Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Sai Số Lượng / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Ngay Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Đúng Nhất 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Như Thế Nào?
 • Cách Viết Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán Theo Mẫu
 • Xuất Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Giá Hàng Bán
 • Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại
 • Khi phát hiện sai sót đối với những đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hai bên đã kê khai thuế thì việc mà bên bán và bên mua cần làm là lập hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm hoặc tăng. Điều này đã được quy định rõ tại Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa nhanh chóng, chính xác trong bài viết này chắc chắn sẽ là những thông tin cực cần thiết và hữu ích giúp kế toán kịp thời khắc phục lỗi nhập sai số lượng hàng hóa trên hóa đơn.

  1. Khi nào cần viết hóa điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa?

  Tại Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định rất rõ những trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, hàng hóa/dịch vụ đã được giao đi, người bán và người mua cũng đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh tăng/giảm, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

  Theo đó, hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa được hiểu là các hóa đơn đã lập và giao cho người mua, 2 bên bán và mua đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện có sai sót về số lượng hàng hóa nên cần phải tiến hành cách viết hóa đơn điều chỉnh số lượng hàng hóa.

  Cụ thể hơn, hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa sẽ được áp dụng với những hóa đơn có ghi nhận số lượng hàng hóa cao hơn với thực tế giao dịch giữa hai bên mua và bán nên cần phải điều chỉnh lại.

  Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

  Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

  Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không cần thiết phải lập hóa đơn điều chỉnh.

  Bước 1: Hai bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi nhận rõ sai sót về số lượng hàng hóa gặp phải hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi nhận rõ sai sót này.

  Bước 2: Bên bán có trách nhiệm phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo đúng quy định vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT. Đồng thời, bên mua phải kê khai vào mẫu 01-2/GTGT.

  Bước 3: Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh. Khi thực hiện cách viết hóa đơn điều chỉnh, bạn cũng lưu ý một số điểm như sau:

  – Chỉ ghi nhận số lượng hàng hóa cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.

  – Bên bán cần kê khai giảm đầu vào còn bên mua sẽ kê khai giảm đầu ra trong các hóa đơn điều chỉnh giảm.

  3. Mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa

  Những việc NLĐ cần làm với bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc

  Tiền trợ cấp hưu trí 01 lần có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

  Cách viết hóa đơn điều chỉnh chỉ được thực hiện đúng khi bên bán và mua áp dụng điều chỉnh đúng theo mẫu hóa đơn điều chỉnh được quy định bởi pháp luật.

  Cụ thể, căn cứ vào Công văn 3430/TCT-KK, khi kê khai, điều chỉnh giảm thì các đơn vị kinh doanh phải áp dụng các mẫu sau:

  – Đối với bên bán, cần thực hiện cách viết hóa đơn điều chỉnh theo Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.

  – Với bên mua, cần thực hiện kê khai điều chỉnh giảm theo Bảng kê mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.

  Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua tiến hành kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh giảm phát sinh kỳ nào thì kê khai kỳ vào kỳ đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Điền Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Số Tiền
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai 2022
 • Hướng Dẫn Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Trong Các Trường Hợp
 • Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Viết Sai Mã Số Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Mã Số Thuế Của Người Mua Đã Kê Khai
 • Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm Tiền Thuế, Doanh Thu
 • Hướng Dẫn Lập Và Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh
 • Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử
 • Cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế như thế nào cho đúng? Trong nhiều trường hợp do sự nhầm lẫn nên kế toán viết mã số thuế người mua bị sai. Nếu hóa đơn chưa giao, chưa kê khai cho người mua xử lý như thế nào? Nếu hóa đơn đã kê khai cần xử lý ra sao?

  1. Hóa đơn viết sai mã số thuế người mua.

  Để xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn. Các bạn căn cứ vào các văn bản pháp lý mới nhất sau:

  – Căn cứ vào Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  – Căn cứ vào khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

  Hóa đơn ghi sai mã số thuế phải xử lý như thế nào?

  Chúng ta gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai mã số thuế và xuất hoán đơn mới thay thế. Hóa đơn viết sai đã xé hay chưa xé khỏi cuống thì kế toán cần phải lưu tại cuống.

  Nếu hóa đơn ghi sai mã số thuế đã giao cho người mua và hai bên chưa tiến hành kê khai?

  Trường hợp bên bán và bên mua chưa kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn viết sai. Chúng ta cần lập Biên bản thu hồi hóa đơn này.

  Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn, bên bán và bên mua ký xác nhận, đóng dấu. Mỗi bên giữ 01 bản.

  Bước tiếp theo bên mua sẽ tiến hành thu hồi lại hóa đơn liên 2 từ người mua. Kế toán gạch chéo hóa đơn viết sai. Sau đó xuất hóa đơn mới đúng thay thế hóa đơn bị sai.

  Nếu hóa đơn ghi sai mã số thuế đã giao cho người mua và đã kê khai thuế GTGT?

  Căn cứ vào điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn ghi sai mã số thuế và đã kê khai. Thì cần phải tiến hành đồng thời 2 việc. Đó là lập Biên bản điều chỉnh và xuất Hóa đơn điều chỉnh.

  2. Cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế như thế nào?

  Trước khi xuất hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua cùng thỏa thuận, cam kết lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót. Biên bản ghi rõ nội dung trước và sau khi điều chỉnh là gì? Để hình dung rõ hơn Kế Toán Hà Nội chia sẻ với bạn 1 ví dụ sau về hóa đơn ghi sai mã số thuế người mua. Và đưa ra cách xử lý, cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế. Ví dụ: Công ty KTHN xuất hàng bán cho Công ty Điện lạnh. Tuy nhiên kế toán ghi sai mã số thuế của công ty Điện lạnh. Hai bên đã kê khai nộp thuế GTGT đối với hóa đơn này. Khi kế toán phát hiện ra phải xử lý như sau.

  Hai bên tiến hành Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mã số thuế của Công ty CP Cơ Điện Lạnh.

  Bước 2: Xuất hóa đơn mới điều chỉnh cho hóa đơn viết sai mã số thuế.

  Căn cứ vào Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai. Chúng ta cần xuất Hóa đơn điều chỉnh vào ngày lập Biên bản điều chình hóa đơn là ngày 30/05/2019.

  Theo Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC:

  “Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Hủy Bỏ, Lập Lại, Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Đã Xuất
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ
 • Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ghi Sai Địa Chỉ Xử Lý Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Của Hóa Đơn Đã Lập Sai (Mã Số Thuế, Tên Công Ty, Địa Chỉ)
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán Theo Mẫu
 • Xuất Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Giá Hàng Bán
 • Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại
 • Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại, Giảm Giá Hàng Hóa
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại
 • Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm một số tiêu chí như số lượng hàng hóa, giá cả, thuế suất, tiền thuế được quy định cụ thể tại Thông tư 39/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/03/2014.

  Thông tư 39/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh.

  2. Trường hợp nào cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng?

  Căn cứ vào Điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn điều chỉnh cần ghi rõ điều chỉnh tăng hay giảm số lượng hàng hoa, giá bán, thuế suất, tiền thuế,… cho hóa đơn số bao nhiêu và ký hiệu như thế nào.

  Nghĩa là khi phát hiện hóa đơn bị sai mà cả bên bán và bên mua đều đã thực hiện kê khai Thuế, số lượng hàng hóa trên hóa đơn cao hơn so với thỏa thuận ban đầu thì cần điều chỉnh giảm.

  Hóa đơn viết số lượng hàng hóa cao hơn so với thỏa thuận sẽ cần điều chỉnh giảm.

  Lưu ý khi Kế toán thực hiện viết hóa đơn điều chỉnh giảm:

  • Hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, dịch vụ không được ghi số âm.
  • Hóa đơn bị sai số lượng hàng hóa, dịch vụ thì chỉ cần điều chỉnh số lượng, sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó.
  • Chỉ ghi giá trị chênh lệch về số lượng hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn điều chỉnh.
  • Trước khi lập hóa đơn điều chỉnh, người mua và người bán cần thỏa thuận, lập biên bản ghi rõ sai sót là số lượng hàng hóa, dịch vụ.

  3. Các bước xuất hóa đơn điều chỉnh giảm và kê khai thuế

  Vậy các bước chi tiết để thực hiện viết hóa đơn điều chỉnh giảm là gì và khi thực hiện kê khai Thuế như thế nào?

  Sau khi đã thỏa thuận và thống nhất ý kiến giữa bên bán và bên mua, hai bên thực hiện các bước:

   Bước 1: Lập biên bản hoặc văn bản ghi rõ sai sót về số lượng hàng hóa, dịch vụ.

  Lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn.

  • Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh tăng số lượng hàng hóa theo đúng thỏa thuận ban đầu.
  • Bước 3: Bên bán kiểm tra lại thông tin chính xác thì thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh.

  Cách kê khai Thuế đối với hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng

  Vậy đối với hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng, Kế toán cần thực hiện kê khai Thuế như thế nào để tuân thủ quy định? Căn cứ vào Công văn 3430/TCT-KK ngày 21/08/2014 của Tổng Cục Thuế, hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm Thuế theo quy định được kê khai như sau:

   Đối với bên bán: Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào bảng kê mẫu 01-1/GTGT, ghi giá trị âm.

  Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào bảng kê mẫu 01-1/GTGT.

   Đối với bên mua: Thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào bảng kê mẫu 01-2/GTGT, ghi giá trị âm.

  Lưu ý: Hiện tại, trên ứng dụng HTKK, iHTKK của Tổng Cục Thuế đã hỗ trợ việc nhập số âm.

  Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice – Đơn giản, dễ sử dụng, hạn chế sai sót

  Trước đây, khi sử dụng hóa đơn giấy, các công việc về hóa đơn đều thực hiện thủ công gây tốn thời gian, chi phí và đặc biệt là tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ sai sót, nhầm lẫn cao.

  Quy định về chuyển đổi sang hóa đơn điện tử chính là giải pháp giúp doanh nghiệp thoát khỏi vấn đề bất cập này. Các quy trình được thu gọn, cải tiến, các đầu việc giảm bớt và hiệu quả hơn.

  Để giảm thiểu tối đa những vấn đề sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn, doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm có giao diện dễ sử dụng để thuận tiện cho Kế toán thao tác.

  Lựa chọn E-invoice để công việc của Kế toán hiệu quả hơn.

  Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice – thiết kế với giao diện thân thiện cho người dùng. Kế toán dễ dàng làm quen với các nghiệp vụ trên phần mềm.

  Ngoài việc cung cấp đầy đủ nghiệp vụ, E-invoice sở hữu nhiều tính năng ưu việt, hỗ trợ tối đa cho công việc của Kế toán. Sử dụng E-invoice, Kế toán sẽ yên tâm hơn khi xuất hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ khác.

  Không chỉ giúp Kế toán làm việc nhẹ nhàng, đỡ vất vả hơn, E-invoice còn cho thấy lợi ích lâu dài đối với doanh nghiệp: Tiết kiệm nhân lực, chi phí, thời gian, mang lại hiệu quả đầu tư và góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Bởi công việc của Kế toán là “mắt xích” quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Tài chính của doanh nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Ngay Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Đúng Nhất 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa
 • Hướng Dẫn Cách Điền Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Số Tiền
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Giá Bán, Số Lượng, Thuế Suất, Thành Tiền…

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Tên Công Ty, Địa Chỉ (Điều Chỉnh Theo Mẫu 2022)
 • Cập Nhật Ngay Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Mã Số Thuế Đúng Nhất
 • Hướng Dẫn Xuất Hoá Đơn Điện Tử Bkav
 • Nội Dung Hóa Đơn Điện Tử Ghi Thế Nào Là Hợp Lệ?
 • Hướng Dẫn Xóa Bỏ Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm Misa – Hóa Đơn Điện Tử
 • Theo điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC thì Cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: “Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… ”

  Hoá đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm (-).

  Kế Toán Thiên Ưng lưu ý với các bạn: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” (Theo khoản 7, điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC Có hiệu lực: 01/01/2015 )

  Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ đưa ra một sai sót cụ thể rồi chúng ta sẽ tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh:

  1. Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm:

  Ví Dụ: Công ty TNHH Bảo An mua 12 máy tính ASUS của công ty TNHH Hoàng Anh, đơn giá: 22.000.000đ/chiếc ( chưa thuế), theo HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 30/01/2017. Công ty TNHH Bảo An đã thanh toán, lấy hóa đơn và nhận đủ hàng và đã kê khai thuế vào ngày Q1/2017.  Đến ngày 22/05/2017 công ty TNHH Bảo An phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế vào Q1/2017. Giá ghi trong hợp đồng chỉ 20.000.000 (chưa thuế).

  Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý và lập lại hóa đơn điều chỉnh sai sót trong trường hợp này:

  – Vậy là kế toán bên công ty Hoàng Anh đã ghi sai đơn giá, tăng 2.000.000 (chưa thuế) / chiếc.

  – Vậy là chúng ta phải đi làm điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính ASUS.

  Trình tự thực hiện như sau:

  – Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên công ty Hoàng Anh và công ty TNHH Bảo An phải lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

  – Và công ty TNHH Hoàng Anh lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:

  Mẫu số: 01GTKT3/001

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                    Ký hiệu: AA/13P

                                Liên 1: Lưu                                     Số:    0001235

                                                             Ngày 22 tháng 05 năm 2022

  Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Hoàng Anh

  Mã số thuế: 0009836571

  Địa chỉ: 275 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

  Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản ………………………………

  Họ tên người mua hàng: Vũ Quang Minh

  Tên đơn vị: Công ty TNHH Bảo An

  Mã số thuế:0037291269

  Địa chỉ: 45 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

  Hình thức thanh toán:…… CK …………… Số tài khoản………………………

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơnvị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4×5

  01

  Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế của máy tính ASUS của HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 30/01/2017

  Chiếc

  12

  2.000.000

  24.000.000

                                                      Cộng tiền hàng:                                                                                                  24.000.000

  Thuế suất GTGT:   10 %                       ,                    Tiền thuế GTGT:                       2.400.000

  Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   26.400.000

  Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.

   

  Người mua hàng

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  Minh

  Vũ Quang Minh

   

   Người mua hàng

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  Mai

  Tạ Thị Mai

   

  Thủ Trưởng đơn vị

  (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

  ANH

  Hoàng Bá Anh

   

   Các bạn thấy trong mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không hề ghi âm nha)

  Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh:

  Theo công văn Số: 3430/TCT-KK, ngày 21 tháng 08 năm 2014 của tổng cục thuế thì:

  “Căn cứ quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:

  – Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.

  – Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.”

  (CÁC BẠN KÊ KHAI VÀO KỲ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH NHÉ)

  Trong ví dụ của hóa đơn trên: Nếu công ty Hoàng Anh kể khai thuế GTGT theo quý thì hóa đơn điều chỉnh giảm đó sẽ kê vào quý 2/2017.

  Chú ý: Để thể hiện là hóa đơn điều chỉnh giảm khi kê khai thuế các bạn để giá trị của tiền hàng và tiền thuế trong ngoặc (…). ví dụ trên là (2.400.000).

  2. Cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: Tăng đơn giá – doanh thu

  Ngày 20/3/2016 Xuất hóa đơn bán 1 điều hòa Cột đơn giá ghi 7,900,000

  Ngày 5/5/2016 Phát hiện sai sót GIÁ ĐÚNG 9,700,000

  Hóa đơn ngày 20/3/2016 đã dùng để KK Thuế

  Hai bên lập BB xác nhận sai sót ghi sai đơn giá: ghi thấp hơn 1,800,000

  Sau khi lập biên bản xác nhận sai sót (hai bên ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản) Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh tăng như sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xử Lý Đối Với Hóa Đơn Viết Sai Nội Dung
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Viết Sai Thời Điểm
 • Cách Xử Lý Đối Với Hóa Đơn Viết Sai Tên Hàng
 • Bản Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất
 • Samsung Tuyển Dụng – Hồ Sơ Xin Việc Vào Samsung Cần Những Gì
 • Hướng Dẫn Ngay Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Đúng Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Như Thế Nào?
 • Cách Viết Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán Theo Mẫu
 • Xuất Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Giá Hàng Bán
 • Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại
 • Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại, Giảm Giá Hàng Hóa
 • Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa nhanh chóng, chính xác trong bài viết này chắc chắn sẽ là những thông tin cực cần thiết và hữu ích, giúp bạn kịp thời khắc phục lỗi nhập sai số lượng hàng hóa trên hóa đơn.

  1. Khi nào cần viết hóa điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa?

  Tại Điều 29, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định rất rõ những trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, hàng hóa/dịch vụ đã được giao đi, người bán và người mua cũng đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh tăng/giảm, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

  Theo đó, hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa được hiểu là các hóa đơn đã lập và giao cho người mua, 2 bên bán – mua đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện có sai sót về số lượng hàng hóa nên cần phải tiến hành cách viết hóa đơn điều chỉnh số lượng hàng hóa.

  2. Mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa mới nhất hiện nay

  Cách viết hóa đơn điều chỉnh chỉ được thực hiện đúng khi bên bán và mua áp dụng điều chỉnh đúng theo mẫu hóa đơn điều chỉnh được quy định bởi pháp luật.

  Cụ thể, căn cứ vào Công văn 3430/TCT-KK, khi kê khai, điều chỉnh giảm thì các đơn vị kinh doanh phải áp dụng các mẫu sau:

  • Đối với bên bán, cần thực hiện cách viết hóa đơn điều chỉnh theo Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.
  • Với bên mua, cần thực hiện kê khai điều chỉnh giảm theo Bảng kê mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.

  Nếu bạn còn đang phân vân 2 mẫu bảng kê này thì có thể tham khảo ngay mẫu bài viết đã cập nhật bên dưới.

  – Bước 1: Hai bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi nhận rõ sai sót về số lượng hàng hóa gặp phải hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi nhận rõ sai sót này.

  – Bước 2: Bên bán có trách nhiệm phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo đúng quy định vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT. Đồng thời, bên mua phải kê khai vào mẫu 01-2/GTGT.

  – Bước 3: Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh.

  Khi thực hiện cách viết hóa đơn điều chỉnh, bạn cũng lưu ý một số điểm như sau:

  • Chỉ ghi nhận số lượng hàng hóa cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.
  • Bên bán cần kê khai giảm đầu vào còn bên mua sẽ kê khai giảm đầu ra trong các hóa đơn điều chỉnh giảm.

  Mọi thắc mắc về cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa
 • Hướng Dẫn Cách Điền Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Số Tiền
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai 2022
 • Hướng Dẫn Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Sai Mst, Tên Hàng Hóa, Ngày Tháng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai 2022
 • Hóa Đơn Viết Sai Ngày Tháng Cần Xử Lý Thế Nào?
 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Ngày, Tháng Theo Quy Định
 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Ngày Tháng
 • Hướng Dẫn Kế Toán Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh.

  – Trường hợp hóa đơn đã lập có Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC): sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

  Như vậy:

  Chỉ duy nhất trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST ghi đúng (dù chưa kê khai hay đã kê khai) thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong

  – Nếu hóa đơn viết sai: Ngày tháng năm, sai mã số thuế, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ .… Thì phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.

  (Đó là quy định tại Công văn Số 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 của cục thuế TP. Hồ Chí Minh)

  Ký hiệu:TU/18P

  Liên 1: Lưu Số: 0000589

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

  Mã số thuế: 0106208569

  Địa chỉ: 71, Đường Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

  Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578

  Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh

  Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam

  Mã số thuế: 0106236368 (Ghi lại mã số thuế đúng)

  Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

  Hình thức thanh toán:..CK……….Số tài khoản: …711A26956789

  Thuế suất GTGT: % , Tiền thuế GTGT:

  – Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này ( Hoá đơn điều chỉnh MST trên có kê khai không?

  Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạnkhông cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với Hóa đơn sai + Biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

  Ví Dụ 2: Sai số tiền bằng chữ:

  Ký hiệu:TU/18P

  Liên 1: Lưu Số: 0000589

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

  Mã số thuế: 0106208569

  Địa chỉ: 71, Đường Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

  Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578

  Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh

  Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam

  Mã số thuế: 0106236368

  Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

  Hình thức thanh toán:..CK……….Số tài khoản: …711A26956789

  Thuế suất GTGT: % , Tiền thuế GTGT:

  Lưu ý : Đây là các trường hợp hóa đơn viết sai MST, tên hàng hóa, số lượng, số tiền bằng chữ… đã kê khai thuế, còn các trường hợp: Chưa xé khỏi cuống, chưa kê khai…

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Việc Bệnh Viện
 • Cách Tạo Hồ Sơ Xin Việc Online Đơn Giản Nhất 2022
 • Khi Viết Hồ Sơ Xin Việc Trên Mạng Cần Những Điều Gì
 • Cách Viết Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Bí Kíp Phỏng Vấn Xin Việc Quán Cafe Thành Công Cho Sinh Viên
 • Hướng Dẫn Cách Điền Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Số Tiền

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa
 • Hướng Dẫn Ngay Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Đúng Nhất 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Như Thế Nào?
 • Cách Viết Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán Theo Mẫu
 • Xuất Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Giá Hàng Bán
 • Mới đây nhất, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 68/2019/TT-BTc hướng dẫn về hóa đơn điện tử. Theo đó sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng,…sẽ được xử lý như sau:

  – Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

  – Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua.

  – Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

  Như vậy để xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền, kế toán cần dùng đến 2 mẫu văn bản là biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử và thông báo hủy hóa đơn điện tử.

  Hướng dẫn xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

   Hướng dẫn ghi Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền và Thông báo hủy hóa đơn điện tử

  Lưu ý: Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, các thông tin như sau cần được ghi đầy đủ:

  Ngày trên BBĐC hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

  Nội dung trên BBĐC phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.

  Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập BBĐC hóa đơn viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

  Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập BBĐC và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

  2.2 Thông báo hủy hóa đơn điện tử

  Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

  Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai 2022
 • Hướng Dẫn Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Trong Các Trường Hợp
 • Hướng Dẫn Kế Toán Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Của Hóa Đơn Đã Lập Sai (Mã Số Thuế, Tên Công Ty, Địa Chỉ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh
 • Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ghi Sai Địa Chỉ Xử Lý Thế Nào?
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ
 • Hướng Dẫn Hủy Bỏ, Lập Lại, Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Đã Xuất
 • Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Viết Sai Mã Số Thuế
 • VỀ VẤN ĐỀ VIẾT HÓA ĐƠN SAI MÃ SỐ THUẾ, SAI TÊN CÔNG TY, SAI ĐỊA CHỈ (Những thông tin không ảnh hưởng đến số tiền doanh thu và số tiền thuế) đã được hỏi trong LẦN ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP GIỮA CỤC THUẾ HCM VÀ DOANH NGHIỆP diễn ra ngày 08/08/2014 như sau:

  Cty đã lập hóa đơn và giao cho người mua,và đã giao hàng hóa vào tháng 6/2014. Người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện bị sai MÃ SỐ THUẾ của người mua. Vậy Cty sẽ phát hành 1 hóa đơn mới để điều chỉnh thông tin mã số thuế bị sai của hóa đơn cũ, đồng thời lập biên bản giữa 2 bên để ghi rõ sai sót. Vậy trên tờ hóa đơn mới: tại chỉ tiêu tên hàng chỉ ghi điều chỉnh mã số thuế, còn tại chỉ tiêu số tiền và thuế suất để trống? Như vậy có đúng không? Kính mong Cục thuế hướng dẫn cụ thể trong trường hợp này.

  A. Căn cứ thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 Của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ:

  Trường hợp Cty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai thông tin người mua hàng (TÊN; ĐỊA CHỈ; MÃ SỐ THUẾ) (sai sót này không làm thay đổi số lượng hàng hóa, dịch vụ mua vào, đơn giá thành tiền, cộng tiền hàng, thuế suất, tổng cộng tiền thanh toán), các tiêu thức khác đều ghi đúng theo quy định thì Công ty và khách hàng xử lý như sau:

  – Tại chỉ tiêu tên hàng của hóa đơn mới ghi:

  +Nội dung đã ghi sai (Ví dụ ghi: Mã số thuế sai: 0312581888)

  +Nội dung điều chỉnh (Ví dụ ghi :Điều chỉnh lại mã số thuế đúng: 0312689989)

  +Ghi rõ số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập. (Ví dụ: Ghi như sau: Điều chỉnh lại mã số thuế đúng này cho Hóa đơn số 0000001, Ký hiệu AT/14P, đã lập ngày 15/5/2014)

  + Các chỉ tiêu còn lại là Đơn vị tính; Số lượng, Đơn giá, Thành viên, Cộng tiền hàng, Thuế suất, Tiền thuế GTGT, Tổng cộng tiền thanh toán, Số tiền viết bằng chữ KHÔNG CẦN PHẢI GHI GÌ CẢ MÀ ĐỂ TRỐNG).

  B. Cách kê khai thuế của Tờ hóa đơn xuất điều chỉnh này

  • Bên bán: Kê khai tại bảng kê bán ra của tháng xuất hóa đơn điều chỉnh ghi số 0 tại cột doanh thu và cột thuế suất các cột khác điền bình thường
  • Bên mua:Kê khai tại bảng kê mua vào của tháng nhận được hóa đơn điều chỉnh ghi số 0 tại cột Giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào và cột thuế suất các cột khác điền bình thường.

  Lưu ý: Đây là CV trả lời của Cục thuế HCM, do đó các Công ty tại HCM yên tâm mà sử dụng, còn các Cục thuế khác thì các bạn có thể tham khảo nếu thấy phù hợp thì vận dụng. Nhưng theo quan điểm của Mình Cục thuế HCM trả lời là phù hợp cũng thuận lợi cho cả bên mua và bên bán, thuận lợi trong vấn đề xuất hóa đơn và cả trong vấn đề kê khai thuế.

  Xem Câu hỏi của tại Buổi đối thoại giữa Cục thuế HCM và doanh nghiệp diễn ra ngày 8/8/2014 tại khách sạn Grand

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Tên Công Ty, Địa Chỉ (Điều Chỉnh Theo Mẫu 2022)
 • Nhiều Hóa Đơn Ghi Sai Đơn Giá Có Thể Lập Cùng 1 Hóa Đơn Điều Chỉnh
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Sai Nhiều Tờ Cho Cùng Một Đơn Vị Mua Hàng?
 • Hóa Đơn Sai Nhiều Tờ Cho Cùng Một Đơn Vị Mua Hàng?
 • Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại Theo Quy Định Hiện Hành
 • Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hóa Đơn Viết Sai Ngày Tháng Cần Xử Lý Thế Nào?
 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Ngày, Tháng Theo Quy Định
 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Ngày Tháng
 • Hướng Dẫn Kế Toán Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Trong Các Trường Hợp
 • Tổng hợp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2022 mới nhất khi viết sai nội dung của hóa đơn như viết sai số tiền, viết sai thuế suất, sai mã số thuế, sai đơn vị tính, sai tên hàng hóa, sai đơn giá thành tiền…

  + Trên hợp đồng kinh tế thỏa thuận: đơn giá bán: 11 triệu (đã bao gồm thuế GTGT)

  + Nhưng ngày 26/09/2020, bán hàng lại xuất hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/20P ghi đơn giá là: 11 (chưa bao gồm thuế GTGT)

  + Mà hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/19P đã được 2 bên kê khai thuế GTGT vào quý 3/2020

  + Đến ngày 05/11/2020, Công ty Bình Minh phát hiện ra hóa đơn viết sai đơn giá nên hai bên lập biên bản xác nhận sai sót và điều chỉnh hóa đơn như sau:

  Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:Sau khi kiểm tra lại đơn giá của Bàn họp 6m8 BHC68 đã ghi tại hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/20P ngày 26/09/2020 so với thỏa thuận tại hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/TU-BM ký ngày 26/09/2020 chúng tôi xác nhận: Hóa đơn đã ghi sai đơn giá

  Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/TU-BM ký ngày 26/09/2020

  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG

  Mã số thuế : 0106208569

  Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

  Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật Chức vụ: Giám đốc

  1.

  Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn nên bên bán có trách nhiệm xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của Bàn họp 6m8 BHC68, cụ thể : Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/20P ngày 26/09/2020

  Mã số thuế : 0106334335

  Địa chỉ : Số 9A, ngõ 181, đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  Đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh Chức vụ: Giám đốc

  – Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.

  – Tổng tiền thanh toán (1.100.000) sẽ được bù trừ vào công nợ phải trả của bên mua.

  – Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

  Hôm nay, ngày 08 tháng 11 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:Sau khi kiểm tra lại thông tin về mã số thuế của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0000859, ký hiệu TU/20P ngày 27/09/2020 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2013

  Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2013

  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG

  Mã số thuế : 0106208569

  Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

  Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật Chức vụ: Giám đốc

  Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MINH QUANG

  Chúng tôi xác nhận: Hóa đơn đã ghi sai mã số thuế của người mua 2. Hai bên thống nhất điều chỉnh thành:

  – Căn cứ vào biên bản này, bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh mã số thuế để giao cho bên mua.

  – Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

  1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 0000859, ký hiệu TU/20P ngày 27/09/2020

  Mã số thuế : 0107525440

  Địa chỉ : Số 31, đường Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

  Đại diện: Ông Trần Văn Thành Chức vụ: Giám đốc

  Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn!

  CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Sai Mst, Tên Hàng Hóa, Ngày Tháng
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Việc Bệnh Viện
 • Cách Tạo Hồ Sơ Xin Việc Online Đơn Giản Nhất 2022
 • Khi Viết Hồ Sơ Xin Việc Trên Mạng Cần Những Điều Gì
 • Cách Viết Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Hóa Đơn Là Gì? Cách Viết, Lập Và Xử Lý, Điều Chỉnh Khi Sai Sót

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Lập Hoá Đơn Khi Danh Mục Hh, Dv Nhiều Hơn Số Dòng Của Một Hoá Đơn
 • Xem Ngay Quy Định Viết Tắt Trên Hóa Đơn Đúng Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Ielts General Task 1 Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Viết Ielts Writing Task 1 Process
 • Tổng Hợp Bài Mẫu Ielts Writing Task 1
 • a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; cách tính thuế xuất khẩu. ( Lưu ý theo thông tư số 39 về hóa đơn điện tử quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định chỉ doanh nghiệp có vốn từ 15 tỷ đồng mới được tự in hóa đơn)

  Để biết thêm thông tin chi tiết về hóa đơn điện tử là gì? cách sử dụng, hướng dẫn, quy định, thủ tục lập hóa đơn, báo cáo tình hình, tra cứu hóa đơn điện tử và thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mời các bạn tìm hiểu bài viết:

  Hóa đơn điện tử là gì? Thủ tục đăng ký lưu ý sử dụng hóa đơn điện tử

  c) Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

  Cách viết hóa đơn theo mẫu mới nhất hiện nay

  Cách viết hóa đơn bán hàng

  Chỉ tiêu “Ngày tháng năm” :

  – Hoạt động bán hàng : là ngày chuyển giao quyền sở hữu (sử dụng) hàng hóa.

  – Hoạt động cung cấp dịch vụ : Là ngày hoàn thành việc cung cấp dịch vụ

  – Hoạt động xây dựng : Là ngày nghiệm thu bàn giao công trình, hạng mục công trình

  Chỉ tiêu “Họ tên người mua hàng” : ghi đầy đủ họ tên người mua hàng, nếu người mua không lấy hóa đơn ghi rõ“người mua không lấy .hóa đơn” hoặc “ người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mả số thuế”

  Chỉ tiêu “Tên đơn vị” : ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của người mua

  Chỉ tiêu “Mã số thuế” : Ghi mã số thuế của đơn vị mua hàng

  Chỉ tiêu “Địa chỉ” : Ghi đầy đủ địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế

  Trường hợp viết tắt : Khi tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN”hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

  Chỉ tiêu “Hình thức thanh toán” : Ghi “CK” nếu thanh toán qua ngân hàng; ghi “TM” nếu thanh toán bằng tiền mặt; ghi “TM/CK” nếu chưa xác định hình thức thanh toán.

  Lưu ý : Những hóa đơn có tổng trị giá thanh toán từ 20.000.000vnđ trở lên, bắt buộc phải thanh toán chuyển khoản thì người mua mới được khấu trừ thuế GTGT, hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

  Chỉ tiêu “Số tài khoản” : có thể bỏ qua hoặc ghi số tài khoản của đơn vị mua hàng.

  Chỉ tiêu “STT” : ghi số thứ tự tăng dần của các loại hàng hóa, dịch vụ

  Chỉ tiêu “Tên hàng hóa, dịch vụ” : Ghi đầy đủ, chi tiết, chính xác tên hàng hóa bán ra như lúc mua vào (tên, ký hiệu, mã)

  Ví dụ : Khi mua hàng hóa tên là “Máy vi tính Dell Latitude E7440” thì khi bán ra phải ghi là “Máy vi tính Dell Latitude E7440”

  Chỉ tiêu “Đơn vị tính” : ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa bán ra, giống như khi mua vào (mua vào là “cái” thì bán ra phải ghi là “cái”). Khi có sự thay đổi đơn vị tính thì phải có bảng qui đổi có xác nhận của nhà cung cấp.

  Chỉ tiêu “Số lượng” : ghi số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra

  Chỉ tiêu “Đơn giá” : ghi giá bán của 1 đơn vị sản phẩm (giá chưa có thuế GTGT)

  Chỉ tiêu “Thành tiền” : Ghi tổng số tiền = đơn giá x số lượng

  Sau khi viết xong tất cả nội dung các mặt hàng bán ra, gạch chéo phần còn trống (nếu có) bắt đầu từ trái qua phải

  Chỉ tiêu “Cộng tiền hàng” : Là tổng của các chỉ tiêu “Thành tiền”

  Chỉ tiêu “Thuế suất thuế GTGT” :

  – Ghi mức thuế suất của hàng hóa, dịch vụ là 0%, 5%, 10%

  – Nếu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế, miễn thuế thì gạch chéo “ / “

  – Các mặt hàng có thuế suất như nhau thì mới được viết chung 1 hóa đơn

  Bạn đang xem bài viết: CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

  Chỉ tiêu “Tiền thuế GTGT” : được tính = “Cộng tiền hàng” x “Thuế suất thuế GTGT”, trường hợp không chịu thuế thì gạch chéo “ / “

  Chỉ tiệu “Tổng cộng tiền thanh toán” : được tính = “Cộng tiền hàng” + “Tiền thuế GTGT”

  Chỉ tiêu “Số tiền bằng chữ” : Viết số tiền bằng chữ của chỉ tiêu “Tổng cộng tiền thanh toán”

  Cách lập, viết hóa đơn bán lẻ, giá trị gia tăng (GTGT)

  1. Tiêu thức “ngày tháng năm”

  Kế toán cần phải xác định đúng thời điểm để xuất hoá đơn tránh bị phạt. Thời điểm xuất hoá đơn được xác định như sau:

  – Đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  – Đối với cung ứng dịch vụ: là ngày hoàn thành việc cung ứng DV, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Nếu thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng DV thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

  – Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, DV viễn thông, dịch vụ truyền hình:Chậm nhất không quá bảy ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp DV viễn thông, truyền hình.

  – Đối với xây dựng, lắp đặt: Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Lưu ý:

  + Nếu giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ     

  ⇒ Mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

  + Đối với tổ chức kinh doanh BĐS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng

  ⇒ Ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền

  – Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

  – Đối với bán xăng dầu, cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán: ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên (kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên) nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng

  – Đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

  2. Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán,”

  (Theo Điểm 7 Điều 3 TT 26/2015/TT-BTC)

  Thông thường thông tin của người bán hàng đã được in sẵn trên hoá đơn

  – Tiêu thức “Mã số thuế”: Viết chính xác mã số thuế của bên mua và bên bán

  + Nếu tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có MST trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, MST của đơn vị trực thuộc.

  + Nếu đơn vị trực thuộc không có MST thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

  – Tiêu thức “Tên, địa chỉ”:  ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

  Nếu tên, địa chỉ người mua quá dài thì người bán được viết tắt một số từ như sau:

  “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”…

  + Trường hợp bán HHDV từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có)

  ⇒ Vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

  + Đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn

  ⇒ Cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

  3. Tiêu thức “Hình thức thanh toán”

  – Nếu thanh toán bằng tiền mặt: Ghi “TM”

  – Nếu chuyển khoản: Ghi “CK”

  – Nếu chưa biết rõ hình thức thanh toán: Ghi “TM/CK”

  LƯU Ý: Đối với hàng hoá dịch vụ có tổng trị giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì bên mua bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản để được khấu trừ thuế cũng như tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

  4. Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”

  – “Số thứ tự”: Ghi lần lượt số thứ tự của từng mặt hàng

  –  “Tên hàng hoá dịch vụ”: Viết đầy đủ tên hàng hoá dịch vụ như lúc nhập

  + Nếu người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý: thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa.

  + Với hàng hóa cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu: thì phải ghi trên hóa đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.

  Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ…

  + Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

  – “Đơn vị tính”: Ghi đơn vị tính tương ứng với từng mặt hàng như khi nhập

  Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hoá đơn không nhất thiết phải có đơn vị tính

  – “Số lượng”: Điền số lượng hàng hoá, dịch vụ

  – “Đơn giá”: Ghi đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT

  – “Thành tiền”:  bằng “Số lượng” x “đơn giá”

  Sau khi điền xong hết cột thành tiền:

  ►Nếu còn thừa dòng: Các bạn gạch bỏ phần trống còn lại. Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

  Các cách gạch chéo thường sử dụng:

  + Gạch chéo từ trái qua phải

  + Gạch chéo từ phải qua trái

  + Gạch ngang từ tiêu thức” Số thứ tự, tên hàng hoá dịch vụ” tiếp nối gạch chéo các tiêu thức “đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền” (Thông thường kế toán hay sử dụng cách gạch này)

  + Gạch ngang từ tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hoá dịch vụ” đến tiêu thức “thành tiền” tiếp nối gạch thẳng xuống đến dòng cuối cùng của tiêu thức

  5. Chỉ tiêu “Cộng tiền hàng”

  Bằng tổng số tiền ở cột “Thành tiền”

  6. Chỉ tiêu “Thuế suất  GTGT”

  – Ghi mức thuế suất của hàng hoá dịch vụ phải chịu 0%, 5%, 10%

  – Nếu hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế, miền thuế thì gạch chéo (/)

  LƯU Ý: Các mặt hàng có thuế suất như nhau thì mới được viết chung một hoá đơn

  7. Chỉ tiêu “Thuế GTGT” = “Cộng tiền hàng” x “Thuế suất GTGT”

  8. Chỉ tiêu “Tổng cộng tiền thanh toán” “Cộng tiền hàng” + “Thuế suất GTGT”

  9. Chỉ tiêu “Số tiền viết bằng chữ”: Viết đúng số tiền ở chỉ tiêu “Tổng cộng tiền thanh toán” bằng chữ

  10. Tiêu thức “Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên)”

  – Người đi mua hàng ký

  – Đối với trường hợp không mua hàng trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn mà chỉ cần người bán ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

  – Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

  11. Tiêu thức “Người bán hàng (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)”

  -Thủ trưởng đơn vị sẽ ký vào chỉ tiêu này

  – Nếu thủ trưởng đơn vị không ký thì phải có giấy uỷ quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn và đóng dấu công ty vào phía trên bên trái của tờ hoá đơn (Đóng dấu treo)

  12. Đồng tiền ghi trên hoá đơn

  – Là Đồng Việt Nam

  -Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng Tiếng Việt.

  LƯU Ý:

  ⇒ Trường hợp người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn.

  – Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm).

  – Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

  ⇒ Đối với các hoá đơn điều chỉnh do viết sai, hoặc hoá đơn chiết khấu, khuyến mại…. thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể để các bạn viết

  ⇒ Đối với DN khai, tính thuế GTGT theo PP khấu trừ

  – Khi kê khai thuế GTGT các bạn sử dụng mẫu 01/GTGT.

  – Khi có đầu vào là hoá đơn bán hàng thì không cần kê khai, nếu các hoá đơn đó hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

  Cách xử lý hóa đơn thường và hóa đơn điện tử viết sai

  Cách xử lý hóa đơn viết sai (hóa đơn thường)

  Khi hóa đơn bị viết sai các thông tin như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119, Thông tư 26.

  Thời điểm phát hiện

   Cách xử lý

  1. Viết sai hoá đơn nhưng chưa xé khỏi cuống

  – Gạch chéo các liên

  – Xuất hóa đơn mới

  2. Hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách

  – Gạch chéo các liên

  – Xuất hóa đơn mới

  3. Hoá đơn viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai

  – Lập biên bản thu hồi hóa đơn

  – Xuất hóa đơn mới thay thế

  4. Hoá đơn viết sai đã giao cho khách nhưng đã kê khai

  – Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

  – Xuất hóa đơn điều chỉnh

  (ko phải hóa đơn mới)

  Các trường hợp đã lập hóa đơn và có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh không cần lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập mà có các sai sót khác thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1.Viết sai hoá đơn nhưng chưa xé khỏi cuốn

  Khi viết sai hoá đơn cho dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai mã số thuế, sai số tiền, sai thuế suất, sai tổng tiền ….) nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý bằng cách huỷ hoá đơn và thay thế hoá đơn mới:

  Bước 1: Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

  Bước 2: Lập lại hóa đơn mới thay thế cho hoá đơn bị gạch chéo là xong.

  2, Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuốn:

  Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai xử lý như sau:

  1. Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó
  2. Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Kế toán lưu ý phải lưu lại để sau này giải trình)
  3. Lập lại hóa đơn mới.

  Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai xử lý như sau:

  • Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của sổ hóa đơn đã lập sau (Không phải lập biên bản hủy hóa đơn)
  • Lập lại hóa đơn mới. (Lập vào ngày hiện tại và hai bên dùng hóa đơn mới để kê khai thuế)

  Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn lập sai đó (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)

  3. Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế được xử lý như sau:

  Cách xử lý áp dụng trong trường hợp dù là một bên hoặc cả hai bên đã kê khai.

  Nếu lỗi sai trên hóa đơn không ảnh hưởng đến số tiền ( ví dụ như sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính,…)

  Xử lý như sau:

  • Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai theo Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn.
  • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu,…

  Kê khai thuế:

  Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào ( Chỉ tiêu Doanh thu hoặc Giá trị hàng hóa mua vào và Thuế GTGT ghi bằng “0”).

  Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

  Nếu lỗi sai trên hóa đơn có ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế (ví dụ như lỗi sai về thuế suất, đơn giá, thành tiền,…)

  Cách xử lý:

  Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai theo Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn.

  Người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ (Tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT,… tiền thuế GTGT cho hóa đơn số …, ký hiệu …

  Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

  Khi kê khai:

  Kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.

  Cách xử lý Hóa đơn điện tử khi có sai sót

  – Theo Điều 9. Xử lý đối với đơn điện tử đã thiết lập thông tin tr 32/2011 / TT-BTC.

  – Các công ty khác hướng dẫn xử lý từng trường hợp sai sót cụ thế.

  Tổng quan về cách xử lý hóa đơn điện tử xuất sai

  -Nếu chưa gửi cho khách hàng thì được hủy hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới

  – Nếu chưa gửi hóa đơn điện tử cài đặt sai cho khách hàng và xác định xem: HĐĐT có sai sót mà kế hoạch khai báo hay chưa:

  + Riêng đối với sai trường công ty tên, địa chỉ nhưng thuế số mã đúng, thì chi cần thiết lập bản điều chỉnh.

  Cách điều chỉnh, xử lý, hủy bỏ, lập lại hóa đơn điện tử in sai

  1.Xử lý hóa đơn điện tử sai trong trường hợp: hóa dơn điện tử da lập sai sót nhưng chưa gửi cho người mua

  Theo Công văn số 3441 / TCT-CS ngày 29/8/2019 của Tổng cục về hóa đơn điện tử:

  Trường hợp hóa đơn vị đã được thiết lập có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì người bán thực hiện hủy bỏ hóa đơn tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn mới cho người mua.

  Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước.

  Lưu ý là trường hợp này bên bán không cần lập biên bản hủy hóa đơn, cách xử lý này áp dụng cho tất cả các lỗi sai.

  2.Xử lý hóa đơn điện tử viết sau trong trường hợp: hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua

  2.1 Đối với hóa đơn điện tử viết sai tên công ty, địa chỉ

  Thực hiện theo điểm B khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/ TT – BTC, khi hóa đơn có sau sót về đúng địa chỉ người mua nhưng đúng MST thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh, miễn xuất hóa đơn điều chỉnh.

  Theo công văn số 11624/CT-TTHT ngày 14/10/2019 của Cục Thuế chúng tôi về hóa đơn thì quy định này áp dụng đồng thời với cả Hóa đơn điện tử.

  2.2 Xử lý hóa đơn điện tử viết sai các chỉ tiêu còn lại trong các trường hợp cụ thể

  Việc xử lý hóa đơn điện tử khi viết sai đã gửi cho người mua rồi thì phải  điều chỉnh bằng cách hủy bỏ rồi lập lại hóa đơn mới.

  3. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hoa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua và chưa kê khai thuế thì xử lý như sau

  Hủy hóa đơn điện tử viết sai rồi lập hóa đơn điện tử mới.

  Bước 1: Bên bán và bên mua sẽ xác nhận sai sót và đồng ý hủy hóa đơn điện tử đã lập sai.

  Bước 2: Bên bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới nhất theo quy định để gửi lại cho người mua, lưu ý là hóa đơn được gửi lại phải ghi ” Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…,ký hiệu, gửi ngày tháng nam”.

  Chú ý, các hóa đơn điện tử bị hủy phải được lưu trữ lại nhằm mục đích phục vụ cho việc tra cứu của cơ quan chức năng và nhà nước có thẩm quyền.

  Cách trên áp dụng cho hầu như tất cả các trường hợp lỗi, sai sót nhưng trừ lỗi sai tên công ty hoặc địa chỉ nhưng đúng MST).

  3.1 Hóa đơn điện tử đã kê khai thuế sau đó mới phát hiện ra bị sai: Mã số thuế, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính hoặc ngày tháng năm.

  Đây là phần sai sót về nội dung không ảnh hưởng đến số tiền nên các bạn không thể điều chỉnh tăng hoặc giảm mà chỉ có thể điêu chỉnh về nội dung đúng.

  Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (2 bên ký xác nhận sai sót)

  Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh nội dung đã ghi sai thành nội dung đúng.

  3.2 Hoa đơn điện tử đã kê khai thuế sau đó mới phát hiện ra lỗi sai về số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, cộng tiền hàng, tổng thanh toán.

  Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (2 bên ký xác nhận sai sót)

  Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều tăng hoặc giảm và ghi rõ điều chỉnh (tăng hoặc giảm) số lượng hàng hóa, giá bán thuế suất giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…ký hiệu.

  3.3 Hóa đơn điều chỉnh sai sót của hóa đơn điện tử vừa cần điều chỉnh tăng và giảm.

  Chiếu theo công văn 13313/CT-TTHT ngày 11/11/2019 của cục thuế chúng tôi về hóa đơn điện tử thì thực hiện như sau:

  4. Cách lập và ký biên bản điều chỉnh hóa đơn

  Nếu bên mua có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh được lập và ký điện tử

  Ngược lại, nếu bên mua không có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh phải được lập bằng giấy và phải được ký trực tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Tắc Lập Hóa Đơn, Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Gtgt
 • Có Được Xuất Hoá Đơn Kèm Bảng Kê Không?
 • Hướng Dẫn Cách Lấy Hóa Đơn Khi Đặt Phòng Agoda
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng – Hóa Đơn Đỏ
 • Hàng Tiêu Dùng Nội Bộ Có Phải Xuất Hoá Đơn Không?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100