Cách Viết Writing Ielts / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Ezlearning.edu.vn

Ielts Writing: Cách Viết Paragraph Ghi Điểm

Lesson 2: Hai Cách Thức Thông Dụng Để Viết Paragraph

6 Bước Tạo Lập Quy Trình Làm Việc Hiệu Quả

Hướng Dẫn Cách Viết Quy Trình Làm Việc 2022

11 Bước Xây Dựng Quy Trình Làm Việc Hiệu Quả

11 Bước Xây Dựng Quy Trình Hiệu Quả

Coherence and Cohesion

Coherence: Bài viết rõ ràng, dễ hiểu.

Cohesion: Sử dụng các linking words để tăng tính liên kết của cả bài viết.

NHƯNG:

Vấn đề quan trọng ở đây chính là, chúng ta có thể dùng các linking works để làm cho bài viết mạch lạc nhưng chưa chắc đã làm cho nó rõ ràng và dễ hiểu.

The principal reason why some people take this view is that most multi-national companies certainly implement some specific policies to select employees for promotion. This point, of course, could be demonstrated by inpiduals who worked in those companies. For example, when I was working in an American company in Shanghai, before each fiscal year, I usually discussed with my supervisor in order to draw up a formal agreement, which was called ‘Performance and Development Review’. By doing this, the job performance I did for several months could be judged by my employer, which meant if it was a good outcome, I would be promoted immediately even though I was only a junior employee at that time.

This/that/those là những từ rất nên dùng để nhắc lại chủ ngữ chi tiết đã được đề cập trước đó. Ví dụ trong bài: Those companies = multi-national companies. ( Phân tích

Đây là một đoạn văn viết khá tốt, người viết đã vận dùng nhiều từ vựng (VD: principal reason, multi-national, implement…) và cấu trúc ngữ pháp khác nhau (VD: câu cuối – complex structure) cũng như các linking words (VD: màu đỏ). Một vài điều chúng ta có thể học được ở đây là:

Lưu ý: Để làm rõ nghĩa khi dùng các từ this/that/those, các em nên dùng các từ ấy cùng với danh từ chính. Ví dụ: Those companies) NHƯNG nó lại không đạt được điểm cao, do đoạn văn trên thiếu:

– Topic sentence- câu mở đầu đồng thời giới thiệu nội dung chính của cả đoạn văn

– Concluding sentence – câu tóm tắt lại nội dung chính của cả đoạn (khác với câu topic sentence).

Việc thiếu 2 loại câu nêu lên nội dung chủ chốt của cả đoạn làm cho đoạn văn hơi khó hiểu với người chấm thi, do đó chắc chắn sẽ mất điểm phần coherence.

Làm sao để ghi điểm phần coherence

Xác định nội dung chính và đặt nó vào topic sentence

Việc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó là các em phải xác định được các em sắp viết về cái gì trong đoạn văn này, và những ý gì sẽ được dùng để hỗ trợ cho luận điểm mà các em đưa ra. Sau đó, với ý chính đã được xác định, các em viết một câu topic sentence và đặt nó đầu đoạn văn (Ví dụ: đoạn rewrite). Giữ cho câu topic sentence, ngắn gọn dễ hiểu

Chức năng của topic sentence chỉ là dùng để nói cho người đọc biết được nội dung mà các em sắp viết là gì, nên đừng làm nó quá phức tạp và dài. Các em phải làm sao cho topic sentence càng rõ ý càng tốt. Loại bỏ phần ví dụ, dẫn chứng nếu không cần thiết

Một trong những vấn đề của đoạn văn đầu tiên đó là ví dụ của nó quá dài và không đi vào việc hỗ trợ cho ý chính của đoạn văn. Ví dụ nên được dùng để làm rõ ý của bài viết, nếu các em không chắc chắn về ví dụ của mình, thì đừng nên dùng. Đoạn văn rewrite được điểm coherence cao hơn cũng một phần là do nó có concluding sentence bao quát lại nội dung chính của toàn đoạn văn. Để viết concluding sentence, các em có thể paraphrase lại toàn bộ ý chính của cả đoạn trong một câu duy nhất.

Sau khi đã học bài giảng ngày hôm nay, cô tin rằng các em sẽ biết cách để bài viết của mình thêm phần mạch lạc và tăng được tính liên kết giữa các câu từ với nhau. Nhưng chúng ta thường quên rằng, Introduction của 1 bài viết luôn chiếm một vị trí quan trọng để ăn điểm ngay từ những câu đầu tiên, vậy nên, cô xin mời các em vào ngay bài giảng tiếp theo của cô đó là Mở bài trong Writing task 2 để bài viết thực sự được chỉn chu hơn nha.

Chúc các em học tốt

Hướng Dẫn Chi Tiết Biểu Đồ Tròn Pie Chart Ielts Writing Task 1

Cách Viết Phiên Âm Tiếng Anh Đơn Giản Chỉ Với 4 Bước

‘phiên Âm Tiếng Anh : Cách Viết Và Đọc Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Quốc Tế Đầy Đủ Nhất

Ý Tưởng Để Viết Một Bài Luận Cá Nhân (Personal Statement) Ấn Tượng Cho

Bí Quyết Viết Bài Personal Statement Hiệu Quả Nhất Dành Cho Bạn

Cách Viết Essay Trong Ielts Writing Task 2

5 Mẫu Lời Kết Luận Của Bài Tiểu Luận Hay Nhất

Cách Viết Bài Luận Essay: 7 Mẹo Viết Để Viết Hay Hiệu Quả

Hướng Dẫn Cách Viết Persuasive Essay (Bài Luận Thuyết Phục)

Tư Vấn Viết Bài Luận Du Học

Cách Làm Bài Luận Writing Essay Của Pte

Viết Essay Balanced trong trường hợp nào?

Trong IELTS Writing Task 2, bạn có thể viết balanced essay với các dạng đề:

I. Introduction

II. Body

III. Conclusion: Nhắc lại quan điểm bản thân

B: There are other things people can do to have a satisfying working life.

It is true that some people know from an early age what career they want to pursue, and they are happy to spend the rest of their lives in the same profession. While I accept that this may suit many people , I believe that others enjoy changing careers or seeking job satisfaction in different ways .

On the one hand, having a defined career path can certainly lead to a satisfying working life Many people decide as young children what they want to do as adults, and it gives them a great sense of satisfaction to work towards their goals and gradually achieve them. For example, many children dream of becoming doctors, but to realize this ambition they need to gain the relevant qualifications and undertake years of training. In my experience, very few people who have qualified as doctors choose to change career because they find their work so rewarding, and because they have invested so much time and effort to reach their goal.

On the other hand, people find happiness in their working lives in different ways . Firstly, not everyone dreams of doing a particular job, and it can be equally rewarding to try a variety of professions; starting out on a completely new career path can be a reinvigorating experience. Secondly, some people see their jobs as simply a means of earning money, and they are happy if their salary is high enough to allow them to enjoy life outside work. Finally, job satisfaction is often the result of working conditions, rather than the career itself. For example, a positive working atmosphere, enthusiastic colleagues, and an inspirational boss can make working life much more satisfying, regardless of the profession.

In conclusion, it can certainly be satisfying to pursue a particular career for the whole of one’s life support ý A, but this is by no means the only route to fulfilmentý kiến cá nhân support ý B.

Cách Làm Bài Luận Ielts Essay Luyện Thi Ielts

18 Mẫu Câu Hook Cho Bài Essay Ấn Tượng

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Opinion Essay

Kinh Nghiệm Viết Bài Tiểu Luận

Chia Sẻ Cách Viết Essay Thuyết Phục Để Xin Học Bổng Du Học Nước Ngoài

Cách Viết Introduction Trong Writing Ielts Task 2

Hướng Dẫn Viết Cách Viết Introduction Cho Bài Essay

Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “nhẹ”

Cách Viết Introduction Cho Bài Report

400 Biểu Tượng Icon Facebook Chat Độc, 2022

Hướng Dẫn Cách Viết Chữ In Đậm Trên Facebook 2022 (Thành Công 100%)

Quan điểm “một phần” When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

Ex1: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the inpidual teenager and society as a whole.

Do you agree or disagree?

DISCUSSION: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views.

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the inpidual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

It is sometimes argued that tourists from overseas should be charged more than local residents to visit important sites and monuments. I completely disagree with this idea.

Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.

2-PART QUESTION

When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are benefits to getting a job straight after school, there are also good reasons why it might be beneficial to go to college or university.

Many people, and children in particular, enjoy playing computer games. While I accept that these games can sometimes have a positive effect on the user, I believe that they are more likely to have a harmful impact.

It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, and in my opinion there are both positive and negative effects.

Written by Ngoc Bach

(Admin website chúng tôi https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0)

Vui lòng trích dẫn nguồn nếu bạn muốn copy bài viết trên

Tự Học Ielts Writing Task 2 Từ A Đến Z

Hướng Dẫn Cách Viết Ielts Writing Task 2

Cách Viết Ielts Writing Task 1 Process Từ A→Z

Hướng Dẫn Cách Viết Overview Ielts Writing Task 1 Nhanh Nhất

Cách Viết Writing Task 1 Đơn Giản Và Hiệu Quả

Ielts Writing: Hướng Dẫn Cách Viết Argumentative Essay

Cách Viết “opinion Essay” Trong Ielts

Cấu Trúc Của Một Bài Essay Và Các Bước Làm Chi Tiết

Hướng Dẫn Cách Viết Essay Chi Tiết Và Ngắn Gọn Nhất

10 Điều Cần Phải Nhớ Khi Viết Essay Hay Paragraph

Harvard Hướng Dẫn Cách Viết Essay

Định nghĩa – argumentative essay là gì?

Argumentative essay là dạng essay mà các em sẽ đưa ra những ý kiến, lập trường, lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình trước một vấn đề được đưa ra. (Đồng ý, không đồng ý, nửa đồng ý, vì sao?)

Phần 1 – Cách nhận biết đề bài argumentative essay:

Ví dụ chúng ta có đề bài sau: Some people think the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as inpiduals.

To what extent do you agree or disagree?

Các em nên nhớ rằng đề bài IELTS luôn có 2 phần:

Phần 1 (giống nhau ở hầu hết các dạng essay khác): Phần đầu là phần background đưa ra nội dung chính mà chúng ta sẽ phải viết.

Phần 2 (khác nhau tùy theo dạng essay): Phần yêu cầu đề bài (phần in đậm và nghiêng)

Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau thì đó là đề bài argumentative essay.

To what extent do you agree or disagree?

Do you agree or disagree?

What are your opinion? (Các em phải cẩn thận vì câu hỏi dạng này có phần hơi giống với discussion essay, discuss both sides and give your opinion.)

Phần 2 – Cách làm bài

A/Phần mở bài (introduction) 2 – 3 câu:

Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài – các em hoàn toàn đồng ý/không đồng ý hoặc một phần đồng ý với ý kiến được đưa ra, 1 câu.

People have different views about what the main purpose of schools should be. Personally, I agree that a school’s role is to ppare children to be productive members of society.

Many people argue that the main role of schools is to ppare children for their future jobs. However, I believe that the purpose of education should be to help children to grow as inpiduals.

To a certain extent I agree that the role of schools is to ppare children to be productive members of society. However, I also believe that the education process has a positive impact on us as inpiduals.

B/Phần thân bài (2 đoạn văn, mỗi đoạn từ 5 – 7 câu)

Với những em chọn cách mở bài 1 và 2 completely agree/disagree, các em hoàn toàn có thể dùng hai đoạn của phần thân bài để support cho ý chính mà em đã chọn để viết trong phần mở bài (Ví dụ: 3.1, ở phần 3). HOẶC: Các em cũng có thể dùng đoạn thân bài 1 để support ý mà các em không đồng thuận, và thân bài 2 để support ý mà các em đồng ý. (Ví dụ; 3.2, ở phần 3).

Lưu ý:

Để chuyển đổi ý một cách trôi chảy các em nên lưu ý sử dụng các transition đảo ngược như on the other hand, however, nevertheless, etc. để bắt đầu đoạn thân bài 2. (cách dùng này cô đã phân tích ở bài giảng trước)

Cấu trúc chung của phần thân bài cô cũng đã chia sẽ một lần ở bài giảng sau: http://bit.ly/1EdSNSl.

C/ Kết bài (1 – 2 câu):

Phần 3 – Bài mẫu

Ví dụ 3.1: Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject. To what extent do you agree or disagree?

In my opinion, men and women should have the same educational opportunities. However, I do not agree with the idea of accepting equal proportions of each gender in every university subject.

Having the same number of men and women on all degree courses is simply unrealistic. Student numbers on any course depend on the applications that the institution receives. If a university decided to fill courses with equal numbers of males and females, it would need enough applicants of each gender. In reality, many courses are more popular with one gender than the other, and it would not be practical to aim for equal proportions. For example, nursing courses tend to attract more female applicants, and it would be difficult to fill these courses if fifty per cent of the places needed to go to males.

Apart from the practical concerns expssed above, I also believe that it would be unfair to base admission to university courses on gender. Universities should continue to select the best candidates for each course according to their qualifications. In this way, both men and women have the same opportunities, and applicants know that they will be successful if they work hard to achieve good grades at school. If a female student is the best candidate for a place on a course, it is surely wrong to reject her in favour of a male student with lower grades or fewer qualifications.

In conclusion, the selection of university students should be based on merit, and it would be both impractical and unfair to change to a selection procedure based on gender.

Ví dụ 3.2: Some people believe that hobbies need to be difficult to be enjoyable. To what extent do you agree or disagree?

Some hobbies are relatively easy, while others psent more of a challenge. Personally, I believe that both types of hobby can be fun, and I therefore disagree with the statement that hobbies need to be difficult in order to be enjoyable.

On the one hand, many people enjoy easy hobbies. One example of an activity that is easy for most people is swimming. This hobby requires very little equipment, it is simple to learn, and it is inexpensive. I remember learning to swim at my local swimming pool when I was a child, and it never felt like a demanding or challenging experience. Another hobby that I find easy and fun is photography. In my opinion, anyone can take interesting pictures without knowing too much about the technicalities of operating a camera. Despite being straightforward, taking photos is a satisfying activity.

On the other hand, difficult hobbies can sometimes be more exciting. If an activity is more challenging, we might feel a greater sense of satisfaction when we manage to do it successfully. For example, film editing is a hobby that requires a high level of knowledge and expertise. In my case, it took me around two years before I became competent at this activity, but now I enjoy it much more than I did when I started. I believe that many hobbies give us more pleasure when we reach a higher level of performance because the results are better and the feeling of achievement is greater.

In conclusion, simple hobbies can be fun and relaxing, but difficult hobbies can be equally pleasurable for different reasons.

Ví dụ 3.3: Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Some people believe that parents of children who attend private schools should not need to contribute to state schools through taxes. Personally, I completely disagree with this view.

For a variety of reasons, it would be wrong to reduce taxes for families who pay for private education. Firstly, it would be difficult to calculate the correct amount of tax reduction for these families, and staff would be required to manage this complex process. Secondly, we all pay a certain amount of tax for public services that we may not use. For example, most people are fortunate enough not to have to call the police or fire brigade at any time in their lives, but they would not expect a tax reduction for this. Finally, if wealthy families were given a tax discount for sending their children to private schools, we might have a situation where poorer people pay higher taxes than the rich.

In conclusion, I do not believe that any financial concessions should be made for people who choose private education.

Ví dụ 3.4: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the inpidual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the inpidual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

Most young people are already under enough pssure with their studies, without being given the added responsibility of working in their spare time. School is just as demanding as a full-time job, and teachers expect their students to do homework and exam revision on top of attending lessons every day. When young people do have some free time, we should encourage them to enjoy it with their friends or to spend it doing sports and other leisure activities. They have many years of work ahead of them when they finish their studies.

At the same time, I do not believe that society has anything to gain from obliging young people to do unpaid work. In fact, I would argue that it goes against the values of a free and fair society to force a group of people to do something against their will. Doing this can only lead to resentment amongst young people, who would feel that they were being used, and parents, who would not want to be told how to raise their children. Currently, nobody is forced to volunteer, and this is surely the best system.

In conclusion, teenagers may choose to work for free and help others, but in my opinion we should not make this compulsory.

Mở bài Writing Task 2 như thế nào để lên Band https://bit.ly/2uGoGmF

Đề Thi IELTS Writing Task 1 & Task 2 Mới Nhất 2022 https://bit.ly/2LNR40v

Chúc các em học tốt,

Trần Tố Linh

Lesson 3: Các Bước Hoàn Thiện Một Bài Essay

Cấu Trúc Bài Essay Và Cách Viết Essay Chi Tiết Từng Phần

Cách Viết Thư Bằng Tiếng Anh Đúng Chuẩn Người Bản Ngữ

5 Cách Viết Mẫu Thư Chào Hàng Hay Mà Dân Marketing Nên Áp Dụng

Cách Viết Cv Tiếng Hàn Hiệu Quả

Cách Viết Task 2 Ielts Writing General

Cách Viết Mở Bài Ielts Writing Task 2 Cho Người Mới Bắt Đầu

4 Bước Để Có Phần Mở Đầu Nghiên Cứu Hay

Lesson 3: Các Viết Phần Mở Bài – Introduction Paragraph.

Bài Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Trong Writing IELTS, Task 2 là phần chiếm số điểm cao nhất (chiếm 2/3 tổng điểm bài thi). Đây cũng là phần khó ôn luyện hơn với đa dạng câu hỏi và dạng bài, yêu cầu dung lượng bài viết dài hơn, đồng thời thí sinh phải thể hiện kiến thức và hiểu biết về nhiều lĩnh vực. Để Task 2 Writing không còn là mối lo sợ của nhiều thí sinh, Lingo Connector sẽ cung cấp cách viết IELTS Writing General Taks 2 cho từng dạng câu hỏi theo từng bước chi tiết và cụ thể nhất.

Tổng quan về Task 2 IELTS Writing general

Trong phần thi viết, IELTS Writing task 2 chiếm ⅔ số điểm cũng như thời gian làm bài. Mức độ được đánh giá khó task 1 với các yêu cầu phức tạp hơn.

1.Yêu cầu chung

Độ dài bài viết tối thiểu 250 từ.

2. Tiêu chí chấm điểm

Có 4 yếu tố để chấm điểm IELTS Writing task 2:

Task achievement: hoàn thành đúng yêu cầu bài viết. Thí sinh cần trả lời hết các yêu cầu và đưa ra ý kiến phù hợp, giải thích đầy đủ và có ví dụ thực tế chứng minh cho ý kiến mình đưa ra. Bài viết được đánh giá cao khi có ý tưởng tốt cùng sự logic và đúng đắn khi trình bày quan điểm của mình.

Coherence and Cohesion: mạch lạc và gắn kết. Một bài viết IELTS tốt phải có sự liên kết các ý và diễn đạt trôi chảy. Cấu trúc Writing IELTS task 2 phải có mở bài, thân bài và kết luận, phân chia hợp lý từng đoạn và đi đúng trọng tâm tránh lan man dài dòng. Khi tìm ví dụ hoặc giải thích phải có sự liên kết với nhau. Bên cạnh đó bài viết đòi hỏi thí sinh phải sử dụng vốn từ đa dạng, đồng nghĩa trái nghĩa để tránh lặp từ trong câu.

Lexical Resource: vốn từ vựng. Từ vựng phong phú, đặc biệt là từ đồng nghĩa được sử dụng mạch lạc và hợp lý là yếu tố được đánh giá cao khi làm bài task 2.

Grammatical Range and Accuracy: ngữ pháp chính xác và đa dạng. Ngữ pháp phải được dùng đúng nếu không dễ dẫn đến hiểu sai ý. Một bài viết hay phải có ngữ pháp đúng và đa dạng, câu đơn câu ghép hay câu bị động, cấu trúc câu thay đổi cho phù hợp ngữ nghĩa mà bạn muốn thể hiện trong bài. Ngoài ra lỗi chính tả điều dễ mắc phải. Bạn cần chú ý để tránh lỗi cơ bản này.

3. Bố cục bài viết

Một bài luận task 2 IELTS writing general gồm 4 phần cơ bản sau:

Introduction: mở bài.

Supporting Paragraph 1: thân bài 1.

Supporting Paragraph 2: thân bài 2.

Conclusion: kết bài.

Hướng dẫn viết Task 2 IELTS Writing General cụ thể từng dạng bài

1. Cách viết IELTS Writing task 2 cho dạng Argumentative essay

Đây là dạng bài phổ biến nhất trong bài thi Writing IELTS. Đề bài của dạng này yêu cầu bạn đưa ra ý kiến, quan điểm hay lập trường của bản thân về 1 vấn đề được đưa ra. Đồng thời bạn phải đưa ra luận điểm cũng như các ý bảo trợ cho ý kiến đó. Các bạn có thể gặp dạng Argumentative essay qua các câu hỏi/yêu cầu như sau:

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?

Có 3 phương án trả lời cho câu hỏi này:

Strongly agree: hoàn toàn đồng ý.

Strongly disagree: hoàn toàn không đồng ý.

Partly agree/disagree: đồng ý hoặc không đồng ý 1 phần.

Cách viết IELTS task 2 cho dạng bài Argumentative essay:

“In my opinion, this trend could have both positive and negative consequences in equal measure”.

“In my view, both punishments and a range of other measures can be used together to promote better driving habits”.

Phần thân bài: gồm 2 đoạn. Đoạn 1 nêu ra lý do vì sao đồng ý/ không đồng ý/ trung lập. Đoạn 2 đưa ra các lý lẽ, ví dụ để chứng minh quan điểm mà bạn đưa ra trong đoạn 1. Với cách làm bài Writing IELTS task 2 này bạn thể hiện được tư duy phản biện khiến bài viết có giá trị hơn. Các luận điểm trong thân bài phải rõ ràng đồng thời phương pháp đưa ra luận điểm cũng phải hợp lý, mạch lạc và gắn kết chặt chẽ. Ví dụ:

“Genetic engineering is an important issue in society today. Some people think that it will improve people’s lives in many ways. Others feel that it may be a threat to life on earth. Discuss both these views and give your own opinion.”

Phần kết bài: phần kết bài phải khẳng định lại quan điểm của bản thân đồng thời tóm tắt lại các ý chính đã nêu để củng cố quan điểm đó. Với cách kết bài này sẽ giúp người đọc thấy được sự hoàn chỉnh của bài viết và giúp bài luận của bạn thống nhất ý kiến với 2 phần trên. Kết bài thường bắt đầu bằng các cụm từ “In conclusion” hoặc “To conclude”, …

2. Cách viết Task 2 IELTS Writing General dạng Problems, causes and solutions

Dạng bài này bạn sẽ được cung cấp thông tin, sau đó tùy vào câu hỏi bạn sẽ đưa ra quyết định giải quyết vấn đề trong thân bài.

Cách viết như sau:

Mở bài: diễn đạt lại thông tin và nhận định trong đề theo cách khác. Đồng thời đưa ra nội dung mà bạn sẽ triển khai. Trong phần này bạn không cần nêu ý kiến cá nhân mà chỉ cần giải quyết vấn đề trong phần thân bài là được.

Thân bài: đoạn 1 nêu ra nguyên nhân cùng với sự giải thích cho vấn đề kèm theo ví dụ chứng minh. Đoạn 2 đưa ra ảnh hưởng/giải pháp cho vấn đề, giải thích giải pháp này giải quyết vấn đề như thế nào cùng ví dụ chứng minh. Ví dụ:

“In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for inpiduals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.”

Kết bài: tóm lại ý chính của 2 đoạn thân bài và nêu dự đoán/đánh giá vấn đề.

Lưu ý: với dạng bài này bạn nên đưa ra nhiều cặp vấn đề – giải pháp/nguyên nhân – ảnh hưởng tương ứng trong 2 đoạn để bài viết được thống nhất, mạch lạc và rõ ràng.

3. Cách viết Writing task 2 cho dạng bài Discussion Essay

Dạng bài này ít phổ biến hơn Argumentative Essay. Yêu cầu của đề là người viết phải viết về cả.2 mặt của vấn đề (discuss both views) rồi sau.đó đưa ra ý kiến cá nhân. Mỗi mặt của vấn đề phải có độ dài như.nhau, không nghiêng về 1 phía. Đồng thời ý kiến cá nhân không cần viết 1.đoạn riêng mà nên lồng ghép vào mở bài/kết.bài sẽ được đánh giá cao hơn.

Cách viết như sau:

“When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are some benefits to getting a job straight after school, I would argue that it is better to go to college or university.”

Thân bài: có 2 đoạn. Đoạn 1 nói về mặt bạn không đồng ý trước. Lý do đưa ra ý kiến không đồng ý trước để bài viết khách quan hơn. Nếu đưa ra ý đồng ý trước thì dễ tập.trung quá nhiều vào phần này, những phần sau sẽ sơ sài,.mất cân bằng bố cục cũng như thể hiện tính.chủ quan trong bài viết. Đoạn 2 nói về mặt mà bạn đồng ý. Mở đầu nên dùng các từ nối như On the other hand, In contrast, Although/Despite/In spite of,… để nêu lên rằng dù ý kiến đầu đúng nhưng ý kiến thứ 2 vẫn đúng đắn hơn. Sau đó triển khai những điểm mạnh của mặt này, có thể so sánh trực tiếp với ý kiến không đồng ý ở trên.

Kết bài: tổng hợp và khẳng định lại bản thân đồng ý với ý kiến nào trong 2 ý kiến đã cho. Những từ thường được sử dụng trong dạng bài này là: People think that, It is believed, People argue that, …

4. Cách viết Writing task 2 cho dạng bài 2 Questions Essay

Dạng bài này rất ít gặp khi làm Task 2 IELTS Writing General  nhưng đôi lúc vẫn xuất hiện. Đây được xem là dạng bài khó nhất của bài viết bởi cần phân phối thời gian để trả lời được cả 2 câu hỏi một cách hoàn chỉnh. Ví dụ:

“Many people pfer to watch foreign films rather than locally produced films. Why could this be?

Should governments give more financial support to local film industries?”

Cách làm 2 Questions Essay:

Thân bài: đoạn 1 sẽ trả lời câu hỏi 1, nêu ra ý khái quát rồi tiến hành từng ý cụ thể để bổ sung. Đoạn 2 sẽ trả lời cho câu hỏi 2 nhưng cần tạo được sự liên kết với đoạn 1.

Kết bài: nhắc lại và tóm gọn câu trả lời của 2 câu hỏi một cách khéo léo, tránh trùng lặp với phần mở bài.

LINGO CONNECTOR

195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p17, Q. Bình Thạnh.

Hotline: 0287 303 8596

Tổng Hợp Bài Mẫu Ielts Writing Task 1

Hướng Dẫn Cách Viết Ielts Writing Task 1 Process

Hướng Dẫn Cách Viết Ielts General Task 1 Cho Người Mới Bắt Đầu

Xem Ngay Quy Định Viết Tắt Trên Hóa Đơn Đúng Nhất

Cách Lập Hoá Đơn Khi Danh Mục Hh, Dv Nhiều Hơn Số Dòng Của Một Hoá Đơn

Cách Viết Ielts Writing Task 1 General

Cách Viết Ielts Writing Task 1 General Training

2 Cách Paraphrase Cho Câu Mở Đầu Ielts Writing Task 1 ” Học Ielts

Cách Viết Mở Bài Ielts Writing Task 1 Nhanh Gọn

Cách Viết Introduction Trong Ielts Writing Task 1 Tránh Mất Điểm

Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Writing Task 1

Bài thi IELTS Writing Task 1 General sẽ cho bạn thông tin về một tình huống, thông qua đó bạn viết một bức thư để lấy thông tin hay giải thích.

Bạn sẽ phải viết một bức thư có ít nhất 150 chữ. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành bài viết bức thư này.

Những tình huống đời thường thường được đưa ra trong đề bài IELTS Writing Task 1 General. Ví dụ như viết thư cho trường học giải thích về một vấn đề nào đó mà bạn gặp phải với khóa học hoặc viết thư cảm ơn sau khi đi phỏng vấn xin việc chẳng hạn…

Bài viết phải đúng dạng bức thư, không được viết theo gạch đầu dòng hay dạng ghi chú

2. CÁC DẠNG BÀI VIẾT THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 GENERAL

Sáu dạng thư thường gặp:

Dạng bài viết thư trong IELTS Writing Task 1 có nhiều loại viết thư khác nhau, dạng phổ biến nhất là viết thư hỏi thông tin, trả lời một lời yêu cầu thông tin, đôi khi sẽ là phàn nàn hay cảm ơn ai đó hoặc xin lỗi.

Nếu bạn viết thư gửi một người bạn hoặc ai đó bạn biết, bạn sẽ chọn viết theo phong cách thân thiện

Chú ý tới ngữ cảnh của đề bài ra. Ta sẽ dựa trên 2 tiêu chí để phân loại các dạng bài :

Ngữ cảnh dựa trên người nhận bức thư (audience)

Mục đích của bức thư (purpose).

2.1. PHÂN LOẠI THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 DỰA TRÊN NGƯỜI NHẬN THƯ (AUDIENCE) THƯ TRANG TRỌNG – FORMAL LETTERS

Dạng thư này thì người nhận là một tổ chức như một công ty, tổ chức hay một cá nhân mà bạn không biết rõ. Để viết các thư trang trọng này, bạn sẽ cần tới ngôn ngữ trang trọng và lịch sự.

THƯ GẦN TRANG TRỌNG – SEMI-FORMAL LETTER

Dạng thư này thì người nhận là sẽ là bạn bè, gia đình, người thân hay người cấp dưới. Bạn nên dùng ngôn ngữ thân thiện hơn và ít trang trọng hơn.

THƯ THÂN MẬT – INFORMAL LETTERS

Dạng thư này cũng giống như dạng thư gần trang trọng, nhưng ngôn ngữ sẽ thân mật và gần gủi hơn và đôi khi có dùng tiếng lóng. Trong bài thi IELTS, sẽ không có loại thư này.

2.2. THƯ TRANG TRỌNG – FORMAL LETTERS PHÂN LOẠI THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 DỰA TRÊN MỤC ĐÍCH BỨC THƯ THƯ GẦN TRANG TRỌNG – SEMI-FORMAL LETTER

Dạng thư này thì người nhận là một tổ chức như một công ty, tổ chức hay một cá nhân mà bạn không biết rõ. Để viết các thư trang trọng này, bạn sẽ cần tới ngôn ngữ trang trọng và lịch sự.

THƯ THÂN MẬT – INFORMAL LETTERS

Dạng thư này thì người nhận là sẽ là bạn bè, gia đình, người thân hay người cấp dưới. Bạn nên dùng ngôn ngữ thân thiện hơn và ít trang trọng hơn.

2.2. THƯ YÊU CẦU – LETTER OF REQUEST PHÂN LOẠI THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 DỰA TRÊN MỤC ĐÍCH BỨC THƯ THƯ PHÀN NÀN – LETTER OF COMPLAINT

Dạng thư này cũng giống như dạng thư gần trang trọng, nhưng ngôn ngữ sẽ thân mật và gần gủi hơn và đôi khi có dùng tiếng lóng. Trong bài thi IELTS, sẽ không có loại thư này.

THƯ XIN LỖI – LETTER OF APOLOGY

Bạn sẽ viết thư yêu cầu một tổ chức hay cá nhân nào đó cung cấp thông tin hoặc vấn đề khác.

THƯ CẢM ƠN – LETTER OF THANKS

Dạng thư này viết để đưa ra lời phàn nàn hay góp ý gửi đến một công ty, tổ chức hay cá nhân nào đó về một vấn đề hay tình huống cụ thể.

THƯ GỢI Ý – LETTER OF ADVICE

Bạn viết thư này viết để xin lỗi, cảm thông về một sai lầm của bạn gửi đến môt ai đó hoặc một tổ chức.

THƯ CHIA BUỒN – LETTER OF CONDOLENCE

Bạn sẽ viết thư cảm ơn gửi đến một người hay một tổ chức nào đó về sản phẩm, dịch vụ hay một vấn đề nào đó của họ.

3. CÁC BƯỚC VIẾT MỘT LÁ THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 GENERAL Bước 1 – Đọc kỹ đề

Bạn viết thư để cung cấp thông tin hoặc lời khuyên cho một tổ chức hay cá nhân nào đó.

Bạn sẽ viết bức thư để chia buồn về một tình huống gửi đến cho ai đó hoặc tổ chức nào đó.

Bước 2 – Highlight những từ ngữ quan trọng

Dành thời gian để đọc đề cẩn thận và chi tiết, xác định rõ mục đích của lá thư phải viết.

Từ đó xác định loại thư mà bạn phải viết.

Bước 3 – Suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi (Lập dàn bài)

Làm việc này giúp bạn biết từ nào cần để paraphrase khi viết và hiểu rõ ràng chính xác hơn mục đích của bài viết.

Bước 4 – Viết lá thư

Trong một vài trường hợp, điều này thường yêu cầu bạn phải tự tưởng tượng thông tin để viết.

Ví dụ, bạn cần phải nghĩ về một máy móc thiết bị nào đó khi gặp đề bài: describe a problem you had with a piece of equipment.

Bước 5 – Đọc lại và sửa bài viết

Sau khi xác định được mình sẽ viết gì thì việc tiếp theo sẽ là nghĩ tới cấu trúc và từ vựng bạn sẽ dùng trong bài viết.

4. MỘT SỐ TIPS BÀI VIẾT THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 GENERAL

Bạn nên viết bài trong khoảng 12 phút, dành 1 ít thời gian còn lại cho bước 5.

Bước này rất quan trọng, bạn sẽ dung khoảng thời gian còn lại, khoảng 3 phút, kiểm tra lại bài viết của mình. Bạn để ý tới ngữ pháp, chính tả và từ vựng bạn viết trong bài.

5. HIỂU ĐỀ BÀI VIẾT THƯ IELTS GENERAL TASK 1

Phải viết được 150 chữ trong 20 phút không phải việc đơn giản, bạn cần phải chuẩn bị tốt và sau đây là một số lưu ý giúp bạn bài viết của bạn tốt hơn:

Hiểu chính xác đề yêu cầu bạn làm gì, để tránh sai lỗi Task Response

Biết được cách chấm điểm 4 tiêu chí trong IELTS WRITING

Học cách phân biệt và viết của các loại thư khác nhau.

Luyện tập với thời gian thật để làm quen với phòng thi thật.

Nhờ thầy cô sửa bài cho bạn để rút kinh nghiệm cho bài viết sau

Nhìn chung, yêu cầu đề bài của Task 1 thường được tạo nên bởi 3 phần khác nhau

6. Những mẫu câu để viết thư trong luyện thi ielts Beginning the letter by explaining why you are writing:

Thông tin cơ bản thường là một câu dài, cung cấp một số thông tin cơ bản giải thích lý do vì sao lá thư được viết ra.

Hướng dẫn chung thường đưa ra hướng dẫn cho bạn cần phải viết lá thư theo văn phong như thế nào.

Chi tiết bức thư là các câu hỏi chuyên sâu hơn mà bạn cần phải trả lời.

Requesting or suggesting something:

Hiểu rõ được đề bài giúp bạn trả lời một cho mình cách viết thích hợp và nhanh chóng.

Ending the letter with a request for action:

I am writing with regard to…

I am writing to inform you that…

I am writing to bring to your attention some issues with…

7. TIÊU CHÍ CHẤM THI DẠNG BÀI VIẾT THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 GENERAL

I have decided that I would like you to…

I am entitled to ask for…

I was wondering if it would be possible (for me) to…

I hope that you will…

I would like to suggest that…

8. BỐ CỤC MỘT BỨC THƯ TRONG TIẾNG ANH (IELTS WRITING GENERAL) 8.1 Phần chào hỏi

I look forward to receiving your response.

I await your prompt response.

Bài viết của bạn sẽ dựa vào bốn tiêu chí sau:

Trong viết thư, phần chào luôn luôn là phần không thể thiếu, với mục đích giới thiệu người nhận thư và thông qua cách chào hỏi cũng có thể biết được tính chất của bức thư là “formal” hay “informal”. Một số gợi ý cho phần chào hỏi như sau:

– Dear + Tên người nhận: sử dụng khi thư gửi cho người chúng ta quen biết, thân thuộc và nội dung thư không mang tính trang trọng.

– Dear + Mr/Mrs/Ms + Họ người nhận: sử dụng khi chúng ta không quen người nhận hoặc đây là một người quan trọng như là khách hàng, cấp trên và nội dung lá thư mang tính trang trọng và lịch sự.

* Trong đề bài luôn cho thông tin về người nhận thư, các bạn hãy đọc đề thật kĩ để biết được đối tượng nhận thư là ai mà có một cách chào hỏi thật hợp lí và xác định tính chất của bức thư là thân mật hay trang trọng nha ! 8.2 Phần giới thiệu

– Dear + Tên họ người gửi: sử dụng khi không biết rõ giới tính của người nhân và nội dung cũng sẽ mang tính trang trọng, lịch sự.

– Dear + Sir or Madam: sử dụng khi người viết hoàn toàn không biết ai sẽ đọc thư của mình và tất nhiên lá thư sẽ được viết bằng “formal language”.

Đây là phần dành cho giới thiệu bản thân người viết thư, lý do viết thư và giải thích trường hợp của bản thân.

Một số gợi ý cho các bạn như sau:

8.3 Phần thân bài

– Thay vì dùng “I am …”, thì giới thiệu tên với cách “My name is …” sẽ làm cho làm cho bài viết hay, lịch sự và trang trọng hơn.

– Ngoài ra, còn có một cách vào vấn đề cũng rất phổ biến, đó là “I am writing to …” – VD: I am writing to complaint about the new Ipad model of your company.

8.4 Phần kết/ chữ ký

Thân bài là phần chính cũng như sẽ là phần dài nhất của bức thư. Trong phần này, các bạn cần phải bám sát thông tin trong các đề mục của đề bài đã cho.

Bạn cũng có thể xem trật tự những câu hỏi của đề bài chính là giàn bài cơ bản, để mà từ đó có thể dựa vào mà phát triển ý tưởng theo các trật tự đó.

VD:

9. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH VIẾT 6 DẠNG CHÍNH TRONG IELTS WRITING GENERAL

– Formal (trang trọng): Best regards, Yours faithfully, Yours sincerely,…

– Informal (thân mật, không trang trọng): Lots of love, Best wishes

9.1. Cách viết thư yêu cầu

Sáu dạng thư thường gặp:

Lá thư yêu cầu – yêu cầu một tổ chức hay cá nhân nào đó cung cấp thông tin

Lá thư chia buồn – yêu cầu viết bức thư để chia buồn về một tình huống nào đó.

Lá thư thể hiện sự cảm kích – yêu cầu viết thư cảm ơn một người hay một tổ chức nào đó về sản phẩm, dịch vụ của họ.

Lá thư cho lời khuyên, gợi ý – Bạn viết thư để cung cấp thông tin hoặc lời khuyên cho một tổ chức hay cá nhân nào đó.

Lá thư xin lỗi – yêu cầu bạn viết bức thư để xin lỗi, cảm thông về một sai lầm mà bạn mắc phải.

Lá thư phàn nàn – được viết để đưa ra lời phàn nàn, góp ý tới một công ty, tổ chức hay cá nhân nào đó về một dịch vụ, sản phẩm hay tình huống nào đó.

Bài mẫu viết thư yêu cầu:

CẤU TRÚC THƯ YÊU CẦU

Phần 1: Phần chào hỏi

Cấu trúc thư yêu cầu trong IELTS Writing General cũng tương tự như các dạng bài khác. Cấu trúc của một bức thư đều có chung 4 phần:

Phần 2: Mở đầu thư

Phần chào hỏi

Phần mở đầu bức thư

Phần thân bức thư

Phần kết thúc bức thư

Để giới thiệu người nhận, thay vì dùng “hi”, “hello” thì ta sẽ dùng Dear

Sử dụng phù hợp danh xưng Mr., Mrs., và Ms. tùy trường hợp.

Nếu không chắc chắn về giới tính của người nhận, sử dụng cả họ và tên của họ trong phần này thay vì dùng danh xưng Mr. hoặc Mrs. Ví dụ: “Dear Casey Smith“.

Phần 3: Phần thân bài

Lời giới thiệu có thể là một đến hai câu, mục đích là cho người đọc thư xác định được bạn là ai. Giới thiệu ngắn gọn, nêu ra những thông tin cần thiết về bản thân để giúp người nhận thư có thể nhớ ra bạn là ai.

Có ba yếu tố chính cần chú ý trong phần này:

Nên viết: “Would it be possible …?” hoặc “I would be grateful if you would …”

2. Hãy đơn giản hóa hết sức có thể mục đích của bức thư

Không nên viết: “I need your help to fix my computer.” hay “I heard you could help me fix my computer.”

We met last week at the grocery. I was pleased to get acquaintance with you. As you know, my car has been acting up quite a bit recently. I took it to the mechanic, and he said that it is in dire need of a tune-up; however, it will cost almost $600 to get all of the work done. He said that if I had a friend who was knowledgeable about it, it would probably be worth buying the parts myself and having them help.” 3. Đưa ra những thông tin cần thiết như thời hạn hay một lý do thuyết phục nào đó

Vd: “I would be grateful if you could help me get my car turned up”

Vd:

“So I’m writing because I know that you are very handy and enjoy tinkering with cars. Would you be willing to let me borrow your tools and help me get my truck tuned up? It would really help me out and save me a good amount of money.Phần 4: Phần kết thúc “

Không nên viết: “This is extremely important.” hay “I would really mean the world to me.”

Vd:

Đưa ra lời đề nghị giúp đỡ từ phía người nhận để kết thúc thư.

Các bạn hãy nhớ thể hiện sự biết ơn và sự sẵn lòng giúp đỡ lại người nhận thư

Bày tỏ sự thông cảm nếu không thể giúp đỡ.

Bài mẫu của Thư Yêu Cầu Các bạn để ý là bố cục lá thư sẽ được dựa hoàn toàn trên 3 cái chấm nhỏ mà đề bài cho, mỗi đoạn trả lời cho 1 chấm nhỏ 9.2 Cách viết thư phàn nàn

Vd:

Cách 1: “Please let me know if you need any more information.”

Phần 1: Phần chào hỏi Phần 2: Mở đầu thư

Cách 2: “I would be happy to compensate you for your time and I will, of course, buy all of the necessary parts. Let me know what would be appropriate for compensation.”

Thư phàn nàn là lá thư với mục đích truyền đạt lời phàn nàn cho một tình huống cụ thể được nhắc đến ở trong thư.

Đầu tiên các bạn đưa ra tình huống làm bạn không hài lòng, sau đó sẽ nói đến lời phàn nàn và sự mong muốn của bản thân.

Các bạn nên vào trực tiếp vấn đề chính và đề cập vấn đề phàn nàn chính xác là gì để tránh mất thời gian người nhận thư, nếu có thêm thông tin, sự thật cụ thể thì càng thuyết phục hơn (ngày, giờ và đặc điểm)

Hãy trình bày lời phàn nàn một cách lịch sự nhất có thể.

Phần 3: Phần thân bài

Không nên viết: “I have been a devoted customer for years and this is how your company treat me?”

Vd:

“I am writing to complain about a faulty air-conditioner that I purchased from your store on the 15th of July at your location at 246 Nguyen Van Linh, Hai Chau District.”

Một cách đơn giản hơn đó là phát triển ý theo 3 gợi ý của đề bài. Ta có thể chia phần thân bài ra thành 2 đoạn như sau:

+ Đoạn 1: Đề cập tình huống và lời phàn nàn (Mở đầu thư).

+ Đoạn 2: Đưa ra giải pháp mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất.

“As a dedicated customer, I hope you will work to resolve my problem and find a solution. I will wait one week to hear back from you about this issue, and then I will seek help from a consumer protection agency or my local authority.” Phần 4: Phần kết thúc

Vd:

Vd:

Vd:

“I hope to hear back from you about this incident. I can be reached by phone at …(sđt) at any time or by email at …(địa chỉ email).

Dù là thư phàn nàn nhưng đừng quên gửi lời cảm ơn đến người nhận thư với sự giúp đỡ của họ.

Bài mẫu của Thư Phàn Nàn 9.3 Cách viết thư xin lỗi

* Lưu ý: Không nên sử dụng “Best” hay “Yours trust” ở mục chữ kí.

Phần 1: Phần chào hỏi Phần 2: Mở đầu thư

Vd:

Chúng ta có thể sử dụng “Yours sincerely,” trong trường hợp chúng ta biết người nhận là ai

“Yours faithfully,” trong trường hợp chúng ta không biết ai là người nhận

Phần 3: Phần thân bài

Thư xin lỗi là lá thư với mục đích gửi lời xin lỗi của người viết cho một tình huống mà bạn đã gây ra lỗi đó.

+ Mô tả chi tiết về tình huống, thừa nhận rằng bạn đang xin lỗi và giải thích tại sao đó là lỗi.

Sau phần chào hỏi thì ta nên trực tiếp đề cập mục đích của lá thư để người nhận biết được lá thư là về một lời xin lỗi.

Trong trường hợp bạn không biết nói điều gì thì có thể mở đầu như sau: “I wanted to write you a letter to apologize for what I did.”

+ Thể hiện sự nhận thức của bạn về sự ảnh hưởng mà lỗi của mình mang lại và ngay đó đó hãy đề cập ngay đến việc bạn sẽ không bao giờ phạm lại lỗi lầm này nữa.

Trong phần thân bài của thư xin lỗi, có 4 điểm mà bạn cần chú ý đến trong quá trình lên ý cho bức thư:

“Jacob told me that my actions ruined not only your experience of your wedding but also are now making your honeymoon less than the incredible experience that it should be. I hope you understand that that was never my intention. I wanted you to be able to look back on this time and remember only happy things but I have ruined that with my selfish actions. I’ve robbed you of those happy memories. While I can’t truly know how this feels to you, I can certainly understand that what I did was one of the worst things I could possibly have done to you.” + Đồng thời hãy bày tỏ lòng biết ơn của bạn đối với người nhận về những sự giúp đỡ của họ đối với ta trong quá khứ, nhờ đó cho thấy rằng bạn đang đánh giá cao họ và thực sự thấy xấu hổ về lỗi sai mà bạn đã gây ra.

Ví dụ:

“This is an especially terrible thing for me to have done to you after how warmly you have accepted me into your family. You have not only shown your incredible, beautiful love to my brother, but you have also shown me support and kindness that I never could have possibly expected. To hurt you in this way was an insult to all the things that you have done for me and I hate myself for that.”​ + Hãy nhớ viết về trách nhiệm của bản thân một cách chính xác, nhẹ nhàng và lịch sự. Trách nhiệm đưa ra càng cụ thể càng tốt.

“What I did yesterday was horribly inappropriate, disrespectful, and wildly selfish. Your wedding is supposed to be all about your happiness and celebrating your love. By proposing to Kristie, I turned that focus on to me. I tried to steal your moment and that was wrong.“

“I would try to offer an explanation for what I did, but there are no excuses. My intentions, though good, don’t matter here: only my poor choices. I absolutely take responsibility for my selfish actions and the terrible pain I have caused you.” Phần 4: Phần kết thúc

Ví dụ:

Ví dụ:

“But just being sorry isn’t enough. You deserve better. When you come home, Jessica and I would love to throw a big welcome-home party in your honor. This will be the party to end all parties and it will be 100% devoted to celebrating the incredible love you share with my brother. If you would rather not do this, that’s fine: I just want to find some way to help you create the incredible, happy memories that I took away from you. I can’t expect your forgiveness, though I certainly hope for it. All I can say is that I truly want things to be okay between us. Hopefully, in the future, we can find a way to move past this and create happier times together” Bài mẫu của Thư Xin lỗi

Ví dụ:

+ Một yếu tố cũng quan trọng không kém đó là đưa ra giải pháp trong tương lai ở phần kết bài. Ngoài việc chỉ đưa ra giải pháp, chúng ta cũng có thể gợi ý đến việc giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ

Ví dụ:

Dear Mrs. Fischer,

Phần 1: Phần chào hỏi

I also wanted to thank you for giving me a warning instead of detention because my coach would have benched me if I had been late to practice. I promise you won ‘t have to make that decision again.

Sincerely,

Bill Tammen

Thư cảm ơn là một dạng thư được viết mục địch gửi lời cảm ơn của người viết, thể hiện được thông tin và lí do tại sao lại cảm ơn người nhận.

Ở dạng thư cảm ơn, phần chào hỏi sẽ có hơi khác so với các dạng thư khác. Cụ thể như sau:

Phần 2: Mở đầu thư

+ Khi người nhận là người thân thiết, có quen biết trước thì chúng ta sẽ dùng Dear + Tên

+ Đối với những người nhận là giáo sư, tiến sĩ hay quan chức cấp cao,… thì ở phần chào hỏi chúng ta phải ghi đầy đủ chức danh cùng với họ của người nhận. VD: Dear Doctor Stellad

+ Nếu người đó danh xưng thì ta sử dụng Mr/Mrs/Ms cùng với họ của người nhận hoặc sử dụng tên kèm họ. VD: Dear Ms Gomez, hoặc Dear Selena Gomez,

Phần 3: Phần thân bài + Sau khi đã đưa ra được lí do cảm ơn thì việc giải thích rõ lí do đó là một điều cần thiết.

+ Trong những bức thư quan trọng thì chúng ta luôn bắt đầu với việc giới thiệu qua bản bản thân, nêu rõ mục đích viết thư và thư cảm ơn cũng vậy. Người viết cần đưa ra mục đích cụ thể và lí do tại sao cảm ơn.

Ví dụ:

Phần 4: Phần kết thúc

“I’m the Director of the Green Shot Scholarship Fund and spearheaded our most current fundraising drive, with the goal of raising $20,000. I’m writing to thank you for your kind donation. I was very excited to learn about your contribution and would like to expss my gratitude.“

Ví dụ:

“Your donation will make a crucial difference in the career of the students who receive the scholarship, and I couldn’t be more grateful for your generosity.” – Ký tên:

” Your kind and generous donation will be used to establish a scholarship fund in your name, to benefit outstanding scholars in mathematics studies. The scholarship will award $2,000 annually to 4 students in need, selected for the quality of their work and dedication to the field. The scholarship money will help these students conduct a focused research project of their choosing, helping both further their academic careers and make valuable contributions to their field.”

Bài mẫu của Thư Cảm ơn

Ở phần kết bài, chúng ta sẽ bày tỏ hành động giúp đỡ của người nhận thư đã giúp được người viết những gì.

Ví dụ:

Ở phần này chúng ta cần kí tên với một lời chào thân thiện, lịch sự nhất. VD: Warm regards,

Dear Ms. Ford,

10. TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐỀ VIẾT THƯ IELTS GENERAL WRITING TASK 1 THƯ PHÀN NÀN – LETTER OF COMPLAINT

Thank you for allowing me to interview for the position of Lead Stylist in your Ready-to-Wear department. I know that the you’re extremely busy with the launch of your new collection, and I appciate you taking the time to speak with me.

After talking with you today, I can see exactly why your company has been so successful. It seems like you foster a sense of responsibility and ownership within each employee, which incentivizes them to work that much harder toward the company’s success. Combine this with such a positive work environment, and you have a recipe that can’t fail. It makes me all the more excited to have the opportunity to work with you all. I understand just how vital it is for you to have a team that meshes seamlessly, needs no instruction, and simply makes your life easier. Given the chance to create and style for your iconic brand, I will continue to ensure that every image and every piece produced under your name is worthy, cutting edge, and beautiful.

Thank you again for your time. I would be honored to start working alongside you and your team, so please let me know if I can answer any additional questions or provide other information.

Letter 2:

Sincerely,

Letter 3:

You rented a car from car Rental Company. The air conditioner has stopped working. You phoned the company a week ago but it has still not been repaired.

Write a letter to the company. In your letter

– introduce yourself

– explain the situation

– say what action you would like to company to take.

Letter 4:

A friend has written you a letter and offered you a help in your forthcoming trip to a foreign country. He has offered you to help you find suitable accommodation. Write him a letter and tell him what you have in mind for accommodation.

You have a pen-friend living in another country and he is curious to know about the major news items in your country.

Letter 5:

Briefly describe ONE news that has been on TV, on the radio, or in the newspapers in your country, and explain why people are interested in it.

You are a member of an organization which meets regularly at a particular restaurant. The most recent meal you had there was not satisfactory, and you were very disappointed with the quality of the food and the behavior of the staff.

Letter 6:

Write a letter to the manager of the restaurant. Explain what was wrong with the meal and the service, and suggest what he/she should do to ensure that you and your group return to the restaurant.

Next month you are going to Scotland to study at a university. On the way you have a three-day stopover in London. You need accommodation for two nights and you would like to use this time to see as much as possible of London. You will need to use public transport. As a student, you have a limited budget.

You traveled by plane last week and your suitcase was broken and you lost something in it.

Letter 8:

Write to the airline company and explain what happened. Describe your suitcase and tell them what was lost in it. Find out what they are going to do about it.

You broke your leg and were sent to the hospital. While staying at the hotel, your classmate sent you some cards wishing you recovering soon.

Letter 9:

Write a letter to them, telling them how you broke your leg, what treatment you got and what you did each day.

There is a tree close to your house and it causes you much inconvenience.

Write a letter to the local authorities explaining the situation, asking them to investigate the matter and inquiring about the expenses.

You are student at a university in Scotland. Your certificate of registration has been stolen. Here is the form you filled in for the topic.

Lost certificate of registration details :

– Police reference number : SG 386

– Certificate number : L 04012

– Date of issue : 12/09/2015

– Date of expiry : 12/09/2017

Letter 10:

– Place lost : Victoria Coach Station, London

– Date and time lost : 10 February 8:30 am

Letter 11:

Write to the Home Office of Immigration and nationality Department of Scotland, giving details of who you are, what happened and asking what you should do to get a new certificate.

You have a friend who lives in a city abroad. You have decided that you would like to apply to do a course at one of the colleges in this city.

Letter 12:

Write to your friend explaining what you would like to do. Tell him/her what type of work or studies you have been doing for the past few years and ask for assistance in contacting an appropriate institution.

You have had a bank account for a few years. Recently, you received a letter from the bank stating that your account is $ 250 overdrawn and that you will be charged $ 50 which will be taken directly from your account. You know that this information is incorrect.

Letter 13:

Write a letter to the bank. Explain what has happened and say what you would like them to do about it.

You borrowed some books from your library. Unfortunately, you cannot come back in time from your winter vacation and cannot return the books in time.

Letter 14:

Write a letter to the library. Explain what has happened and tell them what you want to do about it.

The students of your class are going to celebrate the graduation. You want to book tables in a restaurant and want to have some other recreational activities.

Write a letter to the manager of the restaurant, asking him to arrange the party.

You live in a room in college which you share with another student. You find it very difficult to work there because she/he always has friends visiting. They have parties in the room and sometimes borrow your things without asking you.

Write a letter to Accommodation Office at the college and ask for a new room next term. You would pfer a single room. Explain your reasons.

Viết Tắt Tên, Địa Chỉ Trên Hóa Đơn Khi Nào Hợp Lệ, Khi Nào Thì Không Hợp Lệ?

Tên Viết Tắt Trên Hóa Đơn Đúng Quy Định

Hóa Đơn Bán Hàng Trực Tiếp Là Gì? Mua Hóa Đơn Trực Tiếp Ở Đâu?

Cách Viết Hóa Đơn Có Nhiều Măt Hàng Nhiều Số Dòng

Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Có Chiết Khấu Thương Mại Năm 2022

Hướng Dẫn Cách Viết Ielts Writing Task 1 Process

Tổng Hợp Bài Mẫu Ielts Writing Task 1

Cách Viết Task 2 Ielts Writing General

Cách Viết Mở Bài Ielts Writing Task 2 Cho Người Mới Bắt Đầu

4 Bước Để Có Phần Mở Đầu Nghiên Cứu Hay

Lesson 3: Các Viết Phần Mở Bài – Introduction Paragraph.

Hôm nay Lingo Connector tiếp tục chuỗi bài Hướng dẫn cách viết IELTS Writing dành cho những bạn sắp tới sẽ tham gia thi IELTS. Đối với Writing, ngoài Map, Bar Chart hay Line Graph thì Process cũng là dạng bài thường xuyên xuất hiện khi thi. Tuy nhiên, dạng bài này có vẻ đã làm khó nhiều thí sinh vì nó yêu cầu người làm bài phải giải thích được rõ ràng, phân tích chi tiết. Qua bài viết này, Lingo Connector sẽ xua tan nỗi lo của bạn và giúp bạn tự tin với bài thi IELTS Writing Task 1 Process.

Đặc điểm của dạng bài IELTS Writing Task 1 Process

1. Process là dạng bài gì?

Process là quá trình, Process Description trong IELTS Writing chính là mô tả một quá trình (Các bước, các giai đoạn), hoặc một chuỗi những hoạt động liên tiếp nào đó.

Process không khó đến vậy. Tuy nhiên, vì tần suất xuất hiện trong bài thi không cao nên nhiều thí sinh chủ quan không ôn tập. Đến lúc vào phòng thi, thí sinh dễ bị “đứng hình” không biết viết gì do thiếu sự chuẩn bị. Vô hình trung, việc này gây ra lầm tưởng rằng Process rất khó. Đôi lúc bạn không hiểu về quá trình đề cho nhưng vẫn có thể viết hoàn chỉnh bài IELTS Writing task 1, nếu có sự hiểu biết về quá trình đó thì càng tốt, bạn có thể tránh được kha khá việc lặp từ trong bài cũng như chia các bước rõ ràng hơn.

Đối với dạng bài IELTS Writing Task 1 Process thì có 2 loại chính:

Natural process : Là quá trình xảy ra ngoài tự nhiên, tự bản thân nó thực hiện, không có tác động của con người. Ví dụ: vòng đời của cá, vòng tuần hoàn của nước,… Vì vậy bạn nên dùng câu Chủ động, miêu tả sự vật tự thay đổi thế nào, và không cần thiết phải tự tìm nguyên nhân/ tác nhân gây ra sự thay đổi. Đôi lúc, sẽ có một loại quy trình gọi là vòng lặp (Cycle) hoặc quá trình khép kín (Cyclical process) xuất hiện, kết hợp với 2 loại trên. Đây là quy trình có điểm đầu điểm cuối nối tiếp nhau, tạo thành vòng khép kín.

Man-made process (Manufacturing process): Là quá trình sản xuất nhân tạo, có sự tham gia của con người, máy móc. Ví dụ: quy trình sản xuất gạo, quy trình làm chocolate,… Đối với loại này, chủ thể hành động thường không rõ, vì vậy bạn nên sử dụng cấu trúc câu bị động để diễn tả cái gì được làm, hoặc được thay đổi thế nào.

2. Lưu ý những cấu trúc thường sử dụng trong IELTS Writing Task 1 Process

2.1 Cấu trúc Câu bị động

Câu bị động được sử dụng trong ngữ cảnh mà chủ thể gây ra hành động không quan trọng hoặc không quan trọng bằng đối tượng chịu tác động của hành động. Ví dụ, với biểu đồ số 2, ta có thể viết:

The lorry transports the raw materials to the factory.

The raw materials are transported to the factory.

Việc chuyển đổi linh hoạt giữa câu chủ động và bị động cũng giúp bài viết của thí sinh được đánh giá cao hơn.

2.2 Từ nối chuyển tiếp thông tin

Ở thân bài, thí sinh cần miêu tả tuần tự từng bước trên biểu đồ, vì thế cần sử dụng những câu dẫn dắt, câu nối thật đa dạng. Một số loại từ nối tiêu biểu cần lưu ý là:

Bước đầu tiên:

Firstly/First/ First of all/To begin with/ To start with/ …

In the first/initial stage….

The first step/stage is/involves…

Các bước tiếp theo

Afterwards/ Then /Next/After that/ Subsequently/At the next stage…

…, followed by… (dùng cho câu phức)

Bước cuối

In the end/Finally…

2.3 Paraphrase

Paraphrase – viết lại câu là một kỹ năng quan trọng trong Writing nói chung và Task 1 Process cũng không ngoại lệ. Khi paraphrase, cần theo sát những từ chú thích sẵn trên biểu đồ. Đối với các từ chuyên ngành hay yêu cầu sự chính xác, ta có thể chọn cách giữ nguyên (ví dụ từ ferment – lên men – rất khó để paraphrase) . Thay vào đó, ta có thể thay đổi những từ thông dụng hơn như đóng gói, đập, cắt, xẻ, nghiền,…

Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 1 Process

Trước khi viết bài, bạn hãy đọc kỹ đề bài và xác định quá trình có bao nhiêu bước và các bước tuân theo trình tự thời gian ra sao. Từ đó bạn mới có thể dễ dàng vạch ra những ý chính cần làm. Tuy nhiên không phải Process nào cũng rõ ràng như vậy. Nếu gặp tình huống đó, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau để nhặt những dữ liệu quan trọng mà bạn có thể đưa vào bài IELTS Writing Task 1 Process của mình:

Đâu là bước đầu và bước cuối của quá trình?

Process này thuộc dạng Circular (Quá trình Tuần hoàn, có điểm bắt đầu và kết thúc trùng nhau) hay Linear (Quá trình tuyến tính, có điểm đầu và điểm cuối riêng biệt)?

Có bao nhiêu bước trong quá trình?

Quá trình đó là tự nhiên hay nhân tạo?

Có gì được thêm vào trong quá trình hay không?

Chức năng của mỗi bước/giai đoạn là gì?

Có quan hệ nào giữa các bước/giai đoạn hay không?

Kết thúc quá trình, cái gì được tạo ra?

Sau khi hoàn thành công việc này, bạn đã có thể bắt đầu bài viết với 3 phần:

Introduction

Overview

Body

1. Phần Introduction

Như bao bài Task 1 khác, đoạn mở đầu của bạn bao giờ cũng là một câu Paraphrase lại đề bài được cho. Vậy là bạn cũng phải paraphrase lại 2 phần giống với đề bài biểu đồ là từ diagram và động từ show. Bài Process chỉ đơn giản muốn thử thách bạn là: tôi cho bạn những danh từ và động từ này, hãy cho tôi một đoạn văn có nghĩa.

Khác với biểu đồ, trong bài Process, chỉ có 1 từ để thay thế cho diagram là picture. Thế nên bạn đừng lo lắng quá về từ này. Còn từ show có thể thay bằng 1 trong các từ sau: illustrate/ demonstrate/ repsent/ exhibit.

Lưu ý: Hãy cố gắng paraphrase theo cách riêng của bạn (ngoại trừ một số những từ đặc biệt, không có từ đồng/gần nghĩa thay thế). Nếu bạn copy y nguyên đề bài xuống Introduction, phần đó sẽ không được tính vào Word Count (số chữ) của bài viết, và thậm chí bạn sẽ bị trừ điểm nặng nề cho tiêu chí Task Achievement của IELTS Writing Band Descriptors

2. Phần Overview

Trong phần Overview các bạn cần nêu được quy trình có tổng cộng bao nhiêu giai đoạn, nếu có quá nhiều giai đoạn, các bạn có thể tự mình tóm thành bao nhiêu giai đoạn chính (Main stage), sau đó đến phần body chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau.

Tiếp theo các bạn nêu bước đầu và bước cuối của quá trình. Để tạo tính liên kết ý, ta có thể dùng “from…to…” hoặc “starting with/ beginning with…and finishing with/ ending with…”.

Các mẫu câu hữu dụng được dùng để viết Overview cho IELTS Writing Task 1 Process

Overall, there are … (Main) steps/ stages involved in the process of…, beginning with…and finishing with…

Overall, the process of… involves…(Main) steps/ stages, beginning with…and finishing with…

Overall, the process of… involves…(Main) steps/ stages, which begins with…and finishes with…

Overall, the process is broken down into… (Main) steps/ stages, beginning with… and finishing with…

Trường hợp có 2 process trong IELTS Writing task 1 thì ta cũng nêu mỗi process có bao nhiêu giai đoạn, nối với nhau bằng “while/ meanwhile”. Bước đầu và bước cuối mỗi giai đoạn có thể có hoặc không.

Ví dụ 1: There are five main steps in the process of producing milk, meanwhile only three stages are required to store it after that.

Ví dụ 2: (Với đề bài process làm xi măng và bê tông ở phần III.2): Overall, limestone and clay pass through four stages before being bagged ready for use as cement which then accounts for 15% of the four materials used to produce concrete through a concrete mixer.

Trường hợp cyclical process trong IELTS Writing task 1 (Chu trình vòng khép kín), có thể dùng các mẫu câu:

The whole process is a cycle which can be pided in to … (Main) stages, beginning with… and finishing with…

In general, the process includes a series of stages in the natural circle (1 vòng tròn tự nhiên)/ in the life cycle of… (Vòng đời của 1 con vật nào đó), which involves…… main steps, beginning with….. and finishing with……

Đến cuối bài, sau khi nêu xong bước cuối cùng, có thể nhắc lại “at this point, a cycle has been completed and a new cycle will begin”…

3. Phần Body

Phần Body trong IELTS Writing Task 1 Process chính là phần giải thích chi tiết các bước trong quá trình, miêu tả cái gì diễn ra thế nào, cần có những thành phần nào tham gia.

Trước khi viết body, các bạn cần lưu ý các điểm sau:

Nếu trên hình cho vòng lặp, không cho sẵn bước đầu bước cuối, chỉ cho mũi tên và bạn tự chọn đi từ đâu (Chọn và viết trong Overview) thì đến Body bạn phải bám theo Overview của mình để viết chi tiết các bước.

Viết process thì bạn cần làm rõ How chứ không phải What, vì vậy phải có sự liên kết giữa các bước trong quá trình, ngôn ngữ diễn tả chuỗi quá trình (Sequence), cái gì có trước, có sau, là rất quan trọng.

Nếu 1 quá trình có nhiều giai đoạn, bạn không cần phải nêu mỗi giai đoạn riêng mà có thể gộp 2-3 giai đoạn ngắn vào 1 câu, nêu lướt qua là được, để đảm bảo số lượng từ. Lúc này việc dùng mệnh đề quan hệ sẽ giúp câu mạch lạc hơn.

Như đã nhắc ở phần II, các bạn nên dùng câu bị động, đặc biệt với các quá trình chế biến, sản xuất… vì như vậy giúp nhấn mạnh vào sản phẩm và quá trình làm, không nhấn mạnh chủ thể tác động (Ví dụ: the milk is then delivered to supermarkets thay vì the lorry delivers the milk to supermarkets.)

Nhiều bạn chọn cách “an toàn”, dùng “first, second, finally…” và miêu tả từng bước. Tuy nhiên cách này sẽ không giúp bạn nâng band bài viết, đồng thời sẽ không tạo liên kết giữa các bước, nên sử dụng ngôn ngữ liên kết linh hoạt hơn.

Để quá trình viết bài IELTS Writing Task 1 Process dễ dàng hơn, Lingo Connector đưa ra một số cấu trúc để bạn có thể tham khảo và đưa vào phần Body trong bài thi Writing:

Bước đầu tiên

To start with,…/ At first stage,…/ Initially,…

In the first stage of making/ manufacturing…, …

The process commences with…

Các bước nằm giữa

In the second/ next stage,…/ The next stage is that…

Then, S + V hoặc S then V… (then có thể đặt đầu câu hoặc sau chủ ngữ).

Next,…/ After that,…/ At the following stage,…/ Subsequently,…/ Afterwards,…/ Once S1+V1, S2+V2 (ngay khi…)

After being…, S+V hoặc đưa bước sau lên trước, dùng Before being…, S+V.

Following this,…

Các bước xảy ra đồng thời

While S+V,…/ When…

Meanwhile,…/ At the same time,../ Simultaneously,…

Bước cuối cùng

Finally,…/ Lastly,…/ Eventually,…/ To finish,… + S+V.

The process ends with… + Noun phrase/ V-ing.

Nối 2 process

Trong trường hợp 2 process, để chuyển tiếp sang process thứ 2, các bạn có thể dùng:

“Regarding the second diagram…/ When it comes to the other diagram…”

Mẫu bài IELTS Writing Task 1 Process Band 9 

“The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the-minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.”

The p illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the weather.

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the weather. This information is then analysed, ppared for psentation, and finally broadcast to the public.

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather data and three ways of analysing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and psented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and psented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

At the third stage of the process, the weather broadcast is ppared on computers. Finally, it is delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement. (170 words, band 9)

Lời kết

LINGO CONNECTOR 

195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p17, Q. Bình Thạnh.

Hotline: 0287 303 8596

Hướng Dẫn Cách Viết Ielts General Task 1 Cho Người Mới Bắt Đầu

Xem Ngay Quy Định Viết Tắt Trên Hóa Đơn Đúng Nhất

Cách Lập Hoá Đơn Khi Danh Mục Hh, Dv Nhiều Hơn Số Dòng Của Một Hoá Đơn

Hóa Đơn Là Gì? Cách Viết, Lập Và Xử Lý, Điều Chỉnh Khi Sai Sót

Nguyên Tắc Lập Hóa Đơn, Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Gtgt

Cách Viết Ielts Writing Task 1 General Training

2 Cách Paraphrase Cho Câu Mở Đầu Ielts Writing Task 1 ” Học Ielts

Cách Viết Mở Bài Ielts Writing Task 1 Nhanh Gọn

Cách Viết Introduction Trong Ielts Writing Task 1 Tránh Mất Điểm

Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Writing Task 1

Phân Tích Đề Bài Và Lập Dàn Ý Dạng Bài Discuss Both Views Trong Ielts Writing Task 2

Kỳ thi IELTS được chia làm hai loại hình, IELTS General Training (đào tạo chung) và IELTS Academic (học thuật). Giữa hai loại hình này có một sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là trong Task 1 của bài thi viết; trong khi IELTS Academic đòi hỏi thí sinh kỹ năng phân tích và mô tả một biểu đồ hoặc một hình vẽ, thì bài thi IELTS General tập trung vào khả năng trình bày vấn đề cũng như là đưa ra yêu cầu của bản thân dưới dạng một lá thư.

Thế nào là văn phong trang trọng (Formal letter)?

Về ngữ pháp, các cấu trúc ngữ pháp phức tạp trong IELTS được sử dụng nhiều hơn, nhằm mục tiêu diễn đạt câu văn được xúc tích hơn. Các điểm ngữ pháp như câu bị động, mệnh đề quan hệ tiếng Anh hoặc chủ ngữ giả cũng được dùng để làm cho văn phong trở nên trang trọng hơn.

Về từ vựng, các từ vựng được sử dụng cũng có phần ít phổ biến trong văn nói, mà mang tính trang trọng hơn, thường phổ biến trong văn viết nhiều hơn. Từ lóng, tiếng địa phương, thành ngữ,… cũng được hạn chế. Các cụm danh từ, cụm tính từ cũng được dùng để văn phong được trang trọng hơn.

Về ngôi xưng, ngôi thứ ba được sử dụng nhiều hơn; ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai cũng có thể được sử dụng nhưng với tần suất xuất hiện ít hơn.

Dàn bài chung của thư Formal trong IELTS Writing

Cách viết thư nhìn chung đều theo một sườn bài nhất định, thí sinh cần ghi nhớ để dựa vào đó để lên dàn ý cho bài viết của mình nhanh chóng nhất.

Phần chào hỏi: Dùng để cung cấp thông tin về người nhận thư, có thể là tên của một người cụ thể, có thể là chức danh của một người, một phòng ban,… Phần này bắt đầu bằng từ Dear, theo sau bởi tên hoặc chức danh người nhận, có hai trường hợp

Dear Sir or Madam: cụm từ này được dùng khi người gửi không biết chính xác người nhận thư là ai, tên gì.

Dear Mr. + họ của người nhận : cụm từ này được dùng khi người gửi xác định được người nhận là ai. Nếu người nhận là nữ thì người viết có thể sử dụng cụm từ Dear Ms. họ của người nhận hoặc Dear Mrs. + họ của người nhận.

Phần giới thiệu: Dựa vào mục đích của lá thư (mà đề bài yêu cầu thí sinh viết), người viết thư sẽ đề cập tới mục đích của lá thư này là gì, có thể là phàn nàn về một vấn đề phát sinh khi người viết mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ nào đó, hoặc là yêu cầu người nhận thư làm một việc gì đó cho mình. Đối với những lá thư mà người nhận và người gửi không quen biết nhau, thì việc giới thiệu sơ lược về người gửi là cần thiết.

Phần thân bài: Mỗi đề bài thi IELTS Writing Task 1 sẽ có 3 câu hỏi tương ứng với 3 yêu cầu mà lá thư sẽ phải bao gồm, thí sinh cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin này và sắp xếp sao cho mạch lạc, logic, và hợp lý nhất để người đọc hiểu được nội dung bức thư cũng như là giọng điệu của người viết một cách rõ ràng nhất. Bên cạnh đó thân bài cũng cần được chia làm hai đoạn với độ dài được phân bố hợp lý, không quá chênh lệch nhau cũng không làm đứt mạch văn của lá thư.

Phần kết thúc: Tương tự như phần kết bài của hầu hết các bài viết, tác giả cần có một dấu hiệu kết thúc lá thư của mình trước khi ký tên. Đây sẽ là phần nhắn gửi sau cùng của tác giả sau khi truyền đạt đến người đọc những thông tin quan trọng (mà được yêu cầu trong đề bài). Ngoài ra thì không mở ra thêm một vấn đề nào mới, hay một thông điệp nào mới mà chưa được nhắc đến ở phần thân bài.

Hướng dẫn cách viết các loại thư Formal cụ thể trong IELTS Writing Task 1 General Training

You recently bought some food at a supermarket, but when you got home, you found that the food was in bad condition.

Write a letter to the manager of the supermarket. In your letter,

· explain what happened to you

· give details of the day and time of the purchase

· ask the manager what he / she intends to do about your experience

You do NOT need to write your own address. You should write at least 150 words.

Dear Sir or Madam,.

Có 3 bước quan trọng thí sinh cần chú ý khi viết một lá thư Formal trong IELTS Writing:

Bước 1: Phân tích đề bài và bố cục bài viết Bước 2: Xác định giọng văn xuyên suốt lá thư Bước 3: Đảm bảo trả lời lần lượt các yêu cầu của đề bài

Bước 1: Phân tích đề bài và bố cục bài viết

Để phân tích đề bài, người viết cần tư đưa ra và trả lời được những câu hỏi sau đây

Về đối tượng người nhận:

Người nhận có thể là ai?

Mối quan hệ giữa người nhận và người gửi thân thiết đến mức nào?

Về vấn đề được phàn nàn:

Đối tượng nào bị phàn nàn?

Đối tượng bị phàn nàn vì lý do cụ thể gì?

Mức độ nghiêm trọng của sự cố?

Ví dụ đối với đề bài nêu trên:

Về đối tượng người nhận:

Đó có thể là giám đốc hoặc người quản lý của một siêu thị

Người nhận và người gửi có thể sẽ không quen biết nhau

→ Với đối tượng người nhận và một mối quan hệ như vậy, người viết cần giới thiệu bản thân trước khi trình bày những vấn đề và yêu cầu của mình.

Về vấn đề được phàn nàn:

Đối tượng bị phàn nàn: một mặt hàng thực phẩm mà tác giả đã mua nhưng sau đó phát hiện ra là chất lượng của món hàng này không tốt.

Vì sao đối tượng này lại bị phàn nàn: tuỳ vào mặt hàng cụ thể mà người viết chọn thì sẽ có những lý do để phàn nàn khác nhau. Tuy nhiên, lý do này cần phải phù hợp và có thể được diễn giải bằng vốn từ vựng của người viết, sao cho ít lỗi phát sinh, cũng như là xúc tích nhất có thể.

Lưu ý: Việc chọn lựa mặt hàng được phàn nàn là gì không nên dựa trên ngẫu nhiên, mà cần dựa trên vốn từ vựng của tác giả cũng như là kiến thức đời sống của mình để đảm bảo lá thư của mình hợp lý nhất có thể. Cụ thể, là một người đi mua sắm khi chọn lựa thực phẩm đóng hộp, thì tác giả có thể gặp phải việc sản phẩm bị hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, nếu mua thực phẩm tươi sống như thịt hay rau quả thì việc chọn phải mặt hàng hết hạn sử dụng lại không hợp lý, vì nếu thịt hay rau quả để lâu thì sẽ có vấn đề về mặt hình thức, như là bị úa hoặc sẫm màu hoặc có mùi hôi rất dễ nhận ra, khi đó, sẽ khó có người tiêu dùng nào lại chọn mua một sản phẩm như vậy để rồi phát sinh vấn đề. Như vậy tính hợp lý của lá thư sẽ giảm rõ rệt, và nội dung thư sẽ trở nên gượng gạo.

Về bố cục thân bài, thí sinh cùng cần xác định sẽ cần cung cấp bao nhiêu thông tin cho mỗi yêu cầu của đề bài, các thông tin được cung cấp sẽ cần bao nhiêu câu để viết, từ đó phân chia cho hợp lý. Ví dụ như ở đề bài trên:

Yêu cầu đầu tiên có thể sẽ đòi hỏi thí sinh cần nhiều câu chữ hơn để giải thích những vấn đề mình gặp phải. Thí sinh có thể dành hẳn một đoạn thân bài để trình bày những gì mình gặp phải với món hàng mình mua, với độ dài không nên quá 3 câu để tránh việc bài viết bị quá dài.

Yêu cầu thứ hai của đề bài có thể được giải quyết ở thân bài thứ hai. Tuy nhiên nếu thí sinh có thể gói gọn vấn đề của yêu cầu thứ nhất trong vòng 2 câu thì có thể dùng 1 câu còn lại để cung cấp giải quyết yêu cầu thứ hai của đề bài – cung cấp ngày giờ của sự cố xảy ra. Miễn là tác giả có thể đảm bảo độ dài hai đoạn không quá chênh lệch nhau.

Yêu cầu thứ ba có thể được đặt riêng một đoạn. Đối với đề bài ở trên, việc yêu cầu người nhận thư có biện pháp phù hợp có thể được diễn giải trong khoảng 2-3 câu, như vậy độ dài hai đoạn thân bài sẽ cân đối hơn. Tránh việc viết quá dài sẽ làm ảnh hưởng tới thời lượng dành cho Task 2 của bài thi viết.

Bước 2: Xác định giọng văn xuyên suốt lá thư

Giọng văn xuyên suốt thể hiện thái độ cũng như là cảm xúc của người viết thư thông qua cách sử dụng ngôn từ. Thông qua giọng văn, người nhận có thể hiểu được tác giả đang hài lòng hoặc không hài lòng, từ đó có thể có phương án trả lời thư cho phù hợp. Tuy nhiên, việc thể hiện được cảm xúc và thái độ của mình qua câu từ trong thư lại đòi hỏi người viết có một sự tinh tế nhất định, đặc biệt khi sử dụng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, sự tinh tế này lại phải đi cùng với trình độ ngôn ngữ tương đối cao.

Do đó, đối với những thí sinh với năng lực tiếng Anh không thực sự cao cũng như mục tiêu hướng đến không quá cao, việc chú ý đến giọng văn cũng chưa thực sự quan trọng. Nhưng đối với những thí sinh có mong muốn có một bài viết hoàn chỉnh và phù hợp nhất, việc chú ý đến giọng văn lại rất cần thiết. Ví dụ như trong đề bài trên, giọng văn của lá thư cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Sự không hài lòng của người viết: Tác giả lá thư là một người đang gặp một tình huống không hài lòng, thất vọng và có lẽ đang giận dữ. Do đó, giọng văn có thể sẽ nghiêm trọng và yêu cầu một sự phản hồi thích đáng.

Tính lịch sự của lá thư: Với một lá thư trang trọng, tác giả cũng cần giữ cho lá thư không bị quá khiếm nhã dù đang có phần không hài lòng. Tránh đẩy sự giận dữ lên quá cao hay có những lời lẽ quá khắt khe đối với người nhận thư. Do đó, giọng văn tuy vẫn nghiêm nhưng vẫn phải có tính lịch sự và khách sáo nhất định.

Tính phù hợp khi đưa ra yêu cầu trong thư: Đề bài, bối cảnh và nội dung của thư cũng quyết định giọng văn thế nào là phù hợp. Ví dụ, nếu tác giả chọn mặt hàng thực phẩm chỉ là một gói mì ăn liền hay một loại thực phẩm giá thành không cao, chi phí tác giả bỏ ra không nhiều mà giọng văn lại quá khắt khe, thể hiện sự giận dữ quá lớn lại là không hợp lý. Do đó, tác giả cần chọn lựa mặt hàng nào với giá thành không quá thấp, bối cảnh phù hợp để tác giả có lý do tức giận và thất vọng, từ đó viết một lá thư phàn nàn. Ví dụ, thức ăn mua về là để phục vụ cho cả một buổi tiệc nào đó có ý nghĩa quan trọng, hoặc thức ăn đã bị hỏng từ rất lâu mà nhân viên siêu thị vẫn trưng bày trên kệ, cho thấy sự bất cẩn và không chuyên nghiệp của cửa hàng cũng như là có thể đe doạ sức khoẻ của người tiêu dùng.

Bước 3: Trả lời lần lượt các yêu cầu của đề bài

My name is Jack. I am writing this letter to expss my strong dissatisfaction with the food I have purchased at your supermarket. Last night, my daughter and I stopped by one of your stores which is located at the corner of King and Oak Street with a view of finding some food for her birthday party. After picking two boxes of frozen pizza, we rushed home without having carefully checked the expiry date. Unfortunately, no sooner had my wife opened the box than we found that all of the pizza had been spoiled with an unpleasant smell, which ruined the entire party.

Give details of the day and time of the purchase and ask the manager what he / she intends to do about your experience: Để việc cung cấp thông tin ngày giờ mua hàng không bị đường đột, tác giả đề cập đến việc gửi kèm hoá đơn mua hàng đính kèm cùng lá thư, đồng thời nhấn mạnh dù ngày mua hàng là mới hôm qua, nhưng việc hết hạn có thể đã từ rất lâu trước đó. Điều này đảm bảo các thông tin được cung cấp đều phục vụ cho một mục đích nhất định. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin ngày giờ như vậy cũng được tác giả kết nối với việc đưa ra yêu cầu cho phía cửa hàng, giúp cho yêu cầu đưa ra trở nên có lý hơn và thuyết phục hơn, tránh được việc các ý bị rời rạc với nhau. Sau cùng là kết thúc lá thư Formal trong IELTS Writing một cách ngắn gọn và trang trọng.

As you can see in the receipt attached with this letter, it was at 5:45 PM yesterday, 03rd November that the purchase was made, yet I am sure that the pizza we bought had expired for at least a week or two beforehand. Not only can this disappoint your customers but it may also put their health at risk; therefore, I request you to have a stricter food quality control process for your customers’ sake. I am looking forward to your response together with a resolution to my problem. Should you need any further information, please feel free to contact me.

Dù không đòi hỏi phân tích biểu đồ và kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, gom gọn thông tin như bài thi học thuật, nhưng IELTS General Module đòi hỏi thí sinh cần có sự nhạy bén trong việc xử lý và trình bày một vấn đề dưới dạng một lá thư. Cụ thể là sự hợp lý của văn phong trong IELTS Writing cũng như là trí tưởng tượng và khả năng liên kết các mắt xích của vấn đề.

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Trong đó, viết thư cũng là một dạng đề thi IELTS Writing phổ biến. Bài viết đợt này đã xoay quanh cách phân tích dạng đề này cũng như là cung cấp một bài mẫu nhằm giúp thí sinh nhận ra những gì cần lưu ý khi viết thư Formal trong IELTS Writing. Những bài viết tiếp theo của chuyên mục sẽ tiếp tục đề cập đến những dạng đề khác ví dụ như Thư xin việc, Thư xin lỗi, Thư yêu cầu,…

Hoàng Anh Khoa

Cách Viết Ielts Writing Task 1 General

Viết Tắt Tên, Địa Chỉ Trên Hóa Đơn Khi Nào Hợp Lệ, Khi Nào Thì Không Hợp Lệ?

Tên Viết Tắt Trên Hóa Đơn Đúng Quy Định

Hóa Đơn Bán Hàng Trực Tiếp Là Gì? Mua Hóa Đơn Trực Tiếp Ở Đâu?

Cách Viết Hóa Đơn Có Nhiều Măt Hàng Nhiều Số Dòng

Hướng Dẫn Cách Viết Ielts Writing Task 2

Tự Học Ielts Writing Task 2 Từ A Đến Z

Cách Viết Introduction Trong Writing Ielts Task 2

Hướng Dẫn Viết Cách Viết Introduction Cho Bài Essay

Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “nhẹ”

Cách Viết Introduction Cho Bài Report

Trong các kỳ thi IELTS thì phần Writing Task 2 có thể được xem như khó khằn và lấy điểm nhất trong khi nó chiếm tận 60% tổng điểm phần thi viết. Để có được điểm cao trong phần này ngoài ngữ pháp, từ vựng và cách hành văn ra thì phương thức và cấu trúc bài viết chiếm yếu tố rất quan trọng.

Vì lý do đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 2 và giúp bạn học nắm rõ các dạng câu hỏi và cách viết bài chi tiết.

1. Tổng quan IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 đòi hỏi thí sinh dự thi viết một bài essay tối thiểu 250 từ nói lên ý kiến, quan điểm của mình về vấn đề nêu ra trong đề.

IELTS Writing Task 2 được chấm điểm theo bốn tiêu chí sau:

Task Response (25%): đánh giá khả năng giải quyết các vấn đề nêu ra trong đề bao gồm cả luận điểm, luận cứ và ví dụ hỗ trợ lập luận của người thi.

Coherence & Cohesion (25%): đánh giá khả năng xây dựng bài viết và khả năng liên kết các ý chặt chẽ, chính xác.

Lexical Resources (25%): đánh giá vốn từ vựng phong phú và chính xác.

Grammatical range and accuracy (25%): đánh giá khả năng sử dụng đa dạng, chính xác cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh.

