Mẫu Biên Bản Báo Mất Hóa Đơn Đầu Vào Liên 2

--- Bài mới hơn ---

 • In Hóa Đơn Thanh Toán Cho Nhà Hàng Hải Đăng Giá Cạnh Tranh.
 • Những Phương Thức Thanh Toán Trong Nhà Hàng
 • Thanh Toán Nhà Hàng Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Mẫu Hóa Đơn Thu Tiền Học Phí
 • Trường Học Nhất Định Phải Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Khi phát hiện mất hóa đơn GTGT đầu vào liên 2 nhưng đã kê khai thuế thì: Hai bên phải lập biên bản báo mất hóa đơn liên 2.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -oOo-

  BIÊN BẢN BÁO MẤT HOÁ ĐƠN ( GTGT) LIÊN 2 ĐÃ LẬP.

  – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

  – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

  Hôm nay, ngày 15/9/2016, đại diện hai bên gồm có:

  BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:

  Địa chỉ :

  Điện thoại : MST:

  Ông (bà): Chức vụ :

  BÊN GIAO HÓA ĐƠN:

  Địa chỉ :

  Điện thoại : MST:

  Ông (bà) : Chức vụ :

  Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn) đã làm mất bản gốc liên 2 các hóa đơn GTGT đã lập theo chi tiết sau:

  Các số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

  Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo tháng 6/2016

  Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Đã Lập Sai Theo Thông Tư 39
 • Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn
 • Cách Sử Dụng Hóa Đơn Thương Mại Thay Thế Cho Hóa Đơn Xuất Khẩu
 • Chứng Từ Thanh Toán Trong Thương Mại Quốc Tế
 • Hóa Đơn Thương Mại Là Gì? Có Vài Trò Gì Trong Xuất Nhập Khẩu?
 • Cách Xử Lý Mất Hóa Đơn Đầu Vào Liên 2 Và Đầu Ra

  --- Bài mới hơn ---

 • Hóa Đơn Điện Tử Có Được Sử Dụng Song Ngữ Không?
 • Hóa Đơn Điện Tử Song Ngữ Có Hợp Lệ Không?
 • Printgo Nhận In Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Ô Tô Giá Rẻ Trên Toàn Quốc
 • Đặt In Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Xe Máy Giá Rẻ Tại Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Sữa Chữa Ô Tô
 • Hướng dẫn xử lý khi bị mất hóa đơn đầu vào (liên 2 – giao cho khách hàng), liên 1 (lưu), liên 3 (nội bộ) và các mức phạt mất hóa đơn trong từng trường hợp

  1. Thủ tục hành chính khi xảy ra mất hóa đơn

  Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  Ngày ban hành: 31/03/2014, Ngày hiệu lực: 01/06/2014

  2. Phạt vi phạm hành chính:

  Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

  Ngày ban hành: 19/10/2020, Ngày hiệu lực: 05/12/2020

  II. Cách xử lý chi tiết từng trường hợp mất hóa đơn:

  1. Bên bán làm mất hóa đơn liên 1, liên 2, liên 3:

  1.1. Trường hợp bên bán làm mất hóa đơn liên 2 – Liên giao khách hàng (Mất trước khi khách hàng nhận được hóa đơn)

  a) Cách xử lý – thủ tục hành chính (Theo điều 24 của thông tư 39/2014/TT-BTC)

  Bước 1: bên bán thông báo cho cơ quan thuế:

  + Bên bán làm báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn theo mẫu BC21/AC

  + Gửi về: cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  + Thời hạn: chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn.

  – Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ ( Không có tình tiết giảm nhẹ) thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

  * Nếu làm mất hóa đơn đã lập:

  – Nếu mất trong quá trình sử dụng (chưa đến thời gian lưu trữ), đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

  – Nếu làm mất hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng (Không có tình tiết giảm nhẹ) hoặc mất trong thời gian lưu trữ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  2. Xử lý trong trường hợp người mua làm mất hóa đơn đầu vào liên 2:

  Bên mua làm báo cáo BC21/AC gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình.

  – Liên hệ với bên bán để Lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.

  – Bên bán Sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

  vậy là sau khi làm biên bản, và sao chụp liên 1, bên mua dùng liên 1 đó để hạch toán, kê khai và vẫn được khấu trừ thuế.

  + Nếu không có tình tiết giảm nhẹ: phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng Nếu mất trong thời gian lưu trữ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng * : Nếu mất trong quá trình sử dụng (chưa đến thời gian lưu trữ):

  + Nếu có tình tiết giảm nhẹ: phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

  4. Phạt nộp chậm hoặc không nộp báo cáo mất cháy hỏng

  – Mức phạt trên là dành cho việc LÀM MẤT HÓA ĐƠN. Còn nếu làm mất mà các bạn có tình trốn tránh, hoặc không làm báo cáo, hoặc làm báo cáo chậm sau 5 ngày thì sẽ bị xử phạt tiếp về việc nộp chậm báo cáo theo điều 29 của Nghị Định 125/2020/NĐ-CP:

  – Chậm từ 01 ngày đến 05 ngày: Chỉ bị phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ

  – Chậm từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

  – Chậm từ 11 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

  – Chậm từ 21 ngày đến 90 ngày: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

  – Chậm từ 91 ngày trở lên hoặc không nộp BC: Phạt tiền từ 5.000.000 đến 15.000.000 đồng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Cách Kê Khai Hóa Đơn Đầu Vào, Đầu Ra Không Chịu Thuế Gtgt
 • Hướng Dẫn Cách Lưu Trữ Hóa Đơn Điện Tử Đầu Ra Đúng Quy Định
 • Những Lưu Ý Quan Trọng Về Hóa Đơn Đầu Vào, Đầu Ra
 • Cách Viết Hóa Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại, Qua Mạng, Qua Fax
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại Đúng Quy Định
 • Cách Xử Lý Khi Bị Mất Hóa Đơn Gtgt Đầu Vào Đầu Ra

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xử Lý Khi Mua Hàng Không Có Hóa Đơn Gtgt Đầu Vào
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
 • Mẫu Biên Bản Hủy/thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử, Gtgt Mới Và Chuẩn Nhất
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Viết Sai 2022
 • Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Cách Hủy Hóa Đơn Điện Tử Đã Phát Hành
 • Hướng dẫn cách xử lý khi bị mất hóa đơn GTGT đầu vào đầu ra mới nhất năm 2022 và cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra

  Hướng dẫn cách xử lý khi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2022 Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra

  1/ Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra:

  – Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra (dù chưa lập hay đã lập):

  Cách xử lý:

  – Lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng)

  Chú ý:

  + Mẫu báo cáo BC21/AC này trên phần mềm Hỗ trợ kê khai có ở mục “Hóa Đơn”

  Nếu bị mất hóa đơn các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng.

  + Nếu nộp mẫu này chậm quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo mất BC21/AC (5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn) sẽ bị xử phạt về việc nộp chậm thông báo theo Khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC.

  Mức phạt khi bị mất hóa đơn GTGT đầu ra:

  Mất hóa đơn GTGT đầu ra:

  – Nếu làm mất các liên hóa đã lập sai và đã xóa bỏ (và đã xuất hóa đơn khác thay thế)

  Phạt: 10.000.000 – 20.000.000

  – Làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng) nhưng KH chưa nhận được (dù hóa đơn đó đã lập hay chưa lập).

  – Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.

  Lưu ý: Nếu bị mất hóa đơn (Liên 2: giao khách hàng) mà bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt.

  Chú ý: Kể từ ngày 15/12/2016 theo Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung:

  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng (tức là mất liên 1, liên 3 ….), trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

  Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

  Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

  Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

  2/ Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào

  – Dù là người bán hay người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 thì:

  a. Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc:

  – Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của người bán khai, nộp thuế trong tháng nào,

  – Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền),

  – Đóng dấu (nếu có) trên biên bản.

  – Mức phạt sẽ từ 4 – 8 triệu

  Mẫu biên bản báo mất hóa đơn liên 2

  – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

  – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

  Hôm nay, ngày 15/9/2017, đại diện hai bên gồm có:

  BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

  Địa chỉ : 322, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

  Điện thoại : 0988043053 MST: 1010253256

  Ông (bà): Lê Văn Tuấn Chức vụ : Giám đốc

  BÊN GIAO HÓA ĐƠN: CÔNG TY TNHH HẢI NAM

  Địa chỉ : A16 X1 Liên Cơ, Nguyễn Cơ Thạch, Từ Liêm, Hà Nội

  Điện thoại : 0985666522 MST: 0109566444

  Ông (bà) : Lê thị Minh Chức vụ : Giám đốc

  Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn) đã làm mất bản gốc liên 2 các hóa đơn GTGT đã lập theo chi tiết sau:

  Các số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

  Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo tháng 6/2017

  Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.

  b. Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

  – Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

  Mức phạt mất hoá đơn GTGT liên 2:

  Từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể như sau:

  – Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

  Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

  Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.”

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng (Vat)
 • Quy Định Về Xuất Hóa Đơn Gtgt
 • Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Là Gì
 • Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Năm 2022
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Gtgt 2022
 • Cập Nhật Biên Bản Mất Hóa Đơn Đầu Ra Liên 2 Mới Nhất Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hóa Đơn Nhà Nghỉ Cho Cá Nhân ? Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Hợp Lý
 • Top 65 Mẫu Phiếu Order Nhà Hàng, Quán Cafe, Quán Ăn, Khách Sạn
 • Tổng Hợp Các Mẫu Order, Bill Nhà Hàng Sử Dụng Nhiều Nhất Hiện Nay
 • In Hóa Đơn Giá Rẻ – Dịch Vụ Thiết Kế Hóa Đơn Uy Tín Tại Intiki
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Chuẩn, Đẹp, Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Bên bán phải lập biên bản khi làm mất hóa đơn liên 2.

  1. Cách xử lý khi bên bán làm mất hóa đơn liên 2

  Theo quy định, hóa đơn giấy khi lập phải có tối thiểu 2 liên và tối đa không vượt quá 9 liên. Trong đó: Liên 1 dùng để lưu; liên 2 dùng để giao cho bên bán; từ liên 3 trở đi sẽ được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định.

  Tuy nhiên, riêng các hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có tối thiểu 3 liên, trong đó liên 3 sẽ được lưu tại cơ quan thuế.

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2, không có hóa đơn để giao cho khách hàng theo đúng quy định thì cần tiến hành cách xử lý như sau:

  Bước 1: Bên bán tiến hành thông báo với cơ quan thuế

  Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, làm mất, cháy, hỏng được quy vào hành vi vi phạm về hóa đơn. Do đó, ngay khi khi phát hiện làm mất hóa đơn liên 2 (giao cho khách hàng), bên bán phải tiến hành lập và gửi báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo mẫu BC21/AC tới cơ quan thuế trực thuộc.

  Thời hạn gửi báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn: chậm nhất không quá 05 ngày, tính từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn.

  Bước 2: Bên bán tiến hành làm việc với bên mua

  Sau khi đã gửi thông báo tới cơ quan thuế, bên bán cần phải liên hệ với bên mua và tiến hành các thủ tục giải quyết việc làm mất hóa đơn đầu ra liên 2 như sau:

  – Bên bán và bên mua cần lập biên bản mất hóa đơn đầu ra liên 2 ghi nhận rõ sự việc này. Nội dung biên bản cũng cần ghi rõ bên bán đã khai và nộp thuế liên 1 vào ngày tháng nào; hai bên ký và ghi rõ họ tên của người đại diện; đóng dấu (nếu có) trên biên bản.

  – Bên bán thực hiện sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện pháp luật đồng thời đóng dấu trên biên bản sao hóa đơn để giao cho bên mua.

  Sau khi đã lập xong biên bản thỏa thuận, bên mua hoàn toàn được phép sử dụng hóa đơn liên 1 bản sao, có chữ ký, đóng dấu hợp pháp của bên bán để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

  Lưu ý rằng:

  – Cả bên mua và bên bán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của sự việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  – Khi mất hóa đơn liên 2, bên bán bắt buộc phải tiến hành thông báo với cơ quan thuế (bất kể hóa đơn liên 2 đã lập hay chưa); trường hợp mất hóa đơn liên 2 nhưng hóa đơn đó chưa lập, chưa sử dụng thì hai bên bán mua không phải không cần phải tiến hành lập biên bản thỏa thuận (bỏ qua Bước 2).

  2. Mẫu biên bản mất hóa đơn đầu ra liên 2 mới nhất

  Mẫu biên bản mất hóa đơn.

  3. Quy định xử phạt với trường hợp làm mất hóa đơn đầu ra liên 2

  Bên bán bị xử phạt khi làm mất hóa đơn.

  Căn cứ vào Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 176/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định xử phạt từ 4-8 triệu đồng đối với các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, hóa đơn đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời hạn lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

  Riêng đối với các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hay do sự cố bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì bên bán khi làm mất hóa đơn sẽ không bị phạt tiền. Tuy nhiên, nếu trường hợp người bán tìm thấy được hóa đơn liên 2 giao cho khách hàng đã mất, thất lạc trước khi cơ qua thuế ban hành quyết định xử phạt thì khi này, bên bán sẽ được miễn phạt tiền.

  Ngoài ra, trong quy định xử phạt làm mất hóa đơn, bên bán cũng nên lưu ý thêm một số quy định sau:

  – Nếu trường hợp bên bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ, dù bên bán đã lập hóa đơn khách thay thế cho hóa đơn lập sai, hóa đơn đã xóa bỏ thì bên bán vẫn sẽ bị phạt cảnh cáo theo đúng quy định của cơ quan thuế.

  – Nếu trường hợp trong cùng thời điểm bên bán thông báo mất nhiều số hóa đơn tới cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế xác định được bên bán cố tình gộp nhiều lần mất để báo cáo thì cơ quan thuế sẽ áp dụng xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

  Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

  Thông tin về Công ty phát triển Công nghệ Thái Sơn

  Trụ sở chính: 15 Đặng Thùy Trâm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (024.37545222).

  Văn phòng chúng tôi 33A Cửu Long, phường 2, Tân Bình, chúng tôi (028.35470355)

  Văn phòng Bình Dương: B4-08 Cao ốc BICONSI, Bình Dương (0274.3848886)

  Văn phòng Đồng Nai: 93/75 Đồng Khởi, Tân Phong, TP.Biên Hoà (0251.8871868)

  Văn phòng Đà Nẵng: Tầng 4 toà EVNGENCO 2, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh (0236.3868363)

  Website: https://einvoice.vn/

  Fanpage: Hóa đơn điện tử Einvoice.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyển Mẫu Hóa Đơn, Chứng Từ Trên Misa2012 Và1.0 Lên2.0
 • Kế Toán Doanh Nghiệp Vàng Bạc
 • Hóa Đơn Là Gì? Nội Dung Chi Tiết Của Hóa Đơn Như Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Tùy Chỉnh Mẫu In Cho Cửa Hàng
 • Mẫu Bảng Thanh Toán Hàng Đại Lý, Ký Gửi Và Cách Lập Theo Thông Tư 200
 • Kinh Nghiệm Viết Hóa Đơn Đầu Ra Đầu Vào

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuần 21. Chữ Hoa: R
 • Bảng Chữ Cái Viết Hoa Sáng Tạo Và Những Điều Cần Tránh
 • Hướng Dẫn Trồng Và Chăm Sóc Hoa Sen Cạn
 • Cách Làm Hoa Sen Bằng Giấy Đơn Giản Phần 2
 • Sau Dấu Chấm Phẩy Có Viết Hoa Không? Quy Tắc Dấu Câu
 • Hướng dẫn cách viết hóa đơn đầu ra đầu vào năm 2022

  Vấn đề viết sai hóa đơn là vấn đề thường gặp của dân kế toán, do đó để tránh các trường hợp viết sai hóa đơn trung tâm kế toán hà nội chia sẻ kinh nghiệm viết hóa đơn đầu ra đầu vào cho các bạn kế toán mới bước chân vào nghề

  Các lưu ý khi viết hóa đơn đầu ra:

  – Viết nội dung trên hóa đơn

  Cần phải chú ý đến câu chữ khi viết hóa đơn nếu không sẽ đang ở một mức thuế suất thấp bị bắt nâng lên một mức thuế rất cao. Ví dụ như ở một doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vận tải trong thời kỳ được giảm thuế giá trị gia tăng cho hoạt động vận tải từ 10% xuống còn 5%. Nếu hóa đơn ghi là dịch vụ vận tải thì sẽ được hưởng mức thuế suất là 5% nhưng nếu ghi là cho thuê xe thì mức thuế suất sẽ lại là 10%.

  – Kiểm tra có bỏ sót hóa đơn không

  Phải rà soát lại toàn bộ hóa đơn xuất ra mỗi tháng, để chắc chắn không bỏ sót hóa đơn nào, nếu bỏ sót thì ngay lập tức phải lập hóa đơn bổ sung và kê khai nộp thuế.

  – Các sản phẩm sử dụng nội bộ phải xuất hóa đơn.

  Trong trường hợp doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng sản phẩm hàng hóa thành phẩm của mình, xuất hàng biếu tặng, làm từ thiện…. đều phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Đăc biệt cần thống kê khoản này và xuất hóa đơn bổ sung nếu chưa xuất tránh bị phát hiện lúc quyết toán sẽ bị phạt và cộng lãi phạt.

  Các lưu ý về hóa đơn đầu vào:

  – Các quy định về hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ.

  Về quy định hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu trở lên phải chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng cần lưu ý:

  + Hóa đơn mua cùng trong một ngày:

  Nếu trong cùng một ngày mua liên tiếp hàng hóa của một đơn vị nhưng chia nhỏ ra làm nhiều hóa đơn giá trị gia tăng giá trị dưới 20 triệu đồng để làm cơ sở thanh toán tiền mặt thì vẫn bị loại thuế giá trị gia tăng. Do vậy cần phải để ý khi nhận hóa đơn của một đơn vị trong một ngày xem số tiền mua bán có vượt quá 20 triệu đồng hay không.

  + Hóa đơn thanh toán làm nhiều lần:

  Trường hợp thanh toán nhiều lần hóa đơn đó thì tất cả các lần đều phải chuyển khoản qua Ngân hàng, kể cả lần đặt cọc đầu tiên để làm cơ sở cho việc mua bán. Còn trường hợp nếu đã đặt cọc bằng tiền mặt và khấu trừ luôn vào tiền hàng thì yêu cầu nhà cung cấp trả lại tiền đặt cọc đó và chuyển trả lại cho nhà cung cấp qua Ngân hàng. Nếu không phần tiền mặt đó sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong hóa đơn mua vào.

  + Chuyển tiền qua ngân hàng:

  Việc chuyển tiền qua Ngân hàng để thanh toán cho hóa đơn từ 20 triệu trở lên có nghĩa là phải chuyển từ tài khoản Ngân hàng mang tên công ty mình sang tài khoản ngân hàng mang tên nhà cung cấp, do đó nếu chuyển tiền từ một tài khoản không mang tên mình hoặc chuyển tiền sang một tài khoản không mang tên công ty người bán trên hóa đơn thì đều không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

  + Thời điểm thanh toán:

  Tại thời điểm kê khai nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng và người mua hàng chưa trả tiền thì vẫn được kê khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ bình thường, nhưng nếu đến thời hạn quyết toán, thời hạn thanh toán đã hết mà vẫn chưa thanh toán thì phần thuế giá trị gia tăng này bị loại ra và không được khấu trừ.

  + Phương thức thanh toán bù trừ:

  Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa (dịch vụ) mua vào với giá trị hàng hóa (dịch vụ) bán ra cũng được coi là thanh toán qua Ngân hàng; trường hợp sau khi bù trừ công nợ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng.

  – Chú ý khấu trừ đối với tài sản cố định.

  Nếu tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống ( trừ ô tô sử dụng cho vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn ) có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng đó thì sẽ không được khấu trừ, nhưng nếu có ngành nghề là vận tải thì lại được khấu trừ.

  – Hóa đơn đã kê khai năm trước năm sau hạch toán

  Hóa đơn nếu đã kê khai trên tờ khai của năm nay nhưng lại không đưa vào hạch toán của năm mà lại hạch toán sang năm sau thì giá trị gia tăng của hóa đơn của năm đó sẽ không được khấu trừ.

  – Các hóa đơn thuê văn phòng.

  Một số doanh nghiệp thuê văn phòng là các căn hộ của các cá nhân không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, do vậy phải lên cơ quan thuế mua hóa đơn bán hàng để phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp và nộp các loại thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đặc biệt loại hóa đơn này không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên một số kế toán ở một số đơn vị nhìn thấy trong bảng tính thuế của cơ quan thuế thì có phần thuế giá trị gia tăng nên lập vào bảng kê chứng từ. Loại thuế này sẽ bị loại bỏ khi quyết toán.

  – Hóa đơn đối với dự án.

  Thuế giá trị gia tăng của một số dự án trong doanh nghiệp nếu đến thời điểm quyết toán đã bị hủy bỏ thì sẽ không được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đó. Cho nên, cần phải chuyển các chi phí đó sang các dự án đang hoạt động hoặc đã hoàn thành để tránh bị loại khoản thuế này.

  – Các hóa đơn bị mất thì phải làm thế nào?

  Nếu hóa đơn giá trị gia tăng bị mất thì phải photo lại liên 1 và xin xác nhận sao y bản chính của công ty xuất hóa đơn, tuy nhiên phần thuế giá trị gia tăng sẽ không được khấu trừ.

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Tập Viết Lớp 3
 • Bài Tập Viết Chữ R Và Mẹo Dạy Con Luyện Chữ Đẹp Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Viết Chữ R Thường Và Hoa Cơ Bản Nhất
 • Quà Tặng Nhân Viên Có Phải Xuất Hóa Đơn Không Và Có Được Khấu Trừ Thuế Gtgt Đầu Vào Và Có Được Tính Chi Phí Hợp Lý Khi Quyết Toán Thuế Tndn
 • Xuất Hóa Đơn Sau Khi Nghiệm Thu Và Quyết Toán
 • Mẫu Báo Cáo Mất Hóa Đơn Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Về Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Lập Thông Báo Mất, Cháy, Hỏng Hóa Đơn (Bc21/ac) Trên Htkk Cho Doanh Nghiệp
 • Quyết Toán Hóa Đơn Khi Chuyển Quận/huyện ” Kế Toán Ytho
 • Mẫu Báo Cáo Hoàn Thành Của Đơn Vị Thi Công
 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Gia sư kế toán trưởng xin chia sẻ bộ mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất. Báo cáo mất hóa đơn là mẫu báo cáo được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cá nhân báo cáo về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn của mình. Mẫu nêu đầy đủ số lượng hóa đơn bị cháy, hỏng, mất kèm theo tên, ký hiệu hóa đơn….

  Tải mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất chat với tư vấn viên giờ hành chính

  Mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất bao gồm:

  + Bản tường trình

  + Biên bản mất hóa đơn

  + Giấy xác nhận sao y liên 1

  + Giấy báo mất tài sản

  + Mẫu báo cáo mất hóa đơn

  + Đơn trình báo công an

  Cụ thể như sau:

  1. Bản tường trình

  Tải mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất chat với tư vấn viên giờ hành chính

  Lịch nộp thuế năm 2022

  Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán thuế

  + Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

  + Làm sổ sách kế toán

  + Tính được giá thành sản xuất, xây dựng

  + Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …

  + Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN…..

  Khi tham gia khóa học bạn sẽ nhận được ưu đãi:

  +Tặng 100% tài liệu cho trọn khóa học

  +Tặng 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ

  +Tặng Cẩm Nang Kế Toán Thuế rất hay và tiện lợi

  +Tặng Khóa học Kỹ năng “Viết CV đẹp chuẩn & Phỏng vấn xin việc ấn tượng”

  +Tặng bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp

  +Tặng phần mềm Misa bản quyền và phần mềm Excel

  +Được cập nhật chính sách Thuế, Luật, Thông Tư, Nghị Định mới nhất (Giúp bạn luôn làm đúng, tránh vi phạm luật thuế để không phải nộp phạt).

  +Được hỗ trợ việc làm kế toán, thực tập. (Trung tâm có kênh việc làm kế toán lớn nhất VN và đặc biệt chỉ hỗ trợ riêng cho học viên, và có hỗ trợ thực tập cho sinh viên)

  +Được hỗ trợ tuyển dụng kế toán dành riêng cho chủ doanh nghiệp

  +Được hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi các phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế HTKK, phần mềm kê khai BHXH, iTaxviewer, phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN,….

  +Đặc biệt: Được học lại hoàn toàn miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Những Lưu Ý Quan Trọng Về Hóa Đơn Đầu Vào, Đầu Ra

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Lưu Trữ Hóa Đơn Điện Tử Đầu Ra Đúng Quy Định
 • Tổng Hợp Cách Kê Khai Hóa Đơn Đầu Vào, Đầu Ra Không Chịu Thuế Gtgt
 • Cách Xử Lý Mất Hóa Đơn Đầu Vào Liên 2 Và Đầu Ra
 • Hóa Đơn Điện Tử Có Được Sử Dụng Song Ngữ Không?
 • Hóa Đơn Điện Tử Song Ngữ Có Hợp Lệ Không?
 • Những lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào, đầu ra. Các bạn học kế toán và đang làm kế toán thì chắc hẳn ai cũng biết về hóa đơn GTGT là chứng từ kế toán rất quan trọng cho dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, chính vì thế mà khi xuất và nhận hóa đơn bạn cần phải kiểm tra kỹ càng những thông tin của cả hai bên. Trung tâm gia sư kế toán trưởng sẽ có một vài lưu ý về hóa đơn đầu ra, đầu vào mà bạn cần quan tâm nếu muốn làm đúng một phần công việc kế toán.

  – Riêng hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán mới được khấu trừ thuế GTGT,

  – Kế toán cần kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn : Tên, địa chỉ, MST của đơn vị mình và hóa đơn không được tẩy xóa…

  + Thời điểm thanh toán : Người mua hàng chưa trả tiền thì vẫn được kê khai vào thuế GTGT và khấu trừ bình thường ( Tại thời điểm kê khai nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng ), trường hợp đến thời hạn quyết toán, thanh toán đã hết mà vẫn chưa thanh toán phần tiền đã nợ thì phần thuế GTGT này sẽ bị loại ra và không được khấu trừ.

  + Phương thức thanh toán bù trừ : Dịch vụ/hàng hóa mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa/dịch vụ mua vào hay bán ra cũng được coi là thanh toán qua Ngân hàng.

  – Sau khi kế toán đã bù trừ công nợ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng.

  + Hóa đơn mua cùng trong một ngày: Nếu trong cùng một ngày mua liên tiếp hàng hóa của một đơn vị nhưng chia nhỏ ra làm nhiều hóa đơn giá trị gia tăng giá trị dưới 20 triệu đồng để làm cơ sở thanh toán tiền mặt thì vẫn bị loại thuế giá trị gia tăng. Do vậy cần phải để ý khi nhận hóa đơn của một đơn vị trong một ngày xem số tiền mua bán có vượt quá 20 triệu đồng hay không.

  + Hóa đơn thanh toán làm nhiều lần: Trường hợp thanh toán nhiều lần hóa đơn đó thì tất cả các lần đều phải chuyển khoản qua Ngân hàng, kể cả lần đặt cọc đầu tiên để làm cơ sở cho việc mua bán.

  NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại, Qua Mạng, Qua Fax
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại Đúng Quy Định
 • Đóng Dấu Hóa Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại Như Thế Nào Cho Chuẩn?
 • 15+ Mẫu Thiết Kế Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Quần Áo Dễ Thương, Kute Dành Cho Các Shop
 • Hướng Dẫn Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Qua Mạng Lần Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặt In Mẫu Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Quần Áo Giá Rẻ Tại Hà Nội & Tp.hcm
 • Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng Cửa Hàng Quần Áo
 • Cách Viết Hoá Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại
 • Hướng Dẫn Viết Hoá Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại
 • Đặt In Mẫu Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Ô Tô Giá Rẻ Tại Hà Nội & Tp.hcm
 • 1. Thời hạn phải nộp thông báo phát hành hóa đơn

  Thời hạn phải nộp thông báo phát hành hóa đơn được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC. Cụ thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn. Một số chú ý mà doanh nghiệp cần lưu tâm là:

  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn

   và hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn

  • Nếu thông báo phát hành lần thứ 2 trở đi mà không có thay đổi về nội dung và hình thức thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu

  • Doanh nghiệp sẽ có thể sử dụng hóa đơn điện tử nếu không có phản hồi của cơ quan thuế sau 02 ngày làm việc.

