Mẫu Đơn Xin Việc Khi Đã Trúng Tuyển / 2023 / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Mẫu Đơn Xin Việc Khi Đã Trúng Tuyển / 2023

Giấy Cam Kết Nếu Trúng Tuyển Sẽ Làm Việc Tại Đơn Vị Xét Tuyển Từ 05 Năm Trở Lên, Mẫu Đơn Xin Việc Khi Đã Trúng Tuyển, Ban Tuyên Giáo Trung ương Về Việc Hướng Dẫn Học Tập Chuyên Đề Năm 2020, Khảo Sát Những Khó Khăn Trong Việc Nghe Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung Trình Độ Trung Cấp Đại Học T, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Trúng Tuyển Đại Học, Tuyển Tập Thơ Lưu Trùng Dương, Giay Trung Tuyen Vào Lơp 6, Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Mầm Non, Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp, Tuyển Tập Truyện Trung Quốc Hay, Quyết Định Hủy Bỏ Kết Quả Trúng Tuyển, Định Lý Đường Trung Tuyến, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 Hà Nội, Mẫu Giấy Chứng Nhận Trúng Tuyển Vào Lớp 6, Hướng Dẫn 108 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Định Nghĩa 3 Đường Trung Tuyến, Công Thức Đường Trung Tuyến, Hướng Dẫn 65 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Hướng Dẫn 74 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Định Nghĩa Đường Trung Tuyến, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10, Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Cần Thơ 2016, Thông Báo Tuyển Dụng Dược Sĩ Trung Học, Tuyển Tập Truyện Trung Quốc Hay Nhất, Mẫu Giấy Chứng Nhận Trúng Tuyển Lớp 10, Giay Trung Tuyen Nghia Vu Quan Su, Mẫu Giấy Chứng Nhận Trúng Tuyển Vào Lớp 10, Hướng Dẫn ôn Tập Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Trung Học Phổ Thông Môn Ngữ Văn, Thông Báo Tuyển Sinh Du Học Trung Quốc 2017, Giấy Trúng Tuyển Nghĩa Vụ Quân Sự 2018, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 Hà Nội 2020, Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 2017, Danh Sách Sinh Viên Trúng Tuyển Đại Học Sài Gòn, Phieu Dang Ky Xet Tuyen Trung Cap Quan Su Nam 2017, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Đại Học Y Dược, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 Tphcm, Công Văn 8355 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Danh Sach Trung Tuyen Y Duoc 2014, Danh Sách Sinh Viên Trúng Tuyển Đại Học Đà Lạt, Công Văn 8141 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 6 Trường Ams, Danh Sach Sinh Vien Trung Tuyen , Danh Sach Sinh Vien Trung Tuyen Dai Hoc Can Tho , Hướng Dẫn 8355 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Hướng Dẫn 8141 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Quy Định Tuyển Sinh Trung Học Phổ Thông Lowell, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 Tphcm 2019, Danh Bạ Điện Thoại Ban Tuyên Giáo Trung ương, Tuyển Tập Truyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay Nhất, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Đại Học Sư Phạm Tphcm, Thông Báo Tuyển Dụng Bệnh Viện Trung ương Huế, Danh Sách Thí Sinh Trứng Tuyển Lớp 10 Thpt Đan Phượng, Danh Sách Bệnh Viện Tuyến Trung ương, Định Lý Đường Trung Tuyến Trong Tam Giác Vuông, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Trung, Tại Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Trung, Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Cv Xin Việc ở Trung Tâm Tiếng Anh, Mẫu Đơn ứng Tuyển Xin Việc, Tuyên Bố Của Singapore Về Tính Trung Thực Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Bài Tham Luận Về Việc Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Các Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Nghỉ Việc Tieng Trung, Từ Vựng Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung Là Gì, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Khu Chế Xuất Linh Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Xin Việc, Đề án Vị Trí Việc Làm Ban Tuyên Giáo, Mẫu Cv Xin Việc Trực Tuyến, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Trực Tuyến, Danh Sách Sinh Viên Trúng Tuyển Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2019, Thuyết Trình Về Tuyên Truyền Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Trường Nguyễn Thượng Hiền, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung Quốc, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung, Đề án Vị Trí Việc Làm Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển (Đơn Xin Việc) Viết Tay, Việc Trích Dẫn 2 Bản Tuyên Ngôn, Kế Hoạch Làm Việc Trực Tuyến, Thông Báo Tuyển Dụng Việc Làm, ý Nghĩa Việc Trích Dẫn 2 Bản Tuyên Ngôn, ý Nghĩa Của Việc Trích Dẫn 2 Bản Tuyên Ngôn, Thông Báo Tuyển Dụng Kế Toán Làm Việc Tại Huế, Thông Báo Tuyển Dụng Việc Làm Tại Đà Nẵng,

Giấy Cam Kết Nếu Trúng Tuyển Sẽ Làm Việc Tại Đơn Vị Xét Tuyển Từ 05 Năm Trở Lên, Mẫu Đơn Xin Việc Khi Đã Trúng Tuyển, Ban Tuyên Giáo Trung ương Về Việc Hướng Dẫn Học Tập Chuyên Đề Năm 2020, Khảo Sát Những Khó Khăn Trong Việc Nghe Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung Trình Độ Trung Cấp Đại Học T, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Trúng Tuyển Đại Học, Tuyển Tập Thơ Lưu Trùng Dương, Giay Trung Tuyen Vào Lơp 6, Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Mầm Non, Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp, Tuyển Tập Truyện Trung Quốc Hay, Quyết Định Hủy Bỏ Kết Quả Trúng Tuyển, Định Lý Đường Trung Tuyến, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 Hà Nội, Mẫu Giấy Chứng Nhận Trúng Tuyển Vào Lớp 6, Hướng Dẫn 108 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Định Nghĩa 3 Đường Trung Tuyến, Công Thức Đường Trung Tuyến, Hướng Dẫn 65 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Hướng Dẫn 74 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Định Nghĩa Đường Trung Tuyến, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10, Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Cần Thơ 2016, Thông Báo Tuyển Dụng Dược Sĩ Trung Học, Tuyển Tập Truyện Trung Quốc Hay Nhất, Mẫu Giấy Chứng Nhận Trúng Tuyển Lớp 10, Giay Trung Tuyen Nghia Vu Quan Su, Mẫu Giấy Chứng Nhận Trúng Tuyển Vào Lớp 10, Hướng Dẫn ôn Tập Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Trung Học Phổ Thông Môn Ngữ Văn, Thông Báo Tuyển Sinh Du Học Trung Quốc 2017, Giấy Trúng Tuyển Nghĩa Vụ Quân Sự 2018, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 Hà Nội 2020, Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 2017, Danh Sách Sinh Viên Trúng Tuyển Đại Học Sài Gòn, Phieu Dang Ky Xet Tuyen Trung Cap Quan Su Nam 2017, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Đại Học Y Dược, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 10 Tphcm, Công Văn 8355 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Danh Sach Trung Tuyen Y Duoc 2014, Danh Sách Sinh Viên Trúng Tuyển Đại Học Đà Lạt, Công Văn 8141 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển Lớp 6 Trường Ams, Danh Sach Sinh Vien Trung Tuyen , Danh Sach Sinh Vien Trung Tuyen Dai Hoc Can Tho , Hướng Dẫn 8355 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Hướng Dẫn 8141 Của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Quy Định Tuyển Sinh Trung Học Phổ Thông Lowell,

Giúp Bạn Viết Đơn Xin Việc Ngân Hàng Acb Chắc Chắn Trúng Tuyển / 2023

1. Đơn xin việc vào ngân hàng ACB

Đơn xin việc vào ngân hàng ACB luôn mang đến giá trị thiết thực trong quá trình tìm việc, điển hình nhất đó là yếu tố không thể thiếu trong mỗi hồ sơ xin việc của tất cả các ứng viên đang có nhu cầu tìm việc tại ngân hàng ACB.

Đơn xin việc vào ngân hàng thay mặt ứng viên bước đầu gửi tới nhà tuyển dụng niềm ao ước được tuyển vào các vị trí trong ngân hàng ACB, giúp ứng viên thể hiện được bản thân mình, khẳng định được năng lực của chính mình phù hợp để làm việc tại ACB.

Mọi thông tin trong đơn xin việc ngân hàng ACB đều cần phải làm toát lên những yếu tố, những thông tin, năng lực và kinh nghiệm của ứng viên, chứng minh ứng viên đó phù hợp với công việc tại ngân hàng.

2. Nên viết đơn xin việc ngân hàng ACB bằng tay hay đánh máy?

Viết đơn xin việc bằng tay hay là sử dụng phương thức đánh máy là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm, bởi vì mỗi cách thức sẽ thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Vậy thì, đối với đơn xin việc vào ngân hàng ACB thì các bạn nên viết tay hay là đánh máy?

+ Đối với CV xin việc ngân hàng ACB được đánh bằng máy:

Cách soạn thảo này mang tính chất hiện đại, tiện lợi và nhanh chóng, đó cũng phù hợp với xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin và xu hướng phát triển của xã hội hiện nay. Khi ứng viên gửi cho nhà tuyển dụng một lá đơn xin việc được soạn thảo bằng cách đánh văn bản trên máy tính thì sẽ tạo ra được sự chỉn chu, chuyên nghiệp, giúp cho nhà tuyển dụng dễ đọc hơn.

Đồng thời, khi đánh máy thì bạn có thể thỏa thích lựa chọn font chữ và cỡ chữ cho mình. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng, bạn nên lựa chọn font chữ nghiêm chỉnh, ngay ngắn, dễ đọc mà không nên lựa chọn các font chữ hoa văn uốn lượn để trình bày trong một giấy tờ trang trọng như tờ đơn xin việc.

Một số font chữ mà các bạn nên lựa chọn để trình bày trong tờ đơn xin việc vào ngân hàng ACB của mình như: Font Time New Roman, font chữ Arial, font chữ Tahama… với cỡ chữ thích hợp từ 12 đến 14.

+ Mẫu đơn xin việc ngân hàng ACB được viết bằng tay:

Viết đơn xin việc bằng tay chính là cách truyền thống xuất hiện từ lâu đời, hiện nay khi đi xin việc thì vẫn có nhiều bạn sử dụng đơn xin việc được viết băng tay để gửi tới nhà tuyển dụng. Không phải tự nhiên họ lại tạo ra đơn xin việc được viết bằng tay, có thể là do nhà tuyển dụng yêu cầu trong tin tuyển dụng hoặc cũng có thể do dụng ý của người viết đơn.

Khi ứng tuyển vào ngân hàng ACB, nếu bạn lựa chọn cách viết đơn xin việc bằng tay thì bạn sẽ hoàn toàn có được cơ hội để thể hiện được tấm lòng của mình dành cho công việc, dành cho chi nhánh ngân hàng và dành cho nhà tuyển dụng.

Ưu điểm lớn nhất mà đơn xin việc bằng tay mang lại đó là thể hiện được sự tôn trọng và tấm lòng chân thành của ứng viên. Tự tay ứng viên viết đơn xin việc, dành cả tâm huyết và mong muốn của mình để thể hiện lên tờ đơn xin việc.

Thông qua đó, nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và cũng cảm thấy được tấm lòng thành của ứng viên dành cho công việc, sự khao khát và hoài bão được thể hiện trên từng nét bút.

Như thế, khi bạn viết đơn xin việc bằng tay, bạn đã phần nào đặt cả tình cảm của mình được thể hiện ngay trong tờ đơn, sự chân thành của bạn nhất định sẽ làm động lòng đối với nhà tuyển dụng, tạo ra những giá trị nhân văn sâu sắc trong thị trường tuyển dụng – tìm kiếm việc làm.

Nếu trong tin tuyển dụng có đưa ra yêu cầu bạn cần viết đơn xin việc bằng tay thì bạn hãy viết đơn xin việc bằng tay, nếu yêu cầu bạn đánh máy thì bạn hãy soạn đơn xin việc bằng cách đánh máy, còn nếu nhà tuyển dụng yêu cầu bạn không được viết đơn xin việc bằng tay thì buộc bạn phải đánh máy chứ bạn không thể nào cố tình viết đơn xin việc bằng tay để gửi tới nhà tuyển dụng. Trường hợp mà không nói gì thì có nghĩa là bạn có thể viết đơn xin việc bằng tay hoặc là đánh máy.

Tuyển dụng ngân hàng ACB

3. Hướng dẫn viết đơn xin việc ngân hàng ACB

Như chúng ta đã nắm rõ thì đơn xin việc vào ngân hàng ACB được những người ứng tuyển vào ngân hàng ACB lập ra để gửi đến nhà tuyển dụng của ngân hàng ACB. Trong đơn xin việc vào ngân hàng ACB thì các bạn cần phải trình bày đầy đủ các thông tin về bản thân người ứng tuyển, trình độ chuyên môn, trình độ học vấn, những thành tích học tập của bạn giúp ích cho vị trí công việc tại ngân hàng ACB.

Trong đơn xin việc, bạn cần phải có đủ ba phần gồm: Mở đơn, nội dung của đơn và phần kết của đơn. Đối với phần mở đơn thì bạn cần phải nêu rõ: thời gian, địa điểm làm đơn, tên của tờ đơn, phần kinhd gửi và tên của bạn.

Phần nội dung của tờ đơn thì bạn cần trình bày rõ ràng nội dung thông tin về lý do viết đơn, kinh nghiệm mà bạn có, những kỹ năng để bạn vận dụng trong công việc tại ngân hàng.

Phần kết của lá đơn thì bạn cần đưa vào đó là lời cảm ơn, lời cam kết và những thông tin về liên hệ của bạn để nhà tuyển dụng tiện liên lạc với bạn. Kết thư thì bạn cần phải có chữ ký đầy đủ.

Tuyển dụng ngân hàng

4. Những lưu ý khi viết CV xin việc ngân hàng ACB

Tạo ra được tờ đơn xin việc mà có thể khiến cho nhà tuyển dụng cảm thấy tò mò về bạn, muốn được gặp bạn… thì bạn cần chú ý một số vấn đề sau đây:

– Viết đơn xin việc ngân hàng ACB trên giấy khổ A4.

– Rà soát toàn bộ các lỗi chính tả khi viết.

– Viết đơn xin việc trong một mặt giấy, nội dung ngắn gọn.

18 Điểm Nhấn Khi Viết Hồ Sơ Xin Việc( 履歴書 ) Cơ Hội Trúng Tuyển 100% / 2023

Ngày được ghi trên cv xin việc là ngày được viết theo hệ thống lịch của Nhật Bản. Sử dụng bảng chuyển đổi để chuyển năm hiện tại thành năm tương đương theo lịch Nhật.

Ví dụ: 平成20年8月4日, hoặc August 4, 2008.

Tên (氏名) của bạn nên được viết theo Họ + tên, không cần phải đổi lại thành Tên + Họ.

Là nơi mà bạn sẽ đóng dấu hoặc dán ảnh scan dấu cá nhân của bạn vào hồ sơ. Nếu không bạn có thể bỏ trống mục này. Tuy nhiên, ở Nhật những con dấu cá nhân thường chuyên nghiệp hơn là chữ ký viết tay.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên chụp với dáng vẻ mặt buồn buồn, gây cảm giác như đang thiếu sức sống. Nhớ là hài hòa sao cho thể hiện được sự tươi tắn, sự nhiệt huyết nhưng cũng đủ chín chắn và nghiêm túc.

Đặc biệt, bạn không-được-phép dán ảnh chụp selfie vào hồ sơ xin việc cá nhân của mình. Đảm bảo rằng nếu dùng ảnh selfie bạn sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.

+ Rộng: 24 – 30mm

5. Ngày, tháng, năm sinh, tuổi tác và giới tính

Ở phần 1 chỗ viết ngày tháng viết hồ sơ xin việc, bạn để thời gian theo lịch nào (lịch truyền thống của Nhật Bản hoặc lịch của phương Tây) thì mục này cũng để thống nhất như vậy.

Ví dụ: 昭和56 8月3日, hoặc August 3, 1981.

Tuổi: 満35歳.

Giới tính bạn có hai lựa chọn: 男 – Nam và 女 – nữ. Khoanh tròn ở giới tính của bạn.

Địa chỉ hiện tại: ghi rõ cả mã bưu điện và phần phiên âm

Địa chỉ khác: ví dụ bạn sắp chuyển đi nơi khác, muốn được liên lạc qua địa chỉ khác có thể ghi “Từ ngày 10/1, ….

Ví dụ: +84…

Nếu không bạn có thể để trổng.

