Cách Viết Báo Cáo Ngắn Về Kênh Đào Panama / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Bài 38: Thực Hành: Viết Báo Cáo Ngắn Về Kênh Đào Xuy

Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Câu 1: Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê

Lời giải:

a, Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

b, Tính phần quãng đường được rút ngắn.

QUÃNG ĐUỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI ĐI QUA KÊNH XUY-Ê SO VỚI TUYẾN VÒNG QUA CHÂU PHI

c, Bài viết ngắn về kênh đào Xuy-ê

Kênh đào Xuy-ê trong sự phát triển kinh tế của Ai cập, vùng Địa Trung Hải và Trung Đông

1. Vị trí của kênh đào Xuy-ê

– Kênh đào Xuy-ê được đào cát ngang eo đất Xuy-ê, nằm phía đông bắc cháu Phi, nơi Biển Đỏ với Đia Trung Hái.

2. Đặc điểm của kênh đào và quá trình khai thác

– Kênh đào Xuy-ê được khởi công đào từ 1859 đến năm 1869 được đưua vào sủ dụng. Kênh đào 195 km, tàu chở từ 150.000 đến 250.000 tấn có thể qua lại va thời gian qua kênh ước chừng 11 – 12 giờ. Năm 1956, Ai Cập tiến hành quốc hữu hóa kênh đào này từ tay của các công ty Anh. Từ đó đến nay kênh đào đã phát huy tác dụng rất tốt.

3. Những lợi ích của kênh đào khi sử dụng

– Kênh đào đã giúp rút ngắn lộ trình hànghải giữa các vùng công nghiệp Tây Âu, Bắc Mĩ, Biển Đen với vùng nguyên và nhiên liệu giàu có của Tây Á va Đông Nam Á từ 23% đến 65% so với con đường đi vòng Phi.

– Mỗi năm tính trung bình có đến 15% luồng hàng hải viễn dương 20%lượng hàng vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ qua kênh. Năm 2000, có dến 14.000 tàu qua lại, mang đến cho Ai Cập nguồn thu ngoai tệ chừng 2 tỉ USD.

4. Những trở ngại, tổn thất khi kênh đào ngừng hoạt động Do cuộcchiến giữa Ai Cập và I-xra-en xảy ra vào năm 1967, lưu thông qua kênh đào bị gián đoạn, đến năm 1975 mới mở lại.

Điều này đã gây trở ngại lớn cho ngành hàng hải thế giới; nhất là các nước trong vùng Biển Đen và Địa Trung Hải. Giá thành vặn chuyển hàng giữa hai thị trường châu Âu và châu Á tăng lên. Hành trình bất trác hơn vì phải vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi; nơi có nhiều sóng to, gió dữ. Riêng Ai Cập mất một nguồn thu nhập khá lớn từ thuế hải quan và khách du lịch.

Câu 2: Tìm hiểu về kênh đào Pa-na-ma

Lời giải: a, Xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

b, Tính phần quãng đường được rút ngắn

QUÃNG ĐUỜNG ĐUỢC RÚT NGẮN KHI ĐI QUẠ KÊNH PA-NA-MA SO VỚI TUYẾN VÒNG QUA NAM MĨ

c, Bài viết ngắn về kênh Pa-na-ma

Kênh Pa-na-ma, con đường hàng hải nối hai khu vực kinh tế năng động Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

1. Vị trí địa lí của kênh Pa-na-ma

– Kênh đào Pa-na-ma nằm ở vị trí cực Nam của eo đất Trung Mĩ, cũng là nơi khởi đầu của lục địa Nam Mĩ. Kênh Pa-na-ma cắt qua eo đất, nơi có chiều ngang hẹp nhất chỉ 50km, nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. 2. Đặc điểm của kênh đào và quá trình khai thác

– Kênh Pa-na-ma được khởi công xây dựng từ năm 1882, nhưng do sai lầm về thiết kế, đến năm 1904, khi Hoa Kì thay Pháp, công trình mới được tổ chức thi công và năm 1914 thì chính thức đưa vào khai thác. Kênh có chiều dài 64km nhưng do độ chênh mực nước biển của hai đại dương đến 26m nên các kĩ sư phải thiết kế thêm nhiều âu tàu. Do vậy, kênh chỉ có.khả năng tiếp nhận được tàu có trọng tải dưới 65.000 tấn.

3. Những lợi ích của kênh đào khi hoạt động

– Kênh đào Pa-na-ma cho phép rút ngắn lộ trình hàng hải từ các cảng cửa hai bờ Đại Tây Dương sang các cảng hai bờ Thái Bình Dương từ 14 đến 81%. Kênh Pa-na-ma là con đường hàng hải quan trọng đối với nền kinh tế và các hoạt động quản sự nối thông hai bờ đông-tây của Hoa Kì. Vì vậy, bằng mọi giá Hoa Kì đã tìm cách kiếm soát kênh đào này lâu dài.

– Nhờ sự đấu tranh bền bỉ, tháng 12/1999, Hoa Kì đã phải traọ trả hoàn toàn chủ quyền kiểm soát kênh đào và vùng đất rộng 1.430km2 dọc hai bờ kênh về cho nhân dân Pa-na-ma.

– Kênh đào Pa-na-ma còn là tuyến hàng hải liên kết kinh tế và tình hữu nghị giữa các nước hai bờ đông tây của khu vực kinh tế Mĩ Latinh đầy năng động hiện nay.

Tài liệu Địa Lý miễn phí. chúng tôi – chúng tôi – chúng tôi – chúng tôi -lop12.idialy.com

Cách Viết Báo Cáo/Bài Báo Theo Yêu Cầu

Công việc viết báo cáo đòi hỏi tính chính xác, chuẩn mực. Nếu là báo cáo tiếng Anh thì lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Bên cạnh đó, bài viết cũng giới thiệu với các bạn cách viết một bài báo bằng tiếng Anh.

Phần 1: Viết báo cáo bằng tiếng Anh

Cấu trúc bài báo cáo công việc bằng tiếng Anh

1. Introduction : Giới thiệu

-This report looks into… and suggests… : Báo cáo này nghiên cứu về vấn đề… và đề xuất…

-This report studies… and recomends… : Báo cáo này nghiên cứu về vấn đề… và đề xuất…

-The aim/purpose of this report is to consider/suggest/…: mục đích của báo cáo này là để xem xét, đề nghị

-This report is intended to…: báo cáo này nhằm

2. Reporting results: mục tiêu báo cáo

-Most people seem to feel that…: hầu hết mọi người có vẻ cảm thấy…

-Several people said/told me/suggested/thought that…: nhiều người đã nói/ đề nghị/ nghĩ rằng…

3. Making recommendations – Đưa ra những kiến nghị

– It would seem that banning mobile phones is the best idea: Có vẻ như việc cấm sử dụng điện thoại là lựa chọn hợp lý nhất

– Having considered the options, …: sau khi xem xét các lựa chọn…

– I would like to suggest/recommend…: tôi muốn đề xuất/ kiến nghị…

– You may wish to consider …: anh có thể xem xét…

– I would therefore recommend that we expand the library/installing a new coffee machine…: Vì vậy tôi xin đề nghị chúng ta mở rộng thư viện / lắp đặt một máy pha cà phê mới…

Ngôn ngữ sử dụng khi viết báo cáo

1. Introduction language (ngôn ngữ giới thiệu)

* sets out: đưa ra, đặt ra* shows: trình bày, cho thấy* demonstrates: chứng minh, chứng tỏ* establishes: thiết lập, củng cố* shows why: cho thấy tại sao…* shows how: chỉ ra làm thế nào…

2. Way of dealing with the issue (cách đối phó với vấn đề)

* Approach: cách tiếp cận, phương pháp* Method: phương pháp* The approach used here: cách tiếp cận/ phương pháp được sử dụng ở đây là* Qualitative: định tính* Quantitative: định lượng

* respond to: đáp ứng với…* react to: phản ứng với..* take account of : có tính đến…

4. The problem (vấn đề)

* There is a significant problem of : có một vấn đề quan trọng về…* This can be looked at by…: điều này có thể được xem xét bởi…* One way to examine this point is: một cách để khảo sát điểm này là…* It is important to : đó là quan trọng để…

5. Response to the problem (giải đáp cho các vấn đề)

* Thus: do đó, như vậy* Therefore: do vậy, do đó, vì thế* As a result: kết quả là

6. Action you recommend (hành động/ giải pháp bạn đưa ra)

* Recommend: giới thiệu, đề nghị, tiến cử* must / should / ought to: phải/ nên* to be recommended: được đề nghị* to approve: phê duyệt, chứng minh, xác nhận

