Mẫu Hóa Đơn Điều Chỉnh Sai Số Tiền Bằng Chữ / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Hóa Đơn Viết Sai Tổng Giá Tiền Thanh Toán Và Số Tiền Bằng Chữ

--- Bài mới hơn ---

 • Hóa Đơn Kê Khai Sai Số Tiền Bằng Chữ Xử Lý Như Thế Nào?
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai: Số Tiền, Tên Công Ty, Ngày Tháng, Mst, Địa Chỉ
 • Cách Ghi Số Tiền Bằng Chữ Trên Hoá Đơn Gtgt
 • Xử Lý Khi Viết Sai Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Gtgt
 • Quy Tắc Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn
 • Hóa đơn viết sai đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế… hay tên công ty, địa chỉ, mã số thuế đã được Kế Toán Thiên Ưng chia sẻ các xử lý cụ thể TT 39/2014/TT-BTC và các công văn hướng dẫn các trường hợp đặc biệt khác tại bài viết: Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng.

  1. Xử lý hóa đơn viết sai dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”

  Khi giao hàng hóa, công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn số 0005632, ký hiệu TU/19P

  (Hóa đơn viết sai tổng thanh toán)

  Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0006235 này:

  + Bên bán sẽ kê khai âm vào bảng kê bán ra hoặc kê giảm tại chỉ tiêu số 32 trên tờ khai số 01/GTGT

  + Bên mua sẽ kê khai âm vào bảng kê mua vào hoặc kê khai giảm tại chỉ tiêu 23 trên tờ khai số 01/GTGT

  Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0005946 này:

  + Bên bán sẽ kê khai tăng doanh số tại bảng kê bán ra hoặc kê tăng tại chỉ tiêu số 32 trên tờ khai số 01/GTGT

  + Bên mua sẽ kê khai tăng giá trị mua vào vào bảng kê mua vào hoặc kê khai tăng tại chỉ tiêu 23 trên tờ khai số 01/GTGT

  Có thể là do sai chính tả hoặc sai thông tin so với số tiền tại dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”

  Ví dụ:

  Ngày 28/09/2019, Công ty Thiên Ưng bán hàng cho công ty Bông Hồng Xanh

  đã xuất hóa đơn số 0006009, ký hiệu TU/19P với nội dung như sau:

  Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0006256 này:

  Vì hóa đơn này không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế nên bên bán và bên mua sẽ không phải kê khai thuế GTGT cho hóa đơn này

  2 bên lưu trữ hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh, kẹp cùng với hóa đơn viết sai số 0006009 để giải trình với CQT khi có yêu cầu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Chứng Từ Kế Toán
 • 3 Cách Đổi Số Thành Chữ Trong Excel Đơn Giản Nhất Bạn Nên Biết
 • Hướng Dẫn Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Gtgt
 • Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Trung
 • Cách Đổi Số Thành Chữ Trong Excel Đơn Giản Và Dễ Dàng
 • Hướng Dẫn Cách Điền Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Số Tiền

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa
 • Hướng Dẫn Ngay Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Đúng Nhất 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Như Thế Nào?
 • Cách Viết Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán Theo Mẫu
 • Xuất Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Giá Hàng Bán
 • Mới đây nhất, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 68/2019/TT-BTc hướng dẫn về hóa đơn điện tử. Theo đó sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng,…sẽ được xử lý như sau:

  – Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

  – Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua.

  – Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

  Như vậy để xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền, kế toán cần dùng đến 2 mẫu văn bản là biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử và thông báo hủy hóa đơn điện tử.

  Hướng dẫn xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

   Hướng dẫn ghi Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền và Thông báo hủy hóa đơn điện tử

  Lưu ý: Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, các thông tin như sau cần được ghi đầy đủ:

  Ngày trên BBĐC hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

  Nội dung trên BBĐC phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.

  Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập BBĐC hóa đơn viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

  Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập BBĐC và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

  2.2 Thông báo hủy hóa đơn điện tử

  Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

  Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai 2022
 • Hướng Dẫn Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Trong Các Trường Hợp
 • Hướng Dẫn Kế Toán Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Viết Sai Mã Số Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Mã Số Thuế Của Người Mua Đã Kê Khai
 • Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm Tiền Thuế, Doanh Thu
 • Hướng Dẫn Lập Và Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh
 • Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử
 • Cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế như thế nào cho đúng? Trong nhiều trường hợp do sự nhầm lẫn nên kế toán viết mã số thuế người mua bị sai. Nếu hóa đơn chưa giao, chưa kê khai cho người mua xử lý như thế nào? Nếu hóa đơn đã kê khai cần xử lý ra sao?

  1. Hóa đơn viết sai mã số thuế người mua.

  Để xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn. Các bạn căn cứ vào các văn bản pháp lý mới nhất sau:

  – Căn cứ vào Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  – Căn cứ vào khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

  Hóa đơn ghi sai mã số thuế phải xử lý như thế nào?

  Chúng ta gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai mã số thuế và xuất hoán đơn mới thay thế. Hóa đơn viết sai đã xé hay chưa xé khỏi cuống thì kế toán cần phải lưu tại cuống.

  Nếu hóa đơn ghi sai mã số thuế đã giao cho người mua và hai bên chưa tiến hành kê khai?

  Trường hợp bên bán và bên mua chưa kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn viết sai. Chúng ta cần lập Biên bản thu hồi hóa đơn này.

  Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn, bên bán và bên mua ký xác nhận, đóng dấu. Mỗi bên giữ 01 bản.

  Bước tiếp theo bên mua sẽ tiến hành thu hồi lại hóa đơn liên 2 từ người mua. Kế toán gạch chéo hóa đơn viết sai. Sau đó xuất hóa đơn mới đúng thay thế hóa đơn bị sai.

  Nếu hóa đơn ghi sai mã số thuế đã giao cho người mua và đã kê khai thuế GTGT?

  Căn cứ vào điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn ghi sai mã số thuế và đã kê khai. Thì cần phải tiến hành đồng thời 2 việc. Đó là lập Biên bản điều chỉnh và xuất Hóa đơn điều chỉnh.

  2. Cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế như thế nào?

  Trước khi xuất hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua cùng thỏa thuận, cam kết lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót. Biên bản ghi rõ nội dung trước và sau khi điều chỉnh là gì? Để hình dung rõ hơn Kế Toán Hà Nội chia sẻ với bạn 1 ví dụ sau về hóa đơn ghi sai mã số thuế người mua. Và đưa ra cách xử lý, cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế. Ví dụ: Công ty KTHN xuất hàng bán cho Công ty Điện lạnh. Tuy nhiên kế toán ghi sai mã số thuế của công ty Điện lạnh. Hai bên đã kê khai nộp thuế GTGT đối với hóa đơn này. Khi kế toán phát hiện ra phải xử lý như sau.

  Hai bên tiến hành Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mã số thuế của Công ty CP Cơ Điện Lạnh.

  Bước 2: Xuất hóa đơn mới điều chỉnh cho hóa đơn viết sai mã số thuế.

  Căn cứ vào Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai. Chúng ta cần xuất Hóa đơn điều chỉnh vào ngày lập Biên bản điều chình hóa đơn là ngày 30/05/2019.

  Theo Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC:

  “Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Hủy Bỏ, Lập Lại, Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Đã Xuất
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ
 • Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ghi Sai Địa Chỉ Xử Lý Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Của Hóa Đơn Đã Lập Sai (Mã Số Thuế, Tên Công Ty, Địa Chỉ)
 • Hóa Đơn Kê Khai Sai Số Tiền Bằng Chữ Xử Lý Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai: Số Tiền, Tên Công Ty, Ngày Tháng, Mst, Địa Chỉ
 • Cách Ghi Số Tiền Bằng Chữ Trên Hoá Đơn Gtgt
 • Xử Lý Khi Viết Sai Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Gtgt
 • Quy Tắc Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn
 • Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Thế Nào? Những Lưu Ý Cần Nhớ
 • Tư vấn kế toán thuế Lawkey nhận được câu hỏi của bạn đọc về việc trong trường hợp hóa đơn đã kê khai sai số tiền bằng chữ thì xử lý như thế nào? Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật về kế toán thuế Lawkey xin trả lời như sau:

  Quy định về số tiền ghi trên hóa đơn

  Khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định như sau:

  Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

  Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Người bán được lựa chọn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán;

  Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn

  Như vậy, việc nếu bạn ghi sai số tiền bằng chữ có thể dẫn đến cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn, và việc này cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

  Cách xử lý khi ghi sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn

  Cách xử lý khi ghi sai sô tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

  Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  Như vậy, trường hợp ghi sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn gây cách hiểu sai lệch về nội dung thì bạn và khách hàng phải cùng lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ về sai sót ghi sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn, đồng thời bạn lập hóa đơn điều chỉnh sai sót; ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số tiền,.. tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số … Căn cứ vào đơn điều chỉnh này, bạn và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số, thuế giá trị gia tăng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Viết Sai Tổng Giá Tiền Thanh Toán Và Số Tiền Bằng Chữ
 • Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Chứng Từ Kế Toán
 • 3 Cách Đổi Số Thành Chữ Trong Excel Đơn Giản Nhất Bạn Nên Biết
 • Hướng Dẫn Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Gtgt
 • Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Trung
 • Xử Lý Khi Viết Sai Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Gtgt Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Tắc Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn
 • Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Thế Nào? Những Lưu Ý Cần Nhớ
 • Cách Viết Hóa Đơn Thu Tiền Bằng Ngoại Tệ Theo Quy Định Pháp Luật
 • Số Đếm Trong Tiếng Nhật
 • Quy Định Về Chữ Số, Đơn Vị Tính Sử Dụng Trong Kế Toán
 • Cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng viết sai như thế nào để có thể đảm bảo nhanh chóng, chính xác với mọi lỗi sai như: ngày tháng, tên công ty, tên hàng hóa, đơn giá, tiền thuế, tiền bằng chữ,…

  Bài tư vấn pháp luật được thực hiện bởi: Luật gia Nguyễn Văn Hoàng – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

  Các trường hợp xử lý sai hóa đơn

  Tùy vào từng thời điểm phát hiện ra hóa đơn viết sai mà cách xử lý cũng khác nhau. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT­BTC, có 2 trường hợp khi phát hiện hoá đơn viết sai như sau:

  Hoá đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi : Nếu hoá đơn viết sai chưa giao cho người mua (chưa xé ra khỏi cuống) thì người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Tiếp đó, lập lại hóa đơn mới.

  Hoá đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống

  Trong trường hợp này lại có 3 trường hợp xảy ra đó là: (i) Hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng ; chưa kê khai ; (ii) Hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng; chưa kê khai; (iii) Hoá đơn .

  Cách xử lý khi xuất sai hóa đơn

  Cách xử lý cụ thể như sau:

  Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng: Bên bán: Gạch chéo 3 liên hóa đơn viết sai đó, kẹp lại vào quyển hóa đơn. Tiếp đó: Lập lại hóa đơn mới đưa cho khách hàng.

  Chú ý: Trường hợp này là xảy ra trong cùng 1 ngày.

  Hoá đơn viết sai đã giao, chưa kê khai:

  Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng chưa kê khai thuế thì xử lý như sau: Bước 1: Lập biên bản các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Bước 2: Người bán lập lại hóa đơn mới. 2 bên kê khai theo hoá đơn mới (không kê khai hoá đơn đã thu hồi). Bước 3: Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.

  Hoá đơn viết sai đã kê khai

  Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng đã kê khai thuế thì xử lý như sau:

  Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên.

  Bước 3: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. cụ thể như sau:

  Nếu là hoá đơn điều chỉnh TĂNG thì kê khai như hoá đơn bình thườngvào tờ khai kỳ hiện tại.

  Nếu là hoá đơn điều chỉnh GIẢM thì: Bên bán: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tờ khai kỳ hiện tại. Bên mua: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của kỳ hiện tại

  Chỉ được lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và xuất lại hóa đơn mới trong trường hợp chưa kê khai thuế.

  Nếu đã kê khai thuế thì không được hủy hóa đơn mà chỉ được phép viết hóa đơn điều chỉnh.

  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Ghi Số Tiền Bằng Chữ Trên Hoá Đơn Gtgt
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai: Số Tiền, Tên Công Ty, Ngày Tháng, Mst, Địa Chỉ
 • Hóa Đơn Kê Khai Sai Số Tiền Bằng Chữ Xử Lý Như Thế Nào?
 • Hóa Đơn Viết Sai Tổng Giá Tiền Thanh Toán Và Số Tiền Bằng Chữ
 • Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Chứng Từ Kế Toán
 • Cập Nhật Ngay Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Mã Số Thuế Đúng Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xuất Hoá Đơn Điện Tử Bkav
 • Nội Dung Hóa Đơn Điện Tử Ghi Thế Nào Là Hợp Lệ?
 • Hướng Dẫn Xóa Bỏ Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm Misa – Hóa Đơn Điện Tử
 • Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Meinvoice.vn
 • Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế là chứng từ mà bạn sẽ cần tới nếu trường hợp hóa đơn đã kê khai nhưng lại phát hiện có sai sót thông tin về mã số thuế. Bài viết này sẽ cập nhật đến bạn mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế đúng nhất 2022.

   Cập nhật ngay mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế đúng nhất 2022.

  1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế là gì?

  Nhiều người thường thắc mắc hóa đơn sai mã số thuế có làm biên bản điều chỉnh được không hay sai mã số thuế có làm biên bản điều chỉnh hóa đơn được không? Với thắc mắc trên, câu trả lời chắc chắn là có. Cụ thể hơn khi gặp trường hợp này, bạn cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế.

  Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế được hiểu là chứng từ mà kế toán sẽ cần tới khi phát hiện hóa đơn điện tử xảy ra lỗi sai sót thông tin về mã số thuế doanh nghiệp.

   Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế là gì?

  Theo đó, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế sẽ được lập khi hóa đơn đã kê khai xảy ra sai sót thông tin về sai mã số thuế doanh nghiệp của bên mua hay bên bán, hoặc sai sai mã số thuế của cả 2 bên.

  Cụ thể hơn, nó sẽ áp dụng với các hóa đơn có sai sót về sai mã số thuế trong trường hợp đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã tiến hành kê khai thuế.

  Ngoài ra, khi hóa đơn điện tử đã kê khai phát hiện sai sót về mã số thuế doanh nghiệp, bên cạnh việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế, các đơn vị kinh doanh còn phải lập cả hóa đơn điều chỉnh.

  2. Yêu cầu nội dung với biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế

   

  Yêu cầu nội dung với biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế.

  Cũng giống các biên bản điều chỉnh hóa đơn thông thường khác, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế khi lập sẽ phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về mặt nội dung theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

  • Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế và ngày trên hóa đơn điều chỉnh sai mã số thuế phải trùng khớp với nhau.

  • Nội dung của biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế phải thể hiện rõ thông tin: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày/tháng/năm… ký hiệu…; xuất hóa đơn điều chỉnh số… ngày/tháng/năm… ký hiệu …; nội dung điều chỉnh chi tiết như thế nào.

