Xu Hướng 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Viết Expository Essay / 2023 # Top 12 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Viết Expository Essay / 2023 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cách Viết Expository Essay / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Expository Essay (bài luận khám phá) là gì? Các dạng bài Expository Essay là gì? Cách viết Expository Essay như thế nào? Tất cả những câu hỏi này của bạn sẽ được giải đáp trong bài viết này.

1. Bài luận khám phá là gì?

Một bài luận khám phá là một giải thích, điều tra hoặc giải trình để làm rõ. Sự khác biệt chính giữa loại viết lên này và bài luận tranh luận là giọng điệu của bài luận khám phá là trung tính trong khi như trong bài luận tranh luận là phải làm nổi bật vị trí được đưa ra trước khi lập luận được trình bày; do đó giọng văn có thể là trung tính hoặc khách quan.

2. Chọn loại bài luận khám phá

Vì vậy, bạn cần biết hiểu được các loại bài essay khám phá:

Comparison or Contrast Essays (Bài luận so sánh và tương phản)

Bài luận này tập trung vào sự tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng, sự kiện hoặc khái niệm.

Definition Essays (Bài luận định nghĩa)

Cung cấp những giải thích về một khái niệm phức tạp

Process Essay (Bài luận quy trình)

Bài luận kiểu này thường dùng để hướng dẫn cách làm/quy trình một cái gì đó.

3. Hướng dẫn cách viết bài luận khám phá

Một điều cần lưu ý nữa là bạn cần duy trì sự chuyển đổi rõ ràng và hợp lý giữa phần giới thiệu bài luận, phần thân và phần kết luận.

Cuối cùng, đảm bảo rằng bao giờ, các đoạn thân bài phải đưa ra các bằng chứng nhằm hỗ trợ bài luận. Điều này có nghĩa là mỗi đoạn thân bài tiểu luận nên được giới hạn trong việc trình bày một ý tưởng chung. Điều này sẽ giúp cho người đọc cảm thấy chúng rõ ràng chứ không mù mờ.

3.2. Viết Outline

Một phác thảo tiểu luận là một bản đồ hướng dẫn bạn trong suốt bài viết của bạn và đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ những ý tưởng chính.

Nó bao gồm:

Phần giới thiệu

Tuyên bố luận án

Ví dụ về các đoạn thân bài

Phần kết luận

3.3. Viết Thesis Statement

Ở đây, tuyên bố luận án của bạn chỉ nên cung cấp một cái nhìn sâu sắc về những gì bạn đang viết về và tại sao nó quan trọng.

3.4. Chọn phương pháp nghiên cứu

Xác định loại bài tiểu luận bạn sẽ viết. Là nó so sánh và tương phản, phân tích quá trình, nguyên nhân và hiệu quả hay các loại khác được đề cập ở trên.

3.5. Tổ chức ý tưởng của bạn

3.6. Viết các đoạn thân bài

3.7. Viết Conclusion

Có ba điều bạn nên nhớ để đưa vào kết luận của bạn:

Lặp lại các tuyên bố luận án cũng như các phần của bài tiểu luận

Tóm tắt bài tiểu luận và những ý chính

Không giới thiệu vấn đề mới

Harvard Hướng Dẫn Cách Viết Essay / 2023

Writing an academic essay means fashioning a coherent set of ideas into an argument. Because essays are essentially linear-they offer one idea at a time-they must present their ideas in the order that makes most sense to a reader. Successfully structuring an essay means attending to a reader’s logic.

The focus of such an essay predicts its structure. It dictates the information readers need to know and the order in which they need to receive it. Thus your essay’s structure is necessarily unique to the main claim you’re making. Although there are guidelines for constructing certain classic essay types (e.g., comparative analysis), there are no set formula.

Answering Questions: The Parts of an Essay

A typical essay contains many different kinds of information, often located in specialized parts or sections. Even short essays perform several different operations: introducing the argument, analyzing data, raising counterarguments, concluding. Introductions and conclusions have fixed places, but other parts don’t. Counterargument, for example, may appear within a paragraph, as a free-standing section, as part of the beginning, or before the ending. Background material (historical context or biographical information, a summary of relevant theory or criticism, the definition of a key term) often appears at the beginning of the essay, between the introduction and the first analytical section, but might also appear near the beginning of the specific section to which it’s relevant.

It’s helpful to think of the different essay sections as answering a series of questions your reader might ask when encountering your thesis. (Readers should have questions. If they don’t, your thesis is most likely simply an observation of fact, not an arguable claim.)

“What?” The first question to anticipate from a reader is “what”: What evidence shows that the phenomenon described by your thesis is true? To answer the question you must examine your evidence, thus demonstrating the truth of your claim. This “what” or “demonstration” section comes early in the essay, often directly after the introduction. Since you’re essentially reporting what you’ve observed, this is the part you might have most to say about when you first start writing. But be forewarned: it shouldn’t take up much more than a third (often much less) of your finished essay. If it does, the essay will lack balance and may read as mere summary or description.

