Cách Viết Overview Cho Bài Task 1 Dạng Line Graph

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Writing Task 1 Dạng Process ” Anh Ngữ Zim
 • Hướng Dẫn Làm Bài Writing Task 1: Process
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Process/diagram Ielts Writing Task 1
 • Ielts Process Có Khó Không? Hướng Dẫn Viết Bài Process Trong 5 Bước
 • Cách Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Vuông Góc Với Đường Thẳng
 • Đặc điểm của dạng bài line graph

  Có sự thay đổi theo thời gian

  Thông tin trong Writing task 1 khi được diễn tả dưới dạng line graph dùng để nói lên sự thay đổi của sự vật, sự việc qua thời gian. Chính vì lí do đó, số liệu ở trục hoành của line graph luôn là thời gian. Thời gian ở đây có thể là thứ, ngày, tháng, năm hoặc chi tiết hơn là giờ. Nhưng một đặc điểm có thể được khẳng định là vì diễn tả sự thay đổi theo thời gian, chúng ta bao giờ cũng nhìn ra được xu hướng của sự thay đổi đó, hoặc tăng hoặc giảm hoặc giữ nguyên không đổi.

  Đa dạng về các thời thì được sử dụng

  Phụ thuộc vào yếu tố thời gian, sự phối hợp thì thời được sử dụng trong task 1 khá đa dạng và khiến các bạn dễ nhầm lẫn:

  • Nếu thời gian trong quá khứ, hãy dùng thì quá khứ đơn.
  • Nếu thời gian trong tương lai, hãy dùng những cách diễn đạt trong tương lai
  • Nếu miêu tả sự thay đổi kéo dài từ quá khứ đến tương lai, hãy dùng hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành (ví dụ: The proportion of elderly people increases in each country between 1940 and 2040).

  Hai bước viết overview cho dạng bài line graph

  Bước 1: Nhận diện xu hướng, sự thay đổi chính hay các bước

  Thường trong mỗi phần overview bạn cần đưa ra 1 hoặc 2 đặc điểm chính nổi bật của biểu đồ. Những đặc điểm chính đó là gì? Trong biểu đồ có sự thay đổi thời gian, bạn có một số đặc điểm chính cần được nhắc đến như sau:

  • Xu hướng thay đổi chính của các đường (dùng cấu trúc miêu tả xu hướng)
  • Tốc độ tăng/ giảm của đường nào cao nhất/thấp nhất
  • Số liệu của đường nào cao hơn/ thấp hơn đường nào trong suốt giai đoạn được miêu tả hoặc trong hầu hết giai đoạn được miêu tả. (dùng cấu trúc so sánh)
  • Thường một overview nên nhắc đến 2 trong 3 đặc điểm được nhắc đến ở trên. Có những overview người viết sẽ chỉ nhìn thấy 1 đặc điểm duy nhất, nhưng lại có những overview người viết sẽ thấy cả 3 đặc điểm trên đều được xuất hiện rất nổi bật.

  Bước 2: Quyết định cách diễn đạt thông tin chính

  • Thì cần dùng là gì?
  • Thời gian diễn ra như thế nào?
  • Cấu trúc câu cần dùng

  Chọn một trong những cụm từ sau để bắt đầu overview. Chú ý rằng trong 9 cách bắt đầu overview bên dưới, không có cách nào sẽ mang lại điểm số cao hơn cách nào, không có cách nào khiến giám khảo ấn tượng hơn cách nào nên bạn có thể chỉ cần nhớ 1 trong 9 cách trên và dùng xuyên xuốt trong quá trình luyện thi IELTS của mình:

  • It is clear from the graph/table…
  • It can be seen from the graph/table…
  • It is evident that…
  • As the graph/table shows,…
  • As can be seen from the graph/table,…
  • As is shown by the graph/table,…
  • As is illustrated by the graph/table,…
  • From the graph/table it is clear,…

  Thực hành viết overview

  Ví dụ số 1

  • Xu hướng chính: số liệu của The Tea Room giảm, số liệu của 3 quán café còn lại tăng
  • Tốc độ thay đổi: không có sự chênh lệch rõ rệt về tốc độ thay đổi
  • Số liệu của 3 tháng cuối năm thay đổi nhiều và nhanh hơn so với 9 tháng đầu năm
  • Thì cần dùng: quá khứ đơn

  Sample mẫu của phần introduction và overview:

  Ví dụ số 2

  • Xu hướng chính: tỉ lệ sinh đẻ ở cả hai nước luôn thay đổi mạnh trong khoảng từ 1920 – 1950, sau 1950 có một sự giảm liên tục cho đến hết giai đoạn
  • Số liệu của USA cao hơn số liệu của China trong hầu hết các giai đoạn.
  • Thì cần dùng: quá khứ đơn

  Sample mẫu của phần introduction và overview:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Outline Cho Essay Chi Tiết
 • Cách Viết Ngày Tháng Ở Các Nước Khác Nhau Trên Thế Giới
 • Ielts Writing Task 1: Bài Map Dạng So Sánh 2 Bản Kế Hoạch
 • Hướng Dẫn Cập Nhật Bản Đồ Vietmap S1
 • Hướng Dẫ Sử Dụng Và Cài Đặt Phần Mềm Vietmap S1
 • Cách Viết Overview Của Dạng Line Graph Trong Ielts Writing Task 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Outline Cho Essay: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Outline Cho Essay Chi Tiết Logic Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Outline Cho Essay Theo Từng Dạng
 • Cách Viết Outline Cho Essay Chi Tiết Và Chuẩn Nhất
 • Giúp Mình Về Viết Outline Cho Paragraph
 • Hướng dẫn viết Overview dạng bài Line Graph

  1) Đặc điểm của dạng bài line graph

  a) Có sự thay đổi theo thời gian

  Thông tin trong Writing task 1 khi được diễn tả dưới dạng line graph dùng để nói lên sự thay đổi của sự vật, sự việc qua thời gian. Chính vì lí do đó, số liệu ở trục hoành của line graph luôn là thời gian. Thời gian ở đây có thể là thứ, ngày, tháng, năm hoặc chi tiết hơn là giờ. Nhưng một đặc điểm có thể được khẳng định là vì diễn tả sự thay đổi theo thời gian, chúng ta bao giờ cũng nhìn ra được xu hướng của sự thay đổi đó, hoặc tăng hoặc giảm hoặc giữ nguyên không đổi.

  b) Đa dạng về các thời thì được sử dụng

  Phụ thuộc vào yếu tố thời gian, thì thời được sử dụng trong task 1 khá đa dạng và khiến các bạn dễ nhầm lẫn.

  • Nếu thời gian trong quá khứ, hãy dùng thì quá khứ đơn.
  • Nếu thời gian trong tương lai, hãy dùng những cách diễn đạt trong tương lai
  • Nếu miêu tả sự thay đổi kéo dài từ quá khứ đến tương lai, hãy dùng hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành (ví dụ The proportion of elderly people increases in each country between 1940 and 2040)

  2) Hai bước viết overview cho dạng bài line graph

  Bước 1: Nhận diện xu hướng, sự thay đổi chính hay các bước

  Thường trong mỗi phần overview bạn cần đưa ra 1 hoặc 2 đặc điểm chính nổi bật của biểu đồ. Những đặc điểm chính đó là gì? Trong biểu đồ có sự thay đổi thời gian, bạn có một số đặc điểm chính cần được nhắc đến như sau:

  • Xu hướng thay đổi chính của các đường
  • Tốc độ tăng/giảm của đường nào cao nhất/thấp nhất
  • Số liệu của đường nào cao hơn/thấp hơn đường nào trong suốt giai đoạn được miêu tả hoặc trong hầu hết giai đoạn được miêu tả.

  Thường một overview nên nhắc đến 2 trong 3 đặc điểm được nhắc đến ở trên. Có những overview người viết sẽ chỉ nhìn thấy 1 đặc điểm duy nhất, nhưng lại có những overview người viết sẽ thấy cả 3 đặc điểm trên đều được xuất hiện rất nổi bật.

