Cách Trình Bày Bài Báo Cáo Bằng Word

--- Bài mới hơn ---

 • Canh Lề Báo Cáo Chuẩn, Đánh Mục Lục Tự Động Trong Báo Cáo
 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Theo Chuẩn Báo Cáo Của Trường Đại Học Hoa Sen
 • Mẫu Powerpoint Báo Cáo Khoa Học Đẹp, Ấn Tượng Cho Người Dùng
 • Vài Kinh Nghiệm Khi Trình Diễn Bài Báo Cáo Bằng Powerpoint
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel: Hình Thức Nhật Ký Chung
 • Trong quá trình viết báo cáo, các bạn sinh viên cần lưu ý cách trình bày bài báo cáo bằng word theo đúng quy định của từng trường. Thông thường cách trình bày bài báo cáo được quy định như sau:

  1. Kết cấu báo cáo thực tập:

  Kết cấu Báo cáo tốt nghiệp được trình bày rõ ràng, đầy đủ, yêu cầu đánh máy vi tính 1 mặt, như sau:

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG ĐƠN VỊ THỰC TẬP

  1.1. Thông tin về đơn vị thực tập:

  – Sơ lược về sự hình thành và phát triển của đơn vị.

  – Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

  – Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vị.

  – Cơ cấu tổ chức.

  – Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 – 5 năm.

  – Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài)

  1.2. Thông tin về vị trí sinh viên tham gia thực tập:

  – Giới thiệu chung về vị trí công tác.

  – Đặc điểm, yêu cầu.

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI MÀ SINH VIÊN CHỌN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP THỰC TẬP

  Nội dung bao gồm:

  2.2. Ưu điểm, hạn chế của vấn đề phân tích ở mục 2.1

  2.3. Tiến độ thực hiện công việc (các mốc thời gian thực hiện)

  Hình chụp minh họa quá trình làm việc thực tế tại đơn vị (làm tới đâu hình chụp tới đó – in màu vào báo cáo thực tập tốt nghiệp).

  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

  2.4. Công tác vệ sinh, an toàn lao động.

  Nội dung bao gồm

  3.1. Các nhận xét, đánh giá thực trạng của quá trình làm việc.

  2. Quy định định dạng trang

  – Khổ trang: A4

  – Canh lề trái: 3 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm.

  – Font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13.

  – Cách dòng (Line Space): 1.5

  – Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter

  3. Đánh số trang

  Lưu ý: Không ghi tên đề tài, tên sinh viên, tên GVHD,… ở phần header và footer.

  Đánh theo số (1, 2, 3…), canh giữa ở cuối trang.

  4. Đánh số các đề mục

  Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

  CHƯƠNG 1……………

  1.1……..

  1.1.1……….

  1.1.2 ………

  ……

  CHƯƠNG 2………..

  2.1…………

  2.1.1……..

  2.1.2 …..

  ……

  5. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ

  Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.

  Ví dụ: Bảng 2.1 (tức bảng số 1 của chương 2)

  Trích dẫn trực tiếp

  6. Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo

   Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:

  Trần Văn A (2017): “Trích dẫn”

  Trần Văn A, Nguyễn Văn B (2017): “Trích dẫn”

   Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể:

  Trích dẫn gián tiếp

  “Trích dẫn” (Tên sách, 2022, nhà xuất bản, trang)

   Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn.

  “Trích dẫn” (Nguyễn Văn A, Trần Văn B, Phạm Văn C, 2022) Quy định về trích dẫn

   Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC.

  Trình bày tài liệu tham khảo

  • Khi trích dẫn cần:
   • Trích có chọn lọc.
   • Không trích (chép) liên tục và tất cả.
   • Không tập trung vào một tài liệu.
   • Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.
  • Yêu cầu:
   • Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác
   • Câu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”
   • Qua dòng, hai chấm (:), trích thơ, không cần “…”
   • Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang

  Sắp xếp tài liệu tham khảo

  • Sách: Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản
  • Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí: Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài báo”. Tên tạp chí. Số tạp chí.
  • Tham khảo điện tử: Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày tháng năm.
  • Các văn bản hành chính nhà nước: Ví dụ: Quốc hội…, Luật Doanh nghiệp số…
  • Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.
  • Tài liệu tham khảo phân theo các phần như sau:
   • Các văn bản hành chính nhà nước
   • Sách tiếng Việt
   • Sách tiếng nước ngoài
   • Báo, tạp chí
   • Các trang web
   • Các tài liệu gốc của cơ quan thực tập
  • Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ:
   • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
   • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ
   • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm.
   • Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ, ghi (Lưu hành nội bộ)
   • Sắp xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả, nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần thì phân biệt theo dấu thanh: không – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.
   • Tài liệu nước ngoài ít thì xếp chung, nhiều thì xếp thành mục riêng: Tài liệu trong nước, tài liệu nước ngoài
   • Có thể xếp chung sách và báo hoặc xếp riêng: I. Sách; II. Báo; III. Tài liệu khác.
   • Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả, Nhiều dịch giả, xếp theo chữ cái G.
   • Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên
   • Nếu xếp chung tài liệu Việt Nam và nước ngòai thì điều chỉnh theo trật tự chung
   • Tên cơ quan, địa phương: sử dụng chữ cuối cùng làm tên tác giả, ví dụ: Tỉnh Lâm Đồng, Viện Dân tộc học, … để xếp theo chữ cái Đ, H.

  Các bạn có thể tham khảo bài viết trên để trình bày bài báo cáo của mình một cách chính xác nhất. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo Cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo kiểu APA

  Cách trình bày bài báo cáo bằng word

  Admin Mr.Luân

  Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : [email protected] ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Loại Báo Cáo Bán Hàng Cần Phải Có Khi Kinh Doanh?
 • 6 Mẫu Báo Cáo Kinh Doanh Cần Có Trong Cửa Hàng Bán Lẻ
 • Cách Viết Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Bán Hàng/ Quản Trị Bán Hàng
 • Cách Làm Báo Cáo Doanh Số Bán Hàng Nhanh Chóng Và Hiệu Quả
 • Cách Viết Báo Cáo Khi Làm Việc Trong Công Ty Nhật
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Bài Tiểu Luận Trong Word Chi Tiết Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Bài Xã Luận Cho Báo Tường Nhân 20/11 Hay Nhất
 • Làm Thế Nào Để Viết Bài Luận Xin Học Bổng Thành Công
 • Giúp Bạn Cách Viết Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Cực Ấn Tượng
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cv Thông Minh Và Ấn Tượng Nhất
 • Cách Viết Cv Xin Việc Ấn Tượng Dành Cho Dân Công Nghệ Thông Tin
 • Tiểu luận là gì?

   Tiểu luận là một đề tài nghiên cứu nhỏ, một bài viết ngắn dùng để thể hiện quan điểm, phát hiện của người học về một đề tài cụ thể nào đó có thể do mình tự nghĩ ra hoặc cũng có thể theo chỉ định của giảng viên của từng môn học.
  • Nhiệm vụ của bài tiểu luận là phải nêu lên được vấn đề, phân tích các vấn đề đã nêu ra và trình bày những kết quả mới mà tác giả đề tài đã phát hiện ra, hay ý kiến, quan điểm của tác giả đề tài.
  • Bạn không thể trình bày một cách ngẫu hứng hay theo sở thích cá nhân nếu muốn bài tiểu luận đạt được kết quả cao. Mà cần phải tuân theo những quy chuẩn về cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề, tiêu đề, khoảng cách giữa các dòng, ghi chú, trích dẫn, tài liệu tham khảo.

  Hướng dẫn cách trình bày bài tiểu luận trong word

  Bố cục của một bài tiểu luận

  Có nhiều cách để bố cục, trình bày một bài tiểu luận chuyên nghiệp, bạn có thể tham khảo ở nhiều website khác nhau về vấn đề này, tuy nhiên một vài gợi ý đơn giản được chia sẻ từ kinh nghiệm thiết kế của công ty Maciek Design sẽ giúp bạn có được một bố cục ổn hơn cho bài tiểu luận của mình nếu bạn chưa biết phải trình bày như thế nào là đẹp, là chuẩn.

  • Trang bìa: Trang bìa là trang bên ngoài cùng của nội dung tiểu luận. Nên in bìa bằng giấy cứng để nộp cho trường với tiêu chuẩn phía trên là nội dung trường, khoa và logo, ở giữa là tên đề tài với khổ chữ to hơn và phía dưới bên phải là tên giảng viên hướng dẫn, tên sinh viên. Thông thường các trường đều sẽ có mẫu chung nên các bạn có thể tìm form mẫu để làm theo cho chuẩn.
  • Trang phụ bìa (theo mẫu của trường)
  • Trang nhận xét của giáo viên hướng dẫn (nếu có)
  • Lời cảm ơn
  • Danh sách hình vẽ, bảng,…
  • Danh sách thuật ngữ, chữ viết tắt.

  Nội dung bài tiểu luận

  • Ở phần này bạn cần nêu ra được:
  • Lý do chọn đề tài nghiên cứu
  • Mục tiêu nghiên cứu là gì?
  • Phạm vi của nghiên cứu
  • Phương pháp
  • Kết cấu của chuyên đề.

  Phần 3: Thực trạng và đánh giá

  Phần 4: Viết về các giải pháp, bài học kinh nghiệm, các kiến nghị hay phương hướng cho thời gian tới.

  • Các giải pháp này cần phải cụ thể, tránh các giải pháp chung chung hay các giải pháp mang tính lý thuyết.

  Tài liệu tham khảo

  Tài liệu tham khảo nên được sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ. Nên để nguyên bản và không sửa đổi bất kỳ nội dung nào của tài liệu. Các tài liệu nước ngoài thì vẫn đề nguyên bản, không dịch và không phiên âm.

  Phụ lục (nếu có)

  Bảng trình bày bài tiểu luận chuẩn form

  Một số quy định viết Tài liệu tham khảo trong bài tiểu luận

  • Tên tác giả: Đối với tiếng nước ngoài thì viết họ, tiếp đến là dấu phẩy (,) còn tên tác giả tiếng việt thì cần viết đủ cả họ và tên
  • Năm xuất bản, tiếp theo là dấu phẩy (,)
  • Tựa sách in nghiêng (,)
  • Ấn bản (edition): Bỏ chi tiết này (,) nếu là ấn bản thứ 1 ví dụ: 2nd edn (viết bằng tiếng anh)
  • Nhà xuất bản, tiếp theo là dấu phẩy (,)
  • Tên thành phố xuất bản sách, tiếp theo là dấu chấm (.)

