Xu Hướng 12/2022 # Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn, Thu Hồi, Điều Chỉnh Mới Sử Dụng 2022 / 2023 # Top 19 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn, Thu Hồi, Điều Chỉnh Mới Sử Dụng 2022 / 2023 # Top 19 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn, Thu Hồi, Điều Chỉnh Mới Sử Dụng 2022 / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Biên bản hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh là một trong những loại biên bản quan trọng trong việc sử dụng hóa đơn. Đây là biên bản dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy, thu hồi, điều chỉnh và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai.

Biên bản hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh được dùng khi nào?

– Hiện nay bên cạnh hóa đơn giấy thông thường, có rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy câu hỏi đặt ra là hóa đơn điện tử khi bị sai sót có phải dùng biên bản hủy hóa đơn không? Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn ( điện tử hoặc giấy) viết sai phải thực hiện thủ tục lập Biên bản hủy hóa đơn hoặc biên bản thu hồi hóa đơn. – Biên bản hủy hóa đơn hoặc Biên bản thu hồi hóa đơn được dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa. – Trong trường hợp nếu hóa đơn viết sai mà đã kê khai thuế thì không được thu hồi mà phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn. Sau khi thực hiện xong một trong ba loại biên bản nói trên, doanh nghiệp nộp Thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo các văn bản hướng dẫn của Tổng Cục Thuế.

Mẫu báo cáo thành tích 2020

Lưu ý khi viết Biên bản hủy hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn:

– Căn cứ vào thông tư, nghị định… của Bộ tài chính – Ngày tháng năm hai bên thống nhất lập biên bản – Đại diện 2 bên ghi rõ các nội dung sau: + Tªn ®¬n vÞ, người đại diện, mã số thuế, chức vụ, địa chỉ trụ sở, điện thoại, fax, email… – Hai bên thống nhất nội dung gì ( hủy hóa đơn, thu hồi, hay điều chỉnh ) * Nội dung trên biên bản hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh phải thể hiện rõ: Hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng, ký hiệu …. xuất hóa đơn số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung ………… những gì…. – Hai bên đại diện ký, đóng dấu – Biên bản này phải được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Các mẫu Biên bản:

– Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39 mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.

Trong quá trình Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, vì chưa quen khi mới chuyển từ hóa đơn giấy sang nên có thể sẽ gặp phải những sai sót mang tính chủ quan: Sai ký hiệu, Sai tên, Sai số hàng hóa, ….Và biên bản điều chỉnh, hủy, thu hồi hóa đơn trong từng trường hợp ra sao?

Hóa đơn điện tử khi bị sai có bắt buộc phải làm biên bản hủy không?

Hóa đơn điện tử bị sai bắt buộc phải sử dụng các mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn, biên bản thu hồi hoá đơn, biên bản huỷ hoá đơn như hoá đơn giấy bình thường và nộp Thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo các văn bản hướng dẫn của Tổng Cục Thuế.

Download Mẫu biên bản hủy hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -oOo- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Hôm nay, ngày … /…/201. chúng tôi gồm có: BÊN MUA: CÔNG TY…. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Mã số thuế: ………………………………………………………………. Người đại diện:……………………………….. Chức vụ: ……………. BÊN BÁN: CÔNG TY……………………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Mã số thuế: ………………………………………………………………. Người đại diện:……………………………….. Chức vụ: …………….

– Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất năm 2018 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, quy định về việc lập Biên bản thu hồi hóa đơn viết sai. Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn miễn phí:

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

Download mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -oOo- BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số /BBTHHĐ Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP Hôm nay, ngày , đại diện hai bên gồm có: BÊN A: Địa chỉ: Điện thoại: MST: Do Ông (Bà): Chức vụ: BÊN B: Địa chỉ: Điện thoại: MST: Do Ông (Bà): Chức vụ: Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn đã lập, có ký hiệu: số ngày để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số , ký hiệu: số ngày . Lý do thu hồi: Viết sai số tiền ghi bằng chữ. Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

– Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn

CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : Hà Nội, ngày tháng năm 2019

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty, chúng tôi gồm có: Bên A: Công ty Do ông: ……………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện. Địa chỉ: …………………………………. Điện thoại: ……………………….; Email: ………………………… Mã số thuế: ……………………………. Bên B: ……………………………………………. Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện. Địa chỉ: ……………….. Điện thoại: ……………; Email: ………………… Mã số thuế: …………….. Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số ………., ký hiệu ……….. ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý …….., cụ thể như sau: Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng. ( hoặc lý do khác) NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH: Địa chỉ: HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU: Địa chỉ: Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn / 2023

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ Mẫu Biên bản điều thu hồi Hóa đơn khi viết thông tin.

Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai ( không cần phải lập biên bản hủy hóa đơn). Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn;

-oOo- BÊN A: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP Số 1234/BBTHHĐ

Hôm nay, ngày 18/01/2015, Đại diện hai bên gồm có:

Địa chỉ: Căn 605-CT5A, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 04 85 86 55 99 MST: 0106123456

Do Ông (Bà): Trần Văn A Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TUYẾTĐịa chỉ: Phòng 207 – Tòa nhà A5 – KĐT Đại Kim – Hoàng Mai, Hà Nội Điện thoại: 0989 258 233 MST: 0101244292 Do Ông (Bà): Nguyễn Quang Anh Chức vụ : Giám đốc

Lý do thu hồi: Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn / 2023

Hóa đơn giá trị gia tăng là chứng từ do bên bán, bên cung ứng dịch vụ ghi nhận lại các thông tin về việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các quy định của pháp luật về thuế.

Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì bên bán, bên cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng các nội dung, chỉ tiêu đã được in sẵn trên mẫu hóa đơn đã đăng ký với chi cục thuế. Hóa đơn giá trị gia tăng được coi là một trong những căn cứ để doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động kinh doanh của mình. Khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ và đúng theo các nguyên tắc của Luật.

Với vai trò là kế toán của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán sẽ không tránh khỏi việc kế toán viết sai thông tin trên hóa đơn như sai tên công ty, sai tên hàng hóa, dịch vụ, sai mã số thuế….Việc sai phạm trong quá trình viết hóa đơn có thể sẽ gây ra những hậu quả tương đối lớn. Chính vì vậy việc hiểu biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng hóa đơn sẽ đảm bảo hạn chế tối đa các hậu quả có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán của mình. Như đã nói ở trên việc kế toán viên viết sai hóa đơn là việc không thể tránh khỏi. Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC thì trường hợp các bên đã lập và giao hóa đơn cho nhau, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các bên cũng đã tiến hành kê khai thuế mà sau đó mới phát hiện ra sai sót thì phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận làm rõ sai sót đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Từ đó có thể thấy để khắc phục việc viết sai thông tin trên hóa đơn các kế toán viên phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận làm rõ sai sót đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Do đó, Sàn kế toán muốn cung cấp đến quý khách hàng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, Biên bản điều chỉnh hoá đơn bằng tiếng Anh, Hướng dẫn cách điều chỉnh hoá đơn viết sai.

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Gtgt Mới Nhất / 2023

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn gtgt mới nhất

Bạn là kế toán và đôi khi vẫn gặp phải những tình huống khi xuất hoá đơn gtgt cho đối tác, cho khách hàng bị sai một số thông tin như: địa chỉ công ty, mã số thuế, số tiền trên hoá đơn, số lượng hàng hoá sản phẩm, dịch vụ không đúng với thực tế..lúc này bạn cần làm ngay biên bản điều chỉnh hoá đơn gtgt để làm điều chỉnh thông tin trên hoá đơn sao cho trùng khớp với thực tế.

mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

biên bản hủy hợp đồng kinh tế

Ngoài ra tôi có để link download biên bản điều chỉnh hoá đơn ở phía dưới bài viết các bạn cần sử dụng có thể download về sử dụng ngay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

BÊN A : Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Minh Việt

Địa chỉ: Số 310 Đường Minh Khai – P.Trần Phú – chúng tôi Bà Trưng – Tp.Hà Nội

Điện thoại: 0439484383734 MST: 0439484383734

Do Ông (Bà): Phạm Thị Minh Việt Chức vụ: Giám Đốc

BÊN B : Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Sơn Lâm

Địa chỉ: Số 30 Đường Lĩnh Nam – P.Trần Phú – Quận Hai Bà Trưng – Tp.Hà Nội

Điện thoại: 046234234234 MST: 046234234234

Do Ông (Bà): Trần Thị Sơn Lâm Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

Mẫu số: 0124234

Ký hiệu: 01/GTKT001 số 0124234 ngày 06 / 06 /2016

Giá trị hóa đơn: 3.650.000 VNĐ

Tên dịch vụ: Ghế giám đốc HP001

Lý do điều chỉnh: Do bên A ghi nhầm mã số thuế của công ty B

Trước ghi là: 046234234224

Nay điều chỉnh là: 046234234234

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn, Thu Hồi, Điều Chỉnh Mới Sử Dụng 2022 / 2023 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!