Xu Hướng 6/2023 # Tổng Hợp Mẫu Bản Cam Kết Năm 2023 Không Thể Bỏ Qua # Top 13 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Tổng Hợp Mẫu Bản Cam Kết Mới Nhất Năm 2023 Không Thể Bỏ Qua # Top 13 View

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Mẫu Bản Cam Kết Năm 2023 Không Thể Bỏ Qua được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong một số trường hợp nhất định, với mong muốn tạo nên sự ràng buộc giữa các bên về việc thực hiện một công việc hay nghĩa vụ nào đó, thường các bên sẽ tiến hành ký kết một bản cam kết. Qua đó, các bên thực hiện thỏa thuận và thống nhất các nội dung ký kết để xác định trách nhiệm của mỗi bên.

Bản cam kết là mẫu biên bản thể hiện sự thỏa thuận cam kết giữa các bên về việc thực hiện một công việc, yêu cầu nào đó theo thỏa thuận đã được cam kết.

Như vậy, có thể hiểu bản chất của bản cam kết là một loại văn bản pháp lý được lập ra với mục đích là đảm bảo các lợi ích của hai bên thỏa thuận và ký cam kết. Bản cam kết chỉ có hiệu lực pháp luật khi có đầy đủ chữ ký của của cả hai bên và đã được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan pháp luật. Trong trường hợp một bên vi phạm các điều khoản của bản cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày … tháng … năm 2023

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

Tên cá nhân/đơn vị/tổ chức: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở/nơi cư trú: …………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: … ngày cấp … nơi cấp ……

Nơi làm việc (nếu có): ………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………… Fax: ………………………………………….

Tôi xin cam kết các nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Chúng tôi/Tôi có đề nghị:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin nêu trên.

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được coi như là một lời cam kết về tư tưởng chính trị, những phẩm chất đạo đức, lối sống, về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao hay vấn đề tổ chức kỷ luật.

ĐẢNG BỘ XÃ …. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỞNG ….

…, ngày … tháng …năm 2023

BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG RÈN LUYỆN PHẤN ĐẤU NĂM 2023

Họ tên: ………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………….

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………

Sau khi thực hiện nghiên cứu, học tập tinh thần các quy định, Nghị quyết của Đảng, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số …. Khóa … về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức, …”, thực hiện theo chỉ thị số … ngày … của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy định số … ngày … của Ban bí thư về “trách nhiệm cần nêu gương của cán bộ, đảng viên “, cụ thể với các nội dung sau đây:

Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenein, với tư tưởng của Hồ Chí Minh, Thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, phẩm chất đạo đức, …

……………………………………………………………………………………

Luôn là người nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Luôn chấp hành, tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các cá nhân là cán bộ khác cùng thực hiện tốt đường lối, nghị quyết của Đảng. Phấn đấu tích cực học tập để nâng cao trình độ và năng lực trong quá trình công tác, …

……………………………………………………………………………………

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công, các nhiệm vụ được giao của tổ chức. Tự giác nâng cao ý thức chấp hành các nghị quyết, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, nơi cư trú, …

……………………………………………………………………………………

Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; luôn sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, của quần chúng nhân dân; luôn nêu cao thái độ cầu thị trong việc sửa chữa và nhận lỗi các khuyết điểm, …

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Mẫu bản cam kết chịu trách nhiệm là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện một công việc hay một sự thỏa thuận nào đó giữa các bên để đảm bảo có sự ràng buộc giữa các bên. Qua đó, nếu bên nào vi phạm, không thực hiện đúng các nội dung trong bản cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Về hình thức và nội dung trong bản cam kết Quý độc giả có thể tham khảo mẫu bản cam kết mà chúng tôi đã trình bày ở phần đầu về Mẫu cam kết chung.

Mẫu bản cam kết giữa hai bên

Mẫu bản cam kết giữa hai bên là loại văn bản có giá trị pháp lý thể hiện các nội dung được thỏa thuận cam kết ký kết giữa hai bên. Theo đó, nếu bên nào không làm đúng các nội dung đã ghi trong bản cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hình thức Mẫu bản cam kết giữa các bên về cơ bản vẫn giống với Mẫu cam kết mà chúng tôi đã trình bày ở phần đầu bải viết nên Quý độc giả có thể tham khảo.

Về nội dung biên bản cam kết giữa các bên, cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân/tổ chức bao gồm: nội dung cam kết, thời gian thực hiện các cam kết đó,… Ví dụ như: đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với người lao động,…

+ Điền đầy đủ các thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết như: Tên cá nhân/ tổ chức; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; mã số thuế của đơn vị; địa chỉ nơi cư trú/trụ sở chính; điện thoại liên hệ,…

+ Ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã được cam kết giữa hai bên và cuối cùng ký xác nhận.

Mẫu bản cam kết xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Mẫu bản cam kết xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân là văn bản pháp lý với mục đích hướng tới mục tiêu tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy tính dân chủ, thực hiện chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Và chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có hiệu quả với mục tiêu này gắn với chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn được giao.

ĐẢNG BỘ …. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ….

… ngày … tháng … năm 2023

BẢN CAM KẾT XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN PHÁT HUY DÂN CHỦ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Họ và tên: ……………………………….. sinh ngày ………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………….

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ: …………………………………………………………

Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, với tư tưởng của Hồ Chí Minh, Thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, phẩm chất đạo đức, …

……………………………………………………………………………………

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có lối sống giản dị, mẫu mực; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tôn trọng ý kiến nhân dân, thực hiện chăm lo đời sống nhân dân;…

……………………………………………………………………………………

Luôn thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ, công việc được giao, tìm tòi, đổi mới phương pháp công tác hoạt động để phù hợp với thực tiễn cuộc sống; tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân cùng thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước; …

……………………………………………………………………………………

Các cán bộ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động của Đảng; gương mẫu chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, sự phân công của đơn vj; thực hiện tốt tinh thần về nâng cao xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân; …

……………………………………………………………………………………

Từng chi bộ, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; quán triệt chủ trương của Đảng về xây dựng ý thức nhân dân, phát huy dân chủ, thực hiện chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên; thực hiện đấu tranh phòng chống về suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống; …

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT (Ký và ghi rõ họ tên)

Bản cam kết vì là loại văn bản mang tính chất pháp lý cao nên khi viết các văn bản cam kết cần phải lưu ý rất nhiều vấn đề.

+ Bước 01. Các bên cần xác định nội dung của bản cam kết là gì để xác định được hình thức văn bản và các phần cần được ghi trong bản cam kết.

+ Bước 02. Các bên ghi đầy đủ những thông tin cá nhân một cách chính xác và rõ ràng như: họ tên, mã số thuế của đơn vị, số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; địa chỉ nơi cư trú/trụ sở chính đơn vị; số điện thoại liên hệ; …

+ Bước 03. Ghi rõ phần nội dung cam kết của hai bên cũng như phần nội dung giải quyết nếu các bên vi phạm sẽ được giải quyết như thế nào.

+ Bước 04. Tiến hành kiểm tra lại tất cả các thông tin và nội dung mà các bên đã cam kết trong văn bản. Nếu không sự thay đổi nào thì các bên tiến hành ký xác nhận.

+ Bước 05. Các bên thực hiện việc mang bản cam kết đó đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xác thực và công chứng bởi bản cam kết chỉ có hiệu lực khi các bên thực hiện công chứng tại cơ quan có thẩm quyền.

Thủ Tục Ly Hôn Đơn Phương, Thuận Tình Mới Nhất Không Thể Bỏ Qua Năm 2023

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện Con thi đại học xong sẽ ly hôn bởi ở một khía cạnh nào nào đó nó chạm đến những nỗi niềm sâu kín của người phụ nữ, khi người đàn ông đi bên cạnh mình đã quá vô tâm. Lúc đó, người phụ nữ chỉ còn biết cố gắng sống cho con, giữ cho con một mái nhà có vẻ êm ấm. Để rồi chờ đến lúc con đã đủ lông đủ cánh mới dám ly hôn để sống cuộc đời của mình. Câu chuyện nhận được nhiều sự tranh luận trên mạng xã hội.

Người ta thường nói “hôn nhân là mồ chôn tình yêu” là bởi, bước vào hôn nhân, 2 người với 2 nét cá tính riêng biệt dường như đã lột trần nhau tất cả, cả tâm hồn lẫn tính cách. Nếu như không biết dung hòa, nhún nhường và hy sinh, thì có lẽ… cuộc hôn nhân sẽ chỉ là ác mộng. Lúc đó người ta sẽ muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng với nhau càng nhanh càng tốt. Đặc biệt khi chưa có sự ràng buộc bởi con cái thì việc làm thủ tục ly hôn sẽ càng trở nên đơn giản hơn.

Ly hôn là phương án lựa chọn cuối cùng khi những mâu thuẫn giữa vợ chồng trở nên trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Nếu mâu thuẫn chưa đến mức nghiêm trọng thì bạn nên cố gắng dung hòa cuộc sống và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định của mình. Nếu buộc phải chọn Ly hôn là phương án giải quyết cuối cùng, bạn tham khảo thủ tục ly hôn theo quy định như sau:

Thủ tục ly hôn theo quy định pháp luật hiện hành

Đầu tiên bạn phải làm hồ sơ xin ly hôn. Theo quy định hồ sơ ly hôn sẽ gồm những giấy tờ sau:

Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu, căn cước công dân);

Sổ Hộ khẩu gia đình có thông tin đương sự (có Sao y bản chính).

Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn.

Bản sao giấy khai sinh con (nếu vợ chồng có con).

Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài sản yêu cầu tòa án giải quyết phân chia).

Sau khi đã hoàn thiện các giấy tờ trong Hồ sơ xin ly hôn, tiếp đó, hồ sơ này sẽ được nộp đến Tòa án nhân dân cấp huyện là nơi có thẩm quyền giải quyết thủ tục sơ thẩm về ly hôn theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2023. Cũng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, thời gian giải quyết của một vụ ly hôn thuận tình kéo dài khoảng 02 – 03 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn.

Lưu ý: Có 2 loại ly hôn là ly hôn thuận tình và đơn phương ly hôn, ở mỗi loại cần lưu ý một số điều kiện cụ thể như sau

– Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn

– Hai bên đã thỏa thuận về việc chia tài sản, quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng…

Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định nếu hai vợ chồng thuận tình ly hôn thì có thể thỏa thuận đến Tòa án nơi cư trú của vợ hoặc của chồng để làm thủ tục.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án sẽ phân công Thẩm phán giải quyết.

– Vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình

– Khi một người vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài;

– Vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố mất tích

– Khi một người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do người còn lại gây nên.

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2023 quy định Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về hôn nhân và gia đình. Do đó, trong trường hợp đơn phương ly hôn, Tòa án nơi có thẩm quyền giải quyết sẽ là nơi bị đơn cư trú, làm việc.

Về nguyên tắc, việc nuôi con khi ly hôn trước hết do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết, con dưới 36 tháng tuổi sẽ giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Con 7 tuổi trở lên sẽ xem xét nguyện vọng của con. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi mọi mặt cho con, Tòa án sẽ xem xét các yêu tố sau đây để đưa ra quyết định sẽ giao con cho ai nuôi dưỡng.

Về tài sản, theo quy định của pháp luật về việc phân chia tài sản như sau:

– Tài sản riêng: của bên nào sẽ thuộc về người đó.

– Tài sản chung: pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa hai bên khi thực hiện thủ tục ly hôn, nếu không thỏa thuận được thì sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết..

Nếu bạn vẫn băn khoăn thủ tục trên bạn có thể liên hệ tới văn phòng thám tử uy tín Tâm Việt để chúng tôi đưa gia giải pháp tư vấn miễn phí mọi thắc mắc của các bạn.

Mẫu Cv Thực Tập Sinh Chuẩn Không Thể Bỏ Qua

Các bạn sinh viên mới ra trường luôn cần chuẩn bị cho mình một mẫu CV Thực tập sinh thật chuyên nghiệp. Vị trí thực tập sinh thường không yêu cầu quá khắt khe, nhưng đó cũng chính là yếu tố khiến bạn “vò đầu bứt tai” nghĩ cách khiến CV của mình nổi bật trong hàng ngàn bộ CV khác. Bài viết này sẽ cung cấp mẫu CV ứng tuyển thực tập sinh chuẩn chỉnh cho bạn. 

Hướng dẫn viết mẫu CV thực tập sinh chuẩn

Một bản CV cần chứa những thông tin cơ bản để người tuyển dụng có thể dựa vào đó và đánh giá năng lực cũng như tính phù hợp của ứng viên. Vậy nên, khi viết CV ứng tuyển các vị trí, đặc biệt là vị trí thực tập sinh, bạn hãy đảm bảo mình đã nêu đủ các thông tin như: Thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng chuyên môn, …

Thông tin cá nhân trong CV thực tập sinh

Phần thông tin cá nhân trong CV thực tập bao gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; hình ảnh bản thân; địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thường trú. 

Có một số điều cần lưu ý khi viết mục thông tin này như sau:

Số điện thoại, địa chỉ email: Cần chính xác, cụ thể. Hãy điền một địa chỉ email nghiêm túc, thường xuyên sử dụng; vì đây đều là những công cụ giúp nhà tuyển dụng liên lạc với bạn để hỏi thêm thông tin hoặc thông báo trúng tuyển. 

Hình ảnh bản thân: Khi cập nhập hình ảnh cá nhân bạn cũng cần lưu ý; lựa chọn những hình ảnh trực diện khuôn mặt, ảnh chất lượng tốt; tuyệt đối không sử dụng hình ảnh của người khác để làm hình ảnh cá nhân của mình.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp càng cụ thể, rõ ràng; CV càng dễ lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng. 

Trình độ học vấn

Nếu bạn là người chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công việc thì trình độ học vấn của bạn sẽ trở thành cơ sở để nhà tuyển dụng đánh giá và quyết định có lựa chọn bạn hay không. 

