá cổ phiếu VNE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.43%)
 • Giá cổ phiếu VNF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.70%)
 • Giá cổ phiếu VNG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.18%)
 • Giá cổ phiếu VNL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 19,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.06%)
 • Giá cổ phiếu VNM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 73,700đ (so với giá phiên trước 72,200đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.08%)
 • Giá cổ phiếu VNR (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.93%)
 • Giá cổ phiếu VNT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 82,000đ (so với giá phiên trước 82,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VOS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 17,300đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.91%)
 • Giá cổ phiếu VPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 29,100đ (so với giá phiên trước 29,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.34%)
 • Giá cổ phiếu VPD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 19,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.38%)
 • Giá cổ phiếu VPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 29,200đ (so với giá phiên trước 29,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.69%)
 • Giá cổ phiếu VPH (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.03%)
 • Giá cổ phiếu VPI (ngành Bất động sản) có thị giá là 62,300đ (so với giá phiên trước 63,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.11%)
 • Giá cổ phiếu VPS (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.12%)
 • Giá cổ phiếu VRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 28,700đ (so với giá phiên trước 28,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.35%)
 • Giá cổ phiếu VSA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 29,800đ (so với giá phiên trước 29,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 41,500đ (so với giá phiên trước 41,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.36%)
 • Giá cổ phiếu VSH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 44,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.22%)
 • Giá cổ phiếu VSI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VSM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 11,200đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.70%)
 • Giá cổ phiếu VTC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,100đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.76%)
 • Giá cổ phiếu VTL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 11,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.71%)
 • Giá cổ phiếu VTO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.28%)
 • Giá cổ phiếu VTV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.96%)
 • Giá cổ phiếu VTZ (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.00%)
 • Giá cổ phiếu VXB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 16,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu WCS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 165,000đ (so với giá phiên trước 173,000đ giảm -8,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.62%)
 • Giá cổ phiếu WSS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.25%)
 • Giá cổ phiếu X20 (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YBM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YEG (ngành Truyền thông) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 22,300đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.14%)

Bảng giá cổ phiếu sàn UPCOM hôm nay

Tại sàn UPCOM, theo khảo sát lúc 12:48 ngày 04/07, giá cổ phiếu của tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đang giao dịch hiện tại cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:48 - 04/07/2022
NgànhThị giáPhiên TrướcBiến động giá 1 ngày% Biến động giá 1 ngày
AAA Hóa chất 11,500 11,300 200 1.33%
AAM Thực phẩm & Đồ uống 11,200 11,600 -400 -3.46%
AAT Hàng cá nhân & Gia dụng 9,500 9,300 200 2.15%
AAV Bất động sản 8,700 8,500 200 2.35%
ABR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,200 13,200 0 0.00%
ABS Bán lẻ 11,600 10,800 800 6.91%
ABT Thực phẩm & Đồ uống 38,900 39,100 -200 -0.38%
ACB Ngân hàng 24,100 24,000 100 0.21%
ACC Xây dựng và Vật liệu 14,100 14,100 0 0.00%
ACL Thực phẩm & Đồ uống 24,400 24,300 100 0.41%
ACM Tài nguyên cơ bản 1,300 1,400 -100 -7.14%
ADC Truyền thông 20,500 20,900 -400 -1.91%
ADG Truyền thông 37,000 37,700 -700 -1.86%
ADS Hàng cá nhân & Gia dụng 19,200 19,500 -300 -1.54%
AGG Bất động sản 38,000 38,100 -100 -0.13%
AGM Thực phẩm & Đồ uống 26,200 27,200 -1,000 -3.68%
AGR Dịch vụ tài chính 9,800 9,400 400 4.14%
ALT Truyền thông 18,300 19,700 -1,400 -7.11%
AMC Tài nguyên cơ bản 24,000 26,400 -2,400 -9.09%
AMD Bất động sản 3,000 2,900 100 2.40%
AME Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 10,700 0 0.00%
AMV Dược phẩm và Y tế 8,100 8,100 0 0.00%
ANV Thực phẩm & Đồ uống 51,600 53,000 -1,400 -2.64%
APC Dược phẩm và Y tế 18,500 18,600 -100 -0.54%
APG Dịch vụ tài chính 6,400 6,200 200 2.56%
APH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,000 200 1.67%
API Bất động sản 37,000 34,500 2,500 7.25%
APP Hóa chất 8,900 8,900 0 0.00%
APS Dịch vụ tài chính 13,800 12,700 1,100 8.66%
ARM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 45,000 45,000 0 0.00%
ART Dịch vụ tài chính 4,600 4,500 100 2.22%
ASG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,900 27,700 1,200 4.33%
ASM Thực phẩm & Đồ uống 15,000 15,000 0 0.00%
ASP Tiện ích cộng đồng 6,600 6,800 -200 -2.24%
AST Bán lẻ 57,900 57,900 0 0.00%
ATS Du lịch và giải trí 17,000 17,000 0 0.00%
BAB Ngân hàng 17,400 17,600 -200 -1.14%
BAF Thực phẩm & Đồ uống 34,900 33,200 1,700 5.12%
BAX Xây dựng và Vật liệu 81,500 81,500 0 0.00%
BBC Thực phẩm & Đồ uống 75,500 80,900 -5,400 -6.67%
BBS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,500 11,400 1,100 9.65%
BCC Xây dựng và Vật liệu 14,000 14,000 0 0.00%
BCE Xây dựng và Vật liệu 8,900 8,900 0 0.11%
BCF Thực phẩm & Đồ uống 37,600 34,600 3,000 8.67%
BCG Dịch vụ tài chính 14,000 14,100 -100 -0.71%
BCM Bất động sản 63,200 67,000 -3,800 -5.67%
BDB Truyền thông 11,500 11,500 0 0.00%
BED Truyền thông 39,700 39,700 0 0.00%
BFC Hóa chất 22,900 23,100 -200 -0.87%
BHN Thực phẩm & Đồ uống 52,100 52,700 -600 -1.14%
BIC Bảo hiểm 27,300 28,200 -900 -3.19%
BID Ngân hàng 35,100 33,500 1,600 4.63%
BII Bất động sản 4,400 4,500 -100 -2.22%
BKC Tài nguyên cơ bản 6,100 6,500 -400 -6.15%
BKG Hàng cá nhân & Gia dụng 5,500 5,500 0 0.55%
BLF Thực phẩm & Đồ uống 3,300 3,600 -300 -8.33%
BMC Tài nguyên cơ bản 12,900 13,500 -600 -4.09%
BMI Bảo hiểm 30,000 29,400 600 2.04%
BMP Xây dựng và Vật liệu 57,200 57,700 -500 -0.87%
BNA Thực phẩm & Đồ uống 19,300 19,800 -500 -2.53%
BPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 10,100 600 5.94%
BRC Hóa chất 13,000 13,300 -300 -1.89%
BSC Bán lẻ 14,400 14,400 0 0.00%
BSI Dịch vụ tài chính 23,900 22,300 1,600 6.94%
BST Truyền thông 13,700 13,700 0 0.00%
BTP Tiện ích cộng đồng 16,900 16,700 200 0.90%
BTS Xây dựng và Vật liệu 7,700 7,700 0 0.00%
BTT Bán lẻ 45,500 47,000 -1,500 -3.19%
BTW Tiện ích cộng đồng 32,000 32,000 0 0.00%
BVH Bảo hiểm 53,100 52,500 600 1.14%
BVS Dịch vụ tài chính 18,600 18,000 600 3.33%
BWE Tiện ích cộng đồng 51,100 51,000 100 0.20%
BXH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,500 0 0.00%
C32 Xây dựng và Vật liệu 24,800 24,900 -100 -0.40%
C47 Xây dựng và Vật liệu 13,400 13,200 200 1.14%
C69 Xây dựng và Vật liệu 10,000 10,000 0 0.00%
C92 Xây dựng và Vật liệu 4,600 4,600 0 0.00%
CAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 11,100 -400 -3.60%
CAN Thực phẩm & Đồ uống 65,800 65,800 0 0.00%
CAP Tài nguyên cơ bản 71,500 72,000 -500 -0.69%
CAV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 56,500 56,000 500 0.89%
CCI Tiện ích cộng đồng 27,700 29,200 -1,500 -5.14%
CCL Bất động sản 9,900 10,100 -200 -1.89%
CCR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,500 17,400 1,100 6.32%
CDC Xây dựng và Vật liệu 17,100 17,200 -100 -0.58%
CDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,100 29,000 -1,900 -6.55%
CEE Xây dựng và Vật liệu 13,000 14,000 -1,000 -6.83%
CEO Bất động sản 28,000 26,300 1,700 6.46%
CET Hàng cá nhân & Gia dụng 5,600 6,100 -500 -8.20%
CHP Tiện ích cộng đồng 23,600 23,500 100 0.21%
CIA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,800 12,200 -400 -3.28%
CIG Xây dựng và Vật liệu 6,500 6,200 300 5.05%
CII Xây dựng và Vật liệu 16,300 15,900 400 2.52%
CJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,000 22,000 0 0.00%
CKG Bất động sản 13,100 12,700 400 3.15%
CKV Công nghệ thông tin 21,000 20,000 1,000 5.00%
CLC Hàng cá nhân & Gia dụng 36,500 36,300 200 0.55%
CLH Xây dựng và Vật liệu 32,400 32,500 -100 -0.31%
CLL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,500 28,700 -200 -0.70%
CLM Tài nguyên cơ bản 32,000 32,000 0 0.00%
CLW Tiện ích cộng đồng 35,500 35,500 0 0.00%
CMC Ô tô và phụ tùng 8,100 8,500 -400 -4.71%
CMG Công nghệ thông tin 62,000 58,500 3,500 5.98%
CMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,000 9,800 200 2.04%
CMV Bán lẻ 12,600 13,100 -500 -3.46%
CMX Thực phẩm & Đồ uống 17,000 17,000 0 0.00%
CNG Tiện ích cộng đồng 36,500 37,200 -700 -1.88%
COM Bán lẻ 46,600 50,000 -3,400 -6.80%
CPC Hóa chất 17,900 17,900 0 0.00%
CRC Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,500 -300 -4.90%
CRE Bất động sản 22,000 22,000 0 0.00%
CSC Bất động sản 54,500 55,300 -800 -1.45%
CSM Ô tô và phụ tùng 17,400 17,800 -400 -1.97%
CSV Hóa chất 44,600 44,800 -200 -0.34%
CTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,900 24,700 200 0.81%
CTC Du lịch và giải trí 4,300 4,200 100 2.38%
CTD Xây dựng và Vật liệu 53,800 53,800 0 0.00%
CTF Ô tô và phụ tùng 28,500 27,200 1,300 4.78%
CTG Ngân hàng 27,000 26,200 800 3.06%
CTI Xây dựng và Vật liệu 13,100 12,900 200 1.55%
CTP Thực phẩm & Đồ uống 5,500 5,600 -100 -1.79%
CTR Xây dựng và Vật liệu 63,700 62,000 1,700 2.74%
CTS Dịch vụ tài chính 16,000 15,200 800 4.92%
CTT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,900 15,900 0 0.00%
CTX Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,300 200 2.74%
CVN Dược phẩm và Y tế 6,200 6,100 100 1.64%
CVT Xây dựng và Vật liệu 39,100 41,800 -2,700 -6.46%
CX8 Xây dựng và Vật liệu 10,200 11,300 -1,100 -9.73%
D11 Bất động sản 15,300 15,900 -600 -3.77%
D2D Bất động sản 41,300 41,500 -200 -0.48%
DAD Truyền thông 24,000 24,000 0 0.00%
DAE Truyền thông 24,000 24,000 0 0.00%
DAG Hóa chất 5,300 5,300 0 -0.75%
DAH Du lịch và giải trí 6,900 6,900 0 0.14%
DAT Thực phẩm & Đồ uống 16,200 17,400 -1,200 -6.90%
DBC Thực phẩm & Đồ uống 21,000 19,600 1,400 6.89%
DBD Dược phẩm và Y tế 41,200 41,400 -200 -0.48%
DBT Dược phẩm và Y tế 11,600 11,900 -300 -2.11%
DC2 Xây dựng và Vật liệu 8,400 8,000 400 5.00%
DC4 Xây dựng và Vật liệu 8,400 8,500 -100 -0.59%
DCL Dược phẩm và Y tế 25,000 25,100 -100 -0.40%
DCM Hóa chất 31,500 32,800 -1,300 -3.82%
DDG Tiện ích cộng đồng 39,300 39,300 0 0.00%
DGC Hóa chất 112,000 116,500 -4,500 -3.86%
DGW Bán lẻ 63,500 116,000 -52,500 -45.26%
DHA Xây dựng và Vật liệu 36,500 37,100 -600 -1.49%
DHC Tài nguyên cơ bản 67,000 65,000 2,000 3.08%
DHG Dược phẩm và Y tế 87,900 87,800 100 0.11%
DHM Tài nguyên cơ bản 10,200 10,100 100 0.99%
DHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,600 10,600 0 0.00%
DHT Bán lẻ 40,500 40,900 -400 -0.98%
DIG Bất động sản 36,500 35,400 1,100 3.11%
DIH Xây dựng và Vật liệu 28,100 28,300 -200 -0.71%
DL1 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,900 5,000 -100 -2.00%
DLG Tài nguyên cơ bản 3,800 3,800 0 0.00%
DMC Dược phẩm và Y tế 50,500 50,500 0 0.00%
DNC Tiện ích cộng đồng 61,300 61,300 0 0.00%
DNM Dược phẩm và Y tế 29,000 31,000 -2,000 -6.45%
DNP Xây dựng và Vật liệu 24,900 24,900 0 0.00%
DP3 Dược phẩm và Y tế 90,000 90,000 0 0.00%
DPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,000 0 0.00%
DPG Xây dựng và Vật liệu 45,300 48,700 -3,400 -6.98%
DPM Hóa chất 49,500 51,100 -1,600 -3.04%
DPR Hóa chất 70,800 71,800 -1,000 -1.39%
DQC Hàng cá nhân & Gia dụng 22,400 22,500 -100 -0.44%
DRC Ô tô và phụ tùng 27,500 27,200 300 1.10%
DRH Bất động sản 8,400 8,300 100 0.72%
DRL Tiện ích cộng đồng 60,000 62,000 -2,000 -3.23%
DS3 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,200 5,100 100 1.96%
DSN Du lịch và giải trí 46,100 47,400 -1,300 -2.64%
DST Truyền thông 7,200 6,600 600 9.09%
DTA Bất động sản 8,400 8,500 -100 -1.06%
DTC Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,700 0 0.00%
DTD Xây dựng và Vật liệu 22,500 22,400 100 0.45%
DTK Tiện ích cộng đồng 12,700 12,700 0 0.00%
DTL Tài nguyên cơ bản 25,800 25,800 0 0.00%
DTT Hóa chất 17,000 15,900 1,100 6.60%
DVG Xây dựng và Vật liệu 8,100 8,500 -400 -4.71%
DVP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 51,200 51,900 -700 -1.35%
DXG Bất động sản 19,700 19,500 200 1.03%
DXP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,100 13,000 100 0.77%
DXS Bất động sản 17,400 18,400 -1,000 -5.43%
DXV Xây dựng và Vật liệu 5,200 5,200 0 0.78%
DZM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,100 6,900 200 2.90%
EBS Truyền thông 10,000 11,100 -1,100 -9.91%
ECI Truyền thông 25,600 25,600 0 0.00%
EIB Ngân hàng 32,400 32,000 400 1.25%
EID Truyền thông 20,600 20,600 0 0.00%
ELC Công nghệ thông tin 15,700 15,600 100 0.64%
EMC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,300 20,400 -1,100 -5.39%
EVE Hàng cá nhân & Gia dụng 14,400 14,400 0 0.00%
EVF Dịch vụ tài chính 9,900 10,000 -100 -1.00%
EVG Xây dựng và Vật liệu 6,500 6,300 200 2.83%
EVS Dịch vụ tài chính 25,600 27,600 -2,000 -7.25%
FCM Xây dựng và Vật liệu 4,900 4,900 0 0.82%
FCN Xây dựng và Vật liệu 12,700 12,500 200 1.60%
FDC Bất động sản 24,000 24,000 0 0.00%
FID Bất động sản 3,000 3,200 -200 -6.25%
FIR Bất động sản 42,000 42,200 -200 -0.47%
FIT Dịch vụ tài chính 6,400 6,400 0 0.00%
FLC Bất động sản 5,800 5,700 100 0.87%
FMC Thực phẩm & Đồ uống 58,800 58,800 0 0.00%
FPT Công nghệ thông tin 88,000 86,200 1,800 2.09%
FRT Bán lẻ 88,800 91,200 -2,400 -2.63%
FTM Hàng cá nhân & Gia dụng 2,700 2,900 -200 -6.97%
FTS Dịch vụ tài chính 38,700 36,200 2,500 6.91%
FUCTVGF3 Dịch vụ tài chính 13,200 13,200 0 0.00%
FUCVREIT Dịch vụ tài chính 9,400 9,400 0 0.00%
GAB Xây dựng và Vật liệu 196,400 196,400 0 0.00%
GAS Tiện ích cộng đồng 113,000 115,500 -2,500 -2.16%
GDT Hàng cá nhân & Gia dụng 45,000 45,200 -200 -0.44%
GDW Tiện ích cộng đồng 31,400 31,400 0 0.00%
GEG Tiện ích cộng đồng 24,000 24,500 -500 -2.04%
GEX Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,900 19,600 300 1.53%
GIC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,900 16,000 -100 -0.63%
GIL Hàng cá nhân & Gia dụng 56,600 56,000 600 1.07%
GKM Xây dựng và Vật liệu 46,100 46,800 -700 -1.50%
GLT Hàng cá nhân & Gia dụng 30,000 30,000 0 0.00%
GMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 50,000 50,000 0 0.00%
GMC Hàng cá nhân & Gia dụng 22,700 22,700 0 0.00%
GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 51,400 52,000 -600 -1.15%
GMH Xây dựng và Vật liệu 17,300 17,100 200 0.87%
GMX Xây dựng và Vật liệu 16,000 16,500 -500 -3.03%
GSP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,600 10,500 100 0.47%
GTA Tài nguyên cơ bản 14,500 15,200 -700 -4.61%
GVR Hóa chất 22,600 22,500 100 0.22%
HAD Thực phẩm & Đồ uống 14,500 14,500 0 0.00%
HAG Thực phẩm & Đồ uống 8,900 8,300 600 6.97%
HAH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 71,300 72,500 -1,200 -1.66%
HAI Hóa chất 2,500 2,500 0 1.23%
HAP Tài nguyên cơ bản 6,900 6,900 0 -0.29%
HAR Bất động sản 4,900 4,900 0 0.41%
HAS Xây dựng và Vật liệu 11,300 10,900 400 3.69%
HAT Thực phẩm & Đồ uống 17,900 17,900 0 0.00%
HAX Ô tô và phụ tùng 19,600 19,400 200 0.77%
HBC Xây dựng và Vật liệu 17,800 16,600 1,200 6.91%
HBS Dịch vụ tài chính 6,400 6,500 -100 -1.54%
HCC Xây dựng và Vật liệu 10,600 11,100 -500 -4.50%
HCD Hóa chất 7,900 8,200 -300 -3.09%
HCM Dịch vụ tài chính 21,600 20,200 1,400 6.93%
HCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,000 17,000 0 0.00%
HDA Xây dựng và Vật liệu 11,300 11,600 -300 -2.59%
HDB Ngân hàng 24,500 24,000 500 2.08%
HDC Bất động sản 37,300 37,000 300 0.81%
HDG Bất động sản 54,900 56,500 -1,600 -2.83%
HEV Truyền thông 45,800 45,800 0 0.00%
HGM Tài nguyên cơ bản 60,500 60,500 0 0.00%
HHC Thực phẩm & Đồ uống 98,900 98,900 0 0.00%
HHG Du lịch và giải trí 2,700 2,800 -100 -3.57%
HHP Tài nguyên cơ bản 9,700 9,600 100 0.52%
HHS Ô tô và phụ tùng 5,600 5,500 100 1.08%
HHV Xây dựng và Vật liệu 11,600 11,700 -100 -0.43%
HID Xây dựng và Vật liệu 5,800 5,900 -100 -1.36%
HII Hóa chất 6,900 6,900 0 0.59%
HJS Tiện ích cộng đồng 36,100 36,100 0 0.00%
HKT Thực phẩm & Đồ uống 4,900 4,800 100 2.08%
HLC Tài nguyên cơ bản 15,200 14,800 400 2.70%
HLD Bất động sản 27,500 27,000 500 1.85%
HMC Tài nguyên cơ bản 16,000 16,100 -100 -0.31%
HMH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,400 17,000 400 2.35%
HMR Xây dựng và Vật liệu 10,000 10,000 0 0.00%
HNG Thực phẩm & Đồ uống 5,200 5,000 200 4.00%
HOM Xây dựng và Vật liệu 6,900 6,900 0 0.00%
HOT Du lịch và giải trí 35,500 35,300 200 0.57%
HPG Tài nguyên cơ bản 22,400 22,300 100 0.45%
HPM Tài nguyên cơ bản 19,700 19,700 0 0.00%
HPX Bất động sản 27,300 27,300 0 0.00%
HQC Bất động sản 4,000 3,900 100 2.85%
HRC Hóa chất 59,000 56,000 3,000 5.36%
HSG Tài nguyên cơ bản 16,900 16,100 800 4.97%
HSL Thực phẩm & Đồ uống 6,100 6,300 -200 -2.54%
HT1 Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,600 -400 -2.26%
HTC Tiện ích cộng đồng 25,000 25,000 0 0.00%
HTI Xây dựng và Vật liệu 17,400 17,700 -300 -1.69%
HTL Ô tô và phụ tùng 20,900 19,500 1,400 6.92%
HTN Bất động sản 31,600 30,100 1,500 4.98%
HTP Truyền thông 36,800 36,100 700 1.94%
HTV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,200 0 0.00%
HU1 Xây dựng và Vật liệu 9,100 8,700 400 4.37%
HU3 Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,200 300 4.47%
HUB Xây dựng và Vật liệu 23,600 24,400 -800 -3.28%
HUT Xây dựng và Vật liệu 26,800 25,000 1,800 7.20%
HVH Xây dựng và Vật liệu 6,500 6,500 0 0.31%
HVN Du lịch và giải trí 15,600 15,500 100 0.65%
HVT Hóa chất 51,200 51,200 0 0.00%
HVX Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,300 -200 -3.74%
IBC Dịch vụ tài chính 19,900 19,900 0 0.00%
ICG Xây dựng và Vật liệu 8,000 7,600 400 5.26%
ICT Công nghệ thông tin 16,700 16,800 -100 -0.30%
IDC Bất động sản 49,500 50,300 -800 -1.59%
IDI Thực phẩm & Đồ uống 20,900 21,300 -400 -1.88%
IDJ Bất động sản 13,900 12,800 1,100 8.59%
IDV Bất động sản 42,700 42,900 -200 -0.47%
IJC Bất động sản 18,200 18,200 0 0.00%
ILB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,000 35,700 -700 -1.96%
IMP Dược phẩm và Y tế 59,400 59,500 -100 -0.17%
INC Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,200 0 0.00%
INN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 48,500 47,900 600 1.25%
IPA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,300 18,000 300 1.67%
ITA Bất động sản 7,300 7,600 -300 -4.06%
ITC Bất động sản 9,600 9,800 -200 -1.54%
ITD Công nghệ thông tin 11,300 11,600 -300 -2.16%
ITQ Tài nguyên cơ bản 4,400 4,300 100 2.33%
IVS Dịch vụ tài chính 7,600 7,400 200 2.70%
JVC Dược phẩm và Y tế 5,100 5,000 100 1.59%
KBC Bất động sản 32,600 32,800 -200 -0.46%
KDC Thực phẩm & Đồ uống 64,900 64,900 0 0.00%
KDH Bất động sản 38,900 39,000 -100 -0.13%
KDM Xây dựng và Vật liệu 14,300 13,800 500 3.62%
KHG Bất động sản 7,200 7,200 0 0.42%
KHP Tiện ích cộng đồng 10,300 10,500 -200 -1.90%
KHS Thực phẩm & Đồ uống 32,900 32,900 0 0.00%
KKC Tài nguyên cơ bản 18,000 18,000 0 0.00%
KLF Du lịch và giải trí 3,100 3,100 0 0.00%
KMR Hàng cá nhân & Gia dụng 4,300 4,300 0 -0.46%
KMT Tài nguyên cơ bản 10,800 10,800 0 0.00%
KOS Bất động sản 34,200 34,200 0 0.00%
KPF Xây dựng và Vật liệu 10,900 10,500 400 3.33%
KSB Tài nguyên cơ bản 24,600 24,600 0 0.00%
KSD Hàng cá nhân & Gia dụng 6,800 6,900 -100 -1.45%
KSF Bất động sản 84,600 84,000 600 0.71%
KSQ Tài nguyên cơ bản 3,200 3,300 -100 -3.03%
KST Công nghệ thông tin 14,500 14,500 0 0.00%
KTS Thực phẩm & Đồ uống 18,000 16,900 1,100 6.51%
KTT Xây dựng và Vật liệu 8,700 9,000 -300 -3.33%
KVC Tài nguyên cơ bản 3,200 3,200 0 0.00%
L10 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,500 28,500 0 0.00%
L14 Xây dựng và Vật liệu 102,000 101,300 700 0.69%
L18 Xây dựng và Vật liệu 27,000 27,500 -500 -1.82%
L35 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,000 0 0.00%
L40 Xây dựng và Vật liệu 23,400 23,400 0 0.00%
L43 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,600 4,900 -300 -6.12%
L61 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,500 9,100 -600 -6.59%
L62 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,800 4,000 -200 -5.00%
LAF Thực phẩm & Đồ uống 20,000 18,700 1,300 6.95%
LAS Hóa chất 12,800 13,100 -300 -2.29%
LBE Truyền thông 31,600 28,800 2,800 9.72%
LBM Xây dựng và Vật liệu 92,800 93,600 -800 -0.85%
LCD Xây dựng và Vật liệu 26,700 26,700 0 0.00%
LCG Xây dựng và Vật liệu 10,000 9,800 200 1.53%
LCM Tài nguyên cơ bản 2,900 2,900 0 0.00%
LCS Xây dựng và Vật liệu 2,200 2,300 -100 -4.35%
LDG Bất động sản 8,800 8,200 600 6.95%
LDP Dược phẩm và Y tế 15,900 15,900 0 0.00%
LEC Bất động sản 9,000 9,300 -300 -3.33%
LGC Xây dựng và Vật liệu 42,000 42,000 0 0.00%
LGL Bất động sản 5,100 5,000 100 2.59%
LHC Xây dựng và Vật liệu 130,000 130,000 0 0.00%
LHG Bất động sản 32,800 32,800 0 0.00%
LIG Xây dựng và Vật liệu 5,900 5,600 300 5.36%
LIX Hàng cá nhân & Gia dụng 42,000 42,400 -400 -0.94%
LM7 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,500 3,600 -100 -2.78%
LM8 Xây dựng và Vật liệu 11,900 11,700 200 1.28%
LPB Ngân hàng 13,100 13,100 0 0.00%
LSS Thực phẩm & Đồ uống 9,700 9,500 200 2.00%
LUT Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,500 -400 -8.89%
MAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,700 9,400 300 3.19%
MAS Du lịch và giải trí 43,900 43,900 0 0.00%
MBB Ngân hàng 24,200 24,200 0 0.00%
MBG Xây dựng và Vật liệu 6,900 6,800 100 1.47%
MBS Dịch vụ tài chính 17,700 16,600 1,100 6.63%
MCC Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,200 0 0.00%
MCF Thực phẩm & Đồ uống 9,600 9,200 400 4.35%
MCG Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,800 -100 -3.42%
MCO Xây dựng và Vật liệu 3,800 4,100 -300 -7.32%
MCP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,700 29,800 -2,100 -6.90%
MDC Tài nguyên cơ bản 12,200 12,200 0 0.00%
MDG Xây dựng và Vật liệu 17,000 16,500 500 2.72%
MED Dược phẩm và Y tế 22,800 22,800 0 0.00%
MEL Tài nguyên cơ bản 13,600 14,000 -400 -2.86%
MHC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,900 5,900 0 -0.51%
MHL Tài nguyên cơ bản 8,100 9,000 -900 -10.00%
MIG Bảo hiểm 25,000 24,000 1,000 3.95%
MIM Tài nguyên cơ bản 9,500 9,500 0 0.00%
MKV Dược phẩm và Y tế 12,900 12,900 0 0.00%
MSB Ngân hàng 17,000 17,000 0 0.00%
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng 48,200 51,100 -2,900 -5.68%
MSN Thực phẩm & Đồ uống 109,500 112,000 -2,500 -2.23%
MST Xây dựng và Vật liệu 8,800 8,800 0 0.00%
MVB Tài nguyên cơ bản 18,300 18,200 100 0.55%
MWG Bán lẻ 70,300 71,500 -1,200 -1.68%
NAF Thực phẩm & Đồ uống 11,400 11,500 -100 -0.44%
NAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,700 13,700 0 0.00%
NAP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,000 13,000 0 0.00%
NAV Xây dựng và Vật liệu 21,700 22,100 -400 -1.59%
NBB Bất động sản 15,700 16,000 -300 -1.88%
NBC Tài nguyên cơ bản 15,000 15,100 -100 -0.66%
NBP Tiện ích cộng đồng 16,900 16,900 0 0.00%
NBW Tiện ích cộng đồng 23,100 23,100 0 0.00%
NCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 96,100 97,400 -1,300 -1.33%
