Xu Hướng 3/2023 # Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng # Top 6 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sao Kê Tài Khoản VietcombankMẫu Sao Kê Tài Khoản VietcombankIn Sao Kê Tài Khoản VietcombankĐóng Tài Khoản VietcombankIn Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công TyĐóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ ChứcGiấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản VietcombankMẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan VietcombankMẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị Mở Tài Khoản VietcombankSao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản VietcombankCông Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankMẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankCông Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankBiểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Đóng Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công Ty,Đóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ Chức,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan Vietcombank,Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Vietcombank,Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Công Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Công Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Giải Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Vietcombank,Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank,Thủ Tục Cấp Lại Thẻ Atm Vietcombank,Thủ Tục In Sao Kê Vietcombank,Yêu Cầu In Sao Kê Vietcombank,In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Vietcombank,Mẫu Số 13 Vietcombank,Thủ Tục Làm Atm Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản,Tra Soat Vietcombank,ủy Quyền Vietcombank,M%e1%ba%abu Gi%e1%ba%a5y %c4%91%e1%bb%81 Ngh%e1%bb%8b In Sao K%c3%aa Ng%c3%a2n H%c3%a0ng Vietcombank,Mẫu Thư Tra Soát Vietcombank,Thủ Tục Vay Qua Lương Vietcombank,Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank,Thay Đổi Lại Chữ Kí Vietcombank,Điều Lệ Vietcombank,De Nghi In Sao Ke Vietcombank,Mở Thẻ Tín Dụng Vietcombank,Mẫu Đơn Xin ứng Tuyển Vietcombank,Thủ Tục Làm Thẻ Rút Tiền Vietcombank,Mẫu Yêu Cầu Tra Soát Vietcombank,Giấy Báo Nợ Vietcombank,Giấy Báo Có Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank,Thủ Tục Vay Tiêu Dùng Vietcombank,Bctc Riêng Lẻ Vietcombank,Xin Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy ủy Quyền Vietcombank,Thủ Tục Mua Đô La Tại Ngân Hàng Vietcombank,Account Statement Vietcombank,Giấy Đề Nghị Bán Sec Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Vietcombank,Mẫu In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank Doanh Nghiệp,Giấy Đề Nghị Cấp Séc Vietcombank,Mẫu Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Ngân Hàng Vietcombank,Thủ Tục Làm Internet Banking Vietcombank,Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Vietcombank,Giấy ủy Quyền Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính 2016 Vietcombank,Sở Giao Dịch Vietcombank,Quy Định Số Tiền Rút Atm Vietcombank,In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Ds Nhân Viên Vietcombank,Giấy Đề Nghị Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank 2020,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Sở Giao Dịch Vietcombank,Thuc Trang Ve Gia Ca Cua Vietcombank,Giấy ủy Quyền Mẫu Số 13 Vietcombank,Báo Cáo Thường Niên Vietcombank,Mẫu Giấy Tra Soát Vietcombank,Hướng Dẫn Cài Đặt Etoken Vietcombank,Hợp Đồng Giao Khoán Khoan Giếng,Mẫu Đơn Đăng Ký Internet Banking Vietcombank,Quản Trị Rủi Ro Của Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Phí Doanh Nghiệp Vietcombank,Mẫu Tra Soát Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đơn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Báo Có Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đe4è Nghị In Bản Sao Kê Vietcombank,Giấy Đề Nghị Bán Ngoại Tệ Vietcombank,Mẫu Công Văn Xin Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Xin Sao Kê Tại Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Yêu Cầu In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank 6 Tháng Đầu Năm 2019,Hướng Dẫn Sử Dụng Etoken Vietcombank,Giấy Báo Có Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank Theo Ifrs,

Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Đóng Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công Ty,Đóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ Chức,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan Vietcombank,Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Vietcombank,Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Công Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Công Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Giải Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Vietcombank,Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank,Thủ Tục Cấp Lại Thẻ Atm Vietcombank,Thủ Tục In Sao Kê Vietcombank,Yêu Cầu In Sao Kê Vietcombank,In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Vietcombank,Mẫu Số 13 Vietcombank,Thủ Tục Làm Atm Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản,Tra Soat Vietcombank,ủy Quyền Vietcombank,M%e1%ba%abu Gi%e1%ba%a5y %c4%91%e1%bb%81 Ngh%e1%bb%8b In Sao K%c3%aa Ng%c3%a2n H%c3%a0ng Vietcombank,Mẫu Thư Tra Soát Vietcombank,Thủ Tục Vay Qua Lương Vietcombank,Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank,Thay Đổi Lại Chữ Kí Vietcombank,Điều Lệ Vietcombank,De Nghi In Sao Ke Vietcombank,Mở Thẻ Tín Dụng Vietcombank,Mẫu Đơn Xin ứng Tuyển Vietcombank,Thủ Tục Làm Thẻ Rút Tiền Vietcombank,Mẫu Yêu Cầu Tra Soát Vietcombank,Giấy Báo Nợ Vietcombank,Giấy Báo Có Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank,Thủ Tục Vay Tiêu Dùng Vietcombank,

Cách Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Nhanh Nhất

Dịch vụ sao kê tài khoản sẽ giúp chủ tài khoản biết được lịch sử giao dịch của tài khoản. Từ đó đưa ra những quản lý chi tiêu hợp lý. Đặc biệt là những ai muốn đăng ký vay tín chấp thì chắc chắn sẽ phải có giấy sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank.

Sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank để làm gì?

Sao kê tài khoản ngân hàng là gì?

Sao kê có nghĩa là một bản báo cáo bằng giấy, trong đó có hiển thị và thống kê chi tiết về các giao dịch phát sinh. Các khoản chi tiêu từ tài khoản, thanh toán, hơn đơn, ứng điền, số tiền hiện tại… Khách hàng dùng bản sao kê này để giao dịch và quản lý chi tiêu của bản thân hiệu quản hơn.

Bản sao kê tài khoản Vietcombank được cấp bởi ngân hàng Vietcombank. Sẽ có những thông tin của thẻ thanh toán, giao dịch, mua bán và các thông tin theo yêu cầu của khác hàng.

Cách sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank có nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng nếu như bạn muốn dùng để vay vốn hoặc mở thẻ tín dụng. Vậy thì cần phải tới ngân hàng Vietcombank để xin. Chỉ khi nào trên bản sao kê có con dấu xác nhận của ngân hàng thì mới có giá trị về pháp lý.

Những cách xin giấy sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank

Như phần trên mình có giới thiệu tới các bạn, nếu muốn dùng để vay tín chấp, mở thẻ tín dụng thì phải tới ngân hàng để sao kê. Ngoài ra nếu như muốn xem bản sao kê để quản lý chi tiêu thì có thể thực hiện sao in tài khoản Vietcombank online.

1) Sao kê trực tiếp tại chi nhánh Vietcombank

Để sao kê, rất đơn giản chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân tới ngân hàng Vietcombank. Tại đây chúng ta sẽ xin bản sao kê từ phía nhân viên ngân hàng. Họ sẽ tiến hành cung cấp các thông tin mà khách hàng muốn trong vài phút.

2) Sao kê trực tuyến

Khách hàng có thể sao kê tài khoản Vietcombank online qua Internet Banking. Khách hàng chỉ cần đăng nhập vào trang của Vietcombank vào sao đó nhấn sao kê. Nhưng lưu ý kiểm sao kê này chỉ dùng để kiểm tra, theo dõi hoạt động của tài khoản.

3) Sao kê tại cây ATM

Ngoài 2 cách sao kê tài khoản Vietcombank mà mọi người vẫn hay dùng ở trên. Bạn còn có thể dùng thẻ và tới cây ATM để sao kê tài khoản nhanh chóng.

Hướng dẫn cách sao kê tài khoản Vietcombank

Cách thực hiện chi tiết sẽ được hướng dẫn ở bên dưới.

Cách 1: Sao kê tài khoản ngân hàng tại chi nhánh Vietcombank

Bước 1: Tới chi nhánh ngân hàng Vietcombank gần nhất.

Bước 2: Lấy số và chờ tới lượt.

Bước 3: Yêu cầu nhân viên cung cấp bản sao kê tài khoản.