Kinh nghiệm làm việc trong CV thực tập sinh

Đối với vị trí thực tập sinh, bạn có thể không có quá nhiều kinh nghiệm làm việc. Nhưng đừng lo, hãy học cách che dấu khuyết điểm này trên CV của mình. 

Cách viết kinh nghiệm trong CV thực tập sinh thông minh đó là; liệt kê một số công việc làm thêm và một số thành tích bạn đạt được trong quá trình học tập và đi làm. Bạn cũng nên ngầm thể hiện được rằng mình đã nhận được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng quý báu trong một số công việc làm thêm ngoài giờ; hay các hoạt động ngoại khóa lúc còn đi học tại trường đại học/ cao đẳng.

Kỹ năng làm việc

Tùy thuộc vào từng yêu cầu của nhà tuyển dụng; mỗi kỹ năng sẽ phù hợp với từng vị trí ngành nghề và công việc khác nhau. Vì vậy, để giúp CV xin thực tập của bạn ấn tượng, thu hút được nhà tuyển dụng thì bạn cần phải cần quan tâm đến những kỹ năng mà công việc đang ứng tuyển cần và những kỹ năng bạn đang sở hữu. 

Đừng quên trình bày điểm mạnh điểm yếu trong CV. Có một tip nho nhỏ cho các bạn khi viết điểm mạnh, điểm yếu của mình đó là: hãy viết những điểm mạnh của bản thân mà công ty cần và những điểm yếu mà công ty không quá quan tâm. Nhưng hãy đảm bảo cải thiện điểm yếu sau khi được nhận việc. 

Những điều cần lưu ý khi viết mẫu CV thực tập sinh chuẩn

Hãy trình bày ngắn gọn, súc tích nhưng đảm bảo đầy đủ và chính xác. 

Lấy kỹ năng của bản thân để che đi sự thiếu sót trong kinh nghiệm làm việc. Hãy thể hiện sự cầu thị của bản thân.

Kiểm tra lỗi chính tả kỹ càng trước khi gửi CV tới nhà tuyển dụng.

Mẫu Bài Viết Quảng Cáo Hay Bán Hàng Tốt Nhất Hiện Nay Không Thể Bỏ Qua

Cảm nhận của học viên khi học tại MOA Việt Nam, và sự thật cần biết…

SALE PAGE cho sản phẩm điều trị xoang đến từ Hoa Kỳ.

Được nghiên cứu bởi một Giáo Sư, Tiến Sĩ Hoa Kỳ

Thuốc có khả năng điều trị những dòng xoang nặng, xoang lâu năm chữa không lành mà nhiều loại thuốc hiện nay chưa làm được

Giá thành : 2.400.000 VND

Phân tích đối tượng khách hàng

Lên nội dung chính cần có trong bài viết

Lên bố cục website

Lên giao diện webstie

1. Phân tích đối tượng khách hàng

Đối với dòng sản phẩm này đối tượng chính mà nó hướng đến chính là những bệnh nhân mắc viêm xoang dạng nặng : viêm xoang sàng, trán, đa xoang hay đã chữa trị nhiều nơi nhưng chưa lành.

Đối tượng này cần những thông tin gì ?

Với đối tượng này, họ là những người đã mất lòng tin vào việc điều trị viêm xoang vì điều trị nhiều lần vẫn không khỏi do vậy để tạo được sự chú ý cho họ đòi hỏi :

Một slogan rõ ràng hướng đến họ

Niềm tin về chất lượng sản phẩm đủ để họ tin vào một cơ hội mới

2. Lên nội dung chính cần có trong bài viết

Dựa vào những yếu tố về khách hàng và sản phẩm chúng ta sẽ đưa ra những điểm chính sau :

Slogan: Zoha chỉ dành cho bệnh nhân điều trị nhiều nơi mà không lành

Vấn đề mà đối tượng hướng đến đang gặp phải là gì

Phương pháp mới với những ưu điểm gì

Hình ảnh sản phẩm

Thông tin về sản phẩm: Nguồn gốc, quy trình, cách sử dụng

Marketing bằng chứng: Cảm nhận của khách hàng đã từng sử dụng

Thông tin về Giáo Sư

Những cam kết của Zoha

Những câu hỏi mà đối tượng sẽ gặp phải

Từ những ý trên, trước khi triển khai bố cục trên giấy bạn cần :

Xác định thứ tự cho các phần

Xác định điểm chính trong các phần

Xác định hình ảnh, video cho các phần

Xác định vị trí đặt các phần

⇒ Mẫu Sale Page cho khóa học ô tô B2

⇒ Mẫu Sale Page cho khóa học lái xe công trình

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Mẫu Bản Cam Kết Năm 2023 Không Thể Bỏ Qua trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!