Cách Viết Hóa Đơn Dịch Vụ Sửa Chữa / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Nhiệm Vụ Của Kế Toán Dịch Vụ Sửa Chữa Xe

--- Bài mới hơn ---

 • Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Dịch Vụ Sữa Chữa Bảo Dưỡng Máy Lạnh
 • Chi Phí Vận Chuyển Kèm Bảng Kê Chi Tiết Đơn Hàng: Có Nên Lưu Hồ Sơ Thuế
 • Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Gtgt Đối Với Dịch Vụ, Xây Dựng, Bán Hàng, Vận Chuyển Hàng Hóa, Xăng Dầu.
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Vận Chuyển
 • Giải Đáp Vướng Mắc Về Hóa Đơn Điện Tử Khi Vận Chuyển Hàng Hóa Lưu Thông
 • Câu hỏi: Khi các bạn được tuyển dụng vào vi trí KẾ TOÁN DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE Ô TÔ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ SỬA CHỮA XE Ô TÔ? Các bạn là 1 người mới học 1 khoá kế toán xong, hoặc là sinh viên mới ra trường chưa tiếp cận được thực tếhoặc các bạn đang làm kế toán tại những công ty khác không phải lĩnh vực ô tô thì làm sao có thể biết để mà làm?

  Trả lời: Theo quan điểm của cá nhân tôi. Khi các bạn được tuyển dụng vào vị trí kế toán từng phần hành , để làm được kế toán từng phần hành (Ví dụ như Kế toán bán hàng; Kế toán thanh toán; Kế toán tài sản cố định; Kế toán tiền lương; Kế toán hàng tồn kho, Kế toán dịch vụ sửa chữa xe…) thì các bạn cần phải thực hiện các bước sau thì các bạn sẽ làm được kế toán từng phần hành.

  Thứ nhất: Các bạn cần phải biết mình đang theo dõi và hạch toán những tài khoản nào và cần lập những báo cáo nào? Trong trường hợp này tuỳ theo mô hình của mỗi Công ty mà kế toán trưởng sẽ giao cho bạn theo dõi và hạch toán như thế nào đó là do quy mô của Công ty, cụ thể trong trường này, kế toán trưởng giao cho bạn những công việc của kế toán dịch vụ sữa chữa xe như sau:

  – Kiểm tra đối chiếu bảo hành bảo dưỡng với bộ phận dịch vụ sửa chữa định kỳ 1 tháng 2 lần. Và Đối chiếu với Nhà cung cấp phụ tùng chính hãng của Công ty để xem xét việc bảo hành bảo dưỡng đền bù như thế nào để mà xử lý.

  – Kiểm soát giá trị dịch vụ dở dang, cảnh báo kịp thời các bất cập về sản phẩm dở dang.

  – Kiểm tra đối chiếu với bộ phận dịch vụ báo cáo hàng ngày về dịch vụ sữa chữa.

  – Phân tích, đánh giá lợi nhuận của dịch vụ sửa chữa từ đó tham gia vào việc xây dựng lại định mức tiền công, định mức hao hụt vật tư sơn, đề xuất phương án tiết kiệm chi phí.

  – Tham gia lập, hoàn thiện, sửa đổi các quy trình cho phù hợp với hoạt động sửa chữa thực tế.

  – Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động dịch vụ phụ tùng hàng tháng và theo yêu cầu

  – Hỗ trợ bộ phận dịch vụ tư vấn cho khách hàng về cách thanh toán, và xuất hóa đơn cho khách, nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng.

  : Ý của tôi muốn nói ở đây, sau này các bạn đi làm kế toán của phần hành nào cũng vậy, thì các bạn cần phải biết là BỘ CHỨNG TỪ CỦA KẾ TOÁN PHẦN HÀNH MÌNH đang theo dõi là gồm những gì tức là bộ chứng từ hạch toán bên nợ và bên có của từng tài khoản mà các bạn theo dõi?. Để làm được vấn đề này thì CHẮC CHẮN 100% các bạn phải tìm hiểu ngay QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ CHỨNG TỪ ĐÓ (Ví dụ như Kế toán phần hành bán hàng thì tìm hiểu quy trình bán hàng; Kế toán phần hành tiền lương thì tìm hiểu quy trình tính lương; Kế toán phần hành thanh toán thì phải tìm hiểu quy trinh thu chi của công ty; Kế toán phần hành hàng tồn kho thì tìm hiểu quy trình mua hàng nhập kho và quy trình xuất kho; Kế toán dịch vụ sửa chữa xe thì các bạn phải tìm hiểu quy trình dịch vụ sửa chữa xe ô tô….)

  Dựa vào bộ chứng từ đó tiến hành ghi sổ sách nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  Thứ năm: Bước này tuỳ theo mỗi kế toán phần hành mà sẽ có những cách làm khác nhau tại bước này. Cụ thể của trường hợp kế toán theo dõi và hạch toán tài sản cố định thì các bạn phải theo dõi được những tài sản cố định đó ai đang sử dụng và luôn luôn tiến hành kiểm kê đột xuất và kiểm kê định kỳ (Để khẳng định lại tài sản cố định là cố thực). Kế toán công nợ thì sẽ tiến hành đối chiếu công nợ phải thu cũng như phải trả

  DƯỚI ĐÂY LÀ CHI TIẾT VỀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THEO DÕI VÀ HẠCH TOÁN DOANH THU CŨNG NHƯ GIÁ VỐN DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE Ô TÔ MÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÂN CÔNG NHƯ SAU:

  5.2.1. Mô tả công việc

  – Cuối ngày, kế toán giá thành dịch vụ sửa chữa đối chiếu với thủ quỹ các quyết toán thu tiền khách hàng (Tức là So sánh bên Nợ 1111 về thu tiền dịch vụ với sổ quỹ) trong ngày.

  – Kiểm tra đối chiếu bảo hành bảo dưỡng với bộ phận dịch vụ định kỳ 1 tháng 2 lần. Và Đối chiếu với Nhà cung cấp phụ tùng chính hãng của Công ty để xem xét việc bảo hành bảo dưỡng đền bù như thế nào để mà xử lý.

  – Kiểm soát giá trị dịch vụ dở dang, cảnh báo kịp thời các bất cập về sản phẩm dở dang.

  – Kiểm tra đối chiếu với bộ phận dịch vụ báo cáo hàng ngày về dịch vụ sữa chữa.

  – Xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu dịch vụ sửa chữa cũng như ghi nhận giá vốn dịch vụ sữa chữa. (Nợ 131 Có 511 Có 33311 của dịch vụ sửa chữa xe. Phần thu tiền sẽ do kế toán thanh toán hạch toán). Đồng thời hạch toán Nợ 632 có 154 của xe đã hoàn thành. Và theo dõi số dư cuối kỳ của tài khoản 154 (Dịch vụ sửa chữa dở dang cuối kỳ của từng chiếc xe)

  – Phân tích, đánh giá lợi nhuận của dịch vụ sửa chữa từ đó tham gia vào việc xây dựng lại định mức tiền công, định mức hao hụt vật tư sơn, đề xuất phương án tiết kiệm chi phí.

  – Tham gia lập, hoàn thiện, sửa đổi các quy trình cho phù hợp với hoạt động sửa chữa thực tế.

  – Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động dịch vụ phụ tùng hàng tháng và theo yêu cầu

  – Hỗ trợ bộ phận dịch vụ tư vấn cho khách hàng về cách thanh toán, và xuất hóa đơn cho khách, nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng.

  – Bước 2: Kế toán hàng tồn kho tiếp nhận phiếu đề nghị cấp vật tư phụ tùng, kiểm tra phụ tùng vật tư có trong phiếu đề nghị so với tồn kho, lập phiếu xuất kho (3 liên: 1 liên lưu tại kho, 1 liên kẹp vào lệnh sửa chữa, 1 liên lưu tại kế toán kho), và giao phụ tùng cho kỹ thuật viên theo lệnh sửa chữa. Trong trường hợp khách hàng đổi lại phụ tùng, phụ tùng không phù hợp, phụ tùng còn thừa trong sửa chữa,…thì kế toán kho lập phiếu nhập kho cho những phụ tùng đã xuất ra trước đó (ghi rõ nội dung nhập kho một cách cụ thể để làm cơ sở tính tiền cho khách thật chính xác)

  – Bước 3: Cố vấn dịch vụ tiếp nhận bộ chứng từ tiến hành kiểm tra và lập phiếu quyết toán sữa chữa và chuyển sang cho kế toán dịch vụ để tiến hành các thủ tục thu tiền cho khách.

  – Bước 4: Kế toán dịch vụ tiếp nhận hồ sơ từ bên cố vấn dịch vụ tiến hành xuất hóa đơn (nếu khách hàng yêu cầu ngay) rồi hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng đi nộp tiền tại kế toán thanh toán và thủ quỹ. Trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì hướng dẫn khách hàng đi nộp tiền tại thủ quỹ. Sau đó tiến hành xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu và kiểm tra giá thành sữa chữa cho từng lượt xe.

  Trường hợp bảo hành, bảo dưỡng không thu tiền kế toán dịch vụ hoặc quản đốc viết phiếu ra cổng cho khách hàng.

  – Đối với nhân công: Phân bổ theo doanh thu tiền công. Tức là chấp nhận chi phí nhân công đưa hết vào giá vốn mà không còn dở dang cuối kỳ. Dở dang cuối kỳ của xe chỉ gồm chi phí vật tư, phụ tùng

  * 1 : Bảo Hành

  * 2 : Sửa chữa cho khách hàng

  5.2.3. Hạch toán nghiệp vụ kế toán nghiệp vụ phát sinh

  5.2.3.1. Các tài khoản hiện đang sử dụng tại công ty

  Nợ TK 62104001 (Theo đích danh từng mã DVSC để tập hợp chi phí sữa chữa xe cho từng chiếc xe)

  Có TK 152

  – Sau khi sửa chữa, Kế toán dịch vụ sẽ dựa trên quyết toán sửa chữa mà cố vấn dịch vụ làm để XUẤT HOÁ ĐƠN cho khách hàng bao gồm tiền công sửa chữa và vật tư phụ tùng. Nếu khách hàng mà lấy hoá đơn thì tạo mã của khách hàng đó (Xem quy định đặt mã khách hàng). Nếu khách hàng không lấy hoá đơn thì tạo mã chung là khách lẽ

  Có TK 5113 – Doanh thu phụ tùng

  Có TK 5113 – Doanh thu tiền công

  Có TK 3331

  – Chi phí nhân công sửa chữa, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG SẼ HẠCH TOÁN (Dựa vào bảng lương)

  Nợ TK 62204

  Có TK 334,111,112,338

  (Nghiệp vụ trên sẽ do kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cũng như kế toán thanh toán hạch toán. NHƯNG VIỆC THEO DÕI BÊN NỢ 622 XEM CÓ ĐÚNG HẠCH TOÁN HAY KHÔNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KẾ TOÁN DỊCH VỤ SỬA CHỮA).

  – Chi phí sản xuất chung:(Sẽ do kế toán từng phần hành hạch toán. NHƯNG VIỆC THEO DÕI BÊN NỢ 627 XEM CÓ ĐÚNG HẠCH TOÁN HAY KHÔNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KẾ TOÁN DỊCH VỤ SỬA CHỮA)

  * Chi phí nhân viên phân xưởng DVSC

  Nợ TK 6271

  Có TK 111,112,334,338,…

  * Chi phí vật liệu phân xưởng DVSC,

  Nợ TK 627204

  Có TK 111,112,152,…

  * Chi phí dụng cụ phân xưởng DVSC.

  Nợ TK 627304

  Có TK 111,112,153,…

  * Chi phí khấu hao TSCĐ phân xưởng DVSC.

  Nợ TK 627404

  Có 2141

  * Chi phí dịch vụ mua ngoài

  Nợ TK 6277

  Có TK 111,112,331,…

  * Chi phí bằng tiền khác

  Nợ TK 6278

  Có TK 111,112,331,…

  – Cuối tháng, chạy giá thành dịch vụ sửa chữa có sự hỗ trợ từ phần mềm kế toán, kế toán dịch vụ sẽ làm nghiệp vụ này

  Nợ TK 15404101

  Có TK 62104001

  Có TK 62204 (Gồm những tài khoản con)

  Có TK 627 (Gồm những tài khoản con)

  Đối với những mã DVSC đã xuất hóa đơn phần mềm sẽ tiến hành hạch toán thẳng vào giá vốn đích danh từng mã DVSC. KẾ TOÁN DỊCH VỤ SẼ LÀM PHẦN NÀY

  Nợ TK 632

  Có TK 15404101

  – Đối với những mã DVSC chưa xuất hóa đơn hạch toán treo trên 15404101 (Dịch vụ còn đang sửa chữa dở dang. Chỉ bao gồm vật tư phụ tùng. Còn 622 và 627 đã kết chuyển hết vào 632).

  --- Bài cũ hơn ---

 • 15+ Mẫu Thiết Kế Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Xe Máy Dễ Thương, Kute Dành Cho Các Shop
 • Dịch Vụ Cầm Đồ Thái Bình
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Kiêm Giấy Hợp Đồng Cầm Đồ Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Giới Thiệu Các Mẫu Hóa Đơn Được Sử Dụng Nhiều Nhất Đính Kèm Thông Tư 32
 • Hóa Đơn Dịch Vụ Là Gì
 • Dịch Vụ In Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Xe Máy Đẹp, Giá Rẻ Trên Toàn Quốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Phiếu Đăng Ký Dịch Vụ Sửa Chữa Oto Auto Spa
 • Mẫu Hóa Đơn Công Ty Tnhh Dịch Vụ Khách Sạn Nam Thanh
 • Sản Phẩm Từ Đối Tác 25 Năm Ngành Thuế
 • Tải File Excel Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng File Excel Viết Hóa Đơn Gtgt
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Hóa Đơn Gtgt Theo Thông Tư 200
 • Hóa đơn bán lẻ riêng cho doanh nghiệp, cửa hàng, shop là những vật dụng không thể thiếu của doanh nghiệp, cửa hàng, nhà hàng, quán…In hóa đơn bán lẻ thể hiện sự chuyên nghiệp, giúp bạn tiết kiệm được thời gian, thuận tiện khi giao dịch với khách hàng.

  Đặc biệt nếu bạn đang kinh doanh mô hình sửa chữa xe máy thì việc sử dụng mẫu hóa đơn bán lẻ càng tăng thêm sự trang trọng, lịch sự và chuyên nghiệp hơn cho cửa hàng và thương hiệu của riêng bạn đối với khách hàng cũng như đối thủ với bạn.

   

  Ý nghĩa thiết thực của việc sử dụng hóa đơn sửa chữa xe máy?

  – Trên thực tế, hóa đơn sửa chữa xe máy đóng vai trò rất quan trọng. Trước hết, hóa đơn này là bảng kê khai các mặt hàng mua bán, sửa chữa bộ phận của phương tiện, số lượng các mặt hàng. Nhờ đó, chủ cửa hàng sẽ dễ dàng trong quản lý các mặt hàng. Trong khi, người mua lại hoặc khách hàng có thể kiểm soát được các món hàng cần mua, đơn giá,…

  – Hóa đơn sửa chữa xe máy hay bất kì phương tiện nào khác là minh chứng của cuộc giao dịch giữa người mua và người bán. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hóa đơn bán lẻ giống trở thành bằng chứng vô cùng có giá trị để phân xử tình huống. Vì trên thực tế, đã có không ích trường hợp cho rằng người bán kê khai thiếu hàng hóa, thừa hoặc thiếu tiền.

  In mẫu hóa đơn cho cửa hàng sửa chữa xe máy còn là cách để cửa hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến khách hàng. Sau khi mua hàng, người mua sẽ xem lại hóa đơn bao gồm các thông tin về đơn vị bán hàng. Và tất nhiên là, với một tấm hóa đơn bán lẻ đầy ấn tượng sẽ gây được chú ý cho người mua. Hơn hết, hóa đơn sửa chữa xe máy còn nói lên mức độ uy tín của cửa hàng.

   

  Thiết kế một mẫu hóa đơn sửa chữa xe máy ấn tượng?

   

  Tùy vào quy mô kinh doan hoạt động nên hóa đơn có rất nhiều kích thước. Một số kích thước phổ biến thường được sử dụng cho hóa đơn là 8x12cm, 10.5x16cm (A6), 10x21cm, 13x19cm, 14.8x21cm (A5), 19x27cm, 21x30cm (A4).

  Một số thông tin cần thiết cần có trên hóa đơn sửa chữa xe máy:

  - Tên loại hóa đơn: HÓA ĐƠN SỬA CHỮA XE MÁY

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn: đây là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số thứ tự mẫu, số liên, trong một loại hóa đơn

  – Số thứ tự hóa đơn

  – Tên dịch vụ sửa chữa, mua hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền ghi bằng số và bằng chữ

  – Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn

  – Ngoài ra cửa hàng còn có thể yêu cầu thiết kế in ấn thêm mẫu logo trên mẫu hóa đơn, điều này sẽ giúp cho khách hàng có cái nhìn nhận chuyên nghiệp và ấn tượng về cửa hàng sửa chữa xe máy của bạn.

   

  Vì sao bạn nên chọn in ấn mẫu hóa đơn sửa chữa xe máy đẹp và chuyên nghiệp tại Printgo?

  Các sản phẩm hóa đơn cửa hàng sửa chữa xe máy cũng như các mẫu hóa đơn khác của Printgo làm ra đều đảm bảo tiêu chuẩn về định lượng giấy, thiết kế đẹp, giá thành cạnh tranh, giao hàng đúng thời hạn. Với phương châm làm việc uy tín tận tâm chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ khách hàng với 100% năng lực của mình.

  Chúng tôi luôn kiểm soát chặt chẽ các công đoạn của tiến trình in hóa đơn. Bởi Printgo hiểu bất kỳ một sai sót nào trong in cũng có thể làm sản phẩm không đạt chất lượng theo yêu cầu.

   

  • Hotline: 1900.633313

  • Email: sale@printgo.com

  • Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà HCMCC, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Trình Xây Dựng Đã Thanh Toán Nhưng Chưa Nghiệm Thu Xuất Hóa Đơn? Đúng Hay Sai ?
 • Các Trường Hợp Bán Hàng Có Chiết Khấu Thương Mại.
 • Bảng Kê Cước Vận Chuyển Là Gì? Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Cách Viết Phiếu Thu Tiền Cước Vận Chuyển Hàng Không Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Sửa Chữa Máy In Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Card Visit Đẹp Cho Spa, Thẩm Mỹ Viện. Thiết Kế Mẫu Card Miễn Phí
 • Mua Bán Ô Tô Giá Rẻ, Giá Xe Ô Tô 02/2021
 • Bảng Kê Trên Hóa Đơn Điện Tử: Xuất Kèm Hợp Lệ Hay Không?
 • Xuất Hóa Đơn Điện Tử Kèm Bảng Kê Có Hợp Lệ Không?
 • Các Mẫu Hóa Đơn Và Thanh Toán
 • Bạn đang sở hữu một chiếc máy in hóa đơn, máy in bill tuy nhiên trong quá trình dùng nó xảy ra lỗi dẫn đến máy in bill không in được mà bạn không biết xử lý thế nào? Lúc này bạn đừng quá lo lắng hãy đến với dịch vụ sửa chữa máy in hóa đơn, sữa lỗi máy in hóa đơn, máy in bill của chúng tôi. Đặc biệt các phần khó của máy in hóa đơn, như main, đầu in hóa đơn, đến với chúng tôi đảm bảo dịch vụ chất lượng tốt nhất. MEGATECH nhận kiểm tra, sửa chữa các thiết bị mã vạch.

  Những lỗi thường gặp của máy in hóa đơn nhiệt

  Lỗi Adapter (sạc pin, hay nguồn vào)

  – Nguyên nhân của lỗi này có thể do: Chập cháy do làm việc hoặc điện áp không ổn định, thời gian sử dụng lâu nguồn là thiết bị tiêu thụ nên sau 1 thời gian dài sử dụng cần thay thế. Nhũng lỗi này thường xảy ra với những máy in bill lâu không sử dụng, hoặc sử dụng quá lâu.

  – Biện pháp khắc phục: Thay mới

  Máy in hóa đơn không tự động cắt giấy, hoặc kẹt giấy in hóa đơn, hoặc kẹt dao cắt

  – Biểu hiện đó chính là: Máy in không tự động cắt giấy khi in với máy in hóa đơn khổ k80. Kẹt giấy in hóa đơn phía trong, kẹt giao cắt với máy in bill k57. Đang in bill tự nhiên kẹt giấy lại mở nắp máy in cũng không được.

  – Nguyên nhân: Dao cắt kém chất lượng giao mỏng sau một thời gian dùng bị cong hoặc, dao cắt không tự động quay trở lại vị trí ban đầu sau khi cắt giấy.

  – Biện pháp khắc phục: Quay bánh nhông theo chiều kim đồng hồ khi nào giao cắt thu về vị trí ban đùa thì thôi hoặc phải thay thế dao cắt mới. Chúng ta nhìn phía trước máy in sẽ có nơi mở nắp máy in ra, chúng ta mở nắp đậy đó ra và trong đó có bánh răng xe chúng ta cứ quay ngược chiều kim đồng hồ là giao cắt tự động thu lại là xong.

  – Quý khách thường hỏi máy in hóa đơn tính tiền sài bao nhiêu năm là lâu nhất có thể thay máy mới được, xin thua khách hàng tuổi thọ của các dòng linh kiện điện tử nào cũng có giới hạn và thời gian cho phép tối đa là 7 năm trở lại và cũng tùy thuộc vào công sức hoạt động của quán mình in bill nhiều hay in bill ít, quý khách có thường xuyên vệ sinh hay bảo quản tốt máy của mình nữa không.

  – Nguyên nhân: Đèn báo bị cháy hoặc đứt mạch.

  – Khắc phục: Thay thế đèn chạy lại đường mạch.

  Hỏng cổng kết nối đằng sau của máy in

  – Thay thế cổng nếu cổng kết nối rời.

  – Thay thế main nếu cổng kết nối gắn trên main

  Main bị han gỉ oxy hóa do môi trường, khí hậu

  – Biện pháp khắc phục: Hàn lại mạch

  Lỗi phần mềm

  Mất kết nối giữa máy tính và máy in

  – Biểu hiện: Máy tính vẫn nhận máy in hóa đơn tuy nhiên vẫn không in ra được

  Máy tính không nhận máy in hóa đơn

  – Nguyên nhân là do cắm nhầm cổng kết nối làm máy tính không nhận máy in hóa đơn

  Không kết nối với ngăn kéo đựng tiền

  – Biểu hiện: Không mở ngăn kéo đựng tiền tự động được khi ra lệnh in từ máy in hóa đơn

  Không kết nối được với mạng Lan

  – Biểu hiện: Bình thường máy tính có cổng kết nối mạng Lan thì có thể ra lệnh in từ nhiều máy tính khác nhau tới cùng một máy in hóa đơn trong cùng mạng Lan với nhau tuy nhiên bạn lại không làm được như vậy.