Bước 4: Xuất trình giấy tờ tùy thân của bạn để xác nhận thân phận.

Bước 5: Điền các thông tin vào mẫu giấy xin sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank được nhân viên đưa.

Bước 6: Kiểm tra lại giấy tờ và nhận bản sao kê.

Mẫu đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank

Đây là mẫu sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank mới nhất.

Cách 2: Sao kê bằng VCB-iB@nking

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ tại https://www.vietcombank.com.vn/Ibanking2020/

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của bạn vào.

Bước 4: Chọn thời gian sao kê tài khoản và nhấn “Xem sao kê”.

Khách hàng sẽ phí sao kê tài khoản Vietcombank theo đúng quy định, cụ thể như sau.

Sao kê định kỳ:

– In sao kê định kỳ 1 tháng 1 lần được miễn phí.

– Sao kê tài khoản nhiều lần trong 1 tháng

+ 5.000 VND/trang, tối thiểu 20.000 VND/Lần.

+ 0,5 USD 1 trang, tối thiểu 1,5 USD/lần.

In sao kê đột xuất theo yêu cầu của chủ tài khoản

– Sao kê các giao dịch trong 12 tháng:

+ 5.000 VND/trang, tối thiểu là 30.000 VND/lần.

+ 0,5 USD/trang tối thiểu là 2 USD/lần.

– Sao kê các giao dịch phát sinh trên 12 tháng

+ 5.000đ 1 trang, tối thiểu là 50.000 VND/Lần

+ 0,5 USD/trang tối thiểu 5 USD 1 lần.

Lời kết

Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietcombank Online Đơn Giản Nhất

Giới thiệu khái quát về ngân hàng Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank tên gọi đầy đủ là Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Thành lập từ năm 1963, Vietcombank chính là ngân hàng nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Sau hàng chục năm phát triển và nâng cấp. Vietcombank luôn mang đến những dịch vụ hiện đại và chất lượng nhất nhằm đổi lấy sự hài lòng của khách hàng.

Ngày nay, Vietcombank phát triển mạnh mẽ với hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch phân bố rộng khắp cả nước. Hệ thống cây atm hiện đại lên tới 1300 máy. Cùng với hơn 5000 nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ năng. Luôn nhiệt tình phục vụ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Thế nào là sao kê bảng lương ngân hàng Vietcombank?

Ngày nay rất nhiều công ty chọn cách trả lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng. Chính vì vậy mà lịch sử thanh toán lương đều được hệ thống lưu trữ lại. Bạn có thể đến ngân hàng để in lịch sử trả lương đó thành 1 bản có chữ ký của nhân viên và dấu đỏ của ngân hàng. Đó chính là bản sao kê lương. Không chỉ ngân hàng Vietcombank, mà hầu hết tất cả ngân hàng đều cung cấp dịch vụ sao kê lương này.

Công ty trả lương cho bạn qua tài khoản của ngân hàng nào. Thì bạn phải đến 1 trong các chi nhánh, quầy giao dịch của ngân hàng đó mới có thể tiến hành sao kê bảng lương được. Thời gian làm sao kê lương nhanh chóng, có thể lấy được ngay.

Mục đích của sao kê lương Vietcombank

Trong nhiều trường hợp bắt buộc phải cần đến bản sao kê lương. Ví dụ như: làm giấy tờ chứng minh thu nhập để nộp kèm hồ sơ vay vốn thế chấp, tín chấp ngân hàng. Nộp kèm hồ sơ xin việc, chứng nhận để xin đi du lịch nước ngoài…

Chi phí sao kê lương ngân hàng Vietcombank

Khi tiến hành sao kê lương tại Vietcombank. Khách hàng sẽ phải chịu 1 khoản phí in ấn nhỏ.

– Nếu bạn sao kê lương 2 tháng gần nhất thì phí sao kê là 3.000 VNĐ/ trang in.

– Nếu bạn sao kê lương nhiều tháng liên tiếp thì số tiền sẽ tăng lên. Nhưng tối đa cũng chỉ 10.000 VNĐ/ trang in.

Cách sao kê bảng lương ngân hàng Vietcombank chuẩn nhất

Bạn có thể xem mẫu sao kê tài khoản ngân hàng vietcombank ở hình ảnh bên dưới.

Lưu ý sao kê bảng lương Vietcombank tại ngân hàng mới có giá trị về mặt pháp lý. Trên giấy sao kê phải có xác nhận của ngân hàng. Vì khi làm thẻ tín dụng, vay vốn chỉ chấp nhận loại sao kê đã có xác nhận tại ngân hàng.

Cách xem sao kê trên internet banking vietcombank

Sau khi đăng nhập vào tài khoản internet banking vietcombank. Các bạn chọn tính năng sao kê tài khoản. Và ngay lập tức hệ thống sẽ trả kết quả về cho bạn 10 giao dịch gần nhất từ tài khoản.

In sao kê tại ATM Vietcombank

Nếu bạn chỉ cần kiểm tra lại các giao dịch gần nhất thì sao kê tại cây atm chính là một sự lựa chọn hợp lý. Vì bạn không cần phải đến ngân hàng, cũng không cần chờ đợi đến lượt. Mà còn có thể thực hiện vào bất cứ thời gian nào trong ngày nữa.

Chỉ cần mang theo thẻ atm Vietcombank đến cây atm gần nhất. Sau đó cho thẻ vào cây atm. Chọn ngôn ngữ và nhập mật khẩu thẻ. Khi các chức năng hiện lên. Bạn nhấn chọn In sao kê là được.

Hạn chế của cách làm này là chỉ cho phép bạn in và kiểm tra lại 5 giao dịch gần nhất mà thôi.

Một số lưu ý khi sao kê lương ngân hàng Vietcombank

Lưu ý ngân hàng làm sao kê

Như đã nói ở trên, bạn chỉ có thể sao kê lương tại ngân hàng vietcombank mở tài khoản cho bạn nhận lương qua thẻ. Ví dụ bạn nhận lương vào tài khoản ngân hàng Vietcombank. Thì bạn phải đến chi nhánh của Vietcombank để làm thủ tục sao kê lương mà không phải bất cứ một ngân hàng nào khác.

Chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết

Giấy tờ bạn cần chuẩn bị khi tiến hành sao kê lương đó là: CMND/ căn cước công dân / hộ chiếu còn hiệu lực. Bạn muốn sao kê lương trong bao nhiêu tháng thì phải nói rõ với nhân viên ngân hàng để được in đúng theo yêu cầu.

Kiểm tra lại bảng sao kê sau khi hoàn tất

Sau khi nhận bản sao kê từ phía ngân hàng. Bạn cần phải kiểm tra lại các thông tin in trong đó. Đặc biệt lưu ý đến chữ kỹ nhân viên và dấu đỏ của ngân hàng. Vì nếu thiếu 1 trong 2 yếu tố này thì bản sao kê lương sẽ không có hiệu lực pháp lý.

Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

Tìm hiểu về tài khoản ngân hàng Vietcombank

Tài khoản ngân hàng Vietcombank được hiểu là tài khoản định danh cho một cá nhân hoặc tổ chức nhất định có giao dịch thông qua dịch vụ của ngân hàng Vietcombank.

Các loại tài khoản Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank hiện triển khai các loại tài khoản khác nhau cho khách hàng cá nhân và khách hàng là tổ chức.

Tài khoản dành cho khách hàng cá nhân:

Tài khoản thanh toán: là loại tài khoản linh hoạt cho phép khách hàng rút tiền, chuyển khoản, nộp tiền vào tài khoản bất kể khi nào. Tài khoản này không có thời hạn nghĩa là bạn có thể để tiền bao lâu tùy thích nhưng sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn rất thấp. Mức lãi suất này chỉ khoảng 0,3 – 1%/năm tùy từng thời kỳ.

Tài khoản tiết kiệm: chỉ để gửi và rút tiền, không có chức năng thanh toán. Khách hàng gửi tiền vào tài khoản này với mục đích tiết kiệm sinh lời là chính. Mức lãi suất của tài khoản này thường cao hơn nhiều lần sao với tài khoản thanh toán. Tuy nhiên khách hàng sẽ cần cam kết giữ tiền trong một thời gian nhất định để được hưởng mức lãi suất đó.

