Biên Bản Cuộc Họp Hội Phụ Nữ

--- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Để Viết Tiếng Hàn Tốt(Về Câu Từ Và Ý Tưởng)
 • Bài Mẫu Câu 54 Topik Ii 쓰기
 • Luyện Viết Tiếng Nhật Với Người Nhật Trên Lang
 • Bản Luận Cứ Bảo Vệ Cho Bị Đơn
 • Luận Cứ Bào Chữa Của Luật Sư Ngô Hữu Nhị Cho Bị Cáo Kevin …, Một Công Dân Úc, Trong Vụ Án
 • Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Mẫu Biên bản cuộc họp hội phụ nữ

  Cuộc họp chi hội phụ nữ ………………..

  BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI PHỤ NỮ

  1. Thời gian và địa điểm

  Thời gian khai mạc:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………………

  *Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ:

  2. Thành phần tham dự

  *Hội viên Chi hội phụ nữ:

  Bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Chi hội trưởng:………………………………………………………………………………………………………………

  *Chủ trì: ……………………………………………………………………………………………………………………… *Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….

  Hội viên:……………………………Vắng:……………………………………………………………………….

  Nội dung

  Cuộc họp Chi hội phụ nữ …………………lần thứ ………….. nhiệm kỳ ………….gồm các nội dung sau:

  *Tiền hành bầu Chi hội trưởng khóa ……….. nhiệm kỳ……………:

  *Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ trước:………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  – Chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí có tên sau:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ứng cử:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Đề cử:

  1. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………
  2. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………
  3. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

  Chi hội đã xem xét và biểu quyết nhất trí các đồng chí khóa ……………….., nhiệm kỳ…………, gồm:

  1. ……………………………………………… trưởng ban.
  2. ………………………………………………. ủy viên.
  3. ………………………………………………. ủy viên.

  – Chi hội đã bầu Ban bầu cử, gồm các đồng chí:

  Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Chi hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

  – Tình hình, kết quả bỏ phiếu:

  Chi hội đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng các quy định.

  + Tổng số đại biểu triệu tập: ………..

  + Số đại biểu có mặt bầu cử: ………

  + Số phát phiếu ra: ………….phiếu

  + Số phiếu thu về: …………..phiếu

  + Số phiếu hợp lệ: ……………phiếu

  + Số phiếu không hợp lệ: ……..phiếu

  1. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %
  2. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %
  3. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %

  – Kết quả kiểm phiếu:

  Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí……………………………….đã trúng cử vào vị trí Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóa …… nhiệm kỳ ……

  Cuộc họp kết thúc vào hồi …….giờ ….. cùng ngày.

  Biên bản đã được Chi hội nhất trí thông qua vào hồi ………. giờ …….. ngày …….. tháng ……….. năm ………..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biên Bản Cuộc Họp Là Gì? Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất
 • Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Mẫu 2022
 • Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Đoàn Trường Ngày 7 Tháng 5 Năm 2022
 • Biên Bản Họp Chi Đoàn Hàng Tháng 2012
 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ, Biên Bản Sinh Hoạt Chi Bộ 2022
 • Biên Bản Cuộc Họp Là Gì? Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Biên Bản Cuộc Họp Hội Phụ Nữ
 • Làm Sao Để Viết Tiếng Hàn Tốt(Về Câu Từ Và Ý Tưởng)
 • Bài Mẫu Câu 54 Topik Ii 쓰기
 • Luyện Viết Tiếng Nhật Với Người Nhật Trên Lang
 • Bản Luận Cứ Bảo Vệ Cho Bị Đơn
 • Biên bản cuộc họp là gì?

  Đây là loại văn bản ghi lại toàn bộ nội dung diễn ra trong buổi họp, bao gồm thông tin được thông báo, ý kiến của người tham gia, quyết định cuối cùng… Mỗi cuộc họp đều có ít nhất một thư ký, nhân sự này có trách nhiệm kiểm tra danh sách tham gia và vắng mặt. Đồng thời, thư ký sẽ ghi chép toàn bộ thông tin theo diễn biến cuộc họp.

  Biên bản cuộc họp đóng vai trò gì?

  Biên bản cuộc họp được xem như một loại tài liệu, mặc dù không có hiệu lực về mặt pháp lý nhưng là cơ sở minh chứng cho sự kiện thực tế. Những yêu cầu chỉ đạo của cấp trên hoặc các ý kiến đóng góp của cá nhân… có thể được tổng hợp, thuận lợi cho điều chỉnh và giải quyết công việc. Đồng thời, biên bản này cũng xác nhận những cam kết của cá nhân, đơn vị theo danh sách công việc mà họ được phân công thực hiện. Nội dung biên bản cuộc họp sẽ giúp những nhân sự tham gia buổi họp kế tiếp hiểu và dễ dàng theo sát tình hình hơn.

  Cách viết biên bản cuộc họp

  Xây dựng bố cục biên bản

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản
  • Thời gian lập biên bản (cụ thể giờ, ngày, tháng năm)
  • Thành phần tham dự
  • Diễn biến buổi họp theo trình tự thời gian
  • Kết thúc họp: Lý do, thời gian, những nội dung đã chốt…
  • Thủ tục ký xác nhận

  Yêu cầu của biên bản cuộc họp

  • Nội dung mang tính khách quan, số liệu phải cụ thể, chính xác
  • Ghi chép đầy đủ, trung thực, không suy diễn
  • Thông tin cần có trọng tâm, trọng điểm
  • Thông tin có độ tin cậy cao (cam kết, chữ ký của người tham gia), thủ tục chặt chẽ, có thể bổ sung phụ lục.

  Phương pháp ghi chép đầy đủ nhất

  Những sự kiện thực tế có tầm quan trọng như Đại hội, kiểm tra hành chính, sự kiện pháp lý, khám xét, khiếu nại, biên bản bàn giao tài sản, bàn giao công việc… cần ghi chép chính xác, đầy đủ và chi tiết. Biên bản này cần chú ý nguyên văn của sự kiện, nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm.

  Để hiểu hơn về biên bản cuộc họp công ty, bạn có thể tham khảo các văn bản mẫu TẠI ĐÂY.

  Biên bản cuộc họp chắc chắn không quá xa lạ với nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên không phải nhân sự phụ trách nào cũng hiểu rõ nội dung và cách trình bày loại biên bản này. Thông tin Chefjob vừa chia sẻ hy vọng sẽ là kiến thức văn phòng hữu ích giúp bạn thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc họp của doanh nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Mẫu 2022
 • Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Đoàn Trường Ngày 7 Tháng 5 Năm 2022
 • Biên Bản Họp Chi Đoàn Hàng Tháng 2012
 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ, Biên Bản Sinh Hoạt Chi Bộ 2022
 • Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo Giúp Website Lọt Top Google
 • Cách Viết Báo Cáo Biên Bản Cuộc Họp

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Biên Bản Một Cuộc Họp (How To Write Meeting Minutes)
 • Báo Cáo Thu Hoạch Kiến Tập Sư Phạm Của Cá Nhân Sinh Viên
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Mẫu B02
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
 • Đề Cương Chi Tiết Và Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • Biên bản cuộc họp phản ánh các hành động, nội dung được thực hiện trong cuộc họp của tổ chức. Biên bản thường được ghi lại bởi thư ký của một tổ chức và nó được lưu lại làm dữ liệu hồ sơ cho tổ chức. Trong thực tế, biên bản cuộc họp có thể được coi là một tài liệu pháp lý của tòa án và các cơ quan chính phủ.

  I. Mục đích của Biên bản cuộc họp

  Mục đích của biên bản cuộc họp là để mô tả các hành động được thực hiện bởi những người tham dự cuộc họp. Trái với suy nghĩ của một số người, ghi lại biên bản cuộc họp không phải là vấn đề “ghi chép” hay phiên âm những gì mọi người nói trong cuộc họp. Biên bản cuộc họp nên mô tả những gì đã được thực hiện tại cuộc họp, chứ không phải những lời được nói bởi từng thành viên.

  Mặc dù ghi chú cuộc họp có thể rất hữu ích cho sử dụng nội bộ, nhưng cũng cần phải nhận ra rằng một số phút họp, chẳng hạn như từ cuộc họp hội đồng quản trị hoặc cuộc họp của giám đốc điều hành của một công ty giao dịch công khai, là tài liệu pháp lý. Điều này có nghĩa là chúng có thể được sử dụng bởi các luật sư, thẩm phán và các cơ quan chính phủ trong các vụ kiện tại tòa án, tranh chấp về tình trạng thuế của tổ chức của bạn và trong các quy trình kinh doanh và pháp lý khác nhau. Khi bạn soạn thảo biên bản cuộc họp, hãy cân nhắc rằng ai đó bên ngoài tổ chức của bạn có thể một ngày nào đó đọc chúng. Sự hiểu biết của cá nhân đó về những gì bạn đã viết có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến tổ chức của bạn.

  II. Chuẩn bị cho một cuộc họp

  Với một cuộc họp sắp được tổ chức, với vai trò thư ký bạn nên dành vài phút nói chuyện với cấp trên về những mong muốn của họ trong cuộc họp. Có thể công ty của bạn có một mẫu biên bản định dạng sẵn, nếu không hãy tham khảo một số mẫu biên bản có sẵn hoặc các ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc này. Làm việc với một mẫu biên bản chuyên nghiệp có thể giúp bạn dễ dàng hơn với những bố cục chuyên nghiệp.

  Khi bạn đến phòng họp, hãy lựa vị trí ngồi nơi mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy và nghe thấy những người tham gia cuộc họp. Hãy nhớ rằng, tùy thuộc vào bạn để ghi lại những gì xảy ra trong cuộc họp: Bạn sẽ cần có thể nhận ra các cá nhân có mặt để bạn có thể mô tả hành động của họ trong vài phút.

  III. Thành phần thiết yếu của Biên bản họp

  Tùy thuộc vào chính sách của công ty của bạn, bạn có thể linh hoạt khi chọn định dạng cho mẫu biên bản cuộc họp của mình. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp có thể đóng vai trò là tài liệu pháp lý, vì vậy chúng nên bao gồm thông tin có thể giúp người đọc xác định thời điểm và địa điểm diễn ra cuộc họp, ai tham dự, mục đích của cuộc họp và những gì đã được thực hiện ở đó.

  – Dự thảo biên bản cuộc họp nên bao gồm tên của tổ chức của bạn, loại cuộc họp diễn ra, ngày diễn ra cuộc họp, địa điểm của cuộc họp và thời gian bắt đầu.

  – Biên bản cuộc họp cũng nên bao gồm tên của các thành viên hội đồng quản trị, giám đốc điều hành hoặc người tham gia cuộc họp. Danh sách này sẽ phụ thuộc vào loại cuộc họp mà bạn đang ghi lại.

  – Vào đầu biên bản, lưu ý khi biên bản của cuộc họp trước được trình bày và phê chuẩn bởi hội đồng quản trị hoặc những người khác có thẩm quyền trong tổ chức.

  – Nếu một cuộc họp được tổ chức tốt, nó thường sẽ tuân theo một chương trình nghị sự trong đó các thành viên hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và các bên khác sẽ trình bày thông tin hoặc thực hiện các hành động cụ thể. Biên bản của bạn nên phản ánh và ghi lại các hoạt động này.

  – Khi mô tả một hành động và phân tích nó, nếu có.

  Mọi thông tin liên hệ:

  ICONICJOB VietNam – Cổng thông tin tuyển dụng nhân sự cấp cao, mạng tìm việc làm, ứng tuyển ngay việc làm mới từ các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Tắc Hourensou Cách Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Của Người Nhật
 • Cách Viết Báo Cáo Và Chú Ý Khi Viết Báo Cáo Dành Cho Du Học Sinh Nhật
 • Báo Cáo Ca Lâm Sàng Hiếm Gặp Hợp Nhất Lách
 • Vien Sot Ret Ky Sinh Trung
 • Hướng Dẫn Làm Mẫu Báo Cáo Xuất Nhập Tồn Kho Bằng Excel 2022
 • Hướng Dẫn Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất 2022
 • Văn Mẫu Lớp 7 : Viết Thư Cho Một Người Bạn Để Tìm Hiểu Về Đất Nước Mìn
 • Hãy Viết Thư Cho Bạn Ở Nơi Xa, Tả Lại Khu Phố Nơi Em Ở Vào Một Ngày Mùa Đông Mưa Phùn Giá Rét
 • Bài Viết Tri Ân Thầy Cô Của Học Sinh Lớp 5
 • Nhờ Các Anh/chị Và Các Bạn Giúp Mình Làm Quen Bạn Gái
 • Biên bản cuộc họp công ty là gì?

  Mẫu biên bản cuộc họp là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đang và đã xảy ra trong cuộc họp của các công ty, doanh nghiệp. Biên bản cuộc họp tuy không có hiệu lực pháp lý để thi hành nhưng biên bản cuộc họp để sử dụng làm bằng chứng hay chứng minh cho các thông tin, các quyết định trong toàn bộ cuộc họp.

  Cách viết mẫu biên bản cuộc họp công ty

  Vai trò của biên bản cuộc họp

  Mẫu biên bản cuộc họp công ty là loại văn bản ghi chép các sự kiện đang xảy ra trên thực tế. Vai trò của biên bản sẽ mô tả, phản ánh lại các sự kiện đang diễn ra một cách kịp thời, đầy đủ và chí tiết về mọi việc mà không cần thêm bớt. Nhờ đó các nội dung trong biên bản cuộc họp được đảm bảo vai trò cung cấp các thông tin làm cơ sở cho quyết định xử lý, chứng minh cho những điều đã diễn ra trong cuộc họp.

  Yêu cầu cần có của biên bản cuộc họp

  Trước tiên các số liệu được cung cấp trong biên bản phải là các số liệu trung thực, cụ thể chính xác nhất.

  Ghi chép các thông tin, nội dung trong văn bản phải luôn trung thực, không suy diễn theo ý kiến chủ quan của người viết.

  Nội dung đưa ra trong biên bản phải được viết ngắn gọn có trọng điểm và trọng tâm,

  Các thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có chứng cứ chứng minh thì bạn phải có thêm phụ lục diễn giải). Để có độ tin cậy cao thì người viết biên bản sẽ là người trực tiếp ký đơn và đọc cho mọi người có mặt trong cuộc họp cùng nghe để sửa chữa lại một cách khách quan nhất.

  Xây dựng bố cục biên bản cuộc họp công ty

  Bố cục của mẫu biên bản họp công ty khá đơn giản khi viết biên bản cuộc họp bạn cần đáp ứng đầy đủ các nội dung như sau:

  – Quốc hiệu, tiêu ngữ

  – Tên văn bản cuộc họp và trích yếu nội dung

  – Đề cập cụ thể về thời gian ngày, tháng, năm, giờ trong viên bản.

  – Các thành phần tham dự để kiểm tra trong trường hợp bỏ phiếu bầu.

  – Diễn biến của sự kiện thực tế cần được ghi lại một cách chân thật và đầy đủ nhất.

  – Phần kết trong biên bản cuộc họp có ghi thời gian và lý do.

  – Các thủ tục ký xác nhận của chủ tọa và thư ký, trong nhiều công ty thì thư ký chính là người duyệt và ký trực tiếp vào biên bản cuộc họp.

  Phương pháp ghi chép biên bản cuộc họp hợp lý nhất

  Trong các sự kiện trọng đại có tầm quan trọng xảy ra như đại hội trong công ty, các cuộc họp cổ đông, ký kết hợp đồng, bàn giao công tác, bàn giao tài sản,…của công ty thì trong mẫu biên bản cuộc họp công ty bạn cần ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết về tất cả các nội dung và tình tiết trong cuộc họp. Các lời nói quan trọng, các quyết định quan trọng bạn phải ghi nguyên văn, đầy đủ và yêu cầu người nói nghe lại và xác nhận từng trang trong biên bản cuộc họp.

  Kết thúc phần biên bản cuộc họp bạn phải ghi thời gian chấm dứt sự kiện thực tế như thời gian bàn giao xong, hội nghị kết thúc, kiểm tra, khám nghiệm, kết thúc cuộc họp lúc mấy giờ. Đọc lại toàn bộ nội dung biên bản cuộc họp cho mọi người cùng nghe để bảo đảm biên bản phản ánh đúng sự thật. Để chắc chắn người thư ký sẽ lưu ý nên xin chữ ký cuẩ 2 ngườu để biên bản tạo được độ tin cậy cao nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Bước Để Viết Thư Khiếu Nại Hiệu Quả
 • Chia Sẻ Các Mẫu Thư Ngỏ Xin Tài Trợ Phổ Biến, Thư Ngỏ Xin Tài Trợ Tết Nguyên Đán…
 • Kêu Gọi Giúp Đỡ Bà Con Trong Vụ Cháy Chợ Ở Orenburg
 • Tâm Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ
 • Cách Viết Thư Khiếu Nại Trong Thư Tín Thương Mại Bằng Tiếng Anh
 • Viết Biên Bản Cuộc Họp Như Thế Nào

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Họp Gia Đình Phân Chia Di Sản
 • Cách Viết Bài Luận Xin Học Bổng Ấn Tượng Với 8 Bước & 5 Tips
 • Cách Viết Bài Luận Xin Học Bổng Lọt Vào Mắt Xanh Trường Đại Học
 • Bật Mí 5 Cách Viết Bài Luận Xin Học Bổng Du Học Thật Nổi Bật
 • Cách Viết Bài Luận Xin Học Bổng Du Học Anh Quốc Thật Ấn Tượng
 • Khái niệm biên bản cuộc họp là gì

  Ngày nay, Để công việc trong một tổ chức, doanh nghiệp lớn luôn hoạt động phát triển và đồng bộ. Để các khối phải liên kết, hỗ trợ lẫn nhau thì đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên có những cuộc họp nội bộ để xử lý vấn đề công việc. Trong những cuộc họp này thì việc ghi biên bản cuộc họp là một trong những kỹ năng bắt buộc trợ lý phải có.

  Đây là một loại văn bản quan trọng ghi lại những diễn biến xảy ra trong cuộc họp, bao gồm rất nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia. Trong đó biên bản thường được ghi chép với những nội dung cơ bản như : quyết định nào đã được đưa ra, những điều gì đã đạt được, điều gì đã được chấp thuận, đồng ý, hay hoạt động nào cần thiết phải được thực hiện trong thời gian tới…

  Trong mỗi cuộc họp, trợ lí (là người ghi biên bản), phải có trách nhiệm điểm danh số người tham gia và vắng mặt. Đồng thời ghi lại toàn bộ thông tin quan trọng theo diễn biến của cuộc họp.

  Biên bản cuộc họp tiếng anh là gì

  Biên bản cuộc họp tiếng anh là meeting minutes. Cách viết biên bản cuộc họp tiếng anh là How to write meeting minutes.

  Vai trò và ý nghĩa của biên bản cuộc họp

  + Ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp. Tuy biên bản cuộc họp không có hiệu lực pháp lý nhưng được xem như một loại tài liệu lịch sử, là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.

  + Biên bản cuộc họp giúp ban lãnh đạo đề ra những phương pháp khác phù hợp với tình hình thực tại của tập thể.

  + Ở một mặt khác, biên bản cuộc họp như lời nhắc nhở của các cá nhân. Các đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản là chuyển các cam kết của họ vào danh sách công việc mà họ phải thực hiện trong thời gian tới.

  Cách viết biên bản cuộc họp như thế nào

  Thông tin khi viết biên bản cuộc họp cần có

  – Chuẩn bị sẵn mẫu biên bản cuộc họp với một số nội dung cơ bản: Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp? thành phần tham gia? nội dung chính cuộc họp? kết luận cuộc họp?

  – Ghi nhanh và đầy đủ: Người ghi biên bản phải ghi nhanh và luôn đảm bảo nội dung biên bản luôn đầy đủ những thông tin quan trọng và đúng yêu cầu.

  – Nội dung biên bản phải có trọng tâm,tránh trình bày dài dòng và lan man những nội dung không cần thiết. Bởi vì bởi vì biên bản cuộc họp giúp cho những người không tham gia cuộc họp vẫn có thể hiểu trọng tâm chính của cuộc họp.

  – Đồng thời, để biên bản có độ tin cậy cao, người viết nên đọc và rà soát biên bản thật kỹ. Và phải được đọc lại cho mọi người có mặt trong cuộc họp cùng nghe, góp ý sửa chữa nếu chưa đúng và tự giác ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

  Chia sẻ mẫu biên bản cuộc họp miễn phí

  Mẫu biên bản cuộc họp đầy đủ chuẩn nhất

  BIÊN BẢN HỌP

  Hôm nay, vào lúc ……. giờ …… ngày ….. tháng ….. năm …..

  Tại (2) ……………………………………………………………………………..

  Diễn ra cuộc họp với nội dung (3) ……………………………………………..

  I. Thành phần tham dự:

  1. Chủ trì (4): Ông/Bà ………………………… Chức vụ: …………………..

  2. Thư ký (5): Ông/Bà ………………………… Chức vụ: ……………………

  3. Thành phần khác (6):

  ……………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  III. Biểu quyết (nếu có):

  – Tổng số phiếu: …………. Phiếu

  – Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %

  – Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %

  IV. Kết luận cuộc họp (8):

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

  Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Mẫu biên bản cuộc họp đảng viên chi bộ

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

  Tháng………/20……

  Thời gian:……………………………………………………………………………………………………..

  Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………

  Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

  Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………………………

  NỘI DUNG CUỘC HỌP 1. Phần mở đầu

  – Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….

  – Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……………………………………………………………………………..

  – Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

  – Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

  2. Phần nội dung:

  2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).

  2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

  -……………………………………………………………………………………………………………………

  -……………………………………………………………………………………………………………………..

  -……………………………………………………………………………………………………………………

  -……………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  3. Phần kết thúc

  – Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

  – Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

  Cuộc họp kết thúc lúc……………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

  Mẫu biên bản họp giao ban mới nhất hiện nay

  BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

  – Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………….

  – Địa điểm: …………………………………………………………………………………………..

  – Thành phần tham dự gồm:

  1. ………………………………………………………………………………………………………

  2. ………………………………………………………………………………………………………

  3. ………………………………………………………………………………………………………

  – Chủ trì (chủ tọa): …………………………………………………………………………………

  – Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………………………………….

  – Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo): …………………………………..

  1. ……………………………………………………………………………………………………….

  2. ……………………………………………………………………………………………………….

  3. ……………………………………………………………………………………………………….

  Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

  (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  Mẫu biên bản họp công ty doanh nghiệp

  BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

  (V/v ………………………………)

  Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty ……………………….

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………..

  Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày …….

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

  Công ty tiến hành họp …………………………………………………………………………………..

  Nội dung, chương trình họp: ………………………………………………………………………….

  Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………..

  Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký: ………………………………………….

  Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………….

  Các quyết định được thông qua: ……………………………………………………………………..

  Biểu quyết:

  – Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu

  – Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu

  Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Họp Hội Đồng Cổ Đông Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Theo Chuẩn 2022
 • Biên Bản Họp Phụ Huynh Mẫu Chuẩn 2022
 • Hướng Dẫn Viết Bài Cho Web Chuẩn Seo Với Độ Dài Phù Hợp
 • Cách Viết Bài Cho Website Chuẩn Seo
 • Cách Viết Biên Bản Một Cuộc Họp (How To Write Meeting Minutes)

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Thu Hoạch Kiến Tập Sư Phạm Của Cá Nhân Sinh Viên
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Mẫu B02
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
 • Đề Cương Chi Tiết Và Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • Bài Báo Cáo Thực Tập Hay Của Sinh Viên Du Lịch
 • Biên bản cuộc họp thường bao gồm các nội dung sau:

  * thời gian, ngày tháng và địa điểm

  * người tham dự và lời xin lỗi từ người vắng mặt

  * kết quả chính từ cuộc họp – các quyết định được đưa ra và các hành động đã được đồng ý

  Có rất nhiều bài mẫu về biên bản cuộc họp. Hãy hỏi 1 mẫu mà nơi bạn làm việc ưa dùng.

  The Cool Cats Hockey Club Team Meeting Date: 14 May 20XX

  Time: 5.00-7.30pm

  Place: Cool Cats Hockey Club Building, 7 Stella Rd, Wan Chai Chair: Andrew Jones

  Minutes: Tina Chiu

  Attendees: Michael Chu, Alice Lane, Terry Lui, Sandra Wong, Athony Yates

  Absent: Peter Mui Agenda Items

  Business Arising 1. Clubhouse window:

  Members agreed that all broken window should be replaced as soon as possible. AL to get three quotations before the next meeting.

  2.Farawell party for Peter Mui:

  Sandra Wong suggested using ‘Better than Best Caterers’ for Peter Mui’s farewell party on August 19. Anthony Yates said he had used the same company before and would be willing to contact them to make the pparation. AY to report back at the next meeting.

  This week agenda items

  1. Juniors’ Competition- round 2

  Andrew Jones brought the meeting up to date on his discussion with the West Island Hockey Club’s involvement in the competition. Round 2 is scheduled to start on 8 June at the West Island Hockey Club. The Cool Cats and The Hockey Clubs will both provide a referee.

  2. Prizes for end-of-year tournament

  Since Peter Mui was in charge of this item but was absent, it was decided to leave discussion until the next meeting.

  3. New club notice board

  Terry Lui showed 3 signs for the new notice board and attendees voted on the one from ‘Hot Designs’. This notice board stood out because of its large, colorful border and better quality backing. TL will order three new boards before the next meeting.

  4. Repair to store room floor

  Michael Chu reported that he almost fallen when collecting hockey sticks in the store room after the last meeting and felt that something should be done to repair the floor. AJ brought up the issue of insurance claims and it was decided that he would check the floor after the meeting and would follow up with the regular maintenance company about getting it repaired as soon as possible. AJ reported that there were adequate funds set aside for general maintenance.

  5. Equipment purchase- balls, hockey sticks

  Tina Chu said the club should buy extra balls and hockey sticks for the juniors, as several were forgetting their equipment on practice nights. Michael Chu said he felt that the money could be better spent and the juniors should be encouraged to remember their gear or not be allowed to take part in the practice sessions. Andrew Yates suggested the club look into a fundraising campaign in the next financial year, since funds were somewhat depleted. It was agreed that at the next meeting everyone should share two ideas on how to raise funds.

  Meeting finished 7.30pm Date: 16 July 20XX

  Time: 5.00-7.30 pm

  Place: Cool Cats Hockey Club Building, 7 Stella Rd, Wan Chai

  Vai trò của bạn khi làm người viết biên bản có ảnh hưởng đến cách bạn tương tác trong suốt buổi họp. Có khả năng là bạn sẽ dự kiến tham gia cuộc họp và ghi chép. Hãy xác nhận với người phụ trách liệu bạn chỉ đến để ghi chép hay mong muốn bạn tham gia cuộc bàn luận. Một thách thức lớn nhất của việc ghi chép là bạn phải đồng thời lắng nghe và ghi chép. Đừng lo lắng khi yêu cầu người nói nói lại những quan điểm, ý kiến của họ. Sẽ dễ nhớ hơn những gì đã xảy ra trong cuộc họp nếu bạn viết biên bản càng sớm càng tốt.

  Mẫu của biên bản cuộc họp trang trọng thường được quyết định bởi nơi làm việc. Hãy kiểm tra bằng việc yêu cầu một bản sao từ những cuộc họp trước đó và làm theo cấu trúc ấy.

  Bạn có thể ghi chép bằng nhiều cách. Có thể nhập trực tiếp vào máy tính xách tay; ghi âm giọng nói hoặc thậm chí có thể dùng một cái bảng trắng để viết lên đó. Bạn cũng có thể sử dụng bút và giấy. Nếu bạn dùng công nghệ trong việc ghi chép, phải chắc chắn rằng bạn có một tờ giấy và bút trong trường hợp có sự cố về công nghệ.

  Một cuộc họp tốt cần có sự chuẩn bị trước những vấn đề cần bàn. Mọi người sẽ biết những mục tiêu và kết quả cần đạt của cuộc họp. Bạn có thể sử dụng bản kế hoạch đó để xây dựng cách viết biên bản.

  Hãy đảm bảo rằng bạn đến cuộc họp với những biên bản trước đó, nêu rõ những hành động sẽ được thực hiện kể từ buổi họp trước. Bằng cách này bạn có thể ghi lại trạng thái của bất kì hành động nào phải được thực hiện. Nó sẽ được ghi lại dưới dạng ‘Business Arising’ (những vấn đề phát sinh trong kinh doanh)

  Khi có nhiều người trong buổi họp, khi bắt đầu buổi họp hãy lập sơ đồ chỗ ngồi có tên từng người, điều này sẽ giúp bạn nhớ ai đã nói gì.

  Trước khi bạn lưu hành biên bản, hãy kiểm tra chính tả, và nếu cần, hãy nhờ ai đó đọc lại chúng. Bạn có thể yêu cầu chủ tịch xem xét, và nếu cần, sửa đổi và phê duyệt biên bản trước khi phân phối chúng cho tất cả các thành viên. Tốt nhất, nên lưu hành biên bản một đến hai ngày cuộc họp diễn ra. Nếu viết tốt, biên bản rõ ràng được lưu hành ngay sau cuộc họp luôn được đón nhận tốt!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Báo Cáo Biên Bản Cuộc Họp
 • Quy Tắc Hourensou Cách Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Của Người Nhật
 • Cách Viết Báo Cáo Và Chú Ý Khi Viết Báo Cáo Dành Cho Du Học Sinh Nhật
 • Báo Cáo Ca Lâm Sàng Hiếm Gặp Hợp Nhất Lách
 • Vien Sot Ret Ky Sinh Trung
 • Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Cause And Effect Essay Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cause And Effect Essay
 • Cách Viết Cause And Effect Essay Cho Sinh Viên Chi Tiết Nhất
 • Cách Viết Bài Luận Về Nguyên Nhân
 • Lesson 4: Hướng Dẫn Viết Cause
 • 2- Yêu cầu của một biên bản:

  • Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.
  • Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
  • Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.
  • Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản). Thông tin muốn chính xác có độ tin cậy cao phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa lại cho khách quan, đúng đắn và tự giác (không được cưỡng bức) ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

  3- Xây dưng bố cục biên bản:

  Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
  • Tên văn bản và trích yếu nội dung.
  • Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).
  • Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…).
  • Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung).
  • Phần kết thức (ghi thời gian và lý do).
  • Thủ tục ký xác nhận.

  4- Phương pháp ghi chép biên bản:

  Các sự kiện thực tế có tầm quan trọng xảy ra như: đại hội, việc xác nhận một sự kiện pháp lý, việc kiểm tra hành chính, khám xét, khám nghiệm, ghi lời cung, lời tố cáo, khiếu nại, biên bản bàn giao công tác, bàn giao tài sản… thì phải ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết mọi nội dung và tình tiết nhưng cũng phải chú ý vào các vấn đề trọng tâm của sự kiện. Chú ý ghi nguyên văn của sự kiên.

  Phần kết thúc văn bản: phải ghi thời gian chấm dứt sự kiện thực tế như: bàn giao xong, hội nghị kết thúc, kiểm tra, khám nghiệm kết thúc lúc mấy giờ… ngày… Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe (có bổ sung sửa chữa nếu có yêu cầu) và xác nhận là biên bản phản ánh đúng sự kiện và cùng ký xác nhận. Trong biên bản muốn có thủ tục chặt chẽ phải lưu ý việc ký xác nhận, phải có tối thiểu hai người ký thì các thông tin trong biên bản mới có độ tin cậy cao. Thông thường trong các cuộc họp, hội nghị biên bản phải có thư ký và chủ tọa ký xác nhận.

  2. Các mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Vụ Viết Bài Báo Khoa Học
 • Kinh Nghiệm Viết Và Công Bố Bài Báo Khoa Học
 • Cách Viết Một Bài Báo Khoa Học (Phần 1)
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Blog Cá Nhân Miễn Phí
 • Top 15+ Chủ Đề Viết Blog Kiếm Tiền Trên Mạng Hay Nhất (2020)
 • Các Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Mẫu Lớp 7 : Viết Thư Cho Một Người Bạn Để Tìm Hiểu Về Đất Nước Mìn
 • Hãy Viết Thư Cho Bạn Ở Nơi Xa, Tả Lại Khu Phố Nơi Em Ở Vào Một Ngày Mùa Đông Mưa Phùn Giá Rét
 • Bài Viết Tri Ân Thầy Cô Của Học Sinh Lớp 5
 • Nhờ Các Anh/chị Và Các Bạn Giúp Mình Làm Quen Bạn Gái
 • Top 8 Bài Văn Viết Thư Cho Người Bạn Để Làm Quen Lớp 3 Đạt Điểm Cao
 • Các mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất 2022

  Vai trò của biên bản:

  BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

  – Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

  – Địa điểm: ………………………………………………………….

  – Thành phần tham dự: …………………………………………….

  Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

  Vắng: số lượng ……….. người.

  Tên người vắng ……………………………… lí do ………….

  – Chủ trì: ……………………………………………………………………….

  – Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………..

  II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

  1. Sinh hoạt văn bản

  Đ/c chúng tôi hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)………………………………………….

  2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

  Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ………………………

  …………………………………………………..

  3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) …………………………………….

  …………………………………………………………….

  3.3. Đ/c ……………………………………….

  4. Kết luận của người chủ trì

  ……………………………………………..

  5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

  Đ/c……………………… thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) …………………………………

  Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

  Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

  Xây dưng bố cục biên bản:

  Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:

  * Quốc hiệu và tiêu ngữ.

  * Tên văn bản và trích yếu nội dung.

  * Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

  * Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…).

  * Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung).

  * Phần kết thức (ghi thời gian và lý do).

  * Thủ tục ký xác nhận.

  * Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản.

  * Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia.

  * Người chủ trì cuộc họp, thư ký.

  * Nội dung chính trong cuộc họp.

  * Kết luận cuộc họp.

  * Thời gian kết thúc cuộc họp.

  Phương pháp ghi chép biên bản:

  Biên bản cuộc họp công ty là gì?

  Cuộc họp công ty là một trong những cuộc họp quan trọng nhất, nó bao gồm rất nhiều các thông tin, ý kiến từ những yêu cầu chỉ đạo của ban lãnh đạo tới những ý kiến của các cá nhân, phòng ban do đó biên bản họp công ty cần được ghi chép lại, từ những biên bản này sẽ có những điều chỉnh và sắp xếp công việc hiệu quả hơn.

  Trong cuộc họp công ty, thư ký có trách nhiệm ghi chép lại các thông tin quan trọng trong cuộc họp, do vậy cần chuẩn bị sẵn mẫu biên bản họp công ty cũng như các thiết bị có thể hỗ trợ, cải thiện khả năng ghi chép, lọc thông tin.

  Mẫu biên bản cuộc họp công ty có thông tin gì?

  * Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản.

  * Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia.

  * Người chủ trì cuộc họp, thư ký.

  * Nội dung chính trong cuộc họp.

  * Kết luận cuộc họp.

  * Thời gian kết thúc cuộc họp.

  Mẫu biên bản cuộc họp, biên bản làm việc, chuẩn nhất

  Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

  Trong các buổi họp công đoàn tại các cấp cơ sở biên bản họp công đoàn được coi là một thủ tục văn bản quan trọng không thể thiếu, nội dung bên trong của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn sẽ trình bày cụ thể chi tiết về các thông tin xoay quanh buổi họp công đoàn, thời gian địa điểm diễn ra…

  Tải mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

  Mẫu biên bản họp chi bộ

  Biên bản họp chi bộ khi sinh hoạt Đảng là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp. Đây là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai. Mẫu biên bản họp sinh hoạt chi bộ Đảng được chúng tôi trình bày khá chi tiết và có hình thức, bố cục đẹp.

  BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

  – Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

  – Địa điểm: …………………………………………………………..

  – Thành phần tham dự: …………………………………………..

  Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

  Vắng: số lượng ……….. người.

  Tên người vắng …………………………… lí do …………………………

  – Chủ trì: ………………………………………………………………….

  – Thư ký (người ghi biên bản): …………………………………….

  II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

  1. Sinh hoạt văn bản

  Đ/c chúng tôi hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)………………………………………

  2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

  Đ/c………………………………… thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ……………………………

  ………………………………………………………………………..

  3.2. Đ/c ……………………….. (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) …………………..

  ……………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………..

  3.3. Đ/c …………………………………………………………….

  4. Kết luận của người chủ trì

  …………………………………………….

  5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

  Đ/c………………………………………………………………………. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

  Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

  Mẫu biên bản họp dòng họ

  Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

  BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

  – Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

  – Địa điểm: ………………………………………………………….

  – Thành phần tham dự gồm:

  1. ………………………………………………………………………

  2. ………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………….

  – Chủ trì (chủ tọa): ……………………………………………….

  – Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………..

  – Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

  1. …………………………………………………………………..

  2. …………………………………………………………………..

  Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

  (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  Mẫu biên bản họp lớp

  Tải mẫu biên bản họp lớp

  Mẫu biên bản họp phụ huynh

  Tải mẫu biên bản họp phụ huynh

  Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

  Tải mẫu biên bản họp hội đồng thanh viên

  Mẫu biên bản cuộc họp công ty

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp
 • 10 Bước Để Viết Thư Khiếu Nại Hiệu Quả
 • Chia Sẻ Các Mẫu Thư Ngỏ Xin Tài Trợ Phổ Biến, Thư Ngỏ Xin Tài Trợ Tết Nguyên Đán…
 • Kêu Gọi Giúp Đỡ Bà Con Trong Vụ Cháy Chợ Ở Orenburg
 • Tâm Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ
 • Các Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Luận Là Gì? Cách Để Viết Bài Luận
 • Cover Letter Là Gì? Cách Viết Một Cover Letter Chuyên Nghiệp
 • 8 Cover Letter Để Đọc Thử Nếu Chưa Biết Viết Như Thế Nào
 • Cover Letter Là Gì? Những Cách Viết Cover Letter Chuyên Nghiệp Mẫu
 • 5 Cách Viết Chữ Kiểu Trên Facebook Độc Đáo 2022
 • Các mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất 2022

  Vai trò của biên bản:

  BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

  – Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

  – Địa điểm: ………………………………………………………….

  – Thành phần tham dự: …………………………………………….

  Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

  Vắng: số lượng ……….. người.

  Tên người vắng ……………………………… lí do ………….

  – Chủ trì: ……………………………………………………………………….

  – Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………..

  II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

  1. Sinh hoạt văn bản

  Đ/c chúng tôi hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)………………………………………….

  2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

  Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ………………………

  …………………………………………………..

  3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) …………………………………….

  …………………………………………………………….

  3.3. Đ/c ……………………………………….

  4. Kết luận của người chủ trì

  ……………………………………………..

  5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

  Đ/c……………………… thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) …………………………………

  Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

  Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

  Xây dưng bố cục biên bản:

  Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:

  * Quốc hiệu và tiêu ngữ.

  * Tên văn bản và trích yếu nội dung.

  * Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

  * Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…).

  * Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung).

  * Phần kết thức (ghi thời gian và lý do).

  * Thủ tục ký xác nhận.

  * Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản.

  * Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia.

  * Người chủ trì cuộc họp, thư ký.

  * Nội dung chính trong cuộc họp.

  * Kết luận cuộc họp.

  * Thời gian kết thúc cuộc họp.

  Phương pháp ghi chép biên bản:

  Biên bản cuộc họp công ty là gì?

  Cuộc họp công ty là một trong những cuộc họp quan trọng nhất, nó bao gồm rất nhiều các thông tin, ý kiến từ những yêu cầu chỉ đạo của ban lãnh đạo tới những ý kiến của các cá nhân, phòng ban do đó biên bản họp công ty cần được ghi chép lại, từ những biên bản này sẽ có những điều chỉnh và sắp xếp công việc hiệu quả hơn.

  Trong cuộc họp công ty, thư ký có trách nhiệm ghi chép lại các thông tin quan trọng trong cuộc họp, do vậy cần chuẩn bị sẵn mẫu biên bản họp công ty cũng như các thiết bị có thể hỗ trợ, cải thiện khả năng ghi chép, lọc thông tin.

  Mẫu biên bản cuộc họp công ty có thông tin gì?

  * Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản.

  * Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia.

  * Người chủ trì cuộc họp, thư ký.

  * Nội dung chính trong cuộc họp.

  * Kết luận cuộc họp.

  * Thời gian kết thúc cuộc họp.

  Mẫu biên bản cuộc họp, biên bản làm việc, chuẩn nhất

  Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

  Trong các buổi họp công đoàn tại các cấp cơ sở biên bản họp công đoàn được coi là một thủ tục văn bản quan trọng không thể thiếu, nội dung bên trong của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn sẽ trình bày cụ thể chi tiết về các thông tin xoay quanh buổi họp công đoàn, thời gian địa điểm diễn ra…

  Tải mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

  Mẫu biên bản họp chi bộ

  Biên bản họp chi bộ khi sinh hoạt Đảng là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp. Đây là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai. Mẫu biên bản họp sinh hoạt chi bộ Đảng được chúng tôi trình bày khá chi tiết và có hình thức, bố cục đẹp.

  BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

  – Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

  – Địa điểm: …………………………………………………………..

  – Thành phần tham dự: …………………………………………..

  Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

  Vắng: số lượng ……….. người.

  Tên người vắng …………………………… lí do …………………………

  – Chủ trì: ………………………………………………………………….

  – Thư ký (người ghi biên bản): …………………………………….

  II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

  1. Sinh hoạt văn bản

  Đ/c chúng tôi hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)………………………………………

  2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

  Đ/c………………………………… thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ……………………………

  ………………………………………………………………………..

  3.2. Đ/c ……………………….. (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) …………………..

  ……………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………..

  3.3. Đ/c …………………………………………………………….

  4. Kết luận của người chủ trì

  …………………………………………….

  5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

  Đ/c………………………………………………………………………. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

  Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

  Mẫu biên bản họp dòng họ

  Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

  BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

  – Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

  – Địa điểm: ………………………………………………………….

  – Thành phần tham dự gồm:

  1. ………………………………………………………………………

  2. ………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………….

  – Chủ trì (chủ tọa): ……………………………………………….

  – Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………..

  – Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

  1. …………………………………………………………………..

  2. …………………………………………………………………..

  Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

  (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  Mẫu biên bản họp lớp

  Tải mẫu biên bản họp lớp

  Mẫu biên bản họp phụ huynh

  Tải mẫu biên bản họp phụ huynh

  Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

  Tải mẫu biên bản họp hội đồng thanh viên

  Mẫu biên bản cuộc họp công ty

  --- Bài cũ hơn ---

 • (Thực Tế) 10 Cách Viết Bài Chuẩn Seo Toàn Tập Từ A
 • Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo Dành Cho Newbie Bí Kíp Lên Top
 • 6 Bước Viết Bài Chuẩn Seo Và Những Lưu Ý Khi Chọn Từ Khóa Hiệu Quả
 • Cách Viết Bài Chuẩn Seo: 9 Bước Viết Content Đột Phá
 • Bài Viết Chuẩn Seo Là Gì? Hướng Dẫn Cách Viết Bài Chuẩn Seo 2022
 • Biên Bản Họp Phụ Huynh Mẫu Chuẩn Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Theo Chuẩn 2022
 • Mẫu Biên Bản Họp Hội Đồng Cổ Đông Bằng Tiếng Anh
 • Viết Biên Bản Cuộc Họp Như Thế Nào
 • Mẫu Biên Bản Họp Gia Đình Phân Chia Di Sản
 • Cách Viết Bài Luận Xin Học Bổng Ấn Tượng Với 8 Bước & 5 Tips
 • Thế nào là biên bản họp phụ huynh?

  Biên bản họp phụ huynh là biểu mẫu được giáo viên và hội phụ huynh lớp lập ra nhằm ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh vào đầu năm, cuối học kỳ, cuối năm học hoặc trong trường hợp đặc biệt nhà trường yêu cầu triệu tập cuộc họp.

  Trước khi buổi họp phụ huynh diễn ra, đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần gửi giấy mời họp đến cho phụ huynh học sinh, ghi rõ thời gian, địa điểm, lý do tổ chức cuộc họp.

  Thông thường, cuộc họp phụ huynh học sinh được nhà trường tổ chức định kỳ vào đầu năm, giữa năm và cuối năm để chuẩn bị toàn diện các điều kiện cho công tác giảng dạy, học tập trong năm học mới hoặc đánh giá lại một quá trình học tập, rèn luyện cũng như thành tích đạt được của cá nhân học sinh và tập thể giáo viên, nhà trường khi kết thúc một học kỳ, một năm học.

  Trình bày biên bản họp phụ huynh như thế nào là hợp lý?

  Phần đầu biên bản

  – Ghi đầu đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

  – Tên biên bản: Biên bản họp của lớp nào? Năm học nào?

  – Thời gian khai mạc cuộc họp.

  – Thành phần tham dự:

  + Ghi rõ chủ tọa: tên giáo viên chủ nhiệm (nếu là họp phụ huynh lớp), hiệu trưởng nhà trường hoặc người đại diện Ban Giám hiệu (nếu là họp phụ huynh trường)

  + Tên thư ký cuộc họp (có thể do hội phụ huynh bầu hoặc giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu trường chỉ định luôn).

  + Tổng số phụ huynh, số có mặt, số vắng mặt, ghi rõ tên những phụ huynh không có mặt.

  Phần nội dung chính của biên bản họp phụ huynh

  Cuộc họp phụ huynh học sinh do nhà trường hoặc lớp tổ chức vào đầu năm, cuối kỳ hay cuối năm, nội dung không giống nhau song đều cần nêu rõ:

  – Kiểm tra sĩ số phụ huynh.

  – Nêu lý do tổ chức cuộc họp.

  – Nêu nội dung cuộc họp.

  + Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo tình hình trường, lớp; tình hình từng học sinh, việc thực hiện thu chi các loại quỹ…

  + Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh tiếp thu ý kiến, ghi nhận hoặc giải trình các ý kiến đóng góp, thắc mắc của phụ huynh.

  Phần cuối của biên bản họp phụ huynh

  – Ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp.

  – Chủ tọa, thư ký và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng ký, ghi rõ họ tên vào biên bản.

  Cách viết biên bản họp phụ huynh học sinh vào đầu năm và cuối năm

  Cách viết mẫu biên bản này vào đầu năm và cuối năm có sự khác nhau cơ bản rõ nét trong phần nội dung chính, còn phần mở đầu và phần cuối biên bản này trình bày không có gì khác nhau. Sự khác biệt thể hiện như sau:

  Nội dung biên bản họp phụ huynh học sinh vào đầu năm học

  – Thông báo tình hình chung của nhà trường và lớp trong năm học cũ:

  + Nhà trường: tình hình cơ sở vật chất, thành tích trong rèn luyện, học tập của học sinh, tình hình thu chi các khoản thu xã hội hóa.

  + Lớp: Tổng số học sinh, thành tích mà tập thể lớp đạt được trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động tập thể, tình hình thu chi quỹ lớp năm học cũ.

  – Thông báo cho phụ huynh học sinh về kế hoạch của nhà trường trong năm học mới.

  – Sơ lược về tình hình lớp năm học mới

  + Tổng số học sinh, số học sinh nam, nữ; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt: học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật…

  – Ban Giám hiệu trường, giáo viên chủ nhiệm thông qua các khoản thu đầu năm, bao gồm các khoản thu bắt buộc và các khoản thu xã hội hóa: mua dụng cụ học tập, liên hoan, thăm hỏi, vệ sinh lớp, phô tô đề kiểm tra…

  – Bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

  Nội dung biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm học

  Thông thường vào cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức họp còn nhà trường chỉ tổ chức vào đầu năm. Nội dung chính biên bản họp cuối năm thường đề cập:

  – Giáo viên chủ nhiệm thông báo tình hình chung của nhà trường trong năm học, sau đó, tập trung vào thông báo kết quả học tập, rèn luyện, hoạt động của lớp trong năm học vừa qua:

  + Sĩ số học sinh: tổng số học sinh, số học sinh năm, nữ; số học sinh tăng/ giảm, số học sinh chuyển đến/ đi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là người nước ngoài…

  + Kết quả hai mặt rèn luyện và học tập: ghi rõ số và tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá, trung bình, yếu; học lực đạt mức hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành hay chưa hoàn thành.

  + Nêu các thành tích mà tập thể lớp được nhận và tên từng cá nhân học sinh được nhận khen thưởng về học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, tham gia các cuộc thi…

  + Nhận xét cụ thể về tình học tập, rèn luyện của từng học sinh.

  – Ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo, về tình hình thu chi trong năm, tổng tiền quỹ còn thiếu, dư và kế hoạch thu bù âm hay giải ngân khoản dư.

  Tải mẫu biên bản họp phụ huynh chuẩn 2022

  Cuối cùng, mình xin gửi các bạn tham khảo một số biểu mẫu biên bản họp phụ huynh được dùng phổ biến nhất hiện nay là mẫu biên bản dùng trong đầu năm và cuối năm học. Bạn có thể tải về, chỉnh sửa thông tin cá nhân và thêm vào những nội dung riêng cần thiết.

  Tải biên bản họp phụ huynh đầu năm Tại đây

  Tải biên bản họp phụ huynh cuối năm Tại đây

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Cho Web Chuẩn Seo Với Độ Dài Phù Hợp
 • Cách Viết Bài Cho Website Chuẩn Seo
 • Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo Từ A Đến Z
 • Tham Khảo Cách Viết Bài Chuẩn Seo WordPress
 • Cách Viết Bài Bài Chuẩn Seo Trên Website
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×