  Lưu ý về từng dấu chấm, dấu phẩy và có thể biến đổi chút về quy cách nhưng phải đủ 6 yếu tố nêu trên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Và Cách Trình Bày Tiểu Luận Trong Word
 • Làm Thế Nào Để Học Cách Viết Một Bài Luận Về Văn Học? Kế Hoạch Làm Việc Trong Văn Học
 • Bài Luận Của Cậu Học Sinh Được 5 Trường Đại Học Mỹ Chấp Nhận
 • Gây Chú Ý Với Bài Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Cực Kỳ Thú Vị
 • Hướng Dẫn Cách Làm Luận Văn Tốt Nghiệp Đúng Chuẩn Từ A Đến Z
 • Cách Trình Bày Đơn Xin Việc Viết Tay Ấn Tượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung Và Cách Trình Bày Hồ Sơ Xin Việc Chuẩn
 • Kinh Nghiệm Viết Mẫu Đơn Xin Việc File Word Chuẩn
 • Mẫu Đơn Xin Bãi Nại, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt Chuẩn 2022
 • Mẫu Đơn Xin Bãi Nại, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt Năm 2022
 • Cách Viết Đơn Bảo Lãnh
 • Đơn xin việc tốt nhất nên gửi cho cá nhân, trừ trường hợp công ty quy định là gửi về Phòng Nhân sự hoặc Phòng Tuyển dụng. Nếu được thì nên gửi cho người có toàn quyền quyết đinh tuyển dụng.

  mẫu đơn xin việc :

   Tính đơn giản và nhạy bén:

   Hãy bỏ đi những từ ngữ sáo rỗng, tránh lặp lại cách dùng từ, và cũng không được

   lặp lại lý lịch tóm tắt của cá nhân.

  Kết cấu của đơn xin việc:

   Hãy đề nghị công ty tuyển dụng có hồi âm để tiến tới tiếp xúc (như thi phỏng vấn, thi viết).

  Yêu cầu đối với việc trình bày:

   Muốn nhấn mạnh câu, từ nào thì có thể sử dụng gạch chân hoặc là in nghiêng

  Nội dung cần phải thực tế. Trước khi viết cần phải tìm hiểu về công ty mình định xin việc. Như phần trước chúng tôi đã nói là cần phải tỏ rõ sự quan tâm, tự hào, trách nhiệm với công ty và nhiệt tình với công việc.

  Tránh cứng nhắc. Khi viết cần phải thể hiện được trình độ chuyên môn và có thái độ chân thành, hợp tác.

  Viết theo yêu cầu công việc:

  Khi nói về lý lịch cá nhân, chúng tôi đã đề cập lý lịch cá nhân là một văn bản có thứ tự. Tuy chúng ta có sử dụng một số cách để văn bản hấp dẫn hơn, nhưng kết cấu cơ bản vẫn không thay đổi. Đơn xin việc thì không như vậy, bạn có đất để tự phát huy, nội dung kết cấu thì linh hoạt, nhiều thay đổi. Vì vậy làm thế để phát huy được ưu thế của đơn xin việc, nhằm làm cho bản thân nổi bật hơn những người xin việc khác là điều quan trọng nhất.

  Thực tế đã chứng minh, viết theo công việc có tác dụng rất lớn. Nó mang tính khái quát nhanh, làm nổi bật hình ảnh của cá nhân, vừa đơn giản, ngắn gọn mà hiệu quả đạt được lại rất cao.

  Những yêu cầu về việc trình côy đối với đơn xin việc cũng tương tự như với lý lịch cá nhân. Bạn cần chú ý đến những vấn đề sau:

  Về hình thức, đơn xin việc không khác gì các loại thư từ bình thường và thư từ công vụ khác. Mẫu đơn xin việc theo tiếng Anh thường có: đầu thư, ngày, tháng, địa chỉ người nhận thư, cách xưng hô, nội dung chính, kết thúc và những câu nói ấn tượng mang tính xã giao, ký tên. Đầu thư có thể Tham khảo ở lý lịch cá nhân (bao gồm tên họ, địa chỉ điện thoại) số bưu điện, hộp thư điện tử), còn các mục khác thì có thể Tham khảo mẫu của các loại thư từ viết bằng tiếng Anh khác.

  Nội dung của đơn xin việc:

  Bao gồm 3 phần sau:

  Mục đích của đơn xin việc không phải là trực tiếp xin được vị trí công việc mà là khơi dậy sự chú ý và chiếm được cảm tình của nhà tuyển dụng, qua đó làm cho nhà tuyển dụng có những hành động thực tế, và người xin việc sẽ giành chiến thắng với mục đích được tham gia phỏng vấn.

  Đặc điểm của

  • Cá tính hóa: Tuy nội dung và hình thức của đơn xin việc có yêu cầu và quy định nhất định, nhưng để đạt

   được mục đích làm cho nhà tuyển dụng chú ý và thích thú thì hãy cố gắng viết

   thật sinh động, thân mật, thể hiện rõ cá tính của người viết.

  • Tính chủ quan: Hãy diễn đạt ý muốn và nguyện vọng chủ quan của người xin việc.
  • Diễn đạt ý muốn được chấp nhận

   vào làm việc, đồng thời cũng cần phải nhắc đến những cơ quan thông tin đại

   chúng, trung tâm hoặc người giới thiệu thông tin việc làm cho

   mình.

  • Hãy nới rõ về năng lực chuyên môn, khả năng cá nhân và kinh nghiệm công tác của bản thân, nhằm đảm bảo

   hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  • Đối với đơn xin việc thì chỉ dùng một mặt của giấy không nên dùng hai mặt của tờ giấy đó;
  • Trình côy trên giấy A4;
  • Khi sử dụng font chữ, cần sử dụng những loại font chữ thường được dùng để

   đánh văn bản. Khi đã chọn rồi thì phải thống nhất cỡ chữ, kiểu chữ;

  • Không được đánh sai dấu, viết sai chính tả. Chữ cái đầu tiên bao giờ cũng phải viết hoa; ví dụ: mẫu đơn xin việc lại viết quen tay không dấu như khi chat yahoo là mau don xin viec thì chắc chắn là một sai sót nghiêm trọng đó

  * Và Đoạn Kết: Một là đơn xin việc hoàn hảo đến đâu đi nữa cũng có thể sẽ không hiệu quả nếu bạn không mạnh dạn đề cập đến mục đích của mình khi viết nó. Đề nghị được gặp người phụ trách tuyển dụng để được trao đổi thêm hoặc tham gia buổi phỏng vấn là điều hết sức cần thiết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Hồ Sơ Xin Việc Online Gửi Qua Email Gồm Những Giấy Tờ Gì?
 • Cách Nộp Đơn Xin Học Bổng
 • Cách Nộp Đơn Xin Học Bổng Chính Phủ Nhật Bản Bạn Cần Biết
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Giấy Xác Nhận Tạm Trú
 • Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Xác Nhận Hộ Nghèo
 • Cách Trình Bày Văn Bản Trong Excel Đẹp Như Word

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Thủ Thuật Sử Dụng File Pdf Hữu Ích Mà Bạn Nên Biết
 • 7 Bí Kíp Luyện Viết Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • “bí Kíp” Giúp Viết Một Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Dễ Dàng
 • Cách Viết Writing Task 1 Đơn Giản Và Hiệu Quả Với Từng Bước Cụ Thể
 • Hướng Dẫn Cách Viết Writing Task 1 Ielts Hiệu Quả
 • BƯỚC 1: THIẾT LẬP VÙNG IN

  Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất khi thực hiện việc trình bày một mẫu hợ p đồng, tờ trình,… trên Excel là bạn phải thiết lập trước vùng sẽ chứa nội dung bạn muốn in ra, bạn vào Page Setup trong thẻ Page Layout để thiết lập vùng in.

  Ở bước này bạn chỉnh lại các thông số cho vùng in như kích cỡ, khổ giấy, các lề,…

  BƯỚC 3: TRỘN Ô VÀ CĂN ĐỀU 2 BÊN CHO VĂN BẢN

  Excel được thiết kế với những ô tính (gọi là Cell), khi bạn gõ 1 đoạn văn bản vào trong 1 Cell, nếu chiều dài của đoạn văn bản đó lớn hơn độ rộng của cột thì đoạn văn bản đó sẽ tràn sang Cell khác, để cho đoạn văn bản đó nằm trọn trong 1 Cell thì hoặc là bạn tăng độ rộng, độ cao của Cell đó hoặc là bạn thực hiện việc Merge các Cell lại với nhau và kết hợp với Wrap text (Alt + =) để xuống dòng trong 1 Cell.

  Sau khi đã hoàn thành 2 bước trên, thì ở bước này ta sẽ thực hiện căn chỉnh văn bản. Ở đây mình xin lấy một mẫu hợp đồng lao động để làm VD, với những đoạn văn bản dài như ở điều 5 và điều 6 trong hợp đồng này, nó tràn ra ngoài vùng in mà ta đã thiết lập ban đầu.

 • Bạn cần Merge với độ rộng bằng đúng độ rộng của vùng in đã thiết lập, còn số dòng bạn muốn Merge thì tuỳ vào độ dài của đoạn mà bạn muốn hiển thị (bạn ấn Wrap text để kiểm tra cho phù hợp).
 • Bạn chọn ô vừa Merge, sau đó mở hộp thoại Format Cell (Ctrl + 1) và chuyển sang Tab Alignment. Trong phần Horizontal bạn tìm tới Justify, lúc này bạn sẽ thấy các dòng văn bản trong ô bạn chọn đã được căn lề 2 bên.
 • ĐỐI TÁC CỦA IIG VIỆT NAM TẠI MIỀN BẮC TRONG ĐÀO TẠO VÀ ĐĂNG KÝ LUYỆN THI MOS – IC3

  Địa chỉ học tin văn phòng, học autocad, luyện thi mos, luyện thi IC3 uy tín nhất tại Hà Nội

  TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

  Cơ sở 1: Số 3 Phố Dương Khuê – Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  (gần nhà sách Tri Tuệ – ĐH Thương Mại Đường Hồ Tùng Mậu)

  Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Tư vấn: 024.6652.2789 hoặc 0976.73.8989

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 7 Làm Bài Văn Biểu Cảm
 • Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm Lớp 7
 • Nói ‘vân Vân’ Trong Tiếng Anh Thế Nào Cho Đúng?
 • Cách Soạn Thảo Văn Bản Microsoft Word Cho Người Mới
 • Cách Soạn Thảo Văn Bản Theo Đúng Chuẩn Trên Word 2007.. 2022
 • Cách Viết Bài Chuẩn Seo Trên WordPress Mới Nhất Update

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Chuẩn Seo Website WordPress Update 2022
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Chuẩn Seo Và Bán Hàng Tốt
 • Làm Thế Nào Viết Bài Chuẩn Seo Bán Hàng Tốt Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo Và Bán Hàng Tốt Từ A
 • Viết Bài Chuẩn Seo Giá Rẻ
 • Theo các chuyên gia hàng đầu về SEO một trong những cách tốt nhất để gia tăng lưu lượng truy cập cho các bài đăng của doanh nghiệp là làm cho chúng thân thiện với công cụ tìm kiếm. Về lâu dài, chỉ các công cụ tìm kiếm mới có thể giúp bạn nhận lưu lượng truy cập từ các bài đăng cũ. Do đó, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cực kì quan trọng trong việc đem đến doanh thu cho doanh nghiệp, hoặc đem đến độ nhận diện cho thương hiệu trên internet trong tương lai. Cùng CTagency tìm hiểu cách viết bài chuẩn SEO mới nhất trên WordPress để gia tăng lượng traffic cho chính trang website của bạn.

  Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình ảnh hưởng đến khả năng hiển thị trực tuyến của trang web trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing… Kết quả tìm kiếm này thường tự nhiên, không phải mất phí và thường có xếp hạng cao trên công cụ tìm kiếm.

  SEO có thể nhắm mục tiêu các loại tìm kiếm khác nhau, bao gồm tìm kiếm hình ảnh, tìm kiếm video, tìm kiếm học thuật, tìm kiếm tin tức và các công cụ tìm kiếm dọc theo ngành cụ thể. Để hiểu ý nghĩa thực sự của SEO thực sự có nghĩa là, chúng ta cần lưu ý đến:

  Chất lượng lưu lượng truy cập: Bạn có thể thu hút tất cả khách truy cập trên thế giới, nhưng nếu họ đến trang web của bạn vì Google bảo họ rằng bạn bán dòng sản phẩm máy tính Apple nhưng thực chất bạn là người nông dân trồng táo. Thì lượng truy cập đó không được chất lượng. Thay vào đó, bạn cần thu hút khách truy cập thực sự quan tâm đến các sản phẩm mà bạn cung cấp.

  Số lượng lưu lượng truy cập: Khi bạn có đúng người nhấp vào trang web từ các trang kết quả tìm kiếm, lưu lượng truy cập vào trang web của bạn sẽ tốt hơn.

  Do đó, nói một cách dễ hiểu, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) giúp bạn tăng số lượng và chất lượng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn thông qua kết quả công cụ tìm kiếm tự nhiên.

  Chuẩn SEO là hình thức tối ưu hóa giúp website hay bài viết của website thân thiện với bộ máy tìm kiếm (đặc biệt là đối với Google). Vì thị phần tìm kiếm của google chiếm tới khoảng 65% so với các công cụ tìm kiếm khác.

  Muốn làm được như vậy, chúng ta cần có nền tảng cơ bản và vững chắc, nhất là SEO nội dung. Khác với content thông thường, content chuẩn SEO đòi hỏi trong bài viết không chỉ hướng đến người đọc mà còn phải đáp ứng những tiêu chí SEO để thân thiện với bộ máy tìm kiếm (đặc biệt là Google) và dễ dàng lên top và duy trì được vị trí lâu hơn.

  Nhìn chung, chuẩn SEO là yếu tố nên được ưu tiên hàng đầu nếu bạn muốn tăng khả năng tiếp cận đối với khách hàng mục tiêu của mình trên môi trường internet.

  Website chuẩn SEO là những website đáp ứng các tiêu chí về Seo Onpage và Offpage đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thứ hạng, giúp bạn có được nhiều tương tác hơn với khách hàng.

  Tham Khảo: Cách thiết kế website chuẩn seo mới nhất

  Bài viết chuẩn SEO là dạng bài viết được chú trọng tối ưu nội dung thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm của người dùng và được triển khai các kỹ thuật SEO để thúc đẩy thứ hạng bài viết trên trang kết quả tìm kiếm. Đồng thời bài viết chuẩn SEO có thể kéo được lượng lớn traffic (lượng truy cập) từ bộ máy công cụ tìm kiếm.

  Để có thể làm hài lòng bộ máy tìm kiếm và khách hàng tiềm năng của bạn, bạn bắt buộc phải tạo dựng những bài viết chuẩn SEO có giá trị cao đối với người dùng, chứ không chỉ là tối ưu SEO cho nó.

  Và trong bài phần kế tiếp, tôi sẽ cho bạn thấy cách viết bài chuẩn SEO như thế nào.

  3 tiêu chí chính để đánh giá một bài viết chuẩn seo phải có

  Tùy vào lĩnh vực và khách hàng tiềm năng mà giọng văn của các bài viết thường không giống nhau.

  Chẳng hạn bạn có một trang blog như tôi, nơi chia sẻ tất tần tật những kiến thức về SEO thì nên dùng tông giọng vui vẻ, hấp dẫn, cung cấp nhiều thông tin mang tính hành động (có thể áp dụng ngay được).

  Đồng thời, dùng ngôi xưng “mình”, “tôi” và “bạn” sẽ giúp thể hiện quan điểm cá nhân và tạo cảm giác gần gũi, dễ tin cậy nơi người đọc.

  Trái lại trong trường hợp bạn đang viết các trang về sức khỏe thì yêu cầu giữ thái độ khách quan, khoa học, xác thực và tránh dùng ngôi thứ nhất trong bài viết.

  Trong bất kỳ bài viết nào, bạn cũng yêu cầu phải đảm bảo đưa ra thông tin chính xác, có nguồn tham khảo rõ ràng, uy tín thì càng nâng cao giá trị của bài viết hơn, nhất là các trang sức khỏe.

  Tuyệt đối không copy content từ bài viết khác.

  Đây là lỗi vô cùng lớn trong việc tạo lập nội dung và SEO bài viết.

  • Hãy tự tạo cho mình nội dungchất lượng. Bạn có thể tham khảo content đối thủ và các nguồn khác. Nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG copy content nếu không muốn dính án phạt Google Panda.
  • Bạn có thể sử dụng công cụ viết bài chuẩn SEO như CopyScape để kiểm tra content trước khi chuyển sang bước tối ưu trong bài viết chuẩn SEO tiếp theo.

  Bài viết chuẩn SEO thì content yêu cầu phải đảm bảo những quy định rõ ràng về title, H1, H2, meta description, keyword … để Google có thể dễ dàng crawl dữ liệu cũng như hiểu về bài viết của bạn theo hướng đúng nhất, giúp người dùng có thể hiểu được bài viết bạn đang nói đến vấn đề gì.

  Cách viết bài chuẩn seo mới nhất

  Cấu trúc trong SEO content rất quan trọng vì thực tế người dùng có xu hướng lướt hơn là đọc.

  Cấu trúc bài viết chuẩn SEO thường tập trung vào đoạn text đầu tiên, các heading, câu đầu tiên của mỗi đoạn.

  Vì người đọc không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi “phần hay nằm ở phía sau”.

  Tốt nhất bạn nên đặt content “truất’ss” hay thông tin quan trọng lên đầu bài để đảm bảo khách hàng kịp đọc chúng trước khi rời khỏi.

  Bằng cách cung cấp cho họ thông tin quan trọng sớm hơn, người dùng của bạn có thể thu thập thông tin họ cần.

  Và nếu họ có bỏ giữa chừng, họ cũng đã có những thông tin cần thiết để chia sẻ. Nên họ có xu hướng chuyển đổi thành khách hàng sớm hơn.

  Ngoài ra lên outline trước khi viết bất kỳ content nào cũng là cách làm cực kỳ hiệu quả. Điều này giúp kiểm soát nội dung bài viết tốt hơn, tránh đi lan man, lạc đề.

  Việc lập outline còn giúp bạn dễ dàng hơn khi muốn tối ưu bài viết về sau.

  1. Nghiên cứu từ khóa
  2. Xây dựng bố cục bài viết chuẩn SEO
  3. Tối ưu bài viết chuẩn SEO
  4. Chèn keyword
  5. Tối ưu internal link và external link
  6. Đăng tải bài viết
  7. Tối ưu tỉ lệ bounce rate và tương tác người dùng

  Bước đầu tiên trong hướng dẫn viết bài chuẩn SEO đó chính là nghiên cứu từ khóa.

   Không nên nhắm vô từ khóa ngắn để SEO. Hiện tại phần lớn người dùng thường tìm kiếm những từ khóa cụ thể về nhu cầu của họ trên internet. (Ví dụ: địa điểm bán điện thoại Iphone uy tín, đi phượt bằng xe máy chuẩn bị gì, …)
  • Nghiên cứu cụ thể nhu cầu tìm kiếm của người dùng để cung cấp thứ họ cần.
  • Từ khóa dài ít cạnh tranh, dễ SEO hơn so với từ khóa ngắn.

  Cụ thể cách làm như thế nào tôi cũng đã có bài viết, Tối ưu Content: 6 Bước Rank Top Hàng Trăm Keywords Với 1 Bài Viết, bạn có thể tham khảo.

  Tối ưu Content: 6 Bước Rank Top Hàng Trăm Keywords Chỉ Với 1 Bài Viết

  Trước khi viết bài chuẩn SEO, bạn cần phải nghiên cứu từ khóa bằng cách sử dụng công cụ Ahrefs và Google Search Box.

  Đơn giản chỉ với 3 bước nhỏ bạn có thể làm được:

  Bước 1: Gõ từ khóa về lĩnh vực bạn muốn xếp hạng lên trên google (vd: backlink là gì)

  Bước 2: Copy Url của 3 vị trí đầu và bỏ vào trong Ahrefs

  Bước 3: Nhấn Organic Keywords để xem từ khóa của từng Url này

  Lúc này Ahrefs sẽ hiển thị các từ khóa của mỗi bài viết hiện tại đang đứng top trên google.

  Từ đó Google sẽ xếp hạng bạn lên những từ khóa này.

  Google suggestion là gợi ý từ khóa của google mỗi khi bạn tìm kiếm.

  Gõ từ khóa bạn muốn nhắm đến ” cách viết bài chuẩn seo “. Sau đó bạn kéo xuống cuối trang hiển thị kết quả tìm kiếm của Google. Đó là những keywords google gợi ý cho bạn.

  Lặp lại các bước trên và copy từ khóa bỏ vào file excel. Vậy là bạn đã có danh sách từ khóa cần tối ưu cho bài viết của mình rồi đấy!

  Nhìn chung, tiêu đề bài viết chuẩn SEO thường dưới 70 ký tự, chứa từ khóa chính. Từ khóa nên nằm về phía bên trái tiêu đề.

  Bạn cũng nên chú ý độ dài từ khóa vì nếu viết quá ngắn sẽ không hấp dẫn và diễn tả đủ ý, nhưng nếu quá dài thì sẽ không thể hiển thị đầy đủ trên kết quả tìm kiếm.

  Độ dài tiêu đề bài viết chính xác là bao nhiêu vẫn còn gây tranh cãi. Vì thực chất Google tính theo độ rộng tối đa là 600 pixel. Nên an toàn nhất là đặt tiêu đề dao động từ 60-65 ký tự.

  • Lưu ý mỗi bài viết chỉ có 1 tiêu đề.
  • Tạo tiêu đề ấn tượng và không bị trùng lắp so với đối thủ .
  • Sử dụng số lẻ để tạo cảm giác cụ thể và đáng tin cậy cho bài viết và các tính từ “mạnh” mang lại kết quả, lợi ích cho người đọc, chẳng hạn: 3 cách viết bài chuẩn SEO lên top hàng trăm ngàn từ khóa.
  • Tiêu đề dạng cẩm nang, tổng hợp tất cả thông tin mà người dùng đang tìm kiếm, sử dụng những cụm từ: Mách bạn, Bật mí, A – Z …

  Ví dụ, bạn muốn kiểm tra tiêu đề “Chi tiết 7 bước đơn giản viết bài chuẩn SEO thu hút trong 2022” đã có ai đặt chưa, hãy search:

  Allintitle: Chi tiết 7 bước đơn giản viết bài chuẩn SEO thu hút trong 2022

  Nếu xuất hiện kết quả như hình bên dưới, chứng tỏ tiêu đề này unique.

  Viết một tiêu đề thu hút bằng cách chèn một số từ ngữ cảm xúc tích cực hoặc vô trong tiêu đề.

  Ví dụ như tôi có một bài viết vềthủ thuật SEO, ban đầu của tiêu đề sẽ là ” 75 thủ thuật SEO hiệu quả trong 2022″

  Tiêu đề này cũng tốt thôi. Nhưng bây giờ hãy nhìn cách tôi thêm những từ ngữ mô tả cảm xúc vô hơn.

  Chỉ cần thêm một chút “gia vị” – Từ ngữ thể hiện cảm xúc cũng có thể khiến tiêu đề bài viết của bạn thu hút, độc đáo, thú vị hơn.

  Sau tiêu đề thì mở bài là phần quan trọng quyết định người dùng có ở lại để tiếp tục đọc bài viết hay không.

  Vì vậy ngay từ đoạn đầu tiên (thường dưới 155 từ), bạn cần thể hiện nội dung chính của bài viết và đi thẳng vào vấn đề người dùng quan tâm, cũng như hứa hẹn đưa ra giải pháp giải quyết khó khăn hiện tại của họ.

  Một cách mở bài đơn giản nhưng vô cùng thu hút người đọc là mở đầu bằng câu hỏi và để phần thân bài trả lời cho câu hỏi đó.

  Ngoài ra bạn có thể đưa ra lý do vì sao bài viết lại quan trọng, xứng đáng dành thời gian đọc và nêu đúng vấn đề của người dùng.

  Như đã đề cập, phần thân bài nên là câu trả lời giải đáp truy vấn của người dùng. Và phải thể hiện được những gì bạn chia sẻ thực sự có ích đối với họ.

  • Tiêu đề ý 1… (H2 số 1 = từ khóa chính)
  • Tiêu đề ý 2… (H2 số 2 = từ khóa phụ)

  Một số lưu ý khác cho thân bài:

  • Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, có chiều sâu nhưng không lan man, lạc đề.
  • Xen kẽ nội dung chữ viết thông thường là hình ảnh, video, infographic, CTA … để giúp content của bạn hấp dẫn hơn, nhất là những trang ẩm thực, nội thất, quần áo.
  • Ngắt nhỏ mỗi đoạn từ 2-3 câu để người đọc dễ theo dõi và không thấy quá dài mà gây chán ngán.
  • Phân bố từ khóa đều, tự nhiên xuyên suốt bài viết với mật độ từ 1-3%. Ví dụ bài viết 500 từ thì nên chứa 5 từ khóa, rải rác ở mở bài, H1, H2, body text và kết bài.
  • Chèn internal link vào đúng ngữ cảnh với anchor text phù hợp.

  Phần kết bài viết chuẩn SEO thường có vai trò tóm tắt nội dung và nhấn mạnh tầm quan trọng của bài viết, có độ dài từ 80-150 từ.

  Đây cũng là cơ hội tốt để bạn nhắc lại thương hiệu mình nhằm kêu gọi khách hàng hành động.

  Đừng quên chèn từ khóa lần cuối và trích dẫn nguồn nếu có.

  Slug là một phần của URL và phải là duy nhất trong toàn website của bạn. Để tối ưu SEO, slug nên được đặt rõ ràng cho cả Google lẫn người đọc.

  • URL nên chứa từ khóa chính (có lượng search cao nhất)
  • Càng ngắn càng tốt (nhưng phải giữ đúng nghĩa, dễ đọc, dễ nhớ)
  • Áp dụng 301 redirect URL cũ sang URL mới nếu muốn thay đổi URL.
  • Tiêu đề và H1 của bài viết không nên trùng nhau.
  • H1 chứa tối đa 70 ký tự.
  • H1 nên chứa keyword có lượng search cao thứ 2
  • Cũng như tiêu đề, từ khóa nên nằm đầu dòng H1. VD: “Bài viết chuẩn SEO là gì? Hướng dẫn 7 bước viết bài chuẩn SEO 2022”.
  • Tương tự tiêu đề, H1 nên dùng số lượng (ưu tiên số lẻ) và tính từ “mạnh”.
  • Mỗi bài viết nên có 1 H1 duy nhất.
  • Khi viết bài SEO, nên dùng subheading để làm rõ nghĩa và bố cục cho bài viết.
  • Các thẻ H2 hỗ trợ làm rõ nghĩa (support) cho H1, H3 support cho H2, H4 support cho H3 …
  • Nên in đậm các subheading và chèn LSI keywords vào các subheading.
  • Một subheading nhỏ không chứa quá 300 chữ.
  • Nếu đã dùng đến H2 thì phải có từ 2 H2 trở lên, tương tự với H3, H4 để đảm bảo tính logic.
  • Thẻ meta description tối đa 120 ký tự để phù hợp với giao diện desktop và tối ưu trên cả thiết bị di động.
  • Gợi lên cảm xúc và đưa ra giải pháp giải quyết “nỗi đau” người dùng đang gặp phải.
  • Nên chọn đuôi hình ảnh là .jpg và dùng keyword không dấu đặt tên cho hình ảnh khi upload lên website.
  • Kích thước:
   • Featured image: 1200 x 628 pixels
   • Ảnh chèn trong bài viết: 600 x 400 pixels (chiều dài của ảnh có thể nhỏ hoặc lớn hơn 400 pixels)
  • Căn giữa và viết chú thích cho tất cả các hình ảnh chèn vào bài viết.
  • Mỗi bài cần có tối thiểu 1 hình ảnh unique (hình ảnh riêng/ tự thiết kế) mang tính thương hiệu của riêng bài viết này.
  • Tuyệt đối không lấy hình ảnh của đối thủ.
  • Chất lượng hình ảnh càng sắc nét càng tốt.
  • Dựa vào danh sách từ khóa ban đầu cần tối ưu cho bài viết, phân bổ keyword cho toàn bài viết một cách tự nhiên nhất.
  • Tần suất keyword chính cần SEO nên xuất hiện nhiều nhất (chèn tầm 5-6 lần) so với các keyword còn lại.
  • Tốt nhất nên bôi đen toàn bộ keyword.
  • Mật độ từ khóa tầm 1-3% là ổn nhất cho một bài viết.
   Dùng plugin SEOQuake để kiểm tra mật độ từ khóa (keyword density) của bài viết. Nếu từ khóa SEO chính đứng đầu danh sách là ổn.
   Kiểm tra trên phần “Analysis results” của Yoast SEO. Tại đây, xem phần “Keyphrase Density” để điều chỉnh mật độ từ khóa của bài viết cho thích hợp.

  Hình ảnh đang là xu hướng tìm kiếm của người dùng ở hiện tại, cả trong tương lai và được Google ưa chuộng. Nếu SEO hình ảnh hiệu quả sẽ mang về một lượng traffic đáng kể cho website của bạn.

  • Sử dụng Anchor text từ khóa chứa nội dung cụ thể của bài viết sẽ links tới.

  Cách kiểm tra: Bạn có thể sử dụng SEO Quake hay Yoast SEO như một công cụ viết bài chuẩn SEO.

  • Đọc lại bài viết một lần nữa, check toàn bộ lỗi.
  • Chọn chế độ Preview để xem trước bài viết hiển thị. Sau đó, đăng tải trực tiếp bài viết trên website.
  • Kết hợp chia sẻ bài viết trên đa kênh: Facebook, Google My Business, email và submit trên Google Search Console để Google bot nhanh chóng index bài viết của bạn.
   • Facebook:
    • Nội dung bài viết đăng tải: phải ngắn gọn, nêu rõ 4 yếu tố: Who (đối tượng đọc bài viết là ai), what (bài viết nói về gì), why (tại sao cần phải đọc bài viết này). Đặc biệt nên chèn link bài viết dưới post.
    • Hình ảnh: ưu tiên hình ảnh unique (độc nhất của riêng bạn), kích thước tiêu chuẩn 1:1 (ưu tiên kích thước 504 x 504 pixels)
   • Google My Business: Dùng content của bài post Facebook để đăng tải, kết hợp chèn thêm link các trang mạng xã hội khác của bạn.
  • Thường xuyên kiểm tra độ tương tác của người dùng với bài viết thông qua các chỉ số time onsite, bounce rate, CTR, … (sử dụng kết hợp với các công cụ SEO: Google Analytics, Google Search Console, … phân tích)
  • Dựa vào các chỉ số, điều chỉnh content cho phù hợp với intent (mục đích tìm kiếm) của người dùng.
  • Có thể đặt nhiều câu hỏi. Vì tâm lý con người có xu hướng luôn muốn tìm ra đáp án của vấn đề.
  • Câu hỏi thu hút sự quan tâm của người đọc và vô tình hướng người đọc kéo chuột xuống đọc tiếp.

  Internal link là liên kết nội bộ trỏ từ trang này sang trang khác trong cùng website; trong khi đó external link là liên kết trỏ từ website của bạn ra bên ngoài website khác trên Internet. Cả internal và external link đều đóng vai trò quan trọng trong cách viết bài SEO chuẩn:

  • Điều gì xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng SEO Offpage không hề khó như bạn nghĩ?
  • Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng thực hiện Offpage SEO nhưng chỉ 2 tháng sau đó phát hiện mình đã tối ưu quá liều?
  • Có bao giờ bạn muốn rằng mình có thể tối ưu Offpage SEO mà không cần đi tìm backlink?
  • Bạn có thấy thứ hạng của website mình cải thiện khi bạn thực hiện Offpage SEO?

  Đây được xem là bước cuối cùng trong quá trình viết bài chuẩn SEO.

  Hầu hết những người làm SEO đều nghĩ rất khó để có thể khiến cho mọi người nhìn thấy content của họ. Tuy nhiên … cái khó thực chất lại nằm ở việc khiến cho mọi người đọc content đó.

  • Đồng ý (Accept): Nhận ra vấn đề của người đọc và đồng ý với nó
  • Hứa hẹn (Promise): Hứa hẹn vấn đề của họ sẽ được khắc phục
  • Hình dung (Preview): Cho họ biết được, hình dung được những gì bạn sẽ đem đến cho họ qua bài viết.

  Lưu ý: Phần tôi tô đậm chính là mẫu chuẩn để bạn có thể ráp nối với nhiều ý khác.

  Cố gắng tạo nên một cảm xúc mạnh mẽ khiến người đọc khao khát muốn biết được phần còn lại của bài viết.

  Phương pháp rất đơn giản:

  Thành thật mà nói thì đây là phương pháp tôi thường sử dụng khi bị mắc kẹt trong việc suy nghĩ ra các ý tưởng.

  UX/UI (User Experience / User Interface) là hai yếu tố đang trở thành xu hướng của SEO cũng như khi thiết kế website.

  1. Lên ý tưởng & nghiên cứu từ khóa
  2. Lên cấu trúc bài viết
  3. Viết bản thô
  4. Kiểm tra copy content
  5. Triển khai 10 bước viết bài chuẩn SEO.
  6. Triển khai một số phương pháp nâng cao tăng tỉ lệ tương tác và giữ chân khách hàng.
  7. Phối hợp đăng tải bài viết trên đa kênh: Facebook, Email, Google My Business và submit URL trên Google Search Console. Thường xuyên theo dõi, update content cho phù hợp với intent của người dùng.

  Nói đơn giản, bạn nên chú ý bố cục, màu sắc, phông chữ đã hài hòa và phù hợp với khách hàng mục tiêu hay chưa, các khoảng trắng, xuống dòng, bullet, headline, bố trí thông tin, sản phẩm … tất cả đều góp phần giúp người dùng có những trải nghiệm tốt nhất khi thao tác trên website.

  Ngoài ra tăng tốc độ tải trang cũng là cách hiệu quả để giảm tỷ lệ bounce rate cao vì như đã đề cập, người dùng không có thời gian và kiên nhẫn.

  Checklist Tối ưu Content Chuẩn SEO 2022

  Đến đây thì bạn đã tìm ra câu trả lời cho chuẩn SEO là gì rồi chứ? Áp dụng triển khai 7 bước tôi nêu bên trên và tham khảo cách viết bài chuẩn SEO để thấy ngay hiệu quả!

  Cách viết bài chuẩn Seo trên WordPress

  Trước tiên, bạn cần phải hiểu sự khác biệt giữa tiêu đề bài đăng và thẻ mô tả. Tiêu đề bài đăng là cách người đọc thấy tiêu đề của bài viết trên trang web của bạn. Thẻ mô tả là cách công cụ tìm kiếm hiển thị bài đăng của bạn trong kết quả tìm kiếm. Nếu bạn chưa chỉ định thẻ mô tả trong cài đặt SEO, tiêu đề bài đăng của bạn sẽ được WordPress tự động chọn là thẻ mô tả.

  Meta description hiểu đơn giản là 1 đoạn thông tin ngắn gọn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nhằm tóm tắt nội dung website. Tất cả các plugin SEO phổ biến nhất cho phép bạn thêm mô tả vào bài đăng trên wordpss của mình. Những mô tả này đóng một vai trò quan trọng trong việc xếp hạng công cụ tìm kiếm.

  Trong 156 ký tự cho phép xuất hiện trên công cụ tìm kiếm, bạn cần phải thêm từ khóa của mình và tạo mô tả đủ hấp dẫn để người dùng nhấp vào từ khóa đó. Hãy viết một đoạn ngắn gọn, súc tích, sử dụng những từ ngữ có tính diễn đạt cao trong đoạn mô tả bài viết và làm nổi bật lên bản sắc thương hiệu của bạn.

  Cách viết bài chuẩn SEO – Mô tả bài đăng là phần bôi xanh (Ảnh: ctagency)

  • Đa dạng anchor text liên kết, không nên chèn quá nhiều liên kết trên cùng một anchor text. Mỗi anchor text đặt interlink tốt nhất là mỗi thông tin khác nhau, không nên xây dựng anchor trùng nhau trong cùng một nội dung bài viết.
  • Đặt 2 – 3 liên kết anchor text đến cùng một nội dung. Đừng nên đặt quá nhiều và tập trung tất cả các anchor text về cùng một nội dung nhất định.
  • Cân đối số lượng Interlink với mức độ text trên nội dung của bạn. Việc chèn bao nhiêu interlink phụ thuộc vào độ dài nội dung bài viết.

  Google không thể đọc hình ảnh. Do đó, văn bản trong hình ảnh là cách Google nhận dạng hình ảnh. Để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm có thể hiểu nội dung hình ảnh, bạn phải cân nhắc khi chọn tên hình ảnh.

  Cách viết bài chuẩn SEO – Văn bản trong hình ảnh là cách Google nhận dạng hình ảnh (Ảnh: Behance)

  Có thể hiểu đơn giản, đường dẫn thân thiện chính là cấu trúc của các đường link bạn dẫn vào trong bài viết của mình. Với liên kết thân thiện, người đọc chỉ cần nhìn cũng có thể hiểu nội dung của bài đọc được dẫn. Với không quá 70 từ, đường dẫn thân thiện cần chứa từ khóa chính của bài viết và từ khóa này nên đặt đầu tiên ở đường link.

  Permalink hiển thị ngay dưới tiêu đề bài đăng (Ảnh: Ctagency)

  Theo một số lời khuyên, thẻ H1 có thể giống như Tiêu đề trang. Hãy cố gắng đừng làm cho thẻ tiêu đề của bài viết quá dài, bạn có thể sử dụng thẻ ngắn nhưng có mô tả phía sau. Hoặc sử dụng các nguyên tắc về độ dài tương tự như tên trang, chẳng hạn dưới 65 ký tự.

  Một bài viết chuẩn Seo độ dài tùy thuộc vào mỗi seoer yêu cầu nhưng thường độ dài tối thiểu sẽ vào khoảng 1000 từ

  CTAgency là đơn vị cung cấp dịch vụ digital marketing hàng đầu tại Hà Nội với những chuyên gia với nhiều năm trực chiến

  Mật độ từ khóa content chuẩn seo là bao nhiêu %?

  Mật độ từ khóa của một bài chuẩn seo là từ xuất hiện 3 – 5 lần trong bài và được phân bổ đều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo Cho Blog WordPress
 • 4 Bước Seo Facebook Fanpage Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • Viết Content Chuẩn Seo Facebook
 • Cách Viết Content Chuẩn Seo Trên Facebook Nhận Tương Tác ‘khủng’
 • Công Văn Về Việc Yêu Cầu Thực Hiện Chế Độ Báo Cáo
 • Hướng Dẫn Cách Viết Và Cách Trình Bày Tiểu Luận Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Bài Tiểu Luận Trong Word Chi Tiết Nhất
 • Những Bài Xã Luận Cho Báo Tường Nhân 20/11 Hay Nhất
 • Làm Thế Nào Để Viết Bài Luận Xin Học Bổng Thành Công
 • Giúp Bạn Cách Viết Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Cực Ấn Tượng
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cv Thông Minh Và Ấn Tượng Nhất
 • 1. Quy định về cách trình bày tiểu luận trên khổ giấy, kiểu chữ, canh lề, canh dòng

  – Tiểu luận được viết trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm), kiểu trang đứng.

  – Fon chữ: Times new Roman.

  – Định dạng lề (canh lề):

  • Lề phải: 2,0 cm

  – Cỡ chữ (phần nội dung): 13.

  – Cỡ chữ (phần đề mục): 13 hoặc 14 (thường là 13)

  – Bảng mã: Unicode.

  – Dãn dòng: 1.2-1.3 lines.

  – Độ dài của một bài tiểu luận: tối đa 30 trang (không tính phụ lục). Thường thì độ dài sẽ có quy định riêng của trường, các bạn lưu ý về độ dài, trung bình 1 bài tiểu luận khoảng 15-25 trang.

  – Đánh số trang.

  – Đính kèm thêm một trang tiêu đề ghi rõ tên, MSSV, mã môn học và đề bài/câu hỏi của tiểu luận.

  – Sử dụng tiêu đề trên (header) hoặc tiêu đề dưới (footer) để ghi tên và MSSV của bạn ở từng trang.

  – Bạn lưu ý nên giữ một bản copy cho những bài tiểu luận của bạn. Bạn nên đính kèm lên drive hoặc email và cả máy tính để phòng trường hợp có sự cố sẽ mất công làm lại.

  Về cách trình bày tiểu luận, bài tiểu luận được in nộp thường sẽ bao gồm những trang có nội dung bên dưới trước rồi đến nội dung của tiểu luận sau cùng:

  + Trang bìa: Đây là trang ngoài cùng của tiểu luận, được gọi là bìa tiểu luận, được in bằng giấy cứng. Cách trình bày trang bìa như sau: phía trên cùng của trang bìa sẽ là tên trường và tên khoa, tiếp theo là logo trường, giữa trang đề tên đề tài bằng khổ chữ to, góc phải cuối trang đề họ tên GVHD, tên học viên, mã học viên, lớp, năm học và ngày tháng năm thực hiện. Trang bìa nên được đóng khung theo mẫu của trường cho đẹp và đúng chuẩn.

  + Trang phụ bìa (theo mẫu của trường).

  + Trang nhận xét của GVHD (nên có nếu không có quy định riêng của trường).

  + Trang nhận xét của GVPB (nên có nếu không có quy định riêng của trường.

  + Lời cảm ơn (nên có nếu không có quy định riêng của trường).

  + Danh sách từ viết tắt, thuật ngữ.

  + Danh sách bảng, hình vẽ …

  3. Nội dung chính của bài tiểu luận

  Thông thường một tiểu luận nên có 3 hoặc 4 chương tùy theo quy định của trường, nếu trường không có quy định cụ thể thì bạn có thể làm 4 chương như sau:

  Chương 1: Phần mở đầu (bao gồm tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục đích/mục tiêu hoặc yêu cầu nghiên cứu). Các bạn nên tìm một số bài tiểu luận mẫu về xem để nắm rõ hơn các khái niệm trên và thực hiện cho đúng.

  Chương 3: Nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu (ở phần này cần trình bày rõ ràng và chính xác. Nếu có sử dụng code để trình bày hoặc có chương trình demo thì nên trình bày đầy đủ trong phần Phụ lục).

  1. Tài liệu tham khảo phải sắp xếp riêng theo từng khối ngôn ngữ (Ví dụ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức…). Cần phải giữ nguyên bản không được dịch, không được phiên âm các tài liệu nước ngoài này.

  Phụ lục (nếu có)

  4. Quy định về cách trình bày một bài tiểu luận

  Cách trình bày một bài tiểu luận

  Tìm đến dịch vụ viết tiểu luận thuê cũng là một trong những cách chọn đề tài hiệu quả

  Dịch vụ viết tiểu luận thuê thường giúp bạn rất nhiều, từ cách chọn đề tài, ý tưởng cho đến hoàn thành một bài tiểu luận đúng yêu cầu của giảng viên. Khi sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn, bạn sẽ có quyền tìm hiểu và sửa chữa bài luận văn theo đúng ý của bản thân và yêu cầu của giảng viên hướng dẫn. Bên cạnh đó bạn có thể dễ dàng thêm vào những tài liệu mà bạn mong muốn. Bạn chỉ cần đưa ra những yêu cầu đối với Trung tâm viết thuê luận văn, chắc chắn bạn sẽ nhận được những nội dung như ý. Như vậy công sức sửa chữa và làm bài luận văn của bạn cũng sẽ giảm thiểu đi rất nhiều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Học Cách Viết Một Bài Luận Về Văn Học? Kế Hoạch Làm Việc Trong Văn Học
 • Bài Luận Của Cậu Học Sinh Được 5 Trường Đại Học Mỹ Chấp Nhận
 • Gây Chú Ý Với Bài Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Cực Kỳ Thú Vị
 • Hướng Dẫn Cách Làm Luận Văn Tốt Nghiệp Đúng Chuẩn Từ A Đến Z
 • Cách Viết Luận Văn Tốt Nghiệp
 • Cách Trình Bày Sở Thích Trong Đơn Xin Việc Thật Ấn Tượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Trình Bày Sở Thích Trong Đơn Xin Việc Tạo Sự Ấn Tượng Nhất
 • Cách Viết 1 Mẫu Đơn Cv Xin Việc Ấn Tượng
 • Những Mẫu Đơn Xin Việc Ấn Tượng Nhất Dành Cho Ứng Viên
 • #1 Tư Vấn Đơn Hàng Xklđ Đài Loan ( Mẫu Đơn Xin Việc Bán Hàng Mỹ Phẩm ) Tăng Ca Nhiều
 • Đơn Xin Việc Viết Tay
 • Hồ sơ xin việc, Đơn xin việc, Cách viết đơn xin việc

  Những điều cần tránh về cách ghi sở thích trong đơn xin việc

  Tránh dài dòng, lạc đề: Đơn xin việc chứ không phải bài tập làm văn nên bạn không phải diễn giải, mô tả từng sở thích cho nhà tuyển dụng biết.

  Những sở thích đõ xuất phát từ thực tế: Sở thích là những việc bạn tâm đắc, bạn thường làm và cảm thấy thật sự hạnh phúc khi làm việc đó chứ không phải là ước mơ nên bạn phải nói đến những sở thích thực sự của mình.

  Sở thích kì quặc: Đó là những sở thích khác xa với số đông và thông thường là “độc nhất vô nhị”. Với những sở thích này, nếu là tích cực thì bạn có thể đưa vào nhưng nếu là tiêu cực thì tuyệt đối tránh, đừng biến lá đơn xin việc thành một trò hề mà trong đó bạn là người biểu diễn.

  Sở thích xa rời với thực tế: Đây cũng là một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải. Nếu bạn có một sở thích nào đấy nhưng hầu như bạn hiếm khi thực hiện nó thì điều đó có lẽ không được liệt kê vào sở thích. Và nhà tuyển dụng chắc hẳn sẽ không thích những người ‘thờ ơ” với sở thích của mình như thế.

  Hồ sơ xin việc, Đơn xin việc, Cách viết đơn xin việc

  Nhà tuyển dụng muốn biết gì đằng sau sở thích của bạn?

  Thông thường, nhà tuyển dụng rất quan tâm đến sở thích của bạn ghi trong thư và họ thường đặt câu hỏi xung quanh vấn đề này khi phỏng vấn. Câu hỏi về sở thích cho thấu tính cách, con người, kĩ năng của bạn. Và khi đó nhà tuyển dụng có thể đánh giá về sự phù hợp của bạn với công việc hiện tại, khả năng hòa nhập, làm việc nhóm, tinh thần đồng đội, khả năng lãnh đạo, đam mê của bạn…

  Không có một mẫu số chung cho câu trả lời này, tuy nhiên bạn cần phải tự tin, dứt khoát khi trả lời để nhà tuyển dụng biết rằng bạn có sở thích, đam mê rõ ràng và bạn vẫn thường xuyên thực hiện sở thích đó. Hãy cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn đã, đang và sẽ luôn theo đuổi những sở thích để làm cho cuộc sống của bạn ngày càng phong phú.

  Thông thường, nhà tuyển dụng rất đánh giá cao những sở thích mà bạn vẫn thường thực hiện, mang lại một kết quả cao cho bạn. Ví dụ đó là chơi đàn pinao, chơi thể thao… và bạn đã gặt hái được những kết quả nhất định trong đó.

  Hồ sơ xin việc, Đơn xin việc, Cách viết đơn xin việc

  Qua những gợi ý về cách ghi sở thích trong đơn xin việc trên hi vọng rằng bạn đã biết cách thể hiện nó một cách hoàn hảo trong lá đơn xin việc và có câu trả lời thích đáng khi được nhà tuyển dụng đặt câu hỏi.

  Related posts:

  Nội Dung Khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Để Trình Bày Sở Thích Trong Đơn Xin Việc Ấn Tượng Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Dễ Được Chấp Thuận
 • Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh Chỉ 15 Phút Nếu Biết Những Điều Này
 • Gợi Ý Cách Viết Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Không Lương 2022
 • Sự Khác Nhau Giữa Bản Cv Và Sơ Yếu Lý Lịch
 • Trình Độ Chuyên Môn Là Gì? Cách Trình Bày Trên Cv Hiệu Quả Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Trình Độ Chuyên Môn Trong Đơn Xin Việc
 • Trình Độ Văn Hóa Trong Đơn Xin Việc
 • Mẫu Đơn Xin Việc Trợ Lý Kinh Doanh
 • ​giúp Bạn Phân Biệt Đơn Xin Việc Và Cv Khác Nhau Thế Nào?
 • Các Bạn Đã Biết Đơn Xin Việc Và Cv Khác Nhau Thế Nào Chưa?
 • 1. Trình độ chuyên môn là gì?

  – Có đủ kiến thức mà một người cần biết để thực hiện công việc đúng chuyên ngành hiệu quả nhất.

  – Có khả năng áp dụng kiến ​​thức vào các tình huống cụ thể để đem lại kết quả công việc tốt nhất.

  – Biết cách giải thích những lý do sâu xa nhất trong mỗi trường hợp hay tình huống bằng những kỹ năng mà mình có và cũng nắm được các giải thích lý do vì sao kỹ năng này cần được thực hiện giống như thế này.

  Trình độ chuyên môn là gì? Bao gồm tất cả các khía cạnh của hiệu suất công việc và bao gồm:

  + Thực hiện tốt và hiệu quả các nhiệm vụ cá nhân được giao.

  + Quản lý nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một công việc chuyên ngành.

  + Xử lý các tình huống hoặc sự cố bất ngờ:

  • Hành vi có trách nhiệm với công việc.
  • Cách làm việc với đồng nghiệp.

  Đơn vị đo trình độ chuyên môn

  + Kiến thức và kỹ năng chính là nền tảng chính trong trình độ chuyên môn.

  + Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, đọc và tính toán. Với kỹ năng sử dụng ngôn ngữ bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay những CV bằng những ngôn ngữ mà công việc yêu cầu và hướng đến. Chẳng hạn như CV tiếng Nhật, một CV bằng chính ngôn ngữ mà nhà tuyển dụng mong muốn ở ứng viên sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn cả.

  + Sức khỏe nghề nghiệp và những yêu cầu về an toàn.

  Mỗi đơn vị trình độ chuyên môn phải được kết hợp với đào tạo và thẩm định để đảm bảo tính nhất quán của kết quả. Dù bạn viết CV xin việc trái ngành thì trình độ chuyên môn vẫn là một mục rất quan trọng mà cần phải có trong bản CV.

  Yếu tố về trình độ chuyên môn

  Một yếu tố năng lực mô tả các kết quả cần thiết trong trình độ chuyên môn của mỗi người khác nhau. Các yếu tố về trình độ chuyên môn chính là khối xây dựng cơ bản về từng đơn vị của trình độ, mô tả rõ nét về kết quả chức năng cũng như những nhiệm vị chính cần làm để tạo một bản CV thoả mãn nhu cầu của nhà tuyển dụng.

  Tiêu chí của trình độ chuyên môn là gì? Đây chính là việc cần chứng tỏ trình độ bản thân bằng kỹ năng trong CV. Những kỹ năng này cầnđem lại hiệu suất trong công việc. Các tiêu chuẩn phản ánh nhu cầu của một số kỹ năng nhất định trong mỗi ngành nghề. Tiêu chí hiệu suất chuyên mộ sẽ được tạo thành từ một số kỹ năng, kiến ​​thức và thái độ nhất định.

  2. Mẹo trình bày mục “trình độ chuyên môn” hiệu quả nhất trên CV xin việc

  Ngoài tạo cho mình một ảnh bìa CV đẹp thì khi tạo CV online trực tuyến, bạn đang tận dụng cơ hội để cải thiện kỹ năng viết của mình cũng như gây ấn tượng về bản thân với nhà tuyển dụng bởi những trình độ chuyên môn nổi bật nhất mà mình có, vượt trội hoàn toàn so với những ứng viên còn lại. Khiến nhà tuyển dụng bắt buộc lựa chọn chính bạn mà không phải bất kì ai khác.

  Đúng, kỹ năng cũng trình độ chuyên môn ảnh hưởng đến quyết định của nhà tuyển dụng sẽ mời bạn phỏng vấn và chọn bạn hay không. Tuy nhiên, điều quan trọng là hầu hết các ứng cử viên không muốn tạo CV trực tuyến và chia sẻ công việc cho thấy rõ trình độ của họ.

  Trên thực tế, mô tả quy trình làm việc để chứng tỏ trình độ cũng như năng lực của bạn là cần thiết hơn bạn nghĩ. Khi bạn tạo một CV online trên chúng tôi khả năng bạn đã bỏ lỡ hoặc bỏ qua hoàn toàn “Mô tả trải nghiệm” có thể xảy ra. Và chuyên mục cũng có thể hiểu được điều đó.

  Đôi khi, bạn sẽ cảm thấy nó gây phiền phức cho bạn khi phải viết hàng loạt những công việc tại những vị trí đã từng làm việc qua, song cuối cùng không ai nhìn nó đúng không? Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm!!!

  Vai trò quan trọng của việc viết phần trình độ chuyên môn trên CV

  Khi viết một CV xin việc làm, một trong những phần khó nhất là mô tả trình độ chuyên môn khi làm việc,… Kết quả là, người nộp đơn thường bỏ qua bước này khi tạo CV trực tuyến.

  Có thể bạn không biết một điều rằng khi bạn mô tả quá trình làm việc của bản thân chính là lúc bạn nắm giữ chìa khóa tìm thành công và được tuyển chọn bởi các nhà tuyển dụng.

  Mô tả trình độ và khả năng làm việc tuyệt vời để cho thấy nhà tuyển dụng tiềm năng thấy được bạn thực sự có thể mang lại giá trị cho công việc họ đang tuyển dụng cũng như công ty. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để chứng minh bạn hoàn toàn đủ điều kiện cho vị trí này.

  Trong một xã hội nơi hàng trăm ứng cử viên cạnh tranh cho cùng một vị trí, một CV chi tiết mô tả quy trình công việc chi tiết sẽ làm cho bạn khác biệt với đám đông còn lại. Do đó bạn có thể nhận thấy được rõ nét tầm quan trọng của mục trình độ chuyên môn là gì trên CV xin việc làm rồi chứ???

  Mô tả mô tả trải nghiệm công việc

  Mô tả công việc của bạn phải rõ ràng, chính xác và mạch lạc. Sau khi đọc, người sử dụng lao động phải hiểu chính xác công việc trước đây của bạn là gì, những kỹ năng bạn học được, điểm mạnh của bạn, cũng như những thành tựu mà bạn gặt hái được trong quá khứ

  + Bắt đầu với tiêu đề công việc, tên công ty, địa điểm và thời gian bạn làm việc ở đó. Sắp xếp theo thứ tự thời gian từ gần tới xa

  Lưu ý: Các trang web việc làm như chúng tôi luôn cung cấp các mẫu cv đầy đủ cho các ứng viên để điền vào, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc viết mục này. Thay vì phải tìm những mẫu CV xin việc file word rất khó khăn mà không được nhiều mẫu đẹp thì lựa chọn mẫu CV online là lựa chọn khôn ngoan nhất.

  + Mô tả trình độ và trách nhiệm công việc trong các câu văn bản mạch lạc thông qua việc sử dụng các biểu thức bằng lời nói như “phát triển”, “tổ chức”, “quản lý” và “vượt qua”. Tập trung vào các kỹ năng và thế mạnh bạn đạt được và bạn nghĩ rằng nó sẽ giúp vị trí bạn đang tham gia ứng tuyển thành công!

  + Tạo thêm sự nhấn mạnh về trình độ và kinh nghiệm làm việc. Bạn sẽ không muốn nhà tuyển dụng thấy tất cả các ý sàn sàn như nhau đúng không?

  + Nghiên cứu từ khóa cho từng công việc. Nếu bạn không chắc chắn, bạn nên xem lại mô tả công việc và kỹ năng của bạn, cũng như CV của đồng nghiệp bạn.

  + Cung cấp các số liệu cụ thể cho từng thành tích bạn đạt được để có thấy được trình độ làm việc của bạn như thế nào trong mắt nhà tuyển dụng. Ví dụ: doanh số hàng tháng tăng 40%, quản lý nhóm gồm 7 người v.v…).

  + Mô tả mỗi công việc đã làm được với 3-4 điểm quan trọng. Bạn có thể viết đoạn văn viết những gạch đầu dòng cho dễ hiểu nhất.

  – Đối với viết CV xin việc nhà hàng khách sạn, CV quản trị kinh doanh bạn có thể triển khai như sau:

  Chịu trách nhiệm cho cả hai quy trình kinh doanh từ việc thu thập thông tin liên lạc, thuyết trình, đề xuất thông qua các điều khoản hợp đồng. Vượt chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng là 20%.

  Hoàn thành thiết kế trang web và phát triển ứng dụng cho khách hàng chủ chốt của hai công ty. Hoàn thành dự án trước 1 tháng theo thời hạn.

  – Đối với nhân viên trong lĩnh vực ngành hàng

  * Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng cho bộ phận Kinh doanh

  * Quản lý, hỗ trợ hoạt động và kiểm toán cũng như tìm kiếm của khách hàng

  * Chịu trách nhiệm giữ chân khách hàng, thông tin khách hàng, nguồn dữ liệu của đối thủ cạnh tranh và các quy trình sau tiếp thị.

  – Quản lý Marketing

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cv Xin Việc Trái Ngành Chi Tiết, Đẩy Đủ Và Hấp Dẫn Nhất
 • Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh Ngành Cơ Khí
 • Cách Viết Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh Đơn Giản Và Hiệu Quả Nhất
 • Mẫu Cv Xin Việc Thu Ngân
 • Hồ Sơ Xin Việc: Bộ Các Mẫu Giấy Tờ Trong Hồ Sơ Xin Việc
 • Thiết Kế Mẫu Cv Xin Việc Hoàn Chỉnh Trên Word Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Cv Xin Việc, Hồ Sơ Xin Việc Online Trên Ứng Dụng Vietnamworks
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cv Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Cách Viết Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh
 • Thiết Kế Cv Bằng Word Nhanh Chóng Tiện Lợi Và Độc Đáo Nhất
 • 1. Lựa chọn các mục phù hợp

  Thông thường bản CV xin việc được trình bày trên word bao gồm các thông tin như:

  Thông tin cá nhân: Họ và tên, Địa chỉ, Ngày tháng năm sinh, Email, Số điện thoại.

  Đây là những mục không thể thiếu trong mẫu CV xin việc hoàn chỉnh. Bạn hãy sắp xếp các mục sao cho hợp lý, bố cục hài hòa, rõ ràng.

  Các bản mới của MS Word nay đã có sẵn các template CV cho các Ứng viên lựa chọn (Ảnh: Internet)

  2. Định dạng trình bày CV xin việc khoa học

  Chọn khổ giấy thích hợp

  Khi thiết kế mẫu CV xin việc hoàn chỉnh bạn tuyệt đối không nên thiết kế CV với nội dung vượt quá 1 trang. Bạn nên trình bày những thông tin nổi bật, tránh dài dòng lan man. Bạn vào page layout, margins rồi chọn narrow.

  Lựa chọn định dạng phông chữ

  Fonts chữ trình bày để có mẫu CV xin việc đơn giản và hoàn chỉnh đó là:

  Những fonts chữ này khá đơn giản, dễ nhìn cho người đọc.

  Cỡ chữ khi thiết kế CV trên word là 11.

  Khoảng cách dòng cho cỡ chữ 11 là 1.2 hoặc 1.3.

  Ngoài ra với những tiêu đề quan trọng bạn nên vào home, tiếp tục chọn heading 1 cho phần tiêu đề hoặc heading 2 cho tiêu đề phụ.

  Phân chia bố cục rõ ràng khoa học

  Cách đơn giản để chia bố cục trong CV trên word là kẻ bảng giúp thông tin sắp xếp dễ dàng hơn.

  Nên trình bày bố cục CV mạch lạc, dễ nắm bắt thông tin cần thiết (Ảnh: Internet)

  Ngoài ra, bạn có thể thực hiện lệnh:

  Bên cạnh đó, thay bằng việc bạn sử dụng những gạch đầu dòng nhàm chán thì nên dùng các ký hiệu đặc biệt để làm nổi bật kinh nghiệm làm việc, kỹ năng của bạn. Bạn hãy dùng bullet points để thiết kế trên word đơn giản mà không hề kém phần ấn tượng.

  Lưu ý để có mẫu CV xin việc hoàn chỉnh

  Một cuộc khảo sát từ những người làm nghề nhân sự do Eric Hilden tổ chức năm 2010 về cách viết CV, thu được kết quả về những yếu tố được nhà tuyển dụng tìm kiếm trong CV của ứng viên bao gồm:

  • 35%: Trình độ chuyên môn và các kỹ năng phù hợp.

  • 25%: Mẫu CV trình bày dễ đọc, dễ nhìn.

  • 16%: Thành tích của ứng viên.

  • 14%: Ngữ pháp và chính tả trong bản CV.

  • 9%: Mục tiêu thể hiện rõ ràng trong CV.

  • 9%: Khao khát thành công.

  • 5%: Những “từ khóa”, thông tin liên hệ, trải nghiệm bản thân…

  Bộ ba yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm nhất trong CV của bạn đó là kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc. Do đó, khi thiết kế mẫu CV xin việc đơn giản trên word bạn nên đầu tư cho những mục này kỹ hơn để gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng.

  Ngoài ra, trong CV của bạn nên đồng nhất về thời gian để liệt kê các thông tin kinh nghiệm làm việc, trình độ giáo dục, giải thưởng và các hoạt động xã hội gần nhất hiện tại.

  About the Author: Lan Ánh

  Chuyên viên Tư vấn tuyển dụng

  Sáng tạo nội dung là một trong những nghề mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của tôi. Hy vọng rằng, những nội dung mà tôi truyền tải sẽ giúp các bạn trẻ mau chóng tìm kiếm được việc làm mong muốn, giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng tìm được người phù hợp nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Cv Cho Sinh Viên Thực Tập
 • Hướng Dẫn Viết Cv Tiếng Trung Chuẩn 2022
 • Cách Viết Cv Cho Thực Tập Sinh Chuẩn Xác Và Hoàn Hảo Nhất
 • 5 Bí Quyết Viết Cv Xin Việc Đơn Giản Cho Nhân Viên Sales
 • Mẫu Cv Xin Việc Dành Cho Sales
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Tiểu Luận Mẫu Trong Word Hoàn Chỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Bài Tiểu Luận Chi Tiết Nhất Từ A Đến Z
 • Cách Viết Truyện Ngắn Như Thế Nào? (Phần 2)
 • Cách Viết Thư Upu Lần Thứ 49 Năm 2022
 • Viết Thư Upu Năm 2022 Lần Thứ 49
 • Ủy Nhiệm Chi Là Gì? Cách Viết Unc Ngân Hàng Tháng 12/2020
 • Một bài tiểu luận được trình bày đúng Form cần có các mục như:

  • Lời mở đầu
  • Phần nội dung bao gồm: Cơ sở lý thuyết, phân tích thực trạng và trình bày quan điểm của tác giả.
  • Kết luận
  • Lý do chọn đề tài nghiên cứu.
  • Mục tiêu nghiên cứu.
  • Phạm vi nghiên cứu.
  • Phương pháp nghiên cứu.
  • Kết cấu của chuyên đề.

  Bài mở đầu tiểu luận là một phần quan trọng. Nó là phần đầu tiên mà người đọc sẽ chú ý đến. Cách trình bày bài tiểu luận phần mở đầu nên:

  • Nhận diện trọng tâm hay mục đích của bài luận.
  • Tóm tắt phạm vi, có nghĩa là, những điểm cần khai thác, lưu ý bắt kỳ sự giới hạn nào.
  • Kết thúc bằng việc nhận diện ý chủ đạo/quan điểm chính (thesis)

  Phần 4: Giải pháp, kiến nghị, bài học kinh nghiệm rút ra

  Các giải pháp phải dựa trên kết quả phân tích ở phần 2, phần 3. Giải pháp cần cụ thể, tránh các giải pháp chung chung và không rõ ràng hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý thuyết.

  Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì chuyên đề đã làm được) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển vấn đề).

  2. Các bước viết một bài tiểu luận hoàn chỉnh

  Tin vui là có một số câu hỏi mà tự bản thân nó đã chỉ ra cấu trúc và nội dung của một bài tiểu luận. Nó thường là một câu hỏi khá dài, vì vậy đừng nản nếu “chẳng may” bạn gặp phải một câu hỏi dài.

  Ngược lại, một số câu hỏi khác lại yêu cầu bạn cần phải phân tích câu hỏi trước để xác định mức độ phân tích cần thiết và hướng yêu cầu. Khi gặp dạng câu hỏi này tìm ra những từ khóa trong câu hỏi sẽ giúp bạn trả lời tốt.

  Tìm những từ có tính nội dung (content words) giúp chỉ ra bạn cần phải nghiên cứu cái gì; có nghĩa là bạn sẽ được kỳ vọng viết về cái gì. Chú ý đến những từ chỉ ra:

  • Chủ đề chung – General topic (thường chỉ ra cho bạn một câu mở đầu thặt đắc cho phần giới thiệu)
  • Trọng tâm của câu hỏi – focus of the question (là điều mà giảng viên muốn bạn trả lời cụ thể)

  Lưu ý đến những từ chỉ có tính hướng dẫn hay chỉ ra công việc phải làm. Từ đó, bạn sẽ biết mình phải xử lý câu hỏi như thế nào.

  Bây giờ bạn đã sẵn sàng với việc lên kế hoạch cho tiểu luận của mình. Nếu bạn đã có bản kế hoạch phác thảo, hãy xem lại và thêm những điểm mới hoặc bỏ bớt đi những gì mà bạn đã tìm thấy hoặc nghĩa là không phù hợp.

  • Xác định ý chính: Cái gì là luận điểm hay quan điểm chủ đạo của bạn? Nếu bạn không có quan điểm trước khi bắt đầu nghiên cứu tài liệu thì hãy bạn hãy cố gắng có nó để giúp cho bạn trả lời câu hỏi. Hãy nhớ rằng, ý chính sẽ giúp bạn cấu trúc bài viết của mình.
  • Quyết định những điểm nào mà bạn cần để hỗ trợ cho quan điểm hay ý chính của bạn.
  • Kiểm tra để chắc rằng đây là một nhóm những ý tưởng hoặc các luận điểm khoa học.
  • Xác định trình tự trình bày. Trình tự trình bày có thể được xác định bởi mức độ quan trọng, thời gian, câu hỏi, mức độ ưu tiên về địa lý hay cá nhân, nhưng bạn nên tuân theo trình tự mà bạn đã chỉ ra trong phần giới thiệu của mình.
  • Ghi lại những điểm trái ngược với quan điểm của bạn.
  • Hãy bỏ đi những điểm nào mà bạn nghĩ là không phù hợp.
  • Tham khảo phần cấu trúc bài tiểu luận
  • Tuân theo kế hoạch của bạn
  • Làm rõ mối liên hệ của những quan điểm mà bạn đang trình bày đối với câu hỏi/luận văn của bạn.
  • Đừng sử dụng cách xưng hô ở ngôi thứ nhất, ví dụ “tôi nghĩ rằng”, “tôi tin rằng”, “theo ý kiến của tôi” trừ phi bạn được phép hoặc được yêu cầu phải làm điều đó.

  Đây là bước cuối cùng trong quá trình viết một bài luận và là bước quan trọng. Nếu không biên tập kỹ thì điểm số của bạn có thể bị ảnh hưởng dù bạn đã làm việc rất tích cực. Hãy nhớ rằng, trình bày một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và dễ hiểu trong việc viết luận là chìa khóa đưa đến thành công. Hãy dành cho bạn thời gian để hoàn chỉnh bước này. Nó có nghĩa là một sự khác biệt giữa điểm số đậu và rớt và điểm số đậu và đậu cao.

  3. Cách trình bày tiểu luận trên Word chi tiết

  Khổ giấy : A4, in một mặt

  Kiểu chữ (font) : Times New Roman, đánh Unicode

  • Các mục trước phần “nội dung chính”: đánh số thứ tự trang theo kiểu i, ii,…
  • Từ phần “nội dung chính”: đánh số thứ tự trang theo kiểu 1, 2, 3…

  Đánh số các chương mục: nên đánh theo số ả rập (1, 2, 3,…), không đánh theo số La Mã (I, II, III,…) và chỉ đánh số tối đa 3 cấp theo qui định sau:

  4. Quy định viết “Tài liệu tham khảo” trong bài tiểu luận

  Tên, Họ. Đệm. (năm xuất bản). Tên Sách. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản. Việt Anh, B. P. (2010).M&L Administration. Hà Nội: NXB ĐHQG.

  Tên, Họ. Đệm. (năm phát hành). Tên bài báo. Loại Tạp Chí,số phát hành (phiên bản):Trang. Dụng, V. Q. (2002). Phương Pháp Giảng Dạy. Tạp Chí Sư Phạm, 10 (2): 134-136

  Tên (năm phát hành). Chuyên ngành của website. Tên website. Được đăng tải ngày tháng năm từ + tên đường link Cục Công Nghệ (2002). Tạp Chí Công Nghệ, Bộ KHCN. Được đăng tải ngày 12 tháng 10 năm 2014

  Bài viết trên đã cung cấp những thông tin chi tiết về cách trình bày tiểu luận. Hi vọng rằng bạn đọc đã có được cái nhìn tổng quan về bố cục và các trình bày bài tiểu luận. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0915 686 999 hoặc email qua địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Một Bài Tiểu Luận
 • Cách Viết Bài Chuẩn Seo Đăng Website
 • Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo Chi Tiết Nhất Cho New Member
 • Cấu Trúc Viết Bài Chuẩn Seo 2022 Đỉnh Cao
 • Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Anh, 6 Lưu Ý Cần Nhớ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×