Xu Hướng 5/2022 # Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá. # Top View

Xem 1,881

Bạn đang xem bài viết Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá. được cập nhật mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,881 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Lần Đầu (Cấp Tỉnh) – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Mẫu Đơn Xin Phép Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất.
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai 2022 – Tải Xuống
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Trang chủHồ sơ – biểu mẫu

  MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ. 

  Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá QSDĐ.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

  Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:……………………………………………………………………………………………………………….

  Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Số giấy tờ tùy thân:……………………………….. Cấp ngày:……………….…….Nơi cấp:…………………………………………………..

  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ………, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………..…. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc ……… ngày …..….

  Tiền đặt trước: ….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: …………………..)

  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ………. đồng (Bằng chữ: …………….)

  Tôi xin cam kết:

  – Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

  – Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

  – Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

                                                                                                                     Đồng Hới, ngày……….tháng…….năm……

                                                                                                                                         Người đăng ký

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

  Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:………………………………………………………………………………………………………………

  Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Số giấy tờ tùy thân:…………………………………………. Cấp ngày:…………… …….Nơi cấp:………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Người cùng đứng tên mua tài sản đấu giá:………………………………………………….. Quan hệ:………………………………………….

  Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Số giấy tờ tùy thân:…………………………………………. Cấp ngày:…………… ……….Nơi cấp:………………………………………..

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ……, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………………. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc …… ngày ….

  Tiền đặt trước: ……….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: ………..)

  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ……. đồng (Bằng chữ: …………)

  Tôi xin cam kết:

  – Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

  – Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

  – Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

   

                                                                                                                        Đồng Hới, ngày……….tháng…….năm……

                                                                                                                                         Người đăng ký

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

  Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:………………………………………………………………………………………..

  Số ĐKKD:……………………………………………………………………………………………………………………..…

  Địa chỉ:…………………………………………………… ……………………………………………………………………..…….……

  Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………….….……

  Họ và tên người đại diện: ……………………………………………………………………………………………………………

  Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

  Giấy tờ tuỳ thân:…………………..Cấp ngày: ………………..Nơi cấp:…………………………………………………………………..

  Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ……, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………………. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc …… ngày ….

  Tiền đặt trước: ……….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: ………..)

  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ……. đồng (Bằng chữ: …………)

  Tôi xin cam kết:

  – Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

  – Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

  – Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

   

                                                                                                                        Đồng Hới, ngày……….tháng…….năm……

                                                                                                                                             Người đăng ký

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

  Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:……………………………………………………. Năm sinh:………………………………………..

  Số giấy tờ tùy thân:…………………………. Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:…………………………………………………..

  Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Và vợ là:…………………………………………………………………………………………………… Năm sinh:……………………………………..

  Số giấy tờ tùy thân:…………………………. Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:……………………………………………………

  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Người cùng đứng tên mua tài sản đấu giá: ………………………………………………………….. Năm sinh:……………………………….

  Số giấy tờ tùy thân:…………………………. .Cấp ngày:…………………………….. Nơi cấp:…………………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Và vợ là:…………………………………………………………………………………………………… Năm sinh:………………………………………

  Số giấy tờ tùy thân:…………………………. Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:…………………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ quy chế và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ……, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………………. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc …… ngày ….

  Tiền đặt trước: ……….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: ………..)

  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ……. đồng (Bằng chữ: …………)

  Tôi xin cam kết:

  – Thông tin và người cùng đứng tên không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

  – Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

  – Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

   

                                                                                                                           Đồng Hới, ngày……….tháng…….năm……

                                                                                                                                                Người đăng ký

   

   

   

  [Trở về]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Đất
 • Bị Đơn Rút Yêu Cầu Phản Tố, Người Có Quyền Lợi, Nghĩa Vụ Liên Quan Rút Yêu Cầu Độc Lập Trong Giai Đoạn Chuẩn Bị Xét Xử, Tòa Án Giải Quyết Thế Nào?, Văn Phòng Luật Sư Thái Thanh Hải
 • Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh Nhập Hộ Khẩu
 • Mẫu Đơn Xin Tách Hộ Khẩu Đúng Quy Định, 2022
 • Đơn Xin Bảo Lãnh Nhập Hộ Khẩu
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá. trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100