Hướng Dẫn Trình Bày Bài Viết Tham Luận Hội Thảo Khoa Học

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Luận Về Bản Thân Trong Hồ Sơ Du Học
 • Bài Tham Luận Về Đổi Mới Phương Pháp Học Tập
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Chi Tiết Nhất
 • Cách Chọn Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán
 • Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Dược Hà Nội
 • HỘI THẢO KHOA HỌC

  ĐỀ TÀI

  • Tên bài tham luận, thông tin tác giả
  • Tóm tắt, từ khóa
  • Nội dung bài tham luận

  1.1. Tên bài tham luận

  Tên bài tham luận (viết CHỮ IN HOA, canh giữa). Phía dưới bên phải của tên bài tham luận: Ghi tên tác giả, chức danh và đơn vị công tác, địa chỉ Email và số điện thoại liên hệ.

  1.2. Tóm tắt, từ khóa

  Tóm tắt (khoảng 200 từ), từ khóa: 4-6 từ.

  1.3. Nội dung bài tham luận

  Bài tham luận có dung lượng từ 5-10 trang A4. Bao gồm các nội dung:

  • Khái quát (Dẫn nhập, cơ sở lý luận)
  • Quy định của pháp luật (phân tích các quy định của pháp luật)
  • Bất cập và kiến nghị hoàn thiện và kết luận

  2.1. Hình thức phần tóm tắt và nội dung

  • Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, định dạng file MS.Word
  • Lề: Lề trái 3 cm; lề phải 2cm; phía trên 2,5cm; phía dưới 2 cm;
  • Cách dòng: đơn (single), cách giữa các khổ: Before 0.6pt.
  • Tiêu đề cấp 1: chữ in hoa, đậm; đánh thứ tự theo ký tự La tinh (1, 2, 3,…)
  • Tiêu đề cấp 2: chữ thường, đậm; đánh thứ tự theo ký tự La tinh (2.1.; 3.2.,…).
  • Tiêu đề cấp 3: chữ thường, in nghiêng, đậm, đánh thứ tự theo ký tự La tinh (1.1.;3.2.1.,….).
  • Trình bày bảng: tên bảng sử dụng chữ in đậm, đánh số theo thứ tự 1, 2, 3 (Bảng 1., Bảng 2., Bảng 3,…), tiêu đề của bảng viết chữ thường ở phía trên bảng.
  • Trình bày hình: tên hình sử dụng chữ in đậm, đánh số theo thứ tự (Hình 1., Hình 2., Hình 3.,…) tiêu đề của hình viết chữ thường ở phía dưới hình.
  • Ghi chú: Phía cuối bảng và hình ghi rõ nguồn trích dẫn, căn lề phải.
  • Xếp theo thứ tự A,B,C…theo họ của tác giả.
  • Đối với bài đăng trên tạp chí:Tác giả (Năm XB). Tên bài báo. Tên tạp chí, Số tạp chí, Trang.
  • Đối với chương sách hay bài đăng trong một cuốn sách: Tác giả (Năm XB). “Tên chương”. Tên chủ biên sách, Tên sách, (trang). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.
  • Đối với là sách, tham luận: Tác giả (Năm XB). Tên sách (Lần tái bản). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.
  • Đối với bài tham dự hội thảo:Tác giả (Năm XB). Tên bài viết. Tên Hội thảo. Nơi tổ chức Hội thảo, ngày tổ chức.
  • Đối với bài đăng trên Internet:Tác giả (Năm XB). Tên bài viết. Tên website đăng bài viết (đường dẫn URL). (Ngày truy cập)

  2.3. Hình thức trích dẫn

  Trích dẫn theo hình thức Footnot trực tiếp nguồn.

  Nếu là sách, báo, tạp chí, bài trên internet thì trích theo hình thức sau: Tên tác giả (năm công bố), tên tác phẩm, trang tham khảo hoặc đường link internet (ngày truy cập). Ví dụ:

  Nếu trích dẫn cơ sở pháp lý thì theo hình thức: Điểm, Khoản, Điều, Tên VPQPPL năm ban hành. Ví dụ: Điểm 2, Khoản 2, Điều 6 Luật thương mại năm 2005.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Tiểu Luận Triết Học Hay, Đạt Điểm Cao
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Bài Tiểu Luận Hay
 • Cách Viết Bài Luận Ưu Tiên Xét Tuyển Thẳng Vào Đại Học Kinh Tế
 • Vào Đại Học Bằng Bài Luận, Thư Giới Thiệu
 • Bài Luận Tuyển Thẳng Đại Học
 • Hướng Dẫn Quy Cách Bài Viết Tham Luận Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế: “giao Lưu Văn Hoá Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thuế Hàng Tháng
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Luật Hành Chính Điểm Cao
 • 95 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Hành Chính Hay Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Khảo Sát Địa Hình Chuẩn, Đầy Đủ Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Kiến Tập Tour Ngành Hướng Dẫn
 • – Đối với các tác giả Việt Nam được xác nhận tham gia Hội thảo: cần hoàn thành việc gửi báo cáo toàn văn bằng tiếng Việtbản tóm tắt chi tiết nội dung báo cáo bằng tiếng Pháp (khoảng 1500 – 2000 chữ).

  – Đối với các tác giả quốc tế được xác nhận tham gia Hội thảo: cần hoàn thành việc gửi báo cáo toàn văn bằng tiếng Pháp bản tóm tắt chi tiết nội dung báo cáo bằng tiếng Việt (khoảng 1500 – 2000 chữ).

  Các tác giả ở ngoài nước Pháp và Việt Nam, được chấp thuận gửi toàn văn bằng tiếng Anh bản tóm tắt chi tiết nội dung báo cáo phải được dịch sang bằng tiếng Việt (khoảng 1500 – 2000 chữ).

  – Để thuận lợi cho công tác xuất bản ngay sau Hội thảo, Ban Tổ chức khuyến khích nhà khoa học gửi báo cáo toàn văn bằng tiếng Phápbản tóm tắt chi tiết nội dung báo cáo bằng tiếng Việt (khoảng 1500 – 2000 chữ).

  1. Báo cáo toàn văn (tiếng Việt hoặc tiếng Pháp)
  2. Báo cáo tóm tắt chi tiết nội dung khoảng 1500 – 2000 chữ tiếng Pháp (đối với báo cáo toàn văn tiếng Việt) hoặc tiếng Việt (đối với báo cáo toàn văn tiếng Pháp)
  3. Báo cáo tóm tắt (khoảng 500 chữ) tiếng Việt và tiếng Pháp (có từ khóa)

  Ban Tổ chức sẽ tiến hành gửi tham dự Hội thảo tới các nhà khoa học qua email và qua đường bưu điện (nếu cần thiết) ngày 31/3/2018; Thông báo chính thức lịch làm việc của từng phiên Hội thảo tới các nhà khoa học và tới các báo cáo viên được lựa chọn thuyết trình ngày 05/4/2018.

  Hình thức trình bày bài báo cáo tham luận: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách trên, dưới 2cm. Cụ thể như sau:

  Tóm tắt/Abstract:

  • Font chữ Times New Roman, in thẳng (không nghiêng) cỡ chữ 12, giãn dòng 1.1.
  • Nội dung: cơ bản gồm những điểm sau: báo cáo trình bày những vấn đề gì, nghiên cứu cái gì (hoặc câu hỏi nghiên cứu), đối tượng nào, phương pháp gì, kết quả hoặc kết luận cụ thể gì, ý nghĩa gì đối với Việt Nam, với Pháp…
  • Dung lượng: tối thiểu 250 chữ, tối đa 500 chữ.

  Báo cáo toàn văn

  • Trang đầu tiên của báo cáo phải có tên bài, tên tác giả/đồng tác giả, tóm tắt bài viết, các từ khoá (3 – 5 chữ) cả bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.
  • Báo cáo dung lượng trong khoảng 5000 – 12.000 chữ (tối thiểu 10 trang A4, tối đa 25 trang A4), sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 giãn dòng 1.2. Trang, hình, bảng biểu phải được đánh số rõ ràng, chính xác.
  • Trình bày:

  TÊN BÀI BẰNG CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 14, CĂN GIỮA (CENTER) Học hàm, học vị, họ và tên (nghiêng, đậm, cân lề phải, cỡ chữ 14) Đơn vị công tác (khoa/phòng hoặc tương đương, trường/viện nc…), nghiêng, không đậm, cân lề phải, cỡ chữ 14 Địa chỉ email và/hoặc điện thoại liên hệ, nghiêng, không đậm, cân lề phải, cỡ chữ 14

  Tóm tắt (nghiêng, đậm): in thẳng, không đậm cỡ chữ 12.

  3 – 5 từ/cụm từ (nghiêng, không đậm) cỡ chữ 12

  Abstract: normal (not bold nor italic).

  Nội dung báo cáo trình bày theo quy cách sau: 1. ĐẶT VẤN ĐỀ / DẪN NHẬP / MỞ ĐẦU (CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 13)

  Phần này nêu rõ tính cấp thiết/sự cần thiết, nguyên nhân, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

  2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1. Câu hỏi/vấn đề nghiên cứu (Chữ thường, đậm, cỡ chữ 13) 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 (Chữ thường, đậm, cỡ chữ 13) 2.2.2 (Chữ thường, đậm, cỡ chữ 13)

  Giao lưu văn hoá Việt – Pháp (chữ thường, không đậm, cỡ chữ 13).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Hay
 • Cách Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần Chuẩn Nhất
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ Tỉnh Tây Ninh
 • Hướng Dẫn Tự Làm Báo Cáo Giám Sát Môi Trường
 • Hướng Dẫn Trình Bày Bài Viết Tham Luận Hội Thảo Khoa Học – Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Điểm Cao
 • 5 Mẹo Đạt Điểm Số Cao Bài Luận Sat
 • 219 Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Báo Cáo Thực Tập Luật Hình Sự.
 • Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Một Hiện Tượng Đời Sống
 • Cách Làm Bài Luận Writing Essay Của Pte – Pte Online
 • HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI VIẾT THAM LUẬN

  HỘI THẢO KHOA HỌC

  ĐỀ TÀI

  1. Kết cấu, nội dung bài tham luận:
  • Tên bài tham luận, thông tin tác giả
  • Tóm tắt, từ khóa
  • Nội dung bài tham luận

  1.1. Tên bài tham luận

  Tên bài tham luận (viết CHỮ IN HOA, canh giữa). Phía dưới bên phải của tên bài tham luận: Ghi tên tác giả, chức danh và đơn vị công tác, địa chỉ Email và số điện thoại liên hệ.

  1.2. Tóm tắt, từ khóa

  Tóm tắt (khoảng 200 từ), từ khóa: 4-6 từ.

  1.3. Nội dung bài tham luận

  Bài tham luận có dung lượng từ 5-10 trang A4. Bao gồm các nội dung:

  • Khái quát (Dẫn nhập, cơ sở lý luận)
  • Quy định của pháp luật (phân tích các quy định của pháp luật)
  • Bất cập và kiến nghị hoàn thiện và kết luận

  Liệt kê các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn (footnot) trong bài tham luận.

  1. Hình thức bài tham luận

  2.1. Hình thức phần tóm tắt và nội dung

  • Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, định dạng file MS.Word
  • Lề: Lề trái 3 cm; lề phải 2cm; phía trên 2,5cm; phía dưới 2 cm;
  • Cách dòng: đơn (single), cách giữa các khổ: Before 0.6pt.
  • Tiêu đề cấp 1: chữ in hoa, đậm; đánh thứ tự theo ký tự La tinh (1, 2, 3,…)
  • Tiêu đề cấp 2: chữ thường, đậm; đánh thứ tự theo ký tự La tinh (2.1.; 3.2.,…).
  • Tiêu đề cấp 3: chữ thường, in nghiêng, đậm, đánh thứ tự theo ký tự La tinh (1.1.;3.2.1.,….).
  • Trình bày bảng: tên bảng sử dụng chữ in đậm, đánh số theo thứ tự 1, 2, 3 (Bảng 1., Bảng 2., Bảng 3,…), tiêu đề của bảng viết chữ thường ở phía trên bảng.
  • Trình bày hình: tên hình sử dụng chữ in đậm, đánh số theo thứ tự (Hình 1., Hình 2., Hình 3.,…) tiêu đề của hình viết chữ thường ở phía dưới hình.
  • Ghi chú: Phía cuối bảng và hình ghi rõ nguồn trích dẫn, căn lề phải.
  • Xếp theo thứ tự A,B,C…theo họ của tác giả.
  • Đối với bài đăng trên tạp chí:Tác giả (Năm XB). Tên bài báo. Tên tạp chí, Số tạp chí, Trang.
  • Đối với chương sách hay bài đăng trong một cuốn sách: Tác giả (Năm XB). “Tên chương”. Tên chủ biên sách, Tên sách, (trang). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.
  • Đối với là sách, tham luận: Tác giả (Năm XB). Tên sách (Lần tái bản). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.
  • Đối với bài tham dự hội thảo:Tác giả (Năm XB). Tên bài viết. Tên Hội thảo. Nơi tổ chức Hội thảo, ngày tổ chức.
  • Đối với bài đăng trên Internet:Tác giả (Năm XB). Tên bài viết. Tên website đăng bài viết (đường dẫn URL). (Ngày truy cập)

  2.3. Hình thức trích dẫn

  Trích dẫn theo hình thức Footnot trực tiếp nguồn.

  Nếu là sách, báo, tạp chí, bài trên internet thì trích theo hình thức sau: Tên tác giả (năm công bố), tên tác phẩm, trang tham khảo hoặc đường link internet (ngày truy cập). Ví dụ:

  • Bùi Văn C (2020), Những vấn đề pháp lý về hợp đồng kinh doanh, thương mại, NXB CTQG, tr.89
  • Cao Văn A (2020), Hoàn thiện pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, https://nghiencuuphapluat.vn/hoi-thao-hoan-thien-phap-luat-nham-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/ (ngày truy cập 30/11/2020)

  Nếu trích dẫn cơ sở pháp lý thì theo hình thức: Điểm, Khoản, Điều, Tên VPQPPL năm ban hành. Ví dụ: Điểm 2, Khoản 2, Điều 6 Luật thương mại năm 2005.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viết Học Thuật Là Gì – Từ Và Những Cụm Từ Cần Tránh Trong Viết Học Thuật
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông
 • Bài Tự Luận Về An Toàn Giao Thông
 • Hướng Dẫn Viết Bài Luận Tiếng Anh Theo Chủ Đề Du Lịch Có Ví Dụ Cụ Thể
 • Personal Statement – Bí Quyết Viết Bài Luận Cá Nhân Ấn Tượng
 • Cách Viết Một Bài Tham Luận Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Cách Viết Bài Tham Luận Chuẩn Nhất Theo Chuyên Gia
 • Hướng Dẫn Trình Bày Báo Cáo Tham Luận
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đồ Án Tốt Nghiệp Và Đồ Án Môn Học
 • Chia Sẻ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing
 • 13+ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Marketing Hot Nhất Dành Cho Sinh Viên
  • Thuận lợi, khó khăn/ Ưu điểm, hạn chế
  • Nguyên nhân của thực trạng

  Trong Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ : “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội học tập”.

  Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin.

  Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT trong dạy học; được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông PT DTNT THPT huyện Điện Biên đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT và bước đầu thu được một số kết quả nhất định.

  Thay mặt BGH nhà trường, tôi xin trình bày tham luận về “Các giải pháp ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên”.

  I. THỰC TRẠNG

  Là một trường chuyên biệt, bắt đầu từ năm học 2009-2010, khi được nâng cấp lên THPT nhà trường có 08 lớp với 250 học sinh. Trong đó gần 100% học sinh là con em các dân tộc thiểu số thuộc các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên. Chính vì thế mà điều kiện được tiếp xúc với CNTT của đa số các em học sinh là rất hạn chế.

  Đội ngũ giáo viên: Đa số là giáo viên trẻ mới ra trường hoặc từ nơi khác chuyển về; nhiều giáo viên trình độ Tin học, kỹ năng sử dụng máy tính và các phương tiện hỗ trợ còn hạn chế.

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học, đặc biệt là phục vụ cho việc dạy tin học và ứng dụng CNTT của nhà trường còn nhiều hạn chế: Thiếu các phòng học chức năng; số máy tính phục vụ cho học tin học của học sinh còn ít (chỉ có 01 phòng với 15 máy tính).

  II. GIẢI PHÁP

  Thực hiện hướng dẫn của Sở, căn cứ vào đặc điểm năm học và tình hình thực tế của đơn vị, nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT giai đoạn 2011- 2022 với ý thức sâu sắc rằng CNTT là công cụ hỗ trợ đắc lực và hữu hiệu cho các hoạt động giáo dục. Trong đó xác định mục tiêu đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là: Nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập cho học sinh, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, khắc phục tình trạng “thầy đọc, trò chép”, học sinh được khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học tập, tự rèn luyện của bản thân mình.

  Để thực hiện được mục tiêu đó, trong hệ thống các giải pháp, nhà trường chú trọng một số giải pháp sau: 1. Công tác bồi dưỡng giáo viên

  Xác định Con người là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công trong việc ứng dụng CNTT vào trong quản lý và giảng dạy. Do đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, đặc biệt là các kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên. Để hiểu rõ trình độ và kỹ năng Tin học của đội ngũ, ngoài việc tìm hiểu hồ sơ giáo viên, nhà trường đã tiến hành khảo sát thực tế. Kết quả cho thấy 100% giáo viên có chứng chỉ Tin học từ A trở lên nhưng trong đó kỹ năng sử dụng máy tính của một số giáo viên còn hạn chế, nhiều giáo viên chưa biết soạn bài bằng powerpoint.

  Xuất phát từ thực tế đó, nhà trường đã tiến hành bồi dưỡng bằng các giải pháp cụ thể:

  1.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên

  Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng CNTT trong dạy học; thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hội thảo chuyên đề; thông qua dự giờ thăm lớp và qua việc triển khai các cuộc thi có ứng dụng CNTT do ngành tổ chức.

  Phát động sâu rộng thành phong trào và đề ra yêu cầu cụ thể về số tiết ứng dụng CNTT đối với mỗi giáo viên để chính họ qua áp dụng thấy được hiệu quả và sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đặc biệt là đối với đổi mới phương pháp dạy học.

  1.2 Nâng cao trình độ Tin học cho đội ngũ

  Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ Tin học (02 giáo viên Tin học của trường được tạo điều kiện về thời gian để tham gia học nâng cao trình độ từ Cao đẳng lên Đại học CNTT);

  Bố trí sắp xếp để cán bộ giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng CNTT do ngành tổ chức.

  1.3 Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT

  Muốn ứng dụng CNTT vào giảng dạy hiệu quả thì ngoài những hiểu biết căn bản về nguyên lý hoạt động của máy tính và các phương tiện hỗ trợ, đòi hỏi giáo viên cần phải có kỹ năng thành thạo. Nhận thức được điều đó, nhà trường rất chú trọng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên thông qua nhiều hoạt động, như:

  – Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm Tin học với giảng viên là giáo viên CNTT và những giáo viên có kỹ năng tốt về Tin học của trường, theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ yếu vào những kỹ năng mà giáo viên cần sử dụng trong quá trình soạn giảng hàng ngày như lấy thông tin, các bước soạn một bài trình chiếu, các phần mềm thông dụng, cách chuyển đổi các loại phông chữ, cách sử dụng một số phương tiện như máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh, cách thiết kế bài kiểm tra,…

  – Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để trao đổi về kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

  – Định hướng cho giáo viên luôn có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT hiệu quả, bộ phận chuyên môn nghiên cứu chọn lọc photo phát cho giáo viên để trao đổi trong sinh hoạt chuyên môn hoặc chuyển lên hòm thư điện tử dùng chung của nhà trường (bằng cách làm này nhà trường đã có nhiều tài liệu hay, dễ thực hành cho giáo viên sử dụng như: tài liệu hướng dẫn soạn giáo án powerpoint, hướng dẫn sử dụng máy chiếu, hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử e- Learning,…)

  – Động viên giáo viên tích cực tự học, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng chia sẻ, luôn cầu thị tiến bộ, thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp; chuyên môn nhà trường phải là bộ phận kết nối, là trung tâm tạo ra một môi trường học hỏi chuyên môn tích cực.

  – Tích cực tham gia các cuộc thi ứng dụng CNTT do ngành tổ chức. Bởi vì khi tham gia bất cứ cuộc thi nào yêu cầu sản phẩm cũng đòi hỏi người tham gia cuộc thi phải có sự đầu tư nhiều hơn về thời gian, công sức, chất xám và cả việc phải học hỏi ở những người giỏi hơn. Như vậy, vô hình chung cả việc rèn kỹ năng, tự học và học hỏi đồng nghiệp đều được đẩy mạnh.

  Để làm được điều đó, Ban giám hiệu đặc biệt là phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn phải luôn quan tâm sâu sát, đi đầu gương mẫu, cùng học hỏi- cùng làm với giáo viên thì mới hiểu được họ yếu ở điểm nào, gặp khó khăn ở khâu nào, cần giúp đỡ gì. Nói đi đôi với làm luôn được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để thúc đẩy phong trào phát triển.

  2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

  – Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp cùng với sự tích cực tham mưu của nhà trường, đến nay tình trạng cơ sở vật chất về tin học và công nghệ thông tin của nhà trường đã được cải thiện đáng kể.

  – Nhà trường luôn cố gắng bố trí sắp xếp khoa học để khai thác hiệu quả và sử dụng tối đa số trang thiết bị hiện có.

  + Bố trí thời khóa biểu lệch ca, lệch tiết để 8 lớp đều được học tin học.

  + Bố trí các phòng làm việc của BGH, phòng chờ của giáo viên, phòng thư viện đều có kết nối Internet để cán bộ, giáo viên được truy cập Internet thường xuyên;

  + Các máy chiếu đều được lắp đặt cố định trên lớp học, tiện cho giáo viên sử dụng;

  + Hoàn thành kết nối Internet tốc độ cao;

  + Khuyến khích cán bộ giáo viên trong nhà trường kết nối Internet theo chương trình khuyến mại dành riêng cho ngành giáo dục;

  – Song song với việc khai thác sử dụng, nhà trường luôn chú trọng khâu quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị như: giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, thường xuyên bảo dưỡng, quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho người sử dụng với phương châm ” giữ tốt- dùng bền” nhằm khai thác tối đa, có hiệu quả trang thiết bị được cung cấp.

  3. Các hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học

  – Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh, giáo viên tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì chỉ được học trong môn Tin học. Mỗi giáo viên dạy trung bình ít nhất 1 tiết có ứng dụng CNTT/ tháng, hàng tháng cán bộ phụ trách thiết bị báo cáo tổng hợp số tiết dạy học có ứng dụng CNTT của mỗi giáo viên. Chuyên môn nhà trường chú trọng dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm và tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi về cách ứng dụng CNTT một cách chọn lọc, phù hợp với đối tượng, nhằm phát huy có hiệu quả tác dụng của phương tiện, tránh lạm dụng quá mức.

  Các hình thức sử dụng hiệu quả được nhiều giáo viên sử dụng là: Dạy trình chiếu với cách thiết kế các sile về hình thức gần giống với bảng truyền thống (màu sắc, cách chia bảng, cách trình bày đầu bài, đề mục,…); sử dụng máy chiếu như là phương tiện hỗ trợ cung cấp kênh hình với nhiều hình ảnh sinh động, âm thanh, video mà không phải mang vác nhiều tranh ảnh, bảng phụ, máy móc thiết bị khác; CNTT với nhiều phần mềm tiện ích là công cụ hỗ trợ đắc lực cho GV trong công tác soạn bài, quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh… được tiện lợi và nhanh chóng.

  – Tham gia lập và sử dụng “nguồn học liệu mở” về đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo trên website của Bộ, Sở và các trường bạn, tài nguyên dùng chung trên website của trường.

  – Đẩy mạnh việc khai thác tài nguyên trên mạng Internet phục vụ công tác quản lý và giảng dạy của CBGV thông qua bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp địa chỉ hoặc mở liên kết với trang web của trường.

  – Tăng cường việc khai thác sử dụng hệ thống thư điện tử để tăng tiện ích, hiệu quả trong trao đổi cập nhật thông tin. Yêu cầu mỗi cán bộ giáo viên lập và đăng ký một địa chỉ mail cố định với nhà trường.

  – Trường đã mở 02 lớp tập huấn sử dụng các phần mềm hỗ trợ soạn giảng và kỹ thuật thiết kế bài giảng e-Learning cho 18 cán bộ giáo viên, đồng thời thường xuyên giới thiệu các phần mềm hỗ trợ soạn giảng trong mục “tài nguyên” tại trang web của trường.

  – Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning” do Sở tổ chức. Để việc tham gia có chất lượng, nhà trường lên kế hoạch cụ thể từ khâu chọn cử giáo viên, tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, động viên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo viên dự thi.

  – Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia thi giờ dạy có ứng dụng CNTT lần thứ nhất do Sở tổ chức;

  – Tổ chức nhiều hình thức dạy tin học cho học sinh như dạy chính khóa ở các lớp THPT, dạy học tự chọn ở tất cả các lớp THCS.

  – Đoàn thanh niên còn sử dụng máy chiếu để tổ chức chiếu phim cho học sinh vào các tối thứ 7 hàng tuần.

  III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  Cái được đầu tiên phải kể đến đó chính là giáo viên đã có sự chuyển đổi về nhận thức, từ quy định (mang tính áp đặt) lúc ban đầu sang tâm thế thích thú với bài giảng ứng dụng CNTT. Từ yêu thích đến chủ động học hỏi cho nên kỹ năng soạn giảng các tiết có ứng dụng CNTT của giáo viên không ngừng được nâng lên, chất lượng bài dạy cũng tốt hơn, hấp dẫn với học sinh hơn.

  – Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường có chứng chỉ Tin học văn phòng từ trình độ A trở lên và đều soạn bài bằng máy vi tính; 17/23 giáo viên biết sử dụng kỹ thuật trình chiếu hỗ trợ giảng dạy, sử dụng các phần mềm dạy học bộ môn, các tư liệu điện tử,…

  – Tổng số tiết ứng dụng CNTT trong học kì I là 165 tiết/ 17 giáo viên;

  – Thành lập được thư viện đề thi với tất cả các môn;

  – Trường xây dựng trang web riêng tại địa chỉ chúng tôi 100% cán bộ giáo viên biết khai thác thông tin trên website của ngành.

  – Trường đạt giải Nhất toàn đoàn trong cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e- Learning cấp tỉnh lần thứ Nhất với 01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Khuyến khích. Nhà trường tiếp tục chọn cử 03 CBGV tham gia gửi bài dự thi ở cấp Bộ, kết quả 02 CBGV đạt giải (trong tổng số 3 giải của toàn tỉnh), 01 GV được nhận quà tặng của Ban tổ chức, góp phần đưa đoàn Điện Biên xếp thứ 7 trong tổng số 27 tỉnh thành cả nước tham dự cuộc thi.

  IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

  Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học và kỹ năng ứng dụng CNTT cho toàn thể giáo viên.

  Tham mưu đầu tư mua sắm thêm máy tính để có 02 phòng học Tin học cho học sinh.

  Hoàn thiện và nộp các sản phẩm tham gia cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e- Learning cấp tỉnh lần thứ II.

  Tổ chức thi giảng dạy có ứng dụng CNTT cấp trường và chọn cử giáo viên dự thi cấp tỉnh lần thứ Nhất.

  Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy: sử dụng các phần mềm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, soạn giảng bài giảng điện tử, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên trên internet,…

  Phát huy hiệu quả của thông tin liên lạc qua email, mạng internet.

  Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp trường về ứng dụng CNTT trong dạy học.

  V. KẾT LUẬN

  Vạn sự khởi đầu nan, ứng dụng CNTT vào giảng dạy ban đầu là một bài toán khó với giáo viên, nhưng qua một thời gian không dài, chủ trương này đã cho thấy hiệu quả tích cực khi CNTT mang lại cho cả thầy và trò không gian mới nhiều hứng thú trong lớp học. Với sự hỗ trợ của máy tính và một số phần mềm dạy học cùng các thiết bị đi kèm, giáo viên có thể tổ chức tiết học một cách sinh động, các bài giảng không chỉ mang hơi thở cuộc sống hiện đại gần gũi hơn với học sinh mà còn giúp cả người dạy và người học được tiếp xúc với các phương tiện hiện đại, làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình.

  Việc ứng dụng CNTT vào dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học là một công việc khó khăn, lâu dài, đòi hỏi rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và năng lực của đội ngũ giáo viên. Do đó, để đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong dạy học có hiệu quả cần có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của các cấp, sự chỉ đạo sâu sát của ngành, sự vào cuộc thực sự của mỗi nhà trường và đặc biệt là sự nhiệt tình, nỗ lực học hỏi, rút kinh nghiệm của bản thân mỗi giáo viên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Tham Luận Tổng Kết Và Cách Viết Báo Cáo Tham Luận Tổng Kết
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hiệu Quả
 • Cách Viết Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Và Mẫu Chi Tiết
 • Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Trực Tiếp Theo Thông Tư 200
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
 • Tham Luận Là Gì? Cách Viết Bài Tham Luận Đúng Chuẩn Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Thực Tập Marketing Hay, Ấn Tượng Nhất
 • 6 Bước Đơn Giản Để Viết Một Bản Báo Cáo Hoàn Hảo, Nhân Viên Nhà Hàng
 • Quy Định Viết Báo Cáo Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở
 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thực Tập Chính Xác Và Nhanh Chóng Nhất Để Đạt Điểm 10
 • Báo Cáo Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo
 • Tham luận là một dạng văn bản có tính nghị luận đề cập tới những vấn đề mang tính xã hội, chính trị…. Đề tài tham luận thường là những vấn đề chuyên môn, lĩnh vực sâu rộng. Trong bài tham luận mọi vấn đề của đề tài sẽ được đưa ra phân tích điểm mạnh yếu để có biện pháp thích hợp cải thiện cái tiêu cực phát huy tích cực.

  Bài tham luận mang tính chính trị, chuyên sâu cao có thể sử dụng như bản báo cáo. Một số khác thì được sử dụng khi bàn luận trình bày về vấn đề trước hội đồng. Như vậy, chúng ta có thể hiểu tham luận là văn bản nghị luận nhằm mục đích làm rõ vấn đề và đưa ra giải pháp khắc phục cho những thiếu sót của vấn đề đó. Một bài tham luận cần đảm bảo đầy đủ các đặc điểm:

  2. Một số lưu ý khi viết một bài tham luận

  Một bài tham luận có tính nghị luận và thực tiễn cao nên được gán cho nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Để làm nổi bật hết những nét chính của bài tham luận, các bạn cần có nguồn thông tin chính xác và đầy đủ.

  Vậy lưu ý khi trình bày một bài tham luận là gì?

  • Đề tài tham luận rõ ràng cụ thể giúp cho người đọc nắm bắt được nội dung mà các bạn muốn truyền tải.
  • Các bạn nên phân tích chi tiết cụ thể từng vấn đề trong bài tham luận bởi đây là bước quan trọng để đánh giá nhận xét mức độ tích cực hay tiêu cực của vấn đề được đưa ra bàn luận.
  • Mỗi vấn đề đặt ra đều có ưu điểm nhược điểm riêng. Các bạn cần phân tách ưu điểm ra để tiếp tục phát huy còn nhược điểm thì tìm biện pháp khắc phục. Một số trường hợp, có thể so sánh cân nhắc giữa ưu điểm và khuyết điểm để chọn ra giải pháp tốt nhất.
  • Cuối cùng một bài tham luận đầy đủ cần có phần kết luận tóm gọn những mục đích đề tài hướng tới. Đi theo lời kết là câu cảm ơn mà các bạn dành đến độc giả đã quan tâm.

  Tham luận là gì? là loại văn bản được sử dụng rộng rãi phổ biến trong các lĩnh vực đời sống. Một bài tham luận thường khai thác vấn đề chuyên sâu và phải đảm bảo bố cục theo quy định.

  Thông thường, lời văn của các văn bản nghị luận mang tính chính trị, xã hội hay khoa học sẽ rất cứng nhắc. Để tránh sự nhàm chán của thể loại văn nghị luận, các bạn nên chú ý và làm mới nó hơn khi có thể. Một bài tham luận nếu đạt yêu cầu về bố cục nội dung mà được bạn quan tâm chỉnh sửa cho câu văn mượt mà thì sẽ vô cùng tuyệt vời.

  Nhờ lời văn truyền cảm và câu văn dễ đi vào lòng người, bài tham luận viết ra sẽ thu hút sự chú ý của người đọc và khiến họ tò mò tìm hiểu về vấn đề đang được bàn luận. Đây mới thật sự là cái hay và nghĩa mà một bài tham luận cần đạt đến.

  Hãy thay đổi lối văn cứng nhắc và kết hợp hài hoà câu chữ, bạn đảm bảo được tính chân thực mà còn không khiến bài tham luận bị khô khan cứng nhắc.

  4. Những đề tài tham luận nổi bật

  1. Đề tài về những tác hại của xâm nhập mặn đối với cuộc sống sinh hoạt của người dân.
  2. Bàn luận và đưa ra giải pháp xử lý hành vi vi phạm quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông
  3. Đảng và nhà nước chúng ta đã và đang làm gì trước nguy cơ của dịch bệnh.
  4. Nền kinh tế của đất nước đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng và tiềm năng phát triển để vượt qua giai đoạn khó khăn.
  5. Giải pháp cho nông sản bị tồn đọng không xuất khẩu được.
  6. Kịch bản biến đổi khí hậu và những điều chúng ta nên làm cho Trái đất
  7. Những mô hình dịch vụ cần được nâng cao phát triển để giúp đất nước đi lên?
  8. Giải pháp cho ngành du lịch và nền kinh tế du lịch trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu
  9. Xử lý hiện tượng trẻ em bị rối loạn tâm lý giảm thiểu nguy cơ tiêu cực cho xã hội và gia đình.
  10. Cơ cấu và hoạt động của bộ máy nhà nước giúp Việt Nam giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc trên Thế Giới.
  11. Giải pháp cho nông sản mất mùa và ảnh hưởng nghiêm trọng từ thiên tai đến nền nông nghiệp nước nhà.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Một Bài Báo Cáo Tham Luận Chuẩn
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Sinh Viên Khi Làm Luận Văn Tốt Nghiệp
 • Cách Lập Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Thông Tư 200
 • Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ 2022 Tt 200
 • Mẫu Báo Cáo Tóm Tắt Nghiên Cứu Khoa Học Cho Học Sinh Thpt
 • #1 Cách Mời Khách Hàng Tham Dự Hội Thảo Tỉ Lệ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Mời Khách Hàng Tham Dự Hội Thảo Đầy Đủ
 • Cách Mời Người Nổi Tiếng Làm Diễn Giả Cho Hội Nghị Mà Không Phải Trả Tiền
 • Teamx Hcmc Gửi Lời Mời Trở Thành Diễn Giả Chương Trình “open Innovation”
 • Mời Diễn Giả Về “diễn Thật” Cho Sự Kiện Của Bạn?
 • Cách Viết Nội Dung Email Marketing Tăng 23% Tương Tác
 • Trước khi tìm hiểu về cách mời khách hàng tham dự hội thảo hiệu quả thì bạn cần quan tâm đến những vấn đề sau:

  Một buổi hội thảo sẽ xoay quanh một số vấn đề nhất định vì vậy song song với việc xây dựng nội dung thì ban tổ chức cần xác định rõ đối tượng của buổi hội thảo. Đối tượng mà bạn muốn hướng đến là những ai, họ có nghề nghiệp, độ tuổi như thế nào, sở thích, nhu cầu, địa vị….ra sao. Những nội dung mà bạn đã xây dựng liệu có phù hợp với đối tượng đó hay không và họ có thực sự quan tâm đến buổi hội thảo?

  II. Những cách mời khách hàng tham dự hội thảo mang đến thành công

  Khi gọi điện nên chú ý sử dụng tên khách hàng để nói chuyện và cách nói cần thể hiện sự thân thiện, niềm nở, tôn trọng khách hàng. Nội dung cuộc trò chuyện hãy cung cấp những lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được khi tham dự buổi hội thảo để gây sự hứng thú đối với khách hàng.

  Một cuộc hội thảo mới lạ, độc đáo sẽ thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Hãy thay đổi một chút kết cấu chương trình gia tăng kết nối giữa mọi người đang tham dự, tạo nên sự khác biệt thì bạn dễ dàng lôi kéo nhiều người tham dự sự kiện của mình.

  Hy vọng qua những chia sẻ trong bài viết các bạn đã biết cách mời khách hàng tham dự hội thảo đem đến thành công cao nhất. Hãy lựa chọn chúng tôi để tổ chức các buổi hội thảo cho tổ chức của bạn.

  Phonghoinghi.com là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê phòng hội thảo. Chúng tôi chuyên cho thuê phòng hội thảo với hệ thống phòng hội thảo đa dạng, tiện nghi, hiện đại, giá cả hợp lý. Nếu quý khách có nhu cầu về thuê phòng hội thảo xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0901.645.879. Xin trân trọng cảm ơn

  Kết nối với chúng tôi tại Fanpage: https://www.facebook.com/PhongHoiNghi

  --- Bài cũ hơn ---

 • 11 Cách Viết Email Marketing Hiệu Quả Khiến Khách Hàng Phải Khao Khát Mua Hàng.
 • Cách Viết Email Bán Hàng Đỉnh Cao, Giúp “thôi Miên” Người Đọc
 • Soạn Bài Luyện Tập Cách Viết Đơn Và Sửa Lỗi Lớp 6 Hay Nhất Đầy Đủ
 • Cách Học Tốt Môn Toán Ở Lớp 6
 • Cách Viết Email Công Việc Khi Làm Việc Tại Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Cách Mời Khách Hàng Tham Dự Hội Thảo Đầy Đủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Mời Người Nổi Tiếng Làm Diễn Giả Cho Hội Nghị Mà Không Phải Trả Tiền
 • Teamx Hcmc Gửi Lời Mời Trở Thành Diễn Giả Chương Trình “open Innovation”
 • Mời Diễn Giả Về “diễn Thật” Cho Sự Kiện Của Bạn?
 • Cách Viết Nội Dung Email Marketing Tăng 23% Tương Tác
 • Cách Viết Tiêu Đề Email Marketing Hay Gây Chú Ý Khách Hàng
 • Trước thời gian tìm hiểu về cách mời người sử dụng tham dự hội thảo hiệu quả thì bạn cần quan tâm đến những lỗi lo sau:

  1. Chọn lựa đúng nhu cầu của người tiêu dùng mà bạn sẽ mời dự hội thảo

  Trên cơ sở xác định chuẩn xác nhu cầu của khách mời, hiểu sâu những gì họ đang cần và mơ ước , có khả năng thỏa mãn các nhu cầu của họ. Vậy thì bạn sẽ tìm được bí quyết mời người tiêu dùng tham dự hội thảo đơn giản và hiệu quả hơn.

  2. Thông tin của buổi hội thảo

  Bất kì một cuộc hội thảo nào cũng hướng tới một lỗi lo chủ đạo, một thông tin chính để bàn bạc với khách hàng. B í quyết mời khách hàng tham dự hội thảo hiệu quả đó là cần truyền đạt các nội dung tại buổi hội thảo một cách chân thực, đáng tin tưởng nhất. Như vậy tổ chức của bạn sẽ xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng , các buổi hội thảo khác của tổ chức sẽ nhận được sự quan tâm, tham dự của đông đảo người tiêu dùng.

  Việc triển khai các chương trình ưu đãi; hoặc tặng quà trong chương trình hội nghị là cách để các doanh nghiệp bảo hiểm thu hút được khách hàng đến với sự kiện.

  Đây là cách thức đánh vào tâm lý tò mò; mong muốn được hưởng ưu đãi hoặc quà tặng của người dân. Đã được rất nhiều đơn vị áp dụng và rất thành công

  II. Các bí quyết mời người tiêu dùng tham dự hội thảo đem đến thành công

  1. Mời khách hàng bằng các cơ chế liên hệ phổ biến

  Cách mời người sử dụng tham dự hội thảo chủ yếu đuối hiện nay mà chúng ta ứng dụng đó là gọi di động trực tiếp, gửi tin nhắn, gởi email, gởi thiệp mời…Trong số những cách thức liên lạc trên để đảm hiệu quả cao nhất nên gọi dế yêu trực tiếp để mời khách hàng. X ác nhận họ có tham dự hay không.

  2. Gia tăng giới thiệu trên những mạng xã hội, truyền thông

  Ngày nay kênh social có khả năng nói là phương tiện giới thiệu có tốc độ nhanh và hiệu quả nhất. Đây chính là nền tảng để đem đến thắng lợi cho cách mời người tiêu dùng tham dự hội thảo. Hãy đăng bài đăng tuyên dạy bảo cuộc hội thảo của bạn trên những trang kênh mạng xã hội như Facebook , Twitter…Như vậy bạn sẽ giới thiệu được phổ biến nhất sự kiện của tổ chức mình và mang đến hiệu ứng cực kỳ khả quan. Ngoài ra những diễn đàn, blog cộng đồng Trực tuyến cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc truyền bá buổi hội thảo tại cộng động.

  3. Mời khách mời có tiếng tham dự hội thảo

  5. Xây dựng ý tưởng sáng sủa xây dựng, khi tổ chức hội thảo

  Một cuộc hội thảo mới mẻ, độc đáo có thể mang lại sự thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Hãy điều chỉnh một tí kết cấu chương trình gia tăng liên kết chặt chẽ giữa toàn bộ mọi người đang tham dự. Xây dựng nên sự không giống nhau thì bạn giản đơn lôi kéo nhiều người tham dự sự khiếu nại của mình.

  6. Tạo điều kiện mở mênh mông mối quan hệ cho người tiêu dùng tham dự

  Lan Anh- tổng hợp

  Nguồn: phonghoitruong.com.vn/cybershow.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 Cách Mời Khách Hàng Tham Dự Hội Thảo Tỉ Lệ
 • 11 Cách Viết Email Marketing Hiệu Quả Khiến Khách Hàng Phải Khao Khát Mua Hàng.
 • Cách Viết Email Bán Hàng Đỉnh Cao, Giúp “thôi Miên” Người Đọc
 • Soạn Bài Luyện Tập Cách Viết Đơn Và Sửa Lỗi Lớp 6 Hay Nhất Đầy Đủ
 • Cách Học Tốt Môn Toán Ở Lớp 6
 • Dạy Cách Viết Bài Tham Luận Chuẩn Nhất Theo Chuyên Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Trình Bày Báo Cáo Tham Luận
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đồ Án Tốt Nghiệp Và Đồ Án Môn Học
 • Chia Sẻ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing
 • 13+ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Marketing Hot Nhất Dành Cho Sinh Viên
 • Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Marketing
 • Theo Bách khoa toàn thư Wikipedia: Tham luận là một hình thức văn nghị luận dùng để nêu lên một quan điểm, luận chứng của người viết để cung cấp các thông tin chuyên sâu về một lĩnh vực tự nhiên hoặc xã hội, đưa ra các yêu cầu, kiến nghị, giải pháp để phân tích, bổ sung hay phản bác một vấn đề nào đó và thường dùng trình bày trước một hội thảo hay hội nghị. Tham luận có thể được trình bày dưới dạng báo cáo tham luận và thường dung lượng không quá dài so với các báo cáo hay các bài nghị luận, chuyên khảo khác.

  Tính phản biện: Vì tham luận nêu lên quan điểm của người viết nên trong bài tham luận luôn có những ký kiến đồng tình hay phản bác về một vấn đề nào đó, cách giải quyết hiện tại hay đồng tình hoặc không đồng tình trước những ưu điểm, khuyết điểm nào đó.

  Tính đề xuất: Trong bài tham luận, khi tham gia vào một vấn đề nào đó, tác giả ngoài có ý kiến riêng của mình phải nêu được những đề xuất, giải pháp, phương pháp để giải quyết những vấn đề mình đưa ra. Tham luận thường có dẫn chứng cụ thể minh chứng cho thành công khi áp dụng những giải pháp đã đưa ra nhằm thuyết phục người nghe.

  Nói chung, những đặc điểm này trong tham luận có thể không tách rời mà lồng ghép vào nhau, bổ sung lẫn nhau.

  Vị trí/ Vai trò/ Ý nghĩa/ Tầm quan trọng của vấn đề được nêu ra

  II. Thực trạng của vấn đề

  Thuận lợi, khó khăn/ Ưu điểm, hạn chế

  Nguyên nhân của thực trạng

  III. Giải pháp

  Trình bày những giải pháp đã thực hiện đem lại hiệu quả cao hoặc những ý tưởng sáng tạo có thể chưa thực hiện nhưng thuyết phục được người nghe về tính hiệu quả của nó. Bài tham luận nên trình bày rõ ràng từng giải pháp hoặc theo hệ thống nhóm giải pháp (kiểu một là, hai là,…); không nên trình bày dàn trải, người nghe khó nắm bắt.

  Có thể trình bày giải pháp đến đâu, nêu dẫn chứng hiệu quả/kết quả đến đó hoặc chỉ trình bày giải pháp còn phần kết quả sẽ chuyển sang mục sau.

  Những kết quả nổi bật đã đạt được nhờ thực hiện các giải pháp nêu ở trên (minh chứng cho tính hiệu quả của giải pháp).

  V. Bài học kinh nghiệm

  Từ những giải pháp đã thực hiện đem lại hiệu quả được đưa ra trong bài tham luận, viết khái quát thành bài học kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao.

  VI. Phương hướng thời gian tới

  Để vấn đề tiếp tục được giải quyết hiệu quả thì những việc cần tập trung làm trong thời gian tiếp theo (tính phát triển).

  VII. Kết luận vấn đề

  – Khẳng định tính cần thiết của vấn đề đặt ra, hiệu quả/ tính khả thi của các giải pháp nêu ra.

  – Đề xuất, kiến nghị (nếu có) để vấn đề nêu ra được quan tâm, giải quyết hiệu quả hơn.

  1. Khóa học Marketing online : Tư duy và công cụ Online marketing
  2. Khóa học SEO
  3. Khóa học Facebook

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Một Bài Tham Luận Hay
 • Mẫu Báo Cáo Tham Luận Tổng Kết Và Cách Viết Báo Cáo Tham Luận Tổng Kết
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hiệu Quả
 • Cách Viết Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Và Mẫu Chi Tiết
 • Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Trực Tiếp Theo Thông Tư 200
 • Cách Làm Bài Nghị Luận Xã Hội ( Full)

  --- Bài mới hơn ---

 • Môn Ngữ Văn: Viết Bài Nghị Luận Xã Hội
 • Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Như Thế Nào Được Gọi Là Hoàn Chỉnh?
 • Cách Viết Bài Luận Thu Hút Vào Các Trường Hàng Đầu Nước Mỹ
 • 100 Chủ Đề Bài Luận Thuyết Phục
 • Luyện Viết Tiếng Pháp Thôi!
 • Bí kíp làm phần Nghị luận xã hội đạt điểm tuyệt đối trong đề thi Ngữ văn

  Phần 1 : LÍ THUYẾT NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

  NGHỊ LUẬN VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

  • Đây là dạng đề nào?
  • Đề đặt ra vấn đề gì cần giải quyết?

  Có thể viết lại rõ ràng luận đề ra giấy.

  Có 2 dạng đề:

  • Đề nổi, học sinh dễ dàng nhận ra và gạch dưới luận đề trong đề bài.
  • Đề chìm, học sinh cần đọc kĩ đề bài, dựa vày ý nghĩa câu nói, câu chuyện , văn bản được trích dẫn mà xác định luận đề.

  Ví dụ minh hoạ:

  Dạng đề trong đó tư tương đạo lí được nói đến một cách trực tiếp.

  Ví dụ : bàn về sự tự tin, lòng tự trọng của con người trong cuộc sống, tinh thần tự hào dân tộc …

  Dạng đề trong đó tưởng đạo lí được nói tới một cách gián tiếp.

  Ví dụ 1:

  Đề bài : ” Sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm cho chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết” (B.Babbles)

  Hãy trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên

  Hướng dẫn phân tích đề : Ý kiến trên có các từ khoá trọng tâm cần giải thích :

  • “Sứ mạng” : Vai trò lớn lao, cao cả của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái.
  • “Người mẹ”: Người sinh ra con cái , rộng hơn đó chính là mái ấm gia đình.
  • ” Chỗ dựa cho con cái”: nơi che chở , yêu thương , là nơi con cái có thể nương tựa.

  NGHỊ LUẬN VỀ HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

  KHÁI QUÁT

  Để làm bài văn nghị luận đạt điểm cao, trước hết học sinh cần nhận diện rõ đề thuộc kiểu bài nào để có cách làm bài phù hợp. Kiểu bài nghị luận về hiện tượng đời sống thường đề cập đến những vấn đề của đời sống xã hội, những hiện tượng nổi bật, tạo được sự chú ý và có tác động đến đời sống con người, những vấn đề chính trị, tư tưởng, văn hoá, đạo đức,…

  Yêu cầu của kiểu bài này là học sinh cần làm rõ hiện tượng đời sống ( qua việc miêu tả, phân tích nguyên nhân, các khía cạnh của hiện tượng…) từ đó thể hiện thái độ đánh giá của bản thân cũng như đề xuất ý kiến, giải pháp trước hiện tượng đời sống. Học sinh cần có cách viết linh hoạt theo yêu cầu của đề bài, tránh làm bài máy móc hoặc chung chung. Ngoài việc trang bị cho mình những kỹ năng làm bài, học sinh cần tích lũy những vốn hiểu biết thực tế về đời sống xã hội. Thời gian gần đây, đề Nghị luận xã hội thường đề cập đến những vấn đề thời sự nổi bật trong năm, Ví dụ :

  +Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

  + Ô nhiễm môi trường, sự nóng lên của trái đất, nạn phá rừng, thiên tai lũ lụt…

  + Bạo hành gia đình, bạo lực học đường, tai nạn giao thông…

  + Tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, hiện tượng chảy máu chất xám…

  + Phong trào tiếp sức mùa thi, giúp đỡ đồng bào lũ lụt, tấm gương người tốt, việc tốt, nếp sống đẹp…

  Các bước làm bài :

  Bước 1: Miêu tả hiện tượng được đề cập đến trong bài.

  + Giải thích ( nếu trong đề bài có khái niệm, thuật ngữ hoặc các ẩn dụ, hoán dụ, so sánh…)cần làm rõ để đưa ra vấn đề bàn luận.

  Ví dụ : giải thích thế nào là ô nhiễm môi trường? thế nào là bệnh vô cảm?…

  + Chỉ ra thực trạng ( biểu hiện của thực trạng)

  Bước 2: Phân tích tác hại, các mặt đúng – sai, lợi – hại của vấn đề.

  • Phân tích tác dụng của vấn đề nếu là hiện tượng tích cực.
  • Phân tích tác hại của vấn đề nếu là hiện tượng tiêu cực.
  • Phân tích cả hai mặt tích cực và hạn chế nếu đề có cả hai mặt.

  Tác hại :

  • Đối với mỗi cá nhân ( anh hưởng sức khoẻ, kinh tế, danh dự, hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tâm lí….)
  • Đối với cộng đồng, xã hội
  • Đối với môi trường

  Bước 3: Chỉ ra nguyên nhân ( khách quan và chủ quan)

  • Khách quan : Do môi trường xung quanh, do trào lưu, do gia đình, nhà trường, do các nhân tố bên ngoài tác động,…
  • Chủ quan: Do ý thức , tâm lí, tính cách, ….của mỗi người
  • Nguyên nhân khách quan: Bệnh ảo tưởng đối với một bộ phận người trẻ là có nguyên nhân. Trước tiên, đó là tác dụng ngược của mạng xã hội
  • Nguyên nhân chủ quan:

  Nguyên nhân tâm lý: Nhiều bạn trẻ thích thể hiện bản thân , hành vi của họ là để bù đắp cho sự thiếu tự tin ngoài thực tế. Nói cách khác, họ muốn được yêu thương, ngưỡng mộ, chấp nhận thông qua việc đăng những ảnh mà họ cho rằng sẽ khiến họ trở nên hấp dẫn hơn, và theo kịp thời đại.

  Suy cho cùng, sống “ảo” là hệ quả của việc sống thiếu bản lĩnh, thói quen mong hưởng thụ nhiều hơn cố gắng.

  Học sinh có thể lấy dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm trên

  Phần 2 : Bộ đề Nghị luận xã hội có đáp án và bài văn mẫu

  Bản quyền bài viết này thuộc về http://vanhay.edu.vn. Mọi hành động sử dụng nội dung web xin vui lòng ghi rõ nguồn

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Cách Viết Truyện Ngắn Và Viết Bài Luận
 • Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Triết Học Ấn Tượng
 • Rèn Luyện Kĩ Năng Về Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Văn Học Lớp 9 Có Hiệu Quả
 • Một Số Kỹ Năng Làm Bài Văn Nghị Luận Văn Học
 • Cách Lập Dàn Ý Cho Bài Luận Tranh Luận Một Vấn Đề
 • Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ
 • Cách Làm Văn Nghị Luận Lớp 12
 • Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Đạt Điểm Cao
 • Gợi Ý Viết Văn Nghị Luận Xã Hội
 • Hướng Dẫn Gửi Mail Cho Khách Hàng
 • Cách làm bài văn nghị luận xã hội lớp 12 dạng đề tổng hợp hay nhất

  Đề bài nghị luận về vấn đề xã hội được rút ra từ một tác phẩm văn học. Mục đích của dạng đề này là kiểm tra kiến thức văn học, kiến thức về đời sống của học sinh. Từ một vấn đề xuất phát trong tác phẩm, học sinh cần bàn bạc rộng về vấn đề đó.

  Trong đề thi, teen 2K1 có thể gặp kiểu bài nghị luận về vấn đề xã hội trong tác phẩm đã được học hoặc chưa được học.

  Thông thường các tác phẩm văn học là bài thơ ngắn, câu truyện ngắn có nhiều ý nghĩa.

  Nội dung đề tài hướng đến là các vấn đề xã hội sâu sắc. Các vấn đề hay gặp như: Lòng yêu nước, ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống, trách nhiệm sống của giới trẻ trong xã hội hiện tại…

  Các bước làm bài

  Cũng tương tự như cấu trúc bài văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí hay hiện tương đời sống, cấu trúc của bài văn nghị luận về vấn đề xã hội rút ra từ tác phẩm văn học cũng gồm 3 phần: Mở- thân- kết.

  1. Mở bài:

  – Dẫn dắt- giới thiệu về vấn đề từ tác phẩm văn học đã đặt ra trong đề bài.

  – Nêu vấn đề xã hội

  Từ tác phẩm văn học đặt ra vấn đề xã hội cần bàn bạc.

  2. Thân bài: – Giải thích vấn đề cần bàn bạc

  Trước hết teen 2K1 cần tóm tắc nội dung tác phẩm văn học.

  Lưu ý: Phần tóm tắt tác phẩm, nêu ý nghĩa sẽ chiếm khoảng 30% nội dung bài.

  – Bàn luận về vấn đề xã hội rút ra từ tác phẩm văn học.

  Đây là phần trọng tâm của bài. Ở phần này học sinh cần chú ý vấn đề chúng ta cần bàn bạc rơi vào bàn về một tư tưởng đạo lí hay hiện tượng đời sống.

  Tùy vào từng trường hợp mà chúng ta triển khai cho hợp lí.

  – Bài học về nhận thức, hành động

  Học sinh đưa ra bài học nhận thức đúng với vấn đề xã hội đang bàn luận.

  Sau đó rút ra bài học về hành động cho bản thân. Ở phần này các em cần nêu cụ thể hành động. Đừng chỉ đưa chung chung. Như vậy các em sẽ không đạt được điểm tối đa.

  3. Kết bài:

  – Kết thúc vấn đề

  Từ vấn đề xã hội rút ra từ tác phẩm văn học khẳng định vấn đề trong đề thi.

  Luyện cách làm bài văn nghị luận xã hội lớp 12 dạng đề tổng hợp với một số đề

  Một số đề văn nghị luận dạng đề tổng hợp

  Đề 1:

  Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có câu :”Không thầy đố mày làm nên”.

  Qua câu tục ngữ trên anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về vai trò của người thầy trong xã hội hiện tại.

  Đề 2:

  Bàn luận về cách nhìn nhận cuộc sống, con người trong xã hội qua “tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa”.

  Đề 3:

  Trong tác phẩm “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, nhân vật Trương Ba đã bày tỏ quan niệm sống qua câu “Không thể bên ngoài một đằng, bên trọng một nẻo được”. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về quan niệm trên.

  Không chỉ có cách làm bài văn nghị luận xã hội lớp 12 dạng đề tổng hợp, sách luyện thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn này còn có hướng dẫn chi tiết làm tất cả các dạng bài trong đề thi.

  Năm 2022, các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học FPT đủ điều kiện xét tuyển nếu đạt một trong các tiêu chí sau:

  1. Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT

  2. Điểm các môn thi trong kỳ thi THPT 2022 thuộc Top50 THPT toàn quốc (theo số liệu Đại học FPT tổng hợp và công bố sau kỳ thi THPT 2022) và điểm theo khối xét tuyển đạt từ trung bình trở lên (15/30 điểm)

  3. Điểm học bạ thuộc Top50 THPT toàn quốc

  4. Đã tốt nghiệp Đại học

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Của Một Luận Văn Tốt Nghiệp
 • Hướng Dẫn Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Hoàn Chỉnh
 • Cách Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Hoàn Chỉnh Chi Tiết
 • Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Tế
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đề Cương Nghiên Cứu Khoa Học Chi Tiết Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100