Cách Viết Đơn Khiếu Nại Đất Đai

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Khởi Kiện
 • Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Chi Tiết, Thuyết Phục Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Khởi Kiện Ly Hôn Đơn Phương Theo Mẫu Mới 2022
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng
 • Đơn Xin Không Tham Gia Ban Chấp Hành Công Đoàn
 • Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại bằng một trong hai hình thức: Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, cụ thể:

  – Khiếu nại bằng đơn:

  Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ:

  + Ngày, tháng, năm khiếu nại;

  + Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

  + Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

  + Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

  Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

  – Khiếu nại trực tiếp:

  Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như hình thức khiếu nại bằng đơn.

  Hướng dẫn viết đơn khiếu nại đất đai

  Ví dụ:

  Khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp huyện

  Mẫu đơn khiếu nại đất đai:

  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

  Về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

  Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện LY.

  Tên tôi là: Nguyễn Quang H Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1988.

  Thường trú tại: Xã PT, huyện LY, tỉnh B.

  Số CMND/hộ chiếu: 060 xxx 180 Ngày và nơi cấp: Công an tỉnh B.

  Khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện LY.

  Nội dung, lý do khiếu nại:

  Ngày 08/6/2018 gia đình tôi và ông Bùi Tiến K xảy ra tranh chấp ranh giới thửa đất, sau khi tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã PT nhưng không thống nhất được phương án giải quyết. Sau đó tôi gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tới UBND huyện LY. Tuy nhiên, khi nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi và ông K thì tôi không đồng ý với quyết định đó vì:

  – Thửa đất mà gia đình tôi đang sử dụng có tranh chấp với ông Bùi Tiến K là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Văn C (có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay lập năm 2006 và bằng khoán điền thổ).

  – Mặt khác, thửa đất của ông Bùi Tiến K không có giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định diện tích đất tranh chấp thuộc về ông Bùi Tiến K.

  Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

  Qua kết quả giải quyết tranh chấp và quy định của Luật Đất đai, tôi thấy chưa phù hợp, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi nên tôi có yêu cầu:

  – Đề ghị thẩm tra, xác minh diện tích, ranh giới thửa đất của gia đình tôi và ông Bùi Tiến K theo đúng quy định của Luật Đất đai.

  Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  Mong quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

  Xin chân thành cảm ơn.

  Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn khiếu nại đất đai

  1. Tên đơn khiếu nại

  Tùy từng quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại mà có cách viết khác nhau:

  Ví dụ:

  – Khiếu nại quyết định không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất UBND cấp huyện, sẽ ghi là:

  ĐƠN KHIẾU NẠI về việc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  – Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Tuy có đủ điều kiện, hồ sơ cấp giấy chứng nhận, thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ và có Phiếu tiếp nhận và trả kết quả khi nộp hồ sơ nhưng quá 30 ngày làm việc nhưng Văn phòng đăng ký đất đai không cấp giấy chứng nhận thì sẽ ghi là:

  ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc chậm giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  – Kính gửi: Tên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai.

  3. Nội dung, lý do khiếu nại

  – Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  4. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại:

  – Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).

  Khắc Niệm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Khiếu Nại
 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Dân Sự
 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Rừng Trồng Đến Tuổi
 • Đơn Xin Khai Thác Gỗ Làm Nhà
 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Khiếu Nại Đất Đai 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Tập Những Mẫu Đơn Xin Thực Tập Ấn Tượng Nhất Dành Cho Sinh Viên
 • Cách Xin Thực Tập Tại Nhà Thuốc Cho Sinh Viên Tốt Nghiệp Ngành Dược
 • Bí Quyết Xin Thực Tập Tại Nhà Thuốc Cho Sinh Viên Ngành Dược
 • Hướng Dẫn Cách Xin Thực Tập Tại Nhà Thuốc Cho Sinh Viên Ngành Dược
 • Hướng Dẫn Sinh Viên Dược Xin Thực Tập Tại Nhà Thuốc
 • Kính gửi:…………………………………………………………..

  Tên tôi là:……………………………. sinh ngày…..tháng……năm

  Thường trú tại:…………………………………………………………..

  Số CMND/hộ chiếu Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………..

  Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:…………………………………………………….

  Nội dung, lý do khiếu nại:

  ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………….

  Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

  ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………..

  Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

  Xin chân thành cảm ơn.

  Những lưu ý khi viết mẫu đơn khiếu nại đất đai

  1. Tên đơn khiếu nại đất đai

  Tùy thuộc vào mỗi quyết định, các hành vi hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại với các cách viết khác nhau:

  Ví dụ: Mẫu đơn khiếu nại về đất đai khiếu nại quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất khi thu hồi để làm khu du lịch, sinh thái:

  ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất khi thu hồi

  Ví dụ: Mẫu đơn khiếu nại về đất đai Khiếu nại về việc bố trí đất tái định cư do thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị:

  ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc bố trí đất tái định cư do thu hồi

  2. Địa chỉ gửi đơn khiếu nại đất đai

   Kính gửi: “Tên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai

  3. Nội dung Đơn xin khiếu nại về đất đai

  Tóm tắt vụ việc, ngắn gọn, đầy đủ chi tiết, nêu rõ các quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai của các cơ quan và người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ để tin rằng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

  4. Yêu cầu giải quyết khiếu nại về đất đai

  Đề xuất xác minh và xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, bằng chứng, bằng chứng).

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 Đơn Xin Xác Nhận Mất Giấy Đăng Ký Kết Hôn
 • (Tư Vấn) Kỹ Năng Viết Hồ Sơ Xin Học Bổng Ấn Tượng, Hiệu Quả
 • Đơn Xin Học Lại (Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị)
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động Năm 2022
 • Cách Viết Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính
 • Mẫu Đơn Khiếu Nại Yêu Cầu Giải Quyết Tranh Chấp Về Đất Đai Chính Xác

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Tạm Dừng Đóng Bảo Hiểm Xã Hội
 • Các Mẫu Hợp Đồng Bảo Vệ Theo Nghị Định 68
 • Mẫu Đơn Xin Lại Tài Sản Của Phạm Nhân
 • Mẫu Đơn Nhận Lại Xe Máy Bị Tai Nạn? Hướng Dẫn Soạn Mẫu Đơn Yêu Cầu Trả Lại Tài Sản
 • Giấy Đề Nghị Tăng Ca
 • Mẫu đơn khiếu nại về đất đai? Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai? Thẩm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp về đất đai? Tranh chấp về đất đai có phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã?

  Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

  Thực tế hiện nay, số lượng các vụ việc tranh chấp đất đai không phải con số nhỏ, thậm chí không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, vấn đề này lại càng nóng hơn bao giờ hết nhất là khi các vụ việc về tranh chấp đất đai lại thường kéo dài và phức tạp. Vậy để giải quyết các vướng mắc trong đất đai cần làm gì? Khiếu nại, khởi kiện,… Do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu về tranh chấp đất đai và thủ tục khiếu nại đất đai là rất cần thiết. Trong bài viết này, Luật Dương gia xin cung cấp mẫu đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai và hướng dẫn cách viết đơn sao cho hợp lệ.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Kính gửi: (1) ……

  Họ và tên.(2) ………………. Giới tính: Nam/Nữ

  Sinh năm: …………….

  Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ tạm trú): ……

  Đối tượng bị khiếu nại (3): ……

  Nội dung vụ việc: (4)

  1. Tóm tắt nội dung vụ việc: vấn đề đang xảy ra với đất đai từ thời điểm, sự kiện, chủ thể thực hiện ……………………………………

  2. Những quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm phạm: (thiệt hại đối với các bên) ……

  3. Chứng minh sự thiệt hại: (đất đai bị xâm lấn, tranh chấp quyền sử dụng…) ………….

  4. Yêu cầu, kiến nghị: (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, bồi thường thiệt hại nếu có) ……

  * Tài liệu, chứng cứ gửi kèm:

  CÁCH VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI:

  (1): Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan giải quyết.

  (2): Trường hợp là cá nhân, phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin cá nhân khác. Trường hợp là tổ chức, ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức.

  + Nếu là quyết định hành chính, ghi rõ cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, số quyết định. Ví dụ: Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định xử phạt hành chính, Quyết định cưỡng chế,….

  + Nếu là về hành vi hành chính: ghi rõ họ tên, địa chỉ người thực hiện hành vi hành chính. Ví dụ: Hành vi không giải quyết khiếu nại, không tiếp công dân, không tiếp nhận hồ sơ,…

  (4) Nội dung vụ việc: ghi rõ ràng, ngắn gọn, trung thực về vụ việc, và những quyền lợi bị xâm phạm. Từng thời điểm, mốc thời gian và sự kiện diễn ra cụ thể.

  (5): Cam kết của người viết đơn: Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước nội dung trình bày.

  – Người viết đơn phải ký, ghi rõ họ tên, không được sao chụp chữ ký hoặc sử dụng chữ ký photo.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  (V/v : Giải quyết tranh chấp đất đai tại thửa đất/căn nhà địa chỉ ………….)

  Kính gửi: UBND Xã/Phường………quận/Huyện…….Tỉnh/Thành phố……….

  Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc): …

  Số CMTND/Hộ chiếu/ Căn cước công dân: ……. do ……….. cấp ngày ………….

  Xin trình bày vụ việc như sau:

  Vì vậy, tôi/chúng tôi làm đơn này kính mong UBND Xã/Phường………quận/Huyện…….Tỉnh/Thành phố………. xử lý hành vi………. của ông (bà) để trả lại cho tôi/chúng tôi……… quyền và lợi ích hợp pháp như Nhà Nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp của tôi.

  Tôi gửi kèm theo đơn:

  + GCNQSDĐ số…………. ngày… tháng …năm…;

  + Bản đồ hồ sơ kỹ thuật thửa đất;

  + Giấy tờ khác nếu có./.

  Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn!

  3. Thẩm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp về đất đai

  Dân số ngày càng đông, nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn. Chính vì thế kéo theo một hiện tượng pháp lý đó là các tranh chấp đất đai ngày càng nhiều và trở lên phổ biến. Khi quyền và lợi ích của bạn về đất đai bị xâm phạm bạn cần làm gì? làm như thế nào để đòi lại quyền lợi của mình.

  4. Tranh chấp về đất đai có phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã?

  Gia đình tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phía sau nhà tôi là đất thổ cư và đất vườn tạp giáp với mặt đường Quốc lộ, nhưng do không đi từ đường quốc lộ vào nhà mà đi theo đường xóm từ trước, vào những năm 1990 có hộ gia đình mua đất bên cạnh nhà tôi và đã lấn chiếm một phần góc vườn nhà tôi rồi xây lên một quán nhỏ, gia đình tôi đã có ý kiến nhưng cơ sở xóm lúc đỏ giải quyết vẫn công nhận khu đất đó thuộc quyền sở hữu của nhà lấn chiếm. (Hiện tại theo bản đồ quán đó và một phần đất nhà tôi thuộc hành lang cầu), từ năm 2014 đến nay, gia đình đó lại tiếp tục cơi nới đổ đất tràn cả sang phần đất trống của nhà tôi để mở rộng quán, gia đình tôi đã làm đơn yêu cầu giải quyết nhưng vẫn chưa xong, vậy tôi muốn hỏi bây giờ gia đình tôi muốn đòi lại khu đất gia đình kia lấn chiếm làm quán có được không và gia đình tôi có vi phạm đất hành lang cầu không. (Vì nguồn gốc đất đai do ông nội để lại, chưa từng được đền bù hiện tại nhà tôi đang trồng chuối không xây dựng bất cứ công trình nào), thủ tục hồ sơ kiện nếu địa phương không hòa giải được và yêu cầu gia đình nhà kia tháo dỡ?

  Gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều này có nghĩa là gia đình bạn có quyền sử dụng, khai thác phần đất trong diện tích giấy chứng nhận theo đúng mục đích và theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai 2013 thì nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

  Lấn đất được hiểu và việc ngừi đang sử dụng đất tự dịch chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích tích đất. Còn chiếm đất là hành vi sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Theo thông tin bạn cung cấp, đất nhà bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng nhà hàng xóm lấn chiếm một phần góc vườn nhà bạn rồi xây lên một quán nhỏ, gia đình bạn đã có ý kiến nhưng cơ sở xóm lúc đỏ giải quyết vẫn công nhận khu đất đó thuộc quyền sở hữu của nhà lấn chiếm. Từ năm 2014 đến nay, gia đình đó lại tiếp tục cơi nới đổ đất tràn cả sang phần đất trống của nhà bạn để mở rộng quán. Trong trường hợp này, nếu có căn cứ về việc gia đình có hành vi vi phạm bạn có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai.Ở đây, theo Điều 202 Luật đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

  Theo đó, đầu tiên bạn làm đơn gửi ra Ủy ban nhân dân cấp xã để được hòa giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thời gian giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

  Nếu đã thực hiện hòa giải tại ủy ban nhân dân xã nhưng không hòa giải được thì làm đơn khởi kiện căn cứ Điều 203 Luật đất đai 2013 như sau:

  “Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

  1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

  2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

  a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

  b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;”

  Như vậy, trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi cho gia đình bạn có quyền làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để giải quyết tranh chấp theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2022. Bên cạnh đó, theo quy định của khoản 3, Điều 155 Bộ luật Dân sự 2022 thì đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Do đó, khi quyền sử dụng đất của gia đình bạn bị xâm phạm thì gia đình bạn vẫn có quyền khởi kiện mà không phụ thuộc vào thời hiệu còn hay hết. Về hồ sơ khởi kiện thì bạn chuẩn bị các giấy tờ sau:

  – Đơn khởi kiện. Nội dung của đơn được quy định tại khoản 4, Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2022.

  – Bạn phải nộp thêm bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của gia đình bạn.

  – Các biên bản giải quyết của cơ quan chức năng…;

  – Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở;

  – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà bạn. Kèm theo đó, bạn phải nộp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

  Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Nguyễn Thùy Linh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự
 • Mẫu Đơn Xin Kết Hôn Với Công An
 • Hướng Dẫn Và Cung Cấp Các Biểu Mẫu Liên Quan Đến Công Tác Sinh Viên Khoa Điện Tử
 • Mẫu Đơn Xin Hưởng Chế Độ Dưỡng Sức Thai Sản
 • Xác Nhận Đơn Xin Hợp Thức Hoá Quyền Sử Dụng Đất
 • Quy Định Khiếu Kiện Đất Đai Và Thủ Tục, Mẫu Đơn Khiếu Nại Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai
 • Đơn Đề Nghị (Về Việc Yêu Cầu Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai)
 • Mẫu Đơn Xin Visa Trung Quốc
 • Mẫu Đơn Làm Visa Trung Quốc
 • Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn Xin Cấp Visa Trung Quốc
 • Khiếu nại, khiếu kiện, khởi kiện là một trong những quyền của công dân, cơ quan tổ chức…được thực hiện nằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ chính đáng của mình, của tổ chức khi cho rằng có hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, các khiếu nại và khởi kiện theo luật tố tụng hành chính và luật tố dân sự khá nhiều và thường xuyên. Trong đó, các vụ tranh chấp đất đai bao gồm những khiếu nại đất đai, khởi kiện hay khiếu kiện đất đai hiện nay rất phổ biến.

  Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được các quy định về vấn đề khiếu nại đất đai là gì, khiếu kiện là gì, khởi kiện là gì, những quy trình, thủ tục, thời hiệu, cách viết đơn, nộp đơn khiếu nại, đơn khiếu kiện đất đai như thế nào… cho đúng quy định. Do đó, trang thông tin nhà đất chúng tôi hôm nay sẽ chia sẻ với bạn đọc các vấn đề pháp lý được pháp luật quy định về khiếu nại đất đai là gì, khiếu kiện – khởi kiện tranh chấp đất đai là gì, thủ tục, trình thủ giải quyết tranh chấp đất đai hiện hành nhằm giúp bạn đọc nắm rõ quy trình kiện tụng tranh chấp đất đai rõ nhất.

  Các phương thức giải quyết tranh chấp đất đai

  Khiếu nại về đất đai về bản chất đó là khiếu nại hành chính. Cụ thể khiếu nại đất đai là việc công dân, cơ quan, tổ chức… đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  Khiếu nại đất đai là quyền của công dân trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và cơ quan tổ chức… giúp kiểm tra tính đúng đắn, hợp pháp của các hành vi và quyết định hành chính ngăn chặn hành vi trái pháp luật và thực thi tốt quyền giám sát của công dân trong hoạt động quản lý đất đai. Tuy nhiên, theo quy định thì để thực hiện quyền khiếu nại về đất đai thì người khiếu nại sẽ cần thực hiện đúng theo các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ, có đơn khiếu nại đất đai theo quy định của luật khiếu nại tố cáo mới nhất, luật đất đai và luật tố tụng đất đai hiện hành.

  Khởi kiện đất đai hay khiếu kiện đất đai có hai loại đó là:

  – Khởi kiện quyết định hành chính về đất đai hay khiếu kiện hành chính đất đai là: người khiếu nại khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính đến tòa án có thẩm quyền.

  Việc khiếu, khởi kiện hành chính về đất đai, khởi kiện tranh chấp đất đai được thực hiện theo trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng hành chính theo từng loại vụ việc hành chính hay dân sự.

  Quy trình khiếu nại, khiếu đất đai theo luật hiện hành

  Khiếu nại đất đai ở đâu? So với các quy định khiếu nại đất đai cũ theo Luật Đất đai 2003 thì hiện nay với Luật Đất đai 2013 thì trường hợp khiếu nại về đất đai sẽ thực hiện theo quy trình khiếu nại hoặc khiếu kiện như sau:

  • Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết lần đầu nếu như người khiếu nại không đồng ý đối với quyết định giải quyết quyết tranh chấp đất đai thì có quyền:
  • Khiếu nại lần hai đến bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực
  • Khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2022 hiện hành.

  Như vậy việc giải quyết tranh chấp về đất đai các chủ thể có thể lựa chọn hình thức khởi kiện hoặc khiếu nại đất đai theo quy trình ở tại sơ đồ sau:

  Sơ đồ trình tự giải quyết tranh chấp đất đai hiện hành

  2. Quy định khiếu nại, khiếu kiện về đất đai mới nhất 2022

  Quy định khiếu nại về đất đai

  Hiện nay các quy định khiếu nại hành chính và đất đai sẽ được thực hiện theo các văn bản pháp luật:

  • Luật khiếu nại tố cáo 2011
  • Luật đất đai 2013
  • Luật tố tụng hành chính 2022 thay thế cho luật tố tụng hành chính năm 2013.

  Vì vậy, bạn đọc muốn tìm hiểu các thông tin về khiếu nại luật đất đai và quy định luật tố tụng về đất đai sẽ cần tìm hiểu các quy định của luật này.

  Đối tượng và chủ thể nộp đơn khiếu nại đất đai

  Theo quy định tại Điều 204 Luật đất đai năm 2013:

  • Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
  • Người khiếu nại và phải có đầy đủ hành vi năng lực dân sự và nếu là người đại diện phải đáp ứng yêu cầu người đại diện theo quy định pháp luật.
  • Phải có đơn khiếu nại hành chính – khiếu nại tranh chấp đất đai do người khiếu nại thực hiện và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định dành cho các khiếu nại về đất đai.

  – Đối tượng khiếu nại về đất đai:

  • Khiếu nại quyết định hành chính về đất đai
  • Khiếu nại hành vi hành chính về quản lý đất đai nếu cho rằng hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của mình.

  Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai

  Khiếu nại đất đai ở đâu? Theo quy định thì thẩm quyền giải khiếu nại đất đai như sau:

  – Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

  – Chủ tịch UBND cấp huyện:

  • Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình
  • Giải quyết khiếu nại lần 2 đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

  – Chủ tịch UBND cấp tỉnh:

  • Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
  • Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

  – Thủ trưởng cơ quan cấp trên khác có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu nếu đó là hành vi hành chính, hoặc quyết định hành chính của mình hoặc cơ quan, cá nhân mà mình quản lý đưa ra.

  Thời hiệu khiếu nại đất đai

  Đối với vấn đề thời hạn giải quyết đơn khiếu nại về đất đai được quy định theo luật khiếu nại tố cáo mới nhất 2011 là: 90 ngày, tính từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính (những ngày ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu)

  Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại đất đai

  Căn cứ và quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011 quy định về trình tự khiếu nại: “1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

  Do đó, trình tự giải quyết khiếu nại đất đai sẽ có quyền 2 lần khiếu nại và nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại về đất đai lần 1 hoặc lần 2 hoặc quá thời hạn giải quyết có quyền làm đơn khiếu kiện đất đai.

  Khi có căn cứ khiếu nại đất đai thì người khiếu nại có thể thực hiện quyền khiếu nại bằng 2 cách theo quy định tại điều 8 Luật khiếu nại 2011.

  – Cách thức 1: làm đơn khiếu nại về đất đai hay đơn kiến nghị về đất đai gửi đến nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp

  Cách viết đơn khiếu nại về đất đai (bao gồm đơn khiếu nại quyết định hành và khiếu nại hành vi hành chính) phải có rõ các nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm khiếu nại
  • Tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;
  • Nội dung đơn khiếu nại đất đai như: khiếu nại tranh chấp đất đai, khiếu nại đất khai hoang…
  • Liệt kê các tài liệu căn cứ khiếu nại về đất đai
  • Có ký tên hoặc điểm chỉ của khiếu nại đất đai

  Trong trường hợp khiếu nại đất đai trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn người khiếu nại khiếu nại về đất đai hoặc người tiếp nhận ghi lại nội dung trình bày khiếu nại của người khiếu nại bằng văn bản và sau khi tiếp nhận người khiếu nại đọc lại nội dung hoặc được đọc lại nội dung rồi ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản ghi nội dung khiếu nại đất đai đó.

  Tuy nhiên, thường để có căn cứ tính thời hạn giải quyết khiếu nại, nêu rõ vấn đề thì nên làm đơn khiếu nại đất đai.

  Cách viết đơn khiếu nại đất đai theo đúng quy định

  Quy định khiếu kiện đất đai trong lĩnh vực hành chính

  Khiếu kiện đất đai hay khởi kiện hành chính về đất đai là cách thức người khởi kiện không đồng ý với các quyết định giải quyết quyết khiếu nại đất đai lần 1 hoặc lần 2 hoặc quá hạn hoặc không thông qua giải quyết khiếu nại mà thực hiện việc giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án.

  Đối tượng khởi kiện hành chính về đất đai

  Theo quy định đối tượng khởi kiện hành chính về đất đai được quy định tại điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2022 và Điều 22 Luật Đất đai 2013 như sau:

  • Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
  • Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.
  • Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.
  • Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
  • Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
  • Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.
  • Các hoạt động quản lý đất đai khác có ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính cá biệt.

  Hồ sơ khởi kiện quyết định hành chính về đất đai Hồ sơ khởi kiện hành chính về đất đai

  Hồ sơ khởi kiện hành chính về đất đai được thực hiện theo quy định tại điều 118 Luật tố tụng hành chính 2022 hiện hành bao gồm:

  – Đơn khởi kiện hành chính về đất đai với nội dung đầy đủ theo Điều 118 Luật tố tụng hành chính.

  – Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện

  – Bản sao quyết định hành chính về đất đai

  • Nếu vụ việc đã từng được giải quyết khiếu nại mà không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu này thì người có đơn khởi kiện cần nộp:
  • Đơn khiếu nại hành chính về đất đai hoặc quyết định, thông báo, kết luận về giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai (nếu có),…
  • Cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có) và bản sao các văn bản, tài liệu trong hồ sơ giải quyết khiếu nại hành chính đó

  – Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (nếu có);

  – Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực)

  – Nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm nếu không thuộc trường hợp được miễn.

  Đồng thời, nếu người khởi kiện vừa có đơn khởi kiện hành chính về đất đai tại toàn và vừa có đơn khiếu nại đất đai đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Tòa án sẽ cần phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn một trong 2 cách thức giải quyết tranh chấp đất đai và có văn bản thông báo cho Tòa án.

  Nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm về đất đai

  Người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày nhận được thông báo của toà án về việc nộp tạm ứng án phí khởi kiện hành chính về đất đai trừ những người sau đây được miễn nộp án phí hành chính về đất đai:

  • Người khởi kiện vụ án hành chính về đất đai là thương binh; bố, mẹ liệt sỹ; người có công với cách mạng;
  • Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện nghèo theo quy định của Chính phủ;

  Thời hiệu khởi kiện hành chính về đất đai

  Quy định tại Điều 104, Luật Tố tụng Hành chính 2022 thì thời hiệu khởi kiện hành chính, quyết định hành chính về đất đai là 1 năm tính từ khi biết được hành vi hành chính về đất đai, nhận được quyết định hành chính về đất đai trừ các trường hợp bất khả kháng được trừ vào thời gian tính thời hiệu khởi kiện theo quy định.

  Thời hạn giải quyết khởi kiện hành chính về đất đai

  Đối với các vụ án hành chính về đất đai thì thời hạn giải quyết tranh chấp (mở phiên tòa sơ thẩm) là từ 4 đến 6 tháng tính từ thời điểm thụ lý vụ án (nộp đơn khởi kiện hành chính đất đai và các chứng cứ chứng minh quyền khởi kiện).

  Khởi kiện tranh chấp đất đai trong lĩnh vực dân sự

  Giải quyết tranh chấp đất đai sẽ có trong lĩnh vực dân sự và hành chính. Phụ thuộc vào nội dung tranh chấp, khởi kiện mà sẽ do tòa án dân sự hay hành chính giải quyết.

  Căn cứ pháp lý khởi kiện tranh chấp đất đai

  Hiện nay các quy định điều chỉnh giải quyết tranh chấp đất đai được thể hiện tại các văn bản pháp luật đó là:

  • Luật Đất đai năm 2013
  • Bộ luật tố tụng dân sự năm 2022
  • Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

  Hình thức giải quyết tranh chấp đất đai trong dân sự

  – Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ tương đương thì Người khởi kiện nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án nhân dân Huyện nơi có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm vụ án.

  – Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có giấy tờ tương đương thì lựa chọn hai hình thức sau:

  • Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
  • Khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm để yêu cầu giải quyết sơ thẩm.

  – Việc khởi kiện tranh chấp đất đai trong dân sự phải đúng thẩm quyền tòa án

  – Vụ việc tranh chấp phải còn thời hiệu khởi kiện.

  – Vụ việc chưa được giải quyết bằng một bản án hay có hiệu lực pháp luật.

  – Vụ việc đã được tiến hành hòa giải tại cơ sở nhưng không thành: Trước khi nộp đơn khởi kiện đất đai đến tòa án cấp có thẩm quyền nơi có đất đai tranh chấp thì người khởi kiện phải gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để tiến hành hòa giải.

  Việc hòa giải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của UBND cấp xã và đây là một trong những điều kiện cần phải có trong hồ sơ thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp ra Tòa án).

  Điều kiện khởi kiện tranh chấp đất đai theo thủ tục luật tố tụng dân sự Thẩm quyền giải quyết khởi kiện đất đai trong dân sự

  Theo quy định các tranh chấp đất đai được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự và thuộc thẩm quyền giải quyết tranh vụ án dân sự của tòa bao gồm những:

  • Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (tranh chấp xem ai là người có quyền sử dụng đất)

  Thông thường các các vụ tranh chấp đất đai, đơn khởi kiện tranh chấp đất đai trong dân sự bao gồm:

  • Kiện tụng tranh chấp đất đai: đòi lại đất và tài sản gắn liền với đất

  Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là tòa án nơi có bất động sản tranh chấp.

  Thời hiệu nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

  Tranh chấp đất đai sẽ được giải quyết theo thủ tục dân sự sẽ có cách tính thời hiệu theo quy định Bộ luật dân sự 2022 đối với từng trường hợp cụ thể.

  • 3 năm: Khởi về hợp đồng mua bán đất đai, sang nhượng, cho thuê, gửi giữ, cầm cố, thế chấp…:
  • 3 năm: Khởi kiện bồi thường thiệt hại về đất đai
  • 30 năm: Khởi kiện về thừa kế đối với yêu cầu chia di sản là bất động sản (căn hộ, nhà đất)
  • 10 năm: Khởi kiện yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác.
  • Không áp dụng thời hạn: khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn.

  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trong dân sự

  – Nộp hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai đến tòa án có thẩm quyền. Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai sẽ phụ thuộc vào nội dung của từng vụ án tranh chấp đất đai mà sẽ có các loại giấy tờ tài liệu khác nhau nhưng sẽ thường có:

  • Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai (tải mẫu đơn)
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người khởi kiện
  • Biên bản hòa giải tại UBND xã .
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;
  • Các giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất, chủ quyền nhà (trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất);

  Sau khi kiểm tra nhận đơn và có thông báo và nộp tạm ứng án phí thì được xem hồ sơ khởi kiện đã được thụ lý và theo thời hạn quy định sẽ có mở phiên tòa sơ thẩm.

  Nếu kết quả xét xử giải quyết tranh chấp đất đai tại phiên tòa sơ thẩm không được chấp thuận toàn bộ hoặc 1 phẩm nội dung bản án thì các bên đương sự có quyền nộp đơn kháng cáo trong thời hạn 15 kể từ ngày vụ án có tuyên án sơ thẩm.

  Đối với những vị án tranh chấp về đất đai nên tham khảo các tư vẫn hoặc hỗ trợ của các luật sư tranh tụng đất đai để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mình do những vụ án giải quyết tranh chấp đất đai rất phức tạp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Tranh Chấp Đất Đai Thừa Kế
 • Mẫu Đơn Trình Báo Mất Sổ Hộ Khẩu
 • Hướng Dẫn Làm Đơn Trình Báo Mất Tài Sản
 • Mẫu Đơn Trình Báo Phá Hoại Tài Sản Cập Nhật Nội Dung Mới
 • Mẫu Đơn Trình Báo 2022
 • Đơn Khiếu Nại Về Sản Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Thư Cho Một Người Bạn Nước Ngoài Giới Thiệu Về Đất Nước Việt Nam
 • Viết Thư Cho Bạn Nước Ngoài Kể Về Quê Hương Việt Nam
 • Em Cần Tư Vấn Về Cách Viết Thư Làm Quen 1 Bạn Gái Cùng Trường
 • Các Mẫu Thư Mời Dành Cho Khách Hàng Tới Dự Tiệc Tất Niên
 • Mẫu Thư Mời Họp Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

  Mẫu Đơn khiếu nại về sản phẩm

  Đơn khiếu nại về sản phẩm là văn bản được người tiêu dùng gửi đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền nhằm đề nghị những cơ quan này thẩm tra, xác minh và giải quyết những vi phạm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức đã xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

  (Về sản phẩm……………………………)

  HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN KHIẾU NẠI NGƯỜI TIÊU DÙNG

  214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng – Hà Nội

  ĐT: 04.35745757, 0932442345

  Email: [email protected]

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ SẢN PHẨM

  1. Thông tin về người khiếu nại:

  Họ và tên:……………………………………………… Sinh năm: ………. Nam/nữ:…….

  Số CMND: ………………………….. Ngày cấp:…………………. Nơi cấp:…………………

  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………………

  2. Mô tả sản phẩm, dịch vụ, vấn đề khiếu nại:

  4. Yêu cầu của người khiếu nại:

  5. Cam đoan: Tôi cam đoan những thông tin, chứng cứ được nêu ra trong đơn khiếu nại là trung thực, cẩn thận và chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

  Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng đơn, không biết nên viết đơn như thế này, hãy liên hệ ngay Hotline 1900.0191 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tổng đài trực tuyến mọi lúc, mọi nơi là giải pháp luôn luôn đem lại sự hài lòng, nhanh chóng và đáng tin cậy.

  Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định. Đây vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của loại hình văn bản này.

  Nếu gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong quá trình viết mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

  Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ . Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

  Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

  Các mẫu đơn hành chính thông dụng

  Mẫu đơn tố cáo

  Mẫu đơn yêu cầu

  Mẫu đơn khiếu nại

  Mẫu đơn tố giác

  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

  Mẫu đơn trình bày

  Mẫu đơn đề nghị giải quyết

  Mẫu đơn xin miễn

  Mẫu đơn kiến nghị

  Mẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng

  Mẫu đơn phản ánh

  Mẫu đơn báo cáo

  Mẫu đơn xin xác nhận

  Mẫu đơn tố cáo lừa đảo

  Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đai

  Mẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích

  Mẫu đơn khởi kiện

  Mẫu đơn xin nghỉ phép

  Mẫu đơn yêu cầu hòa giải

  Mẫu đơn yêu cầu bồi thường

  Mẫu đơn yêu cầu đo đạc

  Mẫu đơn xin gia hạn

  Mẫu đơn xin ân xá

  Mẫu đơn xin miễn

  Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóng

  Mẫu đơn đề nghị kiểm tra

  Mẫu đơn của tập thể

  Mẫu đơn kiến nghị nhà trường

  Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được pháp luật quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi có hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

  Ngoài ra, các mẫu đơn hành chính cũng có thể là các dạng đơn được cung cấp sẵn tại những cơ quan hành chính cụ thể, nhắm tới một yêu cầu cụ thể. Đây cũng là những mẫu đơn không thể thay đổi và được ban hành dựa theo Nghị quyết, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

  Các mẫu văn bản thông thường mới nhất

  Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận không thuộc các dạng bắt buộc phải theo quy định là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

  Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

  • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

  Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

  Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

  Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

  Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

  Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

  Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

  Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệLuật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ms 05: Thư Kêu Gọi Quyên Góp Ủng Hộ Em Nguyễn Văn Vĩ (15 Tuổi), Quê Bảo Yên
 • Hướng Dẫn Gửi Mail Bằng Iphone Có Đính Kèm File Hình Ảnh/video
 • Viết Cho Dịch Dương Thiên Tỉ Một Bức Thư Dài
 • Bức Thư Từ Một Fan Hâm Mộ Trung Quốc.
 • ‘đọc Thư Của Tất Cả Các Bạn Gửi Lên Cho Sơn Tùng Em Lại Khóc Nhiều Hơn’
 • Quyền Khiếu Nại Tiếp Tục Sau Khi Đã Rút Đơn Khiếu Nại Về Lao Động

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Phép Sử Dụng Vỉa Hè
 • Đơn Xin Sang Tên Sổ Đỏ, Sổ Hồng, Bìa Đỏ Chính Chủ Quận Thanh Xuân, Tách Bìa Đỏ
 • Đơn Xin Sang Tên Sổ Đỏ, Sổ Hồng, Bìa Đỏ Chính Chủ Quận Hoàng Mai, Tách Sổ Đỏ
 • Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác (Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Tây Ninh)
 • Làm Rõ Việc Phụ Huynh Viết ‘đơn Xin Phục Vụ Nước Uống’ Cho Trẻ Lớp 1
 • Xin cho tôi hỏi về quyền khiếu nại tiếp tục sau khi đã rút đơn khiếu nại về lao động không? Tôi có khiếu nại về vấn đề sa thải tôi sai quy định pháp luật nhưng sau đó công ty có thỏa thuận với tôi để tôi rút đơn khiếu nại. Nhưng sau khi tôi rút đơn thì công ty lại không thực hiện đúng theo thỏa thuận. Vậy nay tôi có thể làm đơn khiếu nại lại không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!

  Về quyền tiếp tục khiếu nại sau khi rút đơn khiếu nại

  Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 24/2018/NĐ-CP về các trường hợp khiếu nại không được thụ lý:

  “Điều 9. Khiếu nại không được thụ lý giải quyết theo Nghị định này

  2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp.

  3. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại.

  4. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

  5. Thời hiệu khiếu nại theo quy định tại khoản 1 Điều 7 đã hết mà không có lý do theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

  6. Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.

  7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật.

  8. Khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án.”

  Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

  Như vậy, pháp luật hiện hành không có quy định về việc sau khi rút đơn khiếu nại thì không được tiếp tục khiếu nại. Tuy nhiên khi nhận được đơn xin rút khiếu nại lần đầu thì người có thẩm quyền giải quyết đơn của bạn phải đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho bạn biết về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại. Trong vòng 30 ngày, nếu bạn không tiếp tục khiếu nại thì khiếu nại của bạn sẽ không được thụ lý giải quyết.

  Có được khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích?

  Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại Hòa giải viên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cô Giáo Viết Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Được Chấp Thuận
 • Trình Tự Thủ Tục Giải Thể Công Ty Với Cơ Quan Thuế
 • Đơn Xin Trở Lại Công Tác Dành Cho Người Nghỉ Thai Sản, Nghỉ Ốm
 • Thủ Tục Xin Đặt In Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
 • Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng Hiện Nay
 • Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại (Có Hướng Dẫn) Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại Tố Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại Tố Cáo 2022
 • Đơn Xin Học Lại Là Gì? Cách Viết Thế Nào?
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Ngừng Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Của Cá Nhân
 • Đơn Xin Hỗ Trợ Mai Táng Phí
 • Giới thiệu

  Mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————-

  Hà nội, ngày… tháng… năm……

  ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

  Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

  1. Người khiếu nại

  2. Đối tượng bị khiếu nại

  3. Nội dung khiếu nại

  Tóm tắt vụ việc khiếu nại

  Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

  4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại

  5. Những yêu cầu của người khiếu nại

  6. Cam kết của người khiếu nại

  7. Tài liệu gửi theo đơn:…………….

  Người khiếu nại

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Chú giải:

  Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại

  1. Người khiếu nại.

  a. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

  Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại

  Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại:

  1. Người khiếu nại.

  a. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

  Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

  b. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

  Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

  2. Đối tượng bị khiếu nại.

  Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

  a. Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

  b. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

  3. Nội dung khiếu nại.

  a. Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

  b. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

  4. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

  Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

  5. Những yêu cầu của người khiếu nại.

  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

  6. Cam kết của người khiếu nại.

  a. Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

  b. Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

  7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Cấp Hộ Chiếu Phổ Thông
 • Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5
 • Cách Viết Đơn Xin Chuyển Lớp Học Thpt
 • Đơn Xin Tạm Hoãn Nvqs, Đơn Xin Miễn Nghĩa Vụ Quân Sự Mới 2022
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn/miễn Nghĩa Vụ Quân Sự Năm 2022
 • Mẫu Đơn Khiếu Nại Về Việc Đền Bù Để Giải Tỏa Đất Làm Đường

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Hỗ Trợ Giải Tỏa Đền Bù
 • Mẫu Đơn Xin Việc Cho Sinh Viên Chưa Tốt Nghiệp Ấn Tượng Nhất
 • Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập?
 • 14 Mẫu Đơn Xin Việc Gửi Email
 • Cách Viết Đơn Xin Việc Vào Công Ty Nước Ngoài
 • Mẫu đơn khiếu nại về việc đền bù để giải tỏa đất làm đường? Gia đình tôi thuộc diện bị thu hồi đất là đường quốc lộ. Sau khi có thông báo về phương án giải tỏa đất làm đường thì gia đình tôi thấy phương án giải tỏa đất không hợp lý nên gia đình tôi muốn khiếu nại. Vậy tôi cần viết mẫu đơn khiếu nại về việc đền bù trên như thế nào và nộp hồ sơ tại đâu?

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại năm 2011:

  “Điều 8. Hình thức khiếu nại

  Đơn khiếu nại cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

  + Ngày tháng năm khiếu nại;

  + Thông tin cá nhân của người khiếu nại;

  + Thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

  + Nội dung và lý do khiếu nại;

  + Yêu cầu của người khiếu nại.

  Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo mẫu đơn khiếu nại sau:

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà nội, ngày… tháng… năm……

  Kính gửi: ………………………………………………………………………………….

  1. Người khiếu nại:……………………………………………………………………………………………

  2. Đối tượng bị khiếu nại:…………………………………………………………………………………..

  3. Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………………..

  7. Tài liệu gửi theo đơn:

  1………………………………………………………………………………………………………………………..

  2………………………………………………………………………………………………………………………..

  3…………………………………………………………………………………………………………………………

  Người khiếu nại

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

  Về nơi nộp đơn khiếu nại về giải tỏa đất làm đường

  Căn cứ theo quy định tại điều 7 Luật khiếu nại 2011 như sau:

  “Điều 7. Trình tự khiếu nại

  Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

  Như vậy, gia đình bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch UBND huyện nơi có đất bị thu hồi hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án cấp tỉnh nơi có đất bị thu hồi để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

  Trình tự, thủ tục thu hồi đất hiện hành

  Điều kiện được bồi thường về đất khi gia đình bị thu hồi đất

  Mọi vấn đề vướng mắc về khiếu nại về thu hồi đất đai; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Cấp Điện, Thủ Tục Tách, Chuyển Công Tơ Điện Chi Tiết
 • [Taimienphi.vn] Một Số Mẫu Đơn Xin, Đơn Đề Nghị Hay
 • Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo
 • Đơn Xin Miễn Khám Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Đơn Xin Thôi Việc Kế Toán, Đơn Xin Nghỉ Việc Của Nhân Viên Kế Toán
 • Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thu Hồi Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Rút Yêu Cầu Ngăn Chặn Vụ Án Dân Sự
 • Vấn Đề: Rút Khiếu Nại, Rút Tố Cáo
 • Từ 01/01/2019: Người Tố Cáo Có Quyền Rút Đơn Tố Cáo
 • Rút Sổ Bảo Hiểm Khi Không Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Được Không?
 • #mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Chuẩn File Word 2022
 • Đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất bao gồm những nội dung cơ bản của một đơn khiếu nại thông thường theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại 2011, cụ thể như sau:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại
  • Địa chỉ của người khiếu nại
  • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại
  • Nội dung, lý do khiếu nại
  • Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại
  • Ký tên hoặc điểm chỉ

  Bước 2: Phần kính gửi

  Phần này được ghi ở góc phải nằm ở phía trên cùng của đơn khiếu nại.

  Bước 3: Thông tin người khiếu nại, người bị khiếu nại

  Đây là phần ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi đất. Thẩm quyền ở đây được xác định là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh – người ban hành quyết định thu hồi đất (khiếu nại lần đầu) hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên (khiếu nại lần hai).

  • Người làm đơn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại,… để cơ quan có thẩm quyền giải quyết thuận tiện trong việc tiến hành tống đạt văn bản và triệu tập khi cần thiết.
  • Về thông tin của người bị khiếu nại thì ghi đầy đủ và chính xác người ban hành quyết định thu hồi đất, cụ thể là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/tỉnh và địa chỉ làm việc của họ.

  Bước 5: Nội dung khiếu nại

  Bước 4: Đối tượng khiếu nại: quyết định thu hồi đất số bao nhiêu, ban hành ngày bao nhiêu của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh.

  Bước 6: Yêu cầu giải quyết khiếu nại

  • Tóm tắt nguồn gốc sử dụng đất, quá trình tạo lập và hiện trạng sử dụng đất
  • Quyết định thu hồi đất được ban hành do ai ban hành? Ban hành khi nào? Phân tích và chỉ ra những điểm sai phạm trong quyết định xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi (diện tích đất, loại đất, vị trí đất, giá đất,… không phù hợp)
  • Căn cứ chứng minh những sai phạm của cơ quan ban hành quyết định
  • Hậu quả của quyết định thu hồi đất đối với người có đất bị thu hồi
  • Hủy bỏ quyết định thu hồi đất
  • Bồi thường thiệt hại cho người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật.
  • Đơn khiếu nại (lần đầu, lần hai)
  • Quyết định bồi thường đất (nếu có)
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sổ hộ khẩu

  Thời hạn giải quyết khiếu nại:

  Thời hiệu khiếu nại: 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại 2011.

  • Đối với khiếu nại lần đầu thì thời hạn giải quyết không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại 2011.
  • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý theo quy định tại Điều 37 Luật khiếu nại 2011.

  Bài viết trên là những hướng dẫn viết mẫu đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của luật sư để soạn thảo đơn khiếu nại hoặc giải quyết tranh chấp đất đai, quý bạn đọc vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua tổng đài 1900636387. Xin cảm ơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 Mẫu Quyết Định Thôi Việc Chuẩn
 • #tải Mẫu Quyết Định Thôi Việc (Nghỉ Việc) Đúng Chuẩn 2022
 • Mẫu Đơn Phản Tố Trong Tố Tụng
 • Cách Làm Mẫu Đơn Phản Tố
 • Cận Cảnh Giống Nho Mẫu Đơn Hơn 1 Triệu Đồng/kg Bà Nội Trợ Việt Mê Mẩn
 • Cách Viết Đơn Xin Khiếu Nại

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đơn Xin Không Đi Tham Quan
 • Mẫu Đơn Xin Việc Giành Cho Nhân Viên Kinh Doanh
 • Cách Viết Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương Như Thế Nào?
 • Cách Viết Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình
 • Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Cho Sinh Viên, Học Sinh Nghèo
 • Cách viết đơn xin khiếu nại

  Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

  Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại

  Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại:

  1. Người khiếu nại.

  a. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

  Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

  b. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

  Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

  2. Đối tượng bị khiếu nại.

  Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

  a. Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

  b. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

  3. Nội dung khiếu nại.

  a. Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

  b. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

  4. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

  Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

  5. Những yêu cầu của người khiếu nại.

  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

  6. Cam kết của người khiếu nại.

  a. Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

  b. Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

  7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Kháng Cáo Dân Sự 2022
 • Mẫu Đơn Xin Vào Lớp 1 Đúng Tuyến, Trái Tuyến 2022
 • Đơn Xin Học Thêm Buổi Chiều
 • Cách Viết Đơn Xin Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Mẫu Đơn Xin Hỗ Trợ Khó Khăn Đột Xuất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100