Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Đất Đai

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất thông thường trên thực tế được yêu cầu để xin cấp giấy chứng nhận và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, làm đơn xin xác định ranh giới đất như thế nào vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vậy, để tiến hành xác định ranh giới đất, cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất như thế nào theo đúng quy định của pháp luật.

Đo đạt, xác định ranh giới giữa các thửa đất Trường hợp nào phải làm đơn xin xác định ranh giới đất?

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất thường được lập trong hai trường hợp sau gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bổ sung hồ sơ để giải quyết tranh chấp.

Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này.

Tên đơn xin xác định ranh giới đất và thông tin người làm đơn ghi như thế nào? Đơn xin xác nhận ranh giới đất

Đơn xin xác định ranh giới đất nên được ghi như sau:

Cần ghi chính xác thông tin trên để khi có kết quả sẽ dễ dàng được liên hệ để được nhận kết quả.

Người yêu cầu phải ghi đầy đủ và chính xác họ và tên, năm sinh, thông tin chứng minh nhân nhân gồm số CMND, ngày cấp, nơi cấp và nơi thường trú hiện tại hoặc căn cước công dân.

Nơi gửi đơn xin xác nhận ranh giới đất là ở đâu? Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác định ranh giới đất

Người làm đơn xin xác nhận ranh giới đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung yêu cầu trong đơn xin xác định ranh giới đất

Về phần nội dung đơn yêu cầu xác định ranh giới đất, phần này cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào.

Ghi rõ yêu cầu xác định ranh giới thửa đất. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đấy là xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.

Cuối đơn, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình. Khi nhận đơn yêu cầu của người sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thủ tục xác định ranh giới đất theo quy định của pháp luật.

Trên đây là hướng dẫn viết mẫu đơn xin xác định ranh giới đất đảm bảo quy định pháp luật hiện hành về đất đai. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc soạn thảo văn bản hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, hãy liên hệ với Thạc sĩ Luật sư Phan Mạnh Thăng thông qua hotline bên dưới để được hướng dẫn cụ thể hơn. Xin cảm ơn./.

Tôi là Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên của đoàn luật sư TP.HCM. Giám đốc điều hành Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ tư vấn pháp lý, Luật sư Tranh Tụng, TƯ VẤN PHÁP LUẬT “miễn phí” các lĩnh vực về: Đất Đai✓ Doanh Nghiệp✓ Hợp Đồng✓ Thừa Kế✓ Lao Động✓ Hôn Nhân Gia Đình✓ Dân Sự✓ Hình Sự✓ Tham Gia Tố Tụng✓ ….

Với 9 năm kinh nghiệm hành nghề “Luật sư tư vấn pháp luật”, “Luật sư bào chữa”, “tham gia tố tụng”, “tranh tụng”, “lặp hồ sơ khởi kiện”…. Tôi đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng. Bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều có nhân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Đất

Đơn xin xác định ranh giới đất thông thường trên thực tế được yêu cầu để xin cấp giấy chứng nhận và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, tranh chấp phát sinh thông thường với ranh giới của thửa đất liền kề. Sau khi làm đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành nhận đơn và thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Trường hợp nào phải làm đơn xin xác định ranh giới đất?

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất thường được lập trong hai trường hợp sau gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bổ sung hồ sơ để giải quyết tranh chấp.

Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này.

Tên đơn xin xác định ranh giới đất và thông tin người làm đơn ghi như thế nào?

Đơn xin xác định ranh giới đất nên được ghi như sau:

v/v: xác định ranh giới đất

Cần ghi chính xác thông tin trên để khi có kết quả sẽ dễ dàng được liên hệ để được nhận kết quả.

Người yêu cầu phải ghi đầy đủ và chính xác họ và tên, năm sinh, thông tin chứng minh nhân nhân gồm số CMND, ngày cấp, nơi cấp và nơi thường trú hiện tại hoặc căn cước công dân.

Nơi gửi đơn xin xác nhận ranh giới đất là ở đâu?

Người làm đơn xin xác nhận ranh giới đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung yêu cầu trong đơn xin xác định ranh giới đất

Về phần nội dung đơn yêu cầu xác định ranh giới đất, phần này cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào. Ghi rõ yêu cầu xác định ranh giới thửa đất. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đấy là xin cấp giấy chứng nhận hoặc giải quyết tranh chấp. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.

Cuối đơn, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình.

Bài viết ban đầu được đăng tại: Công Ty Luật Long Phan Link: https://chuyentuvanluat.com/dat-dai/xin-xac-dinh-ranh-gioi-dat

Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất Mới Nhất 2023

03-01-2023

1. Đơn đề nghị xác định ranh giới đất

Đơn xin xác nhận ranh giới đất ở là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận ranh giới đất, mốc giới đất hay vị trí giáp ranh với những thửa đât liền kề nhất định.

Thực tế chỉ ra rằng các sự việc mâu thuẫn của người dân trong việc xác định mốc giới, ranh giới đất của mình xảy ra rất phổ biến ở cả thành thị và nông thôn. Nguyên do chủ yếu là do qua thời gian, các hoạt động xây dựng, cải tạo đất không phải lúc nào cũng được xin phép cơ quan có thẩm quyền mà tự phát, lâu dần các ranh giới đất bị xâm phạm, nảy sinh các mâu thuẫn với những hộ liền kề, mâu thuẫn dâng cao không thể hòa giải là khi vụ việc cần được cơ quan chức năng xác định.

Một trong các cách nhanh nhất là sự xác nhận về mốc giới của cơ quan địa chính Ủy ban nhân dân cấp phường, xã. Để xin xác nhận này, người dân cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất ở gửi tới Ủy ban nhân dân.

Hồ sơ xin xác nhận ranh giới, mốc giới đất ở Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm:

Đơn xin xác nhận ranh giới đất ở

CMND/CCCD người làm đơn

Sổ hộ khẩu người làm đơn

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

2. Mẫu đơn đề nghị xác định ranh giới đất mới nhất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…………………., ngày….tháng….năm… .

ĐƠN XIN XÁC NHẬN RANH GIỚI ĐẤT Ở

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)….

– Ông (bà)….. – Chủ tịch UBND xã (Phường, thị trấn)…….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như các chủ thể sử dụng đất,… tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2023; – Căn cứ Luật đất đai 2013; – Căn cứ….; – Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………Sinh năm:…………. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số:……….Do CA………….Cấp ngày…/…/… Địa chỉ thường trú:………………… Hiện cư trú tại:……………. Số điện thoại liên hệ:., Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới sự việc bạn làm đơn xin xác nhận ranh giới đất, ví dụ: Tôi là người sử dụng mảnh đất … tại Bản đồ địa chính…….. của…. năm…. từ ngày…/…//// theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sốp… do Sở tài nguyên và môi trường cấp ngày…/…/…

Hiện nay tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho Ông/Bà……………Do yêu cầu của Ông/ Bà……..,tôi cần chứng minh ranh giới đất mà tôi đã đưa ra trước Ông/Bà…. là đúng, phù hợp với sự thật khách quan bằng xác nhận về ranh giới phần đất của tôi với những chủ sử dụng đất liền kề.)

Bởi vậy tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận ranh giới đất giữa phần đất thuộc sử dụng đất của tôi và những phần đất liền kề được xác định theo đúng thông tin sau: …………………………………………… …………………………………………..

(Phần này bạn đưa ra các thông tin giúp chủ thể có thẩm quyền xác nhận ranh giới đất mà bạn cần xác nhận, bạn cũng có thể gửi kèm một phần hồ sơ địa chính để tiện cho việc xác định ranh giới này.)

Kinh mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác định ranh giới đất cho tôi để tôi có thể….

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của…. Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Thửa Đất

Đơn xin xác định ranh giới thửa đất thông thường trên thực tế được yêu cầu để xin cấp giấy chứng nhận và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, làm đơn xin xác định ranh giới đất như thế nào vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vậy, để tiến hành xác định ranh giới đất, cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất như thế nào theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp nào phải làm đơn xin xác định ranh giới thửa đất?

Mẫu đơn xin xác định ranh giới thửa đất thường được lập trong hai trường hợp sau gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bổ sung hồ sơ để giải quyết tranh chấp đất đai.

Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này.

Tên đơn xin xác định ranh giới thửa đất và thông tin người làm đơn ghi như thế nào?

Đơn xin xác định ranh giới thửa đất nên được ghi như sau:

ĐƠN YÊU CẦU

v/v: xác định ranh giới thửa đất

Cần ghi chính xác thông tin trên để khi có kết quả sẽ dễ dàng được liên hệ để được nhận kết quả.

Người yêu cầu phải ghi đầy đủ và chính xác họ và tên, năm sinh, thông tin chứng minh nhân nhân gồm số CMND, ngày cấp, nơi cấp và nơi thường trú hiện tại hoặc căn cước công dân.

Gửi đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất tại đâu?

Người làm đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung yêu cầu trong đơn xin xác định ranh giới thửa đất nên được trình bày như thế nào?

Trong đơn xin xác định ranh giới thửa đất cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đó là xin cấp giấy chứng nhận hoặc giải quyết tranh chấp. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.

Đơn Xin Xác Nhận Lại Ranh Giới Đất

Mẫu Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Đơn Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mau Don Xac Nhan Ranh Gioi Dat, Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất ở, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới, Mẫu Đơn Xác Nhận Ranh Giới Đất ở , Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất ở, Đơn Xin Xác Nhận Lại Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất, Giấy Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Giấy Xác Nhận Ranh Giới Đất, Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất Quy Hoach, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mốc Giới Thửa Đất Tại Thực Địa, Biên Bản Xác Định Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Ranh Giới Đất Đai, Ranh Giới, Ranh Giới Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Đất, Truyện Ranh Giới, Mẫu Đơn Khiếu Nại Ranh Giới Đất, Sách Ranh Giới, Mau Don Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Quy Cách Mốc Ranh Giới, Don Xin Xac Dinh Ranh Gioi Dat O, Don Xin Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Đơn Xin Xác Ddingj Ranh Giới Đất , Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Mẫu Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Tiểu Thuyết Ranh Giới, Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất Đai, Mẫu Đơn Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Bien Ban Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Đơn Đề Nghị Xác Đinh Ranh Giới Thửa Đất, Đơn Cam Kết Không Tranh Châp Ranh Giới , Biên Bản Xác Định Ranh Giới Sử Dụng Đất, Biên Bản Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Mau Don Viet Tay De Nghi Xac Dinh Lai Ranh Gioi Dat, Mẫu Giấy Cam Kết Không Tranh Chấp Ranh Giới, Giấy Cam Kết Thỏa Thuận Không Tranh Chấp Ranh Giới, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Đất, Biên Bản Xác Nhận Giáp Ranh, Bác Hồ Là Vị Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Nhân Dân Việt Nam , Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới , Anh Hùng Giải Phóng, Bác Hồ Là Vị Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Nhân Dân Việt Nam , Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới , Anh Hùng Giải Phóng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mốc Giới, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mau Don Xin Xac Nhan Danh Gioi Dat, Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Đơn Xin Xác Nhận Đánh Giới Đất ở , Don Xac Nhan Gianh Gioi Dat O, Danh Nhân Thế Giới, Đề 4 Bài 6 – Gá Có Rãnh, Ranh Đất, Mẫu Giấy Chứng Nhận Phụ Nữ Hai Giỏi, Truyện Danh Nhân Thế Giới, Mẫu Giấy Chứng Nhận Phụ Nữ 2 Giỏi, Mẫu Phiếu Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Chứng Nhận Nữ Hai Giỏi, Sách Về Danh Nhân Thế Giới, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Đại Hội Chi Bộ, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Sách Danh Nhân Thế Giới, Đơn Xin Xác Định Ranh Móc, Xác Định Ranh Móc, Quy Cách Rãnh Cáp, Đơn Yêu Cầu Xác Định Ranh Đất, Phân Tích Nhân Vật Ngô Tử Văn – Học Sinh Giỏi, Bản Nhận Xét Của Người Giới Thiệu Vào Đảng, Công Văn Về Việc Giới Thiệu Nhân Sự, Truyện Tranh Danh Nhân Thế Giới, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự Chủ Tịch Hội Nd Xã, Tuyen Tranh Danh Nhan Van Hoa The Gioi, Khế ước Giữa Chúa Tể Và Những Nữ Nhân Tại Dị Giới, Mẫu Giấy Chứng Nhận Học Sinh Giỏi, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, 6 Bí Quyết Làm Đẹp Được Thế Giới Công Nhận, Don Tranh Chap Ranh Dat, Biên Bản Bàn Giao Ranh Đất, Biên Bản Bàn Giao Ranh Mốc, Mau Don De Nghi Xac Dinh Ranh Dat,

Mẫu Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Đơn Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mau Don Xac Nhan Ranh Gioi Dat, Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất ở, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới, Mẫu Đơn Xác Nhận Ranh Giới Đất ở , Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất ở, Đơn Xin Xác Nhận Lại Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất, Giấy Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Giấy Xác Nhận Ranh Giới Đất, Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất Quy Hoach, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mốc Giới Thửa Đất Tại Thực Địa, Biên Bản Xác Định Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Ranh Giới Đất Đai, Ranh Giới, Ranh Giới Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Đất, Truyện Ranh Giới, Mẫu Đơn Khiếu Nại Ranh Giới Đất, Sách Ranh Giới, Mau Don Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Quy Cách Mốc Ranh Giới, Don Xin Xac Dinh Ranh Gioi Dat O, Don Xin Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Đơn Xin Xác Ddingj Ranh Giới Đất , Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Mẫu Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Tiểu Thuyết Ranh Giới, Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất Đai, Mẫu Đơn Xác Định Ranh Giới Thửa Đất,