Cách Viết Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên

--- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường
 • Báo Cáo Giám Sát Chất Lượng Môi Trường
 • Tự Viết Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Hướng Dẫn Tự Làm Báo Cáo Giám Sát Môi Trường
 • Giám sát Đảng viên là hoạt động nội bộ của Đảng, tuân thủ theo các nguyên tắc và thủ tục về công tác xây dựng Đảng. Ban giám sát được phân công sẽ giám sát các tổ chức Đảng và Đảng viên về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết và chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

  Báo cáo giám sát Đảng viên

  Là báo cáo kết quả giám sát Đảng viên hay tổ chức Đảng của Ban giám sát được phân công.

  BÁO CÁO

  Kết quả giám sát Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với

  Đồng chí:

  Chức vụ:

  Đơn vị:

  Thực hiện kế hoạch giám sát khi có dấu hiệu vi phạm đối với ………………………………..nội dung giám sát sau:

  (Phần này ghi từng nội dung giám sát theo kế hoạch đã đề ra). Qua quá trình giám sát và theo dõi, Ban giám sát xin báo cáo kết quả như sau: I. Sơ yếu lý lịch đảng viên được giám sát

  – Họ và tên: – Bí danh:

  – Ngày, tháng, năm sinh:

  – Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

  – Dân tộc:

  – Trình độ văn hóa: – Trình độ chuyên môn:

  – Trình độ chính trị:

  – Ngày vào Đảng – Ngày chính thức:

  – Tóm tắt quá trình công tác:

  – Khen thưởng:

  – Kỷ luật:

  III. Nhận xét và đề nghị

  Đối chiếu với nội dung giám sát để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm (nếu có) theo nội dung giám sát.

  Qua kết quả theo dõi và giám sát, Ban giám sát và tổ chức Đảng đề nghị đối tượng được giám sát thực hiện đúng quy định, khi cần thiết có thể nhắc nhở ngay, chủ động phòng ngừa vi phạm có thể xảy ra.

  T/M BAN GIÁM SÁT

  Báo cáo giám sát Đảng viên này sẽ thể hiện đầy đủ các vấn đề được giám sát và được xem là có dấu hiệu vi phạm hoặc không tuân theo quy định về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết và chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của Đảng viên hay tổ chức Đảng. Bạn có thể thông qua Báo cáo để đánh giá năng lực Đảng viên và tổ chức Đảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Tiết Bản Tự Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành 2022
 • Báo Cáo Giải Trình Công Tác Kiểm Tra Đảng Năm 2022
 • Học Cách Làm Báo Cáo Tài Chính Trên Excel Bằng Hóa Đơn Đỏ
 • Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Chi Tiết Trên Excel Từ A Đến Z
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Khách Sạn
 • Mẫu Báo Cáo Giám Sát

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Của Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 • Hướng Dẫn Viết Kết Quả Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12
 • Mẫu Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm Cho Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh
 • Bảo Trì Pccc Uy Tín Chi Phí Thấp
 • Bản Cam Kết Về Trật Tự An Toàn Giao Thông Và Phong Trào 5 Không Ở Tại Trường Thcs Thị Trấn Đông Triều
 •  

  BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2022

    .

  Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

  1. Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.
  2. Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

  XEM NGAY

  Giám sát thi công là việc giám sát kiểm soát và đảm bảo chất lượng thi công(QAQC), cộng với kiểm soát an toàn, tiến độ, vệ sinh và môi trường. Lợi ích chủ yếu của Giám Sát Thi Công là gì?

  Download Mẫu báo cáo giám sát

  Mật khẩu : Cuối bài viết

  Hosoxaydung.com xin gửi tới các bạn Biểu mẫu Báo cáo giám sát

  MẪU SỐ 7a

  TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

  TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————–

  (Địa danh), ngày    tháng     năm

   

  BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

   (Tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

  I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:

  1. Đơn vị thi công:

  2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ………..

  3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:

  4. Khối lượng đã thi công:

  TT

  Hạng mục công việc

  Đơn vị tính

  Khối lượng

  Ghi chú

  Thiết kế KT-DT được duyệt

  Thực tế thi công

  1

  2

  3

  5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

  (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)

  6. Tổ chức thực hiện:

  II. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:

  (Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công)

  III. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN KIỂM TRA:

  (Nhận xét và đánh giá về việc kiểm tra, thẩm định của cơ quan thực hiện kiểm tra)

  IV. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM ĐỊA CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:

  – Tình hình giám sát và kiểm tra tiến độ thi công của Chủ đầu tư đối với đơn vị thi công, đơn vị thực hiện kiểm tra, thẩm định.

  – Tình hình kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thi công:

  + Cấp tổ sản xuất:

  + Cấp đơn vị thi công:

  – Tình hình kiểm tra, thẩm định của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  V. TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

  1. Cơ sở pháp lý để thẩm định:

  – Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

  – Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

  2. Thành phần thẩm định: (nêu rõ họ, tên và chức vụ các thành viên thẩm định)

  3. Thời gian thẩm định: từ ngày …/…./….. đến ngày …/…/……

  4. Nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình).

  5. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình).

  V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

  – Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: ……..

  – Nhận xét về khối lượng của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  – Vế chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

  – Nhận xét về chất lượng của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  – (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

  – Đề nghị cơ quan quyết định đầu tư (tên cơ quan quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

  THỦ TRƯỞNG

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Câu hỏi : Nhà máy Chitwing Việt Nam

  Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

   

  BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2022

    .

  Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

  1. Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.
  2. Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

  XEM NGAY

  Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

  Bạn không biếtnhư thế nào ?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Cách Làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Tháng Quý 2022
 • Xác Nhận Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đơn Giản
 • False Invoice Amount In Words, Taxes, Unit Price …
 • Hóa Đơn Điện Tử English ⋆ Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Eiv
 • Báo Cáo Giám Sát Chất Lượng Môi Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Tự Viết Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Hướng Dẫn Tự Làm Báo Cáo Giám Sát Môi Trường
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ Tỉnh Tây Ninh
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần Chuẩn Nhất
 • Cách Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần Chuẩn Nhất
 • Theo hướng dẫn của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định: Tất cả các doanh nghiệp phải lập báo cáo giám sát môi trường nhằm giám sát các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành của dự án.

  I. Đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường

  Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh tập trung cần lập Báo cáo giám sát môi trường.

  II. Căn cứ pháp luật

  + Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014

  + Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  + Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

  III. Hồ sơ cần thiết

  + Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

  + Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

  + Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  + Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt

  + Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

  Tùy theo ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  – Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết): trình nộp cho Sở TNMT, Chi cục BVMT.

  – Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản): trình nộp cho Phòng TNMT.

  – Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp hoặc Khu công nghệ cao có thể nộp thêm 01 bản báo cáo cho Ban quản lý (không bắt buộc).

  Dựa trên Phần Cam kết (Chương 4) trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường mà mỗi Doanh nghiệp có thời gian lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau.

  – Khảo sát, đánh giá sơ bộ về Cơ sở

  – Dựa trên công nghệ sản xuất, đánh giá các nguồn ô nhiễm phát sinh như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại

  – Đánh giá chi tiết từng nguồn ô nhiễm và các loại chất thải phát sinh của mỗi nguồn.

  – Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải theo Quy chuẩn Việt Nam.

  – Dựa trên Quy chuẩn về nước thải, khí thải của Nhà nước, đánh giá kết quả phân tích thực tế tại Cơ sở, nhằm mục đích xác định được chất lượng môi trường hiện hữu.

  – Đưa ra biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiện tại tại Cơ sở, và các biện pháp giảm thiểu trong tương lai (nếu có)

  – Trình nộp cho Cơ quan thẩm quyền.

  VII. Số lượng mẫu khí thải, nước thải cần phải đo đạc

  Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: info@anhthuytech.vn hoặc điện thoại (0287) 3000 581 – (0287) 3000 587.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường
 • Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên
 • Chi Tiết Bản Tự Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành 2022
 • Báo Cáo Giải Trình Công Tác Kiểm Tra Đảng Năm 2022
 • Tự Viết Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tự Làm Báo Cáo Giám Sát Môi Trường
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ Tỉnh Tây Ninh
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần Chuẩn Nhất
 • Cách Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần Chuẩn Nhất
 • Cách Viết Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Hay
 • Là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại Cơ sở và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền (cụ thể là: Chi cục BVMT; Phòng TNMT). Đánh giá chất lượng môi trường ở đây nghĩa là đánh giá một cách tổng quan trên nhiều nguồn phát sinh chất thải như: nước thải, khí thải, chất thải rắn (bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại). Hình thức đánh giá bằng cách đo đạc mẫu khí thải, nước thải, tính toán lượng chất thải rắn phát sinh và tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.

  – Cơ sở sản xuất lớn, nhỏ;

  – Khách sạn, nhà nghỉ;

  – Nhà trọ (từ 10 phòng trở lên);

  – Bệnh viện, phòng khám;

  – Trường học;

  – Nhà hàng lớn, nhỏ;

  – Chung cư;

  – Tòa nhà;

  – Công trình xây dựng;

  – Khu công nghiệp;

  – Khu dân cư;

  – Trung tâm thương mại;

  – Siêu thị.

  – Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết): trình nộp cho Sở TNMT

  – Chi cục BVMT.

  – Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản): trình nộp cho Phòng TNMT.

  – Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp hoặc Khu công nghệ cao có thể nộp thêm 01 bản báo cáo cho Ban quản lý (không bắt buộc).

  – Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

  – Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  • Thời hạn nộp Báo cáo giám sát môi trường cho 6 tháng đầu năm: ngày 15/07
  • Thời hạn nộp Báo cáo giám sát môi trường cho 6 tháng cuối năm: ngày 15/01 của năm kế tiếp.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải: 3 tháng/ lần.
  • Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: 1 năm/ lần. (vào Quý đầu tiên của năm kế tiếp)
   Đối với các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong hoặc ngoài Khu/cụm công nghiệp:

  Nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình bảo vệ môi trường tại Doanh nghiệp mà tỉnh Bình Dương đã triển khai hình thức Báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới cho mỗi Cơ sở. Theo Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương, tất cả các Doanh nghiệp có chế độ báo cáo mới như sau:

  + Giám sát môi trường xung quanh: giám sát các thông số ô nhiễm đặc trưng theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành với tần suất 06 tháng/ lần.

  + Giám sát chất thải: giám sát, đo đạc chất thải tại Cơ sở theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành với tần suất 03 tháng/ lần. Thời hạn nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn tỉnh là 01 lần/ năm (cụ thể là vào Quý đầu tiên của năm kế tiếp). Trong đó, nội dung Báo cáo phải đầy đủ kết quả của các đợt quan trắc theo quy định.

   Đối với các Chủ đầu tư Khu/cụm công nghiệp:

  Đối với chủ đầu tư các Khu/cụm công nghiệp, Ủy ban tỉnh có biện pháp quản lý chặt chẽ với tần suất báo cáo giám sát môi trường định kỳ cao hơn, là 02 lần/ năm. Thời hạn nộp báo cáo định kỳ như sau:c.

  + Thời hạn nộp báo cáo định kỳ lần 1: tháng 07 hàng năm;

  + Thời hạn nộp báo cáo định kỳ lần 2: vào tháng 03 của năm sau. Bên cạnh những thay đổi trên, Ủy ban tỉnh với chủ trương giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cho Doanh nghiệp, Sở TNMT tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành phần mềm “báo cáo giám sát môi trường” trực tuyến thông qua website: chúng tôi Do đó, Doanh nghiệp có thể đăng nhập bằng mã số thuế và báo cáo môi trường định kỳ về cho Cơ quan nhà nước. Không làm Báo cáo giám sát môi trường phạt bao nhiêu tiền?

  – Phạt cảnh cáo: 1.000.000VNĐ đến 2.000.000VNĐ

  – Phạt tiền theo Điều 8 & Điều 9, Mục 1, Chương 2 của Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. – Phạt tiền từ 500.000VNĐ đến 200.000.000VNĐ, nặng hơn có thể bị tước giấy phép hoạt động.

  d. Doanh nghiệp chưa có bất cứ giấy tờ nào về môi trường, có thể làm Báo cáo giám sát môi trường không?Trả lời: Có. Doanh nghiệp vẫn tiến hành Báo cáo giám sát môi trường định kỳ bình thường. Doanh nghiệp hoạt động trên bao lâu thì phải làm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ? 6 tháng trở lên.

  e. Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải trong quá trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ bị vượt so với quy định, có bị phạt không?

  9. Những câu hỏi thường gặp:

  a. Cơ sở sản xuất nhỏ có cần phải làm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ không?

  Tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ, nếu đã có sản xuất thì đều bắt buộc làm Báo cáo giám sát môi trường.

  b. Cơ sở sản xuất nhỏ (các tỉnh, trừ Bình Dương) có thể đề nghị Cơ quan nhà nước xem xét làm Báo cáo giám sát môi trường 1 lần/ năm được không? Cơ sở chỉ được làm Báo cáo giám sát môi trường 1 lần/ năm khi đã được Cơ quan nhà nước kiểm tra và cấp phép (hoặc công văn) nêu rõ tần suất báo cáo.

  Trả lời: Có. Mức phạt nêu rõ trong Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

  f. Làm Báo cáo môi trường định kỳ trình nộp cho Cơ quan nào?

  Trả lời: Chi cục Bảo vệ môi trường hoặc Phòng TNMT.

  Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?

  • Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
  • Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
  • Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
  • Giá cả hợp lý
  • Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

  Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Giám Sát Chất Lượng Môi Trường
 • Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường
 • Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên
 • Chi Tiết Bản Tự Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành 2022
 • Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường
 • Báo Cáo Giám Sát Chất Lượng Môi Trường
 • Tự Viết Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Hướng Dẫn Tự Làm Báo Cáo Giám Sát Môi Trường
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ Tỉnh Tây Ninh
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43 là một sản phẩm chắc hẳn không thể thiếu trong bộ hồ sơ bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp, đặc biệt đối với Cơ quan chức năng thì báo cáo giám sát môi trường là công cụ quan trọng để quản lý môi trường tốt hơn. Chúng ta có thể xem báo cáo giám sát môi trường định kỳ như là một người bạn thân thiết đối với Doanh nghiệp bạn vì trong báo cáo giám sát môi trường luôn đưa ra biện pháp giúp ngăn ngừa, giảm thiếu tác nhân gây ô nhiễm môi trường để trình lên Cơ quan chức năng.

  Bạn còn phân vân gì nữa, hãy nhấc điện thoại gọi đến số Hotline: 0938.395.254 và trong vòng 7 ngày, Doanh nghiệp bạn có ngay báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo đúng mẫu thông tư 43/2015/TT-BTNMT . Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh với phương châm làm việc nhanh chóng và hiệu quả luôn cam kết lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ với thủ tục nhanh chóng nhất, chi phí thấp nhất.

  Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ? Mục đích thực hiện là gì ?

  Bắt đầu từ năm 2022 trở đi, hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ sẽ có tên mới là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Hồ sơ báo cáo giám sát được xem là một hình thức để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và định kỳ báo cáo về cơ quan chức năng có thẩm quyền (cụ thể là các Phòng TNMT, các chi cục BVMT). Mục tiêu chính của việc này là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường tại các cơ sở trong thời gian qua từ đó tiến hành đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nơi dự án hoạt động.

  – Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43 chính là kết quả của quá trình giám sát môi trường.

  Các căn cứ pháp lý quy định về việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

  Việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ sẽ có sự tham gia của các loại nghị định, thông tư và luật môi trường như sau:

  – Áp dụng Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/6/2014;

  – Áp dụng nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

  – Thực hiện soạn thảo hồ sơ báo cáo giám sát theo mẫu thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

  – Tham khảo Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh.

  – Tham khảo Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

  Đối tượng, chu kỳ và hồ sơ cần cung cấp thực hiện lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  – Đối tượng phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, cơ sở đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 3, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) và Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường 2014). Là các Cơ sở sản xuất lớn hoặc nhỏ, các Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà trọ (có từ 10 phòng trở lên), các Bệnh viện, Phòng khám, Trường học, các Nhà hàng không phân biệt quy mô lớn nhỏ, chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, khu dân cư, trung tâm thương mại và Siêu thị.

  – Chù kỳ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43:

  + Đối với dự án có quy mô vừa và nhỏ, trước đó đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì tiến hành quan trắc môi trường xung quanh và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo chu kỳ 1 năm 2 lần, định kỳ 6 tháng thực hiện 1 lần.

  + Đối với dự án có quy mô lớn, trước đó đã lập đánh giá tác động môi trường ĐTM thì tiến hành quan trắc môi trường xung quanh và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo chu kỳ 1 năm 4 lần, định kỳ 3 tháng thực hiện 1 lần.

  + Với các dự án kinh doanh tại tỉnh Bình Dương: tiến hành thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường 1 năm 1 lần.

  – Những hồ sơ cần cung cấp khi lập báo cáo giám sát định kỳ:

  + Giấy phép đăng ký kinh doanh dự án

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  + Biên lai tiền điện nước 3 tháng gần nhất

  + Bản vẽ sơ đồ dự án, bản vẽ hệ thống bảo vệ môi trường.

  + Những hồ sơ đã thực hiện: kế hoạch môi trường, ĐTM, sổ chủ nguồn thải, hồ sơ vệ sinh lao động,…

  – Bước 2: Quan trắc và xác định nguồn ô nhiễm có thể phát sinh khi dự án hoạt động như nguồn nước thải, khí thải, các chất thải rắn,…

  – Bước 3: Thực hiện việc lấy mẫu phân tích nguồn ô nhiễm như nước thải, mẫu không khí bên ngoài, không khí bên trong, khí thải tại nguồn nếu dự án có sử dụng máy phát điện, các thông số về độ rung, tiếng ồn,… Sau đó đem phân tích tại phòng thí nghiệm.

  – Bước 4: Tiến hành xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm dự phòng sự cố.

  – Bước 5: Đề xuất các phương án quản lý, dự phòng ngăn chặn và xử lý khí thải, nước thải, các phương án thu gom chất thải nguy hại.

  – Bước 6: Cam kết khắc phục những nội dung chưa đạt, các biện pháp cùng thời gian khắc phục; cam kết vận hành và thực hiện thường xuyên các biện pháp xử lý , giảm thiểu chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của môi trường; cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  – Bước 8: Gửi hồ sơ về chủ doanh nghiệp xem xét và ký nhận, sau đó nhận hồ sơ sẽ trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét phê duyệt báo cáo giám sát môi trường định kỳ như các Sở TNMT, các phòng sở TNMT tại địa phương dự án triển khai.

  Quy trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường theo sơ đồ hóa:

  Bảo vệ môi trường là không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân chúng ta, các doanh nghiệp khi hoạt động cần quan tâm nhiều hơn trong công tác bảo vệ môi trường, định kỳ thực hiện hồ sơ môi trường để giảm thiểu tác động ô nhiễm do dự án phát sinh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Về phần thực hiện hồ sơ môi trường, đã có công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi thực hiện cho các bạn từ a – z với giá ưu đãi và hấp dẫn.

  Như vây bạn có thể thấy, báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43 là vô cùng quan trọng đối với dự án doanh nghiệp, hãy thực hiện ngay có thể để giúp dự án hoạt động mà không lo ngại đến việc vi phạm luật môi trường.

