Bản Kiểm Điểm Học Sinh 2022 ❤️ Mẫu Kiểm Điểm Chuẩn

--- Bài mới hơn ---

 • Tải Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2022
 • #16 Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuẩn
 • Cách Viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2022
 • Top 10 Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân 2022 Chuẩn Nhất Hiện Nay!
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm Cho Học Sinh, Đảng Viên, Quân Đội Chi Tiết
 • Bản Kiểm Điểm Học Sinh Cuối Năm

  Nếu bạn đang mắc phải lỗi lầm và muốn được thầy cô tha thứ, hãy dùng Bản Tự Kiểm Điểm Học Sinh Cuối Năm này

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………

  Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

  Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

  Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

  Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

  Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

  Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

  Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

  …………, ngày … tháng … năm

  Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

  Bản Kiểm Điểm Học Sinh Cấp 2 Cuối Năm

  Bản Kiểm Điểm Học Sinh Cấp 2 Cuối Năm hay nhất dành cho các bạn học sinh vi phạm kỷ luật

  Họ và tên học sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Lớp ……………………………………………..Năm học………………………………………………………..

  Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ……………………………………………………………………………………….

  Hiện đang trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………

  Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):……………………………………………………………………………..

  Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  …….., ngày…. tháng ………năm….

  Người viết

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  Nếu bạn là Đảng viên và cần viết kiểm điểm có thể tìm hiểu thêm Bản Kiểm Điểm Đảng Viên

  Em tên là:………………………………………………………………………………………………………

  Học sinh lớp ………………………………..Trường …………………………………………………….

  Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

  – Về ưu điểm:

  Hoạt động phong trào:…………………………. ……………………………………………………………

  …………………………………………………………. ………………………………………………………..

  Học tập:……………………………………………… ………………………………………………………….

  …………………………………………………………. …………………………………………………………

  Vấn đề khác:………………………………………. …………………………………………………………

  …………………………………………………………. ……………………………………………………….

  …………………………………………………………. ……………………………………………………..

  – Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

  Vi phạm khác:…………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  * Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………………………………………………….

  * Ý kiến cá nhân:………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

  …………………, ngày …… tháng …… năm 20……

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ************** BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Bản Kiểm Học Sinh Lớp 2

  Với Bản Kiểm Học Sinh Lớp 2 này, thầy cô sẽ giảm nhẹ tội cho các em đấy.

  Kính gửi thầy hiệu trưởng trường …………………………………………………………………………

  Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp ………………………………………………………………….

  Tên em là ………………………………….. Là học sinh lớp ……………………………………

  Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

  Nội dung sự việc: ….. (Trình bày sự việc)

  Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

  Em đã tự nhận ra lỗi của mình và cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường Kính mong đc thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

  Em xin trân trọng cám ơn!

  Học sinh

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

  Bản Kiểm Điểm Học Sinh Xét Hạnh Kiểm

  Các bạn học sinh lưu ngay Bản Kiểm Điểm Học Sinh Xét Hạnh Kiểm về để có lúc cần đến nào.

  Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………..

  – Giáo viên chủ nhiệm lớp………….

  Em tên là: ……………………………….. Học sinh lớp: ………………………………….

  Nơi ở: ……………………………… ……………………………………………………….

  Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ): ………………………………………………………..

  Họ tên cha: …………………………… Số điện thoại: ………………………………………

  Họ tên mẹ: …………………………….. Số điện thoại: ……………………………………..

  Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ): …………………………..

  Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:………………………….

  Nội dung vi phạm: ……….. …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  thuộc điều ……………………………….. của trường …………………………………….

  Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

  ……………., ngày…..tháng……năm……

  Có trọn bộ Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Đẹp này, bạn không còn mất công tìm kiếm mẫu kiểm điểm nữa.

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Học kì…….., năm học 20….. – 20…..

  Bản Kiểm Điểm Học Sinh Vi Phạm

  Nếu bị thầy cô trách phạt, bạn hãy tham khảo Bản Kiểm Điểm Học Sinh Vi Phạm

  Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

  Em tên là: …………………………………………….

  Học sinh lớp Trường……………………………….

  Trong học kì …… năm học …. vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

  – Về ưu điểm:

  Hoạt động phong trào: ……………………………

  Học tập: ………………………………………………..

  Vấn đề khác: ………………………………………

  – Về khuyết điểm:

  Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau: Gạch đầu dòng và tóm tắt những lỗi của bạn.

  Vi phạm khác: ……………………………………

  * Tự xếp loại hạnh kiểm: ……………………

  * Ý kiến cá nhân: ………………………………

  …….., ngày … tháng … năm …

  Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

  Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

  Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

  Em tên là: …………………………………………………………………………………………………….

  Học sinh lớp Trường THPT ………………………………………………………………………………

  Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

  – Về ưu điểm:

  Hoạt động phong trào: ………………………………………………………………………………………

  Học tập: ………………………………………………………………………………………………………..

  Vấn đề khác: ………………………………………………………………………………………………….

  – Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

  Vi phạm khác: ………………………………………………………………………………………………

  * Ý kiến cá nhân: …………………………………………………………………………………………..

  Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

  ………., ngày…tháng…năm….

  Với những bí quyết làm bài Trắc Nghiệm Online đỉnh nhất, bạn tha hồ đạt điểm cao

  Bản Kiểm Điểm Học Sinh Đánh Nhau

  Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………..

  – Giáo viên chủ nhiệm lớp ………….

  Em tên là:…………………………………………………………. Học sinh lớp:………………………..

  Nơi ở:…………………………………………………………………………………………………………..

  Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):………………………………………………………….

  Họ tên cha:…………………………………………………….. Số điện thoại:…………………………..

  Họ tên mẹ:……………………………………………………… Số điện thoại:…………………………..

  Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):…………………………………

  Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:…………………………………

  Nội dung vi phạm:…………………………. …………………………………………………………………

  …………………………………………………… ………………………………………………………………

  …………………………………………………… ………………………………………………………………

  …………………………………………………… ………………………………………………………………

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  thuộc điều……………………………….. của trường……………………………………………………..

  Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

  ……………., ngày…..tháng……năm…….

  Bản Kiểm Điểm Học Sinh Lớp 5

  Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp …………………………

  Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

  Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

  Do tối qua mải chơi (buồn ngủ, xem phim….. ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên học bài cũ.

  Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

  Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

  …………, ngày … tháng … năm

  Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

  Bạn muốn tạo tên instagram đẹp, hãy tham khảo Kí Tự Đặc Biệt Instagram

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bản Kiểm Điểm Cho Học Sinh
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Học Sinh Theo Mẫu Chuẩn Nhất
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Học Sinh
 • Nhập Vào Cách Viết Số Tiền Usd Bằng Chữ Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Cách Tự Xây Dựng Công Thức Đọc Số Tiền Bằng Chữ Trong Excel
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Tạm Thời 2022
 • Đơn Xin Xác Nhận Mất Bằng Tốt Nghiệp
 • Thủ Tục Làm Lại Các Loại Giấy Tờ Khi Bị Mất ?
 • Đơn Báo Mất Chứng Minh Nhân Dân Của Luật Hùng Sơn
 • Mất Con Dấu Công Ty, Xử Lý Rất Đơn Giản 2022
 • Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho các cá nhân Đảng viên dự bị và chính thức, các Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân Luật Thiên Minh xin gửi đến các bạn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện […]

  Nội dung chi tiết

  Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho các cá nhân Đảng viên dự bị và chính thức, các Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân  Luật Thiên Minh xin gửi đến các bạn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo qua bài viết sau đây

  1. Mẫu kiểm điểm đảng viên cá nhân

  Mẫu kiểm điểm đảng viên cá nhân

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ——————

  ………., ngày…..tháng….năm…….

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Năm………….

  Họ và tên:….. Ngày sinh:….

  Chức vụ Đảng:………..

  Chức vụ chính quyền:………….

  Chức vụ đoàn thể:…………

  Đơn vị công tác:……………. 

  Chi bộ………………………….

  I. Ưu điểm, kết quả đạt được

  1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

  – Về tư tưởng chính trị.

  – Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

  – Về ý thức tổ chức kỷ luật.

  – Về tác phong, lề lối làm việc.

  – Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  – Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

  – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

  II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

  1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

  2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

  III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

  Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

  Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

  V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

  VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

  VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

  1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  2. Xếp loại đảng viên:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  – Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

  …………………………………………………………………………………………………….

  – Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

  – Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………….

  – Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

  T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

  – Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

  T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  2. Bản kiểm điểm đảng viên dự bị

  Bản kiểm điểm đảng viên

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ——–***———

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

  Của đảng viên dự bị

  Kính gửi:

  Chi ủy………………………………………….

  Đảng ủy……………………………………….

  Tôi là:……………………………………………………..

  Sinh ngày:……………………………………………….

  Quê quán:…………………………………………………

  Nơi ở hiện nay:…………………………………………

  Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ:………………………………

  Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………

  Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

  Ưu điểm: Trong thời gian công tác tại đơn vị tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  + Về tư tưởng chính trị

  – Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thựchiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sáchvà pháp luật của Nhà nước.

  – Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm,đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  – Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sáchcủa Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức vềtrình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

  + Về phẩm chất đạo đức, lối sống

  – Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp .

  – Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấphành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thựchiện nội qui, qui định của nhà trường.

  – Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tươngtrợ đồng nghiệp.

  – Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạnbè và mọi người xung quanh.

  Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọingười trong những lúc gặp khó khăn.

  – Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.

  – Gần gũi, thương yêu, tôn trọng nhân cách, cảm thông với học sinh, tậntuỵ với nghề, đối xử công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họcsinh.

  – Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọngvà phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chiuỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  + Về thực hiện nhiệm vụ được giao

  – Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.

  – Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyênmôn của tổ, của trường và của ngành.

  – Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng nhất.

  Trong năm học bản thân luôn nổ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.

  – Tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

  – Trong công tác giảng dạy luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ. Vận dụng những cái mới vào dạy học cũng trong hoạt động chuyên môn, xã hội khác.

  – Luôn có ý thức phê và tự phê bình trong cơ quan để từ đó luôn hoàn thiện mình trong mọi công việc.

  – Tham gia dạy phụ đạo theo lịch đầy đủ chuyên môn của nhà trường,trong quá trình dạy phụ đạo có kế hoạch khảo sát phù hợp để đánh giá chính xác sự tiến bộ của học sinh.

  *Thành tích: Trong năm học qua đạt GV dạy giỏi cấp trường, đạt danh hiệu LĐTT, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh.

  + Về ý thức tổ chức kỷ luật

  – Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, qui chế, qui định trong sinh hoạt và trong công tác. Luôn chấp hành sự phân công, chỉ đạo của nhà trường.

  – Thực hiện tốt các nội quy cơ quan theo quy định.

  – Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan.

  – Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

  Khuyết điểm:

  – Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng đấu tranh.

  – Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động Website của trường.

  Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

  – Tôi sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng.

  – Phối hợp với nhiều bộ phận tại đơn vị công tác để xây dựng qui chế hoạt động của trang Website cho phù hợp.

  Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.

  Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

  …………., ngày…..tháng…..năm………

  Người tự kiểm điểm

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  3. Bản kiểm điểm đảng viên trong công an nhân dân

  ĐẢNG BỘ ……………………

  CHI BỘ ………………………

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ———–

       …….. , ngày … tháng … năm …

  BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

  (Năm 20…)

  Họ tên: ………………………………………………….. Ngày sinh: …/…/…..

  Chức vụ Đảng: Đảng viên

  Chức vụ chính quyền đoàn thể: …………………………………………

  Đơn vị công tác: …………………………………………………………

  Chi bộ: …………………………………………………………………..

  I. Ưu điểm, kết quả công tác.

  1. Về tư tưởng chính trị:

  – Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  – Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

  – Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  – Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không né tránh trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  – Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, né tránh, va chạm, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng.

  – Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

  – Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.

  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

  – Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng; không gây mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của mình.

  – Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

  – Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

  – Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

  – Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

  – Trong năm 20… đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  – Đối với nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt.

  4. Về ý thức tổ chức kỷ luật.

  – Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

  – Luôn tuân thủ các Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  5. Về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

  Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

  Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  6. Về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:

  Nhận thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam… Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,… Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

  Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:

  – Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực

  – Tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác điều hành cũng như bổ sung thêm kiến thức của bản thân.

  – Luôn gần gũi với đồng nghiệp, CBCNV trong Đội tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa các CBCNV không tạo khoảng cách, phân biệt đối xử. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, tâm tư, tình cảm của từng CBCNV. Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

  – Đối với công việc luôn hoàn thành ở mức độ cao nhất. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.

   II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

  – Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ đạo cũng như giao tiếp với mọi người.

  Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng vận hành lưới điện an toàn, liên tục ngày càng cao.

  III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

  – Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo và tự đào tạo lại;

  – Phân công, phân nhiệm cụ thể trong Đội. Tạo thoái quen hòa nhã với mọi người.

  IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

  1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………

  ………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

  T/M CHI BỘ

  BÍ THƯ

   

  2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………

  ……………………………………………………………………………………..

  …………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

  T/M ĐẢNG ỦY

  4. Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ………………, ngày …. tháng…. năm…….

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ…………………..

                  – Đảng uỷ………………………….

  Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày……. tháng……. năm……………

  Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

  Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………………………………

  Tại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………….

  Chính thức ngày:…………………………………………. tại chi bộ:…………………………………..

  Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..

  Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

  1. Về tư tưởng chính trị

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Về đạo đức, lối sống

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Về tổ chức kỷ luật

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  5. Về khuyết điểm

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

  Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                             NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  ……………., ngày……tháng……năm……..

                                                                                                                                  T/M CHI ỦY

                                                                                                                                   BÍ THƯ

   

  ĐẢNG UỶ ………………………………………………… XÁC NHẬN

  Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………………………………………..

  ……………., ngày…… tháng…… năm……..

                                                                                                                                   T/M ĐẢNG ỦY

                                                                                                                                  BÍ THƯ

   

   

  —————————————————————————–

  Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

  Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

  Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

  www.luatthienminh.net

  Trân trọng !

  Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh:

   

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2022
 • Cách Trình Bày Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
 • Xe Ô Tô Bị Mất Giấy Tờ, Thủ Tục Xin Cấp Lại Giấy Tờ Xe
 • Cần Làm Gì Khi Mất Giấy Tờ Tùy Thân – Tư Vấn Luật
 • Mẫu Đơn Xin Bãi Nại, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt Chuẩn 2022
 • #1 Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Chuẩn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Báo Mất Sổ Đỏ
 • 9 Mẫu Tranh Hoa Mẫu Đơn Đẹp Được Nhiều Người Thích
 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Hướng Dẫn Làm Mẫu Đơn Cớ Mất
 • Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Thư Giảm Giá Dự Thầu Năm 2022
 • Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân, giáo viên, công chức viên chức được dùng khi bạn cần kiểm điểm hay trình bày khuyết điểm hay lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, để tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình, dựa trên cơ sở đó có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn

  Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

  Bản kiểm điểm cá nhân hay còn gọi là bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng cho hầu hết các cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm, biết tự nhận ra khuyết điểm của mình, những sai sót mắc phải để rút ra được kinh nghiệm trong thời gian sắp tới. Bạn có thể tải xuống tại liên kết ở bên dưới:

  TẢI BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tôi tên là: …………………………………………………………………………..

  Hiện đang làm việc tại Bộ phận: ……………………………………………………

  Nhiệm vụ được giao là: …………………………………………………………….

  Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: (Trình bày sự việc xảy ra)

  Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? ……………………………

  ………………………………………………………………………………………

  Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ………………………….

  ………………………………………………………………………………………

  Hậu quả do sai phạm xảy ra: ……………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………

  Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………

  Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: …………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………

  …………., ngày……tháng……năm…….

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  TẢI BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Cách viết bảng kiểm điểm cá nhân

  Việc đầu tiên chúng ta cần xác định mục đích viết để kiểm điểm lại mức độ vi phạm của bản thân, sau quá trình tự nhận thức về hành vi và trình bày tóm tắt sự việc, cá nhân phải tự nhận ra lỗi của mình trong sự việc và hậu quả, thiệt hại gây ra để tự nhận hình thức xử lý.

  Khi trình bày tóm tắt sự việc cần trình bày đúng chính xác nội dung sự việc lý do gây ra hậu quả nghiêm trọng của vụ việc. Mọi sự việc được viết trong Bản tự kiểm điểm phải là sự thật.

  Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

  Trân trọng ./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Mẫu Đơn Tố Cáo, Trình Báo Công An Chuẩn Nhất 2022
 • Mẫu Đơn Bãi Nại Hình Sự
 • Mẫu Đơn Bì / Đan Bì
 • Mẫu Đơn Bì, Tác Dụng Chữa Bệnh Của Mẫu Đơn Bì
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Đo Lại Đất Hợp Lệ, 2022
 • #16 Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuẩn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2022
 • Top 10 Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân 2022 Chuẩn Nhất Hiện Nay!
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm Cho Học Sinh, Đảng Viên, Quân Đội Chi Tiết
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm Chuẩn Không Cần Chỉnh Cho Học Sinh Và Công Nhân Viên Chức
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm (Dành Cho Học Sinh)
 • Quy định về việc kiểm điểm đảng viên

  Nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên

  • Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
  • Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

  Mục đích kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên

  • Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  • Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
  • Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
  • Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.
  • Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dùng chung

  Bản kiểm điểm Đảng viên là biểu mẫu tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm của đảng viên còn tồn tại, để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục, …

  Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế hướng dẫn số 16 năm 2022, do đó hiện nay mẫu kiểm điểm đảng viên được sử dụng không còn là bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 mẫu 02 mà là bản kiểm điểm đảng viên 2022 mẫu 02.

  Nguyên nhân có sự thay đổi trên là do trong quá trình áp dụng, bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 còn có sự thiếu sót, thiếu một số mục thông tin cho Đảng viên vi phạm kỷ luật. Mẫu kiểm điểm Đảng viên 2022 đã thay thế, bổ sung những thiếu sót, bất cập đó.

  Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

  Bản kiểm điểm cá nhân 2022 là biểu mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất do Bộ chính trị ban hành theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế cho hướng dẫn số 16 năm 2022.

  Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

  Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm hiện nay được áp dụng rất phổ biến tại các cơ quan hành chính sự nghiệp để bản thân các Đảng viên tự nhận xét, tổng kết về quá trình phấn đấu trong công việc cũng như sự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân trong một năm công tác. Việc tự nhận xét qua bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ giúp các Đảng viên có những nhìn nhận, đánh giá về bản thân một cách khách quan nhất.

  Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cũng tương tự như các mẫu bản kiểm điểm khác, các Đảng viên phải nêu rõ các thông tin cá nhân của bản thân để người tiếp nhận nắm được thông tin về Đảng viên chính xác nhất bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ Đảng, đơn vị công tác, chi bộ công tác…

  Qua nội dung bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, các Đảng viên nêu bật những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy và phát hiện ra những yếu kém cần sửa đổi để hoàn thiện bản thân trở thành những Đảng viên gương mẫu. Các nội dung cần nhận xét trong bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm bao gồm tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chức trách, trách nhiệm được giao và tổ chức kỷ luật.

  Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

  Mẫu bản kiểm điểm của đảng viên dự bị

  Hướng dẫn cách điền thông tin mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

  Nội dung thông tin của mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị bao gồm các thông tin về: Đơn vị chi ủy kính gửi, Đảng ủy, Họ và tên người làm bản kiểm điểm Đảng viên, ngày tháng năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện nay, được kết nạp tại đâu, hiện đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ nào, dựa trên tiêu chuẩn của Đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của Đảng viên thực hiện nhiệm vụ tự kiểm điểm nêu rõ về các mặt ưu điểm, nhược điểm, đề xuất các biện pháp để khắc phục các nhược điểm của bản thân.

  Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

  Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

  Khi Đảng viên sinh hoạt đảng sẽ phải gắn với một đơn vị quản lý của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc Đảng viên có thể chuyển đi một thời gian xác định hoặc do những lý do khác mà không thể tiếp tục sinh hoạt tại đơn vị đang quản lý mình. Như vậy để tiếp tục sinh hoạt Đảng tại nơi Đảng viên đang có mong muốn chuyển đến, một trong các thủ tục cần làm là Có Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

  Lưu ý khi viết: Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại… Sau khi tự kiểm điểm về bản thân, Đảng viên đề nghị xem xét để chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên Đảng.

  Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái

  Mẫu bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái

  Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái tại hướng dẫn số 2- HD/BTCTW hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên.

  Cụ thể là mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2022, mẫu này gồm các thông tin như họ và tên Đảng viên, ngày sinh, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, chức vụ đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ. Ưu điểm và kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái

  • Ghi đầy đủ các thông tin Đảng bộ, Chi bộ, ngày tháng năm.
  • Ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, chức vụ.
  • Ưu điểm, kết quả đạt được: trong phần này sẽ nêu cụ thể về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa của cá nhân theo 27 biểu hiện cá nhân tự nhận diện.

  Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

  • Nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
  • Nêu kết quả khắc phục hạn chế, nguyên nhân đã nêu.
  • Cuối cùng là tự nhận thức mức xếp loại.
  • Người tự kiểm điểm sẽ ký và ghi rõ họ tên.
  • Cuối cùng là đánh giá, xếp loại của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

  Bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

  Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là biểu mẫu hành chính dành cho các Đảng viên chính thức vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, vì một lý do bất khả kháng nào đó mà sinh con thứ 3.

  Hưởng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

  Bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 cần nêu rõ thông tin họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Ngoài những thông tin này đảng viên cần lưu ý đến nội dung như sau: nguyên nhân sai phạm, tự nhân hình thức xử phạt đối với trường hợp mang con thứ 3.

  Bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

  Bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội là mẫu bản kiểm điểm đảng viên cá nhân cuối năm, được sử dụng trong quân đội để các Đảng viên tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân để từ đó đưa ra hướng khắc phục.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

  Bản kiểm điểm Đảng viên trong quân đội cần nêu rõ thông tin về đảng bộ, chi bộ. Các đảng viên cần ghi rõ thông tin họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Việc ghi thông tin bản kiểm đảng viên trong quân đội rõ ràng là rất cần thiết để tránh sự nhầm lẫn với các Đảng viên khác.

  Các nội dung chính cần tự nhận xét trong bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội là các thông tin ưu điểm của bản thân, kết quả công tác trong 1 năm qua. Cùng với các ưu điểm thì phần nhận xét về khuyết điểm, hạn chế cũng rất cần thiết. Qua các nhược điểm còn mắc phải, các Đảng viên cần chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm sau. Cuối cùng là tự nhận mức phân loại chất lượng phù hợp.

  Bản kiểm điểm mất thẻ Đảng viên

  Mẫu bản kiểm điểm mất thẻ Đảng viên

  Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân đảng viên vì một lý do nào đó mà làm mất thẻ đảng viên của mình thì người đó phải viết một bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên. Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên nêu rõ thông tin và lý do làm mất thẻ.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm mất thẻ đảng viên

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên về mất thẻ Đảng cần nêu rõ các thông tin cá nhân của Đảng viên làm mất thẻ Đảng viên bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, đơn vị công tác, ngày vào Đảng, ngày chính thức để đơn vị Đảng ủy, chi ủy nắm được các thông tin cần thiết của người làm bản kiểm điểm.

  Nội dung quan trọng trong mẫu bàn kiểm đảng viên về mất thẻ Đảng là thông tin về việc mất thẻ Đảng viên. Người viết kiểm điểm cần nêu rõ số thẻ Đảng viên, quyết định cấp thẻ và nêu rõ lý do mất thẻ. Cuối đơn các bạn cần cam kết sửa chữa sai sót của mình và xin hứa không để tái phạm việc vi phạm này nữa.