  Bước 2: Quyết định cách diễn đạt thông tin chính

  • Thì cần dùng là gì?
  • Thời gian diễn ra như thế nào?
  • Cấu trúc câu cần dùng
  • Chọn một trong những cụm từ sau để bắt đầu overview. Chú ý rằng trong 9 cách bắt đầu overview trên, không có cách nào sẽ mang lại điểm số cao hơn cách nào, không có cách nào khiến giám khảo ấn tượng hơn cách nào nên bạn có thể chỉ cần nhớ 1 trong 9 cách trên và dùng xuyên xuốt trong quá trình luyện thi IELTS của mình

  Introductory Expssion1. It is clear from the graph/table…

  2. It can be seen from the graph/table…

  3. It is evident that…

  4. As the graph/table shows,…

  5. As can be seen from the graph/table,…

  6. As is shown by the graph/table,…

  7. As is illustrated by the graph/table,…

  8. From the graph/table it is clear….

  Thực hành viết overview

  1) Ví dụ số 1

  a) Những đặc điểm nổi bật

  • Xu hướng chính: số liệu của The Tea Room giảm, số liệu của 3 quán café còn lại tăng
  • Tốc độ thay đổi: không có sự chênh lệch rõ rệt về tốc độ thay đổi
  • Số liệu của 3 tháng cuối năm thay đổi nhiều và nhanh hơn so với 9 tháng đầu năm
  • Thì cần dùng: quá khứ đơn

  b) Sample mẫu của phần introduction và overview

  The line graph illustrates the changes in the amount of money that four café bars in New York earned last year

  As can be seen from the graph, while the income of the Tea Room decreased over the period shown, the opposite is true of others. The last quarter witnessed dramatic changes in the ps for all.

  2) Ví dụ số 2

  a) Những đặc điểm nổi bật

  • Xu hướng chính: tỉ lệ sinh để ở cả hai nước luôn thay đổi mạnh trong khoảng từ 1920 – 1950, sau 1950 có một sự giảm liên tục cho đến hết giai đoạn
  • Số liệu của USA cao hơn số liệu của China trong hầu hết các giai đoạn.
  • Thì cần dùng: quá khứ đơn

  b) Sample mẫu của phần introduction và overview

  The graph provided reveals some striking similarities between the Chinese and US birth rates during the period from 1920 to 2000.

  It is evident that both nations saw considerable fluctuations in fertility over the first thirty years of the period shown , following by the steady decrease after 1950s.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Objective Trong Cv 2022
 • Viết Objective Trong Cv Như Nào Cho Đỡ Sáo Rỗng?
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Overview Task 1 Cho Writing Ielts
 • Cách Viết Overview Trong Writing Task 1
 • Cách Viết Overview Trong Ielts Writing Task 1 Chi Tiết Từng Bước
 • Cách Viết Bài Task 1 Dạng Line Graph

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Line Graph
 • Phân Tích Bài Mẫu Ielts Writing Task 1: Line Graph
 • Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1
 • Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Internet
 • Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh.
 • – LINE GRAPH là loại biểu đồ cho thấy sự thay đổi về xu hướng của các số liệu qua thời kì, như vậy chúng ta cần có cái nhìn tổng quan về du hướng (tăng, giảm, không đổi hay biến động) của các đường. Ở biểu đồ này ta có thể thấy thu nhập của The Tea Room biến động lớn và có xu hướng giảm mạnh.

  – Ngược lại, thu nhập của Internet Expss, Wifi-cafe và Cafe Cool lại có xu hướng tăng, đặc biệt là Wifi-cafe.

  * Lưu ý: Không đưa ra bất kì ý kiến cá nhân hay giải thích về việc doanh thu của các cửa hàng này tăng hay giảm.

  Bước 2: Lọc số liệu chính để đưa vào 2 đoạn miêu tả.

  – Vào tháng 1 thì thu nhập của The Tea Room là cao nhất 160.000 USD nhưng thời kì đến tháng 10 là thời kì biến động rất mạnh và doanh thu tụt xuống 140.000 USD. Vào 2 tháng cuối năm, thu nhập của The Tea Room tụt rất mạnh xuống chỉ còn tầm 50.000 USD, thấp nhất trong 4 quán cafe.

  – Internet Expss và Cafe Cool tuy xuất phát thấp hơn, 100.000 USD và 30.000 USD nhưng đến cuối năm lại tăng lên rất cao với 140.000 USD cho Internet Expss và 120.000 USD cho Cafe Cool. Wifi Cafe tháng 1 chỉ đạt thu nhập 50.000 USD, số liệu này tăng đến tháng 7 rồi đột nhiên giảm mạnh sau 2 tháng tiếp theo, từ 100.000 USD xuống 60.000 USD. Nhưng những tháng còn lại của năm, số liệu cho Wifi Cafe tăng lên rất mạnh và nhanh đạt 190.000 USD vào tháng 12, cao nhất trong cả 4 quán.

  Bước 3: Viết bài:

  Đoạn 1: Viết lại câu rubric (the graph shows …)Đoạn 2: Viết 2 câu overview:

  + Câu 1: Thu nhập của The Tea Room biến động lớn và có xu hướng giảm.

  + Câu 2: Thu nhập của 3 quán cafe còn lại có xu hướng tăng.

  Đoạn 3: Miêu tả The Tea Room

  Vào tháng 1 thì thu nhập của The Tea Room là cao nhất 160.000 USD nhưng thời kì đến tháng 10 là thời kì biến động rất mạnh và doanh thu tụt xuống 140.000 USD. Vào 2 tháng cuối năm, thu nhập của The Tea Room tụt rất mạnh xuống chỉ còn tầm 50.000 USD, thấp nhất trong 4 quán cafe.

  Đoạn 4: Miêu tả Internet Expss, Cafe Cool và Wifi cafe:

  Internet Expss và Cafe Cool tuy xuất phát thấp hơn, 100.000 USD và 30.000 USD nhưng đến cuối năm lại tăng lên rất cao với 140.000 USD cho Internet Expss và 120.000 USD cho Cafe Cool. Wifi Cafe tháng 1 chỉ đạt thu nhập 50.000 USD, số liệu này tăng đến tháng 7 rồi đột nhiên giảm mạnh sau 2 tháng tiếp theo, từ 100.000 USD xuống 60.000 USD. Nhưng những tháng còn lại của năm, số liệu cho Wifi Cafe tăng lên rất mạnh và nhanh đạt 190.000 USD vào tháng 12, cao nhất trong cả 4 quán.

  Bước 4: Kiểm tra lại bài.

  Bước này cực kỳ quan trọng, các bạn cần phải kiểm tra để xem lại những lỗi sai và sửa ngay lập tức trước khi hết giờ thi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 1 Line Graph Band 8.0 Trở Lên
 • Literature Review Là Gì? Làm Sao Để Viết Được Một Literature Hay?
 • 80+ Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Vừa Đơn Giản Vừa Ý Nghĩa Nhất 2022
 • Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Hay, Hài Hước Và Ý Nghĩa Nhất 2022
 • 30 Lời Cảm Ơn Sinh Nhật, Lời Cảm Ơn Sau Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Cho Gia Đình, Người Thân Bạn Bè
 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Line Graph

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Bài Mẫu Ielts Writing Task 1: Line Graph
 • Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1
 • Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Internet
 • Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh.
 • Cách Viết Phần Kết Luận Trong Ielts Writing Task 2
 • IELTS Line graph (biểu đồ đường) trong writing task 1 thường dùng để chỉ sự thay đổi (lên, xuống, thay đổi liên tục) của một điều gì đó qua thời gian.

  Dàn bài chung

  1. Introduction (mở bài)
  2. Overview (tổng quan)
  3. Body 1 (thân bài 1)
  4. Body 2 (thân bài 2)

  Introduction

  Đối với phần mở bài của IELTS line graph, cũng giống như miêu tả các dạng biểu đồ khác, cần phải dùng ngôn ngữ của mình diễn đạt lại ý của đề bài, nhất định không được phép copy đến 50% các từ của câu đề bài cho.

  Ví dụ: đề bài: The graph below compares changes in the birth rates of China and the US between 1920 and 2000.

  Các bạn hãy chú ý đến và so sánh những từ và cụm từ trong phần mở bài được viết lại sau:

  The line graph provided reveals some striking similarities between the Chinese and the American birth rates during the period from 1920 to 2000.

  Overview

  • Nhìn vào bức tranh tổng thể của biểu đồ, hãy tìm ra sự thay đổi chung xảy ra ở tất cả các đường (lines) từ đầu đến cuối khoảng thời gian được chỉ ra trong biểu đồ, ví dụ từ năm đầu đến năm cuối. Liệu có một xu hướng chung cho tất cả các đường không?
  • Không đưa ra số liệu cụ thể ở phần tổng quan này, chỉ đề cập đến những điểm chung như xu hướng thay đổi, điểm cao nhất, điểm thấp nhất.

  Body: Những lưu ý và hướng dẫn

  Phân tích hình và chia đoạn trong IELTS Line graph

  • Nhìn vào hình chú ý những điểm cao nhất, thấp nhất và chia các dây (lines) ra thành những đoạn mà trong đó xu hướng của chúng phải khác nhau ví dụ đoạn này “tăng”, đoạn kia “giảm”, đoạn tiếp theo “tăng đột ngột”…
  • Lưu ý chỉ chia từ 3,4 đoạn, tránh chia quá nhiều đoạn

  Các điểm cần lưu ý khi miêu tả thân bài IELTS line graph

  • Từ vựng miêu tả xu hướng.
  • Ngữ pháp miêu tả xu hướng:

  + Quá khứ: Dùng thì quá khứ đơn giản để báo cáo những sự kiện xảy ra trong quá khứ.

  + Tương lai: diễn tả dự đoán. Một số cấu trúc có thể áp dụng để diễn tả dự đoán

  + Một số cấu trúc thường sử dụng

  Một số cấu trúc nên dùng khi đưa ra dự đoán về tương lai:

  + (that) it will drop dramatically.

  It is + to drop dramatically.

  Sự kiện đầu tiên Sự kiện kế tiếp Sự kiện cuối cùng

  In the first Afterwards, – Finally,

  year/month,

  In 1999/January, Then/Next, Ultimately,

  In the first year, … after which…

  1999,

  At/In the beginning, … following which…

  At first, … until… after

  which…

  Một số từ ngữ chỉ sự thay đổi nên được sử dụng trong IELTS line graph

  Phân tích biểu đồ IELTS line graph ví dụ

  Phân chia giai đoạn

  Đối với dây xanh : Đối với dây đỏ:

  Từ đó, có thể viết được hai đoạn thân bài như sau:

  Increasing from approximately 10 percent in 1920 to 15 percent in 1935, China’s birth rate then plunged to a low of just 5 percent in the 1940s. This was followed by a period of exponential growth, with fertility in the country reaching a peak of 20 percent in 1950. The latter half of the century, however, brought a sustained decline in this p.

  The US birth rate, meanwhile, fluctuated at somewhere between 11 and 13 percent prior to 1940, before dropping sharply to less than 5 percent in 1950, followed by a steady fall.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Bài Task 1 Dạng Line Graph
 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 1 Line Graph Band 8.0 Trở Lên
 • Literature Review Là Gì? Làm Sao Để Viết Được Một Literature Hay?
 • 80+ Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Vừa Đơn Giản Vừa Ý Nghĩa Nhất 2022
 • Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Hay, Hài Hước Và Ý Nghĩa Nhất 2022
 • Cách Viết Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Bức Thư Tỏ Tình Hay Và Độc Đáo Đậm Chất Việt Nhất!
 • Thư Ứng Tuyển Mẫu
 • Hướng Dẫn Viết Thư Ứng Tuyển Ấn Tượng, Thu Hút Nhà Tuyển Dụng
 • Cách Viết Thư Tiếng Đức A1 Và Đề Thi Viết A1 Mẫu
 • Hướng Dẫn Cách Viết Email Tiếng Anh Chuyên Nghiệp Nhất
 • Video cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph

  Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 Line graph

  • MỞ BÀI: 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.
  • TỔNG QUAN: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần Tổng quan, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi).
  • THÂN BÀI 1: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)
  • THÂN BÀI 2: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

  Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph

  Trong bài viết hôm nay Huyền sẽ đi phân tích 1 bài văn mẫu band 9.0 của thầy Simon để làm rõ các bước làm 1 bài Line graph như thế nào cho hiệu quả.

  Đề bài

  The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

  Áp dụng công thức “in terms of” trong bài viết này để làm mở bài.

  • The graph → The line graph
  • shows → compares
  • UK acid rain emissions → the amount of acid rain emissions in the UK
  • between 1990 and 2007 → over a period of 17 years

  Vậy là ta có được 1 mở bài hoàn chỉnh:

  The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

  (Biểu đồ đường so sánh 4 lĩnh vực về việc lượng khí thải gây mưa acid mà những lĩnh vực này thải ra trong giai đoạn 17 năm ở Anh)

  Để làm tổng quan IELTS Writing Task 1 Line graph ta lưu ý 2 phần:

  • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì?
  • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không?

  Áp dụng đối với bài này, ta thấy:

  • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì? → Các đường đều có xu hướng giảm
  • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không? Có! electricity, gas and water supply chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ nhất.

  Dựa vào phân tích trên, ta có tổng quan như sau:

  It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

  (Rõ ràng là tổng khí thải gây mưa acid ở Anh giảm mạnh từ 1990 tới 2007. Sự giảm mạnh nhất có thể thấy được trong lĩnh vực cung cấp điện, gas và nước)

  Chúng ta có nhiều cách chia thân bài, ví dụ:

  ♦♦♦ Chia theo thời gian:

  • Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)
  • Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

  Hoặc:

  • Body 1: Nêu sự biến đổi từ 1990 – 1999
  • Body 2: Nêu sự biến đổi từ 1999 – 2007

  ♦♦♦ Chia theo đường:

  • Body 1: Electricity/Gas/Water supply và transport/communication
  • Body 2: Hai đường còn lại

  Tuy nhiên Huyền rất ít khi chia theo đường, vì Huyền muốn so sánh các đường với nhau, không muốn tách riêng biệt chúng ta. Đây cũng là 1 trong những tips của thầy Simon trong quá trình làm Line graph: Luôn cố gắng so sánh các đường với nhau.

  Trong bài này thầy Simon chọn cách chia số 1. Bây giờ ta sẽ outline phần thân bài:

  Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)

  • electricity, gas and water supply: 3.3 million tonnes
  • transport and communication: 0.7 million tonnes
  • domestic: 0.6 million tonne
  • other industries: ≈ 2 million tonnes

  Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

  • electricity, gas and water supply: fell to 0.5 million tonnes
  • domestic + other industries: fell gradually
  • transport: saw a small increase in emissions, peaked at 1 million tonnes in 2005.

  Vậy chúng ta sẽ có thân bài như sau:

  In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

  Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

  Từ vựng hay:

  • emisions: khí thải
  • was responsible for: chịu trách nhiệm về vấn đề gì, gây ra vấn đề gì
  • fell dramatically: giảm đáng kể
  • fell gradually: giảm dần
  • saw a small increase in: nhìn thấy 1 sự gia tăng trong
  • reaching a peak of: đạt cực đại là

  Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line graph band 9.0

  The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

  It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

  In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

  Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Viết Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội 200 Từ
 • Hướng Dẫn Viết Đoạn Văn Tiếng Anh
 • Unc Là Gì? Mẫu Ủy Nhiệm Chi Acb, Bidv, Vcb 2022
 • Gõ Tiếng Việt Trong Lol, Chat Tiếng Việt Liên Minh Huyền Thoại ” Kiến Thức It
 • Một Số Mẹo Để Viết Truyện Ngắn Hay
 • Cách Viết Writing Task 1 Line Graph Cho Kỳ Thi Ielts Đơn Giản Mà Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh: 6 Tips Hay Không Thể Bỏ Qua
 • 5 Cách Viết Lời Mở Đầu Hay Nhất
 • 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên
 • Tổng Hợp Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Ấn Tượng
 • Hướng Dẫn Cách Viết Luận Văn Thạc Sĩ Chi Tiết
 • Khác với các biểu đồ khác, Line Graph là biểu đồ luôn luôn có sự biến đổi theo thời gian. Trong đó, trục hoành thường được sử dụng để biểu thị thời gian, trục tung dùng để thể hiện giá trị của nhân tố cần biểu thị.

  Chính vì luôn có sự biến đổi theo thời gian, mục đích chính của Line Graph là biểu thị xu hướng, sự thay đổi của một hay nhiều yếu tố trong khoảng thời gian xác định.

  II. Cách viết Writing Task 1 Line Graph

  Mỗi dạng biểu đồ trong Writing Task 1 đều có cách viết riêng và Line Graph cũng không phải ngoại lệ. Đây được coi là biểu đồ đơn giản nhất trong Task 1, tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý và chú trọng vào từng bước để đạt được kết quả cao nhất khi làm bài.

  Vì Line Graph là dạng biểu đồ luôn có thời gian, cách đọc Line Graph duy nhất là đọc từ trái sang phải. Khi phân tích biểu đồ, bạn cần chú ý đến các thông tin quan trọng sau:

  Ta có ví dụ sau:

  The graph below gives information about international tourist arrivals in five countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể phân tích theo các bước sau:

  • Biểu đồ nói về số lượng du khách quốc tế tới thăm 5 quốc gia trên thế giới.
  • Trong khoảng thời gian từ năm 1995 tới năm 2010
  • Trục hoành: miêu tả thời gian, trục tung: miêu tả số lượng du khách tới từng nước
  • Đơn vị đo: millions of people

  Sau khi có cái nhìn tổng quan về biểu đồ thông qua bước phân tích đề, bạn sẽ tiếp tục tới bước lập dàn ý.

  Cấu trúc bài viết của Line Graph cũng tuân theo khuôn mẫu thông thường của dạng bài Writing Task 1, bao gồm 3 phần chính: Introduction, Overview, Body.

  Với phần Introduction, bạn chỉ cần paraphrase lại ngôn từ trong đề bài.

  Riêng phần Overview trong Line Graph, bạn cần chú ý tới yếu tố xu hướng tăng giảm của từng yếu tố. Ngoài ra, bạn có thể đề cập tới các giá trị cao nhất, thấp nhất nếu phần Overview của bạn quá ngắn.

  Phần Body là phần quan trọng nhất trong bài viết của bạn. Tương tự với các dạng khác, Body trong Line Graph cũng gồm 2 đoạn. Tại phần thân bài, bạn nên phân chia biểu đồ theo từng giai đoạn để miêu tả. Cấu trúc đơn giản mà vẫn ăn điểm là:

  Overview:

  • Số lượng du khách quốc tế tới cả 5 quốc gia đều có xu hướng tăng lên từ năm 1995 đến 2010
  • Trong khoảng thời gian 15 năm, số lượng du khách quốc tế tới Brazil và Egypt đều thấp nhất so với cả 5 quốc gia

  Body:

  • Năm 1995: du khách quốc tế tới Malaysia đạt 20 triệu lượt người, trong khi Brazil và Egypt chỉ đạt gần 10 triệu lượt
  • Từ năm 1995 – 2010: du khách quốc tế tới Malaysia có xu hướng tăng mạnh (khoảng 25 triệu lượt người) trong khi 2 quốc gia còn lại tăng nhẹ, đạt lần lượt 18 và 15 triệu lượt người

  Sau khi có được dàn ý chi tiết cho bài viết, bạn có thể bắt tay vào quá trình viết bài. Cách viết Writing Task 1 Line Graph có những điểm giống và khác biệt với các dạng biểu đồ khác. Kể cả trong quá trình luyện viết bài tại nhà hay tham dự kỳ thi thật, bạn cũng chỉ nên dành khoảng 15 phút cho quá trình này.

  The graph = The line graph give information about = indicates international tourist arrivals = the number of international tourists coming to in 5 countries = 5 nations in the world

  Như vậy ta có câu mở bài hoàn chỉnh: The line graph indicates the number of international tourists coming to 5 nations in the world from 1995 to 2010.

  Ngoài cách paraphrase word by word như trên, bạn còn có thể sử dụng cách paraphrase new structure – thay đổi cấu trúc của câu sao cho nghĩa không đổi.

  Từ dàn ý đã cho, bạn viết nên phần Overview. Trong đó, phần Overview bao gồm 2 ý:

  • Ý 1: diễn tả xu hướng: Overall, it can be seen from the chart that all 5 countries witnessed an increase in the quantity of overseas visitors in the period of 15 years.
  • Ý 2: Nêu giá trị thấp nhất: Besides, Brazil and Egypt were the least popular countries for tourists from 1995 to 2010.

  Với phần thân bài, bạn cũng tiếp tục viết theo dàn ý đã lập.

   Body 1: miêu tả số liệu của USA và France, bao gồm 3 ý:

  In 1995, around 70 millions international people visited the USA,

   Ý 2: Số liệu hai quốc gia này vào giai đoạn 1995 – 2005:

  Over the span of 10 years, the numbers of overseas travellers coming to both countriesFrom 2005, while the quantity for France

   Body 2: miêu tả số liệu của 3 quốc gia còn lại, bao gồm 2 ý:

  Around 20 million visitors came to Malaysia in 1995 In the period of 1995 – 2010, the number of international tourists in Malaysia remarkably increased by 25 million people when that in Brazil and Egypt recorded a moderate growth to 18 and 15 million people respectively. while just 10 million people visited Brazil and Egypt. Một vài cấu trúc khác:

   Ý 1: miêu tả số liệu năm 1995

  continued its upward trend, the number of visitors to the USA slightly reduced. Surprisingly, the ps for both nations were similar with approximately 87 millions people. experienced a significant climb by 20 and 35 millions respectively. followed by France with 30 millions visitors.

   Ý 1: Nêu số liệu USA và France vào năm 1995:

  Một số cấu trúc và từ vựng được sử dụng trong bài viết (cũng phổ biến trong Writing Task 1 Line Graph đã được gạch chân, cụ thể:

  Ngoài ra, một số cấu trúc và cụm từ bạn nên lưu ý khi viết Writing Task 1 Line Graph là:

   Cấu trúc miêu tả xu hướng:

  Xu hướng tăng:

  • To grow/increase/ rise/ climb
  • To experience/ to record/ to see a growth/ an increase/ a rise/ a climb in…

  Xu hướng giảm:

  • To decrease/ decline/ fall/drop
  • To experience/ to record/ to see a decrease/ a fall/ a drop/ a decline in…

  Xu hướng đạt điểm cao nhất:

   To reach/ hit the peak/ highest point of… To peak at…

  Xu hướng chạm điểm thấp nhất:

   To reach/ hit the lowest point/ the bottom/ a trough of…

  Xu hướng giữ nguyên:

  • To remain/ to stay unchanged/ stable/ consistent/ constant/ the same
  • To stabilize/ to flatten out/ to level out/ off/ to reach a plateau of/ to maintain the same level/ stand at…

  Xu hướng dao động:

  • To fluctuate
  • To experience/ To record/ To see a fluctuation

   Cấu trúc miêu tả sự thay đổi:

  There + be + a/an + Adj + N + in + N + Time period

  Ví dụ: ” There was a significant increase in the amount of income over 4 years”.

  Ví dụ: The number of animals in Brazil dropped significantly in 1990.

   The highest/ greatest/ lowest percentage/ proportion/ number/ quantity… / of + N + to be/ V + N

  Ví dụ: The lowest number of animals in 1997 was in Brazil with 1 million.

   data + to be + the number/ percentage/ quantity… + of + N

  Ví dụ: 20% was the percentage of tourists coming to Brazil in 1997.

  dramatic, huge, tremendous, enormous

  substantial, considerable, remarkable, significant

  noticeable, marked

  moderate, modest, slight

  Ví dụ: ” While the number of animals in Asia decreased, that in Europe dramatically rose”.

  Ví dụ: ” In 1995, around 70 millions international people visited the USA, which was followed by France with 30 millions visitors”.

  Ví dụ: There was a slight increase in the number of animals in Brazil in 1997, followed by a dramatic decrease after 10 years.

  Ví dụ: There was a slight increase in the number of animals in Brazil in 1997, before decreasing after 10 years.

  • Visual writing about graphs, tables and diagrams : Cuốn sách này không chỉ phù hợp với việc ôn luyện Line Chart nói riêng mà còn dùng để tham khảo cách viết IELTS Writing Task 1 nói chung. Bạn sẽ được cung cấp một lượng lớn khổng lồ từ vựng cũng như cấu trúc hay dùng trong Writing. Ngoài ra, cách viết của bạn cũng sẽ được cải thiện khi được tiếp xúc với các bài viết mẫu có band điểm cao.
  • Academic Writing for IELTS : Cuốn sách rất nổi tiếng của Sam McCarter về Writing. Nội dung Line Chart nằm trong phần 1 của cuốn sách. Không chỉ có các bài viết mẫu, cuốn sách còn cung cấp các bài tập nhỏ nhằm luyện tập các kỹ năng như phân tích đề, lập dàn bài.
  • Marvellous Techniques for IELTS Writing : Đây cũng là một cuốn sách Writing khá nổi tiếng cung cấp kiến thức cho cả Task 1 và Task 2. Đặc biệt, trước mỗi Task, tác giả còn chỉ ra các tiêu chí cụ thể khi chấm điểm Writing cho bạn.

  Ví dụ: The number of animals in Brazil increased to 30,000 in 1997, exceeding the quantity in Poland, which had only 12,000.

  Ví dụ: The number of animals in Brazil was on a significant increase.

  1. Những lỗi sai phổ biến trong cách viết Writing Task 1 Line Graph

  Đây là một trong các sai lầm phổ biến mà các sĩ tử ôn thi IELTS hay mắc phải. Đặc biệt với các biểu đồ đường đơn giản, không có quá nhiều đường, các bạn có xu hướng miêu tả từng đường cũng như liệt kê từng giá trị mà không có sự so sánh nào.

  b) Không đưa số liệu cụ thể trong biểu đồ vào bài viết

  Không nên đưa quá nhiều số liệu của biểu đồ vào bài viết, nhưng bạn cũng nên nhớ số liệu cụ thể cũng vô cùng quan trọng và cần thiết.

  Có 2 cách đưa số liệu:

  Ví dụ: ” The number of animals in Asia increased from 9 billion in 2010 to 10 billion in 2012 “.

  Ví dụ: ” The number of animals in Asia increased by 1 billion in the period of 2010 – 2012 “.

  Đây là lỗi có thể mắc trong bất kỳ dạng biểu đồ nào, tuy nhiên, hay gặp nhất trong Line Chart vì đây là loại biểu đồ luôn có sự xuất hiện của thời gian.

  Nếu biểu đồ biểu thị số liệu tại thì tương lai, hãy sử dụng các động từ của thì tương lai, cụ thể như:

  Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có được cái nhìn rõ ràng về c ách viết Writing Task 1 Line Graph. Cấu trúc, từ vựng và lưu ý khi viết Line Graph đều là các kiến thức cần phải ghi nhớ nếu bạn muốn đạt được band điểm cao.

  Tải xuống MIỄN PHÍ ngay

  Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2022)!

  Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc

  & nhận những phần quà hấp dẫn!

  Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học,

  tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài
 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z
 • Toàn Tập Biểu Đồ Đường Line Graph Ielts Writing Task 1 Band 7+
 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu
 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài
 • Cách Viết Writing Task 1 Line Graph Cho Kỳ Thi Ielts Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh: 6 Tips Hay Không Thể Bỏ Qua
 • 5 Cách Viết Lời Mở Đầu Hay Nhất
 • 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên
 • Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 Line graph

  • MỞ BÀI: 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.
  • TỔNG QUAN: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần Tổng quan, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi).
  • THÂN BÀI 1: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)
  • THÂN BÀI 2: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

  Cách làm IELTS Writing Task 1 Line graph

  Trong bài viết hôm nay Huyền sẽ đi phân tích 1 bài văn mẫu band 9.0 của thầy Simon để làm rõ các bước làm 1 bài Line graph như thế nào cho hiệu quả.

  Đề bài

  The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

  Áp dụng công thức “in terms of” trong bài viết này để làm mở bài.

  • The graph → The line graph
  • shows → compares
  • UK acid rain emissions → the amount of acid rain emissions in the UK
  • between 1990 and 2007 → over a period of 17 years

  Vậy là ta có được 1 mở bài hoàn chỉnh:

  The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

  (Biểu đồ đường so sánh 4 lĩnh vực về việc lượng khí thải gây mưa acid mà những lĩnh vực này thải ra trong giai đoạn 17 năm ở Anh)

  Để làm tổng quan Line graph ta lưu ý 2 phần:

  • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì?
  • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không?

  Áp dụng đối với bài này, ta thấy:

  • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì? → Các đường đều có xu hướng giảm
  • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không? Có! electricity, gas and water supply chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ nhất.

  Dựa vào phân tích trên, ta có tổng quan như sau:

  It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

  (Rõ ràng là tổng khí thải gây mưa acid ở Anh giảm mạnh từ 1990 tới 2007. Sự giảm mạnh nhất có thể thấy được trong lĩnh vực cung cấp điện, gas và nước)

  Chúng ta có nhiều cách chia thân bài, ví dụ:

  ♦♦♦ Chia theo thời gian:

  • Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)
  • Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

  Hoặc:

  • Body 1: Nêu sự biến đổi từ 1990 – 1999
  • Body 2: Nêu sự biến đổi từ 1999 – 2007

  ♦♦♦ Chia theo đường:

  • Body 1: Electricity/Gas/Water supply và transport/communication
  • Body 2: Hai đường còn lại

  Tuy nhiên Huyền rất ít khi chia theo đường, vì Huyền muốn so sánh các đường với nhau, không muốn tách riêng biệt chúng ta. Đây cũng là 1 trong những tips của thầy Simon trong quá trình làm Line graph: Luôn cố gắng so sánh các đường với nhau.

  Trong bài này thầy Simon chọn cách chia số 1. Bây giờ ta sẽ outline phần thân bài:

  Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)

  • electricity, gas and water supply: 3.3 million tonnes
  • transport and communication: 0.7 million tonnes
  • domestic: 0.6 million tonne
  • other industries: ≈ 2 million tonnes

  Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

  • electricity, gas and water supply: fell to 0.5 million tonnes
  • domestic + other industries: fell gradually
  • transport: saw a small increase in emissions, peaked at 1 million tonnes in 2005.

  Vậy chúng ta sẽ có thân bài như sau:

  In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

  Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

  Từ vựng hay:

  • emisions: khí thải
  • was responsible for: chịu trách nhiệm về vấn đề gì, gây ra vấn đề gì
  • fell dramatically: giảm đáng kể
  • fell gradually: giảm dần
  • saw a small increase in: nhìn thấy 1 sự gia tăng trong
  • reaching a peak of: đạt cực đại là

  Bài mẫu Line graph band 9.0

  The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

  It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

  In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

  Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Tập Biểu Đồ Đường Line Graph Ielts Writing Task 1 Band 7+
 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu
 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Literature Review Service Là Gì? Hướng Dẫn Viết Literature Review
 • Literature Review Là Gì ? 1 Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Viết Literature Review
 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Toàn Tập Biểu Đồ Đường Line Graph Ielts Writing Task 1 Band 7+
 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z
 • Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài
 • Cách Viết Writing Task 1 Line Graph Cho Kỳ Thi Ielts Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh: 6 Tips Hay Không Thể Bỏ Qua
 • 1, Hướng dẫn chi tiết 3 bước làm dạng bài Line Graph

  Áp dụng 3 bước làm bài vào đề bài mẫu sau:

  The graph below shows how people buy music. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  Bước 1: Đọc và phân tích yêu cầu đề bài mẫu dạng Line Graph

  – Việc đọc kỹ cũng giúp chúng ta xác định được thì của bài viết: Ví dụ như trong bài là sẽ là past tense vì mốc cuối cùng là 2022. Nếu như mốc thời gian là 2022 thì bạn sẽ dùng kết hợp cả hiện tại hoàn thành còn nếu là 2022 thì bạn có thể dùng thì tương lai đơn.

  Bước 2: Xử lý Introduction và Overview

  – Với introduction, chúng ta sẽ chỉ cần paraphrase câu hỏi:

  The line graph illustrates the percentage of three methods of buying music from 2011 to 2022.

  – Overview của Line Graph thì bạn sẽ cần từ 1-2 câu để nói về: Xu hướng chủ đạo (Từ đầu đến cuối thì đối tượng tăng/giảm/giao động và Độ lớn của các các đường (Có đường nào luôn lớn nhất/nhỏ nhất không?).

  Với phần body chúng ta thường sẽ có 2 đoạn và:

  -Nếu như có 3 đối tượng trở xuống thì chúng ta sẽ sẽ chia đoạn theo các mốc thời gian (Thường tách ở các mốc đặc biệt (đạt đỉnh, giao nhau,…) )

  -Nếu như có trên 3 đối tượng, chúng ta nên chia thân bài theo nhóm đối tượng (Ví dụ body 1 đối tượng A,B; body 2 đối tượng C,D)

  Khi bắt đầu viết body chúng ta cần miêu tả về các tất cả các đối tượng ở thời điểm hiện tại, sau đó thì mới miêu tả tăng giảm như thế nào. Hãy ghi nhớ rằng bạn sẽ không cần quá chi tiết khi miêu tả các số liệu mà hãy nhìn vào xu hướng chung và những đặc điểm nổi bật nhất.

  Đồng thời chúng ta cũng cần phải nắm rõ các ngôn ngữ miêu tả trend (tăng giảm, dao động, đạt đỉnh,…) để có thể dùng từ vựng linh hoạt.

  Từ đó ta có 1 body mẫu như sau:

  2, Tham khảo bài viết mẫu dạng bài Line Graph

  Đề bài mẫu IELTS writing task 1 line graph

  The chart below shows changes in three different areas of crime in Manchester city centre from 2003 to 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

  The given chart illustrates how three types of crime in Manchester city centre changed between 2003 and 2012. Overall, it is clear that the number of burglaries decreased significantly while that of car thefts experienced a minimal rise over the given period. It can also be noticed that the number of robberies remained stable throughout 9 years.

  At the beginning of the period, Burglary stood at nearly 3500 then increased slightly and reached its peak at about 3800 in 2004. This p then went through a substantial decline over the next 4 years and hit its lowest point at just above 1000 in 2008. In the meantime, the number of car thefts showed an downward trend and bottomed out at 2000 in 2006 while robbery peaked at roughly 1000 in 2005 before dropping to 500 in 2008.

  After 2008, the number of burglaries rose slightly to about 1400 at the end of the period. Meanwhile, robbery recovered to its starting point at over 500 in 2012 after some small fluctuations and car theft increased remarkably by nearly 1500 and finished at about 2800.

  3, Tổng hợp bài viết mẫu điểm cao Writing task 1, đầy đủ các dạng bài

  Tài liệu trên tổng hợp đầy đủ bài mẫu, sample điểm cao các dạng bài Line graph, Table, Pie chart, Maps trong Writing task 1. Đồng thời tài liệu cũng hightlight các từ vựng giúp bạn dễ học và theo dõi.

  4, Từ vựng mô tả xu hướng và cấu trúc cần dùng trong dạng Line graph trong IELTS WRITING TASK 1.

  5, VIDEO Hướng dẫn cách làm chi tiết dạng Line Graph

  --- Bài cũ hơn ---

 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Literature Review Service Là Gì? Hướng Dẫn Viết Literature Review
 • Literature Review Là Gì ? 1 Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Viết Literature Review
 • Hướng Dẫn Các Bước Viết Literature Review
 • Hướng Dẫn Cách Viết Literature Review Hay
 • Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Internet
 • Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh.
 • Cách Viết Phần Kết Luận Trong Ielts Writing Task 2
 • Bài Luận Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • Bài Luận Tiếng Anh Hay Về Môi Trường Mà Bạn Nên Đọc Và Suy Ngẫm
 • Line graph là gì?

  Dạng câu hỏi Line graphs là khá phổ biến trong Ielts writing Task 1. Line graphs là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc trong một khoảng thời gian (có thể là tuần, tháng, năm, thập kỷ…). Bạn nên dành thời gian 20 phút để hoàn thành bài viết này với đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, và kết luận.

  Biểu đồ có thể là những thông tin về sự thay đổi dân cư trong các năm, số lượng khách du lịch biến đổi trong các năm, số lượng tiêu thụ điện theo mùa, tỷ lệ thất nghiệp của 1 nước theo các năm…Nhiệm vụ của thí sinh là viết một đoạn văn ít nhất 150 từ để miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ mà không nêu quan điểm của mình trong bài viết.

  • Miêu tả những thông tin được cung cấp
  • Miêu tả biểu đồ một cách khách quan (không lồng vào quan điểm của người viết)
  • Khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp, chuẩn xác để miêu tả

  Bố cục bài viết Line Graph trong ielts writing task 1

  Cấu trúc chung ủa một bài Task 1 sẽ bao gồm những phần sau

  Đọc hiểu biểu đồ

  Việc quan trọng mà chúng ta cần làm đầu tiên là dành thời gian cho việc xem kỹ và hiểu rõ biểu đồ nói lên điều gì, rồi sau đó mới bắt tay vào viết ‘Instruction’. Hai việc này chúng ta làm tối đa trong 5 phút

  Instruction – mở bài miêu tả biểu đồ trong ielts

  Để viết ‘Instruction’ các em hãy sử dụng 1 – 2 câu miêu tả cho người đọc biết là biểu đồ này nói lên điều gì như, khoảng thời gian, địa điểm, cái gì được mô tả… Một phương pháp hữu ích cho việc viết Instruction là các em hãy ‘paraphrase’ lại ý chính của tiêu đề/câu hỏi.

  Tiêu đề: “The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.”

  Paraphrase thành: The line graph illustrates the amount of fast food consumed by teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years.

  Các em có thể thấy câu này giống như câu trên nhưng khác cách diễn tả phải không nào, và nó cũng đã nêu rõ khoảng thời gian, địa điểm, và cái mà biểu đồ miêu tả.

  Overview (thân bài)

  Chúng ta dùng 1 – 2 câu cho phần này để nêu lên bức tranh tổng quan của biểu đồ. Ở phần này chúng ta không nên nêu những con số cụ thể mà hãy để việc đó cho phần Detail. Các em hãy nêu ra những thông tin mang tính chất tổng quan như sự thay đổi tổng thể, đạt cao nhất/hơn, thấp nhất/hơn mà không cần đưa con số cụ thể vào.

  Thông thường chúng ta sẽ nhóm những thông tin trong biểu đồ thành 2 nhóm tương đồng có cùng xu hướng hoặc sự thay đổi. Các đường biểu diễn thông tin đã thay đổi như thế nào từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc. Và các em hãy xem có những xu hướng chung nào cho các đường biểu diễn không (ví dụ tăng lên, giảm xuống, không thay đổi….). Sau đó các em có thể nêu một cách tổng quan 2 nhóm này trong phần overview.

  Chúng ta có thể thấy điểm nổi bật trong biểu đồ là có 1 đường đi xuống rõ rệt, trong khi 2 đường kia thì tăng, do đó đây có thể là một ý tổng quan tốt.

  Bài mẫu miêu tả biểu đồ bằng tiếng anh

  Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.

  Câu này đã biểu thị được toàn bộ những thay đổi hay xu hướng được biểu thị trong biểu đồ.

  Đôi khi các em có thể thấy phần tổng quan này khá giống với một kết luận. Do đó có thể để phần ‘Overview’ này ở ngay sau phần Instruction hay cuối bài cũng được, nhưng hãy nhớ là bài viết của các em phải có nó ở 1 trong 2 vị trí trên.

  Miêu tả biểu đồ chi tiết ở hai đoạn Detail:

  Như đã nêu ở trên, để cấu trúc ý cho 2 đoạn Detail này, các em hãy tìm ra các điểm tương đồng của các dữ liệu như xu hướng thay đổi của chúng (tăng lên, giảm xuống, không thay đổi…). Sau đó nhóm chúng vào làm hai nhóm thông tin để miêu tả trong 2 đoạn văn. Mỗi đoạn có 3 – 4 câu miêu tả cho một nhóm thông tin.

  Các em lưu ý một số điều khi viết phần Detail này như sau:

  Nhớ đưa các dữ liệu chi tiết như con số cụ thể vào khi miêu tả (ví dụ như đạt điểm cao nhất là…., thấp nhất là…., đạt đến…, …)

  Không miêu tả từng đường biểu diễn hay nhóm thông tin một cách riêng biệt mà các em hãy lồng thêm sự so sánh giữa các đường/nhóm với nhau. Có thể so sánh chúng tại các điểm nổi bật như bắt đầu, cuối cùng, cao nhất, thấp nhất….

  Khi biểu đồ biểu thị nhiều mốc thời gian hoặc con số, chắc chắn là các em sẽ không thể đề cập hết chúng trong bài viết. Khi đó các em hãy tập trung vào miêu tả hay so sánh những mốc nổi bật như bắt đầu, cuối cùng, cao nhất, thấp nhất, tăng/giảm đột ngột, xu hướng của chúng… Một số giáo viên nổi tiếng thường lựa chọn khoảng 6 – 7 thông tin chính để miêu tả và so sánh trong bài viết của họ.

  Hãy bắt đầu cho phần Detail (đoạn 3) bằng sự so sánh giữa các đường biểu diễn tại mốc bắt đầu trong biểu đồ (ví dụ: in 1990, the number of…)

  Các em hãy sử dụng thì quá khứ đơn (increased, fell..) để miêu tả thông tin của các năm đã qua và sử dụng “will” hay “is expected/pdicted to…” cho những mốc thời gian trong tương lai (những năm chưa đến).

  Hết sức cẩn thận khi sử dụng các thể bị động (vd: the number was increased), tiếp diễn (vd: the number was increasing) hay hiện tại hoàn thành (vd: the number has increased).

  Không dành quá 20 phút cho bài viết Task 1 vì bài Task 2 sẽ có nhiều điểm hơn. Các em hãy luyện tập dành 5 phút cho mỗi phần khi viết bài như cô đã nêu trong bài “Hướng dẫn viết Writing Task 1”.

  Việc đầu tiên là tìm ra hai nhóm thông tin chính để miêu tả. Hai nhóm này sẽ tìm ra bởi điểm tương đồng và khác nhau giữa các đường biểu diễn.

  Giống như đã nêu trong phần Overview, sự tiêu thụ của fish và chips đều giảm rõ rệt, trong khi pizza và hamburger thì tăng. Do đó, rõ ràng là pizza và hamburger là 2 dữ liệu thông tin giống nhau, nhưng fish và chips thì lại khác. Với cơ sở này chúng ta sẽ sử dụng chúng như những nhóm riêng biệt để viết. Một đoạn cho pizza và hamburger, đoạn khác cho fish và chips.

  Trong biểu đồ chúng ta cũng thấy rõ số liệu cụ thể ở các điểm đặc biệt là bắt đầu, kết thúc, gấp khúc thay đổi, xu hướng của các đường như sau:

  Năm 1975 Fish & Chip đạt mức tiêu thụ là 100 lần, trong khi Pizza & Hamburger chỉ ở mức nhỏ lớn hơn 0 một chút (khoảng 5 lần).

  Fish & Chip giảm đều đều ngoại trừ một khoảng tăng ngắn ở năm 1980 – 1985, và số lần được tiêu thụ của nó ở thời điểm cuối cùng (năm 2000) là khoảng 40 lần.

  Số lần tiêu thụ của Pizza & Hamburgers thì lại tăng đều.

  Pizza vượt Fish & Chip vào năm 1990, sau đó không thay đổi trong khoảng 1995 – 2000.

  Hamburgers tăng mạnh trong khoảng những năm 1975 – 1980, vượt qua Fish & Chip vào khoảng 1985, đạt mức 100 lần ở thời điểm cuối cùng là năm 2000.

  In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than Pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25 year timescale to finish at just under 40 times per year.

  In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers, increasing sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding fish and chips consumption in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.

  Các em có thể thấy rõ là các số liệu cụ thể của những mốc nổi bật đã được nêu ra cùng xu hướng của các đường biểu diễn. Mỗi đoạn miêu tả một nhóm riêng biệt (đoạn 1 có một câu nêu lên Pizza và hamburgers nhưng chỉ để so sánh chứ không miêu tả). Trong 2 đoạn văn trên chúng ta cũng đã thấy rõ sự so sánh giữa hai nhóm (far higher than, in sharp contrast), chứ không chỉ đơn thuần là miêu tả mỗi nhóm riêng biệt trong một đoạn Detail.

  Các điểm ngữ pháp và từ vựng cần lưu ý cho dạng câu hỏi Line Graph trong ielts writing task 1

  Miêu tả xu hướng: có 3 xu hướng chung đó là tăng, giảm, không thay đổi. Chúng ta có thể dùng rất nhiều động từ hoặc danh từ để miêu tả chúng.

  Vd: Dùng verb: Unemployment levels fell hoặc dùng noun: There was a fall in unemployment levels

   Đôi khi chúng ta cũng cần sử dụng trạng từ và tính từ để miêu tả rõ hơn cho sự thay đổi hoặc xu hướng.

  Vd: There has been a slight increase in the value of the dollar (mức độ thay đổi)

  Unemployment fell rapidly last year (tốc độ thay đổi)

  just under, well under, roughly, approximately, about, just over, well over, nearly

   Một số cụm từ tiếng anh để giới thiệu biểu đồ hay được dùng:

  + The graph shows / indicates / depicts / illustrates

  + From the graph it is clear

  + It can be seen from the graph

  + As can be seen from the graph,

  + As is shown / illustrated by the graph,

  Vd: The graph shows the percentage of children using supplements in a place over a year.

  over the next… / for the following… (for the following two months… over the next six months…)

  from … to / between … and (from June to August… between June and August…)

  during (during the first three months…)

  • Miêu tả số phần trăm – Percent: chúng ta có thể dùng 10% hoặc 10 percent, danh từ của nó là percentage. The percentage of children using supplements. NOT The percent of children…

  The rate of unemployment rose to 12% in 2010.

  The rate of unemployment rose by 5% in 2010.

   Lưu ý sử dụng giới từ in – of: in dùng để miêu tả thay đổi của một cái gì đó, of dùng miêu tả thay đổi về con số và số lượng.

  There was a rise in the rate of unemployment

  There was a rise of 5% in the rate of unemployment.

  Khoá luyện thi IELTS cấp tốc với những kinh nghiêm quý báu giúp bạn rèn luyện 4 kỹ năng IELTS reading, IELTS Writing, IELTS Spearking & IELTS Listening được chia sẻ đầy đủ nhất trong chương trình này kèm tài liệu luyện thi IELTS Online. Nhằm giúp các bạn sinh viên và các bạn chuẩn bị bước vào các kỳ thi IELTS đạt điểm tốt nhất, chúng tôi khai giảng khoá học luyện thi IELTS cấp tốc, Đây là khoá học tiếng anh trực tuyến nhằm giúp bạn nắm vững và hiểu rõ cấu trúc của 1 đề thi IELTS chuẩn cùng các phương pháp tiếp cận và làm bài thi IELTS hiệu quả nhất cũng như các kinh nghiệm ghi điểm trong mỗi phần thi.

  Tu khoa:

  • line graph ielts sample
  • bài mẫu line graph
  • miêu tả biểu đồ đường trong ielts
  • bài mẫu miêu tả biểu đồ bằng tiếng anh
  • cách viết line graph ielts
  • các dạng bài ielts writing task 1
  • các bài mẫu line graph
  • cách viết biểu đồ cột trong ielts

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Bài Mẫu Ielts Writing Task 1: Line Graph
 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Line Graph
 • Cách Viết Bài Task 1 Dạng Line Graph
 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 1 Line Graph Band 8.0 Trở Lên
 • Literature Review Là Gì? Làm Sao Để Viết Được Một Literature Hay?
 • Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Writing Task 1 Line Graph Cho Kỳ Thi Ielts Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh: 6 Tips Hay Không Thể Bỏ Qua
 • 5 Cách Viết Lời Mở Đầu Hay Nhất
 • 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên
 • Tổng Hợp Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Ấn Tượng
  • Một là: Đặc điểm chung của biểu đồ Line Graph
  • Hai là: Cách viết biểu đồ Line Graph cho trật tự
  • Ba là: Bài mẫu dạng biểu đồ Line Graph

  [Writing task 1] Line Graph là biểu đồ gì & đặc điểm ra sao?