  2. Hồ sơ phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

  Để phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  – Thông báo phát hành hóa đơn

  Nội dung thông báo phát hành hóa đơn gồm:

  • Tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)),

  • Tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử);

  • Ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

  – Hóa đơn mẫu

  Doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị một bảo hóa đơn mẫu (được niêm yết và sử dụng cho tới khi có phát sinh thay đổi thông tin) để gửi cho Cục Thuế quản lý đơn vị của mình.

  – Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC).

  3. Cần chuẩn bị những gì để tiến hành thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng?

  Trước khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  • Chữ ký mẫu (token)

  • Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm

  • Bản SCAN mẫu hóa đơn và quyết định được sử dụng hóa đơn để nộp kèm thông báo.

  4. Các bước tiền hành thông báo phát hóa đơn lần đầu qua mạng

  Để thông báo phát hành hóa đơn bản mềm nộp qua mạng cần chuẩn bị như sau:

  Bước 1. Làm thông báo phát hành hóa đơn

  – Đăng nhập phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK)

  – Chọn mục “Hóa đơn” và sau đó chọn “Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)”.

  – Nhập các thông tin bắt buộc vào “Thông báo phát hành hóa đơn”.

  Thông báo phát hành hóa đơn. 

  – Sau khi nhập xong thì chọn Kết xuất XML

  Bước 2. Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn

  – Truy cập theo địa chỉ: http://nhantokhai.gdt.gov.vn.

  – Đăng nhập mã số thuế của doanh nghiệp.

  – Chọn mục “Tài khoản” và “Đăng ký thêm tờ khai”.

   Đăng nhập vào tài khoản.

  – Sau đó chọn “Thông báo phát hành hóa đơn”.

  – Ấn tiếp tục.

  – Sau khi đăng ký xong thì chọn mục “Nộp tờ khai” và tải file lên.

  Bước 3. Nộp hóa đơn mẫu qua mạng

  – Doanh nghiệp cần scan hóa đơn mẫu và Quyết định cho phép sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế đính kèm trong file Word

  – Sau khi nộp Thông báo phát hành hóa đơn trên http://nhantokhai.gdt.gov.vn thì vào mục “Tra cứu” và chọn “TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn”.

   Chọn loại tờ khai. 

  – Sau đó tải file word hóa đơn mẫu để nộp và ký nộp.

  Để quá trình triển khai phần mềm hóa đơn điện tử thuận lợi cũng như xây dựng mô hình hóa đơn điện tử đạt được hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp nên tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín, chất lượng.

  Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn là một trong những đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 20 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm cho khối doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực và quy mô khác nhau, Thái Sơn đã xây dựng giải pháp hóa đơn điện tử với nhiều ưu điểm vượt trội.

  Phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice của Thái Sơn đáp ứng mọi yêu cầu về nghiệp vụ của Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó, E-Invoice còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích như hỗ trợ truyền nhận dữ liệu hóa đơn nhiều chi nhánh, quản lý hóa đơn theo mô hình tập trung hoặc phân tán, tích hợp với các phần mềm kế toán…

  Không chỉ vậy, E-Invoice luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải đáp mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử với đội ngũ nhân viên hỗ trợ 24/7 tại các thành phố lớn trên cả nước.

  Chính vì điều này mà E-Invoice hiện đang là đối tác của rất nhiều tên tuổi lớn trong nước như Coca Cola, Unicharm, Grab, Golden Gate, Lotte…

  Để tìm hiểu thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice, quý khách vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội

  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768

  • Tel : 024.37545222

  • Fax: 024.37545223

  • https://einvoice.vn/

   Website:

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Mẫu Hoá Đơn Bán Lẻ Đẹp Cho Bạn
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Chuẩn, Đẹp, Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • In Hóa Đơn Giá Rẻ – Dịch Vụ Thiết Kế Hóa Đơn Uy Tín Tại Intiki
 • Tổng Hợp Các Mẫu Order, Bill Nhà Hàng Sử Dụng Nhiều Nhất Hiện Nay
 • Top 65 Mẫu Phiếu Order Nhà Hàng, Quán Cafe, Quán Ăn, Khách Sạn
 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Mới Về Trình Tự Xét Hỏi Tại Phiên Tòa Hình Sự Sơ Thẩm Theo Bltths 2022
 • Đánh Giá Một Số Điểm Mới Về Thủ Tục Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Hình Sự Sơ Thẩm
 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Lần Đầu
 • Thủ Tục Và Quy Trình Phát Mại Tài Sản Thế Chấp Ngân Hàng
 • Phát Mãi Tài Sản Thế Chấp: Ngân Hàng Phải Chịu Thiệt
 • Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu và hướng dẫn các bước để làm hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế trực thuộc quản lý

  Hướng dẫn cách làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

  + Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 1 phụ lục của thông tư 32/2011/TT-BTC

  ………, ngày……… tháng……… năm………

  QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

  Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

  GIÁM ĐỐC …

  Căn cứ Thông tư số /2011/TT-BTC ngày /2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …

  ….

  Xét đề nghị của …

  QUYẾT ĐỊNH:

  – Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

  – Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

  Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn ( liệt kê chi tiết)

  Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

  + Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

  1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):…………………………………………………………

  2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………….

  4. Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  5. Các loại hoá đơn phát hành:

  6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………………………………………………..

  7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

  ………, ngày………tháng………năm……… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  + Tạo hóa đơn điện tử mẫu (Đăng ký trên trang hóa đơn điện tử của nhà cung cấp họ sẽ hướng dẫn và gửi mẫu cho bạn):

  Bạn cần làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm HTKK các bạn tải tại : Phần mềm HTKK 4.2.3

  Sau đó điền các thông tin trên mục của phần mềm HTKK

  Sau đó là các bạn điền đầy đủ các thông tin dựa trên định dạng của mẫu hóa đơn điên tử đã tạo sẵn

  Bước 2: Gửi các hồ sơ để làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã chuẩn bị tại Buớc 1 tới cơ quan thuế

  Bạn cần cấm USB token vào máy tính, máy tính cần kết nối mạng, bạn truy cập vào IE sau đó

  – Truy cập vào website: thuedientu.gdt.gov.vn

  – Gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử file “XML” đã tạo từ phần mềm HTKK và gửi kèm theo QĐ, hóa đơn mẫu đã tạo

  + Gửi trực tiếp bằng bản giấy hoặc Gửi qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc quận huyện trực tiếp quản lý

  + Hồ sơ thông báo phát hành được gửi tới cơ quan thuế thuộc quận huyện trực tiếp quản lý doanh nghiệp trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

  Lưu ý khi làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

  – Cơ quan thuế cập nhật kịp thời thông báo phát hành hóa đơn điện tử vào ứng dụng QLAC và truyền tải lên trang thông tin của TCT tracuuhoadon.gdt.gov.vn

  – Trường hợp khi nhận được thông báo phát hành hóa đơn điện tử do NNT gửi đến, CQT phát hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử không đảm bảo nội dung theo quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được TB CQT phải TB cho NNT biết để thực hiện điều chỉnh.

  Trên là bài viết hướng dẫn làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

  BTV: Phạm Giang

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

  (Tổng hợp về lịch nộp các loại tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

  Dịch vụ kê khai thuế làm báo cáo thuế hàng tháng

  (Trọn gói giá rẻ chỉ từ 300.000/tháng)

  Cách nộp tờ khai thuế qua mạng trên trang thuedientu

  (Hướng dẫn các bước nộp tờ khai thuế, thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng)

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  Không có tin nào

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng 2022
 • Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp Giá Rẻ
 • Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp
 • Công Văn Xin Rút Lại Thông Báo Phát Hành Hoá Đơn 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hóa Đơn Đặt In, Tự In Được Sử Dụng Đến Trước Ngày 1/7/2022
 • Thông Tư 64 Hướng Dẫn Nghị Định 51 Về Hoá Đơn Tài Chính
 • Mẫu 3.14 Theo Tt 39/2014/tt
 • Hoá Đơn Của Công Ty Du Lịch Có Tổ Chức Tours Đi Nước Ngoài
 • Xuất Hóa Đơn Du Lịch Nước Ngoài
 • 5

  /

  5

  (

  1

  vote

  )

  Nội dung mẫu công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn

  TẢI VỀ mẫu công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn

  CÔNG TY…………………………………………………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số…………/CV-…………..……………………………………………………Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………………………………………………………………………………………..————————-

  ……………………………………………………………………………………………………, ngày…….tháng…….năm

  CÔNG VĂN

  (V/v: Xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn)

  Kính gửi: Chi Cục Thuế…………………………………………………………………………..

  Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………………………

  Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………….

  Đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………………………………………….

  Ngày ………………… Công ty……………………………….đã làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, mẫu số …………………….., ký hiệu …………………. Nay Công ty chúng tôi xin rút lại thông báo này và xin được gửi lại thông báo phát hành hoá đơn thay thế cho đúng.

  Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………….

  Công ty…………………………..cam kết việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

  Chân thành cảm ơn, xin trân trọng kính chào! 

                                                   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                 GIÁM ĐỐC

                                                (Ký tên, đóng dấu)

  Tải về đầy đủ mẫu công văn TẠI ĐÂY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Gtgt Đặt In Năm 2022
 • Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Và Dịch Vụ Thông Thường Đơn Giản
 • Các Trường Hợp Dùng Bảng Kê Thu Mua
 • Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Và Hướng Dẫn Cách Lập Theo Thông Tư 200
 • Tải 06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×