  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai mã số thuế cần có ký điện tử của bên bán và bên mua, cần được lưu trữ ở dạng dữ liệu điện tử. Nếu trường hợp bên mua không có chữ ký điện tử thì bên bán và bên mua sẽ phải lập văn bản thỏa thuận bằng giấy, có ghi rõ sai sót mã số thuế và có đầy đủ chữ ký của 2 bên.

  3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế đúng nhất hiện nay

  Muốn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế đúng nhất hiện nay thì bạn và doanh nghiệp phải cập nhật được mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn đúng nhất và mới nhất.

   Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế.

  CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội

  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768

  • Tel : 024.37545222

  • Fax: 024.37545223

  • Website: https://einvoice.vn/

  • Fanpage: Hóa đơn điện tử Einvoice

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Tên Công Ty, Địa Chỉ (Điều Chỉnh Theo Mẫu 2022)
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Giá Bán, Số Lượng, Thuế Suất, Thành Tiền…
 • Cách Xử Lý Đối Với Hóa Đơn Viết Sai Nội Dung
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Viết Sai Thời Điểm
 • Cách Xử Lý Đối Với Hóa Đơn Viết Sai Tên Hàng
 • Cập Nhật Ngay Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Mã Số Thuế Đúng Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Mã Số Thuế
 • Ý Nghĩa Của Những Ký Hiệu Bắt Buộc Hoá Đơn
 • Lập Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Trên Htkk Như Thế Nào? ☑☑☑
 • Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào Về Ký Hiệu Mẫu Số Hóa Đơn?
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế là chứng từ mà bạn sẽ cần tới nếu trường hợp hóa đơn đã kê khai nhưng lại phát hiện có sai sót thông tin về mã số thuế. Bài viết này sẽ cập nhật đến bạn mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế đúng nhất 2022.

  Cập nhật ngay mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế đúng nhất 2022.

  1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế là gì?

  Nhiều người thường thắc mắc hóa đơn sai mã số thuế có làm biên bản điều chỉnh được không hay sai mã số thuế có làm biên bản điều chỉnh hóa đơn được không? Với thắc mắc trên, câu trả lời chắc chắn là có. Cụ thể hơn khi gặp trường hợp này, bạn cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế.

  Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế được hiểu là chứng từ mà kế toán sẽ cần tới khi phát hiệnhóa đơn điện tử xảy ra lỗi sai sót thông tin về mã số thuế doanh nghiệp.

  Theo đó, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế sẽ được lập khi hóa đơn đã kê khai xảy ra sai sót thông tin về sai mã số thuế doanh nghiệp của bên mua hay bên bán, hoặc sai sai mã số thuế của cả 2 bên.

  Cụ thể hơn, nó sẽ áp dụng với các hóa đơn có sai sót về sai mã số thuế trong trường hợp đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã tiến hành kê khai thuế.

  Ngoài ra, khi hóa đơn điện tử đã kê khai phát hiện sai sót về mã số thuế doanh nghiệp, bên cạnh việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế, các đơn vị kinh doanh còn phải lập cả hóa đơn điều chỉnh.

  2. Yêu cầu nội dung với biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế

  Yêu cầu nội dung với biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế.

  Cũng giống các biên bản điều chỉnh hóa đơn thông thường khác, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế khi lập sẽ phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về mặt nội dung theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

  • Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế và ngày trên hóa đơn điều chỉnh sai mã số thuế phải trùng khớp với nhau.
  • Nội dung của biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế phải thể hiện rõ thông tin: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày/tháng/năm… ký hiệu…; xuất hóa đơn điều chỉnh số… ngày/tháng/năm… ký hiệu …; nội dung điều chỉnh chi tiết như thế nào.
  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai mã số thuế cần có ký điện tử của bên bán và bên mua, cần được lưu trữ ở dạng dữ liệu điện tử. Nếu trường hợp bên mua không có chữ ký điện tử thì bên bán và bên mua sẽ phải lập văn bản thỏa thuận bằng giấy, có ghi rõ sai sót mã số thuế và có đầy đủ chữ ký của 2 bên.

  3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế đúng nhất hiện nay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 68/2019/tt
 • Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Đẹp (Mẫu Hóa Đơn Điện Tử), Mua Hóa Đơn Điện Tử, Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử, Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Hiện Nay
 • Kinh Nghiệm Xử Lý Hóa Đơn Chứng Từ Kế Toán
 • Thời Hạn Lưu Trữ Hóa Đơn, Chứng Từ Kế Toán
 • Thứ Tự Mẫu Hóa Đơn Thay Đổi Khi Nào?
 • Quy Tắc Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Thế Nào? Những Lưu Ý Cần Nhớ
 • Cách Viết Hóa Đơn Thu Tiền Bằng Ngoại Tệ Theo Quy Định Pháp Luật
 • Số Đếm Trong Tiếng Nhật
 • Quy Định Về Chữ Số, Đơn Vị Tính Sử Dụng Trong Kế Toán
 • Cách Đọc Số Tiền Hàng Đơn Vị Đến Hàng Tỷ Trong Tiếng Nhật
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ tài chính ban hành ngày 27 tháng 2 năm 2022;

  Quy tắc viết số tiền bằng chữ trên hóa đơn

  Theo quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTC chữ số ghi trên hóa đơn sẽ là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán được lựa chọn một trong hai cách ghi sau đây:

  – Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị; hoặc

  – Sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán;

  + Trường hợp chữ số tận cùng là số 1

  Viết là “một” nếu chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1

  Viết là “mốt” nếu chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2.

  + Trường hợp chữ số tận cùng là số 4:

  Viết là “bốn” khi chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1

  Viết là “tư” khi chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2.

  + Trường hợp chữ số tận cùng là số 5

  Viết là “lăm” nếu chữ số hàng chục lớn hơn 0, nhỏ hoặc hoặc bằng 9

  Viết là “năm” nếu chữ số hàng chục bằng 0 hoặc kết hợp với từ chỉ tên hàng là từ “mươi” phía sau.

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  Luật sư Nguyễn Anh Văn

  Cập nhật ngày 09/12/2019

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

  Luật sư Nguyễn Anh Văn thuộc đoàn luật sư Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, hôn nhân, doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ…, là Thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành tại công ty Luật Nhân Dân. Luật sư Nguyễn Anh Văn sẽ chia sẻ đến bạn những kiến thức hữu ích về pháp luật thông qua các bài viết. Hotline liên hệ: 0966.498.666

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Lý Khi Viết Sai Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Gtgt
 • Cách Ghi Số Tiền Bằng Chữ Trên Hoá Đơn Gtgt
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai: Số Tiền, Tên Công Ty, Ngày Tháng, Mst, Địa Chỉ
 • Hóa Đơn Kê Khai Sai Số Tiền Bằng Chữ Xử Lý Như Thế Nào?
 • Hóa Đơn Viết Sai Tổng Giá Tiền Thanh Toán Và Số Tiền Bằng Chữ
 • Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hóa Đơn Viết Sai Ngày Tháng Cần Xử Lý Thế Nào?
 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Ngày, Tháng Theo Quy Định
 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Ngày Tháng
 • Hướng Dẫn Kế Toán Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Trong Các Trường Hợp
 • Tổng hợp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2022 mới nhất khi viết sai nội dung của hóa đơn như viết sai số tiền, viết sai thuế suất, sai mã số thuế, sai đơn vị tính, sai tên hàng hóa, sai đơn giá thành tiền…

  + Trên hợp đồng kinh tế thỏa thuận: đơn giá bán: 11 triệu (đã bao gồm thuế GTGT)

  + Nhưng ngày 26/09/2020, bán hàng lại xuất hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/20P ghi đơn giá là: 11 (chưa bao gồm thuế GTGT)

  + Mà hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/19P đã được 2 bên kê khai thuế GTGT vào quý 3/2020

  + Đến ngày 05/11/2020, Công ty Bình Minh phát hiện ra hóa đơn viết sai đơn giá nên hai bên lập biên bản xác nhận sai sót và điều chỉnh hóa đơn như sau:

  Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:Sau khi kiểm tra lại đơn giá của Bàn họp 6m8 BHC68 đã ghi tại hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/20P ngày 26/09/2020 so với thỏa thuận tại hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/TU-BM ký ngày 26/09/2020 chúng tôi xác nhận: Hóa đơn đã ghi sai đơn giá

  Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/TU-BM ký ngày 26/09/2020

  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG

  Mã số thuế : 0106208569

  Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

  Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật Chức vụ: Giám đốc

  1.

  Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn nên bên bán có trách nhiệm xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của Bàn họp 6m8 BHC68, cụ thể : Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/20P ngày 26/09/2020

  Mã số thuế : 0106334335

  Địa chỉ : Số 9A, ngõ 181, đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  Đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh Chức vụ: Giám đốc

  – Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.

  – Tổng tiền thanh toán (1.100.000) sẽ được bù trừ vào công nợ phải trả của bên mua.

  – Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

  Hôm nay, ngày 08 tháng 11 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:Sau khi kiểm tra lại thông tin về mã số thuế của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0000859, ký hiệu TU/20P ngày 27/09/2020 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2013

  Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2013

  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG

  Mã số thuế : 0106208569

  Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

  Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật Chức vụ: Giám đốc

  Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MINH QUANG

  Chúng tôi xác nhận: Hóa đơn đã ghi sai mã số thuế của người mua 2. Hai bên thống nhất điều chỉnh thành:

  – Căn cứ vào biên bản này, bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh mã số thuế để giao cho bên mua.

  – Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

  1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 0000859, ký hiệu TU/20P ngày 27/09/2020

  Mã số thuế : 0107525440

  Địa chỉ : Số 31, đường Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

  Đại diện: Ông Trần Văn Thành Chức vụ: Giám đốc

  Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn!

  CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Sai Mst, Tên Hàng Hóa, Ngày Tháng
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Việc Bệnh Viện
 • Cách Tạo Hồ Sơ Xin Việc Online Đơn Giản Nhất 2022
 • Khi Viết Hồ Sơ Xin Việc Trên Mạng Cần Những Điều Gì
 • Cách Viết Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Hướng Dẫn Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Gtgt

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Cách Đổi Số Thành Chữ Trong Excel Đơn Giản Nhất Bạn Nên Biết
 • Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Chứng Từ Kế Toán
 • Hóa Đơn Viết Sai Tổng Giá Tiền Thanh Toán Và Số Tiền Bằng Chữ
 • Hóa Đơn Kê Khai Sai Số Tiền Bằng Chữ Xử Lý Như Thế Nào?
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai: Số Tiền, Tên Công Ty, Ngày Tháng, Mst, Địa Chỉ
 • Đăng : 18/10/2016 05:04 PM

  Trong quá trình tư vấn, Đại lý thuế Địa Nam nhận được rất nhiều câu hỏi/ ảnh chụp hóa đơn hỏi về cách viết số tiền bằng chữ trên hóa đơn. Các thắc mắc đó một phần nhỏ là do cả yếu tố vùng miền, từ địa phương (nói lợm l và n), nhưng phần lớn là do các quy định của pháp luật không có quy định hướng dẫn cụ thể cách đọc chữ số, ghi số tiền trên hóa đơn bằng chữ. Từ đó dẫn đến tình trạng kế toán loay hoay đôi khi không biết phải viết số tiền sao cho đúng, một số trường hợp gây tranh cãi giữa người mua và người bán chỉ vì không thống nhất được cách viết số tiền bằng chữ trên hóa đơn.

