Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26/ac) Theo Quý

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac
 • Báo Cáo Cảu Đơn Vị Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Hạng Mục Công Trình Xây Dựng
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Đại lý thuế Công Minh ( http://congminh.com.vn) xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) theo quý – tháng.

  Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) theo quý – tháng

  1. Những điều cần biết về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được chia làm 2 kỳ theo tháng và theo quý:

  Theo tháng: là dành cho Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế (Theo Thông tư 119/2014/Thông tư-BTC – Điều 5 – khoản 4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/Thông tư-BTC)

  Trước đây theo điều 27 của Thông tư 39/2014/Thông tư-BTC thì dành cho doanh nghiệp mới thành lập (hoạt động dưới 12 tháng),và doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/Thông tư-BTC.

  Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

  Theo quý: Dành cho những doanh nghiệp còn lại, (Không có thông báo của thuế về việc doanh nghiệp của bạn thuộc loại rủi ro cao về thuế) . Thời hạn nộp là Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Ví dụ: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7.

  Chú ý:

  Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn tức là không phát sinh hoạt động bán hàng (Xuất hóa đơn) thì vẫn phải làm Báo cáo THSDHĐ tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

  Kể từ ngày 11/09/2015 Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm HTKK lên thành phiên bản HTKK3.3.4, Với phần mềm này cho phép người nộp thuế làm được cả báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn theo quý và theo tháng ( trước đây chỉ có kỳ theo quý, còn muốn làm theo tháng thì phải nộp trực tiếp hoặc làm online) .

  Mẫu số BC26/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/Thông tư-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

  Các bạn mở phần mềm Hỗ trợ kê khai, chọn mục ” Hóa đơn”

  + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC).

  + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC).

  Các bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu như sau:

  – Cột ” Mã loại hóa đơn“: các bạn kích vào hình mũi tên đi xuống báo cáo sử dụng hóa đơn để chọn loại hóa đơn.

  Ví dụ:

  + Các bạn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì chọn “01GTKT”.

  + Các bạn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng thì chọn “02GTTT”.

  – Cột 2 ” Tên loại hóa đơn” : Phần mềm tự nhảy theo Mã loại hóa đơn (các bạn không cần điền).

  – Cột 3 ” Ký hiệu mẫu hóa đơn” phần mềm sẽ tự nhảy theo ” Mã loại hóa đơn”. Nhưng Chú ý: phần mềm chỉ hiển thị ra 01GTKT hoặc 02/GTTT tức là ký hiệu của mẫu hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng, Các bạn phải điền nốt các hậu tố còn lại, ví dụ Hóa đơn GTGT 3 liên và in theo mẫu lần 1 thì các bạn sẽ điền: 01GTKT3/001 ( các bạn lấy ở bên góc phải của tờ hóa đơn đầu ra dòng đầu tiên).

  – Cột 4 ” Ký hiệu hóa đơn” : các bạn điền ký hiệu của hóa đơn trên hóa đơn đầu ra của công ty mình. ví dụ: AB/13P. ( các bạn lấy ở bên góc phải tờ hóa đơn đầu ra dòng thứ 2)

  – Cột 5 ” Tổng số“: phần mềm tự tổng hợp kết quả (các bạn không thể điền)

  – Cột số tồn đầu kỳ: Phần mềm tự động cập nhật từ số tồn cuối kỳ của tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước để chuyển sang. Nếu không thì các điền như sau:

  + Cột 6 ” Từ số “: điền số nhỏ nhất trong các số hóa đơn chưa lập của kỳ trước.

  + Cột 7 ” Đến số“: điền số hóa đơn lớn nhất trong lần đặt in, đã làm thông báo sử dụng HĐ. Ví dụ bạn đặt in 150 số hóa đơn, thì số hóa đơn cuối cùng sẽ là 0000150.

  Nếu là lần đầu tiên bạn làm Báo Cáo THSDHĐ thì cột tồn đầu kỳ các bạn sẽ bỏ trống và điền vào cột 8 + 9.

  – Cột số 8 và 9 ” Số mua/phát hành trong kỳ“: là số hóa đơn GTGT đặt in mà kỳ này các bạn đã làm thông báo phát hành, hoặc số hóa đơn bán hàng mà kỳ này các bạn đã mua của Chi cục thuế.

  Ví dụ: Đại lý Thuế Công Minh mới đặt in 150 số hóa đơn trong quý này từ số 0000001 đến số 0000150. Đại lý Thuế Công Minh đã làm thông báo phát hành hóa đơn cho 150 số này thì:

  Cột 8: 0000001

  Cột 9: 0000150

  (Nếu trong quý đó các bạn không mua hóa đơn của chi cục thuế hoặc không phát hành thêm hóa đơn thì 2 cột này bỏ trống)

  – Cột 10, 11, 12 ” Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy” – máy tự tổng hợp.

  + Cột 15 ” Số xóa bỏ” : là số hóa đơn đã lập nhưng do các bạn viết sai nên phải xóa bỏ ( mà các bạn gạch chéo, hoặc làm biên bản thu hồi đó)

  + Cột 19 ” Số hủy“: là toàn bộ những hóa đơn được hủy theo điều 29 của Thông tư 39. Đó là những hóa đơn chưa từng sử dụng ( lập ) phải hủy bỏ ví dụ như: Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn, công ty bạn giải thể, chia tách, sáp nhập… không tỉếp tục sử dụng hóa đơn, phải thành lập hội đồng hủy, có quyết định hủy và phải thông báo kết quả hủy với cơ quan thuế.

  Chú ý: Khi đưa các số hóa đơn hủy hoặc xóa bỏ vào phần mềm các bạn phải gõ đủ 7 chữ số của 1 số hóa đơn, và ngăn cách giữa các số = dấu chấm phẩy ” ; “, không sử dụng dấu cách.

  – Cột số 13 ” Số lượng hóa đơn đã sử dụng” : các bạn điền số lượng hóa đơn đã xuất ra, không bao gồm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ.

  Cột 13 = số hóa đơn viết cuối cùng trong kỳ – số hóa đơn viết đầu tiên trong kỳ + 1 – các số hóa đơn: xóa bỏ, mất, hủy.

  – Cột số 14, 16, 18 ” Số lượng” máy tự tổng hợp từ các số hóa đơn các bạn điền vào chỉ tiêu 15, 17, 19.

  – Cột số 15, 17, 19: các bạn điền số của hóa đơn đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ. Ví dụ các bạn mất hóa đơn số 0000025 thì các bạn điền 0000025 vào chỉ tiêu 17. Nếu có 2 số hóa đơn trở lên các bạn ngăn cách bằng dấu chấm phảy “;”, không dùng dấu cách để ngắn các con số.

  – Cuối cùng là các bạn nhập tên Người đại diện pháp luật là xong.

  Đại lý Thuế Công Minh xin đưa ra một ví dụ với số liệu cụ thể như sau:

  Trong quý 2/2018, Công ty có đặt in lần đầu 1 quyển hóa đơn GTGT 3 Liên, ký hiệu: CM/18P, gồm 50 số từ 0000001 đến số 0000050 và đã làm thông báo phát hành hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

  Trong quý 3:

  + Đã viết từ số 0000001 đến số 0000023. Trong đó:

  + Viết sai 2 số hóa đơn: 0000005 và 0000009

  Công ty Đại lý Thuế Công Minh làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho quý 3 trên phần mềm HTKK như sau:

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac Trên Htkk
 • Dự Án Nào Phải Lập Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường?
 • Mẫu Bìa Giáo Án Đẹp
 • Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh Gồm Những Gì?
 • Tải Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Cảu Đơn Vị Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Hạng Mục Công Trình Xây Dựng
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là báo cáo thể hiện tình hình sử dụng, mất, xóa bỏ, hủy hóa đơn trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc theo quý. Trong bài hôm nay Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ chia sẻ với các bạn cách thức lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

  Căn cứ pháp lý: Theo thông tư 119/2014/TT-BTC – Điều 5 – khoản 4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được chia làm 2 kỳ theo tháng và theo quý:

   – Áp dụng cho các doanh nghiệp còn lại

   – Thời gian nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo Quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

  – Lưu ý: Đối với doanh nghiệp trong kỳ không phát sinh sử dụng hóa đơn tức là không xuất hóa đơn đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (báo cáo trắng).

  Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong từng trường hợp cụ thể:

  Áp dụng mẫu số: BC26/AC hoặc BC26/AC theo số lượng, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

  Báo cáo theo số lượng áp dụng cho: Hóa đơn cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng tổng số hóa đơn. Được quy đinh tại điều 27 của TT 39.

  Sau khi đã chọn xong báo cáo phù hợp với đơn vị. Các bạn tiến hành lập báo cáo như sau:

  Cột 1 Mã loại hóa đơn: Các bạn kích vào hình mũi tên đi xuống để chọn loại hóa đơn, phần mềm sẽ hiện ra các mã như:

  Bạn tích chọn mã hóa đơn phù hợp loại hóa đơn tại đơn vị mình.

  Cột 2 Tên loại hóa đơn: Phần mềm tự động điền tên loại hóa đơn theo mã hóa đơn (các bạn không cần điền).

  Cột 3 Ký hiệu mẫu hóa đơn: Phần mềm sẽ tự cập nhật theo mã loại hóa đơn. Ở cột ký hiệu mẫu hóa đơn phần mềm chỉ hiển thị ra theo ký hiệu của mẫu hóa đơn như 01GTKT, 02/GTTT. Các bạn phải điền nốt đuôi còn thiếu vào.

  Cột 4 Ký hiệu hóa đơn: Các bạn điền ký hiệu của hóa đơn trên hóa đơn đầu ra của công ty mình. ví dụ: PN/15P. (các bạn lấy ở bên góc phải tờ hóa đơn đầu ra dòng thứ 2).

  Cột 5 Tổng số: Phần mềm tự tổng hợp kết quả từ dữ liệu cột 6 và cột 7

  Cột số tồn đầu kỳ: Phần mềm tự động cập nhật từ số tồn cuối kỳ của tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước để chuyển sang. Nếu không thì cách điền như sau:

  Cột 6 Từ số: Điền số nhỏ nhất trong các số hóa đơn chưa lập. VD: bắt đầu từ số 0000500

  Cột 7 Đến số: Điền số hóa đơn lớn nhất trong lần đặt in, đã làm thông báo sử dụng hóa đơn. VD: Đến số 0002000

  Đối với trường hợp lần đầu tiên bạn làm Báo Cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì cột tồn đầu kỳ sẽ bỏ trống và chỉ điền vào cột số mua/phát hành trong kỳ (cột 8 và cột 9).

  Cột số 8 và 9 Số mua/phát hành trong kỳ: Là số hóa đơn GTGT đặt in mà kỳ này các bạn đã làm thông báo phát hành, hoặc số hóa đơn bán hàng mà kỳ này các bạn đã mua của cơ quan thuế.

  Cột 10, 11, 12 Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy – Phần mềm sẽ tự tổng hợp.

  Lưu ý bạn cần phân biệt thế nào là xóa bỏ, mất và hủy. Đây là trường hợp mà hầu hết các kế toán mới vào nghề nhầm lẫn.

  Cột số 13 Số lượng hóa đơn đã sử dụng: Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng, không bao gồm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ (phải nhỏ hơn hoặc bằng cột 5). VD: Trong kỳ sử dụng hết 30 hóa đơn.

  Cột số 14, 16, 18 Số lượng – Phần mềm tự tổng hợp từ các số hóa đơn các bạn điền vào chỉ tiêu 15, 17, 19.

  Cột 15 Số xóa bỏ: Là tất cả những hóa đơn viết sai gạch chéo 3 liên lưu tại cuốn, hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống phải lập biên bản thu hồi hóa đơn và ghim kẹp vào quyển hóa đơn.

  Cột 17 Số mất: Cần phải chứng minh được việc bị mất hóa đơn và có báo cáo về việc mất hóa đơn gửi cơ quan thuế.

  Cột 19 Số hủy: là toàn bộ những hóa đơn được hủy theo Điều 29 của TT 39/2014/TT-BTC. Đó là những hóa đơn chưa từng sử dụng (lập) phải hủy bỏ ví dụ như: Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn, công ty bạn giải thể, chia tách, sáp nhập, những đơn vị không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn chưa viết nhưng đã thông báo phát hành (vì một lý do nào đó)… Khi không tỉếp tục sử dụng hóa đơn phải lập biên bản hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy hóa đơn… và gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn tới cơ quan thuế.

  Tại cột 15, 17, 19: Các bạn điền số của hóa đơn đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ. Ví dụ các bạn mất hóa đơn số 0000505 thì các bạn điền 0000505 vào cột số 17. Trường hợp có nhiều số hóa đơn xóa bỏ, mất hủy thì dùng dấu chấm phẩy “;” để phân cách (nếu số hóa đơn không liên tục hoặc dấu gạch ngang “-” nếu số hóa đơn liên tục), không dùng dấu cách để ngăn các con số. Nếu không phát sinh số liệu tại các cột 15, 17, 19 thì bạn để trống chứ không được gõ số 0 vào đó.

  Cột 20, 21, 22 Tồn cuối kỳ máy tự tổng kết. Kỳ sau các bạn chuyển chỉ tiêu 20 vào chỉ tiêu 6, chỉ tiêu 21 vào chỉ tiêu 7.

  Sau khi đã hoàn tất việc kê khai. Bạn nhấn GHI, nếu không thành công thì bạn tìm chỉ tiêu nào báo đỏ và sửa lại. Sửa xong bấm GHI lần nữa.

  Cuối cùng bạn kết xuất ra dưới dạng file XML và gửi cho cơ quan thuế qua trang https://nhantokhai.gdt.gov.vn (nếu DN chưa có chữ ký số và địa phương bạn vẫn chưa bắt buộc nộp tờ khai qua mạng thì bạn bấm nốt IN và in bản giấy đi nộp trực tiếp).

  Lưu ý nữa là từ ngày 01/08/2016 đối với đơn vị nộp sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chỉ việc nộp lại tờ khai bổ sung và không bị nộp phạt (trước đây bạn bị phạt từ 200.000 đến 1.000.000 đ).

  Lưu ý quan trọng: Nếu DN bạn là DN mới thành lập thì kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đầu tiên được căn cứ vào ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn, chứ không căn cứ vào ngày “bắt đầu sử dụng” trên thông báo phát hành hóa đơn.

  Vì sự thành công của bạn!

  HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26/ac) Theo Quý
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac Trên Htkk
 • Dự Án Nào Phải Lập Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường?
 • Mẫu Bìa Giáo Án Đẹp
 • Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh Gồm Những Gì?
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac Trên Htkk

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26/ac) Theo Quý
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac
 • Báo Cáo Cảu Đơn Vị Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Hạng Mục Công Trình Xây Dựng
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC trên HTKK – Hướng dẫn kê khai chi tiết Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC) theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

  Trên giao diện HTKK, từ menu chức năngKê khai/Hoá đơn chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

  Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý và có thể chọn các phụ lục cần kê khai rồi nhấn vào nút lệnh Đồng ý màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra như sau:

  I. Hướng dẫn nhập liệu kê khai

  1. Phần thông tin chung

  Các thông tin gồm Tên tổ chức, cá nhân; Mã số thuế; Địa chỉ sẽ được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”

  – Người đại diện theo pháp luật: nhập kiểu text

  – Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

  – Người lập biểu: nhập kiểu text

  – Kỳ báo cáo cuối cùng: chọn ô check Kỳ báo cáo cuối cùng nếu báo cáo là kỳ báo cáo cuối cùng

  – Chuyển địa điểm: chọn ô check nếu có trong trường hợp chuyển địa điểm

  2. Phần thông tin chi tiết

  – STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

  – Các cột Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn.

  – Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 2 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành).

  – Số tồn đầu kỳ: Nếu là lần đầu tiên chạy ứng dụng thì bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

  Nếu trên cùng một dòng thì Từ số – Đến số phải kê khai liên tiếp, nếu không liên tiếp thì phải tách dòng.

  – Tổng số: Tự tính theo công thức – – , Đến số không âm và <= Đến số , Đến số không âm và <= Đến số đến lớn nhất và giá trị Từ số + 1

  – Số lượng đã sử dụng: tự nhập kiểu số và nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu , : tự nhập kiểu text và các số này phải nằm trong khoảng {} và không được trùng nhau, giao nhau

  Trong cùng một loại hóa đơn, mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn thì các dòng không đƣợc giao nhau, trùng nhau.

  Nếu là các Số không liên tiếp kê khai dƣới dạng liệt kê thì đƣợc ngăn cách nhau bằng dấu (;): VD: 8;12;22 (3 số)

  Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dƣới dạng khoảng và sử dụng dấu (-). VD: 51-100 (50 số)

  • Chỉ tiêu – = chỉ tiêu = – 1 và
  • Chỉ tiêu + + , tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu , = ( ) +1
  • Nếu + = 0 thì ( ; )
  • Chỉ tiêu – = chỉ tiêu = – 1 và
  • Chỉ tiêu + + , tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu , + + = = = chỉ tiêu = (() + 1) + (() + 1) hoặc - = chỉ tiêu = – 1 và
  • Chỉ tiêu + + <= , tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu , + + = = [9])

  Bạn đang xem: Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC trên HTKK

  II. Kê khai các phụ lục kèm theo:

   Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn

  a/ Phần thông tin chung

  Các thông tin gồm Tên tổ chức, cá nhân; Mã số thuế; Người đại diện theo pháp luật; Ngày lập bảng kê được lấy dữ liệu từ phần báo cáo lên và không cho phép sửa.

  b/ Phần thông tin chi tiết

  – Tên loại hóa đơn, Ký hiệu mẫu, Ký hiệu hóa đơn: Nhập như trên tờ khai

  – Từ số, Đến số: nhập kiểu số

  Chỉ tiêu tính toán: Chỉ tiêu Số lượng: Kiểu số, hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa

  2. Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển đía điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý

  a/ Phần thông tin chung

  Các thông tin như Tên tổ chức, cá nhân; Mã số thuế; Người đại diện theo pháp luật; Ngày lập bảng kê được lấy dữ liệu từ phần báo cáo lên và không cho phép sửa.

  b/ Phần thông tin chi tiết

  – Tên loại hóa đơn, Ký hiệu mẫu, Ký hiệu hóa đơn: Nhập như trên tờ khai

  – Từ số, Đến số: tự nhập kiểu số

  Chỉ tiêu tính toán : Chỉ tiêu Số lượng: Kiểu số, hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa

  Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

  (Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Án Nào Phải Lập Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường?
 • Mẫu Bìa Giáo Án Đẹp
 • Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh Gồm Những Gì?
 • Tải Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn
 • Dành Cho Những Bạn Yêu Hoa Mẫu Đơn
 • Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Lập Thông Báo Mất, Cháy, Hỏng Hóa Đơn (Bc21/ac) Trên Htkk Cho Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Toán Hóa Đơn Khi Chuyển Quận/huyện ” Kế Toán Ytho
 • Mẫu Báo Cáo Hoàn Thành Của Đơn Vị Thi Công
 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Giấy Cam Kết Tiếng Anh Là Gì? Giá Trị Pháp Lý Như Thế Nào?
 • Bản Cam Kết An Toàn Pccc
 • DN cần phải lập thông báo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC) trên HTKK, kết xuất file định dạng XML và nộp qua mạng cho cơ quan thuế. Lưu ý, có một số CQT sẽ yêu cầu nộp trực tiếp. DN nên liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để hỏi và thực hiện cho đúng.

  ​Chỉ tiêu Ngày, giờ mất, cháy, hỏng hóa đơn: Điền thời gian phát hiện bị mất hóa đơn

  Điền thông tin các chỉ tiêu số 2, 3, 4, 5 như hướng dẫn tại hình ảnh:

  Chỉ tiêu:

  • Mẫu hóa đơn (2): Nhấp phần mũi tên để chọn. Căn cứ chỉ tiêu Mẫu số trên Hóa đơn để chọn.
  • Tên loại hóa đơn (3): Chỉ tiêu này tự động cập nhật sau khi đã chọn Mẫu hóa đơn
  • Mẫu số (4): Nhập thông tin giống thông tin Mẫu số trên hóa đơn
  • Ký hiệu hóa đơn (5): Nhập thông tin giống thông tin Ký hiệu trên hóa đơn

  ​Điền thông tin các chỉ tiêu số 6, 7, 8, 9, 10 như hướng dẫn tại hình ảnh:

  Từ số (6), Đến số (7):

  • Nếu bị mất một số hóa đơn, thì 2 chỉ tiêu này điền giống nhau. VD: bị mất hóa đơn số 0000003, thì 2 chỉ tiêu này cùng điền số 0000003
  • Nếu bị mất nhiều hóa đơn, mà số bị mất liên tiếp, thì chỉ tiêu Từ số điền số bắt đầu Đến số điền số kết thúc
  • Nếu bị mất nhiều hóa đơn, mà số bị mất không liên tiếp, thì thêm dòng (nhấn phím F5), các chỉ tiêu 2, 3, 4, 5, điền giống nhau ở các dòng. Chỉ tiêu 6, 7 điền như 2 trường hợp trên.

  Số lượng (8): Tự động tính

  Liên hóa đơn (9): Điền liên hóa đơn bị mất. Nếu mất liên 2, điền số 2

  Ghi chú (10): Nhấp chọn lý do bị mất hóa đơn

  ​Điền thông tin chỉ tiêu Lý do mất, cháy, hỏng hóa đơn: DN nêu rõ lý do bị mất hóa đơn ở chi tiêu này

  Nhấp chọn Ghi để ghi lại dữ liệu đã khai báo, Đã ghi dữ liệu thành công, sau đó chọn Đóng

  Sau đó chọn Kết xuất để kết xuất file. Chọn Kết xuất XML để kết xuất file, nhấp chọn Kết xuất

  Chọn Folder để lưu file kết xuất. Nên lưu file ở ổ đĩa D hoặc E , và dùng tiếng Việt không có dấu, không có ký tự đặc biệt để đặt tên Folder lưu file không bị lỗi khi nộp báo cáo.

  Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 39 về hành vi sử dụng hóa đơn của người mua như sau:Hóa đơn viết sai, xóa bỏ: Trường hợp DN bị mất hóa đơn đầu vào, thì các thủ tục thực hiện tương tự như trên, chỉ thêm phần: Người mua nhờ người bán, photo liên 1 hóa đơn, ký, đóng dẫu trên bản photo để gửi cho người mua. Để làm chứng từ kê khai báo cáo thuế!

  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi: Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
  • Mất, cháy, hỏng hóa đơn do các Trường hợp bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn) không bị phạt.
  • Mức phạt theo quy định sẽ là từ 4-8 triệu (nhưng theo quy định, mức phạt do không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ nên sẽ phạt ở mức trung bình là 6 triệu).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Về Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Mẫu Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Mẫu Báo Cáo Mất Hóa Đơn Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Về Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Lập Thông Báo Mất, Cháy, Hỏng Hóa Đơn (Bc21/ac) Trên Htkk Cho Doanh Nghiệp
 • Quyết Toán Hóa Đơn Khi Chuyển Quận/huyện ” Kế Toán Ytho
 • Mẫu Báo Cáo Hoàn Thành Của Đơn Vị Thi Công
 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Gia sư kế toán trưởng xin chia sẻ bộ mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất. Báo cáo mất hóa đơn là mẫu báo cáo được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cá nhân báo cáo về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn của mình. Mẫu nêu đầy đủ số lượng hóa đơn bị cháy, hỏng, mất kèm theo tên, ký hiệu hóa đơn….

  Tải mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất chat với tư vấn viên giờ hành chính

  Mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất bao gồm:

  + Bản tường trình

  + Biên bản mất hóa đơn

  + Giấy xác nhận sao y liên 1

  + Giấy báo mất tài sản

  + Mẫu báo cáo mất hóa đơn

  + Đơn trình báo công an

  Cụ thể như sau:

  1. Bản tường trình

  Tải mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất chat với tư vấn viên giờ hành chính

  Lịch nộp thuế năm 2022

  Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán thuế

  + Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

  + Làm sổ sách kế toán

  + Tính được giá thành sản xuất, xây dựng

  + Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …

  + Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN…..

  Khi tham gia khóa học bạn sẽ nhận được ưu đãi:

  +Tặng 100% tài liệu cho trọn khóa học

  +Tặng 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ

  +Tặng Cẩm Nang Kế Toán Thuế rất hay và tiện lợi

  +Tặng Khóa học Kỹ năng “Viết CV đẹp chuẩn & Phỏng vấn xin việc ấn tượng”

  +Tặng bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp

  +Tặng phần mềm Misa bản quyền và phần mềm Excel

  +Được cập nhật chính sách Thuế, Luật, Thông Tư, Nghị Định mới nhất (Giúp bạn luôn làm đúng, tránh vi phạm luật thuế để không phải nộp phạt).

  +Được hỗ trợ việc làm kế toán, thực tập. (Trung tâm có kênh việc làm kế toán lớn nhất VN và đặc biệt chỉ hỗ trợ riêng cho học viên, và có hỗ trợ thực tập cho sinh viên)

  +Được hỗ trợ tuyển dụng kế toán dành riêng cho chủ doanh nghiệp

  +Được hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi các phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế HTKK, phần mềm kê khai BHXH, iTaxviewer, phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN,….

  +Đặc biệt: Được học lại hoàn toàn miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty
 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • Mẫu Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Thủ Tục Về Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC).

  1. Thời hạn Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng:

  Kế từ ngày 12/06/2013 theo Công văn 7527/BTC-TCT của Bộ tài chính: Yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng.

  Hạn nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, cùng với tờ khai thuế tháng.

  Tải mẫu 01 BC SDHĐ CNKD báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  2. Thời hạn Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

  Kể từ ngày 01/7/2013 theo Thông tư Số 64/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2013. Quy định về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, cụ thể như sau:

  Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý:hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  – Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.

  – Qúy II nộp chậm nhất là ngày 30/7.

  – Qúy III nộp chậm nhất là ngày 30/10.

  – Qúy IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau .

  Các bạn phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo Mẫu số: BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính).

  Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Báo Cáo Cảu Đơn Vị Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Hạng Mục Công Trình Xây Dựng
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac
 • Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26/ac) Theo Quý
 • Tranh Hoa Mẫu Đơn Phú Quý Dát Vàng (26X26Cm)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Giâm Cành Hoa Mẫu Đơn Ta: 6 Bước Giâm Cành Nhanh Ra Rễ
 • 6 Cách Kích Bông Cho Hoa Hồng Trong Mùa Khô
 • Làm Thể Nào Để Hoa Hồng Leo Tầm Xuân Ra Hoa ?
 • Phân Chia Một Bụi Hoa Mẫu Đơn Cỏ
 • Làm Thế Nào Để Có Đơn Hàng Đầu Tiên Từ Facebook?
 • Chiết khấu cao với doanh nghiệp đặt hàng số lượng lớn và cá nhân muốn làm đại lý. Liên hệ ngay hotline: 0905 591 593 để có giá tốt nhất thị trường

  Hoa mẫu đơn được mệnh danh là nữ hoàng trong các loài hoa. Hoa mẫu đơn toát lên vẻ đẹp thanh cao, sang trọng và vương giả. Vì vậy mà hoa mẫu đơn thường được làm quà tặng cho sếp nữ, mẹ, vợ,…Nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài sắc và đức hạnh của người phụ nữ mà bạn yêu quý.

  Hoa mẫu đơn là biểu tượng của sắc đẹp và sự vương giả. Hoa mẫu đơn được sánh như nét đẹp của người phụ nữ thời xưa. Hoa mẫu đơn ngày xưa chỉ xuất hiện ở chốn cung điện nguy nga tráng lệ. Vì vậy, người ta thường dành tặng tranh hoa mẫu đơn dát vàng để cầu chúc người nhận được phú quý, giàu sang.

  ở Nhật bản, người ta tin rằng hoa mẫu đơn tượng trưng cho hạnh phúc gia đình. Treo tranh hoa mẫu đơn dát vàng sẽ giúp cho gia đạo luôn vui vẻ, đầm ấm. Tranh hoa mẫu đơn dát vàng làm quà tặng đám cưới, kỷ niệm ngày cưới. Thay cho lời chúc các cặp đôi luôn yêu thương, hạnh phúc bên nhau.

  Tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trang trí tranh hoa mẫu đơn dát vàng trong nhà sẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn, tốt đẹp. Vẻ đẹp sang trọng của bức tranh không chỉ mang lại nét vương giả cho ngôi nhà mà còn mang nhiều giá trị tốt đẹp trong phong thủy.

  2. Các thông số cơ bản của tranh hoa mẫu đơn dát vàng

  Cùng giống như những tranh dát vàng khác, tranh hoa mẫu đơn dát vàng nên được trưng bày ở trên kệ cao hoặc có nhiều ánh sáng. Nếu đặt ở phòng khách sẽ mang lại vẻ sang trọng và vượng khí cho ngôi nhà. Đặt tranh hoa mẫu đơn dát vàng ở phòng ngủ sẽ giúp vợ chồng luôn hòa thuận, vui vẻ bên nhau. Đối với những người còn lận đận trong chuyện tình duyên thì tranh hoa mẫu đơn dát vàng sẽ giúp họ được thuận lợi và may mắn hơn.

  Không nên đặt tranh ở nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Sẽ làm mất đi vẻ sang trọng cũng như giá trị phong thủy của tranh.

  Tranh mẫu đơn dát vàng 24k kích thước 26x26cm là sản phẩm này trong bộ sưu tập tranh dát vàng của ACT Gold. Ngoài dòng tranh dát vàng thì ACT Gold còn có rất nhiều sản phẩm cao cấp khác. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0905591593 để chúng tôi tư vấn thêm cho bạn.

  3.Gợi ý một số mẫu hoa mẫu đơn ý nghĩa làm quà tặng

  TRANH HOA MẪU ĐƠN PHÚ QUÝ DÁT VÀNG (27X34CM) TRANH CÁ CHÉP HOA MẪU ĐƠN 42X81 CM CHẬU HOA MẪU ĐƠN DÁT VÀNG – CHẬU TRÒN (17X14X22CM) ĐĨA MEN RẠN HOA MẪU ĐƠN DÁT VÀNG D=20CM

  • Thông số

   Chi tiết

  • Thương hiệu:

   ACT GOLD

  • Bộ sưu tập

   Tranh dát vàng

  • Kích thước

   26x26cm

  • Hộp đựng

   Đi kèm hộp đựng sang trọng

  • Dịp tặng

   Quà cưới, kỷ niệm ngày cưới, quà sinh nhật, tân gia..

  • Đối tượng

   Người thân, bạn bè, sếp, đối tác…

  • Giới tính:

   Nam, Nữ

  • Chủng loại:

   Quà Tặng Cuối Năm, Quà Mừng Thọ, Quà Tặng Mẹ

  • Bảo hành

   Sản phẩm một đổi một trong vòng 24 tháng, về vàng lá dát 24k bảo hành màu sắc 120 tháng theo chính sách của ACT Gold.

  CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  CAM KẾT SẢN PHẨM

  ACT GOLD cam kết bán hàng mới 100%, đảm bảo đúng chất lượng, sản phẩm mà khách hàng nhận được phải nguyên vẹn và đúng với các thông tin mô tả trên website actgold.vn

  Nếu Quý khách nhận được sản phẩm không đúng với cam kết trên, bị lỗi kỹ thuật thì vui lòng mang đến các của hàng hoặc liên hệ tới số 0906 888 247 để được áp dụng chính sách bảo hành của ACT GOLD.

  THỜI GIAN BẢO HÀNH

  Thời gian tính từ ngày giao hàng:

  • 24 tháng đối với các hàng hóa là Tranh, Tượng, Pha lê, Pewter.
  • 12 tháng đối với các mặt hàng Trang sức.

  PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

  Dịch vụ thanh toán khi nhận hàng (COD) trên Toàn Quốc

  • Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt dễ dàng khi thật sự hài lòng với sản phẩm và chất lượng dịch vụ của ACT.
  • ACT sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào cho đến khi khách hàng hoàn toàn đồng ý.
  • Xem các hình thưc thanh toán khác tại:https://www.actgold.vn/phuong-thuc-thanh-toan

  Dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa và giao hàng bảo đảm 100%

  • Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng khi mua trang sức giá trị cao, toàn bộ sản phẩm của ACT thông qua đối tác vận chuyển đều được ACT mua bảo hiểm hàng hoá
  • Luôn cam kết đền bù 100% giá trị hàng hóa trong trường hợp thất lạc.

  Quy cách đóng gói hàng hóa tại ACT

  • Toàn bộ sản phẩm ACT đã được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói niêm phong.
  • Sản phẩm của quý khách được đặt vào hộp có lớp bế mút/xốp chống sốc.

  Thời gian giao hàng:

  • Khu vực chúng tôi Hà Nội:1-2 ngày làm việc.
  • Khu vực tỉnh thành khác:2-5 ngày làm việc.
  • Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc khách hàng đặt hàng thành công.
  • Thời gian giao hàng trên chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế có thể dao động sớm hoặc muộn hơn tùy theo tình trạng tồn kho sản phẩm, địa chỉ giao hàng và một số điều kiện khách quan mà ACT không thể kiểm soát được (Ví dụ: thiên tai, lũ lụt, hỏng hóc phương tiện…).

  Khách hàng kiểm tra còn nguyên vẹn niêm phong trước khi nhận hàng:

  • Để đảm bảo an toàn cho sản phẩm ACT thực hiện chính sách giao hàng nguyên đai nguyên kiện, không mở niêm phong hộp hàng khi nhân viên đối tác vận chuyển giao hàng đến.
  • Khách hàng vui lòng kiểm tra bao bì vận chuyển còn nguyên niêm phong trước khi ký nhận hàng.
  • Trong trường hợp hộp vận chuyển có dấu hiệu bị tháo gỡ, mất/rách tem niêm phong, chữ ký giáp lai bị đứt quãng… khách hàng cần từ chối nhận hàng và liên hệ về Hotline ACT 0905 591 593.
  • ACT đảm bảo sản phẩm gửi đến khách hàng đã được kiểm tra chất lượng. Trong trường hợp hiếm hoi sản phẩm khách hàng nhận được có khiếm khuyết, hư hỏng hoặc không như mô tả, ACT cam kết bảo vệ khách hàng bằng chính sách đổi trả và bảo hành tại:https://www.actgold.vn/chinh-sach-bao-hanh.html

  Tư vấn và hỗ trợ miễn phí qua Hotline 0905 591 593

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tranh Hoa Mẫu Đơn 9 Bông Phú Quý Mãn Đường Amia 1418
 • Tranh Đá Quý Hoa Mẫu Đơn
 • Quốc Sắc Thiên Hương: Vì Sao Hoa Mẫu Đơn Gắn Với Nhan Sắc Nàng Kiều Và Dương Quý Phi?
 • Dương Quý Phi Và Truyền Thuyết Hoa Mẫu Đơn
 • Hình Xăm Bít Chân Đẹp Cho Nam Nữ ❤️ Tattoo Bít Chân
 • Thủ Tục Về Báo Cáo Mất Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Lập Thông Báo Mất, Cháy, Hỏng Hóa Đơn (Bc21/ac) Trên Htkk Cho Doanh Nghiệp
 • Quyết Toán Hóa Đơn Khi Chuyển Quận/huyện ” Kế Toán Ytho
 • Mẫu Báo Cáo Hoàn Thành Của Đơn Vị Thi Công
 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Giấy Cam Kết Tiếng Anh Là Gì? Giá Trị Pháp Lý Như Thế Nào?
 • Có những thủ tục gì về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị mất, cháy hoặc hỏng hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn Theo quyết định 2180/QĐ-BTC của Bộ tài chính

  Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn

  + Bước 1:

  • Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
  • Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

  + Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

  – Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
  • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
  • Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  + Thành phần hồ sơ:

  • Trường hợp (1), hồ sơ gồm:

  + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  – Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

  • Trường hợp (1):

   • Đối với doanh nghiệp báo cáo hóa đơn hàng quý, di chuyển địa điểm, sát nhập, hợp nhất, chia, tách….
  • Trường hợp (2): Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
  • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015

  Mời các bạn xem tiếp một số bài viết:

  Từ khóa: Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn, Thủ tục báo cáo về cháy hóa đơn, Thủ tục về báo cáo hỏng hóa đơn,

  Đăng ký nhận bản tin

  Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty
 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • a. Đối với hạn nộp Báo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

  Thông thường thì Báo cáo theo Quý sẽ được nộp vào ngày cuối cùng của Quý. Còn thời hạn muộn nhất được tính như sau:

  • Quý I, thời hạn muộn nhất là ngày 30/4
  • Quý II, thời hạn muộn nhất là ngày 30/7
  • Quý III, thời hạn muộn nhất là ngày 30/10
  • Quý IV, thời hạn muộn nhất là ngày 30/1 của năm kế tiếp

  b. Đối với hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

  Hàng tháng thì kế toán viên sẽ phải tiến hành nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Cục thuế. Ngày nộp sẽ là ngày cuối cùng của tháng đó. Tuy nhiên thì hạn muộn nhất để nộp hóa đơn đó chính là ngày thứ 20 của tháng kế tiếp. Nếu như nộp muộn hơn thì chắc chắn là bạn sẽ bị xử phạt hành chính rất nặng.

  2. Doanh nghiệp nộp báo cáo hóa đơn theo tháng đến bao giờ?

  Trước 1/11/2020 việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập. Hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

  Từ ngày 01/11/2020, 100% đơn vị kinh doanh phải phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC. Theo đó, những doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

  3. Không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

  Hiện nay, theo quy định của cơ quan Thuế, có hai loại hoá đơn điện tử đang được lưu hành đồng thời: Hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/2015/QĐ-BTC.

  • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Hay còn gọi là hóa đơn điện tử thông thường. Doanh nghiệp vẫn phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, thay vì phải thực hiện thủ công như trước đây giờ chỉ cần vài thao tác đơn giản ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử là doanh nghiệp có thể hoàn thành Báo cáo và gửi tới cơ quan thuế qua hình thức nộp online nhanh gọn và chính xác.
  • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, tất cả hóa đơn của doanh nghiệp đều được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Toàn bộ dữ liệu hóa đơn của doanh nghiệp được lưu trữ trên hệ thống cấp mã xác thực của Tổng cục Thuế. Do đó, nếu sử dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Cảu Đơn Vị Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Hạng Mục Công Trình Xây Dựng
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac
 • Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26/ac) Theo Quý
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac Trên Htkk
 • Dự Án Nào Phải Lập Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường?
 • Mẫu Báo Cáo Giám Sát

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Của Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 • Hướng Dẫn Viết Kết Quả Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12
 • Mẫu Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm Cho Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh
 • Bảo Trì Pccc Uy Tín Chi Phí Thấp
 • Bản Cam Kết Về Trật Tự An Toàn Giao Thông Và Phong Trào 5 Không Ở Tại Trường Thcs Thị Trấn Đông Triều
 •  

  BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2022

    .

  Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

  1. Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.
  2. Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

  XEM NGAY

  Giám sát thi công là việc giám sát kiểm soát và đảm bảo chất lượng thi công(QAQC), cộng với kiểm soát an toàn, tiến độ, vệ sinh và môi trường. Lợi ích chủ yếu của Giám Sát Thi Công là gì?

  Download Mẫu báo cáo giám sát

  Mật khẩu : Cuối bài viết

  Hosoxaydung.com xin gửi tới các bạn Biểu mẫu Báo cáo giám sát

  MẪU SỐ 7a

  TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

  TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————–

  (Địa danh), ngày    tháng     năm

   

  BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

   (Tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

  I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:

  1. Đơn vị thi công:

  2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ………..

  3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:

  4. Khối lượng đã thi công:

  TT

  Hạng mục công việc

  Đơn vị tính

  Khối lượng

  Ghi chú

  Thiết kế KT-DT được duyệt

  Thực tế thi công

  1

  2

  3

  5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

  (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)

  6. Tổ chức thực hiện:

  II. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:

  (Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công)

  III. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN KIỂM TRA:

  (Nhận xét và đánh giá về việc kiểm tra, thẩm định của cơ quan thực hiện kiểm tra)

  IV. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM ĐỊA CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:

  – Tình hình giám sát và kiểm tra tiến độ thi công của Chủ đầu tư đối với đơn vị thi công, đơn vị thực hiện kiểm tra, thẩm định.

  – Tình hình kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thi công:

  + Cấp tổ sản xuất:

  + Cấp đơn vị thi công:

  – Tình hình kiểm tra, thẩm định của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  V. TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

  1. Cơ sở pháp lý để thẩm định:

  – Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

  – Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

  2. Thành phần thẩm định: (nêu rõ họ, tên và chức vụ các thành viên thẩm định)

  3. Thời gian thẩm định: từ ngày …/…./….. đến ngày …/…/……

  4. Nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình).

  5. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình).

  V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

  – Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: ……..

  – Nhận xét về khối lượng của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  – Vế chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

  – Nhận xét về chất lượng của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  – (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

  – Đề nghị cơ quan quyết định đầu tư (tên cơ quan quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

  THỦ TRƯỞNG

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Câu hỏi : Nhà máy Chitwing Việt Nam

  Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

   

  BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2022

    .

  Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

  1. Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.
  2. Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

  XEM NGAY

  Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

  Bạn không biếtnhư thế nào ?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Cách Làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Tháng Quý 2022
 • Xác Nhận Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đơn Giản
 • False Invoice Amount In Words, Taxes, Unit Price …
 • Hóa Đơn Điện Tử English ⋆ Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Eiv
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100