Mẫu Đơn Ủy Quyền Làm Sổ Đỏ / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Mẫu Giấy Ủy Quyền Làm Sổ Đỏ

Bên ủy quyền trong giấy ủy quyền làm sổ đỏ có các nghĩa vụ theo Điều 567 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.

Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

Bên được ủy quyền trong giấy ủy quyền làm sổ đỏ có các nghĩa vụ theo Điều 565 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Hướng dẫn viết giấy ủy quyền làm sổ đỏ theo quy định pháp luật

Về nội dung giấy ủy quyền làm sổ đỏ cũng không có nhiều sự khác biệt so với các loại giấy ủy quyền khác đang được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Toàn bộ nội dung của giấy ủy quyền làm sổ đỏ được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Quốc hiệu và tiêu ngữ

Thứ hai, tên của giấy ủy quyền

Có thể viết hoa như sau: GIẤY ỦY QUYỀN LÀM SỔ ĐỎ

Thứ ba, thông tin của bên ủy quyền và bên được ủy quyền

Cần ghi đầy đủ các thông tin như họ và tên, địa chỉ liên hệ, số chứng minh nhân dân kèm theo là ngày cấp và nơi cấp. Các thông tin này là hết sức quan trọng vì nó thể hiện được tư cách pháp lý của bên ủy quyền cũng như bên được ủy quyền.

Thứ tư, nội dung ủy quyền

Nội dung được ủy quyền cần được ghi rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người được ủy quyền và thời gian được ủy quyền.

Cụ thể:

Về thời gian ủy quyền: có thể ghi rõ ngày…tháng…năm cụ thể hoặc là thời điểm hoàn thành xong nhiệm vụ

Thứ năm, cam kết ủy quyền

Hai bên cần đưa ra thêm các cam đoan thực hiện và tự chịu trách nhiệm nếu có sai phạm xảy ra. Nếu xảy ra thiệt hại thì bên được ủy quyền phải bồi thường cho bên kia theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ sáu, chữ ký của bên bên ủy quyền và bên được ủy quyền

Hai bên ký và ghi rõ họ tên vào giấy ủy quyền làm sổ đỏ. Đồng thời chữ ký phải được chứng thực theo quy định pháp luật.

Thủ tục ủy quyền làm sổ đỏ được thực hiện như thế nào?

Bước 2: Ký kết giấy ủy quyền làm sổ đỏ hoặc hợp đồng ủy quyền làm sổ đỏ và công chứng tại Văn phòng công chứng;

Bước 3: Nộp lệ phí và nhận giấy ủy quyền làm sổ đỏ.

Giấy ủy quyền làm sổ đỏ được chia làm 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật sau này.

Lưu ý: theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định về Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền làm sổ đỏ không thuộc trường hợp bắt buộc phải công chứng. Công chứng trong trường hợp này nhằm mục đích xác thực và tăng giá trị pháp lý của giấy ủy quyền (hợp đồng ủy quyền) làm sổ đỏ.

Sang Tên Sổ Đỏ Từ Hợp Đồng Ủy Quyền

Bên mua và bên bán tới văn phòng công chứng thực hiện việc ký hợp đồng mua bán bình thường.

Sau khi ký hợp đồng mua bán, bên mua có quyền ký hợp đồng ủy quyền (hoặc Giấy ủy quyền).

Người được ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền đi thực hiện các thủ tục pháp lý sang tên sổ đỏ.

Tùy theo nội dung hợp đồng ủy quyền mà bên được ủy quyền có được nhận kết quả (sổ đỏ) hay không.

Lưu ý: Người được ủy quyền phải có chứng minh thư nhân dân bản gốc (hoặc hộ chiếu).

Một số tư vấn thêm về sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền

Nội dung hợp đồng sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền nên có:

Thay mặt bên ủy quyền ký các giấy tờ cần thiết để hoàn thành thủ tục sang tên sổ đỏ.

Thay mặt bên mua và bên bán thực hiện các nghĩa vụ tài chính. VD như nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ,…

Thay mặt bên ủy quyền nhận kết quả (sổ đỏ). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Các trường hợp chấm dứt sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền:

Hợp đồng ủy quyền đã hoàn thành

Hợp đồng ủy quyền bị hết hạn

Hợp đồng ủy quyền bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng ủy quyền bị hủy bỏ, bị thất lạc.

Lời khuyên đối với người được ủy quyền Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền:

Giữ cẩn thận 2 bản gốc hợp đồng ủy quyền. Một bản nộp khi nộp hồ sơ. Một bản khi nhận kết quả cuối cùng. Một số người không biết nên chỉ giữ 1 bản là sai.

Đọc kỹ nội dung hợp đồng. Nội dung hợp đồng viết sai, sẽ phải quay về đính chính lại hoặc làm hợp đồng ủy quyền mới.

Điều khoản ủy quyền trên hợp đồng thiếu. Sẽ gây bất cập cho người được ủy quyền và có thể phiền hà cho người ủy quyền.

Khi đi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền cần phải đem theo chứng minh thư bản gốc.

Khi khai và sắp xếp hồ sơ luôn sắp xếp hợp đồng ủy quyền lên trên cùng.

Ủy quyền sang tên sổ đỏ

Ủy quyền sang tên sổ đỏ là việc rất quan trọng trong việc thực hiện thủ tục Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền. Bạn phải thực hiện việc này trong một số trường hợp như sau:

Ủy quyền cho người khác (thường là dịch vụ) thay mặt bạn đi làm thủ tục.

Ủy quyền cho người đại diện thay mặt các thành viên trong gia dình đi làm thủ tục trong trường hợp phân chia tài sản thừa kế.

Ủy quyền cho người đại diện đi làm thủ tục thay mặt các đồng sở hữu.

Giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ

Giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ thường được lập theo mẫu có sẵn tại văn phòng công chứng. Quyền lợi và nghĩa vụ ghi trong điều khoản văn bản ủy quyền sẽ quyết định quyền của người được ủy quyền có quyền được đến đâu. VD: Người được ủy quyền có quyền định đoạt, có quyền ký các giấy tờ, có quyền nhận kết quả là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ),…Họ bất cứ quyền gì là do điều khoản nội dung trong văn bản này quyết định.

Mẫu giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ

Ủy Quyền Cho Người Khác Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Được Không?

Hình thức vay thế chấp sổ đỏ là một trong những hình thức vay ngân hàng phổ biến hiện nay, được nhiều người lựa chọn bởi những lợi ích mà nó mang lại. Cũng từ hình thức này, nhiều người biết đến hình thức ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ. Tuy nhiên, nhiều người không rõ việc ủy quyền cho người khác vay thế chấp sổ đỏ có được không? Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cùng bạn tháo gỡ vấn đề này.

Trong trường hợp tài sản vay thế chấp được sử dụng là tài sản thuộc quyền sở hữu của người có nhu cầu vay thì giấy tờ, thủ tục không quá phức tạp. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn vay tiền ngân hàng nhưng cá nhân bản lại không có tài sản thế chấp thì sao?

Đối với trường hợp này, bạn cần được ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ thuộc quyền sở hữu của người khác.

Ủy quyền thế chấp sổ đỏ cho người khác vay thế chấp được không?

Rất nhiều người băn khoăn về vấn đề có thể ủy quyền thế chấp sổ đỏ cho người khác vay thế chấp không? Theo Luật Dân sự 2015 quy định, việc ủy quyền vay thế chấp nói chung và ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ nói riêng được pháp luật công nhận.

Điều này có nghĩa là sẽ có hai trường hợp đối với việc ủy quyền vay thế chấp. Theo đó, trường hợp thứ nhất, nếu bạn được chủ sở hữu tài sản ủy quyền cho bạn sử dụng tài sản đó để vay thế chấp ngân hàng thì bạn có thể làm thủ tục vay thế chấp ngân hàng.

Trường hợp thứ hai, bạn đồng ý ủy quyền cho người khác sử dụng tài sản mà bạn sở hữu để vay thế chấp ngân hàng thì người được ủy quyền có thể làm thủ tục vay thế chấp tại ngân hàng.

Như vậy, về cơ bản, chủ sở hữu tài sản hoàn toàn có thể ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo các vấn đề rủi ro khi cho vay thế chấp, trên thực tế, các ngân hàng thường muốn sự xuất hiện của chủ sở hữu tài sản. Với việc chủ sở hữu tài sản có mặt, những vấn đề rủi ro sau này như tranh chấp, lừa đảo… sẽ hạn chế được nhiều hơn.

Các thủ tục, giấy tờ ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ

Đối với việc ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ, bạn cần lưu chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ. Bạn cần có được có được giấy hoặc hợp đồng ủy quyền của chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật. Giấy ủy quyền này cần phải được công chứng hợp pháp. Tại đây, sẽ có hai trường hợp bạn cần lưu ý:

Trường hợp 1: Chủ sở hữu của tài sản thế chấp chỉ là 1 cá nhân, bạn cần phải công chứng hợp đồng hoặc giấy ủy quyền đã được thực hiện bởi chủ sở hữu tài sản trước đó.

Để công chứng thuận lợi, nhanh gọn, bạn có thể mang giấy tờ ra văn phòng công chứng để làm dịch vụ. Khi có các giấy tờ này cùng thủ tục hợp pháp khác, bạn có thể gửi hồ sơ đề nghị vay lên ngân hàng. Sau khi được nhân viên tư vấn, bạn sẽ tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị vay thế chấp cho ngân hàng.

Trường hợp 2: Nếu chủ sở hữu tài sản thế chấp là đồng sở hữu (tức là từ 2 người trở lên), bạn cần nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người cũng như có được đầy đủ chữ ký trong hợp đồng ủy quyền. Tiếp đó, sau khi có được bản hợp đồng này, bạn cần phải công chứng, đồng thời nghe nhân viên tư vấn hướng dẫn về các thủ tục cho vay kiểu ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ.

Trường hợp 3: Đối với tài sản ủy quyền của nhóm đồng sở hữu nhưng có một trong những người nắm quyền sở hữu bị mất, bạn cần tìm người kế tài sản đảm bảo để xác nhận điều này.

Về việc chuẩn bị giấy tờ, thủ tục để phía ngân hàng có thể tiến hành lập hợp đồng ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ, bạn chuẩn bị những giấy tờ sau:

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng sở hữu tài sản của người ủy quyền vay thế chấp sổ đỏ.

Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc căn cước công dân cùng với sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú của người ủy quyền cũng như người được ủy quyền.

Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn).

Giấy đề nghị vay vốn. Tùy thuộc vào từng ngân hàng mà mẫu giấy đề nghị vay vốn sẽ có sự khác biệt nhất định.

Hợp đồng lao động hoặc bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc hợp đồng cho thuê nhà…

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào muốn giải đáp, mời bạn vui lòng liên hệ với AZVAY của chúng tôi theo hotline 0972688622 để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên gia.

AZVAY là website chuyên tư vấn, hỗ trợ vay thế chấp, đáo hạn ngân hàng lãi suất thấp. Chúng tôi tự tin mang đến cho bạn giải pháp tài chính hiệu quả, đáp ứng kịp thời nguồn vốn dành cho mọi khách hàng, kể cả đối với những trường hợp hồ sơ khó như: Nợ xấu; Không chứng minh được thu nhập; Tuổi quá cao hoặc quá thấp; Tài sản đảm bảo là nhà trong hẻm nhỏ, ngõ nhỏ, gần mộ, khu quy hoạch; Tài sản thế chấp của bố mẹ, người thân…

Đơn Xin Làm Lại Sổ Đỏ, Sổ Hồng, Bìa Đỏ Bị Mất, Hoen, Ố, Rách, Nát, Làm Lại Sổ Đỏ

Luật Hòa Bình cung cấp mẫu Đơn xin làm lại sổ đỏ, sổ hồng, bìa đỏ bị mất, hoen, ố, rách, nát. Khi phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở còn gọi là bìa đỏ, sổ đỏ, sổ hồng bị rách, nát, hoen ố, nhòe. Người sử dụng đất cần tìm hiểu các quy định của pháp luật và trình tự thủ tục để viết đơn từ Đơn xin làm lại, bìa đỏ, sổ đỏ, sổ hồng bị rách, nát, hoen ố, nhòe. Công ty Luật Hòa Bình giới thiệu và cung cấp mẫu Đơn xin làm lại, bìa đỏ, sổ đỏ, sổ hồng bị rách, nát, hoen ố, nhòe để quý khách hàng tham khảo và có thể TẢI VỀ.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ dịch vụ làm lại, bìa đỏ, sổ đỏ, sổ hồng bị rách, nát, hoen ố, nhòe hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Kính gửi: ………………………………………………

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1.1. Tên 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi 2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/……

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp: – Thửa đất số: ………………………………….;

– Tờ bản đồ số: …………………………………;

– Diện tích: …………………………………. m 2

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi: – Thửa đất số: …………………………….;

– Tờ bản đồ số: ……………………………;

– Diện tích: ……………………………… m 2

– …………………………………………….

– …………………………………………….

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi – nếu có)

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp: – Loại tài sản: ………………………………….;

– Diện tích XD (chiếm đất): ………………… m 2;

– ………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

5.2. Thông tin có thay đổi: – Loại tài sản: ……………………………….;

– Diện tích XD (chiếm đất): …………… m 2;

– …………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.

Dịch vụ xin cấp lại sổ đỏ do bị mất, hoen, ố, rách nát của Luật Hòa Bình

Tư vấn thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất;

Dịch vụ làm lại sổ đỏ, sổ hồng, bìa đỏ bị mất;

Nhận dịch vụ làm lại sổ đỏ bị rách, nát…trọn gói….

Mọi yêu cầu tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai, nhà ở quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hotline: 0933 835 886 – 0936 171 023 để được hỗ trợ