Đơn Xin Xác Nhận Kết Hôn / Top 9 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Ezlearning.edu.vn

#1 Đơn Xin Xác Nhận Mất Giấy Đăng Ký Kết Hôn

Chứng nhận đăng ký kết hôn là văn bản pháp lý quan trọng, xác nhận quan hệ vợ chồng hợp pháp của hai bên nam nữ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có thể bị mất. Khi đó, công dân có phải có đơn xin xác nhận mất giấy đăng ký kết hôn hay không? Mẫu đơn xin xác nhận mất giấy đăng ký kết hôn hiện nay như thế nào, cách điền thông tin ra sao? Tại bài viết này, Luật Quang Huy sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về đơn xin xác nhận mất giấy đăng ký kết hôn.

Mẫu đơn xin xác nhận mất giấy đăng ký kết hôn

Căn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2023 Hướng dẫn Luật Hộ tịch, các bên nam nữ chỉ được đăng ký lại kết hôn trong trường hợp họ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất.

Như vậy, hai bên nam nữ chỉ có thể thực hiện xin cấp lại bản chính giấy chứng nhận kết hôn thông qua thủ tục đăng ký lại kết hôn nếu thuộc trường hợp nêu trên. Với các trường hợp còn lại, pháp luật không quy định về việc cấp lại giấy chứng nhận kết hôn. Do đó, khi bị mất giấy đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ không bắt buộc phải có đơn trình bày nêu rõ lý do xin cấp lại hoặc đơn xin xác nhận mất như các trường hợp yêu cầu cấp lại các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe,…

Trong trường hợp các bên bị mất giấy chứng nhận kết hôn, các bên có thể yêu cầu cơ quan hộ tịch có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc hay còn gọi là bản trích lục giấy chứng nhận kết hôn. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 23/2023/NĐ-CP, bản sao được cấp từ sổ gốc này sẽ có giá trị sử dụng thay thế cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Họ và tên: ……………………… Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ……………………….. Cấp ngày: ……………………… Tại: …………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi xin trình bày về việc bị mất giấy chứng nhận kết hôn như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy nay tôi làm đơn này kính mong Ủy ban nhân dân……………………. xem xét giúp tôi để tôi…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TẢI MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Hướng dẫn điền thông tin đơn xin xác nhận mất giấy đăng ký kết hôn

Như đã phân tích ở trên, đơn xin xác nhận mất giấy đăng ký kết hôn không phải là giấy tờ bắt buộc khi yêu cầu xin trích lục giấy chứng nhận kết hôn. Do đó, pháp luật không ban hành biểu mẫu về đơn xin xác nhận mất giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin xác nhận mất giấy đăng ký kết hôn sau đây:

Các thông tin trong đơn xin xác nhận mất giấy chứng nhận kết hôn được thể hiện đầy đủ, bao gồm các nội dung sau:

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Kết Quả Học Tập

CV số 555 trường học kết nối (08/09/2023) – 1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh; 2. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; làm quen với hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập và sinh hoạt chuyên môn qua mạng. 3. Thống nhất phương thức tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng.

– 1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh; 2. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; làm quen với hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập và sinh hoạt chuyên môn qua mạng. 3. Thống nhất phương thức tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng.

Đơn Xin Xác Nhận Hộ Khẩu Để Ly Hôn

Đơn xin xác nhận hộ khẩu để ly hôn hoặc các mục đích xác nhận nơi cư trú khác nhằm nhập khẩu cho con, cho người thân là một trong những công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan công an cấp xã, phường địa phương.

1. Đơn xin xác nhận hộ khẩu để ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU ĐỂ LY HÔN Kính gửi: – Cơ quan công an phường …. – Quận: ….. – Thành phố: Hà Nội

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự 2023

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014;

Căn cứ Luật Cư trú;

Căn cứ Điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về đăng ký tạm trú;

Tôi tên là: …. Giới tính: Nam/Nữ

Ngày/tháng/năm sinh: …/…/… Tại: ……………….

Số điện thoại: ….

Số CMND/CCCD: ……… Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú tại: ……………..

Là: người muốn xin xác nhận hộ khẩu để tiến hành các thủ tục ly hôn.

Tôi viết đơn này trình bày nội dung như sau:

Hai vợ chồng tôi ly thân đã lâu, và hiện nay cả hai đồng ý ly hôn. Vì vậy, chúng tôi muốn làm đơn thuận tình ly hôn, và gửi lên tòa án nơi tôi thường trú.

Căn cứ vào điều 39, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2023: “Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ”, thì sau khi thỏa thuận giữa hai bên, tôi có quyền nộp đơn thuận tình ly hôn lên tòa án nơi tôi cư trú.

Vì vậy, tôi đề nghị cơ quan công an phường… quận … thành phố Hà Nội xác nhận cho tôi có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: …………. Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… để tôi tiến hành các thủ tục ly hôn.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi kính mong quý cơ quan công an, xem xét và giải quyết đề nghị của tôi trong thời gian sớm nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

… ngày … tháng … năm ….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

2. Đơn xin tạm trú cho trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN TẠM TRÚ CHO TRẺ EM

Kính gửi: – Công an phường Yên Sở;

– Quận Hoàng Mai; – Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật cư trú 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013;

Tên tôi là: ….

Ngày/tháng/năm sinh: …/…/… tại: ………….

Giới tính: Nam/nữ

Số điện thoại: ………

Số CMND/CCCD: …. Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …

Địa chỉ: ………..

Là người viết đơn xin cơ quan công an đăng ký tạm trú cho con tôi

Họ và tên con tôi: ….

Ngày/tháng/năm sinh con tôi: …… tại:……….

Giới tính: ………..

Tôi làm đơn này trình bày nội dung như sau:

Trước kia, gia đình tôi có hộ khẩu thường trú tại phường … Quận Hà Đông thành phố Hà Nội. Nhưng nơi làm việc của hai vợ chồng tôi đều ở phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nên chúng tôi chuyển đến phường Yên Sở sinh sống. Hiện nay, con tôi đã chuẩn bị bước vào lớp 1, tôi muốn con tôi được học tại trường tiểu học …, thuộc phường Yên Sở. Nhưng nếu nộp đơn xin học bằng hộ khẩu tại quận Hà Đông thì con tôi khó có thể được nhập học tại trường. Tôi muốn đề nghị cơ quan công an cho con tôi đăng ký tạm trú tại phường Yên Sở.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị cơ quan công an phường Yên Sở xem xét và đồng ý cho con tôi được làm các thủ tục đăng ký tạm trú để phục vụ cho việc đăng ký nhập học tại trường tiểu học …

Tài liệu kèm theo đơn: bản khai nhân khẩu; photo CMND của tôi đã được công chứng;

Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật. Kính mong quý cơ quan xem xét và đồng ý đề nghị của tôi trong thời gian sớm nhất có thể.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

… ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LÀM ĐƠN

3. Đơn xin xác nhận nhập hộ khẩu cho con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHẬP HỘ KHẨU CHO CON Kính gửi: – Công an phường … Quận …; – UBND Quận …;

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013;

Tên tôi là: …….

Ngày/tháng/năm sinh: …/…/… tại: …………

Giới tính: ….

Số điện thoại: ……….

Địa chỉ hiện tại: ………..

Số CMND/CCCD: ………….

Là người làm đơn xin xác nhập hộ khẩu cho con tôi

Tên con tôi: ….

Ngày/tháng/năm sinh: …/…/…

Giới tính: ….

Tôi viết đơn này trình bày nội dung như sau:

Hiện nay, địa chỉ thường trú của gia đình tôi tại phường …, Quận …, thành phố Hà Nội. Vào ngày …/…/… , tôi có sinh con và sau khi sinh xong, chồng tôi có đi làm giấy khai sinh cho con tại …. Nay tôi làm đơn này kính mong quý cơ quan xem xét và đồng ý cho tôi nhập hộ khẩu cho con tôi.

Căn cứ vào Luật cư trú 2006, sửa đổi và bổ sung năm 2013, tôi xét thấy mình có đủ cơ sở để đề nghị cơ quan công an đồng ý cho tôi làm các thủ tục nhập hộ khẩu cho con tôi theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong thời gian thường trú tại phường …, gia đình tôi luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú.

Tài liệu kèm theo đơn:

– 01 bản photo chứng thực giấy khai sinh của con;

– 01 bản photo chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi;

– 01 bản photo chứng thực Sổ hộ khẩu gia đình.

Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật. Kính mong quý cơ quan công an xem xét và đồng ý đề nghị của tôi trong thời gian sớm nhất có thể.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

… ngày … tháng … năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

4. Đơn xin nhập hộ khẩu cho con theo mẹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU CHO CON THEO MẸ Kính gửi: – Công an phường … Quận … Thành phố Hà Nội; – UBND Quận …;

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013;

Tên tôi là: …….

Ngày/tháng/năm sinh: …/…/… tại: …………

Giới tính: Nữ

Số điện thoại: ……….

Địa chỉ hiện tại: ………..

Số CMND/CCCD: ………….

Là người làm đơn xin xác nhập hộ khẩu cho con tôi

Tên con tôi: ….

Ngày/tháng/năm sinh: …/…/…

Giới tính: ….

Tôi viết đơn này trình bày nội dung như sau:

Tôi có hộ khẩu thường trú tại phường …, Quận …. Hiện nay, con tôi chuẩn bị lên cấp 2, tôi muốn con tôi đăng ký nhập học tại trường THCS… tại phường …. Vì vậy, tôi muốn nhập hộ khẩu cho con theo mẹ để dễ dàng cho việc đăng ký nhập học của con.

Căn cứ vào điều 13, Luật cư trú 2006, sửa đổi và bổ sung năm 2013: ” “1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.” Tôi xét thấy tôi có đủ điều kiện để đề nghị quý cơ quan nhập hộ khẩu cho con theo mẹ, vì con tôi đang là người chưa thành niên và thường xuyên chung sống tại nơi cư trú của tôi. Tôi và chồng tôi có hộ khẩu khác quận nhau, và chúng tôi cũng chưa sáp nhập hộ khẩu. Mặt khác, tôi chưa nhập khẩu cho con tôi ở bên hộ khẩu của chồng tôi.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan công an, xem xét và đồng ý cho con tôi được nhập hộ khẩu theo mẹ.

Tài liệu kèm theo đơn:

– 01 bản photo chứng thực CMND của tôi

– 01 bản photo chứng thực Sổ hộ khẩu của tôi

– 01 bản photo hộ khẩu của chồng tôi (Họ và tên: …)

Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật. Kính mong quý cơ quan công an xem xét và đồng ý đề nghị của tôi trong thời gian sớm nhất có thể.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

… ngày … tháng … năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Để Xin Ly Hôn

Khi bạn muốn ly hôn đơn phương với vợ chồng mà nơi cư trú hiện nay của họ khác với hộ khẩu thường trú thì hồ sơ xin ly hôn đơn phương chỉ được Tòa án tiếp nhận khi có đơn xin xác nhận nơi cư trú của bị đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng… năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Công an xã( phường, thị trấn)…………..huyện……….tỉnh…………..

Tên tôi là: ………………………………….;        Sinh năm:…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Tôi và chồng (vợ) ………. (sinh năm …..) kết hôn ngày ……. tại Ủy ban nhân dân xã….., huyện …., tỉnh …… Sau khi kết hôn chúng tôi sinh sống và làm ăn tại……………. Hiện nay, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, tình trạng hôn nhân trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được nên chúng tôi quyết định ly hôn. Để hoàn thiện thủ tục và hồ sơ ly hôn, kính đề nghị Công an xã……… kiểm tra hồ sơ hộ tịch và xác nhận giúp tôi nội dung: chồng ( vợ) tôi là có đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã….., huyện …., tỉnh ……

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an …….. Người xin xác nhận

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 36.699 bài viết

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

– Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà”

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Cư Trú Khi Ly Hôn

Để tiến hành thủ tục ly hôn thì phải tiến hành xin xác nhận cư trú khi ly hôn. Mẫu đơn xác nhận nơi cư trú là văn bản được lập ra để xin được xác nhận nơi cư trú. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin xác nhận … Luật Quang Huy mời bạn đọc cùng tham khảo Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú khi ly hôn qua bài viết sau:

Nội dung cụ thể của mẫu đơn xin xác nhận cư trú khi ly hôn như sau:

TẢI MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN (Về nơi cư trú của ông/bà…………)

Tôi là:…………………………. Sinh năm:…………………………

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: …………………….. do ………………… cấp ngày ……………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………….

Hiện đang sinh sống tại: …………………………………………………………….

Tôi và anh/chị ……………….; Sinh năm: ……….; CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân số ………………… do …………………. cấp ngày ………………….. đã kết hôn trên cơ sở tự nguyện và có đăng ký tại Ủy ban nhân dân ngày ……………..

Thời gian đầu hai vợ chồng chung sống hòa thuận, hạnh phúc nhưng sau đó phát sinh nhiều mâu thuẫn và càng ngày càng thêm trầm trọng ………………………….

Hiện nay, tôi đang làm thủ tục xin đơn phương ly hôn với ông/bà ………………… tại Tòa án nhân dân ……………………………………….

Theo yêu cầu của Tòa và qua tìm hiểu tôi được biết ông/bà . …………………… hiện đang cư trú tại ………………….

Để có căn cứ nộp cho Tòa án, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi theo nội dung sau đây:

Ông/bà: ……………………; Sinh năm: ……….; CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân số ……………………… do …………………. cấp ngày ………………….. hiện đang cư trú tại ……………………………………………….

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

…………, ngày…..tháng…….năm…………

Tài liệu gửi kèm đơn: Người làm đơn

1……………………………….. (Ký, ghi rõ họ tên) 2……………………………….. 3………………………………..

TẢI MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ

Thẩm quyền xác nhận nơi cú trú của cá nhân

Quy định chi tiết tại điều 25 Thông tư số 35/2014/TT-BCA thì thẩm quyền xác nhận nơi cú trú của cá nhân đó là công an cấp xã, phường nơi mà người tiến hành thủ tục xin xác nhận đang cư trú.

Điều kiện thực hiện thủ tục xin xác nhận địa chỉ cư trú

Không thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Người đi xin xác nhận nếu không phải là bản thân người cư trú thì phải xuất trình đủ tài liệu, chứng minh về việc phải tiến hành thủ tục này.

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

Bản sao Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu;

Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản