Kế Toán Trưởng Có Được Ủy Quyền Không?

Kế toán trưởng là chức danh hay chức vụ? Kế toán trưởng làm gì?

Trước khi tìm hiểu về quyền ủy quyền của kế toán trưởng, chúng ta hãy đi tìm hiểu về việc kế toán trường là gì, công việc như thế nào để có thể hiểu rõ hơn về những quy định về ủy quyền của kế toán trưởng.

Hiện nay khái niệm chức danh và chức vụ vẫn chưa được rõ ràng ngày cả trong những văn bản pháp luật cũng như những trường hợp thực tế. Tuy nhiên chúng ta có thể phân biệt như sau:

– Chức vụ tức là chỉ một công việc gắn liền với nhiệm vụ trong một đơn vị, cơ quan hay tổ chức nào đó, ví dụ như giám đốc, phó giám đốc hay Bộ trưởng…

Vậy kế toán trưởng phải làm những công việc gì?

– Kế toán trưởng cũng như trưởng phòng kế tóan, đây là người có trách nhiệm quản lý cũng như kiểm soát bộ máy kế toán trong doanh nghiệp;

– Có trách nhiệm kiểm tra và năm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó có thể tham mưu cho giám đốc hay cụ thể là giám độc tài chính về việc sử dụng vốn sao cho hiệu quả và báo cáo về tài chính định kỳ cũng như đột xuất nếu cần thiết;

– Kế toán trưởng cũng là người có nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng những hệ thống thông tin, các biểu đồ về tài chính doanh nghiệp, từ đó có thể xác định được những phương pháp và chỉ tiêu phân tích để có thể đánh giá những hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo định kì;

– Phân tích và đánh giá những chi phí của công ty và đề xuất những giải pháp điều chỉnh để có thể tăng giảm chi phí một cách hiệu quả nhất;

– Kiểm tra và phân tích tình hình thực hiện các kế hoạch tài chính đã được xây dựng trước đó.

Uỷ quyền kế toán trưởng

Đối với nội dung ủy quyền kế toán trưởng thì Bộ Tài chính đã tư vấn như sau:

Về chữ ký đối với những đơn vị và tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức ngân sách, tại Tiết b, Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 25/5/2014 của Bộ Tài chính đã quy định:

“Chữ ký thứ hai là chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị và người được ủy quyền ký thay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 4 người ký chữ ký tứ nhất (chủ tài khoản và 3 người được ủy quyền); 3 người ký chữ ký thứ hai (kế toán trưởng và 2 người được ủy quyền).

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước không lưu quyết định bổ nhiệm hoặc phân công của người được ủy quyền ký thay kế toán trưởng, phụ trách kế toán”.

Như vậy, Kế toán trưởng có thể có hia người ủy quyền khác có thể ký thay. Trong Thông tư đã quy định Kho bạc Nhà nước sẽ không yêu cầu các doanh nghiệp và công ty phải có quyết định bổ nhiệm nộp lên Kho bạc, tức là việc bổ nhiệm người ủy quyền của kế toán trưởng là do quy định riêng của công ty hay doanh nghiệp khi mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên trong hướng dẫn về chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp cụ Kho bạc Nhà nước (KBNN) lại có quy định về việc ủy quyền kế toán trưởng khác so với của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Theo quy định Thông tư 77/2024/TT-BTC ngày 28/7/2024 về việc hướng dẫn chế độ NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN:

– Khoản 5 Điều 79: “Đối với các KBNN cấp huyện chưa có phòng kế toán, có thể giao nhiệm vụ cho 1 cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn giúp việc cho Kế toán trưởng, thay mặt Kế toán trưởng giải quyết các công việc khi được ủy quyền theo quy định và chịu trách nhiệm về các công việc trong thời gian được ủy quyền”.

– Điều 84: “Trường hợp Kế toán trưởng tạm thời vắng mặt ở đơn vị phải ủy quyền bằng văn bản cho người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thay thế và được Giám đốc đơn vị KBNN duyệt”.

Như vậy, đối với KBNN thì người ủy quyền kế toán trưởng phải được Giám đốc duyệt và phải có văn bản ủy quyền thì mới được ký thay kế toán trưởng.

Phụ trách kế toán ký thay kế toán có được không?

Theo như những điều khoản được trích từ Thông tư như trên thì phụ trách kế toán hoàn toàn có thể ký thay kế toán trưởng nếu như có ủy quyền từ kế toán trưởng trong thời gian kế toán trưởng đi vắng. Trong doanh nghiệp thì việc ủy quyền này được thực hiện theo quy định riêng của từng doanh nghiệp, còn đối với KBNN thì quyền ủy quyền này cần phải được chứng mình bằng giấy tờ, văn bản ủy quyền của kế toán trưởng cho người được ủy quyền.

Sẽ có những thắc mắc về vấn đề ủy quyền này, ví dụ như một câu hỏi mà nhiềungười vẫn còn đang băn khoăn như sau: “Khi giám đốc ủy quyền cho một kế toán trưởng việc thực hiện các giao dịch và ký kết chứng từ với các ngân hàng mà kế toán trưởng lại giao lại sự ủy quyền cho một kế toán khác để kế toán này có thể ký kết những giấy tờ chứng từ được giao dịch với ngân hàng. Như vậy thì người kế toán được ủy quyền từ kế toán trưởng có cần sự đồng ý của giám đốc hay không?”

Căn cứ Điều 581 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hợp đồng uỷ quyền như sau:

“Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Theo quy định nêu trên giám đốc có thể ủy quyền cho kế toán trưởng A giao dịch và ký kết các chứng từ với Ngân hàng.

Căn cứ điều 583 Bộ luật dân sự về Uỷ quyền lại như sau:

“Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, việc ủy quyền lại cho người khác là có thể nhưng phải được sự đồng ý từ giám đốc và không được ủy quyền vượt quá giới hạn ủy quyền ban đầu. Nếu như giám đốc ủy quyền cho kế toán trưởng bằng văn bản thì kế toán trưởng cũng phải ủy quyền bằng văn bản cho người thứ 3 và phải có trách nhiệm báo cho ngân hàng biết thời hạn ủy quyền là bao lâu. Và nếu như kế toán trưởng ủy quyền toàn bộ nội dung mà giám đốc đã ủy quyền thì chỉ có người kế toán được ủy quyền kia mới được ký kết những chứng từ được ủy quyền. Còn nếu kế toán trưởng chỉ ủy quyền một phần thì người kế toán cũng chỉ được ký kết những chứng từ, giấy tờ mà mình được ủy quyền, còn lại phải là kế toán trưởng ký kết.

Tức là giám đốc muốn ủy quyền cho ai thì phải có văn bản chứng minh, ủy quyền đến đâu thì chỉ được xử lý và ký kết đến phạm vi đấy. Khi được ủy quyền lại thì cũng chỉ được thực hiện những nội dung mà mình được ủy quyền, tuyệt đối không làm vượt quá phạm vi ban đầu.

Kế toán trưởng có được ủy quyền không?

4

(80%)

4

votes

(80%)votes

Mẫu Giấy Ủy Quyền Của Giám Đốc Cho Cá Nhân Hay Kế Toán

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho cá nhân hay kế toán

Bạn đã bao nhiêu lần thay mặt giám đốc công ty của bạn đi ký kết hợp đồng, hay giải quyết với cơ quan thuế, ngân hàng, giao dịch các dịch vụ khác..bao nhiêu lần rồi ? Đặc điểm chung của mỗi chuyến đi đó là bạn phải mang theo một Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho cá nhân hay kế toán để làm căn cứ pháp giao dịch.

Phép lịch trong mỗi cuộc gặp mặt, làm ăn nào đó mà người đại diện không đến được bao giờ cũng gọi điện thông báo cho đối tác biết..tôi bạn không tới tham dự được..tôi sẽ uỷ quyền cho bạn nhân viên, thư ký, trưởng phòng nào đó tới và sẽ có mang theo giấy uỷ quyền của giám đốc..có dấu đỏ của công ty làm căn cứ pháp lý…đó là phép lịch sự, là tôn trọng với khách hàng.

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ……………………………………………………;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………………………Công ty ……………………;

Căn cứ Quyết định số …… ngày …../…../….. của Tổng Giám đốc Công ty ……….. về việc phân công, ủy quyền cho …………………………………………………………;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà :

Chức vụ :Giám đốc Công ty ………………………………………………………………….

Số CMTND : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày ………………………………….

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………..

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà :

Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty …………………………………………………………..

Số CMTND : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày ………………………………….

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………..

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………….

…………………………………………………………………………………………..

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công chúng tôi quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Các bài viết mới Các tin cũ hơn

#1 Mẫu Giấy Ủy Quyền Thừa Kế

Giấy ủy quyền thừa kế là gì?

Việc ủy quyền thừa kế thực hiện dưới dạng văn bản gọi là giấy ủy quyền thừa kế.

Giấy ủy quyền thừa kế là văn bản ghi nhận việc người thừa kế chỉ định cho người khác được ủy quyền thay mặt mình thực hiện các quyền của người thừa kế trong phạm vi được ghi nhận trong giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền thừa kế tài sản

Có nhiều trường hợp thừa kế tài sản có thể thực hiện thông qua việc ủy quyền, hình thức có thể là giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu hợp đồng ủy quyền thừa kế

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THỪA KẾ

Cách điền thông tin giấy ủy quyền nhận thừa kế

Từ mẫu ủy quyền thừa kế tài sản cần hoàn thiện các thông tin để giấy ủy quyền hợp pháp, không gây hiểu lầm dẫn đến phát sinh tranh chấp.

Về thông tin của người ủy quyền và người được ủy quyền: cần ghi rõ các thông tin bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú,… nhằm mục đích định danh cá nhân.

Về thông tin người để lại di sản thừa kế: ngày mất, di sản để lại

Đối với tài sản là bất động sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền trên đất thì sẽ có thông tin về vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thừa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành, … Đối với tài sản là động sản như xe ô tô, xe máy thì phải nêu được thông tin về biển số xe, số giấy đăng ký ô tô, ngày tháng năm cấp đăng ký xe, thông tin về chủ sở hữu, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy, loại xe….

Đối với tài sản là thẻ tiết kiệm thì phải nêu được thông tin về ngân hàng nơi lập thẻ tiết kiệm, số tiền tiết kiệm, kỳ hạn gửi tiết kiệm, lãi suất gửi tiết kiệm…

Về nội dung ủy quyền: phải ghi rõ nội dung ủy quyền bao gồm các thủ tục trong thừa kế như ủy quyền khai nhận di sản thừa kế, ủy quyền phân chia di sản thừa kế, khởi kiện yêu cầu chia di sản, các thủ tục trước trong và sau khi nhận thừa kế như sang tên quyền sử dụng đất,…

Mẫu Đơn Đăng Ký Học Kế Toán Trưởng

 Để tránh tình trạng học viên phải chuẩn bị hồ sơ nhiều lần. Đề nghị học viên có nhu cầu tham dự  lớp kế toán trưởng chuẩn bị hồ sơ bao gồm sau:

-           01 Mẫu đơn (theo quy định)  Mẫu đơn Học Viện Tài Chính;  

                                                            Mẫu đơn Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội

-           01 Bằng tốt nghiệp photo công chứng (không quá 06 tháng)

-           01 CMND, bảng điểm photo

-           03 ảnh 3x4cm (để trong phong bì ghi rõ họ tên)

Chương trình đào tạo kế toán trưởng  –  tất cả các đơn vị đào tạo đều phải tuân theo quy định của Bộ Tài Chính từ khâu:

1.         Xét hồ sơ đầu vào nhập học như:

-           Chuyên ngành tốt nghiệp: Tài chính, kế toán, kiểm toán

-           Thời gian công tác thực tế: + 02 năm đối với người tốt nghiệp đại học

                                                        + 03 năm đối với người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

2.         Đến tham dự khóa học: Tất cả các học viên tham dự tối thiểu đảm bảo 80% thời lượng chương trình mới đủ điều kiện tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán trưởng

3.         Đến thi hết học phần: Học viên phải đạt điểm trung bình trở lên cho mỗi học phần

4.         Thời hạn lấy chứng chỉ: Tùy từng đơn vị tổ chức, xong hầu hết tất cả hồ sơ của người học phải nộp cho Bộ Tài Chính kiểm tra lần cuối nên thường sẽ mất khoảng từ 03 – 04 tuần.

Chú ý:

-           Đơn vị được Bộ Tài Chính cấp phép tổ chức khóa học kế toán trưởng sẽ được cấp 01 mã số (mã số đơn vị đào tạo). Được Bộ Tài Chính công nhận bằng văn bản.

–           Mẫu phôi kế toán trưởng do Bộ Tài chính quản lý, cấp phát cho các đơn vị đủ điều kiện tổ chức lớp học.

Chuyên cung cấp giải pháp : SiteMap

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Tổng hợp các mẫu bổ nhiệm vị trí chức vụ các ngành nghề

Mẫu quyết định bổ nhiệm – Trong công việc hằng ngày, tại cơ quan nhà nước hay trong các đơn vị doanh nghiệp, việc ra quyết định đề cử, bổ nhiệm một cá nhân nào đó nhận chức vụ mới ở một vị trí công việc mới sẽ có hiệu lực khi cá nhân đó chính thức nhận quyết định bổ nhiệm.

Khái niệm mẫu quyết định bổ nhiệm là gì

Mẫu quyết định bổ nhiệm văn bản đường cấp trên phê duyệt nhằm bổ nhiệm 1 cá nhân vào một vị trí nào đó Quyết định bổ nhiệm thường được sử dụng khi cơ quan, đơn vị quyết định bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng. Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng…..

Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Các quyết định bổ nhiệm được sử dụng trong nhiều trường hợp như:

– Theo khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157, Hội đồng quản trị công ty cổ phần và Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên cần bổ nhiệm các chức vụ như : Tổng Giám đốc/ Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người quản lý khác theo Điều lệ của công ty.

– Theo khoản 2 Điều 64, Giám đốc/Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần, Công Ty TNHH 2 thành viên trở lên bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty. Trừ các chức danh thuộc quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

– Theo khoản 1 Điều 82, Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên.

Những yêu cầu cần thiết khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm

+  Mẫu quyết định bổ nhiệm phải có mục đích rõ ràng, cụ thể. Đây là trách nhiệm và quyền hạn của một bộ phận cơ quan đó khi ra quyết định bổ nhiệm.

+ Nội dung của mẫu quyết định bổ nhiệm phải ngắn gọn nhưng đủ ý, đảm bảo dễ đọc, dễ nhìn. Trình bày theo hệ thống rõ ràng, sạch sẽ. Bố cục phân chia nội dung rành mạch, xuyên suốt nội dung phải nhất quán.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phải mang tính phổ cập đại chúng

Bởi vì ngoài người soạn thảo văn bản bổ nhiệm và người được bổ nhiệm thì tất cả mọi người nói chung và các nhân viên nói riêng đều phải nắm được những thông tin đã đề cập trong đây.

Mọi người đều có quyền được biết thông tin bổ nhiệm để thi hành cho đúng. Do đó, người soạn thảo văn bản này cần phải biết cách trình bày để mọi người cùng hiểu được một nội dung giống nhau.

Trong văn bản này ưu tiên sử dụng từ một nghĩa, không nên sử dụng các từ đa nghĩa. Bởi vì tầm hiểu biết của mọi người sẽ không giống nhau. Nội dung phải luôn được đảm bảo sự phổ cập, nghiêm túc và phải dễ nhớ.

Mẫu quyết định bổ nhiệm thể hiện tính bắt buộc

Quyết định bổ nhiệm này còn gián tiếp để truyền đạt suy nghĩ cũng như quyết định và mục đích của ban lãnh đạo, ban quản lí đến người được bổ nhiệm. Văn bản này sẽ không có ý nghĩa gì nếu người được quyết định bổ nhiệm không đủ khả năng để thực hiện công việc được bổ nhiệm. nên tính khả thi trong thực tế cũng là yêu cầu bắt buộc của mẫu quyết định bổ nhiệm này.

Chia sẻ mẫu quyết định bổ nhiệm các vị trí trong doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY………………. CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…/2024/QĐ-… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..o0o……..

……………, ngày … tháng … năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………………… V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kế toán

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………

Nơi cấp: ………………..….. Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền lợi 

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3 – Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Mẫu văn bản ra quyết định bổ nhiệm trưởng phòng IT

CÔNG TY ……………. —————–Số:………. – QĐ/CTY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——–……, ngày …….. tháng…….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm trưởng phòng IT __________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………………….…;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………

CMND số ………………………………………………………………………………….

Nơi cấp:……………………….………Ngày cấp: …………………………………….

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ trưởng phòng IT của công ty, phụ trách chuyên môn mạng máy tính, máy in, webserver.

Điều 2: Ông/Bà …………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ công việc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó giám đốc 

CÔNG TY …………….

—————

Số: …….- QĐ/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————–

Địa danh, ngày ……tháng ……. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty Bất Động Sản

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………….……………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………………;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………………

CMND/ Thẻ căn cước công dân số ………………………………………………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Từ khóa mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty tnhh

3

/

5

(

1

bình chọn

)