  Với nguyên tắc đọc sao thì viết như vậy, kế toán phải nắm được cách đọc và cách viết số tự nhiên, đây là những kiến thức đã được học tại cấp tiểu học nhưng do chưa thực sự để ý những điều nhỏ mà chúng ta đã nhầm lẫn, sai cách đọc lẫn cách viết số tự nhiên. Đại lý thuế Địa Nam trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Kế toán cách đọc và cách viết số tự nhiên, từ đó áp dụng vào viết số tiền trên hóa đơn thành chữ. Mời kế toán và bạn đọc tham khảo áp dụng:

  – Để đọc đúng số tự nhiên thì phải nắm được cách đọc số như sau:

  + Đọc số thành từng lớp, mỗi lớp có 3 hàng từ trái sang phải

  + Đọc số dựa vào cách đọc số kết hợp với đọc tên lớp

  Đọc là: Năm trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi tám

  Như vậy muốn đọc đúng thì phải nắm được cách đọc số có 3 chữ số. Đọc số đúng mới khắc phục được hiện tượng viết sai chính tả.

  Phần lớn các bạn kế toán, bạn đọc chưa nắm được quy tắc về đọc, viết chữ số tùy trường hợp có 2 cách đọc như: 1 (một hay mốt), 4 (bốn hay tư), 5 (năm hay lăm) nên có sự thắc mắc và tranh cãi về việc đọc và viết.

  Số tận cùng là 1 có hai cách đọc là “mốt” và “một”. cách đọc tuân theo quy tắc sau:

  – Số 1 đọc là ” một” khi chữ số hàng chục bằng hoặc nhỏ hơn 1

  – Số 1 đọc là “mốt” khi chữ số hàng chục bằng hoặc lớn hơn 2

  Số tận cùng là 4 có hai cách đọc là “bốn” và “tư”, cách đọc tuân theo quy tắc sau:

  – Số 4 đọc là “bốn” khi chữ số hàng chục bằng hoặc nhỏ 1

  46704: bốn mươi sáu nghìn bảy trăm linh bốn

  325614: ba trăm hai mươi năm nghìn sáu trăm mười bốn

  – Số 4 đọc là “tư” khi chữ số hàng chục bằng hoặc lớn hơn 2

  Lưu ý: 4 có thể đọc là “tư” và “bốn” khi chữ số hàng chục bằng 2 hoặc bằng 4 đều có thể chấp nhận.

  Số tận cùng là 5 có hai cách đọc là “lăm” và “năm”, cách đọc tuân theo quy tắc sau:

  – Số 5 đọc là “lăm” khi chữ số hàng chục lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 9, bằng hoặc nhỏ hơn 9

  1125: một nghìn một trăm hai mươi lăm

  10395: mười nghìn ba trăm chín mươi lăm

  – Số 5 đọc là “năm” khi chữ số hàng chục bằng 0 hoặc khi kết hợp với từ chỉ tên hàng, từ “mươi” liền sau

  Để viết đúng được số thì cần phải nắm được cách viết, viết số tuân thủ nguyên tắc sau:

  – Viết số theo từng lớp từ trái qua phải

  – Viết đúng theo thứ tự các hàng từ cao xuống thấp

  2.1. Viết số theo lời đọc trước

  2.2. Viết số theo cấu tạo số cho trước

  – Liệt kê các hàng theo thứ tự từ lớn đến bé

  – Xác định giá trị các hàng rồi viết vào hàng đó các giá trị

  – Một số kế toán thường ghi số tiền, sau đó + đồng “chẵn”.

  Đại lý thuế Địa Nam CHUYÊN: tư vấn kế toán miễn phí, hotline 1900 6243

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Trung
 • Cách Đổi Số Thành Chữ Trong Excel Đơn Giản Và Dễ Dàng
 • Đơn Vị Tiền Tệ Và Cách Viết Số Tiền Trên Hóa Đơn Điện Tử
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Điểm Cao Dễ Dàng
 • 30 Đoạn Luận Văn Mẫu Tiếng Anh Hay Luyện Thi Thpt Quốc Gia
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100