Đơn Xin Hỗ Trợ Nhà Mái Ấm Công Đoàn / Top 16 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Ezlearning.edu.vn

Đơn Xin Hỗ Trợ Kinh Phí Xây Nhà Mái Ấm Công Đoàn

Xác định việc hỗ trợ xây nhà là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp công nhân viên chức lao động khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống. Sau đây là đơn xin hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn.

Những điều cần biết về chương trình

Đây là chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động từ năm 2006 đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”.

Những đối tượng được hưởng chương trình này là:

– Là cán bộ công nhân viên có thời gian làm việc tại đơn vị lâu năm.

– Có nhà ở diện tích chật hẹp, dột nát, hư hỏng nặng, nguy hiểm đến sự an toàn của thành viên trong gia đình hoặc bị hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn gây ra hoặc phải ở nhờ.

– Hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn; không đủ khả năng cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới.

Điều kiện hỗ trợ:

– Là chủ sở hữu hợp pháp nhà hoặc diện tích đất cá nhân đang sử dụng; Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nhà nước cấp;

– Nhà hư hỏng hoặc có thiên tai, hoả hoạn gây ra.

– Đất không nằm trong diện giả toả hay thu hồi.

Đơn xin hỗ trợ kinh phí

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp CCVCLĐ khó khăn, có điều kiện ổn định cuộc sống.

Hồ sơ xin kinh phí bao gồm những thủ tục sau:

– Đơn xin hỗ trợ ( Mẫu số 01A/MACĐ-2013); có xác nhận của Chính quyền địa phương. BCH.CĐCS, Thủ trưởng; Cấp uỷ đơn vị)

– Họp BCH để xét và có Biên bản xác nhận.

– Lập danh sách các cán bộ, đoàn viên… được xét duyệt.

Mẫu đơn như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỖ TRỢ QUỸ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” Kính gởi: – Liên đoàn Lao động quận………; – BCH Công đoàn cơ sở ……………

– Tôi tên: ……………………………………………. Sinh năm: ………… Giới tính: ………….

– Hiện ngụ tại: …………………………………………………………………………………………..

– Là đoàn viên Công đoàn cơ sở:…………………………………………………………………..

– Chức vụ chuyên môn: ………………………………………………………………………………

– Họ và tên (vợ hoặc chồng): …………………………………………….. Sinh năm: ……….

– Hiện đang công tác tại (hoặc làm gì):…………………………………………………………..

– Chức vụ chuyên môn: ………………………………………………………………………………

– Lý do xin hỗ trợ: nêu rõ hoàn cảnh, thu nhập gia đình hiện nay (kể cả thu nhập của vợ hoặc chồng)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

– Phương án thực hiện nhà ở (nhà xây mới hoặc sửa chữa):………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

– Tổng kinh phí thực hiện: …………………………………………………………………………..

+ Công đoàn cơ sở đơn vị hỗ trợ: ………………………………………………………………

+ Địa phương hỗ trợ: ……………………………………………………………………………….

+ Bản thân tự lo: ……………………………………………………………………………………..

+ Đề nghị hỗ trợ: ………………………………………………..

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………… )

Tôi xin cam kết thực hiện đúng phương án nhà ở theo đơn xin.

…………………, ngày……..tháng……năm 20……

Xác Nhận Của Địa Phương Xác Nhận Của CĐCS Người Làm Đơn

Link download đơn: Đơn xin hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn

Đơn Xin Hỗ Trợ Xây Dựng Mái Ấm Công Đoàn

Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thuyết Trình Nội Dung Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đoàn Kết Trong Công Tác Xây Dựng Đảng, Đơn Xin Hỗ Trợ Xây Dựng Mái ấm Công Đoàn, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nội Dung Sửa Đổi Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Nội Dung Luật Công Đoàn Sửa Đổi 2012, Co Hai Doan Day Dien Doan Thu Nhat Dai 14m 5dm Doan Thu Hai Dai 18m 35cm Nguoi Ta Da Dung Het Tat Ca, Bài Tham Luận Công Đoàn Xây Dựng Đảng, Báo Cáo Công Đoàn Tham Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An, Bài Tham Luận Xây Dựng Công Đoàn Vững Mạnh, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Đấu Tranh Phòng Chống âm Mưu Thủ Đoạn Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Tham Luân Xay Dựng Tổ Chức Công Đoàn Vững Mạnh, Kiểm Tra Giám Sát,khen Thưởng,kỷ Luật, Công Tác Xây Dựng Tổ Chức Đoàn, Bài Tham Luận Công Tác Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Doremon Nobita Va Binh Doan Nguoi Sat In Hindiut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Biên Bản Bàn Giao Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Đoàn, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Cong Doan Treuc Thuoc Tap Doan Xang Dau Vn, Xét Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2023,2023, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Tức Nướ, Theo Tác Giả Đoạn Trích Vì Sao Cần Có Lòng Dũng Cảm Khi Đứng Một Mình, Theo Tác Giả Đoạn Trích Vì Sao Cần Có Lòng Dũng Cảm Khi Đứng Một Mình, Hướng Dẫn Thủ Tục Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Cong Doan Truc Thuac Tap Doan Dau Khi Vn, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Xây Dụng Công Trình Dân Dụng, Mẫu Đơn Xin Đổi Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Vào Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Cấp Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Về Công Tác Nữ Công Tại Đại Hội Công Đoàn, Tham Luan Cong Tac Nu Cong Tai Dai Hoi Cong Doan Xa, Đơn Xin Chuyển Công Tácrút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Tham Luận Công Đoàn Về Công Tác Chăm Lo Đời Sống, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Công Ty, Mau Bien Ban Banf Giao Cong Tac Ke Toan Cong Doan, Tham Luan Cong Doan Voi Cong Tac Cham Lo Doi Song, Bai Tham Luan Ve Nu Cong Cua To Chuc Cong Doan, Tham Luận Nữ Công Trong Đại Hội Công Đoàn, Bài Tham Luận Về Công Tác Công Đoàn Về Đời Sống, Bài Tham Luận Công Tác Công Đoàn Trong Đại Hội Chi Bộ, Hướng Dẫn 06 Công Tác Quản Lý Tài Chính Công Đoàn Cơ Sở, Nội Dung Đoạn 2 Bài Thơ Tây Tiến, Đề Luyện Thi Số 5 Đoàn Trí Dũng, Bài Tham Luận Đại Hội Chi Bộ Về Công Tác Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty, Don Xin Thoi Tham Gia Cong Tac Cong Doan, Điều Lệ Công Đoàn Công Ty Cổ Phần, Công Tác Quản Lý Tài Chính Công Đoàn Cơ Sở, Tham Luận Nữ Công Đại Hội Công Đoàn, Tham Luận Về Công Tác Công Đoàn, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Hoach Yeu Cau Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo Doan Ket Quan Dan Doan Ket Quoc Te Phan D, Huyen-de-nang-cao-tinh-than-doan-ket-noi-bo-doan-ket-quan-dan-doan-ket-quoc-te-phan-dau-xung-danh-bo, Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng, Noi Dung Doan Thuyen Danh Ca, Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Bản Cam Kết Về Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Đề án Xây Dựng Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ, Nội Dung 6 Bài Lý Luận Chính Trị Của Đoàn, Thông Báo Tuyển Dụng Tập Đoàn, Nội Dung Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá Lớp 4, Nội Dung Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá, Chuyên Đề: Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kêt Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu Xứng Da, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Nhân, Đoàn Kết Quốc Tế, Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo Doan Ket Quan Dan Doan Ket Quoc Te Phan Dau Xung Danh Bo Doi Cu H, Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Dan, Doan Ket Quoc Te Phan Dau Xung Danh Bo Doi Cu, Chuyên Đề: Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kêt Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu Xứng Da, Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Dan, Doan Ket Quoc Te Phan Dau Xung Danh Bo Doi Cu, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Yeu Cau Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Dan, Doan Ket Quoc Te, Xung Danh Bo Doi Cu, Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ Đoàn Kết Quân Dân Đoàn Kết Quốc Tế Trong Thời Kỳ Mới, âng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ, Yeu Cau Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Dan, Doan Ket Quoc Te, Xung Danh Bo Doi Cu, âng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ, 8 Tiêu Chí Xây Dựng Phong Cách Cán Bộ Đoàn, De An Xay Dung Khoi Mat Tran To Quoc Va Doan The, Tham Luận Xây Dựng Tổ Chức Đoàn,

Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thuyết Trình Nội Dung Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đoàn Kết Trong Công Tác Xây Dựng Đảng, Đơn Xin Hỗ Trợ Xây Dựng Mái ấm Công Đoàn, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nội Dung Sửa Đổi Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Nội Dung Luật Công Đoàn Sửa Đổi 2012, Co Hai Doan Day Dien Doan Thu Nhat Dai 14m 5dm Doan Thu Hai Dai 18m 35cm Nguoi Ta Da Dung Het Tat Ca, Bài Tham Luận Công Đoàn Xây Dựng Đảng, Báo Cáo Công Đoàn Tham Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An, Bài Tham Luận Xây Dựng Công Đoàn Vững Mạnh, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Đấu Tranh Phòng Chống âm Mưu Thủ Đoạn Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Tham Luân Xay Dựng Tổ Chức Công Đoàn Vững Mạnh, Kiểm Tra Giám Sát,khen Thưởng,kỷ Luật, Công Tác Xây Dựng Tổ Chức Đoàn, Bài Tham Luận Công Tác Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Doremon Nobita Va Binh Doan Nguoi Sat In Hindiut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Biên Bản Bàn Giao Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Đoàn, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Cong Doan Treuc Thuoc Tap Doan Xang Dau Vn, Xét Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2023,2023, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Tức Nướ, Theo Tác Giả Đoạn Trích Vì Sao Cần Có Lòng Dũng Cảm Khi Đứng Một Mình, Theo Tác Giả Đoạn Trích Vì Sao Cần Có Lòng Dũng Cảm Khi Đứng Một Mình, Hướng Dẫn Thủ Tục Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Cong Doan Truc Thuac Tap Doan Dau Khi Vn, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Xây Dụng Công Trình Dân Dụng, Mẫu Đơn Xin Đổi Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Vào Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Cấp Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Về Công Tác Nữ Công Tại Đại Hội Công Đoàn, Tham Luan Cong Tac Nu Cong Tai Dai Hoi Cong Doan Xa, Đơn Xin Chuyển Công Tácrút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Tham Luận Công Đoàn Về Công Tác Chăm Lo Đời Sống,

Về Việc Hỗ Trợ Xây Dựng Và Sửa Chữa Nhà Ở Theo Chương Trình “Mái Ấm Công Đoàn” Năm 2023

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-LĐLĐ ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, họat động Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Đồng Tháp;

Thực hiện công văn số: 1701/LĐLĐ ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn trường thông báo đến toàn thể viên chức nhân viên trong trường như sau:

Năm 2023 Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp được giao 01 chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở cho công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cụ thể:

1. Mức hỗ trợ

+ Xây dựng mới: hỗ trợ 35.000.000 đồng/căn (ba mươi lăm triệu đồng)

+ Sửa chữa nhà: 8.000.000 đồng/căn (tám triệu đồng)

2. Điều kiện được hỗ trợ xây mới

+ Đã có gia đình riêng và không sống chung với cha, mẹ;

+ Đã có gia đình, hiện nay sống chung và trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ ruột, cha mẹ vợ;

+ Chưa có gia đình riêng và sống chung với bố, mẹ nhưng phải là lao động chính trong gia đình, có cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đã mất sức lao động và hiện đang sống trong căn nhà tạm, nhà tranh tre lá, nhà bị dột nát, hư hỏng nặng; đang ở nhờ, ở nhà thuê, không có đủ khả năng xây nhà;

+ Có mức thu nhập bình quân đầu người trong hộ không vượt quá 3.510.000đ /người/tháng;

+ Phải có đất làm nền nhà hoặc chưa có đất làm nền nhà nhưng có khả năng tự lo nền nhà, được tổ chức cá nhân hoặc người thân cho mượn đất làm nền nhà. Đất xây dựng nhà phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định của Luật đất đai. Đối với đất cho mượn phải có xác nhận được xây dựng nhà của UBND cấp xã, phường.

Ghi chú: Khi có quyết định đầu tư mà đối tượng nhận hỗ trợ xây dựng nhà có nguồn thu khác ngoài dự kiến để đối ứng xây dựng nhà như: người thân cho, tặng, cho mượn, được lãnh thưởng, trúng số, vay ngân hàng,..để xây dựng nhà vượt 03 lần mức hỗ trợ của chương trình (trừ kinh phí xây dựng phần nền móng) thì bị thu hồi tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn để cấp cho đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

3. Điều kiện được hỗ trợ sửa chữa nhà

+ Như quy định của điều kiện được hỗ trợ xây nhà nhưng không đủ điều kiện để xây do: Nhà đang ở tạm trên đất người khác không xác định được thời hạn; nhà đang ở nhưng bị hư hỏng một phần mà không có đủ khả năng sửa chữa.

+ Các trường hợp sửa chữa do bộ phận thường trực Quỹ “Mái ấm công đoàn” sẽ trực tiếp khảo sát trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét quyết định từng trường hợp.

4. Viên chức, nhân viên của trường nếu hội đủ các điều kiện trên, làm đơn xin được hỗ trợ gửi về Ban Chấp hành công đoàn (nộp đơn trực tiếp cho đ/c Trần Văn Luận) đến hết 20/7/2023.

Ghi chú: đơn cần trình bày cụ thể các thông tin như: thu nhập, số hộ trong gia đình, hoàn cảnh sống hiện tại, tình trạng nhà ở, diện tích đất dự kiến xây cất ở đâu.

Công đoàn sẽ tổng hợp đề nghị, xác minh sau đó họp xét và gửi đề nghị về Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp xem xét.

Đề nghị các Tổ công đoàn trực thuộc triển khai nội dung thông báo này đến tất cả viên chức, nhân viên của trường để biết và thực hiện./.

Các Cấp Cđ Quảng Nam Tích Cực Xây Dựng Nhà “Mái Ấm Công Đoàn”

Cuối tháng 9/2023, LĐLĐ huyện Tiên Phước và Núi Thành tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình nhiều đoàn viên

Dự lễ bàn giao tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước có đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND và đại diện BCH CĐCS xã Tiên Lãnh.

Đ/c Nguyễn Đình Chỉ – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Hạnh

Chị Nguyễn Thị Hạnh, đoàn viên CĐCS xã Tiên Lãnh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng không có công việc làm ổn định, con còn nhỏ. Được Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 45 triệu đồng và trợ giúp từ gia đình, đơn vị công tác, gia đình chị Hạnh đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố rộng 80m 2.

LĐLĐ huyện Núi Thành mới đây đã tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Lê Thúy Duyên, công tác tại UBND xã Tam Hòa.

Hoàn cảnh chị rất khó khăn, thu nhập thấp, có 2 con nhỏ, chồng không có công việc ổn định. Từ nguồn Quỹ Xã hội, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ thêm 40 triệu đồng giúp chị Duyên. Nay gia đình chị có ngôi nhà mới khang trang trên diện tích 80m 2, với kinh phí xây dựng gần 250 triệu đồng

Anh Lê Văn Chương nhận nhà “Mái ấm Công đoàn”

Theo Văn phòng CĐVC tỉnh, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, từ tháng 7 – 10/2023, CĐVC tỉnh tổ chức bàn giao 2 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Phương Huyền thuộc CĐCS Tỉnh đoàn Quảng Nam và đoàn viên Lê Văn Chương thuộc CĐCS Tòa án Nhân dân tỉnh.

Kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” được hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, sự giúp đỡ và tích góp của gia đình các đoàn viên.

Chị Nguyễn Thị Phương Huyền nhận nhà “Mái ấm Công đoàn”

Nhận bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”, các anh chị đoàn viên xúc động bày tỏ lòng cảm ơn đối với tổ chức công đoàn và chính quyền đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để có được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Mới đây, CĐVC tỉnh tiếp tục tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên ALăng Nhú – đoàn viên CĐCS Hạt Kiểm lâm Bắc Sông Bung, thuộc CĐCS Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Alăng Nhú

Phát biểu tại buổi lễ, ông Từ Văn Khánh – Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch CĐCS Chi cục Kiểm lâm tỉnh vui mừng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, CĐVC tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ kịp thời gia đình đồng chí ALăng Nhú có điều kiện xây mới nhà ở.

Thay mặt gia đình, anh ALăng Nhú cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ, CĐVC, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để có được mái ấm khang trang. Anh hứa sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, ổn định cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tặng nhà Mái ấm công đoàn cho thầy giáo nghèo Nghệ An

Hôm nay 11/10, Liên đoàn Lao động huyện Con Cuông (Nghệ An) trao tặng căn nhà gỗ Mái ấm công đoàn ba gian lợp ngói …

Niềm vui đong đầy trong những ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”

Nhờ sự trợ giúp của Công đoàn, mơ ước về nơi “che nắng che mưa” khang trang đã trở thành hiện thực với nhiều đoàn …

Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Điện lực Long An

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Liên đoàn Lao động …

Mẫu Hồ Sơ Dn Nhà Maí Ấm Công Đoàn

Ngày đăng: 18/05/2023, 05:00

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN HỖ TRỢ QUỸ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” Kính gởi: – Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang. – Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn. Tôi tên: ………………………… sinh năm: …………. Giới tính:…………………… Hiện ngụ tại: số …………………. đường ……………………………………………. Khóm (ấp) ………………………. phường (xã) ……………………………………… huyện (thị, thành phố) …………………… tỉnh …………………………… ……… Là đoàn viên công đoàn cơ sở: ……………………………………………… ……… trực thuộc ……………………………………………………………………………… Lý do xin hỗ trợ (nêu rõ hoàn cảnh gia đình hiện nay) ……………………… ……… …………………………………………………………………………………. ……… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ……… Phương án thực hiện nhà ở (nhà xây mới hoặc sửa chữa): …………………………… …………………………………………………………………………………………. Tổng kinh phí thực hiện: ………………………………………………………………. – Công đoàn cơ sở, cơ quan hỗ trợ: ……………………………………… ……… – Địa phương hỗ trợ: ……………………………………………………… ……… – Bản thân tự lo: ……………………………………………………………………. – Đề nghị Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ: ………………………………………. (Viết bằng chữ: ………………………………………………………… ……… ) Tôi xin cam kết thực hiện đúng phương án nhà ở theo đơn xin. …………., ngày …… tháng … năm … Xác nhận của CĐCS Xác nhận của địa phương Người làm đơn Ý kiến của LĐLĐ huyện, thị, TP Ý kiến của Công đoàn ngành Mẫu số: 02/MACĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” Hôm nay, vào lúc ………… giờ … …. ngày ……… tháng …… … năm …………. tại đơn vị: ……………………………. ……………………………………….Ban chấp hành CĐCS tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức- lao động xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng: ……………………………………… Thành phần tham dự gồm: – Tổng số CBĐV, CNVC có mặt: …… ……… Vắng mặt: … …………… ……… – Chủ trì cuộc họp:…………………………………………………………… ……… – Ghi biên bản: …………………………………………………………………………. Nội dung cuộc họp (nêu tóm tắt tất cả ý kiến đóng góp và giới thiệu đối tượng khác nếu có): …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………. ……………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ………………………………………. ……………………………………………………………………………………… Kết quả tổng số CB CNVC đồng ý …… /……….; không đồng ý: ……… /………… đề nghị Ban Quản lý Quỹ xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”. Biên bản kết thúc vào lúc …… giờ ……… cùng ngày và được thông qua. GHI BIÊN BẢN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP Mẫu số: 03/MACĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” Hôm nay, vào lúc ………… giờ … …. ngày ……… tháng …… … năm …………. tại đơn vị: …………………. ………………………………………………….Ban chấp hành CĐCS tổ chức cuộc họp xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng: …………………………………………………………………………………………………. Thành phần tham dự gồm: 1- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 2- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 3- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 4- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 5- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… Nội dung cuộc họp (nêu tóm tắt tất cả ý kiến đóng góp): ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. Kết quả tổng số ý kiến của Ban Chấp hành CĐCS đồng ý:…… /……….; không đồng ý: ……… /………… đề nghị Ban Quản lý Quỹ xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”. Biên bản kết thúc vào lúc …… giờ ……… cùng ngày và được thông qua. GHI BIÊN BẢN TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS Mẫu số: 04/MACĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Họp Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” Hôm nay, vào lúc ………… giờ … …. ngày ……… tháng …… … năm …………. tại Liên đoàn Lao động (Công đoàn ngành) huyện, thị, thành phố: …… …………………. …………………. Ban Thường vụ tổ chức cuộc họp xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng (có danh sách kèm theo). Thành phần tham dự gồm: 1- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 2- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 3- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 4- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 5- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 6- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 7- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 8- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… – Chủ trì cuộc họp: ………………………………………………………………………. – Ghi biên bản: …………………………………………………………………………… Nội dung cuộc họp: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Kết luận của Ban Thường vụ đề nghị Ban Quản lý Quỹ xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng như sau: (Ghi rõ họ và tên, đơn vị cơ sở, tỷ lệ đồng ý). ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Mẫu số: 05/MACĐ ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Biên bản kết thúc vào lúc …… giờ ……… cùng ngày và được thông qua. GHI BIÊN BẢN TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Khảo sát thực trạng nhà ở (đất) của đối tượng đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” Hôm nay, vào lúc ………… giờ … …. ngày ……… tháng …… … năm …………. Địa điểm: …… …………………………………….. …………………………………. Thành phần tham gia khảo sát gồm: 1- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 2- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 3- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 4- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 5- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… Nội dung : khảo sát thực trạng nhà ở (đất) của đối tượng đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” như sau: – Đối tượng được khảo sát: ………………………………………………………………. – Địa chỉ nhà (đất): ………………………………………………………………………. – Diện tích đất: …………………………………………………………………………. – Người đứng tên chủ quyền nhà (đất): ……………………………………… Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………… – Mô tả hiện trạng nhà (đất): ……………………………………… ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………………………………… – Ý kiến của đoàn khảo sát: ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………… Biên bản kết thúc vào lúc …… giờ ……… cùng ngày và được tất cả thành viên tham gia khảo sát thông qua. Mẫu số: 06/MACĐ ĐẠI DIỆN BCH CĐCS ĐẠI DIỆN CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP GHI BIÊN BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ Xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” – Họ và tên: …………………………………………………………………… ……….. – Đơn vị công tác: … ……………………………….. …………………………………. – Địa điểm xây dựng: ……………………… ………………………………… ……….. – Diện tích đất xây dựng: ……………………………. …………………………………. – Quy mô, kết cấu xây dựng: … ……………………. …………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… – Tổng kinh phí thực hiện: ……………………………………………………………… + Công đoàn cơ sở, cơ quan hỗ trợ: …… ……………………… ………… ……… + Địa phương hỗ trợ: …… …………………………………. …………… ……… + Bản thân tự lo: …… ……………………………………… …………… ……… + Quỹ “Mái ấm Công đoàn”: …… …………………………. …………… ……… – Chi phí xây dựng: …… ……………………………………………………… ……… + Chi phí nhân công: ……………………………………… …………… ……… + Chi phí nguyên vật liệu: ……… …………………………. …………… ……… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… + Chi phí khác (nếu có): ……………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Mẫu số: 07/MACĐ XÁC NHẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH CĐCS NGƯỜI LÀM DỰ TRÙ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Nghiệm thu nhà “Mái ấm Công đoàn” Hôm nay, vào lúc …………giờ ……………ngày …………tháng ……. năm ……….. Địa điểm: … ……………………………….. …………………………………. Tiến hành nghiệm thu nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng: ……………………… Thành phần tham gia gồm: 1- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 2- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 3- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 4- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… 5- Ông (bà): …… ………………………. chức vụ: …………… …………… ……… Nội dung nghiệm thu như sau: – Địa chỉ xây dựng: …… ……………………………………………………… ……… – Diện tích xây dựng: …… ……………………… m 2 … …………………… ……… – Quy mô, kết cấu xây dựng: …… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tổng kinh phí thực hiện: …………………………………………………… ……… – Công đoàn cơ sở cơ quan hỗ trợ: ………………………………………………………. – Địa phương hỗ trợ: …………… ………………………………………………………. – Bản thân tự lo: ………………………………………………………………………….. – Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ: ……………………………………………………… Ý kiến kết luận của đoàn: (thống nhất hoặc không thống nhất nghiệm thu) ……… …………………………. …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Biên bản kết thúc vào lúc …… giờ …… cùng ngày và được tất cả thành viên tham gia nghiệm thu thông qua. Mẫu số: 08/MACĐ ĐẠI DIỆN BCH CĐCS ĐẠI DIỆN CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP GHI BIÊN BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỌP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hôm nay, ngày …. Tháng …. Năm … Chúng tôi gồm: Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1): – Ông: …………………………………. Năm sinh: …………………………………… Số giấy CMND: …………. cấp ngày …./… /…. Do Công an tỉnh ………………. cấp – Bà: ……………………………………. Năm sinh: …………………………………… Số giấy CMND: …………. cấp ngày …./… /…. Do Công an tỉnh ………………. cấp – Hộ khẩu thường trú: số ………………………….. đường …………………………… Khóm (ấp) ……………………………… phường (xã) ……………………………… – Đại diện cho ……………………………………………………………………………. – Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1) – Ông: …………………………………. Năm sinh: …………………………………… Số giấy CMND: …………. cấp ngày …./… /…. Do Công an tỉnh ………………. cấp – Bà: ……………………………………. Năm sinh: …………………………………… Số giấy CMND: …………. cấp ngày …./… /…. Do Công an tỉnh ………………. cấp – Hộ khẩu thường trú: số ………………………….. đường …………………………… Khóm (ấp) ……………………………… phường (xã) ……………………………… – Đại diện cho ……………………………………………………………………………. – Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất theo các thõa thuận sau đây: ĐIỀU 1- QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẶNG CHO: * Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ………………………………… cụ thể như sau: – Thửa đất số: ……………………………………………………………………………. – Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………. – Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………. – Diện tích: …………………m 2 (bằng chữ: ……………………………………………) – Hình thức sử dụng: Mẫu số: 41/HĐTA + Sử dụng riêng: ……………. .m 2 . + Sử dụng chung: ……………. m 2 . – Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………. – Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………. – Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………………… * Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………… * Giá trị quyền sử dụng đất là: ……………………đ (bằng chữ: ……………………….. ……………………………………………… ) ĐIỀU 2- VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ……………………………………………… 2. Bên B có 1 nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 3- TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ: Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo hợp đồng này do bên … chịu trách nhiệm nộp. ĐIỀU 4- PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG: Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 5- CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN: Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều cam đoan sau đây: 1- Bên A cam đoan: 1.1- Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật; 1.2- Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 1.3- Tại thời điểm giao kết hợp đồng này; a) Thửa đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; 1.4- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 1.5- Thực hiện đúng và đầy đủ các thõa thuận đã ghi trong hợp đồng này. 2- Bên B cam đoan: 2.1- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật; 2.2- Đã xem kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất; 2.3- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 2.4- Thực hiện đúng và đầy đủ các thõa thuận đã ghi trong hợp đồng này. ĐIỀU- …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ĐIỀU ……. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG: Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vịu, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. Bên A Bên B (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG THỰC CỦA CHỦ TỊCH/ PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ, THỊ TRẤN ……………………………………. Ngày …. tháng …. Năm …. (Bằng chữ: ………………………………………………) Tại: ……………………………………………………………………………………… Tôi: ………………………………., chủ tịch/phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ………………………, huyện thuộc tỉnh ……………………. tỉnh/thành phố ………………… CHỨNG THỰC Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ……………………. …………………………………………………………………… và bên B là ………………… …………………………………………… các bên đã tự nguyện thõa thuận giao kết hợp đồng. – Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; – Nội dung thõa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; – ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… – Hợp đồng này được làm thành … … bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ …… trang), giao cho: + Bên A ………. bản chính; + Bên B ………. bản chính; + Lưu tại Ủy ban nhân dân 01 bản chính. Số ……………, quyển số ………… TP/CC-SCT/HĐGD. CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) . BẢN Họp Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn Hôm nay, vào lúc ………… giờ … …. ngày ……… tháng …… … năm …………. tại Liên đoàn Lao động (Công đoàn ngành) huyện,. NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN HỖ TRỢ QUỸ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” Kính gởi: – Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang. – Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn. Tôi tên: ………………………… sinh năm: …………. Giới tính:…………………… Hiện. huyện, thị, TP Ý kiến của Công đoàn ngành Mẫu số: 02/MACĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn Hôm nay, vào lúc …………