Mẫu Đơn Xin Việc Ngành Công Nghệ Thông Tin / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Mẫu Đơn Xin Việc Ngành Công Nghệ Thông Tin

Đơn xin việc ngành công nghệ thông tin

ĐƠN XIN VIỆC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tôi được biết công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên ở vị trí: Nhân viên ……………………………. Đây là công việc rất phù hợp với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết qua quá trình học tập và một năm kinh nghiệm làm việc của tôi. Vậy tôi viết đơn này kính trình lên công ty để xin được tuyển dụng.

Sau quá trình học tập và một năm làm việc trong ngành Công nghệ thông tin, tôi đã có những kỹ năng, kinh nghiệm trong thiết kế, lập trình website, phần mềm ứng dụng bằng các ngôn ngữ như PHP, .Net,… với các cơ sở dữ liệu MySql, Postgres, MS SQL,… và các kiến thức về mạng như: CCNA, MCSA, domain, hosting; Am hiểu sâu về Internet cũng như về kinh doanh thương mại điện tử, giao tiếp với khách hàng qua Internet hoặc trực tiếp; Quản trị và biên tập bài viết cho website.

Ngoài các kiến thức chuyên môn, tôi còn là người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập thể, có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm trong môi trường có áp lực cao.

Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng mình có thể đáp ứng được yêu cầu của công ty. Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của công ty và hoàn thành tốt công việc được phân công.

Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc:

Điện thoại:…………………………………………………………..

Email:…………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào!

Ngày….. tháng…… năm…… Người viết đơn

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Thông báo và mẫu đơn tình nguyện, mẫu danh sách xét tuyển nam sinh viên đao tạo SQDB năm 2019

743 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2019

V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019

Căn cứ công văn số 46/BGDĐT-GDQPAN, ngày 14/3/2019 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc Hướng dẫn quy trình tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học

đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT, ngày 14/3/2019 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc giao chỉ tiêu gọi nam sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học

cho các trường Quân đội để đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 16/4/2019, Nhà trường thông báo và yêu cầu các

đơn vị tuyên truyền tới sinh viên và thực hiện những nội dung sau đây:

1. Tiêu chuẩn và đối tượng

Nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi đời không quá 30

tuổi, tốt nghiệp đại học và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi

nhập ngũ trong thời bình, cụ thể:

a) Về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn

Có lý lịch rõ ràng, đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành Đảng

viên Đảng cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng,

với tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, tốt nghiệp đại học năm 2019 (ưu

tiên những sinh viên có kết quả tốt nghiệp loại Khá trở lên), có chuyên môn phù hợp với yêu

cầu của Quân độ, là Đảng viên hoặc đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Có sức khỏe đạt từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số

16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ: Bộ Y tế – Bộ Quốc Phòng quy

định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (Điều kiện hình thể: Nam sinh có chiều

cao từ 1m60 và cân nặng từ 50kg trở lên).

Theo Thông tư liên tịch số 170/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 28/11/2002, sinh

viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị được phong quân hàm sĩ quan dự bị và được đăng

ký vào ngạch dự bị động viên; được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình

khi chưa có lệnh động viên; được nhận một tháng lương với cấp bậc thiếu úy; khi thi

tuyển công chức được cộng thêm 01 điểm vào kết quả thi. Sau khóa học, các trường

quân sự giới thiệu sinh viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị trở về để các trường đại

học tiếp tục giải quyết quyền lợi cho sinh viên.

Sinh viên có nguyện vọng tình nguyện vào phục vụ quân đội thì viết đơn tình

nguyện gửi Bộ quốc phòng, nếu đủ điều kiện và Bộ quốc phòng có nhu cầu sẽ được

điều động vào phục vụ trong quân đội 2 năm. Hết thời hạn 2 năm, nếu sinh viên tiếp

tục tình nguyện ở lại phục vụ trong quân đội, nếu quân đội có nhu cầu, thì được quyết

định chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí

cán bộ để phục vụ quân đội lâu dài.

3. Chỉ tiêu đào tạo và số lượng xét tuyển theo các ngành đào tạo

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu Số lượng xét tuyển Ghi chú

1 Công nghệ thông tin 3 10

2 CNKT Điện, điện tử 5 15

4. Quy trình tuyển chọn tại các đơn vị

– Lãnh đạo đơn vị thông báo kế hoạch, tiêu chuẩn tuyển chọn đến toàn thể nam

sinh viên Đại học K13 (khóa học 2015-2019) thuộc đơn vị quản lý. Cung cấp mẫu đơn

tình nguyện tham gia đào tạo SQDB cho sinh viên có nhu cầu.

– Căn cứ vào tiêu chuẩn, chỉ tiêu và số lượng tuyển chọn, lãnh đạo đơn vị lập danh

sách nam sinh viên đủ điều kiện về sức khỏe, dự kiến tốt nghiệp tháng 6/2019; tiếp nhận

đơn tình nguyện tham gia đào tạo SQDB của sinh viên (theo mẫu đơn và danh sách sinh

viên gửi kèm thông báo này). Gửi danh sách và đơn tình nguyện của sinh viên về Phòng

Thanh tra và Công tác sinh viên trước ngày 08/5/2019 (cả bản in và File mềm danh sách).

– Thông báo cho sinh viên trong danh sách tuyển chọn của đơn vị tập trung để

tham gia vòng sơ tuyển của Nhà trường dự kiến tổ chức vào Thứ 5 – Ngày 09/5/2019;

thời gian và địa điểm cụ thể xem trên Lịch công tác tuần 41của Nhà trường.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản

ánh về phòng Thanh tra và Công tác sinh viên để báo cáo Lãnh đạo trường./.

– Các khoa CNTT, Đ-ĐT, CK, CKĐL;

Phòng HCQT, KHTV, ĐTĐH&SĐH;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tham gia đào tạo sĩ quan dự bị

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………… …

Địa chỉ gia đình:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại DD…………………………………………….. CĐ………………………………….

Sinh viên lớp:……………………………. ngành đào tạo……………………………………..

Khoa………………………………………..

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Là một sinh viên đại học K13, khóa (2015-2019), sau khi nghiên cứu các tiêu

chuẩn và đối tượng tuyển chọn đi đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2019, tôi nhận thấy

mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và xin tình nguyện đăng ký để được đi đào tạo Sĩ

quan dự bị đợt này.

Tôi nhận thức được rằng là một thanh niên, sinh viên trí thức muốn đem sức

lực, trí tuệ cống hiến cho xã hội nhiều nhất. Tôi biết rằng chính trong môi trường

quân đội là nơi thử thách, rèn luyện bản thân tốt nhất, vì thế tôi viết đơn này mong

được nhà trường tuyển chọn để tôi được thực hiện nghĩa vụ của mình.

Nếu được tuyển chọn tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt việc học tập, đào tạo theo

quy định của khóa học Sĩ quan dự bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

……………ngày………….tháng……năm 2019

Ngành Công Nghệ Sinh Học Làm Gì?

Hiện nay lĩnh vực công nghệ sinh học chính là một trong những ngành nghề được Nhà nước ưu tiên phát triển đến năm 2020. Theo Viện chiến lược cho biết tới năm 2020 cả nước sẽ cần ít nhất là 25000 lao động trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Do đó đây chắc chắn sẽ là cơ hội mở rộng đối với những sinh viên đang theo học ngành nghề này.

Cơ hội việc làm ngành công nghệ sinh học hiện nay

Ngành công nghệ sinh học làm gì bạn có biết?

Kỹ sư công nghệ sinh học

Mô tả  công việc

– Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm mới của doanh nghiệp.

– Tiến hành thử nghiệm và báo cáo kết quả của các sản phẩm mới.

– Training các bộ phận kinh doanh, marketing về sản phẩm mới.

– Tham gia các hội thảo cho đại lý và khách hàng.

Mức lương: 12.000.000 – 20.000.000

Chuyên viên công nghệ sinh học

Mô tả công việc

– Lên kế hoạch thí nghiệp, sản xuất cho các sản phẩm.

– Tham gia hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Mức lương: 10.000.000 – 15.000.000

Ngành công nghệ sinh học làm gì bạn có biết?

Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm

Mô tả công việc

– Xét nghiệm vi sinh vật lâm sàng

– Xét nghiệp giải phẫu các bệnh (phân tích tế bào, khối u, tuyến giáp…)

– Xét nghiệm sàng lọc

– Xét nghiệm, giám định, phân tích di truyền.

Mức lương: 10.000.000 – 18.000.000

Giáo viên giảng dạy công nghệ sinh học

Nếu bạn đang thắc mắc ngành công nghệ sinh học làm gì thì không nên bỏ qua vị trí giáo viên giảng dạy.

Mô tả

– Giảng dạy các chuyên ngành công nghệ sinh học tại các trường đại học, học viên.

– Tham gia hướng dẫn sinh viên, học viên trong lĩnh vực sinh học.

– Thực hiện các nghiên cứu chuyên môn công nghệ sinh học.

Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểm thêm ngành công nghệ sinh học làm gì cũng như tìm kiếm cơ hội xin việc ngành công nghệ sinh học tại TopCV.

Các yêu cầu khi ứng tuyển ngành công nghệ sinh học

Để xin việc ngành công nghệ sinh học bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu như sau:

– Có trình độ chuyên môn về chuyên ngành công nghệ sinh học.

– Có tinh thần làm việc độc lập khả năng chịu đựng áp lực cao.

– Tự giác đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các quy trình kiểm nghiệm, đối chứng.

– Am hiểu sâu sắc về công nghệ, các thiết bị hiện đại phục vụ quá trình nghiên cứu.

– Sự cẩn trọng và tỉ mỉ cũng là một trong những tố chất quan trọng của người làm công nghệ sinh học.

Ứng tuyển ngành công nghệ sinh học ở đâu?

Ứng tuyển việc làm  ngành công nghệ sinh học tại TopCV

Sau khi tìm hiểu ngành công nghệ sinh học làm gì chắc chắn bạn sẽ thắc mắc ứng tuyển ngành công nghệ sinh học ở đâu? Hiện nay bạn có thể tìm kiếm việc làm tại một số công ty lớn trong ngành như: Kimberly, Bia Việt Nam, San Miguel, Unilever, Dutch Lady, Bionet…hoặc tại các cơ quan nghiên cứu của nhà nước, các trường đại học như: Khoa học tự nhiên, Học viện Nông nghiệp, Đại học Công nghệ chúng tôi Đại học Y dược…

Các trang tuyển dụng việc làm công nghệ sinh học uy tín, chất lượng hiện nay: TopCV, vieclam24h, mywork, vietnamwork…

Đặc biệt hơn nữa để có thể ứng tuyển thành công ngành công nghệ sinh học thì hãy đến ngay với TopCV – công cụ tạo CV độc đáo nhanh chóng.

Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác Ngành Công An

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC NGÀNH CÔNG AN

Kính gửi: – …………………………………..

– …………………………………..

Tên tôi là: …………………………………..; Sinh năm …………………………………..

Quê quán: ………………………………….. – TP …………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………….. – TP …………………………………..

Ngày vào CAND: …………………………………..

Ngày vào Đảng: …………………………………..

Cấp bậc: …………………………………..; Hệ số lương:…………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………..- Trung đoàn …………………………………..

Trình độ: …………………………………..

Tôi công tác tại Trung đoàn CSCĐ-CATP Hà Nội từ năm 2008 đến nay. Quá trình công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, có thái độ chính trị, lập trường tư tưởng đúng đắn, các năm đều đạt chiến sĩ tiên tiến.

Hiện nay gia đình tôi đang rất khó khăn, vợ tôi đi làm xa, con tôi còn nhỏ thường xuyên ốm đau, phải đi viện, bố mẹ tôi già yếu. Đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Mê Linh cách nhà 85km. Vì vậy việc đi lại quan tâm chăm sóc bố mẹ già hết sức khó khăn. Vậy tôi viết đơn này kính mong Ban giám đốc, Công an Thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho tôi được chuyển công tác về Công an huyện Chương Mỹ để tôi có điều kiện chăm sóc và giúp đỡ gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tôi xin hứa không ngừng phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao cho.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng .. năm … Kính đơn Vũ Đức Quang