Các dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Writing bao gồm:

Argumentative/Opinion Essay

Discussion

Cause & Solution

Two – part question

2. Cách viết IELTS Writing Task 2

2.1. Cấu trúc chung

Khi viết bài IELTS Writing Task 2 hãy cố gắng theo một khung nhất định ngay lúc mở đầu. Điều này sẽ giúp bạn không phải dàn quá nhiều thời gian xử lý đề, ngoài ra cũng tạo tư duy logic ngay từ đầu.

Một bài essay thường có cấu trúc như sau:

Phần Conclusion (kết bài): Để xác nhận lại quan điểm, chủ kiến và nhấn mạnh câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. Thường bắt đầu bằng các cụm từ “In conclusion” hoặc “To conclude”, …

Topic: It is generally believed that some people are born with certain talents, for instance for sport or music, and others are not. However, it is sometimes claimed that any child can be taught to become a good sports person or musician. Discuss both these views and give your own opinion

Introduction: The relative importance of natural talent and training is a frequent topic of discussion when people try to explain different levels of ability in, for example, sport, art or music.

Body:

Paragraph 1: Obviously, education systems are based on the belief that all children can effectively be taught to acquire different skills, including those associated with sport, art or music. So, from our own school experience, we can find plenty of evidence to support the view that a child can acquire these skills with continued teaching and guided practice. However, some people believe that innate talent is what differentiates a person who has been trained to play a sport or an instrument, from those who become good players. In other words, there is more to the skill than a learned technique, and this extra talent cannot be taught, no matter how good the teacher or how frequently a child practices.

Paragraph 2: I personally think that some people do have talents that are probably inherited via their genes. Such talents can give inpiduals a facility for certain skills that allow them to excel, while more hard-working students never manage to reach a comparable level. But, as with all questions of nature versus nurture, they are not mutually exclusive. Good musicians or artists and exceptional sports stars have probably succeeded because of both good training and natural talent. Without the natural talent, continuous training would be neither attractive nor productive, and without the training, the child would not learn how to exploit and develop their talent.

Conclusion: In conclusion, I agree that any child can be taught particular skills, but to be really good in areas such as music, art or sport, then some natural talent is required.

2.2. Dạng 1: Argumentative/Opinion Essay

Dạng bài “Argumentative essay” là một trong những loại topic thường xuất hiện trong đề thi IELTS Writing task 2. Loại bài này đồi hỏi các bạn đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân về một vấn đề được nêu ra trong đề; ngoai ra, các luận điểm và ý bổ trợ để bảo vệ cho quan điểm cần phải có. Dạng bài này thường xuấ hiện với những câu hỏi/yêu cầu như sau:

Do you agree or disagree?

To what extend do you agree or disagree?

Ví dụ:

An American film actor once said, “Tomorrow is important and pcious”. Some

people think inpiduals and society should pay more attention to the future than to the psent. Do you agree or disagree?

Scientists and the news media are psenting ever more evidence of climate change.

Governments cannot be expected to solve this problem. It is the responsibility of

inpiduals to change their lifestyle to pvent further damage. What are your views?

Để trả lời thì các bạn thường có ba các sau:

Đồng ý hoàn toàn (Strongly agree)

Không đồng ý hoàn toàn (Strongly disagree)

Đồng ý/ Không đồng ý một phần (Partly agree/disagree)

Cách viết:

Trong dạng này, bài essay sẽ có viết như dạng essay chung nhưng phần thân bài sẽ được triển khai khác nhau phụ thuộc vào quan điểm của bạn.

Gồm hai câu với các ý sau:

Bước 2: Đưa ra quan điểm cá nhân (Đồng ý/ Không đồng ý/ Trung lập)

Gồm 2 đoạn, phụ thuộc vào quan điểm bạn chọn mà 2 đoạn này sẽ khai triển theo những cách khác nhau:

Đoạn 1 (Main paragraph 1) Đoạn 2 (Main paragraph 2)

Đồng ý hoàn toàn: Lần lược đưa lý do giải thích cho quan điểm đồng ý.

Không đồng ý toàn toàn: Lần lược đưa lý do giải thích cho quan điểm không đồng ý.

Trung lập: Lần lượt đưa luận điểm hỗ trợ cho cả hai mặt vấn đề vì sao đồng ý và không đồng ý.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể triển khai phần thân bài của bạn theo một cách khác khi bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định:

Đoạn 1: Giải thích vì sao bạn chấp nhận 1 mặt của nhận định được đưa ra

Đoạn 2: Đưa ra các lý lẽ để khẳng định rằng bạn đồng ý/ không đồng ý với nhận định đó

Ở phần thân bài các bạn cần đưa ra luận điểm rõ ràng và dùng một số phương pháp để triển khai luận điểm như:

Kết bài bạn cần làm hai việc sau:

Khẳng định quan điểm của bản thân (Đồng ý hoàn toàn/ Không đồng ý hoàn toàn/ Trung lập)

Tóm lược ý chính đã để củng cố quan điểm đó.

2.3. Dạng 2: Discussion (Disscuss both views)

Đây là dạng bài sẽ đưa ra hai quan điểm về một vấn đề và đòi hỏi bạn nêu ý kiến về 2 quan điểm đó. Bạn cần phân tích chi tiết cả hai ý kiến và nếu như cần nêu ý kiến cá nhân thì bạn có thể chèn vào phần mở hay kết bài của mình mà không cần thêm đoạn.

Cách viết dạng này khá giống với loại Argumentative/Opinion Essay, chỉ khác ở chỗ khi mở đầu đoạn thân bài thứ hai thì hay được nối băn ” On the one hand “.

Ví dụ:

“Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.”

Introduction

When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are some benefits to getting a job straight after school, I would argue that it is better to go to college or university.

Body

The option to start work straight after school is attractive for several reasons. Many young people want to start earning money as soon as possible. In this way, they can become independent, and they will be able to afford their own house or start a family. In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly. They will have the chance to gain real experience and learn practical skills related to their chosen profession. This may lead to promotions and a successful career.

On the other hand, I believe that it is more beneficial for students to continue their studies. Firstly, academic qualifications are required in many professions. For example, it is impossible to become a doctor, teacher or lawyer without having the relevant degree. As a result, university graduates have access to more and better job opportunities, and they tend to earn higher salaries than those with fewer qualifications. Secondly, the job market is becoming increasingly competitive, and sometimes there are hundreds of applicants for one position in a company. Young people who do not have qualifications from a university or college will not be able to compete.

Conclusion

For the reasons mentioned above, it seems to me that students are more likely to be successful in their careers if they continue their studies beyond school level.

2.4. Dạng 3: Cause & Solution

Phần Introduction sẽ trả lời gián tiếp câu hỏi từ đề bài (nguyên nhân/vấn đề + giải pháp)

Phần Body được chia làm hai đoạn, đoạn 1 đề cập đến nguyên nhân/vấn đề, đoạn 2 nói về giải pháp để giải quyết các vấn đề đã được đưa ra ở đoạn 1.

Ví dụ:

More and more people now own cars. What are the problems associated with an increase in the usage of private cars? How can these problems be solved?

Chúng ta có thể phân biệt loại đề này khi xuất hiện các từ sai:

Problems – reasons – happend

Solutions – What measures can be taken to resolve this problem…

2.5. Dạng 4: Two – part question

Dạng bài này đề sẽ đưa ra hai câu hỏi yêu cầu người viết phải trả lời.

Cấu trúc bài viết tương đối đơn giản, thân bài bao gồm 2 đoạn, mỗi đoạn được trả lời cho một câu hỏi.

Ví dụ:

“Many people pfer to watch foreign films rather than locally produced films. Why could this be? Should governments give more financial support to local film industries?”

Body

Paragraph 1: There are various reasons why many people find foreign films more enjoyable than the films produced in their own countries. Firstly, the established film industries in certain countries have huge budgets for action, special effects and to shoot scenes in spectacular locations. Hollywood blockbusters like ‘Avatar’ or the James Bond films are examples of such productions, and their global appeal is undeniable. Another reason why these big-budget films are so successful is that they often star the most famous actors and actresses, and they are made by the most accomplished producers and directors. The poor quality, low-budget filmmaking in many countries suffers in comparison. (trả lời câu hỏi thứ nhất).

Paragraph 2: In my view, governments should support local film industries financially. In every country, there may be talented amateur film-makers who just need to be given the opportunity to prove themselves. To compete with big-budget productions from overseas, these people need money to pay for film crews, actors and a host of other costs related to producing high-quality films. If governments did help with these costs, they would see an increase in employment in the film industry, income from film sales, and perhaps even a rise in tourist numbers. New Zealand, for example, has seen an increase in tourism related to the ‘Lord of the Rings’ films, which were partly funded by government subsidies. (trả lời câu hỏi thứ 2)

Conclusion

In conclusion, I believe that increased financial support could help to raise the quality of locally made films and allow them to compete with the foreign productions that currently dominate the market.

3. Chú ý

Khi viết bài IELTS Writing Task 2, bạn cân chú ý phân bổ ý kiến, quan điểm, dẫn chứng sao cho đầy đủ bổ sung cho ý chính trong bài. Chú ý không cần viết quá nhiều chỉ cần viết đủ và nhiều hơn một xí tránh mất quá nhiều thời gian. Viết câu nào chắc chắn ngữ pháp câu đó.

Ngoài ra, bổ sung vốn từ vựng là cần thiết để có điểm cao cho bài IELTS Writing Task 2.

Cách Viết Ielts Writing Task 1 Process Từ A→Z

Hướng Dẫn Cách Viết Overview Ielts Writing Task 1 Nhanh Nhất

Cách Viết Writing Task 1 Đơn Giản Và Hiệu Quả

Tổng Hợp Đầy Đủ Kiến Thức Về Cách Viết Ielts Writing Task 1

Hướng Dẫn Từng Bước Viết Bài Ielts Writing Task 1

Cách Viết Phần Kết Luận Trong Ielts Writing Task 2

Bài Luận Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Bài Luận Tiếng Anh Hay Về Môi Trường Mà Bạn Nên Đọc Và Suy Ngẫm

Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Môi Trường.

Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường

Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Bằng Tiếng Anh, Assignment, Essay

Sau khi đã hoàn thành xong phần thân bài WRITING TASK 2, nhiều thí sinh thường có tâm lý không chú trọng phần kết luận mà chỉ viết cho có, viết một cách thiếu khoa học. Đây là một trong những lỗi quan trọng mà hầu như ai cũng mắc phải trong bài luận IELTS. Phần lớn lý do bắt nguồn từ việc bị cạn ý tưởng và do thời gian gấp rút. Nhưng chỉ cần nắm vững ba quy tắc viết phần kết luận trong IELTS WRITING TASK 2 này, mọi vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Cách viết phần kết luận trong IELTS writing task 2

1.Viết ngắn gọn, rõ ràng

Độ dài an toàn của phần kết luận trong IELTS writing task 2 là từ 2 đến 3 câu. Và bạn chỉ cần viết trung bình khoảng 45 từ.

Câu 1: Giải thích lại vấn đề của đề.

Câu 2: Luận điểm chính của toàn bài. Câu này m nêu lên một ý kiến rõ ràng của bạn . Phần này giải quyết cho câu cuối cùng của đề.

Nên viết ngắn gọn nhưng phải rõ ràng ý. Không nên viết dài lê thê mà không vô được trọng tâm của đề.

Câu 1: Many inpiduals would rather go through life staying the same, while other people like the idea of facing new challenges. ( Nhiều cá nhân lựa chọn thà trải qua cuộc sống không có nhiều thay đổi, trong khi những người khác thích đối mặt với những thách thức mới).

Câu 2: In my opinion, change is beneficial to our lives because we can expand our worldview and gain new experiences.( Theo tôi, thay đổi có lợi cho cuộc sống của chúng ta vì chúng ta có thể mở rộng thế giới quan của mình và có được những trải nghiệm mới).

2. Có sự liên kết nội dung

– To sum up– To conclude– In conclusionBa từ này có nhiệm vụ nối đoạn kết luận với phần thân bài. Chắc chắn bạn sẽ được thêm điểm ở phần kết luận nếu có sử dụng linh hoạt “Cohesive devices” này.

– In the end– Finally– Lastly– All things considered– Generally SpeakingNhững từ trên nằm ở mức chung chung và không phù hợp với phần kết luận. Chỉ nên sử dụng những từ đó ở phần SPEAKING, riêng phần viết bạn tuyệt nhiên không nên sử dụng đến.

Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh.

Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Internet

Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1

Phân Tích Bài Mẫu Ielts Writing Task 1: Line Graph

Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Line Graph

🌟 Home
🌟 Top