Đơn Xin Trông Giữ Học Sinh Trong Hè / Top 10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Ezlearning.edu.vn

Kế Hoạch Trông Giữ Trẻ Theo Nhu Cầu Của Phụ Huynh Trong Thời Gian Hè 2023

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05 /KH-TrMN

Đông Triều, ngày 28 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH TRÔNG GIỮ TRẺ THEO NHU CẦU CỦA PHỤ HUYNH TRONG THỜI GIAN HÈ 2023

Căn cứ vào nhu cầu của cha mẹ học sinh Trường YN Mầm non Yên Thọ muốn gửi con tại trường trong thời gian hè để yên tâm đi làm;

Căn cứ vào cuộc họp phụ huynh các nhóm, lớp ngày 26/5/2023 V/v thỏa thuận với phụ huynh trong việc trông giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh trong thời gian hè 2023;

Căn cứ vào đơn đề nghị của cha mẹ phụ huynh học sinh toàn trường về nhu cầu học trông giữ trẻ trong thời gian hè;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.Trường Mầm non Yên Thọ- thị xã Đông Triều xây dựng kế hoạch trông giữ trẻ theo nhu cầu của cha mẹ học sinh trong thời gian hè 2023 cụ thể sau:

I/ Mục đích:

– Giúp cho phụ huynh yên tâm khi gửi con tại trường để đi làm

– Tạo cho trẻ môi trường học tập thân thiện, an toàn, trẻ được thoả mãn nhu cầu vui chơi, giao tiếp,nhận thức, nhu cầu hoạt động cùng nhau của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được chơi và hoạt động theo sở thích. Đảm bảo an toàn cho trẻ

II/ Nội dung: 1/ Trách nhiệm đối với BGH, giáo viên, nhân viên */Trách nhiệm Ban giám hiệu:

– Ban giám hiệu chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ, tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ.

– Xây dựng kế hoạch, văn bản, báo cáo, tờ trình xin ý kiến lãnh đạo cấp trên cho chủ trương mở lớp.

– Phân công Cán bộ quản lí trực hè, giáo viên, nhân viên trông giữ trẻ

– Quản lí và sử dụng có hiệu quả tiền thu chăm sóc trẻ do phụ huynh thỏa thuận một cách công khai, minh bạch. Quản lý tài sản của nhà trường.

– Tiếp nhận trẻ em, quản lí trẻ em và quản lí các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục các kỹ năng cho trẻ trong thời gian hè.

*/ Yêu cầu, trách nhiệm đối với giáo viên, nhân viên: +Đối với giáo viên:

– Chấp hành đúng nội quy, quy định của nhà trường đề ra

– Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

– Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể trong thời gian dạy hè

– Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất , danh dự uy tín nhà giáo , gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

– Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

– Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ.

– Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

– Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

– Không xuyên tạc nội dung giáo dục

– Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

– Đối xử công bằng với trẻ

– Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường, lớp.

– Tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình. Giáo viên tổ chức các hoạt động vui chơi, các trò chơi trong chương trình GDMn phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.

+ Đối với nhân viên:

– Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

– Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường

– Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ

– Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường

– Tự rèn luyện sức khoẻ

– Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

– Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

– Không xuyên tạc nội dung giáo dục

– Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

– Đối xử công bằng với trẻ

– Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ

2/Dự kiến phân công giáo viên, nhân viên trông giữ trẻ: */ Phân công Ban giám hiệu trực hè:

– Đ/c Lê Thị Lành- Hiệu trưởng: chỉ đạo chung

– Tháng 6, 7 năm 2023: Trực trường tại điểm Yên Sơn, Xuân Quang từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần phân công đồng chi Dương Thị Tâm

– Tháng 6, 7 năm 2023: Trực trường tại điểm Yên Lãng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần phân công đồng chí Bùi Thị Hương

– Tháng 6, 7 năm 2023: Trực trường tại điểm Thọ Sơn từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần phân công đồng chí Hoàng Thị Nhạn.

3/ Thời gian giáo viên thực hiện trông giữ trẻ:

Thời gian bắt đầu từ ngày: 04/6/2023 đến 31/7/2023( trông giữ trẻ cả ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, riêng thứ 7 ngày cuối tháng nhà trường nghỉ họp). Chế độ sinh hoạt trong một ngày của trẻ cụ thể sau:

III/ Dự kiến mức thu, chi:

Nguồn kinh phí thu,chi do phụ huynh tự túc đóng góp khi đã bàn bạc thỏa thuận nhất trí với cha mẹ phụ huynh học sinh qua biên bản họp phụ huynh các nhóm lớp. Giao cho GV chủ nhiệm lớp trực tiếp thu tiền, nộp về thủ quỹ nhà trường. Nhân viên kế toán lên dự toán thu chi.

a/Dự kiến mức thu là 600.000 đ trong đó:

-Tiền ăn: 10.000đ/1 cháu/1 ngày x 25 buổi= 250.000đ(Tính thực tế buổi ăn)

– Tiền phụ phí chăm sóc trẻ trong thời gian hè: 350.000đ/1 cháu/1 tháng

b/Dự kiến chi:

– Tiền ăn chi theo số buổi ăn thực tế của trẻ

– Tiền phụ phí chăm sóc trẻ trong thời gian hè: Chi trả tiền nước, tiền vệ sinh, tiền chất đốt, tiền chi trả chế độ trông giữ trẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia giữ trẻ trong thời gian hè là 100% không trích nộp các khoản gì khác về nhà trường.

– Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc chi trả tiền thực phẩm cho các cháu ăn hàng ngày, tiền vệ sinh, chất đốt, chi trả chế độ cho cán bộ,giáo viên, nhân viên tham gia hè, 100% cha mẹ phụ huynh học sinh nhất trí đề nghị nhà trường quản lí thu hộ, chi hộ, có quyết toán công khai.

T.M TRƯỜNG MẦM YÊN THỌ HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký) Lê Thị Lành

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ YÊN THỌ K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thuy

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký)

Nguyễn Thu Hường

Mẫu Đơn Xin Tham Gia Câu Lạc Bộ Hè, Giấy Xin Học Hè Cho Học Sinh Tiểu

Nên hay không việc học hè, tham gia các câu lạc bộ hè

Hiện nay, nhu cầu đăng ký cho con em tham gia các hoạt động hè tại địa phương và nhà trường rất phổ biến tại các thành phố lớn, xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh vì không có người trông con hoặc nguyện vọng để cho con em mình được ôn tập lại các kiến thức đã học, nâng cao trình độ của mình trong thời gian hè. Trước đây, các học sinh sẽ có kỳ nghỉ hè theo đúng nghĩa kéo dài khoảng 2-3 tháng, tuy nhiên ở thời đại này, việc nghỉ hè gần như xa xỉ với các em bởi vì hè cũng phải đi học thêm hoặc tham gia các câu lạc bộ.

Download Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè – Phần mềm Đơn xin học hè cho học sinh tiểu học, THPT

Việc tham gia các câu lạc bộ hè tuy không tạo ra quá nhiều áp lực học tập cho các em nhưng vẫn bị bó buộc vào một khuôn khổ học tập, thiếu tính tự do và môi trường để các em khám phá và sáng tạo, cho nên đó là 2 mặt của một vấn đề cần được xem xét để có những quyết định sáng suốt từ các phục huynh.

Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè được các phụ huynh sử dụng nhằm gửi đến Ban Giám hiệu nhà trường cho phép con em mình có thể tham gia câu lạc bộ hè của nhà trường để các em có thêm được thời gian vui chơi, học tập và có thêm được những bạn bè mới trong thời gian nghỉ hè.

Thời gian nghỉ hè, bên cạnh những ngày mà các em học sinh có thể học tập và vui chơi tại nhà thì nhiều gia đình, phụ huynh vẫn có nhu cầu đăng ký cho con em tham gia những câu lạc bộ hè để các em có thể phát huy được tính năng động, kết bạn và học hỏi được bạn bè những kỹ năng nhất định nào đó, vì vậy, mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè chính là nội dung hữu ích giúp các phụ huynh có thể chuẩn bị đầy đủ thủ tục để giúp đăng ký cho con em mình vào câu lạc bộ nào đó theo nguyện vọng, sở thích.

Bên cạnh đó, các phụ huynh và các em có thể tham khảo thêm mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu để được rèn luyện năng khiếu, giúp các em có thể phát huy được sở trường của mình, với đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu sẽ giúp các em có thể được học tập, rèn luyện để phát huy năng khiếu sẵn có.

Thông tin của đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè sẽ được gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường học sinh đó đang theo học. Trong đơn, các phụ huynh cần ghi rõ tên trường, lớp, thông tin của phụ huynh học sinh, học sinh, địa chỉ, số điện thoại,…, nêu rõ nguyện vọng, mục đích đăng ký cho con em mình tham gia vào câu lạc bộ, xác nhận của phụ huynh học sinh,… Sau khi nhận được đơn xin tham gia câu lạc bộ hè, nhà trường sẽ xem xét và thành lập nhóm cụ thể để giúp việc quản lý học sinh tham gia câu lạc bộ dễ dàng và hiệu quả hơn.

Việc tham gia câu lạc bộ chính là cách giúp các em học sinh có thể nâng cao được kiến thức học tập cũng như biết cách tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, vì vậy, đơn xin tham gia câu lạc bộ hè sẽ là bước đệm đầu tiên giúp các em có thể được vào câu lạc bộ mà mình yêu thích.

Đối với các giáo viên, các bạn cũng nên tìm hiểu những thông tin về bảng lương cán bộ, công chức để biết được mình đang được hưởng mức lương bao nhiêu, có hợp lý với quy định của nhà nước hay không và có thắc mắc gì không, bảng lương cán bộ, công chức được chúng tôi cập nhật mới nhất năm 2023 dành cho các các bộ công chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Đơn Xin Học Hè Tại Trường Cho Học Sinh, Sinh Viên Các Cấp

II. Một số mẫu đơn xin học hè

Đơn xin học hè có nhiều loại khác nhau, phụ thuộc vào từng độ tuổi, cấp học hoặc theo yêu cầu của nhà trường hay các cơ sở học hè mà học sinh đăng ký.

Thông thường, đơn xin học hè được chia thành 4 loại sau đây:

Một mẫu đơn xin học hè cần đảm đảo đầy đủ các nội dung sau đây:

Kính gửi: Ban Giám Hiệu Nhà trường nơi học sinh theo học

Thông tin của phụ huynh học sinh: họ tên, địa chỉ thường trú

Thông tin của học sinh: họ tên, tên lớp

Lý do xin làm đơn

Mong muốn nhà trường tạo điều kiện để cho phép em học sinh được đăng ký theo lớp học hè tại nhà trường

Cam đoan và trách nhiệm bổn phận của em học sinh cùng gia đình

Ký xác nhận của người làm đơn

Trong đơn xin học hè, học sinh và các bậc phụ huynh cần nói rõ mình học vì mục đích gì. Đây sẽ là căn cứ giúp nhà trường có thể dễ dàng sắp xếp giáo viên ôn tập cho học sinh, đồng thời chia lớp học cho các em một cách hợp lý nhất, giúp các em yên tâm ôn tập trong thời gian học hè.

Để có một đơn xin học hè chuẩn, bạn cần điền đầy đủ các thông tin như sau:

Kính gửi: Ban Giám Hiệu Nhà trường nơi học sinh theo học

Thông tin về phụ huynh học sinh: bạn cần điền đầy đủ thông tin như họ tên và địa chỉ cư trú của mình

Thông tin về học sinh: bạn cần điền đầy đủ thông tin về tên, ngày sinh, lớp con em mình theo học. Nếu bạn muốn đăng ký cho con mình học theo môn thì cần ghi rõ đó là môn nào.

Lý do đăng ký học hè: bạn cần nêu rõ kiến thức về bộ môn đăng ký học hè nhằm giúp giáo viên giảng dạy nắm rõ kiến thức hiện tại của em học sinh

Thời gian học hè: trong mấy tháng để giáo viên phụ trách phân bổ lớp học cụ thể và chính xác hơn

Cam kết của gia đình và trách nhiệm bổn phận của học sinh đối với trường lớp học hè. Ghi rõ tên và chữ ký của người viết đơn, người mà có thể chịu trách nhiệm mọi việc khi có vấn đề cần giải quyết xảy ra trong thời gian học hè

III. Lưu ý khi viết đơn xin học hè

Khi viết đơn xin học hè, học sinh và các bậc phụ huynh cần lưu ý đến một số vấn đề như:

Để đảm bảo tính chuẩn xác, bạn cần đầy đủ thông tin về phụ huynh lẫn học sinh, lớp học, môn học sẽ giúp tránh sai sót trong việc phân lớp, chương trình giảng dạy

Ghi rõ thời gian học hè để giáo viên sắp xếp chương trình dạy cho học sinh

Khi viết đơn xin học hè, bạn cần nêu rõ quan điểm, ngôn từ chuẩn xác, không sử dụng từ ngữ thô tục, kém lịch sự

Giữ đúng lời hứa đã cam kết như đúng chi phí học hè đúng thời hạn, chịu trách nhiệm khi vấn đề xảy ra

Cần phối hợp với nhà trường để quản lý, đôn đốc tình hình học tập của con em mình

Ann Tran – Ban biên tập Nhà Đất Mới

Đơn Xin Sinh Hoạt Hè

Mẫu Đơn xin sinh hoạt hè

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN SINH HOẠT HÈ  

Kính gửi : -Đồng chí……….. –  Bí thư chi Đoàn …….

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại chi Đoàn ….  thuộc Đoàn Trường …..Do trường đã nghỉ hè nên tôi muốn được tham gia sinh hoạt hè tại phường …. Mùa hè năm ngoái , chi Đoàn phường …. có tổ chức chương trình sinh hoạt chi Đoàn là đi cắm trại ở …. Do năm ngoái gia đình tôi có công việc gia đình nên không thể tham gia được hoạt động sinh hoạt của chi Đoàn . Tôi rất tiếc nuối khi không được tham gia hoạt động đó . Trong hè năm nay , tôi thấy chi Đoàn phường cũng tổ chức chương trình  sinh hoạt hè là  ….. ở ….. trong thời gian từ ngày  …/…/… đến ngày …/…/…

Hưởng ứng lời kêu gọi của chi Đoàn , tôi viết đơn này kính đề nghị Đồng chí …. – Bí thư chi Đoàn …. cho phép tôi được tham dự hoạt động này và góp phần tạo nên một mùa hè bổ ích và giải trí lành mạnh .

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đầu đủ nội quy của chương trình sinh hoạt hè cũng như các quy định của chi Đoàn phường …. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các hành vi không đúng chuẩn mực của một người Đoàn viên trong quá trình tham gia sinh hoạt hè .

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác .

Người làm đơn

Rate this post

Các Mẫu Đơn Xin Học Hè Cho Từng Đối Tượng Học Sinh

1. Đơn xin học hè là gì?

Mẫu đơn xin học hè thường bao gồm các nội dung như thông tin của người làm đơn, nguyện vọng đăng ký học hè, lý do làm đơn… của học sinh.

Hiện nay, các bạn có thể xem mẫu đơn xin học hè tại các trang web trên mạng hoặc là đến trường hoặc các trung tâm để được hướng dẫn làm đơn đăng ký.

Đơn xin học hè có nhiều loại khác nhau. Tùy thuộc cấp học hoặc yêu cầu của Nhà trường hay các cơ sở học hè mà học sinh đăng ký.

2.1 Mẫu đơn xin học hè ở bậc học mầm non

Tên tôi là:………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:

…………, ngày………tháng………năm………. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

Con tôi tên là:………………………………. …………………………………….

Vì lý do gia đình không có người trồng và chăm sóc con, gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học hè tại trường …………………….. trong thời gian ……………….. để tạo điều kiện củng cố thêm những kỹ năng rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới của con.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng ký và tham gia học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học hè và của nhà trường.

2.2 Mẫu đơn xin học hè trường tiểu học và mẫu đơn xin học hè bậc trung học cơ sở

Kính gửi: BGH trường ……………………………………………………………………

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………

Là phụ huynh của em: ……………………………………………………………..

Học sinh lớp: ………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học .

Khi được tham gia học hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, đôn đốc nhắc các cháu đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về.

2.3 Mẫu đơn xin học hè dành cho bậc Trung học phổ thông

Kính gửi: BGH trường ……………………………………………………………………

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………..

Là phụ huynh của em: ……………………………………………………………..

Học sinh lớp: ………………………………………………………………………….

Do kết quả trong năm học 20..-20.. vừa qua của cháu hơi thấp nên gia đình chúng tôi quyết định gửi cháu để nhà trường và các thầy cô rèn luyện, bồi dưỡng thêm kiến thức còn thiếu sót dành cho cháu, nhằm giúp cháu có thành tích cao hơn trong năm 20..-20.. sắp tới và những năm tiếp theo với kỳ thi vô cùng quan trọng đó là kỳ thi THPT Quốc Gia 20..-20..

Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường.

Khi được tham gia học hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, đôn đốc nhắc các cháu đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về.

Tôi xin chân thành cảm ơn !