  Line graph là một dạng biểu đồ đường sử dụng để miêu tả một dữ liệu thay đổi theo thời gian. Line graph thường có trục ngang để biểu thị thời gian, còn trục dọc để biểu thị những gì đang được đo.

  Ví dụ về biểu đồ Line Graph trong Writing IELTS Task 1 như sau:

  ♣ Là biểu đồ dễ để ĐỌC HIỂU nhất vì luôn có sự THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

  Với các biểu đồ như Pie chart, Table hay Bar chart, đôi khi số liệu có thể có sự thay đổi theo thời gian, nhưng đôi khi số liệu lại không có sự thay đổi theo thời gian. Đôi khi người viết phải sử dụng cấu trúc so sánh, nhưng đôi khi lại chỉ tập trung vào cấu trúc mô tả xu hướng

  Khác với những biểu đồ còn lại, Line graph luôn luôn là biểu đồ có sự thay đổi của thời gian (theo từng tháng, từng năm…) và mỗi một mốc thời gian sẽ có một dữ liệu cụ thể.

  • Nhiệm vụ chính khi mô tả Line Graph là làm rõ xu hướng thay đổi (tăng / giảm / giữ nguyên / dao động)
  • Chỉ có 1 cách đọc biểu đồ duy nhất là theo thứ tự thời gian (đọc số liệu theo trục hoành – trục nằm ngang – theo thứ tự từ trái sang phải)

  Đầu tiên, bạn cần biết 03 cấu trúc câu mô tả xu hướng

  Cấu trúc 1

  Cụ thể: There was a significant increase in the number of people commuting by car from 1 to 5 million between 2000 and 2001 (Có một sự tăng lên đáng kể trong số lượng người đi lại bằng ô tô giữa năm 2000 và 2001)

  Cấu trúc 2

  Cụ thể câu trên sẽ được viết lại như sau: The number of people commuting by car increased significantly from 1 to 5 million between 2000 and 2001 ⇒ Cấu trúc câu đã khác đi rồi

  Cấu trúc 3

  Cụ thể một ví dụ như sau: The period from 2000 to 2001 experienced a significant increase in the number of people commuting by car from 1 to 5 million ⇒ Câu này cũng không trùng lặp kiến thức với hai câu 1 và 2

  Thứ hai, bạn nên biết thêm 04 nhóm từ vựng mô tả xu hướng

  Chúng ta chỉ có 4 xu hướng thay đổi chính trên Line Graph mà thôi: Tăng / Giảm / Giữ nguyên / Dao động

  Để mô tả các xu hướng này đa dạng, không trùng lặp từ vựng thì bạn hãy nên sở hữu cho mình nhiều từ vựng hay và linh hoạt để mô tả. Tuy nhiên thay vì phải tự mình sưu tầm, các bạn chỉ cần download ở link bên dưới, mình đã tổng hợp giúp bạn rồi.

  Học từ vựng mô tả xu hướng Thứ 3 là cần biết 03 nhóm thì phổ biến để chia động từ

   Nếu thời gian biểu thị trong quá khứ, bạn bắt buộc phải dùng thì quá khứ trong bài viết

  Line graph là biểu đồ khá đơn giản, nhưng đừng vì thế mà chủ quan

  Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong lớp học của mình, và hôm nay bạn sẽ được học về cách viết Line graph. Nhiệm vụ của mình chính là hướng dẫn các bạn các bước để viết được 1 bài line graph đúng chuẩn tiêu chí chấm thi, để giám khảo HOÀN TOÀN THUYẾT PHỤC vào bài làm của bạn.

  Một cấu trúc bài viết Task 1 hoàn hảo sẽ phải đầy đủ 4 phần đó là:

  Paraphrase câu hỏi: The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist information office in one city over a six month period in 2011.

  Cấu trúc của phần Introduction:

  Phần Overview

  Cấu trúc của một phần Overview sẽ như sau:

  Xu hướng chính trên biểu đồ

  • Nếu tất cả các số liệu chung một xu hướng: cùng tăng/ cùng giảm: The numbers/ percentages/ amounts …. of A, B and C increase/ decrease over the period shown
  • Nếu có hai xu hướng trên biểu đồ: While the numbers/percentages… of A and B decrease, the ps for C and D increase, hoặc bạn có thể viết là The numbers/percentages… of A and B increase/rise, but the opposite be true for the ps for C and D
  • Nếu có 3 xu hướng trở lên trên biểu đồ ⇒ Bỏ qua đặc điểm này

  Số liệu cao nhất trên biểu đồ Line graph này là gì?

  • Cách 1: So sánh hơn nhất của tính từ ‘high/low’: The percentage, proportion, quantity…. of A + be highest/ largest.
  • Cách 2: So sánh hơn nhất của tính từ dài: A + be (the) most popular, common, vital, ….. (Noun)
  • Cách 3: So sánh hơn nhất của danh từ: Most + Noun (both countable and uncountable) + Verb

  Sự thay đổi lớn nhất trên biểu đồ thuộc về đường nào?

   Nếu như đường nào có sự chênh lệch số liệu giữa điểm đầu và điểm cuối cao nhất, bạn có thể mô tả đặc điểm này bằng cấu trúc: The number/percentage … of A + experience/ undergo….+ the fastest/ the most dramatic/ the most significant + change/increase/ rise/ decline/ decrease.

  Ví dụ: It is clear that asking information about travelling via letter or email became gradually less common, but the opposite was true for raising questions in person and by making phone calls. The number of enquiries received in person underwent the most dramatic change over the period shown.

  Phần Body paragraphs

  Body paragraph 1 sẽ có vai trò như sau:

  • Mô tả điểm thời gian đầu tiên.
  • Thứ tự mô tả số liệu từ số liệu cao nhất đến số liệu thấp nhất

  Ví dụ: In January, telephone was the most widely chosen way for tourists to raise questions, with about 900 received. This p was roughly 200 higher than the quantity of questions in form of email and letter, and only over 400 questions were asked face to face. (2 sentences)

  Body paragraph 2 sẽ có vai trò như sau:

  • Mô tả điểm thời gian cuối cùng
  • Nhấn mạnh sự thay đổi về xu hướng
  • Mô tả lần lượt từng đường, từng xu hướng.

  Ví dụ: Over the next six months, this tourist information office received more questions via telephone, with its p climbing to 1600. Similarly, the number of direct questions rocketed and ranked top at the end, with around 1900. In contrast, fewer tourists sent letter or email to request for information, and its p fell to under 400 in June. (3 sentences)

  Bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng biểu đồ Line graph

  The graph below gives information from 1 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

  Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  The graph below shows the quantities of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different modes of transport.

  Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  The graph below shows the average carbon dioxide (CO 2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007.

  Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  The graph below shows the consumption of fish and some different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004

  Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  Giới thiệu cuốn sách 101 bài mẫu IELTS Writing task 1 & 2

  • Tổng hợp 101 câu hỏi Writing Task 1 và Task 2 sát với đề thi thật nhất
  • Phân tích câu hỏi và gợi ý bố cục bài viết chuẩn cùng bài mẫu chất lượng
  • Giải thích từ vựng chất lượng kèm bản dịch tiếng Việt cho từng bài viết

  101 bài mẫu theo một phong cách viết duy nhất, nên bạn sẽ thành thạo 1 lối viết và nhìn thấy sự quay vòng từ vựng và ý tưởng dễ dàng. Từ đó, bạn có thể áp dụng những gì học tập từ bài mẫu để viết IELTS tốt hơn

  Đọc thử và đặt mua sách

  Tạm kết

  Hẹn gặp lại!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z
 • Toàn Tập Biểu Đồ Đường Line Graph Ielts Writing Task 1 Band 7+
 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu
 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Literature Review Service Là Gì? Hướng Dẫn Viết Literature Review
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×