7. Ways of discussing how people respond to issues (cách diễn tả mức độ phản hồi của mọi người về một vấn đề)

* Flexible: linh hoạt* Inflexible: không linh hoạt, cứng nhắc* Suitable: phù hợp* Unsuitable: không phù hợp* Appropriate: thích hợp* Inappropriate: không thích hợp* Correct: chính xác* Incorrect: không chính xác* Right: đúng* Wrong: sai

8. Reasons for a problem (nói về các lý do của vấn đề)

* Cause: nguyên nhân* Create: tạo nên* Effect: ảnh hưởng, hiệu quả* Induce: gây ra, khiến* Produce: sinh ra, kết quả

9. Results & conclusions (kết quả và kết luận)

* Support: hỗ trợ* show indicate* can be interpreted: có thể được giải thích* should be understood as: nên được hiểu như là* demonstrate: chứng minh* establish: thiết tập, củng cố

10. Reason a problem is serious (nói về tại sao vấn đề đó nghiêm trọng)

* results in: kết quả trong…* has the effect of : có tác động…* contribute to: góp phần vào…* adds to: bổ sung thêm, làm tăng thêm* to aid: để hỗ trợ

Bài báo cáo mẫu

The gym you work for has been losing members recently and would like to know why they are leaving. The gym manager has asked you to write a report about why these customers are leaving. In your report you should specify what the problems are and should give recommendations for improvement.

The aim of this report is to explain the main reasons why members are leaving the gym. After interviewing some clients, we have identified some serious problems.

Limited opening hours

Some members have complained that the gym opens a little late for them. For this reason, workers cannot exercise before going to work. If the gym opened at 7 a.m., clients could exercise easily before going to work.

The changing rooms

Many of the lockers are broken so customers cannot leave their belongings in a safe place. Also, some of the showers are not working properly so members have to queue before having a shower. In order to solve this, I suggest replacing all lockers and showers immediately.

Lack of parking spaces

Some previous members have joined gyms which have a parking lot. Although we cannot build a parking lot, we can offer a parking area for bicycles. As a result, this might encourage members to use their bikes to come to the gym.

Conclusion

To sum up, I believe that if we take care of these problems, members will be happier and will decide to stay with us.

Your college has just published the rst issue of the new college magazine. The organisers are interested in knowing what students thought about it, so they have asked you to write a report. In your report, you should talk about what the students liked and disliked about the articles, the sports section and the news section. Then, you should make suggestions on how to improve the magazine.

The purpose of this report is to outline students’ opinions about the new college magazine, and to make recommendations based on their views.

The articles

Most students thought the articles were interesting and well written. However, they did not talk about modern topics, so some students found this part of the magazine a little boring.

The sports section

It is thought that the sports section is good, but most articles were about football or basketball. This is not a good thing because most of our sporty students play rugby, not football or basketball.

The news section

Many students complained about the news section, because it only focused on news about the college. These students were expecting to read some news about the city, too.

Recommendations

In order to solve the problems above, I recommend taking some measures. Firstly, article writers should focus more on technology and other modern issues. Secondly, we should consider writing more about rugby and less about other sports. Finally, we should include some news about our city. If we do these things, the magazine will be more interesting to our students.

You have visited a new car museum in your town with your school. Now your teacher would like you to write a report talking the things you found most and least interesting and whether you recommend the visit to future students.

The aim of this report is to assess last week’s visit to the car museum and to decide whether it would be a good idea to visit it in the future.

Interesting exhibitions

All the students who visited the museum agreed that the best part of it was the 19th-century cars exhibition. It displayed some models of the rst cars that arrived in Spain. As a result, we learned a lot about the history of cars in our country. Another interesting exhibition was the one about sports cars, which we all enjoyed.

Guided tour and less interesting exhibitions

Although most displays were ne, most of us did not enjoy the cars exhibited in the exhibition of the fastest cars of the 20th century. We believe that there is a lack of faster and more interesting models. Also, the live talks by some of the guides were a little too long and boring.

Conclusion

Despite the boring talks and some dull exhibitions, I recommend this visit to all students in our school. I believe most students will nd it quite interesting and educational.

