Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Thay Thế / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Ezlearning.edu.vn

Hướng Dẫn Cách Xóa Và Lập Hóa Đơn Điện Tử Thay Thế

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Quản Lý Hóa Đơn Điện Tử Hiệu Quả, Đúng Quy Định

Hướng Dẫn Tích Hợp Hóa Đơn Điện Tử Misa Meinvoice Với Phần Mềm Kế Toán Misa Sme.net

2 Cách Gửi Hóa Đơn Điện Tử Cho Khách Hàng

Hóa Đơn Điện Tử Misa Kết Nối Với Các Phần Mềm Kế Toán, Quản Trị Khác Như Thế Nào?

Cách Xử Lý Khi Lập Hóa Đơn Điện Tử Nhiều Hơn Một Trang

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, Kế toán khó tránh khỏi những sai sót, bất cẩn trong quá trình phát hành hóa đơn cho Khách hàng như: Ghi sai thông tin, Sai địa chỉ,.. Với những trường hợp như vậy, kế toán cần nắm rõ các thao tác xóa và lập Hóa đơn điện tử thay thế.

Phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Đối với các hoá đơn điện tử phát hiện sai thông tin sau khi đã phát hành (đã ký điện tử), nếu thuộc trường hợp được phép xóa hóa đơn thì thực hiện trên chương trình như sau:

1. Xóa Hóa đơn điện tử được phát hiện ghi sai thông tin

Vào phân hệ Hóa đơntab Xoá hoá đơn, nhấn Thêm.

Khai báo thông tin về việc xóa hóa đơn.

Thông tin chung: khai báo thông tin về Ngày xoá hoá đơn, Số thứ tự ghi nhận việc xoá hoá đơn và lý do xóa hóa đơn.

Biên bản thỏa thuận: khai báo thông tin về ngày và số của biên bản thỏa thuận xóa hóa đơn đã được lập.

Lưu ý: Có thế nhấn vào biểu tượng để đính kèm biên bản thỏa thuận.

Hoá đơn xoá: khai các thông tin về hoá đơn bị xoá:

Nhấn vào biểu tượng

Thiết lập thời gian để tìm kiếm, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Chọn hoá đơn cần xóa, nhấn Đồng ý.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã được gửi cho khách hàng trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Hóa đơn đã gửi cho KH.

Để chương trình tự động thông báo cho khách hàng về việc hóa đơn đã bị xóa bỏ thực hiện như sau:

Tên người nhận và Email: Lấy theo thông tin Người mua hàng và Email trên hóa đơn, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin xóa hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;“

Nhấn Gửi, chương trình sẽ tự động gửi email thông báo về việc xóa hóa đơn cho khách hàng.

: Hóa đơn sau khi bị xóa bỏ sẽ có thêm dấu hiệu đã xóa bỏ

Hóa đơn sau khi bị xóa bỏ sẽ được cập nhật trạng thái thành: HĐ xóa bỏ.

Chương trình không cho phép xóa bỏ chứng từ Xóa hóa đơn.

2. Lập và Phát hành Hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ

Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Hóa đơn thay thế.

Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã bị xóa bỏ cần lập hóa đơn thay thế, nhấn Lấy dữ liệu.

Chọn hóa đơn muốn thay thế.

Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ chuyển toàn bộ thông tin của hóa đơn xóa bỏ đã chọn lên hóa đơn thay thế.

Lưu ý: Trường hợp chọn nhầm hóa đơn xóa bỏ, có thể chọn lại hóa đơn như sau:

Sửa lại thông tin sai trên hóa đơn. Nhấn Cất.

Sau khi lập hóa đơn thay thế, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ thay thế trên danh sách Hóa đơn điện tử. Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin Thay thế cho hóa đơn số ….

Doanh nghiệp tham khảo Phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice để việc thực hiện và sử dụng Hóa đơn điện tử nhanh chóng và hiệu quả nhất. MISA meInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC,…

Kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán MISA: Xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu ngay trên phần mềm kế toán. Tự động hoạch toán kế toán các nghiệp vụ mua hàng, giảm giá hàng mua từ Hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain giúp chống làm giả hóa đơn

Hướng Dẫn Tải Hóa Đơn Điện Tử Đã Phát Hành

Hướng Dẫn Tra Cứu Và In Hóa Đơn Điện Tử

Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Hàng Xuất Khẩu

Quy Định Về Việc Sử Dụng Hóa Đơn Và Cách Viết Hóa Đơn Xuất Khẩu Hàng Hóa

Cách Viết Hóa Đơn Xuất Khẩu Hàng Hóa Thế Nào? Quy Định?

Hướng Dẫn Thay Thế Hoặc Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử

Cách Viết Và Xuất Hóa Đơn Hàng Cho Biếu Tặng

Xuất Trình Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Khi Vận Chuyển Hàng Hóa

Quy Định Về Xuất Hóa Đơn Đối Với Hàng Khuyến Mãi Như Thế Nào ?

Hộ Kinh Doanh Sử Dụng Và Xuất Hóa Đơn Như Thế Nào?

Xuất Hóa Đơn Cho Thuê Văn Phòng? Thời Điểm Cần Xuất Khi Nào?

Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã lập và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn thực hiện lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập. Cách thức thực hiện như sau:

– Tìm kiếm hóa đơn cần thay thế với các tiêu chí tìm kiếm như sau: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn.

Sau khi xác định được hóa đơn cần thay thế, tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện tạo biên bản thu hồi hóa đơn và tạo hóa đơn mới. Khi đó, phần mềm sẽ động lấy các thông tin Tên hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Tên đơn vị, Mã số thuế của đơn vị, Tên khách hàng, Mã số thuế khách hàng, Địa chỉ khách hàng, Điện thoại khách hàng, Mã số khách hàng, Hình thức thanh toán từ hóa đơn cũ. Trong đó, Ký hiệu và Mẫu số không được phép sửa.

Lập biên bản thu hồi

Màn hình quản lý hóa đơn thay thế

Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua đã kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện hiệu chỉnh các hóa đơn này. Cách thức thực hiện như sau:

– Tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh với các tiêu chí tìm kiếm như sau: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn.

Sau khi xác định được hóa đơn cần hiệu chỉnh, tổ chức tạo văn bản điều chỉnh hóa đơn và phát hành hóa đơn hiệu chỉnh. Khi đó, phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin Tên hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Tên đơn vị, Mã số thuế của đơn vị, Tên khách hàng, Mã số thuế khách hàng, Địa chỉ khách hàng, Điện thoại khách hàng, Mã số khách hàng và Hình thức thanh toán từ hóa đơn cũ. Trong đó, Ký hiệu và Mẫu số không được phép sửa.

Màn hình quản lý hóa đơn điều chỉnh

Sinvoice Viettel Hóa Đơn Điện Tử Hàng Đầu Việt Nam + Dễ Sử Dụng Nhất

Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Viettel Như Thế Nào?

Danh Sách Hóa Đơn Bán Buôn

Các Hình Thức Thanh Toán Hóa Đơn Của Vnpt Nhanh Chóng Tiện Lợi

Hướng Dẫn Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Theo Mã Xác Thực

Cách Lưu Trữ Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?

Cách Lưu Trữ Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Như Thế Nào?

Xây Dựng Mẫu Nhà Hàng Đơn Giản, Độc Đáo Từ Vật Liệu Quen Thuộc

Lựa Chọn Các Thiết Kế Mẫu Nhà Hàng Đẹp, Đơn Giản

Sang Trọng Và Lịch Sự Trong Các Mẫu Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng Đơn Giản

7 Kiểu Mẫu Thiết Kế Menu Nhà Hàng Đẹp Độc Lạ

Hay nói cách khác là bên mua lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào?

Đầu tiên, bên mua hàng sẽ được gửi thông tin về hóa đơn điện tử theo dạng hóa đơn điện tử file xml. Bên mua sẽ không cần lưu trữ hóa đơn mà có thể tra cứu trực tiếp thông qua website mà bên bán hàng cung cấp. Nếu muốn cẩn thận hơn bên mua có thể tải hóa đơn về dưới dạng .zip và tiến hành lưu trữ. Khi bên mua có nhu cầu lưu trữ hóa đơn điện tử dưới dạng hóa đơn giấy thì bên bán sẽ chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, đóng dấu và gửi cho bên mua.

Quý doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách tải hóa đơn tại bài viết: ” Cách tải hóa đơn điện tử Viettel “.

Cách lưu trữ hóa đơn điện tử trên S-invoice:

Bước 1: Tại mục “Quản lý hóa đơn” – Nhấn vào nút “Lưu trữ”.

Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm. Lưu ý: Những trường chứa dấu * là trường nhập thông tin bắt buộc.

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”.

Doanh nghiệp tiến hành lưu trữ hóa đơn cần đáp ứng đủ quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử của pháp luật.

Số lượng lưu trữ mỗi lần hệ thống cho phép người dùng lưu được 300 hóa đơn.

Khi đính kèm logo trong mẫu hóa đơn, quý khách lưu ý đều chỉnh dung lượng của file sao cho nhẹ nhất có thể để đảm bảo hiệu năng của hệ thống.

2. Cách lưu trữ hóa đơn đầu ra như thế nào?

Với hóa đơn điện tử đầu ra, khách hàng có thể lưu dưới dạng .xml. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người dùng có thể in hóa đơn điện tử ra ở dạng văn bản giấy để dễ hạch toán, lưu thông cùng với hàng hóa.

Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với Viettel qua hotline oặc truy cập website: 18008111 (miễn phí) hHóa đơn điện tử S-invoice và FB: Viettel Business Solutions .

Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Là Hợp Lệ, Hợp Pháp Theo Nghị Định 119/2018/nđ

Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Là Hợp Lệ Theo Quy Định Của Pháp Luật

Lưu Trữ Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Đảm Bảo An Toàn Nhất

Nho Mẫu Đơn Được Trồng Ở Đâu?

Hộp Nho Mẫu Đơn Shine Muscat Tại 169 Ba Vân Tân Bình

Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Thay Thế Hóa Đơn Thương Mại Theo Thông Tư 68/2019/Tt

Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra Mẫu 04

Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn, Chứng Từ Hàng Hóa, Dịch Vụ Bán Ra

Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Hóa Đơn Chứng Từ Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Đúng Nhất 2022

Lập Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào

Hóa Đơn Điện Tử Có Được Xuất Kèm Bảng Kê Không?

Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ tài chính với nhiều điểm mới về quy định hóa đơn điện tử đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều doanh nghiệp và kế toán. Trong đó việc sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ là một trong những thay đổi nổi bật.

1.Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa

Theo hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì trường hợp xuất khẩu hàng hóa hay ủy thác xuất khẩu hàng hóa đều phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử, cụ thể như sau:

Khi xuất hàng hóa giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở kinh doanh có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, cơ sở kinh doanh sẽ căn cứ vào các chứng từ đối chiếu để lập hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng.

Cở sở nhận ủy thác sẽ sử dụng hóa đơn điện tử này để xuất cho khác hàng nước ngoài.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng cho hàng hóa xuất khẩu.

Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử MISA – Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử hàng đầu hiện nay hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

MIỄN 100% phí thuê bao hàng năm

MIỄN 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản

MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau

MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế

MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

Chuyển Đổi Từ Hóa Đơn Giấy Sang Hóa Đơn Điện Tử

Chuyển Đổi Hóa Đơn Điện Tử Sang Hóa Đơn Giấy Cần Đáp Ứng Điều Kiện Gì?

Xử Lý Thay Đổi Địa Chỉ, Tên Công Ty Trên Hóa Đơn

Mẫu Thông Báo Thay Đổi Hóa Đơn

Hướng Dẫn Cách Xử Lý Khi Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Trên Hóa Đơn Điện Tử Chính Xác Nhất 2022

🌟 Home
🌟 Top