Nếu giống như ở mục 7 thì không cần viết lại nữa. Nếu ở mục 7 là số điện thoại nhà, thì bạn có thể điền số di động của bạn ở mục 9 trong trường hợp bạn không thường xuyên ở nhà.

Quá trình học tập và làm việc đều viết theo dạng từ xưa đến nay theo thời gian tiến dần.

Chú ý

Viết theo cặp thời gian 入学 và 卒業 (hoặc 卒業見込み)

Không ghi mỗi ngày 入学 hoặc 卒業 vì người đọc sẽ không nắm đc là bạn đã hoàn thành chưa, hay giữa các giai đoạn có khoảng trống gì không.

Không dùng cả cụm câu: ◯◯大学で勉強しました、◯◯学校に入学しました、卒業しました

Cả câu dài như vậy chỉ dùng trong đoạn văn, không dùng trong hồ sơ xin việc 履歴書.

Trong hồ sơ xin việc 履歴書 chỉ dùng các chữ Hán: 入学、編入、卒業、終了 ,…

Khi nộp hồ sơ xin việc bạn chỉ cần viết quá trình học tập của mình từ cấp 3 trở lên. Không cần thiết phải ghi học cấp 1, cấp 2.

Nếu bạn viết thời gian theo lịch Nhật Bản ở phần đầu thì ở những phần sau cũng viết thống nhất theo lịch Nhật Bản. Tương tự đối với lịch phương Tây.

Một số từ chuyên ngành để các bạn đỡ mất công tìm kiếm:

Nhà tuyển dụng người Nhật đề cao ứng viên của họ sẽ làm việc lâu dài cho một công ty. Bởi theo họ, như vậy thể hiện được sự trung thành.

退職: sa thải

リストラ, 解雇: bạn thuộc diện tinh giảm biên chế do công ty tái tổ chức hay giảm thiểu nhân sự.

一身上の都合により退社 xin nghỉ việc vì lí do cá nhân.

現在に至る” – cho tới thời điểm hiện tại.

Tên bộ phận trong công ty

総務部 Phòng Tổng vụ

人事部 Phòng Hành chính nhân sự

経理部 Phòng Kế toán

営業部 Phòng Kinh doanh

調達部 Phòng Đấu thầu

研究開発部 Phòng Nghiên cứu và phát triển

技術部 Phòng Kỹ thuật

製造部 Phòng Sản xuất

輸出部 phòng Xuất khẩu

広報部 Phòng Quan hệ công chúng (đối ngoại)

法務部 Phòng Pháp chế

企画部 Phòng Kế hoạch

企画開発部 Phòng Kế hoạch và phát triển dự án

秘書室 Phòng thư ký

社長室 Phòng giám đốc

会長 Chủ tịch

副会長 Phó chủ tịch

社長 Giám đốc

副社長 Phó giám đốc

代表取締役 Giám đốc đại diện

取締役/役員 Ủy viên hội đồng quản trị

専務取締役 Giám đốc điều hành cấp cao

常務取締役 Giám đốc điều hành

社外取締役 Giám đốc phụ trách đối ngoại

部長 Trưởng quản lý

副部長 Phó quản lý

課長 Quản lý

係長 Trợ lý giám đốc

工場長 Quản lý kế hoạch

秘書 Thư ký

支店長 Quản lý chi nhánh

最高経営責任者(CEO) Giám đốc điều hành

最高執行責任者(COO) Giám đốc điều hành

執行役員 Nhân viên điều hành

最高技術責任者(CTO) Giám đốc kỹ thuật

最高情報責任者(CIO) Giám đốc bộ phận thông tin

12. Bằng lái và chứng chỉ

Sở hữu bằng lái xe khi đi xin việc ở Nhật được coi là một yêu cầu và một lợi thế hơn so với những ứng viên khác.

Bạn có thể sử dụng bằng lái quốc gia của bạn hoặc bằng lái quốc tế và có thể chuyển đổi nó sang bằng lái của Nhật Bản.

Tốt nhất bạn nên chuyển qua bằng lái của Nhật cho thuận tiện.

Ngoài ra, nếu có chứng chỉ nào khác, bạn có thể ghi thêm.

13. PR bản thân và lí do xin việc

Đây là một phần vô cùng quan trọng và chủ chốt để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Cách viết phần này thì không phải ai cũng biết cách viết ấn tượng.

Ví dụ:

「前向きな人」→「常に目標を達成する能力、意欲がある人」

Doanh nghiệp tìm kiếm người 「前向きな人 」tức là họ mong muốn người ứng tuyển là người có suy nghĩ tích cực, có mong muốn và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu.

「事業を引っ張っていける人」→「メンバーを巻き込むリーダーシップ、企画力がある人」

Hay「事業を引っ張る人」 là những người mang tố chất lãnh đạo, kết nối được những thành viên trong nhóm và khả năng lập kế hoạch và quản lý.

Liêt kê những công việc đã làm, những kinh nghiệm mà bạn đạt được từ trước đến nay, từ đó chỉ ra những thành quả, kỹ năng thu được. Thực hiện bước này giúp bạn có một cái nhìn tổng quát hơn về năng lực bản thân và sẽ không cần phải lăp lại một lần nữa khi gửi đơn ở những công ty khác.

大きなプロジェクトを任された → 企画実施力、メンバーをまとめるマネジメント力がついた

Đã từng nhận trách nhiệm một dự án lớn nên đã có khả năng lập kế hoạch, quản lý các thành viên trong nhóm.

目標を超える高い実績を出して表彰された → 目標に対するコミット力と貪欲な姿勢、仕事遂行力の高さの証明

Từng được khen thưởng vì đạt hiệu quả vượt qua mục tiêu công việc, có chứng nhận về khả năng làm việc tốt, năng suất và có hiệu quả.

Ngoài ra, bạn có thể liệt kê thêm những điểm yếu, sở thích của mình.”Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” càng hiểu rõ về bản thân và công ty bạn càng có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Những điểm này có thể viết hoặc không viết vào CV nhưng đều sẽ giúp ích cho bạn khi tham gia phỏng vấn vì doanh nghiệp sẽ có xu hướng hỏi về điểm mạnh, điểm yếu của ứng viên.

Đối chiếu giữa những kỹ năng, điểm mạnh đã liệt kê ở bước trên với yêu cầu của doanh nghiệp, loại bỏ đi những điểm không cần thiết. Từ đó bạn sẽ xác định được những khía cạnh có lợi cho việc tuyển chọn và đi sâu vào nó trong Giới thiệu bản thân. Tương tự đối với sở thích, điểm yếu…

Với mỗi vị trí ứng tuyển lại có những yêu cầu khác nhau nên bạn cần điều chỉnh linh hoạt các yếu tố sao cho phù hợp với từng công việc.

NHỮNG LƯU Ý KHI VIẾT GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Trình bày ngắn gọn.

Tránh trường hợp nói lan man sẽ khiến nhà tuyển dụng gặp rắc rối trong việc đọc và nắm bắt thông tin, bất lợi của nhà tuyển dụng cũng sẽ gây ra bất lợi cho chính bản thân mình.

Sáng tạo từ ngữ của riêng mình.

Với những dòng thông tin ngắn hãy sử dụng từ ngữ sao cho sáng tạo mà vẫn súc tích, ngắn gọn.

Nhà tuyển dụng phải đọc hàng trăm hàng nghìn CV mỗi ngày, sẽ rất nhàm chán nếu CV của bạn cũng giống như những người khác.

Việc sáng tạo từ ngữ của mình cũng là một trong những cách tạo sự thu hút nhỏ đối với nhà tuyển dụng

Ví dụ:

「ひとつのことにこだわらずに、いろいろな角度で物事を考え、見て、行動できることです。そのときの状況を踏まえて行動できるからこそうまくいきます。」

“Tôi không chỉ để ý đến một vấn đề mà thường xuyên suy nghĩ quan sát sự việc theo nhiều góc độ khác nhau. Tùy theo tình huống khi đó mà tôi có thể làm việc một cách hiệu quả nhất có thể.”

Đưa ra dẫn chứng chi tiết.

Mô tả kĩ cho những gì bạn viết. Sẽ không ai tin bạn nếu không có chứng cứ và điều tốt nhất làm chứng cho bạn là những kinh nghiệm đã trải qua.

Với một đoạn PR, bạn có thể nêu lên kỹ năng, điểm mạnh của mình, sau đó kể về tình huống, khó khăn đã gặp phải, mô tả chi tiết cách giải quyết của bạn trong trường hợp đó, và kết quả thu được. Tất cả đều giúp cho nhà tuyển dụng hiểu rõ về bạn hơn.

3 NỘI DUNG KHÔNG THỂ THIẾU TRONG PHẦN LÝ DO ỨNG TUYỂN

Thứ nhất: Kỹ năng bản thân và lý do ứng tuyển

Ví dụ:

私は大学での講義や実習でプログラミングを学び、プログラミングには自信があります。アルバイト先で、プログラミングを活かして簡単なマクロを組んだ所、従業員からとても感謝され、ITシステムの持つ課題解決の可能性を感じ、IS業界に興味を持ちました。

Trong quãng thời gian học đại học, tôi đã được đào tạo và thực hành về lập trình máy tính, vì thế tôi tự tin vào kỹ năng lập trình của mình. Ở công việc làm thêm trước, tôi đã vận dụng khả năng của mình xây dưng một hàm lệnh đơn giản, và đã nhận được sự cảm ơn từ các nhân viên ở đây. Từ đó, tôi thấy rằng mình có khả năng trong việc giải quyết vấn đề của hệ thống Công nghệ thông tin, và đặc biệt có hứng thú về ngành Hệ thông thông tin quản lý.

Thứ 2: Lý do lựa chọn công ty

Lý do bạn lựa chọn công ty để ứng tuyển là gì? Vì ngành nghề, văn hóa công ty,… hay vì lý do nào, nó đều cần phù hợp được với mục tiêu bạn đã đặt ra.

Đây là phần để bạn thể hiện sự hiểu biết của mình về công ty đã ứng tuyển. Hãy cho nhà tuyển dụng thấy bạn thật sự muốn trở thành nhân viên của công ty.

Ví dụ, hãy nêu thế mạnh của công ty, phân tích xem điều đó giúp bạn đạt được mục tiêu của mình như thế nào.

Ví dụ:

IS業界の中でも、貴社は、日立グループの情報通信における中核として、大規模ERPやCRMの開発に強いプレゼンスがあります。貴社でならITシステムを通して社会の課題を解決したい、という私の想いを実現できると感じ、貴社を強く志望しております。

Sau khi đã nói về lý do ứng tuyển vào công ty, bạn cần cho nhà tuyển dụng thấy rõ hơn lòng nhiệt huyết đối với công việc. Hãy bày tỏ mong muốn gia nhập công ty. Bạn có thể nói về những dự định, nguyện vọng cống hiến, những điều muốn học được trong tương lai.

Ví dụ:

仮に入社できた際、海外営業として、留学時代に培った語学力を活かし、貴社製品の世界展開に貢献していきたいと考えております。

Nếu được gia nhập vào quý công ty, tôi muốn phụ trách mảng kinh doanh với các đối tác nước ngoài, tận dụng khả năng ngoại ngữ của mình trong quãng thời gian du học, góp phần đưa những sản phẩm của công ty ra khắp thế giới.

Sử dụng kính ngữ

Khi viết CV Rirekisho, bạn cần sử dụng kính ngữ hay khiêm nhường ngữ một cách cẩn thận và chính xác.

Ví dụ:

Đối với công ty ứng tuyển, khi viết hãy sử dụng「貴社」để thể hiện sự kính trọng.

(「御社」là cách sử dụng khi nói chuyện, xưng hô, phỏng vấn)

Tránh viết những nội dung tiêu cực

Nếu đề cập đến lý do lý do nghỉ việc ở công ty cũ, hãy tránh việc chê bai công ty trước. Vì như thế sẽ khiến nhà tuyển dụng có cái nhìn không tốt về bạn.

Tự tin về bản thân là điều tốt khi ứng tuyển. Nhưng đối với đất nước đề cao sự khiêm tốn như Nhật, bạn không nên thể hiện sự tự tin quá mức. Hãy thể hiện sự tích cực, tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi.

Lỗi nội dung chung chung

Đây là lỗi khá dễ mắc phải khi bạn gửi CV ở nhiều công ty. Nhiều bạn viết phần này như có mẫu chung sử dụng cho tất cả các công ty. Nhà tuyển dụng sẽ không thấy được điểm khác biệt để tuyển bạn.

Ví dụ:

⇒ Tôi muốn trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản

にほんでべんきょうしことを生かせるしごとをしたいからです。

⇒ Tôi muốn phát huy được những gì đã học ở Nhật Bản.

14. Số người phụ thuộc (không bao gồm vợ/chồng).

Điền số người phụ thuộc vào bạn vào bên trái của từ “人”. Nếu không bạn hãy điền số “0”.

17. Yêu cầu của ứng viên với công ty ứng tuyển

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu gì đặc biệt hãy điền ở mục này. Ví dụ trong những điều khoản về lương, công việc, thời gian làm việc, vị trí làm việc…

Để viết được hồ sơ xin việc chuẩn Rirekisho không phải ai cũng biết cách. Có rất nhiều thứ chúng ta cần tìm hiểu mới có thể tạo được bộ CV chuẩn Nhật.

NGUỒN:Morning Japan

Cách Viết Cv Xin Việc Ngành Y Chắc Chắn Trúng Tuyển 100% / 2023

Vốn là một ngành vô cùng quan trọng cho nên những yêu cầu trong việc tuyển dụng ngành Y được chú trọng nhiều và có phần khá khắt khe. Do vậy, theo Phạm Tình – Founder CV xin việc của chúng tôi thì khi bạn chuẩn bị được một bản CV xin việc đầy ấn tượng và thuyết phục thì đương nhiên sẽ giúp gia tăng cơ hội trúng tuyển.

1. Những lưu ý cơ bản nhất để viết CV xin việc ngành Y

Ngược lại, nếu như bạn không trình bày được chi tiết những kinh nghiệm có được thì đồng nghĩa rằng cơ hội của bạn sẽ bị thu hẹp đi rất nhiều. Bởi lẽ, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, yếu tố kinh nghiệm được coi là thước đo vô cùng chính xác cho khả năng của mỗi người ứng viên thay cho bằng cấp, chứng chỉ. Độ chính xác đó nằm trong những yêu cầu hàng đầu của việc làm kỹ sư vật liệu xây dựng, nhà tuyển dụng Y tế hay các kỹ sư trưởng luôn đánh giá cao độ chi tiết và chính xác.

Tiếp theo, để ghi điểm hiệu quả hơn nữa thì bạn hãy trình bày về mục tiêu của mình ở ngay trong đoạn mở đầu của CV. Đó là lời khuyên mà chuyên gia của chúng tôi đưa ra sau nhiều năm có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Thanh Toán Hưng Hà.

2. Để có CV xin việc ngành Y đẹp, bạn cần làm gì?

Viết cụ thể tên vị trí bạn ứng tuyển. Hoặc nếu không, hãy thay thế chúng thông qua một bản tóm tắt những bằng cấp sao cho thật ngắn gọn, rõ ràng

Trình bày về quá trình học tập, làm việc, kinh nghiệm, thành tích bạn đã đạt được một cách chi tiết

Chú ý làm nổi bật các lợi thế và kỹ năng của bạn nhằm nâng cao hơn những cơ hội lớn bước vào vòng phỏng vấn.

Hướng nhà tuyển dụng nhìn thấy rõ hơn khả năng chịu được môi trường áp lực thông qua từ ngữ đáng tin cậy và gần gũi nhất.

Nói chung, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về những chia sẻ của chúng tôi về cách tạo ra một bản CV xin việc ngành Y hoàn hảo. Có rất nhiều mẫu trên trang chúng tôi có thể phù hợp giúp cho bạn hoàn toàn chinh phục thành công nhà tuyển dụng.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Thanh toán Hưng Hà

VP1: Tầng 4, B50, Lô 6, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

VP2: Thôn Thanh Miếu, Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Hotline: 1900633682 – 0963695689

Email hỗ trợ: [email protected]

Founder cv xin việc của chúng tôi Phạm Tình

Di Động: 0972319116

Email: [email protected]

Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RoZXoXKKajsGjQWe_TZ4ZbkfpPc6fvOy

Google site: https://sites.google.com/view/cvxinviec365

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi qua:

#cvxinviec, #cvonline, #cv, #cvxinviectimviec365vn, #cvonlinetimviec365.vn, #cvtimviec365.vn