Hóa Đơn Điện Tử Vnpt

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Cập Nhật 8 Trường Hợp Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ Mà Không Nhất Thiết Đầy Đủ Nội Dung Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • Hóa Đơn Điện Tử Xuất Kèm Bảng Kê Có Hợp Lệ Không ?
 • Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Của Misa, Viettel, Vnpt
 • Các Bản Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử Misa 2022 (Hướng Dẫn Phần Mềm)
 • Trường hợp xảy ra lỗi khi sử dụng thì cách xử lý hóa đơn điện tử VNPT viết sai như thế nào? Liệu việc điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử có khả thi không? – Câu trả lời là CÓ! Tuy nhiên, tùy thuộc vào sai sót mà cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai sẽ khác nhau: thu hồi, điều chỉnh thông tin hoặc hủy hóa đơn. Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời với bài viết sau đây.

  1. Các lỗi thường gặp dẫn đến việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai

  Khi lập hóa đơn điện tử cho khách, kế toán có thể mắc lỗi sai địa chỉ của khách hàng. Lỗi sai này có thể do người lập viết tắt, viết thiếu, viết sai địa chỉ hoặc do lỗi bên mua khi cung cấp thông tin bị sai địa chỉ. Lỗi sai này thường chỉ xảy ra khi xuất hóa đơn lần đầu cho khách hàng mới (kế toán lập thông tin khách hàng mới bị sai). Còn khi thực hiện bán hàng cho khách hàng nhiều lần thì lỗi này gần như là không xảy ra (trừ trường hợp kế toán nhầm lẫn sang đối tượng khách hàng khác) bởi hệ thống hóa đơn điện tử sẽ lưu lại thông tin khách hàng và người lập chỉ cần chọn đúng đối tượng khách hàng. Điều này đã hạn chế được rất nhiều sai sót so với hóa đơn giấy khi kế toán thực hiện viết tay.

  Lỗi sai tên công ty cũng giống với hai lỗi sai trên, cùng nằm trong nhóm sai không ảnh hưởng đến giá trị tiền trên hóa đơn. Đối với hóa đơn điện tử lỗi sai này cũng chỉ do lập thông tin ban đầu về khách hàng sai, hay do lỗi chọn nhầm đối tượng khách hàng của người lập.

  Đây là những lỗi sai sẽ ảnh hưởng tới giá trị tiền trên hóa đơn. Lỗi sai số lượng, đơn giá này do bên bán nhầm lẫn trong khi thỏa thuận với bên mua, hoặc do lỗi đánh máy của kế toán. Lỗi sai thành tiền do kế toán thực hiện giảm giá, chiết khấu bị nhầm, còn thông thường hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử khi người lập thực hiện điền số lượng, đơn giá thì số thành tiền sẽ tự động hiển thị.

  Với lỗi sai này người dùng cần phải nắm rõ loại hàng hóa nào chịu mức thuế bao nhiêu và tích đúng vào mức thuế suất trên phần mềm.

  2. Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai năm 2022

  Khi điền đúng những thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất,… thì hệ thống phần mềm điện tử sẽ hỗ trợ người dùng mà không còn phải lo sợ sai tiền hàng hóa, tiền thuế, tổng tiền cũng như số tiền bằng chữ. Điều này đã hạn chế rất nhiều lỗi sai so với viết tay hóa đơn giấy.

  Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo Điều 9, Thông tư 32/2011/TT-BTC trước đây đã không còn phù hợp. Hiện nay, việc xử lý sai sót về hóa đơn điện tử được thực hiện theo Điều 17 (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) và Điều 24 (hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư 68/2019/TT-BTC.

  Hóa đơn lập sai chưa gửi cho người mua

  – Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã bị lập sai sót.

  – Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  – Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

  – Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

  Hóa đơn lập sai đã gửi cho người mua

  – Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

  – Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  – Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã đã lập có sai sót.

  – Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế

  Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử lập có sai sót

  – Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

  – Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

  – Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

  – Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

  – Bước 2: Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

  – Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

  Mẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Mẫu số 05: Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Các trường hợp sai sót hóa đơn điện tử dù là lỗi gì đều phải xuất hóa đơn điện tử thay thế mà không cần quan tâm hai bên đã khai thuế hay chưa.

  Hóa đơn đã hủy nhưng vẫn phải thực hiện lưu trữ theo đúng quy định để phục vụ việc tra cứu của cơ quan thuế khi có yêu cầu.

  Hóa đơn điện tử lập mới phải có dòng chữ: ” Hóa đơn thay thế hóa đơn số….ký hiệu, gửi ngày tháng năm “.

  Để hạn chế sự sai sót khi lập hóa đơn, người dùng nên lập nháp sau đó gửi qua bên mua hàng nhờ họ kiểm tra trước khi ký điện tử, khi cả hai bên thống nhất người lập mới ký điện tử và gửi hóa đơn.

  Hóa đơn điện tử đang ngày phổ biến bởi những tiện ích của nó, tuy nhiên, dù hạn chế nhưng sai sót hóa đơn điện tử vẫn có thể xảy ra.

  3. Tổng kết về hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử

  Như vậy, với các lỗi sai về: địa chỉ, mã số thuế, tên công ty, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất khi lập hóa đơn điện tử đều theo một hướng xử lý chung là bên bán sẽ lập Mẫu số 04 – Thông báo hủy hóa đơn gửi về cơ quan thuế. Sau đó xuất hóa đơn mới thay thế hóa đơn hủy do sai.

  Do đó, khi gặp phải những sai sót trong quá trình lập hóa đơn, người dùng sẽ không còn phải băn khoăn, với lỗi này thì hướng xử lý thế nào, hóa đơn chưa khai thuế hay đã kê khai thuế rồi thì phải làm sao. Người dùng chỉ cần thực hiện những bước như trên là đã giải quyết được mọi băn khoăn trong quá trình xử lý hóa đơn điện tử viết sai.

  Tuy hóa đơn điện tử đã giúp người dùng hạn chế được rất nhiều sai sót so với hóa đơn giấy viết tay song người dùng cũng nên thận trọng trong quá trình lập hóa đơn, để hạn chế thấp nhất sai sót xảy ra.

  BAN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP

  Địa chỉ: Số 216 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  Chi nhánh HCM: Số 42, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

  Hotline: 0912 136 446 – Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xem Và Tải Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Cách In Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Bkav, Vnpt, Viettel Uy Tín Giá Rẻ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Bkav
 • Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Invoice

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử 2022 ( Đẹp, Chuyển Đổi, Hợp Lệ)
 • 15 Điều Về Hóa Đơn Điện Tử Mà Mọi Doanh Nghiệp Cần Biết
 • Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Anh Về Thuốc (Dược Phẩm)
 • Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 • Hóa đơn điện tử VNPT Invoice là loại hóa đơn tập hợp các thông tin điện tử về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có chức năng hiển thị những thông tin và dữ liệu về việc kinh doanh mua bán tương tự các hóa đơn giấy thông thường. Tuy nhiên Hóa đơn điện tử VNPT được phần mềm khởi tạo, lập, gửi, nhận, xử lý các dữ liệu trên hệ thống máy tính của đơn vị đã được cấp mã số thuế, được quản lý và lưu trữ hoàn toàn bằng các phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

   

   

  1. Giới thiệu về Hóa đơn điện tử VNPT Invoice:

  Hóa đơn điện tử Invoice là dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT triển khai để đáp ứng xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Từ năm 2013, với vai trò là đơn vị đầu tiên áp dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử, VNPT Vinaphone đã tiến hành xây dựng, triển khai hệ thống dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, là 1 trong 5 hình thức hóa đơn bán hàng, và là 1 trong 2 hình thức hóa đơn điện tử nhằm giúp cho các đơn vị dễ dàng và tiện lợi hơn trong xử lý các thủ tục hành chính, giảm thiểu được thời gian thanh toán, gởi/nhận hóa đơn thông qua các phương tiện điện tử, thúc đẩy hiện đại hóa công các quản trị.

  Biểu mẫu Hóa đơn điện tử VNPT Invoice bao gồm:

  • Tên hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn;

  • Tên đơn vị, Mã tra cứu, Mã số thuế, Địa chỉ đơn vị cung cấp hóa đơn (bên bán);

  • Tên người mua, Tên đơn vị mua, Mã số thuế, Địa chỉ đơn vị mua;

  • Các chỉ mục trong bảng thống kê: STT, Tên hàng hóa dịch vụ, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất GTGT, Tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ.

  • Chữ ký số của người lập hóa đơn (bên bán hàng); ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

   

   

  2.

  Lợi ích – Chức năng khi sử dụng

  Hóa đơn điện tử VNPT E-Invoice:

  a.Tiết kiệm chi phí:

  • In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy)

  • Phát hành hóa đơn đến khách hàng (được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua Portal, Email).

  • Lưu trữ hóa đơn (lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ).

  b. Dễ dàng quản lý:

  • Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu.

  • Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hóa đơn.

  • Đơn giản hóa việc quyết toán thuế cho Doanh nghiệp.

  • Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý thuế.

  c. Thuận tiện sử dụng:

  • Phát hành nhanh chóng theo lô lớn.

  • Dễ dàng trong việc lưu trữ.

  • Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hóa đơn.

  d. An toàn dễ khai thác dữ liệu::

  • Có tem chống giả QR code, Bar code…, đảm bảo an toàn cho các đơn vị tiếp nhận hóa đơn.

  • Dễ dàng khai thác dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau.

  • Doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm với thông tin hóa đơn được phát hành và hạn chế rủi ro,…

  • Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.

  • Thúc đẩy việc hiện đại hóa công tác quản trị Doanh nghiệp.

   

   

  Với những ưu điểm nổi bật trong công việc kê khai hóa đơn thuế cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp, việc chuyển sang dịch vụ Hóa đơn điện tử hiện nay rất đơn giản bởi nhân viên kỹ thuật VNPT sẽ hỗ trợ cài đặt phần mềm, chuẩn bị hồ sơ gửi tới Cơ quan Thuế, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng Hóa đơn điện tử VNPT.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

  • Đăng ký trực tuyến ngay

  • Liên hệ hotline 24/7, Viber/Zalo

   :

   0886.00.11.66

   

  Có thể bạn muốn xem:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Chứng Từ Kế Toán Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ
 • Các Loại Hóa Đơn Chứng Từ Hiện Nay
 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Chứng Từ Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra Mẫu Số 03/thkh
 • Những Lưu Ý Khi Có Thay Đổi Mẫu Số Hóa Đơn Và Thông Báo Phát Hành Mới Trên Meinvoice Để Tránh Sai Sót
 • 6 Cách Cắm Hoa Hồng Đẹp Mê Mẩn Làm Bừng Lên Cả Góc Nhà
 • Mua Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Giá Rẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử (Hddt)
 • Giải Đáp Thắc Mắc Hóa Đơn Điện Tử Cho Bên Mua (Bên Tiếp Nhận Hóa Đơn Điện Tử)
 • Hướng Dẫn Cách Ký Chữ Ký Số Trên Hóa Đơn Điện Tử Đúng Nhất 2022
 • Cách Sử Dụng Chữ Ký Số Khi Kê Khai Hóa Đơn Điện Tử
 • Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Thái Sơn (Hướng Dẫn Và Báo Giá)
 • Mua Hóa Đơn Điện Tử được lợi vô cùng.

  Với tính tiện lợi cực cao, tiết kiệm chi phí và tối ưu nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Mua hóa đơn điện tử là việc nên bắt đầu càng sớm càng tốt của doanh nghiệp.

  Theo quy định thuế về lưu trữ hóa đơn là 10 Năm. Cho nên khi sử dụng hóa đơn giấy doanh nghiệp phải lưu trữ hóa đơn với thời gian dài và đảm bảo không thất lạc quả là khó khăn, đồng thời công tác giao hóa đơn cũng là một thách thức về thời gian và chi phí.

  • Thời gian xuất hóa đơn điện tử 100 dòng có thể thực hiện chưa đến 1 phút.
  • Lập hóa đơn thay thế, hóa đơn sửa đổi dễ dàng và nhanh chóng.
  • Giá hóa đơn điện tử giá rẻ hơn hóa đơn giấy.
  • Mẫu hóa đơn điện tử được thiết kế bắt mắt, gây ấn tượng đến khách hàng.
  • Hóa đơn điện tử được VNPT lưu trữ online 10 Năm miễn phí theo luật thuế.

  Tại sao mua hóa đơn điện tử giá rẻ VNPT ?.

  Theo xu hướng công nghệ 4.0, Thuế đã bắt buộc các doanh nghiệp thành lập mới. Hoặc doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy, khi nào hết bắt buộc phải chuyển sang hóa đơn điện tử.

  Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được ký hóa đơn bằng chữ ký số của doanh nghiệp. ( chữ ký số là thiết bị bắt buộc phải có sau khi thành lập doanh nghiệp).

  Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như: VNPT, Viettel, FPT… Nhưng hiện tại VNPT đang cung cấp nhiều gói cước hóa đơn điện tử giá rẻ cho khách hàng.

  Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông VNPT cung cấp dịch hóa đơn điện tử với giá rẻ. Đảm bảo tính pháp lý, độ bảo mật cao. Hỗ trợ lưu hóa đơn điện tử của khách hàng tại Data Center VNPT đạt chuẩn TIER 3 Thế giới.

  .

  Sử dụng hóa đơn điện tử VNPT, Doanh nghiệp sẽ được nhân viên VNPT hỗ trợ miễn phí 24/24 Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ.

  Hóa Đơn Điện Tử VNPT Giá Rẻ

  Một số mẫu hóa đơn điện tử VNPT

  • LOGO doanh nghiệp
  • Thông tin doanh nghiệp: Tên công Ty, Địa chỉ. Mã số thuế..
  • Số điện thoại ( nếu có )
  • Thông tin tài khoản ngân hàng….

  Liên hệ mua hóa đơn điện tử giá rẻ VNPT.

  VNPT là nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín cho doanh Nghiệp, trường học, Bệnh Viện, Hãng hàng không, các sàn thương mại điện tử…. Hệ thống hóa đơn điện tử được VNPT được tích hợp với hầu hết các hãng phần mềm kế toán hiện nay.

  Để mua hóa đơn điện tử giá rẻ hãy liên hệ ngay Hotline để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ nhanh chóng. Thiết kế các mẫu hóa đơn theo yêu cầu của doanh nghiệp.