Tài khoản dành cho khách hàng là tổ chức:

Tài khoản thanh toán thông thường: tại Vietcombank tài khoản thanh toán giúp cho doanh nghiệp quản lý ngân quỹ hàng ngày một cách hiệu quả. Các tính năng tương tự như tài khoản thanh toán cá nhân.

Tài khoản thanh toán đặc biệt: được thiết kế với kỹ thuận đặc biệt giúp doanh nghiệp kiểm soát chi tiết hơn dòng tiền của mình. Tài khoản đặc biệt có những loại như: tài khoản chuyên thu, chuyên chi, đầu tư tự động, tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, tài khoản đồng chủ tài khoản…Mỗi loại tài khoản đặc biệt sẽ chỉ để phục vụ một chức năng chuyên biệt duy nhất.

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: với chức năng chủ yếu là để tiết kiệm, sinh lời cho dòng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp.

Tài khoản tiền gửi đặc biệt: là loại tài khoản tiết kiệm nhưng có nhiều đặc tính chỉ dành cho doanh nghiệp như kỳ hạn lẻ, có quyền chọn rút trước hạn với lãi suất cạnh tranh.

Điều kiện để mở tài khoản Vietcombank

Điều kiện mở tài khoản cá nhân

Khách hàng cá nhân muốn đăng ký mở tài khoản Vietcombank cần đáp ứng các điều kiện sau:

Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài ở Việt Nam trên 18 tuổi

Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và hanh vi nhân sự

Điều kiện mở tài khoản doanh nghiệp

Là doanh nghiệp, tổ chức thành lập hợp pháp

Có đầy đủ giấy đăng ký kinh doanh và người đại diện theo pháp luật hợp pháp

Cách mở tài khoản ngân hàng Vietcombank

Các loại tài khoản Vietcombank:

Tài khoản cá nhân: Tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm

Tài khoản doanh nghiệp: Tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm

Mở tài khoản cá nhân

1. Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán (tài khoản vãng lai) được sử dụng để giao dịch với những tính năng chính như: Nhận tiền, chuyển tiền, rút tiền, thanh toán trực tuyến và thanh toán các hóa đơn thông thường không sử dụng tiền mặt thông qua các công cụ như thẻ, Internet Banking, Séc (công cụ Séc không được sử dụng phổ biến).

Số tiền duy trì tối thiểu trong tài khoản là 50.000 VND đối với đồng Việt Nam và 15 USD đối với đồng ngoại tệ.

Biểu phí tài khoản cá nhân Vietcombank:

Phí mở tài khoản

Miễn phí

Phí quản lý tài khoản

– Tài khoản thanh toán thường: 2.000 VND/0,2 USD/Tháng

– Tài khoản thanh toán chung: 10.000 VND/1 USD/Tháng

– Tài khoản giao dịch chứng khoán: Miễn phí

Phí đóng tài khoản

– Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở: 20.000 VND/tài khoản– Trên 12 tháng kể từ ngày mở: Miễn phí

Nộp tiền mặt vào tài khoản chính chủ

– VND: Miễn phí

– Ngoại tệ:

+ Nộp ngoại tệ nhỏ lẻ từ 50 tờ trở lên: 2%, Tối thiểu: 2 USD

+ Các trường hợp khác: Miễn phí

Rút tiền mặt

– VND: Miễn phí

– Ngoại tệ:

+ Rút USD nguồn từ ngân hàng khác chuyển về trong vòng 10 ngày: 0,15%, tối thiểu: 2 USD

+ Rút ngoại tệ khác USD nguồn từ ngân hàng khác chuyển về trong vòng 30 ngày: 0,40%; tối thiểu: 3 USD

+ Các trường hợp khác: Miễn phí

Chuyển khoản cùng Vietcombank

– Trích tài khoản: 5.000 VND/0,5 USD/giao dịch

– Nộp tiền mặt: 0,03%; Tối thiểu: 10.000 VND; Tối đa: 1.000.000 VND

Chuyển tiền đi khác hệ thống Vietcombank

Chuyển bằng VND:

– Số tiền chuyển khoản dưới 500 triệu đồng: 0,025%, tối thiểu: 9.000 VND, tối đa: 125,000 VND

– Số tiền chuyển từ 500 triệu đồng trở lên: 0,027%, tối thiểu: 135.000 VND, tối đa: 975,000 VND

Chuyển bằng ngoại tệ: 0,03%, tối thiểu 1 USD, tối đa 70 USD

Thủ tục mở tài khoản cá nhân

Thủ tục mở tài khoản thanh toán cá nhân cũng cực kì đơn giản, bạn chỉ cần mang các giấy tờ sau đến chi nhánh/PGD Vietcombank gần nhất:

CMND hoặc hộ chiếu (có bản gốc đối chiếu)

Giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân Vietcombank (mẫu ngân hàng).

Có rất nhiều sản phẩm tiết kiệm phổ biến như tiết kiệm nhận lãi trước, tiết kiệm nhận lãi hàng tháng hoặc nhận vào cuối kỳ.

Hồ sơ mở tài khoản tiết kiệm cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần:

CMND hoặc hộ chiếu (có bản gốc đối chiếu)

Mẫu giấy gửi tiền tiết kiệm Vietcombank

Mở tài khoản doanh nghiệp

1. Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán doanh nghiệp (tài khoản thông thường) cũng cho phép nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền mặt linh hoạt vào bất kỳ thời điểm nào. Nhất là với tổ chức, lợi ích mang lại cho doanh nghiệp cực kỳ lớn vì không phải mất thời gian kiểm đếm giá trị giao dịch có khi lên tới hàng tỷ đồng, giảm thiểu sai sót và chuyển khoản thanh toán rất nhanh. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn số tài khoản họ muốn.

Hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho doanh nghiệp bao gồm:

Biểu mẫu mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp Vietcombank TẠI ĐÂY.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp được thành lập hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp tại Việt Nam nếu là doanh nghiệp nước ngoài); Giấy đăng ký mã số thuế và giấy đăng ký mẫu dấu công ty. Các giấy tờ này cần được công chứng.

Giấy xác minh nhân thân chủ sở hữu công ty: Bản sao CMND có công chứng.

Giấy đề nghị mở tài khoản tiết kiệm Vietcombank cho tổ chức.

Các giấy tờ tương tự như mở tài khoản thanh toán.

Biểu phí một số dịch vụ tài khoản thanh toán dành cho doanh nghiệp:

Đăng ký tài khoản Vietcombank online

Tính năng đăng ký online hiện nay mới chỉ dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó khách hàng tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký đặt lịch hẹn mở tài khoản thanh toán ngay trên website của Vietcombank.

Các bước đặt lịch hẹn gồm có:

Bước 1: Truy cập vào đường link https://booking.vietcombank.com.vn/

Bước 3: Điền thông tin vào form đăng ký gồm thông tin cá nhân, sản phẩm dịch vụ, chọn chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank. Sau đó ấn nút “Đặt lịch hẹn”.

Lệ phí đăng ký mở tài khoản Vietcombank

Tùy theo từng ngân hàng và các chương trình khuyến mãi theo đợt, khách hàng có thể mất phí hoặc không mất phí mở tài khoản.

Tuy nhiên với Vietcombank, người dùng có thể mở tài khoản miễn phí, áp dụng đối với cả mở tài khoản tiền gửi bằng tiền VND hoặc ngoại tệ. Số dư tiền gửi tối thiểu khi mở tài khoản là 50.000 VND hoặc 15 USD tương đương đối với tài khoản ngoại tệ.

Lập tài khoản ngân hàng Vietcombank mất bao lâu?

Bạn chỉ mất khoảng 5 phút cho thời gian hoàn thành xong thủ tục cũng như giấy tờ làm thẻ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhân viên ngân hàng sẽ đưa cho bạn giấy hẹn và hẹn bạn 2 tuần sau ra lấy thẻ (đối với tài khoản thanh toán).

Khi mở tài khoản Vietcombank, bạn có thể giao dịch ngay được vì khi đó bạn đã có số tài khoản rồi. Như vậy, bạn có thể gửi tiền vào số tài khoản và chuyển khoản.

Tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí!!!

Cập nhật thông tin chi tiết về Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!