Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh / 2023 / Top 17 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Thủ Tục Thay Đổi Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh/Doanh Nghiệp Năm 2022 / 2023

Hiện nay theo Luật Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ còn thể hiện 05 nội dung thông tin của doanh nghiệp đó là:

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Thông tin về: website, email, số điện thoại

Thông tin người đại diện pháp luật (nếu nhiều người đại diện theo pháp luật thì sẽ thể hiện toàn bộ người đại diện) riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể hiện nội dung vốn góp của các thành viên trên đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: ở đây có thể góp bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản, thương hiệu…

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của CTCP

Thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp

Lưu ý: riêng đối với trường hợp thay đổi cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần sẽ không nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh mà hồ sơ sẽ nộp lên cơ quan thuế, bộ phận một cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ bao gồm (biên bản + quyết định + hợp đồng chuyển nhượng + biên bản thanh lý và những chứng từ đi kèm). Ngoài ra doanh nghiệp sẽ phải nộp 0.1% thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vào ngân sách nhà nước ví dụ A chuyển nhượng cho B giá trị 1 tỷ thì sẽ phải nộp 1.000.000 đồng tiền thuế nhu nhập cá nhân vào kho bạc nhà nước.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, quy trình thực hiện thủ tục tại Việt Luật như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp năm 2020 và thông tư 01 hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp. Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua trang của qua mạng trước, sau khi được chấp thuận thì sẽ lấy kết quả tại Phòng quan đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tại tỉnh, thành phố nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính. Bước 3: Việt luật sẽ chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình khi có yêu cầu. Bước 4: Hướng dẫn các thủ tục sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh cần phải làm đối với ngân hàng, hoặc cơ quan thuế hoặc với đối tác.

Thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay đổi. Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo đúng thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 1 – 30 ngày, xử phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng

Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 31 – 90 ngày, xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng

Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 91 ngày trở lên, xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng

Như vậy có thể thấy việc thông báo các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh là bắt buộc, người đại diện pháp luật của công ty hoặc người được người đại diện ủy quyền sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Phải thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào?

Vì tính bắt buộc phải thông báo về những nội dung được thay đổi trong đăng ký kinh doanh, nên các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị như nào? Về cơ bản những trường hợp thay đổi thì hồ sơ đều tương tự nhau tuy nhiên một số trường hợp sẽ có những khác biệt nhất định.

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính trong đăng ký kinh doanh

So với các trường hợp thay đổi nội dung khác thì thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn. Bởi mỗi trường hợp thay đổi trụ sở, phía doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ khác nhau. Việc chuẩn bị hồ sơ đối với một chuyên viên pháp lý hay luật sư thì không quá phiền phức, nhưng với các doanh nghiệp sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

Trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký khi thành lập:

Thông báo thay đổi địa chỉ theo mẫu quy định

Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần.

Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty.

01 Giấy ủy quyền cho Việt Luật thực hiện

Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thực hiện thủ tục

Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập.

Công văn đồng ý chuyển địa chỉ của cơ quan thuế nơi địa chỉ cũ của công ty cấp cho doanh nghiệp sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế.

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định

Bản sao điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Danh sách đầy đủ thành viên công ty

Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty

01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty

01 Giấy ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi tên công ty trong đăng ký kinh doanh

01 Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu quy định

01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.

01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.

01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục

Giấy tờ chứng minh nhân thân của người làm thủ tục thay đổi

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ, vốn góp theo mẫu quy định

01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty

01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty

01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các hồ sơ, thủ tục

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

01 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề theo mẫu đã được quy định

01 Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.

01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty

01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục

Lệ phí nhà nước là khoản phí bắt buộc mà mọi doanh nghiệp phải đóng khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Khoản lệ phí này được quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC là 200.000 đồng / lần. Còn đối với các thủ tục thay đổi nội dung đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 100.000 đồng / lần.

Lưu ý sau khi tiến doanh nghiệp hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ dẫn đến việc nhiều giấy tờ của doanh nghiệp bị thay đổi, do đó với mỗi trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác nhau thì sau khi thanh đổi doanh nghiệp cần chú khác là khác nhau. Cụ thể với từng trường hợp như sau:

Sau khi quý công ty được thay đổi tên sẽ đều phải thực hiện các việc sau:

Doanh nghiệp Khắc lại dấu công ty.

Doanh nghiệp phải thay đổi thông tin công ty trên hóa đơn điện tử;

Thay đổi biển tên doanh nghiệp tại trụ sở, các chi nhánh, VPĐD,..;

Tiến hành thay đổi thông tin chủ tài khoản công ty tại ngân hàng, thông tin tên doanh nghiệp với các bên bảo hiểm, đối tác,….

Doanh nghiệp cần thông báo cho đối tác về việc tên công ty có sự thay đổi và có thể ký lại các phụ lục hợp đồng đã giao kết tùy vào quyết định của hai bên.

Sau khi địa chỉ công ty dược thay đổi, doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện các việc sau:

Doanh nghiệp thay đổi dấu nếu thay đổi địa chỉ khác quận mà trên con dấu thể hiện quận huyện.

Doanh nghiệp thay đổi thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử của mình đã đăng ký;

Thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản biết là doanh nghiệp có thay đổi thông tin

Doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế, chốt và chuyển bảo hiểm xã hội về địa chỉ mới của doanh nghiệp

Bậc 1: 2.000.000 VNĐ/1 năm với công ty đăng ký vốn điều lệ dưới 10 tỷ

Bậc 2: 3.000.000 VND/1 năm với công ty đăng ký vốn trên 10 tỷ

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Việt Luật

Việt Luật hiện cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư chuyên môn tốt, có kinh nghiệm, tận tình, Việt Luật tự tin cung cấp cho đến quý công ty dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý. Việt Luật sẽ thực hiện những công việc sau trong quá trình doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho quý công ty.

Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh khi bắt đầu dịch vụ đến lúc hoàn tất công việc và doanh nghiệp nhận được giấy đăng ký mới.

Tư vấn nội dung mà doanh nghiệp dự định thay đổi và từ đó tìm cách mang lại lợi ích, hạn chế rủi ro với nội dung quý doanh nghiệp muốn thay đổi.

Hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và gửi cho doanh nghiệp tham khảo sau đó ký và đóng dấu

Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch đầu tư và lấy kết quả về gửi doanh nghiệp.

Việt Luật luôn theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa theo yêu cầu của chuyên viên pháp lý

Việt Luật sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay đổi và chuyển tới quý doanh nghiệp

Mẫu Đơn Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh / 2023

Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2014 và phụ lục đi kèm. BRAVOLAW cung cấp cho khách hàng mẫu đơn xin that đổi giấy phép kinh doanh.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH (thay đổi lần thứ……) Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số…………do…………..cấp ngày…………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)…. Điện thoại:……………………………………….Fax:……………………………………………….

Email: ……………………………………………Website (nếu có): ……………………………….

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:…………………………………………………………………Nam/Nữ………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………….ngày cấp…………………cơ quan cấp………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp) ………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………….

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)

2. Lý do sửa đổi, bổ sung

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung)

……, ngày…… tháng……. năm……. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.

Tài liệu kèm theo:

1………..

2……….

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn BRAVO

Hotline: 19006296

Bạn đang xem Mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh hoặc Mau don thay doi giay phep kinh doanh trong Thay đổi, bổ sung ngành nghề

Lưu Ý Khi Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Năm 2022 / 2023

LUẬT SƯ TƯ VẤN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH: 0979 05 77 68

Khi thay đổi tên doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

Lưu ý về tên mới của doanh nghiệp

Tên mới của doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp thay đổi tên cần chú ý đến việc thiết kế lại nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu và thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp. Do đó khi lựa chọn tên mới cần thực hiện đồng thời tra cứu và đăng ký nhãn hiệu mới.

Các thủ tục phải thực hiện sau thay đổi tên công ty

Khắc lại con dấu pháp nhân;

Thông tin doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận hoạt động của địa điểm, chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Thông tin chứ ký số; hóa đơn;

Thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng;

Các hợp đồng, văn bản với đối tác;

Các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh: Giấy phép lữ hành, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép vận tải, Văn bằng nhãn hiệu, …

Làm lại biển công ty và treo tại địa chỉ trụ.

Lưu ý sau khi thay đổi tên doanh nghiệp

Hiện nay điểm khác biệt là khi doanh nghiệp có nhu cầu khắc dấu pháp nhân mới với tên công ty mới thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn số lượng, hình thức con dấu và thậm chí được quyền giữ lại con dấu cũ với tên công ty cũ. Đây thực sự là bước đột phá trong quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và đầu tư không đăng tải mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Doanh nghiệp không phải làm thông báo với Sở KHĐT khi thay đổi mẫu dấu.

Tên doanh nghiệp là nội dung rất quan trọng của doanh nghiệp, tên doanh nghiệp không chỉ gắn với thương hiệu của doanh nghiệp mà còn thể hiện trên rất nhiều văn bản, giấy phép khác. Khi thay đổi tên doanh nghiệp, trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không thể hiện tên cũ. Doanh nghiệp có thể bị vướng mắc về tài liệu chứng minh doanh nghiệp tên cũ và tên mới cùng là một doanh nghiệp.

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần lưu ý gì?

Lưu ý lựa chọn trụ sở chính

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định cụ thể, rõ ràng để có thể liên lạc qua dịch vụ bưu chính. Trong trường hợp không thể liên lạc được với doanh nghiệp bằng trụ sở chính, doanh nghiệp có thể bị khóa mã số thuế.

Ngoài ra, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt tại chung cư có chức năng để ở. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp không cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đặt tại căn hộ nhà chung cư không có chức năng thương mại bởi vì những căn hộ này không có chức năng kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở chính khác quận phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế tại chi Cục thuế hiện tại. Sau khi có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của chi Cục thuế cũ, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi thay đổi trụ sở chính cần thực hiện các thủ tục

Thay đổi thông tin trên hóa đơn;

Thay đổi thông tin địa chỉ trên giấy chứng nhận hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện;

Thay đổi thông tin địa chỉ trên các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Làm lại biển công ty và treo tại địa chỉ trụ sở mới.

Khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cần lưu ý gì?

Lưu ý khi áp mã ngành nghề kinh doanh

Khi thay đổi, tăng giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 các doanh nghiệp được giảm vốn khi đáp ứng điều kiện và chỉ được giảm theo tỷ lệ phần trăm đang sở hữu. Ngoài ra, các doanh nghiệp được phép tăng vốn theo nhu cầu và phải thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày góp vốn.

Đặc biệt lưu ý tính chịu trách nhiệm của chủ sở hữu vốn góp, mức thuế môn bài. Trong trường hợp việc tăng mức vốn điều lệ làm tăng nghĩa vụ thuế môn bài của doanh nghiệp thì năm kế tiếp doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài theo mức vốn mới.

Mức thuế môn bài áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp cả Việt Nam và có vốn nước ngoài như sau:

Mức thuế môn bài thấp nhất là 2.000.000 đồng/năm áp dụng nếu doanh nghiệp đăng ký mức vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên nộp thuế môn bài là 3.000.0000 đồng/năm.

Khi thay đổi cơ cấu vốn góp, cơ cấu thành viên doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

Khi doanh nghiệp muốn mở rộng, thu hẹp quy mô hoạt động hoặc khi thành viên mong muốn góp thêm hoặc giảm vốn thì cần thay đổi cơ cấu vốn góp. Cần lưu ý vấn đề sở hữu vốn tối thiểu để trở thành người đại diện pháp luật hoặc trường hợp tăng thêm thành viên góp vốn thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Lưu ý khi chuyển nhượng vốn, cổ phần

Khi thay đổi chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần, doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

Theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện nay đối với công ty cổ phần khi thực hiện chuyển nhượng cổ đông thì không cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp tự thực hiện ghi nhận sự chuyển nhượng giữa các cổ đông. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng cổ phần tại chi Cục thuế.

Thuế thu nhập khi chuyển nhượng cổ phần được xác định như chuyển nhượng chứng khoán do đó khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần sẽ bị tính thuế thu nhập chuyển nhượng là 0,1% (kể cả khi chuyển nhượng ngang giá).

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì hiện nay, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện. Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác để phù hợp với nhu cầu thuê giám đốc, tổng giám đốc của các doanh nghiệp hiện nay (trừ giám đốc/Tổng giám đốc trong công ty đại chúng). Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có thể vì những lý do chủ quan hoặc khách quan, doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế thì doanh nghiệp không được thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì cũng không thể đăng ký làm người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp.

Cá nhân từng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì cũng không được làm người đại diện pháp luật mới cho công ty.

Người đại diện là người đi thuê công ty cần lưu giữ Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm với người đại diện mới.

Trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp làm thay đổi nội dung điều lệ thì trong biên bản họp phải ghi rõ nội dung được thay đổi trong điều lệ doanh nghiệp.

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cần lưu ý việc thay đổi đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng, thông báo việc thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm.

Khi thay đổi người đại diện có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới cần lưu ý thủ tục kê khai thế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

Bổ sung, thay đổi, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải đóng dấu trong hồ sơ?

Thay đổi đăng ký kinh doanh có làm thay đổi mã số doanh nghiệp?

Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp không làm thay đổi mã số doanh nghiệp đã cấp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi lại điều lệ công ty?

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần lập Điều lệ sửa đổi và lưu giữ tại doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh nhiều nội dung trong một hồ sơ thay đổi được không?

Theo quy định pháp luật, Doanh nghiệp được phép đăng ký thay đổi nhiều nội dung trong một hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ của Công ty Luật Việt An về thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.

Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.

Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;

Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….

Tư vấn thay đổi các giấy phép con phải thay đổi khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh và thông qua dịch vụ của Công ty Luật Việt An, Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu để Luật Việt An soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ, mọi công việc còn lại sẽ do Luật Việt An thực hiện toàn bộ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Tại Tp Vinh, Nghệ An / 2023

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP Vinh, Nghệ An – Những vấn đề cần quan tâm

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư trực thuộc có thẩm quyền khi tiến hành việc đăng ký thay đổi kinh doanh theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, đối với những thay đổi sau, doanh nghiệp cần phải thực hiện việc thông báo:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Khi thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp bên cạnh việc thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần thực hiện việc thay đổi con dấu nếu địa chỉ có sự điều chỉnh so với địa chỉ cũ; thay đổi địa chỉ trên biển treo tại trụ sở; hóa đơn và tại các cơ quan như thuế, ngân hàng, đối tác.

Thay đổi thông tin cá nhân của các chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông có tên trong giấy đăng ký doanh nghiệp Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Thay đổi thành viên trong công ty/ chủ doanh nghiệp. Không phải việc thay đổi bất kì thành viên góp vốn nào trong công ty cũng cần phải xin cấp giấy phép mới mà chỉ khi công ty bạn thay đổi:

Thành viên góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh; Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Thay đổi vốn điều lệ. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận kinh doanh cũ bị mất, rách Khi giấy chứng nhận kinh doanh của doanh nghiệp bị mất, rách, cháy hoặc bị tiêu hủy thì doanh nghiệp của bạn đăng ký cấp lại và được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tùy thuộc vào nội dung đăng ký thay đổi, doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị bộ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP Vinh, Nghệ An phù hợp với nội dung mà bản thân doanh nghiệp có sự thay đổi.

Trình tự Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP Vinh, Nghệ An

Để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi, các bước mà bạn cần tiến hành bao gồm:

– Bước 01: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp

– Bước 02: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp qua mạng

– Bước 03: Sửa đổi, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh (nếu có)

– Bước 04: Đối với hồ sơ được Phòng đăng ký kinh doanh thông báo đã hợp lệ, chuẩn bị bộ hồ sơ bản cứng để nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra, đối chiếu

– Bước 05: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

– Bước 06: Khắc dấu (đối với trường hợp thay đổi tên, mã số doanh nghiệp và trụ sở chính) và công bố sử dụng con dấu theo quy định.

Để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư. Tuy nhiên, với việc triển khai hệ thống Đăng ký kinh doanh trực tuyến qua mạng điện tử tại địa chỉ chúng tôi thì người có nhu cầu không nhất thiết phải trực tiếp đến Sở Kế hoạch – Đầu tư để thực hiện thủ tục mà chỉ cần thực hiện trực tuyến các bước trên. Với những bộ hồ sơ hợp lệ thì việc cần làm là nộp lại bản hồ sơ gốc để Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra, đối chiếu.

Chính vì vậy mà dù bạn ở đâu, FBLAW cũng đều có thể thực hiện thủ tục thay bạn!

Dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh của Công ty Luật FBLAW

Sử dụng dịch vụ của Công ty Luật FBLAW, khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin về nội dung thay đổi; bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật; bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.

Công ty Luật FBLAW sẽ thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

– Soạn thảo hồ sơ Đăng ký thay đổi theo thông tin khách hàng cung cấp;

– Nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử;

– Chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu;

– Nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

– Tiếp nhận kết quả đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Làm thủ tục khắc lại con dấu (nếu có);

– Thông báo, nhận kết quả Thông báo thay đổi và gửi đến Khách hàng.

Vì sao nên chọn dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh của FBLAW?

Khách hàng luôn đặt câu hỏi về giá cả cũng như chất lượng dịch vụ trước khi đồng ý sử dụng. FBLAW chúng tôi hiểu điều đó là quyền lợi chính đáng của bạn và chúng tôi không nói quá nhiều về dịch vụ của mình mà thay vào đó chúng tôi muốn bạn hãy sử dụng và đánh giá chất lượng dịch vụ của chúng tôi một cách khách quan và chính xác nhất.

FBLAW với mục tiêu: Bạn chỉ cần kinh doanh và phát triển doanh nghiệp của mình, những vấn đề pháp lý hãy để FBLAW chúng tôi sẽ thay mặt bạn xử lý!

Về chi phí chúng tôi không cam kết là đơn vị có chi phí dịch vụ thấp nhất trên thị trường nhưng chúng tôi khẳng định rằng chi phí của chúng tôi là hợp lý nhất so với chất lượng dịch vụ chúng tôi đem tới cho khách hàng.

Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 0973.098.987 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất! Công ty Luật FBLAW tự tin với những luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP Vinh, Nghệ An. Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

Trân trọng ./.