“How?” A reader will also want to know whether the claims of the thesis are true in all cases. The corresponding question is “how”: How does the thesis stand up to the challenge of a counterargument? How does the introduction of new material-a new way of looking at the evidence, another set of sources-affect the claims you’re making? Typically, an essay will include at least one “how” section. (Call it “complication” since you’re responding to a reader’s complicating questions.) This section usually comes after the “what,” but keep in mind that an essay may complicate its argument several times depending on its length, and that counterargument alone may appear just about anywhere in an essay.

“Why?” Your reader will also want to know what’s at stake in your claim: Why does your interpretation of a phenomenon matter to anyone beside you? This question addresses the larger implications of your thesis. It allows your readers to understand your essay within a larger context. In answering “why”, your essay explains its own significance. Although you might gesture at this question in your introduction, the fullest answer to it properly belongs at your essay’s end. If you leave it out, your readers will experience your essay as unfinished-or, worse, as pointless or insular.

Structuring your essay according to a reader’s logic means examining your thesis and anticipating what a reader needs to know, and in what sequence, in order to grasp and be convinced by your argument as it unfolds. The easiest way to do this is to map the essay’s ideas via a written narrative. Such an account will give you a preliminary record of your ideas, and will allow you to remind yourself at every turn of the reader’s needs in understanding your idea.

Essay maps ask you to predict where your reader will expect background information, counterargument, close analysis of a primary source, or a turn to secondary source material. Essay maps are not concerned with paragraphs so much as with sections of an essay. They anticipate the major argumentative moves you expect your essay to make. Try making your map like this:

State your thesis in a sentence or two, then write another sentence saying why it’s important to make that claim. Indicate, in other words, what a reader might learn by exploring the claim with you. Here you’re anticipating your answer to the “why” question that you’ll eventually flesh out in your conclusion.

Begin your next sentence like this: “To be convinced by my claim, the first thing a reader needs to know is . . .” Then say why that’s the first thing a reader needs to know, and name one or two items of evidence you think will make the case. This will start you off on answering the “what” question. (Alternately, you may find that the first thing your reader needs to know is some background information.)

Begin each of the following sentences like this: “The next thing my reader needs to know is . . .” Once again, say why, and name some evidence. Continue until you’ve mapped out your essay.

Your map should naturally take you through some preliminary answers to the basic questions of what, how, and why. It is not a contract, though-the order in which the ideas appear is not a rigid one. Essay maps are flexible; they evolve with your ideas.

A common structural flaw in college essays is the “walk-through” (also labeled “summary” or “description”). Walk-through essays follow the structure of their sources rather than establishing their own. Such essays generally have a descriptive thesis rather than an argumentative one. Be wary of paragraph openers that lead off with “time” words (“first,” “next,” “after,” “then”) or “listing” words (“also,” “another,” “in addition”). Although they don’t always signal trouble, these paragraph openers often indicate that an essay’s thesis and structure need work: they suggest that the essay simply reproduces the chronology of the source text (in the case of time words: first this happens, then that, and afterwards another thing . . . ) or simply lists example after example (“In addition, the use of color indicates another way that the painting differentiates between good and evil”).

Hướng Dẫn Cách Viết Critical Essay / 2023

Bài viết sau đây sẽ chia sẻ đến bạn cách viết Critical Essay một cách chi tiết nhất. Nếu bạn vẫn chưa biết cách làm dạng essay này, đừng bỏ qua bài viết này.

Nhận được nhiệm vụ này, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là làm thế nào để viết một bài luận phân tích quan trọng. Hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể có một bài tiểu luận phê bình điểm A nếu bạn không đọc sách hoặc xem phim. Đầu tiên, bạn cần chọn một bài thơ, câu chuyện, bài báo hoặc tiểu thuyết và bắt đầu đọc. Giai đoạn này khá tốn thời gian nhưng bạn có thể bỏ qua nó. Tại sao bạn nên làm thế?

Bạn sẽ hiểu mục tiêu chính của tác giả

Hiểu các ý chính

Kiểm tra xem tác giả có thành công trong việc truyền tải thông điệp chính hay không

Hiểu những gì kháng cáo được áp dụng

Do đó, bạn không nên đọc một cách không suy nghĩ để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Mục tiêu chính của bạn là ghi nhớ các mục tiêu nêu trên trong khi đọc. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ này, bạn có thể chuyển sang phê bình.

Các bước viết Critical Essay

Tạo phác thảo của bạn, nơi mà bạn sẽ cần liệt kê tất cả các ý tưởng mà bạn sẽ đề cập. Khi trình bày lập luận của bạn, bạn cần đưa ra lập luận cho chúng. Bên cạnh đó, bài luận của bạn sẽ bao gồm các ý tưởng khác nhau. Do đó, một đề cương sẽ giúp bạn không bỏ sót bất cứ điểm quan trọng nào trong quá trình viết.

Tạo một tiêu đề hấp dẫn chắc chắn sẽ khiến khán giả của bạn chú ý đến phân tích quan trọng của bạn. Nó có thể chỉ là một câu hỏi kích thích tư duy hoặc một sự thật gây sốc. Nói một cách đơn giản, bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào sẽ giúp thu hút sự chú ý của người đọc. Đôi khi, giai đoạn này có thể mất nhiều thời gian hơn là viết cả một bài luận.

Bắt đầu viết. Khi bạn chắc chắn rằng công việc sơ bộ đã được thực hiện, bạn có thể chuyển sang viết. Hãy nhớ rằng hình thức viết này đòi hỏi sự chú ý đến các chi tiết. Bên cạnh đó, bạn cũng cần hiểu rằng bạn sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ chỉ trong vòng vài giờ. Nếu thời hạn đang gấp gáp, bạn nên chia nó thành một vài giai đoạn và bắt đầu viết trước.

Hiệu đính. Bạn nên kiểm tra tất cả các từ và câu vì đôi khi, bạn có thể mắc lỗi ngớ ngẩn và bạn thậm chí không chú ý đến chúng. Ngày nay, có rất nhiều công cụ trực tuyến làm cho giai đoạn này dễ dàng hơn và cho phép bạn phát hiện ra những lỗi này. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn đạt điểm cao nhất, bạn có thể thuê các biên tập viên có trình độ, người sẽ đọc lại bài essay của bạn một cách cẩn thận và kỹ lưỡng để rà soát những lỗi sai trong bài viết.

Hướng Dẫn Cách Viết Essay Advantages And Disadvantages A / 2023

Các bạn cần hết sức lưu ý với loại bài 2. Khi đưa ra ý kiến đánh giá về mức độ nổi trội hơn của ưu hay nhược điểm, bạn cần đưa ra một lý lẽ thật sự thuyết phục và ví dụ minh họa mang tính thực tiễn cao. Nếu không bạn có thể bị mất điểm và đánh giá không tốt dù các phần phân tích trước của bạn có chất lượng.

Để tránh thiếu ý và sắp xếp thông tin một cách khoa học nhất, bạn cần liệt kê trước những ý chính mà bạn định viết hay là những ưu và nhược điểm chính của vấn đề. Sau đó tìm hiểu những lập luận và ví dụ minh họa xác đáng, thuyết phục để phân tích và minh chứng cho các luận cứ chính được đưa ra.

Ví dụ bạn có thể viết phần này như sau: Firstly, this essay will discuss ……… Secondly, this essay will discuss …….

Các câu tiếp theo đi vào phân tích và giải thích cho luận cứ đã đưa ra. Cuối cùng, dùng một minh chứng cụ thể chứng minh cho luận cứ để kết thúc đoạn văn.

Các câu tiếp theo, bạn dùng các lập luận để phân tích và giải thích chi tiết cho luận cứ mà mình đã đưa ra. Cuối cùng cũng kết đoạn bằng một ví dụ minh họa thuyết phục để chứng minh cho luận cứ và các lập luận đã được đưa ra trước đó.

Bạn có thể kết phần kết luận bằng cách đưa ra một nhận định về mức độ cân bằng của ưu và nhược điểm của đối tượng nghiên cứu. Sử dụng dạng câu so sánh lớn hơn hoặc so sánh ngang bằng để viết.

Lưu ý: Nếu đề bài của bạn thuộc dạng bài 2, phần mở bài bạn cần nêu ý kiến đánh giá xem ưu hay nhược điểm của đối tượng nghiên cứu nổi trội hơn. Đồng thời phần thân bài của bạn cần thêm một đoạn phân tích và giải thích cho ý kiến mà mình đã đưa ra trước đó.

2.3. Kiểm tra lại bài essay

Sau khi hoàn thành bài essay bạn nhất định phải kiểm tra lại ít nhất một lần để chắc chắn rằng bài essay của bạn không có lỗi sai chính tả, ngữ pháp và các ý được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học. Tránh bị mất điểm một cách đáng tiếc.

In conclusion, fixed punishment offers an interesting choice for effective crime deterrence and a faster judicial process. However, its inherent flaw in generalising all crime without carefully considering mitigating circumstances would compromise the very essence of justice and should warrant a closer study before fully implementing it to any modern judicial system.

Third level education is very expensive and lots of students decide to work for 12 months and save up money before they begin their studies. This allows them to pay for their living costs, tuition fees and accommodation and focus on their studies, rather than struggle financially or have to get a part-time job on top of their academic work. The Times recently reported that the average student at a UK university requires over $12,000 per annum just to survive and many drop out because they cannot afford to stay.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cách Viết Expository Essay / 2023 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!