Xu Hướng 1/2023 # Hướng Dẫn Lập Và Nộp Báo Cáo Thuế Gtgt Chi Tiết Cho Kế Toán # Top 2 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Hướng Dẫn Lập Và Nộp Báo Cáo Thuế Gtgt Chi Tiết Cho Kế Toán # Top 2 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Lập Và Nộp Báo Cáo Thuế Gtgt Chi Tiết Cho Kế Toán được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trước tiên, khi tiến hành lập báo cáo thuế GTGT, các doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị và xác định rõ các điều sau: – Tờ khai thuế. Việc sử dụng loại tờ khai nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp khai thuế mà doanh nghiệp áp dụng: Phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp. Cụ thể:

Nếu doanh nghiệp sử dụng khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì sẽ sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT.

Nếu doanh nghiệp sử dụng khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì sẽ sử dụng tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 04/GTGT.

2. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên HTKK

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều đang sử dụng hình thức báo cáo thuế GTGT theo tháng. Dưới đấy là cách kê khai thuế GTGT theo tháng trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK).

Để có thể tiến hành lập tờ khai thuế GTGT trên HTKK, bước đầu tiên bạn cần mở phần mềm lên và đăng nhập bằng tài khoản của doanh nghiệp mình.

Với những trường hợp chưa có phần mềm HTKK, bạn cần tải về máy rồi đăng ký để kích hoạt tài khoản và sử dụng.

Bước 2: Chọn chức năng “Thuế Giá Trị Gia Tăng”

Trên giao diện trang chủ của phần mềm HTKK, bạn nhấn chọn chức năng “Thuế Giá Trị Gia Tăng”, chọn tiếp “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT).

Bước 4: Kê Khai thuế trên “Tờ khai thuế GTGT”

Khi hệ thống HTKK hiển thị “TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT), bạn cần nhập chính xác các số liệu vào các chỉ tiêu trên tờ khai: – Chỉ tiêu 21: Bạn nhấn dấu tích nếu trong kỳ khai thuế không phát sinh hóa đơn đầu ra/vào. – Chỉ tiêu 22: Bạn lấy số GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang. Chỉ tiêu này tương ứng với số thuế đã ghi trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ trước tại chỉ tiêu 43. – Chỉ tiêu 23: Là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua vào trong kỳ kê khai nhưng chưa có thuế GTGT. – Chỉ tiêu 24: Là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đã mua vào (kể cả được khấu trừ hay không được khấu trừ). – Chỉ tiêu 25: Là tổng số tiền thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ đã mua vào được khấu trừ. – Chỉ tiêu 26: Là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT. – Chỉ tiêu 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43: Phần mềm sẽ tự động cập nhật. – Chỉ tiêu 29: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất là 0% – Chỉ tiêu 30 và 31: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất là 5% và tiền thuế GTGT. – Chỉ tiêu 32 và 33: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và tiền thuế GTGT. – Chỉ tiêu 32a: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai và tiền nộp thuế GTGT. – Chỉ tiêu 37 và 38: Bạn chỉ thực hiện khi kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc được cơ quan thuế yêu cầu. Theo đó chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm và chỉ tiêu 38 là điều chỉnh tăng. Tới đây, sau khi đã điền xong hết các chỉ tiêu thì bạn đã kê khai xong và cần kết xuất XML qua mạng để hoàn tất quy trình khai thuế GTGT cho doanh nghiệp của mình.

3. Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT lên cơ quan thuế nhanh chóng

Hướng Dẫn Lập Dự Toán, Báo Cáo Quyết Toán Công Đoàn Cơ Sở

Hướng dẫn lập dự toán CĐCS

1/ Nguyên tắc :

*- Căn cứ kết quả thu kinh phí và đoàn phí năm 2013

Căn cứ vào số LĐ, đoàn viên hiện có

2/ Nội dung :

a/ Dự toán nguồn thu :

*- Thu Kinh phí CĐ theo khoản 2 điều 26 Luật CĐ năm 2012 và quyết định 1935/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng LĐLĐ về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

*- Thu đoàn phí công đoàn thực hiện theo hướng dẫn số 1803/HD-TLĐ ngày 29/11/2013 của TLĐ về việc hướng dẫn đóng đoàn phí CĐ.

*- Thu khác : trên cơ sở ước thực hiện năm 2013, phân tích để xác lập kế hoạch thu khác năm 2014 tương đối xác thực, tránh tình trạng trong dự toán không ghi thu, nhưng khi báo cáo quyết toán lại có số thu khác quá lớn.

Tài chính CĐ tích lũy dự kiến của năm 2013 được chuyễn sang năm 2014 để sử dụng.

b/Dự toán chi :

Phân phối số thu tài chính CĐ theo đúng quyết định 1935/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng LĐLĐ về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.: CĐCS được sử dụng 65% số thu KPCĐ, 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác.

Nội dung phạm vi thu, chi, quản lý tài chính CĐCS thực hiện theo QĐ số 171/QĐ-TLĐ Ngày 9/1/2013 : chi lương và PC 30%; phong trào : 60%; quản lý hành chính 10% trên tổng số KP+ĐP CĐCS được sử dụng.

c/ Hồ sơ dự toán :

Báo cáo dự toán năm 2014 ( Mẫu số B14/DTCS-TLĐ). “Ghi đầy đủ số lao động hiện có, số đoàn viên và tổng quỹ lương”.

Bảng thuyết minh chi tiết dự toán thu, chi tài chính CĐ năm 2013 kèm kế hoạch hoạt động công đoàn của đơn vị.

CÁCH TÍNH DỰ TOÁN THAM KHẢO

Số liệu cơ bản:

Số Lao động: 50, Số đoàn viên: 40, Tổng q/lương: 2.700.000.000

Tổng số thu được giữ lại để chi gồm : 65% kinh phí cấp trên cấp; 60% đoàn phí CĐ và 100% số thu khác tại CĐCS

Cụ thể = 21.060.000+(7.200.000)*60%+5.000.000= 30.380.000

-Lương, pc cán bộ không CT= tổng thu trong năm (30.380.000*30% = 9.114.000đ)

-Chi hành chính : tổng thu trong năm (30.380.000* 10% = 3.326.000đ)

-Chi phong trào (mục 31) = Tổng thu – (số nộp đoàn phí + khoản chi lương + khoản chi hành chính) = 33.260.000 – (2.880.000 + 9.114.000 + 3.326.000) = 17.940.000đ

-Đoàn phí nộp cấp trên:

+ Khối HCSN = 21.600.000đ * 40% = 8.600.000 (mục 37)

+ Khối DN = 7.200.000đ * 40% = 2.880.000đ (mục 37)

* Lập Quy chế chi tiêu nội bộ (lấy mẫu tại www.ldldqgv.org.vn)

Lưu ý : CĐCS nộp dự toán và Quy chế chi tiêu nội bộ cho CĐ cấp trên trong quý 1/2014.

Kế toán ghi đầy đủ: (đa số các CĐCS ghi thiếu 3 nội dung sau)

Số lao động bình quân trong kỳ báo cáo

Số đoàn viên

Tổng quỹ lương bình quân trong kỳ báo cáo

Quyết toán thu: căn cứ thực tế thu

Ghi cột Mã số 23, Mã số 24 nếu có thu khác

Ghi Mã số 25= (2% KPCĐ nộp x 65% được trích lại)

Ghi Mã số 26 nếu còn sồ dư kỳ trươc chuyển sang

Chú ý số liệu KP cấp trên cấp phải khớp đúng với số liệu của chứng từ ( số tiền, thời gian)

Quyết toán chi:

-Căn cứ tình hình thực tế chi tại đơn vị

-Các khoản chi phải quyết toán đúng với chứng từ (số tiền, thời gian chi)

-Đưa các khoản chi vào đúng các mục chi quy định

– Mã số 37 = Mã số 23 x 40% nộp ĐPCĐ cấp trên

-Bảng kê chứng từ.

Tính chênh lệch thu, chi:

-Lưu ý : Không có trường hợp ngược lại tức thu<chi.( nếu kinh phí thiếu đề nghị tạm ứng , khi có có KP sẽ chi trả, để quyết toán không bị âm)

Báo cáo được lập thành 2 bản như nhau gồm : + Mẫu B07/QTCS-TLĐ+ Bảng kê chứng từ chi

Báo cáo được gởi lên CĐ cấp trên theo kỳ BC.

Thời hạn gởi BC trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Tuy nhiên để tránh trường hợp bị lệch số kinh phí cấp trên cấp so với báo cáo của CĐCS trong kỳ báo cáo quyết toán. Đề nghị CĐCS sắp xếp nộp KPCĐ và đoàn phí cho CĐ cấp trên hạn chót là ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thuế Theo Quý Cho Cơ Quan Thuế

Cách làm báo cáo thuế theo quý

Để kê khai GTGT, chúng ta phải biết được doanh nghiệp thực hiện kê khai theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp. Thông thường các doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ đồng sẽ phải áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc có thể tự nguyện.

Các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện việc đầu tư mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị hoặc có doanh thu nhỏ hơn một tỷ đồng sẽ phải thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Thuế GTGT phải nộp cho cơ quan Thuế được tính trên doanh thu. Mỗi loại hình kinh doanh sản xuất sẽ có mỗi cách tính khác nhau. Sau khi tính chúng ta sẽ làm tờ khai theo mẫu số 04/GTGT tại thông tư số 119/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định và tiến hành nộp thuế.

Nếu doanh nghiệp kê khai GTGT theo quý, thì thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ kê khai theo quý. Kê khai thuế TNCN là việc kê khai bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Theo thông tư 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định thì doanh nghiệp có đối tượng chịu thuế TNCN phải kê khai thuế TNCN cho cá nhân có ủy quyền. Sau khi xác định khoản tiền phát sinh được giảm trừ và số thuế phải nộp, chúng ta sẽ tiến hành kê khai thuế TNCN cho người lao động theo mẫu số 05/KK – TNCN thông tư 92/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định. Thời hạn nộp thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN là loại thuế có biến động. Và căn cứ vào lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả những chi phí để tính ra số thuế phải nộp. Theo thông tư 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định thì doanh nghiệp kê khai thuế TNDN theo quý chỉ cần kê khai số tiền tạm tính phát sinh và nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Nếu khoản tiền tạm nộp có sự chênh lệch với khoản tiền quyết toán lớn hơn 20% thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung số còn thiếu so với số quyết toán vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Nếu khoản tiền tạm nộp có sự chênh lệch với khoản tiền quyết toán nhỏ hơn 20% thì doanh nghiệp phải nộp khoản tiền chênh lệch ấy từ ngày tạm nộp thuế tới ngày hết hạn nộp thuế.

Theo quy định ở Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất thì tất cả những doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp mới thành lập đều phải lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan Thuế hàng quý. Chỉ riêng các doanh nghiệp nằm trong loại rủi ro cao về thuế; những doanh nghiệp có hành vi vi phạm không được dùng hóa đơn tự in, đặt in thì phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Theo đó hàng quý tất cả những doanh nghiệp sẽ phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Báo cáo này chúng ta có thể nộp trực tiếp hoặc nộp online trên phần mềm của HTKK.

Thời hạn nộp những báo cáo thuế hàng quý

Áp dụng theo quy định ở điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Hạn nộp thuế chậm nhất cho Quý I của năm là vào ngày 30/04; Hạn nộp chậm nhất cho Quý II là vào ngày 30/07; Hạn nộp chậm nhất cho Quý III là vào ngày 30/10; Hạn nộp chậm nhất cho Quý IV là vào ngày 30/01 của năm sau.

Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Chi Tiết Nhất

Kỹ năng viết báo cáo vô cùng quan trọng đối với bất cứ ai khi phải làm báo cáo thực tập. Nhưng không phải ai cũng có kỹ năng này. Nhưng bạn đừng lo, Tri thức cộng đồng sẽ “bày” cách làm báo cáo thực tập mà không phải ai cũng biết cho bạn, giúp bạn dễ dàng đạt được điểm cao nhất.

+ 5 mẫu lời cảm ơn báo cáo thực tập chuẩn cho sinh viên

+ Tham khảo 3 mẫu lời kết luận tiêu biểu cho bài báo cáo thực tập

1. Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

1.1. Hình thức trình bày báo cáo tốt nghiệp

Số trang: nội dung báo cáo tối thiểu 20 trang, tối đa 70 trang không kể phần phụ lục

Khổ giấy: A4 (210×297 mm)

Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ – font: Times New Roman, font size: 13

Canh lề: trái – left: 3,5 cm; phải – right: 2,00 cm; trên – top: 2,00 cm; dưới – botton: 2,00cm.

Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng.

Không sử dụng thanh tiêu đề ( Header and footer) trong viết báo cáo.

Bìa ngoài có thể là bìa cứng hay giấy pelure thường, khổ A4

Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu

Tên cơ quan chủ quản, tên trường, tên khoa

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chuyên ngành

Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên cơ quan/công ty, nơi sinh viên đến thực tập, địa chỉ đầy đủ của cơ sở đó.

Tên cán bộ hướng dẫn (học hàm, học vị)

Tên giảng viên theo dõi (học hàm, học vị)

Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên

Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo

Nhận xét của người hướng dẫn

Tên, địa chỉ đầy đủ

Lịch sử hình thành và phát triển

Cơ cấu tổ chức (phải vẽ sơ đồ tổ chức)

Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành nghề hoạt động

Quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Lưu ý: Cần ghi một cách cô đọng và chính xác, không quá dài dòng, thông thường khoảng 2 trang giấy.

Trong chương này các bạn sẽ trình bày tóm tắt cơ sở lí thuyết sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề.

Mô tả công việc được giao

Phương thức làm việc

Quy trình thực hiện, ví dụ như: Lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch thực tập

Kết quả đạt được

Kết quả khảo sát, thu thập tài liệu tại thực tế

Phân tích và xử lý số liệu

Những điểm phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của cơ sở.

Những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của cơ sở.

Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo

Phần này thường không đánh số chương, nhưng là một phần tách riêng. Theo thông lệ thì phần này nằm cuối của báo cáo, dài khoảng 2 trang và bao gồm các nội dung:

– Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập

– Nêu tóm tắt điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty

– Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và Tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành: tên sách, luận án, báo cáo, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, tái bản lần thứ mấy (nếu có);

– Đối với bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả: tên bài báo, tạp chí hoặc tên sách, tập số, năm công bố, số trang bài báo đầu – cuối

– Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự A, B, C theo tên của tác giả (tác giả Việt), theo họ (tác giả Anh, Pháp, Đức…

2. Quy trình viết báo cáo thực tập

Bước 1. Lựa chọn đề tài, căn cứ vào công việc và thời gian thực tập tại đơn vị thực tập, sinh viên có thể tham gia một hoặc một số công việc phù hợp, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 2. Viết đề cương sơ bộ, bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương.

Bước 3. Viết đề cương chi tiết để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý, duyệt và gửi lại. Công việc này cần hoàn thành trong khoảng 2 – 3 tuần. Sinh viên phải thực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 4. Viết bản thảo của báo cáo tốt nghiệp. Trước khi hết hạn thực tập ít nhất 02 tuần, bản thảo phải hoàn tất và gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa.

Bước 5. Hoàn chỉnh báo cáo, in báo cáo tốt nghiệp, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn nhận xét và ký tên. Sau đó sinh viên nộp quyển hoàn chỉnh theo lịch chi tiết thông báo của khoa.

Lời mở đầu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Với những kiến thức được học tại trường, sinh viên đã được tiếp cận những vấn đề khá cơ bản về nghề nghiệp trong tương lai của mình. Tuy nhiên những vấn đề đó mới chỉ mang tính lý thuyết, cần phải có thời gian tìm hiểu, tiếp cận với thực tế để vận dụng các kiến thức đã học. Với mục đích đó nhà trường đã tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp cho tất cả các sinh viên cuối khoá.

Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, mục đích của đợt thực tập tốt nghiệp là tìm hiểu, làm quen với các vấn đề thực tế của doanh nghiệp, vận dụng những kiến thức đã học để phân tích đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những nhận xét chung về doanh nghiệp và đề xuất hướng đề tài tốt nghiệp.

Việc tìm hiểu mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty trong môi trường kinh doanh thực tế là vấn đề quan trọng với bất cứ nhà kinh doanh nào trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đối với những sinh viên mới ra trường đang cần trang bị cho mình những kiến thức thực tiễn thì điều này càng đặc biệt quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của đợt thực tập và để đảm bảo quá trình thực tập được tiến hành thuận lợi nhất em đã chọn Công ty Cổ phần ABC để thực tập. Đây là một doanh nghiệp có tương đối đầy đủ các hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh.

Với sự cố gắng của bản thân, qua quá trình làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Ngọc Điệp và các CBCNV Công ty Cổ phần ABC đặc biệt là phòng Kế hoạch, phòng Kinh doanh, em đã hoàn thành “Báo cáo thực tập tốt nghiệp”này.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Ngọc Điệp – khoa Quản trị kinh doanh cùng các cô chú, anh chị Công ty Cổ phần ABC đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này. Do thời gian có hạn cùng với kiến thức chưa được hoàn thiện nên bản báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến của các thầy cô, bạn bè . để Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

Mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự biến đổi sâu sắc về nền kinh tế toàn cầu, vấn đề mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm, lo lắng đó là kinh doanh làm sao cho có hiệu quả. Xét về mặt tổng thể thì các doanh nghiệp kinh doanh không những chịu tác động của quy luật giá trị, mà còn chịu tác động của quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và đặc biệt hơn khi Việt Nam đã ra nhập tổ chức thương mại WTO thì những quy luật này càng trở nên quan trọng hơn.

Các doanh nghiệp càng phải cố gắng vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh để phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Lợi nhuận là cái đích mà các doanh nghiệp hướng tới, để đạt được cái đích đó thì phải trải qua rất nhiều khâu và khâu rất quan trọng đó là tiêu thụ hàng hoá. Khi sản phẩm, hàng hoá được tung ra thị trường thì các doanh nghiệp đã phải tính đến các chi phí và dự đoán được doanh thu tiêu thụ là bao nhiêu và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chính vì thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài ” Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh” tại công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Bắc Hà.

Qua đề tài này cũng giúp chúng ta thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngành cộng nghệ thông tin nói chung và của công ty nói riêng và cho thấy được hiệu quả hoạt động để đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước như thế nào ?

Mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập Ngân hàng

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu cùng với việc được tìm hiểu, quan sát thực tế tại ngân hàng ……….. tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian thực tập vừa qua. Đặc biệt với sự giúp đỡ và tạo điều kiện từ ban lãnh đạo ngân hàng, các anh chị ở các phòng ban đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng ………………………….tại thành phố Hồ Chí Minh.

Em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo của trường Đại học …….. thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cơ sở kiến thức về kinh tế, xã hội và trực tiếp hướng dẫn để em có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp này. Vì tính chất bảo mật thông tin của ngân hàng nên một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2016 em chưa tổng hợp được hết. Vì thế, trong bản báo cáo thực tập này em xin dùng những số liệu thu thập tính đến ngày 30/06/216 để phân tích.

Bài báo cáo thực tập tổng hợp của em gồm các phần sau:

Phần I: Quá trình phát triển và mô hình tổ chức của ngân hàng

Phần II: Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Phần III: Nhận xét và kết luận.

4. Mẫu bìa báo cáo thực tập

Nếu bạn không có thời gian làm báo cáo thực tập hoặc không có khả năng viết bài, hãy liên hệ với đội ngũ của Tri thức cộng đồng để được hỗ trợ.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Nguồn: Tri Thức Cộng Đồng

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Lập Và Nộp Báo Cáo Thuế Gtgt Chi Tiết Cho Kế Toán trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!