  Thông tin liên hệ mua hóa đơn điện tử VNPT:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Giá Rẻ
 • Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Giới Thiệu Dịch Vụ Thiết Lập Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Mẫu Thêu Áo Dài Đơn Giản ‘mẫu Thêu Hoa Cúc (902)’
 • Mẫu Thêu Áo Dài Đơn Giản ‘mẫu Thêu Hoa Cúc (908)’
 • Hướng Dẫn Hóa Đơn Điện Tử Vnpt

  --- Bài mới hơn ---

 • Cập Nhật 8 Trường Hợp Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ Mà Không Nhất Thiết Đầy Đủ Nội Dung Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • Hóa Đơn Điện Tử Xuất Kèm Bảng Kê Có Hợp Lệ Không ?
 • Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Của Misa, Viettel, Vnpt
 • Các Bản Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử Misa 2022 (Hướng Dẫn Phần Mềm)
 • Quy Định Và Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  MỤC LỤC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  1 MỞ ĐẦU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  …………6

  1.1 CÁCH SỬ DỤNG………………………….6

  1.2 CÁC QUY ƯỚC ĐÁNH MÁY ………..7

  1.3 THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT ……..7

  2 TỔNG QUAN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  …………8

  2.1 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG……………..8

  2.2 MENU HỆ THỐNG……………………….9

  2.3 THOÁT KHỎI HỆ THỐNG…………….11

  3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

  ………….11

  3.1 HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  …………11

  3.1.1 Thông tin đơn vị…………………. 11

  3.1.2 Cấu hình chữ ký số ………………13

  3.1.3 Quản trị người dùng…………….13

  3.1.4 Quản lý log hệ thống…………..15

  3.2 DANH MỤC

  3.3 ĐK PHÁT HÀNH

  ………..35

  3.3.1 Quyết định phát hành hóa đơn điện tử…………………..35

  3.3.2 Tạo thông báo phát hành Hóa đơn điện tử……………..43

  3.3.3 Quản lý các giải hóa đơn đã thông báo phát hành …..52

  3.4 LẬP HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  ………..54

  3.4.1 Quản lý hóa đơn………………………….54

  3.4.2 Phát hành hóa đơn theo lô………….62

  3.4.3 Quản trị giao dịch hóa đơn………….63

  3.4.4 Quản trị phát hành lại hóa đơn……67

  DỰ ÁN:

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  Version:

  Mã ti liệu:

  Ngày hiệu lực:

  3.5 THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  ……….72

  3.5.1 Thanh toán hóa đơn…………72

  3.5.2 Hủy thanh toán…………………75

  3.6 CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  ………….77

  3.7 XỬ LÝ HĐ ĐIỆN TỬ VNPT

  …………82

  3.7.1 Lập hóa đơn thay thế…………………..82

  3.7.2 Lập hóa đơn điều chỉnh………………..84

  3.7.3 Danh sách các hóa đơn thay thế……86

  3.7.4 Danh sách các hóa đơn điều chỉnh…….89

  3.7.5 Báo cáo hủy hóa đơn………………………..92

  3.7.6 Quản trị hủy lô hóa đơn …………………..97

  3.7.7 Hủy hóa đơn (không thay thế, sửa đổi)……..101

  3.8 THỐNG KÊ

  ………..103

  3.8.1 Báo cáo tình hình sử dụng ………….103

  3.8.2 Bảng kê hóa đơn hàng tháng………..105

  3.8.3 Bảng kê chi tiết hóa đơn …………………108

  3.8.4 Bảng kê tạo lập và phát hành hóa đơn ……..111

  3.8.5 Báo cáo hủy hóa đơn (không thay thế) ………113

  3.8.6 Báo cáo sửa đổi hóa đơn ………..115

  3.8.7 Báo cáo thay thế hóa đơn………….116

  3.9 PHÂN QUYỀN

  ……..118

  3.9.1 Phân quyền người dùng ………118

  3.9.2 Tài khoản RoleService………….121

  3.9.3 Đổi mật khẩu………………………..123

  TỔNG QUAN

  Mô tả ngữ cảnh của hệ thống để người dùng thuận tiện hơn trong việc sử dụng.

  Các kịch bản hướng dẫn người dùng sử dụng các chức năng cơ bản của hệ thống.

  2.1 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

  Các thông tin đăng nhập:

  – Tên tài khoản: Tên tài khoản được cấp

  – Mật khẩu: Mật khẩu của tài khoản được cấp.- Lưu thông tin đăng nhập: lưu thông tin tên tài khoản người dùng (chương trình không lưu

  thông tin mật khẩu)

  – Đăng nhập: thực hiện đăng nhập vào chương trình.

  Khi sai mật khẩu đăng nhập

  2.2 MENU HỆ THỐNG Hướng Dẫn hóa Đơn Điện tử VNPT

  Sau khi đăng nhập màn hình sẽ hiển thị menu chính của chương trình, tiến hành chọn chương trình

  3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

  3.1 HỆ THỐNG

  3.1.1 Thông tin đơn vị

   Bước 1: kích vào nút button chỉnh sửa. Màn hình Sửa thông tin đơn vị phát hành sẽ hiển thị:

   Bước 2: NSD có thể sửa tất cả các thông tin về công ty.

   Bước 3: Kích chọn chỉnh sửa để lưu lại các thông tin của công ty đã được sửa đổi. Kích chọn

  Quay lại để thoát khỏi màn hình sửa thông tin và trở về trang thông tin đơn vị phát hành hóa đơn

  3.1.2 Cấu hình chữ ký số

  3.1.3 Quản trị người dùng Hướng Dẫn Hóa Đơn Điện tử Vnpt

  Quản trị người dùng, cho phép admin thực hiện Tìm kiếm / Sửa thông tin tài khoản của cả admin và

  khách hàng thuộc công ty đó

  Các nút chức năng chính

  Tìm kiếm tên tài khoản

   Bước 1: Từ màn hình giao diện hệ thống kích chọn QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG. Màn hình Danh

  mục tài khoản sẽ được hiển thị

  3.1.4 Quản lý log hệ thống

  Quản lý danh sách file log của hệ thống, cho phép NSD Tìm kiếm, Xem thông tin file log và các thao

  tác người dùng thực hiện đối với hệ thống

  Các nút chức năng:

  Xem danh sách file log của hệ thống

   Bước 1: Kích vào menu “Hệ thống”  “Quản lý log hệ thống”

  Tìm kiếm file log hệ thống: Thực hiện tìm kiếm file log theo ngày cập nhật hoặc tên file

   Bước 1: Kích vào textbox ngày cập nhật để chọn ngày cần tìm kiếm, nhập tên file vào textbox

   Bước 2: Chọn Tìm kiếm.Màn hình hiển thị danh sách file log tương ứng với điều kiện tìm kiếm

  3.2 DANH MỤC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  Bước 2: Nhập nội dung cần tìm kiếm vào các trường như: Tên khách hàng, Mã khách hàng. Sau đó

  kích chọn “Tìm kiếm”.

  o Dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ được hiển thị ở danh sách phía dưới.

  o Nếu không tồn tại dữ liệu tìm kiếm thì không có kết quả nào hiển thị trên danh sách.

  Phân trang:

  o Mỗi trang sẽ hiển thị 10 khách hàng.

  o Kích chuột vào số trang ở phía dưới để nhảy đến trang mong muốn (Ví dụ: kích chuột vào

  số 10 để nhảy đến trang 10).

  o Kích chuột vào nút để đến trang liền sau của trang hiện tại.

  o Kích chuột vào nút để đến trang liền trước của trang hiện tại.

  Thêm khách hàng

   Bước 1: Kích chuột vào ở trang Quản lý khách hàng để chuyển sang trang Thêm

  khách hàng. Màn hình Nhập thông tin khách hàng mới sẽ hiển thị

  Trọn bộ chi tiết Full tải: Tại đây

  TỔNG HỢP DỊCH VỤ VNPT CẦN THƠ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Hướng Dẫn Xem Và Tải Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Cách In Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Bkav, Vnpt, Viettel Uy Tín Giá Rẻ
 • Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Của Misa, Viettel, Vnpt

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Bản Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử Misa 2022 (Hướng Dẫn Phần Mềm)
 • Quy Định Và Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Hóa Đơn Điện Tử Viettel Sinvoice
 • Cách Lập Hóa Đơn Điện Tử Trên Hệ Thống S
 • Cách Lập Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Từ ngày 1/11/2020 mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Bạn đang kinh doanh và muốn tìm hiểu về hóa đơn điện tử, lợi ích của hóa đơn điện tử và cách xuất hóa đơn điện tử? Bài viết này mình sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về hóa đơn điện tử, hướng dẫn cách xuất hóa đơn và thông tin chi tiết với các hóa đơn điện tử của Misa, Viettel, VNPT.

  1. Tổng quan về hóa đơn điện tử

  1.1 Hóa đơn điện tử là gì?

  Hóa đơn điện tử ngày càng trở thành thành phần thiết yếu của người kinh doanh. Khái niệm hóa đơn điện tử là gì được quy định rõ trong luật: Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  Các loại hóa đơn điện tử: 2 loại

  Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

  Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

  Khi sử dụng hóa đơn điện tử, người kinh doanh sẽ thu được rất nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng, dễ dàng quản lý hóa đơn, không lo gặp phải hóa đơn giả, tránh những sai sót về thông tin khách hàng, mã số thuế,… Phần mềm hóa đơn điện tử cho phép tích hợp với các phần mềm khác như quản lý bán hàng, kế toán giúp bạn quản lý công việc kinh doanh tập trung và hiệu quả.

  Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, trong đó, 3 đơn vị như Misa, Viettel, VNPT được nhiều người quan tâm tìm kiếm cách xuất hóa đơn điện tử Misa, Viettel, VNPT.

  Để đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử doanh nghiệp, bạn hãy tìm hiểu kỹ thông tin hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử nhanh chóng, hiệu quả và đừng quên lựa chọn một đơn vị cung cấp phần mềm uy tín.

  1.3 Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử

  Bạn hãy tìm hiểu quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử để thực hiện đúng, đầy đủ, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn.

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
  • Tổng số tiền thanh toán;
  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
  • Thời điểm lập hóa đơn;
  • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế;

  Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử sẽ chỉ rõ giúp bạn thời điểm được xác định đối với các trường hợp khác nhau như bán hàng, cung cấp dịch vụ, giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục.

  • Đối với trường hợp bán hàng hóa: Thời điểm lập loại hóa đơn này là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Đối với trường hợp cung cấp dịch vụ: Thời điểm lập là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: Mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

  2. Hướng dẫn chi tiết cách xuất hóa đơn điện tử của Misa, Viettel, VNPT

  2.1 Cách xuất hóa đơn điện tử Misa

  Phần mềm hóa đơn điện tử Misa – meInvoice khá phổ biến và được nhiều người kinh doanh lựa chọn. Phần mềm hóa đơn điện tử Misa được ứng dụng công nghệ Blockchain đảm bảo an toàn, bảo mật cho doanh nghiệp.

  2.1.1 Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử Misa a. Lập hóa đơn cùng chứng từ bán hàng

  Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng và nhấn Lập hóa đơn

  Bước 4: Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT.

  1. Thêm mới một hóa đơn trên tab Xuất hóa đơn.

  2. Chọn lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng.

  c. Lập Hóa đơn trước, Chứng từ bán sau

  Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn (hoặc chọn tab Xuất hóa đơn, nhấn Thêm).

  Bước 2: Khai báo hóa đơn GTGT.

  Bước 3: Nhấn Cất, sau đó nhấn Lập CTBH.

  Bước 4: Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin tương ứng trên chứng từ bán hàng, có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần).

  Lưu ý: Việc lập chứng từ bán hàng sau khi lập hóa đơn GTGT còn được thực hiện bằng cách:

  1. Thêm mới một chứng từ bán hàng không lập kèm hóa đơn trên tab Bán hàng.

  2. Chọn lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.

  Cách 1: Phát hành từng Hóa đơn điện tử

  Cách 2: Phát hành hàng loạt Hóa đơn điện tử

  2.2 Cách xuất hóa đơn điện tử Viettel

  Bước 1: Vào giao diện “Lập hóa đơn”

  Sau khi đăng nhập vào S-invoice tại đường dẫn: https://business-sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html, tại màn hình giao diện, bạn vào mục “Quản lý hóa đơn”, chọn “Lập hóa đơn”.

  Đối với dữ liệu khách hàng mới (chưa có trong cơ sở dữ liệu (CSDL) trên tài khoản S-invoice)

  Tại màn hình “Lập hóa đơn”, bạn cần nhập các thông tin:

  • Khi nhập “Tên đơn vị”, hệ thống yêu cầu bạn nhập “Mã số thuế”. Trường hợp chỉ nhập “Tên người mua”, hệ thống không yêu cầu nhập MST.
  • Nếu không nhập cả 3 mục “Tên người mua”, “Tên đơn vị”, “Mã số thuế”, hệ thống sẽ báo lỗi “Tên người mua hoặc tên đơn vị là trường bắt buộc phải nhập”.
  • Đối với khách lẻ: phải nhập “Tên người mua”, “Địa chỉ”.
  • Đối với khách hàng doanh nghiệp: phải nhập “Tên đơn vị”, “Địa chỉ”, “Mã số thuế”.

  Sau khi nhập xong thông tin, bạn ấn vào nút “Thêm mới khách hàng”. Dữ liệu được khởi tạo thành công khi S-invoice thông báo “Thêm dữ liệu mới thành công”. Vậy là bạn đã tạo xong CSDL mới của khách hàng.

  Hệ thống sẽ thông báo “Khách hàng đã tồn tại” khi nhập lại dữ liệu khách hàng cũ. Khi đó, bạn chỉ cần tìm kiếm thông tin ở mục “Tìm kiếm”.

  Ví dụ: Khi tra cứu danh sách các khách hàng có địa chỉ ở quận Cầu Giấy, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách theo thông tin mà bạn đã nhập thông tin trước đó.

  Phần “Thông tin người bán”: giữ nguyên.

  Phần “Thông tin giao dịch”: các trường cần nhập dữ liệu bao gồm:

  • Hình thức thanh toán (*)
  • Loại tiền (*)
  • CK: Chuyển khoản
  • DTCN: Đối trừ công nợ
  • KHAC: Các hình thức khác
  • TM: Tiền mặt
  • TM/CK: Vừa tiền mặt vừa chuyển khoản

  Các trường có dấu (*) là bắt buộc nhập.

  Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu trở lên, bạn cần chọn hình thức thanh toán là “Chuyển khoản” (theo Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC).

  Sau khi nhập loại hóa đơn, các trường còn lại của mục “Thông tin hóa đơn” sẽ tự động hiển thị dữ liệu:

  – Nếu không chọn “Ngày lập”: thời gian lập hóa đơn sẽ lấy thời gian mặc định là thời gian hiện tại của hệ thống.

  – Nếu chọn “Ngày lập”: phải đảm bảo ngày lập là trước ngày hoặc trùng thời gian đang hiển thị ở bên cạnh.

  • “Cột điều chỉnh”: dùng để thiết lập các hạng mục của một hóa đơn.
  • Nút “Hàng hóa”: cho phép tra cứu và thêm các danh sách hàng hóa.
  • Nút “Ghi chú”: tạo ghi chú cho hóa đơn.
  • Nút “Chiết khấu”: cho phép nhập chiết khấu trực tiếp vào hóa đơn.
  • Nút “Bảng kê”: cho phép bạn nhập bảng kê có trong hóa đơn.
  • Nút “Phí khác”: cho phép bạn nhập các hạng mục phí khác nhau của hóa đơn.

  Cách xuất hóa đơn điện tử VNPT chi tiết:

  2.3.1 Thêm mới hóa đơn điện tử

  Bước 1: Từ màn hình giao diện hệ thống, bấm chọn Nghiệp vụ

  Bước 3: Nhấn Tạo mới.

  Bước 4: Điền đầy đủ các trường Thông tin khách hàng và Thông tin sản phẩm

  Tham khảo các trường thông tin được gạch chân màu xanh trong hình bên dưới.

  Nhập mã pin và ký số.

  Bước 6: Gửi thông tin hóa đơn cho Người mua.

  a. Gửi mã tra cứu trên hóa đơn điện tử VNPT đã xuất cho khách hàng.

  b. Chuyển đổi lưu trữ hóa đơn, rồi gửi cho khách hàng.

  Bước 1: Khách hàng vào Nghiệp vụ

  Bước 3: Khách hàng tích vào hóa đơn cần chuyển đổi trong cột Chuyển đổi hóa đơn (ngoài cùng, bên phải giao diện của phần mềm)

  Bước 4: Nhấn vào Chuyển đổi lưu trữ (nếu máy khách hàng cài đặt sẵn máy in, máy tính sẽ tự động in hóa đơn ra giấy A4)

  Lưu ý cách xuất hóa đơn điện tử: Trường hợp khách hàng muốn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Trên chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử phải có các thông tin: dòng chữ phân biệt giữa chứng từ giấy và hóa đơn điện tử gốc; thời gian, họ tên, và chữ ký của người chuyển đổi hóa đơn. Đóng dấu treo công ty vào bản chuyển đổi.

  Bước 1: Khách hàng vào Nghiệp vụ

  Bước 3: Nhấn vào mũi tên màu đỏ tương ứng với Công ty cần chuyển đổi hóa đơn

  Chú ý cách xuất hóa đơn điện tử: Trường hợp mũi tên màu đen, thì hiện tại chưa thể chuyển đổi được hóa đơn này sang định dạng pdf. Đợi sau một thời gian ngắn, hệ thống tự động đồng bộ chuyển sang màu đỏ thì khách hàng thực hiện tiếp các bước dưới.

  Bước 4: Nhấn vào Chuyển đổi để lưu trữ

  Bước 6: Khách hàng cài sẵn phần mềm Foxit Reader.

  Nếu khách hàng chưa cài đặt phần mềm tham khảo Tại đây .

  Khách hàng tìm biểu tượng: Foxit Reader PDF Printer như hình trên

  Bước 7: Nhấn nút Print

  Bước 8: Lựa chọn folder chứa file PDF. Tham khảo hình dưới

  Bước 9: Nhấn nút Save

  Dùng thử ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Điện Tử Xuất Kèm Bảng Kê Có Hợp Lệ Không ?
 • Cập Nhật 8 Trường Hợp Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ Mà Không Nhất Thiết Đầy Đủ Nội Dung Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • Hướng Dẫn Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Hướng Dẫn Xem Và Tải Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Chi Tiết Nhất
 • Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Giá Rẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mua Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Giá Rẻ
 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử (Hddt)
 • Giải Đáp Thắc Mắc Hóa Đơn Điện Tử Cho Bên Mua (Bên Tiếp Nhận Hóa Đơn Điện Tử)
 • Hướng Dẫn Cách Ký Chữ Ký Số Trên Hóa Đơn Điện Tử Đúng Nhất 2022
 • Cách Sử Dụng Chữ Ký Số Khi Kê Khai Hóa Đơn Điện Tử
 • 1. Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT.

  Với mục đích giúp các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau có thể sử dụng hóa đơn điện tử, hiện nay VNPT cung cấp nhiều loại hóa đơn điện tử giá rẻ đa dạng, với bảng giá cụ thể ứng với 8 gói cước như sau.

  Bảng giá hóa đơn điện tử mới nhất của VNPT.

  Trước khi đăng ký sử dụng các gói cước thuộc hóa đơn điện tử giá rẻ do VNPT cung cấp, quý khách cần lưu ý:

  Gói HD200: Chỉ dùng cho năm tài chính đăng ký, nếu trong năm đó, không sử dụng hết số lượng hóa đơn đã đăng ký thì cần hủy hóa đơn cũ và đăng ký số lượng hóa đơn mới cho năm tiếp theo.Với số lượng hóa đơn khác nhau thì đơn giá dành cho các gói cước sẽ là khác nhau. Số lượng hóa đơn nhỏ nhất là 200 hóa đơn với đơn giá 1.000 đồng, và với số lượng hóa đơn từ trên 1.000.000 cái, thì đơn giá là 8 đồng.

  Bắt đầu từ gói HD300: Số hóa đơn đã đăng ký được sử dụng tối đa( nghĩa là không áp dụng theo năm tài chính), nếu trong năm đó khách hàng không sử dụng hết số hóa đơn đăng ký thì số hóa đơn còn dư vẫn có thể sử dụng vào năm kế tiếp.

  2. Bảng giá thuê/mua thiết bị ký số hóa đơn điện tử.

  Xu hướng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.

  Để tạo thuận lợi nhất cho những công ty, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử giá rẻ, hiện nay VNPT có hai giải pháp để hỗ trợ các dạng thiết bị hóa đơn điện tử kèm bảng giá chi tiết đó là:

   Với doanh nghiệp có số lượng hóa đơn từ 10.000/MST/năm trở lên thì nên sử dụng thiết bị ký số HSM. Thiết bị ký tốc độ cao, ký số tập trung và nhiều bộ phận dùng được cùng lúc. Phân quyền sử dụng dễ dàng hơn đồng thời đảm bảo số hóa đơn liền dãy và liên tục theo thời gian.

  Thiết bị ký số HSM

  Sử dụng chung thiết bị HSM của VNPT

   Với doanh nghiệp có số lượng hóa đơn dưới 10.000/MST/năm thì nên sử dụng thiết bị ký số USB – Token. Thiết bị ký số lần lượt, kiểm soát chặt chẽ việc phân quyền cho bộ phận khác sử dụng. Tại một thời điểm chỉ có 1 người được sử dụng thiết bị này.

  Thiết bị ký số USB – Token của VNPT hoặc các nhà có cung cấp chữ ký số khác

  Thời gian gói cước

  Giá gốc (VNĐ)

  Giá thanh toán (VNĐ)

  Giá USB-Token

  3. Phí khởi tạo, cài đặt – tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử.

  Khi tích hợp với hệ thống đơn giản, phí tích hợp sẽ là:

  Phí tích hợp được tính bằng: Phí tích hợp = Ngày công * Số nhân công * Đơn giá/ngày công/nhân công Trong đó:

  • Ngày công: tối đa 8h/ngày
  • Đơn giá nhân công = 250.000 VND

  Dịch vụ tích hợp, cài đặt là dịch vụ không chịu thuế. Phí cài đặt, tích hợp được tính độc lập với phí dịch vụ HĐĐT khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

  4. Bảng giá thiết kế mẫu hóa đơn điện tử.

  Thiết kế mẫu hóa đơn điện tử.

  Để đa dạng về mặt mẫu mã cũng như mang tới cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn, hiện tại VNPT đã thiết kế và đưa lên hệ thống hóa đơn điện tử giá rẻ 10 mẫu hóa đơn cơ bản. Các hóa đơn đều đảm bảo tiêu chuẩn theo mẫu của cơ quan quản lý thuế và ngoài ra còn có các mẫu truyền thống, phổ biến đang được nhiều tổ chức, doanh nghiệp sử dụng. Bảng giá thiết kế hóa mẫu hóa đơn điện tử hiện nay như sau:

  • Miễn phí nếu khách hàng lựa chọn mẫu mặc định, không chỉnh sửa gì (khách hàng có thể đổi logo và hình nền theo công ty).
  • Chi phí 500.000VNĐ/ mẫu nếu khách hàng sử dụng mẫu hóa đơn mặc định và thay đổi vị trí hiển thị các dữ liệu đã có (không thêm dữ liệu mới).
  • Chi phí 1.000.000 VNĐ/ mẫu khi khách hàng xây dựng mẫu hóa đơn mới, đặc thù hay bổ sung thêm dữ liệu, chỉnh sửa lại hình nền….

  5. Cách nhận báo giá hóa đơn điện tử VNPT rẻ nhất.

  Để có thể biết thêm thông tin cũng như nhận báo giá hóa đơn điện tử giá rẻ một cách nhanh nhất, khách hàng hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng VNPT để nhận khuyến mãi, giảm giá thông qua số điện thoại 18001260.

  Các thông tin đưa ra trong bài viết đã phần nào giúp khách hàng hiểu hơn về dịch vụ hóa đơn điện tử giá rẻ của VNPT. Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài 18001260 để được giải đáp và hỗ trợ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Giới Thiệu Dịch Vụ Thiết Lập Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Mẫu Thêu Áo Dài Đơn Giản ‘mẫu Thêu Hoa Cúc (902)’
 • Mẫu Thêu Áo Dài Đơn Giản ‘mẫu Thêu Hoa Cúc (908)’
 • Mẫu Thêu Áo Dài Đơn Giản ‘mẫu Thêu Hoa Poppy (911)’
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Vnpt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách In Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Xem Và Tải Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Chi Tiết Nhất
 • Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Hướng Dẫn Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Cập Nhật 8 Trường Hợp Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ Mà Không Nhất Thiết Đầy Đủ Nội Dung Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • 1. Điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử VNPT

  1.1 Gửi yêu cầu đăng ký hóa đơn điện tử VNPT

  1.2 Đăng ký chứng thư số với cơ quan thuế

  Cách kiểm tra xem mục 1.3 đã thực hiện xong hay chưa:

  1.3.1 Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, trên trang của Tổng cục Thuế

  Bước 1: Vào website: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

  Bước 3: Nhấn vào Nút Tìm kiềm

  Bước 4: Có kết quả hiển thị trong Khung đỏ nhỏ – Chi tiết như ở hình trên, là thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT thành công.

  Bước 5: Nhấn vào Ngày phát hành(trong Khung đỏ chi tiết ở hình trên) để xem thông tin chi tiết.

  Bước 1: Vào Nghiệp vụ

  Bước 3: Chọn Từ ngày tạo lập – Đến ngày tạo lập

  (Khách hàng chú ý chọn đúng ngày để có thể tìm được thông báo phát hành hóa đơn)

  Bước 4: Nhấn Tìm Kiếm

  Bước 5: Nhấn vào Chi tiết trong kết quả ở bước 4.

  Khách hàng có thể kiểm tra lại thông tin hóa đơn trong Thông tin 1 và Thông tin 2

  1.3.3 Trên trang khai thuế qua mạng:

  Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

  Vào Tra cứu

  Bước 3: Tra cứu

  Bước 4: Khách hàng kiểm tra lại Thông báo phát hành hóa đơn và Mẫu hóa đơn đính kèm

  Sau khi thực hiện xong bước 1.3 (Tức là đã hoàn thành mọi thủ tục thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế) thì doanh nghiệp có thể khởi tạo, lập hóa đơn điện tử VNPT.

  2. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử VNPT – Thêm mới hoá đơn

  2.1 Thêm mới hóa đơn điện tử

  2.1.1 Từ màn hình giao diện hệ thống, kích chọn Nghiệp vụ

  2.1.3 Nhấn Tạo mới.

  2.1.4 Điền đầy đủ các trường Thông tin khách hàng và Thông tin sản phẩm

  Tham khảo các trường thông tin được gạch chân màu xanh trong hình bên dưới.

  Nhập mã pin và ký số.

  2.1.6 Gửi thông tin hóa đơn cho Người mua.

  2.1.6.1 Gửi mã tra cứu trên hóa đơn điện tử VNPT đã xuất cho khách hàng.

  Hướng dẫn khách hàng tra cứu theo bài viết: Hướng dẫn tra cứu Hóa đơn điện tử VNPT

  2.1.6.2 Chuyển đổi lưu trữ hóa đơn, rồi gửi cho khách hàng.

  Bước 1:Khách hàng vào Nghiệp vụ

  Bước 3: Khách hàng tích vào hóa đơn cần chuyển đổi trong cột Chuyển đổi hóa đơn(ngoài cùng, bên phải giao diện của phần mềm)

  Bước 4:Nhấn vào Chuyển đổi lưu trữ (nếu máy khách hàng cài đặt sẵn máy in, máy tính sẽ tự động in hóa đơn ra giấy A4)

  Chú ý: Trường hợp khách hàng muốn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Trên chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử phải có các thông tin: dòng chữ phân biệt giữa chứng từ giấy và hóa đơn điện tử gốc; thời gian, họ tên, và chữ ký của người chuyển đổi hóa đơn. Đóng dấu treo công ty vào bản chuyển đổi. Tham khảo ảnh bên dưới.

  Bước 1: Khách hàng vào Nghiệp vụ

  Bước 3: Nhấn vào mũi tên màu đỏ tương ứng với Công ty cần chuyển đổi hóa đơn

  Chú ý: Trường hợp mũi tên màu đen, thì hiện tại chưa thể chuyển đổi được hóa đơn này sang định dạng pdf. Đợi sau một thời gian ngắn, hệ thống tự động đồng bộ chuyển sang màu đỏ thì khách hàng thực hiện tiếp các bước dưới.

  Bước 4: Nhấn vào Chuyển đổi để lưu trữ

  Bước 6: Khách hàng cài sẵn phần mềm Foxit Reader.

  Nếu khách hàng chưa cài đặt phần mềm tham khảo Tại đây .

  Khách hàng tìm biểu tượng: Foxit Reader PDF Printer như hình trên

  Bước 7: Nhấn nút Print

  Bước 8: Lựa chọn folder chứa file PDF. Tham khảo hình dưới

  Bước 9: Nhấn nút Save

  3. Hủy hóa đơn điện tử viết sai , xóa bỏ hóa đơn điện tử VNPT

  Bước 3.1: Để Hủy hóa đơn điện tử viết sai , xóa bỏ hóa đơn điện tử VNPT , khách hàng chọn Nghiệp vụ.

  Bước 3.2: Chọn Xóa bỏ hóa đơn

  Bước 3.4: Nhấn Tìm Kiếm

  Bước 3.6: Nhấn Xóa Bỏ Hóa Đơn . Sau khi nhấn khách hàng đã xóa bỏ được hóa đơn vừa chọn.

  Bước 3.8: Nhấn nút Tìm kiếm

  Bước 3.9: Ở cột Chi tiết, nhấn biểu tượng chữ “i” tương ứng với hóa đơn điện tử khách hàng muốn xem.

  Thông tin chi tiết về hóa đơn bị xóa bỏ sẽ hiện ra.

  Cảm ơn Quý khách hàng đã tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử VNPT . Xin chân thành cám ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Bkav, Vnpt, Viettel Uy Tín Giá Rẻ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Bkav
 • Hóa Đơn Điện Tử Bkav (Bảng Giá Và Cách Sử Dụng 2022)
 • Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử
 • Hướng Dẫn Lập Và Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh
 • Bảng Giá Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Einvoice

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Và In Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Giá Dịch Vụ Và Hướng Dẫn Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Của Viettel
 • Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Xuất Hóa Đơn Trả Lại Hàng Nhập Khẩu
 • Hóa đơn điện tử là giải pháp giúp Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy

  Hoá đơn điện tử

  • Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  • Được Khởi tạo, Lập, Gửi, Nhận, Lưu trữ và Quản lý bằng phương tiện điện tử
  • Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người mua

  Lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử:

  • Tiết kiệm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn
  • Hạn chế các rủi ro như mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.
  • Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử
  • Đơn giản hóa việc sử dụng hóa đơn cho khách hàng: dễ dàng tiếp nhận, quản lý và kê khai thuế
  • Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.
  • Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt
  • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
  • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp

  Mọi thông tin về gói cước xin liên hệ:

  ♦ Hổ trợ tư vấn dịch vụ hoá đơn điện tử: 0816 612 612

  ♦ Tổng đài hổ trợ kỹ thuật: 18001261

  ♦ Bảng giá cước chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ thay đổi theo từng thời điểm.

  1. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT – EINVOICE

  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)

  II. THIẾT BỊ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ

  Giải pháp HĐĐT của VNPT hỗ trợ 2 loại hình ký số điện tử sau:

  • Đối với doanh nghiệp có số lượng hóa đơn phát hành hàng năm dưới 10.000/MST doanh nghiệp có thể sử dụng thiết bị ký số USB-Token của VNPT hay các nhà cung cấp chữ ký số khác.
  • Đối với doanh nghiệp có số lượng hóa đơn phát hành trên 10.000/MST, VNPT khuyến cáo khách hàng nên sử dụng thiết bị ký số HSM.

  Sự khác nhau giữa thiết bị ký số HSM & USB Token

  Ký số tập trung, người dùng không phải mang thiết bị ký số như USB Token

  Ký số theo mô hình phân tán tại client. Người dùng bắt buộc phải luôn mang theo thiết bị bên mình

  Tại một thời điểm chỉ có 01 người sử dụng, không thể phân quyền rộng rãi và chi tiết cho từng bộ phận sử dụng

  Ký số tốc độ cao & ký đồng thời đảm bảo nguyên tắc số hóa đơn liền dãy – liên tục theo trình tự thời gian, tốc độ lên đến 1,500 hóa đơn/giây

  Ký số lần lượt và tốc độ ký chậm, ~ 4-5 hóa đơn/phút

  1. THIẾT BỊ KÝ SỐ TOKEN (USB TOKEN)

  HSM ( Hardware Security Module) là :thiết bị phần cứng có thể sinh cặp khóa (khóa bí mật và khóa công khai) và bảo vệ khóa bí mật đó, được giao cho khách hàng để thực hiện ký số

  • Có khả năng thực hiện 1200 tác vụ/giây. nhanh hơn rất nhiều so với USB Token
  • Hỗ trợ khả năng load balancing, tối đa lên tới 16 thiết bị
  • Đã được sử dụng cho các hệ thống chính phủ của Châu Âu
  • Thiết bị phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cần ký nhiều và nhanh (có thể ký tự động)
  • Thiết bị chuyên dụng cho các doanh nghiệp ký số tập trung có sử dụng Giải pháp HDDT

   ( VNPT – Invoice ) phân quyền theo user, dẽ dàng quản lý.

  • Ký số tốc độ cao và ký đồng thời đảm bảo nguyên tắc số hóa đơn liền dãy liên tục và theo trình tự thời gian, tốc độ ký lên tới 1500 hóa đơn/giây

  III. CHI PHÍ PHÁT SINH KHI ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

  1

  Nếu khách hàng lựa chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của VNPT và không có chỉnh sửa, thay đổi dữ liệu các trường hoá đơn.

  Hoá đơn Mẫu: https://vinaphone-portal.vnpt-invoice.com.vn

  Miễn Phí

  Phí cài đặt, tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử (nếu doanh nghiệp có nhu cầu tích hợp/lần. )

  3

  Kết nối trực tiếp giữa phần mềm kế toán của Doanh nghiệp (SAP, CRM, Bravo, ERP, Fast, 3TSoft, Tiha, Opera, POS…) với phần mềm Hóa đơn điện tử của VNPT

  Phí khởi tạo, thiết kế, tích hợp, cài đặt chỉ thu 01 lần khi khởi tạo mới

  Bảng giá cước chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ thay đổi theo từng thời điểm.

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐƠN GIẢN ĐẾN TẬN NƠI

  ♦ Để đăng ký dịch vụ khách hàng chỉ cần cung cấp Giấy phép kinh doanh.

  ♦ Hổ trợ tư vấn dịch vụ hoá đơn điện tử: 0816 612 612

  ♦ Hãy liên hệ hotline 0941 773 777 để được hổ trợ đăng ký hợp đồng dịch vụ tại nhà mà không cần trực tiếp đến các điểm giao dịch VNPT.

  ♦ Mọi yêu cầu báo giá gói cước xin gửi về địa chỉ Mail: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặt In Hóa Đơn Vat Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Quy Trình Đặt In Hóa Đơn Vat, Thủ Tục In Hóa Đơn Vat
 • Hóa Đơn Taxi, Mạnh Ai Nấy Làm
 • Hóa Đơn Điện Tử Taxi Truyền Thống
 • Đặt In Mẫu Hóa Đơn Taxi Giá Rẻ Tại Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh
 • Hướng Dẫn Cách In Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xem Và Tải Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Chi Tiết Nhất
 • Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Hướng Dẫn Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Cập Nhật 8 Trường Hợp Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ Mà Không Nhất Thiết Đầy Đủ Nội Dung Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • Hóa Đơn Điện Tử Xuất Kèm Bảng Kê Có Hợp Lệ Không ?
 • Cách in hóa đơn điện tử VNPT

  Hiện nay VNPT Hà Nội đang áp dụng việc thanh toán hóa đơn điện tử trả sau trên toàn Thành phố. Việc làm này vô cùng tiện lợi giúp khách hàng có thể thanh toán online ở bất cứ đâu mà không cần phải đến đóng tiền trực tiếp. Tuy nhiên nhiều khách hàng sau khi đóng cước xong nhưng không biết cách in hóa đơn cước VNPT như thế nào. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để đăng ký, tải và in hóa đơn điện tử VNPT một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đối với cách in hóa đơn số lượng ít cũng tương tự như vậy.

  Bước 1: Đăng nhập hệ thống hóa đơn điện tử VNPT

  Để in hóa đơn giá rẻ Hà Nội đặc biệt là hóa đơn điện tử VNPT thì bạn cần đăng nhập vào hệ thống bạn hãy truy cập vào địa chỉ website http://ebill.hcmtelecom.vn

  Nhập vào tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác nhận.

  Tên đăng nhập là Số điện thoại/Account ADSL/Mã thanh toán

  Mật khẩu: Khách hàng có thể liên hệ với Tổng đài CSKH (08) 800126 để nhận mật khẩu hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: EBILLMK, gửi về tổng đài 08 800126.

  • Đối với khách hàng là cá nhân muốn in hóa đơn tại hà nội : Bạn hãy gọi lên tổng đài, cung cấp thông tin cá nhân, các nhân viên tư vấn sau khi xác minh đúng chính chủ sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng.
  • Đối với khách hàng là doanh nghiệp: Nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn khách hàng gửi yêu cầu được người đại diện pháp lý hợp pháp của doanh nghiệp ký tên đóng dấu vào email cá nhân, sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, các nhân viên tư vấn sẽ xác minh và cung cấp thông tin cho khách hàng.
  • Khi gọi vào tổng đài, khách hàng cần cung cấp những thông tin xác thực sau: Tên /số thuê bao/acc/mã thanh toán và số CMTND, ngày cấp, nơi cấp đối với khách hàng là cá nhân hoặc văn bản yêu cầu nếu khách hàng doanh nghiệp.

  Sau đó ấn vào nút đăng nhập để kết nối với hệ thống.

  Bước 2. Xem danh sách hóa đơn điện tử VNPT

  • Sau khi đăng nhập, bạn chọn mục hóa đơn điện tử trên thanh menu.
  • Kế tiếp, bạn nhập khoảng thời gian cần xem hóa đơn vào ô.
  • Nhấn nút tìm hóa đơn, màn hình sẽ hiển thị ra danh sách những hóa đơn mà bạn cần tìm.

  Lưu ý cách in hóa đơn điện tử VNPT

  • Bạn chỉ được xem danh sách các hóa đơn đã thanh toán cước.
  • Chú ý nên nhập đúng khoảng thời gian. Nếu bạn bỏ qua bước này, hệ thống sẽ hiển thị mặc định danh sách tất cả các hóa đơn của bạn từ trước đến giờ.

  Bước 4. Download hóa đơn

  Để in hóa đơn nhanh bạn có thể tải hóa đơn của mình về máy theo file dạng đuôi .inv hoặc .pdf. Tuy nhiên nếu muốn đọc được các file này, thiết bị của bạn phải được cài đặt phần mềm đọc đuôi inv như : EinvoiceViewer, Adobe Reader hoặc Foxit Reader thì mới có thể đọc được file dạng trên.

  4.1 Download hóa đơn theo định dạng .inv

  • Để download một hóa đơn theo định dạng file .inv, bạn chọn vào biểu tượng trong cột “Download file định dạng .inv” của hóa đơn cần xem.
  • Sau đó chọn vị trí lưu vào máy.

  4.2 Download hóa đơn theo định dạng .pdf

  • Tương tự như trên, để download một hóa đơn định dạng .pdf, bạn chọn vào biểu tượng trong cột “Download file định dạng .pdf” của hóa đơn cần xem.
  • Sau đó chọn vị trí lưu vào máy của bạn.

  Bước 5: Đăng ký/Thay đổi địa chỉ email nhận hóa đơn

  Trường hợp bạn muốn đăng ký hoặc thay đổi địa chỉ email để nhận các hóa đơn điện tử. Bạn hãy chọn mục trên thanh menu, nhập/thay đổi địa chỉ email vào ô text. Sau đó chọn nút gửi để lưu lại thông tin.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Vnpt
 • Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Bkav, Vnpt, Viettel Uy Tín Giá Rẻ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Bkav
 • Hóa Đơn Điện Tử Bkav (Bảng Giá Và Cách Sử Dụng 2022)
 • Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử
 • Giá Dịch Vụ Và Hướng Dẫn Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Vnpt

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Của Viettel
 • Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Xuất Hóa Đơn Trả Lại Hàng Nhập Khẩu
 • Hóa Đơn Điện Tử Bằng Tiếng Anh Là Gì? Lợi Ích Hóa Đơn Điện Tử
 • Hóa Đơn Điện Tử Bằng Tiếng Anh Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết
 • Hóa đơn điện tử hiện đang là giải pháp thay thế hóa đơn giấy truyền thống, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động. Hãy đăng ký hóa đơn điện tử VNPT ngay nếu bạn đang muốn thay thế phương thức nhận và thanh toán hóa đơn kiểu truyền thống.

  1. Bảng tổng hợp báo giá Hóa đơn điện tử VNPT

  Để lựa chọn dịch vụ phù hợp, khách hàng có thể căn cứ vào số lượng hóa đơn sẽ sử dụng và báo giá cụ thể của VNPT sau đây:

  2. Quy trình đăng ký hóa đơn điện tử VNPT

  Đăng ký hóa đơn điện tử của VNPT rất đơn giản, khách hàng có thể thực hiện nhanh chóng với 4 bước sau đây.

  Bước 1: Gửi thông tin đăng ký Hóa đơn điện tử VNPT

  • Doanh nghiệp cung cấp cho VNPT đầy đủ thông tin để hiển thị trên hóa đơn bao gồm: Đơn vị bán hàng, Địa chỉ, Điện thoại, Số tài khoản ngân hàng.
  • Doanh nghiệp lựa chọn mẫu hóa đơn phù hợp.
  • Doanh nghiệp điền đầy đủ các thông tin vào bản đăng ký dịch vụ mà VNPT cung cấp.

  Bước 2: Sử dụng tài khoản Demo

  • Nhận tài khoản Demo mà VNPT đã khởi tạo.
  • Thực hiện các nghiệp vụ của phần mềm trên tài khoản Demo. Các thao tác doanh nghiệp cần làm đó là Tạo quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, thông báo phát hành hóa đơn điện tử, xuất hóa đơn.
  • Thông báo cho VNPT những yêu cầu chỉnh sửa và phối hợp chỉnh sửa với VNPT để có được mẫu hóa đơn phù hợp nhất.

  Bước 3: Sử dụng tài khoản thật và thanh toán

  • Doanh nghiệp nhận hợp đồng, hóa đơn và thanh toán dịch vụ từ VNPT.
  • Doanh nghiệp nhận tài khoản dùng thật trên phần mềm HĐĐT VNPT.

  Bước 4: Sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT

   Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử của VNPT sau khi đã được VNPT hướng dẫn cụ thể cách Tạo, Gửi Quyết định sử dụng HĐĐT và Thông báo phát hành HĐĐT tới Cơ quan thuế.

  3. Điền thông tin vào mẫu phiếu đăng ký hóa đơn điện tử VNPT

  Sau khi được VNPT cấp tài khoản sử dụng, khách hàng tiếp tục điền vào mẫu:

  Tải mẫu đơn và điền thông tin vào mẫu đơn.

  4. Thêm logo và hình nền

  Khách hàng có nhu cầu thêm logo và hình nền vào hóa đơn để tăng sự nhận diện thương hiệu, vui lòng cung cấp các thông tin sau:

  • Ảnh logo và hình nền dưới dạng .jpeg
  • Nêu rõ vị trí đặt logo và hình nền trên hóa đơn điện tử VNPT

  5. Lựa chọn mẫu hóa đơn

   • Hệ thống: Tool – Web Token hoặc Web HSM.
   • Loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hóa đơn bán hàng hoặc Phiếu thu.
   • Kiểu hóa đơn: Một thuế suất/Nhiều thuế suất không kết nối hoặc Một thuế suất/Nhiều thuế suất kết nối.

  Lựa chọn các mẫu hóa đơn điện tử VNPT

  6. Điền thông tin vào mẫu phiếu khảo sát phần mềm tích hợp

  Để sử dụng nhanh chóng và quản lý thuận tiện hơn, doanh nghiệp có thể tích hợp phần mềm Hóa đơn điện tử VNPT với phần mềm kế toán. Quý khách điền thông tin chi tiết vào biểu mẫu sau đây:

  https://drive.google.com/file/d/1aBJMyf17lpu6KCwnQCcDGN2GK_NAMsPk/view

  Có thể thấy việc đăng ký hóa đơn điện tử VNPT tương đối đơn giản, thao tác nhanh chóng và chi phí không đắt đỏ, mà lợi ích và tính tiết kiệm nó mang lại vô cùng lớn, đặc biệt với doanh nghiệp, công ty.

  Trong quá trình thực hiện cách đăng ký hóa đơn điện tử VNPT, doanh nghiệp gặp khó khăn trong cách triển khai, thực hiện đăng ký có thể liên hệ hotline 18001260 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Và In Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Bảng Giá Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Einvoice
 • Đặt In Hóa Đơn Vat Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Quy Trình Đặt In Hóa Đơn Vat, Thủ Tục In Hóa Đơn Vat
 • Hóa Đơn Taxi, Mạnh Ai Nấy Làm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×