4 Trọng Điểm Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tiếng Anh

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIẾNG ANH là chứng từ pháp lý quan trọng. Nó sẽ giúp bạn được nhà nước công nhận quyền sở hữu tài sản.

Theo nghị định sửa đổi mới nhất gần đây về luật nhà đất thì mọi tài sản bất động sản đều phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là chứng thư vô cùng quan trọng để xác nhận sử dụng đất, sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất của người làm chủ tài sản này. Từ đó mọi tranh chấp, giao dịch mua bán, nhượng quyền đều dựa vào loại giấy này.

Những ai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếng anh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn có tên gọi ngắn gọn hơn. Đó chính là sổ đỏ hay sổ hồng tùy theo từng loại tài sản nhà đất. Nhà nước sẽ căn cứ vào các điều khoản sau để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn:

– Là người được chuyển nhượng, thừa kế, được tặng tài sản đất từ người khác. (Có thể là bạn bè, người thân, cha mẹ và ông bà).

– Người đang sử dụng đất và hội tủ đủ điều kiện để được nhà nước cấp Giấy chứng nhận sở hữu đất tiếng anh.

– Người đã được nhà nước giao đất hay cho thuê đất. Thời điểm áp dụng kể từ lúc ngày Luật đất đai có hiệu lực ban hành.

– Người đã mua đất kèm tài sản đi kèm với đất là nhà ở hay vườn.

– Người đã tham gia và trúng thầu vào buổi đấu giá đất.

– Người được quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận sau khi có kết quả hòa giải từ tòa án. Tính trong việc giải quyết tranh chấp về nhà đất.

– Người đang có đề nghị cấp đổi hay cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất.

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIẾNG ANH là gì?

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIẾNG ANH có tên là Certificates of land use rights. Theo đó có các định nghĩa khác như sau:

Certificates of land use rights is a legal deed for the State to certify land use rights, ownership of houses and other land-attached assets of a land user. Under the provisions of the Land Law, the State will issue land use right certificates in the following cases:

– Those who are allocated or leased land by the State after the effective date of the Land Law.

– Winners of land use rights auctions.

– Persons are entitled to use land according to the results of successful conciliation when there are disputes over land, judgments or decisions of courts.

– Those who are currently using land and are eligible for being granted a certificate of land use right as prescribed.

– Persons who are transferred land, inherited land, donated to land, or contributed capital with land use rights.

– People who buy houses and other properties attached to land.

– When a land user proposes to change or re-grant the certificate of land use right is lost.

– Features of land use right certificates (Đặc điểm của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

– Competence to issue land use right certificates (Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

– How is the land use right certificate issued? (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp như thế nào).

– Form of land use right certificate (Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Vài mẫu dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng tiếng Anh thông dụng

– If a person is using land with many parcels of land in the same commune, ward or town and if required, a common land use right certificate will be issued for the plots. (Nếu một người đang sử dụng đất có nhiều thửa đất tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung cho các thửa).

– According to the provisions of law, the land use right certificate will be issued by the competent authority for each parcel of land. (Theo quy định của pháp luật thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp theo từng thửa đất).

Làm sao để có giấy Chuyển nhượng đất tiếng anh?

Thường chúng ta sẽ phải dịch Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tiếng Anh trong trường hợp đối phương yêu cầu. Các văn phòng luật, nhất là những địa chỉ chuyên nhận dịch thuật sẽ đảm nhận việc này. Như vậy sẽ đảm bảo thông tin đủ và có ý nghĩa về mặt ngữ pháp.

Song song đó thì chúng ta nên thực hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dạng song ngữ. Như vậy sẽ đỡ mất thời gian khi phải nhờ người dịch ra tiếng anh. Điều này sẽ rất hữu ích cho những ai đang kinh doanh nhà đất cho thuê với khách nước ngoài.

Chứng nhận quyền sử dụng đất vô cùng quan trọng với mỗi người. Nhất là khi có trong tay tài sản là nhà ở gắn liền với đất. Nó sẽ giúp bảo vệ quyền lợi cao nhất cho bạn mỗi khi xảy ra tranh chấp hay bồi thường. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIẾNG ANH rất cần thiết trong trường hợp đối phương là khách nước ngoài. Hãy đến dịch vụ dịch thuật hoặc liên hệ văn phòng nhà đất để có mẫu tiếng anh chuẩn nhất.

Mẫu Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay, Luật Huy Thành đã nghiên cứu và xin được tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

1. Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

a) Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” in màu đỏ; mục “I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Trang 2 in chữ màu đen gồm mục “II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;

c) Trang 3 in chữ màu đen gồm mục “III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”;

đ) Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận;

e) Nội dung của Giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in, viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Nội dung và hình thức cụ thể của Giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này được thể hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.”

