Mẫu Hóa Đơn Hủy / Top 2 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Gtgt 2022

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất 2019

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT 2019 theo thông tư 39 và thông tư 153 mới nhất của BTC 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

– Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

– Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2010. Đại diện chúng tôi gồm:

Bên A (bên bán): CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN MST: 01224459496

Địa chỉ: Số 10 Lê Trọng Tấn – p.Khương Mai – Q.Thanh Xuân – Tp.Hà Nội

Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Thái Chức vụ: kế Toán trưởng

Bên B (bên mua): Công Ty cổ phần sửa chữa máy tính Duy Hưng MST: 084736233

Địa chỉ: Số 136 Đường Nguyễn Hữu Thọ – P.Phương Liệt – Q.Hoàng Mai – Hà Nội

Đại diện: Đào Văn Bảy Chức vụ: kế toán trưởng

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: 012433 Số hiệu HĐ: 15/NP/2016

lập ngày 23/06/2016 trị giá như sau:

Tên hàng hoá, dịch vụ: Máy laptop DELL MT5500

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế: 15.000.000 VNĐ

Tiền thuế: 10%: 1.500.000 VNĐ

Tổng tiền thanh toán: 16.500.000 VNĐ

1. Lý do huỷ hoá đơn: Kế toán viên nghe nhầm số tiền bán là 11.500.000 VNĐ

2. Cam kết mọi thông tin kể trên đều chính xác.

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

biên bản hủy hóa đơn 2016

biên bản hủy hóa đơn không sử dụng

biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39

biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 153

biên bản hủy hóa đơn gtgt

biên bản hủy hóa đơn gtgt theo thông tư 153

biên bản hủy hóa đơn 2015

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Quy Định Lưu Trữ, Hủy Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử

Đối với những đối tượng tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 /2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử thì xử lý như thế nào?. Đại lý thuế Công Minh xin trình bày Quy định như sau:

Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.

Lưu trữ hóa đơn

Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau:

a) Nội dung của hoá đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;

b) Nội dung của hoá đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hoá đơn điện tử đó;

c) Hoá đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

Tiêu hủy hóa đơn điện tử

Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.

Hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Gtgt Mới Nhất 2022

Khi nào cần tiến hành hủy hóa đơn GTGT? Quy định thủ tục khi hủy hóa đơn GTGT? Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất hiện nay? Đừng bỏ qua bài viết này để cập nhật lời giải đáp chi tiết nhất.

1. Quy định các trường hợp phải hủy hóa đơn GTGT

Doanh nghiệp cần tiến hành hủy hóa đơn theo quy định pháp luật.

Để biết chính xác khi nào cần hủy hóa đơn GTGT, bạn và doanh nghiệp có thể tham khảo các quy định trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC. – Các hóa đơn GTGT đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải tiến hành hủy bỏ trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn. – Các đơn vị kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế) thì đơn vị kinh doanh cũng phải tiến hành phải hủy hóa đơn, thời hạn chậm nhất là mười 10 ngày, tính từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất. – Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. Các hóa đơn GTGT khi được quy vào trường hợp phải hủy thì cần tuân thủ đầy đủ quy định hủy hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật. – Các hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng trong các vụ án thì không hủy. Thay vào đó sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật hiện hành; – Các hóa đơn GTGT viết sai nhưng chưa kê khai thì chỉ cần lập biên bản thu hồi chứ không cần tiến hành thủ tục hủy hóa đơn; – Các hóa đơn GTGT viết sai đã kê khai thì cần tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, xuất hóa đơn điều chỉnh chứ không cần phải hủy.

2. Quy định thủ tục hủy hóa đơn GTGT

 Quy định thủ tục hủy hóa đơn GTGT hiện nay.

2.1. Quy trình hủy hóa đơn

Cũng căn cứ vào Điều 29, Thông tư 39/2014/TT-BTC, kế toán và doanh nghiệp khi muốn hủy hóa đơn thì sẽ tiến thủ tục theo quy trình hủy hóa đơn sau:

Bước 1: Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Khi phát hiện có hóa đơn GTGT cần phải hủy theo đúng quy định pháp luật thì bước đầu tiên các đơn vị kinh doanh cần làm là lập bảng kiểm kê tất cả các hóa đơn cần hủy bỏ.

Bước 2: Lập hội đồng hủy hóa đơn

Tiếp đó, bước thứ hai các đơn vị kinh doanh cần làm là thành lập hội đồng hủy hóa đơn.

Hội đồng hủy hóa đơn này bắt buộc phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Lưu ý rằng, riêng các hộ, cá nhân kinh doanh khi hủy hóa đơn sẽ không không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

Bước 3: Ký biên bản hủy hóa đơn

Cuối cùng, để hoàn tất thủ tục hủy hóa đơn, hội đồng hủy hóa đơn cần phải ký vào biên bản hủy hóa đơn GTGT và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

2.2 Hồ sơ hủy hóa đơn

Theo quy định hiện hành, hồ sơ hủy hóa đơn muốn đảm bảo hợp pháp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: – Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh; – Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục); – Biên bản hủy hóa đơn; – Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh cũng cần lưu ý rằng: – Hồ sơ hủy hóa đơn phải được lưu lại tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. – Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai bản. Trong đó, một bản lưu lại và một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất không quá 5 ngày, tính từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

3. Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất hiện nay

Hiện nay, mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất chính là mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn hiện nay.

Bạn có thể tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn Tại Đây. Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội

Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768

Tel : 024.37545222

Fax: 024.37545223

Website: https://einvoice.vn/

Fanpage: Hóa đơn điện tử Einvoice

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là một trong những loại biên bản quan trọng trong sử dụng hóa đơn, thường được các kế toán lập trong một số trường hợp khi phát sinh một số sai sót trong việc lập hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là gì?

Chắc hẳn nhiều bạn làm kế toán vẫn mập mờ và chưa thực sự hiểu rõ khái niệm về biên bản hủy hóa đơn, vẫn thường tùy tiện trong cách gọi từ “hủy” trong các công việc về xử lý hóa đơn.

Để biết rõ hơn về các trường hợp hủy hóa đơn, bạn hãy tham khảo bài viết về hủy hóa đơn điện tử

Biên bản hủy hóa đơn là biên bản ghi nhận lại diễn biến các sự việc đã diễn ra trong toàn bộ quá trình hủy hóa đơn mà đối tượng thực hiện việc hủy – đồng thời là đối tượng nắm giữ, sử dụng hóa đơn.

VD: Doanh nghiệp X vừa in và thông báo phát hành hóa đơn GTGT có số lượng là 20 cuốn tương đương với 1000 số. Tính từ lúc thông báo phát hành, doanh nghiệp X đã sử dụng 10 cuốn tương đương với 500 số là thời điểm B năm 2015. Cũng tại thời điểm B này, doanh nghiệp X có thay địa điểm đặt trụ sở kinh doanh và thực hiện xong thủ tục thay đổi để nhận giấy đăng ký kinh doanh mới. Do vậy mà địa chỉ ghi trên hóa đơn đang sử dụng không còn đúng nữa, doanh nghiệp X cũng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn lại là 10 cuốn (500 số).

Do vậy mà doanh nghiệp A thành lập hội đồng để tiến hành hủy toàn bộ số hóa đơn 500 số theo quy định tại Điều 29, Thông tư 39/2014 của Bộ Tài chính ngày 31/3/2014.

Như vậy khá rõ ràng, biên bản hủy hóa đơn được sử dụng khi người nộp thuế hay người có chức năng in, phát hành hóa đơn gặp sai sót khi in ấn, khởi tạo và không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ.

Còn biên bản thu hồi hóa đơn sử dụng khi người mua, người bán hàng hóa và dịch vụ có phát sinh giao dịch, cần phải lập hóa đơn và phát hiện sai sót sau khi đã kết thúc giao dịch, lúc này họ sẽ cùng nhau tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc để bên bán nhận lại hóa đơn sai và lập một hóa đơn khác thay thế.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT không sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số…/BBTHHĐ

Căn cứ nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …/../…., chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA: Công ty ……………………………………………………………..

Địa chỉ:

Mã số thuế

Người đại diện:……………………………..; Chức vụ: …………………………

BÊN BÁN: Công ty ……………………………………………………………..

Địa chỉ:

Mã số thuế

Người đại diện:……………………………..; Chức vụ: …………………………

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc xin hủy hóa đơn GTGT như sau:

Hủy hóa đơn số: …………. Do………….. phát hành ngày…………………..

Hàng hóa ghi trên hóa đơn gồm:

Thuế xuất GTGT: ………………………… Tiền thuế GTGT: …………………….

Tổng cộng tiền thanh toán: …………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………………

Lý do hủy hóa đơn: ………(viết sai đơn hàng, hai bên không thực hiện hợp đồng, …)

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở hủy hóa đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Download ngay file word mẫu biên bản hủy hóa đơn

*Lưu ý: Biên bản hủy hóa đơn chỉ được sử dụng khi hóa đơn đã lập sai trước đó chưa được kê khai thuế. Bên cạnh lập biên bản hủy hóa đơn còn cần lập biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai.

Trong trường hợp kế toán đã kê khai thuế thì cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đi kèm với việc viết hóa đơn điều chỉnh.