Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Ở Cấp 4

--- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn
 • Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Bao Lâu Từ Khi Được Cấp Phép?
 • Giấy Phép Xây Dựng Hàng Rào
 • Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tường Rào Có Diện Tích 3 M2
 • Thời Gian Chờ Duyệt Đơn Xin Quốc Tịch Mỹ Kéo Dài 2 Năm
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cải tạo/sửa chữa ……………………

  Kính gửi: ……………………………………………………..

  1. Tên chủ đầu tư: ………………………………………………… …

  – Người đại diện: ………………………………………Chức vụ: ……………………………

  – Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

  Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

  Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

  Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

  2. Hiện trạng công trình: …………………………………………………………….

  – Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

  – Tại: ……………………………………. . …………………………………………

  – Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

  – Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

  – Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

  – Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

  – Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  – Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

  3. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………..

  – Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

  – Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

  – Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  – Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

  4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………….

  – Chứng chỉ hành nghề số: chúng tôi ………….. Cấp ngày: …………………

  – Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

  – Điện thoại: ………………………………………..

  – Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

  5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

  6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  ……… ngày ……… tháng ……… năm………

  Người làm đơn

  (Ký ghi rõ họ tên)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm
 • 8 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Đúng Chuẩn Và Cách Viết Chính Xác
 • Đơn Xin Phép Nghỉ Học Là Một Văn Bản Hành Chính. Anh/chị Hãy Viết Một Lá Đơn Đáp Ứng Những Yêu Cầu Của Văn Bản Hành Chính
 • Lá Đơn Xin Phép Nghỉ Học Của Một Học Sinh Lớp 10
 • Đơn Xin Phép Nghỉ Học Để Về Thăm Ông Bị Bệnh Nặng
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Phép Sửa Chữa Nhà Ở

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Làm Hưởng Chế Độ Thai Sản Năm 2022
 • Cách Làm Hồ Sơ Xin Việc Trong Word
 • Đơn Xin Xác Nhận Bệnh Viện
 • Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế
 • Mẫu Đơn Và Công Văn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế Năm 2022
 • Kính gửi: …………………………………

  1. Thông tin về chủ đầu tư:

  – Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

  – Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

  – Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

  – Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

  – Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

  – Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

  2. Thông tin công trình: 3. Nội dung đề nghị cấp phép: 3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

  – Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

  – Diện tích xây dựng: ……… m2.

  – Cốt xây dựng: ……… m

  – Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  – Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

  3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

  – Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

  – Diện tích xây dựng: ……….m2.

  – Cốt xây dựng: …………m

  – Chiều cao công trình: ……..m

  3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị: 3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

  – Tên dự án: ……………………………………

  + Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

  – Gồm: (n) công trình

  Trong đó:

  + Công trình số (1-n): (tên công trình)

  * Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

  * Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

  3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

  – Công trình cần di dời:

  – Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

  – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

  – Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

  – Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

  – Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

  – Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

  – Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

  – Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

  – Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

  – Số tầng: ……………………………………………………………………………..

  4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………

  – Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

  – Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

  – Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

  – Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: chúng tôi ………….. Cấp ngày: …………………..

  – Địa chỉ: …………………………………………………………………………

  – Điện thoại: ………………………………………………………

  – Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

  5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.

  6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

  1 –

  2 –

  Một số lưu ý khi xin cấp phép sửa chữa nhà ở:

  Việc tiến hành xin cấp phép sửa chữa nhà ở giúp đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong xây dựng dân dụng. Nếu không thực hiện xin cấp phép các bạn sẽ gặp phải những rủi ro trong quá trình thi công nội thất cũng như có thể kéo dài thời gian thực hiện công trình của mình. Trong nhiều trường hợp, các bạn sẽ bị xử phạt hành chính nếu như thực hiện sửa chữa nhà trái phép khi chưa có quyết định.

  Một số lưu ý cần ghi nhớ khi xin cấp phép sửa chữa nhà ở:

  • Thời hạn để nhận giấy cấp phép xây dựng thường là 15 ngày đối với nhà ở đô thị và 10 ngày đối với nhà ở nông thôn kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
  • Ủy ban nhân dân cấp quận/ huyện/ thị xã là cơ quan có thẩm quyền cấp phép sửa chữa nhà ở.
  • Hồ sơ cấp phép sửa chữa nhà ở gồm: đơn theo mẫu(1 bản), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở (1 bản sao có công chứng), 2 bản vẽ thiết kế.
  • Cần thực hiện đúng quy trình và các quy định của pháp luật để việc xin cấp phép sửa chữa nhà ở được thuận lợi nhất, đảm bảo tiến độ khởi công của gia đình bạn.
  • Việc lựa chọn dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói sẽ giúp các bạn có thể tiết kiệm tối đa thời gian xin cấp phép sửa chữa nhà ở hiện nay. Các đơn vị sửa chữa nhà sẽ hoàn thiện hồ sơ cũng như tiến hành xin cấp phép nhanh chóng cho các bạn. Đồng thời, các bạn cũng sẽ có được công trình chất lượng nhất.

  Xây Dựng Nhà Xinh hiện cung cấp dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói chất lượng cho các khách hàng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên đông đảo chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất để giúp các bạn có khôn gian sống hoàn hảo như mới sau khi sửa chữa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xin Giấy Phép Tổ Chức Họp Báo Bạn Nên Biết
 • Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh
 • Mẫu Đơn Xin Thành Lập Nhóm Trẻ Tư Thục Có Những Nội Dung Gì?
 • Dịch Vụ Xin Giấy Phép Khai Thác Các Loại Đất Làm Vật Liệu San Lấp
 • Quy Định, Thủ Tục Cải Tạo Đất Nông Nghiệp Chi Tiết Và Mẫu Đơn Xin
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Phố, Nhà Cấp 4 Chuẩn 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Tách Sổ Đỏ, Sổ Hồng, Bìa Đỏ 2022, Mẫu Đơn Tách Bìa Đỏ Đất
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xem Xét, Đề Nghị Hỗ Trợ, Đề Nghị Giải Quyết Vụ Việc
 • Cv Xin Việc Gồm Những Gì? Phân Biệt Đơn Xin Việc, Cv Và Hồ Sơ Xin Việc
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Việc Viết Tay Mà Bạn Đang Quan Tâm
 • Bộ Hồ Sơ Xin Việc Làm Thêm “Tiêu Chuẩn” Bao Gồm Những Gì?
 • Mẫu Đơn Xin Phép Sửa Chữa Nhà Đúng Chuẩn 2022

  Với việc kinh tế thị trường ngày càng phát triển, nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng ngày càng được chú trọng, đặc biệt là việc nâng cấp cải tạo và sửa chữa nhà ở. Nhưng đối với nhiều chủ nhà, các quá trình pháp lý và thủ tục là một điều gì đó rất mới mẻ và phức tạp.

  Với hành trình hoạt động hơn 11 năm kinh nghiệm thi công cải tạo sửa chữa công trình dân dụng/công nghiệp/công cộng, Doctor Home sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm đơn xin sửa chữa nhà. Bao gồm cả đơn xin sửa chữa nhà ở, nhà chung cư, nhà phố. Ngoài ra, Dr Home còn cung cấp cho các bạn cả cách làm đơn viết tay lẫn mẫu đơn có sẵn áp dụng được cả ở khu vực phường thành phố lẫn cả nông thôn.

   

  Cách làm mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay

  Để có một mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay một cách đúng chuẩn và hoàn hảo, trong đơn các bạn cần có những nội dung chính sau đây:

  Nơi tiếp nhận và thụ lý đơn xin phép sửa nhà

  • Kính gửi: UBND huyện, quận, thị xã nơi có nhà cần sửa chữa, cải tạo

  Đây là yếu tố bắt buộc của bất kỳ một mỗi một đơn nào. Phải ghi rõ ràng và chính xác nhất cơ quan chức tiếp nhận và thụ lý đơn xin phép của bạn.

  Thông tin của chủ hộ làm đơn xin sửa chữa nhà

  Hộ gia đình hoặc cá nhân có nguyện vọng hay yêu cầu được cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà cấp 4, hay thậm chí là sửa chữa nhà chung cư cần có đầy đủ các nội dung sau:

  • Thông tin cá nhân của người làm đơn (chủ hộ) như: tên, tuổi, số chứng minh thư…
  • Địa chỉ liên hệ của người làm đơn
  • Số điện thoại, hay phương thức liên lạc nào khác.

  Thông tin ngôi nhà muốn xin giấy phép sửa chữa

  Vì là mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà viết tay nên đây sẽ là một phần cực kỳ quan trọng, vì rất dễ sai sót. 

  Các bạn cần ghi đầy đủ các thông tin sau để người tiếp nhận đơn xin phép của thể biết được thông tin chính xác nhất về ngôi nhà bạn muốn sửa chữa

  •  Địa Điểm nhà cần cải tạo:
   • Số nhà:        
   • Đường:                
   • Xã:            
   • Huyện (quận, thị xã):                         
   • Tỉnh (thành phố):
  • Lô Đất Số: (Ghi chính xác thông tin được ghi trong sổ đỏ của căn nhà mình cần sửa chửa)
  • Diện tích: Cần ghi đúng các thông tin về số đo diện tích theo giấy phép xây dựng.

  Những thay đổi cần được cấp phép sửa chữa cải tạo

  • Loại nhà: 
  • Cấp công trình:
  • Diện tích xây dựng tầng trệt: ghi rõ ràng và chính sách diện tích của tầng trệt theo đúng với số liệu trong giấy phép xây dựng, nếu nhà không có giấy phép xây dựng thì ghi đúng diện tích ở ngoài thực tế
  • Tổng diện tích sàn: ghi chính xác các số đo diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, ban công theo đúng với giấy phép xây dựng.
   • Diện tích tầng hầm:…..m2 
   • Diện tích tầng 1: …..m2
   • Diện tích tầng 2: …..m2
   • Diện tích tầng 3: …..m2
   • Diện tích tầng lửng hay ban công nếu có:…..m2
  • Chiều cao của nhà: ….. m (được tính từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất của căn nhà).
   • Diện tích tầng hầm:…..m
   • Diện tích tầng 1: …..m
   • Diện tích tầng 2: …..m
   • Diện tích tầng 3: …..m
  • Số tầng: Tổng số lượng các tầng của căn nhà: tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, ban công

  Thời gian hoàn thành quá trình sửa chữa

  • Thời gian hoàn thành quá trình sửa chữa: Ghi rõ thời gian sẽ hoàn thành quá trình sửa chữa

  Cam kết: Đưa ra cam kết cam đoan các giấy từ, số liệu được trình báo đều chính xác với sự thật, ngoài ra trong quá trình xây dựng và cải tạo phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà tham khảo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Kính gửi: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 10

  1.Thông tin chủ nhà

  –  Họ Và Tên: Nguyễn DrHome

  – Địa chỉ liên hệ: 283/26-28 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

  – Số nhà: 283/26-28     Đường/phố: Cách Mạng Tháng 8               Phường/xã: 12

  – Quận/huyện: 10    Tỉnh/thành phố: HCM

  – Số điện thoại: 090 1172 859

  2. Thông tin công trình cần sữa chữa

  – Địa chỉ xây dựng: 283/26-28 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

  – Lô đất số: 25        Diện tích: 300 m2

  – Tại số nhà: 283/26-28            Đường/phố: Cách Mạng Tháng 8       Phường/xã: 12             

  – Quận/huyện: 12                    Tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh

  3. Nội dung đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa

  – Loại công trình: Nhà ở    

  – Diện tích xây dựng của tầng 1 (tầng trệt): 300 m2.

  – Tổng số diện tích sàn: 1200 m2

  + Diện tích tầng 1: 300 m2

  + Diện tích tầng 2: 300 m2

  + Diện tích tầng 3: 300 m2

  + Diện tích tầng 4: 300 m2

  – Chiều cao nhà: 16,2 m 

  + Chiều cao tầng 1: 4,5 m

  + Chiều cao tầng 2: 4 m

  + Chiều cao tầng 3: 4 m

  + Chiều cao tầng 4: 3.7 m

  – Tổng Số tầng: 04 tầng trên mặt đất.

  4. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: 06 tháng.

  5. Cam Kết

  – Tôi xin cam đoan làm theo đúng theo quy định của pháp luật và giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật và nhà nước. 

  Hồ Chí Minh, Ngày….., Tháng……,Năm 2022

  Người Làm Đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Lưu ý khi làm đơn xin phép sửa chữa nhà

  Dù bạn có làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4, hay là nâng tầng nhà, cải tạo biệt thự, hay các văn phòng, cửa hàng thì các bạn đều phải tuân thủ đúng những nguyên tắc vừa được ghi rõ ở trên.

  Ngoài bố cục trình bày đã được Dr Home giới thiệu, các bạn phải ghi rõ ràng và chính xác các thông tin, vì điều này vô cùng quan trọng trong quá trình làm việc giữa bạn và cơ quan chức năng.

  Ngoài ra khi gửi đơn, các bạn còn cần phải gửi kèm theo các giấy tờ để chứng thực các số liệu đã liệt cơ ra trong đơn. Tất cả tạo nên một hồ sơ hoàn hảo để các bạn trình báo cho cơ quan chức năng.

  Các giấy tờ kèm theo trong hồ sơ xin phép

  – Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục nhà sẽ được cải tạo;

  – Các giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng nhà ở (như Sổ đỏ…) photo và đã được công chứng.

  Thủ tục trình đơn xin phép xây dựng sửa chữa nhà

  Sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thông tin trong đơn xin sửa chữa nhà ở, lúc này bạn cần phải thực hiện các thủ tục tiếp theo để xin được giấy phép. Dr. Home sẽ liệt kê đầy đủ quy trình để xin được giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà:

  Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để xin phép được xây dựng và sửa chữa theo đúng quy định của pháp luật đưa ra.

