Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Nội Quy

--- Bài mới hơn ---

 • Tải Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp, Công Ty Cổ Phần 2022
 • Cổng Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Bình Dương
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty 2022 – Tim Sen
 • Dịch Vụ Làm Giấy Ủy Quyền Để Đi Đăng Ký Xe Nhanh & Đơn Giản
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

  Số: 375/QĐ-ĐHVTT-TC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hậu Giang, ngày  04  tháng  01  năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm Nội quy Ký túc xá và Trường

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

  Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 18/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản;

  Căn cứ vào Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều 36 Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

  Căn cứ vào Nội quy học sinh, sinh viên Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHVTT ngày 24/2/2009 của Hiệu trưởng;

  Căn cứ vào Nội quy Ký túc xá Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-ĐHVTT-CTSX&QLKTX ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng;

  Căn cứ vào Thông báo số 35/TB-CTSV ngày 12/12/2011 về việc nhắc nhở hoàn thành tiền điện, nước tháng 10/2011 lần 3;

  Căn cứ vào Thông báo số 37/TB-CTSV ngày 16/12/2011 về việc nhắc nhở hoàn thành tiền điện, nước tháng 11/2011 lần 3;

  Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Quản lý Ký túc xá;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Kỷ luật các học sinh, sinh viên Phòng B.303 và B.304 khu Ký túc xá Nam với hình thức: Nhắc nhở và không được tiếp tục đăng ký ở Ký túc xá từ học kỳ II năm học 2011-2012 (danh sách kèm theo).

  Lý do: Không hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền điện, nước tháng 10,11/2011.

  Điều 2. Buộc các sinh viên có tên tại Điều 01 thực hiện nghĩa vụ đóng tiền điện nước tháng 10, 11/2011 và các nghĩa vụ khác (nếu có) từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 07/01/2012.

  Nơi nhận:

  – Như điều 3;

  – Lưu: TC-HC.

  HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

  TS. Dương Đăng Khoa

   

  Tập tin đính kèm

  • ds-vi-pham.doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử 2022 (Có Hồ Sơ Mẫu)
 • Tải Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh Như Thế Nào ?
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Năm 2022
 • Mẫu Hợp Đồng Thường Dùng 2022
 • Lễ Công Bố Quyết Định Sáp Nhập Phòng Và Các Quyết Định Về Công Tác Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Điều Động Và Bổ Nhiệm Công Tác Cán Bộ Các Đơn Vị Sát Nhập
 • Tiên Yên Công Bố Quyết Định Về Sáp Nhập Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Giải Quyết Công Việc
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Giải Quyết Công Việc Cơ Quan, Công Ty
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Sử Dụng Đất Năm 2022
 • Tham dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Lại Anh Tuấn – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng, Lãnh đạo các đơn vị cấp phòng cùng toàn thể công chức, người lao động VKSND tỉnh.

  Tại buổi lễ, đồng chí Bạch Thị Hương Thủy- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định sáp nhập các phòng và các quyết định về công tác cán bộ.Theo đó, sáp nhập đối với 06 phòng: Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin với Văn phòng tổng hợp (tên đơn vị mới là: Văn phòng tổng hợp); Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra (tên đơn vị mới là: Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; gọi tắt là: Thanh tra – Khiếu tố); Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự với Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (tên gọi đơn vị mới là: Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án; ký hiệu là: P8). Thay đổi tên gọi đối với 02 phòng:Phòng 1 nay đổi tên gọi là Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (gọi tắt là Phòng án An ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ; ký hiệu là P1); Phòng 2 nay đổi tên gọi là Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng án Trật tự xã hội; ký hiệu là: P2). Sau khi sáp nhập VKSND tỉnh Hòa Bình còn 08 đơn vị cấp phòng, giảm 03 đơn vị cấp phòng so với trước đây.

  Đồng chí Lại Anh Tuấn – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm

  Đồng chí Lại Anh Tuấn – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14/NQ-BCSĐ ngày 24/02/2020 của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh về thực hiện sáp nhập phòng. Cùng với việc tăng cường và bảo đảm hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên một cách đầy đủ, sâu sắc đối với chủ trương, yêu cầu tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, đồng chí chỉ đạo các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao khẩn trương tiến hành chuyển giao công việc; rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp hệ thống quy định, quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, công chức… theo cơ cấu nhân sự, chức năng, nhiệm vụ mới, nhanh chóng ổn định hoạt động của đơn vị sau sáp nhập.

  Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Mỹ Sơn – Chánh Văn phòng VKSND tỉnh thay mặt lãnh đạo các đơn vị sáp nhập cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tập thể Ban Cán sự Đảng đã tin tưởng, giao phó và phân công trách nhiệm. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh. Với trọng trách mới và khối lượng công việc thay đổi sau sáp nhập, đồng chí hứa sẽ tiếp tục cố gắng, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định(V/v: Sáp Nhập Phòng Xuất
 • Mẫu Số 04 Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn Bằng Hình Thức Phạt Tiền
 • Mẫu Số 03 Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn Bằng Hình Thức Phạt Cảnh Cáo
 • Mẫu Số 05 Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn
 • Huyện Vĩnh Lộc Công Bố Quyết Định Thành Lập Đảng Bộ Tại 3 Đơn Vị Mới Sáp Nhập
 • Tính Hợp Pháp Của Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Trong Thực Tiễn Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Chấm Dứt Hợp Đồng Năm 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Cá Nhân, Học Sinh Sinh Viên
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Chuẩn Cho Các Đơn Vị, Doanh Nghiệp
 • Hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi một quá trình lao động trí óc. Hiện nay, có nhiều hoạt động tư vấn pháp luật khác nhau, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính là một hoạt động phổ biến và rất đa dạng. Tư vấn pháp luật về công chức là một hoạt động trong tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính, là: hoạt động dịch vụ pháp lí trên cơ sở pháp luật về công chức đưa ra quan điểm pháp lí đối với vụ việc khách hàng yêu cầu, trợ giúp khách hàng, bảo vệ quyền, lợi ích của họ. Trong thực tiễn cuộc sống, việc xử lý kỉ luật công chức diễn ra khá phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội,…Tuy nhiên, một số quyết định hành chính, hành vi hành chính áp dụng đối với công chức chưa hoàn toàn hợp pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của công chức chưa thực sự được bảo đảm.

  Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Quang Huy sẽ tiến hành giải đáp vấn đề: tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức.

  • Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật – Học viện Tư Pháp, Nxb.Công an nhân dân, năm 2012.
  • Trương nhật Quang, Kĩ năng hành nghề tư vấn pháp Luật của Luật Sư, NXB Lao Động 2012.
  • Luật cán bộ, công chức năm 2008.
  • Luật khiếu nại năm 2011.
  • Luật tố tụng hành chính năm 2022.
  • Nghị định Số: 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

  Tình huống:

  Nguyễn Văn A có chức vụ là chuyên viên phòng xây dựng văn bản pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương. Ngày 10 tháng 10 năm 2022 A nhận được quyết định kỷ luật buộc thôi việc số: 44/2015/QĐ – UBND của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mà không thông qua cuộc họp kiểm điểm nào. Sau khi nhận được quyết định, A thấy mình hoàn toàn bị oan nên đã đến văn phòng luật sư xin ý kiến tư vấn của luật sư về việc kỷ luật đối với ông A. Ông A trình bày những lý do mà UBND tỉnh Hải Dương đưa ra để xử lý kỉ luật đối với ông A như sau:

  1. Ông A uống rượu say, có hành vi gây gổ đánh nhau với các đồng nghiệp trong cơ quan, gây mất đoàn kết trong cơ quan.
  2. Ông A tự ý nghỉ việc 04 ngày làm việc trong một tháng.
  3. Gia đình A xây dựng công trình nhà ở ở đô thị mà không có giấy phép. Việc làm sai trái này đã bị Thanh tra viên xây dựng lập biên bản vi phạm hành chính sau đó bị Chánh thanh tra Sở xây dựng xử phạt 10.000.000 đồng.

  Đánh giá tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong vụ việc trên

  * Đối tượng áp dụng

  Đối tượng áp dụng trong vụ việc trên là công chức.

  * Căn cứ pháp luật

  Căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định Số: 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức. Trong vụ việc trên ta thấy:

  – Ông A là công dân mang quốc tịch Việt Nam

  – Ông A là chuyên viên, làm việc trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

  – Nơi làm việc: ông A làm ở phòng xây dựng văn bản pháp luật Sở Tư Pháp tỉnh Hải Dương, là cơ quan của Nhà nước.

  * Nội dung quyết định hành chính

  Quyết định hành chính trong vụ việc trên là quyết định kỷ luật đối với công chức số: 44/2015/QĐ – UBND. Hình thức kỷ luật là buộc thôi việc.

  Căn cứ vào Điều 14 Nghị định Số: 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức:

  “Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

  Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

  Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

  Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;

  Xét trong vụ việc trên ta thấy:

  – Những lý do mà UBND tỉnh Hải Dương đưa ra để xử lý kỉ luật đối với A trong vụ việc trên không thỏa mãn với quy định của pháp luật để áp dụng hình thức kỉ luật buộc thôi việc đối với công chức.

  * Thẩm quyền, thủ tục

  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định Số: 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức: “Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan được phân cấp quản lý công chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.”. Theo đó, chủ thể có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỉ luật công chức trong vụ việc trên là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương hoặc trưởng phòng phòng xây dựng văn bản pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

  Xét trong vụ việc trên ta thấy:

  – Chủ thể ra quyết định xử lý kỷ luật số: 44/2015/QĐ – UBND đối với A là chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

  – Quyết định số: 44/2015/QĐ – UBND không tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 16, 17, 19, 20 của Nghị định Số: 34/2011/NĐ-CP, không tổ chức họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, không thành lập, họp hội đồng kỷ luật; không tuân theo trình tự ra quyết định kỉ luật.

  * Thời hiệu, thời hạn

  Căn cứ vào Điều 80 Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Điều 6, Điều 7 Nghị định Số: 34/2011/NĐ-CP, thời hiệu, thời hạn xử lý kỉ luật đối với công chức xác định như sau:

  – Thời hiệu xử lý kỷ luật công chức là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.

  – Thời hạn xử lý kỷ luật công chức là tối đa 02 tháng, kể từ ngày phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

  Kết luận:

  Như vậy, quyết định kỷ luật công chức số: 44/2015/QĐ – UBND trong vụ việc trên đúng về đối tượng áp dụng, thời hiệu, thời hạn nhưng sai thẩm quyền, thủ tục, căn cứ pháp lý và hình thức kỉ luật.

  Trình bày trình tự tư vấn cho khách hàng là công chức bị kỉ luật

  Tư vấn cho khách hàng là công chức bị kỷ luật tuân theo các trình tự sau:

  Bước 1: Tiếp xúc khách hàng và nhận yêu cầu tư vấn

  – Mục đích của tiếp xúc khách hàng và tìm hiểu yêu cầu tư vấn:

  + Hiểu được mong muốn của khách hàng.

  + Hình thành quan hệ pháp lý với khách hàng.

  – Các kĩ năng tiếp xúc khách hàng: kỹ năng lắng nghe; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng ghi chép; kỹ năng diễn giải và tổng hợp vấn đề; kỹ năng đặt câu hỏi và tìm hiểu vấn đề…

  – Phân loại đối tượng khách hàng: khách hàng lần đầu hay khách hàng quen, khách hàng nước ngoài hay khách hàng Việt Nam.

  – Quy trình tiếp khách hàng:

  + Tạo môi trường giao tiếp.

  + Tìm hiểu sự việc, làm rõ vấn đề.

  – Nhận định, đánh giá bước đầu về yêu cầu của khách hàng, xác định yêu cầu của khách hàng.

  Bước 2: Nghiên cứu hồ sơ, tìm kiếm, khai thác, thu thập thông tin, xác định căn cứ pháp lý, đánh giá vụ việc

  Sau khi tiếp xúc khách hàng và xác định yêu cầu tư vấn của khách hàng thì người tư vấn tiếp tục thực hiện các công việc sau:

  – Đọc hồ sơ (đọc sơ bộ, đọc lướt)

  + Đọc tên, tiêu đề của tài liệu.

  + Đọc trích yếu của tài liệu hoặc phần dẫn nhập của tài liệu.

  + kiểm tra thông tin về chủ thể ký và việc đóng dấu vào tài liệu.

  – Sắp xếp hồ sơ tài liệu.

  – Đọc chi tiết.

  – Tóm lược vụ việc

  + Tóm lược theo diễn biến sự việc.

  + Mô hình hóa diễn biến vụ việc.

  +Tóm lược theo vấn đề.

  + Tóm lược theo sơ đồ tư duy.

  – Phân tích vụ việc.

  – Xác định câu hỏi pháp lý.

  Bước 3: Đưa ra giải pháp pháp lý và phương án tư vấn.

  – Đưa ra nhận định với khách hàng là trong vụ việc trên, quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông A là trái pháp luật.

  – Trong vụ việc trên người tư vấn có thể đưa ra hai phướng án tư vấn cho khách hàng là khiếu nại hoặc khiếu kiện hành chính.

  Bước 4: Ký kết hợp đồng tư vấn pháp luật

  – Xác định thời gian làm việc và xác định phương án tư vấn.

  – Thống nhất phương thức và mức thù lao cụ thể, các khoản chi phí nếu có; thống nhất phương thức làm việc.

  – Quyền và nghĩa vụ các bên.

  – Phương thức gải quyết tranh chấp.

  – Đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng.

  Phân tích những phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức bị kỷ luật trong quyết định kỷ luật trên

  Trong quyết định kỷ luật trong vụ việc trên, với yêu cầu của khách hàng là muốn biết quyết định kỷ luật buộc thôi việc số: 44/2015/QĐ – UBND đối với ông A là đúng hay sai pháp luật và làm thế nào để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như đã phân tích ở trên, quyết định kỷ luật đối với ông A là trái pháp luật, theo đó có hai phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông A, đó là phương thức khiếu nại hoặc khiếu kiện hành chính.

  Phương thức khiếu nại

  * Chủ thể khiếu nại:

  Chủ thể khiếu nại trong vụ việc trên là ông Nguyễn Văn A. Vì A là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là đối tượng bị áp dụng của quyết định kỷ luật công chức, bị ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  * Đối tượng khiếu nại

  Đối tượng khiếu nại trong vụ việc trên là toàn bộ quyết định kỷ luật buộc thôi việc số: 44/2015/QĐ – UBND của UBND tỉnh Hải Dương.

  Căn cứ vào Điều 7 và Điều 11 của Luật khiếu nại năm 2011 thì quyết định xử lý kỷ luật trong vụ việc trên không thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết.

  * Thời hiệu khiếu nại

  Căn cứ vào Điều 9 Luật khiếu nại 2011: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

  * Hình thức khiếu nại và thủ tục

  Căn cứ Điều 8 Luật khiếu nại 2011: Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại kí tên và điểm chỉ.

  Trình tự, thủ tục khiếu nại.

  • Trong vụ việc trên, thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, căn cứ vào khoản 1 Điều 21 Luật khiếu nại năm 2011.
  • Hồ sơ khiếu nại nộp đến chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

  * Ưu điểm và hạn chế của phương thức

  Phương thức khiếu nại có nhiều ưu điểm như: chi phí đỡ tốn kém, trình tự, thủ tục chặt chẽ nhưng gọn nhẹ; các tài liệu chuẩn bị đỡ phức tạp.

  Hạn chế của phương thức này là: trường hợp chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đồng thời giải quyết những quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính mình dẫn đến việc thiếu khách quan, nhiều trường hợp gian lận, không thụ lý đơn khiếu nại; thời gian giải quyết khiếu nại diễn ra khá dài;…

  Phương thức khiếu kiện hành chính

  * Chủ thể khiếu kiện:

  Chủ thể khiếu kiện trong vụ việc trên là ông Nguyễn Văn A. Vì ông A là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là đối tượng bị áp dụng của quyết định kỷ luật công chức, bị ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  * Đối tượng khiếu kiện

  Đối tượng khiếu kiện trong vụ việc trên là toàn bộ quyết định kỷ luật buộc thôi việc số: 44/2015/QĐ – UBND của UBND tỉnh Hải Dương.

  * Thời hiệu khiếu kiện

  Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính năm 2022, thời hiệu khiếu kiện là: “01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;”

  * Hình thức khiếu kiện và thủ tục

  Căn cứ vào Điều 119 Luật tố tụng hành chính năm 2022, người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức:

  • Nộp trực tiếp tại Tòa án.
  • Gửi qua dịch vụ bưu chính.
  • Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

  Trình tự, thủ tục khiếu kiện

  • Trong vụ việc trên, thẩm quyền giải quyết khiếu kiện thuộc về Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, căn cứ vào Điều 32 Luật tố tụng hành chính năm 2022.
  • Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

  * Ưu điểm và hạn chế của phương thức

  Phương thức khiếu kiện hành chính tại Tòa án có nhiều ưu điểm như: đơn khiếu kiện được thụ lý nhanh hơn; quyền và lợi ích hợp pháp của người kiếu kiện được đảm đảm tối đa; Hạn chế được tình trạng bỏ qua, không thụ lý đơn; khách quan, công bằng hơn…

  Hạn chế của phương thức này là: chi phí tốn kém, trình tự, thủ tục phức tạp.

