Xu Hướng 1/2023 # Thủ Tục Xin Giấy Phép Biểu Diễn Nghệ Thuật # Top 8 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Thủ Tục Xin Giấy Phép Biểu Diễn Nghệ Thuật # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Thủ Tục Xin Giấy Phép Biểu Diễn Nghệ Thuật được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Câu hỏi của khách hàng về vấn đề đối tượng, điều kiện, thủ tục xin phép biểu diễn nghệ thuật

Chào luật sư. Tôi tên là Bằng, hiện đang cư trú tại Vĩnh Phúc. Tôi có một thắc mắc về vấn đề đối tượng, điều kiện, thủ tục xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật như sau:

Pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định những đối tượng nào phải xin phép biểu diễn nghệ thuật. Công ty tôi đang có nhu cầu tổ chức buổi biểu diễn thời trang không biết cần những điều kiện và thủ tục gì để xin phép biểu diễn nghệ thuật như thế nào? Tôi xin cảm ơn. Rất mong được luật sư giải đáp. 

Công ty Luật Thái An trả lời câu hỏi về các đối tượng phải xin giấy phép đối tượng, điều kiện, thủ tục xin phép biểu diễn nghệ thuật.

2. Cơ sở pháp lý để trả lời câu hỏi về các đối tượng, điều kiện, thủ tục xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật

Cơ sở pháp lý điều chỉnh về đối tượng, điều kiện, thủ tục xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật là các văn bản pháp luật sau đây:

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

3. Đối tượng phải xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật

3.1. Các tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang bao gồm:

Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;

Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

3.2. Quốc tịch của các tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Cá nhân là người Việt Nam;

Cá nhân là người nước ngoài;

Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

4. Điều kiện xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật đối với tổ chức

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP có sửa đổi như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu như sau:

… 4. Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 8 như sau:

c) Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;”

Do đó, để xin phép biểu diễn nghệ thuật, trước hết công ty của bạn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Nếu chưa đăng ký ngành nghề kinh doạnh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật thì bạn công ty bạn phải làm thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư.

5. Thẩm quyền cấp phép biểu diễn nghệ thuật

 5.1. Cấp phép biểu diễn nghệ thuật không mời (không có sự tham gia) tổ chức, cá nhân nước ngoài

Cục biểu diễn nghệ thuật

Cục biểu diễn nghệ thuật cấp phép cho những đối tượng sau nếu thuộc cơ quan trung ương:

Nhà hát, đoàn nghệ thuật, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thể thao

Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang

Hội văn học, nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa

 Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong trường hợp được Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch cho phép mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Sở văn hóa và thể thao:

Sở văn hóa và thể thao cấp phép cho các đối tượng sau nhưng thuộc cơ quan địa phương:

Nhà hát, đoàn nghệ thuật, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thể thao

Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang

Hội văn học, nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa

 Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

5.2. Cấp phép biểu diễn nghệ thuật khi có mời (có sự tham gia) tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Bộ văn hóa thể thao và Du lịch:

Bộ văn hóa thể thao và Du lịch cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật cho các cơ quan sau đây thuộc cơ quan trung ương:

Nhà hát, đoàn nghệ thuật, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thể thao

Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang

Hội văn học, nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa

Doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang từ 02 tỉnh, thành phố trở lên hoặc không phạm vi tỉnh, thành phố nơi thành lập doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật cho các tổ chức sau thuộc phạm vi địa phương:

Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

 Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Cục biểu diễn nghệ thuật:

Cấp giấy biểu diễn nghệ thuật cho các tổ chức mời cá nhân là người Việt nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật.

6. Thủ tục cấp phép biểu diễn nghệ thuật

6.1. Trường hợp không có người nước ngoài

1 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 

01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh Mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang; 

01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối với bản nhạc hoặc kịch bản sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt và chứng nhận của công ty dịch thuật); 

 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả; 

 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu)

6.2. Trường hợp có người nước ngoài

 01 đơn đề nghị cấp phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 02); 

01 bản sao văn bản thỏa thuận với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật); 

01 bản sao hộ chiếu và văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu). 

7. Thời hạn cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam hoặc ra nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

8. Tóm tắt tư vấn về vấn đề các đối tượng, điều kiện, thủ tục xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật

Với những phân tích ở trên, có thể tóm tắt ý kiến tư vấn về các đối tượng, điều kiện, thủ tục xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật là: Pháp luật Việt Nam quy định các đối tượng phải xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật nêu trên. Để xin phép biểu diễn nghệ thuật, trước hết công ty của bạn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Nếu chưa đăng ký ngành nghề kinh doạnh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật thì bạn công ty bạn phải làm thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư. Tùy vào trường hợp cụ thể về ngành nghề kinh doanh của công ty bạn và người biểu diễn nghệ thuật thì bạn sẽ thực hiện nộp hồ sơ tùy từng cơ quan nêu trên.

Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhập Khẩu Máy In Màu Kỹ Thuật Số

Công ty muốn nhập khẩu lô hàng gồm máy in và mực in thông thường dùng cho văn phòng, không phải loại dùng cho in tiền. Vậy có phải xin cấp phép máy in quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 1/8/2014 hay không?

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu máy in màu kỹ thuật số đơn giản nhanh gọn tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí của bạn.Gọi ngay cho Công Ty Vạn Luật để được tư vấn báo giá miễn phí.

Căn cứ pháp lý nhập khẩu máy in màu kỹ thuật số:

Theo điểm d, khoản 1, điều 27 NĐ 60/2015 thì nhập khẩu máy in màu thuộc trường hợp phải xin GPNK từ Bộ TT&TT.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Trình tự thực hiện:

Trước khi nhập khẩu thiết bị in, các đối tượng được nhập khẩu thiết bị in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành phải cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính; – Dịch vụ công trực tuyến; – Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in gồm có: – Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; – Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị in; 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép nhập khẩu thiết bị in

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in (Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép: 1. Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số có tốc độ trên 60 tờ/phút A4 hoặc có khổ in trên A3; 2. Máy in sử dụng công nghệ in ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress; 3. Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; – Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; – Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu máy in màu kỹ thuật số

A. Xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ TT&TT:

Hồ sơ cần thiết để xin giấy phép nhập khẩu máy in màu kỹ thuật số:

a. Đơn đề nghị cấp GPNK theo mẫu

b. Catalogue của từng loại máy in;

c. Bản sao có chứng thực (tuỳ đối với từng đối tượng được nhập khẩu):

– Đối với cơ sở in : Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng kí hoạt động cơ sở in đã được xác nhận. – Đối với doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật : 01 trong số các giấy sau:

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp,

Giấy chứng nhận đầu tư,

Giấy chứng nhận đăng kí thuế;

2. Đối với cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ : Quyết định thành lập

Hồ sơ hải quan nhập khẩu máy in kỹ thuật số bao gồm:

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp. Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp nhất định.

Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác

Giấy phép nhập khẩu do Bộ TTTT cấp;

Tờ khai trị giá

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong 1 số trường hợp nhất định)

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT HÀ NỘI: P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội TP.HCM: 22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – chúng tôi HOTLINE: 02473 023 698

# thu tuc nhap khau may in

# nhap khau may in da qua su dung

# nhập khẩu máy in đã qua sử dụng

Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24h với nhiều năm kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp xin cung cấp những thông tin về cơ sở pháp lý và các thủ tục xin giấy phép kinh doanh khi thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Bạn đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp nhưng lại đang bối rối về các thủ tục xin giấy phép kinh doanh? Để việc thành lập doanh nghiệp thuận lợi và nhanh chóng, thì việc xin giấy phép kinh doanh là một việc tất yếu. Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24h với nhiều năm kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp xin đưa ra một số thông tin về các thủ tục xin giấy phép kinh doanh để các bạn tham khảo, hy vọng là sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình làm thủ tục

Cơ sở pháp lý:

-Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. – Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính Phủ “hướng dẫn chi tiết một số điều của luật Doanh nghiệp. – Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ về hệ thống ngành KTQD. – Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa thông tin Hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. – Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. – Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh

Bước 1: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. Khi đến nộp hồ sơ người nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh xuất trình bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và thu lệ phí.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu); – Chứng minh thư nhân dân (bản sao); – Nếu hộ kinh doanh thuê mặt bằng kinh doanh phải có hợp đồng thuê mặt bằng. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Ngoài ra quý khách có bất cứ thắc mắc nào muốn chúng tôi giái đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24h

Chuyên lập báo cáo tài chính, Kế toán thuế trọn gói, Quyết toán thuế, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Giải thể, Mua bán, sát nhập công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.

( Vui lòng nhấc máy gọi cho chúng tôi để tư vấn dịch vụ miễn phí) Liên hệ Hotline: 0917673366 / 0909 016 286 / 0989 195 703 / 04.66845153

100+ Mẫu Hàng Rào Sắt Mỹ Thuật, Hàng Rào Sắt Nghệ Thuật Đẹp

[tintuc]

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS002

1. Phân loại hàng rào sắt

Có rất nhiều nguyên liệu được sử dụng làm hàng rào như: sắt, đá, gạch, inox, nhôm đúc… Tuy nhiên được sử dụng nhiều hơn cả là hàng rào sắt. Hàng rào sắt lại chia thành 2 loại là hàng rào sắt hộp đơn giản và hàng rào sắt đặc mỹ thuật. 

Hàng rào sắt hộp thường có kiểu dáng đơn giản, ít kiểu dáng mẫu mã nên chi phí thấp.

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS001

Hàng rào sắt mỹ thuật được tạo bởi các thanh sắt đặc uốn hoa văn nghệ thuật rất kỳ công. Loại hàng rào này có mẫu mã chủng loại rất phong phú đa dạng, thích hợp với các căn biệt thự đẹp sang trọng hiện đại. Bởi tính đặc thù về độ tỉ mỉ cũng như quá trình làm mất nhiều công sức nên giá hàng rào sắt nghệ thuật cũng không phải thấp. Tuy nhiên với những giá trị nó mang lại về tính thẩm mỹ, sự sang trọng thì mức giá cao có thể gọi là chấp nhận được.

2. Ưu điểm hàng rào sắt

2.1. Hàng rào sắt có độ bền cao

Có thể nói sắt là một trong những nguyên liệu có độ bền cao nên nó được sử dụng khá rộng rãi trong xây dựng. Tuy nhiên nhược điểm chủ yếu của nó là dễ bị hoen ố gỉ sét khi gặp nước. Với công nghệ tiên tiến hiện nay, toàn bộ hàng rào sắt đều được sơn một lớp sơn chống gỉ trước khi sơn tĩnh điện, giúp chống lại mọi sự tác động của thời tiết, bất kể lắp đặt trong nhà hay ngoài trời.

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS003

2.2. Hàng rào sắt có mẫu mã phong phú đa dạng

Sắt là nguyên liệu dễ uốn nắn nên có thể tạo ra được rất nhiều mẫu hàng rào sắt khác nhau từ đơn giản đến các mẫu uốn hoa sắt cực kỳ phức tạp, nó tùy thuộc vào sở thích của khách hàng và tay nghề của thợ sắt.

Cầu Thang Việt với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cùng đội ngũ thợ tay nghề cao tự hào là đơn vị gia công sắt uy tín nhất tại Hà Nội. Chúng tôi nhận thiết kế thi công các loại cầu thang sắt, cửa cổng sắt, hàng rào sắt, ban công sắt, hoa sắt cửa sổ với mức giá cực kỳ ưu đãi.

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS004

2.3. Giá hàng rào sắt rất hợp lý

Tùy từng mẫu mã mà có các mức giá hàng rào sắt khác nhau, dao động từ 500.000vnđ/m2 đến vài triệu đồng/m2. So với mặt bằng chung thì hàng rào sắt có giá nằm ở tầm trung, thích hợp với nhiều kiểu nhà từ bình dân đến biệt thự sang trọng.

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS005

2.4. Hàng rào sắt có tính thẩm mỹ cao

Nếu như các mẫu hàng rào đá hay gạch đã trở nên quá phổ thông, nhàm chán thì hàng rào sắt lại là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Hàng rào sắt mỹ thuật với những đường nét được uốn hoa văn nghệ thuật sắc sảo bởi bàn tay của những người thự tài ba, căn nhà bạn sẽ trở nên nổi bật, lôi cuốn trong mắt người nhìn. 

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS027

3. Các mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp cao cấp năm 2019

3.1. Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đơn giản

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS006

Thiết kế đơn giản mà đẹp, từng chi tiết đan xen một cách hợp lý khiến căn nhà trở nên vô cùng cuốn hút, tạo ấn tượng sâu đậm trong tâm trí người nhìn.

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS007

Sự kết hợp 2 màu đen vàng tạo sự tưởng phản lớn, tạo điểm nhấn thu hút. Không quá cầu kỳ nhưng mẫu hàng rào sắt này vẫn đẹp và được mọi người yêu thích.

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS008

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS011

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS013

Cấu tạo chủ yếu của mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đơn giản là các thanh sắt thẳng kết hợp các mỏ sắt uốn không rườm rà, có thể trang trí thêm quả rọ hoặc quả xỏ nhưng không quá nhiều. Thiết kế như vậy giúp tầm nhìn được mở rộng, không bị hạn chế, người nhìn sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp sang trọng hiện đại của căn nhà.

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS014

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS023

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS028

3.2. Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp cao cấp

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS051

Mẫu hàng rào sử dụng kết hợp rất nhiều họa tiết uốn lượn đẹp mắt. Để tạo ra được mẫu hàng rào sắt cao cấp này, người thợ phải tốn rất nhiều công sức uốn, hàn, mài, bả… Vẻ đẹp sang trọng khiến người nhìn khó có thể rời mắt, căn nhà của bạn sẽ trở nên thật nổi bật và lôi cuốn.

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS009

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS010

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS012

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS015

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS016

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS017

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS018

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS019

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS020

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS021

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS022

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS024

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS025

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS026

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS029

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS031

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS030

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS032

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS033

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS034

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS035

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS036

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS037

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS038

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS039

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS040

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS041

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS043

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS044

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS045

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS046

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS047

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS048

Mẫu hàng rào sắt mỹ thuật đẹp CTV – HS049

Mẫu hàng rào sắt nghệ thuật đẹp CTV – HS050

 cầu thang sắt mỹ thuật, cửa cổng sắt nghệ thuật, hoa sắt cửa sổ, ban công sắt mỹ thuật, hàng rào sắt mỹ thuật… Với phương châm đặt chất lượng và tiến độ lên hàng đầu, chúng kết cam kết đáp ứng mọi nhu cẩu của khách hàng. Khách hàng khi đến với 

Cầu Thang Việt

 sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí về kiểu dáng mẫu mã cầu thang vô cùng đa dạng, phong phú. Chúng tôi thường xuyên cập nhật những sản phẩm mới nhất theo xu hướng chung với mức giá rất ưu đãi.  

Cầu Thang Việt là đơn vị cầu thang uy tín nhất tại Hà Nội. Chúng tôi nhận thi công các loạiVới phương châm đặt chất lượng và tiến độ lên hàng đầu, chúng kết cam kết đáp ứng mọi nhu cẩu của khách hàng. Khách hàng khi đến vớisẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí về kiểu dáng mẫu mã cầu thang vô cùng đa dạng, phong phú. Chúng tôi thường xuyên cập nhật những sản phẩm mới nhất theo xu hướng chung với mức giá rất ưu đãi.

Bạn có nhu cầu làm cầu thang vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Nội thất Cầu Thang Việt

Địa chỉ: Số 342 Hữu Hưng – Tây Mỗ – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Chi nhánh miền Nam: Số 161/3 đường Trịnh Thị Miếng – Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0961.077.333

Email: cauthangviet.ceo@gmail.com

Website: 

www.cauthangviet.vn

Fanpage: 

www.facebook.com/noithatcauthangviet/

Youtube: 

www.youtube.com/channel/UCVIZTZLdgiEfGhkVh8bOp4A/

Pinterest: 

www.pinterest.com/cauthangviet/

[/tintuc]

Cập nhật thông tin chi tiết về Thủ Tục Xin Giấy Phép Biểu Diễn Nghệ Thuật trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!