  Bước 2. Tiến hành nộp hồ sơ

  Tiến hành nộp hồ sơ để xin sửa chữa, cải tạo nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền là UBND Quận/Huyện nơi có nhà cần sửa chữa. Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ, thì bên cấp phép hẹn bạn để làm thủ tục giao trả hồ sơ. Còn nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì bạn sẽ được trả lại hồ sơ và yêu cầu làm lại.

  Bước 3. Đóng lệ phí hồ sơ

  Sau khi hồ sơ của bạn được thông qua và có thông báo của Ủy Ban Nhân Dân. Lúc này, các bạn sẽ phải đóng một khoản lệ phí và nộp lại biên nhận cho cơ quan chức năng.

  Bước 4. Nhận được hồ sơ cấp phép

  Nhận được hồ sơ cấp phép sửa chữa nhà đã được đóng dấu đỏ của Ủy Ban Nhân Dân Phường hoặc Quận, nơi mà bạn đã nộp hồ sơ.

  Tải về mẫu đơn xin sửa chữa cải tạo nhà chuẩn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Rút Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông
 • Trang Tổng Hợp Tin Tức Cuộc Sống
 • Đơn Xin Lắp Công Tơ Điện
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe
 • Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn Của Cá Nhân Và Tập Thể Người Lao Động.
 • Sửa Chữa Chống Dột Nhà Cấp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Tạm Nghỉ Việc Tiêu Chuẩn
 • Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật Chuẩn Cần Những Gì?
 • Các Đơn Xin Nghỉ Việc Bá Đạo Nhất Quả Đất
 • Những Lá Đơn Xin Việc, Xin Nghỉ Việc Bá Đạo!
 • Hơn 30 Bác Sĩ Đã Làm Đơn Xin Nghỉ Việc Vì Bị Nợ Lương, Bv Gần Như Tê Liệt
 • CÔNG TY TNHH TV – TK – XD NHÀ TOÀN CẦU

  Trụ sở: 256 Lê Trọng Tấn ,P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM

  VPĐD: 488/17/6 Lê Trọng Tấn ,P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM

  Tel: 0934 307 449. Mail:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Sửa Nhà Dân Dụng Đầy Đủ Chi Tiết Năm 2022
 • Lưu Lại Mẫu Đơn Xin Sửa Nhà Chống Dột Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Tổ Chức Đám Cưới Tại Nhà Chính Xác Nhất
 • Đơn Xin Lắp Điện 3 Pha Thủ Tục Chi Phí Lắp Công Tơ Điện 3 Pha
 • Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Xác Nhận Dân Sự
 • Mẫu Đơn Xin Phép Sửa Chữa Nhà Cấp 4 Chuẩn Xác Đúng Quy Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tập Thể Chuẩn Xác Nhất Hiện Nay
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Sửa Chữa Nhà Chi Tiết Nhất
 • Mẫu Đơn Xin Cải Tạo Sửa Chữa Nhà Ở Riêng Lẻ
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà, Cải Tạo Nhà Ở
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà, Cải Tạo Nhà Ở Cập Nhật 2022
 • Sự cần thiết của đơn xin cấp phép sửa chữa nhà cấp 4

  Trước khi bắt đầu quá trình sửa chữa, cải tạo lại nhà cấp 4 điều quan trọng trước tiên mà chủ nhà phải làm là xin giấy phép sửa nhà tại các cơ quan có thẩm quyền ở nơi cư trú. Vì sửa nhà cho mình nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến những ngôi nhà kề bên. Đặc biệt là ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi bẩn và vấn đề an ninh.

  Trong một số trường hợp, gia chủ cần phải làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4 để tránh rủi ro. Bởi khi đang thi công dở, tiền đã chi, nhưng không được hoàn thành vì cơ quan chức năng đi kiểm tra đột xuất. Hay khi công trình đã hoàn thành mà đơn vị cán bộ phát hiện đã có thay đổi thì sẽ bị phạt tiền. Không thể trao đổi nộp phạt thì mức nặng hơn sẽ là phá dỡ công trình. Để tránh xảy ra rủi ro không đáng có, tốt nhất gia chủ nên hoàn tất các thủ tục đơn từ rồi tiến hành sửa chữa.

  Cách làm mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay

  Để có một mẫu đơn xin sửa nhà viết tay một cách đúng chuẩn và hoàn hảo, trong đơn cần có các nội dung sau đây:

  Nơi tiếp nhận và thụ lý đơn xin phép sửa nhà

   Kính gửi: UBND huyện, quận, thị xã nơi có nhà cần cải tạo,sửa chữa.

  Đây là yếu tố bắt buộc của bất kì một đơn vị thi công nào. Phải ghi rõ ràng và chính xác nhất là cơ quan chức tiếp nhận và thụ lý đơn xin phép của bạn.

  Hộ gia đình hoặc cá nhân có yêu cầu được cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà cấp 4, hoặc sửa chữa nhà chung cư cần đầy đủ nội dung sau:

  • Thông tin cá nhân của người làm đơn (chủ hộ) như: tên, tuổi, số CMND
  • Địa chỉ liên hệ của người làm đơn
  • Số điện thoại, hay phương thức liên hệ khác

  Vì là mẫu đơn viết tay nên đây là một phần quan trọng, rất dễ sai sót

  Các bạn cần ghi đầy đủ các thông tin sau để người tiếp nhận đơn có thể biết được thông tin chính xác nhất về ngôi nhà bạn muốn sửa chữa.

  • Lô đất số: (Ghi chính xác thông tin trong sổ đỏ của căn nhà mình cần sửa chữa)
  • Diện tích: Cần ghi đúng các thông tin về số đo diện tích có trong giấy phép xây dựng.

  Những thay đổi cần được cấp phép, cải tạo

  • Diện tích xây dựng tầng trệt: ghi rõ ràng và chính sách diện tích của tầng trệt đúng với số liệu trong giấy phép xây dựng. Nếu nhà không có giấy phép thì ghi đúng với diện tích thực tế.
  • Tổng diện tích sàn: ghi chính xác các số đo diện tích sàn các tầng bao gồm tầng trên mặt đất, tầng lửng, ban công theo đúng với giấy phép xây dựng.

  – Diện tích tầng lửng hoặc ban công (nếu có): … m2

   Chiều cao của nhà: … m ( tính từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất của căn nhà).

   Số tầng: Tổng số lượng các tầng của căn nhà cần sửa chữa: tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, ban công.

  Thời gian hoàn thành quá trình sửa chữa

   Thời gian hoàn thành sửa chữa: ghi rõ thời gian sẽ hoàn thành quá trình sửa chữa.

  Cam kết: Đưa ra cam kết các giấy tờ, số liệu được trình báo đều đúng sự thật. Ngoài ra, trong quá trình sửa chữa phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an toàn lao động cũng như các yếu tố kỹ thuật.

  Mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà cấp 4 viết tay

  Mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà cấp 4 viết tay

  Mẫu đơn xin cấp phép sửa chữa nhà cấp 4 in sẵn mới nhất

  Ngoài mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà cấp 4 viết tay thì mẫu đơn in sẵn cũng được sử dụng khá phổ biến trong xây dựng và thi công cải tạo, nâng cấp nhà ở. Đây cũng là mẫu đơn giúp tiết kiệm thời gian, độ chính xác và mang tính thẫm mỹ cao.

  Mẫu đơn xin cấp phép sửa chữa nhà cấp 4 in sẵn

  Hướng dẫn quy trình, thủ tục làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4

  Quy trình làm đơn xin sửa chữa nhà ở gồm 4 bước sau đây:

  Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để xin phép được cải tạo, sửa chữa nhà cấp 4 theo đúng quy định của pháp luật.

  Bước 2: Nộp hồ sơ xin sửa chữa, cải tạo nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền là UBND Quận/Huyện ở nơi cư trú có nhà cần sửa. Nếu hồ sơ hợp lệ, bên cấp phép hẹn bạn để làm thủ tục giao trả hồ sơ. Còn nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì hồ sơ được trả về và làm lại theo yêu cầu.

  Bước 3: Sau khi hồ sơ được thông qua và có thông báo của UBND. Lúc này, các bạn phải đóng lệ phí và nộp lại biên nhận cho cơ quan chức năng.

  Bước 4: Nhận được giấy xin phép sửa chữa nhà đã được đóng dấu đỏ của UBND.

  Lưu ý khi làm đơn xin phép sửa chữa nhà

  Dù bạn có làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4, hay nâng tầng biệt thự thì đều phải tuân thủ đúng những nguyên tắc vừa được ghi rõ ở trên.

  Ngoài bố cục trình bày đã được Đức Thảo giới thiệu, các bạn phải ghi rõ ràng và chính xác các thông tin, tuyệt đối không được sai sót vì rất khó điều chỉnh sau khi 2 bên đã hoàn tất ký xác nhận.

  Ngoài ra, bạn cần phải gửi kèm theo các giấy tờ để chứng thực các số liệu đã liệt cơ ra trong đơn. Các giấy tờ kèm theo bao gồm:

  + Các bản vẽ hiện trạng, hạng mục nhà sẽ được cải tạo

  + Các giấy tờ về quyền sử dụng đất như Sổ đỏ photo và đã được công chứng

  Trường hợp nào cần làm đơn xin sửa nhà cấp 4

  Gia chủ nên dành ra một chút thời gian để tìm hiểu và xác định xem nhà mình chuẩn bị sửa nằm trong trường hợp nào. Liệu có phải làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4 hay không? Các trường hợp cụ thể như sau:

  Nhà cấp 4 nằm tại khu vực nông thôn

  Trong luật xây dựng năm 2014, cụ thể tại điểm k, khoản 2 điều 89 có quy định, các trường hợp nhà cấp 4 nằm tại khu vực nông thôn như sau:

  Bạn sẽ được miễn làm đơn xin sửa chữa nhà, cụ thể là giấy xin phép sửa chữa, cải tạo nhà ở trong xây dựng khi nhà bạn không nằm trong phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng của thành phố, địa bàn nơi bạn sống; không nằm trong quy hoạch đô thị. Và đồng thời không nằm tại vị trí khu bảo tồn, khu di tích của nhà nước,…

  Ngược lại, bạn bắt buộc phải làm đơn xin sửa chữa nhà, cụ thể là giấy xin phép sửa chữa, cải tạo nhà ở trong xây dựng trong trường hợp nhà bạn đang nằm trong phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng của thành phố, địa bàn nơi bạn sống; nằm trong quy hoạch đô thị. Và đồng thời nằm tại vị trí khu bảo tồn, khu di tích của nhà nước,… Bạn phải có sự đồng ý từ các cấp, có các ngành, đặc biệt là giấy xác nhận cấp quyền xây dựng đến từ cơ quan có thẩm quyền.

  Nhà cấp 4 nằm tại khu vực thành thị

  Cũng trong luật xây dựng năm 2014, cụ thể tại điểm k, khoản 2 điều 89 có quy định, các trường hợp nhà cấp 4 nằm tại khu vực đô thị như sau:

  Bạn sẽ được miễn giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà cấp 4 khi nhà bạn nằm ngoài ranh giới và không tiếp giáp với đường đô thị (đường có yêu cầu về quản lý kiến trúc).

  Ngược lại, bạn sẽ phải hoàn thành giấy phép xây dựng, đơn xin sửa chữa nhà cấp 4 khi nhà bạn nằm tiếp giáp với đường đô thị (đường có yêu cầu về quản lý kiến trúc đô thị). Sau khi được sự đồng ý và cấp phép từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, thì mới được tiến hành xây dựng và sửa chữa nhà cửa.

  Quy mô sửa chữa như thế nào thì cần xin phép

  Trường hợp những ngôi nhà chỉ sửa sang hay thêm thắt một vài chi tiết nhỏ, không quá đáng kể thì bạn không phải làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4. Ngược lại, thì cần xin phép là những trường hợp sau đây:

  Thay đổi kết cấu chịu lực khi sửa chữa

  Đây là một trường hợp mà ngôi nhà của bạn sẽ bị tác động đến hệ thống khung sườn. Cụ thể như việc:

  – Đập, phá, thay thế cầu thang hoặc xây thêm cầu thang.

  – Làm thêm trụ bên trong nhà.

  – Trường hợp nhà bị nghiêng hay nứt sàn, nứt sàn do tác động của nền móng, cần cải tạo và gia cố móng nhà.

  Nếu gia chủ đang có ý định sửa chữa theo kiểu mà chúng tôi vừa nêu trên thì gia chủ cần phải làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4. Thủ tục, giấy tờ đối với các trường hợp này không đơn giản, thậm chí sẽ có đôi chút phức tạp. Bởi bạn cần trình thông tin lên tới UBND cấp quận, huyện để xin phép.

  Không cần phải thay đổi kết cấu chịu lực

  Đây là trường hợp sửa chữa nhẹ nhàng hơn so với trường hợp ở phần a. Tuy nhiên bạn vẫn không nên chủ quan, vẫn phải hỏi thêm ý kiến từ các đơn vị cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cụ thể là những thay đổi sau:

  – Sửa chữa hoặc làm lại nhà vệ sinh.

  – Sửa hoặc thay mới hệ thống điện và đường ống nước.

  – Làm lại mái nhà, thay ngói mới.

  – Trang trí lại nội hay ngoại thất cho không gian….

  Những công việc trên đều mang tính chất nhẹ nhàng, vì thế nên gia chủ có thể yên tâm. Việc làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4 kiểu này cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần nộp lên UBND phường, xã nơi bạn đang sinh sống. Sau đó chờ từ 1 – 2 ngày là được.

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẢO

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Giấy Phép Sửa Chữa Nhà Ở
 • Mẫu Đơn Đề Nghi Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp
 • Vay Tín Chấp Shinhan Bank Lãi Suất Thấp, Hạn Mức 500 Triệu Update 2022
 • Cách Đăng Ký Internet Banking Shinhan Bank Online Và Sử Dụng 2022
 • Mẫu Lý Lịch Khoa Học
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Phố, Nhà Cấp 4 Chuẩn 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Căn Hộ Chung Cư
 • Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ Án
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ Án
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự Dhct
 • Đơn Xin Tạm Nghỉ Học Hutech
 • nguyentham

  Feb 21,2020

  Với việc kinh tế thị trường ngày càng phát triển, nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng ngày càng được chú trọng, đặc biệt là việc nâng cấp cải tạo và sửa chữa nhà ở. Nhưng đối với nhiều chủ nhà, các quá trình pháp lý và thủ tục là một điều gì đó rất mới mẻ và phức tạp. Với hành trình hoạt động hơn 11 năm kinh nghiệm thi công cải tạo sửa chữa công trình dân dụng/công nghiệp/công cộng, Doctor Home sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm đơn xin sửa chữa nhà. Bao gồm cả đơn xin sửa chữa nhà ở, nhà chung cư, nhà phố.

  Ngoài ra, Dr Home còn cung cấp cho các bạn cả cách làm đơn viết tay lẫn mẫu đơn có sẵn áp dụng được cả ở khu vực phường thành phố lẫn cả nông thôn.

  Cách làm mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay

  Để có một mẫu đơn xin sửa chữa nhà viết tay một cách đúng chuẩn và hoàn hảo, trong đơn các bạn cần có những nội dung chính sau đây:

  Nơi tiếp nhận và thụ lý đơn xin phép sửa nhà

   Kính gửi: UBND huyện, quận, thị xã nơi có nhà cần sửa chữa, cải tạo

  Đây là yếu tố bắt buộc của bất kỳ một mỗi một đơn nào. Phải ghi rõ ràng và chính xác nhất cơ quan chức tiếp nhận và thụ lý đơn xin phép của bạn.

  Thông tin của chủ hộ làm đơn xin sửa chữa nhà

  Hộ gia đình hoặc cá nhân có nguyện vọng hay yêu cầu được cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà cấp 4, hay thậm chí là sửa chữa nhà chung cư cần có đầy đủ các nội dung sau:

  • Thông tin cá nhân của người làm đơn (chủ hộ) như: tên, tuổi, số chứng minh thư…
  • Địa chỉ liên hệ của người làm đơn
  • Số điện thoại, hay phương thức liên lạc nào khác.

  Thông tin ngôi nhà muốn xin giấy phép sửa chữa

  Vì là mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà viết tay nên đây sẽ là một phần cực kỳ quan trọng, vì rất dễ sai sót.

  Các bạn cần ghi đầy đủ các thông tin sau để người tiếp nhận đơn xin phép của thể biết được thông tin chính xác nhất về ngôi nhà bạn muốn sửa chữa

  • Lô Đất Số: (Ghi chính xác thông tin được ghi trong sổ đỏ của căn nhà mình cần sửa chửa)
  • Diện tích: Cần ghi đúng các thông tin về số đo diện tích theo giấy phép xây dựng.

  Những thay đổi cần được cấp phép sửa chữa cải tạo

  • Cấp công trình:
  • Diện tích xây dựng tầng trệt: ghi rõ ràng và chính sách diện tích của tầng trệt theo đúng với số liệu trong giấy phép xây dựng, nếu nhà không có giấy phép xây dựng thì ghi đúng diện tích ở ngoài thực tế
  • Tổng diện tích sàn: ghi chính xác các số đo diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, ban công theo đúng với giấy phép xây dựng.
   • Diện tích tầng hầm:…..m2
   • Diện tích tầng 1: …..m2
   • Diện tích tầng 2: …..m2
   • Diện tích tầng 3: …..m2
   • Diện tích tầng lửng hay ban công nếu có:…..m2
  • Chiều cao của nhà: ….. m (được tính từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất của căn nhà).
  • Số tầng: Tổng số lượng các tầng của căn nhà: tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, ban công

  Thời gian hoàn thành quá trình sửa chữa

   Thời gian hoàn thành quá trình sửa chữa: Ghi rõ thời gian sẽ hoàn thành quá trình sửa chữa

  Cam kết: Đưa ra cam kết cam đoan các giấy từ, số liệu được trình báo đều chính xác với sự thật, ngoài ra trong quá trình xây dựng và cải tạo phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà tham khảo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Kính gửi: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 10

  – Họ Và Tên: Nguyễn DrHome

  – Địa chỉ liên hệ: 283/26-28 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

  – Số nhà: 283/26-28 Đường/phố: Cách Mạng Tháng 8 Phường/xã: 12

  – Quận/huyện: 10 Tỉnh/thành phố: HCM

  – Số điện thoại: 090 1172 859

  2. Thông tin công trình cần sữa chữa

  – Địa chỉ xây dựng: 283/26-28 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

  – Lô đất số: 25 Diện tích: 300 m2

  – Tại số nhà: 283/26-28 Đường/phố: Cách Mạng Tháng 8 Phường/xã: 12

  – Quận/huyện: 12 Tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh

  3. Nội dung đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa

  – Loại công trình: Nhà ở

  – Diện tích xây dựng của tầng 1 (tầng trệt): 300 m2.

  – Tổng số diện tích sàn: 1200 m2

  + Diện tích tầng 1: 300 m2

  + Diện tích tầng 2: 300 m2

  + Diện tích tầng 3: 300 m2

  + Diện tích tầng 4: 300 m2

  – Chiều cao nhà: 16,2 m

  + Chiều cao tầng 1: 4,5 m

  + Chiều cao tầng 2: 4 m

  + Chiều cao tầng 3: 4 m

  – Tổng Số tầng: 04 tầng trên mặt đất.

  4. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: 06 tháng.

  – Tôi xin cam đoan làm theo đúng theo quy định của pháp luật và giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật và nhà nước.

  Hồ Chí Minh, Ngày….., Tháng……,Năm 2022

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Lưu ý khi làm đơn xin phép sửa chữa nhà

  Dù bạn có làm đơn xin sửa chữa nhà cấp 4, hay là nâng tầng, cải tạo biệt thự, hay các văn phòng, cửa hàng thì các bạn đều phải tuân thủ đúng những nguyên tắc vừa được ghi rõ ở trên.

  Ngoài bố cục trình bày đã được Dr Home giới thiệu, các bạn phải ghi rõ ràng và chính xác các thông tin, vì điều này vô cùng quan trọng trong quá trình làm việc giữa bạn và cơ quan chức năng.

  Ngoài ra khi gửi đơn, các bạn còn cần phải gửi kèm theo các giấy tờ để chứng thực các số liệu đã liệt cơ ra trong đơn. Tất cả tạo nên một hồ sơ hoàn hảo để các bạn trình báo cho cơ quan chức năng. Các giấy tờ kèm theo bao gồm:

  + Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục nhà sẽ được cải tạo;

  + Các giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng nhà ở (như Sổ đỏ…) photo và đã được công chứng

  Thủ tục trình đơn xin phép xây dựng sửa chữa nhà

  Sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thông tin trong đơn xin sửa chữa nhà ở, lúc này bạn cần phải thực hiện các thủ tục tiếp theo để xin được giấy phép. Dr. Home sẽ liệt kê đầy đủ quy trình để xin được giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà:

  B1 : Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để xin phép được xây dựng và sửa chữa theo đúng quy định của pháp luật đưa ra

  B2: Tiến hành nộp hồ sơ để xin sửa chữa, cải tạo nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền là UBND Quận/Huyện nơi có nhà cần sửa chữa. Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ, thì bên cấp phép hẹn bạn để làm thủ tục giao trả hồ sơ. Còn nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì bạn sẽ được trả lại hồ sơ và yêu cầu làm lại

  B3 : Sau khi hồ sơ của bạn được thông qua và có thông báo của Ủy Ban Nhân Dân. Lúc này, các bạn sẽ phải đóng một khoản lệ phí và nộp lại biên nhận cho cơ quan chức năng.

  B4: Nhận được giấy xin phép sửa chữa nhà đã được đóng dấu đỏ của Ủy Ban Nhân Dân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Sửa Nhà Theo Tiêu Chuẩn Của Luật Xây Dựng 2022
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tập Thể
 • Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tập Thể Chuẩn Nhất Thị Trường
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Ở Tạm
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tạm
 • Mẫu Đơn Xin Phép Sửa Chữa Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Nộp Đơn Xin Ly Hôn Ở Đâu? Trình Tự Giải Quyết Hồ Sơ Xin Ly Hôn
 • Các Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất 2022
 • Mẫu Đơn Xin Việc Oppo
 • Bộ Hồ Sơ Xin Việc Chuẩn Cần Có Những Giấy Tờ Gì?
 • Cách Viết Đơn Xin Chấm Phúc Khảo Bài Thi Thpt Quốc Gia 2022 Theo Mẫu Chuẩn Nhất
 • Sửa chữa, cải tạo nhà, gia chủ cần phải đi xin phép để tiến hành công trình một cách thuận lợi nhất. Không nên có ý nghĩ chủ quan rằng sửa nhỏ, sửa 1 tý trong nhà, cần gì phải xin… nhưng đến lúc các cơ quan chức năng kiểm tra, sẽ bị phạt tiền và có thể dừng, dỡ công trình đã thi công.

  Trước khi sửa chữa và cải tạo, gia chủ nên bỏ chút ít thời gian, đến các cơ quan chức năng để xin cấp phép sửa chữa, thủ tục rất đơn giản và nhanh gọn, nhưng giúp gia chủ tránh được phiền phức sau này khi thi công.

  Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Thế Kỷ Mới xin gửi tới gia chủ bảng mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà tại Hà Nội, quý khách chỉ cần in đúng mẫu đơn này, sau đó điền đầy đủ thông tin và mang đến các cơ quan cấp phép là sẽ được cấp phép.

  Đây là mẫu đơn được nhà nước ban hành theo thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của BỘ XÂY DỰNG với nội dung như sau:

  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  Ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  KÍNH GỬI: – ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………………………………………

  – PHÒNG QUẢN LÝ …………………………………………………………………..

  – Ủy ban nhân dân Xã/ Phường………………….. Quận/ Huyện……………………………..

  Tôi tên là:………………………………….Sinh năm ……………………

  CMND số:………………………………….Cấp ngày……………… Tại………….

  Thường trú tại nhà số:……………thôn/xóm……………………Xã/Phường……………Quận/Huyện…………………

  Xin phép xây dựng / sửa chữa căn nhàsố:……………thôn/xóm……………………Xã/Phường……………Quận/Huyện…………………

  Thuộc quyền sở hữu của …………………………………………………………………………

  Giấy phép công nhận quyền sở hữu nhà số: …………………………………………………

  ……………………………………………………. ……………………………..ngày ……………

  Của……………………………………………………………………………………………………

  Giấy giao đất số : ……………………… ngày ………………………………………………….

  Của Sở Ðịa Chính Thành Phố cấp.

  Đặc điểm căn nhà xin sửa chữa – xây dựng mới

  – Loại nhà: (Biệt thự, phố, chung cư) ………………………………………………………….

  – Cấp nhà: ……………………………………………………….., gồm …………………………………………………………………………………………..

  – Cấu trúc : Móng . ……………….,vách …………..,Cột……………….,Mái………………

  – Diện tích khuôn viên: …………m2

  (Ngang : …………m , Dài: …………m)

  – Diện tích xây dựng : …………m2

  (Ngang : …………m , Dài: …………m)

  -Diện tích đất đựơc cấp:…………………………………………………………………………..

  Nội dung xin sửa chửa – xây dựng mới

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………….

  Quý khách có nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà ở Hà Nội, vui lòng liên hệ trực tiếp với Xây Dựng Thế Kỷ Mới qua số Hotline : 0965620404 để được tư vấn

  Thủ tục xin giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở

  Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào đơn xin cấp phép sửa chữa cải tạo nhà ở, thì gia chủ cần phải thực hiện các thủ tục xin giấy phép sửa chữa, cải tạo như sau để được cấp giấy phép nhanh nhất :

  Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp phép theo quy định của pháp luật đưa ra

  Bước 2: Nộp hồ sơ xin sửa chữa, cải tạo nhà ở tại UBND Quận, Huyện nơi có nhà cần sửa chữa. Nếu hồ sơ hợp lệ, thì bên cấp phép sẽ hẹn ngày cấp giao trả hồ sơ. Còn nếu chưa hợp lệ, thì sẽ trả lại để về làm lại

  Bước 3 : Hoàn thành hồ sơ. Hồ sơ của bạn sẽ được trả lại tại UBND Quận Huyện, và công việc của bạn giờ là nộp giấy biên nhận, nộp lệ phí và nhận giấy phép xây dựng kèm hồ sơ bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu.

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẾ KỶ MỚI

  ĐỊA CHỈ : SỐ 4 NGÕ 13 PHỐ HỒNG MAI, BẠCH MAI, HÀ NỘI

  EMAIL : [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Chuyên Nghiệp Nhất
 • Mẫu Đơn Xin Thôi Học Đại Học Bách Khoa
 • Mẫu Đơn Xin Trích Lục Quyết Định Cấp Số Nhà
 • Đơn Xin Thôi Học Của Học Sinh
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Việc Ngành Y Dược Chuyên Nghiệp
 • Mẫu Đơn Xin Phép Sửa Chữa Nhà Ở

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Việc Cho Giáo Viên
 • Chuyện Về 80 Lá Đơn Xin Thoát Nghèo
 • Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh, Bảo Lĩnh Cho Bị Can, Bị Cáo Được Tại Ngoại Mới 2022
 • Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh Cho Bị Can Tại Ngoại
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Cần Thiết Cho Lao Động Nữ Sắp Sinh Con
 • Nhà ở sau một thời gian sử dụng dưới tác động của mưa gió và những thay đổi từ môi trường hoặc do chính tác động của con người gây ra mà bị hư hại và xuống cấp, cần được tu sửa lại để đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên khi chuẩn bị sửa chữa nhà ở, bạn không biết hồ sơ bao gồm những gì, thủ tục ra sao, như thế nào và thời gian cấp giấy phép là bao lâu. Để giải quyết những thắc mắc đó, Chúng tôi xin đưa ra những tư vấn về đơn xin sửa chữa nhà ở để các bạn có thêm thông tin tham khảo.

  Công ty TNHH kiến trúc xây dựng nội thất An Phú

  Hotline0934.90.90.23 hoặc 0911.120.739

  Chuyên xây dựng nhà phố trọn gói, xây dựng biệt thự cao cấp, sửa chữa nâng cấp nhà phố tại TPHCM liên hệ ngay để được nhận khuyến mãi.

  Báo giá xây dựng trọn gói nhà phố 2022

  Theo luật xây dựng nhà năm 2014, thì sửa chữa nhà có 2 trường hợp:

  – Trường hợp thứ nhất là sửa nhà có thay đổi kết cấu chịu lực, nghĩa là có thay đổi kết cấu hệ thống khung sườn của căn nhà như đúc thêm cột, đúc thêm sàn, đúc mới cầu thang, nâng thêm tầng, gia cố lại móng, xử lý nghiêng nhà, lún nhà,…

  – Trường hợp thứ hai là sửa nhà không thay đổi kết cấu chịu lực, nghĩa là không thay đổi kết cấu ngôi nhà như xây ngăn phòng, nâng nền, ốp lát gạch lại, thay hệ thống nước, hệ thống điện, đèn chiếu sáng, lắp đặt vách nhôm, thay tôn, thay ngói mới,…

  ĐIỀN THÔNG TIN NHẬN TƯ VẤN TỪ AN PHÚ DESIGN

  Hồ sơ xin cấp phép sửa chữa nhà bao gồm:

  Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình;

  – Bản sao bản vẽ hiện trạng các bộ phận, hạng mục công trình cần sửa chữa, cải tạo. Đồng thời cung cấp thêm ảnh chụp hiện trạng công trình trước khi sửa chữa, cải tạo.

  – Bản sao bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công sửa chữa, cải tạo nhà.

  Thủ tục xin phép sửa chữa đối với trường hợp sửa nhà có thay đổi kết cấu chịu lực tương đối phức tạp, ngoài các hồ sơ kể trên bạn cần bổ sung thêm các hồ sơ sau và nộp taị UBND cấp Quận/ Huyện. Hồ sơ bao gồm:

  – Hồ sơ kiểm định;

  – Lệ phí trước bạ;

  – Biên bản cam kết không ảnh hưởng đến các hộ xung quanh;

  – Biên bản xác nhận chữ ký.

  Thời gian giải quyết từ lúc nhận hồ sơ đến khi ra giấy phép là 20 ngày làm việc. Khi nhận được giấy phép, Các bạn nộp bản vẽ xin phép và hồ sơ pháp lý của nhà thầu cho cán bộ phụ trách về xây dựng phường/ xã tại địa phương căn nhà bạn muốn sửa. Hồ sơ pháp lý bao gồm:

  – Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty sửa nhà;

  – Chứng chỉ chỉ huy trưởng của cán bộ phụ trách thi công;

  – Bảo hiểm tai nạn cho công nhân.

  Đối với trường hợp sửa nhà không thay đổi kết cấu chịu lực thì thủ tục đơn xin sửa chữa nhà ở khá đơn giản về mặc hồ sơ. Bạn chỉ cần nộp Đơn xin sửa chữa nhà ở cho cán bộ phụ trách xây dựng của Phường. Thời gian thực hiện từ một đến vài ngày tùy nơi cấp.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cải tạo/sửa chữa ……………………

  Kính gửi: ……………………………………………………..

   Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………….

  – Người đại diện: ………………………………………Chức vụ: ……………………………

  – Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

  Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

  Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

  Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

   Hiện trạng công trình: …………………………………………………………….

  – Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m 2.

  – Tại: ……………………………………. . …………………………………………

  – Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

  – Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

  – Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

  – Diện tích xây dựng tầng 1: ………m 2.

  – Tổng diện tích sàn:……….. m 2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  – Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

   Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………..

  – Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

  – Diện tích xây dựng tầng 1: ………m 2.

  – Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  – Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

   Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………….

  – Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: …………………

  – Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

  – Điện thoại: ………………………………………..

  – Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

  1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.
  2. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  ……… ngày ……… tháng ……… năm ……

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Mẫu Thực Hiện Thủ Tục Khắc Con Dấu Mới Khi Con Dấu Cũ Bị Hỏng?
 • Làm Lại Con Dấu Bị Hư Hỏng: Hồ Sơ, Trình Tự Thủ Tục Xin Khắc Lại Dấu
 • Mẫu Đơn Xin Học Bổng Cho Học Sinh, Sinh Viên
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú
 • Cách Viết Đơn Xin Việc Vào Công Ty Nước Ngoài
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Sửa Chữa Nhà Ở

  --- Bài mới hơn ---

 • Tờ Khai Hộ Chiếu Mẫu Tờ Khai Làm Hộ Chiếu 2022
 • Hướng Dẫn Cách Điền Tờ Khai Xin Cấp Hộ Chiếu
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi, Cấp Lại Chứng Minh Nhân Dân Cmnd01
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng Năm 2022
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa nhà ở

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CẢI TẠO/SỬA CHỮA NHÀ Ở 1. Thông tin về chủ đầu tư

  Kính gửi: UBND QUẬN CẦU GIẤY

  – Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): Đỗ Minh Q

  – Địa chỉ liên hệ: Số xxx đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, TP. Hà Nội

  – Số nhà: xxx Đường/phố: Dịch Vọng Hậu Phường/xã: Dịch Vọng Hậu

  – Quận/huyện: Cầu Giấy Tỉnh/thành phố: Hà Nội

  – Số điện thoại: 0964 xxx 700

  2. Thông tin công trình cần sữa chữa

  – Địa điểm xây dựng: Số xxx, đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, TP. Hà Nội

  – Lô đất: Số 10 Diện tích: 60 m2.

  – Tại số nhà: xxx Đường/phố: Dịch Vọng Hậu

  – Phường/xã: Dịch Vọng Hậu Quận/huyện: Cầu Giấy

  3. Nội dung đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa

  – Tỉnh, thành phố: Hà Nội

  – Loại công trình: Nhà ở Cấp công trình:….

  – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 60 m2.

  – Tổng diện tích sàn: 180 m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  – Chiều cao công trình: 10,4 m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  – Số tầng: 03 tầng trên mặt đất.

  4. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: 02 tháng.

  5. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Hướng dẫn ghi đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa nhà ở

  2 – Thông tin về chủ hộ (chủ đầu tư)

  – Kính gửi: UBND huyện, quận, thị xã nơi có nhà cần sửa chữa, cải tạo

  Hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu đề nghị cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo nhà ở thì ghi đầy đủ các nội dung sau:

  + Tên chủ hộ,

  + Địa chỉ liên hệ,

  3 – Thông tin nhà ở cần sửa chữa, cải tạo

  + Số điện thoại.

  Ghi đầy đủ thông tin về nhà ở theo các nội dung:

  + Địa Điểm xây dựng: Số nhà: đường: xã: huyện (quận, thị xã): tỉnh (thành phố):

  + Lô đất số: Lấy theo thông tin tại Sổ đỏ

  4 – Nội dung đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa

  + Diện tích: Ghi chính xác thông tin về diện tích theo giấy phép xây dựng hoặc theo đo thực tế.

  – Loại công trình: Nhà ở Cấp công trình:

  – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ghi đúng diện tích xây dựng theo giấy phép hoặc theo thực tế (nếu không có giấy phép).

  – Tổng diện tích sàn:….. (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  + Tầng 1: …..m2,

  + Tầng 2: …..m2,

  + Tầng 3: …..m2,

  ………………………………………………………..

  – Chiều cao công trình: ….. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  + Tầng 1: ……m,

  + Tầng 2: ……m,

  + Tầng 3: ……m,

  ………………………………………………………..

  – Số tầng: Ghi số số lượng tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tầng tum

  Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa nhà ở, ngoài đơn đề nghị thì hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị các giấ tờ khác kèm theo đơn như:

  + Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo;

  + Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng nhà ở (như Sổ đỏ…)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Dạy Thêm Học Thêm
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Gcn Quyền Sử Dụng Đất
 • ​mẫu Đơn Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Hết Hạn Chuẩn Của Bộ Gtvt
 • Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • 10+ Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc File Word ” Chuẩn” Và Hay Nhất 2022
 • Download Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc File Word Chi Tiết Nhất 2022
 • Download Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc 2022 (File Word)
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay, File Word Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Điền Mẫu Đơn Xin Visa Hàn Quốc
 • Tổng hợp các mẫu đơn xin sửa chữa nhà chuẩn, cập nhật mới nhất ▶ Đơn xin sửa chữa nhà cấp 4, xin sửa chữa nhà chung cư, xin sửa chữa nhà xuống cấp, xin sửa chữa nhà tập thể, xin sửa chữa nhà xưởng… ✅ Tải miễn phí ✅ MS Word format chuẩn, nội dung soạn sẵn ✅ Được tổng hợp và soạn thảo bởi ViecLamVui, website đăng tin tuyển dụng, tìm nhanh dễ dàng và hiệu quả

  Các mẫu đơn xin sửa chữa nhà file Word, nội dung soạn sẵn, tải miễn phí

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà cấp 4

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà chung cư

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà xuống cấp

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà tập thể

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà tình nghĩa

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà chống dột

  Các câu hỏi thường gặp khi làm đơn xin sửa chữa nhà

  Cách viết đơn xin sửa chữa nhà ở đúng luật?

  Nơi nhận đơn: Uỷ ban nhân dân quận/huyện/thị xã nơi có nhà cần sửa chữa, cải tạo

  Thông tin về Chủ hộ (người làm đơn): Họ tên chủ hộ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ

  Thông tin nhà ở cần sửa chữa, cải tạo: Cần ghi đầy đủ thông tin về nhà ở theo các nội dung sau

  • Loại nhà: Biệt thự, nhà phố hay chung cư
  • Cấp nhà: Nhà cấp mấy
  • Cấu trúc nhà hiện tại: Móng, vách, cột, mái
  • Diện tích khuôn viên: Tổng bao nhiêu m2, ghi rõ số đo chiều ngang và chiều dài của nhà
  • Diện tích xây dựng: Tổng bao nhiêu m2, ghi rõ số đo chiều ngang và chiều dài của nhà
   Diện tích đất được cấp phép xây dựng: Ghi chính xác thông tin về diện tích theo giấy phép xây dựng hoặc theo đo thực tế.

  Nội dung xin sửa chữa: Ghi chi tiết rõ ràng các hạng mục của nhà cần cải tạo và sửa chữa

  Các loại giấy tờ kèm theo đơn xin sửa chữa nhà: Hộ gia đình hay cá nhân sửa chữa nhà ở cần chuẩn bị những giấy tờ kèm theo đơn gồm:

  • Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình cần được cải tạo
  • Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng nhà ở

  Đơn xin sửa chữa nhà nên viết tay hay đánh máy?

  Thật sự không có quy định nào bắt buộc phải viết tay hay đánh máy đơn xin sửa chữa nhà, điều này tuỳ thuộc hoàn toàn vào quyết định của bạn. Tuy vậy, có khá nhiều người hiện nay ưa chuộng hình thức đơn đánh máy vì trình bày rõ ràng theo tiêu chuẩn văn bản hành chính cũng như thông tin trong văn bản dễ nhìn hơn. Nhưng bạn cũng cần lưu ý là dù viết tay hay đánh máy đơn xin sửa chữa nhà, bạn nên chú đến cách trình bày và lỗi chính tả cũng như đảm bảo đầy đủ những nội dung cần có để thể hiện được tính trang trọng của lá đơn và đúng quy định của Pháp luật.

  Hoặc bạn cũng có thể tham khảo và download miễn phí mẫu đơn xin sửa chữa nhà được soạn sẵn nội dung và format chuẩn từ kho 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui. Bạn có thể lựa chọn và sử dụng ngay mẫu đơn xin sửa chữa nhà ở có sẵn và điều chỉnh dễ dàng thông tin trong mẫu theo đúng với hoàn cảnh thực tế của bạn. Và một điều quan trọng hơn đó là sau khi đã được cấp phép sửa chữa nhà, bạn cần tìm kiếm những đơn vị xây dựng làm ăn uy tín, nơi luôn ưu tiên có chuyên môn, có tay nghề nhằm đảm bảo cho công trình sửa chữa nhà ở của bạn đạt chất lượng và có tính thẩm mỹ cao.

  Quy trình nộp đơn xin sửa chữa nhà và xin giấy phép như thế nào?

  Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ theo quy định bao gồm

  • Đơn xin sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật; hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp quận/huyện/thị xã nơi có nhà cần sửa chữa

  Khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét. Có 02 trường hợp như sau:

  • Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ phải thông báo cho chủ hồ sơ bằng văn bản (chủ hồ sơ sẽ được 2 lần bổ sung).
  • Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn theo luật quy định.

  Bước 3: Nhận giấy phép sửa chữa nhà và thực hiện các yêu cầu về lệ phí

  Nhận hồ sơ và giấy phép sửa chữa nhà tại UBND cấp quận/huyện/thị xã nơi nộp hồ sơ ban đầu và thực hiện đóng các yêu cầu về lệ phí theo quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Download Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Làm File Word 2022
 • Hướng Dẫn Điền Đơn Xin Visa Canada Online Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Điền Tờ Khai Xin Visa Hàn Quốc Mới & Chuẩn Nhất
 • Đơn Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc, Nếu Không Nhờ Được Lsq Thì Đây Là Bài Duy Nhất Phải Đọc & Làm Theo
 • Hướng Dẫn Điền Đơn Xin Cấp Visa Hàn Quốc (Cập Nhật 12/06/2018)
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100