Phần 2: Viết bài báo bằng tiếng Anh

1. Mục tiêu của bài báo

2. Ngôn ngữ

Các bài báo thường mang tính nghi thức, trang trọng yếu hơn các bài luận. Bởi vì chúng nhằm mục đích giải trí, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ thoải mái hơn, sử dụng các cách viết rút gọn, cụm động từ và các từ mang nghĩa thân mật, gần gũi hơn. Ngoài ra, khi viết bài báo, bạn cũng có thể sử dụng câu hỏi tu từ và dấu chấm than để giữ thu hút sự chú ý của người đọc hoặc để đưa ra quan điểm. Hãy sử dụng văn phong hài hước ở những vị trí phù hợp.

3. Kết cấu

Bài báo thường có một tiêu đề. Nếu có thể, tiêu đề này phải thật lôi cuốn để thu hút sự chú ý của người đọc.

Sau đó, bạn nên có từng đoạn văn cho mỗi khía cạnh bạn đề cập đến.

Trong phần kết luận, bạn có thể đưa ra một đề nghị. Sẽ là một ý tưởng tốt để ghi dấu bài báo của bạn với một câu hỏi tu từ.

4. Cấu trúc, từ vựng thông dụng khi viết bài báo

Câu hỏi tu từ:

· Have you ever ……..?

· What do you think about ……..?

· Are you one of those people who thinks that ……?

· Are you one of those people who …….?

· What would life be like if ……?

· Will the future bring us ….. ?

Giới thiệu điểm đầu tiên:

· Firstly

· In the first place

· First of all

· The first thing to consider is

· One thing to consider is

· To begin with

Giới thiệu nhiều điểm khác:

· Secondly

· Another consideration

· Yet another consideration

· Another thing to consider is

· Added to that

· Apart from that

· In addition to this

Giới thiệu điểm cuối cùng:

· In conclusion

· To conclude

· To sum up

Trình bày quan điểm, ý kiến cá nhân:

· So

· I think

· In my opinion

· Personally I believe that

· In my view

· If you ask me

· To my mind

· My personal opinion is

5. Bài báo mẫu

The Internet: A Great Invention

A local magazine has asked readers to write an article about their favourite things about the Internet. Write the article talking about the things you do with the Internet and recommend a website to other readers.

Write your article.

The Internet has changed the way we live. It started as something that we could access only through a computer, but nowadays it is everywhere, and I love it!

One of the cool things about the world wide web is that you can look up anything you want and nd out the answer straight away. Isn’t that fantastic? For example, imagine you are arguing with your friends about how to do something. Easy solution! Go online and nd the answer.

However, the greatest thing about the Internet is how you can learn tons of things very cheaply or even for free! In fact, my favourite website is chúng tôi where people register to teach and learn about different things: music, website design, making apps, history, etc. So I totally recommend it to everyone!

In conclusion, the Internet has a lot of great things. For me, the best are nding information and learning online. What about you? What are your favourite things about it?

Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)

Báo cáo tiến độ như là công việc bắt buộc của chúng ta mỗi ngày khi đi làm. Báo cáo tiến độ là một trong những ‘công cụ’ quản lý tốt nhất bạn có thể sử dụng để kiểm tra năng suất của team hoặc của dự án mình đang tham gia. Thông tin trong các báo cáo này giúp các thành viên theo dõi tiến trình của họ trong khi tiến trinh chung cả mục tiêu của cả team. Đối với người quản lý, báo cáo tiến độ cung cấp thông tin cụ thể về đóng góp của thành viên. Nó khuyến khích việc trao đổi ý tưởng, ý kiến cũng như giúp các thành viên khắc phục lỗi, khó khăn khi điều đó xảy ra.

Theo Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ, có một nơi cụ thể để kiểm tra tiến trình của bạn sẽ tăng xác suất đạt được mục tiêu lên 95%.

Thật ra, đó là một hình thức giao tiếp hai chiều rất đơn giản, tuy nhiên, không nhiều người hiểu được lợi ích của báo cáo tiến độ. Nên bài viết này của mình sẽ giới thiệu đến mọi người một phương pháp cơ bản, đó là phương pháp PPP

Vậy chính xác, PPP là gì?

P đầu tiên là Progress – Tiến độ. Tiến độ liệt kê công việc của member, các mục tiêu đã hoàn thành và các mục tiêu đã đóng. Mục này đưa ra một đánh giá nhận xét về chỉ tiêu công việc đã được thực hiện.

P thứ hai là Plans – Kế hoạch. Kế hoạch là mục tiêu, có thể là mục tiêu trước mắt hoặc dài hạn (tùy thuộc vào các giai đoạn của dự án). Tất cả các mục được liệt kê trong Kế hoạch là các mục tiềm năng của Tiến trình. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ ltrước kế hoạch dự phòng nếu có rủi ro xảy ra.

P cuối cùng là Problems. Problems là những rủi ro xảy ra trong ngày, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc, khiến cho bạn không thể hoàn thành được mục tiêu trong ngày hoặc mục tiêu lâu dài của dự án.

Khi bạn ghi nhớ ba điều này, bạn đã có những gì cần thiết để viết một báo cáo đơn giản, nhưng nếu bạn thực sự muốn thành công trong việc truyền đạt các chi tiết và sắc thái của báo cáo tiến độ, bạn phải lưu ý ba câu hỏi: Ai, Làm thế nào và Cái gì.

Ai?

Phần quan trọng của báo cáo tiến độ là nhóm của bạn. Các báo cáo cần phải ngắn gọn và tập trung, vì vậy bạn nên hiểu những gì đồng nghiệp của bạn muốn. Để giúp mình với nhiệm vụ này, hãy đặt ra một vài câu hỏi:

. Làm thế nào người đọc báo cáo hiểu?

. Họ có biết chi tiết và mục tiêu của dự án không?

. Họ có thoải mái với cách dùng từ của bạn không?

Làm sao?

Tiếp theo, hãy xem xét cách diễn đạt của bạn. Người quản lý sẽ có thể không hiểu nếu bạn sử dụng quá nhiều từ chuyên dụng trong công việc. Sử dụng câu dài hơn, dễ hiểu nhưng cũng cố gắng kiềm chế đừng viết. Tốt nhất, nên có 5 – 7 từ khóa mỗi câu.

Cái gì?

Một sai lầm mà mọi người có xu hướng mắc phải khi viết báo cáo tiến độ là tránh viết về những sai lầm hoàn toàn. Mục đích của báo cáo tiến độ là xác định một cách khách quan những khó khăn và mối quan tâm chính và giúp họ trên đường đi. Ngay cả khi vấn đề đã được giải quyết, nó vẫn cần được đưa vào văn bản để giúp tránh mắc lỗi tương tự trong tương lai.

Thứ hai, hãy ghi nhớ sự việc quan của văn bản của bạn. Giải thích cách mọi mục riêng lẻ kết nối và so sánh với Tiến trình.

Giữ nó đơn giản

Ngay cả khi tiến độ có vẻ nhỏ và thay đổi là tối thiểu, hãy tiếp tục cập nhật báo cáo của bạn. Nó cho phép minh bạch ở tất cả các cấp độ và có thể giúp đánh giá các thách thức để bạn có thể lập kế hoạch cho các hành động tiếp theo của mình cho phù hợp.

Tuy nhiên, các mẫu báo cáo tiến độ được thực hiện để tiết kiệm thời gian cho mọi người, vì vậy việc dành phần lớn thời gian trong ngày của bạn để viết chúng là vô lý.

Thực hiện báo cáo tiến độ 1. Sử dụng 1 cách báo cáo đảm bảo đủ nhu cầu của bạn:

Bạn có thể tạo ra 1 format báo cáo mới hay sử dụng hoặc kế thừa một mẫu báo cáo có sẵn từ trước cũng là 1 ý tưởng hay, nhưng phải đảm bảo các mẫu báo cáo này đáp ứng đủ nhu cầu bạn cần. Bạn phải luôn đảm bảo 3 mục tiêu chính trong mẫu báo cáo của bạn:

. Progress: Hôm nay bạn làm được gì? Làm xong những mục tiêu nào và đang làm những mục tiêu nào? . Plans: Kế hoạch cho ngày mai hoặc cho tuần tới . Problems: Những rủi ro nào xảy ra trong lúc bạn làm việc, những gì ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn?

2. Mời team của bạn/quản lý – những người chịu trách nhiệm dự án:

Sau khi bạn đã thiết lập tất cả các thông tin quan trọng, đã đến lúc mời nhóm của bạn/quản lý – những người chịu trách nhiệm dự án. Hãy đảm bảo rằng báo cáo của bạn đến đúng người và đúng thời gian. Các công ty lớn thường tạo ra 1 trang web riêng để báo cáo nội bộ, nếu không chúng ta có thể sử dụng các cách thông thường như: google mail, skype, slack… các phương tiện truyền thông mà dự án bạn đang sử dụng.

Tất cả các tiến trình báo cáo trên sẽ phù hợp nếu bạn không gặp những rủi ro gì ảnh hưởng lớn đến công việc. Nếu rủi ro lớn xảy ra, cách tốt nhất là bạn nên liên hệ trực tiếp ngay lặp tức với leader/manager của mình, để mọi người tìm cách giải quyết 1 cách nhanh chóng hơn.

Mong mọi người sẽ thích bài chia sẻ của mình!

#Bài viết có sử dụng tư liệu trong website: https://blog.weekdone.com/guide-how-to-write-an-excellent-progress-report-sample-template/

All Rights Reserved

Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hiệu Quả

Báo cáo (Report) là gì?

Trong Business Manner viết báo cáo như thế nào là một kỹ năng quan trọng và cần thiết vì thông qua báo cáo mà lãnh đạo có thể đánh giá nhân viên làm việc như thế nào.

Vì vậy bài viết này mang mục đích truyền đạt cho các bạn biết được tầm quan trọng của việc viết báo cáo và nên viết báo cáo như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Các điểm quan trọng khi viết báo cáo

Trước tiên cần xác định những điểm quan trọng của một báo cáo cần là gì.

Một báo cáo hiệu quả cần phải đảm bảo các yếu tố:

Dễ hiểu (Bố cục, trình bày)

Đúng mục đích (viết CHO AI, viết CÁI GÌ)

Chính xác nội dung (viết NHƯ THẾ NÀO)

Sau đó, nên xác định các sự kiện/vấn đề đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra để đưa ra các đề xuất tương ứng nhằm giải quyết vấn đề.

1. Xác định mục đích và người nhận

Trước hết, phải xác định được báo cáo dành cho ai, đối tượng nào đọc.

Có thể chia làm ba đối tượng nhận báo cáo:

(1) Cấp trên (quản lý, giám đốc), (2) Thành viên nội bộ, (3) Khách hàng.

Đối với cấp trên: Cần kiểm soát các mục báo cáo ngắn gọn và xúc tích, giúp dễ dàng nắm bắt nội dung và đưa ra đánh giá. Các lãnh đạo hàng đầu công ty thường có rất nhiều giao dịch, trao đổi, và công việc cần giải quyết nên không thể dành nhiều thời gian để đọc từng báo cáo. Vì vậy, hãy trình bày nổi bật những ưu điểm và nhược điểm của vấn đề để họ có thể dễ dàng đưa ra quyết định.

Đối với thành viên nội bộ: Cần điều tra trước những gì mong muốn và đưa ra các kết quả. Trước khi thực hiện báo cáo, bạn nên tìm hiểu những điểm các thành viên mong muốn và các kết quả tương ứng để báo cáo có trọng tâm và được quan tâm.

Đối với khách hàng: Cần đảm bảo đúng thời hạn, hình thức và thể hiện sự tôn trọng. Điều này cũng tương tự đối với các tài liệu bên ngoài, nhưng cần đảm bảo tới cả những chi tiết nhỏ nhất như định dạng, để thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng. Bạn cũng nên tuân thủ thời hạn và nên nộp sớm hơn nếu có thể.

2. Ý thức cấu trúc

Khi chuẩn bị một báo cáo, điều quan trọng là phải nhận thức được cấu trúc tổng thể.

Cấu trúc của báo cáo thường được thể hiện dưới hình dạng mô phỏng của một kim tự tháp. Đỉnh của kim tự tháp là một bản tóm tắt, bạn càng đi xuống thì nó càng chi tiết và rõ ràng.

Kim tự tháp được chia thành một cấu trúc ba lớp, từ trên xuống sẽ lần lượt là TIÊU ĐỀ – TÓM TẮT – CHI TIẾT.

Báo cáo sẽ phải có tiêu đề, nếu lúc đầu chưa xác định được tiêu đề là gì, thì bạn viết từ các chi tiết, sau đó kết hợp lại và thống nhất tiêu đề. Nếu bạn có ý thức về cấu trúc tổng thể bạn có thể viết chi tiết rồi tới tóm tắt, và từ tóm tắt bạn viết tiêu đề, ý thức về cấu trức sẽ giúp bạn có thể viết một báo cáo đơn giản, rõ ràng và có logic.

3. Thông tin chính xác ngắn gọn và dễ hiểu

Báo cáo không phải là viết văn. Cần phải viết thông tin chính xác một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Để làm cho nội dung báo cáo hấp dẫn, bạn có thể kết hợp các sơ đồ và bảng để tăng hiệu quả trình bày.

