Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Nhập Học Lớp 1

--- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Việc Làm Giảng Viên
 • Hết Hạn Hợp Đồng Có Cần Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Không? 19006199
 • Mẫu Đơn Xin Vay Tiền Công Đoàn, Đơn Vay Vốn Công Đoàn Cho Việc Cá Nhân
 • Mẫu Đơn Ly Hôn Tại Quận Hai Bà Trưng
 • Mẫu Xe Đơn Xin Bảo Lãnh Xe Tai Nạn
 • Đối với mỗi chúng ta việc bước vào lớp 1 là một bước ngoặt quan trọng trong đời của mỗi người. Thời điểm này học sinh còn rất nhỏ nên phụ huynh phải trực tiếp làm mọi thủ tục cho con mình nhập học. Và một phần trong số các thủ tục đó là đơn xin nhập học. Bài viết sau sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu đơn xin nhập học lớp 1 được sử dụng hiện nay.

  Hướng dẫn soạn đơn xin nhập học

  1. Đơn xin nhập học lớp 1 là gì?

  Đơn xin vào học lớp một là loại mẫu đơn được sử dụng để bổ sung cho hồ sơ nhập học dành cho quý bậc phụ huynh có con em sắp bước vào lớp một. Bên cạnh những loại giấy tờ như hộ khẩu, giấy khai sinh,… thì là loại đơn từ không thể thiếu để bổ sung thủ tục nhập học cho các bé. đơn xin nhập học lớp 1

  PHÒNG GD&ĐT … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Mẫu đơn xin vào học lớp 1 bao gồm các nội dung như thông tin các nhân của phụ huynh học sinh, ghi chú các loại giấy tờ kèm theo,…

  Số: ……./ MNPĐ …….., ngày ….. tháng ……. năm …………….. ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1 Năm học ……… – ………..

  2. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 1

  Đơn xin nhập học lớp 1 thường sử dụng có hai loại khác. Một mẫu đơn xin vào học lớp 1 dành cho học sinh học đúng tuyến và mẫu đơn xin học lớp 1 dành cho học sinh học trái tuyến.

  2.1 Mẫu đơn xin vào học lớp 1 dành cho học sinh học đúng tuyến

  TRƯỜNG MẦM NON…… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Kính gửi : Ban giám hiệu trường…………………………………………

  Ngày sinh:…………………………. Nơi sinh (tỉnh, thành phố):……………….

  Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

  Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………………..

  Số điện thoại nhà riêng:……………………………………………………………..

  Khi cần báo tin cho ai?:……………………………………………………………..

  Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………..

  Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):……………………..

   Họ tên bố:………………………… Điện thoại:………………………………….

  Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………

   Họ tên mẹ:……………………….. Điện thoại:………………………………….

  Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………

  Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1 (TRÁI TUYẾN)

  – Nhà trường nhận hồ sơ nhập học: Từ ngày …/… đến ngày …/….

  – Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photocopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra)

  *Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photo từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

  2.2 Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 dành cho học sinh học trái tuyến

  Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học………………………… …………..

  Tôi tên:……………………………………………………………………………………

  Hiện ngụ ở khu vực (ấp)………………. , Phường (xã):……………………….

  thành phố (huyện)………………………. , tỉnh:…………………………………..

  Xin đăng ký nhập học lớp Một cho:. tôi

  Họ và tên học sinh:……………………………………. Nam Nữ

  Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………

  Nơi sinh:………………………………………………………………………………….

  Họ và tên cha:…………………………. năm sinh:………. nghề nghiệp………

  Nơi công tác (nếu có):………………………………………………………………..

  Họ và tên mẹ:…………………………. năm sinh:………. nghề nghiệp……..

  Nơi công tác (nếu có):………………………………………………………………..

  Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường:…………………………………………..

  Hiện cháu đang sống với:……………………………………………………………

  Tại địa chỉ: khu vực (ấp)………………. , phường (xã)………………………..

  thành phố (huyện)…………………………………………………………………….

  Tên chủ hộ:……………………………………………………………………………..

  Số điện thoại liên lạc khi cần:……………………………………………………..

  Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

  – Hai buổi/ngày – Hai buổi/ngày có bán trú

  Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

  Xin chân thành cám ơn! …, ngày…, tháng…, năm…

  Hồ sơ kèm theo: Người viết đơn

  – 01 (một) đơn xin nhập học.

  – 01 (một) bản sao giấy khai sinh.

  Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC

  – 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).

  – Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.

  – Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

  HIỆU TRƯỞNG

  ——————————

  Đồng ý nhận em:…………………………………………………………..

  Vào học lớp 1 – Năm học 20….. – 20…..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —- ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1

  ….,ngày………..tháng……năm 20…..

  2.3. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 1 mới nhất

  Ngoài 2 mẫu đơn cơ bản trên thì hiện nay các trường tiểu học còn áp dụng loại đơn mới có nội dung và hình thức như sau:

  NĂM HỌC 2022 – 2022

  Kính gửi: – Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học…………………

  Tôi tên:……………………………………………………………

  Sinh năm:…………………………………………………………

  Nơi ở hiện nay: ………………………………………………….

  Điện thoại:………………………………………………………..

  Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Căn cứ Hướng dẫn số …/HD-PGDĐT ngày …/…/20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TN THCS năm học 20..-20.., tuyển sinh năm học 20..-20..;

  Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/20.. của Trường Tiểu học ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 20..-20…

  Tôi xin được đăng ký cho…………………….chúng tôi là:

  Họ và tên:……………………………………………………

  Giới tính: Nam, Nữ

  Sinh ngày………tháng……….năm………….

  Nơi sinh:…………………………………………………………………..

  Dân tộc:……………………………………………………………………

  Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….

  Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành

  Hoàn cảnh gia đình:……………………………………………………….

  Họ và tên cha:………………………………………………………………

  Sinh năm:………………., Sđt:…………………………………………….

  Họ và tên mẹ:……………………………………………………………….

  Sinh năm:………………., Sđt:…………………………………………….

  Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………….

  PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 20.. – 20..

  Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………..

  Xin được học lớp 1 trường Tiểu học …………………………………………………..

  Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.

  Xin chân thành cảm ơn!

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

  Xác nhận em:……………………………….

  Đủ điều kiện vào học lớp: 1… năm học 2022 – 2022

  Đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhận em vào lớp.

  …., Ngày… tháng…năm…

  (Ký tên và đóng dấu)

  CHỦ TỊCH HĐTS

  CÁN BỘ TUYỂN SINH

  Sau khi xem xét hồ sơ của em:………………

  Xét thấy em…………………………điều kiện để nhập học.

  Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét.

  …., Ngày… tháng…năm…

  (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  Họ và tên:……………………………

  --- Bài cũ hơn ---

 • 69 Tin Nhắn Xin Lỗi Người Yêu, Hay, Hài Hước, Bá Đạo Nhất
 • #1 Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hộ Khẩu
 • Hướng Dẫn Viết Cv/hồ Sơ Xin Việc Bằng Trung Chuẩn 2022
 • Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Đất Đai
 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Bé, Học Sinh Lớp 1, Lớp 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Chữ Hoa Đẹp Và Đúng Cho Học Sinh Lớp 2
 • Bút Viết Chữ Đẹp Cho Học Sinh Lớp 2
 • Bộ Sưu Tập Các Bài Thi Viết Chữ Đẹp Của Học Sinh Tiểu Học
 • Cách Viết Chữ D Thường Và Hoa Đúng Chuẩn Nhất Hiện Nay
 • Cách Viết Chữ Đ Thường Và Hoa Dành Cho Bé Mới Tập Viết
 • Luyện viết chữ đẹp cho bé lớp 1, lớp 2 như thế nào?

  Con bạn đang chuẩn bị vào bước vào lớp 1 hoặc lớp 2 nhưng bạn đang lo lắng về chữ viết của con không biết làm thế nào để có thể cải thiện được chữ viết của chúng vì đơn giản chữ của các con hiện tại quá nghệch ngoạc khiến cho chính bạn hoặc giáo viên không thể nào đọc được ý của con đang muốn về cái gì? Trong bài viết này Làm Cha Vlog xin chia sẻ vài thông tin để bạn có thể giúp con cải thiện được chữ viết với thời gian nhanh nhất, hi vọng sẽ hữu ích với bạn.

  + Khả năng chiến thắng: bạn cần biến việc luyện chữ viết với các bé lớp 1, lớp 2 thành một trò chơi và luôn có sự chiến thắng. Trong mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bé rất thích sự chinh phục và chiến thắng để được tăng thứ hạng, vì thế bạn hãy khéo léo biến cách dạy trẻ lớp 1 viết chữ đẹp thành 1 trò chơi và cùng chơi với bé, bạn có thể hãy chuẩn bị vài ngôi sao để tặng bé khi viết được 1 chữ nào đó tròn trịa, dễ nhìn, bé nhà bạn chắc chắn sẽ hướng thú rất nhiều và siêng luyện tập nữa.

  5 thứ cần chuẩn bị cho học sinh lớp 1, lớp 2 luyện viết chữ đẹp

  + 1 cây bút chì dạng thường (không phải dạng bấm) – 1 cục tẩy và một con cá định vị tay cầm: ban đầu bé viết bằng bút chì để người lớn dễ dàng sửa lỗi chữ viết cho bé bằng cách bôi rồi cho bé viết lại, cá định vị tay cầm giúp bé cầm bút đúng cách ngay từ đầu mà người lớn không cần phải giải thích nhiều với bé, nên 3 dụng cụ không thể thiếu khi bé luyện chữ.

  + 1 cây bút có ngòi êm trơn và 1 hủ mực : đây là dòng bút không tạo nét thanh hay nét đậm, giúp bé viết êm tay, là dòng bút cho các bé bắt đầu tập viết chữ, bạn có thể mua các loại bút có mã: SH005, SH006, SH007 của thương hiệu Bút Mài Thầy Ánh, mực thì bạn có thể lựa chọn thương hiệu Queen hoặc Bakio đều được với giá thành hợp lý mà chất lượng khá tốt.

  + Tập luyện viết chữ đẹp: bạn lựa chọn là loại tập giấy dày, 4 ô li để trong quá trình tập luyện bé không làm lem mực hoặc rách giấy. Kinh nghiệm ban đầu bạn dùng tập đã được in sẵn chữ viết để bé tập theo, khi nào bé viết tốt hãy chuyển sang tập trắng.

  + 1 bộ Flashcard Luyện Chữ Đẹp 5 Cấp Độ dành cho bé do Làm Cha Vlog nghiên cứu : với giá thành phù hợp với các ba mẹ, bộ Flashcard sẽ là công cụ đắc lực giúp ba mẹ tiết kiệm thời gian trong quá trình luyện viết chữ đẹp cho các con

  + Thời gian của Ba mẹ: nhìn vào thực tế ngày nay ba mẹ quá bận rộn nên ít dành thời gian cho con để tập cho con luyện viết chữ đẹp, nhưng để các bé lớp 1, lớp 2 viết được chữ đẹp thì chỉ có ba mẹ là người thầy tuyệt vời nhất vì chúng ta mới đủ kiên trì để dạy con từng nét chữ, nếu ba mẹ không có thời gian nhiều dành thì cũng là một điều thiệt thòi cho các bé

  Phương pháp luyện viết chữ đẹp cho bé, học sinh lớp 1 – lớp 2

  Theo quy trình luyện viết chữ đẹp của Bộ Flashcard luyện viết chữ đẹp 5 cấp độ thì ba mẹ hãy tập viết chữ đẹp cho bé qua 5 cấp độ sau:

  + Cấp độ 1 – tập cho bé sử dụng viết: ở độ tuổi lớp 1, lớp 2 thì bé đã biết cầm viết để vẽ nên ở cấp độ này, ba mẹ chỉ cần cho bé cầm bút đúng bằng cá định vị tay cầm và cho vẽ theo một hình nào đó có sẵn giúp cho bé quen với việc cầm bút đúng cách, mà không cần một yêu cầu nào khác.

  + Cấp độ 2 – tập các nét cơ bản trong tiếng việt: có đến 15 nét cơ bản tạo nên chữ viết tiếng việt, nhưng các ba mẹ chỉ cần chọn ra những nét chủ đạo mà luyện tập cho các con, ba mẹ cho bé luyện các nét cơ bản cần nhuần nhuyễn thì khi bé vào viết các con chữ sẽ rất tốt.

  + Cấp độ 3 – tập 29 chữ cái viết thường: trong bộ Flashcard 29 chữ cái viết thường được chia là ba nhóm chữ tương đồng, các ba mẹ hãy cho bé tập theo sẽ giúp cho các bé lớp 1, lớp 2 dễ dàng hiểu bài và viết tốt như sau:

  • Nhóm chữ viết số 1: i, t, u, ư, p, y, n, m ,v, r, s
  • Nhóm chữ viết số 2: l, b, h, k
  • Nhóm chữ viết số 3: o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, q, g, c, e, ê, x

  Ba mẹ không nên cho con thích học, thích viết chữ nào tuỳ ý mà cần theo từng con chữ trong nhóm thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

  + Cấp độ 4 – tập 11 chữ ghép: sau khi bé đã hoàn thành được 29 chữ cái viết thường thì bạn hãy cho bé tập 11 chữ ghép bao gồm các chữ sau: th, ph, kh, ng, gh, ngh, ch, tr, nh, qu, gi khi bé đã viết tốt thì bạn chuyển qua cấp độ tiếp theo.

  + Cấp độ 5 – tập cho bé viết 10 chữ số: đây được xem là cấp độ cuối cùng trước khi bé bắt đầu viết các đoạn văn, học viết chữ số giúp bé làm bài tập toán được tốt hơn, cấp độ số 5 này cũng được chia làm 3 nhóm số để bé dễ viết như sau:

  Phương pháp thông qua bộ Flashcard Luyện Viết Chữ Đẹp 5 cấp độ dành cho bé phù hợp cho các bé học sinh lớp 1, lớp 2 được biên soạn theo phông chữ của bộ giáo dục được đánh giá cao vì tính dễ học và dễ tiếp thu cho các bé, Bộ Flashcard đi kèm với 2 quyển vở rất dễ cho bé luyện tập do đó các ba mẹ yên tâm đầu tư để luyện chữ cùng bé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Bài Thi Viết Chữ Đẹp Dành Cho Học Sinh Lớp 2
 • Cách Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Học Sinh Lớp 2 Cha Mẹ Nên Biết
 • Cách Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Bé
 • Các Bài Tập Viết Chữ C Cho Bé Luyện Chữ Đẹp
 • Cách Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 Đơn Giản Và Thành Công
 • Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn
 • Mẫu Đơn Xin Phép Xây Dựng Nhà
 • Mẫu Đơn Xin Phép Xây Dựng Nhà Ở Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Phép Xây Dựng Theo Nghị Định 64
 • Mẫu Đơn Xin Phúc Khảo Bài Thi Tuyển Sinh Sau Đại Học, Đơn Xin Xem Lại
 • Bài Tập Thực Hành Các Phép Tu Từ Phép Điệp Và Phép Đối, Bài Tập Thực Hành Phép Tu Từ Phép Điệp Và Phép Đối, Xem Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Đơn Xin Nghỉ Phép Kết Hôn, Đơn Xin Nghỉ Phép Học, Xem Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm , Đơn Xin Nghỉ Phép, Bản Cam Kết Nghĩ Phép, Đơn Xin Phép Nghỉ ốm, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 1, Đơn Xin Nghỉ Phép Về Quê, Mẫu Đơn Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm Của Bộ Nội Vụ, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Về Quê, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Dạy, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Đơn Nghỉ Phép, Đơn Xin Nghỉ Phép Năm, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Làm, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ ốm, Quy Chế Nghỉ Phép, Đơn Xin Nghỉ Phép Mẫu, Cam Kết Nghỉ Phép, Tải Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép, Đơn Xin Nghỉ Phép Y Tế, Thủ Tục Xin Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Lớp 9, Đơn Xin Nghỉ Phép Cấp 2, Đơn Xin Phép Nghỉ Họp Chi Bộ, Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 3, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép, Một Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Bản Cam Kết Nghỉ Phép Của Bộ Đội, Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Đơn Xin Phép Nghỉ, Đơn Xin Nghỉ Phép Dài Hạn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm .doc, Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Dài Hạn, Giấy Đề Nghị Nghỉ Phép, Giấy Đề Nghị Xin Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Xin Nghỉ Phép 2022, Đơn Xin Nghỉ Phép 1 Tháng, Đơn Xin Nghỉ Phép 3 Ngày, Giấy Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Giấy Xin Phép Nghỉ Học, Văn Bản Hướng Dẫn Nghỉ Phép Năm, Đơn Xin Nghỉ Phép 2 Ngày, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh, Mẫu Đơn Đề Nghị Học Thi Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Phép Xây Dựng, Đơn Xin Nghỉ Phép 2013, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Xin Visa, Đơn Xin Nghỉ Phép 2022, Đơn Xin Nghỉ Phép 1 Ngày, Đơn Đề Nghị Cấp Phép Xây Dựng, Đơn Nghỉ Phép Tiếng Anh, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Lấy Giấy Phép Lái Xe, Đơn Xin Nghỉ Phép 2014, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đoen Xin Nghỉ Phép , Don Xin Nghi Phep Quan Doi, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đột Xuất, Don Xin Nghi Phep Trongquanp Doi, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đi Du Lịch, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đám Cưới, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Cưới, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Của Quân Đội, Nghỉ Phép Của Sỹ Quan, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép 1 Ngày, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Công Ty, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép 2013, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Công An, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép 2014, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép 2022, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Phép Xây Dựng Nhà ở, Don Xin Nghi Phep Cua Quan Doi, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Làm Đám Cưới, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép ở Trường, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép ở Công Ty, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép 3 Ngày, Văn Bản Hướng Dẫn Chế Độ Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Ngày, Sổ Đăng Ký Nghỉ Phép, Quy Định Chế Độ Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2014, Quy Định Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2013, Quy Định Về Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2012, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Một Ngày, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩn, Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Xin Nghỉ Phép Ngành Y Tế, Biểu Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép,

  Bài Tập Thực Hành Các Phép Tu Từ Phép Điệp Và Phép Đối, Bài Tập Thực Hành Phép Tu Từ Phép Điệp Và Phép Đối, Xem Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Đơn Xin Nghỉ Phép Kết Hôn, Đơn Xin Nghỉ Phép Học, Xem Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm , Đơn Xin Nghỉ Phép, Bản Cam Kết Nghĩ Phép, Đơn Xin Phép Nghỉ ốm, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 1, Đơn Xin Nghỉ Phép Về Quê, Mẫu Đơn Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm Của Bộ Nội Vụ, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Về Quê, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Dạy, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Đơn Nghỉ Phép, Đơn Xin Nghỉ Phép Năm, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Làm, Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ ốm, Quy Chế Nghỉ Phép, Đơn Xin Nghỉ Phép Mẫu, Cam Kết Nghỉ Phép, Tải Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép, Đơn Xin Nghỉ Phép Y Tế, Thủ Tục Xin Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Lớp 9, Đơn Xin Nghỉ Phép Cấp 2, Đơn Xin Phép Nghỉ Họp Chi Bộ, Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 3, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép, Một Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Bản Cam Kết Nghỉ Phép Của Bộ Đội, Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Đơn Xin Phép Nghỉ, Đơn Xin Nghỉ Phép Dài Hạn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm .doc, Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Dài Hạn, Giấy Đề Nghị Nghỉ Phép, Giấy Đề Nghị Xin Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Xin Nghỉ Phép 2022, Đơn Xin Nghỉ Phép 1 Tháng, Đơn Xin Nghỉ Phép 3 Ngày, Giấy Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Giấy Xin Phép Nghỉ Học, Văn Bản Hướng Dẫn Nghỉ Phép Năm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Ở Lại Lớp Gửi Bộ Trưởng Bộ Gd
 • Bất Ngờ Đơn Xin Ở Lại Lớp Gửi Bộ Trưởng Bộ Gd
 • Mẫu Đơn Xin Trở Lại Công Tác Của Giáo Viên
 • Hướng Dẫn Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Phép Nhập Khẩu Trang Thiết Bị Y Tế
 • Trình Tự Thủ Tục, Hồ Sơ Xin Nhập Hộ Khẩu Cho Con
 • Mẫu Đơn Xin Vào Học Lớp 1, Nhập Học Lớp 1 Đúng Tuyến, Trái Tuyến

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Ly Hôn
 • Căn Cứ Để Tòa Án Bác Đơn Xin Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Miễn Nghĩa Vụ Quân Sự Trong Thời Gian Học
 • Mẫu Đơn Xin Việc, Ứng Tuyển Hay Và Những Lưu Ý Khi Gửi Cho Nhà Tuyển Dụng
 • Đơn Xin Từ Chức Bí Thư Chi Đoàn Thanh Niên
 • Mẫu đơn xin vào học lớp 1

  Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 (Trái tuyển)

  Với các em học sinh đủ độ tuổi đến trường thì xong khi hoàn thành xong chương trình mẫu giáo, các bậc phụ huynh sẽ phải làm đơn xin vào học lớp 1 cho con em mình và gửi lên ban giám hiệu nhà trường mà gia đình muốn cho con mình theo học. Biểu mẫu này là một trong những giấy tờ văn bản quan trọng bắt buộc cần có trong hồ sơ xin học lớp 1, được áp dụng trong tất cả các trường tiểu học.

  Khi chuẩn bị vào học lớp 1, các bé cũng phải được hướng dẫn các kỹ năng vệ sinh cá nhân, tài liệu Kĩ năng vệ sinh cá nhân bé cần biết trước khi vào lớp 1 sẽ giúp các bậc phụ huynh cùng con em mình học tập những kỹ năng này, nội dung của tài liệu kĩ năng vệ sinh cá nhân bé cần biết trước khi vào lớp 1 sẽ đề cập đến những kỹ năng đơn giản cho bé như thay quần áo, tắm giặt, đánh răng…

  Nội dung của đơn xin vào học lớp 1 bao gồm các nội dung chính như sau:

  – Các thông tin chính là thông tin của học sinh muốn xin được vào học: Bao gồm họ tên của bé, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên trường mẫu giáo các bé đã học, hiện đang sinh sống với ai.

  – Thông tin cá nhân của bố và mẹ học sinh: Họ tên, nơi công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ

  Với các bậc cha mẹ đang chuẩn bị cho con đi học mầm non, phải làm nẫu đơn xin đi học mầm non gửi đến các trường công lập hoặc dân lập mà mình quan tâm, trong mẫu đơn xin đi học mầm non cần trình bày nguyện vọng của mình về các yêu cầu giáo dục mầm non cho con cái mình.

  Hồ sơn cần thiết kèm theo đơn xin vào học lớp 1 bao gồm:

  – 01 bản đơn xin nhập học

  – 01 bản sao giấy khai sinh

  – 01 bản sao hộ khẩu có công chứng

  – Giấy chứng nhận đã qua mẫu giáo

  – Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có

  Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn viết đơn xin vào học lớp 1 đầy đủ sau đây:

  – Thông tin về học sinh xin nhập học: Bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh của học sinh, giới tính, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện thoại, khi cần báo tin cho ai, số điện thoại liên hệ, học sinh đã qua lớp mẫu giáo hay chưa, có đăng ký học bán trú tại trường hay không cũng cần ghi rõ ràng có có hay không để nhà trường nắm bắt và có sự phân loại cho phù hợp.

  – Thông tin về cha mẹ học sinh thì cần trình bày họ tên cha mẹ, nghề nghiệp, nơi làm việc và số điện thoại liên hệ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh 2022
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Không Lương Sau Khi Sinh
 • Một Số Mẫu Đơn Xin Việc Đánh Máy Để Bạn Tham Khảo
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác
 • Hướng Dẫn Cách Ghi Đơn Xin Chuyển Lớp Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú
 • Mẫu Đơn Xin Kết Nạp Đảng (Đơn Xin Vào Đảng) Mới Năm 2022 Và Điều Kiện Kết Nạp Đảng Cộng Sản ?
 • Cách Viết Đơn Xin Vào Đảng
 • Cách Ghi Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Mục Hoàn Cảnh Gia Đình?
 • Cách Ghi Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Khiến Nhà Tuyển Dụng Đổ Gục
 • Cập nhật: 25/12/2018

  Khi viết Đơn xin chuyển lớp, học sinh cần trình bày đầy đủ họ tên, lớp học, trường học và lớp muốn chuyển đến. Đặc biệt, cần trình bày lý do muốn chuyển lớp.Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy lý do cần trung thực…

  Đơn xin chuyển lớp là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên soạn ra gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường. Đơn xin chuyên lớp thể hiện rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến và lý do muốn chuyển lớp học…

  Thủ tục và quy trình chuyển lớp học

  – Học sinh cần soạn đơn xin chuyển lớp, có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ

  – Học sinh hoặc phụ huynh nộp Đơn xin chuyển lớp tại văn phòng của nhà trường và đợi kết quả.

  – Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận Đơn xin chuyển lớp và phê duyệt

  – Nếu được sự đồng ý của Hiệu trưởng, học sinh nhận giấy vào lớp tại Văn phòng nhà trường.

  Hướng dẫn cách ghi Đơn xin chuyển lớp học

  Để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin chuyển lớp học (hoặc chuyển trường), khi làm đơn xin chuyển lớp, học sinh cần ghi rõ họ tên, lớp học, trường học, lớp học muốn chuyển đến… Đặc biệt, là lý do muốn chuyển lớp học. Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy lý do chuyển lớp của các bạn cần phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.

  Mẫu Đơn xin chuyển lớp dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT.

  Mẫu Đơn xin chuyển lớp dành cho sinh viên đại học, cao đẳng.

  Nếu chưa từng viết Đơn xin chuyển lớp, học sinh có thể tham khảo một số mẫu Đơn xin chuyển lớp học trên trang thông tin của các trường.

  Về cách thức trình bày đơn xin chuyển lớp nên ngắn gọn, nội dung mạch lạc tránh trình bày lan man. Khi viết đơn, không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn được ban giám hiệu nhà trường sẽ chấp thuận đơn xin chuyển lớp.

  Sau khi ghi đầy đủ thông tin, học sinh ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu các thông tin trong đơn xin chuyển lớp chính xác, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học sinh theo đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học sinh yên tâm học tập.

  Đây là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong mỗi nhà trường vì thế, học sinh cần lưu ý thực hiện và tìm hiểu trước các thông tin một cách đầy đủ nhất.

  TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN

  Địa chỉ: Số 164 – Phan Chu Trinh – TP.Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

  Điện thoại: (0262) 3.553.779 – 8.554.779 – 8.553.779

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Điền Đơn Xin Việc Trong Bộ Hồ Sơ Nhanh Chóng Và Chính Xác
 • Hướng Dẫn Điền Đơn Xin Visa Nhật Đơn Giản Và Dễ Dàng
 • Hướng Dẫn Tự Điền Đơn Xin Visa Đi Nhật Bản
 • Cách Điền Đơn Xin Việc Trong Bộ Hồ Sơ Xin Việc
 • Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Đầy Đủ Nhất 2022
 • Cách Viết Vở Ô Ly Lớp 1 Đúng Chuẩn Theo Hướng Dẫn Của Giáo Viên Tiểu Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Chữ Đúng Ô Ly Dễ Dàng Dạy Bé Viết Chữ Nhanh
 • Cách Viết Chữ 1 Ô Ly Lớp 1 Đơn Giản, Dễ Dàng
 • Bản Mềm: Vở Luyện Chữ Đẹp Các Nét Cơ Bản 1 Ly Với Loại Vở Viết 4 Ô Ly
 • Mẫu Chữ 1 Ô Ly Hữu Ích Dành Cho Các Bé
 • 100 Bài Hướng Dẫn Hay Nhất Về Hiệu Ứng Chữ Trên Photoshop
 • Tuy việc hướng dẫn trẻ lớp 1 viết chữ sẽ được thầy cô đảm nhiệm tại trường nhưng ba mẹ cũng cần theo sát chương trình học của con, giúp bé rèn luyện thêm tại nhà. Đây là là lý do ba mẹ cũng cần phải biết cách viết vở ô ly lớp 1 đúng chuẩn để đồng hành cùng con ở những bài học tri thức đầu tiên!

  1. Cách viết vở ô ly lớp 1 đúng chuẩn của giáo viên tiểu học

  Giáo viên tiểu học là người quan trọng, định hướng cho các bé về việc luyện viết trên vở ô ly cũng như sử dụng bút máy. Do đó, việc viết chữ theo hướng dẫn và định hướng của giáo viên rất quan trọng trong giai đoạn này.

  1.1. Cách cầm bút đúng và tư thế ngồi chuẩn để viết chữ đẹp

  Trẻ tập viết chữ 1 ô ly trước tiên phải bắt đầu từ việc cầm bút chuẩn. Để trẻ lớp 1 có được những nét chữ đẹp và đúng yêu cầu, ba mẹ cần đảm bảo con có tư thế ngồi và cách cầm bút đúng. Cụ thể như sau:

  Tư thế ngồi đúng

  Ghế ngồi có độ cao phù hợp nhất là mặt bàn ngang ngực, mắt cách vở khoảng 25 – 30 cm. Nên cầm bút tay phải, tay trái tì nhẹ lên mép vở để trang viết không bị xê dịch, tay phải cầm bút, hai chân để song song, thoải mái.

  Tư thế ngồi đúng sẽ giúp trẻ bảo vệ cột sống, thị lực và cũng góp phần giúp con viết chữ đẹp hơn

   Hướng dẫn con cầm bút:

   • Cầm bút bằng 3 đầu ngón tay: Sử dụng 3 ngón tay là ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa để cầm bút. Trong đó, ngón cái và ngón trỏ đặt ở phía trên, ngón giữa ở dưới để đỡ bút, cách đầu bút khoảng 2cm.
   • Độ nghiêng của bút: Khi cầm bút thì cần đặt bút nghiêng khoảng 45 độ so với mặt giấy. Đây là độ nghiêng vừa phải khiến cổ tay bé linh hoạt hơn khi đưa bút, tránh cảm giác mỏi tay, nhức tay khi viết nhiều.
   • Quy cách đưa bút: Khi viết thì đưa bút từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, cử động tay nhẹ nhàng, thoải mái. Không ấn mạnh đầu bút vào mặt giấy. Cổ tay, cánh tay phối hợp dịch chuyển bút nhẹ nhàng theo chiều ngang.
   • Cách đặt vở: Để vở ngay ngắn trước mặt (nếu viết chữ đứng); hoặc hơi nghiêng (150 so với mặt bàn) nếu viết chữ nghiêng. Khi viết chữ về bên phải, quá xa lề vở, bé cần xê dịch vở sang bên trái để mắt nhìn thẳng nét chữ, tránh nhoài người về bên phải để viết tiếp. Không gò lưng, ngoẹo cổ… khi viết.

  Cầm bút bằng 3 ngón tay, 2 ngón còn lại dùng để tì mặt giấy, hỗ trợ quá trình viết bài diễn ra thuận lợi

  1.2. Cách viết vở ô ly lớp 1 có kích thước chữ đúng chuẩn

  • Khi viết chữ thẳng: Vở cần để thẳng mắt khi viết. Khi viết xuống dòng dưới, hãy hướng dẫn con đẩy vở lên trên để khoảng cách vở đến mắt không thay đổi.
  • Khi viết chữ nghiêng: Ba mẹ có thể hướng dẫn con để vở hơi nghiêng so với mép bàn tạo thành một góc khoảng 15 độ. Như vậy khi viết nghiêng thì nét chữ vẫn luôn thẳng đứng.

  1.3. Hướng dẫn con điểm đặt, dừng bút

  Xác định điểm đặt bút, dừng bút giúp việc viết chữ diễn ra theo đúng trình tự, đảm bảo sự đồng đều của các con chữ.

  • Điểm đặt bút: Là điểm bắt đầu khi viết một nét hay một chữ cái.
  • Điểm dừng bút: Là điểm kết thúc của nét chữ. Tùy từng nét chữ mà điểm dừng bút này khác nhau.

  Chữ m có 3 điểm đặt bút và 3 điểm dừng bút

  1.4. Lưu ý quan trọng khác khi dạy con viết vở ô ly lớp 1

  Vở ô ly giúp bé định hình được kích cỡ các con chữ. Do đó, việc sử dụng vở ô ly là cần thiết tại các trường tiểu học. Khi mới sử dụng vở để luyện viết, các bé sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Lúc này, phụ huynh cần hướng dẫn, đồng hành cùng con nhằm hỗ trợ các bé:

  • Luôn nhắc trẻ viết liền mạch, không rời rạc, không nhấc bút khi chưa đến điểm dừng bút. Để thành thạo được những kỹ thuật này phụ huynh cần cho bé làm bài luyện viết chữ đẹp lớp 1 mỗi ngày.
  • Dạy bé cách ghi thanh điệu với từng loại vần, vì với những từ dài bé dễ đặt dấu nhầm. Ví dụ: Với chữ có dấu phụ là dấu mũ như ô, ơ, ê:
   • Thanh sắc, huyền, hỏi: Ghi ở bên phải dấu mũ.
   • Thanh ngã: Ghi ở giữa, phía trên của dấu mũ. Các thanh điệu phải ngay ngắn, cân đối nằm đúng dòng ly quy định và không được chạm vào chữ cái hay dấu phụ.
  • Chọn vở tập viết có hình ảnh thú vị, tạo cảm giác thoải mái khiến bé cảm thấy thích thú khi luyện viết.
  • Không mắng mỏ mà chỉ nên nhẹ nhàng nhắc nhở khi bé làm sai. Đồng thời, cần thường xuyên khen thưởng khi bé làm tốt

  Chọn những mẫu vở, đồ dùng học tập dễ thương để bé yêu thích việc học hơn

  Cách viết vở ô ly lớp 1 không phải một sớm một chiều mà bé có thể thành thạo được. Do vậy cách dạy con viết chữ chuẩn bị vào lớp 1 ĐÚNG CHUẨN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi phụ huynh.

  2. Cách chọn vở ô ly và bút để luyện viết cho trẻ lớp 1

  2.1. Chọn vở ô ly lớp 1 giúp bé viết đẹp

  Cách viết vở ô ly lớp 1 đúng chuẩn cần phải lựa chọn được vở viết phù hợp. Vậy đối với vở ô ly, một số bí quyết chọn vở được giáo viên lưu ý như sau:

  • Chọn vở theo sự hướng dẫn của giáo viên: Tùy từng trường tiểu học, quy định viết vở 4 ô ly hoặc 5 ô ly là khác nhau. Vì vậy, cha mẹ nên tham khảo ý kiến của thầy cô trước khi chọn mua vở ô ly cho bé.
  • Chọn vở có khoảng cách ô ly hợp lý: Theo đó, vở đạt tiêu chuẩn phải có khoảng cách giữa các ô ly khoảng 2mm hoặc 2.5mm, kích cỡ vở khoảng 15 – 20cm.
  • Chọn vở có cấu tạo chắc chắn: Các sản phẩm vở ô ly của Hồng Hà (bao gồm cả vở gáy ghim và vở gáy may) đều vô cùng chắc chắn, rất khó bung tróc. Một số vở gáy ghim còn được dán thêm lớp bảo vệ gáy bên ngoài.
  • Chọn vở có độ trắng nằm trong khoảng an toàn: Độ trắng vừa phải, nằm ở khoảng 82 – 84% ISO để không gây lóa, mỏi mắt cho bé. Thực tế, vở quá trắng đòi hỏi có sự can thiệp của chất tẩy mạnh, gây nguy hại đến môi trường cũng như ảnh hưởng không tốt tới thị lực của bé.

  Ba mẹ nên chọn vở ô ly có độ trắng vừa phải

  Là thương hiệu tồn tại và phát triển 61 năm, Hồng Hà đã và đang có được sự yêu mến của nhiều thế hệ người Việt Nam. Sức sống của sản phẩm vở Hồng Hà luôn mãnh liệt, bởi chất lượng cũng như khả năng đáp ứng được đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng:

  • Đa dạng loại vở 4 ô ly hoặc 5 ô ly.
  • Độ trắng tự nhiên (82% ISO) giúp bảo vệ mắt, hạn chế tình trạng lóa mắt/mỏi mắt.
  • Thiết kế ấn tượng vừa đáp ứng công năng sử dụng, vừa đáp ứng yếu tố thẩm mỹ.

  Hiện nay, Hồng Hà đã cho ra nhiều loại vở ô ly nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng như School Bạn nhỏ (0509, 0509P), School Trạng Nguyên (0555), Class Friendly Animal (0419, 0420)…

  Vở ô ly Hồng Hà vừa được thiết kế bắt mắt, vừa bổ sung thêm các câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục cao

  2.2. Cách chọn bút cho bé lớp 1 viết vở ô ly dễ dàng

  Bút mực dành cho bé lớp 1 có 2 loại là bút nét hoa và bút nét thường. Mỗi trường lại có quy định về bút viết khác nhau, do đó, bạn có thể tùy theo quy định để chọn bút. Đối với bút viết cho các bé, Hồng Hà có một số gợi ý như sau:

  Giai đoạn đầu: cách viết vở ô ly lớp 1 ở giai đoạn đầu chủ yếu là những kỹ thuật cơ bản và đơn giản. Vì đây mới là giai đoạn tập viết nên bé lớp 1 sẽ sử dụng bút chì.

  • Chọn bút có độ chì cứng như 2B hoặc HB để bé viết dễ dàng hơn tránh tình trạng gãy ngòi khi bé lỡ ấn mạnh.
  • Khi gọt bút chì không nên gọt quá nhọn, đầu chì dễ gãy và khi viết sẽ bị in chì lên mặt sau của giấy vở.
  • Cha mẹ nên hướng dẫn bé cách gọt bút chì, tránh tình trạng gọt quá nhọn khiến ngòi gãy, giắt lại trong lưỡi dao gọt.

  Bút chì Hồng Hà được đóng theo hộp, tuy nhiên, quý khách có thể mua lẻ theo nhu cầu của mình

  Hiện nay, các sản phẩm bút chì gỗ đang được ưa chuộng nhất tại Hồng Hà phải kể đến bút chì gỗ ABC-2B không tẩy 3404, bút chì gỗ ABC-HB có tẩy 3400, bút chì gỗ ABC-2B có tẩy 3399…

  Quý phụ huynh có thể tham khảo chi tiết về bút chì gỗ của Hồng Hà tại website https://vpphonghaonline.com.vn/.

  Giai đoạn kỳ 2 lớp 1: Đến giai đoạn này cách viết vở ô ly lớp 1 đã lên mức nâng cao hơn. Vậy nên bé sẽ bắt đầu sử dụng bút máy để phục vụ tốt nhất trong giai đoạn này.

  • Chọn bút có trọng lượng nhẹ, chất liệu thường làm bằng nhựa để bé không bị mỏi tay khi tập viết.
  • Chọn bút có ngòi nét thanh nét đậm để chữ viết được mềm mại, thanh thoát hơn.
  • Nên thử bút máy ra giấy trước khi mua để kiểm tra độ gai của ngòi viết.

  Bút máy Nét hoa đem đến nét chữ thanh mảnh, gọn gàng giúp bé có “vở sạch chữ đẹp”

  Những loại bút máy cho bé lớp 1 được yêu thích hiện nay phải kể đến bút máy nét trơn Candy Bear (2271), bút máy nét trơn Smile (2274), bút máy nét trơn Play Color (2275), bút máy Nét hoa Tiny (2276), bút máy Hồng Hà Nét hoa 2256 và 2261…

  Với nhiều năm kinh nghiệm, đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, Hồng Hà tự tin đem đến những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi liên tục nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm tối ưu, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Để tìm mua sản phẩm của Hồng Hà, quý khách có thể chọn một trong các phương thức sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Cách Viết Mẫu Chữ 5 Ô Ly Đúng Chuẩn Giáo Viên Lớp 1 Dạy
 • Cách Viết Chữ 4 Ô Ly
 • Bật Mí Cách Viết Chữ Ô Thường Và Hoa Cực Kỳ Đơn Giản
 • Cách Viết Chữ O Thường Và Hoa Giúp Bé Luyện Chữ Nhanh Chóng
 • Hướng Dẫn Cách Viết Chữ Đúng Ô Ly Chuẩn, Đẹp
 • Đơn Xin Nhập Học Mầm Non, Lớp 1, Lớp 6, Lớp 10 Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Phép Đi Làm Việc Trễ, Tới Muộn
 • Mẫu Đơn Xin Nhập Học Vào Lớp 9
 • Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhập Khẩu Hóa Chất
 • Xin Giấy Phép Nhập Khẩu Xuất Bản Phẩm Không Kinh Doanh
 • Đơn Xin Nhập Quốc Tịch Mỹ
 • Đơn xin nhập học còn được hiểu là một loại đơn xin xét tuyển, đơn xin đi học. Là mẫu văn bản được viết bởi học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh của học sinh nộp cho nhà trường nơi mà muốn đăng ký hoặc đăng ký cho con theo học. Đơn xin học này còn được coi là một lá thư gửi gắm tâm nguyện của phụ huynh học sinh và học sinh tới nhà trường mà mình mong muốn được theo học. Chính vì thế nội dung mẫu đơn xin đi học cần phải rất chú ý trong cách viết, lời văn phải thật khiêm tốn và chân thành. Bố cục trình bày văn bản phải thật rõ ràng và logic.

  Với các em học sinh mầm non và cấp 1, thường thì bố mẹ sẽ là người đứng lên viết đơn xin đi học cho con. Còn đối với các cấp lớn hơn học sinh đã có thể tự viết và điền theo mẫu.

  Bạn đang muốn mua nhà chung cư giá rẻ, để quá trình tìm kiếm được nhanh chóng và thuận lợi, bạn chỉ cần truy cập vào mục Tin rao trên chúng tôi để chọc lọc. Hoặc thực hiện Đăng ký nhận tin ngay để dễ dàng tìm được ngôi nhà mà mình mong muốn.

  II. Mẫu đơn xin nhập học mới nhất

  Mục đích của việc viết đơn xin nhập học mầm non là để các nhà trường mầm non có cơ sở để xét duyệt tương ứng với chỉ tiêu sao cho hợp lý. Nội dung đơn sẽ gồm các thông tin chi tiết về độ tuổi, nguyện vọng của phụ huynh học sinh khi cho con theo học ở trường.

  Hằng năm mỗi trường mầm non sẽ chỉ một lượng học sinh nhất định theo chỉ tiêu của nhà trường, điều này để đảm bảo hiệu quả giảng dạy và học tập tốt nhất.

  Nhà Đất Mới cập nhật đầy đủ mẫu đơn xin nhập học mầm non dành cho bạn đọc có nhu cầu quan tâm và tìm hiểu.

  Đơn xin nhập học lớp 1 là mẫu đơn sử dụng để bổ sung vào hồ sơ nhập học dành cho những bậc phụ huynh đang có con em sắp vào lớp 1. Ngoài việc chuẩn bị những giấy tờ cần thiết thì đơn xin nhập học là lá đơn không thể thiếu trong quá trình làm thủ tục nhập học.

  Mẫu đơn xin nhập học lớp 6 là biểu mẫu đăng ký xin học lớp 6 dành cho các em học sinh chuẩn bị chuyển cấp từ tiểu học lên THCS. Mẫu đơn xin đi học lớp 6 là mẫu đơn bắt buộc và cần thiết. Ngoài đơn xin nhập học các bậc phụ huynh cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

  Để giúp phụ huynh dễ dàng trong việc làm đơn xin đi học, Nhà Đất Mới đã cập nhật file word đơn xin nhập học lớp 6, bạn có thể tham khảo hoặc tải về.

  Để giúp các em học sinh chuẩn bị bước vào lớp 10 hoàn thiện nhanh hơn mẫu đơn xin đi học, Nhà Đất Mới đã cập nhật mẫu đơn xin nhập học lớp 10 mới nhất, ban hành theo quy định của Bộ Giáo dục.

  Mẫu đơn xin đi học trung cấp chính trị được Nhà Đất Mới chọn lọc và cập nhật tới bạn đọc đang có nhu cầu đi học trung cấp lý luận chính trị. Bạn có thể tham khảo hoặc tải về ngay để quá trình soạn thảo được dễ dàng và thuận tiện nhất.

  III. Cách viết đơn xin nhập học

  Đơn xin nhập học là một mẫu văn bản được sử dụng nhiều trong các trường học. Đây là một mẫu văn bản được quy định sẵn do đó học sinh cần phải sử dụng theo đúng mẫu văn bản được ban hành. Mọi thông tin điền vào đơn phải chính xác. Để giúp bạn dễ dàng trong việc làm đơn xin nhập học, Nhà Đất Mới sẽ chia sẻ tới bạn cách viết đơn xin nhập học chuẩn nhất.

  1. Thông tin người viết đơn

  Trường hợp nếu là phụ huynh thì ghi rõ ràng họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, số điện thoại liên lạc chính của phụ huynh. Nếu là học sinh thì cũng cần phải ghi đầy đủ những thông tin của học sinh đó.

  2. Thông tin của học sinh sinh viên

  Cần ghi rõ về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh. Ghi rõ diện chính sách hay hộ gia đình nếu có.

  3. Kết quả học tập

  Đối với các em học sinh làm đơn xin nhập học lớp 6 hay lớp 10 cần phải điền thông tin kết quả học tập năm trước, kết quả kiểm tra cuối năm, xếp loại cả năm…

  Các thành tích đã đạt được trong quá trình học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao..

  4. Cam kết

  Học sinh ghi đầy đủ thông tin cam kết thực hiện đúng nội quy theo quy định của nhà trường.

  5. Ký xác nhận.

  Bố mẹ học sinh ký xác nhận, học sinh ký tên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Nhập Học Lớp 9
 • Đơn Xin Nhập Học Vào Lớp 8
 • Đơn Xin Nhập Học Lớp 7
 • Đơn Xin Nhập Học Các Cấp Mẫu Hiện Nay
 • Nhập Hộ Khẩu Quá Hạn Cho Con
 • Bút Viết Chữ Đẹp Cho Học Sinh Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Chữ Hoa Cho Học Sinh Lớp 1 Và Nguyên Tắc Để Viết Chữ Đẹp
 • Hướng Dẫn Bé Luyện Mẫu Chữ Viết Lớp 1 Chuẩn Ngay Tại Nhà
 • Siêu Cao Thủ Viết Chữ Đẹp Bật Mí Bí Quyết
 • Dạy Trẻ Cách Viết Chữ 1 Ô Ly Nhanh Và Cực Đều
 • Bản Mềm Bộ Mẫu Chữ Cao 2,5 Ô Ly Dành Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Bút viết chữ đẹp cho học sinh lớp 1 cực kỳ quan trọng. Cần phải chọn lựa kỹ lưỡng và phù hợp. Bởi vì nó ảnh hưởng đến quá trình hình thành nên nét chữ, cũng như cách viết của các em. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách chọn bút viết chữ đẹp chất lượng hiện nay. Mời quý phụ huynh, giáo viên và học sinh cùng tham khảo.

  Bút viết chữ đẹp cho học sinh lớp 1 cần đảm bảo những gì?

   Chọn bút viết phù hợp với đối tượng: Bởi vì hiện nay, trên thị trường có nhiều loại bút. Ví dụ như bút mực, bút máy, bút bi, … Tuy nhiên khi luyện chữ, chỉ nên dùng bút mực hay bút máy.

  Lớp 1 thường là khởi đầu cho việc luyện những nét chữ đầu tiên ở học sinh. Chính vì thế mà việc chọn bút ảnh hưởng rất lớn. Nếu chọn cây bút kém chất lượng, không phù hợp sẽ khiến chữ viết các em chậm tiến bộ. Thêm vào đó còn dễ gặp phải những sai lầm cơ bản hơn. Phụ huynh, giáo viên tuyệt đối không thể lơ là khi chọn bút viết chữ đẹp cho học sinh lớp 1. Những điều cần bảo đảm khi chọn bút viết, bao gồm như sau:

   Ngòi viết nhỏ, kín và không bị tòe: Điều này quan trọng khi sử dụng bút máy cho học sinh. Bởi vì ngòi bút nhỏ sẽ giúp nét chữ thanh mảnh, sắc sảo hơn.

  Nếu đã viết đúng, viết chuẩn thì có thể dùng bút máy. Còn chưa viết tốt thì vẫn nên luyện bằng bút mực bình thường.

  • Chọn mực phù hợp: Mực nhạt quá sẽ khiến nét chữ không rõ ràng. Còn mực quá đậm thì sẽ khiến trang giấy bị thấm, mất thẩm mỹ. Vì thế nên chọn mực màu sắc đậm nhạt vừa phải. Thêm vào đó còn phải là màu mực phổ biến như tím, xanh, đen,…
  • Bút vừa tay: Tay của học sinh lớp 1 khá nhỏ. Vì thế nếu cầm bút viết quá cỡ sẽ khiến khó viết. Hơn thế còn ảnh hưởng đến nét chữ và sự phát triển xương ở tay.

  Một số dòng bút viết chữ đẹp đáng tin cậy

  Như vậy, các bạn đã tìm hiểu cách chọn bút viết chữ đẹp cho học sinh lớp 1 tốt nhất. Thực hiện theo những lưu ý trên sẽ giúp tránh khỏi bút không phù hợp, kém chất lượng.

  Từ đó, khả năng tiến bộ khi viết chữ của các em cũng sẽ nhanh hơn, tối ưu hơn. Và đây là điều mà khi rèn cho các em lớp 1 viết chữ. Phụ huynh và giáo viên nào cũng mong muốn.

  • Bút Mực Xanh PC88OC: Dòng bút mực phổ biến, dễ dùng và tiện lợi. Màu mực xanh sẫm đẹp và có ngòi bút đi kèm để thay.
  • Bút Mực Xanh Zero: Giá rẻ, mực đều và viết cực êm tay.
  • Bút mài thầy Ánh: Bút rèn chữ viết đẹp hiệu quả với nhiều dòng như SH 039, SH 037, SH 036, 040. Bút dễ viết, mực tốt và nét bút đẹp. Chi phí thì cực kỳ phải chăng.
  • Bút máy Thiên Long: Ruột kim tiêm dễ bơm mực. Mực đều đẹp, không đóng cặn. Nét bút mảnh, giá rẻ.
  • Bút máy Hồng Hà: Mực đẹp, không bị nhạt. Ngòi bút mảnh, dễ viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Học Sinh Lớp 1 Hiệu Quả
 • Bản Mềm: Bài Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Học Sinh Lớp 1
 • Trung Tâm Gia Sư Luyện Chữ Đẹp Cho Người Lớn Ở Tphcm
 • Khóa Luyện Viết Chữ Đẹp Người Lớn Hcm
 • Mẫu Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Sinh Viên, Người Lớn Tại Tphcm
 • Khóa Học Luyện Viết Chữ Đẹp Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bút Mài Thầy Ánh Là Sản Phẩm Luyện Viết Chữ Đẹp Thông Dụng Hiện Nay
 • Luyện Viết Chữ Đẹp Lớp 5, Đảm Bảo Tiến Bộ Nhanh
 • Cách Viết Chữ Hiệu Ứng Độc Đáo, Chữ In Đậm, Nghiêng, Gạch Chân Lên Status Facebook, Bình Luận Fb
 • 25+ Phông Chữ Viết Tay Miễn Phí Đẹp Nhất (Thiết Kế Năm 2022)
 • Cách Viết Chữ L Thường Và Hoa Như Thế Nào?
 • Trung tâm luyện chữ viết đẹp NÉT CHỮ VIỆT, Đỉnh cao của nghề luyện chữ đẹp, Khẳng định một đẳng cấp trong nghề.

  Đã đào tạo hàng ngàn giáo viên và học sinh trong và ngoài nước, Viết nhiều giáo trình Luyện chữ đẹp cho Giáo viên và học sinh.

  Là một trung tâm luyện chữ đẹp lâu năm tại TPHCM, chúng tôi hiểu rằng để đạt chất lượng tốt nhất thì mỗi đối tượng học sinh cần có phương pháp riêng và giáo trình riêng, Đây là khóa học được thiết kế riêng dành cho các bé lớp lá chuẩn bị lên lớp 1, và các bé đang là học sinh Tiểu Học.

  KHÓA HỌC NÀY PHÙ HỢP VỚI

  – Các bé chuẩn bị lên Lớp 1 mà vẫn chưa biết đọc, biết viết thành thạo, cần tập trước các nét cơ bản hay học trước để quen với mặt chữ, khi vào học lớp 1 không bị thua kém bạn bè.

  – Các bé chữ viết đã có nét, trình bày bài viết còn yếu, muốn chữ đẹp hơn, chuẩn hơn, viết Nhanh mà chữ vẫn Đẹp.

  – Các bé muốn đi thi vở sạch chữ đẹp, hay đang ở trong đội tuyển đi thi vở sạch chữ đẹp và muốn đạt thành tích cao.

  TRONG KHÓA HỌC NÀY

  – Các Bé được hướng dẫn tay cầm bút đúng, viết chuẩn từng nét chữ.

  – Sửa tay cầm bút – Uốn nắn tư thế ngồi viết nhằm tránh mắc phải các bệnh học đường.

  – Dạy các kỹ năng để các bé có thể viết Đúng, viết Đẹp, viết Nhanh và giữ được nét chữ đều đẹp lâu dài. Hướng dẫn để các bé có thể ứng dụng chữ viết đẹp vào học tập cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày.

  – Được chỉnh lỗi chính tả và hướng dẫn cách viết sao cho đẹp, trình bày bài hợp lý.

  – Hướng dẫn luyện viết các mẫu chữ đứng, chữ nghiêng, chữ hoa, chữ số, chữ sáng tạo, nét chữ thanh – đậm mềm mại, uyển chuyển.

  – Được cấp tập + bút luyện chữ MIỄN PHÍ phù hợp theo từng cấp học.

  – Đặc Biệt các bé lớp Lá chuẩn bị lên lớp 1 sẽ được: Tập Đọc, Tập Viết đúng từ nét cơ bản đến con chữ đầu tiên, ngoài ra các bé cũng sẽ được học những con số mở đầu cho môn Toán sau này. Tất cả những kiến thức trên đều là hành trang chuẩn bị vào lớp 1.

  QUYỀN LỢI CHỈ CÓ TẠI NÉT CHỮ VIỆT

  – Phương pháp dạy học ” cá thể hóa từng học sinh “ tức là giáo viên sẽ lựa chọn phương pháp dạy, kết hợp soạn giáo án riêng phù hợp với học lực từng em để đảm bảo mỗi một em đều tiến bộ.

  – Thời gian học linh hoạt có nhiều ca để phụ huynh lựa chọn.

  – Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của mỗi bé.

  – Phòng học máy lạnh – cơ sở vật chất bàn ghế , ánh sáng đáp ứng 100% nhu cầu học tập.

  CAM KẾT

  Nếu sau 4 buổi học mà các bé không tiến bộ sẽ hoàn lại 100% học phí

  LỊCH HỌC

  Hiện tại trung tâm có các khóa Luyện Chữ vào Sáng – Chiều – Tối tất cả các ngày trong tuần, Một tuần các bé có thể học 2 buổi, 3 buổi hoặc 5 buổi tuỳ theo lịch học ở trường, Ngoài ra trung tâm có lớp học cuối tuần vào Thứ 7 hoặc Chủ Nhật.

  HỌC PHÍ

  Luyện viết chữ đẹp + Tập đọc + Tập viết cho các bé lớp Lá sắp vào lớp 1 : /khóa/ 12 buổi

  Luyện chữ đẹp lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 : /khóa/ 12 buổi

  Toán, Tiếng Việt, Báo Bài lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 : /tháng/(1tuần 3buổi)

  Luyện chữ + Toán, Tiếng Việt, Báo Bài lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 : /tháng/(1tuần 3buổi)

  HÌNH ẢNH VÀ CHỮ VIẾT CÁC BÉ TẠI TRUNG TÂM

  Quý Phụ Huynh Và Học Viên Có Nhu Cầu Vui Lòng Liên Hệ

  Cô Dung theo số điện thoại:

  Khi Nào Cần Cho Học Sinh Cấp 1 Rèn Chữ

  Luyện viết chữ đẹp được rất nhiều phụ huynh quan tâm, nhất là trong giai đoạn mà các bé đang là học sinh cấp 1 ( lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5). Lớp 1 thì các bé sẽ phải làm quen với những môn học mới như Tập đọc, Tập Viết và cả môn Toán nữa.Mục tiêu đọc thông viết thạo sẽ là mục tiêu của của năm lớp một. Vì vậy bé cần được hướng dẫn cách cầm bút đúng, cùng tư thế ngồi chuẩn để không mắc phải các bệnh học đường. Phương pháp giảng dạy tâm lý và hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên góp phần vô cùng quan trọng để các bé Tiến Bộ không bị thua kém bạn bè.

  Lớp 2, lớp 3 đôi khi cũng có một số học sinh chữ viết còn xấu, nguệch ngoạc, sai chính tả, trình bày không đẹp dẫn đến điểm kém cần được hướng dẫn để cải thiện được nét chữ cũng như các lỗi khác. Đây là giai đoạn các bé cần được hướng dẫn cách luyện viết Nhanh sao cho vẫn giữ được nét chữ Đều, Đẹp và trình bày sạch sẽ. Đây là điều hết sức cần thiết, sẽ làm nền tảng để khi bước sang những lớp cao hơn, các bé sẽ theo kịp bài giảng mà vẫn đảm bảo ghi chép một cách cẩn thận.

  Riêng với học sinh lớp 4 và lớp 5, những trường hợp này nếu còn mắc phải những lỗi về chính tả, trình bày cẩu thả, thường xuyên đạt điểm kém trong học tập thì nhất định phải khắc phục ngay, tránh tình trạng kéo dài vì sẽ ảnh hưởng rất lớn nếu bắt đầu sang học cấp 2, khi mà các bé phải viết chữ nhanh và đẹp để theo kịp bài giảng.

  Bất kể là học sinh lớp lá, lớp 1, lớp 2, hay học sinh lớp 3, 4, 5 đều có thể mắc phải những lỗi trên nếu không được rèn giũa, không được hướng dẫn đúng phương pháp.

  Tuy nhiên có lẽ giai đoạn các bé lớp lá chuẩn bị bước vào lớp 1 là giai đoạn rất quan trọng, đây là giai đoạn tiền đề để các bé vào lớp 1. Khi trở thành học sinh lớp 1, không còn như lúc học ở mầm non, khi mà đối mặt với những kiến thức mới, cách học mới mà phải rời xa vòng tay của cha mẹ quả là một điều khó khăn, học chữ là môn học đầu tiên các bé sẽ được dạy khi đến trường, và sự vụng về, lóng ngóng thể hiện qua từng nét chữ.

  Ở độ tuổi này đa phần là các bé còn nhỏ, còn chưa tập trung cho việc tiếp thu kiến thức, hay loay hoay và ghi nhớ theo cách tự nhiên và phản xạ. Nên việc bồi dưỡng kiến thức cho các bé ở tuổi này phải có phương pháp đúng đắn và phù hợp.

  Và nếu trong độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1 hoặc ở cấp Tiểu Học, nếu các bé không được hướng dẫn những quy tắc, những kỹ năng và các phương pháp luyện viết chữ đẹp đúng chuẩn thì chữ viết tay sẽ xấu và gây ra khó khăn cho việc học sau này.

  Những Lỗi Bé Thường Mắc Phải Trong Khi Tập Viết Chữ

  – Chữ viết chưa đúng độ cao, độ rộng.

  – Các nét chữ không đều, nét cao nét thấp không đồng nhất.

  – Khoảng cách giữa các chữ không đều cũng như vị trí đặt dấu câu chưa đúng.

  – Cách nối chữ sai dẫn đến viết chậm.

  – Không biết cách trình bày bài sao cho hợp lý, đẹp mắt.

  – Tư thế ngồi học không đúng hay cúi sát đầu hoặc nằm xuống bàn và cũng không hiểu như thế nào mới được gọi là đúng là chuẩn.

  – Cầm bút sai từ ban đầu do chưa được hướng dẫn đúng cách. Cầm bút sai sẽ hệ lụy tới góc nhìn của bé khi viết, dẫn tới tư thế ngồi lệch hướng, đầu bị cúi sát bàn hoặc nghiêng về 1 phía,từ đó ảnh hưởng tới khả năng viết ngày càng xấu đi và không viết nhanh được.

  Trong thời gian ban đầu, phụ huynh tốt nhất nên chọn loại vở luyện viết chữ đẹp có in mờ các chữ cái, chữ viết để trẻ tập viết, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Hoặc nếu không có phương pháp, không có cách dạy con tập viết chữ đẹp có thể đưa bé tới trung tâm để được hướng dẫn nhằm đạt hiệu quả cao nhất và giúp bé tránh gặp phải những lỗi trên.

  Quý phụ huynh nếu không có phương pháp luyện chữ đẹp cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 hoặc các bé ở cấp Tiểu Học hãy liên hệ để được hướng dẫn và giúp các bé học tốt hơn.

  Khi mới bắt đầu thì các bé nên được hướng dẫn từ những nét chữ cơ bản nhất ( nét xiên trái, nét xiên phải, nét sổ thẳng, nét cong,… ) trong bảng chữ cái tiếng việt và sau đó có thể cho bé tập viết những mẫu chữ luyện chữ đẹp như nét thanh nét đậm, các nét chữ nghệ thuật sáng tạo nếu bé có nhu cầu luyện thi vở sạch chữ đẹp và mong muốn đạt giải cao. Phải uốn nắn, không vội vàng, hướng dẫn từ tư thế ngồi đến cách cầm bút một cách đúng chuẩn để tạo nền tảng cho việc luyện viết chữ đẹp cũng như đạt điểm cao trong những bài thi, bài kiểm tra sau này.

  Ngoài ra trung tâm cũng cung cấp một số dụng cụ luyện chữ như: bút chì, bút bi, bút mực, bút máy cũng như mực , vở luyện chữ đẹp (mẫu đứng, mẫu nghiêng ) để đáp ứng nhu cầu của quý phụ huynh và học viên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Viết Chữ Đẹp Lớp 4, Đảm Bảo Nhanh Tiến Bộ
 • Cách Dạy Con Viết Chữ Đẹp Lớp 1 Cực Nhàn Mà Hiệu Quả Vượt Trội
 • Cách Dạy Con Viết Chữ Chuẩn Bị Vào Lớp 1 Đúng Chuẩn
 • Cách Tra Và Viết Chữ Kanji
 • Phương Pháp Học Đã Giúp Mình Thuộc 1000 Từ Kanji Trong 1 Tháng
 • Học Sinh Xin Vượt Lớp: Phòng Gd Đề Nghị Học Tiếp Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Hà Nội: Con Chưa Vào Lớp 1, Cha Mẹ Đã “toát Mồ Hôi” Vì Lo Học Luân Phiên
 • Về Việc Hỗ Trợ Xây Dựng Và Sửa Chữa Nhà Ở Theo Chương Trình “mái Ấm Công Đoàn” Năm 2022
 • Quá Trình Học Vấn Trong Đơn Xin Việc Rất Là Quan Trọng
 • Quá Trình Học Vấn Trong Đơn Xin Việc Sẽ Là Chìa Khóa Của Sinh Viên Mới Ra Trường
 • Cách Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Nhanh Nhất
 • Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa cho biết, sau khi khảo sát đơn vị đã có báo cáo kiến nghị Sở xem xét cho em Nguyễn Phúc Trường (lớp 1/6 trường tiểu học Núi Thành, Đà Nẵng) tiếp tục học lớp 1 mà không vượt lớp như yêu cầu của gia đình.Trước đó, ngày 25/8/2011, bà Phan Thị Tư có đơn xin học vượt lớp cho con là Nguyễn Phúc Trường, học sinh lớp 1/6, Trường tiểu học Núi Thành (Đà Nẵng) do cháu Trường có khả năng học chương trình lớp 2. Trước đơn đề nghị của phụ huynh học sinh Nguyễn Phúc Trường. Chiều ngày 3/10, đoàn khảo sát của quận Hải Châu gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng GD – ĐT, y tế, bảo vệ chăm sóc trẻ em… đã tiến hành kiểm tra thực tế với em Trường.Theo kiến nghị của Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu, em Trường không đảm bảo các yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, trả lời câu hỏi…của lớp trên nên đề nghị Sở GD-ĐT Đà Nẵng xem xét cho em tiếp tục theo học lớp 1Kết quả khảo sát các môn Toán và Tiếng Việt cuối năm lớp 1,…

  Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa cho biết, sau khi khảo sát đơn vị đã có báo cáo kiến nghị Sở xem xét cho em Nguyễn Phúc Trường (lớp 1/6 trường tiểu học Núi Thành, Đà Nẵng) tiếp tục học lớp 1 mà không vượt lớp như yêu cầu của gia đình.

  Trước đó, ngày 25/8/2011, bà Phan Thị Tư có đơn xin học vượt lớp cho con là Nguyễn Phúc Trường, học sinh lớp 1/6, Trường tiểu học Núi Thành (Đà Nẵng) do cháu Trường có khả năng học chương trình lớp 2.

  Theo kiến nghị của Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu, em Trường không đảm bảo các yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, trả lời câu hỏi…của lớp trên nên đề nghị Sở GD-ĐT Đà Nẵng xem xét cho em tiếp tục theo học lớp 1

  Kết quả khảo sát các môn Toán và Tiếng Việt cuối năm lớp 1, em Trường đã đạt 9 điểm. Bên cạnh đó, đoàn khảo sát đánh giá Trường có khả năng tính toán tốt, đọc tốt và đảm bảo…Tuy nhiên, theo đoàn khảo sát, mặc dù Trường có khả năng đối với các môn trên, nhưng các khả năng khác như trả lời câu hỏi, kỹ năng ứng đáp, nhận thức…chưa đáp ứng yêu cầu của các lớp trên. Chính vì vậy, đoàn khảo sát kết luận, học sinh Nguyễn Phúc Trường chưa hoàn chỉnh chương trình lớp 1 để xin học vượt lớp lên lớp 2-3 theo nguyện vọng của gia đình.

  Chiều 5/10, ông Nguyễn Đăng Ngưng, Trưởng phòng Giáo dục quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết: “Chương trình lớp 1 chủ yếu giáo dục cho các em các kỹ năng giao tiếp, trả lời, kỹ năng nói chuyện, làm quen với môi trường giáo dục. Chình vì vậy, ngay sau khi có kết quả, chúng tôi đã có báo cáo, kiến nghị Sở GD-ĐT TP tiếp tục để Trường học lớp 1 để hoàn thiện các kỹ năng khác”.

  Báo cáo của phòng GD-ĐT Q.Hải Châu về trường hợp xin vượt lớp của em Nguyễn Phúc Trường

  “Một thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt là các bậc phụ huynh đang cố ép con em học quá sức, học trước chương trình, nhất là các em ở độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Đây là việc không nên, vì việc này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý học tập, vui chơi hiện tại của trẻ mà còn ảnh hưởng đến khả năng học sau này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Phép Xây Dựng:
 • Mẫu Công Văn Xin Gia Hạn Kiểm Tra Thuế
 • Tư Vấn Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài
 • Đăng Ký Giảm Trừ Gia Cảnh Đối Với Bố Mẹ Cần Hồ Sơ Gì?
 • Thủ Tục Làm Lại Số Khung Số Máy Phương Tiện Giao Thông
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×