  Mất driver chuẩn của máy in hóa đơn

  – Bạn cài lại win và mất driver chuẩn của máy in hóa đơn và bạn muốn cài lại driver.

  Quy trình sửa chữa máy in hóa đơn

  Với những máy in hóa đơn hỏng phần cứng

  Bước 1: Tiếp nhận lỗi từ phía khách hàng

  Khách hàng gọi điện đến số: 035.565.9353 để hỏi lỗi chúng tôi sẽ chuẩn đoán lỗi thông qua những biểu hiện mà quý khách hàng nêu ra. Với phần cứng thì cần phải mang trực tiếp máy đến văn phòng để nhân viên kỹ thuật xem xét. Có 2 cách:

  – Một là quý khách hàng trực tiếp mang máy đến văn phòng công ty. Chúng tôi khuyến khích khách hàng dùng cách này vì với những lỗi sửa được ngay thì khách hàng có thể đợi để lấy máy ngay. Còn với những lỗi không sửa được ngay chúng tôi sẽ làm biên bản nhận thiết bị từ phía khách hàng. Và cấp máy in tạm cho quý khách sử dụng nếu cần gấp

  – Hai là nhân viên của chúng tôi có thể đến lấy máy in hóa đơn từ văn phòng về sửa chữa. Tuy nhiên cách này thì khách hàng phải mất phí ship tùy vị trí

  Bước 2: Báo giá thiết bị cần thay thế

  – Sau khi tiếp nhận lỗi chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra máy in và kiểm tra những bộ phận nào cần thay thế hoặc sửa chữa. Tư vấn thay thế linh kiện cho phù hợp, sao cho hợp lý nhất với khách hàng.

  Bước 3: Thay thế thiết bị

  – Tiến hành thay thế linh kiện cho máy in hóa đơn của quý khách hàng. Nhân viên kĩ thuật của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm. Sẽ tiến hành thay thế linh kiện cho máy in hóa đơn của quý khách. Do đó quý khách hàng có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ sửa chữa máy in hóa đơn của chúng tôi.

  Bước 4: Bàn giao thiết bị và phiếu bảo hành cho khách hàng

  – Chúng tôi sẽ bàn giao thiết bị và khách hàng có thể kiểm tra máy in hóa đơn đã in ấn được chưa. Còn phát sinh thêm lỗi nào nữa không?

  – Bàn giao phiếu bảo hành máy in hóa đơn, máy in bill mới cho khách hàng nếu sản phẩm cần thay mới thiết bị

  – Nếu chi phí thay thiết bị mới quá cao và bạn không có đủ ngân sách để mua một chiếc máy in hóa đơn mới hoàn toàn, có thể tham khảo máy in bill cũ của chúng tôi.

  Với những máy in hóa đơn, máy in bill hỏng phần mềm

  Bước 1: Tiếp nhận lỗi từ khách hàng

  – Khách hàng gọi điện đến số: 0968.099.139 để chúng tôi tiếp nhận lỗi từ phía khách hàng.

  Bước 2: Xác định lỗi vào báo giá cho khách hàng

  – Sau khi tiếp nhận lỗi chúng tôi sẽ báo giá chi tiết cho khách hàng là lỗi gì và chi phí sửa. Tư vấn cho khách hàng sao cho thuận tiện mà tiết kiệm nhất cho khách hàng.

  Bước 3: Thanh toán trước

  – Thông thường với những lỗi phần mềm nêu trên thì không cần phải mang máy trực tiếp đến văn phòng và nhân viên kỹ thuật cũng không cần phải đến trực tiếp sửa máy mà chỉ cần kết nối qua phần mềm teamvier. Quý khách có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (đối với công ty) hoặc qua thẻ điện thoại (đối với cá nhân).

  Bước 4: Sửa lỗi cho khách hàng

  – Sau khi nhận được tiền chúng tôi sẽ tiến hành sửa lỗi cho khách hàng thông qua phần mềm teamvier. Nếu không sửa được quý khách hàng cũng đừng lo lắng vì mình đã thanh toán rồi mà không sửa được lỗi. Với những trường hợp này chúng tôi sẽ tiến hành đến trực tiếp cửa hàng của khách hàng để sửa lỗi máy in hóa đơn của quý khách hàng. Bởi vì công ty chúng tôi đặt chữ “TÍN ” lên hàng đâu, do đó sẽ không có chuyện lấy tiền rồi mà sửa thì không được. Quý khách hãy yên tâm vào dịch vụ của chúng tôi !

  Địa chỉ: Số 7M2, Ngõ 56, Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

  Di động: 035.565.9353 – 0968.099.139

  Email kĩ thuật: thinhbuiit1310@gmail.com

  Chúng tôi xin đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm được sửa chữa !

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn
 • Tranh Tứ Quý Đắp Nổi Mẫu Đơn, Cúc, Sen, Mai
 • Ý Nghĩa Tranh Đồng Tứ Quý Bình An Phần 1 ( Chim Trĩ Và Hoa Mẫu Đơn)
 • Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Nhanh Chóng
 • Xuất Hàng Quà Biếu Tặng Cho Khách Hàng, Công Nhân Viên Có Phải Xuất Hóa Đơn? Chi Phí Quà Tặng Khách Hàng, Nhân Viên Có Được Tính Vào Chi Phí Được Trừ Khi Tính Thuế Tndn?
 • Mẫu Phiếu Đăng Ký Dịch Vụ Sửa Chữa Oto Auto Spa

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hóa Đơn Công Ty Tnhh Dịch Vụ Khách Sạn Nam Thanh
 • Sản Phẩm Từ Đối Tác 25 Năm Ngành Thuế
 • Tải File Excel Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng File Excel Viết Hóa Đơn Gtgt
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Hóa Đơn Gtgt Theo Thông Tư 200
 • Mẫu Hóa Đơn Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2022
 • Mẫu phiếu đăng ký dịch vụ sửa chữa cửa hàng oto Auto Spa.

  Mẫu phiếu đăng ký dịch vụ cửa hàng oto Love Car Auto Spa. Mẫu hóa đơn đăng ký dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng cửa hàng, đại lý oto Auto Spa. Hóa đơn A4 – 4 liên bằng giấy carbon. Với hệ thống xưởng in trực tiếp đảm bảo dịch vụ in hóa đơn a4 giá rẻ tại Hà Nội.

  Số liên hóa đơn 4 liên: trắng hồng vàng xanh

  Kích thước A4  – 21×29.7 cm

  Số tờ/ quyển: 200 tờ/ quyển. Với hóa đơn 4 liên, mỗi lần viết hết 4 tờ. Tổng viết được 50 lần/ quyển

  in offset 1 màu sắc nét.

  Gia công hóa đơn số nhảy, có rãnh xé

  Đóng quyển cẩn thận

    

  Mẫu phiếu đăng ký dịch vụ sửa chữa oto – 4 liên trắng hồng vàng xanh

   

  Mẫu hóa đơn A4 4 liên đăng ký dịch vụ sửa chữa – in offset sắc nét

   

   

  Mẫu hóa đơn A4 4 liên đăng ký dịch vụ sửa chữa

   

   

  Mẫu hóa đơn A4 4 liên đăng ký dịch vụ sửa chữa – đóng số nhảy liên tục – có rãnh xé để sử dụng dễ dàng hơn

   

   

  Mẫu hóa đơn A4 - 4 liên đăng ký dịch vụ sửa chữa

   

   Bạn đang có nhu cầu đặt in hóa đơn bán lẻ thì đừng bỏ lỡ, hãy gọi ngay với In Tre Xanh để được tận hưởng dịch vụ tốt nhất

  Hotline : 0949.404.333 – 0939.404.444 – 0949.404.555 – 0945.404.666 – 0944.404.777 – 0949.404.888

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Vụ In Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Xe Máy Đẹp, Giá Rẻ Trên Toàn Quốc
 • Công Trình Xây Dựng Đã Thanh Toán Nhưng Chưa Nghiệm Thu Xuất Hóa Đơn? Đúng Hay Sai ?
 • Các Trường Hợp Bán Hàng Có Chiết Khấu Thương Mại.
 • Bảng Kê Cước Vận Chuyển Là Gì? Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Cách Viết Phiếu Thu Tiền Cước Vận Chuyển Hàng Không Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Và Thuốc Chữa Bệnh ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Gửi, Chuyển Phát Nhanh Hàng Mẫu Đi Nước Ngoài Và Trong Nước
 • Bán Hóa Đơn Chuyển Phát Nhanh
 • Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí
 • Điểm Danh Các Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Thu Học Phí
 • Công ty em hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Công ty chỉ bán thuốc cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại phòng khám. Vậy, Công ty có thể xuất hóa đơn bán thuốc chung với hóa đơn khám chữa bệnh không? Công ty cũng muốn biết, các trường hợp bệnh nhân không lấy hóa đơn (trong đó có nhiều bệnh nhân có chi phí khám bệnh và thuốc trên 200.000 đồng) thì công ty lập bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ khám chữa bệnh và thuốc trong ngày có được không?

  Trả lời :

  Căn cứ các văn bản pháp luật về thuế, hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ:

  Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

  “9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

  Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật.

  Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

  Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

  Tại Khoản 8, Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất 5%:

  “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

  Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế”.

  Tại Điểm b, Khoản 7, Điều 3 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

  “Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”…

  Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

  Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày…”.

  Ý kiến của Đại lý thuế Đông Dương:

  Trường hợp của Công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế (khám chữa bệnh và bán thuốc cho bệnh nhân đến khám bệnh) thì dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm thuốc chữa bệnh trong gói dịch vụ chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Công ty được lập 1 hoá đơn chung cho dịch vụ khám chữa bệnh và bán thuốc. Trường hợp bán thuốc không nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất là 5%.

  Trường hợp Công ty khi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với giá trị trên 200.000 đồng nhưng khách hàng không lấy hoá đơn thì Công ty vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn”.

  Việc Công ty đề nghị lập bảng kê bán lẻ cho tất cả bệnh nhân để xuất hoá đơn cuối ngày (giá trị trên 200.000 đồng) là không phù hợp với quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Cho Phòng Khám
 • Tổng Hợp Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Cho Phòng Khám Giá Tốt, Chất Lượng
 • 3 Điều Cơ Bản Về Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Điện Tử
 • Mẫu Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • Tư Vấn Thủ Tục Xuất Hóa Đơn Cho Công Ty Nước Ngoài
 • Xuất Hóa Đơn Dịch Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguyên Tắc Lập Hóa Đơn Gtgt, Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Gtgt
 • 05 Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử
 • Quy Định Về Nội Dung Trên Hóa Đơn Điện Tử
 • Hóa Đơn Điện Tử Và Những Nội Dung Trên Hóa Đơn Điện Tử
 • Cập Nhật Nội Dung Hóa Đơn Điện Tử Đầy Đủ & Chuẩn Nhất 2022
 • Bên em nhận sửa chữa máy của bên A và thuê bên B để sửa chữa máy đó. Bên em đã xuất hóa đơn cho bên A tháng 7 nhưng sau hai tháng mới nhận được hóa đơn mua vào xuất trả của B. Vậy trong trường hợp này.

  Trong trường hợp này việc xuất HĐ của bên em là đúng hay sai và có bị phạt không?

  Theo Thông tư 219/2014/TT-BTC tại điểu 8,khoản 2 quy định về thời điểm xác định doanh thu đối với dịch vụ là :

   Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

  Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại điều 16, khoản 2, điểm a quy định:

  Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiệnthu tiền trướchoặc trong khi cung ứng dịch vụ thìngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

  Theo những quy định trên thì có 2 trường hợp xẩy ra đối với hóa đơn dịch vụ:

  – Ngày xuất hóa đơn của dịch vụ có thể là trước thời điểm dịch vụ được thực hiện và hoàn thành, nếu bên thuê sửa chữa trả tiền trước

  – Ngày xuất hóa đơn của dịch vụ là ngày dịch vụ hoàn thành, nếu bên thuê sửa chữa không ứng trước tiền

  Nếu công ty bạn, nhận được hợp đồng sửa chữa, cùng với tiền ứng trước. Sau đó đi thuê lại bên sửa chữa, nhưng không ứng tiền trước cho họ. Sau 2 tháng, dịch vụ sửa chữa đó mới hoàn thành, thì việc bên sửa chữa xuất hóa đơn đầu vào cho bên bạn sau khi bạn đã xuất đầu ra 2 tháng là đúng

  Để tránh tình trạng khi cơ quan kiểm tra có những kết luận sai, bạn nên ghi rõ thời gian thực hiện dịch vụ này trong hợp đồng sửa chữa .

  Đăng ký nhận bản tin

  Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Của Misa, Viettel, Vnpt Nhanh Chóng, Chính Xác
 • Khách Mua Hàng Không Lấy Hoá Đơn Phải Xử Lý Thế Nào
 • Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Hóa Đơn Điện Tử
 • Người Bán Có Cần Lập Hóa Đơn Điện Tử Khi Người Mua Không Lấy?
 • Cách Lập & Xuất Hóa Đơn Điện Tử Bán Lẻ Theo Nghị Định 119/2018/nđ
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Viết Tay

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Thi Lại, Giấy Xin Thi Cải Thiện Điểm Môn Học
 • 4 Lưu Ý Để Có Một Đơn Xin Thực Tập Ấn Tượng
 • Đơn Xin Từ Chức Viết Như Thế Nào?
 • Cách Viết Đơn Xin Từ Chức Bí Thư Chi Đoàn
 • Cách Viết Đơn Xin Từ Chức Lớp Trưởng
 • Mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay là một cụm từ khóa mà được chủ đầu tư xây dựng nhà tìm kiếm khá nhiều. Đơn xin sửa chữa nhà ở viết tay thì điều trước tiên không thể thiếu đó trước khi bắt đầu thi công công trình. Bạn cần phải có mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay sao cho hợp pháp nhất. Khi viết một mẫu đơn, bạn nên viết đơn xin sửa chữa nhà ở viết tay hay là chọn đơn sửa chữa nhà có mẫu sẵn?

  Để biết rõ hơn về cách viết như thế nào, thì mời bạn đọc qua bài viết này của P-N chúng tôi để bạn hiểu rõ hơn.

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay là một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin sửa chữa nhà ở. Bạn không biết, nên tải mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay ở đâu, trên mạng quá nhiều mẫu đơn xin sửa chữa nhà ở, không biết mẫu nào cho đúng. Vì vậy, bạn tự soạn mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay cho đúng ý mình nhất, và cũng thể hiện sự tôn trọng nhất đối với cơ quan có thẩm quyền.

  Đơn xin sửa chữa nhà viết tay, không nên đánh máy thể hiện trân trọng đối với cơ quan có thẩm quyền, sự nghiêm túc của bản đơn xin sửa chữa nhà ở.

  Khi nhận đơn xin sửa chữa nhà viết tay tạo nên sự ấn tượng cho cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên thực tế, khi lên cơ quan thẩm quyền, thì thường có mẫu đơn xin sửa chữa nhà theo mẫu nhà nước, họ không chấp nhận mẫu viết tay đâu.

  Những lưu ý khi bạn viết một mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay

  Trong đơn xin sửa chữa nhà viết tay cần ghi rõ ràng thông tin cụ thể của công ty sửa chữa nhà.

  Cần ghi thông tin sơ bộ của ngôi nhà của bạn, những phần hư hỏng của ngôi nhà của bạn cần phải cải tạo lại.

  Khi viết cần trình bày cụ thể từng đề mục, thông tin cụ thể trong đơn xin phép sửa chữa nhà ở.

  Mẫu đơn cần thể hiện rõ ràng ý cụ thể của bạn viết, nhưng phải đầy đủ thông, ngắn gọn xúc tích.

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay cần phải trình bày ngắn gọn, xúc tích

  Trình bày sạch sẽ, không viết tắt, không viết sai chính tả, chú trọng ngữ pháp và viết bằng nhiều thứ mục khác nhau.

  Trình bày gọn trên một trang giấy A4, nếu dài quá thì bạn cũng không nên trình bày trên hai mặt của một tờ giấy A4.

  Đặc biệt nhất là nét chữ của bạn,cần phải trình bày dễ nhìn. Trường hợp chữ không dễ nhìn thì bạn nên chọn mẫu có sẵn sẽ tốt nhất.

  Các bước cần chú ý cho việc mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay

  Bước 1: Chủ đầu tư hoặc chủ hộ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ việc sửa chữa nhà ở.

  Trong bộ hồ sơ xin sửa chữa nhà viết tay bao gồm: giấy chủ quyền nhà đất của bạn, bản vẽ kiến trúc nhà bạn cần phải sửa chữa,mẫu đơn xin sửa chữa nhà ở, các thông tin cần thiết của chủ hộ( như là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,…)

  Sau quá trình chuẩn bị đầy đủ cho hồ sơ sửa chữa nhà ở viết tay để nộp cho cơ quan có thẩm quyền, tiếp đến sang bước 2.

  Bước 2: Chủ đầu tư hoặc chủ hộ tiến đến quá trình kê khai thông thi cho cơ quan tổ chức có thẩm quyền về việc sửa chữa.

  Để tránh trường hợp trả lại hồ sơ, bạn hãy gọi cho P-N sẽ được tư vấn một bộ hồ sơ đúng nhất và có một mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay tốt nhất.

  Bước 3: Bạn sẽ nhận kết quả từ Sở Xây Dựng quận.

  Sau khi, bạn nhận được thời gian cụ thể trả lại hồ sơ, bạn nhớ đến đúng ngày đã được hẹn. Khi đến nhận lại hồ sơ bạn cần phải nộp thêm một mức phí tùy vào loại giấy phép, nhưng phần mức chi phí có thể từ 20.000 đồng đến 500.000 đồng( chi phí có thể thay đổi thêm vào diện tích của công trình).

  P-N chúng tôi là công ty chuyên về sửa chữa, với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, chất lượng. Dịch vụ của công ty luôn được khách hàng đánh giá cao, P-N là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều Google vì chúng tôi luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu.

  Nếu bạn muốn sửa chữa thì đừng quên hay chuẩn bị đơn xin sửa chữa nhà ở dù là mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay hay mẫu có sẵn thì bạn cũng cần phải chuẩn bị thật kỹ. P-N chúng tôi là công ty chuyên về sửa chữa nhà ở, hãy gọi ngay cho chúng tôi để có một dịch vụ sửa chữa nhà tốt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Đơn Xin Phục Viên
 • Mẫu Đơn Xin Nhận Con Nuôi Và Cách Viết
 • Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Chuyên Nghiệp Nhất 2022
 • Cách Xin Nghỉ Việc Đột Xuất Mà Không Mất Lòng Sếp
 • Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc: 7 Bước Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Bán Lẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ, In Hóa Đơn Bán Hàng Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • In Hóa Đơn Giá Rẻ , In Hóa Đơn Vat, In Hóa Đơn Gtgt Nhanh Rẻ Đẹp
 • In Hóa Đơn Vat, Hóa Đơn Bán Lẻ
 • Bạn cần in hóa đơn bán lẻ, bạn cần in phiếu thu, phiếu chi. Chúng tôi, dịch vụ in ấn Ưu Việt nhận đặt in các loại hóa đơn bán lẻ, biểu mẫu. Các dạng biểu mẫu carbonless, biểu mẫu 1 liên, 2 liên, 3 liên… Bạn sẽ có được dịch vụ in hòa đơn bán lẻ với mức giá tốt nhất hiện nay. Và chất lượng đảm bảo đẹp và tốt nhất.

  Vui lòng liên hệ nếu bạn đặt in số lượng lớn.

  Dịch vụ in hóa đơn bán lẻ

  Nếu bạn cần thông tin chi tiết. Vui lòng xem bảng báo giá in hóa đơn bán lẻ tháng 9/2018.

  Bảng báo giá in hóa đơn bán lẻ tháng 9/2018.

  Bảng giá chi tiết:

  Bảng giá in hóa đơn bán lẻ giấy carbonless khổ A5

  Chú ý:

  • Đóng số nhảy 2 liên cộng thêm 3.000đ mỗi quyển
  • Đóng số nhảy 3 liên cộng thêm 4.000đ mỗi quyển

  Bảng giá in hóa đơn bán lẻ Carbonless A4

  Chú ý:

  • Đóng số nhảy 2 liên cộng thêm 3.000đ mỗi quyển
  • Đóng số nhảy 3 liên cộng thêm 4.000đ mỗi quyển

  Hóa đơn bán lẻ 1 liên

  Hóa đơn bán lẻ 1 liên có thể sử dụng để làm hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, giấy ghi chú, hóa đơn bán lẻ, biên nhận…

  Hóa đơn bán lẻ 2, 3 liên

  Hóa đơn bán lẻ 2, 3 liên có thể sử dụng để làm hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, giấy ghi chú, hóa đơn bán lẻ, biên nhận…

  Một số mẫu hóa đơn bán lẻ bạn có thể tải về:

  Với hóa đơn bán lẻ bạn có thể làm gì:

  Hóa đơn bán lẻ có thể nói là các mẩu sổ sách được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Tại sao ?

  Tôi sẽ trả lời cho bạn biết tại sao. Và sẽ cụ thể qua từng loại hóa đơn bán lẻ khác nhau:

  Hóa đơn bán lẻ 1 liên:

  Bạn có thể in ấn các thông tin của mình lên hóa đơn. Ví dụ như:

  Hóa đơn bán lẻ 2 liên:

  Đây là loại hóa đơn bán lẻ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Vì sao?

  Nó được sử dụng để làm phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán lẻ, hóa đơn bán hàng, biểu mẫu…

  Nó rẻ hơn hóa đơn bán lẻ 3 liên.

  Gọn gàng khi sử dụng. Và sau nhiều năm in hóa đơn bán lẻ, chúng tôi nhận thấy rằng hóa đơn bán lẻ khổ giấy A5 là được sử dụng nhiều nhất.

  Và với hóa đơn 2 liên thì chúng ta có một liên để lưu và một liên giao cho khách hàng.

  Những ưu điểm còn lại giống ở trên.

  Hóa đơn bán lẻ 3 liên:

  Nếu bạn có nhiều phòng ban, hoặc sản phẩm bạn bán ra cần ghi lại thông tin cho nhiều hơn một bộ phận. Thì hóa đơn bán lẻ 3 liên là một lựa chọn hợp lý nhất.

  Chạy răng cưa hay còn gọi là rãnh xé.

  • Dễ xé
  • Giữ lại cùi hóa đơn để sau này bạn có thể tổng hợp lại.

  Tác dụng:

  Dán keo gáy, keo hông:

  Việc in hóa đơn bán lẻ loại này cũng rất được ưa chuộng. Bời vì bạn có thể xé ra dễ dàn. Bởi vì đó chì là một lớp keo mỏng.

  Hãy chọn dán keo gáy khi bạn không cần cùi hóa đơn bởi vì nó rẻ và dẹp hơn.

  Đóng số nhảy:

  Chúng tôi có thể đóng số nhảy: 4, 5, 6, 7 số…

  Số nhảy có thể có các màu sắc khác nhau. Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh khi bạn muốn in hóa đơn bán lẻ có đóng số nhảy.

  • Công ty in ấn Ưu Việt
  • Địa chỉ: 48 Đường 51, P.Bình Thuận, Quận 7, TPHCM.
  • Mail: inanuuviet@gmail.com
  • Điện thoại: 079 401 8802

  Và điều cuối cùng nên lưu ý là sản phẩm bạn xem báo giá có bao gồm đóng số nhảy hay chưa.

  Liên hệ đặt in hóa đơn bán lẻ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chí Quan Trọng Khi Lập Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice)
 • Chọn Mua Máy In Hóa Đơn: In Nhiệt Hay In Kim?
 • Máy In Hóa Đơn Nhiệt Giá Tốt, Chất Lượng Cao
 • Máy In Hóa Đơn, Máy In Hóa Đơn Giá Rẻ Hơn 20%, Máy In Bill Bán Chạy Tháng 1
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Hóa Đơn Tự In, Hóa Đơn Đặt In Và Hóa Đơn Điện Tử
 • Đơn Xin Sửa Chữa Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Việc Vào Canon, Đơn Xin Ứng Tuyển Vào Làm Tại Canon
 • Mẫu Đơn Xin Việc Và Sơ Yếu Lý Lịch Tiếng Anh, Bộ Hồ Sơ Xin Việc Bằng T
 • Đơn Xin Học Thêm Là Gì? Viết Như Thế Nào?
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học, Giấy Xin Phép Nghỉ Học
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Cho Học Sinh & Sinh Viên Thuyết Phục Nhất
 • Sửa nhà có cần xin giấy phép không là câu hỏi mà nhiều hộ gia đình thắc mắc. trong bài viết này, Thiết Kế Thi Công 360 sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

  XEM THÊM: Giá thiết kế nhà – Báo giá thiết kế nội thất nhà ở tại Hà Nội

  Sửa nhà có cần xin phép không?

  Giấy phép sửa nhà là một loại văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Có hai trường hợp cần xin giấy phép hoặc không xin giấy phép sửa chữa nhà.

  Những công trình không cần có giấy phép sửa chữa

  Theo điểm g và điểm h tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2022 quy định các dạng công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm có:

  Các công trình sửa chữa làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài nhưng không tiếp giáp với đường trong đô thị đang có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

  Các công trình lắp đặt thiết bị bên trong, không làm thay đổi kết cấu chịu lực nhà hay công năng sử dụng. Không gây ảnh hưởng tới môi trường, đảm bảo an toàn công trình.

  Nếu việc sửa nhà của bạn thỏa mãn điều kiện nêu trên thì không cần phải xin cấp Giấy phép sửa nhà.

  Mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà gia chủ cần biết để đi xin phép. Sửa chữa, cải tạo nhà, gia chủ cần phải đi xin phép để tiến hành công trình một cách thuận lợi nhất. Không nên có ý nghĩ chủ quan rằng sửa nhỏ, sửa 1 tý trong nhà, cần gì phải xin… nhưng đến lúc các cơ quan chức năng kiểm tra, sẽ bị phạt tiền và có thể dừng, dỡ công trình đã thi công.

  Trước khi sửa chữa và cải tạo, gia chủ nên bỏ chút ít thời gian, đến các cơ quan chức năng để xin cấp phép sửa chữa, thủ tục rất đơn giản và nhanh gọn, nhưng giúp gia chủ tránh được phiền phức sau này khi thi công.

  xin gửi tới gia chủ bảng mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà tại Hà Nội, quý khách chỉ cần in đúng mẫu đơn này, sau đó điền đầy đủ thông tin và mang đến các cơ quan cấp phép là sẽ được cấp phép.

  Đây là mẫu đơn được nhà nước ban hành theo thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của BỘ XÂY DỰNG với nội dung như sau:

  Bạn đang có nhu cầu xây mới, cải tạo sữa chữa nhà ở nhưng gặp phải một số thủ tục hành chính cần được xử lý, để hợp pháp hóa công trình theo đúng quy định. Thiết Kế Thi Công 360 sẽ giới thiệu đến quý khách mẫu đơn xin sữa chữa nhà ở theo đúng quy định của pháp luật, mời quý vị tham khảo.

  XEM THÊM: Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở tại Hà Nội

  Mẫu đơn xin sữa chữa nhà ở.

  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  Ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  ********

  ĐƠN XIN PHÉP XÂY DỰNG – SỬA CHỮA NHÀ

  KÍNH GỬI: – ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………………………………………

  – PHÒNG QUẢN LÝ …………………………………………………………………..

  – ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG………………….. Q……………………………..

  – Tôi tên là:………………………………….Sinh năm ……………………

  CMND số:………………………………….Cấp ngày……………… Tại………….

  Thường trú tại nhà số:……………đường…………………Tổ…. Phường……………Quận…………………

  Xin phép xây dựng / sửa chữa căn nhà số …………Ðừơng……………………………….. Phừơng ………………Quận …………………………..

  Thuộc quyền sở hữu của …………………………………………………………………………

  Giấy phép công nhận quyền sở hữu nhà số: …………………………………………………

  ……………………………………………………. ……………………………..ngày ……………

  Của……………………………………………………………………………………………………

  Giấy giao đất số : ……………………… ngày ………………………………………………….

  Của Sở Ðịa Chính Thành Phố cấp.

  ĐẶC ÐIỂM CĂN NHÀ XIN CẢI TẠO SỬA CHỮA – XÂY DỰNG MỚI

  1. Nhà:

  – Loại nhà: (Biệt thự, phố, chung cư) ………………………………………………………….

  – Cấp nhà: ……………………………………………………….., gồm …………………………………………………………………………………………..

  – Cấu trúc : Móng . ……………….,vách …………..,Cột……………….,Mái………………

  – Diện tích khuôn viên: …………m2

  (Ngang : …………m , Dài: …………m)

  – Diện tích xây dựng : …………m2

  (Ngang : …………m , Dài: …………m)

  2.Ðất:

  – Diện tích đất đựơc cấp:…………………………………………………………………………..

  NỘI DUNG XIN CẢI TẠO SỬA CHỮA – XÂY DỰNG MỚI

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà ở

  Sau khi hoàn thành việc viết thông tin vào đơn xin sửa chữa nhà. Chủ nhà cần phải thực hiện theo các bước như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định chung của pháp luật đưa ra.

  Bước 2: Nộp hồ sơ xin cải tạo, sửa chữa nhà tại UBND Huyện nơi có nhà đất.

  Công thức để tiếp nhận hồ sơ là chiếu theo tính pháp lý và nội dung của gia chủ đưa ra.

  • Khi đã tiếp nhận hồ sơ của gia chủ thì sẽ được cấp ngày giao trả hồ sơ
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải trả về và làm lại

  Bước 3: Hồ sơ của gia chủ sẽ được trả tại ban tiếp nhận tại Ủy Ban Nhân Nhân Huyện theo những vấn đề sau:

  • Nộp giấy biên nhận;
  • Nộp lệ phí;
  • Nhận Giấy phép xây dựng kèm Hồ sơ bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu.

  XEM THÊM: Bảng báo giá sửa chữa nhà dịch vụ uy tín tháng 11/2019

  ———————–

  Nhận thiết kế thi công nhà ở tại Hà Nội

  THIẾT KẾ THI CÔNG 360

  Hotline: 0975.689.906

  Email: thienha4.0.jsc@gmail.com

  Website: https://thietkethicong360.com

  Trụ Sở Chính: Số nhà 19, ngõ 401/20, đường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Văn Phòng Kỹ Thuật: Nhà cc2, kdt Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa nhà ở 2022

  Hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà ở cần chuẩn bị hồ sơ và nộp để xin giấy phép. Để hoạt động sửa chữa không trái … Mẫu đơn xin sửa chữa nhà là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp giấy phép sửa chữa nhà ở.