  Trân trọng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Sang Tên Bìa Đỏ, Sổ Hồng, Sổ Đỏ Chính Chủ Quận Đống Đa, Tư Vấn Pháp Luật
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai 2022
 • Mẫu Đơn Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất
 • Khiếu Kiện Đòi Lại Quyền Sử Dụng Đất Của Công Dân, Thực Tiễn Và Kiến Nghị
 • Thủ Tục Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Lần Đầu
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Vi Phạm Kỷ Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ Ba
 • Hướng Dẫn Viết Bản Kiểm Điểm Cho Học Sinh – Kênh Học Tập & Chia Sẻ
 • Viết “bản Kiểm Điểm” Xin Lỗi Vợ Trên Cả Trăm Bậc Thang Của Tòa Tháp Cổ
 • Top 4 Mẫu Báo Cáo Công Việc Chi Tiết Dành Cho Nhân Viên
 • mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên được dùng khi bạn cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn.

   HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ MIỄN PHÍ:

  ẤN VÀO ĐÂY

  Bản tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên

  ĐẢNG BỘ ………..

  Chi bộ: ……………

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  —————

   

  ….., ngày … tháng … năm …

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Năm:………

  Họ và tên: ……………….Ngày sinh:…………….

  Chức vụ Đảng: Đảng viên

  Chức vụ chính quyền: ………………………………………………

  Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………

  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………

  Chi bộ: …………………………………………………………………

  1. Ưu điểm, kết quả đạt được

  2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

  – Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;

  chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

  – Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  – Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

  – Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

  – Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: 

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  – Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

  – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

  1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…
  2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
  3. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…
  4. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

  III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

  Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

  1. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

  Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

  1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
  2. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

  VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

  1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  1. Xếp loại đảng viên:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  – Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………..

  – Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

  – Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

  – Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

  T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

  – Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

  T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Bản tự kiểm điểm cá nhân dùng trong doanh nghiệp

  Giới thiệu mẫu kiểm điểm cá nhân đảng viên trong doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——-o0o——

  BẢN KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi: …………………………………………………………………………………….

  Tôi tên là :…………………………………………………………………………………………..

  Đơn vị :………………………………………………………………………………………..

  Chức vụ :………………………………………………………………………………………..

  Nhiệm vụ được giao: ……………………………………………………………………………..

  Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

  Trình bày sự việc xảy ra:………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  Xác định lỗi:………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………..

  Nguyên nhân sai phạm:………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả do sai phạm xảy ra:………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………

  Tự nhận hình thức kỷ luật:……………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………Ngày … tháng … năm 20………

  Người viết kiểm điểm

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Bản kiểm điểm cá nhân khi sai phạm

  mẫu bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Tôi tên:………………………………………………………………………………………

  Hiện đang làm việc tại Bộ phận:……………………………………………………………..

  Nhiệm vụ được giao là:…………………………………………………………………..

  Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

  Trình bày sự việc xảy ra:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………..

  Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

  ……………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………

  Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả do sai phạm xảy ra:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

  ·         Khiển trách bằng văn bản;

  ·         Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;

  ·         Sa thải.

  ………, ngày……..tháng…….năm…….

  Người viết kiểm điểm

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm

  mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân của đảng viên cuối năm mới nhất

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  ——–***——-

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Ngày …. tháng….năm…….

  Kính gửi:…………………………………………………….

  Tên tôi là:……………………………………………………………..

  Sinh ngày:……………………………………………………………….

  Chức vụ:………………………………………………………………………

  Đơn vị công tác:……………………………………………………………

  Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

  Phẩm chất chính trị đạo đức và lối sống

  + Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

  + Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của…… đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong ..

  + Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

  + Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

  Về chuyên môn nghiệp vụ

  + Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  + Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của…

  + Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

  Phần tự đánh giá cá nhân

  + Ưu điểm: Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

  + Nhược điểm: Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

  + Tự xếp loại:……………………………………

  …….., ngày….tháng ….năm………..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Điểm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Trung Cực Đơn Giản
 • 10 Đoạn Văn Mẫu Về Ngày Tết Bằng Tiếng Anh
 • Bài Luận Bằng Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân
 • Những Chủ Đề Viết Luận Vstep (Tiếng Anh B1, B2, C1) Thường Gặp
 • Quyết Định Điều Động Và Bổ Nhiệm Công Tác Cán Bộ Các Đơn Vị Sát Nhập

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiên Yên Công Bố Quyết Định Về Sáp Nhập Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Giải Quyết Công Việc
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Giải Quyết Công Việc Cơ Quan, Công Ty
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Sử Dụng Đất Năm 2022
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Tiếng Anh Song Ngữ (Power Of Attorney)
 • Tại buổi Lễ, UBND huyện Đakrông đã công công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm giử chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc của các đơn vị gồm: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất (BQLDA ĐTXD và PTQĐ), Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể dục Thể thao (TTVHTT- TDTT), Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp và khuyến công và Trung tâm Môi trường-Đô thị huyện kể từ ngày 16/4/2019, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. UBND huyện Đakrông công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm các đồng chí nguyên Phó Trưởng đài PT-TH huyện và Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao huyện giử chức Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TDTT huyện kể từ ngày 16/4/2019, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

  Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Đắc Quỳ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đakrông đề nghị: tập thể lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đoàn kết, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong muốn các cơ quan, đơn vị cần thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; Sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, ổn định hoạt động bộ máy mới; Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với từng bộ phận công tác; để các bộ phận có sự tương quan, hỗ trợ nhau trong công việc. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để từng bộ phận sau khi hợp nhất vẫn phát huy được chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập phải tiếp tục tổ chức tinh gọn bộ máy; sớm xây dựng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hồ Thị Sáu, HUV, Giám đốc Trung tâm VHTT-TDTT huyện đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được bổ nhiệm lần này đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của BTV huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Tập thể lãnh đạo UBND huyện và hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể cán bộ (công chức), viên chức hoàn thành nhiệm vụ giao phó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Công Bố Quyết Định Sáp Nhập Phòng Và Các Quyết Định Về Công Tác Cán Bộ
 • Quyết Định(V/v: Sáp Nhập Phòng Xuất
 • Mẫu Số 04 Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn Bằng Hình Thức Phạt Tiền
 • Mẫu Số 03 Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn Bằng Hình Thức Phạt Cảnh Cáo
 • Mẫu Số 05 Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn
 • Agribank Cần Giải Quyết Nguyện Vọng Chính Đáng Cho Cán Bộ, Nhân Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • 12 Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Bậc Tiểu Học, Thcs & Thpt 2022 Áp Dụng Toàn Quốc12 Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Bậc Mẫu Giáo, Tiểu Học, Thcs & Thpt 2022 Chuẩn Nhất
 • Chế Độ Thai Sản: Điều Kiện, Thủ Tục, Đơn Xin Nghỉ Thai Sản
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Năm 2022 Như Thế Nào?
 • #1 Mẫu Đơn Xin Về Sớm Chế Độ Thai Sản
 • Tải Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Chuẩn Nhất
 • Anh Trần Văn Hoán (SN năm 1972) và anh Nguyễn Doãn Hiến (SN năm 1967) vừa có đơn xin cứu xét gửi lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trình bày về hoàn cảnh khó khăn khi bị điều chuyển công tác bất hợp lý sau khi Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý TPHCM (VJC) bị sáp nhập.

  Theo Quyết định số 481/QĐ-HĐTV-PC của Agribank ngày 31/8/2016, thì VJC được sáp nhập vào Agribank theo đề án đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước đã được Hội đồng thành viên thông qua. Ban tổ chức lao động và tiền lương của Agribank đã có văn bản gửi cho các văn phòng đại diện biết để hoàn thiện thủ tục tuyển dụng lao động theo văn bản Thông báo Uỷ quyền giao kết hợp đồng lao động ngày 31/8/2016 của Chủ tịch hội đồng thành viên Agribank, văn bản số 6380/NHNN-TCTL ngày 1/9/2016 của Tổng Giám đốc Agribank. Ban tổ chức lao động và tiền lương đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phối hợp với VJC tiếp nhận, giao kết hợp đồng lao động, quản lý và sử dụng lao động theo quy định hiện hành.

  Mặc dù trước đó cuộc họp của lãnh đạo Agribank với cán bộ công nhân viên VJC công bố quyết định sáp nhập, chính sách và chế độ cho cán bộ công nhân viên được đăng ký theo nguyện vọng, địa bàn làm việc. Các anh Trần Văn Hoán và Nguyễn Doãn Hiến đã đăng ký nguyện vọng công tác của mình nhưng không được trả lời bằng văn bản cũng như không được giải quyết. Sau đó anh Trần Văn Hoán được điều về công tác tại Agribank Định Quán (tỉnh Đồng Nai) và anh Nguyễn Doãn Hiến được điều về Agribank Bến Cát (tỉnh Bình Dương).

  Trong đơn xin cứu xét, anh Hoán trình bày mình là thợ bậc 7/7, vào biên chế chính thức tháng 12/1999 (vào biên chế 17 năm). Trong khi cán bộ công nhân viên đang làm việc ổn định và VJC đang sản xuất kinh doanh có lãi thì VJC bị sáp nhập. Việc sáp nhập diễn ra chớp nhoáng và anh Hoán được thông báo về làm việc tại Agribank Định Quán, hàng ngày phải đi làm việc quãng đường gần 300km (cả đi và về). Anh cho biết, mình cũng thông cảm với việc giải thể sáp nhập và giảm biên chế cơ quan nhà nước trong điều kiện hiện nay. Nhưng việc điều chuyển khiến anh đi làm quá xa, tuổi tác lớn nên không phù hợp. Hiện nay, anh phải chăm sóc phụng dưỡng mẹ già trên 80 tuổi, hai con còn nhỏ và vợ anh Hoán đang là quân nhân phải thường xuyên đi công tác xa. Do đó, anh Hoán đã có đơn tha thiết xin được phân công về Agribank Thủ Đức (TPHCM) hoặc có thể về làm việc ở Agribank Sóng Thần để an tâm công tác.

  Tâm tư cũng không kém anh Hoán, anh Nguyễn Doãn Hiến có thâm niên vào biên chế nhà nước 22 năm làm việc trong VJC. Khi VJC sáp nhập, nguyên vọng anh Hiến xin về Agribank Bình Triệu hay Sóng Thần, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Mới đây ngày 5/9/2016, anh Hiến nhận được thông báo của Agribank là điều chuyển về công tác tại Bến Cát tỉnh Bình Dương. Anh Hiến hiện nay đang chăm sóc cha mẹ già đều đã trên 80 tuổi, các con còn nhỏ và vợ anh đau ốm liên miên nên cần đến sự giúp đỡ chăm sóc của anh. Hiện nay, Agribank phân công anh Hiến về Bến Cát, mỗi ngày anh đi và về cũng ngót nghét 130 km nên khó có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc chuyên môn được giao.

  Anh Hiến cho biết, trong bán kính 15 km tính từ chỗ làm cũ (số 3-5 Hồ Tùng Mậu quận 1 TPHCM) có đến hàng chục chi nhánh, văn phòng giao dịch của Agribank. Do vậy Agribank cũng có thể bố trí cho anh Hiến một chỗ làm phù hợp với nguyện vọng trong những cơ sở giao dịch của Agribank trên địa bàn bán kính 15km. Anh Hiến buồn rầu bộc bạch: “Hàng chục điểm giao dịch Agribank gần nơi tôi sinh sống nhưng Agribank không giải quyết mà lại đi bố trí ở nơi đi làm xa hàng trăm cây số, thử hỏi làm sao tôi không bức xúc!”.

  Hoàn cảnh của các anh Nguyễn Doãn Hiến, Trần Văn Hoán khó khăn vì phải chăm sóc người già và con còn nhỏ, bản thân cũng đã có tuổi nên việc thuyên chuyển công tác đi làm quá xa gây nên sự ưu tư, bức xúc cho họ là không tránh khỏi. Thiết nghĩ, lãnh đạo Agribank cần xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng cho các anh Trần Văn Hoán và Nguyễn Doãn Hiến để có điều kiện an tâm công tác và làm việc tốt hơn.

  Nhóm PV/KD&PL

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Chuẩn Nhất 2022 File .doc
 • Sử Dụng Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Thế Nào Cho Chuyên Nghiệp?
 • Tổng Hợp Những Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Tất Cả Các Cấp
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Tiểu Học, Trung Học Năm 2022
 • Bí Quyết Viết Đơn Xin Chuyển Trường Nhanh Chóng Và Gọn Nhẹ
 • Mẫu Đơn Tố Cáo Cán Bộ Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Nội Dung Đơn Tố Cáo Hành Vi Đe Dọa Sức Khỏe, Tính Mạng Như Thế Nào ?
 • Mẫu Đơn Tố Cáo Xúc Phạm Danh Dự
 • Đơn Tố Cáo Gây Rối Trật Tự
 • Khi Nào Bị Khởi Tố Về Tội Gây Rối Trật Tự Công Cộng?
 • Mẫu Đơn Tố Cáo Đánh Người Làm Thế Nào?
 • Thủ tục tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ viên chức

  Theo quy định tại Luật Tố cáo 2022, đầu tiên khi thực hiện thủ tục tố cáo cán bộ viên chức, người tố cáo phải làm đơn tố cáo hoặc trực tiếp tố cáo tại nơi có thẩm quyền giải.

  Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

  Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các thủ tục sau theo quy định tại Điều 28 Luật Tố cáo 2022:

 • Thụ lý tố cáo.
 • Xác minh nội dung tố cáo.
 • Kết luận nội dung tố cáo.
 • Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.
 • Sau khi xác minh, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh và có thông báo về việc giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

  Mẫu đơn tố cáo viên chức theo quy định

  Mẫu đơn tố cáo viên chức không có quy định sẵn mà chúng ta cần phải đảm bảo một số nội sung sau:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ;
  • Ngày tháng năm làm đơn;
  • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn;
  • Người tố cáo, thông tin của người tố cáo;
  • Cán bộ viên chức bị tố cáo, thông tin, nơi làm việc, chức vụ của người bị tố cáo;
  • Nội dung tố cáo;
  • Yêu cầu giải quyết tố cáo;
  • Tài liệu chứng cứ kèm theo;
  • Người tố cáo ký tên.

  Hướng dẫn làm đơn tố cáo viên chức và một số lưu ý

  Khi phát hiện cán bộ viên chức có những hành vi vi phạm pháp luật như: Chồng đánh vợ, tham nhũng, đánh người, lừa đảo, chiếm đoạt, gây thương tích … thì chúng ta có thể làm đơn tố cáo hành vi đó để xử lý theo quy định

  Khi làm đơn tố cáo cần xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo để gửi đơn đúng địa chỉ, thẩm quyền và mang lại hiệu quả công việc.

  Theo quy định tại Điều 12 Luật tố cáo 2022:

  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.
  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.
  • Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý cơ quan, tổ chức trước khi bị giải thể giải quyết.
  • Tố cáo cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Quả Ban Đầu Về Đơn Tố Cáo Của Tập Thể Đối Với Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Sao Mai
 • Mẫu Đơn Tố Cáo Hành Vi Lấn Chiếm Đất
 • Đơn Tố Cáo Chiếm Đoạt Tài Sản Của Công Ty
 • Đơn Tố Cáo Bạo Hành Gia Đình
 • Mẫu Đơn Tố Cáo Đúng Chuẩn Theo Quy Định Pháp Luật
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Rút Lại Đơn Xin Thôi Việc
 • Khi Nào Nên Xin Nghỉ Việc Trong Thời Gian Thử Việc?
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Đang Công Tác Tại Công Ty 2022
 • Thủ Tục Ly Hôn Với Người Mất Tích
 • Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác Giáo Viên Ngoài Tỉnh
 •  

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 1655/SGDĐT-TCCB

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2011

  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép hàng năm

   

   

  Kính gửi:

  – Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;

  – Các trường trung học phổ thông;

  – Các trường trung cấp chuyên nghiệp;

  – Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ 

    tỉnh Bình Dương;

  – Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;

  – Các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.

   

  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 của Chính phủ;

  Căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

  Căn cứ Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;

  Căn cứ Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

  Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

  Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp,

  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về chế độ nghỉ phép của công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng ngành giáo dục và đào tạo như sau:

  1. Các hình thức nghỉ phép:

  1.1. Nghỉ phép năm:

  – Giải quyết cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc khối hành chính, phục vụ.

  – Số ngày nghỉ: Thực hiện theo quy định tạiĐiều 74 Bộ luật Lao động năm 1994, Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, cụ thể:

  Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương làm việc trong điều kiện bình thường nên được giải quyết nghỉ phép 12 ngày/năm, nếu có thời gian công tác từ 05 năm trở lên thì được tính ngày nghỉ cộng thêm như sau:

  + Thời gian làm việc có đủ 05 năm đến dưới 10 năm thì được nghỉ thêm 01 ngày;

  + Thời gian làm việc có đủ 10 năm đến dưới 15 năm thì được nghỉ thêm 02 ngày;

  + Thời gian làm việc có đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì được nghỉ thêm 03 ngày;

  + Thời gian làm việc có đủ 20 năm đến dưới 25 năm thì được nghỉ thêm 04 ngày;

  + Thời gian làm việc có đủ 25 năm đến dưới 30 năm thì được nghỉ thêm 05 ngày;

  + Thời gian làm việc có đủ 30 năm đến dưới 35 năm thì được nghỉ thêm 06 ngày.

  1.2. Nghỉ phép hè:

  1.2.1.

  Đối với viên chức phụ trách các phòng chức năng (phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, phòng Nghe nhìn/Lab, phòng Vi tính), giáo viên trực tiếp dạy lớp ở các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị: Chỉ giải quyết nghỉ phép trong hè và thời gian giải quyết nghỉ phép không quá 60 ngày.

  Lưu ý

  :

  Thủ trưởng các đơn vị không giải quyết cho viên chức nghỉ phép hè trong thời gian được đề nghị đi làm công tác coi thi, chấm thi.

  1.2.2.

  Đối với viên chức phụ trách các phòng chức năng (phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, phòng Nghe nhìn/Lab, phòng Vi tính), giáo viên trực tiếp dạy lớp ở các trường trung cấp chuyên nghiệp: Thời gian nghỉ hàng năm là 08 tuần, bao gồm: nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ và nghỉ hè.

  Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên một cách hợp lý, đúng quy định.

  1.3. Nghỉ ốm đau:

  Áp dụng từ Điều 8 đến Điều 12 củaNghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  1.4. Nghỉ thai sản:

  Áp dụng từ Điều 13 đến Điều 17 của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  1.5. Nghỉ đám cưới:

  – Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng kết hôn: Được nghỉ phép 03 ngày.

  – Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng tổ chức kết hôn cho con: Được nghỉ phép 01 ngày.

  1.6.  Nghỉ đám tang:

  Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng có cha mẹ ruột, cha mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng), con chết: Được nghỉ phép 03 ngày.

  1.7. Nghỉ việc riêng:

  Chỉ được giải quyết khi Thủ trưởng đơn vị xác nhận nhằm đảm bảo cho đơn vị hoạt động bình thường.

  2. Thẩm quyền giải quyết nghỉ phép:

  2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

  Cấp giấy phép cho

  – Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương;

  – Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng của đơn vị trực thuộc nghỉ phép ngoài tỉnh, nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng quá 03 ngày/lần;

  – Công chức, nhân viên hợp đồng làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

  2.2. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương:

  Cấp giấy nghỉ phép cho viên chức, nhân viên hợp đồng đơn vị mình trong các trường hợp: nghỉ phép hè trong tỉnh, nghỉ thai sản, nghỉ đám cưới, nghỉ đám tang, nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng tối đa 03 ngày/lần.

  2.3 Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã:

  Cấp giấy phép cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc phạm vi phòng giáo dục và đào tạo quản lý hoặc có thể phân cấp giải quyết nghỉ phép cho các trường trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo. Văn bản phân cấp giải quyết nghỉ phép phải gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng TCCB) trước ngày 30/11/2011.

  3. Hồ sơ xin nghỉ phép:

  gồm có

  – Đơn xin nghỉ phép (theo mẫu), có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị;

  – Bản photo y chứng của bệnh viện hoặc giấy cho phép nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của bệnh viện, có bản chính để đối chiếu (trường hợp nghỉ ốm đau);

  – Bản photo giấy đăng ký kết hôn (trường hợp nghỉ đám cưới);

  – Các giấy tờ minh chứng lý do xin nghỉ phép.

  4. Mẫu giấy nghỉ phép:

  Thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ (Mẫu 1.16 – đính kèm).

  Công văn này thay thế Công văn số 56/GDĐT/TCCB ngày 26/02/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về chế độ nghỉ phép của CB-GV-CNV./.

   

  Nơi nhận:

  – Như trên;

  – Ban Giám đốc;

  – Phòng ban Sở GDĐT;

  – Lưu: VT, TCCB, L.62

  GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

  Dương Thế Phương

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Đi Nước Ngoài Của Đảng Viên
 • Attn Là Gì? Attn Có Ý Nghĩa Gì Trên Các Bì Thư Và Thư Xin Việc
 • Attn Là Gì? Atnn Viết Tắt Được Hiểu Như Thế Nào?
 • Attn Là Gì? Các Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của Từ Attn
 • Attn Là Gì? Attn Là Viết Tắt Của Chữ Gì Trong Cuộc Sống Hiện Nay
 • Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Mới Nhất Theo Quy Định Của Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Cá Nhân Với Cá Nhân 2022
 • Thay Đổi Mẫu Số, Ký Hiệu Hoá Đơn
 • Quy Định Về Mẫu Hóa Đơn Điện Tử
 • Những Mẫu Nail Hoa Nổi Đẹp Giúp Bộ Móng Xinh Lung Linh
 • 10+ Mẫu Nail Hoa Đẹp Thời Thượng Các Nàng Không Nên Bỏ Lỡ
 • Mẫu quyết định nghỉ việc được sử dụng phổ biến tại doanh nghiệp và là văn bản không thể thiếu mỗi khi có biến động về nhân sự? Bài viết sau sẽ cung cấp tới quý doanh nghiệp mẫu quyết định nghỉ việc chuẩn mực, được nhiều đơn vị, doanh nghiệp sử dụng.

  Mẫu quyết định nghỉ việc được sử dụng phổ biến tại doanh nghiệp.

  1. Nội dung mẫu quyết định nghỉ việc

  Mẫu quyết định nghỉ việc (quyết định thôi việc) là mẫu văn bản phổ biến được bộ phận nhân sự sử dụng thường xuyên. Mẫu quyết định nghỉ việc dùng để thông báo về vấn đề cho thôi việc đối với cán bộ, nhân viên theo đúng chuẩn với hợp đồng lao động hoặc do nguyên nhân đặc biệt nào đó.

  Mẫu quyết định nghỉ việc gồm có các nội dung chính như:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ

  • Tên quyết định: Quyết định nghỉ việc/ Quyết định về vụ việc chấm dứt hợp đồng làm việc/….

  • Nội dung lý do nghỉ việc

  • Ngày quyết định

  • Chữ ký và đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền.

  Tùy vào từng vị trí cụ thể và đặc thù của công việc mà ban lãnh đạo sẽ ra những quyết định nghỉ việc khác nhau cho nhân viên. Sau khi quyết định nghỉ việc có hiệu lực người sử dụng lao động và người lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động.

  2. Mẫu quyết định nghỉ việc

  Mẫu quyết định nghỉ việc được viết ngắn gọn, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo sự chặt chẽ của văn bản hành chính. Ngôn ngữ viết thông báo trang trọng lịch sự thể hiện sự chuyên nghiệp.

  Một số những trường hợp phải đưa ra quyết định thôi việc như:

  • Nhân viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phạm tội.

  • Nhân viên không đáp ứng được yêu cầu của công việc.

  • Đạo đức, lối sống không phù hợp với văn hóa đơn vị, doanh nghiệp.

  • Nhân viên tự xin thôi việc do một vài lý do cá nhân hoặc tự cảm thấy công việc không phù hợp.

  Mẫu quyết định nghỉ việc 1

  Mẫu quyết định thôi việc mới nhất.

  Mẫu quyết định nghỉ việc 2

  Đối với các trường hợp nhân viên tự xin thôi việc, ban lãnh đạo cần có những đánh giá cụ thể, khách quan để xem xét ra quyết định. Nếu đồng ý với đơn xin thôi việc, bạn lãnh đạo mới thực hiện ra quyết định thôi việc đối với nhân viên đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Mẫu Quyết Định Thôi Việc Nghỉ Việc 2022
 • Hợp Đồng Đặt Cọc Bán Xe
 • Tổng Hợp 15 Mẫu Lan Can Inox Đẹp, Bền Với Thời Gian
 • Khám Phá 45 Mẫu Lan Can Ban Công Inox Mặt Tiền Đẹp Nhất
 • 800 Mẫu Nhà Phố Đẹp 2022 Đánh Giá Bởi Hiệp Hội Xây Dựng
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Cán Bộ Công Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Trưởng Công An Xã Sử Dụng Bằng Giả Nộp Đơn Xin Thôi Việc
 • Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác_Bùi Anh
 • Có Được Ủy Quyền Nộp Đơn Xin Ly Hôn Không?
 • Mẫu Giấy Uỷ Quyền Lấy Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2022
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Nuôi Con, Nuôi Dưỡng, Giám Hộ Trẻ Em 2022
  • Tổng hợp những đơn xin nghỉ học hài hước sau đây sẽ mang lại cho các bạn những tiếng cười sảng khoái sau giờ học và giờ làm căng thẳng. Qua những giờ học, các bạn sẽ thấy được sự sáng tạo không ngừng nghỉ của học sinh trong việc viết lý do xin nghỉ học để được Ban giám hiệu và thầy, cô chủ nhiệm cho phép nghỉ học.

  • Để có thể tạo được ấn tượng tốt cho doanh nghiệp ngay cả khi bạn muốn nghỉ việc, các bạn cũng nên tham khảo cách viết Đơn xin thôi việc hay để thuyết phục đơn vị của mình. Cách viết Đơn xin thôi việc, đó là, các bạn cần sử dụng những mẫu đơn xin nghỉ việc hay và đưa ra được lý do xin nghỉ việc thuyết phục nhất.

  • Viết đơn là một trong số các thủ tục hành chính cần thiết và quan trọng khi chúng ta muốn bày tỏ hay đề xuất một vấn đề nào đó đơn giản như khi các em muốn xin phép nghỉ học, bởi vậy việc soạn bài Viết đơn trang 131 SGK Ngữ văn 6 tập 2 trong chương trình soạn văn lớp 6 sẽ hữu ích với các em để em nắm vững cách viết một lá đơn hoàn chỉnh và đúng. Các em tham khảo phần soạn mẫu của chúng tôi để hiểu hơn về loại thủ tục này.

  • Nếu như các bạn đang có nhu cầu chuyển đến một nơi ở mới để tiện cho việc học tập hoặc làm việc, các bạn có thể tham khảo cách viết đơn xin xác nhận tạm trú để hoàn tất những nội dung có trong Đơn xin xác nhận tạm trú, giúp hoàn tất thủ tục theo đúng yêu cầu, quy định chung hiện nay.

  Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục “Điều khoản”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Đơn Xin Nghỉ Việc Của Công
 • Đơn Xin Cấp Visa Việt Nam: Tải Về Định Dạng File Doc Hoặc Pdf.
 • Mẫu Đơn Xin Thị Thực Việt Nam, Đơn Xin Cấp Visa Xuất Nhập Cảnh Tại Việ
 • Tải Phần Mềm Đơn Xin Thanh Lý Hợp Đồng, Huong Dan Don Xin Thanh Ly Hop Dong Full
 • Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Và Hướng Dẫn Chi Tiết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100