  Bản kiểm điểm đảng viên chấp hành

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành

  Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân đảng viên vì một lý do nào đó mà làm mất thẻ đảng viên của mình thì người đó phải viết một bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên. Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên nêu rõ thông tin và lý do làm mất thẻ.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm đảng viên chấp hành

  Nội dung trong mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cần chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu khuyết điểm và biện pháp khắc phục những sai sót còn tồn tại để phấn đấu trở thành Đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng để các Đảng viên khác noi theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

  Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí là biểu mẫu bản tự kiểm điểm dành cho các cá nhân là Đảng viên đã về hưu. Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí được lập ra để các Đảng viên tự nhận xét, đánh giá về những ưu, nhược điểm của bản thân để từ đó có phương pháp khắc phục và hoàn thiện mình theo phương châm, đường lối của Đảng.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

  Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cũng giống như các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên thông thường. Các bạn cần nêu rõ các thông tin cá nhân về bản thân như họ tên, năm sinh, chức vụ Đảng, thời gian nghỉ hưu. Sau đó là những nhận xét về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của bản thân và đưa ra phương hướng cũng như biện pháp khắc phục cho phù hợp.

  Bản kiểm điểm Đảng viên giáo viên

  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên giáo viên

  Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên là biểu mẫu bản tự kiểm điểm do chính các giáo viên là Đảng viên lập ra để nhận xét, đánh giá về bản thân mình một cách toàn diện về mọi mặt vào dịp cuối năm.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm Đảng viên giáo viên

  Nội dung trong bản kiểm điểm cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt cũng như những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình công tác.

  Bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

  Mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

  Mẫu bản kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên 2022 là biểu mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất do Bộ chính trị ban hành theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế cho hướng dẫn số 16 năm 2022.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

  Trong phần nội dung chính, Đảng viên cần chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu khuyết điểm và biện pháp khắc phục những sai sót còn tồn tại để phấn đấu trở thành Đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng để các Đảng viên khác noi theo.

  Bản kiểm điểm Đảng viên công an

  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên công an

  Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm Đảng viên công an

  Đối với mỗi Đảng viên, việc kiểm điểm được thực hiện với các nội dung sau:

  – Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc;

  – Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với các chức vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng các sản phẩm cụ thể;

  – Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm;

  – Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước…

  Riêng Đảng viên là công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi kiểm điểm còn phải làm rõ chất lượng, hiệu quả công việc được giao, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…

  Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cấp ủy

  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cấp ủy

  Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2022 và việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm được thực hiện theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Đây là biểu mẫu tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cấp ủy

  Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cấp ủy cũng tương tự như các mẫu bản tự kiểm điểm, tự nhận xét của các Đảng viên thông thường. Các bạn cần nêu rõ các thông tin cá nhân cơ bản của mình như họ tên, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ sinh hoạt. Tiếp đó là những đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của ban thân một cách chân thực và khách quan nhất.

  Bản kiểm điểm đảng viên của lãnh đạo quản lý

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên của lãnh đạo quản lý

  Đây là mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm hay, áp dụng cho các quản lý lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên cuối năm cho quản lý, lãnh đạo này bao gồm cả phân loại, đánh giá Đảng viên phía dưới.

  Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm đảng viên của lãnh đạo quản lý

  Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo cũng tương tự như các mẫu bản tự kiểm điểm, tự nhận xét của các Đảng viên thông thường. Các bạn cần nêu rõ các thông tin cá nhân cơ bản của mình như họ tên, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ sinh hoạt. Tiếp đó là những đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của bản thân một cách chân thực và khách quan nhất.

  Ngoài kết quả về quá trình làm việc thì bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo cần phải nhận xét cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần chấp hành tổ chức kỷ luật. Với những khuyết điểm còn mắc phải, các Đảng viên phải giải thích được nguyên nhân để từ đó có phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Việc làm bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo sẽ giúp cho các Đảng viên nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và nỗ lực hơn trong thời gian tới.

  Một số điểm mới trong đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2022

  Thêm đối tượng Đảng viên không phải đánh giá, xếp loại

  Theo quy định cũ, tại Hướng dẫn số 16, Đảng viên trong toàn Đảng phải tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên trừ trường hợp được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

  Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 21 HD/BTCTW ngoài 02 đối tượng trên, Hướng dẫn 21 đã bổ sung thêm đối tượng Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng cũng không phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng.

  Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

  Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng. Việc đánh giá, xếp loại đảng viên gồm các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Trong đó, có nội dung phải đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Trước đây, 27 biểu hiện được liệt kê cụ thể thành 82 nội dung nêu tại phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 16 nhưng chỉ có 2 cấp độ là có biểu hiện và không có biểu hiện. Bởi vậy, việc quy định này sẽ rất khó khăn cho đảng viên liên hệ, nhận định và đánh giá cụ thể cũng như khắc phục, sửa chữa. Thay vào đó, cấp có thẩm quyền hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện của từng đối tượng khác nhau

  Bỏ phụ lục 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức

  Việc đánh giá, xếp loại Đảng viên gồm các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Trong đó, có nội dung phải đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

  Trước đây, 27 biểu hiện được liệt kê cụ thể thành 82 nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Hướng dẫn 16 nhưng chỉ có 02 cấp độ là có biểu hiện và không có biểu hiện. Bởi vậy, việc quy định này sẽ rất khó khăn cho Đảng viên liên hệ, nhận định và đánh giá cụ thể cũng như khắc phục, sửa chữa

  Từ thực tiễn trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ Phụ lục kèm theo. Thay vào đó, cấp có thẩm quyền hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện của từng đối tượng khác nhau.

  Cụ thể hóa khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại Đảng viên

  Một trong những điểu nổi bật của Hướng dẫn 21 là việc sửa đổi khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo hướng cụ thể hóa các tiêu chí với 04 cấp độ:

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo. Được đánh giá “Xuất sắc” với các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

  – Với Đảng bộ: Có 100% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong đó có từ 80% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”;

  – Với Chi bộ: Có 100% Đảng viên được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

  – Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Được đánh giá “Tốt” với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Trung bình” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

  Hoàn thành nhiệm vụ: Được đánh giá “Trung bình” trở lên các tiêu chí cơ bản. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

  Không hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ”; có 1 trong số các trường hợp: Bị kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ.

  Hướng dẫn xếp loại Đảng viên chuyển công tác

  Đối với Đảng viên chuyển công tác mà đã có thời gian sinh hoạt tại Chi bộ cũ thì:

  Chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng;

  Nếu đã công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến của Chi bộ cũ;

  Ngoài ra, Hướng dẫn cũng bổ sung thêm một số lưu ý mới trong việc đánh giá, xếp loại Đảng viên:

  Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại ở Chi bộ nơi sinh hoạt chính thức sau khi lấy nhận xét ở nơi đang sinh hoạt tạm thời làm căn cứ;

  Đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức Đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý và thi hành kỷ luật ở nơi mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng nơi xảy ra vi phạm;

  Nếu có dưới 05 tổ chức Đảng, 05 tập thể lãnh đạo, 05 Đảng viên, 05 cán bộ lãnh đạo xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức Đảng, 01 tập thể lãnh đạo, 01 Đảng viên, 01 cán bộ lãnh đạo xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện…

  Câu hỏi thường gặp về bản kiểm điểm đảng viên

  Mục đích của việc kiểm điểm đảng viên là gì?

  Mục đích của việc kiểm điểm Đảng viên để đảng viên tự kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ

  Một trong các nguyên tắc kiểm điểm đảng viên có phải là phải công khai minh bạch?

  Đúng, Nguyên tắc của kiểm điểm đảng viên là bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

  Phương hướng và biện pháp khắc phục về hoạt động kiểm điểm đảng viên?

  Một trong những vấn đề cấp bách trong việc khắc phục hoạt động kiểm điểm đang viên là trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

  Trân trọng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2022
 • Bản Kiểm Điểm Học Sinh 2022 ❤️ Mẫu Kiểm Điểm Chuẩn
 • Hướng Dẫn Viết Bản Kiểm Điểm Cho Học Sinh
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Học Sinh Theo Mẫu Chuẩn Nhất
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Học Sinh
 • Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Tạm Thời 2022
 • Đơn Xin Xác Nhận Mất Bằng Tốt Nghiệp
 • Thủ Tục Làm Lại Các Loại Giấy Tờ Khi Bị Mất ?
 • Đơn Báo Mất Chứng Minh Nhân Dân Của Luật Hùng Sơn
 • 1. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2022

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ……..

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Tôi tên: (ghi rõ họ và tên của người viết bản tự kiểm điểm)………………………

  Sinh ngày: ….. tháng …… năm……..

  Số Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân: ………………………

  Cấp ngày: ……. tháng …… năm…………. tại……………………………………….

  Hiện đang cư trú tại địa chỉ (ghi rõ địa chỉ nhà, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):…

  Hiện nay, tôi đang làm việc tại Bộ phận: ………………………………………….

  Chức vụ:………………………………………………………………………………………..

  Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau: (Trình bày nội dung sự việc xảy ra)

  ………………………………………………………………………………………………………

  Trong sự việc vừa nêu trên, tôi tự nhận thấy bản thân mình có lỗi (Trình bày rõ lý do)

  …………………………………………………………………………………

  Nguyên nhân dẫn đến sai phạm/lỗi trên: ………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  Hậu quả: ………………………………………………………………………………….

  Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật: ………

  Tôi hứa lần sau không sẽ không vi phạm: ……………………………………..

  Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai xót tôi xin chịu trách nhiệm.

  …………., ngày……tháng……năm…….

  Người viết kiểm điểm

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   2. Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất năm 2022

  ĐẢNG BỘ …………

  ————————

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ———————–

  CHI BỘ: ………………

  Hà Nội, ngày …. tháng… năm…..

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

  NĂM ………..

  Họ và tên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: 01/08/1990

  Chức vụ Đảng: Đảng viên (Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ)

  Chức vụ chính quyền: (nếu có)………………………………………………………………..

  Chức vụ đoàn thể: (nếu có)……………………………………………………………………..

  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………

  Chi bộ: ……………………………………………………………………

  Về tư tưởng chính trị:

  – Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  – Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

  – Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

  Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

  – Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

  – Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

  – Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

  – Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

  – Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.

  Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

  – Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

  * Về công tác chuyên môn:……………………

  * Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện ủy tặng bằng khen, được Tỉnh ủy tặng bằng khen,…)

  – Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

  Về ý thức tổ chức kỷ luật:

  – Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

  – Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

  – Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

  – Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

  – Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

  Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

  – Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

  – Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

  – Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

  – Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

  Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

  – Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

  – Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

  – Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

  Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

  – Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

  – Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

  – Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

  – Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

  Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

  + Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  + Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  (Ký, ghi họ tên)

  ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

  1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Chi bộ phân loại chất lượng:……………………………………………

  Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

  T/M CHI BỘ

  BÍ THƯ

  2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:…………………………………

  Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

  T/M ĐẢNG ỦY

  Nguyệt Hà

  5

  /

  5

  (

  2

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trình Bày Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
 • Xe Ô Tô Bị Mất Giấy Tờ, Thủ Tục Xin Cấp Lại Giấy Tờ Xe
 • Cần Làm Gì Khi Mất Giấy Tờ Tùy Thân – Tư Vấn Luật
 • Mẫu Đơn Xin Bãi Nại, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt Chuẩn 2022
 • Cách Bào Chế, Chú Ý Khi Sử Dụng
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Công An

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Chi Tiết Và Dễ Hiểu Nhất
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Của Giáo Viên
 • Bật Mí Cách Viết Bản Tự Kiểm Điểm Của Học Sinh Chuẩn Để Được Thầy Cô Tha Thứ
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ 3
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ 3
 • Vậy mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên công an như thế nào? Nội dung và cách viết ra sao? Mời các bạn cùng Tư Vấn Trí Tâm tham khảo một số mẫu bản kiểm điểm đảng viên công an qua bài viết sau đây.

  Khi nào cần viết bản tự kiểm điểm đảng viên

  Trước hết, đối với Đảng viên có hành vi vi phạm hoặc do đặc thù về việc sinh hoạt Đảng, quy định của Điều lệ Đảng thì mỗi Đảng viên đều phải viết bản tự kiểm điểm Đảng viên để nhận thức được những ưu điểm, các sai phạm và những hạn chế, khuyết điểm không đáng có của mình để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và xã hội. Tư vấn Trí Tâm cung cấp đến khách hàng Mẫu Bản tự kiểm điểm Đảng viên và hướng dẫn cách viết mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị này như sau:

  Những trường hợp Đảng viên không phải viết bản tự kiểm điểm

  Đối với Đảng viên có hành vi vi phạm hoặc do đặc thù về việc sinh hoạt Đảng, quy định của Điều lệ Đảng thì mỗi Đảng viên đều phải viết bản tự kiểm điểm đảng viên để nhận thức được những ưu điểm, các sai phạm và những hạn chế, khuyết điểm của mình để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và xã hội.

  Theo quy định tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/10/2019, Các đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình gồm Đảng viên trong toàn Đảng ngoại trừ:

  • Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.
  • Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;

  Do đó, Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Với các Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt thì còn phải kiểm điểm:

  • Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên.
  • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

  Đặc biệt: Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên có thể kiểm điểm ở nơi khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định.

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong công an nhân dân

  Họ tên: ………………………………………………….. Ngày sinh: …/…/…..

  Chức vụ Đảng: Đảng viên

  Chức vụ chính quyền đoàn thể: …………………………………………

  Đơn vị công tác: …………………………………………………………

  Chi bộ: …………………………………………………………………..

  I. Ưu điểm, kết quả công tác.

  – Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  – Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

  – Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  – Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không né tránh trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  – Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, né tránh, va chạm, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng.

  – Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

  – Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.

  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

  – Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng; không gây mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của mình.

  – Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

  – Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

  – Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

  – Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

  – Trong năm 20… đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  – Đối với nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt.

  4. Về ý thức tổ chức kỷ luật.

  – Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

  – Luôn tuân thủ các Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  5. Về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

  Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng.

  Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

  Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  6. Về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:

  Nhận thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam… Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,…

  Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

  Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:

  – Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực

  – Tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác điều hành cũng như bổ sung thêm kiến thức của bản thân.

  – Luôn gần gũi với đồng nghiệp, CBCNV trong Đội tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa các CBCNV không tạo khoảng cách, phân biệt đối xử. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, tâm tư, tình cảm của từng CBCNV. Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

  – Đối với công việc luôn hoàn thành ở mức độ cao nhất. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.

  II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

  – Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ đạo cũng như giao tiếp với mọi người.

  Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng vận hành lưới điện an toàn, liên tục ngày càng cao.

  III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

  – Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo và tự đào tạo lại;

  – Phân công, phân nhiệm cụ thể trong Đội. Tạo thoái quen hòa nhã với mọi người.

  IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

  1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………

  ……………, ngày ……tháng…..năm 20…

  2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………

  ……………………………………………………………………………………..

  ………………, ngày ……tháng…..năm 20…

  Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm luật sư tư vấn chỉ cần nhấc máy và gọi ngay về số điện thoại tư vấn pháp luật 0348361026, đội ngũ luật sư của Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm mà bạn đang gặp phải.

  : Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

  : Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

  : Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

  Với việc liên hệ với tổng đài 0348361026 quý khách sẽ Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí; Được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý có chuyên môn giàu kinh nghiệm chia sẻ và giải đáp những thắc mắc với thái độ phục vụ chuyên nghiệp – tận tâm; bảo mật tuyệt đối thông tin và bí mật đời tư.

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật.

  Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn bản kiểm điểm đảng viên công an: 0348361026 là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: [email protected] Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh Là Gì? Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh Làm Thế Nào Để Nói
 • Chuyển Số Thành Chữ, Đổi Số Thành Chữ Online, Đọc Số Thành Chữ Online
 • Hướng Dẫn Các Cách Đọc Số Thành Chữ Trong Excel Đầy Đủ Nhất
 • Cách Đếm Trong Tiếng Nhật Chính Xác Nhất
 • Show Me The Money!: How To Count Japanese Yen
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ Ba
 • Hướng Dẫn Viết Bản Kiểm Điểm Cho Học Sinh – Kênh Học Tập & Chia Sẻ
 • Viết “bản Kiểm Điểm” Xin Lỗi Vợ Trên Cả Trăm Bậc Thang Của Tòa Tháp Cổ
 • Top 4 Mẫu Báo Cáo Công Việc Chi Tiết Dành Cho Nhân Viên
 • Tổng Kết Hoạt Động Báo Cáo Phản Ứng Có Hại Của Thuốc Năm 2022
 • mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị là bản nhận xét của Đảng viên chính thức, đây được xem là một trong những văn bản bằng giấy tờ quan trọng để người đảng viên dự bị có thêm cơ hội nhìn nhận lại quá trình công tác tạm thời của mình, xem điểm gì tốt, điểm gì chưa tốt mà khắc phục trước khi bắt đầu làm thủ tục quy trìn kết nạp đảng, viết đơn xin kết nạp đảng sau này. 

  Legalzone giới thiệu mẫu kiểm điểm đảng viên dự bị mới nhất, cách điền mẫu kiểm điểm và những nội dung phải có khi tiến hành soạn thảo mẫu bản kiểm điểm của đảng viên dự bị

  mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị là mẫu văn bản giúp các Đảng viên dự bị tự đánh giá quá trình sinh hoạt Đảng sau một thời gian phấn đấu để được xét kết nạp chính thức vào Đảng,

  mẫu kiểm điểm đảng viên dự bị đòi hỏi Đảng viên phải nêu rõ thông tin về bản thân, ngày kết nạp Đảng, nơi kết nạp và sinh hoạt hiện tại.

  mẫu bản kiểm điểm của đảng viên dự bị là mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên dự bị là bản được viết để gủi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng viên dự bị đang tham gia hoạt động với vai trò là Đảng viên dự bị.

  mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị được ban hành theo thông tư hướng dẫn số 12-HD/BTCT ngày 17/5/2015 của Ban Tổ chức Trung Ương. 

  mẫu kiểm điểm đảng viên dự bị sẽ do các Đảng viên dự bị tự lập lên và gửi đến chi ủy, đảng ủy nơi mình đang sinh hoạt và công tác.

  Các nội dung chính cần trình bày trong bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị bao gồm các thông tin cá nhân của Đảng viên dự bị và các tiêu chí tự kiểm điểm của Đảng viên như ưu điểm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục khuyết điểm.

  Nội dung thông tin của mẫu bản kiểm điểm của đảng viên dự bị bao gồm các thông tin về:

  Đơn vị chi ủy kính gửi, Đảng ủy, Họ và tên người làm bản kiểm điểm Đảng viên, ngày tháng năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện nay, được kết nạp tại đâu, hiện đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ nào, dựa trên tiêu chuẩn của Đảng viên,

  quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của Đảng Viên thực hiện nhiệm vụ tự kiểm điểm nêu rõ về các mặt ưu điểm, nhược điểm, đề xuất các biện pháp để khắc phục các nhược điểm của bản thân.

  Bản mẫu văn bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

  Của đảng viên dự bị

  Kính gửi: – Chi ủy ……………………………………………………………………..

  – Đảng ủy…………………………………………………………………….

  Tôi là:……………………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày:……………………………………………………………………………….

  Quê quán:………………………………………………………………………………………………

  Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

  Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ…………………..

  Hiện đang công tác tại Chi bộ:…………………………………………………………………..

  Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

  Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Khuyết điểm:

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là đảng viên chính thức.

  Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

  ……….,ngày…..tháng…..năm…………..

  Người tự kiểm điểm

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị

  Hướng dẫn cách viết các Ưu điểm

  – Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  – Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  – Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

  – Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

  – Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

  – Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

  – Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng; có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

  – Luôn là một công chức gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.

  – Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  – Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

  – Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

  Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  – Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  – Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

  Hướng dẫn viết nhận xét ưu, nhược điểm

  – Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

  – Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

  – Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

  – Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

  – Luôn là một công chức gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.

  – Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  – Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

  – Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

  Hướng dẫn viết Khuyết điểm

  – Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.

  – Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

  Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng đấu tranh. – Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động Website của trường. Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

  – Tôi sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng.

  – Phối hợp với nhiều bộ phận tại đơn vị công tác để xây dựng qui chế hoạt động của trang Website cho phù hợp.

  Biện pháp khắc phục khuyết điểm

  – Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

  Nội dung được trình bày trong Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

  Nội dung được trình bày trong mẫu kiểm điểm đảng viên dự bị phải nêu bật những ưu nhược điểm của bản thân và xin được kết nạp làm Đảng viên chính thức.

  Phần đầu đơn người viết cần ghi rõ các thông tin về bản thân. Các ưu điểm đã đạt được trong quá trình phấn đấu và rèn luyện.

  Chẳng hạn như về tư tưởng đạo đức luôn kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước. Sau cùng là các vấn đề còn tồn tại và các biện pháp khắc phục khuyết điểm.

  Sau khi bản thân tự rút ra các ưu điểm, nhược điểm mỗi cán bộ Đảng viên dự bị sẽ tự nhìn nhận đánh giá là bản thân mình có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức hay không, qua mẫu bản kiểm điểm của đảng viên dự bị đề nghị Chi bộ xét báo cáo cấp ủy trên để được công nhận quyết định là Đảng viên chính thức. 

  Việc thực hiện mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị của Đảng viên dự bị là rất cần thiết để các Đảng viên dự bị tự nhìn nhận lại những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân để từ đó có những đánh giá chính xác nhất về năng lực bản thân.

  Qua đó nếu các Đảng viên dự bị được xét trở thành Đảng viên chính thức thì các Đảng viên sẽ có những cố gắng, nỗ lực hiệu quả nhất để hoàn thiện bản thân, trở thành những Đảng viên gương mẫu.

  Hơn thế nữa qua nội dung mẫu bản kiểm điểm của đảng viên dự bị, các cơ quan lãnh đạo, Chi ủy, Đảng ủy cũng dễ dàng nắm bắt được những ưu điểm, khuyết điểm cũng như các thành tích đã đạt được của các Đảng viên dự bị.

  Từ đó có những đánh giá, nhận xét và quyết định kết nạp các Đảng viên dự bị phù hợp, xứng đáng nhất trở thành những Đảng viên chính thức trong đội ngũ của Đảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Vi Phạm Kỷ Luật
 • Kiểm Điểm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Trung Cực Đơn Giản
 • 10 Đoạn Văn Mẫu Về Ngày Tết Bằng Tiếng Anh
 • Bài Luận Bằng Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Mẫu Chuẩn

  --- Bài mới hơn ---

 • 9 Kỹ Năng Viết Báo Cáo Cho Nhân Viên Văn Phòng
 • Bài Viết Chuẩn Seo Là Gì? Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo 2022
 • Viết Luận Là Gì? Cách Để Viết Bài Luận – Thituyensinh.ican.vn
 • Mẫu Cv Xin Việc Online Miễn Phí 2022
 • Cách Viết Cv Xin Việc Đơn Giản Mà Chuẩn Nhất Cho Lập Trình Viên
 • Viết bản kiểm điểm, câu chuyện muôn thuở tuổi học trò!

  Các bạn học sinh, sinh viên trong quá trình đi học của mình ai cũng đã từng có những lỗi sai bị thầy cô giáo phạt, bị giáo viên mời phụ huynh tới gặp và bắt viết bản kiểm điểm. Tuy nhiên các bạn đừng quá lo lắng khi bị bắt viết bkd vì 2 lý do:

  Đương nhiên dính tới chuyện kỷ luật trong nhà trường thì không ai muốn cả, vậy nên phải cố gắng viết sao cho ngắn gọn, súc tích, dễ được giáo viên và nhà trường tha lỗi, cha mẹ đọc xong cũng muốn ký. Chứ viết nhăng cuội vào đó, về đưa cho phụ huynh ký vừa bị mắng mà còn bị ăn đòn thêm.

  CỘNG

  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:…

  Tên em là:

  Là học sinh lớp: … trường …

  Em xin kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

  Nội dung sự việc …. (trình bày sự việc)

  Em tự nhận thấy lỗi của mình là:… (lỗi gì viết ra đây) đã gây ảnh hưởng tới: (ảnh hưởng tới ai thì ghi ra, ví dụ tới bạn.., tới lớp…, thi đua của lớp…, làm thầy cô phiền lòng)

  Em đã tự nhận ra lỗi của mình và cảm thấy hối hận vì đã để

  xảy ra sự việc trên. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin

  chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô). Kính mong thầy cô xem

  xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  Chữ ký của học sinh Chữ ký của phụ huynh

  Cách xin chữ ký phụ huynh

  Các bạn, các em phải hiểu rằng xin chữ ký cha mẹ vào bản kiểm điểm là bước khó nhất, một số khi xin chữ ký sẽ bị giáo huấn cả 1 buổi, nhưng một số gia đình bố mẹ khó tính, nghiêm khắc thì khả năng ăn đòn là rất cao. Do đó sau 35 năm kinh nghiệm, mình xin hướng dẫn mọi người cách xin chữ ký phụ huynh với khả năng thành công cao, lần lượt các bước như sau:

  Giữ trời yên bể lặng

  Trước khi xin chữ ký 3 ngày hãy tự biến mình trở thành con ngoan trò giỏi, chăm chỉ đột xuất cả về học hành lẫn công việc nhà. Cố gắng không tạo thêm phốt, giữ không khí vui vẻ trong gia đình, làm vui lòng bố mẹ

  Viết sẵn bản kiểm điểm để đấy

  Tận dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa:

  • Thiên thời: Phải chọn đúng thời điểm bố hoặc mẹ ở một mình, không tiếp khách, không bận rộn.
  • Địa lợi: Xin chữ ký ai thì phải chọn chỗ chỉ có một mình người ấy. Ví dụ xin chữ ký bố hãy chờ lúc bố ở 1 mình 1 phòng (phòng khách, phòng ngủ) và phải đảm bảo mẹ không vào bất chợt. Vì nếu có sự xuất hiện của người thứ 3 thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn, mẹ có thể sẽ kích động bố không ký.
  • Nhân hòa: Tâm trạng bố hoặc mẹ phải đang thoải mái, vui vẻ.

  Bình tĩnh, kiên trì, giải thích hợp lý

  Đi vào phòng xin với tâm trạng bình tĩnh, trước tiên hãy đổ lỗi cho khách quan, sau đó hãy hứa lần sau sẽ không tái phạm kèm xin lỗi. Ví dụ: Lỗi nói chuyện trong lớp, thì hãy nói là do con phải hỏi bài hoặc do con mượn bút… , Lỗi đi muộn thì nói con bị hỏng xe … Cố gắng giải thích hợp lý nhất có thể để bố mẹ thấy mình không cố ý.

  Nếu bố/mẹ ký thì coi như thành công. Nếu bố mẹ không ký thì phải kiên trì hôm sau lại xin tiếp. Nhớ hãy tỏ ra hối lỗi. Xin bao giờ được thì thôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Assignment Từ A
 • Cùng Nhau Tạo Restful Api Đơn Giản Với Php
 • Để Viết “Phần Tóm Tắt” Của Một Bài Báo Nghiên Cứu Khoa Học Bằng Tiếng Anh
 • Viết Phần Abstract “Ít Mà Chất” Cho Bài Dissertation?
 • Tìm Hiểu Về Séc (Cheque) Và Phiếu Tiền – Check, Money Order
 • Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh Là Gì? Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh Làm Thế Nào Để Nói

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Công An
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Chi Tiết Và Dễ Hiểu Nhất
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Của Giáo Viên
 • Bật Mí Cách Viết Bản Tự Kiểm Điểm Của Học Sinh Chuẩn Để Được Thầy Cô Tha Thứ
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ 3
 • Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cóp Bài Khi Kiểm Tra Bằng Tiếng NhậtBảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng NhạtBản Kiểm Điểm Bằng Tiếng AnhMẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng AnhMẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng NhậtBản Kiểm Điểm Bằng Tiếng NhậtBảng Kiểm Điểm Tiếng NhậtKiểm Điểm Bằng Tiếng NhậtKiểm Điểm Bằng Tiếng NhatkBài Viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng NhậtViết Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng NhậtMẫu Viết Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng NhậtBang Kiem Diem Ca Nhan Tieng NhatCach Viet Ban Kiem Diem Bang Tieng NhatBảng Kiểm Điểm Học Sinh Qay Cọp Trong Giờ Kiểm TraBản Điểm Điểm Bằng Tiếng NhậtBảng Tự Kiểm ĐiểmMẫu Bảng Kiểm Điểm

  Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cóp Bài Khi Kiểm Tra Bằng Tiếng Nhật,Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt,Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Anh,Mẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Anh,Mẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Bảng Kiểm Điểm Tiếng Nhật,Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhatk,Bài Viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Viết Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Mẫu Viết Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Bang Kiem Diem Ca Nhan Tieng Nhat,Cach Viet Ban Kiem Diem Bang Tieng Nhat,Bảng Kiểm Điểm Học Sinh Qay Cọp Trong Giờ Kiểm Tra,Bản Điểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Bảng Tự Kiểm Điểm,Mẫu Bảng Kiểm Điểm,Bảng Kiểm Điểm,Y Kien Cua Bang Kiem Diem ,Bang Kiem Diem Loai D,Bảng Kiểm Điểm Cá Nhân,Bang Kiem Điểm Năng Cấp Bật Hàm,Bảng Kiểm Điểm Trong Lớp,Mẫu Bảng Kiểm Điểm Lên Lương,Bảng Kiểm Điểm Đảng Viên,Bang Kiem Diem Co Quan 2022,Viết Bảng Kiểm Điểm Puay Cóp,Viết Bảng Kiểm Diem Ngu Trong Gio Hoc,Mẫu Bảng Kiểm Điểm Công An Vì Phạm,Y Kên Phu Huynh Trong Bang Kiêm Điêm Cua Con,Hs Kiến Của Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm,Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm,Bảng Kiểm Điểm An Toàn Giao Thông,Bảng Tự Kiểm Điểm Giáo Viên Sinh Con Thứ 3,Bảng Kiểm Điểm Cá Nhân Dành Cho Công An,Huong Dan Viet Bang Kiem Diem Ca Nhan,Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh,Bài Kiểm Tra Tiếng Anh 0 Điểm,Mẫu Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh,Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh Là Gì,Ban Kiem Diem Tiếng Nha,Văn Bản Bản Kiểm Điểm Tiếng Nhật,Ban Tu Kiem Diem Tieng Nhat,Mau Ban Kiem Diem Tieng Nhat,Bản Kiểm Điểm Tiếng Nhật,Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân Tiếng Anh,Kiểm Điểm Tiếng Nhật,Bảng Điểm Tiếng Nhật,ý Kiến Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm Khi Bị Thầy Giáo Phạt,Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Tiếng Nhật,Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật,Đáp án Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 9 Theo Chương Trình Thí Điểm,Để Kiểm Tra Tiếng Anh 9 Theo Chương Trình Thí Điểm,Điểm Thi Môn Tiếng Anh Của Một Nhóm Học Sinh Được Ghi Lại ở Bảng Sau,Cách Viết Bản Kiểm Điểm Trong Tiếng Nhật,Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 9 – Theo Chương Trình Thí Điểm Violet,ý Kiến Phụ Huynh Trong Bản Kiểm Điểm Hs Bị 0 Điểm,Ban Kiem Diem Qua Trinh Cong Tac 5 Nam Tram Pho Kiêm Lâm Viet Nam,Hãy Kiểm Điểm Bản Thân Trước Khi Bị Kiểm Điểm,Cơ Sở Lý Luận Về Bằng Chứng Kiểm Toán Và Các Phương Pháp Thu Thập Bằng Chứng Kiểm Toán,Bản Tự Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên,Bản Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên,Mau Bản Kiem Diem Cá Nhan Kiem Tra Giám Sát,Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cop Trong Bài Kiểm Tra,Bản Kiểm Điểm Kiểm Tra Đảng Viên,Quy Trình Kiểm Tra Kiểm Tra Xe Tải & Rơ Moóc 17 Điểm,Kế Hoạch Khắc Phục Hạn Chế Khuyết Điểm Được Chỉ Ra Sau Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2022,Kiểm Điểm Của Ban Kiểm Tra Khuyến Học,Báo Cáo Kiểm Điểm Củ Ban Kiểm Tra Hội Khuyến Học,Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cóp Bài Khi Kiểm Tra,Mẫu Kiểm Điểm Cá Nhân Sau Kiểm Tra,Bản Kiểm Điểm Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành Điều Lệ Đảng,Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt,Đáp án Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí Tieng Anh 7 Thí Điểm Minh Phạmhoa,Bài Văn Điểm 0 Và Bản Kiểm Điểm,Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật,Bản Kiểm Điểm Xin Lỗi Vợ,Bài Kiểm Tra 0 Điểm,Bản Kiểm Điểm Cấp Uỷ Chi Bộ,Bản Tự Kiểm Điểm Lớp 6,Góp ý Bản Kiểm Điểm,Bản Kiểm Điểm Chỉ Thị 03,Mẫu 1 Bản Kiểm Điểm,Báo Cáo Kiểm Điểm,Mẫu 1 Báo Cáo Kiểm Điểm Tập Thể,Bản Kiểm Điểm Chi Uỷ,Bản Kiểm Điểm Dài,Mau 1a Ban Tu Kiem Diem,Bản Kiểm Điểm Xin Lỗi Bố Mẹ,Mẫu Bản Kiểm Điểm Hết Tập Sự,Mẫu Báo Cáo”tự Kiểm Điểm,tự Soi Tự Sửa,Xét Kiểm Điểm,Bản Kiểm Điểm Tập Thể,Mẫu Kiểm Điêm,Bản Kiểm Điểm Mắc Lỗi,Kiem Điểm Ca Nha,Bản Kiểm Điểm Lớp 5,Bản Tự Kiểm Điểm Mẫu 10 KnĐ,Kiểm Diem Ban Than,

  Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cóp Bài Khi Kiểm Tra Bằng Tiếng Nhật,Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt,Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Anh,Mẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Anh,Mẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Bảng Kiểm Điểm Tiếng Nhật,Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhatk,Bài Viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Viết Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Mẫu Viết Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Bang Kiem Diem Ca Nhan Tieng Nhat,Cach Viet Ban Kiem Diem Bang Tieng Nhat,Bảng Kiểm Điểm Học Sinh Qay Cọp Trong Giờ Kiểm Tra,Bản Điểm Điểm Bằng Tiếng Nhật,Bảng Tự Kiểm Điểm,Mẫu Bảng Kiểm Điểm,Bảng Kiểm Điểm,Y Kien Cua Bang Kiem Diem ,Bang Kiem Diem Loai D,Bảng Kiểm Điểm Cá Nhân,Bang Kiem Điểm Năng Cấp Bật Hàm,Bảng Kiểm Điểm Trong Lớp,Mẫu Bảng Kiểm Điểm Lên Lương,Bảng Kiểm Điểm Đảng Viên,Bang Kiem Diem Co Quan 2022,Viết Bảng Kiểm Điểm Puay Cóp,Viết Bảng Kiểm Diem Ngu Trong Gio Hoc,Mẫu Bảng Kiểm Điểm Công An Vì Phạm,Y Kên Phu Huynh Trong Bang Kiêm Điêm Cua Con,Hs Kiến Của Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm,Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm,Bảng Kiểm Điểm An Toàn Giao Thông,Bảng Tự Kiểm Điểm Giáo Viên Sinh Con Thứ 3,Bảng Kiểm Điểm Cá Nhân Dành Cho Công An,Huong Dan Viet Bang Kiem Diem Ca Nhan,Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh,Bài Kiểm Tra Tiếng Anh 0 Điểm,Mẫu Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh,Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh Là Gì,Ban Kiem Diem Tiếng Nha,Văn Bản Bản Kiểm Điểm Tiếng Nhật,Ban Tu Kiem Diem Tieng Nhat,Mau Ban Kiem Diem Tieng Nhat,Bản Kiểm Điểm Tiếng Nhật,Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân Tiếng Anh,Kiểm Điểm Tiếng Nhật,Bảng Điểm Tiếng Nhật,ý Kiến Phụ Huynh Trong Bảng Kiểm Điểm Khi Bị Thầy Giáo Phạt,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyển Số Thành Chữ, Đổi Số Thành Chữ Online, Đọc Số Thành Chữ Online
 • Hướng Dẫn Các Cách Đọc Số Thành Chữ Trong Excel Đầy Đủ Nhất
 • Cách Đếm Trong Tiếng Nhật Chính Xác Nhất
 • Show Me The Money!: How To Count Japanese Yen
 • Cách Ghi Số Tiền Trên Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Vi Phạm Kỷ Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ Ba
 • Hướng Dẫn Viết Bản Kiểm Điểm Cho Học Sinh – Kênh Học Tập & Chia Sẻ
 • Viết “bản Kiểm Điểm” Xin Lỗi Vợ Trên Cả Trăm Bậc Thang Của Tòa Tháp Cổ
 • Top 4 Mẫu Báo Cáo Công Việc Chi Tiết Dành Cho Nhân Viên
 • mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên được dùng khi bạn cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn.

   HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ MIỄN PHÍ:

  ẤN VÀO ĐÂY

  Bản tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên

  ĐẢNG BỘ ………..

  Chi bộ: ……………

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  —————

   

  ….., ngày … tháng … năm …

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Năm:………

  Họ và tên: ……………….Ngày sinh:…………….

  Chức vụ Đảng: Đảng viên

  Chức vụ chính quyền: ………………………………………………

  Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………

  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………

  Chi bộ: …………………………………………………………………

  1. Ưu điểm, kết quả đạt được

  2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

  – Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;

  chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

  – Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  – Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

  – Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

  – Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: 

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  – Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

  – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

  1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…
  2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
  3. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…
  4. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

  III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

  Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

  1. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

  Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

  1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
  2. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

  VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

  1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  1. Xếp loại đảng viên:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  – Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………..

  – Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

  – Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

  – Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

  T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

  – Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

  T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Bản tự kiểm điểm cá nhân dùng trong doanh nghiệp

  Giới thiệu mẫu kiểm điểm cá nhân đảng viên trong doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——-o0o——

  BẢN KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi: …………………………………………………………………………………….

  Tôi tên là :…………………………………………………………………………………………..

  Đơn vị :………………………………………………………………………………………..

  Chức vụ :………………………………………………………………………………………..

  Nhiệm vụ được giao: ……………………………………………………………………………..

  Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

  Trình bày sự việc xảy ra:………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  Xác định lỗi:………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………..

  Nguyên nhân sai phạm:………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả do sai phạm xảy ra:………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………

  Tự nhận hình thức kỷ luật:……………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………Ngày … tháng … năm 20………

  Người viết kiểm điểm

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Bản kiểm điểm cá nhân khi sai phạm

  mẫu bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Tôi tên:………………………………………………………………………………………

  Hiện đang làm việc tại Bộ phận:……………………………………………………………..

  Nhiệm vụ được giao là:…………………………………………………………………..

  Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

  Trình bày sự việc xảy ra:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………..

  Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

  ……………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………

  Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả do sai phạm xảy ra:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

  ·         Khiển trách bằng văn bản;

  ·         Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;

  ·         Sa thải.

  ………, ngày……..tháng…….năm…….

  Người viết kiểm điểm

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm

  mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân của đảng viên cuối năm mới nhất

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  ——–***——-

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Ngày …. tháng….năm…….

  Kính gửi:…………………………………………………….

  Tên tôi là:……………………………………………………………..

  Sinh ngày:……………………………………………………………….

  Chức vụ:………………………………………………………………………

  Đơn vị công tác:……………………………………………………………

  Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

  Phẩm chất chính trị đạo đức và lối sống

  + Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

  + Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của…… đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong ..

  + Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

  + Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

  Về chuyên môn nghiệp vụ

  + Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  + Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của…

  + Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

  Phần tự đánh giá cá nhân

  + Ưu điểm: Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

  + Nhược điểm: Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

  + Tự xếp loại:……………………………………

  …….., ngày….tháng ….năm………..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Điểm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Trung Cực Đơn Giản
 • 10 Đoạn Văn Mẫu Về Ngày Tết Bằng Tiếng Anh
 • Bài Luận Bằng Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân
 • Những Chủ Đề Viết Luận Vstep (Tiếng Anh B1, B2, C1) Thường Gặp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×