Mẫu Biên Bản Xin Hủy Hóa Đơn / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Gtgt 2023

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất 2023

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT 2023 theo thông tư 39 và thông tư 153 mới nhất của BTC 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

– Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

– Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2010. Đại diện chúng tôi gồm:

Bên A (bên bán): CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN MST: 01224459496

Địa chỉ: Số 10 Lê Trọng Tấn – p.Khương Mai – Q.Thanh Xuân – Tp.Hà Nội

Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Thái Chức vụ: kế Toán trưởng

Bên B (bên mua): Công Ty cổ phần sửa chữa máy tính Duy Hưng MST: 084736233

Địa chỉ: Số 136 Đường Nguyễn Hữu Thọ – P.Phương Liệt – Q.Hoàng Mai – Hà Nội

Đại diện: Đào Văn Bảy Chức vụ: kế toán trưởng

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: 012433 Số hiệu HĐ: 15/NP/2016

lập ngày 23/06/2016 trị giá như sau:

Tên hàng hoá, dịch vụ: Máy laptop DELL MT5500

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế: 15.000.000 VNĐ

Tiền thuế: 10%: 1.500.000 VNĐ

Tổng tiền thanh toán: 16.500.000 VNĐ

1. Lý do huỷ hoá đơn: Kế toán viên nghe nhầm số tiền bán là 11.500.000 VNĐ

2. Cam kết mọi thông tin kể trên đều chính xác.

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

biên bản hủy hóa đơn 2023

biên bản hủy hóa đơn không sử dụng

biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39

biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 153

biên bản hủy hóa đơn gtgt

biên bản hủy hóa đơn gtgt theo thông tư 153

biên bản hủy hóa đơn 2023

Các bài viết mới Các tin cũ hơn

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Hoặc In Thừa

Theo khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có 03 trường hợp hủy hóa đơn bao gồm:

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

Thời hạn hủy hóa đơn trong trường hợp này chậm nhất là ba mươi 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Thông tư này cũng quy định, các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua có sai sót thì lập biên bản thu hồi hoặc biên bản điều chỉnh sai sót chứ không lập biên bản hủy hóa đơn.

Đối với hóa đơn của tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) hay hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thủ tục hủy hóa đơn được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

Bước 2: Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.

Bước 3: Ký biên bản hủy hóa đơn.

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm các giấy tờ sau:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết các nội dung sau:

+ Tên hóa đơn

+ Ký hiệu mẫu số hóa đơn

+ Ký hiệu hóa đơn

+ Số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung:

+ Loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số;

+ Lý do hủy;

+ Ngày giờ hủy;

+ Phương pháp hủy.

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.Căn cứ vào Quyết định của Hội đồng hủy hóa đơnCăn cứ vào Biên bản hóa đơn cần hủyHôm nay, ngày … /…/20… chúng tôi gồm có:Ông : Nguyễn Văn A – Giám đốc Công ty………………..Ông: Nguyễn Văn B – Kế toán trưởngBà : Lê Thị A – Nhân viên kinh doanhChúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc huỷ hoá đơn GTGT như sau:Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số…1. Tên hóa đơn cần hủy:………………..2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn:………….3. Ký hiệu hóa đơn:……………4. Số lượng hóa đơn cần hủy: Từ số ……. Đến số………..5. Hình thức hủy: (Cắt góc, cắt vụn, đốt bỏ)Chúng tôi lập biên bản này xác nhận việc hủy hóa đơn với những nội dung trên đã được thực hiện vào lúc …. Giờ ngày …. Tháng …. . nămBiên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký xác nhận.

Theo chúng tôi

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Theo Quy Định Mới Nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa. Lập biên bản hủy hóa đơn để hủy đi hóa đơn đã viết sai đó.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

         – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

         – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 30 / 7 /2018. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VIỆT

Địa chỉ: Số 29 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: …………………………………………………….

Người đại diện: Lê Thị Ánh                        Chức vụ: Giám đốc

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH VIỆT HÓA

Địa chỉ: Số 5 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: …………………………………………………….

Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng           Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… Phát hành ngày ………..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Điện thoại Samsung

Chiếc

3

10.000.000

30.000.000

2

Cộng tiền hàng:

 30.000.000

Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 3.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 33.000.000

Số tiên viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng

3. Lý do huỷ hoá đơn: Ghi sai số lượng hàng hóa

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Bạn có thể tải biên bản huỷ hoá đơn: TẠI ĐÂY

Chú ý: Hóa đơn viết sai tên, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế và số tiền thì các bên lập biên bản điều chỉnh mà không phải lập hóa đơn điều chinh. Hóa đơn này vẫn được coi là hóa đơn hợp lệ và được kê khai thuế như bình thường. ke toan tong hop

Tham khảo ngay các khóa học kế toán tại Lê Ánh để được đội ngũ kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và giải đáp các thắc mắc.

Bên cạnh khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Cập Nhật Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023

1. Khi nào cần sử dụng biên bản hủy hóa đơn điện tử?

Hiểu rõ khái niệm biên bản để hủy hóa đơn điện tử nhằm áp dụng đúng Luật

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, không tránh khỏi những trường hợp có xảy ra sai sót hoặc các vấn đề dẫn tới phải hủy hóa đơn. Trước tiên, doanh nghiệp cần nắm được khái niệm biên bản hủy hóa đơn và những trường hợp cần sử dụng. vậy biên bản hủy hóa đơn là gì?

Biên bản hủy hóa đơn là biên bản sử dụng để ghi nhận lại toàn bộ quá trình, diễn biến các sự việc trong quá trình hủy hóa đơn. Đối tượng thực hiện việc này phải là người nắm giữ và sử dụng hóa đơn điện tử. Căn cứ pháp lý đối với mẫu biên bản này tuân thủ theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. 

Theo đó, biên bản hủy hóa đơn được hiểu đơn giản là sử dụng trong trường hợp người nộp Thuế hoặc người in ấn, phát hành, sử dụng hóa đơn gặp sai sót trong quá trình in ấn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử nên muốn hủy và không sử dụng hóa đơn cũ.

2. Các trường hợp cần hủy hóa đơn điện tử

Một số trường hợp cần sử dụng biên bản hủy hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn GTGT được áp dụng trong các trường hợp sau:

Tổ chức hoặc cá nhân có hóa đơn nhưng không sử dụng thì phải làm biên bản hủy hóa đơn không sử dụng. Thời gian hủy tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày thông báo với bên Thuế.

Cơ quan Thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng. Khi đó, doanh nghiệp phải hủy hóa đơn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Đối với các đơn vị kế toán, các hóa đơn đã tạo lập sẽ hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Phân biệt biên bản hủy hóa đơn và biên bản thu hồi hóa đơn

Rất nhiều Kế toán doanh nghiệp vẫn mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn giữa hai loại biên bản này. Việc sử dụng tùy tiện các khái niệm dẫn đến nhiều người hiểu sai về bản chất của từng nghiệp vụ trong xử lý các vấn đề về hóa đơn điện tử.

Phân biệt biên bản hủy hóa đơn và biên bản thu hồi hóa đơn điện tử.

Vì vậy, doanh nghiệp cần căn cứ vào các Điều Khoản của Luật để phân biệt rõ ràng hai khái niệm này. Biên bản thu hồi hóa đơn là gì?

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, khái niệm biên bản thu hồi hóa đơn được sử dụng trong trường hợp người bán đã tạo lập và gửi hóa đơn điện tử cho người mua. Người bán và người mua đều chưa kê khai Thuế. Sau khi giao dịch kết thúc thì phát hiện sai sót, bên bán và bên mua cùng lập biên bản thu hồi hóa đơn để bên bán thu hồi lại hóa đơn sai sót và lập hóa đơn khác thay thế.

Như vậy, so với khái niệm trên, biên bản hủy hóa đơn điện tử hoàn toàn khác với biên bản thu hồi hóa đơn điện tử. Kế toán doanh nghiệp cần phân biệt rõ ràng để tránh lập nhầm biên bản.

4. Cập nhật mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất năm 2023

Doanh nghiệp có thể tự tạo lập mẫu phù hợp hoặc tham khảo mẫu sau đây để sử dụng:

Tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất