Mẫu Đơn Xin Tạm Ứng Lương / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Mẫu Đơn Xin Ứng Lương Mới Nhất Năm 2022

Trong cuộc sống, người lao động thường sẽ có những lúc bị các hoạt động trong cuộc sống và rơi vào tình trạng hết tiền, do tiêu xài quá mức hoặc do công việc gia đình. Mà từ đó đến lúc lãnh lương là quãng thời gian dài dằng dặc. Nên khi đó bạn cần viết đơn xin ứng lương để xử lý công việc.

Hiện nay nhiều cơ quan doanh nghiệp cho phép công nhân, nhân viên, người lao động được ứng lương để chi trả trước nhưng trường hợp cần thiết như tiền nhà, tiền điện, vào bệnh viện …vv. Người lao động cần làm gì để được giải quyết sớm và được ứng lương?

Trước khi viết mẫu bạn cũng nên hỏi phòng nhân sự, hoặc trực tiếp hỏi người có lên quan đến lương thưởng trong công ty để chắc chắn hơn về đơn của mình

Lưu ý: Việc ứng lương được phải dựa trên thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động, hoặc phải theo pháp luật của nhà nước Việt Nam

Mẫu đơn tạm ứng lương:

Đơn vi: Công ty ………

Bộ phận: ………………

Mẫusố: 03 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 củaBộtrưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày….tháng …..năm 201…

Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………(Viết bằng chữ) …………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………………..

Thời gian thanh toán: …./…../……….

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họtên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Mẫu đơn tạm ứng lương theo tháng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày…..tháng….năm…….

ĐƠN XIN

TẠM ỨNG LƯƠNG THÁNG

(V/v: Tạm ứng lương)

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012

Kính gửi: Ông/bà……………. Trưởng phòng tài chính công ty …………………………

Tên tôi là: ………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………

Hiện đang là: Nhân viên………..tại phòng………của công ty………………..

CMTND số: …………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………

Hôm nay, tôi viết đơn này để xin phép ông/bà một việc như sau:

Do nhu cầu cá nhân, tôi cần ứng trước lương tháng……. để có đủ điều kiện về tài chính cần thiết mà có thể giải quyết công việc của mình. Số tiền lương tôi cần ứng là………………………..triệu đồng, tương ứng với…………………..ngày làm việc của tôi. Vì vậy, tôi viết đơn này để xin ông/bà……………………………………Trưởng phòng tài chính công ty về việc tạm ứng tiền lương trước cho tôi với mức tiền lương đã nêu trên. Số tiền lương ứng trước sẽ được trừ vào tiền lương tháng ………….. thường được nhận vào ngày………………………..

Khi đến hạn trả lương cho nhân viên vào tháng…………. tôi sẽ nhận số tiền lương còn lại của tháng………… sau khi đã trừ đi số tiền lương đã ứng trước.

Dựa vào Điều 100 về Tạm ứng tiền lương của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, tôi rất mong ông/bà …………… có thể cân nhắc xem xét để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Tờ trình tạm ứng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày…..tháng….năm…….

TỜ TRÌNH TẠM ỨNG LƯƠNG

(V/v: Tạm ứng lương)

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012

Kính gửi: Ông/bà…………………………. Trưởng phòng tài chính công ty …………………

Tên tôi là: …………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………

Hiện đang là: Nhân viên………..tại phòng………của công ty……………..

CMTND số: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Hôm nay, tôi viết đơn này để xin phép ông/bà một việc như sau:

Do nhu cầu cá nhân, tôi cần ứng trước lương tháng……. để có đủ điều kiện về tài chính cần thiết mà có thể giải quyết công việc của mình. Số tiền lương tôi cần ứng là………………………..triệu đồng, tương ứng với…………………..ngày làm việc của tôi. Vì vậy, tôi viết đơn này để xin ông/bà……………………………………Trưởng phòng tài chính công ty về việc tạm ứng tiền lương trước cho tôi với mức tiền lương đã nêu trên. Số tiền lương ứng trước sẽ được trừ vào tiền lương tháng ………….. thường được nhận vào ngày………………………..

Khi đến hạn trả lương cho nhân viên vào tháng…………. tôi sẽ nhận số tiền lương còn lại của tháng………… sau khi đã trừ đi số tiền lương đã ứng trước.

Dựa vào Điều 100 về Tạm ứng tiền lương của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, tôi rất mong ông/bà …………… có thể cân nhắc xem xét để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Download mẫu đơn xin ứng lương 

Người làm đơn

Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Tạm Ứng Án Phí

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN MIỄN TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ – ỦY BAN NHÂN DÂN [……..]

CMND số : ……………………cấp ngày ……………….. tại ………………………………………

Trình bày nguyên nhân xin miễn tiền tạm ứng án phí:

Tham khảo

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Do quen biết với ông L và bà H cộng thêm việc hứa chắc chắn của họ về việc sẽ trả tiền nợ gốc vào ngày [….] và trả tiền lãi đầy đủ cho tôi trong thời gian vay nợ, nên ngày [….] tôi đã cho ông L và bà H mượn số tiền là [….] đồng (bằng chữ: [….]).

Mặc dù tôi đã nhiều lần yêu cầu ông L, bà H trả nợ, nhưng cho đến nay ông L và bà H chỉ trả được cho tôi [….] đồng (bằng chữ: [….]). số tiền còn lại bà H ông L vẫn cố tình không trả cả vốn và lãi cho tôi. Trước sự việc trên tôi đã làm đơn khởi kiện ông L, bà H đến Tòa án nhân dân quận [….].

Ngày [….] tôi đã nhận được thông báo phải nộp tạm ứng án phí cho vụ kiện trên là [….] đồng (bằng chữ: [….]).. Nhưng với số tiền là [….] đồng (bằng chữ: [….]) để nộp tạm ứng án phí bây giờ đối với tôi là một điều hết sức khó khăn. Vì hiện nay ngoài việc nuôi các con, tôi còn tôi phải xoay xở để có tiền nộp tiền lãi cho ngân hàng đối với khoản tiền đã vay (Vì nguồn gốc số tiền tôi cho ông L, bà H mượn là tiền vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín) trong khi công việc hiện tại của tôi mang lại thu nhập không ổn định. Trước đây vì nghĩ đến cuộc sống khó khăn của con tôi nên tôi đã cho ông L, bà H mượn tiền để kiếm thêm thu nhập cho các con.

Vì vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ủ y ban nhân dân [……..] xác nhận hoàn cảnh khó khăn của tôi, để Tòa Án Nhân Dân [……..] miễn tiền tạm ứng án phí cho tôi trong vụ án này, để tôi có điều kiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Đơn Xin Giảm Tiền Tạm Ứng Án Phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN …Tôi tên là : PHAN VĂN H., sinh 1963.CMND số: xxx cấp ngày2-9-1996 tại TP…Thường trú: xxx, P.13, Quận 10, TP….

Là người đang có đơn khởi kiện đòi lại tiền đặt cọc thuê nhà đối với ông TRẦN LẬP XX.

Nay tôi làm đơn này, xin được Quí Tòa xem xét cho miễn giảm một phần án phí vì hoàn cảnh gia đình của tôi hiện rất khó khăn, trong khi tiền bạc đang bị ông Trần Lập XX. chiếm giữ.Cụ thể như sau:Nguyên giữa tháng 2-2012 vừa qua, tôi có nộp “Đơn khởi kiện” ông Trần Lập XX. về việc chiếm giữ của tôi số tiền 180 triệu đồng tiền đặt cọc thuê nhà. ( Ông XX. nhận tiền nhưng không giao nhà thuê cho chúng tôi).Đơn của tôi đã được Quí tòa xem xét, chấp thuận. Đồng thời, tòa cũng ra Thông báo yêu cầu tôi đóng tiền tạm ứng án phí số tiền là 5.425.000 đồng.Số tiền trên là rất lớn, chúng tôi không có khả năng đóng được. Hoàn cảnh gia đình tôi hiện rất khó khăn, hiện nay cả gia đình đang phải thuê nhà ở mướn ( có bao nhiều tiền của ông XX đang giữ hết), trong khi cả hai vợ chồng công việc đều không ổn định, thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống. Bản thân tôi cũng là thương binh (hạng 4/4).Nay qua lá đơn này, tôi tha thiết kính mong Quí tòa xem xét, thông cảm và giảm một phần tiền tạm ứng án phí cho tôi.Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Kính đơn( ký, ghi họ tên)

Xác nhận của địa phương :

Nội dung tư vấn trên website chỉ mang tính tham khảo, cần Luật sư tư vấn chi tiết quý khách vui lòng gọi 1900 6280

Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Tiền Mặt, Tạm Ứng Theo Hợp Đồng Mới 2022

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2020. Tải về mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt, mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới và chuẩn nhất năm 2020.

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

Khi thời hạn trả tiền chưa tới nhưng một bên muốn nhận tiền thì có thể thỏa thuận với bên còn lại để ứng tiền. Các bạn thường bắt gặp tạm ứng tiền trong xây dựng, tạm ứng tiền trong hợp đồng thiết kế, tạm ứng tiền lương,…

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đề nghị tạm ứng tiền mặt: Tải về đề nghị tạm ứng tiền mặt

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đề nghị tạm ứng tiền mặt, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: …………………….

Ngày…..tháng….năm….

Tên tôi là:……

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:……… (Viết bằng chữ)…

Lý do tạm ứng:….

Thời hạn thanh toán:…..

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng: Tải về đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CÔNG TY ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….. tháng …. năm ……

Căn cứ theo Hợp đồng số ………. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty ……… (Bên A) và Công ty ………….. (Bên B) về việc ……

Đề nghị Quý Công ty tạm ứng cho chúng tôi số tiền ………………….đồng (Bằng chữ: ………………… đồng).

Mục đích tạm ứng: …………

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên thực tế, rất nhiều trường hợp có thể sử dụng mẫu đề nghị tạm ứng. Cơ bản được chia làm 02 loại:

+ Trường hợp 1: Nhân viên cần thực hiện một công việc của công ty, của khách hàng. Cần ứng trước tiền mặt để xử lý công việc thì có thể sử dụng mẫu đề nghị ứng tiền mặt.

+ Trường hợp 2: Nhân viên chưa đến kỳ nhận lương nhưng vì lý do nào đó muốn được xin ứng trước lương cũng có thể sử dụng biểu mẫu này để xin ứng lương trước.

– Tạm ứng tiền theo hợp đồng:

Là trường hợp ứng tiền của đối tác, khách hàng thông qua hợp đồng. Thời hạn thanh toán của hợp đồng chưa tới nhưng một bên cần sử dụng nguồn tiền mặt để thực hiện công việc cũng có thể sử dụng mẫu này, thông qua thương lượng để xin ứng trước một phần tiền để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

– Tư vấn luật dân sự trực tuyến miễn phí.

– Tư vấn pháp luật hợp đồng qua tổng đài.

– Tư vấn pháp luật về tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng

– Soạn thảo để nghị tạm ứng tiền mặt, đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung