Xu Hướng 8/2022 # Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Bat Command Line Cho Windows # Top View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Bat Command Line Cho Windows # Top View

Xem 1,683

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Bat Command Line Cho Windows được cập nhật mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,683 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Resume Tiếng Anh Của Người Nhật
 • Học Regular Expression Và Cuộc Đời Bạn Sẽ Bớt Khổ (Updated V2.2)
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Biểu Thức Chính Quy Trong Java
 • Regex Và Những Ứng Dụng Hay Ho
 • Regex Là Gì? Bạn Đã Biết Tới Sự Lợi Hại Của Regex Chưa?
 • CMD là phần mềm giao diện lệnh sử dụng cho hệ điều hành Window, một tiện ích của Microsoft, mọi hệ điều hành đằng sau giao diện người dùng là sử lý bởi command line. Bài này mình sẽ trình bầy sơ qua các kiến thức cơ bản về lập trình và cách sử dụng tập lệnh trong cmd. Căn cứ vào đó bạn có cái nhìn tổng quan.

  REM chu giai

  Dừng màn hình – pause screen

  Một số trương trình BAT thoát cửa sổ sau khi thực thi hoàn tất, bạn có thể cho dừng màn hình để theo dõi hoặc sử dụng thêm, bằng cách chèn thêm lệnh:

  pause

  – Thoát cmd exit

  In chuỗi

  //in chuỗi @echo hello world!

  Mặc định các lệnh command line bạn viết trong file .bat sẽ hiện thị ra console, nhưng nếu muốn không cho show từng lệnh ra và chỉ hiển thị kết quả thì thêm dòng này vào đầu file.

  //tắt echo @echo off

  Ngày tháng

  In ngày hiện tại.

  //in ngày

  Kết quả, ví dụ:

  The current date is: 11/11/2014

  In thời gian hiện tại.

  //print time

  Result:

  The current time is: 10:34:57,27

  Mở file/FILE

  Sử dụng lệnh start nếu bạn muốn mở file có trong máy tính thông qua cmd. VD:

  //mở 1 file start 1.txt start c:/1.txt

  Hoặc mở địa chỉ trang web trên trình duyệt

  //mở 1 trang web start http://www.hoangweb.com

  Khai báo biến.

  //khai báo biến set FLEX_SDK=D:FLASHsetupsflex_sdk_4.6_2

  để sử dụng biến, bạn đặt tên biến bởi cặp ký tự % như thế này: %FLEX_SDK% và in giá trị biến ra console.

  @echo %FLEX_SDK%

  Cách biến đặc biệt

  – Thư mục C:/Users/Admin

  %USERPROFILE%

  – Trả về tên account user hiện tại.

  %USERNAME%

  Mảng

  – Gọi lệnh cmd khác, lấy kết quả là nảng đưa vào biến. Chú ý: sử dụng ngoặc đơn: ‘ không dùng ngoặc kép ” sẽ sai. VD:

  set files=('dir /b c*.class')

  Liệt kê mảng sử dụng vòng lặp for do.

  @echo off for /f %%f in ('dir /b *.jpg') do ( echo %%f )

  Ví dụ trên liệt kê tất cả các file .jpg ở thư mục chứa script này, nếu có.

  Bạn có thể gán mảng vào biến, như ví dụ ở trên chúng ta thay thế với biến files.

  for /f %%f in %files% do ( echo %%f )

  Lưu ý: Để ý tạo biến mới trong lệnh for không dùng ‘set’ thay vào đó bạn viết 2 ký tự %% đằng trước tên biến và cách truy cập biến cũng giống như vậy. Không được dùng cách lấy biến thông thường: %f%

  Tạo mảng mới.

  set arrayline=#..........# set arrayline=#..........# set arrayline=#..........# set arrayline=#..........# set arrayline=#..........# set arrayline=#..........# set arrayline=############ set arrayline=#..........# set arrayline=############ ::read it using a FOR /L statement for %%x in %arrayline% do ( %%x %x% ) pause

  Khai báo thư viện – thiết lập biến môi trường bằng lệnh

  //Simple example how to set JAVA_HOME with chúng tôi in command line setx JAVA_HOME "C:Program Files (x86)Javajdk1.7.0_04"

  Nếu các thư viện bạn muốn chía sẻ cho mọi tài khoản người dùng trong windows, với tham số “-m”.

  //If you what so set variable for all users you have to use option "-m" here is example: setx -m JAVA_HOME "C:Program Files (x86)Javajdk1.7.0_04"

  Sử dụng lệnh start bạn có thể mở trang gửi email của google hoặc mở ngay ứng dụng Microsoft Outlook để gửi mail với nội dung bạn viết sẵn.

  start mailto:?subject=Thiet%%20ke%%20web%%20Hoangweb.com^&body=At%%20%DATE%,%%20%TIME%,%%20user%%20%USERNAME%%%20encountered%%20the%%20following%%20drive%%20mapping%%20error(s)%%20on%%20%COMPUTERNAME%:%%0D%%0A%BODY% GOTO :EOF

  Kết quả máy tính của mình đã mở Outlook expss sau đó với nội dung chỉ định sẵn, người dùng chỉ việc nhấn nút send để gửi đến email người nhận:

  Tìm và thay thế chuỗi. Ví dụ sau thay thế chuỗi ‘chair’ thành từ ‘table’ lưu bởi biến word.

  @echo off setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION set word=table set str="jump over the chair" set str=%str:chair= !word!% echo %str%

  Cách khác:

  set word=table set str="jump over the chair" call set str=%%str:chair=%word%%% echo %str%

  Bạn có thể sử dụng biến tìm chuỗi chứa mọi ký tự bao gồm dấu cách, thay nội dung chuỗi bằng tên biến vd: %var1%.

  @echo off set find=chair 123 set word=table set str="jump over the chair 123" call set str=%%str:%find%=%word%%% echo %str%

  – Phát biểu điều kiện.

  //điều kiện

  – Nhảy đến nhãn và chạy tiếp lệnh

  //nhảy đến nhãn goto nhan1 :nhan1 echo heelo !

  Xuất nội dung ra file

  Thay vì in chuỗi ra console, kết quả của lệnh sẽ ghi vào file bạn chỉ định, ví dụ trên lưu thông tin ngày tháng vào file chúng tôi trong thư mục hiện tại cmd đang làm việc.

  Ví dụ khác, mình xuất nội dung của bảng wp_users trong csdl mysql sử dụng XAMPP.

  Trước tiên đảm bảo dịch vụ mysql đã bật bằng cách mở XAMPP Control Panel và nhấn vào start tại dòng module MySQL.

  //ie: lấy nội dung table mysql vào file

  Hiển thị nhấu nhắc kèm thông báo nhập dữ liệu.

  set /p var1="Insert your name?" @echo %var1%

  Lấy nội dung nhập từ người dùng và lưu vào biến ‘var1’. Cuối cùng in chuỗi này ra màn hình.

  Hoặc viết như thế này cũng có tác dụng tương đương:

  set /p "var1=Insert your name?"

  Làm việc với file & folder

  Xóa file: del file-name

  Xóa folder.

  //del folder rmdir directoryname rmdir /S directoryname #use /S to delete a non empty directory rmdir /Q /S directoryname #delete without being asked for confirmation rmdir /Q /S "folder 1" #You can specify the directory name in quotes.

  Kiểm tra sự tồn tại của folder/file? chúng ta sử dụng cú pháp exist. Ví dụ kiểm tra FLEX_SDK có cài đặt trong máy tính. Nếu lệnh sau trả về true nghĩa là trong máy tính của bạn có.

  exist "%FLEX_SDK%bin"

  Sử dụng trong câu lệnh điều kiện.

  if exist "2.jpg" ( @echo "exists 2.jpg" ) if exist "c:folder1" ( echo "found your folder." )

  Nếu bạn không nhớ tên file, có thể sử dụng ký tự wildcat.

  ::chỉ định nhiều file cùng một định dạng if exist "*.jpg" ( @echo "found any images file like .jpg" )

  – Liệt kê tất cả các file có trong thư mục.

  dir /b c:*.class

  Giải thích:

  Tham số ‘/b’: trả về nguyên tên file & mở rộng (VD: 1.png), và bỏ qua các thông tin khác của file như ngày tạo, kích thước…

  Ví dụ sau duyệt các file:

  ::list files sử dụng for, với tham số /f for /f %%f in ('dir /b c:*.class') do ( echo %%f %%~nf )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Và Sử Dụng File Bat Trên Windows
 • Cách Viết Content Hay: 8 Cấu Trúc, 10 Chiến Thuật, 6 Tip Cần Biết
 • Viết Mail Xác Nhận Lời Mời Phỏng Vấn
 • Kỹ Năng Viết Mail Và Gửi Mail Tuyển Dụng
 • Cách Viết Mail Xin Nghỉ Việc Chuyên Nghiệp Bạn Cần Nên Biết
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Bat Command Line Cho Windows trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100