  • Mẫu đơn xin sửa chữa nhà ở, cải tạo nhà ở đúng quy định

  • Mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà tại Hà Nội

  The Goods

   Đơn xin sửa chữa nhà ở được viết như thế nào? Mẫu đơn xin phép cải tạo sửa chữa nhà được pháp luật quy định ra sao. Các thủ tục giấy …

  User Rating: 5.0/5 ( 1 votes )

  --- Bài cũ hơn ---

 • [Taimienphi.vn] Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Dành Cho Sinh Viên, Học Sinh, Xin Nghỉ Phép
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Chứng Minh Nhân Dân Bị Mất
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Gia Đình Chính Sách
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Phép Quảng Cáo Ngoài Trời
 • Tờ Trình Xin Kinh Phí Hoạt Động Đoàn
 • Hóa Đơn Dịch Vụ Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Các Mẫu Hóa Đơn Được Sử Dụng Nhiều Nhất Đính Kèm Thông Tư 32
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Kiêm Giấy Hợp Đồng Cầm Đồ Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Dịch Vụ Cầm Đồ Thái Bình
 • 15+ Mẫu Thiết Kế Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Xe Máy Dễ Thương, Kute Dành Cho Các Shop
 • Nhiệm Vụ Của Kế Toán Dịch Vụ Sửa Chữa Xe
 • Bạn đang thắc mắc hóa đơn dịch vụ là gì? Các nguyên tắc khi xuất hóa đơn dịch vụ điện tử? Trường hợp hóa đơn dịch vụ điện tử đã xuất nhưng bị trả lại thì phải xử lý như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết này.

  Đối với câu hỏi hóa đơn dịch vụ là gì, bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau: Hóa đơn dịch vụ là loại chứng từ dùng để thanh toán các mặt hàng có số lượng và đơn giá được thể hiện ngay trên hóa đơn.

  Thông thường, hóa đơn dịch vụ sẽ do bên bán phát hành và có xác nhận đầy đủ bằng cách đóng dấu nhằm chứng nhận đã thu tiền hay đã thanh toán đầy đủ khi bên mua ra quyết định mua hàng và làm thủ tục thanh toán. Khi này, hóa đơn dịch vụ sẽ có tác dụng như biên lai hay giấy biên nhận.

  Thực tế, hóa đơn bán hàng,hóa đơn đỏ (hóa đơn gtgt) cũng là một loại của hóa đơn dịch vụ. Hiện nay, hóa đơn dịch vụ còn thể hiện qua 03 hình thức sau:

  • Hóa đơn dịch vụ tự in: Hình thức hóa đơn do tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hay các loại máy khác nhằm phục vụ cho việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
  • Hóa đơn đặt in: Loại hình hóa đơn do đơn vị kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp hoặc bán cho các đơn vị kinh doanh nhằm phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.
  • Hóa đơn điện tử: Loại hình hóa đơn được lập, xuất, lưu trữ hoàn toàn trên phương tiện điện tử và được quản lý theo đúng quy định của luật giao dịch điện tử.

  2. Các nguyên tắc khi xuất hóa đơn dịch vụ điện tử

  Sau khi đã hiểu được hóa đơn dịch vụ là gì, bạn cũng cần phải nắm được 02 nguyên tắc xuất hóa đơn dịch vụ điện tử để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực sử dụng của mỗi hóa đơn dịch vụ sau khi đã xuất.

  Các nguyên tắc khi xuất hóa đơn dịch vụ điện tử.

  2.1. Nguyên tắc về các tiêu thức trên hóa đơn dịch vụ điện tử

  Cũng giống như các loại hóa đơn điện tử khác, hóa đơn dịch vụ điện tử phải tuân theo đầy đủ nguyên tắc quy định về các tiêu thức nội dung được thể hiện trên hóa đơn.

  Cụ thể, theo như Thông tư mới nhất số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, các hóa đơn điện tử khi xuất phải đáp ứng đầy đủ các tiêu thức nội dung sau:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử.
  • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  • Yêu cầu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).

  Một số trường hợp không cần lập hóa đơn dịch vụ điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu thức trên thì sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  2.2. Nguyên tắc về xử lý hóa đơn khi bị sai sót

  Trong quá trình xuất hóa đơn dịch vụ, nếu gặp phải sai sót thì sẽ được xử lý theo nguyên tắc như sau: – Đối với trường hợp hóa đơn dịch vụ đã xuất và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng; hoặc đã giao hàng nhưng bên mua chưa

  kê khai thuế:

  • Bên bán sẽ lập hóa đơn dịch vụ điện tử mới theo đúng quy định pháp luật để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn phải có dòng chữ: “Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số… ký hiệu… gửi ngày/tháng/năm…”
  • Hóa đơn sai sót chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của cả hai bên bán và mua. Hóa đơn dù hủy nhưng vẫn phải được lưu trữ để phục vụ mục đích tra cứu.

  – Đối với trường hợp hóa đơn dịch vụ điện tử đã lập và gửi cho bên mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ và bên mua cũng đã kê khai thuế:

  • Sau khi phát hiện sai sót, cả hai bên bán và mua đều phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên và ghi rõ sai sót.
  • Hai bên bán mua tiến hành lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
  • Ngoài ra, hai bên bán và mua phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý Thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  3. Cách xử lý hóa đơn dịch vụ đã xuất nhưng bị trả lại

  Hàng hóa, dịch vụ đã xuất bán nhưng bị trả lại là điều không ít doanh nghiệp gặp phải, xuất phát từ nhiều lý do như: Chất lượng hàng hóa, dịch vụ không đạt yêu cầu khách hàng hay khách hàng kết thúc hợp đồng trước thời hạn.

  Đối với mỗi trường hợp khác nhau thì cách xử lý hóa đơn dịch vụ đã xuất nhưng bị trả lại cũng không giống nhau.

  Cách xử lý hóa đơn dịch vụ đã xuất nhưng bị trả lại.

  Trường hợp thứ nhất, hóa đơn dịch vụ đã xuất nhưng trong quá trình sử dụng, hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu và bên mua trả lại thì sẽ xử lý như sau:

  • Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập trước đó
  • Bên bán nhận lại và lưu giữ hóa đơn đúng theo quy định pháp luật.
  • Bên bán kê khai bổ sung thuế tại kỳ thuế phát sinh số hóa đơn đã tiến hành thu hồi.

  Trường hợp thứ hai, khách hàng đã kết thúc sử dụng dịch vụ trước thời hạn nhưng hóa đơn GTGT đã được xuất cho toàn bộ thời hạn của hợp đồng thì sẽ xử lý như sau:

  • Hai bên bán và mua lập biên bản điều chỉnh thời hạn hợp đồng.
  • Bên bán hàng hóa, dịch vụ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm
  • Bên bán thực hiện kê khai thuế cho hóa đơn điều chỉnh giảm trong kỳ kê khai phát sinh số hóa đơn đã tiến hành điều chỉnh.
  • Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Đối Với Công Ty Xây Dựng
 • Tải Về Mẫu Hóa Đơn Đối Với Chiết Khấu Thương Mại (Kèm Hướng Dẫn)
 • Cách Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại (Bên Bán Và Bên Mua)
 • Mẫu Bảng Kê Chi Tiết Cước Vận Chuyển Đối Với Vận Tải Hàng Hóa
 • Giải Đáp Ngay: Chứng Từ Thu Cước Phí Vận Tải Quốc Tế Là Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100