NDN Bất động sản 10,800 10,600 200 1.89%
NDX Xây dựng và Vật liệu 7,400 7,400 0 0.00%
NET Hàng cá nhân & Gia dụng 48,500 49,000 -500 -1.02%
NFC Hóa chất 13,200 13,200 0 0.00%
NHA Xây dựng và Vật liệu 20,100 19,900 200 0.75%
NHC Xây dựng và Vật liệu 30,000 30,000 0 0.00%
NHH Hóa chất 13,000 13,100 -100 -0.76%
NHT Hàng cá nhân & Gia dụng 23,900 23,100 800 3.25%
NKG Tài nguyên cơ bản 18,700 17,800 900 5.06%
NLG Bất động sản 36,100 35,800 300 0.70%
NNC Xây dựng và Vật liệu 16,900 16,700 200 0.90%
NRC Bất động sản 14,400 14,500 -100 -0.69%
NSC Thực phẩm & Đồ uống 91,800 93,500 -1,700 -1.82%
NSH Tài nguyên cơ bản 5,900 5,900 0 0.00%
NST Hàng cá nhân & Gia dụng 7,500 7,700 -200 -2.60%
NT2 Tiện ích cộng đồng 25,300 24,800 500 1.81%
NTH Tiện ích cộng đồng 44,500 44,500 0 0.00%
NTL Bất động sản 25,500 25,200 300 1.19%
NTP Xây dựng và Vật liệu 37,400 37,100 300 0.81%
NVB Ngân hàng 31,000 32,400 -1,400 -4.32%
NVL Bất động sản 74,400 74,500 -100 -0.13%
NVT Bất động sản 12,700 12,700 0 0.00%
OCB Ngân hàng 17,100 16,800 300 1.49%
OCH Thực phẩm & Đồ uống 7,300 8,000 -700 -8.75%
OGC Dịch vụ tài chính 12,900 12,100 800 6.64%
ONE Công nghệ thông tin 6,800 7,400 -600 -8.11%
OPC Dược phẩm và Y tế 56,200 56,400 -200 -0.35%
ORS Dịch vụ tài chính 15,200 14,700 500 3.05%
PAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 36,600 37,000 -400 -1.08%
PAN Thực phẩm & Đồ uống 20,600 20,700 -100 -0.48%
PBP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,500 10,700 -200 -1.87%
PC1 Xây dựng và Vật liệu 40,000 39,500 500 1.27%
PCE Hóa chất 24,800 24,800 0 0.00%
PCG Tiện ích cộng đồng 6,600 6,400 200 3.13%
PCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,700 5,800 -100 -1.72%
PDB Xây dựng và Vật liệu 15,400 15,500 -100 -0.65%
PDC Du lịch và giải trí 6,000 6,300 -300 -4.76%
PDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 101,600 101,600 0 0.00%
PDR Bất động sản 52,400 51,800 600 1.16%
PEN Xây dựng và Vật liệu 9,800 9,800 0 0.00%
PET Bán lẻ 35,800 37,600 -1,800 -4.79%
PGC Tiện ích cộng đồng 19,100 19,000 100 0.53%
PGD Tiện ích cộng đồng 31,900 32,200 -300 -0.93%
PGI Bảo hiểm 27,400 27,000 400 1.48%
PGN Hóa chất 11,900 11,900 0 0.00%
PGS Tiện ích cộng đồng 24,400 24,500 -100 -0.41%
PGT Du lịch và giải trí 6,400 6,000 400 6.67%
PGV Tiện ích cộng đồng 25,900 26,200 -300 -1.15%
PHC Xây dựng và Vật liệu 7,400 7,300 100 0.68%
PHN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,800 37,800 0 0.00%
PHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,800 17,800 0 0.00%
PHR Hóa chất 64,800 65,000 -200 -0.31%
PIA Viễn thông 29,100 29,100 0 0.00%
PIC Tiện ích cộng đồng 12,600 12,600 0 0.00%
PIT Bán lẻ 6,900 7,200 -300 -3.90%
PJC Tiện ích cộng đồng 27,100 27,100 0 0.00%
PJT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 11,000 -300 -2.74%
PLC Hóa chất 24,000 24,200 -200 -0.83%
PLP Hóa chất 7,400 7,400 0 0.27%
PLX Dầu khí 40,600 40,300 300 0.74%
PMB Hóa chất 14,300 14,300 0 0.00%
PMC Dược phẩm và Y tế 63,100 69,000 -5,900 -8.55%
PME Dược phẩm và Y tế 80,200 75,000 5,200 6.93%
PMG Tiện ích cộng đồng 14,100 14,900 -800 -5.37%
PMP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,700 14,700 0 0.00%
PMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 23,500 23,500 0 0.00%
PNC Truyền thông 10,400 9,700 700 7.00%
PNJ Hàng cá nhân & Gia dụng 128,200 128,500 -300 -0.23%
POM Tài nguyên cơ bản 7,100 7,100 0 0.28%
POT Công nghệ thông tin 28,300 30,000 -1,700 -5.67%
POW Tiện ích cộng đồng 13,600 13,600 0 0.00%
PPC Tiện ích cộng đồng 17,700 17,500 200 1.14%
PPE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,200 14,200 0 0.00%
PPP Dược phẩm và Y tế 14,700 15,000 -300 -2.00%
PPS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,000 12,900 100 0.78%
PPY Tiện ích cộng đồng 10,100 10,100 0 0.00%
PRC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,200 18,200 0 0.00%
PRE Bảo hiểm 18,800 18,000 800 4.44%
PSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,000 15,000 0 0.00%
PSD Bán lẻ 21,800 21,900 -100 -0.46%
PSE Hóa chất 18,800 18,800 0 0.00%
PSH Bán lẻ 11,800 11,600 200 1.29%
PSI Dịch vụ tài chính 7,200 6,900 300 4.35%
PSW Hóa chất 14,900 15,200 -300 -1.97%
PTB Tài nguyên cơ bản 61,400 60,400 1,000 1.66%
PTC Xây dựng và Vật liệu 8,900 8,900 0 0.45%
PTD Xây dựng và Vật liệu 12,900 12,900 0 0.00%
PTI Bảo hiểm 71,800 71,800 0 0.00%
PTL Bất động sản 4,400 4,300 100 3.33%
PTS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,100 12,100 0 0.00%
PV2 Bất động sản 3,400 3,500 -100 -2.86%
PVB Dầu khí 14,400 14,300 100 0.70%
PVC Dầu khí 17,400 16,100 1,300 8.07%
PVD Dầu khí 16,800 16,600 200 1.20%
PVG Tiện ích cộng đồng 10,100 10,000 100 1.00%
PVI Bảo hiểm 47,800 48,100 -300 -0.62%
PVL Bất động sản 5,300 5,300 0 0.00%
PVS Dầu khí 24,500 23,900 600 2.51%
PVT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 20,500 20,200 300 1.49%
PXS Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,000 200 3.95%
QBS Hóa chất 3,900 3,800 100 2.90%
QCG Bất động sản 7,300 7,500 -200 -2.93%
QHD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 52,000 52,000 0 0.00%
QST Truyền thông 17,200 17,200 0 0.00%
QTC Xây dựng và Vật liệu 16,200 16,200 0 0.00%
RAL Hàng cá nhân & Gia dụng 95,000 97,900 -2,900 -2.96%
RCL Bất động sản 15,800 16,000 -200 -1.25%
RDP Hóa chất 7,900 7,700 200 1.94%
REE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 86,000 86,200 -200 -0.23%
RIC Du lịch và giải trí 12,500 13,000 -500 -3.85%
ROS Xây dựng và Vật liệu 2,900 2,900 0 -0.69%
S4A Tiện ích cộng đồng 36,500 36,100 400 1.11%
S55 Xây dựng và Vật liệu 59,500 59,500 0 0.00%
S99 Xây dựng và Vật liệu 9,400 9,400 0 0.00%
SAB Thực phẩm & Đồ uống 153,900 154,600 -700 -0.45%
SAF Thực phẩm & Đồ uống 65,000 65,000 0 0.00%
SAM Công nghệ thông tin 11,000 10,900 100 0.92%
SAV Tài nguyên cơ bản 17,900 18,500 -600 -2.99%
SBA Tiện ích cộng đồng 21,900 21,800 100 0.46%
SBT Thực phẩm & Đồ uống 17,700 18,700 -1,000 -5.09%
SBV Bán lẻ 14,200 14,100 100 0.35%
SC5 Xây dựng và Vật liệu 17,100 17,900 -800 -4.21%
SCD Thực phẩm & Đồ uống 18,800 18,600 200 1.08%
SCG Xây dựng và Vật liệu 69,800 68,500 1,300 1.90%
SCI Xây dựng và Vật liệu 10,700 10,700 0 0.00%
SCR Bất động sản 9,200 9,100 100 1.21%
SCS Du lịch và giải trí 156,000 158,700 -2,700 -1.70%
SD2 Xây dựng và Vật liệu 6,900 7,000 -100 -1.43%
SD4 Xây dựng và Vật liệu 4,300 4,300 0 0.00%
SD5 Xây dựng và Vật liệu 8,900 9,000 -100 -1.11%
SD6 Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,100 0 0.00%
SD9 Xây dựng và Vật liệu 8,500 7,900 600 7.59%
SDA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,700 -200 -1.46%
SDC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,000 9,000 0 0.00%
SDG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,400 24,400 0 0.00%
SDN Xây dựng và Vật liệu 52,800 52,800 0 0.00%
SDT Xây dựng và Vật liệu 4,500 4,500 0 0.00%
SDU Xây dựng và Vật liệu 25,000 23,100 1,900 8.23%
SEB Tiện ích cộng đồng 41,400 41,400 0 0.00%
SED Truyền thông 20,700 20,800 -100 -0.48%
SFC Tiện ích cộng đồng 22,500 22,500 0 0.00%
SFG Hóa chất 13,500 14,100 -600 -4.26%
SFI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 58,600 62,500 -3,900 -6.24%
SFN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,400 27,400 0 0.00%
SGC Thực phẩm & Đồ uống 82,500 82,500 0 0.00%
SGD Truyền thông 15,400 15,400 0 0.00%
SGH Du lịch và giải trí 28,000 28,000 0 0.00%
SGN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 67,500 68,000 -500 -0.74%
SGR Bất động sản 17,300 17,500 -200 -1.14%
SGT Công nghệ thông tin 25,600 26,000 -400 -1.54%
SHA Tài nguyên cơ bản 5,300 5,300 0 -0.19%
SHB Ngân hàng 13,500 13,600 -100 -0.37%
SHE Hàng cá nhân & Gia dụng 11,500 11,500 0 0.00%
SHI Tài nguyên cơ bản 14,700 14,500 200 1.03%
SHN Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,000 500 7.14%
SHP Tiện ích cộng đồng 28,000 28,000 0 0.00%
SHS Dịch vụ tài chính 14,500 13,600 900 6.62%
SIC Xây dựng và Vật liệu 22,700 22,700 0 0.00%
SII Xây dựng và Vật liệu 16,200 15,300 900 5.54%
SJ1 Thực phẩm & Đồ uống 14,400 14,400 0 0.00%
SJD Tiện ích cộng đồng 17,200 17,900 -700 -3.64%
SJE Xây dựng và Vật liệu 27,500 27,500 0 0.00%
SJF Hóa chất 6,000 6,400 -400 -6.88%
SJS Bất động sản 72,000 71,900 100 0.14%
SKG Du lịch và giải trí 15,000 15,100 -100 -0.33%
SLS Thực phẩm & Đồ uống 127,500 126,000 1,500 1.19%
SMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,900 8,500 -600 -6.94%
SMB Thực phẩm & Đồ uống 40,700 40,900 -200 -0.49%
SMC Tài nguyên cơ bản 18,000 18,100 -100 -0.55%
SMN Truyền thông 13,900 14,000 -100 -0.71%
SMT Công nghệ thông tin 12,500 12,800 -300 -2.34%
SPC Hóa chất 18,000 18,000 0 0.00%
SPI Tài nguyên cơ bản 6,000 5,500 500 9.09%
SPM Dược phẩm và Y tế 19,200 18,000 1,200 6.39%
SRA Công nghệ thông tin 6,700 6,900 -200 -2.90%
SRC Ô tô và phụ tùng 16,600 16,500 100 0.61%
SRF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,900 12,900 0 0.00%
SSB Ngân hàng 31,700 31,600 100 0.16%
SSC Thực phẩm & Đồ uống 36,000 36,000 0 0.00%
SSI Dịch vụ tài chính 19,700 18,800 900 4.79%
SSM Tài nguyên cơ bản 5,600 5,600 0 0.00%
ST8 Công nghệ thông tin 17,900 17,700 200 0.85%
STB Ngân hàng 22,000 21,500 500 2.33%
STC Truyền thông 22,000 22,000 0 0.00%
STG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 32,000 30,400 1,600 5.27%
STK Hàng cá nhân & Gia dụng 50,500 51,200 -700 -1.37%
STP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,300 8,200 100 1.22%
SVC Ô tô và phụ tùng 102,700 102,700 0 0.00%
SVD Hàng cá nhân & Gia dụng 5,700 5,800 -100 -1.20%
SVI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 73,100 73,100 0 0.00%
SVN Xây dựng và Vật liệu 5,900 5,900 0 0.00%
SVT Tài nguyên cơ bản 15,900 16,000 -100 -0.31%
SZB Bất động sản 37,500 37,400 100 0.27%
SZC Bất động sản 45,300 45,000 300 0.56%
SZL Bất động sản 57,000 57,400 -400 -0.70%
TA9 Xây dựng và Vật liệu 14,900 14,900 0 0.00%
TAC Thực phẩm & Đồ uống 57,000 54,200 2,800 5.17%
TAR Thực phẩm & Đồ uống 26,600 26,600 0 0.00%
TBC Tiện ích cộng đồng 30,000 30,000 0 0.00%
TBX Xây dựng và Vật liệu 22,300 22,300 0 0.00%
TC6 Tài nguyên cơ bản 9,000 9,100 -100 -1.10%
TCB Ngân hàng 36,000 35,500 500 1.27%
TCD Xây dựng và Vật liệu 10,400 10,000 400 4.42%
TCH Ô tô và phụ tùng 11,000 10,700 300 2.34%
TCL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,000 35,500 -500 -1.27%
TCM Hàng cá nhân & Gia dụng 46,500 46,500 0 0.00%
TCO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,800 10,100 -300 -2.97%
TCR Xây dựng và Vật liệu 4,500 4,400 100 1.36%
TCT Du lịch và giải trí 39,000 38,900 100 0.13%
TDC Bất động sản 11,100 11,300 -200 -1.34%
TDG Tiện ích cộng đồng 5,700 5,700 0 -0.18%
TDH Bất động sản 5,800 5,500 300 5.45%
TDM Tiện ích cộng đồng 40,700 41,000 -300 -0.73%
TDN Tài nguyên cơ bản 12,600 12,500 100 0.80%
TDP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,000 26,000 0 0.00%
TDT Hàng cá nhân & Gia dụng 9,700 9,700 0 0.00%
TDW Tiện ích cộng đồng 43,000 43,000 0 0.00%
TEG Bất động sản 9,200 9,200 0 0.00%
TET Hàng cá nhân & Gia dụng 31,200 31,200 0 0.00%
TFC Thực phẩm & Đồ uống 7,000 7,700 -700 -9.09%
TGG Xây dựng và Vật liệu 6,300 6,800 -500 -6.91%
THB Thực phẩm & Đồ uống 14,000 14,000 0 0.00%
THD Bất động sản 56,800 56,700 100 0.18%
THG Xây dựng và Vật liệu 50,500 51,100 -600 -1.17%
THI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,000 25,000 -1,000 -4.00%
THS Bán lẻ 18,400 18,400 0 0.00%
THT Tài nguyên cơ bản 12,100 12,000 100 0.83%
TIG Bất động sản 12,500 12,600 -100 -0.79%
TIP Bất động sản 25,000 23,900 1,100 4.61%
TIX Bất động sản 32,700 32,700 0 0.00%
TJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,700 14,700 0 0.00%
TKC Xây dựng và Vật liệu 5,900 6,300 -400 -6.35%
TKU Tài nguyên cơ bản 20,000 20,000 0 0.00%
TLD Bất động sản 5,700 5,800 -100 -1.21%
TLG Hàng cá nhân & Gia dụng 49,500 49,600 -100 -0.20%
TLH Tài nguyên cơ bản 9,000 9,000 0 0.00%
TMB Tài nguyên cơ bản 18,100 19,500 -1,400 -7.18%
TMC Tiện ích cộng đồng 15,500 15,500 0 0.00%
TMP Tiện ích cộng đồng 53,500 54,500 -1,000 -1.83%
TMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 82,000 80,800 1,200 1.49%
TMT Ô tô và phụ tùng 22,000 22,800 -800 -3.30%
TMX Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,400 -200 -1.92%
TN1 Bất động sản 26,000 26,000 0 0.00%
TNA Tài nguyên cơ bản 9,300 9,400 -100 -1.28%
TNC Hóa chất 50,200 50,200 0 0.00%
TNG Hàng cá nhân & Gia dụng 30,700 30,800 -100 -0.32%
TNH Dược phẩm và Y tế 42,900 41,000 1,900 4.63%
TNI Tài nguyên cơ bản 3,800 3,800 0 0.26%
TNT Tài nguyên cơ bản 7,000 7,100 -100 -0.85%
TOT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,200 0 0.00%
TPB Ngân hàng 27,300 27,100 200 0.55%
TPC Hóa chất 9,000 9,100 -100 -1.21%
TPH Truyền thông 13,500 13,500 0 0.00%
TPP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
TRA Dược phẩm và Y tế 92,000 93,000 -1,000 -1.08%
TRC Hóa chất 41,300 41,300 0 0.00%
TSB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,400 0 0.00%
TSC Hóa chất 6,400 6,500 -100 -1.54%
TST Công nghệ thông tin 8,700 8,200 500 6.10%
TTA Xây dựng và Vật liệu 11,700 11,800 -100 -0.85%
TTB Xây dựng và Vật liệu 3,800 3,800 0 0.53%
TTC Xây dựng và Vật liệu 12,800 12,800 0 0.00%
TTE Tiện ích cộng đồng 13,300 14,000 -700 -5.00%
TTF Tài nguyên cơ bản 7,300 7,100 200 2.10%
TTH Bán lẻ 3,000 3,100 -100 -3.23%
TTL Xây dựng và Vật liệu 17,500 16,800 700 4.17%
TTT Du lịch và giải trí 43,000 43,000 0 0.00%
TTZ Xây dựng và Vật liệu 2,900 2,900 0 0.00%
TV2 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 43,900 44,200 -300 -0.57%
TV3 Xây dựng và Vật liệu 24,000 24,000 0 0.00%
TV4 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,600 -600 -3.23%
TVB Dịch vụ tài chính 7,000 7,000 0 0.00%
TVC Dịch vụ tài chính 8,000 7,900 100 1.27%
TVD Tài nguyên cơ bản 14,500 14,600 -100 -0.68%
TVS Dịch vụ tài chính 32,300 32,200 100 0.16%
TVT Hàng cá nhân & Gia dụng 30,000 30,300 -300 -0.99%
TXM Xây dựng và Vật liệu 5,200 5,200 0 0.00%
TYA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,200 16,200 -1,000 -6.17%
UDC Xây dựng và Vật liệu 8,700 8,700 0 -0.12%
UIC Xây dựng và Vật liệu 39,800 40,500 -700 -1.73%
UNI Công nghệ thông tin 15,900 15,800 100 0.63%
V12 Xây dựng và Vật liệu 14,800 13,900 900 6.47%
V21 Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,800 -100 -1.47%
VAF Hóa chất 12,600 11,800 800 6.81%
VBC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 33,500 33,500 0 0.00%
VC1 Xây dựng và Vật liệu 11,600 11,600 0 0.00%
VC2 Xây dựng và Vật liệu 23,100 23,300 -200 -0.86%
VC3 Bất động sản 45,000 44,300 700 1.58%
VC6 Xây dựng và Vật liệu 10,700 11,800 -1,100 -9.32%
VC7 Xây dựng và Vật liệu 9,600 9,400 200 2.13%
VC9 Xây dựng và Vật liệu 9,700 9,700 0 0.00%
VCA Tài nguyên cơ bản 15,100 15,400 -300 -1.63%
VCB Ngân hàng 74,000 74,800 -800 -1.07%
VCC Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,200 0 0.00%
VCF Thực phẩm & Đồ uống 237,500 237,500 0 0.00%
VCG Xây dựng và Vật liệu 18,200 17,500 700 4.00%
VCI Dịch vụ tài chính 35,400 33,100 2,300 6.96%
VCM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,700 13,700 0 0.00%
VCS Xây dựng và Vật liệu 73,500 74,400 -900 -1.21%
VDL Thực phẩm & Đồ uống 21,000 21,000 0 0.00%
VDP Dược phẩm và Y tế 38,000 38,000 0 0.00%
VDS Dịch vụ tài chính 17,000 16,500 500 3.03%
VE1 Xây dựng và Vật liệu 4,000 4,000 0 0.00%
VE2 Xây dựng và Vật liệu 8,300 8,300 0 0.00%
VE3 Xây dựng và Vật liệu 10,300 10,500 -200 -1.90%
VE4 Xây dựng và Vật liệu 81,000 81,000 0 0.00%
VE8 Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,900 -200 -2.90%
VFG Hóa chất 48,000 48,500 -500 -1.03%
VGC Xây dựng và Vật liệu 52,900 52,600 300 0.57%
VGP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,500 25,000 2,500 10.00%
VGS Tài nguyên cơ bản 17,600 17,200 400 2.33%
VHC Thực phẩm & Đồ uống 90,000 93,500 -3,500 -3.74%
VHE Dược phẩm và Y tế 5,000 5,000 0 0.00%
VHL Xây dựng và Vật liệu 23,100 25,200 -2,100 -8.33%
VHM Bất động sản 61,400 62,100 -700 -1.13%
VIB Ngân hàng 22,800 21,500 1,300 5.81%
VIC Bất động sản 72,600 73,500 -900 -1.22%
VID Tài nguyên cơ bản 8,800 8,800 0 0.34%
VIE Công nghệ thông tin 9,100 9,100 0 0.00%
VIF Tài nguyên cơ bản 17,400 17,400 0 0.00%
VIG Dịch vụ tài chính 6,300 6,000 300 5.00%
VIP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,400 6,500 -100 -0.94%
VIS Tài nguyên cơ bản 10,300 9,600 700 6.77%
VIT Xây dựng và Vật liệu 20,900 20,900 0 0.00%
VIX Dịch vụ tài chính 9,600 9,000 600 6.93%
VJC Du lịch và giải trí 130,100 130,000 100 0.08%
VKC Ô tô và phụ tùng 4,500 4,800 -300 -6.25%
VLA Công nghệ thông tin 62,000 62,000 0 0.00%
VMC Xây dựng và Vật liệu 13,400 13,200 200 1.52%
VMD Dược phẩm và Y tế 22,300 22,700 -400 -1.76%
VMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
VNC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 46,500 46,500 0 0.00%
VND Dịch vụ tài chính 18,600 17,400 1,200 6.90%
VNE Xây dựng và Vật liệu 11,800 11,700 100 0.43%
VNF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,500 -500 -2.70%
VNG Du lịch và giải trí 11,200 11,500 -300 -2.18%
VNL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,000 19,400 -400 -2.06%
VNM Thực phẩm & Đồ uống 73,700 72,200 1,500 2.08%
VNR Bảo hiểm 23,500 23,500 0 0.00%
VNS Du lịch và giải trí 12,700 13,000 -300 -1.93%
VNT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 82,000 82,000 0 0.00%
VOS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,200 17,300 900 4.91%
VPB Ngân hàng 29,100 29,000 100 0.34%
VPD Tiện ích cộng đồng 18,500 19,000 -500 -2.38%
VPG Tài nguyên cơ bản 29,200 29,000 200 0.69%
VPH Bất động sản 6,800 6,600 200 3.03%
VPI Bất động sản 62,300 63,000 -700 -1.11%
VPS Hóa chất 12,200 12,200 0 0.00%
VRC Bất động sản 9,700 9,800 -100 -1.12%
VRE Bất động sản 28,700 28,600 100 0.35%
VSA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 29,800 29,800 0 0.00%
VSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 41,500 41,700 -200 -0.36%
VSH Tiện ích cộng đồng 44,000 45,000 -1,000 -2.22%
VSI Xây dựng và Vật liệu 22,700 22,700 0 0.00%
VSM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,000 25,000 0 0.00%
VTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 11,200 800 6.70%
VTC Công nghệ thông tin 15,500 15,500 0 0.00%
VTH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,000 11,000 0 0.00%
VTJ Hàng cá nhân & Gia dụng 4,500 4,100 400 9.76%
VTL Thực phẩm & Đồ uống 11,900 11,700 200 1.71%
VTO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,700 7,900 -200 -2.28%
VTV Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,100 -100 -1.96%
VTZ Hóa chất 9,900 10,000 -100 -1.00%
VXB Xây dựng và Vật liệu 16,500 16,500 0 0.00%
WCS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 165,000 173,000 -8,000 -4.62%
WSS Dịch vụ tài chính 7,900 8,000 -100 -1.25%
X20 Hàng cá nhân & Gia dụng 9,100 9,100 0 0.00%
YBM Tài nguyên cơ bản 8,000 8,000 0 0.00%
YEG Truyền thông 23,000 22,300 700 3.14%
 • Giá cổ phiếu AAA (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.33%)
 • Giá cổ phiếu AAM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.46%)
 • Giá cổ phiếu AAT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.15%)
 • Giá cổ phiếu AAV (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.35%)
 • Giá cổ phiếu ABR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ABS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 10,800đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.91%)
 • Giá cổ phiếu ABT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 38,900đ (so với giá phiên trước 39,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.38%)
 • Giá cổ phiếu ACB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,100đ (so với giá phiên trước 24,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.21%)
 • Giá cổ phiếu ACC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ACL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 24,400đ (so với giá phiên trước 24,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.41%)
 • Giá cổ phiếu ACM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 1,300đ (so với giá phiên trước 1,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu ADC (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,500đ (so với giá phiên trước 20,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.91%)
 • Giá cổ phiếu ADG (ngành Truyền thông) có thị giá là 37,000đ (so với giá phiên trước 37,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.86%)
 • Giá cổ phiếu ADS (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu AGG (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,000đ (so với giá phiên trước 38,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.13%)
 • Giá cổ phiếu AGM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 26,200đ (so với giá phiên trước 27,200đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.68%)
 • Giá cổ phiếu AGR (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.14%)
 • Giá cổ phiếu ALT (ngành Truyền thông) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.11%)
 • Giá cổ phiếu AMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 26,400đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu AMD (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 2,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.40%)
 • Giá cổ phiếu AME (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu AMV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ANV (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 51,600đ (so với giá phiên trước 53,000đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.64%)
 • Giá cổ phiếu APC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.54%)
 • Giá cổ phiếu APG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,200đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.56%)
 • Giá cổ phiếu APH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.67%)
 • Giá cổ phiếu API (ngành Bất động sản) có thị giá là 37,000đ (so với giá phiên trước 34,500đ tăng 2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.25%)
 • Giá cổ phiếu APP (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu APS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,800đ (so với giá phiên trước 12,700đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.66%)
 • Giá cổ phiếu ARM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ART (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.22%)
 • Giá cổ phiếu ASG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,900đ (so với giá phiên trước 27,700đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.33%)
 • Giá cổ phiếu ASM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ASP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.24%)
 • Giá cổ phiếu AST (ngành Bán lẻ) có thị giá là 57,900đ (so với giá phiên trước 57,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ATS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BAB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.14%)
 • Giá cổ phiếu BAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 34,900đ (so với giá phiên trước 33,200đ tăng 1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.12%)
 • Giá cổ phiếu BAX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 81,500đ (so với giá phiên trước 81,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 75,500đ (so với giá phiên trước 80,900đ giảm -5,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu BBS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 11,400đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.65%)
 • Giá cổ phiếu BCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BCE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.11%)
 • Giá cổ phiếu BCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 37,600đ (so với giá phiên trước 34,600đ tăng 3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.67%)
 • Giá cổ phiếu BCG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.71%)
 • Giá cổ phiếu BCM (ngành Bất động sản) có thị giá là 63,200đ (so với giá phiên trước 67,000đ giảm -3,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.67%)
 • Giá cổ phiếu BDB (ngành Truyền thông) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BED (ngành Truyền thông) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 39,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,900đ (so với giá phiên trước 23,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.87%)
 • Giá cổ phiếu BHN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 52,100đ (so với giá phiên trước 52,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.14%)
 • Giá cổ phiếu BIC (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 28,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.19%)
 • Giá cổ phiếu BID (ngành Ngân hàng) có thị giá là 35,100đ (so với giá phiên trước 33,500đ tăng 1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.63%)
 • Giá cổ phiếu BII (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.22%)
 • Giá cổ phiếu BKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu BKG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu BLF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.33%)
 • Giá cổ phiếu BMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 13,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.09%)
 • Giá cổ phiếu BMI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 29,400đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.04%)
 • Giá cổ phiếu BMP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 57,200đ (so với giá phiên trước 57,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.87%)
 • Giá cổ phiếu BNA (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 19,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.53%)
 • Giá cổ phiếu BPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.94%)
 • Giá cổ phiếu BRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.89%)
 • Giá cổ phiếu BSC (ngành Bán lẻ) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 23,900đ (so với giá phiên trước 22,300đ tăng 1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.94%)
 • Giá cổ phiếu BST (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.90%)
 • Giá cổ phiếu BTS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 45,500đ (so với giá phiên trước 47,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.19%)
 • Giá cổ phiếu BTW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BVH (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 53,100đ (so với giá phiên trước 52,500đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.14%)
 • Giá cổ phiếu BVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 18,000đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%)
 • Giá cổ phiếu BWE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 51,100đ (so với giá phiên trước 51,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.20%)
 • Giá cổ phiếu BXH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu C32 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 24,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.40%)
 • Giá cổ phiếu C47 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,200đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.14%)
 • Giá cổ phiếu C69 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu C92 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.60%)
 • Giá cổ phiếu CAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 65,800đ (so với giá phiên trước 65,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 71,500đ (so với giá phiên trước 72,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.69%)
 • Giá cổ phiếu CAV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 56,500đ (so với giá phiên trước 56,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.89%)
 • Giá cổ phiếu CCI (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,700đ (so với giá phiên trước 29,200đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.14%)
 • Giá cổ phiếu CCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.89%)
 • Giá cổ phiếu CCR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 17,400đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.32%)
 • Giá cổ phiếu CDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.58%)
 • Giá cổ phiếu CDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,100đ (so với giá phiên trước 29,000đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.55%)
 • Giá cổ phiếu CEE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.83%)
 • Giá cổ phiếu CEO (ngành Bất động sản) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 26,300đ tăng 1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.46%)
 • Giá cổ phiếu CET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.20%)
 • Giá cổ phiếu CHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,600đ (so với giá phiên trước 23,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.21%)
 • Giá cổ phiếu CIA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.28%)
 • Giá cổ phiếu CIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.05%)
 • Giá cổ phiếu CII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,300đ (so với giá phiên trước 15,900đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.52%)
 • Giá cổ phiếu CJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CKG (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 12,700đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.15%)
 • Giá cổ phiếu CKV (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 20,000đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.00%)
 • Giá cổ phiếu CLC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 36,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu CLH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 32,400đ (so với giá phiên trước 32,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.31%)
 • Giá cổ phiếu CLL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 28,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu CLM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CLW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CMC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.71%)
 • Giá cổ phiếu CMG (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 62,000đ (so với giá phiên trước 58,500đ tăng 3,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.98%)
 • Giá cổ phiếu CMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.04%)
 • Giá cổ phiếu CMV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 13,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.46%)
 • Giá cổ phiếu CMX (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CNG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 37,200đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.88%)
 • Giá cổ phiếu COM (ngành Bán lẻ) có thị giá là 46,600đ (so với giá phiên trước 50,000đ giảm -3,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.80%)
 • Giá cổ phiếu CPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CRC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.90%)
 • Giá cổ phiếu CRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CSC (ngành Bất động sản) có thị giá là 54,500đ (so với giá phiên trước 55,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.45%)
 • Giá cổ phiếu CSM (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.97%)
 • Giá cổ phiếu CSV (ngành Hóa chất) có thị giá là 44,600đ (so với giá phiên trước 44,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.34%)
 • Giá cổ phiếu CTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 24,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.81%)
 • Giá cổ phiếu CTC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.38%)
 • Giá cổ phiếu CTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 53,800đ (so với giá phiên trước 53,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTF (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 27,200đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.78%)
 • Giá cổ phiếu CTG (ngành Ngân hàng) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 26,200đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.06%)
 • Giá cổ phiếu CTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 12,900đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.55%)
 • Giá cổ phiếu CTP (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.79%)
 • Giá cổ phiếu CTR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 63,700đ (so với giá phiên trước 62,000đ tăng 1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.74%)
 • Giá cổ phiếu CTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 15,200đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.92%)
 • Giá cổ phiếu CTT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.74%)
 • Giá cổ phiếu CVN (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.64%)
 • Giá cổ phiếu CVT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 39,100đ (so với giá phiên trước 41,800đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.46%)
 • Giá cổ phiếu CX8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.73%)
 • Giá cổ phiếu D11 (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,300đ (so với giá phiên trước 15,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.77%)
 • Giá cổ phiếu D2D (ngành Bất động sản) có thị giá là 41,300đ (so với giá phiên trước 41,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu DAD (ngành Truyền thông) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAE (ngành Truyền thông) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAG (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.75%)
 • Giá cổ phiếu DAH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.14%)
 • Giá cổ phiếu DAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 17,400đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu DBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 19,600đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.89%)
 • Giá cổ phiếu DBD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 41,200đ (so với giá phiên trước 41,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu DBT (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.11%)
 • Giá cổ phiếu DC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.00%)
 • Giá cổ phiếu DC4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.59%)
 • Giá cổ phiếu DCL (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.40%)
 • Giá cổ phiếu DCM (ngành Hóa chất) có thị giá là 31,500đ (so với giá phiên trước 32,800đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.82%)
 • Giá cổ phiếu DDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 39,300đ (so với giá phiên trước 39,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DGC (ngành Hóa chất) có thị giá là 112,000đ (so với giá phiên trước 116,500đ giảm -4,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.86%)
 • Giá cổ phiếu DGW (ngành Bán lẻ) có thị giá là 63,500đ (so với giá phiên trước 116,000đ tăng -52,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -45.26%)
 • Giá cổ phiếu DHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 37,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.49%)
 • Giá cổ phiếu DHC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 67,000đ (so với giá phiên trước 65,000đ tăng 2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.08%)
 • Giá cổ phiếu DHG (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 87,900đ (so với giá phiên trước 87,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.11%)
 • Giá cổ phiếu DHM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.99%)
 • Giá cổ phiếu DHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DHT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 40,500đ (so với giá phiên trước 40,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.98%)
 • Giá cổ phiếu DIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 35,400đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.11%)
 • Giá cổ phiếu DIH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 28,100đ (so với giá phiên trước 28,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.71%)
 • Giá cổ phiếu DL1 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu DLG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 3,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 50,500đ (so với giá phiên trước 50,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DNC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 61,300đ (so với giá phiên trước 61,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DNM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 29,000đ (so với giá phiên trước 31,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.45%)
 • Giá cổ phiếu DNP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 24,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DP3 (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 90,000đ (so với giá phiên trước 90,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 45,300đ (so với giá phiên trước 48,700đ giảm -3,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu DPM (ngành Hóa chất) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 51,100đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.04%)
 • Giá cổ phiếu DPR (ngành Hóa chất) có thị giá là 70,800đ (so với giá phiên trước 71,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.39%)
 • Giá cổ phiếu DQC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 22,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.44%)
 • Giá cổ phiếu DRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.10%)
 • Giá cổ phiếu DRH (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.72%)
 • Giá cổ phiếu DRL (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 60,000đ (so với giá phiên trước 62,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu DS3 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.96%)
 • Giá cổ phiếu DSN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 46,100đ (so với giá phiên trước 47,400đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.64%)
 • Giá cổ phiếu DST (ngành Truyền thông) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 6,600đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.09%)
 • Giá cổ phiếu DTA (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu DTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,500đ (so với giá phiên trước 22,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.45%)
 • Giá cổ phiếu DTK (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 25,800đ (so với giá phiên trước 25,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTT (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 15,900đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.60%)
 • Giá cổ phiếu DVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.71%)
 • Giá cổ phiếu DVP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 51,200đ (so với giá phiên trước 51,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.35%)
 • Giá cổ phiếu DXG (ngành Bất động sản) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 19,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.03%)
 • Giá cổ phiếu DXP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 13,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.77%)
 • Giá cổ phiếu DXS (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 18,400đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.43%)
 • Giá cổ phiếu DXV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.78%)
 • Giá cổ phiếu DZM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 6,900đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.90%)
 • Giá cổ phiếu EBS (ngành Truyền thông) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.91%)
 • Giá cổ phiếu ECI (ngành Truyền thông) có thị giá là 25,600đ (so với giá phiên trước 25,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 32,400đ (so với giá phiên trước 32,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.25%)
 • Giá cổ phiếu EID (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,600đ (so với giá phiên trước 20,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ELC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 15,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.64%)
 • Giá cổ phiếu EMC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 20,400đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.39%)
 • Giá cổ phiếu EVE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EVF (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.00%)
 • Giá cổ phiếu EVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.83%)
 • Giá cổ phiếu EVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 25,600đ (so với giá phiên trước 27,600đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.25%)
 • Giá cổ phiếu FCM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 4,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.82%)
 • Giá cổ phiếu FCN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.60%)
 • Giá cổ phiếu FDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FID (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu FIR (ngành Bất động sản) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 42,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.47%)
 • Giá cổ phiếu FIT (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FLC (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.87%)
 • Giá cổ phiếu FMC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 58,800đ (so với giá phiên trước 58,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FPT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 88,000đ (so với giá phiên trước 86,200đ tăng 1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.09%)
 • Giá cổ phiếu FRT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 88,800đ (so với giá phiên trước 91,200đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.63%)
 • Giá cổ phiếu FTM (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.97%)
 • Giá cổ phiếu FTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 38,700đ (so với giá phiên trước 36,200đ tăng 2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.91%)
 • Giá cổ phiếu FUCTVGF3 (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FUCVREIT (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GAB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 196,400đ (so với giá phiên trước 196,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GAS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 113,000đ (so với giá phiên trước 115,500đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.16%)
 • Giá cổ phiếu GDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.44%)
 • Giá cổ phiếu GDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,400đ (so với giá phiên trước 31,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GEG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.04%)
 • Giá cổ phiếu GEX (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 19,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.53%)
 • Giá cổ phiếu GIC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.63%)
 • Giá cổ phiếu GIL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 56,600đ (so với giá phiên trước 56,000đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.07%)
 • Giá cổ phiếu GKM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 46,100đ (so với giá phiên trước 46,800đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.50%)
 • Giá cổ phiếu GLT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 50,000đ (so với giá phiên trước 50,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 51,400đ (so với giá phiên trước 52,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.15%)
 • Giá cổ phiếu GMH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 17,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.87%)
 • Giá cổ phiếu GMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu GSP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.47%)
 • Giá cổ phiếu GTA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.61%)
 • Giá cổ phiếu GVR (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,600đ (so với giá phiên trước 22,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.22%)
 • Giá cổ phiếu HAD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,300đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.97%)
 • Giá cổ phiếu HAH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 71,300đ (so với giá phiên trước 72,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.66%)
 • Giá cổ phiếu HAI (ngành Hóa chất) có thị giá là 2,500đ (so với giá phiên trước 2,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 1.23%)
 • Giá cổ phiếu HAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.29%)
 • Giá cổ phiếu HAR (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 4,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.41%)
 • Giá cổ phiếu HAS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 10,900đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.69%)
 • Giá cổ phiếu HAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAX (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 19,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.77%)
 • Giá cổ phiếu HBC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 16,600đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.91%)
 • Giá cổ phiếu HBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu HCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.50%)
 • Giá cổ phiếu HCD (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.09%)
 • Giá cổ phiếu HCM (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 21,600đ (so với giá phiên trước 20,200đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.93%)
 • Giá cổ phiếu HCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HDA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.59%)
 • Giá cổ phiếu HDB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 24,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.08%)
 • Giá cổ phiếu HDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 37,300đ (so với giá phiên trước 37,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.81%)
 • Giá cổ phiếu HDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 54,900đ (so với giá phiên trước 56,500đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.83%)
 • Giá cổ phiếu HEV (ngành Truyền thông) có thị giá là 45,800đ (so với giá phiên trước 45,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HGM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 60,500đ (so với giá phiên trước 60,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 98,900đ (so với giá phiên trước 98,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu HHP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.52%)
 • Giá cổ phiếu HHS (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.08%)
 • Giá cổ phiếu HHV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.43%)
 • Giá cổ phiếu HID (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.36%)
 • Giá cổ phiếu HII (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.59%)
 • Giá cổ phiếu HJS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 36,100đ (so với giá phiên trước 36,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HKT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 4,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.08%)
 • Giá cổ phiếu HLC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 14,800đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.70%)
 • Giá cổ phiếu HLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.85%)
 • Giá cổ phiếu HMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.31%)
 • Giá cổ phiếu HMH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.35%)
 • Giá cổ phiếu HMR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HNG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.00%)
 • Giá cổ phiếu HOM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HOT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,300đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.57%)
 • Giá cổ phiếu HPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 22,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.45%)
 • Giá cổ phiếu HPM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 19,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPX (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HQC (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 3,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.85%)
 • Giá cổ phiếu HRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 59,000đ (so với giá phiên trước 56,000đ tăng 3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.36%)
 • Giá cổ phiếu HSG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,100đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.97%)
 • Giá cổ phiếu HSL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.54%)
 • Giá cổ phiếu HT1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.26%)
 • Giá cổ phiếu HTC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.69%)
 • Giá cổ phiếu HTL (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 20,900đ (so với giá phiên trước 19,500đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.92%)
 • Giá cổ phiếu HTN (ngành Bất động sản) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 30,100đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.98%)
 • Giá cổ phiếu HTP (ngành Truyền thông) có thị giá là 36,800đ (so với giá phiên trước 36,100đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.94%)
 • Giá cổ phiếu HTV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HU1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 8,700đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.37%)
 • Giá cổ phiếu HU3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.47%)
 • Giá cổ phiếu HUB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,600đ (so với giá phiên trước 24,400đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.28%)
 • Giá cổ phiếu HUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,800đ (so với giá phiên trước 25,000đ tăng 1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.20%)
 • Giá cổ phiếu HVH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.31%)
 • Giá cổ phiếu HVN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 15,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.65%)
 • Giá cổ phiếu HVT (ngành Hóa chất) có thị giá là 51,200đ (so với giá phiên trước 51,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HVX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.74%)
 • Giá cổ phiếu IBC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 19,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ICG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 7,600đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.26%)
 • Giá cổ phiếu ICT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 16,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.30%)
 • Giá cổ phiếu IDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 50,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.59%)
 • Giá cổ phiếu IDI (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,900đ (so với giá phiên trước 21,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.88%)
 • Giá cổ phiếu IDJ (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 12,800đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.59%)
 • Giá cổ phiếu IDV (ngành Bất động sản) có thị giá là 42,700đ (so với giá phiên trước 42,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.47%)
 • Giá cổ phiếu IJC (ngành Bất động sản) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 18,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ILB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.96%)
 • Giá cổ phiếu IMP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 59,400đ (so với giá phiên trước 59,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.17%)
 • Giá cổ phiếu INC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu INN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 48,500đ (so với giá phiên trước 47,900đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.25%)
 • Giá cổ phiếu IPA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 18,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.67%)
 • Giá cổ phiếu ITA (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.06%)
 • Giá cổ phiếu ITC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu ITD (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.16%)
 • Giá cổ phiếu ITQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.33%)
 • Giá cổ phiếu IVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 7,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.70%)
 • Giá cổ phiếu JVC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.59%)
 • Giá cổ phiếu KBC (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,600đ (so với giá phiên trước 32,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu KDC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 64,900đ (so với giá phiên trước 64,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,900đ (so với giá phiên trước 39,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.13%)
 • Giá cổ phiếu KDM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 13,800đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.62%)
 • Giá cổ phiếu KHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.42%)
 • Giá cổ phiếu KHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.90%)
 • Giá cổ phiếu KHS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 32,900đ (so với giá phiên trước 32,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KLF (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 3,100đ (so với giá phiên trước 3,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KMR (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu KMT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KOS (ngành Bất động sản) có thị giá là 34,200đ (so với giá phiên trước 34,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KPF (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 10,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%)
 • Giá cổ phiếu KSB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 24,600đ (so với giá phiên trước 24,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KSD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.45%)
 • Giá cổ phiếu KSF (ngành Bất động sản) có thị giá là 84,600đ (so với giá phiên trước 84,000đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.71%)
 • Giá cổ phiếu KSQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu KST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KTS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 16,900đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.51%)
 • Giá cổ phiếu KTT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu KVC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L10 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 28,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L14 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 102,000đ (so với giá phiên trước 101,300đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.69%)
 • Giá cổ phiếu L18 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.82%)
 • Giá cổ phiếu L35 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L40 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 23,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L43 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu L61 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,500đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.59%)
 • Giá cổ phiếu L62 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 4,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu LAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 18,700đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.95%)
 • Giá cổ phiếu LAS (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,800đ (so với giá phiên trước 13,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.29%)
 • Giá cổ phiếu LBE (ngành Truyền thông) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 28,800đ tăng 2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.72%)
 • Giá cổ phiếu LBM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 92,800đ (so với giá phiên trước 93,600đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu LCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 26,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.53%)
 • Giá cổ phiếu LCM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 2,900đ (so với giá phiên trước 2,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,200đ (so với giá phiên trước 2,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu LDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,200đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.95%)
 • Giá cổ phiếu LDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LEC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu LGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 42,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LGL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.59%)
 • Giá cổ phiếu LHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 130,000đ (so với giá phiên trước 130,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,800đ (so với giá phiên trước 32,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 5,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.36%)
 • Giá cổ phiếu LIX (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 42,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.94%)
 • Giá cổ phiếu LM7 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,500đ (so với giá phiên trước 3,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu LM8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 11,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.28%)
 • Giá cổ phiếu LPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 13,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LSS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.00%)
 • Giá cổ phiếu LUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.89%)
 • Giá cổ phiếu MAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.19%)
 • Giá cổ phiếu MAS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 43,900đ (so với giá phiên trước 43,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,200đ (so với giá phiên trước 24,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.47%)
 • Giá cổ phiếu MBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 16,600đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.63%)
 • Giá cổ phiếu MCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,200đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.35%)
 • Giá cổ phiếu MCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.42%)
 • Giá cổ phiếu MCO (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 4,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.32%)
 • Giá cổ phiếu MCP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,700đ (so với giá phiên trước 29,800đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu MDC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MDG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.72%)
 • Giá cổ phiếu MED (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 22,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MEL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.86%)
 • Giá cổ phiếu MHC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 5,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.51%)
 • Giá cổ phiếu MHL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu MIG (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.95%)
 • Giá cổ phiếu MIM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MKV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MSH (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 48,200đ (so với giá phiên trước 51,100đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.68%)
 • Giá cổ phiếu MSN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 109,500đ (so với giá phiên trước 112,000đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.23%)
 • Giá cổ phiếu MST (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MVB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 18,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu MWG (ngành Bán lẻ) có thị giá là 70,300đ (so với giá phiên trước 71,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.68%)
 • Giá cổ phiếu NAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.44%)
 • Giá cổ phiếu NAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NAP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NAV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,700đ (so với giá phiên trước 22,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.59%)
 • Giá cổ phiếu NBB (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.88%)
 • Giá cổ phiếu NBC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.66%)
 • Giá cổ phiếu NBP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,100đ (so với giá phiên trước 23,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 96,100đ (so với giá phiên trước 97,400đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu NDN (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.89%)
 • Giá cổ phiếu NDX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 48,500đ (so với giá phiên trước 49,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.02%)
 • Giá cổ phiếu NFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 20,100đ (so với giá phiên trước 19,900đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.75%)
 • Giá cổ phiếu NHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHH (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.76%)
 • Giá cổ phiếu NHT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 23,900đ (so với giá phiên trước 23,100đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.25%)
 • Giá cổ phiếu NKG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,700đ (so với giá phiên trước 17,800đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.06%)
 • Giá cổ phiếu NLG (ngành Bất động sản) có thị giá là 36,100đ (so với giá phiên trước 35,800đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.70%)
 • Giá cổ phiếu NNC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.90%)
 • Giá cổ phiếu NRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.69%)
 • Giá cổ phiếu NSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 91,800đ (so với giá phiên trước 93,500đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.82%)
 • Giá cổ phiếu NSH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 5,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NST (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.60%)
 • Giá cổ phiếu NT2 (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,300đ (so với giá phiên trước 24,800đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.81%)
 • Giá cổ phiếu NTH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 44,500đ (so với giá phiên trước 44,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 25,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.19%)
 • Giá cổ phiếu NTP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 37,400đ (so với giá phiên trước 37,100đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.81%)
 • Giá cổ phiếu NVB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 31,000đ (so với giá phiên trước 32,400đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.32%)
 • Giá cổ phiếu NVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 74,400đ (so với giá phiên trước 74,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.13%)
 • Giá cổ phiếu NVT (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu OCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 16,800đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.49%)
 • Giá cổ phiếu OCH (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.75%)
 • Giá cổ phiếu OGC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,100đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.64%)
 • Giá cổ phiếu ONE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.11%)
 • Giá cổ phiếu OPC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 56,200đ (so với giá phiên trước 56,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.35%)
 • Giá cổ phiếu ORS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 14,700đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.05%)
 • Giá cổ phiếu PAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 36,600đ (so với giá phiên trước 37,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.08%)
 • Giá cổ phiếu PAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,600đ (so với giá phiên trước 20,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu PBP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.87%)
 • Giá cổ phiếu PC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 40,000đ (so với giá phiên trước 39,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27%)
 • Giá cổ phiếu PCE (ngành Hóa chất) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 24,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PCG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.13%)
 • Giá cổ phiếu PCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.72%)
 • Giá cổ phiếu PDB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.65%)
 • Giá cổ phiếu PDC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu PDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 101,600đ (so với giá phiên trước 101,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PDR (ngành Bất động sản) có thị giá là 52,400đ (so với giá phiên trước 51,800đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.16%)
 • Giá cổ phiếu PEN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PET (ngành Bán lẻ) có thị giá là 35,800đ (so với giá phiên trước 37,600đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.79%)
 • Giá cổ phiếu PGC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 19,100đ (so với giá phiên trước 19,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.53%)
 • Giá cổ phiếu PGD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,900đ (so với giá phiên trước 32,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.93%)
 • Giá cổ phiếu PGI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.48%)
 • Giá cổ phiếu PGN (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 11,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PGS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,400đ (so với giá phiên trước 24,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.41%)
 • Giá cổ phiếu PGT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.67%)
 • Giá cổ phiếu PGV (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,900đ (so với giá phiên trước 26,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.15%)
 • Giá cổ phiếu PHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.68%)
 • Giá cổ phiếu PHN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 37,800đ (so với giá phiên trước 37,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 17,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHR (ngành Hóa chất) có thị giá là 64,800đ (so với giá phiên trước 65,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.31%)
 • Giá cổ phiếu PIA (ngành Viễn thông) có thị giá là 29,100đ (so với giá phiên trước 29,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.90%)
 • Giá cổ phiếu PJC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,100đ (so với giá phiên trước 27,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PJT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.74%)
 • Giá cổ phiếu PLC (ngành Hóa chất) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu PLP (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.27%)
 • Giá cổ phiếu PLX (ngành Dầu khí) có thị giá là 40,600đ (so với giá phiên trước 40,300đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.74%)
 • Giá cổ phiếu PMB (ngành Hóa chất) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 63,100đ (so với giá phiên trước 69,000đ giảm -5,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.55%)
 • Giá cổ phiếu PME (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 80,200đ (so với giá phiên trước 75,000đ tăng 5,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.93%)
 • Giá cổ phiếu PMG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.37%)
 • Giá cổ phiếu PMP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 14,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PNC (ngành Truyền thông) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 9,700đ giảm 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.00%)
 • Giá cổ phiếu PNJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 128,200đ (so với giá phiên trước 128,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.23%)
 • Giá cổ phiếu POM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.28%)
 • Giá cổ phiếu POT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 28,300đ (so với giá phiên trước 30,000đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.67%)
 • Giá cổ phiếu POW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 13,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PPC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.14%)
 • Giá cổ phiếu PPE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,200đ (so với giá phiên trước 14,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PPP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 15,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu PPS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 12,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.78%)
 • Giá cổ phiếu PPY (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 18,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRE (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,000đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.44%)
 • Giá cổ phiếu PSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSD (ngành Bán lẻ) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 21,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu PSE (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.29%)
 • Giá cổ phiếu PSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 6,900đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.35%)
 • Giá cổ phiếu PSW (ngành Hóa chất) có thị giá là 14,900đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.97%)
 • Giá cổ phiếu PTB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 61,400đ (so với giá phiên trước 60,400đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.66%)
 • Giá cổ phiếu PTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.45%)
 • Giá cổ phiếu PTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PTI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 71,800đ (so với giá phiên trước 71,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%)
 • Giá cổ phiếu PTS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PV2 (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.86%)
 • Giá cổ phiếu PVB (ngành Dầu khí) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.70%)
 • Giá cổ phiếu PVC (ngành Dầu khí) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 16,100đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.07%)
 • Giá cổ phiếu PVD (ngành Dầu khí) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 16,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.20%)
 • Giá cổ phiếu PVG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.00%)
 • Giá cổ phiếu PVI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 47,800đ (so với giá phiên trước 48,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.62%)
 • Giá cổ phiếu PVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PVS (ngành Dầu khí) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 23,900đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.51%)
 • Giá cổ phiếu PVT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 20,500đ (so với giá phiên trước 20,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.49%)
 • Giá cổ phiếu PXS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.95%)
 • Giá cổ phiếu QBS (ngành Hóa chất) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 3,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.90%)
 • Giá cổ phiếu QCG (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.93%)
 • Giá cổ phiếu QHD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 52,000đ (so với giá phiên trước 52,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QST (ngành Truyền thông) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 17,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 16,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu RAL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 95,000đ (so với giá phiên trước 97,900đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.96%)
 • Giá cổ phiếu RCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,800đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.25%)
 • Giá cổ phiếu RDP (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 7,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.94%)
 • Giá cổ phiếu REE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 86,000đ (so với giá phiên trước 86,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.23%)
 • Giá cổ phiếu RIC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.85%)
 • Giá cổ phiếu ROS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,900đ (so với giá phiên trước 2,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.69%)
 • Giá cổ phiếu S4A (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 36,100đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.11%)
 • Giá cổ phiếu S55 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 59,500đ (so với giá phiên trước 59,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu S99 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SAB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 153,900đ (so với giá phiên trước 154,600đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.45%)
 • Giá cổ phiếu SAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 65,000đ (so với giá phiên trước 65,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SAM (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 10,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.92%)
 • Giá cổ phiếu SAV (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 18,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.99%)
 • Giá cổ phiếu SBA (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 21,900đ (so với giá phiên trước 21,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.46%)
 • Giá cổ phiếu SBT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 18,700đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.09%)
 • Giá cổ phiếu SBV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 14,200đ (so với giá phiên trước 14,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.35%)
 • Giá cổ phiếu SC5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.21%)
 • Giá cổ phiếu SCD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.08%)
 • Giá cổ phiếu SCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 69,800đ (so với giá phiên trước 68,500đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.90%)
 • Giá cổ phiếu SCI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SCR (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.21%)
 • Giá cổ phiếu SCS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 156,000đ (so với giá phiên trước 158,700đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.70%)
 • Giá cổ phiếu SD2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.43%)
 • Giá cổ phiếu SD4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.11%)
 • Giá cổ phiếu SD6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,500đ (so với giá phiên trước 7,900đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.59%)
 • Giá cổ phiếu SDA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.46%)
 • Giá cổ phiếu SDC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,400đ (so với giá phiên trước 24,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 52,800đ (so với giá phiên trước 52,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDU (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 23,100đ tăng 1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.23%)
 • Giá cổ phiếu SEB (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 41,400đ (so với giá phiên trước 41,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SED (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,700đ (so với giá phiên trước 20,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu SFC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 22,500đ (so với giá phiên trước 22,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 14,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.26%)
 • Giá cổ phiếu SFI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 58,600đ (so với giá phiên trước 62,500đ giảm -3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.24%)
 • Giá cổ phiếu SFN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 82,500đ (so với giá phiên trước 82,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGD (ngành Truyền thông) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 28,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 67,500đ (so với giá phiên trước 68,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.74%)
 • Giá cổ phiếu SGR (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 17,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.14%)
 • Giá cổ phiếu SGT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 25,600đ (so với giá phiên trước 26,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu SHA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.19%)
 • Giá cổ phiếu SHB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.37%)
 • Giá cổ phiếu SHE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SHI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 14,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.03%)
 • Giá cổ phiếu SHN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.14%)
 • Giá cổ phiếu SHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 28,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SHS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 13,600đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.62%)
 • Giá cổ phiếu SIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 15,300đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.54%)
 • Giá cổ phiếu SJ1 (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SJD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 17,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.64%)
 • Giá cổ phiếu SJE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SJF (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.88%)
 • Giá cổ phiếu SJS (ngành Bất động sản) có thị giá là 72,000đ (so với giá phiên trước 71,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.14%)
 • Giá cổ phiếu SKG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.33%)
 • Giá cổ phiếu SLS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 127,500đ (so với giá phiên trước 126,000đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.19%)
 • Giá cổ phiếu SMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu SMB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 40,700đ (so với giá phiên trước 40,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.49%)
 • Giá cổ phiếu SMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.55%)
 • Giá cổ phiếu SMN (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.71%)
 • Giá cổ phiếu SMT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 12,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.34%)
 • Giá cổ phiếu SPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SPI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 5,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.09%)
 • Giá cổ phiếu SPM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 18,000đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.39%)
 • Giá cổ phiếu SRA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.90%)
 • Giá cổ phiếu SRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.61%)
 • Giá cổ phiếu SRF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 31,700đ (so với giá phiên trước 31,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.16%)
 • Giá cổ phiếu SSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 18,800đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.79%)
 • Giá cổ phiếu SSM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ST8 (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.85%)
 • Giá cổ phiếu STB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 21,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.33%)
 • Giá cổ phiếu STC (ngành Truyền thông) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 30,400đ tăng 1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.27%)
 • Giá cổ phiếu STK (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 50,500đ (so với giá phiên trước 51,200đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.37%)
 • Giá cổ phiếu STP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.22%)
 • Giá cổ phiếu SVC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 102,700đ (so với giá phiên trước 102,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.20%)
 • Giá cổ phiếu SVI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 73,100đ (so với giá phiên trước 73,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 5,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.31%)
 • Giá cổ phiếu SZB (ngành Bất động sản) có thị giá là 37,500đ (so với giá phiên trước 37,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.27%)
 • Giá cổ phiếu SZC (ngành Bất động sản) có thị giá là 45,300đ (so với giá phiên trước 45,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.56%)
 • Giá cổ phiếu SZL (ngành Bất động sản) có thị giá là 57,000đ (so với giá phiên trước 57,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu TA9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,900đ (so với giá phiên trước 14,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TAC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 57,000đ (so với giá phiên trước 54,200đ tăng 2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.17%)
 • Giá cổ phiếu TAR (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 26,600đ (so với giá phiên trước 26,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TBC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TBX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,300đ (so với giá phiên trước 22,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TC6 (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.10%)
 • Giá cổ phiếu TCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 35,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27%)
 • Giá cổ phiếu TCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.42%)
 • Giá cổ phiếu TCH (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 10,700đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.34%)
 • Giá cổ phiếu TCL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.27%)
 • Giá cổ phiếu TCM (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 46,500đ (so với giá phiên trước 46,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TCO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.97%)
 • Giá cổ phiếu TCR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.36%)
 • Giá cổ phiếu TCT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 39,000đ (so với giá phiên trước 38,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.13%)
 • Giá cổ phiếu TDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 11,100đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.34%)
 • Giá cổ phiếu TDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.18%)
 • Giá cổ phiếu TDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,500đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.45%)
 • Giá cổ phiếu TDM (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 40,700đ (so với giá phiên trước 41,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.73%)
 • Giá cổ phiếu TDN (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.80%)
 • Giá cổ phiếu TDP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 26,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 43,000đ (so với giá phiên trước 43,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TEG (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 31,200đ (so với giá phiên trước 31,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TFC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu TGG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu THB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THD (ngành Bất động sản) có thị giá là 56,800đ (so với giá phiên trước 56,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.18%)
 • Giá cổ phiếu THG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 50,500đ (so với giá phiên trước 51,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.17%)
 • Giá cổ phiếu THI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.00%)
 • Giá cổ phiếu THS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 18,400đ (so với giá phiên trước 18,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.83%)
 • Giá cổ phiếu TIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 12,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.79%)
 • Giá cổ phiếu TIP (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 23,900đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.61%)
 • Giá cổ phiếu TIX (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,700đ (so với giá phiên trước 32,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 14,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TKC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.35%)
 • Giá cổ phiếu TKU (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 20,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.21%)
 • Giá cổ phiếu TLG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 49,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.20%)
 • Giá cổ phiếu TLH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,100đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.18%)
 • Giá cổ phiếu TMC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 53,500đ (so với giá phiên trước 54,500đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.83%)
 • Giá cổ phiếu TMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 82,000đ (so với giá phiên trước 80,800đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.49%)
 • Giá cổ phiếu TMT (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.30%)
 • Giá cổ phiếu TMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.92%)
 • Giá cổ phiếu TN1 (ngành Bất động sản) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 26,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TNA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.28%)
 • Giá cổ phiếu TNC (ngành Hóa chất) có thị giá là 50,200đ (so với giá phiên trước 50,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TNG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,700đ (so với giá phiên trước 30,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.32%)
 • Giá cổ phiếu TNH (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 42,900đ (so với giá phiên trước 41,000đ tăng 1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.63%)
 • Giá cổ phiếu TNI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 3,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.26%)
 • Giá cổ phiếu TNT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu TOT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu TPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.21%)
 • Giá cổ phiếu TPH (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRA (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 92,000đ (so với giá phiên trước 93,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.08%)
 • Giá cổ phiếu TRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 41,300đ (so với giá phiên trước 41,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSC (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu TST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,200đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.10%)
 • Giá cổ phiếu TTA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 11,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu TTB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 3,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.53%)
 • Giá cổ phiếu TTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,800đ (so với giá phiên trước 12,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu TTF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.10%)
 • Giá cổ phiếu TTH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu TTL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 16,800đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.17%)
 • Giá cổ phiếu TTT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 43,000đ (so với giá phiên trước 43,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTZ (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,900đ (so với giá phiên trước 2,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV2 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 43,900đ (so với giá phiên trước 44,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.57%)
 • Giá cổ phiếu TV3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV4 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu TVB (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TVC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 7,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27%)
 • Giá cổ phiếu TVD (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.68%)
 • Giá cổ phiếu TVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 32,300đ (so với giá phiên trước 32,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.16%)
 • Giá cổ phiếu TVT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.99%)
 • Giá cổ phiếu TXM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TYA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 16,200đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.17%)
 • Giá cổ phiếu UDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.12%)
 • Giá cổ phiếu UIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 39,800đ (so với giá phiên trước 40,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.73%)
 • Giá cổ phiếu UNI (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.63%)
 • Giá cổ phiếu V12 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 13,900đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.47%)
 • Giá cổ phiếu V21 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.47%)
 • Giá cổ phiếu VAF (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 11,800đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.81%)
 • Giá cổ phiếu VBC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 33,500đ (so với giá phiên trước 33,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,100đ (so với giá phiên trước 23,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.86%)
 • Giá cổ phiếu VC3 (ngành Bất động sản) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 44,300đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.58%)
 • Giá cổ phiếu VC6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.32%)
 • Giá cổ phiếu VC7 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.13%)
 • Giá cổ phiếu VC9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.63%)
 • Giá cổ phiếu VCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 74,000đ (so với giá phiên trước 74,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.07%)
 • Giá cổ phiếu VCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 237,500đ (so với giá phiên trước 237,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 17,500đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.00%)
 • Giá cổ phiếu VCI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 35,400đ (so với giá phiên trước 33,100đ tăng 2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.96%)
 • Giá cổ phiếu VCM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 73,500đ (so với giá phiên trước 74,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.21%)
 • Giá cổ phiếu VDL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 38,000đ (so với giá phiên trước 38,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.03%)
 • Giá cổ phiếu VE1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 4,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.90%)
 • Giá cổ phiếu VE4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 81,000đ (so với giá phiên trước 81,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.90%)
 • Giá cổ phiếu VFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 48,000đ (so với giá phiên trước 48,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.03%)
 • Giá cổ phiếu VGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 52,900đ (so với giá phiên trước 52,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.57%)
 • Giá cổ phiếu VGP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 25,000đ tăng 2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.00%)
 • Giá cổ phiếu VGS (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,600đ (so với giá phiên trước 17,200đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.33%)
 • Giá cổ phiếu VHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 90,000đ (so với giá phiên trước 93,500đ giảm -3,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.74%)
 • Giá cổ phiếu VHE (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VHL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,100đ (so với giá phiên trước 25,200đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.33%)
 • Giá cổ phiếu VHM (ngành Bất động sản) có thị giá là 61,400đ (so với giá phiên trước 62,100đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.13%)
 • Giá cổ phiếu VIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 21,500đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.81%)
 • Giá cổ phiếu VIC (ngành Bất động sản) có thị giá là 72,600đ (so với giá phiên trước 73,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.22%)
 • Giá cổ phiếu VID (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.34%)
 • Giá cổ phiếu VIE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.00%)
 • Giá cổ phiếu VIP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.94%)
 • Giá cổ phiếu VIS (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 9,600đ giảm 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.77%)
 • Giá cổ phiếu VIT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 20,900đ (so với giá phiên trước 20,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIX (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,000đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.93%)
 • Giá cổ phiếu VJC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 130,100đ (so với giá phiên trước 130,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.08%)
 • Giá cổ phiếu VKC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu VLA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 62,000đ (so với giá phiên trước 62,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VMC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,200đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.52%)
 • Giá cổ phiếu VMD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,300đ (so với giá phiên trước 22,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.76%)
 • Giá cổ phiếu VMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 46,500đ (so với giá phiên trước 46,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VND (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 17,400đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.90%)
 • Giá cổ phiếu VNE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.43%)
 • Giá cổ phiếu VNF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.70%)
 • Giá cổ phiếu VNG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.18%)
 • Giá cổ phiếu VNL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 19,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.06%)
 • Giá cổ phiếu VNM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 73,700đ (so với giá phiên trước 72,200đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.08%)
 • Giá cổ phiếu VNR (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.93%)
 • Giá cổ phiếu VNT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 82,000đ (so với giá phiên trước 82,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VOS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 17,300đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.91%)
 • Giá cổ phiếu VPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 29,100đ (so với giá phiên trước 29,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.34%)
 • Giá cổ phiếu VPD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 19,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.38%)
 • Giá cổ phiếu VPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 29,200đ (so với giá phiên trước 29,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.69%)
 • Giá cổ phiếu VPH (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.03%)
 • Giá cổ phiếu VPI (ngành Bất động sản) có thị giá là 62,300đ (so với giá phiên trước 63,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.11%)
 • Giá cổ phiếu VPS (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.12%)
 • Giá cổ phiếu VRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 28,700đ (so với giá phiên trước 28,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.35%)
 • Giá cổ phiếu VSA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 29,800đ (so với giá phiên trước 29,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 41,500đ (so với giá phiên trước 41,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.36%)
 • Giá cổ phiếu VSH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 44,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.22%)
 • Giá cổ phiếu VSI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VSM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 11,200đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.70%)
 • Giá cổ phiếu VTC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,100đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.76%)
 • Giá cổ phiếu VTL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 11,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.71%)
 • Giá cổ phiếu VTO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.28%)
 • Giá cổ phiếu VTV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.96%)
 • Giá cổ phiếu VTZ (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.00%)
 • Giá cổ phiếu VXB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 16,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu WCS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 165,000đ (so với giá phiên trước 173,000đ giảm -8,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.62%)
 • Giá cổ phiếu WSS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.25%)
 • Giá cổ phiếu X20 (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YBM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YEG (ngành Truyền thông) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 22,300đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.14%)

Video clip

Giá cổ phiếu: 5 quy luật (cần biết) | azfin

P24: chứng khoán a bờ cờ, các phương pháp định giá cổ phiếu a bờ cờ dành cho người mới bắt đầu

Giá cổ phiếu tăng giảm như nào ? | anh lương vịt

Chỉ 1 lý do để cổ phiếu tăng giá | học chứng khoán

Vì sao giá cổ phiếu tăng giảm ? yếu tố ảnh hưởng giá chứng khoán

2 cách định giá cổ phiếu phổ biến

Không để cổ phiếu "nằm sàn", nhiều lãnh đạo doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tỷ | vtc now

Cổ phiếu chứng khoán năm 2022 ?? ( ssi, vnd, vci, hcm, fts...) | đầu tư chứng khoán

Cổ phiếu hpg có nên đầu tư năm 2022 ?? | đầu tư chứng khoán

Cách định giá nhanh cổ phiếu (kèm ví dụ)

định giá cổ phiếu ccl - tiềm năng tăng trưởng lớn

Chứng khoán - 10 dấu hiệu nhận biết 1 cổ phiếu sắp tăng giá | đầu tư chứng khoán

✅ phân tích cổ phiếu rổ vn30 | nhận định thị trường chứng khoán tuần 4/7 - 8/7/2022 | canh mua cp

Nhận định cổ phiếu ssi, vnd, shs, dxg, nkg - chứng khoán hôm nay (tuần 4-8/7/22) [kiều canh]

Ai quyết định giá trị cổ phiếu ? | thanh cong tc |

4 cách định giá cổ phiếu dựa trên các chỉ số cơ bản

định giá cổ phiếu hpg, tương lai của cp hpg sẽ đến giá nào? có đầu tư không?

đánh giá cổ phiếu vietcombank (vcb) – 2021 có tăng trưởng ✅ | azfin

đánh giá cổ phiếu ssi với ptkt, xu hướng của cp ssi năm 2022

Cách xác định giá mua cổ phiếu tốt có lãi | định giá cổ phiếu | ví dụ xác định giá mua tcb và mwg

Chứng khoán hàng ngày, ôn tập chứng khoán, định giá cổ phiếu

định giá cổ phiếu - cái bẫy chết người

định giá cổ phiếu cdn - cảng biển lớn nhất miền trung | azfin

Cách định giá cổ phiếu theo pe & eps

định giá cổ phiếu kbc - liệu lợi nhuận có ổn định

định giá cổ phiếu vhc - trong nguy thì có cơ | azfin

định giá cổ phiếu vcs - vicostone - sản xuất đá số 1 việt nam | azfin

định giá cổ phiếu cii - cổ đông flc được trả lại tiền

#269: review chart _ định giá cổ phiếu dgc

định giá cổ phiểu hag. có còn kỳ vọng cho 2022? tại sao?

Biến động giá cổ phiếu | vtv24

Cổ phiếu tvc, đánh giá cổ phiếu tvc và khả năng tăng trưởng của cp tvc

A7 định giá cổ phiếu ceo dig phải 500k là ít - nhà đầu tư 1970 a7

định giá cổ phiếu ctr - đâu là vùng giá hấp dẫn?

Phương pháo định giá cổ phiếu theo tỷ số p/e | tài chính doanh nghiệp chương 3 | kiến thức tài chính

Cách nhận biết cổ phiếu bị thao túng, làm giá trên thị trường

Hướng dẫn định giá cổ phiếu dig cực dễ hiểu phần 1

định giá cổ phiếu idc - p2 - cơ hội trong rủi ro và những điều đáng lưu ý

đánh giá cổ phiếu ngành chứng khoán - cổ phiếu nào rẻ nhất - ssi, vnd, hcm, vci, shs, fts, mbs

Phân tích và định giá cổ phiếu htn (ctcp hưng thịnh)

định giá cổ phiếu vnd quý 1 và quý 2 2022

định giá cổ phiếu tlh bao nhiêu?

Giá cổ phiếu phụ thuộc vào những yếu tố nào? các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết?

định giá cổ phiếu các ngân hàng hàng đầu việt nam (2021) | azfin

Phân tích, định giá cổ phiếu l18 | đầu tư dài hạn

đánh giá cổ phiếu ngành thép 2022 - cổ phiếu hpg, hsg, nkg

đầu tư chứng khoán - mệnh giá thị giá hiểu thế nào cho đúng ?

Cách tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu ưu đãi

định giá cổ phiếu dig- target 2022

Các phương pháp định giá cổ phiếu | điểm máu chốt để định giá cổ phiếu

--- Bài mới hơn ---

 • Giá Cổ Phiếu Việt Nam
 • Giá Cafe Hạt
 • Gia Cp Spp
 • Lich Su Gia Cp Dxg
 • Gia Chung Khoan Cet
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Lý Yamaha Hoàng Cầu
 • Đại Lý Yamaha Ở Sài Gòn
 • Đại Lý Honda Sơn Tây
 • Đại Lý Honda Rẻ Nhất Hải Phòng
 • Lãi Suất Tiết Kiệm 3 Tháng Cao Nhất
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Lich Su Gia Co Phieu
 • Giá Cổ Phiếu Công Ty May Việt Tiến
 • Giá Cổ Phiếu Samsung
 • Giá Cổ Phiếu Sàn Hose
 • Giá Cổ Phiếu Abbank
 • Giá Cổ Phiếu Grab
 • Giá Cổ Phiếu Nam Á Bank
 • Giá Cổ Phiếu May 10
 • Giá Cổ Phiếu Lilama 10
 • Giá Cổ Phiếu Việt Nam
 • Bạn đang xem bài viết Giá Cổ Phiếu Agribank trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×