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

  Add: 237/32/80 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

  Hotline : 0938.395.254

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Website: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên
 • Chi Tiết Bản Tự Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành 2022
 • Báo Cáo Giải Trình Công Tác Kiểm Tra Đảng Năm 2022
 • Học Cách Làm Báo Cáo Tài Chính Trên Excel Bằng Hóa Đơn Đỏ
 • Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Chi Tiết Trên Excel Từ A Đến Z
 • Hướng Dẫn Tự Làm Báo Cáo Giám Sát Môi Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ Tỉnh Tây Ninh
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần Chuẩn Nhất
 • Cách Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần Chuẩn Nhất
 • Cách Viết Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Hay
 • Hướng Dẫn Quy Cách Bài Viết Tham Luận Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế: “giao Lưu Văn Hoá Việt
  • Thời hạn nộp Báo cáo giám sát môi trường cho 6 tháng đầu năm: ngày 15/07
  • Thời hạn nộp Báo cáo giám sát môi trường cho 6 tháng cuối năm: ngày 15/01 của năm kế tiếp.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải: 3 tháng/ lần.
  • Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: 1 năm/ lần. (vào Quý đầu tiên của năm kế tiếp)

  Cơ quan trình nộp báo cáo

  – Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết): trình nộp cho Sở TNMT

  – Chi cục BVMT.

  – Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản): trình nộp cho Phòng TNMT.

  – Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp hoặc Khu công nghệ cao có thể nộp thêm 01 bản báo cáo cho Ban quản lý (không bắt buộc).

  Khảo sát, đánh giá sơ bộ về Cơ sở;

  – Dựa trên công nghệ sản xuất, đánh giá các nguồn ô nhiễm phát sinh như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại;

  – Đánh giá chi tiết từng nguồn ô nhiễm và các loại chất thải phát sinh của mỗi nguồn. – Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải theo Quy chuẩn Việt Nam, có chứng nhận Vilas.

  – Dựa trên Quy chuẩn về nước thải, khí thải của Nhà nước, đánh giá kết quả phân tích thực tế tại Cơ sở, nhằm mục đích xác định được chất lượng môi trường hiện hữu. – Đưa ra biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiện tại tại Cơ sở, và các biện pháp giảm thiểu trong tương lai (nếu có)

  – Trình nộp cho Cơ quan thẩm quyền.

  GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  (ban hành kèm theo công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail, website của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ/ khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở)

  – Vị trí khu đất, diện tích khuôn viên của cơ sở (kèm bản vẽ).

  – Quy mô đầu tư xây dựng công trình /hạng mục công trình (kèm bản vẽ).

  – Mô tả đặc điểm, tính chất của hạ tầng kỹ thuật của khu vực đặt cơ sở.

  1.3. Tính chất và quy mô hoạt động

  – Loại hình hoạt động, công nghệ đang áp dụng

  1.4. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

  – Nhu cầu về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ cho hoạt động; phương thức cung cấp nguyên liệu và nhiên liệu.

  – Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho hoạt động.

  II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  – Nguồn phát sinh nước thải

  – Nguồn phát sinh khí thải

  – Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

  – Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

  – Xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển;

  – Bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển;

  – Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm;

  – Xâm nhập mặn; xâm nhập phèn;

  – Biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học;

  – Các nguồn gây tác động khác.

  III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH LẤY MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG

  3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng

  Mô tả khái quát công nghệ giảm thiểu và xử lý; đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý;

  – Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

  – Đối với tiếng ồn, độ rung

  3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

  Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh; ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo. Cần lưu ý, các biện pháp thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận.

  – Nước thải: lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng; các tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5945:2005 (Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp), TCVN 6772:2000 (Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt);

  – Khí thải: lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh, sau hệ thống xử lý (nếu có); các tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5939:2005 (Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ); TCVN 5940:2005 (Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ);

  – Chất thải rắn và chất thải nguy hại: thống kê tổng lượng thải; mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ; đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.

  – Tiếng ồn, độ rung: đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất; tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5949:1998 (quy định mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng và dân cư), TCVN 6962:2001 (quy định mức gia tốc rung tối đa cho phép đối với môi trường khu vực công cộng và dân cư);

  – Môi trường không khí xung quanh: các tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5937:2005 (Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh), TCVN 5938:2005 (Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh);

  – Môi trường nước mặt: các tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5942:1995 (Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt); TCVN 5943:1995 (Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ);

  – Môi trường nước ngầm: tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5944:1995 (Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm);

  – Môi trường đất: tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5941:1995 (Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất).

  Chủ cơ sở

  (Ký, ghi họ tên và chức danh, đóng dấu)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tự Viết Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Báo Cáo Giám Sát Chất Lượng Môi Trường
 • Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường
 • Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Tnhh Môi Trường Thăng Long
 • Mẫu Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Báo Cáo Kết Quả Khảo Sát Về Việc Lấy Ý Kiến Khảo Sát Cho Các Hoạt Động Của Thư Viện Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Tóm Tắt Nghiên Cứu Khoa Học Cho Học Sinh Thpt
 • Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ 2022 Tt 200
 • HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ? Hướng dẫn cách làm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ như thế nào cho đúng .

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; căn cứ Thông tư số 08/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động trên địa bàn thành phố thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ như sau:

  Đối tượng phải thực hiện chương trình giám sát môi trường (quan trắc môi trường): các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở) đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 3, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP) và Bản cam kết bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường)

  1. Nội dung chương trình báo cáo môi trường :

  – Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

  – Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

  2. Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường: kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường phải được thể hiện thông qua Báo cáo giám sát môi trường.

  – Nội dung của hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường: theo mẫu đính kèm.

  – Nơi gửi Báo cáo giám sát môi trường: Phòng Quản lý môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường

  – Các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

  Các cơ sở không thuộc hai đối tượng nêu trên phải lập và gửi Báo cáo giám sát định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần (trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

  Sở Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Sở và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở không thực hiện đầy đủ và đúng quy định chương trình giám sát môi trường theo Khoản 4, Điều 27 và Khoản 1 và 2, Điều 29, Nghị định số

  81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ.

  Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn thành phố để biết và thực hiện.

  Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Nội dung chính của báo cáo này bao gồm:

  • Các nguồn gây tác động môi trường ;
  • Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường;
  • Kết luận và kiến nghị.

  3. Vì sao phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp.

  4. Đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  Các dự án phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

  Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ :

  • 3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.
  • 6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).

  – Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn, các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.

  – Các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng.

  – Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.

  – Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.

  – Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

  – Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.

  – Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng (Sở Tài Nguyên Môi Trường, Các phòng môi trường quận huyện).

  6. Các bước thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường

  6.1. Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án

  6.3 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng

  Mô tả khát quát công nghệ giảm thiểu và xử lý, đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý đang áp dụng

  6.4 Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kì các thông số môi trường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 19 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Du Lịch Hay Cho Bài Bctt, Hay
 • 10+ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Du Lịch Hot Nhất 2022
 • 11 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Du Lịch Được Đánh Giá Cao
 • Làm Sao Lập Bản Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh?
 • Hội Thảo Khoa Học & Giáo Dục: Tất Cả Tin Tức
 • Pv Shipyard Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Viên Giám Sát Hàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Pv Shipyard Tuyển Dụng Phó Phòng An Toàn
 • Mẫu Đơn Xin Việc Làm Viết Tay, Online Đầy Đủ Ngành Nghề
 • Quy Trình Xin Co Form B Tại Vcci Hàng Xuất Khẩu Không Ưu Đãi
 • Khi Nào Sử Dụng Và Thủ Tục Thực Hiện Để Cấp C/o Form A
 • Đơn Xin Giảm Án Tử Hình
 • Mô tả công việc:

  • Đọc hiểu yêu cầu của Dự án (Technical Specification), Quy trình dự án, thấu hiểu các yêu cầu về giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng Dự án.
  • Đọc hiểu các bản vẽ thi công, bản vẽ Isometric, tiêu chuẩn đường ống (Process Piping Standard), các hệ đường ống (Piping Linelist), Tỉ lệ NDT (NDT Matrix).
  • Giám sát trong suốt quá trình chế tạo dự án đảm bảo chất lượng thi công theo đúng yêu cầu dự án.
  • Kiểm soát quá trình bảo quản vật liệu hàn, quá trình sấy ủ, kiểm soát hồ sơ lưu.
  • Kiểm soát và làm báo cáo truy xuất vật tư thi công theo đúng quy trình.
  • Lập file kiểm soát trace vật tư và làm báo cáo trace vật tư.
  • Nắm rõ công tác hiệu chuẩn các thiết bị hàn theo quy trình áp dụng.
  • Kiểm tra, nghiệm thu, lập yêu cầu kiểm tra nghiệm thu lắp ghép (fit-up inspection) trước khi hàn theo đúng bản vẽ, quy trình kiểm soát vật liệu, quy trình hàn dự án.
  • Bố trí thợ hàn thực hiện công tác hàn theo đúng quy định tiêu chuẩn và yêu cầu dự án (theo dải áp dụng cho phép của thợ hàn đã được phê chuẩn).
  • Am hiểu công tác phê chuẩn thợ hàn theo AWS D1.1.
  • Kiểm tra các thông số hàn trong quá trình hàn theo đúng quy trình hàn đã được phê chuẩn áp dụng.
  • Kiểm tra, nghiệm thu, lập yêu cầu kiểm tra nghiệm thu ngoại dạng sau khi hàn (Visual Inspection) theo đúng quy trình dự án.
  • Thiết lập yêu cầu kiểm tra không phá hủy (NDT Request) theo đúng tỉ lệ NDT, quy trình yêu cầu dự án.
  • Theo dõi tình trạng NDT sau khi request NDT được thực hiện để kiểm soát được tình trạng mối hàn hỏng, thiết lập request sửa chữa, đề xuất phương án sửa chữa, bố trí thợ để thực hiện sửa chữa, giám sát, nghiệm thu và gửi Request NDT cho những mối hàn sửa theo đúng quy trình của Dự án.
  • Theo dõi và lập file kiểm soát tình trạng kiểm tra, nghiệm thu Fit Up, Visual, NDT, tỉ lệ hàn hỏng của thợ hàn và của Dự án.
  • Theo dõi tiến độ hàn cho dự án theo đúng bảng tiến độ (Master Construction Schedule)
  • Thiết lập các thông tin báo cáo chất lượng theo tuần, theo tháng, và cho toàn dự án theo đúng quy trình.
  • Thiết lập Release note cho painting.
  • Hoàn thiện hồ sơ và chia gói package để thử áp lực.
  • Nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật, yêu cầu của dự án (Specification Description) và tiêu chuẩn phân cấp.
  • Xây dựng các kế hoạch kiểm tra ITP (Inspection Testing and Plan).
  • Hoàn thiện hồ sơ hoàn công cho dự án và theo đúng tiến độ và yêu cầu của dự án.

  Yêu cầu

  • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các chuyên ngành Cơ khí (ưu tiên chuyên ngành ‘Công nghệ Hàn’ ).
  • Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc Pre-Intermediate.
  • Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Words, Excel, Powerpoint, AutoCAD 2D,….)
  • Có kinh nghiệm giám sát công việc hàn trong lĩnh vực cơ khí dầu khí từ 02 năm trở lên.
  • Trung thành, nhanh nhẹn, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt, cần cù và chuyên tâm với công việc.
  • Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc hiện đại.
  • Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Thaco Quảng Bình: Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự
 • Công Ty Thaco Quảng Bình: Thông Báo Tuyển Dụng
 • Các Bước Đổi Bằng Lái Xe Máy Việt Nam Sang Bằng Nhật Bản.
 • Các Bước Khi Thực Hiện Thủ Tục Làm Lại Cà Vẹt Xe Như Thế Nào?
 • Legalzone Chia Sẻ Kinh Nghiệm Làm Lại Cà Vẹt Xe
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ.

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel – Word
 • Trọn Bộ Các Mẫu Báo Cáo Cần Thiết Cho Phòng Marketing
 • 5 Bước Để Viết Một Báo Cáo Hoàn Hảo Cho Sếp – Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Doanh Nghiệp
 • Văn Hoá Công Ty Nhật – Lợi Ích Khi Sử Dụng Báo Cáo Công Việc Trong Ngày|Kênh Du Lịch Locobee
 • Sơ Lược Về Báo Cáo Phản Ứng Có Hại Của Thuốc
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì? Vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ?Để trả lời câu hỏi này chúng tôi, công ty môi trường Đại Minh Thành với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành môi trường, sẽ giải đáp cho bạn: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một hình thức báo cáo kết quả môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất có xả thải ra môi trường, lên các cơ quan có chức năng thẩm quyền như như: Phòng TNMT thuộc quận huyện, Sở TNMT thuộc các cơ quan thẩm định kết quả lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

  – Trước khi lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ để theo dõi tình trạng, diễn biến các nguồn chất thải tác động từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, công ty

  – Đo đạc định kỳ và lấy mẫu chất thải phân tích các chỉ số ảnh hưởng đến các tác động đến môi trường xung quanh của cơ sở kinh doanh, sản xuất như:(nước mặt, nước ngầm, không khí, đất).

  Quy định về lập 

  :

  Căn cứ dựa trên pháp luật để thực hiện việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

  – Theo như nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015 về việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

  – Nội dung “Chương trình quản lý và giám sát môi trường định kỳ” của “Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm” hoặc “Bản kế hoạch bảo vệ môi trường” hoặc “Lập đề án bảo vệ môi trường” hoặc “Lập bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường”, để xác định vị trí sản xuất(kinh doanh), số mẫu kết quả đo đạc để lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

  Như vậy, việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ sẽ giúp cho công ty(doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp) nắm được tình hình tác động môi trường xung trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó đưa ra phương án xử lý môi trường thích hợp.

  Đối tượng phải thực hiện lập 

    gồm:

  – Tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, các thương mại dịch vụ, các khu công nghiệp, các khu chế xuất và khu dân cư, đô thị, các nhà máy khu nhà xưởng,… các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ sử dụng khoảng (10 phòng trở lên), các Bệnh viện, phòng khám, trường học, các nhà hàng không phân biệt quy mô lớn nhỏ, chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng, trung tâm thương mại và siêu thị đều có xả thải phải lập báo cáo giám sát môi trường kỳ theo quy định của pháp luật. (theo Điều 3, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) và Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường 2014).

  Thời gian, tầm suất lập 

   theo quy định của pháp luật:

  – Đối với việc báo cáo giám sát môi trường xung quanh: tối thiểu 6 tháng/lần

  – Đối với việc báo cáo giám sát chất thải: tối thiểu 03 tháng/lần

  Tùy theo, các cơ quan chức năng của mỗi địa phương quy định về thời gian và tần suất lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ khác nhau, cũng có thể lập khoảng 2lần/ năm hoặc 1 lần/ năm.

  Quy trình chuẩn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo các bước sau:

  Bước 1:

   Nhận những yêu cầu, tìm hiểu và thu tập thông tin tài liệu có xác thực của dự án từ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,… của bạn trong thời gian chỉ 1 ngày.

  Bước 2: Trong vòng 1 ngày để chuẩn bị và tiến hành lấy các mẫu nguồn gây ô nhiễm cũng như triển khai công việc đo đạc.

  Bước 3: Chờ kết quả phân tích và trực tiếp nghiệm thu, ghi nhận vào báo cáo với 1 tuần

  Bước 4: Hoàn thành báo cáo giám sát môi trường nhanh chóng trong 2 ngày.

  Bước 5: Gửi báo cáo đã hoàn thành cho chủ đầu tư doanh nghiệp xem và ký kết với thời gian khoảng 1 ngày.

  Bước 6: Khi báo cáo đã hoàn thiện thì tiến hành nộp trực tiếp báo cáo đến cơ quan chức năng và gửi cho chủ đầu tư doanh nghiệp trong vòng 1 ngày. Sau đó bàn giao cho khách hàng.

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi công ty môi trường Đại Minh Thành để được tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ hiệu quả nhất!

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI MINH THÀNH

  Địa chỉ: Số 85/18, đường ĐX 37, khu phố 1, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Việt Nam

  Email: moitruongcms@gmail.com 

  Hotline: 0906.313.246

  Số 85/18, đường ĐX 37, khu phố 1, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Việt Nam: 0906.313.246

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kì
 • Tham Khảo Các Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Cho Doanh Nghiệp
 • Cách Làm Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm
 • Tham Khảo Quy Tắc Làm Việc Horenso Của Người Nhật
 • Cách Trình Bày Báo Cáo Bằng Powerpoint
 • Quy Trình Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kì

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ.
 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel – Word
 • Trọn Bộ Các Mẫu Báo Cáo Cần Thiết Cho Phòng Marketing
 • 5 Bước Để Viết Một Báo Cáo Hoàn Hảo Cho Sếp – Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Doanh Nghiệp
 • Văn Hoá Công Ty Nhật – Lợi Ích Khi Sử Dụng Báo Cáo Công Việc Trong Ngày|Kênh Du Lịch Locobee
 • Báo cáo giám sát môi trường định kì là gì ??? Các bước lập báo cáo giám sát môi trường….

  QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

  Báo cáo giám sát môi trường là gì??? Và mục đích thực hiện là gì???

  Bắt đầu từ năm 2022 trở đi, hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ sẽ có tên mới là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Hồ sơ báo cáo giám sát được xem là một hình thức để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và định kỳ báo cáo về cơ quan chức năng có thẩm quyền (cụ thể là các Phòng TNMT, các chi cục BVMT). Mục tiêu chính của việc này là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường tại các cơ sở trong thời gian qua từ đó tiến hành đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nơi dự án hoạt động.

  – Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43 chính là kết quả của quá trình giám sát môi trường.

  Vậy vì sao chúng ta cần phải lập báo cáo giám sát môi trường định kì?

  – Điều đầu tiên của việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43 là để theo dõi thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cơ sở đến chất lượng môi trường.

  Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kì theo thông tư 43

  – Bước 2: Quan trắc và xác định nguồn ô nhiễm có thể phát sinh khi dự án hoạt động như nguồn nước thải, khí thải, các chất thải rắn,…

  – Bước 3: Thực hiện việc lấy mẫu phân tích nguồn ô nhiễm như nước thải, mẫu không khí bên ngoài, không khí bên trong, khí thải tại nguồn nếu dự án có sử dụng máy phát điện, các thông số về độ rung, tiếng ồn,… Sau đó đem phân tích tại phòng thí nghiệm.

  – Bước 4: Tiến hành xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm dự phòng sự cố.

  – Bước 5: Đề xuất các phương án quản lý, dự phòng ngăn chặn và xử lý khí thải, nước thải, các phương án thu gom chất thải nguy hại.

  – Bước 6: Cam kết khắc phục những nội dung chưa đạt, các biện pháp cùng thời gian khắc phục; cam kết vận hành và thực hiện thường xuyên các biện pháp xử lý , giảm thiểu chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của môi trường; cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  – Bước 8: Gửi hồ sơ về chủ doanh nghiệp xem xét và ký nhận, sau đó nhận hồ sơ sẽ trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét phê duyệt báo cáo giám sát môi trường định kỳ như các Sở TNMT, các phòng sở TNMT tại địa phương dự án triển khai.

  Quy trình thực hiện báo cáo giám sát theo sơ đồ hóa

  Để được tư vấn về môi trường, dịch vụ xử lý môi trường, xử lý nước thải. Quý khách vui lòng liên hệ:

  Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long

  Website: Web: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

  Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

  VPGD: Phòng 2006, Tòa V2, Văn Phú Victoria, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

   Hotline0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tham Khảo Các Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Cho Doanh Nghiệp
 • Cách Làm Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm
 • Tham Khảo Quy Tắc Làm Việc Horenso Của Người Nhật
 • Cách Trình Bày Báo Cáo Bằng Powerpoint
 • Báo Cáo Bán Hàng – Công Việc Quan Trọng Của Các Doanh Nghiệp Bán Lẻ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100