Form Bản Dịch Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Bằng Tiếng Anh

FORM BẢN DỊCH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG TIẾNG ANH

Hiện tại rấtnhiều form mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Dịch thuật Thành Vinh cung cấp cho bạn 1 trong số các bản dịch tiếng Anh của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các bạn tham khảo

Tùy vào nhu cầu của từng người bản dịch cần lấy dấu xác nhận bản dịch chuẩn xác của công ty dịch thuật hoặc lấy dấu công chứng.

Xin vui long liên hệ hotline để biết thêm chi tiết

Đỗ Thị Bích Chi 0908 047 707

LAND USE RIGHT CERTIFICATE

No. ……………………..

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Born in: …………., ID Card No. ……………….issued ………….. 1997 by Ho Chi Minh City Public Security

Address: chúng tôi Chi Minh City

II. The land field with use right

1. Field No. …………….2. Map No. ……………….

3. Address of the field: chúng tôi Chi Minh City

4. Area: …………. m 2

In words: ……………… square meters

Private use:…………m 2

Shared use:………..m2

6. Purpose of using: Residential land in rural area (36 m2), Other annual trees (189m2).

7. Time of using: long term, .

8. Land using origin: …………………….

III. Assets Attached to Land

House with metal roof………………

NOTES TO THE CERTIFICATE HOLDER

Receive the rights and fulfill the obligations of the land user as stipulated by the Land law and Decrees instructing the implementation of Land law.

Take this Certificate to register at the relevant authorities when: changing, transferring, leasing, subletting, inheriting, donating the land use right, mortgaging, guaranteeing, contributing capital in form of land use right; the use is allowed to change name; changing the shape, dimension, area of the land field; changing the land use purpose; changing the term of land use; changing from the form the Government leases the land to the form the Government hands over the land with collection of land use fee; the Government recovers land.

It is not allowed to, correct, erase any content in this Certificate. When this Certificate is lost or damaged, it is necessary to immediately notify the issuing agency.

If there is any query or demand on understanding about policy, land law, the user may ask land officers of commune, ward, town or relevant land management agency. The land officer and land management agency are responsible for answering any query or providing information about the policy, land law to the land user.

Mẫu Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Năm 2003

Contentsmẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cập nhật mới nhấttrường hợp có thể làm giấy ủy quyền mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là một văn bản rất cần thiết khi chủ sở hữu muốn ủy quyền sử dụng cho cá nhân hoặc một tổ chức nào đó thay mình mình sử dụng.

Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2003. Hiện nay đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gọi tắt là giấy chứng nhận được sử dụng theo mẫu số 04a đk ban hành kèm theo thông tư 24 2014 tt btnmt. Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo quyết định số 24 2004 qđ btnmt ngày 01 tháng 11 năm 2004 của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường điều 1. Plvn ngoài sổ đỏ thì pháp luật hiện hành công nhận một số loại giấy tờ khác cũng có giá trị pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Căn cứ luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Quy định này quy định về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nội dung cách. Luật đất đai 2003 ghi nhận một trong những điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại điều 50 trong trường hợp nhận chuyển nhượng phải đáp ứng là giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15. Thay cụm từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng cụm từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại điều 11 và điều 46 của nghị định số 197 2004 nđ cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng.

Lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy định mới về sổ đỏ vừa qua bộ tài nguyên môi trường vừa ban hành thông tư số 23 2014 tt btnmt quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫn còn được gọi là sổ đỏ theo thói quen trước đây. Thống kê kiểm kê đất đai và các hoạt động sự nghiệp địa chính khác theo quy định của pháp luật. Nội dung kế hoạch sử.

đơn xin cấp giấy chứng nhận qsdđ.

Mẫu Giấy Ủy Quyền Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Bộ luật dân sự năm 2024;

Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác

Mẫu giấy ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ bộ luật dân sự năm 2024;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2024, tại địa chỉ …. chúng tôi gồm có:

– BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ và tên: ………………… Giới tính: ………………

Sinh ngày: ……………. Dân tộc: ……………….. Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………… do ………… cấp ngày ………………..

Chức danh: ……………….

Địa chỉ thường trú: ……………………

– BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên: ………………Giới tính: …………….

Sinh ngày: ……………. Dân tộc: ……………….. Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………… do ………… cấp ngày ………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………

– NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A đồng ý ủy quyền và bên B đồng ý nhận ủy quyền thực hiện công việc như sau:

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phạm vi ủy quyền: Trong phạm vi cho phép mà bên B thực hiện nghĩa vụ nhân anh bên A ủy quyền

Thời hạn ủy quyền: …………

– ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.

Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Giấy ủy quyền được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Cập nhật ngày 15/11/2024

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư