Xu Hướng 5/2023 # Thủ Tục Mở Công Ty # Top 13 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Thủ Tục Mở Công Ty # Top 13 View

Bạn đang xem bài viết Thủ Tục Mở Công Ty được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật doanh nghiệp thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế.

THỦ TỤC MỞ CÔNG TY

Thủ tục mở công ty cần phải hoàn thành những giấy tờ sau:

1. Soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ theo đúng thủ tục mở công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có:

1.1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

1.2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

1.3. Danh sách thành viên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

1.3.1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân, Các giấy tờ chứng thực cá nhân có thể gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.

2. Thủ tục mở công ty TNHH đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần phải có một số giấy tờ còn hiệu lực sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:

– Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam.

– Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

– Giấy xác nhận đăng ký công dân.

– Giấy xác nhận gốc Việt Nam.

– Giấy xác nhận có gốc Việt Nam.

– Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam.

– Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

3. Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

1.3.2 Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệmột trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền (xem các giấy tờ cá nhân tại mục trên) và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

1.4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

1.5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp (là những người quản lý doanh nghiệp) nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

1.6. Giấy giới thiệu (hoặc giấy uỷ quyền) của người nộp hồ sơ.

2. Thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật doanh nghiệp.

– Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Ký nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khi nhận được thông báo về việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp có mặt tại phòng đăng ký kinh doanh, ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

– Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế thì thời điểm nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành kê khai tờ khai đăng ký mã số thuế. Thời điểm nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời với việc nhận mã số thuế (Số đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp);

– Trong trường hợp khác, việc đăng ký mã số thuế được tiến hành sau khi doanh nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó, cần kê khai các thông tin tại tờ khai đăng ký thuế, người đại diện theo pháp luật của công ty ký tờ khai, nộp tại bộ phận tiếp nhận tờ khai của Cơ quan thuế, tiếp nhận phiếu hẹn.

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có mặt để nhận giấy chứng nhận đăng ký thuế (tuỳ từng địa phương, doanh nghiệp có thể cử người đại diện thay mặt lên nhận)

5. Đăng ký khắc dấu.

– Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc dấu tại đơn vị có chức năng khắc dấu, nhận phiếu hẹn trả dấu;

– Đến thời điểm trả dấu, người đại diện theo pháp luật của công ty có mặt tại cơ quan công an trả dấu để thực hiện thủ tục nhận dấu.

6.Thực hiện các thủ tục trước khi hoạt động.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, GIấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Dấu công ty, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục:

6.1 Đăng bố cáo hoạt động:Theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, công ty phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 3 số liên tiếp.

6.2 Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính: Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

6.3 Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của công ty: Bầu các chức danh, các vị trí quản lý công ty.

Ngoài ra, các thủ tục mở công ty khác, xin tham khảo các quy định của pháp luật Doanh nghiệp, pháp luật kế toán…để biết thêm thông tin chi tiết.

Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ mở công ty của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn.

Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Công Ty Mới Thành Lập

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty/ doanh nghiệp mới thành lập phải tiến hành ra sao để đảm bảo tính pháp lý? – Một công ty/ doanh nghiệp mới thành lập có rất nhiều công việc phải hoàn thành trước khi chính thức đi vào hoạt động kinh doanh. Và mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp là một trong những việc cần thiết nhất.

Một công ty (doanh nghiệp ) mới thành lập có rất nhiều công việc phải hoàn thành trước khi chính thức đi vào hoạt động kinh doanh. Và mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp là một trong những việc cần thiết nhất.Thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty( doanh nghiệp) mới thành lập.

Vậy thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty(doanh nghiệp) mới thành lập phải tiến hành ra sao để đảm bảo tính pháp lý? Chúng ta cùng tìm hiểu

Sau khi thành lập doanh nghiệp việc mở TKNN cho công ty không phải là việc làm bắt buộc. Tuy nhiên, đó cũng là một trong những việc nhất thiết phải làm. Bởi lẽ: * Khi sử dụng TKNN trong giao dịch thể hiện tính chuyên nghiệp của một công ty. * Việc sử dụng TKNN giúp quản lý thanh toán lương tiện lợi, thanh toán hoặc nhận thanh toán đối với trường hợp có khoảng cách địa lý xa với đối tác. * Sử dụng TKNN trong thanh toán các giao dịch có giá trị trên 20 triệu đồng giúp hợp lệ ghi nhận khấu trừ trong Kế toán – Thuế theo quy định về Kế toán – Thuế. * Đối với một công ty mới thành lập, nếu Quý khách hàng không tìm hiểu trước/ chưa nắm rõ về thủ thục thì việc mở TKNN cho công ty cũng gây mất thời gian và phiền phức đi lại để hoàn tất thủ tục với ngân hàng.

I. Quy trình mở tài khoản ngân hàng cho công ty

Bước 1: Quý khách hàng lựa chọn ngân hàng để mở Tài khoản: Quý khách hàng nên lựa chọn ngân hàng có địa điểm gần trụ sở, và có nhiều phòng giao dịch trên cả nước để thuận tiện giao dịch, cũng như thuận tiện cho đối tác giao dịch thanh toán với mình. Bước 2: Chuẩn bị Tài liệu để mở Tài khoản: * Bản sao công chứng Giấy CN ĐKKD. * Bản sao công chứng Giấy chứng nhận mẫu dấu. * Bản sao công chứng CMND của Đại diện theo pháp luật – Chủ tài khoản. * Bản sao công chứng CMND của người được Ủy quyền giao dịch tại ngân hàng/ Ủy quyền chủ Tài khoản (Nếu có). * Bản sao công chứng CMND của Kế toán trưởng (Nếu có). Bước 3: Liên hệ với ngân hàng để nhận các biểu mẫu đăng ký mở Tài khoản. Bước 4: Hoàn thiện Hồ sơ, Tài liệu đăng ký mở Tài khoản * Soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và gửi ngân hàng để đăng ký mở Tài khoản công ty. * Đồng thời, Quý khách hàng cần chuẩn bị số tiền để nộp vào Tài khoản; Đáp ứng yêu cầu về số dư tối thiểu trong tài khoản được quy định bởi mỗi ngân hàng. * Thông thường, số tiền này là 1 triệu đồng đối với Tài khoản VNĐ. * Sau khi có TKNN doanh nghiệp phải thông báo số TKNN lên sở KHĐT. Bước 5: Đặt mua SÉC tại ngân hàng để sẵn sang rút tiền khi có dư tài khoản.

II. Thủ tục thông báo TKNN lên sở KHĐT

Dịch Vụ Tư Vấn Thủ Tục Mở Công Ty Tnhh/ Cổ Phần Trọn Gói Tại Tphcm

Hiện nay với xu thế hội nhập cơ chế thông thoáng và môi trường kinh doanh năng động. Nhiều cá nhân, tổ chức có dự định mở công ty để hoạt động kinh doanh riêng. Nhưng trở ngại là bạn chưa nắm rõ các thủ tục hành chính . Bạn muốn tìm một đơn vị dịch vụ tư vấn thủ tục mở công ty TNHH/ Cổ Phần trọn gói uy tín tại TPHCM. Tư Vấn Hương Lan là một trong những đơn vị uy tín với bề dày trên 7 năm kinh nghiệm mà bạn có thể tin tưởng.

A. Tư vấn miễn phí trước khi thành lập công ty để bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của mình

Hiện nay tại Việt Nam có các loại hình công ty cơ bản sau để bạn lựa chọn

– Công ty TNHH một thành viên

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bạn phải tìm hiểu các nghành nghề mà bạn dự kiến kinh doanh có nằm trong nhóm nghành nghề kinh doanh có điều kiện không? ( Điều kiện về vốn pháp định, điều kiện về chứng chỉ hành nghê…). Nếu không có điều kiện thì có thể đăng ký kinh doanh bình thường, nếu có điều kiện thì phải bổ sung theo điều kiện kinh doanh do pháp luật quy định.

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

( Chung cư không được làm trụ sở của công ty)

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Tên công ty phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố là loại hình công ty và Tên riêng. tốt nhất bạn lên lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm. Tên công ty không được trùng lặp với các công ty đã có trước đó tính trên cả nước.

– Chuẩn bị bản sao y công chứng CMND hoặc hộ chiếu của các thành viên ( đối với loại hình công ty TNHH), các cổ đông ( đối với loại hình công ty cổ phần). ( Bản sao y công chứng chưa quá 3 tháng, thời hạn CMND chưa quá 15 năm)

– Thông tin về địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và địa chỉ hiện tại của người đại diện pháp luật và các thành viên, cổ đông.

B. Soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ mở công ty lên sở KH&ĐT ( thủ tục thành lập doanh nghiệp mới)

Sau khi có những thông tin trên chúng ta tiến hành soạn thảo hồ sơ:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do đại diện pháp luật công ty ký (theo mẫu qui định)

– Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các thành viên, cổ đông sáng lập (hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang

– Danh sách thành viên, cổ đông của công ty

– CMND hoặc hộ chiếu phô tô công chứng của các thành viên, cổ đông sáng lập

– Sau khi soạn thảo hồ sơ và ký xong chúng ta tiến hành nộp hồ sơ lên sở KH&ĐT sau 3-5 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ sở KH&ĐT sẽ cấp giấy phép kinh doanh + mã số thuế cho công ty

– Khi có giấy phép kinh doanh + mã số thuế chúng ta tiến hành khắc dấu và làm (phụ lục II-8 ) thông báo mẫu dấu nộp lên sở KH&ĐT.

Theo quy định của pháp luật sau khi thành lập cbạn phải hoàn thành các công việc sau:

Nội dung bảng hiệu công ty gồm : Tên công ty, địa chỉ công ty và mã số thuế của công ty

Sau khi có giấy phép kinh doanh bạn phải soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp và nộp lên chi cục thuế quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở chính

– Soạn thảo hồ sơ đẻ tiến hành mở tài khoản ngân hàng cho công ty

– Sau khi mở tài khoản ngân hàng tiến hành kích hoạt tài khaonr ngân hàng

– Sau khi kích hoạt thì nộp tiền vào tài khoản ngân hàng ( gồm 1 triệu đồng tiền ký quỹ và tiền thuế môn bài của doanh nghiệp)

– Sau khi nộp tiền xong bạn dùng token khai thuế qua mạng để nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài cho công ty.

5. Nộp thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính) lên chi cục thuế.

6. Nộp mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định lên chi cục thuế.

7. Nộp công văn đặt in hóa đơn GTGT lên cơ quan thuế, chờ cơ quan thuế phản hồi chấp thuận đặt in hóa đơn, doanh nghiệp tiến hành đặt in hóa đơn GTGT và nộp thông báo phát hành hóa đơn + hóa đơn mẫu ( liên 2) trên mạng tổng cục thuế ( chúng tôi 05 ngày trước khi sử dụng.

Chúng tôi cam kết sẽ mang tới cho bạn dịch vụ uy tín- nhanh chóng- tận tâm – và đầy đủ nhất. Giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro và những khoản phạt không đáng có của cơ quan thuế.

Chế độ hậu đãi sau khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục mở công ty trọn gói tại TPHCM

– Miễn phí báo cáo thuế 3 tháng đầu tiên

– Tư vấn các quy định về luật doanh nghiệp , thuế , chúng tôi công ty trong suốt quá trình hoạt động

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Tư Vấn Hương Lan để được tư vấn hỗ trợ miễn phí

Hotline: 0915 47 27 68 09621739 84

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

Các bước thay đổi địa chỉ kinh doanh của công ty tại Sở KHĐT tỉnh/TP

* Bước 1: Công ty mình chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh đầy đủ theo quy định của pháp luật. * Bước 2: Công ty đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/TP nơi doanh nghiệp đóng địa điểm kinh doanh + Thời gian thay đổi địa chỉ công ty: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần). + Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự. + Chuyên viên sở KHĐT sẽ kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp. * Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa điểm công ty và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. * Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ thay đổi điểm kinh doanh (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Hồ sơ-thủ tục thay đổi địa điểm – thay đổi địa chỉ công ty tại Sở KHĐT bao gồm:

1- Thông báo thay đổi nội dung hoạt động địa của điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký); 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 3- Biên bản họp (do chủ tịch HĐTV ký đối với công ty TNHH hoặc chủ tịch HĐQT ký đối với công ty cổ phần) với nội dung thống nhất của các thành viên/cổ đông về việc thay đổi địa chỉ công ty và ghi thay đổi Điều 3 với địa chỉ mới trong điều lệ công ty. 4- Quyết định về việc thay đổi địa điểm kinh doanh của công ty (của chủ sở hữu công ty/chủ tịch HĐTV/chủ tịch HĐQT) 5- Giấy ủy quyền ghi rõ nội dung nộp hồ sơ và ký nhận giấy phép kinh doanh (trường hợp đại diện theo pháp luật không có thời gian tự thực hiện)

Xem biểu mẫu chi tiết thay đổi địa chỉ công ty tại link sau:

.Đăng ký thay đổi địa chỉ TRỤ SỞ đối với doanh nghiệp tư nhân . Đăng ký thay đổi địa chỉ TRỤ SỞ đối với công ty tnhh một thành viên . Đăng ký thay đổi địa chỉ TRỤ SỞ đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên . Đăng ký thay đổi địa chỉ TRỤ SỞ đối với công ty cổ phần . Đăng ký thay đổi địa chỉ TRỤ SỞ đối với công ty hợp danh

Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế:

+/ Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh/TP và cùng quận/huyện: * Hồ sơ gồm: – 2 Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (theo thông tư 156) – 2 bản sao y giấy phép kinh doanh sau khi thay đổi địa chỉ công ty+/ Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh/TP và khác quận/huyện:+Tại nơi chuyển đi: * Hồ sơ gồm: – 2 Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (theo thông tư 156) – 2 bản sao y giấy phép kinh doanh sau khi thay đổi địa chỉ công ty – Thông báo v/v hủy hóa đơn hoặc thông báo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm chuyển đi (theo mẫu của cơ quan thuế) – Hoàn tất nghĩa vụ về thuế tại nơi chuyển đi.+Tại nơi chuyển đến: * Hồ sơ gồm: – 2 Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (theo thông tư 156) – 2 bản sao y giấy phép kinh doanh sau khi thay đổi địa chỉ công ty – Hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh của Chi cục thuế nơi chuyển đi

Thủ tục về con dấu và mẫu dấu khi thay đổi địa chỉ công ty (chỉ thay đổi dấu đối với trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh công ty khác quận/huyện)

* Sau khi nhận kết quả giấy phép kinh doanh có địa chỉ mới sau khi thay đổi do Sở KHDT cấp, doanh nghiệp đến công an tỉnh/TP nơi doanh nghiệp đóng địa chỉ để trả con dấu và mẫu dấu theo quy định. * Sau đó doanh nghiệp liên hệ với một cơ sở khắc dấu tròn để khắc dấu với giá thương lượng * Theo Luật doanh nghiệp 2014, công ty mình phải soạn hồ sơ đăng bố cáo mẫu dấu gửi đến phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT tỉnh/TP để được đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia sau khi thay đổi địa chỉ công ty mới được sử dụng dấu.

Cập nhật thông tin chi tiết về Thủ Tục Mở Công Ty trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!