Xu Hướng 3/2023 # Mẫu Tờ Trình Xin Ý Kiến Chỉ Đạo # Top 9 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Mẫu Tờ Trình Xin Ý Kiến Chỉ Đạo # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Tờ Trình Xin Ý Kiến Chỉ Đạo được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tờ Trinh Xin ý Kiến Kiện Toàn Ban Chấp Hanh Công Đoàn, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng Bao Gồm Các Văn Kiện Nào, Bài Thuyết Trình Tiếng Anết Trình Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non, Kiến Thức Cơ Bản Về Bài Thuyết Trình Và Trình Chiếu, Trinh Bay Noi Dung Cot Loi Van Kien Trinh Dai Hoi Thu 13, Mẫu Tờ Trình Xin ý Kiến Chỉ Đạo, Mẫu Tờ Trình Xin ý Kiến, Tờ Trình Xin ý Kiến, Tờ Trình Xin ý Kiến Chỉ Đạo, Tờ Trình Xin ý Kiến Lãnh Đạo, Tờ Trình Xin ý Kiến Nhân Sự, 7 Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện, Mẫu Tờ Trình Tổ Chức Sự Kiện, Tờ Trình Kiện Toàn Cấp ủy, Tờ Trình Dự Kiến Nhân Sự, Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội 13, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn, Quy Trình Kiện Toàn Phó Bí Thư Cap Uy , Tờ Trình Kiện Toàn, Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện, Tờ Trình Xin ý Kiến Bổ Nhiệm Lại, Mau To Trinh Kien Toan Bch Hoi Ctd Xa, Mẫu Tờ Trình Xin ý Kiến Cấp Trên, Tờ Trình Xin ý Kiến Bổ Nhiệm, Góp ý Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội, Mẫu Tờ Trình Xin ý Kiến Thiết Kế Cơ Sở, Góp ý Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội 13 Của Đảng, Báo Cáo Giải Trình Các ý Kiến Đóng Góp, Tờ Trình Đề Nghị Kiện Toàn Bch Cơ Sở, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Bch Hội Chữ Thập Đỏ Xã , Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến, Mau To Trinh Kien Toan Bch Hct Đoàn, Tờ Trình Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo, Góp ý Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii, Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội 13 Của Đảng, Khung Chương Trình Sự Kiện, Góp ý Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng, Giáo Trình âm Học Kiến Trúc, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến, Tờ Trình Xin ý Kiến Chỉ Đạo Của Ubnd Huyện, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii, Mau To Trinh Kien Toan Bch Hoi Chu Thap Do, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng, Quy Trình 6 Bước Tổ Chức Sự Kiện, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội 13 Của Đảng, Tờ Trình Xin ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Tờ Trình Kiện Toàn Hội Chữ Thập Đỏ, Quá Trình Kiến Tập Công Chứng, Tờ Trình Xin ý Kiến Hội Đồng Quản Trị, Tờ Trình Kien Toan Bch Hội Chữ Thập Đỏ, Maauxtowf Trình Xun ý Kiến Chỉu Đạo Bầu Phó Bí Thư Chi Bộ, Tờ Trình Kiện Toàn Nhân Sự, Tờ Trình Kiện Toàn Nhân Sự Chỉ Đạo, Hướng Dẫn Trình Bày Đồ án Kiến Trúc, Tờ Trình Kiện Toàn Bch Hội Chữ Thập Đỏ Xã, Giáo Trình Học Tiếng Phúc Kiến, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị, Công Trình Kiến Trúc Thời Lý, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Giáo Trình Revit Kiến Trúc, To Trinh Kien Toàn Ban Chap Hành, Tờ Trình Sáng Kiến Kinh Nghiệm, Khung Chương Trình Tổ Chức Sự Kiện, Tài Liệu Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng, Góp ý Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Đảng Lần Thứ Xiii, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng, Khung Chương Trình Kiến Trúc, Tờ Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Mẫu Tờ Trình Sáng Kiến Kinh Nghiệm, Quy Trình Xử Lý Đơn, Thư Khiếu Nại, Tố Cáo, Kiến Nghị, Phản ánh, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng Pdf, Các Công Trình Kiến Trúc Làm Nên Bản Sắc Việt, Kiến Trúc Các Công Trình Bảo Tàng Tại Hà Nội, Chương Trình Kiện Toàn Bch Chi Đoàn, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Cấp Ủy, Tờ Trình Kiện Toàn Hội Đồng Trường, Góp ý Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Kiến Trúc, Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Mẫu Thuyết Trình Sáng Kiến Kinh Nghiệm, Hướng Dẫn Trình Bày Sáng Kiến Kinh Nghiệm, Giải Trình Đáp ứng Điều Kiện Kinh Doanh, Mẫu Tờ Trình Xin Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Tờ Trình Xin Kiện Toàn Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Tờ Trình Xin ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Về Việc Tăng Vốn, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định Sáng Kiến, Tờ Trình Đề Nghị Công Nhận Sáng Kiến, Chương Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Hội CtĐ Xã, Tờ Trình Xin ý Kiến Cổ Đông Về Việc Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định, Bài Thuyết Trình Sáng Kiến Kinh Nghiệm, Tờ Trình Đề Nghị Công Nhận Sáng Kiến Cấp Cơ Sở, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị Phản ánh, Nhung Noi Dung Cot Loi Trong Du Thao Cac Van Kien Trinh Dai Hoi Dang Lan 13, Tờ Trình Xin Chủ Trương Kiện Toàn Chủ Tịch Công Đoàn, Phân Loại Kiến Trúc Công Trình Bảo Tàng Tại Hà Nội,

Tờ Trinh Xin ý Kiến Kiện Toàn Ban Chấp Hanh Công Đoàn, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng Bao Gồm Các Văn Kiện Nào, Bài Thuyết Trình Tiếng Anết Trình Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non, Kiến Thức Cơ Bản Về Bài Thuyết Trình Và Trình Chiếu, Trinh Bay Noi Dung Cot Loi Van Kien Trinh Dai Hoi Thu 13, Mẫu Tờ Trình Xin ý Kiến Chỉ Đạo, Mẫu Tờ Trình Xin ý Kiến, Tờ Trình Xin ý Kiến, Tờ Trình Xin ý Kiến Chỉ Đạo, Tờ Trình Xin ý Kiến Lãnh Đạo, Tờ Trình Xin ý Kiến Nhân Sự, 7 Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện, Mẫu Tờ Trình Tổ Chức Sự Kiện, Tờ Trình Kiện Toàn Cấp ủy, Tờ Trình Dự Kiến Nhân Sự, Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội 13, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn, Quy Trình Kiện Toàn Phó Bí Thư Cap Uy , Tờ Trình Kiện Toàn, Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện, Tờ Trình Xin ý Kiến Bổ Nhiệm Lại, Mau To Trinh Kien Toan Bch Hoi Ctd Xa, Mẫu Tờ Trình Xin ý Kiến Cấp Trên, Tờ Trình Xin ý Kiến Bổ Nhiệm, Góp ý Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội, Mẫu Tờ Trình Xin ý Kiến Thiết Kế Cơ Sở, Góp ý Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội 13 Của Đảng, Báo Cáo Giải Trình Các ý Kiến Đóng Góp, Tờ Trình Đề Nghị Kiện Toàn Bch Cơ Sở, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Bch Hội Chữ Thập Đỏ Xã , Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến, Mau To Trinh Kien Toan Bch Hct Đoàn, Tờ Trình Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo, Góp ý Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii, Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội 13 Của Đảng, Khung Chương Trình Sự Kiện, Góp ý Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng, Giáo Trình âm Học Kiến Trúc, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến, Tờ Trình Xin ý Kiến Chỉ Đạo Của Ubnd Huyện, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii, Mau To Trinh Kien Toan Bch Hoi Chu Thap Do, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng, Quy Trình 6 Bước Tổ Chức Sự Kiện, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội 13 Của Đảng, Tờ Trình Xin ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Tờ Trình Kiện Toàn Hội Chữ Thập Đỏ, Quá Trình Kiến Tập Công Chứng,

Đơn Trình Bày Ý Kiến Của Bị Đơn

Đơn xin trình bày ý kiến, lời khai, nguyện vọng của bị đơn trong vụ án dân sự hoặc trong trách nhiệm dân sự đối với các vụ án hình sự.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Đơn trình bày ý kiến của bị đơn

Đơn trình bày ý kiến của bị đơn là văn bản nêu ý kiến của bị đơn trong vụ án dân sự trước những ý kiến, yêu cầu của nguyên đơn. Tùy thuộc từng loại vụ án dân sự (kiện đòi tài sản, tranh chấp đất đai, ly hôn, …..) và nội dung yêu cầu của phía nguyên đơn mà nội dung trình bày trong đơn về các vấn đề tương ứng. Cụ thể như sau.

Mẫu Đơn trình bày ý kiến của bị đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

………, ngày …… tháng ….. năm …….

ĐƠN TRÌNH BÀY Ý KIẾN BỊ ĐƠN

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015/ Luật Hôn nhân và gia đình 2014/ Luật Đất đai 2013 ( Tùy thuộc từng loại tranh chấp dân sự mà sử dụng căn cứ pháp lý tương xứng.

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/ QUẬN/ THÀNH PHỐ ………………

Tôi là: ………………………………………….. Sinh năm: …………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………….. cấp ngày ………….. tại  ………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay tại: …………………………………………………………………………………………

Là bị đơn trong vụ án tranh chấp ……… thụ lý số …… ngày ……/…../….. tại Tòa án nhân dân quận/huyện/ thành phố ………

(Trình bày sự việc phát sinh tranh chấp và nêu ý kiến về những yêu cầu của nguyên đơn)

Ví dụ: Trong vụ việc kiện đòi tài sản:

Ngày …../…./….., tôi có vay của anh Nguyễn Văn A  số tiền 100.000.000 đồng dùng vào mục đích đầu tư kinh doanh, thời hạn vay tôi và anh A thỏa thuận vay là 24 tháng, lãi suất là 2,5%/tháng, định kỳ 6 tháng trả 1 lần. Hai kỳ đầu đều đặn vào ngày  tôi vẫn chuyển tiền lãi vào tài khoản số ………………….. tại ngân hàng  …………….. do anh A là chủ tài khoản. Đến ngày …/…./….., do công việc làm ăn gặp khó khăn, tôi đã báo anh A xin trả lãi sau khi có tiền. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng sau tình trạng tài chính cũng không khá hơn, tôi lại một lần nữa xin được trả dần số tiền vay và lãi. Anh A đồng ý. Ngày …../…./….. tại nhà anh A ở địa chỉ …………………………………………… tôi đã đem 30.000.000 đồng sang trả anh A, việc trả nợ được lập bằng giấy. Tuy nhiên, tại buổi hôm đó, anh A báo cho tôi biết số tiền tôi còn nợ là ……………………….. đồng cả gốc lẫn lãi.Tôi thấy số tiền này là hết sức vô lý và có tranh cãi với anh A. Sau ngày đó, tôi yêu cầu anh A phải xem lại thì tôi mới tiếp tục trả tiền. Bởi vậy, với yêu cầu khởi kiện của anh A yêu cầu đòi tôi trả anh A số tiền ……………………… đồng, bao gồm …………………. đồng tiền gốc, và …………………. đồng tiền lãi, tôi không đồng ý với mức tiền trên bởi tôi hiện chỉ nợ anh A……………………. gốc và ………………… lãi theo thỏa thuận.

Người làm đơn

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Đơn Xin Nghỉ Học

ý Kiến Phụ Huynh Trong Đơn Xin Nghỉ Học, ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Đơn Xin Nghỉ Học, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Chép Phạt, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Y Kiến Cua Phu Huynh Trong Ban Kiem Diem, ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Của Học Sinh Lớp 8, Những ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Cách Viết ý Kiến Phụ Huynh Trong Sổ Liên Lạc, Cach Viet Y Kiến Phụ Huynh Trong Ban Kiểm Điểm , ý Kiến Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm Khi Bị Thầy Giáo Phạt, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Hs Bị 0 Điểm, ý Kiến Của Phụ Huynh, ý Kiến Của Phụ Huynh Về Bản Cam Kết, ý Kiến Phụ Huynh Đơn Xin Vào Đội, Đơn Xin ý Kiến Phụ Huynh, ý Kiến Của Phụ Huynh Khi Con Mắc Lỗi, ý Kiến Phu Huynh, Thăm Dò ý Kiến Phụ Huynh, ý Kiến Phụ Huynh Về Bản Kiểm Điểm, Phiếu Thăm Dò ý Kiến Phụ Huynh, Mẫu Phiếu Thăm Dò ý Kiến Phụ Huynh, Phiếu Khảo Sát ý Kiến Phụ Huynh, ý Kiến Của Phụ Huynh Khi Con Bị Chép Phạt, Y Kien Phu Huynh Khi Khong Chep Bai, ý Kiến Nhận Xét Của Phụ Huynh Cho Con ở Bản Kiểm Điểm, Cách Viết ý Kiến Phụ Huynh Tronh Nội Quy Lớp Học, Cách ý Kiến Phụ Huynh Vào Bản Kiểm Điểm, ý Kiến Nhận Xét Của Phụ Huynh Về Bản Kiểm Điểm, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Y Kên Phu Huynh Trong Bang Kiêm Điêm Cua Con, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Quyền Của Phụ Huynh Trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, Lời Phát Biểu Của Phụ Huynh Trong Ngày Khai Giảng, Đơn Xin Nghỉ Học Của Phụ Huynh, Đơn Xin Nghỉ Huynh Trưởng, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Kiến Nghị Cử Tri, Báo Cáo Trả Lời ý Kiến, Kiến Nghị Cử Tri Trước Và Sau Kỳ Họp, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Kiến Nghị Của Cử Tri, Cái Bản Địa Trong Kiến Trúc, Mẫu Đơn Khởi Kiện Trọng Tài, Điểm Mới Trong Văn Kiện Đại Hội 12, Giá Trị Bản Địa Trong Kiến Trúc Nhà Thờ Cửa Bắc, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Tính Dân Tộc Trong Kiến Trúc, Mẫu Đơn Khởi Kiện Tại Trung Tâm Trọng Tài, Mẫu Đơn Khởi Kiện Trọng Tài Thương Mại, ý Kiến Tham Luận Trong Đại Hội Chi Bộ, Giá Tri Cot Loi Trong Van Kien Dh Dang Xiii, Anh Chị Hiểu Như Nào Về ý Kiến Sau Khi Nói Về Chỉ Số Iq Của Con Người Trong Xã Hội Đã Phát T, Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội 13 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Báo Cáo Kết Quả Sắp Xếp Kiện Toàn Các Tổ Chức Trong Hệ Thống Chính Trị Cấp Xã, Điều Kiện Kết Hôn Trong Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Quan Niệm Làm Trai Trong Xã Hội Phong Kiến, 4 Nhiệm Vụ Trong Chỉ Thị Kháng Chiến Kiến Quốc, Anh Chị Hiểu Như Nào Về ý Kiến Sau Khi Nói Về Chỉ Số Iq Của Con Người Trong Xã Hội Đã Phát T, Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Xiii, Hướng Dẫn Về Những Kiến Thức Cốt Lõi Trong Quản Lý Dự án, Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng; Cho Tải Tài L, Nội Dung Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng; Cho Tải Tài L, Nhung Noi Dung Cot Loi Trong Du Thao Cac Van Kien Trinh Dai Hoi Dang, Nguồn Gốc Và Điều Kiện Thành Tạo Của Corindon Trong Đá Gneis Mỏ, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng; Cho Tải Tài L, Sáng Kiến Kinh Ngiệm Trong Ngành Thurd, Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trong Ngành Thuế, Chuyên Đề 8 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trong Giáo Dục Mầm Non, Nhung Noi Dung Cot Loi Trong Du Thao Cac Van Kien Trinh Dai Hoi Dang Lan 13, Điều Kiện Kết Nạp Đảng Viên Mới Trong QĐ 57- Tw Ngày 03/05/2007, Điều Kiện Kết Hôn Trong Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014, Quan Niệm Nào Không Có Trong Xã Hội Phong Kiến Đối Với Đạo Đức Người Phụ N, Bộ Luật Phát Triển Nhất Trong Thời Kỳ Phong Kiến, Những Điểm Mới Trong Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng, Nguyên Tắc Suy Đoán Vô Tội Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Và Điều Kiện Bảo , Những Nội Dung Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng, Bài Thu Hoạch Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Hội , Luận Văn Về Điều Kiện Kết Hôn Trong Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014, Sang Kien Cai Tien Ve Quy Trinh Cong Nghe Trong San Xuat Nghanh Co Khi, Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anắc Ngiệm Chương Trình Phổ Thông Tổng Thể Cấp Tiểuhocj, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Phương án Quản Lý Bảo Vệ Phòng Chống Cháy Rừng Trồng Hết Thời Gian Kiến Thiết Cơ Bản, Bộ Luật Nào Trong Thời Kỳ Phong Kiến Nước Ta Được Cho Rằng Phát Triển Nhất, Dơn Xin Rút Dơn Kiến Nghị , Rut Don Kien Nghi, Mẫu Văn Bản Kiến Nghị, Mẫu Đơn Kiến Nghị, Mẫu Rút Đơn Kiến Nghị, Đơn Xin Kiến Nghị, Mẫu Đơn Xin Rút Đơn Kiến Nghị, Mẫu Đơn Kiến Nghị Tố Cáo, Đơn Xin Nghỉ Kiến Tập, Văn Bản Kiến Nghị, Mẫu Đơn Xin Kiến Nghị, Đơn Kiến Nghị, Bằng Hiểu Biết Và Vận Dụng Kiến Thức Đã Học Trong Chương Trình: An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới,

ý Kiến Phụ Huynh Trong Đơn Xin Nghỉ Học, ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Đơn Xin Nghỉ Học, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Chép Phạt, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Y Kiến Cua Phu Huynh Trong Ban Kiem Diem, ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Của Học Sinh Lớp 8, Những ý Kiến Của Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm, Cách Viết ý Kiến Phụ Huynh Trong Sổ Liên Lạc, Cach Viet Y Kiến Phụ Huynh Trong Ban Kiểm Điểm , ý Kiến Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm Khi Bị Thầy Giáo Phạt, ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Hs Bị 0 Điểm, ý Kiến Của Phụ Huynh, ý Kiến Của Phụ Huynh Về Bản Cam Kết, ý Kiến Phụ Huynh Đơn Xin Vào Đội, Đơn Xin ý Kiến Phụ Huynh, ý Kiến Của Phụ Huynh Khi Con Mắc Lỗi, ý Kiến Phu Huynh, Thăm Dò ý Kiến Phụ Huynh, ý Kiến Phụ Huynh Về Bản Kiểm Điểm, Phiếu Thăm Dò ý Kiến Phụ Huynh, Mẫu Phiếu Thăm Dò ý Kiến Phụ Huynh, Phiếu Khảo Sát ý Kiến Phụ Huynh, ý Kiến Của Phụ Huynh Khi Con Bị Chép Phạt, Y Kien Phu Huynh Khi Khong Chep Bai, ý Kiến Nhận Xét Của Phụ Huynh Cho Con ở Bản Kiểm Điểm, Cách Viết ý Kiến Phụ Huynh Tronh Nội Quy Lớp Học, Cách ý Kiến Phụ Huynh Vào Bản Kiểm Điểm, ý Kiến Nhận Xét Của Phụ Huynh Về Bản Kiểm Điểm, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Y Kên Phu Huynh Trong Bang Kiêm Điêm Cua Con, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Quyền Của Phụ Huynh Trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, Lời Phát Biểu Của Phụ Huynh Trong Ngày Khai Giảng, Đơn Xin Nghỉ Học Của Phụ Huynh, Đơn Xin Nghỉ Huynh Trưởng, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Kiến Nghị Cử Tri, Báo Cáo Trả Lời ý Kiến, Kiến Nghị Cử Tri Trước Và Sau Kỳ Họp, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Kiến Nghị Của Cử Tri, Cái Bản Địa Trong Kiến Trúc, Mẫu Đơn Khởi Kiện Trọng Tài, Điểm Mới Trong Văn Kiện Đại Hội 12, Giá Trị Bản Địa Trong Kiến Trúc Nhà Thờ Cửa Bắc, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Tính Dân Tộc Trong Kiến Trúc, Mẫu Đơn Khởi Kiện Tại Trung Tâm Trọng Tài, Mẫu Đơn Khởi Kiện Trọng Tài Thương Mại, ý Kiến Tham Luận Trong Đại Hội Chi Bộ, Giá Tri Cot Loi Trong Van Kien Dh Dang Xiii, Anh Chị Hiểu Như Nào Về ý Kiến Sau Khi Nói Về Chỉ Số Iq Của Con Người Trong Xã Hội Đã Phát T,

Đơn Thay Đổi Ý Kiến Hòa Giải

(Ecolaw.vn) – Đơn thay đổi ý kiến hòa giải là một văn bản do đương sự làm và gửi cho Tòa án, nhằm mục đích thay đổi ý kiến, không đồng ý với việc đã hòa giải trước đó với bên ” đối phương “.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2012

ĐƠN THAY ĐỔI Ý KIẾN HÒA GIẢI

(V/v: Thay đổi ý kiến, không đồng ý với kết quả hòa giải ngày 25-4-2012)

Kính gửi : TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN 3

Tôi tên : NGÔ THỊ THU TH., sinh : … Ngụ tại : XXX ,Thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Là nguyên đơn trong vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với : Bị đơn : BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ( Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP.HCM).

Vụ án đang do TAND Quận 3 TP. HCM thụ lý suốt gần 6 năm qua chưa xét xử xong.

Nay tôi có đơn này, đề nghị được thay đổi ý kiến tại phiên hòa giải ngày 25-4-2012, vì những nội dung thể hiện trong Biên bản hòa giải thành không thể hiện đúng bản chất vụ kiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và gia đình chúng tôi.

Cụ thể như sau:

Ngày 25-4-2012 vừa qua, tôi từ Tiền Giang chạy lên TP. Hồ Chí Minh tham dự phiên hòa giải với bị đơn Bệnh viện Bình Dân.

Trong vụ án này, tôi là người khởi kiện, đã nộp đơn khởi kiện từ tháng 10-2006, yêu cầu Bệnh viện Bình dân xin lỗi, bồi thường vì đã sai sót chuyên môn, thiếu trách nhiệm trong quá trình theo dõi và điều trị, gây ra cái chết của chồng tôi là ông Nguyễn Văn T. (mới 50 tuổi) khi vào phẫu thuật tại bệnh viện.

Trong quá trình giải quyết vụ án, qua các kết quả giám định, đã từng bước xác định nguyên nhân chết của chồng tôi là do sự sai sót về chuyên môn của bệnh viện.

Ngày 30-9-2008, tòa án quận 3 đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện của bệnh viện đã thừa nhận ekip bác sĩ và điều dưỡng điều trị cho chồng tôi có sai sót. Hồ sơ bệnh án do bệnh viện lập và cung cấp cho Tòa cũng đã thể hiện rõ điều này.

Tuy nhiên, thay vì tuyên án, Tòa đã ra quyết định số 60/2008/QĐHPT, tuyên hoãn phiên tòa, với lý do : “Xét thấy cần có mặt của người giám định”.

Theo qui định tại khoản 1 điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự, trong trường hợp xét thấy cần có sự có mặt của người giám định (điều 205) thì thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm là không quá 30 ngày kể từ ngày tòa án ra Quyết định hoãn phiên toàn.

Thế nhưng, từ ngày hoãn phiên tòa (30-9-2008) tới nay đã gần 4 năm trôi qua, nhưng Tòa án quận 3 vẫn không ra Quyết định mở lại phiên tòa.

Tại buổi hòa giải ngày 25-4-2012 vừa qua, vì thẩm phán giải thích rất hay, vì vụ án đã quá lâu chưa giải quyết xong và do không đọc kỹ biên bản, nên phía chúng tôi đã ký vào Biên bản hòa giải thành.

Tuy nhiên, sau khi về xem lại, chúng tôi thấy trong Biên bản hòa giải thành chỉ ghi vỏn vẹn như sau : “Bệnh viện Bình Dân có trách nhiệm bồi thường cho các ông bà Ngô Thị Thu Th., Nguyễn Thanh T., Nguyễn Thị Bích T., Nguyễn Thị Bích T. số tiền 89.811.000 đồng trong thời hạn 1 tháng”.

Những nội dung này rõ ràng không xác định được bản chất của vụ án: bệnh viện bồi thường về việc gì ? Bệnh viện có sai sót chuyên môn và thiếu trách nhiệm trong quá trình điều trị cho chồng tôi hay không ? – Trong khi đây mới chính là vấn đề quan trọng nhất mà chúng tôi mong muốn tòa giải quyết.

Vì vậy, theo qui định tại Bộ luật tố tụng dân sự, nay chúng tôi có đơn này nêu ý kiến của mình như sau:

– Chúng tôi quyết định thay đổi ý kiến, không đồng ý với nội dung hòa giải thể hiện trong Biên bản hòa giải thành lập ngày 25-4-2012.

– Đề nghị Tòa án nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử vì đã quá lâu (tính từ khi khởi kiện tới nay đã 6 năm).

Kính mong Quí tòa xem xét giải quyết. Xin chân thành cám ơn.

Kính đơn (Đã ký)

Mẫu văn bản Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật hợp danh Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật hợp danh Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.

Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực Đơn từ, tranh chấp dân sự

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Tờ Trình Xin Ý Kiến Chỉ Đạo trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!