Một số người, đặc biệt là những người bận rộn và không có thời gian, không đọc hết những câu dài. Trong những trường hợp như vậy, họ chỉ cần nhìn vào các biểu đồ và bảng mà bạn tạo cũng có thể hiểu vấn đề trong nháy mắt, nên tận dụng biểu đồ và bảng là cách vô cùng hữu ích.

Ngoài ra, sử dụng hiệu các quả dấu biểu thị như dấu gạch đầu dòng, gạch dưới, in đậm, viết hoa để làm điểm nhấn cho các nội dung quan trọng.

4. Chú ý cách viết

Viết tập trung vào các điểm chính. Do đó, hãy tập trung vào số lượng ký tự để câu không trở nên quá dài. Nếu câu quá dài, hãy tách câu và đặt dấu chấm, phẩy ở những điểm thích hợp.

Điều tối kỵ trong cách viết là không thống nhất cách dùng từ và văn phong. Tuyệt đối tránh dùng từ xuồng xã trong văn nói đặc biệt là các báo cáo dành cho khách hàng. Trước khi gửi báo cáo cần phải xem xét lại toàn bộ 1 lượt và sửa chữa các cách viết không phù hợp.

Một số loại báo cáo

1. Báo cáo định kỳ

Tùy thuộc vào nơi làm việc và loại công việc, bạn có thể phải nộp báo cáo công việc hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng/hàng quý/hàng năm

Đây là một tài liệu báo cáo những gì bạn đã làm trong ngày/tuần/tháng và tổng hợp những gì vấn đề bạn nhận thấy đồng thời đưa ra xu hướng giải quyết. Khi bạn tham gia vào một công việc mới hoặc phụ trách một công việc mới, có nhiều trường hợp bạn nên viết để có thể xử lý công việc một mình một cách hiệu quả.

Các hoạt động và mục tiêu chính trong ngày/tuần/tháng

Nội dung công việc đang thực hiện

Tiến độ cho từng công việc và tiến độ tổng quát

Kế hoạch công việc tiếp theo

Ghi chú đặc biệt

Vấn đề tồn đọng và hướng giải quyết (cùng với deadline xử lý)

2. Báo cáo giải trình

Nếu chẳng may bạn nhận khiếu nại phàn nàn, chỉ trích từ khách hàng khi sản phẩm hoặc dịch vụ được xử lý bởi công ty bạn bị lỗi. Báo cáo giải trình là một tài liệu tất yếu để tóm tắt nội dung giải trình.

Cần phải viết tất cả các vấn đề để biết cái gì cần loại bỏ hoặc cần cải thiện vấn đề như thế nào. Điều bắt buộc khi viết báo cáo giải trình đó là không che lấp bất kỳ thông tin nào vì cá nhân, bởi hướng xử lý rất có thể sẽ nằm trong chính những thông tin đó.

Tên khách hàng/dự án

Tình trạng khiếu nại

Nội dung khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

Các biện pháp ngăn ngừa tái phát sinh trong tương lai

Tên nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu

Tên người nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu

Tiến độ nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

Quan sát

Tài liệu đính kèm

Những điểm cần lưu ý khi viết báo cáo

Về cảm xúc

Trong báo cáo thường bao gồm cảm xúc của tác giả nhưng xin lưu ý rằng cảm xúc không phải là điểm ấn tượng. Do đó, sẽ không tốt nếu bạn chỉ viết những gì bạn nghĩ. Điều quan trọng không chỉ là viết những gì bạn cảm nhận thông qua báo cáo mà còn cho thấy bạn dự định sử dụng nó như thế nào trong công việc tương lai của bạn.

Những người có thể tiếp tục đưa ra đề xuất cải thiện thường được đánh giá là những người có khả năng phát triển, thái độ tích cực trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Nên hãy tạo điểm ấn tượng của bạn bằng cách này.

Về sự hiện diện hay vắng mặt của trang bìa

Báo cáo có thể có hoặc không có bìa. Nếu nó là một báo cáo nội bộ, trang bìa hiếm khi được đính kèm, nhưng nếu nó là một tài liệu bên ngoài, nó có thể bị bắt buộc phải có. Trang bìa còn có ý nghĩa đối với việc giới thiệu công ty nên cần được thiết kế chỉn chu, có thể tối giản nhưng thể hiện được tính chuyên nghiệp mà một công ty cần.

All Rights Reserved